Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης."

Transcript

1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την πολιτική συνεχούς ανάπτυξης της Carrier.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου... 2 Προδιαγραφές του τηλεχειριστηρίου... 3 Κουμπιά λειτουργίας... 4 Ενδείξεις οθόνης LCD... 6 Πώς να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Ρύθμιση του ρολογιού... 7 Λειτουργία χωνευτών κουμπιών... 8 Αυτόματη λειτουργία... 9 Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης/αερισμού... 9 Λειτουργία αφύγρανσης Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα Λειτουργία χρονοδιακόπτη Λειτουργία ύπνου... 14

3 Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου Θέση του τηλεχειριστηρίου Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο από απόσταση όχι μεγαλύτερη από 8 μέτρα από τη συσκευή, κρατώντας το στραμμένο προς τον δέκτη. Η λήψη επιβεβαιώνεται με ένα ηχητικό σήμα (μπιπ). Το τηλεχειριστήριο πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τέτοια ώστε το σήμα του να μπορεί να φθάσει στον δέκτη της μονάδας. Όταν επιλέγετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, το τηλεχειριστήριο μεταδίδει αυτόματα ένα σήμα στην εσωτερική μονάδα στον καθορισμένο χρόνο. Αν κρατήσετε το τηλεχειριστήριο σε θέση που εμποδίζει τη σωστή μετάδοση σήματος, ενδέχεται να προκύψει χρονική υστέρηση έως και 15 λεπτών. ΠΡΟΣΟΧΗ Το κλιματιστικό δεν θα λειτουργήσει σε περίπτωση που κουρτίνες, πόρτες ή άλλα υλικά μπλοκάρουν το σήμα του τηλεχειριστηρίου προς την εσωτερική μονάδα. Προσέξτε να μην πέσουν υγρά μέσα στο τηλεχειριστήριο. Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως ή θερμότητα. Αν ο δέκτης υπερύθρων σημάτων της εσωτερικής μονάδας είναι εκτεθειμένος στο άμεσο ηλιακό φως, το κλιματιστικό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιήστε κουρτίνες για να εμποδίσετε το φως του ήλιου να πέφτει επάνω στον δέκτη. Σε περίπτωση που άλλες ηλεκτρικές συσκευές προκαλούν παρεμβολές στο τηλεχειριστήριο, μετακινήστε αυτές τις συσκευές ή συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Αντικατάσταση μπαταριών Το τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες ξηρού τύπου (R03/LR03X2) που τοποθετούνται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και προστατεύονται με κάλυμμα. (1) Αφαιρέστε το κάλυμμα πιέζοντας και σύροντάς το προς τα έξω. (2) Αφαιρέστε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες και τοποθετήστε τις νέες, με τους πόλους (+) και (-) προς τη σωστή κατεύθυνση. (3) Επανατοποθετήστε το κάλυμμα σύροντάς το πίσω στη θέση του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρεθούν οι μπαταρίες, το τηλεχειριστήριο διαγράφει όλες τις ρυθμίσεις προγραμματισμού. Μόλις τοποθετήσετε τις νέες μπαταρίες θα πρέπει να επαναπρογραμματίσετε το τηλεχειριστήριο. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην τοποθετείτε μαζί μεταχειρισμένες και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων. Μην αφήνετε τις μπαταρίες μέσα στο τηλεχειριστήριο όταν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για 2 ή 3 μήνες. Μην πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα του δήμου. Απαιτείται ειδική συλλογή αυτών των απορριμμάτων για ειδική επεξεργασία.

4 Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου Μοντέλο Ονομαστική τάση Χαμηλότερη τάση του σήματος εκπομπής CPU R14A/(C)E, RG14A1/(C)E, RG14A2/(C)EF. 3.0V (Μπαταρίες ξηρού τύπου R03/LR03x2) 2,4V Εύρος λήψης σήματος 8m (με τάση 3,0, αυξάνεται στα 11m) Περιβάλλον -5 C ~ 60 C ( 23 F ~ 140 F) Χαρακτηριστικά απόδοσης 1. Κατάσταση λειτουργίας: AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ), COOL (ΨΥΞΗ), DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ), HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) (Δεν υπάρχει στα μοντέλα μόνο ψύξης) και FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ). 2. Λειτουργία 24ωρης ρύθμισης ώρας. 3. Εύρος ρύθμισης εσωτερικής θερμοκρασίας : 17 C ~ 30 C (62 F ~ 88 F). 4. Πλήρης λειτουργία LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων) Μοντέλο: R14A/E, R14A/CE. Κουμπιά: Τα τρία αυτά κουμπιά είναι απενεργοποιημένα για το μοντέλο R14A/(C)E.

5 Κουμπιά λειτουργίας 1 Κουμπί MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, επιλέγεται διαφορετική κατάσταση λειτουργίας, με την εξής σειρά: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Heat (Θέρμανση) αφορά μόνο τα μοντέλα με δυνατότητα ψύξης και θέρμανσης. Κουμπί ON/OFF (Σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας) Η λειτουργία ξεκινά μόλις πατήσετε αυτό το κουμπί και διακόπτεται μόλις το πατήσετε ξανά. Κουμπί FAN SPEED (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) Χρησιμοποιείται για την επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα σε τέσσερα στάδια: Auto (Αυτόματο) Low (Χαμηλή) Med (Μεσαία) High (Υψηλή) Κουμπί AIR DIRECTION (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ): Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη θέση των περσίδων και να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα προς τα πάνω/κάτω. Η θέση της περσίδας αλλάζει κατά 6 σε κάθε πάτημα του κουμπιού. Κουμπί SWING (ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ) Χρησιμοποιείται για τη διακοπή ή την έναρξη της αυτόματης κίνησης της περσίδας. Πατήστε το ξανά για να σταματήσει η κίνηση. Μοντέλο: RG14A1/E, RG14A1/CE. Κουμπί LED Πατήστε αυτό το κουμπί για να σβήσετε τις ψηφιακές ενδείξεις της οθόνης του κλιματιστικού και πατήστε το ξανά για να τις ενεργοποιήσετε. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν πατήσετε το κουμπί LED σε ορισμένα κλιματιστικά χωρίς ψηφιακή οθόνη δεν θα συμβεί τίποτα.) Κουμπί RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΧ. ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ) Όταν πατήσετε το χωνευτό κουμπί RESET, θα ακυρωθούν όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις και το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στις αρχικές ρυθμίσεις. Κουμπί F/C (Φ/Κ) Χρησιμοποιείται για την επιλογή/εμφάνιση των ρυθμίσεων θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ. Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε αν η θερμοκρασία θα εμφανίζεται σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ. Κουμπί TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡ.): Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε την εσωτερική θερμοκρασία ή για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη (TIMER) προς τα δεξιά. Πατήστε το κουμπί για να μειώσετε την εσωτερική θερμοκρασία ή να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη (TIMER) προς τα αριστερά.

6 Κουμπιά λειτουργίας (συνέχεια) Μοντέλο: RG14A1/E, RG14A1/CE. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί TEMP. παρέχει μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ορίσετε τη λειτουργία LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ). Για να αποτρέψετε τυχόν αθέλητη αλλαγή προγράμματος ή να ξεκλειδώσετε ένα καταχωρημένο πρόγραμμα, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά και για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε LOCK ή UNLOCK. Όταν εμφανίζεται το σύμβολο υποδεικνύει τη λειτουργία LOCK, ενώ όταν εξαφανίζεται τη λειτουργία UNLOCK. Κουμπί SLEEP (ΥΠΝΟΣ) Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία στη διάρκεια του χρόνου ύπνου. Διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία και εξοικονομεί ενέργεια. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL, HEAT ή AUTO. Κουμπί CLOCK (ΡΟΛΟΙ) Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό ή/και την αλλαγή της ρύθμισης της ώρας. Κουμπί TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του προγράμματος αυτόματης εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας (AUTO-ON/AUTO-OFF), σε συνδυασμό με τα κουμπιά &. Κουμπί CANCEL (ΑΚΥΡΟ) Πατήστε αυτό το κουμπί για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη έναρξης (ON) και διακοπής (OFF) λειτουργίας. Κουμπί IONIZER (ΙΟΝΙΣΤΗΣ) (σε ορισμένα μοντέλα) Όταν πατήσετε αυτό το κουμπί, θα ενεργοποιηθεί ο Ιονιστής/Συλλέκτης σκόνης Plasma (ανάλογα με το μοντέλο) που βοηθά στην απομάκρυνση της γύρης και των ρύπων από τον αέρα. Κουμπί FOLLOW ME (σε ορισμένα μοντέλα): Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Follow Me, όπου το τηλεχειριστήριο διατηρεί τη θερμοκρασία στο χώρο που κάθεστε. Το τηλεχειριστήριο στέλνει αυτό το σήμα στο κλιματιστικό κάθε 3 λεπτά, εκτός αν πατήσετε ξανά το κουμπί Follow Me. Το κλιματιστικό θα ακυρώσει τη λειτουργία Follow Me σε περίπτωση που δεν λάβει το σήμα μέσα σε διάστημα 7 λεπτών. Κουμπί TURBO: Πατήστε αυτό το κουμπί σε λειτουργία COOL/HEAT (μόνο για τα μοντέλα με PTC ή ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα) και το κλιματιστικό θα ξεκινήσει να λειτουργεί σε μέγιστη ισχύ ψύξης/θέρμανσης. Πατήστε το ξανά για να ακυρώσετε τη λειτουργία TURBO.

7 Ενδείξεις οθόνης LCD Ένδειξη εκπομπής Αυτή η ένδειξη εκπομπής ανάβει όταν το τηλεχειριστήριο εκπέμπει σήμα στην εσωτερική μονάδα. Εμφάνιση Κατάστασης λειτουργίας Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας. Περιλαμβάνονται οι λειτουργίες AUTO, COOL, DRY, HEAT (δεν διατίθεται στα μοντέλα μόνο με λειτουργία ψύξης), FAN ONLY και επιστροφή σε AUTO. Εμφάνιση ένδειξης ON/OFF Εμφανίζεται μόλις πατήσετε το κουμπί ON/OFF. Πατήστε ξανά το κουμπί ON/OFF για να εξαφανιστεί η ένδειξη. Εμφάνιση Temp. (θερμοκρασία) Θα εμφανιστεί η ρύθμιση θερμοκρασίας (από 17 C (62 F) έως 30 C (88 F)). Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία FAN, δεν θα εμφανιστεί καμία ένδειξη. Ένδειξη ρολογιού (Clock) Εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα.(0 ~ 24 ώρες) Ένδειξη χρονοδιακόπτη (Timer) Εμφανίζεται η ώρα που έχετε καθορίσει για τη λειτουργία χρονοδιακόπτη. (0 ~ 24 ώρες) Ένδειξη κλειδώματος (Lock) Εμφανίζεται μόλις πατήσετε το κουμπί LOCK. Πατήστε ξανά το κουμπί LOCK για να εξαφανιστεί. Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα Εμφανίζει την επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα, την ένδειξη AUTO και τρεις ταχύτητες ανεμιστήρα, "LOW" "MED" "HIGH". Η ένδειξη AUTO εμφανίζεται όταν η κατάσταση λειτουργίας είναι AUTO ή DRY. Ένδειξη λειτουργίας ύπνου Εμφανίζεται μόλις πατήσετε το κουμπί SLEEP. Πατήστε ξανά το κουμπί SLEEP για να εξαφανιστεί. Ένδειξη FOLLOW ME (αν είναι διαθέσιμη) Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Follow Me. Στην εικόνα, όλες οι ενδείξεις εμφανίζονται ως παράδειγμα. Κατά τη λειτουργία, μόνο οι σχετικές ενδείξεις θα εμφανίζονται στο τηλεχειριστήριο.

8 Πώς να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Προτού θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό, ρυθμίστε το ρολόι σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα. Οι ενδείξεις ώρας του τηλεχειριστηρίου θα εμφανίσουν την ώρα ανεξάρτητα αν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι. Αρχική ρύθμιση του ρολογιού Μόλις τοποθετήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, θα εμφανιστεί η ένδειξη ώρας "12:00" και θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει. 1. Κουμπί TEMP Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να ρυθμίσετε την ώρα. Προς τα εμπρός. Προς τα πίσω. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα αλλάζει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά ένα λεπτό, ανάλογα με το κουμπί που πατάτε. Η ώρα αλλάζει ταυτόχρονα με το πάτημα του κουμπιού. Αν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί χωρίς να το αφήσετε, η ώρα αλλάζει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά 10 λεπτά, ανάλογα ποιο κουμπί πατάτε. 2. Κουμπί CLOCK (ΡΟΛΟΪ) Μόλις ρυθμίσετε σωστά την ώρα, πατήστε το κουμπί CLOCK ή απελευθερώστε τα κουμπιά ή και περιμένετε 3 δευτερόλεπτα. Η ώρα θα σταματήσει να αναβοσβήνει και το ρολόι θα ξεκινήσει τη λειτουργία του. 3. Επαναρρύθμιση του ρολογιού Πατήστε το κουμπί CLOCK του τηλεχειριστηρίου για περίπου 3 δευτερόλεπτα και η ένδειξη ώρας θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει. Για να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα, ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της παραγράφου "Αρχική ρύθμιση του ρολογιού". Σημείωση: Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου χρονοδιακόπτη (AUTO-TIMER) θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί η ώρα του ρολογιού (CLOCK). Σε λειτουργία χρονοδιακόπτη (TIMER), δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ώρας του ρολογιού (CLOCK). * Η ακρίβεια του ρολογιού μπορεί να αποκλίνει κατά 15 δευτερόλεπτα περίπου ανά ημέρα. ΠΡΟΣΟΧΗ Ο στατικός ηλεκτρισμός ή άλλοι παράγοντες (υπερτάσεις) μπορεί να επαναφέρουν τις αρχικές ενδείξεις του τηλεχειριστηρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, (η ώρα "12:00" αναβοσβήνει), ρυθμίστε εκ νέου την ώρα προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.

9 Λειτουργία χωνευτών κουμπιών 1. Όταν πατήσετε το κουμπί RESET, όλες οι ρυθμίσεις ακυρώνονται και γίνεται επαναφορά στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στο ρολόι, θα αναβοσβήνει ή ώρα "12:00", η ένδειξη λειτουργίας θα είναι "Auto", η ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα θα είναι "Auto" και η ένδειξη θερμοκρασίας θα είναι "24". Σημείωση: Θα χρειαστεί να επαναπρογραμματίσετε τη ρύθμιση ώρας (CLOCK) αφού πατήσετε το κουμπί RESET (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση του ρολογιού"). 2. Μόλις πατήσετε το κουμπί F/C, οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας του τηλεχειριστηρίου θα εμφανίζονται σε βαθμούς "Κελσίου" ή "Φαρενάιτ". Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε αν η θερμοκρασία θα εμφανίζεται σε βαθμούς της κλίμακας Κελσίου ή Φαρενάιτ.

10 Αυτόματη λειτουργία Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι τροφοδοτείται με ρεύμα. Θα ανάψει η ένδειξη λειτουργίας (OPERATION) της οθόνης της εσωτερικής μονάδας. 1. Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε Auto. 2. Πατήστε το κουμπί TEMP για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μέσα στο εύρος 17 C (62 F) ~ 30 C (88 F) σε βήματα 1 C/2 F. 3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Στην λειτουργία Auto, το κλιματιστικό μπορεί να επιλέξει λογικά τις λειτουργίες Ψύξης, Ανεμιστήρα, Θέρμανσης και Αφύγρανσης, ανιχνεύοντας με τον αισθητήρα του τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής θερμοκρασίας του χώρου και της ρύθμισης θερμοκρασίας του τηλεχειριστηρίου. 2. Στη λειτουργία Auto, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Η ρύθμιση αυτή επιλέγεται αυτόματα. 3. Εάν η λειτουργία Auto δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε χειροκίνητα. Λειτουργία Cooling (Ψύξη) / Heating (Θέρμανση)/Fan (Ανεμιστήρας) Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι τροφοδοτείται με ρεύμα. 1. Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε τις λειτουργίες COOL, HEAT, (μόνο στα μοντέλα ψύξης & θέρμανσης) ή FAN. 2. Πατήστε τα κουμπιά TEMP για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μέσα στο εύρος 17 O C (62 O F) ~ 30 O C (88 O F) σε βήματα 1 O C/2 O F. 3. Πατήστε το κουμπί FAN SPEED για να επιλέξετε την ταχύτητα ανεμιστήρα σε τέσσερα βήματα - Auto, Low, Med ή High. 4. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε λειτουργία FAN, η καθορισμένη θερμοκρασία δεν εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο και δεν θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του χώρου. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εκτελέσετε μόνο τα βήματα 1, 3 και 4.

11 Λειτουργία αφύγρανσης Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι τροφοδοτείται με ρεύμα. Θα ανάψει η ένδειξη λειτουργίας (OPERATION) της οθόνης της εσωτερικής μονάδας. 1. Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε τη λειτουργία DRY. 2. Πατήστε τα κουμπιά TEMP για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μέσα στο εύρος 17 C (62 F) ~ 30 C (88 F) σε βήματα 1 C/2 F. 3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στη λειτουργία Αφύγρανσης, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Η ρύθμιση αυτή επιλέγεται αυτόματα. Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά AIR DIRECTION και SWING για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα προς τα επάνω ή προς τα κάτω. 1. Μόλις πατήσετε το κουμπί AIR DIRECTION, η οριζόντια περσίδα θα μετακινηθεί κατά 6 o. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να μετακινήσετε την περσίδα στη θέση που θέλετε. 2. Πατήστε το κουμπί SWING και η οριζόντια περσίδα θα θα μετακινηθεί επάνω/κάτω αυτόματα. Πατήστε το ξανά για να σταματήσει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η περσίδα αρχίσει να κινείται ή μετακινηθεί σε μια θέση που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση ψύξης και θέρμανσης του κλιματιστικού, τότε θα αλλάξει αυτόματα η κατεύθυνση ταλάντευσης/κίνησης.

12 Λειτουργία χρονοδιακόπτη 1. Κουμπί TIMER Πατήστε το κουμπί TIMER όπως απαιτείται. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη εμφανίζονται στην ένδειξη TIMER ON ή TIMER OFF και αναβοσβήνουν. 2. Κουμπιά ΤΕΜΡ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) Πατήστε τα για να ορίσετε την ώρα που θέλετε. Προς τα εμπρός Προς τα πίσω Κάθε φορά που πατάτε αυτά τα κουμπιά, η ώρα αλλάζει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά 10 λεπτά, ανάλογα με το κουμπί κατεύθυνσης που πατάτε. Η ώρα αλλάζει ταυτόχρονα με το πάτημα του κουμπιού. 3. Αφού ορίσετε το χρονοδιακόπτη για θέση σε λειτουργία TIMER ON και εκτός λειτουργίας TIMER OFF, ελέγξτε αν ανάβει η ένδειξη TIMER της οθόνης της εσωτερικής μονάδας. Ακύρωση 4. Κουμπί CANCEL (ΑΚΥΡΟ) Πατήστε αυτό το κουμπί για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Αλλαγή Εκτελέστε τα βήματα 1, 2 και 3 για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, το τηλεχειριστήριο μεταδίδει αυτόματα το σήμα χρονοδιακόπτη στην εσωτερική μονάδα, στον καθορισμένο χρόνο. Επομένως, κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε θέση από την οποία μπορεί να μεταδώσει σωστά το σήμα στην εσωτερική μονάδα. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας που καθορίζεται από το τηλεχειριστήριο περιορίζεται σε 24 ώρες..

13 Παράδειγμα ρύθμισης του χρονοδιακόπτη TIMER ON (Λειτουργία έναρξης χρονοδιακόπτη) Η λειτουργία TIMER ON είναι χρήσιμη όταν θέλετε η μονάδα να ενεργοποιείται αυτόματα προτού επιστρέψετε σπίτι. Το κλιματιστικό θα ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία του την ώρα που έχετε καθορίσει. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ώρα καταχωρείται σε διαστήματα των 3 δευτερολέπτων (αφού πρώτα πατήσετε το κουμπί TEMP.), επομένως θα πρέπει να συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η ώρα που θέλετε. Διαφορετικά θα πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα από την αρχή. Παράδειγμα: Για να ξεκινήσετε το κλιματιστικό στις 6:00 π.μ. 1. Πατήστε το κουμπί TIMER και θα εμφανιστεί η ένδειξη TIMER ON ενώ δίπλα θα αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας(εάν η εμφανιζόμενη ώρα είναι ακριβώς 6:00, 3 δευτερόλεπτα αργότερα, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία TIMER ON ). 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί TEMP/TIME για να εμφανιστεί η ένδειξη ώρας "6:00" δίπλα στην ένδειξη TIMER ON του τηλεχειριστηρίου. 3. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα ώστε η ρύθμιση ώρας να σταματήσει να αναβοσβήνει και να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία. TIMER OFF (Λειτουργία Διακοπής χρονοδιακόπτη) Η λειτουργία TIMER OFF είναι χρήσιμη όταν θέλετε η μονάδα να τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του ύπνου σας. Το κλιματιστικό θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας την ώρα που έχετε καθορίσει. Παράδειγμα: Για να διακοπεί η λειτουργία του κλιματιστικού στις 23:00 μ.μ. 1. Πατήστε το κουμπί TIMER μέχρι να εμφανιστεί ή ένδειξη TIMER OFF και να ξεκινήσει να αναβοσβήνει ή ώρα που έχετε ορίσει (εάν η ώρα που εμφανίζεται είναι 23:00 ακριβώς, 3 δευτερόλεπτα αργότερα, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία TIMER OFF). 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί TEMP. για να εμφανιστεί η ένδειξη ώρας "23:00" δίπλα στην ένδειξη TIMER OFF. 3. Αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί 3 δευτερόλεπτα αφού αφήσετε το κουμπί TEMP.

14 COMBINED TIMER (ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (Ρυθμίζει τους χρονοδιακόπτες ενεργοποίησης (ON) και απενεργοποίησης (OFF) ταυτόχρονα) TIMER OFF TIMER ON (Λειτουργία ενεργοποίησης (On) Διακοπής (Stop) Έναρξης (Start) ) Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία του κλιματιστικού ενώ κοιμάστε, και να το θέσετε ξανά σε λειτουργία μόλις ξυπνήσετε το πρωί ή μόλις επιστρέψετε σπίτι. Παράδειγμα: Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 20:00 το βράδυ. Θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία του κλιματιστικού στις 23:00 και να το θέσετε ξανά σε λειτουργία στις 6:00 το επόμενο πρωί. 1. Πατήστε το κουμπί TIMER μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη TIMER OFF και να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί TEMP/TIME για να εμφανιστεί η ένδειξη ώρας "23:00" δίπλα στην ένδειξη TIMER OFF. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα για να καταχωρηθεί η ώρα αυτόματης απενεργοποίησης AUTO-OFF. 3. Πατήστε το κουμπί TIMER ξανά για να εμφανιστεί η ένδειξη TIMER ON. 4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί TEMP/TIME για να εμφανιστεί η ένδειξη ώρας "6:00" στην οθόνη TIMER ON. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η ρύθμιση ώρας που σημαίνει ότι ενεργοποιήθηκε αυτή η λειτουργία. TIMER ON TIMER OFF (Λειτουργία απενεργοποίησης (Off) (Έναρξης) Start (Διακοπής)) Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό προτού ξυπνήσετε και να διακόψετε τη λειτουργία του αφού φύγετε από το σπίτι. Παράδειγμα: Για να ξεκινήσετε το κλιματιστικό στις 6:00 το επόμενο πρωί και να το θέσετε εκτός λειτουργίας στις 8: Πατήστε το κουμπί TIMER μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη TIMER ON και να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί TEMP/TIME για να εμφανιστεί η ένδειξη ώρας "6:00" δίπλα στην ένδειξη TIMER ON του τηλεχειριστηρίου. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα για να καταχωρηθεί η ώρα αυτόματης ενεργοποίησης AUTO-ON. 3. Πατήστε ξανά το κουμπί TIMER για να εμφανιστεί η ένδειξη TIMER OFF και η ένδειξη ρύθμισης ώρας. 4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί TEMP/TIME για να εμφανιστεί η ένδειξη ώρας "8:00" δίπλα στην ένδειξη TIMER OFF. 5. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η ρύθμιση ώρας που σημαίνει ότι ενεργοποιήθηκε αυτή η λειτουργία.

15 Λειτουργία ύπνου Όταν πατήσετε το κουμπί SLEEP, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτή λειτουργία δίνει στη μονάδα τη δυνατότητα αυτόματης αύξησης (ψύξη) ή μείωσης (θέρμανση) της θερμοκρασίας κατά 1 o C/2 o F ανά ώρα για τις πρώτες δύο ώρες, στη συνέχεια, η μονάδα διατηρεί σταθερή της θερμοκρασία για τις επόμενες 5 ώρες και έπειτα διακόπτει τη λειτουργία της. Η λειτουργία αυτή διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία ύπνου (SLEEP) είναι διαθέσιμη μόνο για τις καταστάσεις λειτουργίας Cooling, Heating και AUTO.

16 A6722

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER Οδηγίες Χρήσης User s Manual Manuale d instruzioni ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS/ MODELLO TKN/TKG-A28DV

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Οδηγίες χρήσης και συντήρησης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 80 DECT Εγχειρίδιο χρήσης Eξαρτήματα & περιεχόμενα συσκευασίας Τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία του Τηλεφώνου 80 JACOB JENSEN TM, με τον κατάλληλο προσαρμογέα για κάθε χώρα (προαιρετικό):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ εν υπάρχει ρεύµα - Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σύνδεσης έχουν συνδεθεί σωστά. - Ελέγξτε µήπως κάηκε η ασφάλεια. Αν χρειάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-733PC VN-732PC VN-731PC Πρώτα βήματα Εγγραφή Αναπαραγωγή Μενού Χρήση με υπολογιστή Άλλες πληροφορίες 1 2 3 4 5 6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

OPEL INSIGNIA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL INSIGNIA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL INSIGNIA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 21 Καθίσματα, προσκέφαλα... 46 Αποθήκευση... 68 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE AIR CONDITIONER DUCT TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA

Διαβάστε περισσότερα

WS-833 WS-832 WS-831 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Πρώτα βήματα. Εγγραφή. Αναπαραγωγή. Ραδιόφωνο FM. Μενού. Χρήση με υπολογιστή

WS-833 WS-832 WS-831 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Πρώτα βήματα. Εγγραφή. Αναπαραγωγή. Ραδιόφωνο FM. Μενού. Χρήση με υπολογιστή ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ WS-833 WS-832 WS-831 Πρώτα βήματα Εγγραφή Αναπαραγωγή Ραδιόφωνο FM Μενού Χρήση με υπολογιστή Άλλες πληροφορίες 1 2 3 4 5 6 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

TG-1. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

TG-1. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ TG-1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Master Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα / θέρους, µε 2 επίπεδα θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t, επίσης είσοδο για σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα