ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ»: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ»: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ"

Transcript

1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ»: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ. Σολομωνίδου *, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος, Μ. Παπαστεργίου, υποψ. διδάκτωρ, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος, Λέξεις Κλειδιά: υπολογιστές και δίκτυα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προσδοκίες, πιθανοί φόβοι και επιμορφωτικές ανάγκες δασκάλων. Θέμα: Πληροφορική στην εκπαίδευση. Επίπεδο Εκπαίδευσης: Δημοτικό σχολείο. Κατηγορία: μελέτη περίπτωσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λίγο πριν την εισαγωγή της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής στα Δημοτικά σχολεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα «Το Νησί των Φαιάκων» και την έναρξη της εφαρμογής της στα σχολεία, μια πιλοτική έρευνα - μελέτη περίπτωσης- πραγματοποιήθηκε στους/ις εκπαιδευτικούς των τριών Δημοτικών σχολείων του Βόλου, με στόχο να διαπιστωθεί ποιες είναι οι προσδοκίες, οι πιθανοί φόβοι και οι επιμορφωτικές ανάγκες που αισθάνονται ότι έχουν προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος. Από την έρευνα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί -στην πλειοψηφία τους γυναίκες- δεν είναι μεν τεχνοφοβικοί, αλλά ότι έχουν μεγάλη ανάγκη από επιμόρφωση προκειμένου να μάθουν να χειρίζονται τον υπολογιστή και το Διαδίκτυο και να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολογία με επιτυχία στην τάξη. Φάνηκε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλές προσδοκίες από το πρόγραμμα, εφόσον πιστεύουν ότι θα καλύψει τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και θα συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σχολείο. ABSTRACT Just before the installation of computers and networks in the primary schools participating in the pilot programme The Feakes Island, and before the implementation of the innovation in those schools, a case study was carried out with the 14 teachers of the three participating schools of Volos. The aim of the research was investigating the teachers expectations, possible concerns and training needs, in order to cope with the programme s requirements. The results show that the teachers, the majority of which are women, are not technofobic, but they think they have urgent needs of education and training in order to get familiar with the use of computers and new technologies in the classroom. Teachers highily expect that the programme would cover their training needs and that it would contribute to a better quality in the classroom teaching. Εισαγωγή Η εισαγωγή των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί μια πραγματικότητα για τα περισσότερα σχολεία των ανεπτυγμένων δυτικών χωρών (π.χ. Poole, 1997, Ennals, 1993), ενώ συνιστά επείγουσα ανάγκη για τα σχολεία της χώρας μας, όπως έχει τονιστεί με τα ζωηρότερα χρώματα από τους Ράπτη & Ράπτη (1999). Με το μεγάλο σύνολο έργων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ από το 2 ο ΚΠΣ, επιχειρείται η εισαγωγή των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το μοναδικό πιλοτικό- έργο της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ που αναφέρεται στην εισαγωγή της πληροφορικής στο αναλυτικό πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το έργο «Το Νησί των Φαιάκων» 1.. Το έργο αυτό στοχεύει στην πιλοτική αξιοποίηση υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής σε 14 ελληνικά δημοτικά σχολεία (6 στην Αττική, 4 στην Κρήτη, 4 στη Θεσσαλία), και ειδικότερα στην αξιοποίηση της υποδομής στο κύριο εκπαιδευτικό έργο της Ε και Στ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Στο πλαίσιο του έργου διερευνώνται οι συνθήκες και τα αποτελέσματα της εισαγωγής και αξιοποίησης των υπολογιστών και των δικτύων στη διδασκαλία και τη μάθηση και η εξοικείωση των μαθητών/ριών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών από μικρή ηλικία. Η εφαρμογή εντάσσεται αφενός στο κανονικό αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων (με την πρόσθεση ίσως των δύο ωρών την εβδομάδα της Σχολικής Ζωής ) και αφετέρου εισάγει καινοτομίες σε αρκετούς τομείς. Ο καινοτομικός χαρακτήρας της εφαρμογής έγκειται: στην εισαγωγή νέων προτύπων διδασκαλίας και μάθησης (εργασία σε ομάδες, διερευνητική και συνεργατική μάθηση, εργασία με τη μέθοδο project και προ-σχεδιασμένων δραστηριοτήτων στον υπολογιστή, σε δίκτυα και στο Διαδίκτυο), * Πρόσωπο που υποβάλλει την εργασία και επικοινωνεί με την οργανωτική επιτροπή. 1 Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Α. Ράπτης, Καθηγητής του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Αθηνών. 326

2 στην επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν, αλλά και των σχολείων αυτών με άλλα σχολεία και κοινότητες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στη διαθεματική προσέγγιση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, όπως της Ελληνικής Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Μυθολογίας, των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θεμάτων Πολιτισμού, τοπικής Ιστορίας και παραδόσεων, ισότητας των δύο φύλων, κλπ. στην ενίσχυση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των μαθητών/ριών σε θέματα σύγχρονων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. Σημαντικές δραστηριότητες του έργου είναι: α) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο σε θέματα τεχνικά όσο και σε θέματα παιδαγωγικά, με στόχο την εισαγωγή και εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το αντικείμενο και την κατάδειξη τρόπων αξιοποίησης της υπολογιστικής τεχνολογίας στη διδασκαλία, β) η ανάπτυξη νέου ή την αξιοποίηση ήδη υπάρχοντος λογισμικού και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, γ) η μελέτη και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για την ανάληψη παρόμοιων καινοτομικών δράσεων. Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η επιτυχημένη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε μεγάλο μέρος στον ή την εκπαιδευτικό, θελήσαμε να διερευνήσουμε και να καταγράψουμε τις γνώσεις, στάσεις, απόψεις, αναπαραστάσεις, αλλά και τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών με τους/ις οποίους/ες θα συνεργαστούμε στο πρόγραμμα. Η γνώση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα όχι απλά το ανθρώπινο δυναμικό με το οποίο καλούμαστε να συνεργαστούμε, αλλά τους ή τις εκπαιδευτικούς που καλούνται μέσα από το πρόγραμμα αυτό να επεκτείνουν τις τεχνολογικές και παιδαγωγικές τους γνώσεις, αλλά και να αναπτύξουν νέες ικανότητες συντονισμού μιας ομάδας παιδιών που διερευνούν, επικοινωνούν, πειραματίζονται και δημιουργούν. Στην εργασία λοιπόν περιγράφονται τα κυριότερα συμπεράσματα μιας προκαταρτικής πιλοτικής έρευνας που πραγματοποιήσαμε με τους/ις εκπαιδευτικούς των τριών Δημοτικών σχολείων του Βόλου τον Μάιο του 1999, λίγο πριν την εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία, που θα αρχίσει από το Σεπτέμβριο Παρόλο που μπορεί σε κάποιους/ες να φαίνονται γνωστές οι απόψεις, στάσεις, και κυρίως οι επιμορφωτικές ανάγκες και οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τους υπολογιστές, τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στη διδασκαλία και τη μάθηση, εντούτοις λίγες είναι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελληνικό χώρο για τη διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, μια μεγάλη έρευνα το 1993 διερεύνησε τις στάσεις και απόψεις 335 εκπαιδευτικών της Κρήτης (Γιουκάκη & Μακράκης, 1997) αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των υπολογιστών στο Δημοτικό σχολείο, ενώ μια μικρότερη είχε διενεργηθεί το 1988 με δέκα εκπαιδευτικούς του ελληνικού σχολείου του Λονδίνου σχετικά με την πιθανή εισαγωγή και χρήση των υπολογιστών στο Δημοτικό σχολείο (Αρβανιτάκης, 1993). Τα αποτελέσματα των ερευνών εμφανίζονται εντελώς ανάλογα, αν και οι δύο έρευνες πραγματοποιήθηκαν με διαφορά πέντε περίπου χρόνων. Οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένες γνώσεις σε σχέση με τον υπολογιστή και τις εφαρμογές του, εμφανίζουν πολύ θετική στάση για την εισαγωγή του στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, φαίνεται να έχουν κάποια αυτοπεποίθηση σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή (οι άνδρες μεγαλύτερη από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τους Γιουκάκη & Μακράκη, 1997) και μικρή ανησυχία για τη χρήση υπολογιστή από τα παιδιά. Η δική μας έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μια στιγμή που είναι ορατή η εισαγωγή του υπολογιστή και των νέων τεχνολογιών στο Δημοτικό σχολείο, η οποία μάλιστα πρόκειται να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μας ενδιαφέρει η γνώμη των εκπαιδευτικών για το θέμα, και ιδιαίτερα οι απόψεις, οι στάσεις και οι ανάγκες για επιμόρφωση που αισθάνονται ότι έχουν σε σχέση με τον υπολογιστή και τις εκπαιδευτικές του εφαρμογές, τώρα που βλέπουν να εισάγεται ο υπολογιστής, τα δίκτυα και το Διαδίκτυο στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική με τρόπο καινοτομικό και ολιστικό. Η έρευνα Στόχος Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: α) τη χρήση των υπολογιστών και των υπηρεσιών του Διαδικτύου (Internet) που κάνουν οι εκπαιδευτικοί εκτός σχολείου, β) τον τρέχοντα εξοπλισμό των σχολείων σε υλικό και λογισμικό, γ) την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, δ) τις απόψεις τους σχετικά με την εισαγωγή των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο Δημοτικό σχολείο, ε) τις εκτιμήσεις τους γύρω από τις συνεπαγόμενες αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου, στ) τις εκτιμήσεις τους γύρω από τις επιδράσεις των νέων τεχνολογιών στη μάθηση, ζ) τις προσδοκίες τους από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο. Δείγμα Στην έρευνα πήραν μέρος συνολικά 14 εκπαιδευτικοί (5 άντρες και 9 γυναίκες). Από αυτούς/ές, 6 υπηρετούν στο 15 ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, 4 στο 19 ο και 4 στο 45 ο. Όσον αφορά τις ακαδημαϊκές τους σπουδές, 13 είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας και έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση 327

3 Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και ένας είναι απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι ηλικίες και τα χρόνια υπηρεσίας τους. Ηλικία ρόνια υπηρεσίας Αριθμός εκπαιδευτικών (Ν=14) Πίνακας 1: Ηλικία και χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματος Μεθοδολογία Για τη διενέργεια της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα έντυπο που περιείχε ένα ανοικτό ερωτηματολόγιο που συντάξαμε προκειμένου να διερευνήσουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Το ερωτηματολόγιο περιείχε επτά ενότητες ερωτήσεων, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχούσε σε ένα από θέματα που προαναφέρθηκαν. Σε κάθε σχολείο το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ομαδικά από τους/ις εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο μιας συζήτησης-συνέντευξης από τη Μ. Παπαστεργίου, η οποία διήρκεσε περίπου 75 λεπτά. Οι ερωτήσεις του εντύπου έδρασαν ως έναυσμα για διάλογο και δημιουργική αντιπαράθεση απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση μιας «συνθετικής» άποψης η οποία καταγράφηκε τελικά ως απάντηση στην αντίστοιχη ερώτηση του εντύπου. Όλες οι διαφορετικές απόψεις καταγράφηκαν και συζητήθηκαν σε όλη την ομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στα τρία σχολεία η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και προθυμία για την έρευνα και συμμετείχε ενεργά στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και στο διάλογο. Η στάση αυτή των εκπαιδευτικών έδειξε ότι η παιδαγωγική χρήση του υπολογιστή και του δικτύου είναι ένα ζήτημα που τους/ις απασχολεί και τους/ις προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό. Αποτελέσματα Στη συνέχεια παρουσιάζονται με συντομία οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις επτά ενότητες ερωτήσεων που τους/ις υποβλήθηκαν. Ενότητα 1. Ενασχόληση του εκπαιδευτικού με τους υπολογιστές και το Διαδίκτυο εκτός του σχολείου Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής σκοπό είχαν να ανιχνεύσουν την εμπειρία και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου, αλλά και το προσωπικό του/ης ενδιαφέρον για ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες και την παρακολούθηση των εξελίξεών τους. Στην ερώτηση 1 «Έχετε υπολογιστή στο σπίτι σας;» απάντησαν θετικά μόνο τέσσερις από τους 14 εκπαιδευτικούς. Από αυτούς/ές, ένας είναι άντρας και τρεις γυναίκες. Δύο από αυτούς/ές χρησιμοποιούν τον υπολογιστή καθημερινά και δύο περιστασιακά, ενώ ένας διαθέτει και σύνδεση με το Διαδίκτυο, την οποία χρησιμοποιεί όμως περιστασιακά. Επειδή στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτούς/ές που έχουν H/Y στο σπίτι τους και σε αυτούς/ές που δεν έχουν, στη συνέχεια οι πρώτοι θα αναφέρονται ως «Ομάδα Α» και οι δεύτεροι ως «Ομάδα Β». Οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α, και ιδιαίτερα εκείνοι/ες που δουλεύουν καθημερινά με τον Η/Υ, έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αρκετά είδη λογισμικού (επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά φύλλα, εργαλεία δημιουργίας παρουσιάσεων, εφαρμογές ζωγραφικής, σχεδίασης, επεξεργασίας εικόνας, παιχνίδια, εκπαιδευτικό λογισμικό, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες). Όπως ανέφεραν, στόχος τους είναι: α) να μάθουν να χρησιμοποιούν τα προγράμματα αυτά για συγκεκριμένες δραστηριότητες, β) να δημιουργούν εργασίες για το σχολείο, γ) να ενημερώνονται σχετικά με νέους τρόπους διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων και να αντλούν πληροφορίες σχετικά με νέο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό (εκπαιδευτικά CD-ROM και εγκυκλοπαίδειες). Όσον αφορά το Διαδίκτυο, περιστασιακά μόνον έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού (WWW) για πρόσβαση σε πληροφορίες του ενδιαφέροντός τους (π.χ. σχολικά δίκτυα, περιβάλλον, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση), γνωρίζοντας σχετικές http διευθύνσεις. Επίσης, διαβάζουν περιοδικά για γενική ενημέρωση γύρω από την τεχνολογία και επιλογές εκπαιδευτικού λογισμικού. Από τους/ις εκπαιδευτικούς της Ομάδας Β, δύο μόνον έχουν χρησιμοποιήσει περιστασιακά υπολογιστή για να γράψουν κάποιο κείμενο. Οι υπόλοιποι/ες, αν και έχουν παρακολουθήσει την επίδειξη κάποιου εκπαιδευτικού CD- ROM, «δεν έχουν αγγίξει υπολογιστή», όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν. Ενότητα 2. Εξοπλισμός του σχολείου σε υλικό και λογισμικό Τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις με στόχο να καταγράψουν την τρέχουσα υποδομή των σχολείων σε υπολογιστές, λογισμικό, περιφερειακά, κλπ., τις χρήσεις της υποδομής αυτής και τις σχετικές επιθυμίες των εκπαιδευτικών. Όπως φάνηκε από τις απαντήσεις, σε ένα μόνο από τα τρία σχολεία υπάρχει ένας υπολογιστής (PC) που τρέχει σε περιβάλλον Windows, δεν έχει σύνδεση με το Διαδίκτυο και συνοδεύεται από εκτυπωτή και μερικά εκπαιδευτικά ή γενικού ενδιαφέροντος CD-ROM. Είναι εγκατεστημένος στο γραφείο του διευθυντή και χρησιμοποιείται περιστασιακά από τους/ις εκπαιδευτικούς και τα μεγαλύτερα παιδιά για να «ζωγραφίζουν» και να «βλέπουν CD-ROM». 328

4 Σχετικά με το πώς θα ήθελαν να είναι εξοπλισμένο το σχολείο, απάντησαν μόνον οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α, οι οποίοι/ες ανέφεραν ότι πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρχει εργαστήριο με υπολογιστές, περιφερειακά -όπως σκάνερ και εκτυπωτές- και λογισμικό -όπως εφαρμογές γραφείου, προγράμματα για το Διαδίκτυο, εκπαιδευτικό λογισμικό για διάφορα μαθήματα, εργαλεία συγγραφής εφαρμογών και κατασκευής ιστοσελίδων. Όλοι/ες πιστεύουν ότι το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει ένας συνδυασμός αίθουσας εργαστηρίου με έναν ή δύο υπολογιστές σε κάθε τάξη. Θεωρούν ότι η πρώτη προσέγγιση -με την ύπαρξη μιας αίθουσας υπολογιστών- είναι περισσότερο «τυποποιημένη», διότι «πηγαίνεις με τα παιδιά σε συγκεκριμένο χώρο, για συγκεκριμένο χρόνο να κάνεις κάτι συγκεκριμένο», ενώ η δεύτερη λύση -με τον ένα ή δύο υπολογιστές σε κάθε τάξη- είναι περισσότερο «ευέλικτη» διότι, όπως τόνισαν, «εφαρμόζεις κάτι άμεσα στον υπολογιστή». Ενότητα 3. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Στόχος των ερωτήσεων της ενότητας αυτής ήταν η καταγραφή της επιμόρφωσης που ενδεχομένως έχουν λάβει οι εκπαιδευτικοί γύρω από τους υπολογιστές, το Διαδίκτυο και την πιθανή διδακτική τους αξιοποίηση. Ένας επιπλέον στόχος ήταν να καθοριστούν οι ελλείψεις και οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, προκειμένου να σχεδιαστεί ένα πλάνο επιμόρφωσής τους στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος. Στο ακόλουθο Σχήμα 1 φαίνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης-επιμόρφωσης Σεμινάριο ΝΕΛΕ 140 ωρών σε DOS, Windows, Word Σεμινάριο ΝΕΛΕ 40 ωρών σε DOS ειρισμός Η/Υ στα ΠΕΚ Σχήμα 1: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Όπως φάνηκε από τις απαντήσεις τους, δύο μόνον από τους/ις εκπαιδευτικούς -οι ίδιοι/ες που χρησιμοποιούν καθημερινά υπολογιστή- έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό για έναν απλό χρήστη. Οι υπόλοιποι τρεις απλά ήρθαν σε επαφή με τον υπολογιστή. Όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των υπολογιστών, οι περισσότεροι/ες έχουν παρακολουθήσει την επίδειξη ενός λογισμικού Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 2, ενώ σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση του Διαδικτύου δεν έχουν διδαχτεί τίποτα. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί φαίνονται τα θέματα στα οποία οι ίδιοι/ες εκτιμούν ότι κυρίως χρειάζονται επιμόρφωση. Θέματα στα οποία θεωρούν ότι χρειάζονται επιμόρφωση Ομάδα Α Ομάδα Β ρήση του εξοπλισμού του σχολικού εργαστηρίου Γενική χρήση των υπολογιστών Γενική χρήση Διαδικτύου Κατασκευή ιστοσελίδων Κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδίαση διδακτικών δραστηριοτήτων στον υπολογιστή με χρήση ή όχι του Διαδικτύου Πίνακας 2. Ανάγκες Για Επιμόρφωση Όπως φαίνεται, οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α εστιάζουν τις ανάγκες τους σε πιο προχωρημένα θέματα Πληροφορικής σε σχέση με αυτούς/ές της Ομάδας Β. Τέλος, αν και δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιήσει υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θεωρούν την πρακτική αυτή πολύ θετική και ιδιαίτερα βοηθητική διότι «υπάρχουν λίγες πηγές και βιβλία για την επιπρόσθετη πληροφόρηση του εκπαιδευτικού». Ενότητα 4. Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο Δημοτικό σχολείο 2 Πρόκειται για το λογισμικό «Φαινόμενα και Μοντέλα του Φυσικού Κόσμου» που αναπτύχθηκε από ομάδα που καθοδήγησε η Ε. Σταυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 329

5 Στόχος των ερωτήσεων στην ενότητα αυτή ήταν η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο Δημοτικό σχολείο. Οι απαντήσεις τους έχουν μεγάλη σημασία, διότι είναι αυτοί/ές που γνωρίζουν «από πρώτο χέρι» τις ιδιαιτερότητες των παιδιών της νεαρής ηλικίας. Οι απαντήσεις έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολύ θετικά την εισαγωγή των υπολογιστών στο Δημοτικό σχολείο. Υποστηρίζουν ομόφωνα ότι η εισαγωγή αυτή πρέπει να γίνει μέσα από δραστηριότητες χρήσης των υπολογιστών στα άλλα μαθήματα, αφενός γιατί θεωρούν τη μικρή ηλικία των μαθητών/ριών απαγορευτική για την εισαγωγή της Πληροφορικής ως γνωστικού αντικειμένου, και αφετέρου διότι πιστεύουν ότι αυτό είναι πιο ευχάριστο για τα παιδιά. Όσον αφορά τα οφέλη που έχουν να αποκομίσουν τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Β τόνισαν την εξοικείωση με τον υπολογιστή για όσους μαθητές και μαθήτριες δεν έχουν στο σπίτι τους Η/Υ («παντού σήμερα ζητάνε γνώση υπολογιστή»). Οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α ανέφεραν ως οφέλη τη χαρά της δημιουργίας μέσω υπολογιστή, την όξυνση της σκέψης και, ειδικότερα όσον αφορά το Διαδίκτυο, την επικοινωνία με μαθητές και μαθήτριες από όλο τον κόσμο, την πληροφόρηση από πομπούς πέρα από τον ή την εκπαιδευτικό και τη διεύρυνση του ορίζοντα του παιδιού. Ως πιθανούς κινδύνους όλοι/ες ανέφεραν την κοινωνική απομόνωση που μπορεί να επιφέρει η υπέρμετρη ενασχόληση με τον υπολογιστή, την αποτροπή από το διάβασμα και το παιχνίδι, καθώς και την πιθανή πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου σε περιεχόμενο ακατάλληλο για το παιδί νεαρής ηλικίας. Αναφορικά με τα μαθήματα στα οποία πιστεύουν ότι ενδείκνυται η χρήση υπολογιστή και Διαδικτύου, αυτά φαίνονται κατά σειρά προτεραιότητας στον Πίνακα 3 που ακολουθεί. Σειρά με την οποία αναφέρθηκαν Μαθήματα στα οποία ενδείκνυται η χρήση υπολογιστή Μαθήματα στα οποία Ενδείκνυται η χρήση του Διαδικτύου 1 Φυσική Γεωγραφία 2 Γεωγραφία Ιστορία 3 Ιστορία Φυσική 4 Μαθηματικά Ξένες Γλώσσες 5 Γλώσσα 6 Ξένες Γλώσσες Πίνακας 3. ρήση υπολογιστή και του Διαδικτύου σε διάφορα μαθήματα Μπορεί να παρατηρήσει κανείς τη σημαντική θέση που κατέχουν στη γνώμη των εκπαιδευτικών η Φυσική, η Γεωγραφία και η Ιστορία σχετικά με δραστηριότητες στον υπολογιστή και το Διαδίκτυο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, στη Φυσική με τον υπολογιστή «επιδεικνύονται έννοιες όπως η κίνηση, η διαστολή, κλπ. που δεν μπορούν να δειχτούν αλλιώς στην τάξη», ενώ στη Γεωγραφία και την Ιστορία το μάθημα γίνεται πιο ζωντανό διότι μπορεί «να δείξει κανείς τοποθεσίες και γεγονότα μέσα από ένα CD-ROM». Επίσης στο σχολείο όπου ήδη υπάρχει υπολογιστής, οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν ότι με τη χρήση του στα Μαθηματικά «τα παιδιά βοηθήθηκαν πολύ στις πράξεις με το CD- ROM Αριθμητικής», στην Ελληνική Γλώσσα μπορεί να γίνει «εξάσκηση και εμπέδωση», ενώ στις Ξένες Γλώσσες «ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστό-λάθος». Τέλος, αναφέρθηκε η χρησιμότητα των εγκυκλοπαιδικών CD-ROM σε όλα τα μαθήματα. Ειδικότερα για τις εφαρμογές του Διαδικτύου μίλησαν οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α. Ανέφεραν ότι στη Γεωγραφία και την Ιστορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανεύρεση πληροφοριών που δεν περιέχονται στο σχολικό εγχειρίδιο, στη Γεωγραφία «μιλάς π.χ. για την Ινδία και μπορείς να αναζητήσεις κάποια σελίδα σχολείου εκεί. Υπάρχουν πράγματα που αν δεν τα έχεις ζήσει δεν μπορείς να τα μεταφέρεις στα παιδιά και το Διαδίκτυο σε βοηθάει». Σχετικά με την Ιστορία είπαν ότι μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες γύρω από ένα γεγονός ή μια προσωπικότητα, όπως επίσης «η άποψη των ξένων που μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από αυτή του εγχειριδίου ώστε τα παιδιά να σχηματίζουν αντικειμενικότερη άποψη». Στη Φυσική είπαν ότι μπορεί να γίνει «κοινοποίηση μετρήσεων, π.χ. υδρόμετρο, βροχόμετρο, ανάμεσα σε σχολεία», ενώ στην Ξένη Γλώσσα «εξάσκηση μέσω επικοινωνίας με παιδιά από όλον τον κόσμο». Σ αυτό το τελευταίο δεν έχουν άδικο, διότι τα πιο πετυχημένα σενάρια και προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που εφαρμόστηκαν με επιτυχία σε σχολεία σε όλο τον κόσμο έχουν ως αντικείμενο την επικοινωνία μέσω Διαδικτύου για την εκμάθηση μιας Γλώσσας, κυρίως της Αγγλικής 3. Ενότητα 5. Συνεπαγόμενες αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου Στην ενότητα αυτή σκοπός μας ήταν η καταγραφή των απόψεων και επιθυμιών των εκπαιδευτικών σχετικά με πιθανές αλλαγές στο όλο πλαίσιο του σχολείου για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ομόφωνα ότι το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να γίνει πιο χαλαρό όσον αφορά την ύλη, τις δραστηριότητες και τα χρονικά πλαίσια, αφήνοντας στον/ην εκπαιδευτικό μεγαλύτερη ελευθερία και πρωτοβουλία. 3 Στο παραδοτέο Π6 για «Το Νησί των Φαιάκων» με τίτλο «Οι ανάγκες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας οι καινοτομίες στα δίκτυα», στις σελίδες 26-29, αναφέρονται τα πιο πετυχημένα σενάρια σχολικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και καινοτομιών στο Διαδίκτυο. 330

6 Ένα βασικό πρόβλημα είναι η ύπαρξη προκαθορισμένων δραστηριοτήτων (ασκήσεις, κλπ.) που πρέπει να ολοκληρωθούν σε μία διδακτική ώρα. Για να γίνει «σωστά» το μάθημα με τη χρήση υπολογιστή, θα πρέπει κατά τη γνώμη τους να θεσπιστούν διδακτικά δίωρα, ενώ επισημαίνουν πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν, όπως το ότι θα υπάρχουν πολλές τάξεις και ένα μόνον εργαστήριο υπολογιστών. Σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση των μαθητών/ριών στο εργαστήριο, εμφανίζονται επιφυλακτικοί/ές. Τονίζουν ότι προκειμένου αυτή να επιτραπεί, θα πρέπει να επιλυθούν πρακτικά ζητήματα, όπως φύλαξη, αναπροσαρμογή ωραρίου λειτουργίας σχολείου, κλπ. Όσον αφορά το χρόνο διδασκαλίας, θα πρέπει να μοιράζεται ανάμεσα στην αίθουσα (εξοπλισμένη με 1-2 Η/Υ) και το εργαστήριο υπολογιστών, κάτι που όμως παραδέχονται ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι δύσκολο. Τέλος, αντιμετωπίζουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των παιδιών «καταπληκτική ιδέα, μέσα στην εξέλιξη», αλλά πρακτικά δύσκολα εφαρμόσιμη. Ενότητα 6. Εκτιμήσεις γύρω από τις επιδράσεις των νέων τεχνολογιών στη μάθηση Η ενότητα αυτή σκοπό είχε την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών γύρω από τα οφέλη για τη μάθηση που ενδεχομένως προκύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ο υπολογιστής μεταβάλλει τον τρόπο μάθησης. Η Ομάδα Β θεωρεί ότι η διδασκαλία γίνεται πιο «εποπτική» με αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος από τα παιδιά. Εκφράστηκαν κάποιες επιφυλάξεις, όπως π.χ. ότι «μπορεί να χαθεί ο προφορικός λόγος και η επικοινωνία» ή ότι «η αξιολόγηση γίνεται δύσκολα με τον υπολογιστή». Ως προϋπόθεση για αποτελεσματικότερη μάθηση, ανέφεραν τη «σωστή» χρήση του υπολογιστή ώστε τα παιδιά «να μην παίρνουν έτοιμη γνώση πατώντας τα κουμπιά». Οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α πρόσθεσαν ότι τα παιδιά παύουν να παπαγαλίζουν και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα η μάθηση να γίνεται πιο βιωματική. Υπογράμμισαν ότι αφενός είναι θέμα του ή της εκπαιδευτικού να καθοδηγήσει σωστά τα παιδιά ώστε να μελετήσουν σε βάθος ένα θέμα (π.χ. μέσα από κατάλληλα σχέδια εργασίας), και αφετέρου ότι τα οφέλη σε γνωστικό επίπεδο είναι συνάρτηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού λογισμικού. Ως επιτυχημένα λογισμικά αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: «Γλώσσα Α Δημοτικού», «Ξεφτέρης», «Δομή της ύλης» 4, «Πλανήτες και Δορυφόροι» και η σειρά «Play and Learn». Κριτήρια αξιολόγησης ενός λογισμικού ως καλού θεωρούν το να παρέχει ένα εύχρηστο και ελκυστικό περιβάλλον, το να καλύπτει τους διδακτικούς στόχους της αντίστοιχης ενότητας μαθήματος και το να εναρμονίζεται με τις δυνατότητες της ηλικίας των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α πρόσθεσαν το κριτήριο της ύπαρξης αλληλεπίδρασης του/ης χρήστη με το μέσο. Πιστεύουν ότι η ενσωμάτωση του υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός χρήσης εκπαιδευτικών λογισμικών και πιο ανοικτών δραστηριοτήτων από ότι οι παραδοσιακές, ενώ οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Β δεν εξέφρασαν άποψη. Τέλος, όσον αφορά τα καινοτομικά στοιχεία που εισάγει το Διαδίκτυο, τοποθετήθηκαν πάλι μόνον οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α. Κατά τη γνώμη τους, δίνεται περισσότερη αυτενέργεια στα παιδιά να αναζητήσουν πληροφορίες και ανοίγονται νέοι ορίζοντες για επικοινωνία με άλλα σχολεία στην Ελλάδα και τον κόσμο προς την κατεύθυνση της πολύ-πολιτισμικής εκπαίδευσης. Ενότητα 7. Προσδοκίες των εκπαιδευτικών Η τελευταία αυτή ενότητα στόχευε στην καταγραφή των προσδοκιών των εκπαιδευτικών από το πιλοτικό πρόγραμμα, αλλά και ίσως και κάποιων φόβων τους ενόψει της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στο Δημοτικό σχολείο. Σύμφωνα με τους/ις εκπαιδευτικούς του δείγματος, τα παιδιά περιμένουν με λαχτάρα την είσοδο των υπολογιστών στο σχολείο. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, κατά τη φάση επιλογής των σχολείων ρωτούσαν καθημερινά με αγωνία αν το δικό τους επιλέχτηκε. Αρκετά από αυτά έχουν ήδη υπολογιστή στο σπίτι τους, έχοντας αποκτήσει μεγάλη άνεση και εμπειρία («είναι ξεφτέρια στον υπολογιστή»). Αλλά και οι εκπαιδευτικοί περιμένουν με ενδιαφέρον την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Β θεωρούν ότι τους/ις δίνεται μια μοναδική ευκαιρία για εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, κάτι που στη σημερινή κοινωνία είναι απαραίτητο, και αναφέρουν ότι σε σχέση με τις γνώσεις που έχουν πλέον τα παιδιά, αυτοί/ές «αισθάνονται αγράμματοι». Οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α περιμένουν περισσότερο την εισαγωγή του Διαδικτύου, μέσω του οποίου θα παρακολουθούν το πώς εργάζονται σε άλλα μέρη οι συνάδελφοί τους και θα μπορούν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν μαζί τους ώστε να παίρνουν νέες ιδέες και να προβάλουν τις δικές τους. Πιστεύουν ότι θα συντελεστεί «ένα άνοιγμα του σχολείου προς τον έξω κόσμο». Τέλος, όσον αφορά τις μεταβολές στη δυναμική της τάξης και το ρόλο του δασκάλου, πιστεύουν ότι η μάθηση γίνεται πιο συνεργατική και ότι τα παιδιά παύουν πλέον να είναι παθητικοί δέκτες. Κάποιοι/ες από τους/ις εκπαιδευτικούς της Ομάδας Β εξέφρασαν φόβους ότι ίσως χαθεί η επαφή δασκάλου-μαθητή γιατί «μπαίνει ανάμεσά τους ένα μηχάνημα» και ότι ίσως «ο δάσκαλος αντικατασταθεί από το μηχάνημα». Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η παντογνωσία του δασκάλου περιορίζεται, αλλά ότι ο δάσκαλος εξακολουθεί να παραμένει καθοδηγητής της τάξης και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθίσταται από τον υπολογιστή. Δεν αισθάνονται να απειλούνται, απλά πιστεύουν ότι θα πρέπει με νέους τρόπους να τονίσουν τη δική τους παρουσία στην τάξη. αρακτηριστικά αναφέρουν ότι και πριν από χρόνια, όταν η εκπαιδευτική τηλεόραση μπήκε επαναστατικά στο σχολείο, «ο εκπαιδευτικός κατάφερε να σταθεί». 4 Πρόκειται για το λογισμικό «Φαινόμενα και Μοντέλα του Φυσικού Κόσμου», ό.π. 331

7 Συμπεράσματα Λίγο πριν την έναρξη της εφαρμογής στα σχολεία του πιλοτικού προγράμματος «Το Νησί των Φαιάκων», πραγματοποιήσαμε πιλοτική έρευνα με 14 εκπαιδευτικούς των τριών σχολείων του Βόλου που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, με στόχο τη ανίχνευση των γνώσεων, των εμπειριών και των απόψεών τους για την εισαγωγή των υπολογιστών και των δικτύων στο Δημοτικό σχολείο, καθώς και για το ρόλο του/ης εκπαιδευτικού που εργάζεται σε περιβάλλον χρήσης των νέων τεχνολογιών. Τα κυριότερα συμπεράσματα από την έρευνα, τα οποία λίγο διαφοροποιούνται από αυτά των δύο ερευνών που προαναφέρθηκαν (Γιουκάκη & Μακράκης 1997, Αρβανιτάκης 1993), είναι τα ακόλουθα: Μεταξύ των εκπαιδευτικών του δείγματος παρατηρήθηκε διαφορά γνώσεων και εμπειρίας: όσοι/ες έχουν χρησιμοποιήσει επαρκώς υπολογιστή εκτός σχολείου γνωρίζουν τον τρόπο που λειτουργεί, τα βασικά περιφερειακά του, τα είδη λογισμικών που υπάρχουν και έχουν έρθει σε επαφή με το Διαδίκτυο. Οι υπόλοιποι/ες έχουν σχεδόν μηδαμινή εμπειρία από τη χρήση υπολογιστή και καμία εμπειρία από τη χρήση Διαδικτύου, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να γνωρίζουν ή και να φαντάζονται το τι μπορεί να κάνει κανείς με τις τεχνολογίες αυτές. Όσον αφορά τις χρήσεις των υπολογιστών στα σχολεία που επισκεφτήκαμε, είναι προς το παρόν σχεδόν ανύπαρκτες. Οι εκπαιδευτικοί είναι πεπεισμένοι/ες για την αναγκαιότητα της εισαγωγής του υπολογιστή στο Δημοτικό σχολείο και πιστεύουν ότι ευνοείται έτσι η εξοικείωση όλων των παιδιών με εργαλεία και πρακτικές που είναι σήμερα κυρίαρχα στην κοινωνία. Όσοι/ες έχουν ασχοληθεί περισσότερο με τον υπολογιστή επισημαίνουν μεγαλύτερα και διαρκέστερα οφέλη, όπως π.χ. την έκφραση της δημιουργικότητας και την αυτενέργεια, αλλά και τις δυνατότητες που ανοίγονται από το Διαδίκτυο για πολυ-πολιτισμική επικοινωνία και πρόσβαση σε πληροφορίες πέρα από τα καθιερωμένα πλαίσια της σχολικής ύλης. Διαπιστώσαμε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί διακατέχονται από προβληματισμούς σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης υπολογιστή και Διαδικτύου. Έγινε ακόμη φανερό ότι δεν βλέπουν τον υπολογιστή σαν μια μηχανή που από μόνη της βελτιώνει τη μάθηση. Όσον αφορά τις απόψεις τους γύρω από τις εκπαιδευτικές χρήσεις του υπολογιστή, κυριαρχεί εκείνη του εποπτικού μέσου και μέσου υποστήριξης- εμπλουτισμού της διδασκαλίας. Όλοι/ες σχεδόν εμφανίζονται εξοικειωμένοι/ες με την ιδέα της χρήσης εκπαιδευτικών CD-ROM, την οποία αντιμετωπίζουν με ενθουσιασμό συνειδητοποιώντας ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο για να κάνουν το μάθημα πιο ζωντανό και ευχάριστο. Από την πλειοψηφία όμως των εκπαιδευτικών απουσιάζουν αναπαραστάσεις περισσότερο ανοικτών χρήσεων του υπολογιστή, όπως π.χ. η ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων με τον υπολογιστή. Όσοι/ες εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν καθημερινά υπολογιστή τον βλέπουν και ως εργαλείο δημιουργίας και έχουν αντιληφθεί τις δυνατότητες που ανοίγονται για διερευνητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση, καθώς και τα καινοτομικά στοιχεία που εισάγονται στην εκπαίδευση από το Διαδίκτυο ως μέσου πληροφόρησης και επικοινωνίας. Από αυτά που ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί έγινε φανερό ότι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις καθημερινές δραστηριότητες της σχολικής ζωής δεν μπορεί να παρακάμψει ζητήματα όπως η αναδιοργάνωση της διδακτέας ύλης και η αναδιαμόρφωση του τρόπου χρήσης του σχολικού χρόνου. Απαιτείται ένα ελαστικότερο πλαίσιο που αφενός να τους/ις στηρίζει και να τους/ις καθοδηγεί και αφετέρου να επιλύει τα πρακτικά και οργανωτικά προβλήματα που αναφέρθηκαν. Όσον αφορά τον ρόλο του/ης εκπαιδευτικού, η πλειοψηφία από αυτούς/ές δεν αισθάνεται να απειλείται και εξακολουθεί να θεωρεί το ρόλο αυτό κρίσιμο και καθοδηγητικό, αν και διαφορετικό. Ωστόσο, δεν απουσιάζουν και τα παραδείγματα εκπαιδευτικών που φαίνεται να έχουν πλάσει στο μυαλό τους την αναπαράσταση μιας εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή χωρίς τον ή την εκπαιδευτικό, οπότε ο φόβος και το άγχος είναι αυξημένα. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο αντιμετωπίζεται από τους/ις εκπαιδευτικούς και σαν μια ευκαιρία για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Όσοι/ες μέχρι τώρα δεν είχαν καμία επαφή με τον υπολογιστή πιστεύουν ότι θα τους/ις δοθεί η ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρήση του, ενώ οι υπόλοιποι/ες ενδιαφέρονται κυρίως για το Διαδίκτυο, κατανοώντας τη χρησιμότητά του ως μέσου παρακολούθησης των εξελίξεων στα θέματα του ενδιαφέροντός τους. Αυτό είναι ίσως το κύριο σημείο στο οποίο διαφοροποιούνται εντελώς τα δεδομένα της έρευνάς μας σε σχέση με αυτά των δύο ερευνών που προαναφέρθηκαν (Γιουκάκη & Μακράκης 1997, Αρβανιτάκης 1993). Διαπιστώσαμε τέλος ότι, αν και πολύ λίγοι/ες από τους/ις εκπαιδευτικούς έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αρκετά τον υπολογιστή, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την παιδαγωγική του χρήση, καθώς και διάθεση για συνεργασία στο πιλοτικό πρόγραμμα. Δεν είναι τεχνοφοβικοί - μια ευχάριστη έκπληξη ειδικά σε σχέση με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς που συνήθως εμφανίζουν τέτοιες τάσεις - και εμφανίζονται δεκτικοί/ές σε καινοτομικές πρακτικές (π.χ. εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Θεωρούμε ότι το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με το ότι όπως διαφάνηκε πρόκειται για ανθρώπους με προβληματισμό και ενδιαφέρον για το επάγγελμά τους, θα βοηθήσει στην επιτυχία του πιλοτικού προγράμματος. Ένα σημαντικό σημείο της έρευνας είναι ότι έφερε στην επιφάνεια τις μεγάλες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Ενόψει λοιπόν της έναρξης της κύριας φάσης του προγράμματος, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να αξιοποιήσουν τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στα σχολεία. Δεδομένου ότι ελάχιστοι/ες έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, η πλειοψηφία ξεκινά ουσιαστικά από το μηδέν, σε μια ηλικία (30 και άνω) στην οποία ο αλφαβητισμός στη χρήση υπολογιστή είναι σχετικά δύσκολος. Όπως προκύπτει από την έρευνά μας, η επιμόρφωσή τους θα πρέπει να ξεκινήσει από την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη λειτουργία του εξοπλισμού και τη χρήση λογισμικών, όπως π.χ. ο επεξεργαστής κειμένου. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης του Διαδικτύου και κατασκευής 332

8 ιστοσελίδων. Έμφαση πρέπει να δοθεί στη διδακτική αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών, ώστε να γίνει κατανοητή η χρησιμότητά τους στην καθημερινή πρακτική του ή της εκπαιδευτικού. Βιβλιογραφία Αρβανιτάκης, Ν. (1993). Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Κορφή Γιουκάκη, Μ., Μακράκης, Β. (1997). Στάσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενσωμάτωση και χρήση Υπολογιστών στο Δημοτικό σχολείο. Πρακτικά Διημερίδας Οι Φυσικές Επιστήμες και οι Τεχνολογίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: ΠΤΔΕ, Φεβρουάριος 1997, Ennals, R. (1993). Computers and exploratory learning in the classroom. U.K. The Falmer Press Poole, B.J. (1997, 2 nd ed.). Education for an information age. Teaching in the computerized classroom. USA: Mc Grow-Hill Ράπτης, Α., Ράπτη, Α. (1999). Η πληροφορική στην εκπαίδευση: ολιστική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Συμεών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ενότητα 1: Ενασχόληση του εκπαιδευτικού με τους υπολογιστές και το Διαδίκτυο εκτός του σχολείου 1. Έχετε υπολογιστή στο σπίτι σας; Πόσο συχνά τον χρησιμοποιείτε; 2. Έχετε σύνδεση με το Διαδίκτυο στο σπίτι σας; Πόσο συχνά τη χρησιμοποιείτε; 3. Διαβάζετε περιοδικά που αφορούν τους υπολογιστές, το Διαδίκτυο ή και τη χρήση τους στην εκπαίδευση; 4. Ποια από τα ακόλουθα είδη λογισμικών χρησιμοποιείτε και για τι σκοπούς; 4.1 Επεξεργαστές κειμένου 4.8 LOGO 4.2 Λογιστικά φύλλα 4.9. Άλλες γλώσσες προγραμματισμού 4.3 Βάσεις δεδομένων 4.10 Εργαλεία συγγραφής πολυμεσικών εφαρμογών) 4.4 Εργαλεία δημιουργίας παρουσιάσεων 4.11 Εργαλεία κατασκευής ιστοσελίδων 4.5 Εφαρμογές ζωγραφικής 4.12 Εκπαιδευτικό λογισμικό (αναφέρατε τίτλους και μαθήματα) 4.6 Εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας 4.13 Ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες 4.7 Παιχνίδια 4.14 Άλλα 5. Ποιες από τις ακόλουθες υπηρεσίες του Διαδικτύου χρησιμοποιείτε και για τι σκοπούς; 5.1 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) 5.5 Internet Relay Chat (IRC) 5.2 Παγκόσμιος Ιστός (WWW) και μηχανές 5.6 Τηλεδιάσκεψη αναζήτησης 5.3 Απομακρυσμένη σύνδεση 5.7 Ομάδες νέων και λίστες συζητήσεων 5.4 Μεταφορά αρχείων 5.8 Άλλα 6. Ποιες σελίδες επισκέπτεστε συνήθως και για τι θέματα αναζητάτε πληροφορίες στο Διαδίκτυο; 7. Έχετε αναπτύξει εκπαιδευτικό λογισμικό; (Αν ναι, για ποιο μάθημα) 8. Έχετε δημιουργήσει ιστοσελίδες; (Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες) Ενότητα 2. Εξοπλισμός του σχολείου σε υλικό και λογισμικό Υπάρχουν Η/Υ στο σχολείο; Αν ναι: 1) Πόσοι και πού είναι εγκατεστημένοι; Τι λειτουργικό σύστημα έχουν; 2) Τι περιφερειακές συσκευές υπάρχουν; 3) Υπάρχει σύνδεση με το Διαδίκτυο; 3) Τι λογισμικό υπάρχει; 4) Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται: α) από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, β) για άλλες δραστηριότητες του σχολείου, γ) και για τα δύο; Αν όχι, εσείς πώς θα επιθυμούσατε να είναι εξοπλισμένο το σχολείο: α) να υπάρχει ένα εργαστήριο υπολογιστών, β) να υπάρχουν 1-2 υπολογιστές σε κάθε τάξη, γ) και τα δύο; Ενότητα 3. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 1. Έχετε παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών ή και του Διαδικτύου; Αν ναι, με τι περιεχόμενο και διάρκεια; 2. Έχετε παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των υπολογιστών και του Διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία; 3. Έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου; Πώς κρίνετε την μεθοδολογία αυτή σαν τρόπο επιμόρφωσής σας; 4. Σε ποιο από τα ακόλουθα θέματα πιστεύετε ότι κυρίως χρειάζεστε επιμόρφωση: 4.1 ρήση εξοπλισμού σχολικού εργαστηρίου 4.4 Κατασκευή ιστοσελίδων (Η/Υ, περιφερειακά, τοπικό δίκτυο, κλπ.) 4.2 Γενική χρήση Η/Υ (κλασικές εφαρμογές γραφείου, κλπ.) 4.5 Κατασκευή εκπ/κού λογισμικού 333

9 4.3 Γενική χρήση Διαδικτύου ( , WWW, μηχανές αναζήτησης, κλπ.) 4.6 Σχεδίαση διδακτικών δραστηριοτήτων με τον υπολογιστή και το Διαδίκτυο Ενότητα 4. Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο Δημοτικό σχολείο Με ποια μορφή πιστεύετε ότι θα πρέπει να εισαχθούν οι υπολογιστές στο Δημοτικό Σχολείο: α) σαν ξεχωριστό μάθημα, β) μέσα από δραστηριότητες πρακτικής εφαρμογής και χρήσης στα άλλα γνωστικά αντικείμενα και γ) συνδυασμός των δύο 1. Τι οφέλη πιστεύετε ότι μπορεί να αποκομίσει ένα παιδί από τη χρήση υπολογιστή; Από τη χρήση του Διαδικτύου ειδικότερα; 2. Τι κινδύνους πιστεύετε ότι εγκυμονεί για ένα παιδί η χρήση υπολογιστή; Η χρήση του Διαδικτύου ειδικότερα; 3. Σε ποια μαθήματα πιστεύετε ότι ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν οι υπολογιστές; Το Διαδίκτυο ειδικότερα; (Αναφέρατε παραδείγματα δραστηριοτήτων ανά μάθημα) Ενότητα 5. Συνεπαγόμενες αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου 1. Τι αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα πιστεύετε ότι πρέπει να συνοδεύουν την εισαγωγή των υπολογιστών και του Διαδικτύου στο Δημοτικό Σχολείο; 2. Πιστεύετε ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο εργαστήριο υπολογιστών; 3. Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ του μαθήματος στην αίθουσα και του μαθήματος στο εργαστήριο; 4. Πώς κρίνετε τη δυνατότητα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα παιδιά στο σπίτι; Ενότητα 6. Εκτιμήσεις γύρω από τις επιδράσεις των νέων τεχνολογιών στη μάθηση 1. Πιστεύετε ότι οι υπολογιστές αλλάζουν τον τρόπο μάθησης; 2. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις πιστεύετε ότι καταστούν τη μάθηση αποτελεσματική; 3. Ποιους ελληνικούς και ξένους τίτλους εκπαιδευτικού λογισμικού θεωρείτε επιτυχημένους; 4. Ποια θεωρείτε σημαντικά κριτήρια για την αξιολόγηση ενός λογισμικού ως καλού; 5. Πιστεύετε ότι η χρήση υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία θα πρέπει να έχει την μορφή: α) χρήσης εκπαιδευτικών λογισμικών, β) ανοικτών δραστηριοτήτων πρακτικής εφαρμογής και δημιουργικής χρήσης, γ) συνδυασμού των δύο; 6. Πιστεύετε ότι το Διαδίκτυο εισάγει καινοτομικά στοιχεία στη μαθησιακή διαδικασία σε σχέση με τη χρήση μεμονωμένων υπολογιστών; Ενότητα 7. Προσδοκίες των εκπαιδευτικών από το πιλοτικό πρόγραμμα 1. Πώς πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά την εισαγωγή των υπολογιστών και του Διαδικτύου στο σχολείο; Τους ενδιαφέρουν σχετικά θέματα; 2. Τι επιπλέον δυνατότητες πιστεύετε ότι θα σας δώσουν στο σχολείο οι υπολογιστές και ειδικότερα το Διαδίκτυο; 3. Πιστεύετε ότι η εισαγωγή των νέων αυτών τεχνολογιών θα μεταβάλει το ρόλο σας, τη δυναμική της τάξης και πώς; Αισθάνεστε να απειλήστε από την εισαγωγή των νέων αυτών τεχνολογιών; 334

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2014 Εξέλιξη των ΤΠΕ Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση Ακαδ.. Έτος 2016 Ακαδ 2016--17 Πρακτική Άσκηση (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) Φοιτητών// τριών Φοιτητών ΠΤΔΕ Φλώρινας Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρακτική άσκηση 2 Χαρακτηριστικά της Π.Α. (1) Φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 9: Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ένταξη Ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Φάσεις και Μοντέλα Ένταξης Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής 1 η Σεπτέμβρη 2010 Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία Έργο του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εισαγωγή Τα ιστολόγια ή blogs (βραχυγραφία του «web logs»), εμφανίστηκαν για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Συντάκτης: Eπιστημονική ομάδα εισηγητών 1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 1. Μάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία: Α) Η συμπεριφορά του ατόμου δεν μεταβάλλεται Β) Η συμπεριφορά του ατόμου τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΩ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «SKETCHPADGR» Γιάννης Μόκιας ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα