ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ & ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ & ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ"

Transcript

1 Λάρισα ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ & ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ( ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ Α.Ε ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ) I. Οι επανειλημμένες περίοδοι ξηρασίας στο Θεσσαλικό κάμπο, έχουν αναδείξει με τον πλέον κραυγαλέο τρόπο το έλλειμμα του υδατικού ισοζυγίου της θεσσαλικής λεκάνης. Ταυτόχρονα έχουν αναδειχθεί και οι σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην παραγωγική διαδικασία και στην οικονομία της περιοχής, όσο και στο περιβάλλον και ειδικότερα στη Λ. Πλαστήρα, στον Πηνειό, στους υπόγειους υδροφορείς κ.λ.π. (όπως αποτυπώνονται στις σχετικές φωτογραφίες και στα διαγράμματα που ακολουθούν). Οι εντάσεις που συχνά δημιουργούνται ανάμεσα σε παραγωγούς, τοπικούς φορείς και πολιτικούς εκπροσώπους ορισμένων περιοχών ενός ή περισσοτέρων γειτονικών νομών, πιστοποιεί με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι το υπαρκτό υδατικό έλλειμμα, αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα για την Θεσσαλία. Το πρόβλημα αυτό - στο βαθμό που παραμένει άλυτο επηρεάζει πλέον επικίνδυνα τόσο το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, όσο και ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής λειτουργίας στην περιφέρειά μας και δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την αγροτική παραγωγή, όπως θέλουν ορισμένοι να το περιορίσουν. II. Η κατάσταση αυτή καταδεικνύει την αδήριτη ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων της εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου καθώς και των άλλων έργων ( Σμοκόβο, Ταμιευτήρας Κάρλας) και βεβαίως επιβεβαιώνει τον περιβαλλοντικό, πρωτίστως, χαρακτήρα τους, αφού αποτελούν την μόνη διέξοδο για την αποφυγή ερημοποίησης του θεσσαλικού κάμπου. Ταυτόχρονα αναδεικνύει την ανάγκη χάραξης εθνικής

2 στρατηγικής στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης υδατικών πόρων, που θα δίνει λύσεις στα σοβαρά προβλήματα τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. III. Η χώρα μας αλλά και ειδικότερα η Θεσσαλία, βάλλονται τα τελευταία χρόνια άδικα, για έλλειψη περιβαλλοντικής και οικολογικής ευαισθησίας, με αφορμή την έναρξη κατασκευής μεγάλων έργων στη Θεσσαλία, όπως η εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου και η κατασκευή του Ταμιευτήρα Κάρλας (στη θέση της αποξηρανθείσης λίμνης). Για την αποκατάσταση της αλήθειας και προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες και φορείς που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, τονίζουμε τα παρακάτω : ΑΧΕΛΩΟΣ Η μεταφορά μέρους των νερών του άνω ρου του Αχελώου, αποτελεί μία σοβαρή παρέμβαση με περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, που στοχεύει στην αποτροπή της οικολογικής περιβαλλοντικής καταστροφής της Θεσσαλικής πεδιάδας. Με το εθνικό αυτό έργο πολλαπλού σκοπού, θα αντιμετωπισθούν τα σοβαρά προβλήματα της ύδρευσης (γιατί τα υπόγεια νερά υφίστανται επιβάρυνση με νιτρικά πάνω από ανεκτά όρια), η δραματική πτώση της στάθμης των υπόγειων υδροφορέων, ο μηδενισμός της παροχής του ποταμού Πηνειού, αλλά και η άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων που αρδεύονται πλημμελώς. Ουδείς πλέον σήμερα, αμφισβητεί τις θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου για την Θεσσαλία. Ακραίες απόψεις που κατά παράδοση - όπως σε κάθε μεγάλο αναπτυξιακό έργο - υποστηρίζονται από ορισμένες «οικολογικές» οργανώσεις, έχουν ήδη απορριφθεί στο σύνολό τους, τόσο από την κεντρική διοίκηση και την κοινωνία (επιστημονικοί φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λ.π), όσο και από τα αρμόδια θεσμικά όργανα (Σ.τ.Ε). Είναι άλλωστε γνωστή η τελευταία απόφαση του Σ.τ.Ε 3478/2000 η οποία, απορρίπτει στην ουσία όλες τις αιτιάσεις των οργανώσεων αυτών, για δήθεν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, καταδεικνύει την έλλειψη επιχειρημάτων από την πλευρά τους και αποδέχεται ουσιαστικά μόνο την προστασία ενός μείζονος σημασίας πολιτιστικού μνημείου, του μοναστηρίου του Αγίου Γεωργίου στο Μυρόφυλλο Τρικάλων, η κατάκλυση του οποίου έχει οριστικά απότραπεί με τις κατάλληλες τροποποιήσεις στις αρχικές μελέτες. 2

3 Επιπλέον σε ότι αφορά την περιβαλλοντική διάσταση του θέματος, σημειώνουμε ότι τα νερά του Αχελώου αξιοποιούνται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας από την Δ.Ε.Η, αφού σε όλο το μήκος του έχουν ήδη αναπτυχθεί 5 υδροηλεκτρικά έργα με τα αντίστοιχα φράγματα. Συνεπώς και εάν ακόμη υπήρχαν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τα έργα αυτά, προφανώς δεν θα οφείλονται στην εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου. Συνοπτικά η εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου : Αποτρέπει τους σοβαρούς κινδύνους ερημοποίησης και ξηρασίας της Θεσσαλίας καθώς και το περιβαλλοντικό - οικολογικό έγκλημα που αργά αλλά σταθερά συντελείται στην περιοχή, όσο δεν μεταφέρεται νερό από τον άνω ρου του Αχελώου. Επιλύει σοβαρά προβλήματα ύδρευσης και επάρκειας νερού για άλλες χρήσεις (βιομηχανία κ.λ.π.) Συμβάλλει στην διατήρηση του στρατηγικού πλεονεκτήματος της Θεσσαλίας και της χώρας μας στον γεωργικό τομέα. Συμβάλλει αποφασιστικά στον τομέα της παραγωγής ενέργειας αιχμής. Ενισχύει την αντιπλημμυρική θωράκιση της θεσσαλικής πεδιάδας. Η σχετική με τα έργα του Αχελώου συνοπτική έκθεση που ακολουθεί, περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους του σημαντικού αυτού έργου πολλαπλού σκοπού. ΚΑΡΛΑ Η λίμνη Κάρλα δεν αποξηράνθηκε για να αποδοθούν οι εκτάσεις της στην καλλιέργεια, όπως λανθασμένα ισχυρίζονται νεότεροι ανιστόρητοι κριτές, αποδίδοντας συγχρόνως την αβάσιμη κατηγορία του περιβαλλοντικού εγκλήματος. Η αποξήρανση έγινε το , για να εξυγιανθεί η περιοχή από τα έλη και να προστατευθούν οι κάτοικοι της περιοχής από την ελονοσία και οι παρακάρλιες εκτάσεις περίπου στρ. από τις πλημμύρες, να αποξηρανθούν, να αποστραγγισθούν-υποστραγγισθούν και μετά την φυσική απόπλυσή τους να αρδευτούν από Ταμιευτήρα που θα κατασκευαζόταν στη Β φάση των έργων, μετά 3-4 χρόνια, όπως προέβλεπαν οι σχετικές μελέτες (Nobile 3

4 1913 & Macdonald 1933) και όχι μετά από δεκάδες χρόνια, όπως δυστυχώς συνέβη από κακή πολιτική διαχείριση του θέματος. IV. Παράλληλα με την διεκδίκηση των μεγάλων έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, οι Θεσσαλοί και ειδικότερα η ΠΑ.Σ.Ε, όχι μόνο δεν υπέστειλε την σημαία της ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ υδατικών πόρων, αλλά αντίθετα ενημερώνει συνεχώς τους χρήστες νερού και κυρίως τους αγρότες για τα θέματα οικονομίας νερού και επίμονα επιζητεί την σύσταση Φορέα διαχείρισης των υδατικών πόρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι βασικές προϋποθέσεις για την επίλυση - σε βάθος χρόνου - των προβλημάτων αυτών της Θεσσαλίας, είναι ο μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός προγραμματισμός, η υλοποίηση των αναγκαίων έργων, η αλλαγή - εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου και η άμεση ίδρυση "αρχής ή φορέα διαχείρισης" σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της οδηγίας - πλαίσιο του 2000 της Ε.Ε, στα οποία αναφέρεται με συνοπτική έκθεση του ο κ. Ι. Μυλόπουλος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτή άλλωστε η εξέλιξη αποτελεί και το νέο χαρακτηριστικό για την Θεσσαλία αλλά και τη χώρα μας γενικότερα, που υποχρεώνει θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς να επανεξετάσουν το έργο της μεταφοράς νερού από τον άνω ρου του Αχελώου υπό τα νέα δεδομένα, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει ορθολογική διαχείριση νερών στα πλαίσια μίας εθνικής στρατηγικής, χωρίς τα αντίστοιχα έργα και μάλιστα σε συνθήκες πανικού και κοινωνικών αντιδράσεων από την λειψυδρία. V. Απαιτείται σήμερα πλέον ολοκληρωμένη προσέγγιση για το κρίσιμο χρηματοδοτικό θέμα, δεδομένου ότι ούτε οι εθνικοί πόροι επαρκούν για την υλοποίηση των έργων σε εύλογο χρονικό διάστημα - ιδιαίτερα με τα έργα της Ολυμπιάδας και την πρωτοφανή συγκέντρωση πόρων στο λεκανοπέδιο Αττικής ούτε από την πλευρά της Ε.Ε. (μέσω του Γ Κ.Π.Σ.) φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα άμεσης χρηματοδότησης, με δεδομένο ότι ο φάκελος του έργου στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. παραμένει κλειστός, όπως διαπιστώσαμε από προηγούμενη επίσκεψη μας στις Βρυξέλλες. 4

5 Τα παραπάνω προβλήματα στη χρηματοδότηση, έχουν σαφώς επιβεβαιωθεί από την πορεία των έργων τα τελευταία επτά χρόνια ( ) και αποδεικνύουν ότι δεν αρκούν πλέον γενικόλογες υποσχέσεις. Με άλλα λόγια είναι επιτακτική η ανάγκη για μία υπεύθυνη θέση από την κυβέρνηση στα παρακάτω αιτήματα της Θεσσαλίας : Άμεση επανέναρξη των έργων που σταμάτησαν (με οδυνηρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις). Ολοκλήρωση του συνολικού σχεδιασμού και ειδικότερα των έργων κατάντη του Πευκοφύτου (έξοδος σήραγγας). Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα με "πακέτο" χρηματοδότησης του έργου ή τμημάτων του από όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης (εθνικοί πόροι, Ε.Ε., δανεισμός, αυτόχρηματοδότηση κ.ο.κ.) Ειδικότερα θεωρούμε επιβεβλημένο, εκτός από την συγκεκριμένη δέσμευση για διάθεση εθνικών πόρων, να επανεξετασθεί η επαναφορά του θέματος στα όργανα της Ε.Ε., έστω και για επιμέρους τμήματα του έργου, δεδομένου ότι η εκτροπή είναι ένα άθροισμα επιμέρους τεχνικών έργων με διαφορετικό χαρακτήρα και στόχους (περιβάλλον, ύδρευση, γεωργία, ενέργεια κ.λ.π.). VI. Η ανάδειξη όλων των παραπάνω θεμάτων και ιδιαίτερα του περιβαλλοντικού προβλήματος και των κινδύνων ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΞΗΡΑΣΙΑΣ της θεσσαλικής πεδιάδας, η ενημέρωση των πολιτών, της τοπικής κοινωνίας, των συναρμόδιων Υπουργείων και των κομμάτων, για την αναγκαιότητα και την περιβαλλοντική σημασία των μεγάλων έργων αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων, σε μία περίοδο έξαρσης του προβλήματος από την έλλειψη υδατικών πόρων στη Θεσσαλία, αποτελούν τους κύριους στόχους της ΠΑ.Σ.Ε.. Σημειώνουμε ότι η ΠΑ.Σ.Ε, χάρη στην σύνθεσή της και την επιστημονική, κοινωνική και πολιτική αντιπροσωπευτικότητά της, αποτελεί έναν αναντικατάστατο και αξιόπιστο παράγοντα για συνεργασία τόσο με την κεντρική διοίκηση όσο και με τα όργανα της Ε.Ε, για την εισαγωγή των θεσμικών αλλαγών που προωθεί η Ε.Ε. και οι οποίες είναι αναγκαίες για να διασφαλίσουν στο μέλλον την αειφορία στην διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων. 5

6 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ της ΠΑ.Σ.Ε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πρόεδρος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αναπληρωτής Πρόεδρος ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ Ν.A. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αντιπρόεδρος ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ Ν.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΑΜΗΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΙΦΩΝΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΔΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΑΚΗΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΓΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε / Κεντρικής Ελλάδος Ταμίας ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε /Τμήμα Κ-Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε / Τμήμα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ πρώην ΝΟΜΑΡΧΗΣ Ν.A. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ πρώην ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ πρώην ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε / Κεντρικής Ελλάδος Γεν. Γραμματέας ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΙΛΑ ΚΑΡΥΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Προϊσταμένη Γραφείου ΕΥΔΕ ΑΧΕΛΩΟΥ 6

TEE. Πρωτοβουλία του ΤΕΕ για το έργο Μεσοχώρας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 #88 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

TEE. Πρωτοβουλία του ΤΕΕ για το έργο Μεσοχώρας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 #88 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ TEE ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 #88 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ. & Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρωτοβουλία του ΤΕΕ για το έργο Μεσοχώρας

Διαβάστε περισσότερα

TEE ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 #87. Το ΤΕΕ συνεχίζει σε πνεύμα συνεργασίας ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

TEE ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 #87. Το ΤΕΕ συνεχίζει σε πνεύμα συνεργασίας ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ TEE ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 #87 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ. & Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το ΤΕΕ συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα Νερό & Γεωργία στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα Αθήνα Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 5 2. Οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας 6 3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η ιεράρχηση προτεραιοτήτων θα γίνει βάσει:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η ιεράρχηση προτεραιοτήτων θα γίνει βάσει: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και ιδιαίτερα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας με τον Τομέα Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση του ΚΚΕ για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων

Η πρόταση του ΚΚΕ για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων Η πρόταση του ΚΚΕ για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων ΓΕΝΙΚΑ Όλες οι εξελίξεις, διεθνώς στην ΕΕ και στη χώρα μας επιβεβαιώνουν τις αρνητικές για το λαό συνέπειες της πολιτικής της άρχουσας τάξης και της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Μηχ. Περ/ντος, ΤΕΕ/ΠΤ Μαγνησίας, Μέλος Αντιπρ., Επιμελήτρια της ΜΕ Περ/ντος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα και σκοπιμότητα της εκτροπής του Αχελώου

Επικαιρότητα και σκοπιμότητα της εκτροπής του Αχελώου Επικαιρότητα και σκοπιμότητα της εκτροπής του Αχελώου Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος Διευθύνων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη 1. Σύντομο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ Κ.Δ.Θεσσαλίας ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ Κ.Δ.Θεσσαλίας ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ Κ.Δ.Θεσσαλίας ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ.) Για μια ακόμη χρονιά γιορτάστηκε η παγκόσμια ημέρα νερού (22 Μαρτίου) με τις συνήθεις ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές των έργων εκτροπής του Αχελώου»

«Τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές των έργων εκτροπής του Αχελώου» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 0 ΔΠΜΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Τεχνολογικές, κοινωνικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /19-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /19-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /19-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 ΘΕΜΑ: 5 ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προγραμματισμός. Περιφέρειας Θεσσαλίας Β ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

πολιτική για την αξιοβίωτη ανάπτυξη, τον κοινωνικό - οικολογικό μετασχηματισμό της παραγωγής, την προστασία και τη διαχείριση του

πολιτική για την αξιοβίωτη ανάπτυξη, τον κοινωνικό - οικολογικό μετασχηματισμό της παραγωγής, την προστασία και τη διαχείριση του ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 πολιτική για την αξιοβίωτη ανάπτυξη, τον κοινωνικό - οικολογικό μετασχηματισμό της παραγωγής, την προστασία και τη διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ :

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ : ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της «Καλλιστώ» για το Φράγμα Νεστορίου - Σύνοψη

Η θέση της «Καλλιστώ» για το Φράγμα Νεστορίου - Σύνοψη Η θέση της «Καλλιστώ» για το Φράγμα Νεστορίου - Σύνοψη Το φράγμα στο Νεστόριο έχει προβληθεί ως ένας βασικός μοχλός ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Οι επιπτώσεις του ωστόσο, κοινωνικές και περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙE - ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Πρόλογος 4 Α. Εισαγωγή Αντικείμενο Εργασιών Υποεπιτροπής 7 Β. Θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία

Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία Ι. Θανόπουλος ρ. Μηχανικός, ΕΗ/ ΥΗΠ/ΚΕΨΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ. Γκούµας Γεωπόνος, Ν.Α Λάρισας Π. ούβλης Γεωλόγος, ΕΗ/ ΥΗΠ/ΚΕΨΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α Α. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α Α Μ Ε Ρ Ο Υ Σ Β. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α Β Μ Ε Ρ Ο Υ Σ Γ. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Β Α Θ Ρ Ω Ν ΕΠΧΣ & ΑΑ για τις ΑΠΕ - 225 - Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο: Ελάχιστες Αμοιβές Μηχανικών

Ένθετο: Ελάχιστες Αμοιβές Μηχανικών Ένθετο: Ελάχιστες Αμοιβές Μηχανικών Διαδικασία Αξιολόγησης Χατζηζαλάρ Τεύχος 68ο ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 03 Το σημείωμα του Προέδρου Στις 15 Δεκεμβρίου 1972, η Γενική Συνέλευση του OΗΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Δήμος Φαρκαδόνας 1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/6/2003 Α.Π. 25292. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/νση: Χωροταξίας Τμήμα: Α

Αθήνα, 25/6/2003 Α.Π. 25292. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/νση: Χωροταξίας Τμήμα: Α Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/νση: Χωροταξίας Τμήμα: Α Α.Π. 25292 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 115 23 TELEFAX : 64 58 690 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έργα και παρεμβάσεις στην Οροσειρά Ροδόπης

Έργα και παρεμβάσεις στην Οροσειρά Ροδόπης Έργα και παρεμβάσεις στην Οροσειρά Ροδόπης 1. Εισαγωγή Η Οροσειρά Ροδόπης αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα για την οικονομική συρρίκνωση και την ερήμωση της ελληνικής ορεινής ενδοχώρας. Μέχρι τα μέσα του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου

Γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕYΘΥΝΣΗ B: Πολεοδομία - Χωροταξία Γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ &

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου Ο Δήμος Αποκορώνου συνδυάζει ένα εντυπωσιακό ορεινό όγκο, μια παραγωγική και ιδιαιτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροπή Αχελώου - ΣτΕ Ολ 26/2014 στο υπό έκδοση τεύχος ΠερΔικ 4/2013 με παρατ. Ε. Τροβά

Εκτροπή Αχελώου - ΣτΕ Ολ 26/2014 στο υπό έκδοση τεύχος ΠερΔικ 4/2013 με παρατ. Ε. Τροβά Εκτροπή Αχελώου - ΣτΕ Ολ 26/2014 στο υπό έκδοση τεύχος ΠερΔικ 4/2013 με παρατ. Ε. Τροβά Ακύρωση πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας των έργων μερικής εκτροπής του άνω ρου ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π.1.1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα