Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης."

Transcript

1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την πολιτική συνεχούς ανάπτυξης της Carrier.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου... 2 Προδιαγραφές του τηλεχειριστηρίου... 3 Κουμπιά λειτουργίας... 4 Ενδείξεις οθόνης LCD... 6 Πώς να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Ρύθμιση του ρολογιού... 7 Λειτουργία χωνευτών κουμπιών... 8 Αυτόματη λειτουργία... 9 Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης/αερισμού... 9 Λειτουργία αφύγρανσης Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα Λειτουργία χρονοδιακόπτη Λειτουργία ύπνου... 14

3 Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου Θέση του τηλεχειριστηρίου Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο από απόσταση όχι μεγαλύτερη από 8 μέτρα από τη συσκευή, κρατώντας το στραμμένο προς τον δέκτη. Η λήψη επιβεβαιώνεται με ένα ηχητικό σήμα (μπιπ). Το τηλεχειριστήριο πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τέτοια ώστε το σήμα του να μπορεί να φθάσει στον δέκτη της μονάδας. Όταν επιλέγετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, το τηλεχειριστήριο μεταδίδει αυτόματα ένα σήμα στην εσωτερική μονάδα στον καθορισμένο χρόνο. Αν κρατήσετε το τηλεχειριστήριο σε θέση που εμποδίζει τη σωστή μετάδοση σήματος, ενδέχεται να προκύψει χρονική υστέρηση έως και 15 λεπτών. ΠΡΟΣΟΧΗ Το κλιματιστικό δεν θα λειτουργήσει σε περίπτωση που κουρτίνες, πόρτες ή άλλα υλικά μπλοκάρουν το σήμα του τηλεχειριστηρίου προς την εσωτερική μονάδα. Προσέξτε να μην πέσουν υγρά μέσα στο τηλεχειριστήριο. Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως ή θερμότητα. Αν ο δέκτης υπερύθρων σημάτων της εσωτερικής μονάδας είναι εκτεθειμένος στο άμεσο ηλιακό φως, το κλιματιστικό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιήστε κουρτίνες για να εμποδίσετε το φως του ήλιου να πέφτει επάνω στον δέκτη. Σε περίπτωση που άλλες ηλεκτρικές συσκευές προκαλούν παρεμβολές στο τηλεχειριστήριο, μετακινήστε αυτές τις συσκευές ή συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Αντικατάσταση μπαταριών Το τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες ξηρού τύπου (R03/LR03X2) που τοποθετούνται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και προστατεύονται με κάλυμμα. (1) Αφαιρέστε το κάλυμμα πιέζοντας και σύροντάς το προς τα έξω. (2) Αφαιρέστε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες και τοποθετήστε τις νέες, με τους πόλους (+) και (-) προς τη σωστή κατεύθυνση. (3) Επανατοποθετήστε το κάλυμμα σύροντάς το πίσω στη θέση του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρεθούν οι μπαταρίες, το τηλεχειριστήριο διαγράφει όλες τις ρυθμίσεις προγραμματισμού. Μόλις τοποθετήσετε τις νέες μπαταρίες θα πρέπει να επαναπρογραμματίσετε το τηλεχειριστήριο. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην τοποθετείτε μαζί μεταχειρισμένες και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων. Μην αφήνετε τις μπαταρίες μέσα στο τηλεχειριστήριο όταν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για 2 ή 3 μήνες. Μην πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα του δήμου. Απαιτείται ειδική συλλογή αυτών των απορριμμάτων για ειδική επεξεργασία.

4 Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου Μοντέλο Ονομαστική τάση Χαμηλότερη τάση του σήματος εκπομπής CPU R14A/(C)E, RG14A1/(C)E, RG14A2/(C)EF. 3.0V (Μπαταρίες ξηρού τύπου R03/LR03x2) 2,4V Εύρος λήψης σήματος 8m (με τάση 3,0, αυξάνεται στα 11m) Περιβάλλον -5 C ~ 60 C ( 23 F ~ 140 F) Χαρακτηριστικά απόδοσης 1. Κατάσταση λειτουργίας: AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ), COOL (ΨΥΞΗ), DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ), HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) (Δεν υπάρχει στα μοντέλα μόνο ψύξης) και FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ). 2. Λειτουργία 24ωρης ρύθμισης ώρας. 3. Εύρος ρύθμισης εσωτερικής θερμοκρασίας : 17 C ~ 30 C (62 F ~ 88 F). 4. Πλήρης λειτουργία LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων) Μοντέλο: R14A/E, R14A/CE. Κουμπιά: Τα τρία αυτά κουμπιά είναι απενεργοποιημένα για το μοντέλο R14A/(C)E.

5 Κουμπιά λειτουργίας 1 Κουμπί MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, επιλέγεται διαφορετική κατάσταση λειτουργίας, με την εξής σειρά: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Heat (Θέρμανση) αφορά μόνο τα μοντέλα με δυνατότητα ψύξης και θέρμανσης. Κουμπί ON/OFF (Σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας) Η λειτουργία ξεκινά μόλις πατήσετε αυτό το κουμπί και διακόπτεται μόλις το πατήσετε ξανά. Κουμπί FAN SPEED (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) Χρησιμοποιείται για την επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα σε τέσσερα στάδια: Auto (Αυτόματο) Low (Χαμηλή) Med (Μεσαία) High (Υψηλή) Κουμπί AIR DIRECTION (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ): Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη θέση των περσίδων και να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα προς τα πάνω/κάτω. Η θέση της περσίδας αλλάζει κατά 6 σε κάθε πάτημα του κουμπιού. Κουμπί SWING (ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ) Χρησιμοποιείται για τη διακοπή ή την έναρξη της αυτόματης κίνησης της περσίδας. Πατήστε το ξανά για να σταματήσει η κίνηση. Μοντέλο: RG14A1/E, RG14A1/CE. Κουμπί LED Πατήστε αυτό το κουμπί για να σβήσετε τις ψηφιακές ενδείξεις της οθόνης του κλιματιστικού και πατήστε το ξανά για να τις ενεργοποιήσετε. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν πατήσετε το κουμπί LED σε ορισμένα κλιματιστικά χωρίς ψηφιακή οθόνη δεν θα συμβεί τίποτα.) Κουμπί RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΧ. ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ) Όταν πατήσετε το χωνευτό κουμπί RESET, θα ακυρωθούν όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις και το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στις αρχικές ρυθμίσεις. Κουμπί F/C (Φ/Κ) Χρησιμοποιείται για την επιλογή/εμφάνιση των ρυθμίσεων θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ. Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε αν η θερμοκρασία θα εμφανίζεται σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ. Κουμπί TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡ.): Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε την εσωτερική θερμοκρασία ή για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη (TIMER) προς τα δεξιά. Πατήστε το κουμπί για να μειώσετε την εσωτερική θερμοκρασία ή να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη (TIMER) προς τα αριστερά.

6 Κουμπιά λειτουργίας (συνέχεια) Μοντέλο: RG14A1/E, RG14A1/CE. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί TEMP. παρέχει μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ορίσετε τη λειτουργία LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ). Για να αποτρέψετε τυχόν αθέλητη αλλαγή προγράμματος ή να ξεκλειδώσετε ένα καταχωρημένο πρόγραμμα, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά και για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε LOCK ή UNLOCK. Όταν εμφανίζεται το σύμβολο υποδεικνύει τη λειτουργία LOCK, ενώ όταν εξαφανίζεται τη λειτουργία UNLOCK. Κουμπί SLEEP (ΥΠΝΟΣ) Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία στη διάρκεια του χρόνου ύπνου. Διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία και εξοικονομεί ενέργεια. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, HEAT ή AUTO. Κουμπί CLOCK (ΡΟΛΟΙ) Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό ή/και την αλλαγή της ρύθμισης της ώρας. Κουμπί TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του προγράμματος αυτόματης εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας (AUTO-ON/AUTO-OFF), σε συνδυασμό με τα κουμπιά &. Κουμπί CANCEL (ΑΚΥΡΟ) Πατήστε αυτό το κουμπί για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη έναρξης (ON) και διακοπής (OFF) λειτουργίας. Κουμπί IONIZER (ΙΟΝΙΣΤΗΣ) (σε ορισμένα μοντέλα) Όταν πατήσετε αυτό το κουμπί, θα ενεργοποιηθεί ο Ιονιστής/Συλλέκτης σκόνης Plasma (ανάλογα με το μοντέλο) που βοηθά στην απομάκρυνση της γύρης και των ρύπων από τον αέρα. Κουμπί FOLLOW ME (σε ορισμένα μοντέλα): Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Follow Me, όπου το τηλεχειριστήριο διατηρεί τη θερμοκρασία στο χώρο που κάθεστε. Το τηλεχειριστήριο στέλνει αυτό το σήμα στο κλιματιστικό κάθε 3 λεπτά, εκτός αν πατήσετε ξανά το κουμπί Follow Me. Το κλιματιστικό θα ακυρώσει τη λειτουργία Follow Me σε περίπτωση που δεν λάβει το σήμα μέσα σε διάστημα 7 λεπτών. Κουμπί TURBO: Πατήστε αυτό το κουμπί σε λειτουργία COOL/HEAT (μόνο για τα μοντέλα με PTC ή ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα) και το κλιματιστικό θα ξεκινήσει να λειτουργεί σε μέγιστη ισχύ ψύξης/θέρμανσης. Πατήστε το ξανά για να ακυρώσετε τη λειτουργία TURBO.

7 Ενδείξεις οθόνης LCD Ένδειξη εκπομπής Αυτή η ένδειξη εκπομπής ανάβει όταν το τηλεχειριστήριο εκπέμπει σήμα στην εσωτερική μονάδα. Εμφάνιση Κατάστασης λειτουργίας Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας. Περιλαμβάνονται οι λειτουργίες AUTO, COOL, DRY, HEAT (δεν διατίθεται στα μοντέλα μόνο με λειτουργία ψύξης), FAN ONLY και επιστροφή σε AUTO. Εμφάνιση ένδειξης ON/OFF Εμφανίζεται μόλις πατήσετε το κουμπί ON/OFF. Πατήστε ξανά το κουμπί ON/OFF για να εξαφανιστεί η ένδειξη. Εμφάνιση Temp. (θερμοκρασία) Θα εμφανιστεί η ρύθμιση θερμοκρασίας (από 17 C (62 F) έως 30 C (88 F)). Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία FAN, δεν θα εμφανιστεί καμία ένδειξη. Ένδειξη ρολογιού (Clock) Εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα.(0 ~ 24 ώρες) Ένδειξη χρονοδιακόπτη (Timer) Εμφανίζεται η ώρα που έχετε καθορίσει για τη λειτουργία χρονοδιακόπτη. (0 ~ 24 ώρες) Ένδειξη κλειδώματος (Lock) Εμφανίζεται μόλις πατήσετε το κουμπί LOCK. Πατήστε ξανά το κουμπί LOCK για να εξαφανιστεί. Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα Εμφανίζει την επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα, την ένδειξη AUTO και τρεις ταχύτητες ανεμιστήρα, "LOW" "MED" "HIGH". Η ένδειξη AUTO εμφανίζεται όταν η κατάσταση λειτουργίας είναι AUTO ή DRY. Ένδειξη λειτουργίας ύπνου Εμφανίζεται μόλις πατήσετε το κουμπί SLEEP. Πατήστε ξανά το κουμπί SLEEP για να εξαφανιστεί. Ένδειξη FOLLOW ME (αν είναι διαθέσιμη) Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Follow Me. Στην εικόνα, όλες οι ενδείξεις εμφανίζονται ως παράδειγμα. Κατά τη λειτουργία, μόνο οι σχετικές ενδείξεις θα εμφανίζονται στο τηλεχειριστήριο.

8 Πώς να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Προτού θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό, ρυθμίστε το ρολόι σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα. Οι ενδείξεις ώρας του τηλεχειριστηρίου θα εμφανίσουν την ώρα ανεξάρτητα αν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι. Αρχική ρύθμιση του ρολογιού Μόλις τοποθετήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, θα εμφανιστεί η ένδειξη ώρας "12:00" και θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει. 1. Κουμπί TEMP Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να ρυθμίσετε την ώρα. Προς τα εμπρός. Προς τα πίσω. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα αλλάζει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά ένα λεπτό, ανάλογα με το κουμπί που πατάτε. Η ώρα αλλάζει ταυτόχρονα με το πάτημα του κουμπιού. Αν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί χωρίς να το αφήσετε, η ώρα αλλάζει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά 10 λεπτά, ανάλογα ποιο κουμπί πατάτε. 2. Κουμπί CLOCK (ΡΟΛΟΪ) Μόλις ρυθμίσετε σωστά την ώρα, πατήστε το κουμπί CLOCK ή απελευθερώστε τα κουμπιά ή και περιμένετε 3 δευτερόλεπτα. Η ώρα θα σταματήσει να αναβοσβήνει και το ρολόι θα ξεκινήσει τη λειτουργία του. 3. Επαναρρύθμιση του ρολογιού Πατήστε το κουμπί CLOCK του τηλεχειριστηρίου για περίπου 3 δευτερόλεπτα και η ένδειξη ώρας θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει. Για να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα, ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου "Αρχική ρύθμιση του ρολογιού". Σημείωση: Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου χρονοδιακόπτη (AUTO-TIMER) θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί η ώρα του ρολογιού (CLOCK). Σε λειτουργία χρονοδιακόπτη (TIMER), δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ώρας του ρολογιού (CLOCK). * Η ακρίβεια του ρολογιού μπορεί να αποκλίνει κατά 15 δευτερόλεπτα περίπου ανά ημέρα. ΠΡΟΣΟΧΗ Ο στατικός ηλεκτρισμός ή άλλοι παράγοντες (υπερτάσεις) μπορεί να επαναφέρουν τις αρχικές ενδείξεις του τηλεχειριστηρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, (η ώρα "12:00" αναβοσβήνει), ρυθμίστε εκ νέου την ώρα προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.

9 Λειτουργία χωνευτών κουμπιών 1. Όταν πατήσετε το κουμπί RESET, όλες οι ρυθμίσεις ακυρώνονται και γίνεται επαναφορά στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στο ρολόι, θα αναβοσβήνει ή ώρα "12:00", η ένδειξη λειτουργίας θα είναι "Auto", η ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα θα είναι "Auto" και η ένδειξη θερμοκρασίας θα είναι "24". Σημείωση: Θα χρειαστεί να επαναπρογραμματίσετε τη ρύθμιση ώρας (CLOCK) αφού πατήσετε το κουμπί RESET (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση του ρολογιού"). 2. Μόλις πατήσετε το κουμπί F/C, οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας του τηλεχειριστηρίου θα εμφανίζονται σε βαθμούς "Κελσίου" ή "Φαρενάιτ". Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε αν η θερμοκρασία θα εμφανίζεται σε βαθμούς της κλίμακας Κελσίου ή Φαρενάιτ.

10 Αυτόματη λειτουργία Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι τροφοδοτείται με ρεύμα. Θα ανάψει η ένδειξη λειτουργίας (OPERATION) της οθόνης της εσωτερικής μονάδας. 1. Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε Auto. 2. Πατήστε το κουμπί TEMP για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μέσα στο εύρος 17 C (62 F) ~ 30 C (88 F) σε βήματα 1 C/2 F. 3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Στην λειτουργία Auto, το κλιματιστικό μπορεί να επιλέξει λογικά τις λειτουργίες Ψύξης, Ανεμιστήρα, Θέρμανσης και Αφύγρανσης, ανιχνεύοντας με τον αισθητήρα του τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής θερμοκρασίας του χώρου και της ρύθμισης θερμοκρασίας του τηλεχειριστηρίου. 2. Στη λειτουργία Auto, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Η ρύθμιση αυτή επιλέγεται αυτόματα. 3. Εάν η λειτουργία Auto δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε χειροκίνητα. Λειτουργία Cooling (Ψύξη) / Heating (Θέρμανση)/Fan (Ανεμιστήρας) Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι τροφοδοτείται με ρεύμα. 1. Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε τις λειτουργίες COOL, HEAT, (μόνο στα μοντέλα ψύξης & θέρμανσης) ή FAN. 2. Πατήστε τα κουμπιά TEMP για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μέσα στο εύρος 17 O C (62 O F) ~ 30 O C (88 O F) σε βήματα 1 O C/2 O F. 3. Πατήστε το κουμπί FAN SPEED για να επιλέξετε την ταχύτητα ανεμιστήρα σε τέσσερα βήματα - Auto, Low, Med ή High. 4. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε λειτουργία FAN, η καθορισμένη θερμοκρασία δεν εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο και δεν θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του χώρου. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εκτελέσετε μόνο τα βήματα 1, 3 και 4.

11 Λειτουργία αφύγρανσης Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι τροφοδοτείται με ρεύμα. Θα ανάψει η ένδειξη λειτουργίας (OPERATION) της οθόνης της εσωτερικής μονάδας. 1. Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε τη λειτουργία DRY. 2. Πατήστε τα κουμπιά TEMP για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μέσα στο εύρος 17 C (62 F) ~ 30 C (88 F) σε βήματα 1 C/2 F. 3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στη λειτουργία Αφύγρανσης, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Η ρύθμιση αυτή επιλέγεται αυτόματα. Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά AIR DIRECTION και SWING για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα προς τα επάνω ή προς τα κάτω. 1. Μόλις πατήσετε το κουμπί AIR DIRECTION, η οριζόντια περσίδα θα μετακινηθεί κατά 6 o. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να μετακινήσετε την περσίδα στη θέση που θέλετε. 2. Πατήστε το κουμπί SWING και η οριζόντια περσίδα θα θα μετακινηθεί επάνω/κάτω αυτόματα. Πατήστε το ξανά για να σταματήσει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η περσίδα αρχίσει να κινείται ή μετακινηθεί σε μια θέση που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση ψύξης και θέρμανσης του κλιματιστικού, τότε θα αλλάξει αυτόματα η κατεύθυνση ταλάντευσης/κίνησης.

12 Λειτουργία χρονοδιακόπτη 1. Κουμπί TIMER Πατήστε το κουμπί TIMER όπως απαιτείται. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη εμφανίζονται στην ένδειξη TIMER ON ή TIMER OFF και αναβοσβήνουν. 2. Κουμπιά ΤΕΜΡ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) Πατήστε τα για να ορίσετε την ώρα που θέλετε. Προς τα εμπρός Προς τα πίσω Κάθε φορά που πατάτε αυτά τα κουμπιά, η ώρα αλλάζει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά 10 λεπτά, ανάλογα με το κουμπί κατεύθυνσης που πατάτε. Η ώρα αλλάζει ταυτόχρονα με το πάτημα του κουμπιού. 3. Αφού ορίσετε το χρονοδιακόπτη για θέση σε λειτουργία TIMER ON και εκτός λειτουργίας TIMER OFF, ελέγξτε αν ανάβει η ένδειξη TIMER της οθόνης της εσωτερικής μονάδας. Ακύρωση 4. Κουμπί CANCEL (ΑΚΥΡΟ) Πατήστε αυτό το κουμπί για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Αλλαγή Εκτελέστε τα βήματα 1, 2 και 3 για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, το τηλεχειριστήριο μεταδίδει αυτόματα το σήμα χρονοδιακόπτη στην εσωτερική μονάδα, στον καθορισμένο χρόνο. Επομένως, κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε θέση από την οποία μπορεί να μεταδώσει σωστά το σήμα στην εσωτερική μονάδα. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας που καθορίζεται από το τηλεχειριστήριο περιορίζεται σε 24 ώρες..

13 Παράδειγμα ρύθμισης του χρονοδιακόπτη TIMER ON (Λειτουργία έναρξης χρονοδιακόπτη) Η λειτουργία TIMER ON είναι χρήσιμη όταν θέλετε η μονάδα να ενεργοποιείται αυτόματα προτού επιστρέψετε σπίτι. Το κλιματιστικό θα ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία του την ώρα που έχετε καθορίσει. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ώρα καταχωρείται σε διαστήματα των 3 δευτερολέπτων (αφού πρώτα πατήσετε το κουμπί TEMP.), επομένως θα πρέπει να συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η ώρα που θέλετε. Διαφορετικά θα πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα από την αρχή. Παράδειγμα: Για να ξεκινήσετε το κλιματιστικό στις 6:00 π.μ. 1. Πατήστε το κουμπί TIMER και θα εμφανιστεί η ένδειξη TIMER ON ενώ δίπλα θα αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας(εάν η εμφανιζόμενη ώρα είναι ακριβώς 6:00, 3 δευτερόλεπτα αργότερα, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία TIMER ON ). 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί TEMP/TIME για να εμφανιστεί η ένδειξη ώρας "6:00" δίπλα στην ένδειξη TIMER ON του τηλεχειριστηρίου. 3. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα ώστε η ρύθμιση ώρας να σταματήσει να αναβοσβήνει και να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία. TIMER OFF (Λειτουργία Διακοπής χρονοδιακόπτη) Η λειτουργία TIMER OFF είναι χρήσιμη όταν θέλετε η μονάδα να τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του ύπνου σας. Το κλιματιστικό θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας την ώρα που έχετε καθορίσει. Παράδειγμα: Για να διακοπεί η λειτουργία του κλιματιστικού στις 23:00 μ.μ. 1. Πατήστε το κουμπί TIMER μέχρι να εμφανιστεί ή ένδειξη TIMER OFF και να ξεκινήσει να αναβοσβήνει ή ώρα που έχετε ορίσει (εάν η ώρα που εμφανίζεται είναι 23:00 ακριβώς, 3 δευτερόλεπτα αργότερα, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία TIMER OFF). 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί TEMP. για να εμφανιστεί η ένδειξη ώρας "23:00" δίπλα στην ένδειξη TIMER OFF. 3. Αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί 3 δευτερόλεπτα αφού αφήσετε το κουμπί TEMP.

14 COMBINED TIMER (ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (Ρυθμίζει τους χρονοδιακόπτες ενεργοποίησης (ON) και απενεργοποίησης (OFF) ταυτόχρονα) TIMER OFF TIMER ON (Λειτουργία ενεργοποίησης (On) Διακοπής (Stop) Έναρξης (Start) ) Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία του κλιματιστικού ενώ κοιμάστε, και να το θέσετε ξανά σε λειτουργία μόλις ξυπνήσετε το πρωί ή μόλις επιστρέψετε σπίτι. Παράδειγμα: Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 20:00 το βράδυ. Θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία του κλιματιστικού στις 23:00 και να το θέσετε ξανά σε λειτουργία στις 6:00 το επόμενο πρωί. 1. Πατήστε το κουμπί TIMER μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη TIMER OFF και να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί TEMP/TIME για να εμφανιστεί η ένδειξη ώρας "23:00" δίπλα στην ένδειξη TIMER OFF. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα για να καταχωρηθεί η ώρα αυτόματης απενεργοποίησης AUTO-OFF. 3. Πατήστε το κουμπί TIMER ξανά για να εμφανιστεί η ένδειξη TIMER ON. 4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί TEMP/TIME για να εμφανιστεί η ένδειξη ώρας "6:00" στην οθόνη TIMER ON. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η ρύθμιση ώρας που σημαίνει ότι ενεργοποιήθηκε αυτή η λειτουργία. TIMER ON TIMER OFF (Λειτουργία απενεργοποίησης (Off) (Έναρξης) Start (Διακοπής)) Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό προτού ξυπνήσετε και να διακόψετε τη λειτουργία του αφού φύγετε από το σπίτι. Παράδειγμα: Για να ξεκινήσετε το κλιματιστικό στις 6:00 το επόμενο πρωί και να το θέσετε εκτός λειτουργίας στις 8: Πατήστε το κουμπί TIMER μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη TIMER ON και να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί TEMP/TIME για να εμφανιστεί η ένδειξη ώρας "6:00" δίπλα στην ένδειξη TIMER ON του τηλεχειριστηρίου. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα για να καταχωρηθεί η ώρα αυτόματης ενεργοποίησης AUTO-ON. 3. Πατήστε ξανά το κουμπί TIMER για να εμφανιστεί η ένδειξη TIMER OFF και η ένδειξη ρύθμισης ώρας. 4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί TEMP/TIME για να εμφανιστεί η ένδειξη ώρας "8:00" δίπλα στην ένδειξη TIMER OFF. 5. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η ρύθμιση ώρας που σημαίνει ότι ενεργοποιήθηκε αυτή η λειτουργία.

15 Λειτουργία ύπνου Όταν πατήσετε το κουμπί SLEEP, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτή λειτουργία δίνει στη μονάδα τη δυνατότητα αυτόματης αύξησης (ψύξη) ή μείωσης (θέρμανση) της θερμοκρασίας κατά 1 o C/2 o F ανά ώρα για τις πρώτες δύο ώρες, στη συνέχεια, η μονάδα διατηρεί σταθερή της θερμοκρασία για τις επόμενες 5 ώρες και έπειτα διακόπτει τη λειτουργία της. Η λειτουργία αυτή διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία ύπνου (SLEEP) είναι διαθέσιμη μόνο για τις καταστάσεις λειτουργίας Cooling, Heating και AUTO.

16 A6722

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Η Carrier έχει αναλάβει τη δέσμευση να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζονται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Η εξωτερική εμφάνιση κα μερικές λειτουργίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για την βελτίωση του προϊόντος. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου

Πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου Περιεχόμενα 1. Πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου...01 2. Οθόνη LCD...04 3. Βασικές λειτουργίες...05 4. Αντιμετώπιση προβλημάτων του τηλεχειριστηρίου σας... 15 Πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Remote Controller Cassette Unit

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Remote Controller Cassette Unit Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Models/ Μοντέλα: VMCRI-8 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Remote Controller Cassette Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ U-CROWN

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ U-CROWN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ U-CROWN ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οδηγίες Συμβατότητας: Τα μοντέλα UCROWN υιοθετούν RF (Radio Frequency) ασύρματα χειριστήρια. Η κλιματιστική μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 3) ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΛΑΒΕΣ 6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ. Technical support

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ. Technical support ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την

Διαβάστε περισσότερα

REMOTE CONTROLLER S R G B S L S Q R O S K H U M K E L H R D E C Z B S B G

REMOTE CONTROLLER S R G B S L S Q R O S K H U M K E L H R D E C Z B S B G United Technologies turn to the experts^ REMOTE CONTROLLER OWNER'S MANUAL United Technologies turn to the experts^ G B OWNER'S MANUAL ENGLISH S R KORISNICKO UPUTSTVO SRPSKI S Q MANUAL! I PERDORIMIT SHQIP

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL. Wireless remote control MR-BH01 MR-BC01. System Air Conditioner ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH EΛΛHNIKA RUSSIAN

USER S MANUAL. Wireless remote control MR-BH01 MR-BC01. System Air Conditioner ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH EΛΛHNIKA RUSSIAN USER S MANUAL Wireless remote control MR-BH01 MR-BC01 PORTUGUÊS ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS System Air Conditioner RUSSIAN EΛΛHNIKA DEUTSCH E S F I P D G R A DB98-27997A(2) Προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο φορητής μονάδας κλιματισμού. Manual de Utilizare. Benutzer's Betriebshandbuch A I R Σ Υ Σ

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο φορητής μονάδας κλιματισμού. Manual de Utilizare. Benutzer's Betriebshandbuch A I R Σ Υ Σ A I R Σ Υ Σ C O N Τ Η Μ D I T Α Τ Α I O N Κ I N G Λ Ι Μ Model: MGHP-12 MGHP-12BS Α Τ Ι S Y S T E Σ Μ Ο M S Υ Owner s Manual Remote Controller of portable AC Unit Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο φορητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από τοίχους ή άλλα εμπόδια. Συνδέστε το

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW 9K 12K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες

Διαβάστε περισσότερα

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας.

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας. 1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας. Efergy Aircontrol Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας έχει σύνδεθει στο ίδιο WiFi δίκτυο, που είναι τοποθετημένη η συσκευή AirControl. Κάντε λήψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό ενχειρίδιο προγραμματιζόμενου θερμοστατη AutoHeat

Τεχνικό ενχειρίδιο προγραμματιζόμενου θερμοστατη AutoHeat Τεχνικό ενχειρίδιο προγραμματιζόμενου θερμοστατη AutoHeat Επτά τρόποι λειτουργίας: Άνεση, Νυχτερινή, Αντιπαγωτική, Fil-Pilote, Chrono, Χρονοδιακόπτης-2h, Stand-by. - Λειτουργία "Άνεσης": Ο θερμοστάτης

Διαβάστε περισσότερα

RI-AX098W/RO-AX098W RI-AX128W/RO-AX128W RI-AX188W/RO-AX188W RI-AX248W/RO-AX248W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

RI-AX098W/RO-AX098W RI-AX128W/RO-AX128W RI-AX188W/RO-AX188W RI-AX248W/RO-AX248W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RI-AX098W/RO-AX098W RI-AX128W/RO-AX128W RI-AX188W/RO-AX188W RI-AX248W/RO-AX248W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΟΜΠΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ON/OFF ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΙΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Περιεχόμενα ENG 2 1 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες...3 1.1 Εγκυρότητα, αποθήκευση και προώθηση των οδηγιών 3 1.2 Σύμβολα 3 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GR.10.2018.Rv1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα electro έχει IP44 και μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρους με υγρασία, όπως είναι το λουτρό, στις ζώνες όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ρύθμιση θερμοκρασίας συνδεδεμένης συσκευής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ TS10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ηλεκτρικές θερμαντικές πλάκες MADE IN CZECH REPUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RFI-A485W RFO-A485W RFI-A605W RFO-A605W

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RFI-A485W RFO-A485W RFI-A605W RFO-A605W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RFI-A485W RFI-A605W RFO-A485W RFO-A605W 1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ Νο Ονοµασία πλήκτρου Λειτουργία 1 ON/OFF Πιέζοντας το, η συσκευή ανάβει ή σβύνει 2 MODE Πιέζοντας διαδοχικά επιλέγουµε το είδος

Διαβάστε περισσότερα

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2RDR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό. Επεξήγηση ενδείξεων ασύρματου θερμοστάτη RF Digi 2HF Εισαγωγή και εξαγωγή μπαταριών Ο θερμοστάτης έχει φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει πότε οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μόλις η φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα, παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά. Φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΒΔ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ T1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε την παροχή ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

*Οδηγίες για τους χρήστες Το όνομα και η λειτουργία κάθε μέρους Λειτουργία κι ενδείξεις του τηλεχειριστηρίου Χρήση του τηλεχειριστηρίου

*Οδηγίες για τους χρήστες Το όνομα και η λειτουργία κάθε μέρους Λειτουργία κι ενδείξεις του τηλεχειριστηρίου Χρήση του τηλεχειριστηρίου Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες Θερμοστάτης LTC 730 Οδηγίες Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης με απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Η οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LED, και εμφανίζει την τρέχουσα επιθυμητή θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ενεργοποίησης WiFi

Οδηγίες ενεργοποίησης WiFi Λειτουργία ενεργοποίησης Βεβαιωθείτε ότι η «έξυπνη» συσκευή σας χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Android ή IOS. Η κλιματιστική μονάδα μπορεί να συνδεθεί το πολύ με 4 συσκευές. Μέθοδος 1: Στο επίσημο site

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη τηλεχειριστηρίου ARCWB

Ένδειξη τηλεχειριστηρίου ARCWB Ένδειξη τηλεχειριστηρίου ARCWB AUTO MON TUE WED THU FRI SAT SUN ALL OVERRIDE ON 12 AM 12 OFF 12 PM 3 2 1 MODE DRY AUTO COOL HEAT FAN TURBO QUIET SWING SLEEP TURBO SWING ROOM TEMP. SET TEMP. QUIET F C 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Κουμπί "SNOOZE / SLEEP / DIM" 2. Κουμπί"ON / OFF / ΝΑΡ" 3. Κουμπί "P-" 4. Κουμπί"ALARM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΌΧΟΥ R32. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) Για γενική δημόσια χρήση

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΌΧΟΥ R32. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) Για γενική δημόσια χρήση R32 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΌΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) Για γενική δημόσια χρήση Εσωτερική μονάδα RAS-18J2KVRG-E RAS-B22, 24J2KVRG-E Εξωτερική μονάδα RAS-18, 22, 24J2AVRG-E 1120650253 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞEIΣ

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης και αμφίδρομης επικοινωνίας για μωρό VB601

Ασύρματη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης και αμφίδρομης επικοινωνίας για μωρό VB601 Ασύρματη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης και αμφίδρομης επικοινωνίας για μωρό VB601 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση,

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες)

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ 1 5 2 3 4 1 Hμέρα 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία 3 Θέρμανση ανοικτή / κλειστή 4 Νύχτα 5 Κλειδί λειτουργίας 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) 7 Θερμοκρασία νύχτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Hotel Menu

Οδηγίες Χρήσης Hotel Menu Οδηγίες Χρήσης Hotel Menu ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ... 5 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 6 2 Οδηγίες Χρήσης Hotel Menu 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε κοντινή

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ O ΗΤ 300 touch θερμοστάτης χώρου έχει χωριστές εξόδους για εντολή μόνο θέρμανσης και μόνο ψύξης. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

BT-DRF/ Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

BT-DRF/ Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης BT-DRF/ Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης Για περισσότερες πληροφορίες, χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR ή το σύνδεσμο Περιγραφή A- Κουμπί μείον (-) B- Κουμπί συν (+) C- Ενδ. λυχνία κατάστασης D- Κουμπί επιβεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V.

Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V. . Ο δ η γ ί ε ς Χ ρ ή σ η ς Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά έτσι ώστε να εξοικoιωθείτε µε τις λειτουργίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ AIR COOLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ AIR COOLER www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ AIR COOLER ΜΟΝΤΕΛΟ: CLAC-600N Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη στην επιλογή του Evaporative

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Wall Mounted Unit. Ασύρματο Τηλεχειριστήριο Επιτοίχιας Κλιματιστικής Μονάδας

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Wall Mounted Unit. Ασύρματο Τηλεχειριστήριο Επιτοίχιας Κλιματιστικής Μονάδας AMVI-0/AMVO-0 AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- PMVI-0/PMVO-0 PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- Wall Mounted Unit Owner s Manual Ασύρματο Τηλεχειριστήριο Επιτοίχιας Κλιματιστικής Μονάδας Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 1.1 Προειδοποίηση 1 1.2 Σημασία των συμβόλων προειδοποίησης ασφαλείας 2 1.3 Προειδοποιήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα 2 1.4 Προειδοποιήσεις για τη χρήση 3 1.5 Προειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS (4)-DAIKIN Αρ. εγγράφου: R D MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS (4)-DAIKIN Αρ. εγγράφου: R D MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(4)-DAIKIN Αρ. εγγράφου: R08019037090D Ενδείξεις τηλεχειριστηρίου BRC52A61/62/63

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER Οδηγίες Χρήσης User s Manual ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS: TKN/TKG-A528DV TKN/TKG-A535DV TKN/TKG-A556DV TKN/TKG-A571DV Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης SKU# 210013 Rated Voltage 220-240V, 50Hz ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Συνδυάστε τα δύο μισά της βάσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 2. Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης της συσκευής. ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 3. Τοποθετήστε τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση.

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Εγχειρίδιο χρήστη Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μονάδα By-me 1 2. Περιγραφή 2 3. Κύριο μενού 2 3.1 Ρυθμίσεις 3 3.1.1 Ρυθμίσεις συστήματος οικιακού αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ R32 ΜΟΝΤΈΛΑ FTXM20K3V1B FTXM25K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους Εγχειρίδιο χρήσεως Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του καινοτόμου ασύρματου ποντικιού. Με εξαιρετική ακρίβεια ως προς τις λεπτομέρειες της επιφάνειας και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16. Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχια Μονάδα Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ AIR COOLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ AIR COOLER www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ AIR COOLER ΜΟΝΤΕΛΟ: CLAC-350N Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη στην επιλογή του Evaporative

Διαβάστε περισσότερα

WiFi V-Timer ΕΚΔΟΣΗ 2Η

WiFi V-Timer ΕΚΔΟΣΗ 2Η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WiFi V-Timer ΕΚΔΟΣΗ 2Η 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ WiFi V-Timer... 3 2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ WiFi V-Timer... 4 3. ΤΟΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ WiFi V-Timer... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή περιέχει R32. μονάδα. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε μέρος όπου μπορεί να το βρει εύκολα ο χειριστής.

Η συσκευή περιέχει R32. μονάδα. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε μέρος όπου μπορεί να το βρει εύκολα ο χειριστής. ΠΡΟΦΥΛΑΞEIΣ AΣΦΑΛEIAΣ Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε αυτό το εγχειρίδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη Η συσκευή περιέχει R3. μονάδα. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε μέρος όπου μπορεί να το βρει εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ R32 ΜΟΝΤΈΛΑ FTXM35K3V1B FTXM42K3V1B FTXM50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Ο ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για προγραμματιστή ποτίσματος ΝΑ4000

Οδηγίες χρήσης για προγραμματιστή ποτίσματος ΝΑ4000 Οδηγίες χρήσης για προγραμματιστή ποτίσματος ΝΑ4000 Τεχνικά χαρακτηριστικά. 1. Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 0,5bar Μέγιστη πίεση λειτουργίας 12bar 2. Μέγιστη θερμοκρασία νερού 40 ο C. Τοποθέτηση: 1. Αφαιρέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP6011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP6011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP6011 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B FTXS20K3V1B FTXS25K3V1B CTXS15K3V1B CTXS35K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα