Μαθαίνω πώς να µαθαίνω µέσα από το περιβάλλον ενός µουσείου Φυσικής Ιστορίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαθαίνω πώς να µαθαίνω µέσα από το περιβάλλον ενός µουσείου Φυσικής Ιστορίας"

Transcript

1 Μαθαίνω πώς να µαθαίνω µέσα από το περιβάλλον ενός µουσείου Φυσικής Ιστορίας Τσιάλος Στέφανος, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε Μέξη Ευγενία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, υπ. ρ. Π.Τ.Ν. Παν/µίου Ιωαννίνων Περίληψη: Στην αναζήτηση µιας παιδαγωγικής πρακτικής που να δίνει ώθηση στο δυναµικό των παιδιών και να κινητοποιεί όσο περισσότερο γίνεται τη δηµιουργικότητά τους και την τάση τους για πειραµατισµό, ώστε η κατάκτηση της γνώσης να γίνεται µε τρόπο ευχάριστο και ενεργά συµµετοχικό, απαντά µια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση. Συγκεκριµένα, προτείνεται η διασύνδεση του σχολείου µε διάφορους περιβαλλοντικούς µορφωτικούς χώρους, όπως µουσεία, πινακοθήκες, καλλιτεχνικά εργαστήρια και άλλα πολιτιστικά στοιχεία, ώστε ο περιορισµένος και αυστηρός χώρος του σχολείου, να µετατρέπεται σε έναν χώρο εκπαίδευσης πειραµατισµού, ενδιαφέροντος, έκφρασης και δηµιουργίας. Η επίσκεψη στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας προσφέρει µοναδική εµπειρία στους µαθητές αλλά και εκπαιδευτικό υλικό που εµπλουτίζει το πρόγραµµα σπουδών µε έναν επινonτικό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η ποικιλία των γνωστικών αντικειµένων δίνει την ευελιξία στον εκπαιδευτικό να τα χρησιµοποιήσει σε ένα ευρύ φάσµα επιπέδων κάνοντας σύνδεση µε δραστηριότητες προ και µεταεπίσκεψης. Εισαγωγή Στην αναζήτηση µιας παιδαγωγικής πρακτικής που να δίνει ώθηση στο δυναµικό των παιδιών και να κινητοποιεί όσο περισσότερο γίνεται τη δηµιουργικότητά τους και την τάση τους για πειραµατισµό, ώστε η κατάκτηση της γνώσης να γίνεται µε τρόπο ευχάριστο και ενεργά συµµετοχικό, απαντά µια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση. Συγκεκριµένα, προτείνεται η διασύνδεση του σχολείου µε διάφορους περιβαλλοντικούς µορφωτικούς χώρους, όπως µουσεία, πινακοθήκες, καλλιτεχνικά εργαστήρια και άλλα πολιτιστικά στοιχεία, ώστε ο περιορισµένος και αυστηρός χώρος του σχολείου, να µετατρέπεται σε έναν χώρο εκπαίδευσης πειραµατισµού, ενδιαφέροντος, έκφρασης και δηµιουργίας. Το µουσείο, αρχικά χώρος οργανωµένης παρουσίασης αντικειµένων που συνδέονται µε την πολιτιστική κληρονοµιά και την εξέλιξη του υλικού πολιτισµού, ήρθε αργότερα σαν εκπαιδευτικός χώρος, σαν κοινωνική ανάγκη για πληροφόρηση σ όλες τις κοινωνικές βαθµίδες και όχι µόνο σε λίγες επιλεκτικά. Με επίκεντρο το παιδί και τη µοναδικότητά του, τα βιωµατικά προγράµµατα ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον και την πολιτιστική και τεχνολογική κληρονοµιά, στοχεύεται η αλλαγή της µαθησιακής διαδικασίας, Με τη νέα αυτή φιλοσοφική-παιδαγωγική προσέγγιση, το παιδί δέχεται αλλά και εκπέµπει τα δικά του µηνύµατα και αναλαµβάνει συντονιστικό ρόλο ανάµεσα στο σχολείο και το µορφωτικό περιβάλλον. Το µουσείο µε τον πλούτο των αντικειµένων και των µαρτυριών του, µετατρέπεται σε µορφωτικό χώρο, όπου καθένας µπορεί να αντλεί τις γνώσεις και τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του (Bown Lalage, 2003, p.7) ISSN

2 Μουσείο και σχολείο : µια σχέση αλληλεπίδρασης Το µουσείο όπως εξελίχθηκε ως τις µέρες µας, είχε τη µορφή χώρου συλλογής και φύλαξης πληροφοριών ή αναβάθµισης µιας περιοχής, αλλά σίγουρα δεν επιτελούσε εκπαιδευτικό έργο και κυρίως για τα πλατύτερα κοινωνικά στρώµατα.. Προκύπτει µε τον τρόπο αυτό, η ανάγκη για εξέλιξή του, ώστε να δίνει κίνητρα για δράση και προβληµατισµό, να προσελκύει όλες τις ηλικίες δίνοντας στον καθένα, χώρο για µελέτη και πληροφόρηση. Χωρίς να αποτελεί προέκταση ή το συµπλήρωµα άλλης εκπαιδευτικής µονάδας, αλλά µε παράλληλη εκπαιδευτική λειτουργία, να προσφέρει νέες δυνατότητες. Στο προηγούµενο συνηγορεί και η Τσολάκη,. (1977) όταν αναφέρει πως κατά τον J.Cotton Dana, ένα καλό µουσείο προσελκύει,, οδηγεί σε προβληµατισµό και έτσι προάγει τη µάθηση. Είναι ένα µορφωτικό ίδρυµα που βοηθά τα µέλη της κοινότητας να γίνουν ευτυχέστερα, σοφότερα και περισσότερο αποτελεσµατικά άτοµα. Τη θέση παράλληλων εκπαιδευτικών συστηµάτων δίνει στα µουσεία και ο Frank Oppenheimer (1978), του ερευνητικού κέντρου Exploratorium στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά και πολύ καλό συνεργάτη του σχολείου. Το παιδί-επισκέπτης οδηγείται στην αναζήτηση της πληροφορίας, µε τρόπο ευχάριστο και δηµιουργικό, ενεργοποιώντας αισθήσεις και ενδιαφέροντα. Στόχος είναι το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο µουσείο να µη λειτουργεί ως υποκατάστατο της σχολικής διαδικασίας αλλά ως εναλλακτική γνωστική προσέγγιση, µε άξονα την ψυχαγωγία. Μέσα από τις κατάλληλα διαµορφωµένες ερωτήσεις, τα αντικείµενα αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, πέρα από την οπτική τους διάσταση. Χάρη στην πολυσηµία τους δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν εκ νέου σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Τσιτούρη, Α., 2002 σ.22-25), καλλιεργώντας την παρατήρηση, την ανακάλυψη, τον προβληµατισµό και το συσχετισµό µε το σήµερα. Η επαφή του παιδιού µε το µουσείο, γίνεται µετά από στόχους που έχουν τεθεί και διακρίνονται σε κοινωνικο-συναισθηµατικούς που αφορούν την εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού, δηλαδή την πνευµατική και ηθική του αυτονοµία καθώς και σε γνωστικούς, δηλαδή την ανάπτυξη δηµιουργικότητας, την κριτική ικανότητα και την αυτονοµία.( Kammii Constance & Devriew Rheta, σ. 83). Η εφαρµογή του προγράµµατος Εφαρµόζουµε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, υιοθετώντας το κονστρουκτιβιστικό µοντέλο µάθησης, το οποίο εστιάζεται στο άτοµο και στους τρόπους που µαθαίνει, δίνοντας περισσότερο έµφαση στην ποιότητα των εµπειριών και στις διαδικασίες διαβίου µάθησης και λιγότερο στο περιεχόµενο της διδασκαλίας. Εστιάζουµε δηλαδή στο πώς και όχι στο τι. Με τον τρόπο αυτό η µάθηση γίνεται µια ενεργητική διαδικασία όπου το άτοµο κατασκευάζει νοήµατα. ιαµορφώνεται δε, από το προσωπικό αλλά και το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον του ατόµου, επηρεάζοντας τη γνωστική, ISSN

3 σωµατική, συναισθηµατική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του, λειτουργώντας ολιστικά. Το πρόγραµµα αναπτύσσεται και λειτουργεί βιωµατικά, µε το ρόλο του εµψυχωτή να περιορίζεται στο να ενθαρρύνει τους µαθητές να εµπλακούν στις διαδικασίες που θα τους προσφέρουν αξιόλογες εµπειρίες. εν προσφέρει λύσεις αλλά παραπέµπει σε επόµενες ερωτήσεις µε στόχο πάντα να παρακινήσει τα παιδιά σε προσεκτικότερες παρατηρήσεις, προβλέψεις και έλεγχο. Τα παιδιά αλληλεπιδρούν µεταξύ τους στην πορεία τους προς την µάθηση, µετατρέποντας την σε µια κοινωνική διαδικασία. Η µάθηση είναι συνεργατική, πίστευε ο µεγάλος παιδαγωγός Vygotsky και πηγή της νοητικής ανάπτυξης. Υιοθετούµε ακόµη µια από τις ισχυρότερες θέσεις της θεωρίας του, διαµορφώνουµε το περιβάλλον και τις δραστηριότητες σε επίπεδο που να αποτελούν πρόκληση για τα παιδιά,κοντά στα ενδιαφέροντα τους και µε στόχο να τα φέρουν σε ένα ανώτερο επίπεδο ικανοτήτων (ΖΕΑ). Οι νέες γνώσεις είναι απαραίτητο να συνδυαστούν µε τις προηγούµενες γνώσεις των παιδιών, ώστε να δοµηθούν και να γίνουν κατανοητές (µέθοδος της σκαλωσιάς, κατά τον Vygotsky). Με τα παιχνίδια δραστηριότητες του προγράµµατος, αναπτύσσεται η γλώσσα, η µνήµη η φαντασία και η δηµιουργικότητά τους, αποκτούν αυτοέλεγχο, γίνονται περισσότερο συνεργάσιµα, διευρύνοντας την κοινωνική τους ικανότητα αλλά και την ικανότητα να κατανοούν τα συναισθήµατα των άλλων. Η γλώσσα γίνεται το εργαλείο για τους ρόλους, τους κανόνες και τους στόχους, ενώ τα κίνητρα (γιατί) λειτουργούν ως παράγοντες που ενισχύουν τη µάθηση. εν παραβλέπουµε βέβαια και την άποψη του Piaget για τη σηµασία που έχει για το παιδί η αλληλεπίδραση του µε τα αντικείµενα και ότι η νόηση αναπτύσσεται µε την εξερεύνηση του φυσικού και του κοινωνικού κόσµου, µε την ατοµική εξερεύνηση και ανακάλυψη. Οδηγούµαστε έτσι σ ένα µουσείο µε ένα ευρύ φάσµα ενεργητικών και βιωµατικών µεθόδων µάθησης που παρέχει τη δυνατότητα της εµπλοκής µε τα αντικείµενα στον επισκέπτη, πάντα σε δράσεις που έχουν νόηµα για τη ζωή του. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που ακολουθεί προσφέρει στους µικρούς µαθητές εµπειρίες, ευκαιρίες για υποθέσεις και πειραµατισµό, αλλά και καταγραφής συµπερασµάτων. Η σύνδεση µε το αναλυτικό πρόγραµµα Η αφορµή για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας επίσκεψης στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας µιας περιοχής, µπορεί να προκύψει από ένα σχέδιο εργασίας σχετικά µε κάποιο περιβαλλοντικό θέµα που απασχολεί τα παιδιά, την παρατήρηση κάποιου φυσικού φαινοµένου που δηµιούργησε ερωτήµατα σε µέλη της οµάδας, η ξαφνική εµφάνιση ενός µαγικού κουτιού µε θησαυρούς, η ανακάλυψη ενός λευκώµατος στη βιβλιοθήκη µε περίεργα ζώα και φυτά κ.α.. Όλα τα προηγούµενα µπορούν να γίνουν το έναυσµα για νέες ανακαλύψεις και νέες γνώσεις. Ερωτήσεις προβληµατισµού µπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών, όπως για ISSN

4 παράδειγµα : Πώς λέτε ότι σχηµατίστηκαν οι βράχοι; Πώς ήταν τα ζώα που έζησαν πολλά χρόνια πριν; Ο προβληµατισµός αυτός οδηγεί στην πρόταση για συλλογή υλικού και πληροφοριών µέσα στην τάξη και στη συνέχεια σε επίσκεψη στο Μουσείο της περιοχής, ώστε να πάρουµε περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήµατά µας. Tα παιδιά οδηγούνται στη δηµιουργία οµάδων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να βρεθούν πληροφορίες από βιβλία, φωτογραφίες, επιστηµονικά περιοδικά, το διαδίκτυο κ.λ. Η συλλογή αυτού του υλικού παρουσιάζεται στην τάξη από την κάθε οµάδα και δηµιουργείται «το µουσείο της τάξης». Στην επεξεργασία του υλικού γίνεται συζήτηση γύρω από προϊστορικά ζώα και φυτά, βιότοπους και γενικά γεωλογικούς και αισθητικούς θησαυρούς. Θεωρούµε επίσης βασική προϋπόθεση για την επίσκεψη στο µουσείο, το να προηγηθεί η επίσκεψη σ αυτό του εκπαιδευτικού, προκειµένου να επισηµάνει τα τµήµατα του µουσείου που προσφέρονται για διερεύνηση και που αφορούν τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες της οµάδας που θα επισκεφτεί το µουσείο. ιηγήσεις ή µια παράσταση κουκλοθέατρου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσα από τον εκπαιδευτικό για την ευαισθητοποίηση των παιδιών και την υποκίνηση του ενδιαφέρον τους για ό,τι βρίσκεται εκεί. Το παιδί αυτοδιδάσκεται, αποκωδικοποιώντας τους σωστούς κανόνες που προκύπτουν από την συµπεριφορά των ηρώων των ιστοριών που θα ακούσει ή των παραστάσεων που θα παρακολουθήσει. Η επίσκεψη στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας προσφέρει µοναδική εµπειρία στους µαθητές αλλά και εκπαιδευτικό υλικό που εµπλουτίζει το πρόγραµµα σπουδών µε έναν επινonτικό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η ποικιλία των γνωστικών αντικειµένων δίνει την ευελιξία στον εκπαιδευτικό να τα χρησιµοποιήσει σε ένα ευρύ φάσµα επιπέδων κάνοντας σύνδεση µε δραστηριότητες προ και µεταεπίσκεψης. Στο πρόγραµµα που περιγράφεται, έγινε προσπάθεια ώστε οι δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν, εντός και εκτός µουσείου, να συνδεθούν µε την θεωρία πολλαπλής νοηµοσύνης του Gardner, σύµφωνα µε την οποία όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα ή ικανότητες, ούτε µαθαίνουν µε τον ίδιο τρόπο, αλλά αντιλαµβάνονται τον κόσµο µε οκτώ τουλάχιστον διαφορετικούς και εξίσου σηµαντικούς τρόπους. Προωθείται έτσι η γλωσσική ή λεκτική νοηµοσύνη, η οποία σχετίζεται µε τον προφορικό και το γραπτό λόγο, µε τις εξής δραστηριότητες: µε τις ερωτήσεις προβληµατισµούς, από και προς τα παιδιά κατά το χρόνο παρουσίασης του προγράµµατος µε τις νέες λέξεις µε τις οποίες έρχονται σε επαφή σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος µε την συζήτηση-επεξεργασία των βιωµάτων τους µετά την επίσκεψη, στο χώρο της τάξης µε τα λεκτικά παιχνίδια µε την δηµιουργία - συγγραφή από τα ίδια, ιστοριών και ποιηµάτων ISSN

5 Η λογικοµαθηµατική νοηµοσύνη, η οποία σχετίζεται µε τη λογική, µαθηµατική και επιστηµονική ικανότητα, την επίλυση προβληµάτων, χρήση αφηρηµένων εννοιών και σχέσεων, συνδέθηκε µε τι εξής δραστηριότητες: µε τις ερωτήσεις-προβληµατισµούς που τέθηκαν στα παιδιά, στην προετοιµασία για το µουσείο, στη διάρκεια του προγράµµατος και στην επεξεργασία του στην τάξη µε την δραστηριότητα συµπλήρωσης των πινάκων µε τις ασκήσεις µαθηµατικών εννοιών Στην προώθηση της χωροαντιληπτικής νοηµοσύνης, η οποία σχετίζεται µε την έννοια του χώρου και την ικανότητα κάποιου να φτιάχνει µια νοητή εικόνα και να κινείται µε βάση αυτήν, συνέβαλαν οι παρακάτω δραστηριότητες: παιχνίδι κρυµµένου θησαυρού παιχνίδι παρατηρητικότητας οι χειροτεχνίες κατασκευές κατά την υλοποίηση του προγράµµατος η ζωγραφική Στην ανάπτυξη της µουσικής νοηµοσύνης, η οποία σχετίζεται µε τη δηµιουργία ρυθµών και τραγουδιών και την αναγνώριση των χτύπων και των παλµικών δονήσεων, συνέβαλαν: η µελοποίηση των ποιηµάτων που γράφουν τα παιδιά µετά την επίσκεψη τους στο µουσείο Η σωµατικο-κιναισθητική νοηµοσύνη, η οποία σχετίζεται µε την επίλυση προβληµάτων µέσω του σώµατος, της κίνησης και της οµιλίας, αλλά και τη χρήση του σώµατος για την έκφραση συναισθηµάτων, προωθήθηκε µε την δραστηριότητα του θεατρικού παιχνιδιού και των αυτοσχεδιασµών. Η οργάνωση της έκθεσης ή µιας γιορτής µε το υλικό των δραστηριοτήτων των παιδιών, εντός και εκτός µουσείου, και η παρουσίαση τους σε κοινό, καθώς και το γεγονός της οµαδικής εργασίας των παιδιών ή µιας πιθανής έκδοσης, συµβάλει στην ανάπτυξη της διαπροσωπικής νοηµοσύνης, η οποία σχετίζεται µε την γλωσσική και µη γλωσσική κατανόηση των άλλων και την επικοινωνία και συνεργασία µαζί τους Για την προώθηση της ενδοπροσωπικής ή ενδοατοµικής νοηµοσύνης, η οποία σχετίζεται µε τη γνώση των εσωτερικών ικανοτήτων, δυνατοτήτων και συναισθηµάτων και την αποτελεσµατική λειτουργία στη ζωή, συνέβαλε: η καλλιέργεια κατάλληλης συµπεριφοράς στο στάδιο προετοιµασίας των παιδιών για την επίσκεψη στο µουσείο η δραστηριότητα δηµιουργίας προσωπικής συλλογής και η συµπλήρωση εκπαιδευτικών φυλλαδίων στο χώρο του µουσείου Με την εµπλοκή του παιδιού σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, ευνοείται σε γενικό επίπεδο και η προώθηση του τελευταίου τύπου, της νατουραλιστικής νοηµοσύνης, που σχετίζεται µε την ικανότητα του ατόµου να κάνει διακρίσεις ανάµεσα σε ζωντανούς οργανισµούς και να δείχνει ευαισθησία στα φαινόµενα του φυσικού κόσµου. Η συµµετοχή του παιδιού στο πρόγραµµα, συµβάλλει στο να αποκτήσει γνώσεις και εµπειρίες για το κοντινό του περιβάλλον, να βρει σχέσεις µε το παρελθόν και να εκτιµήσει τον παράγοντα άνθρωπο. ISSN

6 Στην οργάνωση του προγράµµατος λαµβάνουµε υπόψη το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου και επιδιώκουµε τη διαθεµατική προσέγγιση και τη διαπλοκή των στόχων σε ό,τι περιλαµβάνει. Μαθαίνω πώς να µαθαίνω µέσα από τα µουσεία Φυσικής Ιστορίας Στη συνέχεια παραθέτουµε µερικές προτάσεις για την ανάπτυξη των επισκέψεων στα µουσεία Φυσικής Ιστορίας.. Αυτές οι ιδέες οµαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες τη γη, τα φυτά, και τα ζώα, που αφορούν κάθε φορά τις συλλογές και τα εκθέµατα του µουσείου. Αυτές οι ιδέες αποτελούν µόνο µια πρόταση που µπορεί να προσαρµοστεί, να προστεθούν νέες ιδέες, να συνδυαστούν µε διάφορους τρόπους για την υλοποίηση κάθε φορά διαφορετικών σκοπών και στόχων και αληθινά να προσφέρουν στο ταξίδι της γνώσης. Η µεγάλη ποικιλοµορφία των οικοσυστηµάτων και των διαφόρων ειδών πανίδας και χλωρίδας σε κάθε τόπο, επιβάλουν την ανάγκη γνωριµίας και αξιοποίησης ενός τοπικού µουσείου Φυσικής Ιστορίας, που αναδεικνύει τον πλούτο της κάθε περιοχής. Η συµβολή του Μουσείου είναι καθοριστική στην ανάπτυξη περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας και αγάπης µέσα από το ερέθισµα της παρουσίασης των εκθεµάτων του, στους επισκέπτες του και ιδιαίτερα στα παιδιά.. Η γη Οι µαθητές οδηγούνται ώστε να ανακαλύψουν τις δυνάµεις που διαµορφώνουν τη γη: τον αέρα, το νερό, τον πάγο, τη θερµότητα/πυρκαγιά, τα ηφαίστεια, τους σεισµούς, τα ζωντανά πλάσµατα (φυτά και ζώα), και τα ανθρώπινα όντα. Κατά την επίσκεψη στο µουσείο δηµιουργούνται οµάδες. Ο στόχος κάθε οµάδας στην πρώτη φάση, είναι αυτό στο οποίο µια δύναµη έχει επιπτώσεις στη γη. ίνουµε στις δυνάµεις αυτές, ιδιότητες γλύπτη, που διαµορφώνουν την τελική εικόνα των αντικειµένων που εµείς βλέπουµε. Ζητάµε από τους µαθητές να βρουν τους σχηµατισµούς και τις θέσεις, που κάθε «γλύπτης - δύναµη» προκάλεσε µε την παρουσία του και θέτουµε ερωτήσεις: Κάθε δύναµη έχει µια χαρακτηριστική δράση επάνω στη γη. Πώς µπορείτε να το προσδιορίσετε; Που ενεργούν πρώτιστα στη γήινη επιφάνεια; Που ενισχύουν τη γήινη επιφάνεια; Που λειτουργούν περισσότερες από µία δύναµη; Πόση οµοιότητα έχουν οι «δυνάµεις -γλύπτες» στα αποτελέσµατα τους; Πώς αλληλεπιδρούν; Ποιος είναι ο γρηγορότερος τρόπος να σµιλευτούν τα µέρη της γης; Ο πιο αργός; Ζητήστε από τους µαθητές να κάνουν σκίτσα µε τη δράση των δυνάµεων. Πίσω στην τάξη οι µαθητές µπορούν να σχεδιάσουν τους παγετώνες, τα ηφαίστεια, τις σπηλιές, τα φαράγγια, τα βουνά, τους κοραλλιογενείς υφάλους, και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της γήινης επιφάνειας ή να τα εντοπίσουν σε χάρτες ή σε σφαίρες. Μπορούν να κάνουν µακέτες χρησιµοποιώντας άργιλο ή χαρτοπολτό. Οι οµάδες µπορούν να οργανώσουν συζητήσεις όπου, «ο γλύπτης» λειτουργεί σαν ο σηµαντικότερος, ο ισχυρότερος, ο οµορφότερος, µέσα από πληροφορίες που τα παιδιά συλλέγουν στην επίσκεψή τους στο µουσείο. Μπορούν να ερευνήσουν ISSN

7 τα διάσηµα γεγονότα που συνδέονται µε αυτές τις δυνάµεις, να διαβάσουν µύθους και ιστορίες που εξηγούν τη δηµιουργία της γης και των στοιχείων της, ή να ερευνήσουν πώς έχουν αντιµετωπισθεί ή έχουν ενσωµατωθεί στις θρησκείες των διάφορων πολιτισµών. Σε κάποια µουσεία Φυσικής Ιστορίας, συναντάµε σκελετούς προϊστορικών ζώων (δεινοσαύρων). Στην επιστροφή στην τάξη, η λέξη δεινόσαυρος δίνει το έναυσµα για πολλές γλωσσικές δραστηριότητες (συλλαβισµό, σύνθεση λέξεων, οικογένειες λέξεων, ρίµες). Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους και να πουν προφορικά ή γραπτά, ιστορίες για τους δεινοσαύρους, που ενσωµατώνουν τις παρατηρήσεις που έκαναν στο µουσείο. Μερικά θέµατα µπορούν να είναι, «εάν είχα έναν δεινόσαυρο για κατοικίδιο» «Εάν οι δεινόσαυροι ζούσαν σήµερα», «εάν οι δεινόσαυροι µπορούσαν να µιλήσουν». ιαβάζουν ή αφηγούνται τις ιστορίες, τραγουδούν τραγούδια, κάνουν κατασκευές µε διάφορα υλικά µε το ίδιο θέµα. Τα φυτά Στα µουσεία Φυσικής Ιστορίας συναντούµε συλλογές από ποικιλίες φυτών, λουλουδιών, καρπών, φύλλων, ριζών, τακτοποιηµένα σε οικογένειες ή ακόµη απόψεις των εσωτερικών µερών τους. Αξιοποιούµε τις απεικονίσεις δασών, λιβαδιών, ή άλλων βιοτόπων, καθώς και αντιπροσωπευτικά φυτά από κάθε βιότοπο. Ακτές, λίµνες, έρηµοι, τούνδρα, είναι µερικές από τις περιπτώσεις βιοτόπων που µπορούν να γνωρίσουν τα παιδιά. Ζητούµε να εξετάσουν τους βιότοπούς που τους παρουσιάζονται και τα φυτά που ανήκουν σε κάθε έναν από αυτούς. Ανάλογα µε την ηλικία, τις δυνατότητες και το υπόβαθρο των µαθητών, αυτή η δραστηριότητα µπορεί να γίνει απλούστερη ή πιο σύνθετη, ανασύροντας πληροφορίες για τους εδαφολογικούς τύπους, όπως, η αποξήρανση, η έκθεση στο φως του ήλιου και το κλίµα, το ποσό των βροχοπτώσεων, οι δυνατότητες των διάφορων ειδών θυελλών, η υγρασία, καθώς και στο οικονοµικό ενδιαφέρον που απορρέει από την καθεµιά.. Βοηθούµε τα παιδιά να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα των βιότοπων κάνοντας συγκρίσεις. Ποιος βιότοπος είναι ο θερµότερος; Ο πιο κρύος; Ο ξηρότερος; Ο υγρότερος; Πώς είναι οι πηγές, το είδος νερού; Ποιον βιότοπο θα επιθυµούσατε να επισκεφτείτε; Εάν αποφασίζατε να φτιάξετε ένα αγρόκτηµα, πού θα προτιµούσατε να το κάνετε; Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να εξηγήσουν και να υπερασπίσουν τις απαντήσεις τους, βασισµένοι στις παρατηρήσεις τους, αναπτύσσοντας επιχειρηµατικό λόγο. ηµιουργούµε κι εµείς τον δικό µας βιότοπο µε τη χρήση φυσικών υλικών (φυτεύουµε σπόρους φυτών και λουλουδιών ) ή κάνουµε µακέτες µε διάφορα υλικά. Κάνουν συλλογές µε ρίζες, κλαδιά, φύλλα, καρπούς κ.λ. Συντάσσουν πίνακες µε φυτά που τρώγονται ή όχι και το χώρο προέλευσής τους. Παίζουµε γλωσσικά παιχνίδια µε τα ονόµατα των φυτών, δηµιουργούµε το αλφάβητο των φυτών,. ISSN

8 Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να αφήσουν τη φαντασία τους να τρέξει επινοώντας ιστορίες για τα φυτά όλων των βιοτόπων! ηµιουργούν ακόµη έναν κατάλογο ασυνήθιστων ονοµάτων που βρίσκουν στα εκθέµατα του µουσείου, παραδείγµατος χάριν, «γρύλος ή αράχνη» και γράφουν τους µύθους που έχουν σχέση µε το όνοµά τους. Παιχνίδια µεταξύ οµάδων: κάθε οµάδα ρωτάει την απέναντι της: να βρείτε και να ονοµάσετε φυτά που ζουν στο νερό γίνονται πολύ ψηλά έχουν µια φοβερή µυρωδιά έχουν µια θαυµάσια µυρωδιά, έχουν λουλούδια µε πέντε πέταλα, δεν έχουν φύλλα, τρώνε τα έντοµα, αυξάνονται στην έρηµο, κ.λ. νικητής η οµάδα που απαντά σε περισσότερες ερωτήσεις. Παίζουν στην τάξη το παιχνίδι του χαµένου θησαυρού µε µαντέµατα σχετικά µε τις προηγούµενες εµπειρίες τους από το χώρο του µουσείου. Τα ζώα Τα τοποθετηµένα ζώα στις προθήκες των µουσείων είναι τόσο αληθοφανή που ξαφνιάζουν! Τα παιδιά εντυπωσιάζονται από τα εκθέµατα αυτά, που τα φέρνουν κοντά σε περιοχές όπως την Αφρική, την Ασία, την περιοχή της Αρκτικής και Ανταρκτικής, µέσα σε φυσικές τοποθετήσεις των βιότοπών τους. Μετά την ξενάγηση στο συγκεκριµένο τοµέα του µουσείου, αφήνουµε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήµατα και τις εντυπώσεις τους. Προτείνουµε το παιχνίδι «ποιος είµαι» στο οποίο καλούνται να βρουν ποιο ζώο εννοείται, από τις περιγραφές. ίνουµε εικόνες ζώων και πουλιών από τα οποία λείπουν ουρές, ράµφη, πόδια, που πρέπει να βρεθούν και να τοποθετηθούν τα σωστά, µέσα από ένα µεγάλο αριθµό αντίστοιχων εικόνων. Ζητούµε από τα παιδιά να επιλέξουν οποιαδήποτε δύο ζώα και να βρουν δύο τρόπους µε τους οποίους είναι όµοια, και δύο τρόπους µε τους οποίους είναι διαφορετικά. Καθώς αυτό επαναλαµβάνεται αρκετές φορές, ενισχύει τις δυνατότητες των µαθητών στο να διαφοροποιούν και να γενικεύουν µεταξύ των µελών µιας οµάδας. ηµιουργούµε έναν δικό µας ζωολογικό κήπο: Εξηγούµε στους µαθητές ότι έχουν την ευθύνη ενός νέου ζωολογικού κήπου, και ότι ο σκοπός της επίσκεψής τους στο µουσείο είναι να αποφασιστεί ποια ζώα πρέπει να είναι στο ζωολογικό κήπο. Οι µαθητές θα εργαστούν κατά οµάδες για να επιλέξουν τα ζώα, και για να συµπληρώσουν για κάθε ζώο που επιλέγουν, µια «ταυτότητα» από ερωτήσεις όπως: «Από πού προέρχεται αυτό το ζώο; Τι είδους κλίµα είναι καλύτερο γι αυτό; Πώς πρέπει να είναι το σπίτι που θα του ετοιµάσετε; Είναι αυτό ένα ζώο που απειλείται µε εξαφάνιση; Τι σκέπτεστε γι αυτά τα ζώα που ζουν στους ζωολογικούς κήπους; Μερικές από αυτές τις ερωτήσεις µπορούν να απαντηθούν από την παρατήρηση, άλλες από τις πληροφορίες των ετικετών και άλλες θα απαιτήσουν την περαιτέρω έρευνα από τους µαθητές. Η πολυπλοκότητα ή η εκλέπτυνση των ερωτήσεων µπορεί να προσαρµοστεί στην ηλικία, τις δυνατότητες, και τα υπόβαθρα των µαθητών. ISSN

9 Ζώα στη γλώσσα Πριν από την επίσκεψη, προτρέπουµε τους µαθητές να συλλέξουν και να συντάξουν έναν κατάλογο παραδειγµάτων των ζωικών εικόνων στη γλώσσα, π.χ, «πονηρός σαν αλεπού «ή «σοφός σαν κουκουβάγια» Επίσης περιλάβετε τα ζωικά ονόµατα που έχουν κάποια προϊόντα ή έχουν χρησιµοποιηθεί ως σύµβολα, όπως, το γεράκι για το αεριωθούµενο ή το αεροπλάνο. Πίσω στην τάξη οι µαθητές µπορούν να σχεδιάσουν τα σύµβολα ή τα λογότυπα για να τα ταιριάξουν µε τις φράσεις τους, ή να γράψουν ιστορίες για τα ζώα που επεξηγούν τις ποιότητες που εκφράζονται σε αυτές. Μπορούµε να ζητήσουµε από τα παιδιά να αναζητήσουν ζώα στα έργα ζωγραφικής, στις διαφηµίσεις, στις συσκευασίες, στα διάφορα προϊόντα, σε όσα περιλαµβάνουν µια αντιπροσώπευση ή µια εικόνα ενός ζώου. Συζητήστε τις παρατηρήσεις τους και κάνετε κοινωνικοοικονοµικές προεκτάσεις. Απίστευτα αλλά αληθινά ώστε στους µαθητές το στόχο της δηµιουργίας ενός βιβλίου µε τίτλο «Απίστευτα αλλά αληθινά» µε πληροφορίες για τα ζώα, βασισµένες στην έρευνα που κάνουν πριν, κατά τη διάρκεια, και µετά, από την επίσκεψη στους διάφορους τοµείς του µουσείου. Αυτό το πρόγραµµα µπορεί να πάρει πολλές κατευθύνσεις, όπως, στοιχεία ζώων σε ακραίες τιµές και σχέσεις µεταξύ τους: ο µεγαλύτερος και ο µικρότερος σε (βάρος, ύψος, όρεξη, απόγονος, οικογένεια, σπίτι), ο µακρύτερος και ο κοντύτερος σε (δόντια, ουρά, λαιµό, διάρκεια ζωής, διαδροµή µετανάστευσης). Ο γρηγορότερος και ο πιο αργός (άλτης, κολυµβητής, δροµέας), το καλύτερο (αναπνοήκράτηµα, κάλυψη, όραση, ακοή, όσφρηση). εδοµένου ότι οι µαθητές συλλέγουν τις πληροφορίες τους, θα πρέπει να κάνουν τις κρίσεις και τις συγκρίσεις π.χ., η µέγιστη σχέση διανυόµενης απόστασης µε το µέγεθος του σώµατος ή των ποδιών του; Ζώα και µουσική Πριν από την επίσκεψη στο µουσείο ακούµε µε τα παιδιά µουσικά κοµµάτια που αφορούν τα ζώα, π.χ., «καρναβάλι των ζώων»,«ο Πέτρος και ο λύκος» ή άλλα κοµµάτια.. Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να κινηθούν µε τις ανάλογες κινήσεις των ζώων καθώς η µουσική παίζεται, και συζητούµε τα συναισθήµατά τους και τις εντυπώσεις που η µουσική δηµιουργεί για κάθε ένα από τα ζώα. Στο µουσείο, ζητάµε από τους µαθητές να παρατηρήσουν τα ζώα που αντιπροσωπεύονταν στα µουσικά κοµµάτια και να συγκρίνουν τις φυσικές και µουσικές εντυπώσεις τους. Η συλλογή των πληροφοριών για τα ζώα και τους βιότοπούς τους, ενθαρρύνει τα παιδιά να δηµιουργήσουν ιστορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µετά από την επίσκεψη για παιχνίδι µε µαριονέτες, κατασκευή κοστουµιών, τραγούδια, χορούς, θεατρικά, βασισµένα στους ζωικούς χαρακτήρες. Βιβλιογραφικές παραποµπές: Άλκηστις, (1995), Μουσεία και Σχολεία, 2η έκδοση, Ελληνικά Γράµµατα Αντζουλάτου - Ρετσίλα Ευριδίκη, (1986), Λαογραφικά µουσεία και παιδεία, Αθήνα Bown Lalage, (2003), New Needs in Adult and Community Education ISSN

10 Chapman, L. H., (1993), ιδακτική της τέχνης, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα Γιαλουράκη, Σοφία, (2001), Εισαγωγή στη Μουσειακή Αγωγή, εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραµµα Γκότσης Στ., (2002 ), Αντικείµενο και ερµηνεία : από τις θεωρητικές αναζητήσεις στη µουσειακή και εκπαιδευτική πράξη, Μουσείο-Σχολείο Γκαζή Α, (2002), Μουσεία για τον 21ο αι.,μουσείο-σχολείο άλκος, Γ., (2000), Σχολείο και µουσείο, εκδ. Καστανιώτη Zeller Terry, (1986), Mουσειακή Εκπαίδευση και τέχνη στο σχολείο, Εικαστική Παιδεία, τ.3 Kammii Constance & Devriew Rheta, Η θεωρία του Jean Piaget και η προσχολική αγωγή, εκδ. ίπτυχο Kirk, Gordon, Education in Museums, Museums in Education Edinburgh, Scottish Museums Council Μουρατιάν Ζαµπέλ, Περ. Λέσχη των εκπαιδευτικών, τ.33, εκδ. Πατάκη. Ντολιοπούλου Έλση, (2003), Σύγχρονα Προγράµµατα για παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, τυπωθήτω- αρδανός. Αθήνα Ντολιοπούλου Έλση, (2004), Σύγχρονες τάσεις της Προσχολικής Αγωγής, τυπωθήτω- αρδανός, Αθήνα Newson Barbara & Silver Adele, (1978), The Art Museum aw Educator, Cleveland Οδηγός Νηπιαγωγού, ΟΕ Β, Αθήνα Παρασκευόπουλου, Ι., (1984), εξελικτική ψυχολογία. τ. 2, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα Τσολάκη έσποινα, (1977, Μάιος), Το µουσείο χθες, σήµερα, αύριο, οµιλία στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών Τσιτούρη,Α, (2002), Μουσείο ένα δυναµικό εργαλείο εκπαίδευσης, Μουσείο-Σχολείο ISSN

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 5: Θεωρίες ψυχολογικής ανάπτυξης Gardner και προσχολική αγωγή Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή.

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή. Προσέλευση μαθητών. Κολύμβηση Φυσική Αγωγή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και κάνουν ασκήσεις για την καλύτερη φυσική κατάστασή τους και παιχνίδια ομαδικότητας, συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 2 0 1 6-2 0 1 7 Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ένα θέµα, συνδυάζοντας το παιχνίδι µε τη γνώση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες. Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής

Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες. Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής Φιλαναγνωσία - Aimer lire Η θετικά προσδιορισμένη σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο ως το κατεξοχήν είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2 0 1 5-2 0 1 6 ιάρκεια σεµιναρίου : 80 ώρες Κόστος : 700 (έως 10 δόσεις των 70 ) Απευθύνεται σε : εµψυχωτές, ηθοποιούς, παιδαγωγούς, θεατρολόγους, µουσειοπαιδαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ 9

Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ 9 Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ 9 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μουσειακή αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγοί: Τζομίδου Μαρία, Κουτάκου Ελένη

Νηπιαγωγοί: Τζομίδου Μαρία, Κουτάκου Ελένη Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο Α γ ί ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ «Τ Ο Δ Α Σ Ο Σ» Αριθμός νηπίων: 15 Νηπιαγωγοί: Τζομίδου Μαρία, Κουτάκου Ελένη Διάρκεια του προγράμματος: Νοέμβριος 2004 - Ιούνιος 2005 Κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσική Παιδαγωγική Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών Ευφημία Τάφα Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή έκβαση της ανάγνωσης μιας ιστορίας Χρονική στιγμή της ανάγνωσης (πότε) Το είδος του κειμένου (τι) Η «γωνιά» της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 Αρ. Μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 38 Αρ. Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 7 Εκπαιδευτικοί:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χώρος και οι Γωνιές απασχόλησης

Ο Χώρος και οι Γωνιές απασχόλησης Ο Χώρος και οι Γωνιές απασχόλησης Δρ. Κατερίνα Σαραφίδου Σχολ. Σύμβουλος 39 ης Π.Α. Ν. Δράμας Το περιβάλλον θα πρέπει να δρα σαν ένα είδος ενυδρείου, στο οποίο αντανακλούν οι ιδέες, οι ηθικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχύτητα Πολλαπλασιασμός και αχρήστευση γνώσεων Τεχνολογική επανάσταση Παγκοσμιοποίηση δικτύων Πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!»

«ΕΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!» 5ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!» Φωτεινή Παπαγερίδου Κοινωνική Λειτουργός Φωτεινή Χριστοφορίδου- Ψυχολόγος Γιατί επιλέξαμε παραμύθι? Γιατί το παραμύθι

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Εκπαιδευτικοί στόχοι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εκπαιδευτικοί στόχοι των προτεινόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος

Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος Τι είναι/ περιλαμβάνει ένα περιβάλλον μάθησης;? Χώρος? Εκπαιδευτικά Υλικά? Σχέσεις- Αλληλεπιδράσεις? Κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας

ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας 2 0 1 6-2 0 1 7 ιάρκεια προγράµµατος : 240 ώρες (1 ΣΚ / µήνα στη διάρκεια δύο ετών) Κόστος : 700 / έτος (έως 10 δόσεις των 70 ) ηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ Σ αυτό το πακέτο etwinning οι µαθητές φτιάχνουν σε οµάδες µια ψηφιακή παρουσίαση - «ο Πολιτισµός σε ένα κουτί» - για τη χώρα του συνεργάτη τους. Οι µαθητές κάθε σχολείου θα συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα.

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. ΠAIΔIKOΣ ΣTAΘMOΣ συννεφούλα Σ' ένα όμορφο καταπράσινο κήπο 2 στρεμμάτων με δένδρα, λουλούδια, παιχνίδια και πολλή αγάπη, δημιουργήσαμε τον χώρο που θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας

Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια πνευματικών ικανοτήτων του παιδιού, η δημιουργικότητα, το αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ Τ4Ε 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΑΞΗ : Δ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2012-2013 Σχολική Μονάδα:... Ονοματεπώνυμο Διευθυντή: ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.......... ΤΗΛ:.. Email:.. FAX:... Προς Δ/νση ΠΕ Ν. Ηλείας Τμήμα Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργικό ή µόνο ασφαλές διαδίκτυο;

ηµιουργικό ή µόνο ασφαλές διαδίκτυο; 2η Εκδήλωση «Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται.» Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015 ηµιουργικό ή µόνο ασφαλές διαδίκτυο; Αλέξανδρος Καπανιάρης Πληροφορικός, Πιστοποιηµένος εκπαιδευτής του προγράµµατος ΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σχέδιο Εργασίας με θέμα:«θαλασσα» Υπεύθυνες δασκάλες: Τάπα Σοφία Σαραλιώτη Έφη 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το θέμα «θάλασσα» πραγματοποιήθηκε από τις

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Μοντέλο Περιεχόµενα ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός Ανάλυση Αναγκών Μαθητή

ιδακτικό Μοντέλο Περιεχόµενα ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός Ανάλυση Αναγκών Μαθητή ιδακτικό Μοντέλο ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός ιδακτικό Μοντέλο Ανάλυση Αναγκών Μαθητή Εποικοδοµισµός Construct ή construction: Κατασκεύασµα ή

Διαβάστε περισσότερα

ημόσιο Νηπιαγωγείο Κολοσσίου Μάθημα Mουσειακής Aγωγής- Tο κάστρο του Κολοσσίου Νηπιαγωγός: Παναγιώτα Ιωάννου Οικονομίδου

ημόσιο Νηπιαγωγείο Κολοσσίου Μάθημα Mουσειακής Aγωγής- Tο κάστρο του Κολοσσίου Νηπιαγωγός: Παναγιώτα Ιωάννου Οικονομίδου ημόσιο Νηπιαγωγείο Κολοσσίου Μάθημα Mουσειακής Aγωγής- Tο κάστρο του Κολοσσίου Νηπιαγωγός: Παναγιώτα Ιωάννου Οικονομίδου Στα πλαίσια της Μουσειακής Αγωγής, το ημόσιο Νηπιαγωγείο Κολοσσίου ανέπτυξε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Για τη σχολική χρονια 2016-2017 Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach)

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach) Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach) Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Εισαγωγικά Η παιδαγωγική του Σχεδίου Εργασίας ή μέθοδος Project βασίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Μπενάκη 110ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

MΟΥΣΕΙΟ. Ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο της γνώσης

MΟΥΣΕΙΟ. Ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο της γνώσης MΟΥΣΕΙΟ Ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο της γνώσης 3ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δασκάλα: Γκοδοσίδου Ελένη Tάξη:Ε2 Σχολική χρονιά: 2014-2015 Οι επισκέψεις στα Μουσεία αποτελούν ένα δημοφιλή

Διαβάστε περισσότερα