Ενδείξεις που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδείξεις που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης

2 Ενδείξεις που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο 1 cπροσοχή: Υποδεικνύει διαδικασίες που µπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή τραυµατισµό εάν δεν δοθεί επαρκής προσοχή. QΣυµβουλή: s g ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ [ (Όνοµα) ] (Όνοµα µενού) Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και σηµεία που ενδέχεται να είναι χρήσιµα σε σχέση µε κάποιο θέµα. Υποδεικνύει µια σελίδα όπου υπάρχουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε κάποιο θέµα. Για να εµφανιστεί η συγκεκριµένη σελίδα, κάντε κλικ στον αριθµό σελίδας. Υποδεικνύει ότι στο γλωσσάρι όρων υπάρχει η επεξήγηση της υπογραµµισµένης λέξης ή λέξεων που βρίσκονται µπροστά από αυτό το σύµβολο. Κάντε κλικ στην υπογραµµισµένη λέξη ή λέξεις για να εµφανιστεί η αντίστοιχη καταχώρηση στην ενότητα Γλωσσάρι των Παραρτηµάτων. s σελίδα 67 Υποδεικνύει τις µεθόδους λειτουργίας και τη σειρά των λειτουργιών. Η υποδεικνυόµενη διαδικασία πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε τη σειρά των ενεργειών που απαριθµούνται. Υποδεικνύει το όνοµα των κουµπιών στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο. Παράδειγµα: Κουµπί [Esc] (Ακύρωση) Υποδεικνύει στοιχεία µενού διαµόρφωσης. Παράδειγµα: Image - Brightness Όταν εµφανίζονται οι όροι µονάδα ή βιντεοπροβολέας στο κείµενο του παρόντος Οδηγού χρήσης, ενδέχεται να αναφέρονται σε στοιχεία που αποτελούν εξαρτήµατα ή προαιρετικό εξοπλισµό, επιπλέον της βασικής µονάδας του βιντεοπροβολέα.

3 Περιεχόµενα 2 Ενδείξεις που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο...1 Περιεχόµενα...2 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα...4 Ονοµασίες και λειτουργίες εξαρτηµάτων...6 Πρόσοψη / Πάνω πλευρά...6 Πίνακας ελέγχου...7 Πίσω πλευρά...8 Βάση...9 Τηλεχειριστήριο...10 Ρύθµιση και αλλαγή της εικόνας Ρύθµιση της ποιότητας της εικόνας...12 Ρύθµιση εικόνων υπολογιστή και εικόνων βίντεο RGB...12 Επιλογή της ποιότητας της προβολής (Color Mode) (Κατάσταση προβολής χρωµάτων)...14 Ρύθµιση της θέσης προβολής (Image Shift (Μετακίνηση εικόνας))...16 Ρύθµιση της έντασης...17 Αλλαγή της προβαλλόµενης εικόνας (Source Search (Αναζήτηση προέλευσης))...18 Αυτόµατος εντοπισµός εισερχόµενων σηµάτων και αλλαγή της προβαλλόµενης εικόνας (Source Search (Αναζήτηση προέλευσης))...18 Αλλαγή απευθείας από το τηλεχειριστήριο...18 Χρήσιµες λειτουργίες Λειτουργίες για τη βελτίωση της προβολής...20 Παύση εικόνας και ήχου (A/V Mute (Παύση ήχου/εικόνας))...20 Πάγωµα εικόνας (Freeze (Πάγωµα))...20 Αλλαγή των αναλογιών εικόνας (Resizing (Αλλαγή µεγέθους)) Εµφάνιση του δείκτη (Pointer ( είκτης)) Μεγέθυνση τµήµατος της εικόνας (E-Zoom (Ζουµ εστίασης)) Χρήση του τηλεχειριστηρίου για µετακίνηση του δείκτη του ποντικιού (Wireless Mouse (Ασύρµατο ποντίκι)) Λειτουργίες ασφαλείας Αποτροπή κλοπής (Password Protect (Προστασία µε κωδικό πρόσβασης)) Λειτουργία κλειδώµατος κουµπιών λειτουργίας Configuration Menu (Μενού διαµόρφωσης) Χρήση του µενού διαµόρφωσης Κατάλογος λειτουργιών Μενού Image (Εικόνα) Μενού Signal (Σήµα) Μενού Settings (Ρυθµίσεις) Μενού Extended (Πρόσθετες ρυθµίσεις) Μενού Info (Πληροφορίες) Μενού Reset (Επαναφορά) Αντιµετώπιση προβληµάτων Χρήση της βοήθειας Επίλυση προβληµάτων Κατανόηση των ενδεικτικών λυχνιών Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες δεν σας βοηθούν... 46

4 Περιεχόµενα 3 Παραρτήµατα Εγκατάσταση...55 Ρύθµιση του βιντεοπροβολέα...55 Συντήρηση...56 Καθαρισµός...56 Αντικατάσταση αναλωσίµων...57 Αποθήκευση λογότυπου χρήστη...63 Έλεγχος προβαλλόµενων εικόνων σε εξωτερική οθόνη (έξοδος οθόνης)...65 Προαιρετικά εξαρτήµατα και αναλώσιµα...66 Γλωσσάρι...67 Κατάλογος εντολών ESC/VP Κατάλογος εντολών...69 ιαγράµµατα καλωδίων...69 Ρύθµιση σύνδεσης USB...70 Κατάλογος απεικονίσεων οθόνης που υποστηρίζονται...71 Προδιαγραφές...72 Εµφάνιση...73 Ευρετήριο...74

5 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα 4 Κατάσταση προβολής χρωµάτων Μπορείτε να απολαύσετε εικόνες από Φωτογραφίες, Παρουσιάσεις, Παιχνίδια κλπ., στο βέλτιστο χρωµατικό τόνο επιλέγοντας την κατάσταση προβολής χρωµάτων που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. s σελίδα 14 Ο σχεδιασµός της συσκευής µε ένα στήριγµα διευκολύνει τη ρύθµιση του ύψους Μπορείτε να ρυθµίζετε εύκολα το ύψος µε το ένα χέρι. Άµεση ενεργοποίηση & απενεργοποίηση Η λειτουργία direct power on (Άµεση ενεργοποίηση) σηµαίνει ότι µπορείτε να ανοίξετε τον βιντεοπροβολέα εισαγάγοντας απλώς το καλώδιο ρεύµατος στην πρίζα. s σελίδα 37 Επίσης, µε τη λειτουργία άµεσης απενεργοποίησης µπορείτε να κλείσετε τη συσκευή αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύµατος αµέσως µετά τη χρήση. Ευκολία στη χρήση Με τη λειτουργία Source search (Αναζήτηση προέλευσης) µπορείτε να επιλέξετε εύκολα την εικόνα που επιθυµείτε να προβάλετε Εάν πιέσετε το κουµπί Source Search (Αναζήτηση προέλευσης), το σήµα της συνδεδεµένης εικόνας εντοπίζεται και προβάλλεται αυτόµατα. Πίνακας ελέγχου µε µεγάλα κουµπιά, εύκολος στη χρήση Για ευκολότερη χρήση, τα κουµπιά είναι ταξινοµηµένα και ταχτοποιηµένα βάσει των λειτουργιών προβολής και ρύθµισης που εκτελούν. s σελίδα 7 Ρύθµιση Προβολή σε εξέλιξη Αντιµετώπιση προβληµάτων Η αντιµετώπιση προβληµάτων µέσω της βοήθειας γίνεται σε µορφή διαλόγου είτε την απάντηση στην ερώτηση για να λύσετε τα προβλήµατα προβολής που αντιµετωπίζετε. s σελίδα 41 Κάθε φορά που ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το βιντεοπροβολέα, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος µπιπ Όταν η συσκευή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ακούγεται ένας ήχος µπιπ, ενώ όταν παρέλθει το διάστηµα που απαιτείται για να κρυώσει, ηχεί δύο φορές µια ηχητική ειδοποίηση επιβεβαίωσης. Όταν ακούσετε την ειδοποίηση επιβεβαίωσης να ηχεί δύο φορές, µπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύµατος.

6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα 5 Μετακίνηση εικόνας Όταν δεν µπορείτε να τοποθετήσετε το βιντεοπροβολέα απευθείας µπροστά στην οθόνη, η θέση της προβολής µπορεί να προσαρµοστεί χωρίς να µετακινηθεί ο βιντεοπροβολέας. s σελίδα 16 Λειτουργία ασφαλείας ιαχείριση χρηστών µε προστασία µε κωδικό πρόσβασης Μπορείτε να δηµιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να περιορίσετε τη χρήση του βιντεοπροβολέα. s σελίδα 26 Με το κλείδωµα λειτουργίας διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης όλων των κουµπιών του τηλεχειριστηρίου, πλην του κουµπιού Power (Λειτουργία) Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η εκ παραδροµής ή σκόπιµη αλλαγή των ρυθµίσεών σας όταν χρησιµοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε µια εκδήλωση, στο σχολείο, κ.λπ. s σελίδα 29

7 Ονοµασίες και λειτουργίες εξαρτηµάτων 6 Πρόσοψη / Πάνω πλευρά Κάλυµµα λάµπας s σελίδα 58 Ανοίξτε το κάλυµµα για να αντικαταστήσετε τη λάµπα του βιντεοπροβολέα. Είσοδος εξαερισµού cπροσοχή: Μην αγγίξετε την είσοδο εξαερισµού αµέσως µετά την προβολή ή κατά τη διάρκεια της προβολής, καθώς σε αυτήν αναπτύσσεται υψηλή θερµοκρασία. Κλείδωµα ασφαλείας ( ) s σελίδα 68 Πίνακας ελέγχου s σελίδα 7 Στεφάνη εστίασης Ρυθµίζει την εστίαση της εικόνας. Περιοχή δέκτη φωτός από το τηλεχειριστήριο στο βιντεοπροβολέα Λαµβάνει σήµατα από το τηλεχειριστήριο. Μπροστινό ρυθµιζόµενο στήριγµα Εκτείνετε και µαζέψτε το για να προσαρµόσετε τη γωνία του βιντεοπροβολέα, όταν έχει τοποθετηθεί σε µια επιφάνεια όπως, για παράδειγµα, ένα ράφι. Μοχλός ρύθµισης στηρίγµατος Τραβήξτε το µοχλό του στηρίγµατος προς τα έξω για να εκτείνετε και να µαζέψετε το µπροστινό στήριγµα. Κάλυµµα φακού Τοποθετείται όταν δεν χρησιµοποιείται ο βιντεοπροβολέας, για να µη λερωθεί και να µην υποστεί φθορά ο φακός.

8 Ονοµασίες και λειτουργίες εξαρτηµάτων 7 Πίνακας ελέγχου Κουµπί [Menu] (Μενού) s σελίδα 32 Εµφανίζει και κλείνει το µενού διαµόρφωσης. Κουµπί [Power] (Λειτουργία) Ανάβει και σβήνει το βιντεοπροβολέα. Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης s σελίδα 43 Το χρώµα των ενδεικτικών λυχνιών, καθώς και το εάν αυτές αναβοσβήνουν ήείναι αναµµένες, υποδεικνύει την κατάσταση του βιντεοπροβολέα. Κουµπί [Source Search] (Αναζήτηση προέλευσης) s σελίδα 18 Γίνεται αυτόµατα αναζήτηση της εισόδου προέλευσης µε τη σειρά που ακολουθεί και προβάλλεται η εικόνα που εισέρχεται από το συνδεδεµένο εξοπλισµό. Θύρα Computer (Υπολογιστής) Θύρα S-Video Θύρα Video Κουµπί [ ] [ ] s σελίδα 32 Πατήστε το για να διορθώσετε τυχόν παραµόρφωση του keystone. Επιλέγει στοιχεία του µενού και τιµές ρύθµισης όταν εµφανίζεται το µενού διαµόρφωσης ή οθόνη µε θέµατα βοήθειας. Κουµπί [Enter] (Εισαγωγή) s σελίδα 12, 32 Ρυθµίζει αυτόµατα τις αναλογικού σήµατος εικόνες RGB από υπολογιστές και τις εικόνες βίντεο RGB για βέλτιστη απεικόνιση. Αποδέχεται και εισάγει την τρέχουσα επιλογή όταν εµφανίζεται το µενού διαµόρφωσης ή οθόνη µε θέµατα βοήθειας. Κουµπί [Esc] (Ακύρωση) s σελίδα 32 ιακόπτει την τρέχουσα λειτουργία. Εµφανίζει την προηγούµενη οθόνη ή µενού κατά την προβολή ενός µενού διαµόρφωσης. Κουµπί [Help] (Βοήθεια) s σελίδα 41 Εµφανίζει και κλείνει τη βοήθεια, η οποία παρέχει λύσεις σε προβλήµατα που µπορεί να εµφανιστούν. Κουµπί [Wide] (Ευρεία οθόνη) [Tele] (Τηλεόραση) s σελίδα 32 Ρυθµίζει το µέγεθος της εικόνας. Επιλέγει στοιχεία του µενού και τιµές ρύθµισης όταν εµφανίζεται το µενού διαµόρφωσης ή οθόνη µε θέµατα βοήθειας.

9 Ονοµασίες και λειτουργίες εξαρτηµάτων 8 Πίσω πλευρά Θύρα Computer (Υπολογιστής) Εισάγει αναλογικά σήµατα βίντεο RGB από υπολογιστή και σήµατα βίντεο RGB, καθώς και σήµατα component videog από άλλες πηγές βίντεο. Θύρα Monitor Out (Έξοδος οθόνης) s σελίδα 65 Εξάγει τα προβαλλόµενα αναλογικά σήµατα RGB του υπολογιστή ή τα σήµατα βίντεο RGB σε εξωτερική οθόνη από τον εξοπλισµό προέλευσης που είναι συνδεδεµένος στη θύρα Computer (Υπολογιστής). Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη για σήµατα εξοπλισµού βίντεο. Είσοδος ισχύος Για τη σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος. Πίσω ρυθµιζόµενο στήριγµα Θύρα S-Video Εισάγει στο βιντεοπροβολέα σήµατα S-Videog από άλλες πηγές βίντεο. Θύρα Video Εισάγει στο βιντεοπροβολέα σήµατα composite videog από άλλες πηγές βίντεο. Είσοδος ήχου Για την είσοδο σηµάτων ήχου από συνδεδεµένο εξωτερικό εξοπλισµό. Όταν συνδέετε δύο ή περισσότερα τµήµατα εξωτερικού εξοπλισµού στην ίδια θύρα εισόδου, πρέπει να αποσυνδέετε το ένα προτού συνδέσετε το άλλο ή να χρησιµοποιείτε επιλογέα ήχου. Ηχείο Θύρα USB s σελίδα 23, 69 Συνδέει το βιντεοπροβολέα σε υπολογιστή µέσω του καλωδίου USBg, όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία wireless mouse (Ασύρµατο ποντίκι). εν υπάρχει δυνατότητα προβολής εικόνων από υπολογιστή όταν ο υπολογιστής συνδέεται µε καλώδιο USB. Περιοχή δέκτη φωτός από το τηλεχειριστήριο στο βιντεοπροβολέα Λαµβάνει σήµατα από το τηλεχειριστήριο.

10 Ονοµασίες και λειτουργίες εξαρτηµάτων 9 Βάση Μοχλός ρύθµισης στηρίγµατος Μπροστινό ρυθµιζόµενο στήριγµα Βάση καλύµµατος φακού συνδεόµενη µε κορδόνι Αφαιρείται κατά την ανάρτηση του βιντεοπροβολέα από την οροφή. Φίλτρο αέρα (είσοδος εξαερισµού) s σελίδα 56, 62 Αποτρέπει την είσοδο σκόνης και άλλων ξένων σωµάτων στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα όταν εισέρχεται αέρας. Πρέπει να καθαρίζεται και να αντικαθίσταται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Σηµεία σύνδεσης βραχίονα ανάρτησης (3 σηµεία) s σελίδα 55, 66 Συνδέστε στο σηµείο αυτό το προαιρετικό στήριγµα οροφής για την ανάρτηση του βιντεοπροβολέα από την οροφή.

11 Ονοµασίες και λειτουργίες εξαρτηµάτων 10 Τηλεχειριστήριο Εάν τοποθετήσετε το στο εικονίδιο ή στο όνοµα του κουµπιού, θα εµφανιστεί η περιγραφή του συγκεκριµένου κουµπιού. Κουµπιά [Page down] (Μετακίνηση σελίδας προς τα κάτω) Περιοχή δέκτη φωτός τηλεχειριστηρίου [Page up] (Μετακίνηση σελίδας προς τα πάνω) s σελίδα 24 Κουµπί [E-Zoom] (Ζουµ εστίασης) ( ) ( ) s σελίδα 22 Κουµπί [Enter] (Εισαγωγή) s σελίδα 24, 32 Κουµπί [Power] (Λειτουργία) Κουµπιά [ ] s σελίδα 24, 32 Κουµπί [Esc] (Ακύρωση) s σελίδα 24, 32 Κουµπί [Freeze] (Πάγωµα) s σελίδα 20 Κουµπί [Pointer] ( είκτης) s σελίδα 21 Κουµπί [A/V Mute] (Παύση ήχου/εικόνας) s σελίδα 20 Κουµπί [Computer] (Υπολογιστής) s σελίδα 18 Κουµπί [S-Video] s σελίδα 18 Κουµπί [Num] (Αριθµοί) s σελίδα 26 Κουµπί [Color Mode] (Κατάσταση προβολής χρωµάτων) s σελίδα 14 Κουµπί [Menu] (Μενού) s σελίδα 32 Κουµπί [Resize] (Αλλαγή µεγέθους) s σελίδα 21 Κουµπί [Help] (Βοήθεια) s σελίδα 41 Κουµπί [Video] s σελίδα 18 Κουµπί [Auto] (Αυτόµατη ρύθµιση) s σελίδα 12 Κουµπί [Volume] (Ένταση) s σελίδα 17 [Κουµπί [Search] (Αναζήτηση) s σελίδα 18 Κουµπιά αριθµών s σελίδα 26

12 Ρύθµιση και αλλαγή της εικόνας Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί πώς να ρυθµίζετε την ποιότητα της εικόνας, την ένταση, πώς να επιλέγετε την κατάστασης χρώµατος προβολής κλπ., καθώς και πώς να αλλάζετε την εικόνα. Ρύθµιση της ποιότητας της εικόνας Ρύθµιση εικόνων υπολογιστή και εικόνων βίντεο RGB...12 Αυτόµατη ρύθµιση Ρύθµιση Tracking (Ιχνηλάτηση) Ρύθµιση Sync (Συγχρονισµός) Επιλογή της ποιότητας της προβολής (Color Mode) (Κατάσταση προβολής χρωµάτων)...14 Ρύθµιση της θέσης προβολής (Image Shift (Μετακίνηση εικόνας)) Ρύθµιση της έντασης...17 Αλλαγή της προβαλλόµενης εικόνας (Source Search (Αναζήτηση προέλευσης))...18 Αυτόµατος εντοπισµός εισερχόµενων σηµάτων και αλλαγή της προβαλλόµενης εικόνας (Source Search (Αναζήτηση προέλευσης)) Αλλαγή απευθείας από το τηλεχειριστήριο... 18

13 Ρύθµιση της ποιότητας της εικόνας Ρύθµιση εικόνων υπολογιστή και εικόνων βίντεο RGB Αυτόµατη ρύθµιση Με την αυτόµατη ρύθµιση ανιχνεύονται τα αναλογικά σήµατα RGB που προέρχονται από συνδεδεµένο υπολογιστή και ρυθµίζονται αυτόµατα, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απεικόνιση. Για την αυτόµατη ρύθµιση απαιτείται η ρύθµιση των τριών στοιχείων που ακολουθούν: Tracking (Ιχνηλάτηση) (Ιχνηλάτηση)g, Position (Θέση) και Sync (Συγχρονισµός) (Συγχρονισµός)g. Εάν η επιλογή Auto Setup (Αυτόµατη ρύθµιση) στο µενού Signal (Σήµα) έχει ρυθµιστεί στη θέση OFF (Απενεργοποίηση), τότε δεν πραγµατοποιείται αυτόµατη ρύθµιση. Στην περίπτωση αυτή, πατήστε το κουµπί [Auto] (Αυτόµατη ρύθµιση) στο τηλεχειριστήριο ή το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή) στον πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα και κάντε τη ρύθµιση ενόσω προβάλλονται εικόνες υπολογιστή ή εικόνες βίντεο RGB. Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου Ρύθµιση Tracking (Ιχνηλάτηση) Εάν στις προβαλλόµενες εικόνες υπολογιστή ή βίντεο RGB εµφανίζονται κάθετες γραµµές που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε αυτόµατη ρύθµιση, τότε θα πρέπει να ρυθµίσετε τη λειτουργία Tracking (Ιχνηλάτηση) (Ιχνηλάτηση) g µε το χέρι, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθεί. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ A 1 Στο µενού διαµόρφωσης επιλέξτε Signal (Σήµα) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Tracking (Ιχνηλάτηση). Για λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτήν τη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του µενού διαµόρφωσης. s σελίδα 32 είτε τα κουµπιά που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τις λειτουργίες που εκτελούν στον οδηγό που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης. Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου 12 QΣυµβουλή Εάν πιέσετε το κουµπί [Auto] (Αυτόµατη ρύθµιση) στο τηλεχειριστήριο ή το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή) στον πίνακα ελέγχου, ενώ παράλληλα εκτελείτε άλλες λειτουργίες, όπως E-zoom (Ζουµ εστίασης) ή Freeze (Πάγωµα), οι λειτουργίες αυτές ακυρώνονται και µπορείτε να κάνετε τη ρύθµιση. Μερικές φορές υπάρχει πιθανότητα τα σήµατα να µην ρυθµιστούν σωστά, ανάλογα µε τον τύπο των σηµάτων υπολογιστή ή βίντεο RGB που εισάγονται. Στις περιπτώσεις αυτές, χρησιµοποιήστε τις εντολές του µενού διαµόρφωσης για να ρυθµίσετε τις λειτουργίες tracking (ιχνηλάτηση) και sync (συγχρονισµός) µε το χέρι. s σελίδα 13

14 Ρύθµιση της ποιότητας της εικόνας 13 A 2 Ρυθµίστε το tracking (Ιχνηλάτηση) έως ότου οι κάθετες γραµµές εξαφανιστούν από την εικόνα. Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου Ρύθµιση Sync (Συγχρονισµός) Εάν στις προβαλλόµενες εικόνες υπολογιστή ή βίντεο RGB προκύψουν προβλήµατα, όπως εικόνα που τρεµοσβήνει, θολή εικόνα ή παρεµβολές, που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε αυτόµατη ρύθµιση, τότε θα πρέπει να ρυθµίσετε το Sync (Συγχρονισµός)(Συγχρονισµός)g µε το χέρι, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθεί. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ A 3 Η τιµή του tracking (ιχνηλάτηση) µειώνεται ή αυξάνεται κάθε φορά που πιέζετε κάποιο κουµπί. Πατήστε το κουµπί [Menu] (Μενού) για να βγείτε από το µενού διαµόρφωσης. A 1 Στο µενού διαµόρφωσης επιλέξτε Signal (Σήµα) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Sync. (Συγχρονισµός). Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγκεκριµένη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του µενού διαµόρφωσης (Χρήση του µενού διαµόρφωσης). s σελίδα 32 είτε τα κουµπιά που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τις λειτουργίες που εκτελούν στον οδηγό που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης. Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου QΣυµβουλή Όταν γίνεται συνεχής ρύθµιση του tracking (ιχνηλάτηση), η εικόνα αναβοσβήνει, πρόκειται όµως για φυσιολογική διαδικασία.

15 Ρύθµιση της ποιότητας της εικόνας 14 A 2 Ρυθµίστε το συγχρονισµό έως ότου ο οριζόντιος θόρυβος εξαφανιστεί από την εικόνα. Επιλογή της ποιότητας της προβολής (Color Mode) (Κατάσταση προβολής χρωµάτων) Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις επτά προκαθορισµένες καταστάσεις προβολής χρωµάτων που ακολουθούν, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των εικόνων που προβάλλονται. Μπορείτε εύκολα να επιτύχετε τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας επιλέγοντας την κατάσταση προβολής χρωµάτων που είναι κατάλληλη για τις προβαλλόµενες εικόνες. Η φωτεινότητα των εικόνων ποικίλλει ανάλογα µε την κατάσταση προβολής χρωµάτων που επιλέγετε. A 3 Η τιµή του sync (Συγχρονισµός) µειώνεται ή αυξάνεται κάθε φορά που πιέζετε κάποιο κουµπί. Πατήστε το κουµπί [Menu] (Μενού) για να βγείτε από το µενού διαµόρφωσης. QΣυµβουλή: Εάν ρυθµίσετε το συγχρονισµό χωρίς πρώτα να έχετε ρυθµίσει το tracking (ιχνηλότηση)(ιχνηλάτηση)g, δεν θα µπορέσετε να επιτύχετε τη βέλτιστη ρύθµιση. Ηεσφαλµένη ρύθµιση του tracking (ιχνηλάτηση) ενδέχεται να µην είναι αντιληπτή σε ορισµένους τύπους εικόνων. Ωστόσο, τυχόν εσφαλµένη ρύθµιση tracking είναι συνήθως εµφανέστερη σε εικόνες που περιέχουν πολλές γραµµές και σκιάσεις, για το λόγο αυτό συνιστάται να ελέγχετε πρώτα τη ρύθµιση του tracking. Οι εικόνες ενδέχεται επίσης να τρεµοσβήνουν και να εµφανίζονται θολές κατά τη ρύθµιση της φωτεινότητας, contrast (αντίθεση)(αντίθεση)g, της ευκρίνειας, του ζουµ και της διόρθωσης keystone. Κατάσταση Photo Sports Presentation (Παρουσίαση) Theatre Game srgbg Blackboard Εφαρµογή (Όταν εισάγονται εικόνες υπολογιστή και βίντεο RGB) Εικόνα µε ζωηρά χρώµατα και αντιθέσεις. Ιδανική επιλογή για την προβολή σταθερών εικόνων, όπως φωτογραφίες, σε φωτεινό χώρο. (Όταν εισάγονται εικόνες component video, S-video ή composite video) Η εικόνα είναι έντονη και ζωντανή. Ιδανική επιλογή για την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων κ.λπ. σε φωτεινό χώρο. Ιδανική επιλογή για παρουσιάσεις σε φωτεινό χώρο ίνει φυσικό τόνο στην εικόνα. Ιδανική επιλογή για την παρακολούθηση µιας ταινίας σε σκοτεινό χώρο. Τονίζει εξαιρετικά τις σκοτεινές αποχρώσεις. Ιδανική επιλογή για βιντεοπαιχνίδια σε φωτεινό χώρο. Ιδανική επιλογή για εικόνες που συµµορφώνονται στο χρωµατικό πρότυπο srgb Με το φυσικό τόνο που χαρίζει η συγκεκριµένη ρύθµιση, ηπροβολή µοιάζει σαν να γίνεται σε οθόνη ακόµη και όταν γίνεται σε µαυροπίνακα (ή πράσινο πίνακα)

16 Ρύθµιση της ποιότητας της εικόνας 15 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Τηλεχειριστήριο Κάθε φορά που πιέζετε το κουµπί, οι καταστάσεις προβολής χρωµάτων εναλλάσσονται µε τη σειρά που υποδεικνύεται παρακάτω. Η τρέχουσα ρύθµιση εµφανίζεται στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης κάθε φορά που αλλάζετε την κατάσταση προβολής χρωµάτων. Το όνοµα της κατάστασης προβολής χρωµάτων εµφανίζεται στην οθόνη, αλλά δεν µπορείτε να µεταβείτε στην επόµενη κατάσταση προβολής χρωµάτων αν δεν πατήσετε το κουµπί. QΣυµβουλή: Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε την κατάσταση προβολής χρωµάτων από την εντολή Color Mode (Κατάσταση προβολής χρωµάτων) στο µενού Image (Εικόνα). s σελίδα 33

17 Ρύθµιση της θέσης προβολής (Image Shift (Μετακίνηση εικόνας)) 16 Όταν δεν µπορείτε να τοποθετήσετε το βιντεοπροβολέα απευθείας µπροστά στην οθόνη, η θέση της προβολής µπορεί να προσαρµοστεί χωρίς να µετακινηθεί ο βιντεοπροβολέας. Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ A 1 Χρησιµοποιώντας το κουµπί του βιντεοπροβολέα, εκτελέστε ρύθµιση ζουµ ή διόρθωση keystone. Μόλις ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις σας, εµφανίζεται η οθόνη ρύθµισης Image Shift (Μετακίνηση εικόνας). A 2 Ρυθµίστε τη θέση της προβολής. A 3 Πιέστε το κουµπί [Esc] (Ακύρωση) για να κλείσετε την οθόνη ρύθµισης. Η οθόνη κλείνει αυτόµατα, εάν δεν εκτελεστούν λειτουργίες για περίπου 10 δευτερόλεπτα. QΣυµβουλή Η θέση της προβολής δεν µπορεί να ρυθµιστεί, όταν το ζουµ έχει τεθεί στο µέγιστο εύρος. Οι ρυθµίσεις Image Shift (Μετακίνηση εικόνας) θα διατηρηθούν, ακόµα και εάν κλείσετε την παροχή ρεύµατος. Εάν αλλάξει είτε η θέση είτε η γωνία του βιντεοπροβολέα, µπορείτε να ρυθµίσετε ξανά ή να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες. Πίνακας ελέγχου Πιέστε και κρατήστε πατηµένα τα κουµπιά [Wide] (Ευρεία οθόνη) και [Tele] (Τηλεόραση) για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. Μπορείτε επίσης να κάνετε ρυθµίσεις από το µενού διαµόρφωσης. s σελίδα 35

18 Ρύθµιση της έντασης 17 Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση του ενσωµατωµένου ηχείου του βιντεοπροβολέα µε τον τρόπο που υποδεικνύεται παρακάτω. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Τηλεχειριστήριο Όταν πιέζετε το κουµπί προς την πλευρά του [ ], η ένταση αυξάνεται, και µειώνεται όταν πιέζετε το κουµπί προς την πλευρά του [ ]. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, ο µετρητής της έντασης εµφανίζεται στην οθόνη. QΣυµβουλή: Εάν η τιµή που εµφανίζεται στο µετρητή επί της οθόνης σταµατήσει να αλλάζει ενόσω εξακολουθείτε να ρυθµίζετε την ένταση, αυτό σηµαίνει ότι έχετε φτάσει στο όριο της ρύθµισης της έντασης. Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε την ένταση από το µενού διαµόρφωσης. s σελίδα 35

19 Αλλαγή της προβαλλόµενης εικόνας (Source Search (Αναζήτηση προέλευσης)) 18 Αυτόµατος εντοπισµός εισερχόµενων σηµάτων και αλλαγή της προβαλλόµενης εικόνας (Source Search (Αναζήτηση προέλευσης)) Το σήµα εικόνας που εισάγεται από τον συνδεδεµένο εξοπλισµό ανιχνεύεται και προβάλλεται αυτόµατα. Computer S-Video Video Skip (Παράλειψη) QΣυµβουλή: Όταν είναι συνδεδεµένος ο εξοπλισµός βίντεο, ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Η ακόλουθη οθόνη προβάλλεται όταν εισάγεται µόνο το σήµα της εικόνας που προβάλλεται τη δεδοµένη στιγµή ή όταν δεν εισάγεται κανένα σήµα εικόνας. Στην οθόνη αυτή µπορείτε να διαλέξετε την είσοδο του εξοπλισµού προέλευσης. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ A 1 Εκτελέστε τη διαδικασία αναζήτησης προέλευσης (Source Search). Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου Αλλαγή απευθείας από το τηλεχειριστήριο Μπορείτε να µεταβείτε απευθείας στην επιθυµητή είσοδο προέλευσης από το τηλεχειριστήριο. Μετάβαση στην εικόνα που εισάγεται από τη θύρα Computer (Υπολογιστής). Τηλεχειριστήριο A 2 Εµφανίζεται η οθόνη που αναζητάτε και, στη συνέχεια, προβάλλεται η εικόνα. Όταν είναι συνδεδεµένες δύο ή περισσότερες συσκευές, πατήστε το κουµπί [Source Search] (Αναζήτηση προέλευσης) έως ότου προβληθεί η επιθυµητή εικόνα. Μετάβαση στην εικόνα που εισάγεται από τη θύρα S-Video. Μετάβαση στην εικόνα που εισάγεται από τη θύρα Video (Βίντεο).

20 Χρήσιµες λειτουργίες Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται χρήσιµες λειτουργίες για την πραγµατοποίηση παρουσιάσεων κ.λπ, καθώς και λειτουργίες ασφαλείας. Λειτουργίες για τη βελτίωση της προβολής Παύση εικόνας και ήχου (A/V Mute (Παύση ήχου/εικόνας))...20 Πάγωµα εικόνας (Freeze (Πάγωµα))...20 Αλλαγή των αναλογιών εικόνας (Resizing (Αλλαγή µεγέθους))...21 Εµφάνιση του δείκτη (Pointer ( είκτης))...21 Μεγέθυνση τµήµατος της εικόνας (E-Zoom (Ζουµ εστίασης))...22 Χρήση του τηλεχειριστηρίου για µετακίνηση του δείκτη του ποντικιού (Wireless Mouse (Ασύρµατο ποντίκι))...23 Λειτουργίες ασφαλείας Αποτροπή κλοπής (Password Protect (Προστασία µεκωδικό πρόσβασης)) Όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Password Protect (Προστασία µε κωδικό πρόσβασης)...26 Ρύθµιση της λειτουργίας Password Protect (Προστασία µε κωδικό πρόσβασης)...27 Λειτουργία κλειδώµατος κουµπιών λειτουργίας... 29

21 Λειτουργίες για τη βελτίωση της προβολής 20 Παύση εικόνας και ήχου (A/V Mute (Παύση ήχου/εικόνας)) Για παράδειγµα, αυτή η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί εάν θέλετε να διακόψετε για λίγο την προβολή και να επικεντρώσετε την προσοχή του ακροατηρίου σε αυτά που λέτε. Ή εάν κάνετε µια παρουσίαση σε υπολογιστή και δεν θέλετε να δείξετε λεπτοµέρειες, όπως την επιλογή διαφορετικών αρχείων. Πάγωµα εικόνας (Freeze (Πάγωµα)) Η εικόνα προέλευσης εξακολουθεί να προβάλλεται, ακόµα και όταν η οθόνη έχει παγώσει. Μπορείτε ακόµα να εκτελείτε λειτουργίες, όπως π.χ. αλλαγή αρχείων, χωρίς να προβάλλετε εικόνες. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Τηλεχειριστήριο ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Τηλεχειριστήριο Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το κουµπί [A/V Mute] (Παύση ήχου/εικόνας). QΣυµβουλή: Εάν χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία κατά την προβολή κινούµενων εικόνων, η αναπαραγωγή των εικόνων και του ήχου από την προέλευση θα συνεχιστεί και, συνεπώς, δεν θα µπορείτε να επιστρέψετε στο σηµείο όπου ενεργοποιήθηκε η λειτουργία A/V mute (Παύση ήχου/εικόνας). Για την εµφάνιση της οθόνης κατά τη λειτουργία A/V mute (Παύση ήχου/εικόνας), µπορείτε να επιλέξετε το µαύρο ή το µπλε χρώµα ή ένα λογότυπο, χρησιµοποιώντας τις επιλογές Extended (Πρόσθετες ρυθµίσεις) - Display (Οθόνη) - Background Color (Χρώµα φόντου) στο µενού διαµόρφωσης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουµπί [Freeze] (Πάγωµα). QΣυµβουλή: Ο ήχος δεν διακόπτεται. Παρόλο που η εικόνα στην οθόνη έχει παγώσει, η εικόνα προέλευσης συνεχίζει την προβολή και εποµένως δεν είναι δυνατή η συνέχιση της προβολής από το σηµείο στο οποίο έγινε η παύση. Εάν πατήσετε το κουµπί [Freeze] (Πάγωµα) απαλείφονται από την οθόνη το µενού διαµόρφωσης και τα µηνύµατα βοήθειας. Η λειτουργία freeze (πάγωµα) παραµένει ενεργή κατά τη χρήση της λειτουργίας E-Zoom (Ζουµ εστίασης).

22 Λειτουργίες για τη βελτίωση της προβολής 21 Αλλαγή των αναλογιών εικόνας (Resizing (Αλλαγή µεγέθους)) Αυτή η λειτουργία αλλάζει τις aspect ratio (λόγος διαστόσεων)g από 4:3 σε 16:9 όταν προβάλλονται εικόνες component videog, S-Videog ή composite videog. Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί σε ψηφιακό βίντεο ή σε DVD είναι δυνατό να προβληθούν µε µορφή ευρείας οθόνης 16:9. Εµφάνιση του δείκτη (Pointer ( είκτης)) Σας επιτρέπει να µετακινήσετε ένα εικονίδιο δείκτη στην προβαλλόµενη εικόνα και σας βοηθά να επιστήσετε την προσοχή στο σηµείο στο οποίο αναφέρεστε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Όταν οι εικόνες σε Squeeze mode (Κατάσταση συµπίεσης)g (Κατάσταση συµπίεσης) προβάλλονται µε διαστάσεις 4:3 Όταν οι εικόνες σε squeeze mode (κατάσταση συµπίεσης) προβάλλονται µε διαστάσεις 16:9 A 1 Εµφανίστε το δείκτη. Τηλεχειριστήριο ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Τηλεχειριστήριο Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί, ο δείκτης εµφανίζεται ή εξαφανίζεται. Η οθόνη αλλάζει κάθε φορά που πατάτε το κουµπί. QΣυµβουλή: Μπορείτε επίσης να ορίσετε αυτή τη ρύθµιση χρησιµοποιώντας την εντολή Resize (Αλλαγή µεγέθους) του µενού Signal (Σήµα).

23 Λειτουργίες για τη βελτίωση της προβολής 22 A 2 Μετακινήστε το εικονίδιο του δείκτη. Τηλεχειριστήριο Μεγέθυνση τµήµατος της εικόνας (E-Zoom (Ζουµ εστίασης)) Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη όταν θέλετε να δείτε λεπτοµερώς κάποιες εικόνες, όπως γραφήµατα και λεπτοµέρειες σε πίνακα. Εικονίδιο QΣυµβουλή Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την εντολή Pointer Shape (Σχήµα δείκτη) του µενού Settings (Ρυθµίσεις) για να αλλάξετε το σχήµα του δείκτη, επιλέγοντας ένα από τα τρία διαφορετικά σχήµατα. s σελίδα 35 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ A 1 Εκκινήστε τη λειτουργία E-Zoom (Ζουµ εστίασης). Τηλεχειριστήριο

24 Λειτουργίες για τη βελτίωση της προβολής 23 A 2 Μετακινήστε το σταυρό στην περιοχή της εικόνας που θέλετε να µεγεθύνετε ή να σµικρύνετε. Τηλεχειριστήριο Χρήση του τηλεχειριστηρίου για µετακίνηση του δείκτη του ποντικιού (Wireless Mouse (Ασύρµατο ποντίκι)) Εάν ο ακροδέκτης USB ενός υπολογιστή και ο ακροδέκτης USB στο πίσω µέρος αυτού του βιντεοπροβολέα είναι συνδεδεµένοι µε καλώδιο USB A-B που διατίθεται στο εµπόριο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του βιντεοπροβολέα ως ασύρµατο ποντίκι για να ελέγχετε το δείκτη του ποντικιού του υπολογιστή. A 3 Μεγεθύνετε την εικόνα. Τηλεχειριστήριο Σταυρός Computer Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional Macintosh (OS / ) Μπορείτε να σµικρύνετε την εικόνα που έχετε µεγεθύνει πατώντας το κουµπί [-]. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία E-Zoom (Ζουµ εστίασης), πατήστε το κουµπί [Esc] (Ακύρωση). QΣυµβουλή Το ποσοστό της µεγέθυνσης θα εµφανιστεί στην οθόνη. Μπορείτε να κάνετε κύλιση της εικόνας χρησιµοποιώντας το κουµπί [ ]. Είναι δυνατή η µεγέθυνση της επιλεγµένης περιοχής από 1 έως 4 φορές, σε 25 βήµατα. Προς θύρα USB Καλώδιο USB (διατίθεται στο εµπόριο) Προς θύρα USB

25 Λειτουργίες για τη βελτίωση της προβολής 24 QΣυµβουλή Το καλώδιο USB είναι δυνατό να συνδεθεί µόνο σε υπολογιστές µε τυπική διασύνδεση USB. Εάν χρησιµοποιείτε υπολογιστή που εκτελεί Windows, στον υπολογιστή πρέπει να έχει εγκατασταθεί πλήρης έκδοση των Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/ XP Professional. Εάν ο υπολογιστής εκτελεί µια έκδοση των Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/ XP Professional που έχει αναβαθµιστεί από προηγούµενη έκδοση των Windows, η ορθή λειτουργία του δεν είναι εγγυηµένη. Ενδέχεται να µην είναι δυνατή η χρήση του λειτουργίας ποντικιού µε ορισµένες εκδόσεις των λειτουργικών συστηµάτων Windows και Macintosh. Ορισµένες ρυθµίσεις του υπολογιστή ίσως χρειαστεί να τροποποιηθούν, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί η λειτουργία ποντικιού. Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του υπολογιστή για περισσότερες λεπτοµέρειες. Μόλις πραγµατοποιηθεί η σύνδεση, ο δείκτης του ποντικιού λειτουργεί ως εξής. Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού Μεταφορά και απόθεση 1. Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή) και µετακινήστε το κουµπί [ ]. 2. Απελευθερώστε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή) για απόθεση στο σηµείο που θέλετε. Κλικ του ποντικιού Αριστερό κλικ εξί κλικ ιπλό κλικ: Πατήστε γρήγορα το πλήκτρο δύο φορές. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη για να εµφανίζετε την προηγούµενη ή την επόµενη διαφάνεια σε µια παρουσίαση του PowerPoint. Προς την προηγούµενη διαφάνεια Προς την επόµενη διαφάνεια

26 Λειτουργίες για τη βελτίωση της προβολής 25 QΣυµβουλή Εάν τα κουµπιά του ποντικιού έχουν ρυθµιστεί αντίθετα στον υπολογιστή, τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου θα λειτουργούν επίσης αντίστροφα. Η λειτουργία wireless mouse (ασύρµατο ποντίκι) δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί κατά τη χρήση των ακόλουθων λειτουργιών. Κατά την εµφάνιση ενός µενού διαµόρφωσης Κατά την εµφάνιση ενός µενού βοήθειας Κατά τη χρήση της λειτουργίας E-Zoom (Ζουµ εστίασης) Κατά την καταγραφή λογότυπου χρήστη Λειτουργία Pointer ( είκτης) Κατά τη ρύθµιση της έντασης του ήχου Κατά τη χρήση της λειτουργίας Image Shift (Μετακίνηση εικόνας)

27 Λειτουργίες ασφαλείας Αποτροπή κλοπής (Password Protect (Προστασία µε κωδικό πρόσβασης)) Όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Password Protect (Προστασία µε κωδικό πρόσβασης), τα άτοµα που δεν γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης δεν θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν το βιντεοπροβολέα για την προβολή εικόνων, εάν έχει διακοπεί η παροχή ρεύµατος από την τελευταία φορά που ο κωδικός πρόσβασης καταχωρήθηκε σωστά. Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η αλλαγή του λογότυπου χρήστη που εµφανίζεται στο φόντο της οθόνης. Πρόκειται για µια αποτελεσµατική αντικλεπτική λειτουργία. Η λειτουργία της προστασίας µε κωδικό πρόσβασης δεν είναι ενεργοποιηµένη όταν αγοράσετε τη συσκευή. Όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Password Protect (Προστασία µε κωδικό πρόσβασης) Όταν είναι ενεργοποιηµένη (ON (Ενεργοποίηση)) η ρύθµιση Power ON Protect (Προστασία ενεργοποίησης) Όταν ο βιντεοπροβολέας ανάψει για πρώτη φορά µετά τη σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος σε µια ηλεκτρική πρίζα ή όταν εκτελείται η λειτουργία Direct Power On (Άµεση ενεργοποίηση), θα εµφανιστεί η ακόλουθη οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Τηλεχειριστήριο Κρατήστε πατηµένο Κουµπιά αριθµών Ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί [Num] (Αριθµοί), πατήστε τα κουµπιά του αριθµητικού πληκτρολογίου για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Εάν εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης, θα ξεκινήσει η προβολή. Εάν δεν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύµατος από την ηλεκτρική πρίζα και ανάψετε το βιντεοπροβολέα ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής, ηπροβολή θα ξεκινήσει χωρίς να εµφανιστεί η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης θα εµφανιστεί µόνο όταν ανάψετε το βιντεοπροβολέα για πρώτη φορά µετά την αποσύνδεση και επανασύνδεση του καλωδίου ρεύµατος. Εάν έχει οριστεί η ρύθµιση ON (Ενεργοποιηµένη) στη λειτουργία Direct Power On (Άµεση ενεργοποίηση) και χρησιµοποιείτε ασφαλειοδιακόπτη ή παρόµοιο µέσο για να ελέγχετε κεντρικά το ρεύµα, θα εµφανιστεί η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης την πρώτη φορά που θα ανάψετε το βιντεοπροβολέα µετά την αποκατάσταση της παροχής ρεύµατος. QΣυµβουλή Εάν εισαχθεί τρεις φορές στη σειρά εσφαλµένος κωδικός πρόσβασης, θα εµφανιστεί το µήνυµα The projector s operation will be locked. (Η λειτουργία του βιντεοπροβολέα θα κλειδωθεί) για πέντε περίπου λεπτά και στη συνέχεια ο βιντεοπροβολέας θα µεταβεί σε κατάσταση αναµονής. Εάν συµβεί αυτό, βγάλτε το ρευµατολήπτη από την πρίζα και κατόπιν βάλτε τον ξανά και ανάψτε πάλι το βιντεοπροβολέα. Θα εµφανιστεί ένα παράθυρο όπου θα σας ζητείται να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό πρόσβασης. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, σηµειώστε τον αριθµό Request Code: xxxxx (Κωδικός αίτησης: xxxxx) που εµφανίζεται στην οθόνη Password (Κωδικός πρόσβασης) και απευθυνθείτε στην πλησιέστερη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα Προϋποθέσεις διεθνούς εγγύησης του εντύπου Οδηγίες για την ασφάλεια/όροι διεθνούς εγγύησης. Εάν επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία και εισαγάγετε εσφαλµένο κωδικό πρόσβασης τριάντα φορές, θα εµφανιστεί το ακόλουθο µήνυµα και ο προβολέας δεν θα δεχτεί άλλη εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Η λειτουργία του βιντεοπροβολέα θα κλειδωθεί. Απευθυνθείτε στην πλησιέστερη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα Προϋποθέσεις διεθνούς εγγύησης του εντύπου Οδηγίες για την ασφάλεια/όροι διεθνούς εγγύησης. 26

28 Λειτουργίες ασφαλείας 27 Όταν έχει οριστεί η ρύθµιση ON (Ενεργοποίηση) στη λειτουργία Password Timer (Χρονοµετρητής κωδικού πρόσβασης) και χρησιµοποιείται η λειτουργία Timer (Χρονοµετρητής) Η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης δεν θα εµφανιστεί καθόλου, εάν ο βιντεοπροβολέας ανάψει πριν παρέλθει το χρονικό διάστηµα που έχει οριστεί. Μετά την πάροδο του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος, η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης θα εµφανίζεται κάθε φορά που ανάβετε το βιντεοπροβολέα. Το αναφερόµενο χρονικό διάστηµα είναι ο συνολικός χρόνος φωτισµού της λάµπας του βιντεοπροβολέα από τη στιγµή που κλείνει το µενού του βιντεοπροβολέα. Εάν έχει οριστεί η ρύθµιση OFF (Απενεργοποίηση) στη λειτουργία Password Timer (Χρονοµετρητής κωδικού πρόσβασης), η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης θα εµφανίζεται κάθε φορά που ο ρευµατολήπτης αποσυνδέεται και επανασυνδέεται στην ηλεκτρική πρίζα. Εάν ο βιντεοπροβολέας είναι αναµµένος όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής, η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης δεν θα εµφανιστεί. Όταν η λειτουργία User s Logo Protect (Προστασία λογότυπου χρήστη) είναι ενεργοποιηµένη (ON) Εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες λειτουργίες λογότυπου χρήστη, εµφανίζεται ένα µήνυµα και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ρύθµισης. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, ορίστε πρώτα τη λειτουργία User s Logo Protect (Προστασία λογότυπου χρήστη) στο στοιχείο OFF (Απενεργοποίηση). s σελίδα 28 Καταγραφή λογότυπου χρήστη Όταν το µενού Extended (Πρόσθετες ρυθµίσεις) - Display (Οθόνη) - Background Color (Χρώµα φόντου) αλλάζει από Logo (Λογότυπο) σε Black (Μαύρο χρώµα) ή Blue (Μπλε χρώµα) ή από Black (Μαύρο χρώµα) ή Blue (Μπλε χρώµα) σε Logo (Λογότυπο). Όταν αλλάξει το µενού Extended (Πρόσθετες ρυθµίσεις) - Display (Οθόνη) - Startup Screen (Οθόνη έναρξης) ( ON (Ενεργοποίηση) ή OFF (Απενεργοποίηση)). Ρύθµιση της λειτουργίας Password Protect (Προστασία µε κωδικό πρόσβασης) Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθµίσετε τη λειτουργία Password Protect (Προστασία µε κωδικό πρόσβασης). ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ A 1 Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Freeze] (Πάγωµα) για πέντε περίπου δευτερόλεπτα. Θα εµφανιστεί το µενού Password Protect (Προστασία µε κωδικό πρόσβασης). Τηλεχειριστήριο QΣυµβουλή Εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί η λειτουργία Password Protect (Προστασία µε κωδικό πρόσβασης), θα εµφανιστεί η οθόνη Password (Κωδικός πρόσβασης). Εάν εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης, θα εµφανιστεί το µενού Password Protect (Προστασία µε κωδικό πρόσβασης). s Όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Password Protect (Προστασία µε κωδικό πρόσβασης) σελίδα 26 Εάν έχει οριστεί η ρύθµιση ON (Ενεργοποιηµένη) στη λειτουργία Password Protect (Προστασία µε κωδικό πρόσβασης), τοποθετήστε το αυτοκόλλητο Password Protect στο σηµείο που θέλετε στο βιντεοπροβολέα για να αποτρέψετε το ενδεχόµενο κλοπής.

29 Λειτουργίες ασφαλείας 28 A 2 A 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Power ON Protect (Προστασία ενεργοποίησης). (1) Επιλέξτε Power ON Protect (Ενεργοποιηµένη) και κατόπιν πατήστε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή). (2) Επιλέξτε ON (Ενεργοποιηµένη) και κατόπιν πατήστε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή). (3) Πατήστε το κουµπί [Esc] (Ακύρωση). Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Password Timer (Χρονοµετρητής κωδικού πρόσβασης). Εάν δεν χρησιµοποιήσετε αυτήν τη ρύθµιση, προχωρήστε στο βήµα 4. (1) Επιλέξτε Password Timer (Χρονοµετρητής κωδικού πρόσβασης) και κατόπιν πατήστε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή). (2) Επιλέξτε ON (Ενεργοποίηση) και κατόπιν πατήστε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή). (3) Πατήστε το κουµπί [Esc] (Ακύρωση). (4) Επιλέξτε Timer (Χρονοµετρητής) και κατόπιν πατήστε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή). (5) Ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί [Num] (Αριθµοί), χρησιµοποιήστε τα κουµπιά του αριθµητικού πληκτρολογίου για να εισαγάγετε το χρόνο ρύθµισης που κυµαίνεται από 1 έως 9999 ώρες και κατόπιν πατήστε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή). Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή της ώρας, πατήστε το κουµπί [Esc] (Ακύρωση) και εισαγάγετε ξανά την ώρα. Όταν σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε το µενού Password Protect (Προστασία µε κωδικό πρόσβασης), θα ξεκινήσει η αντίστροφη µέτρηση του χρόνου που υπολείπεται. A 4 A 5 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία User s Logo Protect (Προστασία λογότυπου χρήστη). (1) Επιλέξτε User s Logo Protect (Προστασία λογότυπου χρήστη) και κατόπιν πατήστε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή). (2) Επιλέξτε ON (Ενεργοποίηση) και κατόπιν πατήστε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή). (3) Πατήστε το κουµπί [Esc] (Ακύρωση). Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. (1) Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε Password (Κωδικός πρόσβασης) και κατόπιν πατήστε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή). (2) Όταν εµφανιστεί το µήνυµα Change the password? (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης;), επιλέξτε Yes (Ναι) και κατόπιν πατήστε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή). Ηπροεπιλεγµένη ρύθµιση για τον κωδικό πρόσβασης είναι 0000, αλλά θα πρέπει να την αντικαταστήσετε µε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε. Εάν επιλέξετε No (Όχι), θα εµφανιστεί ξανά η οθόνη που εµφανίζεται στο βήµα 1. (3) Ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί [Num] (Αριθµοί), χρησιµοποιήστε τα κουµπιά του αριθµητικού πληκτρολογίου για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο αριθµό. Ο αριθµός που εισαγάγατε θα εµφανιστεί µε τη µορφή * * * *. Αφού εισαχθούν τέσσερα ψηφία, θα εµφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης. (4) Εισαγάγετε πάλι τον κωδικό πρόσβασης. Θα εµφανιστεί το µήνυµα The new password is stored. (Ο νέος κωδικός πρόσβασης αποθηκεύτηκε). Εάν ο κωδικός πρόσβασης που εισαγάγατε είναι εσφαλµένος, θα εµφανιστεί ένα µήνυµα που θα σας προτρέπει να εισαγάγετε πάλι τον κωδικό πρόσβασης.

30 Λειτουργίες ασφαλείας 29 Λειτουργία κλειδώµατος κουµπιών λειτουργίας Η λειτουργία αυτή κλειδώνει τα κουµπιά στον πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη σε περιπτώσεις όπως στη διάρκεια παρουσιάσεων, ώστε να πραγµατοποιείται µόνο προβολή και να απενεργοποιείται η λειτουργία όλων των κουµπιών ή σε µέρη όπως σχολεία, για να περιορίζεται ο αριθµός των κουµπιών που µπορούν να τεθούν σε λειτουργία. A 2 Ορίστε τη ρύθµιση ON (Ενεργοποίηση). Εάν έχει οριστεί η ρύθµιση ON (Ενεργοποίηση),δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία κανενός από τα κουµπιά του πίνακα ελέγχου, εκτός από το κουµπί [Power] (Λειτουργία). ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ A 1 Από το µενού διαµόρφωσης, επιλέξτε Settings (Ρυθµίσεις) - Operation Lock (Κλείδωµα λειτουργίας). Για λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτήν τη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του µενού διαµόρφωσης. sσελίδα 32 είτε τα κουµπιά που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τις λειτουργίες που εκτελούν στον οδηγό που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης. Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου

31 Λειτουργίες ασφαλείας 30 A 3 Όταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης, επιλέξτε Yes (Ναι). Τα κουµπιά του πίνακα ελέγχου θα κλειδωθούν σύµφωνα µε την επιλεγµένη ρύθµιση. QΣυµβουλή: Υπάρχουν δύο µέθοδοι για να ακυρώσετε το κλείδωµα του πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα. Χρησιµοποιώντας το τηλεχειριστήριο, αλλάξτε την επιλογή Settings (Ρυθµίσεις) - Operation Lock (Κλείδωµα λειτουργίας) του µενού διαµόρφωσης στη ρύθµιση OFF (Απενεργοποίηση). Κρατήστε συνεχώς πατηµένο το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή) του βιντεοπροβολέα για 7 δευτερόλεπτα περίπου. Θα εµφανιστεί ένα µήνυµα και το κλείδωµα θα ακυρωθεί.

32 Configuration Menu (Μενού διαµόρφωσης) Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται υποδείξεις σχετικά µε τη χρήση του µενού διαµόρφωσης και των λειτουργιών του. Χρήση του µενού διαµόρφωσης Κατάλογος λειτουργιών Μενού Image (Εικόνα)...33 Μενού Signal (Σήµα)...34 Μενού Settings (Ρυθµίσεις)...35 Μενού Extended (Πρόσθετες ρυθµίσεις)...36 Μενού Info (Πληροφορίες)...38 Μενού Reset (Επαναφορά)...39

33 Χρήση του µενού διαµόρφωσης 32 A 1 Επιλογή από το αρχικό µενού A 2 Επιλογή από το υποµενού A 3 Αλλαγή του επιλεγµένου στοιχείου Χρησιµοποιούµενα κουµπιά Από τον πίνακα ελέγχου Αρχικό µενού οδηγός Από το τηλεχειριστήριο Υποµενού (Settings (Ρυθµίσεις)) Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε να αλλάξετε.

34 Κατάλογος λειτουργιών 33 Μενού Image (Εικόνα) Τα στοιχεία που µπορούν να ρυθµιστούν ποικίλλουν ανάλογα µε την είσοδο προέλευσης που προβάλλεται εκείνη τη στιγµή. Οι λεπτοµέρειες της ρύθµισης αποθηκεύονται χωριστά για κάθε εξοπλισµό προέλευσης. Υπολογιστής/βίντεο RGB Component videog/ Composite videog/ S-Videog Υποµενού Color Mode (Κατάσταση προβολής χρωµάτων) Brightness (Φωτεινότητα) Contrast (Αντίθεση)g Color Intensity (Ένταση χρωµάτων) Tint (Απόχρωση) Sharpness (Ευκρίνεια) Color Temp. (Θερµοκρασία χρωµάτων)g Color Adjustment (Ρύθµιση χρωµάτων) Reset (Επαναφορά) Λειτουργία Επιλέξτε την ποιότητα εικόνας που ταιριάζει στο περιβάλλον σας. s σελίδα 14 Ρυθµίζει τη φωτεινότητα της εικόνας. Ρυθµίζει τη διαφορά ανάµεσα στο φως και τη σκιά των εικόνων. Ρυθµίζει την ένταση των χρωµάτων στις εικόνες. (Η ρύθµιση είναι εφικτή µόνο κατά την είσοδο σηµάτων component video ή NTSC). Ρυθµίζει την απόχρωση της εικόνας. Ρυθµίζει την ευκρίνεια της εικόνας. Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συνολική απόχρωση των εικόνων. Εάν επιλέξετε High (Υψηλή), οι εικόνες αποκτούν µπλε χροιά, ενώ, εάν επιλέξετε Low (Χαµηλή), οι εικόνες αποκτούν κόκκινη χροιά. (Το στοιχείο αυτό δεν µπορεί να επιλεγεί εάν δεν έχετε επιλέξει srgbg ως ρύθµιση Color Mode (Κατάσταση προβολής χρωµάτων) στο µενού Image (Εικόνα).) Ρυθµίζει την ένταση του κόκκινου, του πράσινου και του µπλε χρώµατος της εικόνας. Red: Ρυθµίζει την ένταση του κόκκινου χρώµατος. Green: Ρυθµίζει την ένταση του πράσινου χρώµατος. Blue: Ρυθµίζει την ένταση του µπλε χρώµατος. (Το στοιχείο αυτό δεν µπορεί να επιλεγεί εάν δεν έχετε επιλέξει srgbg ως ρύθµιση Color Mode (Κατάσταση προβολής χρωµάτων) στο µενού Image (Εικόνα).) Επαναφέρει όλες τις τιµές ρύθµισης των λειτουργιών του µενού Image (Εικόνα) στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. Για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία του µενού στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις, βλ. Reset All (Επαναφορά όλων). s σελίδα 39

35 Κατάλογος λειτουργιών 34 Μενού Signal (Σήµα) Τα στοιχεία που µπορούν να ρυθµιστούν ποικίλλουν ανάλογα µε την είσοδο προέλευσης που προβάλλεται εκείνη τη στιγµή. Οι λεπτοµέρειες της ρύθµισης αποθηκεύονται χωριστά για κάθε εξοπλισµό προέλευσης. Υπολογιστής/βίντεο RGB Component videog Composite videog/ S-Videog Υποµενού Λειτουργία Auto Setup Επιλέγει εάν η λειτουργία αυτόµατης ρύθµισης για την αυτόµατη βελτιστοποίηση εικόνων πρόκειται να ενεργοποιηθεί ( ON ) ή να (Αυτόµατη ρύθµιση) απενεργοποιηθεί ( OFF ), όταν αλλάξει η είσοδος προέλευσης. s σελίδα 12 Tracking (Ιχνηλάτηση)g Ρυθµίζει τις εικόνες υπολογιστή όταν αυτές εµφανίζουν κάθετες γραµµές. s σελίδα 12 Sync. (Συγχρονισµός)g Ρυθµίζει τις εικόνες υπολογιστή όταν αυτές τρεµοσβήνουν, είναι θολές ή παρουσιάζουν παρεµβολές. s σελίδα 13 Position (Θέση) Μετακινεί τη θέση εµφάνισης της εικόνας κατακόρυφα ή οριζόντια. Progressive (Η ρύθµιση είναι εφικτή µόνο κατά την είσοδο σηµάτων composite Video ή NTSC). (Προοδευτική σάρωση) OFF (Απενεργοποίηση): Πραγµατοποιείται µετατροπή σηµάτων IP (πλεγµένης/προοδευτικής σάρωσης)για κάθε πεδίο της οθόνης. Αυτή η ρύθµιση είναι ιδανική για χρήση κατά την προβολή εικόνων µε πολλή κίνηση. ON (Ενεργοποίηση): Τα σήµατα πλεγµένης σάρωσης Πλεγµένη σάρωσηg (i) µετατρέπονται σε σήµατα προοδευτικής σάρωσης progressive Computer Input (Είσοδος υπολογιστή) (π ροοδευτικώσόρωση)g (p). Αυτή η ρύθµιση είναι ιδανική για χρήση κατά την προβολή σταθερών εικόνων. Επιλέγει το σήµα εισόδου ανάλογα µε τον εξοπλισµό που είναι συνδεδεµένος στη θύρα Computer (Υπολογιστής). Όταν η ρύθµιση είναι Auto (Αυτόµατη ρύθµιση), τότε το σήµα εισόδου ρυθµίζεται αυτόµατα ανάλογα µε τον συνδεδεµένο εξοπλισµό. Εάν τα χρώµατα δεν εµφανίζονται σωστά όταν επιλέγετε Auto (Αυτόµατη ρύθµιση), τότε επιλέξτε το σήµα που είναι κατάλληλο για τον συνδεδεµένο εξοπλισµό µε το χέρι. Video Signal (Η ρύθµιση είναι εφικτή µόνο όταν εισάγονται σήµατα composite Video/S-Video). (Σήµαβίντεο) Ρυθµίζει τη µορφή του σήµατος βίντεο. Με τη λειτουργία Auto (Αυτόµατη ρύθµιση), τα σήµατα της εικόνας αναγνωρίζονται αυτόµατα. Εάν στις προβαλλόµενες εικόνες παρουσιάζονται παρεµβολές ή δεν εµφανίζονται εικόνες όταν επιλέγετε Auto (Αυτόµατη ρύθµιση), τότε επιλέξτε το κατάλληλο σήµα µε το χέρι. Resize (Αλλαγή µεγέθους) Ρυθµίζει το aspect ratio (λόγος διαστόσεων)g (Λόγος διαστάσεων) των εικόνων που προβάλλονται. s σελίδα 21 Reset (Επαναφορά) Επαναφέρει όλες τις τιµές ρύθµισης του µενού Signal (Σήµα) στις προεπιλεγµένες τιµές, εκτός από το στοιχείο Computer Input (Είσοδος υπολογιστή). Πιέστε το κουµπί [Enter] (Εισαγωγή) στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα. Για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία του µενού στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις, βλ. Reset All (Επαναφορά όλων). s σελίδα 39

36 Κατάλογος λειτουργιών 35 Μενού Settings (Ρυθµίσεις) Υποµενού Keystone Zoom (Ζουµ) Image Shift (Μετακίνηση εικόνας) Operation Lock (Κλείδωµα λειτουργίας) Pointer Shape (Σχήµα δείκτη) Brightness Control (Έλεγχος φωτεινότητας) Λειτουργία ιορθώνει τυχόν κάθετη παραµόρφωση keystone στις εικόνες. Ρυθµίζει το µέγεθος της προβαλλόµενης εικόνας. Wide (Ευρεία οθόνη): Larger Tele (Μεγαλύτερο για τηλεόραση): Smaller (Μικρότερο) Ρυθµίζει τη θέση της προβολής. s σελίδα 16 Όταν βρίσκεται στη θέση ON (Ενεργοποίηση), απενεργοποιείται η λειτουργία όλων των κουµπιών του πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα, πλην του κουµπιού [Power] (Λειτουργία). s σελίδα 29 Μπορείτε να επιλέξετε το σχήµα του δείκτη. s σελίδα 21 Pointer 1: Pointer 2: Pointer 3: Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ δύο ρυθµίσεων για τη φωτεινότητα της λάµπας. Επιλέξτε Low (Χαµηλή) εάν η εικόνες που προβάλλονται είναι υπερβολικά φωτεινές, λόγου χάρη εάν προβάλλετε εικόνες σε σκοτεινό δωµάτιο ή σε µικρή οθόνη. Εάν επιλέξετε Low (Χαµηλή), περιορίζεται η φωτεινότητα των εικόνων, µειώνεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος και ο θόρυβος που παράγεται κατά την προβολή και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της λάµπας. (Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος: µειώνεται κατά 18 W περίπου, διάρκεια ζωής λάµπας: περίπου 1,5 φορές µεγαλύτερη) Volume (Ένταση) Ρυθµίζει την ένταση.s σελίδα 17 Reset (Επαναφορά) Οι τιµές ρύθµισης για τις λειτουργίες του µενού Settings (Ρυθµίσεις) επιστρέφουν στις προεπιλεγµένες τιµές, εκτός από τις επιλογές Image Shift (Μετακίνηση εικόνας) και Zoom (Ζουµ). Για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία του µενού στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις, βλ. Reset All (Επαναφορά όλων). s σελίδα 39

37 Κατάλογος λειτουργιών 36 Μενού Extended (Πρόσθετες ρυθµίσεις) Υποµενού Display (Οθόνη) User s Logo (Λογότυπο χρήστη) Projection (Προβολή) Λειτουργία Από το στοιχείο αυτό µπορείτε να κάνετε ρυθµίσεις που σχετίζονται µε την οθόνη του βιντεοπροβολέα. Message: Ρυθµίζει εάν θα εµφανίζεται ( ON (Ενεργοποίηση)) ή όχι ( OFF (Απενεργοποίηση)) στην οθόνη το όνοµα της προέλευσης των δεδοµένων εισόδου ή το όνοµα της κατάστασης προβολής χρωµάτων ή ένα µήνυµα, κατά την αλλαγή, για παράδειγµα, της προέλευσης δεδοµένων εισόδου ή της κατάστασης προβολής χρωµάτων ή όταν δεν υπάρχει είσοδος σηµάτων εικόνας. Background Color: Όταν πιέζετε το κουµπί [A/V Mute] (Παύση ήχου/εικόνας) στο τηλεχειριστήριο ή όταν δεν υπάρχει είσοδος σηµάτων εικόνας, ορίζει την κατάσταση της οθόνης σε Black (Μαύρo χρώµα), Blue (Μπλε χρώµα) ή Logo (Λογότυπο). Startup Screen: Η οθόνη έναρξης (η εικόνα που προβάλλεται όταν ο βιντεοπροβολέας τίθεται σε λειτουργία) µπορεί να εµφανίζεται (ON (Ενεργοποίηση)) ή να µην εµφανίζεται (OFF (Απενεργοποίηση)) κατά την εκκίνηση. Η ρύθµιση ενεργοποιείται εάν κλείσετε και, στη συνέχεια, ξανανοίξετε την παροχή ρεύµατος. Αλλάζει το λογότυπο χρήστη που εµφανίζεται ως φόντο και εµφανίζεται κατά την παύση ήχου/εικόνας. s σελίδα 63 Ρυθµίζει τη θέση προβολής του βιντεοπροβολέα. s σελίδα 55 Front Front / Ceiling Rear Rear / Ceiling Εάν πιέσετε και κρατήσετε πατηµένο το κουµπί [A/V Mute] (Παύση ήχου/εικόνας) για περίπου 5 δευτερόλεπτα, µπορείτε να αλλάξετε τη ρύθµιση της προβολής µε τους παρακάτω τρόπους. Front Front Ceiling (Πρόσθια - Πρόσθια οροφή) Rear Rear Ceiling (Οπίσθια - Οπίσθια οροφή)

38 Κατάλογος λειτουργιών 37 Υποµενού Operation (Λειτουργία) Link 21L Λειτουργία Direct Power ON: Καθορίζει εάν είναι ενεργή ( ON (Ενεργοποίηση)) ή ανενεργή ( OFF (Απενεργοποίηση)) η ρύθµιση άµεσης ενεργοποίησης. Όταν έχετε επιλέξει τη ρύθµιση ON και αφήσετε το καλώδιο ρεύµατος συνδεδεµένο σε πρίζα, έχετε υπόψη σας ότι ξαφνικές υπερτάσεις ηλεκτρισµού που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την επαναφορά της ρευµατοδότησης µετά από µια διακοπή ρεύµατος ενδέχεται να θέσουν αυτόµατα το βιντεοπροβολέα σε λειτουργία. Sleep Mode: Ρυθµίζει εάν η προβολή θα σταµατά αυτόµατα ( ON (Ενεργοποίηση)) ή όχι ( OFF (Απενεργοποίηση)), όταν δεν εκτελείται καµία λειτουργία επί 30 λεπτά περίπου και δεν υπάρχει είσοδος σηµάτων εικόνας. Fan Speed (Ταχύτητα ανεµιστήρα): Κατά τη χρήση του βιντεοπροβολέα σε υψόµετρο άνω των 1500 m, ορίστε αυτήν τη ρύθµιση σε High (Υψηλή). Ρυθµίζει τη χρήση ή όχι του βοηθητικού λογισµικού Link 21L του EMP. Για να ενεργοποιήσετε το EMP Link 21L, κλείστε την παροχή ισχύος του βιντεοπροβολέα και περιµένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει. Language (Γλώσσα) Ρυθµίζει τη γλώσσα στην οποία θα εµφανίζονται τα µηνύµατα. Reset (Επαναφορά) Επαναφέρει τις ρυθµίσεις Display (Εµφάνιση) και Operation (Λειτουργία) του µενού Extended (Πρόσθετες ρυθµίσεις) (εκτός από το στοιχείο Fan Speed (Ταχύτητα ανεµιστήρα)) στις προεπιλεγµένες τιµές τους. Για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία του µενού στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις, βλ. Reset All (Επαναφορά όλων). s σελίδα 39

Επισηµαίνει διαδικασίες που µπορούν να καταλήξουν σε ζηµιά ή τραυµατισµό, αν ο χρήστης δεν επιδείξει την απαραίτητη προσοχή.

Επισηµαίνει διαδικασίες που µπορούν να καταλήξουν σε ζηµιά ή τραυµατισµό, αν ο χρήστης δεν επιδείξει την απαραίτητη προσοχή. Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σύµβολα που χρησιµοποιούνται στον οδηγό 2 Προσοχή q s g ιαδικασία [ (Όνοµα) ] "(Όνοµα µενού)" Επισηµαίνει διαδικασίες που µπορούν να καταλήξουν σε ζηµιά ή τραυµατισµό, αν ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΖΩΝΤΑΝΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τα αγαπημένα σας παιχνίδια είναι πιο εντυπωσιακά όταν προβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Εγχειρίδιο χρήσης Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Υποδείξεις ασφαλείας Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε το εγχειρίδιο και τις χρησιµοποιούµενες ενδείξεις

Σχετικά µε το εγχειρίδιο και τις χρησιµοποιούµενες ενδείξεις Σχετικά µε το εγχειρίδιο και τις χρησιµοποιούµενες ενδείξεις Τύποι εγχειριδίων Τα έγγραφα τεκµηρίωσης του βιντεοπροβολέα EPSON περιλαµβάνουν τα ακόλουθα δύο εγχειρίδια. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια µε τη σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 2. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον οδηγό αυτό. Εισαγωγή στο βιντεοπροβολέα σας. Χρήση βασικών χαρακτηριστικών του βιντεοπροβολέα

Περιεχόμενα 2. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον οδηγό αυτό. Εισαγωγή στο βιντεοπροβολέα σας. Χρήση βασικών χαρακτηριστικών του βιντεοπροβολέα Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα 2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον οδηγό αυτό Εισαγωγή στο βιντεοπροβολέα σας Χαρακτηριστικά βιντεοπροβολέα... 9 Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση...9 Ευέλικτη συνδεσιμότητα...9

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός προβολέας HP vp6300 Series. Οδηγίες χρήσης

Ψηφιακός προβολέας HP vp6300 Series. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακός προβολέας HP vp6300 Series Οδηγίες χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι µόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Multi PC Projection

Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Multi PC Projection Εγχειρίδιο λειτουργίας EsyMP Multi PC Projection Περιεχόμενα 2 Πληροφορίες για το EsyMP Multi PC Projection Στυλ συναντήσεων που προτείνονται από το EsyMP Multi PC Projection... 5 Διεξαγωγή συναντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S Πλήκτρα IN - Κοντινή ανάλυση. Πατώντας το βλέπετε µία µικρότερη περιοχή του χάρτη µε περισσότερη λεπτοµέρεια, αυξάνει την κλίµακα. ΟUT - Μακρινή ανάλυση.

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Α.

Αίθουσες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Α. Αίθουσες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Α. 1 ος Όροφος Κτίριο ιοίκησης 215 218 Παλαιά Κτίρια Εργαστ. Ηλκ. Μηχ. Νέα Κτίρια 1 ος όροφος ΜΗΧ 1 Ν.Κτ. 1 ΜΗΧ 2 Ν.Κτ. 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Π.Α. - 215, 218, Ν.Κτ.1 & Ν.Κτ. 2 ιάγραµµα Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR DVR 4/8/16/32CH digital video recorder Οδηγίες Χρήσης. EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

W7000/W7000+ Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W7000/W7000+ Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W7000/W7000+ Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχοµένων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 3 Επισκόπηση... 6 Περιεχόµενα συσκευασίας...6 Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την ασφάλεια

Οδηγίες για την ασφάλεια Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες για την ασφάλεια Υποδείξεις ασφαλείας Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα με ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη διάρκεια της χρόνιας 2002-2003, τα σχολεία εξοπλίστηκαν µε υπολογιστές µάρκας ARROW

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα