ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ»: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ»: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ"

Transcript

1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ»: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ. Σολομωνίδου *, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος, Μ. Παπαστεργίου, υποψ. διδάκτωρ, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος, Λέξεις Κλειδιά: υπολογιστές και δίκτυα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προσδοκίες, πιθανοί φόβοι και επιμορφωτικές ανάγκες δασκάλων. Θέμα: Πληροφορική στην εκπαίδευση. Επίπεδο Εκπαίδευσης: Δημοτικό σχολείο. Κατηγορία: μελέτη περίπτωσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λίγο πριν την εισαγωγή της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής στα Δημοτικά σχολεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα «Το Νησί των Φαιάκων» και την έναρξη της εφαρμογής της στα σχολεία, μια πιλοτική έρευνα - μελέτη περίπτωσης- πραγματοποιήθηκε στους/ις εκπαιδευτικούς των τριών Δημοτικών σχολείων του Βόλου, με στόχο να διαπιστωθεί ποιες είναι οι προσδοκίες, οι πιθανοί φόβοι και οι επιμορφωτικές ανάγκες που αισθάνονται ότι έχουν προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος. Από την έρευνα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί -στην πλειοψηφία τους γυναίκες- δεν είναι μεν τεχνοφοβικοί, αλλά ότι έχουν μεγάλη ανάγκη από επιμόρφωση προκειμένου να μάθουν να χειρίζονται τον υπολογιστή και το Διαδίκτυο και να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολογία με επιτυχία στην τάξη. Φάνηκε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλές προσδοκίες από το πρόγραμμα, εφόσον πιστεύουν ότι θα καλύψει τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και θα συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σχολείο. ABSTRACT Just before the installation of computers and networks in the primary schools participating in the pilot programme The Feakes Island, and before the implementation of the innovation in those schools, a case study was carried out with the 14 teachers of the three participating schools of Volos. The aim of the research was investigating the teachers expectations, possible concerns and training needs, in order to cope with the programme s requirements. The results show that the teachers, the majority of which are women, are not technofobic, but they think they have urgent needs of education and training in order to get familiar with the use of computers and new technologies in the classroom. Teachers highily expect that the programme would cover their training needs and that it would contribute to a better quality in the classroom teaching. Εισαγωγή Η εισαγωγή των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί μια πραγματικότητα για τα περισσότερα σχολεία των ανεπτυγμένων δυτικών χωρών (π.χ. Poole, 1997, Ennals, 1993), ενώ συνιστά επείγουσα ανάγκη για τα σχολεία της χώρας μας, όπως έχει τονιστεί με τα ζωηρότερα χρώματα από τους Ράπτη & Ράπτη (1999). Με το μεγάλο σύνολο έργων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ από το 2 ο ΚΠΣ, επιχειρείται η εισαγωγή των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το μοναδικό πιλοτικό- έργο της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ που αναφέρεται στην εισαγωγή της πληροφορικής στο αναλυτικό πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το έργο «Το Νησί των Φαιάκων» 1.. Το έργο αυτό στοχεύει στην πιλοτική αξιοποίηση υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής σε 14 ελληνικά δημοτικά σχολεία (6 στην Αττική, 4 στην Κρήτη, 4 στη Θεσσαλία), και ειδικότερα στην αξιοποίηση της υποδομής στο κύριο εκπαιδευτικό έργο της Ε και Στ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Στο πλαίσιο του έργου διερευνώνται οι συνθήκες και τα αποτελέσματα της εισαγωγής και αξιοποίησης των υπολογιστών και των δικτύων στη διδασκαλία και τη μάθηση και η εξοικείωση των μαθητών/ριών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών από μικρή ηλικία. Η εφαρμογή εντάσσεται αφενός στο κανονικό αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων (με την πρόσθεση ίσως των δύο ωρών την εβδομάδα της Σχολικής Ζωής ) και αφετέρου εισάγει καινοτομίες σε αρκετούς τομείς. Ο καινοτομικός χαρακτήρας της εφαρμογής έγκειται: στην εισαγωγή νέων προτύπων διδασκαλίας και μάθησης (εργασία σε ομάδες, διερευνητική και συνεργατική μάθηση, εργασία με τη μέθοδο project και προ-σχεδιασμένων δραστηριοτήτων στον υπολογιστή, σε δίκτυα και στο Διαδίκτυο), * Πρόσωπο που υποβάλλει την εργασία και επικοινωνεί με την οργανωτική επιτροπή. 1 Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Α. Ράπτης, Καθηγητής του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Αθηνών. 326

2 στην επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν, αλλά και των σχολείων αυτών με άλλα σχολεία και κοινότητες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στη διαθεματική προσέγγιση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, όπως της Ελληνικής Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Μυθολογίας, των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θεμάτων Πολιτισμού, τοπικής Ιστορίας και παραδόσεων, ισότητας των δύο φύλων, κλπ. στην ενίσχυση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των μαθητών/ριών σε θέματα σύγχρονων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. Σημαντικές δραστηριότητες του έργου είναι: α) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο σε θέματα τεχνικά όσο και σε θέματα παιδαγωγικά, με στόχο την εισαγωγή και εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το αντικείμενο και την κατάδειξη τρόπων αξιοποίησης της υπολογιστικής τεχνολογίας στη διδασκαλία, β) η ανάπτυξη νέου ή την αξιοποίηση ήδη υπάρχοντος λογισμικού και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, γ) η μελέτη και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για την ανάληψη παρόμοιων καινοτομικών δράσεων. Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η επιτυχημένη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε μεγάλο μέρος στον ή την εκπαιδευτικό, θελήσαμε να διερευνήσουμε και να καταγράψουμε τις γνώσεις, στάσεις, απόψεις, αναπαραστάσεις, αλλά και τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών με τους/ις οποίους/ες θα συνεργαστούμε στο πρόγραμμα. Η γνώση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα όχι απλά το ανθρώπινο δυναμικό με το οποίο καλούμαστε να συνεργαστούμε, αλλά τους ή τις εκπαιδευτικούς που καλούνται μέσα από το πρόγραμμα αυτό να επεκτείνουν τις τεχνολογικές και παιδαγωγικές τους γνώσεις, αλλά και να αναπτύξουν νέες ικανότητες συντονισμού μιας ομάδας παιδιών που διερευνούν, επικοινωνούν, πειραματίζονται και δημιουργούν. Στην εργασία λοιπόν περιγράφονται τα κυριότερα συμπεράσματα μιας προκαταρτικής πιλοτικής έρευνας που πραγματοποιήσαμε με τους/ις εκπαιδευτικούς των τριών Δημοτικών σχολείων του Βόλου τον Μάιο του 1999, λίγο πριν την εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία, που θα αρχίσει από το Σεπτέμβριο Παρόλο που μπορεί σε κάποιους/ες να φαίνονται γνωστές οι απόψεις, στάσεις, και κυρίως οι επιμορφωτικές ανάγκες και οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τους υπολογιστές, τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στη διδασκαλία και τη μάθηση, εντούτοις λίγες είναι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελληνικό χώρο για τη διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, μια μεγάλη έρευνα το 1993 διερεύνησε τις στάσεις και απόψεις 335 εκπαιδευτικών της Κρήτης (Γιουκάκη & Μακράκης, 1997) αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των υπολογιστών στο Δημοτικό σχολείο, ενώ μια μικρότερη είχε διενεργηθεί το 1988 με δέκα εκπαιδευτικούς του ελληνικού σχολείου του Λονδίνου σχετικά με την πιθανή εισαγωγή και χρήση των υπολογιστών στο Δημοτικό σχολείο (Αρβανιτάκης, 1993). Τα αποτελέσματα των ερευνών εμφανίζονται εντελώς ανάλογα, αν και οι δύο έρευνες πραγματοποιήθηκαν με διαφορά πέντε περίπου χρόνων. Οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένες γνώσεις σε σχέση με τον υπολογιστή και τις εφαρμογές του, εμφανίζουν πολύ θετική στάση για την εισαγωγή του στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, φαίνεται να έχουν κάποια αυτοπεποίθηση σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή (οι άνδρες μεγαλύτερη από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τους Γιουκάκη & Μακράκη, 1997) και μικρή ανησυχία για τη χρήση υπολογιστή από τα παιδιά. Η δική μας έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μια στιγμή που είναι ορατή η εισαγωγή του υπολογιστή και των νέων τεχνολογιών στο Δημοτικό σχολείο, η οποία μάλιστα πρόκειται να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μας ενδιαφέρει η γνώμη των εκπαιδευτικών για το θέμα, και ιδιαίτερα οι απόψεις, οι στάσεις και οι ανάγκες για επιμόρφωση που αισθάνονται ότι έχουν σε σχέση με τον υπολογιστή και τις εκπαιδευτικές του εφαρμογές, τώρα που βλέπουν να εισάγεται ο υπολογιστής, τα δίκτυα και το Διαδίκτυο στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική με τρόπο καινοτομικό και ολιστικό. Η έρευνα Στόχος Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: α) τη χρήση των υπολογιστών και των υπηρεσιών του Διαδικτύου (Internet) που κάνουν οι εκπαιδευτικοί εκτός σχολείου, β) τον τρέχοντα εξοπλισμό των σχολείων σε υλικό και λογισμικό, γ) την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, δ) τις απόψεις τους σχετικά με την εισαγωγή των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο Δημοτικό σχολείο, ε) τις εκτιμήσεις τους γύρω από τις συνεπαγόμενες αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου, στ) τις εκτιμήσεις τους γύρω από τις επιδράσεις των νέων τεχνολογιών στη μάθηση, ζ) τις προσδοκίες τους από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο. Δείγμα Στην έρευνα πήραν μέρος συνολικά 14 εκπαιδευτικοί (5 άντρες και 9 γυναίκες). Από αυτούς/ές, 6 υπηρετούν στο 15 ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, 4 στο 19 ο και 4 στο 45 ο. Όσον αφορά τις ακαδημαϊκές τους σπουδές, 13 είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας και έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση 327

3 Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και ένας είναι απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι ηλικίες και τα χρόνια υπηρεσίας τους. Ηλικία ρόνια υπηρεσίας Αριθμός εκπαιδευτικών (Ν=14) Πίνακας 1: Ηλικία και χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματος Μεθοδολογία Για τη διενέργεια της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα έντυπο που περιείχε ένα ανοικτό ερωτηματολόγιο που συντάξαμε προκειμένου να διερευνήσουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Το ερωτηματολόγιο περιείχε επτά ενότητες ερωτήσεων, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχούσε σε ένα από θέματα που προαναφέρθηκαν. Σε κάθε σχολείο το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ομαδικά από τους/ις εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο μιας συζήτησης-συνέντευξης από τη Μ. Παπαστεργίου, η οποία διήρκεσε περίπου 75 λεπτά. Οι ερωτήσεις του εντύπου έδρασαν ως έναυσμα για διάλογο και δημιουργική αντιπαράθεση απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση μιας «συνθετικής» άποψης η οποία καταγράφηκε τελικά ως απάντηση στην αντίστοιχη ερώτηση του εντύπου. Όλες οι διαφορετικές απόψεις καταγράφηκαν και συζητήθηκαν σε όλη την ομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στα τρία σχολεία η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και προθυμία για την έρευνα και συμμετείχε ενεργά στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και στο διάλογο. Η στάση αυτή των εκπαιδευτικών έδειξε ότι η παιδαγωγική χρήση του υπολογιστή και του δικτύου είναι ένα ζήτημα που τους/ις απασχολεί και τους/ις προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό. Αποτελέσματα Στη συνέχεια παρουσιάζονται με συντομία οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις επτά ενότητες ερωτήσεων που τους/ις υποβλήθηκαν. Ενότητα 1. Ενασχόληση του εκπαιδευτικού με τους υπολογιστές και το Διαδίκτυο εκτός του σχολείου Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής σκοπό είχαν να ανιχνεύσουν την εμπειρία και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου, αλλά και το προσωπικό του/ης ενδιαφέρον για ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες και την παρακολούθηση των εξελίξεών τους. Στην ερώτηση 1 «Έχετε υπολογιστή στο σπίτι σας;» απάντησαν θετικά μόνο τέσσερις από τους 14 εκπαιδευτικούς. Από αυτούς/ές, ένας είναι άντρας και τρεις γυναίκες. Δύο από αυτούς/ές χρησιμοποιούν τον υπολογιστή καθημερινά και δύο περιστασιακά, ενώ ένας διαθέτει και σύνδεση με το Διαδίκτυο, την οποία χρησιμοποιεί όμως περιστασιακά. Επειδή στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτούς/ές που έχουν H/Y στο σπίτι τους και σε αυτούς/ές που δεν έχουν, στη συνέχεια οι πρώτοι θα αναφέρονται ως «Ομάδα Α» και οι δεύτεροι ως «Ομάδα Β». Οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α, και ιδιαίτερα εκείνοι/ες που δουλεύουν καθημερινά με τον Η/Υ, έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αρκετά είδη λογισμικού (επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά φύλλα, εργαλεία δημιουργίας παρουσιάσεων, εφαρμογές ζωγραφικής, σχεδίασης, επεξεργασίας εικόνας, παιχνίδια, εκπαιδευτικό λογισμικό, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες). Όπως ανέφεραν, στόχος τους είναι: α) να μάθουν να χρησιμοποιούν τα προγράμματα αυτά για συγκεκριμένες δραστηριότητες, β) να δημιουργούν εργασίες για το σχολείο, γ) να ενημερώνονται σχετικά με νέους τρόπους διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων και να αντλούν πληροφορίες σχετικά με νέο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό (εκπαιδευτικά CD-ROM και εγκυκλοπαίδειες). Όσον αφορά το Διαδίκτυο, περιστασιακά μόνον έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού (WWW) για πρόσβαση σε πληροφορίες του ενδιαφέροντός τους (π.χ. σχολικά δίκτυα, περιβάλλον, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση), γνωρίζοντας σχετικές http διευθύνσεις. Επίσης, διαβάζουν περιοδικά για γενική ενημέρωση γύρω από την τεχνολογία και επιλογές εκπαιδευτικού λογισμικού. Από τους/ις εκπαιδευτικούς της Ομάδας Β, δύο μόνον έχουν χρησιμοποιήσει περιστασιακά υπολογιστή για να γράψουν κάποιο κείμενο. Οι υπόλοιποι/ες, αν και έχουν παρακολουθήσει την επίδειξη κάποιου εκπαιδευτικού CD- ROM, «δεν έχουν αγγίξει υπολογιστή», όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν. Ενότητα 2. Εξοπλισμός του σχολείου σε υλικό και λογισμικό Τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις με στόχο να καταγράψουν την τρέχουσα υποδομή των σχολείων σε υπολογιστές, λογισμικό, περιφερειακά, κλπ., τις χρήσεις της υποδομής αυτής και τις σχετικές επιθυμίες των εκπαιδευτικών. Όπως φάνηκε από τις απαντήσεις, σε ένα μόνο από τα τρία σχολεία υπάρχει ένας υπολογιστής (PC) που τρέχει σε περιβάλλον Windows, δεν έχει σύνδεση με το Διαδίκτυο και συνοδεύεται από εκτυπωτή και μερικά εκπαιδευτικά ή γενικού ενδιαφέροντος CD-ROM. Είναι εγκατεστημένος στο γραφείο του διευθυντή και χρησιμοποιείται περιστασιακά από τους/ις εκπαιδευτικούς και τα μεγαλύτερα παιδιά για να «ζωγραφίζουν» και να «βλέπουν CD-ROM». 328

4 Σχετικά με το πώς θα ήθελαν να είναι εξοπλισμένο το σχολείο, απάντησαν μόνον οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α, οι οποίοι/ες ανέφεραν ότι πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρχει εργαστήριο με υπολογιστές, περιφερειακά -όπως σκάνερ και εκτυπωτές- και λογισμικό -όπως εφαρμογές γραφείου, προγράμματα για το Διαδίκτυο, εκπαιδευτικό λογισμικό για διάφορα μαθήματα, εργαλεία συγγραφής εφαρμογών και κατασκευής ιστοσελίδων. Όλοι/ες πιστεύουν ότι το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει ένας συνδυασμός αίθουσας εργαστηρίου με έναν ή δύο υπολογιστές σε κάθε τάξη. Θεωρούν ότι η πρώτη προσέγγιση -με την ύπαρξη μιας αίθουσας υπολογιστών- είναι περισσότερο «τυποποιημένη», διότι «πηγαίνεις με τα παιδιά σε συγκεκριμένο χώρο, για συγκεκριμένο χρόνο να κάνεις κάτι συγκεκριμένο», ενώ η δεύτερη λύση -με τον ένα ή δύο υπολογιστές σε κάθε τάξη- είναι περισσότερο «ευέλικτη» διότι, όπως τόνισαν, «εφαρμόζεις κάτι άμεσα στον υπολογιστή». Ενότητα 3. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Στόχος των ερωτήσεων της ενότητας αυτής ήταν η καταγραφή της επιμόρφωσης που ενδεχομένως έχουν λάβει οι εκπαιδευτικοί γύρω από τους υπολογιστές, το Διαδίκτυο και την πιθανή διδακτική τους αξιοποίηση. Ένας επιπλέον στόχος ήταν να καθοριστούν οι ελλείψεις και οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, προκειμένου να σχεδιαστεί ένα πλάνο επιμόρφωσής τους στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος. Στο ακόλουθο Σχήμα 1 φαίνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης-επιμόρφωσης Σεμινάριο ΝΕΛΕ 140 ωρών σε DOS, Windows, Word Σεμινάριο ΝΕΛΕ 40 ωρών σε DOS ειρισμός Η/Υ στα ΠΕΚ Σχήμα 1: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Όπως φάνηκε από τις απαντήσεις τους, δύο μόνον από τους/ις εκπαιδευτικούς -οι ίδιοι/ες που χρησιμοποιούν καθημερινά υπολογιστή- έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό για έναν απλό χρήστη. Οι υπόλοιποι τρεις απλά ήρθαν σε επαφή με τον υπολογιστή. Όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των υπολογιστών, οι περισσότεροι/ες έχουν παρακολουθήσει την επίδειξη ενός λογισμικού Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 2, ενώ σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση του Διαδικτύου δεν έχουν διδαχτεί τίποτα. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί φαίνονται τα θέματα στα οποία οι ίδιοι/ες εκτιμούν ότι κυρίως χρειάζονται επιμόρφωση. Θέματα στα οποία θεωρούν ότι χρειάζονται επιμόρφωση Ομάδα Α Ομάδα Β ρήση του εξοπλισμού του σχολικού εργαστηρίου Γενική χρήση των υπολογιστών Γενική χρήση Διαδικτύου Κατασκευή ιστοσελίδων Κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδίαση διδακτικών δραστηριοτήτων στον υπολογιστή με χρήση ή όχι του Διαδικτύου Πίνακας 2. Ανάγκες Για Επιμόρφωση Όπως φαίνεται, οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α εστιάζουν τις ανάγκες τους σε πιο προχωρημένα θέματα Πληροφορικής σε σχέση με αυτούς/ές της Ομάδας Β. Τέλος, αν και δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιήσει υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θεωρούν την πρακτική αυτή πολύ θετική και ιδιαίτερα βοηθητική διότι «υπάρχουν λίγες πηγές και βιβλία για την επιπρόσθετη πληροφόρηση του εκπαιδευτικού». Ενότητα 4. Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο Δημοτικό σχολείο 2 Πρόκειται για το λογισμικό «Φαινόμενα και Μοντέλα του Φυσικού Κόσμου» που αναπτύχθηκε από ομάδα που καθοδήγησε η Ε. Σταυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 329

5 Στόχος των ερωτήσεων στην ενότητα αυτή ήταν η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο Δημοτικό σχολείο. Οι απαντήσεις τους έχουν μεγάλη σημασία, διότι είναι αυτοί/ές που γνωρίζουν «από πρώτο χέρι» τις ιδιαιτερότητες των παιδιών της νεαρής ηλικίας. Οι απαντήσεις έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολύ θετικά την εισαγωγή των υπολογιστών στο Δημοτικό σχολείο. Υποστηρίζουν ομόφωνα ότι η εισαγωγή αυτή πρέπει να γίνει μέσα από δραστηριότητες χρήσης των υπολογιστών στα άλλα μαθήματα, αφενός γιατί θεωρούν τη μικρή ηλικία των μαθητών/ριών απαγορευτική για την εισαγωγή της Πληροφορικής ως γνωστικού αντικειμένου, και αφετέρου διότι πιστεύουν ότι αυτό είναι πιο ευχάριστο για τα παιδιά. Όσον αφορά τα οφέλη που έχουν να αποκομίσουν τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Β τόνισαν την εξοικείωση με τον υπολογιστή για όσους μαθητές και μαθήτριες δεν έχουν στο σπίτι τους Η/Υ («παντού σήμερα ζητάνε γνώση υπολογιστή»). Οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α ανέφεραν ως οφέλη τη χαρά της δημιουργίας μέσω υπολογιστή, την όξυνση της σκέψης και, ειδικότερα όσον αφορά το Διαδίκτυο, την επικοινωνία με μαθητές και μαθήτριες από όλο τον κόσμο, την πληροφόρηση από πομπούς πέρα από τον ή την εκπαιδευτικό και τη διεύρυνση του ορίζοντα του παιδιού. Ως πιθανούς κινδύνους όλοι/ες ανέφεραν την κοινωνική απομόνωση που μπορεί να επιφέρει η υπέρμετρη ενασχόληση με τον υπολογιστή, την αποτροπή από το διάβασμα και το παιχνίδι, καθώς και την πιθανή πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου σε περιεχόμενο ακατάλληλο για το παιδί νεαρής ηλικίας. Αναφορικά με τα μαθήματα στα οποία πιστεύουν ότι ενδείκνυται η χρήση υπολογιστή και Διαδικτύου, αυτά φαίνονται κατά σειρά προτεραιότητας στον Πίνακα 3 που ακολουθεί. Σειρά με την οποία αναφέρθηκαν Μαθήματα στα οποία ενδείκνυται η χρήση υπολογιστή Μαθήματα στα οποία Ενδείκνυται η χρήση του Διαδικτύου 1 Φυσική Γεωγραφία 2 Γεωγραφία Ιστορία 3 Ιστορία Φυσική 4 Μαθηματικά Ξένες Γλώσσες 5 Γλώσσα 6 Ξένες Γλώσσες Πίνακας 3. ρήση υπολογιστή και του Διαδικτύου σε διάφορα μαθήματα Μπορεί να παρατηρήσει κανείς τη σημαντική θέση που κατέχουν στη γνώμη των εκπαιδευτικών η Φυσική, η Γεωγραφία και η Ιστορία σχετικά με δραστηριότητες στον υπολογιστή και το Διαδίκτυο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, στη Φυσική με τον υπολογιστή «επιδεικνύονται έννοιες όπως η κίνηση, η διαστολή, κλπ. που δεν μπορούν να δειχτούν αλλιώς στην τάξη», ενώ στη Γεωγραφία και την Ιστορία το μάθημα γίνεται πιο ζωντανό διότι μπορεί «να δείξει κανείς τοποθεσίες και γεγονότα μέσα από ένα CD-ROM». Επίσης στο σχολείο όπου ήδη υπάρχει υπολογιστής, οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν ότι με τη χρήση του στα Μαθηματικά «τα παιδιά βοηθήθηκαν πολύ στις πράξεις με το CD- ROM Αριθμητικής», στην Ελληνική Γλώσσα μπορεί να γίνει «εξάσκηση και εμπέδωση», ενώ στις Ξένες Γλώσσες «ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστό-λάθος». Τέλος, αναφέρθηκε η χρησιμότητα των εγκυκλοπαιδικών CD-ROM σε όλα τα μαθήματα. Ειδικότερα για τις εφαρμογές του Διαδικτύου μίλησαν οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α. Ανέφεραν ότι στη Γεωγραφία και την Ιστορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανεύρεση πληροφοριών που δεν περιέχονται στο σχολικό εγχειρίδιο, στη Γεωγραφία «μιλάς π.χ. για την Ινδία και μπορείς να αναζητήσεις κάποια σελίδα σχολείου εκεί. Υπάρχουν πράγματα που αν δεν τα έχεις ζήσει δεν μπορείς να τα μεταφέρεις στα παιδιά και το Διαδίκτυο σε βοηθάει». Σχετικά με την Ιστορία είπαν ότι μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες γύρω από ένα γεγονός ή μια προσωπικότητα, όπως επίσης «η άποψη των ξένων που μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από αυτή του εγχειριδίου ώστε τα παιδιά να σχηματίζουν αντικειμενικότερη άποψη». Στη Φυσική είπαν ότι μπορεί να γίνει «κοινοποίηση μετρήσεων, π.χ. υδρόμετρο, βροχόμετρο, ανάμεσα σε σχολεία», ενώ στην Ξένη Γλώσσα «εξάσκηση μέσω επικοινωνίας με παιδιά από όλον τον κόσμο». Σ αυτό το τελευταίο δεν έχουν άδικο, διότι τα πιο πετυχημένα σενάρια και προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που εφαρμόστηκαν με επιτυχία σε σχολεία σε όλο τον κόσμο έχουν ως αντικείμενο την επικοινωνία μέσω Διαδικτύου για την εκμάθηση μιας Γλώσσας, κυρίως της Αγγλικής 3. Ενότητα 5. Συνεπαγόμενες αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου Στην ενότητα αυτή σκοπός μας ήταν η καταγραφή των απόψεων και επιθυμιών των εκπαιδευτικών σχετικά με πιθανές αλλαγές στο όλο πλαίσιο του σχολείου για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ομόφωνα ότι το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να γίνει πιο χαλαρό όσον αφορά την ύλη, τις δραστηριότητες και τα χρονικά πλαίσια, αφήνοντας στον/ην εκπαιδευτικό μεγαλύτερη ελευθερία και πρωτοβουλία. 3 Στο παραδοτέο Π6 για «Το Νησί των Φαιάκων» με τίτλο «Οι ανάγκες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας οι καινοτομίες στα δίκτυα», στις σελίδες 26-29, αναφέρονται τα πιο πετυχημένα σενάρια σχολικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και καινοτομιών στο Διαδίκτυο. 330

6 Ένα βασικό πρόβλημα είναι η ύπαρξη προκαθορισμένων δραστηριοτήτων (ασκήσεις, κλπ.) που πρέπει να ολοκληρωθούν σε μία διδακτική ώρα. Για να γίνει «σωστά» το μάθημα με τη χρήση υπολογιστή, θα πρέπει κατά τη γνώμη τους να θεσπιστούν διδακτικά δίωρα, ενώ επισημαίνουν πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν, όπως το ότι θα υπάρχουν πολλές τάξεις και ένα μόνον εργαστήριο υπολογιστών. Σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση των μαθητών/ριών στο εργαστήριο, εμφανίζονται επιφυλακτικοί/ές. Τονίζουν ότι προκειμένου αυτή να επιτραπεί, θα πρέπει να επιλυθούν πρακτικά ζητήματα, όπως φύλαξη, αναπροσαρμογή ωραρίου λειτουργίας σχολείου, κλπ. Όσον αφορά το χρόνο διδασκαλίας, θα πρέπει να μοιράζεται ανάμεσα στην αίθουσα (εξοπλισμένη με 1-2 Η/Υ) και το εργαστήριο υπολογιστών, κάτι που όμως παραδέχονται ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι δύσκολο. Τέλος, αντιμετωπίζουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των παιδιών «καταπληκτική ιδέα, μέσα στην εξέλιξη», αλλά πρακτικά δύσκολα εφαρμόσιμη. Ενότητα 6. Εκτιμήσεις γύρω από τις επιδράσεις των νέων τεχνολογιών στη μάθηση Η ενότητα αυτή σκοπό είχε την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών γύρω από τα οφέλη για τη μάθηση που ενδεχομένως προκύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ο υπολογιστής μεταβάλλει τον τρόπο μάθησης. Η Ομάδα Β θεωρεί ότι η διδασκαλία γίνεται πιο «εποπτική» με αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος από τα παιδιά. Εκφράστηκαν κάποιες επιφυλάξεις, όπως π.χ. ότι «μπορεί να χαθεί ο προφορικός λόγος και η επικοινωνία» ή ότι «η αξιολόγηση γίνεται δύσκολα με τον υπολογιστή». Ως προϋπόθεση για αποτελεσματικότερη μάθηση, ανέφεραν τη «σωστή» χρήση του υπολογιστή ώστε τα παιδιά «να μην παίρνουν έτοιμη γνώση πατώντας τα κουμπιά». Οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α πρόσθεσαν ότι τα παιδιά παύουν να παπαγαλίζουν και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα η μάθηση να γίνεται πιο βιωματική. Υπογράμμισαν ότι αφενός είναι θέμα του ή της εκπαιδευτικού να καθοδηγήσει σωστά τα παιδιά ώστε να μελετήσουν σε βάθος ένα θέμα (π.χ. μέσα από κατάλληλα σχέδια εργασίας), και αφετέρου ότι τα οφέλη σε γνωστικό επίπεδο είναι συνάρτηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού λογισμικού. Ως επιτυχημένα λογισμικά αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: «Γλώσσα Α Δημοτικού», «Ξεφτέρης», «Δομή της ύλης» 4, «Πλανήτες και Δορυφόροι» και η σειρά «Play and Learn». Κριτήρια αξιολόγησης ενός λογισμικού ως καλού θεωρούν το να παρέχει ένα εύχρηστο και ελκυστικό περιβάλλον, το να καλύπτει τους διδακτικούς στόχους της αντίστοιχης ενότητας μαθήματος και το να εναρμονίζεται με τις δυνατότητες της ηλικίας των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α πρόσθεσαν το κριτήριο της ύπαρξης αλληλεπίδρασης του/ης χρήστη με το μέσο. Πιστεύουν ότι η ενσωμάτωση του υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός χρήσης εκπαιδευτικών λογισμικών και πιο ανοικτών δραστηριοτήτων από ότι οι παραδοσιακές, ενώ οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Β δεν εξέφρασαν άποψη. Τέλος, όσον αφορά τα καινοτομικά στοιχεία που εισάγει το Διαδίκτυο, τοποθετήθηκαν πάλι μόνον οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α. Κατά τη γνώμη τους, δίνεται περισσότερη αυτενέργεια στα παιδιά να αναζητήσουν πληροφορίες και ανοίγονται νέοι ορίζοντες για επικοινωνία με άλλα σχολεία στην Ελλάδα και τον κόσμο προς την κατεύθυνση της πολύ-πολιτισμικής εκπαίδευσης. Ενότητα 7. Προσδοκίες των εκπαιδευτικών Η τελευταία αυτή ενότητα στόχευε στην καταγραφή των προσδοκιών των εκπαιδευτικών από το πιλοτικό πρόγραμμα, αλλά και ίσως και κάποιων φόβων τους ενόψει της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στο Δημοτικό σχολείο. Σύμφωνα με τους/ις εκπαιδευτικούς του δείγματος, τα παιδιά περιμένουν με λαχτάρα την είσοδο των υπολογιστών στο σχολείο. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, κατά τη φάση επιλογής των σχολείων ρωτούσαν καθημερινά με αγωνία αν το δικό τους επιλέχτηκε. Αρκετά από αυτά έχουν ήδη υπολογιστή στο σπίτι τους, έχοντας αποκτήσει μεγάλη άνεση και εμπειρία («είναι ξεφτέρια στον υπολογιστή»). Αλλά και οι εκπαιδευτικοί περιμένουν με ενδιαφέρον την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Β θεωρούν ότι τους/ις δίνεται μια μοναδική ευκαιρία για εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, κάτι που στη σημερινή κοινωνία είναι απαραίτητο, και αναφέρουν ότι σε σχέση με τις γνώσεις που έχουν πλέον τα παιδιά, αυτοί/ές «αισθάνονται αγράμματοι». Οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α περιμένουν περισσότερο την εισαγωγή του Διαδικτύου, μέσω του οποίου θα παρακολουθούν το πώς εργάζονται σε άλλα μέρη οι συνάδελφοί τους και θα μπορούν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν μαζί τους ώστε να παίρνουν νέες ιδέες και να προβάλουν τις δικές τους. Πιστεύουν ότι θα συντελεστεί «ένα άνοιγμα του σχολείου προς τον έξω κόσμο». Τέλος, όσον αφορά τις μεταβολές στη δυναμική της τάξης και το ρόλο του δασκάλου, πιστεύουν ότι η μάθηση γίνεται πιο συνεργατική και ότι τα παιδιά παύουν πλέον να είναι παθητικοί δέκτες. Κάποιοι/ες από τους/ις εκπαιδευτικούς της Ομάδας Β εξέφρασαν φόβους ότι ίσως χαθεί η επαφή δασκάλου-μαθητή γιατί «μπαίνει ανάμεσά τους ένα μηχάνημα» και ότι ίσως «ο δάσκαλος αντικατασταθεί από το μηχάνημα». Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η παντογνωσία του δασκάλου περιορίζεται, αλλά ότι ο δάσκαλος εξακολουθεί να παραμένει καθοδηγητής της τάξης και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθίσταται από τον υπολογιστή. Δεν αισθάνονται να απειλούνται, απλά πιστεύουν ότι θα πρέπει με νέους τρόπους να τονίσουν τη δική τους παρουσία στην τάξη. αρακτηριστικά αναφέρουν ότι και πριν από χρόνια, όταν η εκπαιδευτική τηλεόραση μπήκε επαναστατικά στο σχολείο, «ο εκπαιδευτικός κατάφερε να σταθεί». 4 Πρόκειται για το λογισμικό «Φαινόμενα και Μοντέλα του Φυσικού Κόσμου», ό.π. 331

7 Συμπεράσματα Λίγο πριν την έναρξη της εφαρμογής στα σχολεία του πιλοτικού προγράμματος «Το Νησί των Φαιάκων», πραγματοποιήσαμε πιλοτική έρευνα με 14 εκπαιδευτικούς των τριών σχολείων του Βόλου που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, με στόχο τη ανίχνευση των γνώσεων, των εμπειριών και των απόψεών τους για την εισαγωγή των υπολογιστών και των δικτύων στο Δημοτικό σχολείο, καθώς και για το ρόλο του/ης εκπαιδευτικού που εργάζεται σε περιβάλλον χρήσης των νέων τεχνολογιών. Τα κυριότερα συμπεράσματα από την έρευνα, τα οποία λίγο διαφοροποιούνται από αυτά των δύο ερευνών που προαναφέρθηκαν (Γιουκάκη & Μακράκης 1997, Αρβανιτάκης 1993), είναι τα ακόλουθα: Μεταξύ των εκπαιδευτικών του δείγματος παρατηρήθηκε διαφορά γνώσεων και εμπειρίας: όσοι/ες έχουν χρησιμοποιήσει επαρκώς υπολογιστή εκτός σχολείου γνωρίζουν τον τρόπο που λειτουργεί, τα βασικά περιφερειακά του, τα είδη λογισμικών που υπάρχουν και έχουν έρθει σε επαφή με το Διαδίκτυο. Οι υπόλοιποι/ες έχουν σχεδόν μηδαμινή εμπειρία από τη χρήση υπολογιστή και καμία εμπειρία από τη χρήση Διαδικτύου, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να γνωρίζουν ή και να φαντάζονται το τι μπορεί να κάνει κανείς με τις τεχνολογίες αυτές. Όσον αφορά τις χρήσεις των υπολογιστών στα σχολεία που επισκεφτήκαμε, είναι προς το παρόν σχεδόν ανύπαρκτες. Οι εκπαιδευτικοί είναι πεπεισμένοι/ες για την αναγκαιότητα της εισαγωγής του υπολογιστή στο Δημοτικό σχολείο και πιστεύουν ότι ευνοείται έτσι η εξοικείωση όλων των παιδιών με εργαλεία και πρακτικές που είναι σήμερα κυρίαρχα στην κοινωνία. Όσοι/ες έχουν ασχοληθεί περισσότερο με τον υπολογιστή επισημαίνουν μεγαλύτερα και διαρκέστερα οφέλη, όπως π.χ. την έκφραση της δημιουργικότητας και την αυτενέργεια, αλλά και τις δυνατότητες που ανοίγονται από το Διαδίκτυο για πολυ-πολιτισμική επικοινωνία και πρόσβαση σε πληροφορίες πέρα από τα καθιερωμένα πλαίσια της σχολικής ύλης. Διαπιστώσαμε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί διακατέχονται από προβληματισμούς σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης υπολογιστή και Διαδικτύου. Έγινε ακόμη φανερό ότι δεν βλέπουν τον υπολογιστή σαν μια μηχανή που από μόνη της βελτιώνει τη μάθηση. Όσον αφορά τις απόψεις τους γύρω από τις εκπαιδευτικές χρήσεις του υπολογιστή, κυριαρχεί εκείνη του εποπτικού μέσου και μέσου υποστήριξης- εμπλουτισμού της διδασκαλίας. Όλοι/ες σχεδόν εμφανίζονται εξοικειωμένοι/ες με την ιδέα της χρήσης εκπαιδευτικών CD-ROM, την οποία αντιμετωπίζουν με ενθουσιασμό συνειδητοποιώντας ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο για να κάνουν το μάθημα πιο ζωντανό και ευχάριστο. Από την πλειοψηφία όμως των εκπαιδευτικών απουσιάζουν αναπαραστάσεις περισσότερο ανοικτών χρήσεων του υπολογιστή, όπως π.χ. η ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων με τον υπολογιστή. Όσοι/ες εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν καθημερινά υπολογιστή τον βλέπουν και ως εργαλείο δημιουργίας και έχουν αντιληφθεί τις δυνατότητες που ανοίγονται για διερευνητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση, καθώς και τα καινοτομικά στοιχεία που εισάγονται στην εκπαίδευση από το Διαδίκτυο ως μέσου πληροφόρησης και επικοινωνίας. Από αυτά που ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί έγινε φανερό ότι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις καθημερινές δραστηριότητες της σχολικής ζωής δεν μπορεί να παρακάμψει ζητήματα όπως η αναδιοργάνωση της διδακτέας ύλης και η αναδιαμόρφωση του τρόπου χρήσης του σχολικού χρόνου. Απαιτείται ένα ελαστικότερο πλαίσιο που αφενός να τους/ις στηρίζει και να τους/ις καθοδηγεί και αφετέρου να επιλύει τα πρακτικά και οργανωτικά προβλήματα που αναφέρθηκαν. Όσον αφορά τον ρόλο του/ης εκπαιδευτικού, η πλειοψηφία από αυτούς/ές δεν αισθάνεται να απειλείται και εξακολουθεί να θεωρεί το ρόλο αυτό κρίσιμο και καθοδηγητικό, αν και διαφορετικό. Ωστόσο, δεν απουσιάζουν και τα παραδείγματα εκπαιδευτικών που φαίνεται να έχουν πλάσει στο μυαλό τους την αναπαράσταση μιας εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή χωρίς τον ή την εκπαιδευτικό, οπότε ο φόβος και το άγχος είναι αυξημένα. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο αντιμετωπίζεται από τους/ις εκπαιδευτικούς και σαν μια ευκαιρία για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Όσοι/ες μέχρι τώρα δεν είχαν καμία επαφή με τον υπολογιστή πιστεύουν ότι θα τους/ις δοθεί η ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρήση του, ενώ οι υπόλοιποι/ες ενδιαφέρονται κυρίως για το Διαδίκτυο, κατανοώντας τη χρησιμότητά του ως μέσου παρακολούθησης των εξελίξεων στα θέματα του ενδιαφέροντός τους. Αυτό είναι ίσως το κύριο σημείο στο οποίο διαφοροποιούνται εντελώς τα δεδομένα της έρευνάς μας σε σχέση με αυτά των δύο ερευνών που προαναφέρθηκαν (Γιουκάκη & Μακράκης 1997, Αρβανιτάκης 1993). Διαπιστώσαμε τέλος ότι, αν και πολύ λίγοι/ες από τους/ις εκπαιδευτικούς έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αρκετά τον υπολογιστή, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την παιδαγωγική του χρήση, καθώς και διάθεση για συνεργασία στο πιλοτικό πρόγραμμα. Δεν είναι τεχνοφοβικοί - μια ευχάριστη έκπληξη ειδικά σε σχέση με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς που συνήθως εμφανίζουν τέτοιες τάσεις - και εμφανίζονται δεκτικοί/ές σε καινοτομικές πρακτικές (π.χ. εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Θεωρούμε ότι το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με το ότι όπως διαφάνηκε πρόκειται για ανθρώπους με προβληματισμό και ενδιαφέρον για το επάγγελμά τους, θα βοηθήσει στην επιτυχία του πιλοτικού προγράμματος. Ένα σημαντικό σημείο της έρευνας είναι ότι έφερε στην επιφάνεια τις μεγάλες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Ενόψει λοιπόν της έναρξης της κύριας φάσης του προγράμματος, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να αξιοποιήσουν τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στα σχολεία. Δεδομένου ότι ελάχιστοι/ες έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, η πλειοψηφία ξεκινά ουσιαστικά από το μηδέν, σε μια ηλικία (30 και άνω) στην οποία ο αλφαβητισμός στη χρήση υπολογιστή είναι σχετικά δύσκολος. Όπως προκύπτει από την έρευνά μας, η επιμόρφωσή τους θα πρέπει να ξεκινήσει από την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη λειτουργία του εξοπλισμού και τη χρήση λογισμικών, όπως π.χ. ο επεξεργαστής κειμένου. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης του Διαδικτύου και κατασκευής 332

8 ιστοσελίδων. Έμφαση πρέπει να δοθεί στη διδακτική αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών, ώστε να γίνει κατανοητή η χρησιμότητά τους στην καθημερινή πρακτική του ή της εκπαιδευτικού. Βιβλιογραφία Αρβανιτάκης, Ν. (1993). Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Κορφή Γιουκάκη, Μ., Μακράκης, Β. (1997). Στάσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενσωμάτωση και χρήση Υπολογιστών στο Δημοτικό σχολείο. Πρακτικά Διημερίδας Οι Φυσικές Επιστήμες και οι Τεχνολογίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: ΠΤΔΕ, Φεβρουάριος 1997, Ennals, R. (1993). Computers and exploratory learning in the classroom. U.K. The Falmer Press Poole, B.J. (1997, 2 nd ed.). Education for an information age. Teaching in the computerized classroom. USA: Mc Grow-Hill Ράπτης, Α., Ράπτη, Α. (1999). Η πληροφορική στην εκπαίδευση: ολιστική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Συμεών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ενότητα 1: Ενασχόληση του εκπαιδευτικού με τους υπολογιστές και το Διαδίκτυο εκτός του σχολείου 1. Έχετε υπολογιστή στο σπίτι σας; Πόσο συχνά τον χρησιμοποιείτε; 2. Έχετε σύνδεση με το Διαδίκτυο στο σπίτι σας; Πόσο συχνά τη χρησιμοποιείτε; 3. Διαβάζετε περιοδικά που αφορούν τους υπολογιστές, το Διαδίκτυο ή και τη χρήση τους στην εκπαίδευση; 4. Ποια από τα ακόλουθα είδη λογισμικών χρησιμοποιείτε και για τι σκοπούς; 4.1 Επεξεργαστές κειμένου 4.8 LOGO 4.2 Λογιστικά φύλλα 4.9. Άλλες γλώσσες προγραμματισμού 4.3 Βάσεις δεδομένων 4.10 Εργαλεία συγγραφής πολυμεσικών εφαρμογών) 4.4 Εργαλεία δημιουργίας παρουσιάσεων 4.11 Εργαλεία κατασκευής ιστοσελίδων 4.5 Εφαρμογές ζωγραφικής 4.12 Εκπαιδευτικό λογισμικό (αναφέρατε τίτλους και μαθήματα) 4.6 Εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας 4.13 Ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες 4.7 Παιχνίδια 4.14 Άλλα 5. Ποιες από τις ακόλουθες υπηρεσίες του Διαδικτύου χρησιμοποιείτε και για τι σκοπούς; 5.1 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) 5.5 Internet Relay Chat (IRC) 5.2 Παγκόσμιος Ιστός (WWW) και μηχανές 5.6 Τηλεδιάσκεψη αναζήτησης 5.3 Απομακρυσμένη σύνδεση 5.7 Ομάδες νέων και λίστες συζητήσεων 5.4 Μεταφορά αρχείων 5.8 Άλλα 6. Ποιες σελίδες επισκέπτεστε συνήθως και για τι θέματα αναζητάτε πληροφορίες στο Διαδίκτυο; 7. Έχετε αναπτύξει εκπαιδευτικό λογισμικό; (Αν ναι, για ποιο μάθημα) 8. Έχετε δημιουργήσει ιστοσελίδες; (Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες) Ενότητα 2. Εξοπλισμός του σχολείου σε υλικό και λογισμικό Υπάρχουν Η/Υ στο σχολείο; Αν ναι: 1) Πόσοι και πού είναι εγκατεστημένοι; Τι λειτουργικό σύστημα έχουν; 2) Τι περιφερειακές συσκευές υπάρχουν; 3) Υπάρχει σύνδεση με το Διαδίκτυο; 3) Τι λογισμικό υπάρχει; 4) Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται: α) από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, β) για άλλες δραστηριότητες του σχολείου, γ) και για τα δύο; Αν όχι, εσείς πώς θα επιθυμούσατε να είναι εξοπλισμένο το σχολείο: α) να υπάρχει ένα εργαστήριο υπολογιστών, β) να υπάρχουν 1-2 υπολογιστές σε κάθε τάξη, γ) και τα δύο; Ενότητα 3. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 1. Έχετε παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών ή και του Διαδικτύου; Αν ναι, με τι περιεχόμενο και διάρκεια; 2. Έχετε παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των υπολογιστών και του Διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία; 3. Έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου; Πώς κρίνετε την μεθοδολογία αυτή σαν τρόπο επιμόρφωσής σας; 4. Σε ποιο από τα ακόλουθα θέματα πιστεύετε ότι κυρίως χρειάζεστε επιμόρφωση: 4.1 ρήση εξοπλισμού σχολικού εργαστηρίου 4.4 Κατασκευή ιστοσελίδων (Η/Υ, περιφερειακά, τοπικό δίκτυο, κλπ.) 4.2 Γενική χρήση Η/Υ (κλασικές εφαρμογές γραφείου, κλπ.) 4.5 Κατασκευή εκπ/κού λογισμικού 333

9 4.3 Γενική χρήση Διαδικτύου ( , WWW, μηχανές αναζήτησης, κλπ.) 4.6 Σχεδίαση διδακτικών δραστηριοτήτων με τον υπολογιστή και το Διαδίκτυο Ενότητα 4. Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο Δημοτικό σχολείο Με ποια μορφή πιστεύετε ότι θα πρέπει να εισαχθούν οι υπολογιστές στο Δημοτικό Σχολείο: α) σαν ξεχωριστό μάθημα, β) μέσα από δραστηριότητες πρακτικής εφαρμογής και χρήσης στα άλλα γνωστικά αντικείμενα και γ) συνδυασμός των δύο 1. Τι οφέλη πιστεύετε ότι μπορεί να αποκομίσει ένα παιδί από τη χρήση υπολογιστή; Από τη χρήση του Διαδικτύου ειδικότερα; 2. Τι κινδύνους πιστεύετε ότι εγκυμονεί για ένα παιδί η χρήση υπολογιστή; Η χρήση του Διαδικτύου ειδικότερα; 3. Σε ποια μαθήματα πιστεύετε ότι ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν οι υπολογιστές; Το Διαδίκτυο ειδικότερα; (Αναφέρατε παραδείγματα δραστηριοτήτων ανά μάθημα) Ενότητα 5. Συνεπαγόμενες αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου 1. Τι αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα πιστεύετε ότι πρέπει να συνοδεύουν την εισαγωγή των υπολογιστών και του Διαδικτύου στο Δημοτικό Σχολείο; 2. Πιστεύετε ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο εργαστήριο υπολογιστών; 3. Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ του μαθήματος στην αίθουσα και του μαθήματος στο εργαστήριο; 4. Πώς κρίνετε τη δυνατότητα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα παιδιά στο σπίτι; Ενότητα 6. Εκτιμήσεις γύρω από τις επιδράσεις των νέων τεχνολογιών στη μάθηση 1. Πιστεύετε ότι οι υπολογιστές αλλάζουν τον τρόπο μάθησης; 2. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις πιστεύετε ότι καταστούν τη μάθηση αποτελεσματική; 3. Ποιους ελληνικούς και ξένους τίτλους εκπαιδευτικού λογισμικού θεωρείτε επιτυχημένους; 4. Ποια θεωρείτε σημαντικά κριτήρια για την αξιολόγηση ενός λογισμικού ως καλού; 5. Πιστεύετε ότι η χρήση υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία θα πρέπει να έχει την μορφή: α) χρήσης εκπαιδευτικών λογισμικών, β) ανοικτών δραστηριοτήτων πρακτικής εφαρμογής και δημιουργικής χρήσης, γ) συνδυασμού των δύο; 6. Πιστεύετε ότι το Διαδίκτυο εισάγει καινοτομικά στοιχεία στη μαθησιακή διαδικασία σε σχέση με τη χρήση μεμονωμένων υπολογιστών; Ενότητα 7. Προσδοκίες των εκπαιδευτικών από το πιλοτικό πρόγραμμα 1. Πώς πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά την εισαγωγή των υπολογιστών και του Διαδικτύου στο σχολείο; Τους ενδιαφέρουν σχετικά θέματα; 2. Τι επιπλέον δυνατότητες πιστεύετε ότι θα σας δώσουν στο σχολείο οι υπολογιστές και ειδικότερα το Διαδίκτυο; 3. Πιστεύετε ότι η εισαγωγή των νέων αυτών τεχνολογιών θα μεταβάλει το ρόλο σας, τη δυναμική της τάξης και πώς; Αισθάνεστε να απειλήστε από την εισαγωγή των νέων αυτών τεχνολογιών; 334

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κοκκαλάρα Μαρία 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Συντάκτης: Eπιστημονική ομάδα εισηγητών 1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 1. Μάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία: Α) Η συμπεριφορά του ατόμου δεν μεταβάλλεται Β) Η συμπεριφορά του ατόμου τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση Τάξη στην οποία διδάχθηκε το μάθημα: Β6 κατεύθυνσης Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Καθηγητής: Γιώργος Ανδρονίκου Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ: 1986 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ» ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΑΞΗ: Ε ΤΜΗΜΑ: Ε 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα