Πληροφορίες Φαρµάκων [Medicine Information]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες Φαρµάκων [Medicine Information]"

Transcript

1 Πληροφορίες Φαρµάκων [Medicine Information] Αν θέλετε να µάθετε περισσότερα γι αυτό το φάρµακο: ρωτήστε τον γιατρό ή φαρµακοποιό σας. Μπορούν να σας παράσχουν το φυλλάδιο Πληροφοριών Φαρµάκου για Καταναλωτές του κατασκευαστή και να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε Αν χρειάζεστε διερµηνέα καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και ιερµηνέων (TIS) στο Ζητείστε από την TIS να κάνει ειδική σύνδεση για συνοµιλία µεταξύ 3 ατόµων, µεταξύ εσάς, του διερµηνέα και του γιατρού ή φαρµακοποιού. ώστε στην TIS τον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθµό: Captopril Enalapril Fosinopril Lisinopril Perindopril Quinapril Ramipril Trandolapril GREEK Φάρµακα που χαµηλώνουν την πίεση του αίµατος και βελτιώνουν την καρδιακή λειτουργία: Αγγειοτασίνη µετατρεπτικό ένζυµο (ACE αναστολείς) [Angiotensin converting enzyme (ACE inhibitors)] Acenorm, Capoten, Captohexal, Topace Amprace, Renitec, Alphapril, Auspril, Enahexal, Enalabell Monopril, Monace, Fosipril Prinivil, Zestril, Lisodur, Fibsol, Liprace, Lisinobell Coversyl, Perindo, Indopril Accupril, Acquin, Filpril Ramace, Tritace, Prilace, Tryzan Gopten, Odrik, Tranalpha, Dolapril Μερικά από αυτά τα φάρµακα συνδυάζονται µε άλλα φάρµακα που χαµηλώνουν την πίεση του αίµατος: τηλεφωνήστε στην Γραµµή Πληροφοριών Φαρµάκων στο ευτέρα ως Παρασκευή 9πµ ως 6µµ πηγαίνετε στην ιστοσελίδα National Prescribing Service: ιαβάστε το φυλλάδιο Μάθετε τα Φάρµακά σας [Getting to Know your Medicines] Quinapril µε hydrochlorothiazide Perindopril µε indapamide Fosinopril µε hydrochlorothiazide Enalapril µε hydrochlorothiazide Accuretic Coversyl Plus, Perindo Combi Monoplus, Fosetic, Hyforil Renitec Plus Μάρτιος 2009

2 Για πιο λόγο χρησιµοποιούνται οι αναστολείς ACE; [What are ACE inhibitors used for?] Υπάρχουν διάφορες χρήσεις. Μερικές από αυτές είναι για: την υψηλή πίεση αίµατος τη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας βελτίωση καρδιακής λειτουργίας µετά από καρδιακή προσβολή αν πάσχετε από διαβήτη, µείωση της επίδρασης του διαβήτη στην καρδιά σας Πως λειτουργούν οι αναστολείς; [How do ACE inhibitors work?] ανοίγουν τα αιµοφόρα αγγεία διευκολύνοντας την διοχέτευση αίµατος σε όλο το σώµα µπλοκάρουν µερικές από τις ζηµιογόνες αντιδράσεις του σώµατος από την καρδιοπάθεια, όπως ζηµιά στον καρδιακό µυώνα συχνά συνταγογράφονται µε άλλα φάρµακα για βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας. Ποια είναι τα οφέλη της λήψης των αναστολέων ACE; [What are the benefits of taking an ACE inhibitor?] ευεξία και ικανότητα να κάνετε περισσότερα χωρίς ανεπάρκεια αναπνοής λιγότερος κίνδυνος καρδιακής προσβολής και συµφόρεσης µειωµένη εξέλιξη του διαβήτη λιγότερος χρόνος διαµονής στο νοσοκοµείο για άτοµα µε καρδιακή ανεπάρκεια Πως παίρνω ένα αναστολέα ACE; [How do I take an ACE inhibitor?] τα captopril, perindopril και quinapril λειτουργούν αποτελεσµατικότερα όταν τα παίρνουµε µε αδειανό στοµάχι. Τα άλλα φάρµακα απ αυτή την οµάδα µπορούµε να τα πάρουµε πριν, µε ή µετά το φαγητό Ποιές είναι οι πιθανές παρενέργειες; [What are the possible side effects?] ελαφρύ κεφάλι ή ζάλη. Αν παίρνετε αυτό το φάρµακο µια φορά την ηµέρα, ρωτήστε τον γιατρό σας αν µπορείτε να το πάρετε το βράδυ. Προσπαθείτε να σηκώνεστε σιγά, ώστε το σώµα σας να έχει χρόνο να προσαρµοστεί στην αλλαγή της θέσης ξερός, ενοχλητικός βήχας, ιδιαίτερα το βράδυ. Πείτε το στον γιατρό σας αν δε φύγει ναυτία, που συνήθως είναι ήπια και τείνει να µειώνεται σταδιακά κούραση, κόπωση αυξηµένο κάλιο στο αίµα. Να παίρνετε συµπληρώµατα καλίου [potassium] µόνο µε συνταγή του γιατρού σας, καθώς µπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία των νεφρών. Να ενηµερώσετε τον γιατρό σας αν ουρείτε λίγο ή καθόλου Να ενηµερώσετε τον γιατρό σας αµέσως αν παρουσιάσετε: πρησµένο πρόσωπο, χείλη ή στόµα ξεφύσηµα ή αναπνευστική δυσκολία σοβαρή φαγούρα Είναι πιθανές και άλλες παρενέργειες. Όταν παίρνετε αναστολέα ACE [When taking an ACE inhibitor] Αν πάσχετε από καρδιακή ανεπάρκεια: θα αρχίσουν την αγωγή σας µε µικρές δόσεις, που σταδιακά θα αυξηθούν µέχρις ότου φτάσετε τη δόση που παράγει τα καλύτερα αποτελέσµατα για σας. Αυτό δε σηµαίνει αναγκαστικά επιδείνωση της κατάστασής σας οι αναστολείς ACE συνταγογραφούνται συχνά για τη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας, ακόµη κι αν ή πίεση του αίµατος είναι χαµηλή ή κανονική Σχετικές εξετάσεις και έλεγχοι [Relevant tests and checks] Ενώ παίρνετε ένα αναστολέα ACE, ο γιατρός σας µπορεί να εξετάσει τα εξής: την πίεση του αίµατος το κάλιο στο αίµα την λειτουργία των νεφρών.

3 GREEK Φάρµακα που ρυθµίζουν τον ρυθµό της καρδιάς: Αµιοδαρόνη [Amiodarone] Πληροφορίες Φαρµάκων [Medicine Information] Αν θέλετε να µάθετε περισσότερα γι αυτό το φάρµακο: ρωτήστε τον γιατρό ή φαρµακοποιό σας. Μπορούν να σας παράσχουν το φυλλάδιο Πληροφοριών Φαρµάκου για Καταναλωτές του κατασκευαστή και να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε Αν χρειάζεστε διερµηνέα καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και ιερµηνέων (TIS) στο Ζητείστε από την TIS να κάνει ειδική σύνδεση για συνοµιλία µεταξύ 3 ατόµων, µεταξύ εσάς, του διερµηνέα και του γιατρού ή φαρµακοποιού. ώστε στην TIS τον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθµό: τηλεφωνήστε στην Γραµµή Πληροφοριών Φαρµάκων στο ευτέρα ως Παρασκευή 9πµ ως 6µµ πηγαίνετε στην ιστοσελίδα National Prescribing Service: ιαβάστε το φυλλάδιο Μάθετε τα Φάρµακά σας [Getting to Know your Medicines] Amiodarone Cordarone X, Aratac, Cardinorm, Rithmik Για πιο λόγο χρησιµοποιείται η αµιοδαρόνη; [What is amiodarone used for?] ελέγχει τον ανώµαλο ή γρήγορο ρυθµό της καρδιάς Ποια είναι τα οφέλη της λήψης αµιοδαρόνης; [What are the benefits of taking amiodarone?] ανακούφιση ταχυκαρδίας και άλλων συµπτωµάτων όπως ανεπάρκεια αναπνοής λιγότερος κίνδυνος συµφόρησης και καρδιακής προσβολής Πως παίρνω την αµιοδαρόνη; [How do I take amiodarone?] η αµιοδαρόνη χρειάζεται αρκετό χρόνο για να φτάσει το επιθυµητό επίπεδο στο σώµα. Μπορεί να σας δοθεί µεγαλύτερη δόση στην αρχή της αγωγής, και µετά ο γιατρός σας µπορεί να αλλάξει τη δόση ενώ συνεχίζεται η αγωγή. Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες; [What are the possible side effects ευαισθησία στον ήλιο Μάρτιος 2009

4 πονοκέφαλος ναυτία δυσκοιλιότητα θολή όραση απώλεια γεύσης, µεταλλική γεύση ζάλη κούραση µπλε/ γκρι χρωµατισµός του δέρµατος. Αυτό δεν είναι επιβλαβές και δεν είναι µόνιµο διαταραχή ύπνου (εφιάλτες ή έντονα όνειρα) ξερός βήχας ή ανεπάρκεια της αναπνοής µετά κάθε έξι µήνες) ακτινογραφία στήθους (πνευµόνων) ECG (ηλεκτροκαρδιογράφηµα) εξετάσεις µατιών. Είναι πιθανές και άλλες παρενέργειες. Όταν λαµβάνετε την αµιοδαρόνη [When taking amiodarone] η αµιοδαρόνη µπορεί να συµβάλλει στην αύξηση της ευαισθησίας του δέρµατος σε εγκαύµατα. Αποφεύγετε την χρήση λαµπών ηλίου και να προσέχετε ιδιαίτερα όταν είστε έξω. Να φοράτε καπέλο και προστατευτικό ρουχισµό και να χρησιµοποιείτε αντηλιακό SPF 30+ να αποφεύγετε τον χυµό γκρέιπφρουτ, καθώς αυτός µπορεί να επηρεάσει πως λειτουργεί η αµιοδαρόνη Σχετικές εξετάσεις και έλεγχοι [Relevant tests and checks] Ενώ παίρνετε αµιοδαρόνη, ο γιατρός σας µπορεί να εξετάσει ή να σας παραπέµψει για τα εξής: εξέταση λειτουργίας θυρεοειδή (πριν την αγωγή και µετά κάθε έξι µήνες) εξέταση λειτουργίας συκωτιού (πριν την αγωγή και

5 Πληροφορίες Φαρµάκων [Medicine Information] Αν θέλετε να µάθετε περισσότερα γι αυτό το φάρµακο: ρωτήστε τον γιατρό ή φαρµακοποιό σας. Μπορούν να σας παράσχουν το φυλλάδιο Πληροφοριών Φαρµάκου για Καταναλωτές του κατασκευαστή και να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε Αν χρειάζεστε διερµηνέα καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και ιερµηνέων (TIS) στο Ζητείστε από την TIS να κάνει ειδική σύνδεση για συνοµιλία µεταξύ 3 ατόµων, µεταξύ εσάς, του διερµηνέα και του γιατρού ή φαρµακοποιού. ώστε στην TIS τον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθµό: τηλεφωνήστε στην Γραµµή Πληροφοριών Φαρµάκων στο ευτέρα ως Παρασκευή 9πµ ως 6µµ πηγαίνετε στην ιστοσελίδα National Prescribing Service: ιαβάστε το φυλλάδιο Μάθετε τα Φάρµακά σας [Getting to Know your Medicines] Candesartan Eprosartan Irbesartan Losartan Olmesartan Telmisartan Valsartan GREEK Φάρµακα που χαµηλώνουν την πίεση του αίµατος και βελτιώνουν την καρδιακή λειτουργία: Αναστολείς υποδοχέα Αγγειοτασίνη II [Angiotensin ll receptor blockers] Atacand Teveten Avapro, Karvea Cozaar Olmetec Micardis Diovan Μερικά από αυτά τα φάρµακα συνδυάζονται µε άλλα φάρµακα που χαµηλώνουν την πίεση του αίµατος: Candesartan µε hydrochlorothiazide Atacand Plus Eprosartan µε hydrochlorothiazide Teveten Plus Irbesartan µε hydrochlorothiazide Avapro HCT, Karvezide Olmesartan µε hydrochlorothiazide Telmisartan µε hydrochlorothiazide Valsartan µε hydrochlorothiazide Olmetec Plus Micardis Plus Co-Diovan Μάρτιος 2009

6 Για πιο λόγο χρησιµοποιούνται οι αναστολείς υποδοχέα αγγειοτασίνης II; [What are angiotensin ll receptor blockers used for?] Υπάρχουν διάφορες χρήσεις. Μερικές από αυτές είναι για: την υψηλή πίεση αίµατος βελτίωση καρδιακής λειτουργίας µετά από καρδιακή προσβολή αν πάσχετε από διαβήτη, µείωση της επίδρασης του διαβήτη στην καρδιά σας Πως λειτουργούν οι αναστολείς υποδοχέα αγγειοτασίνης II; [How do angiotensin ll receptor blockers work?] ανοίγουν τα αιµοφόρα αγγεία διευκολύνοντας την διοχέτευση αίµατος σε όλο το σώµα µπλοκάρουν µερικές από τις ζηµιογόνες αντιδράσεις του σώµατος από την καρδιοπάθεια, όπως ζηµιά στον καρδιακό µυώνα συχνά συνταγογραφείται µε άλλα φάρµακα για βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας. Ποια είναι τα οφέλη της λήψης αναστολέων υποδοχέα αγγειοτασίνης II; [What are the benefits of taking an angiotensin ll receptor blocker?] ευεξία και ικανότητα να κάνετε περισσότερα χωρίς δύσπνοια λιγότερος κίνδυνος καρδιακής προσβολής και συµφόρησης µειωµένη εξέλιξη του διαβήτη Ποιές είναι οι πιθανές παρενέργειες; [What are the possible side effects?] ελαφρύ κεφάλι ή ζαλάδα. Αν παίρνετε αυτό το φάρµακο µια φορά την ηµέρα, ρωτήστε τον γιατρό σας αν µπορείτε να το πάρετε το βράδυ. Προσπαθείτε να σηκώνεστε σιγά, ώστε το σώµα σας να έχει χρόνο να προσαρµοστεί στην αλλαγή της θέσης αυξηµένο κάλιο στο αίµα. Να παίρνετε συµπληρώµατα καλίου [potassium] µόνο µε συνταγή του γιατρού σας µπορεί να επηρεαστεί η νεφρική λειτουργία. Ενηµερώστε τον γιατρό σας αν ουρείτε λίγο ή καθόλου Είναι πιθανές και άλλες παρενέργειες. Ενηµερώστε τον γιατρό σας αµέσως αν: πρηστεί το πρόσωπο, τα χείλη ή το στόµα έχετε «βράσιµο» ή δυσχέρεια αναπνοής πάθετε σοβαρό εξάνθηµα Όταν παίρνετε αναστολείς υποδοχέα αγγειοτασίνης II [When taking an angiotensin ll receptor blocker] Αν πάσχετε από καρδιακή ανεπάρκεια: θα αρχίσουν την αγωγή σας µε µικρές δόσεις, που σταδιακά θα αυξηθούν µέχρις ότου φτάσετε τη δόση που παράγει τα καλύτερα αποτελέσµατα για σας. Αυτό δε σηµαίνει αναγκαστικά επιδείνωση της κατάστασής σας οι αναστολείς υποδοχέα αγγειοτασίνης II υποδοχέα συνταγογραφείται συχνά για τη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας, ακόµη κι αν ή πίεση του αίµατος είναι χαµηλή ή κανονική Σχετικές εξετάσεις και έλεγχοι [Relevant tests and checks] Ενώ παίρνετε αναστολείς υποδοχέα αγγειοτασίνης II, ο γιατρός σας µπορεί να εξετάσει τα εξής: την πίεση του αίµατος το κάλιο στο αίµα την λειτουργία των νεφρών.

7 Πληροφορίες Φαρµάκων [Medicine Information] Αν θέλετε να µάθετε περισσότερα γι αυτό το φάρµακο: ρωτήστε τον γιατρό ή φαρµακοποιό σας. Μπορούν να σας παράσχουν το φυλλάδιο Πληροφοριών Φαρµάκου για Καταναλωτές του κατασκευαστή και να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε Αν χρειάζεστε διερµηνέα καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και ιερµηνέων (TIS) στο Ζητείστε από την TIS να κάνει ειδική σύνδεση για συνοµιλία µεταξύ 3 ατόµων, µεταξύ εσάς, του διερµηνέα και του γιατρού ή φαρµακοποιού. ώστε στην TIS τον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθµό: τηλεφωνήστε στην Γραµµή Πληροφοριών Φαρµάκων στο ευτέρα ως Παρασκευή 9πµ ως 6µµ πηγαίνετε στην ιστοσελίδα National Prescribing Service: ιαβάστε το φυλλάδιο Μάθετε τα Φάρµακά σας [Getting to Know your Medicines] Ασπιρίνη Clopidogrel Dipyridamole Dipyridamole with Aspirin Warfarin* Φάρµακα που καθιστούν λιγότερο πιθανήή την θρόµβωση του αίµατος («αραιωτικοί αίµατος»): Αντιθροµβωτικά [Antiplatelets] Aspro, Disprin, Solprin, Astrix, Cartia, Cardiprin Iscover, Plavix Persantin SR (slow release) Asasantin SR (slow release) Coumadin, Marevan * Είναι σηµαντικό να έχετε ένα αντίγραφο του βιβλιαρίου warfarin. Ζητήστε το από τον γιατρό η φαρµακοποιό σας αν δεν το έχετε. GREEK Για πιο λόγο χρησιµοποιούνται τα αντιθροµβωτικά; [What are antiplatelets used for?] Υπάρχουν πολλαπλές χρήσεις των αντιθροµβωτικών. Μερικές από αυτές είναι για: την πρόληψη καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικής συµφόρησης την πρόληψη ανεπιθύµητων θρόµβων του αίµατος µετά από καρδιακή προσβολή, καρδιακό στεντόρειο ή εγχείρηση στεφανιαίας παράκαµψης (bypass) Πως λειτουργούν τα αντιθροµβωτικά; [How do antiplatelets work?] Μάρτιος 2009

8 καθιστούν το αίµα λιγότερο κολλώδες και έτσι είναι λιγότερο πιθανό να σχηµατιστεί θρόµβος και να αποφράξει µια αρτηρία Ποια είναι τα οφέλη της λήψης αντιθροµβωτικών; [What are the benefits of taking an antiplatelet?] λιγότερος κίνδυνος καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικής συµφόρησης λιγότερος κίνδυνος ανεπιθύµητων θρόµβων αίµατος Πως παίρνω τα αντιθροµβωτικά; [How do I take an antipletelet?] µαζί µε το φαγητό ή µετά το φαγητό την ίδια ώρα κάθε ηµέρα αφαιρέστε τα χάπια ή κάψουλες ασπιρίνης από τη συσκευασία τους ακριβώς πριν τα πάρετε αν σας έχει συνταγογραφηθεί µισό χάπι ασπιρίνης, πάντα να πετάτε το άλλο µισό Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες; [What are the possible side effects?] Το Dipyridamole µπορεί να προξενήσει: πονοκέφαλο, ναυτία και διάρροια όταν το πρωταρχίσετε αλλά µετά από µερικές ηµέρες δεν θα έχετε προβλήµατα Το Clopidogrel µπορεί να προξενήσει φαγούρα Η ασπιρίνη µπορεί να προξενήσει: στοµαχικό ερεθισµό, καούρα, δυσπεψία ή ναυτία Επικοινωνήστε µε τον γιατρό σας αν: κάνετε εµετό και περιέχει αίµα ή µοιάζει µε αλεσµένο καφέ έχετε αιµορραγία ή µώλωπες, π.χ. ούλα που αιµορραγούν ή αν τα κόπρανα φαίνονται µαύρα και κολλώδη Μερικά άτοµα µπορεί να αναπτύξουν υπερευαισθησία στην ασπιρίνη. Τ άτοµα µε άσθµα µπορεί να διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο. Τα συµπτώµατα υπερευαισθησίας στην ασπιρίνη µπορεί να περιλαµβάνουν: συρρίτουσα αναπνοή (βράσιµο) δυσκολία αναπνοής πρήξιµο του προσώπου, χειλιών ή της γλώσσας φαγούρα ή εξανθήµατα στο δέρµα Επικοινωνήστε αµέσως µε τον γιατρό σας αν παρουσιαστούν οποιαδήποτε από αυτά τα συµπτώµατα. Είναι πιθανές και άλλες παρενέργειες. Όταν παίρνετε αντιθροµβωτικά: [When taking an antiplatelet] µην παίρνετε άλλα φάρµακα που επηρεάζουν την θρόµβωση του αίµατος να ρωτάτε πάντα τον γιατρό ή φαρµακοποιό σας πριν αγοράσετε άλλα φάρµακα, βιταµίνες ή προϊόντα βοτάνων τα προϊόντα που περιέχουν παρακεταµόλη είναι τα ασφαλέστερα για πόνους και άλγη

9 Πληροφορίες Φαρµάκων [Medicine Information] Αν θέλετε να µάθετε περισσότερα γι αυτό το φάρµακο: GREEK Φάρµακα που χαµηλώνουν την πίεση του αίµατος, εµποδίζουν τη στηθάγχη, βελτιώνουν την καρδιακή λειτουργία και ρυθµίζουν τον ρυθµό της καρδιάς: Αναστολείς Βήτα [Beta blockers] Atenolol Atehexal, Noten,Tenormin, Tensig ρωτήστε τον γιατρό ή φαρµακοποιό σας. Μπορούν να σας παράσχουν το φυλλάδιο Πληροφοριών Φαρµάκου για Καταναλωτές του κατασκευαστή και να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε Αν χρειάζεστε διερµηνέα καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και ιερµηνέων (TIS) στο Ζητείστε από την TIS να κάνει ειδική σύνδεση για συνοµιλία µεταξύ 3 ατόµων, µεταξύ εσάς, του διερµηνέα και του γιατρού ή φαρµακοποιού. ώστε στην TIS τον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθµό: τηλεφωνήστε στην Γραµµή Πληροφοριών Φαρµάκων στο ευτέρα ως Παρασκευή 9πµ ως 6µµ πηγαίνετε στην ιστοσελίδα National Prescribing Service: Bisoprolol Carvedilol Labetalol Metoprolol Metoprolol extended release Oxprenolol Pindolol Propranolol Sotalol Bicor Dilatrend, Kredex, Dilasig, Vedilol Presolol, Trandate Betaloc, Lopresor, Metohexal, Minax Toprol-XL Corbeton Barbloc, Visken Deralin, Inderal Cardol, Sotacor, Sotahexal, Solavert ιαβάστε το φυλλάδιο Μάθετε τα Φάρµακά σας [Getting to Know your Medicines] Μάρτιος 2009

10 Για πιο λόγο χρησιµοποιούνται οι αναστολείς βήτα; What are beta blockers used for? Υπάρχουν πολλαπλές χρήσεις. Μερικές από αυτές είναι για: την υψηλή πίεση αίµατος να εµποδίζουν τη στηθάγχη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας µετά από καρδιακή προσβολή διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας ρύθµιση του ρυθµού της καρδιάς Πως λειτουργούν οι αναστολείς βήτα; [How do beta blockers work?] επιβραδύνουν τον κτύπο της καρδιάς µπλοκάρουν µερικές από τις ζηµιογόνες αντιδράσεις του σώµατος από την καρδιοπάθεια, όπως ζηµιά στον καρδιακό µυώνα συχνά συνταγογράφονται µε άλλα φάρµακα για βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας. Ποια είναι τα οφέλη της λήψης των αναστολέων βήτα; [What are the benefits of taking a beta blocker?] ευεξία και ικανότητα να κάνετε περισσότερα χωρίς ανεπάρκεια αναπνοής λιγότερος κίνδυνος στηθάγχης, καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικής συµφόρησης προστασία από τις επιδράσεις της καρδιακής αρρυθµίας λιγότερος χρόνος διαµονής στο νοσοκοµείο για άτοµα µε καρδιακή ανεπάρκεια Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες; [What are the possible side effects?] ελαφρύ κεφάλι και ζαλάδα (αυτά τα συµπτώµατα µπορεί να παρουσιαστούν στις αρχές που παίρνετε το φάρµακο. Τα περισσότερα άτοµα αισθάνονται καλύτερα µετά από λίγες βδοµάδες αγωγής) αυξηµένο λαχάνιασµα σφίξιµο στο στήθος ή ξεφύσηµα (να πληροφορήσετε τον γιατρό σας αν έχετε άσθµα) αναταραχή ύπνου, έντονα όνειρα κρύα χέρια ή πόδια πονοκέφαλο Είναι πιθανές και άλλες παρενέργειες. Όταν παίρνετε αναστολέα βήτα [When taking a beta blocker] µη τον σταµατήσετε χωρίς να ρωτήσετε πρώτα τον γιατρό σας είναι πιθανότερο να έχετε παρενέργειες τις πρώτες βδοµάδες που έχετε αρχίσει να παίρνετε το φάρµακό σας ή µετά από αύξηση της δόσης. Συνήθως αυτές οι παρενέργειες φεύγουν καθώς συνεχίζετε την λήψη του φάρµακού σας Αν πάσχετε από καρδιακή ανεπάρκεια: θα αρχίσουν την αγωγή σας µε µικρές δόσεις, που σταδιακά θα αυξηθούν µέχρις ότου φτάσετε τη δόση που παράγει τα καλύτερα αποτελέσµατα για σας. Αυτό δε σηµαίνει αναγκαστικά επιδείνωση της κατάστασής σας µπορεί να χρειαστούν µερικοί µήνες για την επίτευξη της ανώτατης ωφέλειας από το φάρµακό σας οι αναστολείς βήτα συνταγογραφούνται συχνά για τη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας, ακόµη κι αν η πίεση του αίµατος είναι χαµηλή ή κανονική Σχετικές εξετάσεις και έλεγχοι [Relevant tests and checks] Ενώ παίρνετε ένα αναστολέα βήτα, ο γιατρός σας µπορεί να εξετάσει τα εξής: τον ρυθµό του παλµού την πίεση του αίµατος

11 Πληροφορίες Φαρµάκων [Medicine Information] Αν θέλετε να µάθετε περισσότερα γι αυτό το φάρµακο: ρωτήστε τον γιατρό ή φαρµακοποιό σας. Μπορούν να σας παράσχουν το φυλλάδιο Πληροφοριών Φαρµάκου για Καταναλωτές του κατασκευαστή και να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε Αν χρειάζεστε διερµηνέα καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και ιερµηνέων (TIS) στο Ζητείστε από την TIS να κάνει ειδική σύνδεση για συνοµιλία µεταξύ 3 ατόµων, µεταξύ εσάς, του διερµηνέα και του γιατρού ή φαρµακοποιού. ώστε στην TIS τον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθµό: τηλεφωνήστε στην Γραµµή Πληροφοριών Φαρµάκων στο ευτέρα ως Παρασκευή 9πµ ως 6µµ πηγαίνετε στην ιστοσελίδα National Prescribing Service: ιαβάστε το φυλλάδιο Μάθετε τα Φάρµακά σας [Getting to Know your Medicines] Amlodipine Diltiazem Diltiazem CD * Felodipine ER * Lercanidipine Nifedipine Nifedipine CR * Verapamil Verapamil SR * Φάρµακα που χαµηλώνουν την πίεση του αίµατος και εµποδίζουν τη στηθάγχη: Αναστολείς διαύλου ασβεστίου [Calcium channel blockers] Norvasc, Perivasc, Amlo, Ozlodip Cardizem, Diltahexal, Coras, Dilzem, Vasocardol Cardizem CD, Vasocardol CD, Dilzem CD, Diltiazem CD, Diltahexal CD Plendil ER, Felodur ER, Felodil XR Zanidip Adalat, Adefin, Nifehexal, Nyefax Adalat Oros, Adefin XL, Addos XR Anpec, Isoptin Cordilox SR, Isoptin SR, Veracaps SR, Anpec SR, Vasocardol CD Μερικά από αυτά τα φάρµακα συνδυάζονται µε άλλα φάρµακα: Amlodipine µε atorvastatin Caduet Amlodipine µε valsartan Exforge Felodipine µε ramipril Triasyn Lercanidipine µε enalapril Zan-Extra Verapamil µε trandolapril Tarka (*CR=ελεγχόµενη διάχυση CD = ελεγχόµενη διανοµή ER=εκτεταµένη διάχυση SR=διαρκής διάχυση) GREEK Μάρτιος 2009

12 Για πιο λόγο χρησιµοποιούνται οι αναστολείς διαύλου ασβεστίου; [What are calcium channel blockers used for?] για την υψηλή πίεση αίµατος εµποδίζουν τη στηθάγχη ρυθµίζουν τον ρυθµό της καρδιάς Πως λειτουργούν οι αναστολείς διαύλου ασβεστίου; [How do calcium channel blockers work?] ανοίγουν τα αγγεία του αίµατος, χαµηλώνουν την πίεση του αίµατος Ποια είναι τα οφέλη της λήψης των αναστολέων διαύλου ασβεστίου; [What are the benefits of taking a calcium channel blocker?] λιγότερος κίνδυνος στηθάγχης, καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικής συµφόρησης Πως παίρνω ένα αναστολέα διαύλου ασβεστίου; [How do I take a calcium channel blocker?] µην λιώνετε τα χάπια ελεγχόµενης διάχυσης, ελεγχόµενης διανοµής, εκτεταµένης, διαρκούς ή αργής διάχυσης, καθώς αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο που λειτουργεί το φάρµακο Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες; [What are the possible side effects?] Για τα amlodipine, felodipine, lercanidipine και nifedipine οι παρενέργειες µπορεί να περιλαµβάνουν: εξάψεις του δέρµατος πονοκέφαλο ζαλάδα ανώµαλους καρδιακούς παλµούς πρήξιµο των αστραγάλων ή ποδιών πρησµένα ή επίπονα ούλα Για το diltiazem οι παρενέργειες µπορεί να περιλαµβάνουν: εξάψεις του δέρµατος πονοκέφαλο ζαλάδα ναυτία αίσθηµα κούρασης φαγούρα πρήξιµο των αστραγάλων ή ποδιών Για το verapamil οι παρενέργειες µπορεί να περιλαµβάνουν: δυσκοιλιότητα πονοκέφαλο πρήξιµο των αστραγάλων ή ποδιών φαγούρα ναυτία κούραση ζαλάδα Είναι πιθανές και άλλες παρενέργειες. Σχετικές εξετάσεις και έλεγχοι [Relevant tests and checks] Ενώ παίρνετε ένα αναστολέα διαύλου ασβεστίου, ο γιατρός σας µπορεί να εξετάσει τα εξής: τον ρυθµό του παλµού την πίεση του αίµατος

13 GREEK Πληροφορίες Φαρµάκων [Medicine Information] Αν θέλετε να µάθετε περισσότερα γι αυτό το φάρµακο: ρωτήστε τον γιατρό ή φαρµακοποιό σας. Μπορούν να σας παράσχουν το φυλλάδιο Πληροφοριών Φαρµάκου για Καταναλωτές του κατασκευαστή και να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε Αν χρειάζεστε διερµηνέα καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και ιερµηνέων (TIS) στο Ζητείστε από την TIS να κάνει ειδική σύνδεση για συνοµιλία µεταξύ 3 ατόµων, µεταξύ εσάς, του διερµηνέα και του γιατρού ή φαρµακοποιού. ώστε στην TIS τον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθµό: τηλεφωνήστε στην Γραµµή Πληροφοριών Φαρµάκων στο ευτέρα ως Παρασκευή 9πµ ως 6µµ πηγαίνετε στην ιστοσελίδα National Prescribing Service: ιαβάστε το φυλλάδιο Μάθετε τα Φάρµακά σας [Getting to Know your Medicines] Digoxin Φάρµακα που ρυθµίζουν τον ρυθµό της καρδιάς: Ντιγκοξίν [Digoxin] Lanoxin, Sigmaxin Για πιο λόγο χρησιµοποιείται το ντιγκοξίν; [What is digoxin used for?] για τον έλεγχο του ρυθµού της καρδιάς για τη βελτίωση των συµπτωµάτων καρδιακής ανεπάρκειας Πως λειτουργεί το ντιγκοξίν; [How does digoxin work?] χαµηλώνει, σταθεροποιεί και δυναµώνει τον παλµό της καρδιάς, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη λειτουργία της Ποια είναι τα οφέλη της λήψης του ντιγκοξίν; What are the benefits of taking digoxin? ευεξία και ικανότητα να κάνετε περισσότερα χωρίς να ανεπάρκεια αναπνοής Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες; [What are the possible side effects?] οι πιο ανεπιθύµητες παρενέργειες σηµειώνονται αν έχετε πάρα πολύ ντιγκοξίν στο αίµα σας Να πείτε στον γιατρό σας αν έχετε: απώλεια όρεξης, ναυτία ή εµετό Μάρτιος 2009

14 αισθάνεστε ιδιαίτερα κουρασµένοι βλέπετε έναν κίτρινο ή πράσινο κύκλο γύρω από αντικείµενα σύγχυση (ιδιαίτερα διατρέχουν κίνδυνο τα ηλικιωµένα άτοµα) Είναι πιθανές και άλλες παρενέργειες. Σχετικές εξετάσεις και έλεγχοι [Relevant tests and checks] Ενώ παίρνετε ντιγκοξίν, ο γιατρός σας µπορεί να εξετάσει τα εξής: τον ρυθµό του παλµού το επίπεδο καλίου στο αίµα λειτουργία των νεφρών το επίπεδο ντιγκοξίν στο αίµα.

15 GREEK Πληροφορίες Φαρµάκων [Medicine Information] Αν θέλετε να µάθετε περισσότερα γι αυτό το φάρµακο: ρωτήστε τον γιατρό ή φαρµακοποιό σας. Μπορούν να σας παράσχουν το φυλλάδιο Πληροφοριών Φαρµάκου για Καταναλωτές του κατασκευαστή και να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε Αν χρειάζεστε διερµηνέα καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και ιερµηνέων (TIS) στο Ζητείστε από την TIS να κάνει ειδική σύνδεση για συνοµιλία µεταξύ 3 ατόµων, µεταξύ εσάς, του διερµηνέα και του γιατρού ή φαρµακοποιού. ώστε στην TIS τον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθµό: τηλεφωνήστε στην Γραµµή Πληροφοριών Φαρµάκων στο ευτέρα ως Παρασκευή 9πµ ως 6µµ πηγαίνετε στην ιστοσελίδα National Prescribing Service: ιαβάστε το φυλλάδιο Μάθετε τα Φάρµακά σας [Getting to Know your Medicines] Φάρµακα που αφαιρούν τα υπερβολικά υγρά από το σώµα: ιουρητικά ή «χάπια υγρών» [Diuretics or fluid tablets ] Frusemide Hydrochorothiazide Indapamide Bumetanide Chlorthalidone Ethacrynic Acid Lasix, Uremide, Urex, Frusehexal, Frusid Dithiazide Dapa-Tabs, Natrilix SR, Natrilix, Indahexal, Napamide, Insig Burinex Hygroton Edecrin Τι κάνουν τα φάρµακα για τα υπερβολικά υγρά; [What are medicines for fluid excess for?] ρυθµίζουν την πίεση του αίµατος βελτιώνουν τα συµπτώµατα καρδιακής ανεπάρκειας Πως λειτουργούν τα φάρµακα για τα υπερβολικά υγρά; [How do medicines for fluid excess work?] βοηθούν στην αύξηση των ούρων που παράγουν τα νεφρά. Αυτό εµποδίζει τη συγκέντρωση υγρών στους αστράγαλους, πνεύµονες, κοιλιακή χώρα (στοµάχι) και άλλα µέρη του σώµατος, µειώνοντας έτσι τα συµπτώµατα καρδιακής ανεπάρκειας και χαµηλώνοντας την πίεση του αίµατος κάθε δόση του φάρµακου επιδρά για περίπου τέσσερις ώρες, κι Μάρτιος 2009

16 έτσι µπορεί να παρατηρήσετε αυξηµένη ανάγκη ούρησης κατά τη διάρκεια αυτού χρόνου Ποια είναι τα οφέλη της λήψης φαρµάκων για υπερβολικά υγρά; [What are the benefits of taking medicines for fluid excess?] λιγότερος κίνδυνος συγκέντρωσης υγρών, κι έτσι δεν χρειάζεται λειτουργεί τόσο σκληρά η καρδιά βελτίωση της ικανότητας να εκτελείτε καθηµερινές δραστηριότητες λιγότερος χρόνος διαµονής στο νοσοκοµείο για άτοµα µε καρδιακή ανεπάρκεια Πότε πρέπει αν παίρνω ένα χάπι για υπερβολικά υγρά; [When should a medicine for fluid excess be taken?] τα χάπια θα πρέπει να παίρνονται το πρωί κι αν παίρνετε δύο δόσεις, πάρτε την τελευταία δόση το µεσηµέρι ή νωρίς το απόγευµα, για να µετριάσετε την ανάγκη να ουρήσετε κατά τη διάρκεια της νύχτας αν βρείτε ότι παίρνοντας το διουρητικό σας χάπι µια συγκεκριµένη ώρα της ηµέρας διακόπτει ή είναι ακατάλληλο για τον τρόπο ζωής σας, µιλήστε µε τον γιατρό σας για εναλλακτικές ώρες Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες; [What are the possible side effects?] ζαλάδα ή τάση λιποθυµίας, ιδιαίτερα αν κάθεστε ή σηκώνεστε γρήγορα συχνοί πονοκέφαλοι κούραση ξηρό στόµα. Αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί µε το µάσηµα τσίχλας χωρίς ζάχαρη φαγούρα του δέρµατος. Αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τη χρήση αρθριτικής ενυδατικής κρέµας [moisturiser gout] (πόνο και πρήξιµο στις κλειδώσεις όπως στα δάχτυλα των ποδιών, στα δάχτυλα του χεριού ή γόνατα). Αν παρατηρήσετε αυτά τα συµπτώµατα, ρωτήστε τον γιατρό σας για συµβουλές µυϊκή κράµπα Είναι πιθανές και άλλες παρενέργειες. Αφυδάτωση [Dehydration] Αν παίρνετε χάπια που αφαιρούν τα υπερβολικά υγρά από το σώµα, κινδυνεύετε να πάθετε αφυδάτωση αν: ο καιρός είναι ζεστός έχετε διάρροια ή εµετό έχετε πυρετό Είναι σηµαντικό να προσέχετε για ενδείξεις ότι µπορεί να έχετε πάθει αφυδάτωση και να πείτε στον γιατρό σας αν προσέξετε: λιγότερα ούρα απ ότι συνήθως ή πιο σκούρα ούρα µυϊκό πόνο ή κράµπα αδυναµία, κούραση ή υπνηλία ξηρό στόµα και δίψα χάσιµο βάρους Αν πάσχετε από καρδιακή ανεπάρκεια: θα χρειαστεί να περιορίσετε την κατανάλωση υγρών ενώ παίρνετε αυτό το φάρµακο ρωτήστε τον γιατρό ή νοσοκόµα σας πόσα υγρά πρέπει να πίνετε η συγκέντρωση υγρών στο σώµα µπορεί να συµβάλλει στην αύξηση βάρους, που µερικές φορές συµβαίνει γρήγορα µέσα σε λίγες ηµέρες. Γι αυτό τον λόγο είναι σηµαντικό να ζυγίζεστε καθηµερινά. Σχετικές εξετάσεις και έλεγχοι [Relevant tests and checks] Ενώ παίρνετε ένα φάρµακο για υπερβολικά υγρά, ο γιατρός σας µπορεί να εξετάσει τα εξής: το επίπεδο καλίου στο αίµα την λειτουργία των νεφρών.

17 GREEK Πληροφορίες Φαρµάκων [Medicine Information] Αν θέλετε να µάθετε περισσότερα γι αυτό το φάρµακο: ρωτήστε τον γιατρό ή φαρµακοποιό σας. Μπορούν να σας παράσχουν το φυλλάδιο Πληροφοριών Φαρµάκου για Καταναλωτές του κατασκευαστή και να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε Αν χρειάζεστε διερµηνέα καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και ιερµηνέων (TIS) στο Ζητείστε από την TIS να κάνει ειδική σύνδεση για συνοµιλία µεταξύ 3 ατόµων, µεταξύ εσάς, του διερµηνέα και του γιατρού ή φαρµακοποιού στο POWH. ώστε στην TIS τον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθµό: τηλεφωνήστε στην Γραµµή Πληροφοριών Φαρµάκων στο ευτέρα ως Παρασκευή 9πµ ως 6µµ πηγαίνετε στην ιστοσελίδα National Prescribing Service: ιαβάστε το φυλλάδιο Μάθετε τα Φάρµακά σας [Getting to Know your Medicines] Μάρτιος 2009 Φάρµακα που χαµηλώνουν την χοληστερόλη: Εζεταµίµπ [Ezetimibe] Ezetimibe Ezetrol Αυτό το φάρµακο συνδυάζεται επίσης µε άλλα φάρµακα που χαµηλώνουν την πίεση του αίµατος. Ezetimibe µε simvastatin Vytorin Για πιο λόγο χρησιµοποιείται το εζεταµίµπ; [What is ezetimibe used for?] για την υψηλή χοληστερόλη στο αίµα για αποτροπή επιπλέον καρδιακών προβληµάτων µετά από καρδιακή προσβολή Πως λειτουργεί το εζεταµίµπ; [How does ezetimibe work?] χαµηλώνει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίµα µε το να επιβραδύνει τη συσσώρευση ζηµιογόνων εναποθέσεων λιπαρών στα αγγεία του αίµατος

18 Ποια είναι τα οφέλη της λήψης του εζεταµίµπ; What are the benefits of taking ezetimibe? λιγότερος κίνδυνος καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικής συµφόρησης Πως παίρνω το εζεταµίµπ; [How do I take ezetimibe?] Μια φορά την ηµέρα, οποτεδήποτε, µε ή χωρίς φαγητό το Vytorin θα πρέπει να το παίρνετε το βράδυ Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες; [What are the possible side effects?] µυϊκός πόνος και αδυναµία πονοκέφαλος διάρροια ζάλη Σχετικές εξετάσεις και έλεγχοι [Relevant tests and checks] Ενώ παίρνετε εζεταµίµπ ή Vytorin, ο γιατρός σας µπορεί να εξετάσει τα εξής: επίπεδα χοληστερόλης λειτουργία συκωτιού µυϊκή λειτουργία.

19 GREEK Πληροφορίες Φαρµάκων [Medicine Information] Αν θέλετε να µάθετε περισσότερα γι αυτό το φάρµακο: ρωτήστε τον γιατρό ή φαρµακοποιό σας. Μπορούν να σας παράσχουν το φυλλάδιο Πληροφοριών Φαρµάκου για Καταναλωτές του κατασκευαστή και να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε Αν χρειάζεστε διερµηνέα καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και ιερµηνέων (TIS) στο Ζητείστε από την TIS να σας συνδέσει για συζήτηση µε τρία άτοµα, µεταξύ εσάς, του διερµηνέα και του γιατρού ή φαρµακοποιού. ώστε στην TIS τον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθµό: τηλεφωνήστε στην Γραµµή Πληροφοριών Φαρµάκων στο ευτέρα ως Παρασκευή 9πµ ως 6µµ πηγαίνετε στην ιστοσελίδα National Prescribing Service: ιαβάστε το φυλλάδιο Μάθετε τα Φάρµακά σας [Getting to Know your Medicines] Μάρτιος 2009 Nicorandil Φάρµακα που αποτρέπουν τον πόνο στο στήθος: Νικοραντίλ [Nicorandil] Ikorel Για πιο λόγο χρησιµοποιείται το νικοραντίλ; [What is nicorandil used for?] για την πρόληψη του πόνου στήθους (επίσης γνωστό σα «στηθάγχη») Πως λειτουργεί το νικοραντίλ; [How does nicorandil work?] ανοίγει τα αγγεία του αίµατος και επιτρέπει την κυκλοφορία περισσότερου αίµατος στον µυώνα της καρδιάς Ποια είναι τα οφέλη της λήψης του νικοραντίλ; [What are the benefits of taking nicorandil?] λιγότερος κίνδυνος πόνου στο στήθος Πως παίρνω το νικοραντίλ; [How do I take nicorandil?] συνήθως θα σας αρχίσουν µε χαµηλή δόση για τη µείωση του κινδύνου πονοκεφάλων. Μετά µπορεί να αυξηθεί η δόση

20 Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες; [What are the possible side effects?] αρχικά µπορεί να παρουσιαστούν παλλόµενοι πονοκέφαλοι, αλλά συνήθως εξαφανίζονται µέσα σε µια-δυο εβδοµάδες συνεχούς αγωγής ζάλη κούραση ναυτία εξάψεις του δέρµατος µυϊκοί πόνοι Είναι πιθανές και άλλες παρενέργειες. Σχετικές εξετάσεις και έλεγχοι [Relevant tests and checks] Ενώ παίρνετε νικοραντίλ, ο γιατρός σας µπορεί να εξετάσει την πίεση του αίµατός σας Επικίνδυνοι συνδυασµοί φαρµάκων [Dangerous combinations of medicines] Όταν παίρνετε το νικοραντίλ µην παίρνετε κανένα από τα φάρµακα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Η χρήση τους είναι για τη βελτίωση της σεξουαλικής λειτουργίας κι είναι επικίνδυνα αν ληφθούν οποιαδήποτε στιγµή µε το νικοραντίλ. Sildenafil Tadalafil Vardenafil Viagra Cialis Levitra

Πληροθορίες Ψστιαηρικών Φαρμάκων

Πληροθορίες Ψστιαηρικών Φαρμάκων Πληροθορίες Ψστιαηρικών Φαρμάκων Οδηγός για Αζθενείς & Φρονηιζηές DO NOT REPRODUCE WITHOUT PERMISSION Professor David Castle Πρόεδρος Ψστιαηρικής & Σύμβοσλος Ψστίαηρος Ms. Nga Tran Ανώηερος Φαρμακοποιός,

Διαβάστε περισσότερα

Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Σερτραλίνη

Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Σερτραλίνη Target Pharma Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σερτραλίνη PIL_2815501,02_01 ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης Γλικλαζίδη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Angeliq 1 mg / 2 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Estradiol / Drospirenone ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να

Διαβάστε περισσότερα

LANTUS LANTUS; [LANTUS ] #52077v7 1. για LANTUS. LANTUS. «hypo»). LANTUS.

LANTUS LANTUS; [LANTUS ] #52077v7 1. για LANTUS. LANTUS. «hypo»). LANTUS. Ινσουλίνη γλαργίνη [Insulin glargine] Για αντίτυπο φυλλαδίου µε µεγάλα γράµµατα, παρακαλείστε να τηλεφωνήσετε στην Aventis Pharma (1 800 555 995 στην Αυστραλία 0800 283 684 στη Νέα Ζηλανδία) ή επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ VENLAFAXINE / GENERICS 75 mg & 150 mg καψάκια παρατεταµένης αποδέσµευσης, σκληρά (βενλαφαξίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 5mg / 5mg δισκία 10mg / 5mg δισκία 5mg / 10mg δισκία 10mg / 10mg δισκία περινδοπρίλη αργινίνη / αμλοδιπίνη (perindopril arginine / amlodipine)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Atacand Plus 8 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 16 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 32 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 32 mg/25 mg δισκία

Διαβάστε περισσότερα

VERSION: PIL-2813101_02-03 EDITION: 14-12-2012 Epilyd ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Σερτραλίνη

VERSION: PIL-2813101_02-03 EDITION: 14-12-2012 Epilyd ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Σερτραλίνη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2813101_02-03 EDITION: 14-12-2012 Epilyd ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Σερτραλίνη EPILYD Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η νόσος COPD? (What is COPD?)

Τι είναι η νόσος COPD? (What is COPD?) Τι είναι η νόσος COPD? (What is COPD?) COPD είναι τα αρχικά της νόσου Chronic Obstructive Pulmonary Disease [Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια]: Chronic [Χρόνια] σηµαίνει ότι δεν θα περάσει Obstructive

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ενημέρωσης ασθενών με νεοπλασίες

Οδηγός ενημέρωσης ασθενών με νεοπλασίες Οδηγός ενημέρωσης ασθενών με νεοπλασίες Σε αυτό το φυλλάδιο μπορείτε να διαβάσετε θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση του καρκίνου. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές επιπτώσεις, όπως ο πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη Saxib επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανές παρενέργειες ορισµένων φαρµάκων χηµειοθεραπείας

Πιθανές παρενέργειες ορισµένων φαρµάκων χηµειοθεραπείας Πιθανές παρενέργειες ορισµένων φαρµάκων χηµειοθεραπείας Το πεπτικό σας σύστηµα Το αίσθηµα αδιαθεσίας, που πολλές φορές συνοδεύεται από ναυτία και εµετό, είναι ένα σύµπτωµα συνδεδεµένο µε τη δράση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οι εννέα µήνες της εγκυµοσύνης

Οι εννέα µήνες της εγκυµοσύνης Οι εννέα µήνες της εγκυµοσύνης Συγχαρητήρια για την εγκυµοσύνη σας. Από την αρχή κιόλας της τόσο σπουδαίας αυτής περιόδου της ζωής σας, το πιο σηµαντικό είναι να καταλάβετε πως για ό,τι κι αν σας προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) CY. PIL Seropram 20 mg film-coated tablets / Greek ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ii ΤΑΞΙ ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Το βιβλίο αυτό έχει γραφεί από ανθρώπους που τους αρέσει να ανεβαίνουν στα βουνά και τους ενδιαφέρει η ιατρική επιστήµη, ιδιαίτερα καθώς αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ NORMA HELLAS S.A. PROVICARD VERSION: PIL-2929301_02_03-02 DATE: 01-11-2013 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Provicard 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Provicard 20 mg δισκία επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Crohn. Επιµέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός. Μετάφραση από την Αγγλική έκδοση του NACC Ίλια αούση.

Νόσος Crohn. Επιµέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός. Μετάφραση από την Αγγλική έκδοση του NACC Ίλια αούση. Νόσος Crohn Επιµέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός. Μετάφραση από την Αγγλική έκδοση του NACC Ίλια αούση. Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 Τι είναι η Νόσος του Crohn;... 3 Πως λειτουργεί το πεπτικό σύστηµα;...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Yasminelle επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 0,02 mg / 3 mg Ethinylestradiol / Drospirenone Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Tacrolimus

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Tacrolimus ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Tacrolimus Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

È ÙÚÔÊ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ

È ÙÚÔÊ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ fiûô ÙÔ ÚÎÈÓÛÔÓ: È ÙÚÔÊ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ Kathrynne Holden, M.S., R.D. È ÈÎ Î ÔÛË ÙÔ NPF NATIONAL PARKINSON FOUNDATION, INC. fiûô ÙÔ ÚÎÈÓÛÔÓ: È ÙÚÔÊ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ Kathrynne Holden, M.S., R.D. È ÈÎ Î ÔÛË

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΣΑΦ: Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα Είναι συµπτωµατικά, αντιφλεγµονώδη, αντιπυρετικά και αναλγητικά φάρµακα. Συµπτωµατικά σηµαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε το παρόν φυλλάδιο προσεκτικά, πριν αρχίσετε να παίρνετε το φάρμακο

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε το παρόν φυλλάδιο προσεκτικά, πριν αρχίσετε να παίρνετε το φάρμακο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 5 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 10 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 15 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 20 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο S-σιταλοπράμη

Διαβάστε περισσότερα

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ)ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DIAMICRON MR 30 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Gliclazide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα