Μαθαίνω πώς να µαθαίνω µέσα από το περιβάλλον ενός µουσείου Φυσικής Ιστορίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαθαίνω πώς να µαθαίνω µέσα από το περιβάλλον ενός µουσείου Φυσικής Ιστορίας"

Transcript

1 Μαθαίνω πώς να µαθαίνω µέσα από το περιβάλλον ενός µουσείου Φυσικής Ιστορίας Τσιάλος Στέφανος, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε Μέξη Ευγενία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, υπ. ρ. Π.Τ.Ν. Παν/µίου Ιωαννίνων Περίληψη: Στην αναζήτηση µιας παιδαγωγικής πρακτικής που να δίνει ώθηση στο δυναµικό των παιδιών και να κινητοποιεί όσο περισσότερο γίνεται τη δηµιουργικότητά τους και την τάση τους για πειραµατισµό, ώστε η κατάκτηση της γνώσης να γίνεται µε τρόπο ευχάριστο και ενεργά συµµετοχικό, απαντά µια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση. Συγκεκριµένα, προτείνεται η διασύνδεση του σχολείου µε διάφορους περιβαλλοντικούς µορφωτικούς χώρους, όπως µουσεία, πινακοθήκες, καλλιτεχνικά εργαστήρια και άλλα πολιτιστικά στοιχεία, ώστε ο περιορισµένος και αυστηρός χώρος του σχολείου, να µετατρέπεται σε έναν χώρο εκπαίδευσης πειραµατισµού, ενδιαφέροντος, έκφρασης και δηµιουργίας. Η επίσκεψη στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας προσφέρει µοναδική εµπειρία στους µαθητές αλλά και εκπαιδευτικό υλικό που εµπλουτίζει το πρόγραµµα σπουδών µε έναν επινonτικό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η ποικιλία των γνωστικών αντικειµένων δίνει την ευελιξία στον εκπαιδευτικό να τα χρησιµοποιήσει σε ένα ευρύ φάσµα επιπέδων κάνοντας σύνδεση µε δραστηριότητες προ και µεταεπίσκεψης. Εισαγωγή Στην αναζήτηση µιας παιδαγωγικής πρακτικής που να δίνει ώθηση στο δυναµικό των παιδιών και να κινητοποιεί όσο περισσότερο γίνεται τη δηµιουργικότητά τους και την τάση τους για πειραµατισµό, ώστε η κατάκτηση της γνώσης να γίνεται µε τρόπο ευχάριστο και ενεργά συµµετοχικό, απαντά µια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση. Συγκεκριµένα, προτείνεται η διασύνδεση του σχολείου µε διάφορους περιβαλλοντικούς µορφωτικούς χώρους, όπως µουσεία, πινακοθήκες, καλλιτεχνικά εργαστήρια και άλλα πολιτιστικά στοιχεία, ώστε ο περιορισµένος και αυστηρός χώρος του σχολείου, να µετατρέπεται σε έναν χώρο εκπαίδευσης πειραµατισµού, ενδιαφέροντος, έκφρασης και δηµιουργίας. Το µουσείο, αρχικά χώρος οργανωµένης παρουσίασης αντικειµένων που συνδέονται µε την πολιτιστική κληρονοµιά και την εξέλιξη του υλικού πολιτισµού, ήρθε αργότερα σαν εκπαιδευτικός χώρος, σαν κοινωνική ανάγκη για πληροφόρηση σ όλες τις κοινωνικές βαθµίδες και όχι µόνο σε λίγες επιλεκτικά. Με επίκεντρο το παιδί και τη µοναδικότητά του, τα βιωµατικά προγράµµατα ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον και την πολιτιστική και τεχνολογική κληρονοµιά, στοχεύεται η αλλαγή της µαθησιακής διαδικασίας, Με τη νέα αυτή φιλοσοφική-παιδαγωγική προσέγγιση, το παιδί δέχεται αλλά και εκπέµπει τα δικά του µηνύµατα και αναλαµβάνει συντονιστικό ρόλο ανάµεσα στο σχολείο και το µορφωτικό περιβάλλον. Το µουσείο µε τον πλούτο των αντικειµένων και των µαρτυριών του, µετατρέπεται σε µορφωτικό χώρο, όπου καθένας µπορεί να αντλεί τις γνώσεις και τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του (Bown Lalage, 2003, p.7) ISSN

2 Μουσείο και σχολείο : µια σχέση αλληλεπίδρασης Το µουσείο όπως εξελίχθηκε ως τις µέρες µας, είχε τη µορφή χώρου συλλογής και φύλαξης πληροφοριών ή αναβάθµισης µιας περιοχής, αλλά σίγουρα δεν επιτελούσε εκπαιδευτικό έργο και κυρίως για τα πλατύτερα κοινωνικά στρώµατα.. Προκύπτει µε τον τρόπο αυτό, η ανάγκη για εξέλιξή του, ώστε να δίνει κίνητρα για δράση και προβληµατισµό, να προσελκύει όλες τις ηλικίες δίνοντας στον καθένα, χώρο για µελέτη και πληροφόρηση. Χωρίς να αποτελεί προέκταση ή το συµπλήρωµα άλλης εκπαιδευτικής µονάδας, αλλά µε παράλληλη εκπαιδευτική λειτουργία, να προσφέρει νέες δυνατότητες. Στο προηγούµενο συνηγορεί και η Τσολάκη,. (1977) όταν αναφέρει πως κατά τον J.Cotton Dana, ένα καλό µουσείο προσελκύει,, οδηγεί σε προβληµατισµό και έτσι προάγει τη µάθηση. Είναι ένα µορφωτικό ίδρυµα που βοηθά τα µέλη της κοινότητας να γίνουν ευτυχέστερα, σοφότερα και περισσότερο αποτελεσµατικά άτοµα. Τη θέση παράλληλων εκπαιδευτικών συστηµάτων δίνει στα µουσεία και ο Frank Oppenheimer (1978), του ερευνητικού κέντρου Exploratorium στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά και πολύ καλό συνεργάτη του σχολείου. Το παιδί-επισκέπτης οδηγείται στην αναζήτηση της πληροφορίας, µε τρόπο ευχάριστο και δηµιουργικό, ενεργοποιώντας αισθήσεις και ενδιαφέροντα. Στόχος είναι το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο µουσείο να µη λειτουργεί ως υποκατάστατο της σχολικής διαδικασίας αλλά ως εναλλακτική γνωστική προσέγγιση, µε άξονα την ψυχαγωγία. Μέσα από τις κατάλληλα διαµορφωµένες ερωτήσεις, τα αντικείµενα αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, πέρα από την οπτική τους διάσταση. Χάρη στην πολυσηµία τους δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν εκ νέου σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Τσιτούρη, Α., 2002 σ.22-25), καλλιεργώντας την παρατήρηση, την ανακάλυψη, τον προβληµατισµό και το συσχετισµό µε το σήµερα. Η επαφή του παιδιού µε το µουσείο, γίνεται µετά από στόχους που έχουν τεθεί και διακρίνονται σε κοινωνικο-συναισθηµατικούς που αφορούν την εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού, δηλαδή την πνευµατική και ηθική του αυτονοµία καθώς και σε γνωστικούς, δηλαδή την ανάπτυξη δηµιουργικότητας, την κριτική ικανότητα και την αυτονοµία.( Kammii Constance & Devriew Rheta, σ. 83). Η εφαρµογή του προγράµµατος Εφαρµόζουµε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, υιοθετώντας το κονστρουκτιβιστικό µοντέλο µάθησης, το οποίο εστιάζεται στο άτοµο και στους τρόπους που µαθαίνει, δίνοντας περισσότερο έµφαση στην ποιότητα των εµπειριών και στις διαδικασίες διαβίου µάθησης και λιγότερο στο περιεχόµενο της διδασκαλίας. Εστιάζουµε δηλαδή στο πώς και όχι στο τι. Με τον τρόπο αυτό η µάθηση γίνεται µια ενεργητική διαδικασία όπου το άτοµο κατασκευάζει νοήµατα. ιαµορφώνεται δε, από το προσωπικό αλλά και το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον του ατόµου, επηρεάζοντας τη γνωστική, ISSN

3 σωµατική, συναισθηµατική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του, λειτουργώντας ολιστικά. Το πρόγραµµα αναπτύσσεται και λειτουργεί βιωµατικά, µε το ρόλο του εµψυχωτή να περιορίζεται στο να ενθαρρύνει τους µαθητές να εµπλακούν στις διαδικασίες που θα τους προσφέρουν αξιόλογες εµπειρίες. εν προσφέρει λύσεις αλλά παραπέµπει σε επόµενες ερωτήσεις µε στόχο πάντα να παρακινήσει τα παιδιά σε προσεκτικότερες παρατηρήσεις, προβλέψεις και έλεγχο. Τα παιδιά αλληλεπιδρούν µεταξύ τους στην πορεία τους προς την µάθηση, µετατρέποντας την σε µια κοινωνική διαδικασία. Η µάθηση είναι συνεργατική, πίστευε ο µεγάλος παιδαγωγός Vygotsky και πηγή της νοητικής ανάπτυξης. Υιοθετούµε ακόµη µια από τις ισχυρότερες θέσεις της θεωρίας του, διαµορφώνουµε το περιβάλλον και τις δραστηριότητες σε επίπεδο που να αποτελούν πρόκληση για τα παιδιά,κοντά στα ενδιαφέροντα τους και µε στόχο να τα φέρουν σε ένα ανώτερο επίπεδο ικανοτήτων (ΖΕΑ). Οι νέες γνώσεις είναι απαραίτητο να συνδυαστούν µε τις προηγούµενες γνώσεις των παιδιών, ώστε να δοµηθούν και να γίνουν κατανοητές (µέθοδος της σκαλωσιάς, κατά τον Vygotsky). Με τα παιχνίδια δραστηριότητες του προγράµµατος, αναπτύσσεται η γλώσσα, η µνήµη η φαντασία και η δηµιουργικότητά τους, αποκτούν αυτοέλεγχο, γίνονται περισσότερο συνεργάσιµα, διευρύνοντας την κοινωνική τους ικανότητα αλλά και την ικανότητα να κατανοούν τα συναισθήµατα των άλλων. Η γλώσσα γίνεται το εργαλείο για τους ρόλους, τους κανόνες και τους στόχους, ενώ τα κίνητρα (γιατί) λειτουργούν ως παράγοντες που ενισχύουν τη µάθηση. εν παραβλέπουµε βέβαια και την άποψη του Piaget για τη σηµασία που έχει για το παιδί η αλληλεπίδραση του µε τα αντικείµενα και ότι η νόηση αναπτύσσεται µε την εξερεύνηση του φυσικού και του κοινωνικού κόσµου, µε την ατοµική εξερεύνηση και ανακάλυψη. Οδηγούµαστε έτσι σ ένα µουσείο µε ένα ευρύ φάσµα ενεργητικών και βιωµατικών µεθόδων µάθησης που παρέχει τη δυνατότητα της εµπλοκής µε τα αντικείµενα στον επισκέπτη, πάντα σε δράσεις που έχουν νόηµα για τη ζωή του. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που ακολουθεί προσφέρει στους µικρούς µαθητές εµπειρίες, ευκαιρίες για υποθέσεις και πειραµατισµό, αλλά και καταγραφής συµπερασµάτων. Η σύνδεση µε το αναλυτικό πρόγραµµα Η αφορµή για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας επίσκεψης στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας µιας περιοχής, µπορεί να προκύψει από ένα σχέδιο εργασίας σχετικά µε κάποιο περιβαλλοντικό θέµα που απασχολεί τα παιδιά, την παρατήρηση κάποιου φυσικού φαινοµένου που δηµιούργησε ερωτήµατα σε µέλη της οµάδας, η ξαφνική εµφάνιση ενός µαγικού κουτιού µε θησαυρούς, η ανακάλυψη ενός λευκώµατος στη βιβλιοθήκη µε περίεργα ζώα και φυτά κ.α.. Όλα τα προηγούµενα µπορούν να γίνουν το έναυσµα για νέες ανακαλύψεις και νέες γνώσεις. Ερωτήσεις προβληµατισµού µπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών, όπως για ISSN

4 παράδειγµα : Πώς λέτε ότι σχηµατίστηκαν οι βράχοι; Πώς ήταν τα ζώα που έζησαν πολλά χρόνια πριν; Ο προβληµατισµός αυτός οδηγεί στην πρόταση για συλλογή υλικού και πληροφοριών µέσα στην τάξη και στη συνέχεια σε επίσκεψη στο Μουσείο της περιοχής, ώστε να πάρουµε περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήµατά µας. Tα παιδιά οδηγούνται στη δηµιουργία οµάδων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να βρεθούν πληροφορίες από βιβλία, φωτογραφίες, επιστηµονικά περιοδικά, το διαδίκτυο κ.λ. Η συλλογή αυτού του υλικού παρουσιάζεται στην τάξη από την κάθε οµάδα και δηµιουργείται «το µουσείο της τάξης». Στην επεξεργασία του υλικού γίνεται συζήτηση γύρω από προϊστορικά ζώα και φυτά, βιότοπους και γενικά γεωλογικούς και αισθητικούς θησαυρούς. Θεωρούµε επίσης βασική προϋπόθεση για την επίσκεψη στο µουσείο, το να προηγηθεί η επίσκεψη σ αυτό του εκπαιδευτικού, προκειµένου να επισηµάνει τα τµήµατα του µουσείου που προσφέρονται για διερεύνηση και που αφορούν τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες της οµάδας που θα επισκεφτεί το µουσείο. ιηγήσεις ή µια παράσταση κουκλοθέατρου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσα από τον εκπαιδευτικό για την ευαισθητοποίηση των παιδιών και την υποκίνηση του ενδιαφέρον τους για ό,τι βρίσκεται εκεί. Το παιδί αυτοδιδάσκεται, αποκωδικοποιώντας τους σωστούς κανόνες που προκύπτουν από την συµπεριφορά των ηρώων των ιστοριών που θα ακούσει ή των παραστάσεων που θα παρακολουθήσει. Η επίσκεψη στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας προσφέρει µοναδική εµπειρία στους µαθητές αλλά και εκπαιδευτικό υλικό που εµπλουτίζει το πρόγραµµα σπουδών µε έναν επινonτικό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η ποικιλία των γνωστικών αντικειµένων δίνει την ευελιξία στον εκπαιδευτικό να τα χρησιµοποιήσει σε ένα ευρύ φάσµα επιπέδων κάνοντας σύνδεση µε δραστηριότητες προ και µεταεπίσκεψης. Στο πρόγραµµα που περιγράφεται, έγινε προσπάθεια ώστε οι δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν, εντός και εκτός µουσείου, να συνδεθούν µε την θεωρία πολλαπλής νοηµοσύνης του Gardner, σύµφωνα µε την οποία όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα ή ικανότητες, ούτε µαθαίνουν µε τον ίδιο τρόπο, αλλά αντιλαµβάνονται τον κόσµο µε οκτώ τουλάχιστον διαφορετικούς και εξίσου σηµαντικούς τρόπους. Προωθείται έτσι η γλωσσική ή λεκτική νοηµοσύνη, η οποία σχετίζεται µε τον προφορικό και το γραπτό λόγο, µε τις εξής δραστηριότητες: µε τις ερωτήσεις προβληµατισµούς, από και προς τα παιδιά κατά το χρόνο παρουσίασης του προγράµµατος µε τις νέες λέξεις µε τις οποίες έρχονται σε επαφή σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος µε την συζήτηση-επεξεργασία των βιωµάτων τους µετά την επίσκεψη, στο χώρο της τάξης µε τα λεκτικά παιχνίδια µε την δηµιουργία - συγγραφή από τα ίδια, ιστοριών και ποιηµάτων ISSN

5 Η λογικοµαθηµατική νοηµοσύνη, η οποία σχετίζεται µε τη λογική, µαθηµατική και επιστηµονική ικανότητα, την επίλυση προβληµάτων, χρήση αφηρηµένων εννοιών και σχέσεων, συνδέθηκε µε τι εξής δραστηριότητες: µε τις ερωτήσεις-προβληµατισµούς που τέθηκαν στα παιδιά, στην προετοιµασία για το µουσείο, στη διάρκεια του προγράµµατος και στην επεξεργασία του στην τάξη µε την δραστηριότητα συµπλήρωσης των πινάκων µε τις ασκήσεις µαθηµατικών εννοιών Στην προώθηση της χωροαντιληπτικής νοηµοσύνης, η οποία σχετίζεται µε την έννοια του χώρου και την ικανότητα κάποιου να φτιάχνει µια νοητή εικόνα και να κινείται µε βάση αυτήν, συνέβαλαν οι παρακάτω δραστηριότητες: παιχνίδι κρυµµένου θησαυρού παιχνίδι παρατηρητικότητας οι χειροτεχνίες κατασκευές κατά την υλοποίηση του προγράµµατος η ζωγραφική Στην ανάπτυξη της µουσικής νοηµοσύνης, η οποία σχετίζεται µε τη δηµιουργία ρυθµών και τραγουδιών και την αναγνώριση των χτύπων και των παλµικών δονήσεων, συνέβαλαν: η µελοποίηση των ποιηµάτων που γράφουν τα παιδιά µετά την επίσκεψη τους στο µουσείο Η σωµατικο-κιναισθητική νοηµοσύνη, η οποία σχετίζεται µε την επίλυση προβληµάτων µέσω του σώµατος, της κίνησης και της οµιλίας, αλλά και τη χρήση του σώµατος για την έκφραση συναισθηµάτων, προωθήθηκε µε την δραστηριότητα του θεατρικού παιχνιδιού και των αυτοσχεδιασµών. Η οργάνωση της έκθεσης ή µιας γιορτής µε το υλικό των δραστηριοτήτων των παιδιών, εντός και εκτός µουσείου, και η παρουσίαση τους σε κοινό, καθώς και το γεγονός της οµαδικής εργασίας των παιδιών ή µιας πιθανής έκδοσης, συµβάλει στην ανάπτυξη της διαπροσωπικής νοηµοσύνης, η οποία σχετίζεται µε την γλωσσική και µη γλωσσική κατανόηση των άλλων και την επικοινωνία και συνεργασία µαζί τους Για την προώθηση της ενδοπροσωπικής ή ενδοατοµικής νοηµοσύνης, η οποία σχετίζεται µε τη γνώση των εσωτερικών ικανοτήτων, δυνατοτήτων και συναισθηµάτων και την αποτελεσµατική λειτουργία στη ζωή, συνέβαλε: η καλλιέργεια κατάλληλης συµπεριφοράς στο στάδιο προετοιµασίας των παιδιών για την επίσκεψη στο µουσείο η δραστηριότητα δηµιουργίας προσωπικής συλλογής και η συµπλήρωση εκπαιδευτικών φυλλαδίων στο χώρο του µουσείου Με την εµπλοκή του παιδιού σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, ευνοείται σε γενικό επίπεδο και η προώθηση του τελευταίου τύπου, της νατουραλιστικής νοηµοσύνης, που σχετίζεται µε την ικανότητα του ατόµου να κάνει διακρίσεις ανάµεσα σε ζωντανούς οργανισµούς και να δείχνει ευαισθησία στα φαινόµενα του φυσικού κόσµου. Η συµµετοχή του παιδιού στο πρόγραµµα, συµβάλλει στο να αποκτήσει γνώσεις και εµπειρίες για το κοντινό του περιβάλλον, να βρει σχέσεις µε το παρελθόν και να εκτιµήσει τον παράγοντα άνθρωπο. ISSN

6 Στην οργάνωση του προγράµµατος λαµβάνουµε υπόψη το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου και επιδιώκουµε τη διαθεµατική προσέγγιση και τη διαπλοκή των στόχων σε ό,τι περιλαµβάνει. Μαθαίνω πώς να µαθαίνω µέσα από τα µουσεία Φυσικής Ιστορίας Στη συνέχεια παραθέτουµε µερικές προτάσεις για την ανάπτυξη των επισκέψεων στα µουσεία Φυσικής Ιστορίας.. Αυτές οι ιδέες οµαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες τη γη, τα φυτά, και τα ζώα, που αφορούν κάθε φορά τις συλλογές και τα εκθέµατα του µουσείου. Αυτές οι ιδέες αποτελούν µόνο µια πρόταση που µπορεί να προσαρµοστεί, να προστεθούν νέες ιδέες, να συνδυαστούν µε διάφορους τρόπους για την υλοποίηση κάθε φορά διαφορετικών σκοπών και στόχων και αληθινά να προσφέρουν στο ταξίδι της γνώσης. Η µεγάλη ποικιλοµορφία των οικοσυστηµάτων και των διαφόρων ειδών πανίδας και χλωρίδας σε κάθε τόπο, επιβάλουν την ανάγκη γνωριµίας και αξιοποίησης ενός τοπικού µουσείου Φυσικής Ιστορίας, που αναδεικνύει τον πλούτο της κάθε περιοχής. Η συµβολή του Μουσείου είναι καθοριστική στην ανάπτυξη περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας και αγάπης µέσα από το ερέθισµα της παρουσίασης των εκθεµάτων του, στους επισκέπτες του και ιδιαίτερα στα παιδιά.. Η γη Οι µαθητές οδηγούνται ώστε να ανακαλύψουν τις δυνάµεις που διαµορφώνουν τη γη: τον αέρα, το νερό, τον πάγο, τη θερµότητα/πυρκαγιά, τα ηφαίστεια, τους σεισµούς, τα ζωντανά πλάσµατα (φυτά και ζώα), και τα ανθρώπινα όντα. Κατά την επίσκεψη στο µουσείο δηµιουργούνται οµάδες. Ο στόχος κάθε οµάδας στην πρώτη φάση, είναι αυτό στο οποίο µια δύναµη έχει επιπτώσεις στη γη. ίνουµε στις δυνάµεις αυτές, ιδιότητες γλύπτη, που διαµορφώνουν την τελική εικόνα των αντικειµένων που εµείς βλέπουµε. Ζητάµε από τους µαθητές να βρουν τους σχηµατισµούς και τις θέσεις, που κάθε «γλύπτης - δύναµη» προκάλεσε µε την παρουσία του και θέτουµε ερωτήσεις: Κάθε δύναµη έχει µια χαρακτηριστική δράση επάνω στη γη. Πώς µπορείτε να το προσδιορίσετε; Που ενεργούν πρώτιστα στη γήινη επιφάνεια; Που ενισχύουν τη γήινη επιφάνεια; Που λειτουργούν περισσότερες από µία δύναµη; Πόση οµοιότητα έχουν οι «δυνάµεις -γλύπτες» στα αποτελέσµατα τους; Πώς αλληλεπιδρούν; Ποιος είναι ο γρηγορότερος τρόπος να σµιλευτούν τα µέρη της γης; Ο πιο αργός; Ζητήστε από τους µαθητές να κάνουν σκίτσα µε τη δράση των δυνάµεων. Πίσω στην τάξη οι µαθητές µπορούν να σχεδιάσουν τους παγετώνες, τα ηφαίστεια, τις σπηλιές, τα φαράγγια, τα βουνά, τους κοραλλιογενείς υφάλους, και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της γήινης επιφάνειας ή να τα εντοπίσουν σε χάρτες ή σε σφαίρες. Μπορούν να κάνουν µακέτες χρησιµοποιώντας άργιλο ή χαρτοπολτό. Οι οµάδες µπορούν να οργανώσουν συζητήσεις όπου, «ο γλύπτης» λειτουργεί σαν ο σηµαντικότερος, ο ισχυρότερος, ο οµορφότερος, µέσα από πληροφορίες που τα παιδιά συλλέγουν στην επίσκεψή τους στο µουσείο. Μπορούν να ερευνήσουν ISSN

7 τα διάσηµα γεγονότα που συνδέονται µε αυτές τις δυνάµεις, να διαβάσουν µύθους και ιστορίες που εξηγούν τη δηµιουργία της γης και των στοιχείων της, ή να ερευνήσουν πώς έχουν αντιµετωπισθεί ή έχουν ενσωµατωθεί στις θρησκείες των διάφορων πολιτισµών. Σε κάποια µουσεία Φυσικής Ιστορίας, συναντάµε σκελετούς προϊστορικών ζώων (δεινοσαύρων). Στην επιστροφή στην τάξη, η λέξη δεινόσαυρος δίνει το έναυσµα για πολλές γλωσσικές δραστηριότητες (συλλαβισµό, σύνθεση λέξεων, οικογένειες λέξεων, ρίµες). Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους και να πουν προφορικά ή γραπτά, ιστορίες για τους δεινοσαύρους, που ενσωµατώνουν τις παρατηρήσεις που έκαναν στο µουσείο. Μερικά θέµατα µπορούν να είναι, «εάν είχα έναν δεινόσαυρο για κατοικίδιο» «Εάν οι δεινόσαυροι ζούσαν σήµερα», «εάν οι δεινόσαυροι µπορούσαν να µιλήσουν». ιαβάζουν ή αφηγούνται τις ιστορίες, τραγουδούν τραγούδια, κάνουν κατασκευές µε διάφορα υλικά µε το ίδιο θέµα. Τα φυτά Στα µουσεία Φυσικής Ιστορίας συναντούµε συλλογές από ποικιλίες φυτών, λουλουδιών, καρπών, φύλλων, ριζών, τακτοποιηµένα σε οικογένειες ή ακόµη απόψεις των εσωτερικών µερών τους. Αξιοποιούµε τις απεικονίσεις δασών, λιβαδιών, ή άλλων βιοτόπων, καθώς και αντιπροσωπευτικά φυτά από κάθε βιότοπο. Ακτές, λίµνες, έρηµοι, τούνδρα, είναι µερικές από τις περιπτώσεις βιοτόπων που µπορούν να γνωρίσουν τα παιδιά. Ζητούµε να εξετάσουν τους βιότοπούς που τους παρουσιάζονται και τα φυτά που ανήκουν σε κάθε έναν από αυτούς. Ανάλογα µε την ηλικία, τις δυνατότητες και το υπόβαθρο των µαθητών, αυτή η δραστηριότητα µπορεί να γίνει απλούστερη ή πιο σύνθετη, ανασύροντας πληροφορίες για τους εδαφολογικούς τύπους, όπως, η αποξήρανση, η έκθεση στο φως του ήλιου και το κλίµα, το ποσό των βροχοπτώσεων, οι δυνατότητες των διάφορων ειδών θυελλών, η υγρασία, καθώς και στο οικονοµικό ενδιαφέρον που απορρέει από την καθεµιά.. Βοηθούµε τα παιδιά να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα των βιότοπων κάνοντας συγκρίσεις. Ποιος βιότοπος είναι ο θερµότερος; Ο πιο κρύος; Ο ξηρότερος; Ο υγρότερος; Πώς είναι οι πηγές, το είδος νερού; Ποιον βιότοπο θα επιθυµούσατε να επισκεφτείτε; Εάν αποφασίζατε να φτιάξετε ένα αγρόκτηµα, πού θα προτιµούσατε να το κάνετε; Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να εξηγήσουν και να υπερασπίσουν τις απαντήσεις τους, βασισµένοι στις παρατηρήσεις τους, αναπτύσσοντας επιχειρηµατικό λόγο. ηµιουργούµε κι εµείς τον δικό µας βιότοπο µε τη χρήση φυσικών υλικών (φυτεύουµε σπόρους φυτών και λουλουδιών ) ή κάνουµε µακέτες µε διάφορα υλικά. Κάνουν συλλογές µε ρίζες, κλαδιά, φύλλα, καρπούς κ.λ. Συντάσσουν πίνακες µε φυτά που τρώγονται ή όχι και το χώρο προέλευσής τους. Παίζουµε γλωσσικά παιχνίδια µε τα ονόµατα των φυτών, δηµιουργούµε το αλφάβητο των φυτών,. ISSN

8 Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να αφήσουν τη φαντασία τους να τρέξει επινοώντας ιστορίες για τα φυτά όλων των βιοτόπων! ηµιουργούν ακόµη έναν κατάλογο ασυνήθιστων ονοµάτων που βρίσκουν στα εκθέµατα του µουσείου, παραδείγµατος χάριν, «γρύλος ή αράχνη» και γράφουν τους µύθους που έχουν σχέση µε το όνοµά τους. Παιχνίδια µεταξύ οµάδων: κάθε οµάδα ρωτάει την απέναντι της: να βρείτε και να ονοµάσετε φυτά που ζουν στο νερό γίνονται πολύ ψηλά έχουν µια φοβερή µυρωδιά έχουν µια θαυµάσια µυρωδιά, έχουν λουλούδια µε πέντε πέταλα, δεν έχουν φύλλα, τρώνε τα έντοµα, αυξάνονται στην έρηµο, κ.λ. νικητής η οµάδα που απαντά σε περισσότερες ερωτήσεις. Παίζουν στην τάξη το παιχνίδι του χαµένου θησαυρού µε µαντέµατα σχετικά µε τις προηγούµενες εµπειρίες τους από το χώρο του µουσείου. Τα ζώα Τα τοποθετηµένα ζώα στις προθήκες των µουσείων είναι τόσο αληθοφανή που ξαφνιάζουν! Τα παιδιά εντυπωσιάζονται από τα εκθέµατα αυτά, που τα φέρνουν κοντά σε περιοχές όπως την Αφρική, την Ασία, την περιοχή της Αρκτικής και Ανταρκτικής, µέσα σε φυσικές τοποθετήσεις των βιότοπών τους. Μετά την ξενάγηση στο συγκεκριµένο τοµέα του µουσείου, αφήνουµε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήµατα και τις εντυπώσεις τους. Προτείνουµε το παιχνίδι «ποιος είµαι» στο οποίο καλούνται να βρουν ποιο ζώο εννοείται, από τις περιγραφές. ίνουµε εικόνες ζώων και πουλιών από τα οποία λείπουν ουρές, ράµφη, πόδια, που πρέπει να βρεθούν και να τοποθετηθούν τα σωστά, µέσα από ένα µεγάλο αριθµό αντίστοιχων εικόνων. Ζητούµε από τα παιδιά να επιλέξουν οποιαδήποτε δύο ζώα και να βρουν δύο τρόπους µε τους οποίους είναι όµοια, και δύο τρόπους µε τους οποίους είναι διαφορετικά. Καθώς αυτό επαναλαµβάνεται αρκετές φορές, ενισχύει τις δυνατότητες των µαθητών στο να διαφοροποιούν και να γενικεύουν µεταξύ των µελών µιας οµάδας. ηµιουργούµε έναν δικό µας ζωολογικό κήπο: Εξηγούµε στους µαθητές ότι έχουν την ευθύνη ενός νέου ζωολογικού κήπου, και ότι ο σκοπός της επίσκεψής τους στο µουσείο είναι να αποφασιστεί ποια ζώα πρέπει να είναι στο ζωολογικό κήπο. Οι µαθητές θα εργαστούν κατά οµάδες για να επιλέξουν τα ζώα, και για να συµπληρώσουν για κάθε ζώο που επιλέγουν, µια «ταυτότητα» από ερωτήσεις όπως: «Από πού προέρχεται αυτό το ζώο; Τι είδους κλίµα είναι καλύτερο γι αυτό; Πώς πρέπει να είναι το σπίτι που θα του ετοιµάσετε; Είναι αυτό ένα ζώο που απειλείται µε εξαφάνιση; Τι σκέπτεστε γι αυτά τα ζώα που ζουν στους ζωολογικούς κήπους; Μερικές από αυτές τις ερωτήσεις µπορούν να απαντηθούν από την παρατήρηση, άλλες από τις πληροφορίες των ετικετών και άλλες θα απαιτήσουν την περαιτέρω έρευνα από τους µαθητές. Η πολυπλοκότητα ή η εκλέπτυνση των ερωτήσεων µπορεί να προσαρµοστεί στην ηλικία, τις δυνατότητες, και τα υπόβαθρα των µαθητών. ISSN

9 Ζώα στη γλώσσα Πριν από την επίσκεψη, προτρέπουµε τους µαθητές να συλλέξουν και να συντάξουν έναν κατάλογο παραδειγµάτων των ζωικών εικόνων στη γλώσσα, π.χ, «πονηρός σαν αλεπού «ή «σοφός σαν κουκουβάγια» Επίσης περιλάβετε τα ζωικά ονόµατα που έχουν κάποια προϊόντα ή έχουν χρησιµοποιηθεί ως σύµβολα, όπως, το γεράκι για το αεριωθούµενο ή το αεροπλάνο. Πίσω στην τάξη οι µαθητές µπορούν να σχεδιάσουν τα σύµβολα ή τα λογότυπα για να τα ταιριάξουν µε τις φράσεις τους, ή να γράψουν ιστορίες για τα ζώα που επεξηγούν τις ποιότητες που εκφράζονται σε αυτές. Μπορούµε να ζητήσουµε από τα παιδιά να αναζητήσουν ζώα στα έργα ζωγραφικής, στις διαφηµίσεις, στις συσκευασίες, στα διάφορα προϊόντα, σε όσα περιλαµβάνουν µια αντιπροσώπευση ή µια εικόνα ενός ζώου. Συζητήστε τις παρατηρήσεις τους και κάνετε κοινωνικοοικονοµικές προεκτάσεις. Απίστευτα αλλά αληθινά ώστε στους µαθητές το στόχο της δηµιουργίας ενός βιβλίου µε τίτλο «Απίστευτα αλλά αληθινά» µε πληροφορίες για τα ζώα, βασισµένες στην έρευνα που κάνουν πριν, κατά τη διάρκεια, και µετά, από την επίσκεψη στους διάφορους τοµείς του µουσείου. Αυτό το πρόγραµµα µπορεί να πάρει πολλές κατευθύνσεις, όπως, στοιχεία ζώων σε ακραίες τιµές και σχέσεις µεταξύ τους: ο µεγαλύτερος και ο µικρότερος σε (βάρος, ύψος, όρεξη, απόγονος, οικογένεια, σπίτι), ο µακρύτερος και ο κοντύτερος σε (δόντια, ουρά, λαιµό, διάρκεια ζωής, διαδροµή µετανάστευσης). Ο γρηγορότερος και ο πιο αργός (άλτης, κολυµβητής, δροµέας), το καλύτερο (αναπνοήκράτηµα, κάλυψη, όραση, ακοή, όσφρηση). εδοµένου ότι οι µαθητές συλλέγουν τις πληροφορίες τους, θα πρέπει να κάνουν τις κρίσεις και τις συγκρίσεις π.χ., η µέγιστη σχέση διανυόµενης απόστασης µε το µέγεθος του σώµατος ή των ποδιών του; Ζώα και µουσική Πριν από την επίσκεψη στο µουσείο ακούµε µε τα παιδιά µουσικά κοµµάτια που αφορούν τα ζώα, π.χ., «καρναβάλι των ζώων»,«ο Πέτρος και ο λύκος» ή άλλα κοµµάτια.. Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να κινηθούν µε τις ανάλογες κινήσεις των ζώων καθώς η µουσική παίζεται, και συζητούµε τα συναισθήµατά τους και τις εντυπώσεις που η µουσική δηµιουργεί για κάθε ένα από τα ζώα. Στο µουσείο, ζητάµε από τους µαθητές να παρατηρήσουν τα ζώα που αντιπροσωπεύονταν στα µουσικά κοµµάτια και να συγκρίνουν τις φυσικές και µουσικές εντυπώσεις τους. Η συλλογή των πληροφοριών για τα ζώα και τους βιότοπούς τους, ενθαρρύνει τα παιδιά να δηµιουργήσουν ιστορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µετά από την επίσκεψη για παιχνίδι µε µαριονέτες, κατασκευή κοστουµιών, τραγούδια, χορούς, θεατρικά, βασισµένα στους ζωικούς χαρακτήρες. Βιβλιογραφικές παραποµπές: Άλκηστις, (1995), Μουσεία και Σχολεία, 2η έκδοση, Ελληνικά Γράµµατα Αντζουλάτου - Ρετσίλα Ευριδίκη, (1986), Λαογραφικά µουσεία και παιδεία, Αθήνα Bown Lalage, (2003), New Needs in Adult and Community Education ISSN

10 Chapman, L. H., (1993), ιδακτική της τέχνης, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα Γιαλουράκη, Σοφία, (2001), Εισαγωγή στη Μουσειακή Αγωγή, εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραµµα Γκότσης Στ., (2002 ), Αντικείµενο και ερµηνεία : από τις θεωρητικές αναζητήσεις στη µουσειακή και εκπαιδευτική πράξη, Μουσείο-Σχολείο Γκαζή Α, (2002), Μουσεία για τον 21ο αι.,μουσείο-σχολείο άλκος, Γ., (2000), Σχολείο και µουσείο, εκδ. Καστανιώτη Zeller Terry, (1986), Mουσειακή Εκπαίδευση και τέχνη στο σχολείο, Εικαστική Παιδεία, τ.3 Kammii Constance & Devriew Rheta, Η θεωρία του Jean Piaget και η προσχολική αγωγή, εκδ. ίπτυχο Kirk, Gordon, Education in Museums, Museums in Education Edinburgh, Scottish Museums Council Μουρατιάν Ζαµπέλ, Περ. Λέσχη των εκπαιδευτικών, τ.33, εκδ. Πατάκη. Ντολιοπούλου Έλση, (2003), Σύγχρονα Προγράµµατα για παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, τυπωθήτω- αρδανός. Αθήνα Ντολιοπούλου Έλση, (2004), Σύγχρονες τάσεις της Προσχολικής Αγωγής, τυπωθήτω- αρδανός, Αθήνα Newson Barbara & Silver Adele, (1978), The Art Museum aw Educator, Cleveland Οδηγός Νηπιαγωγού, ΟΕ Β, Αθήνα Παρασκευόπουλου, Ι., (1984), εξελικτική ψυχολογία. τ. 2, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα Τσολάκη έσποινα, (1977, Μάιος), Το µουσείο χθες, σήµερα, αύριο, οµιλία στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών Τσιτούρη,Α, (2002), Μουσείο ένα δυναµικό εργαλείο εκπαίδευσης, Μουσείο-Σχολείο ISSN

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, 2010 Λοΐζου, Ε. κ Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, Χ. 1 ΔΟΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα.

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. ΠAIΔIKOΣ ΣTAΘMOΣ συννεφούλα Σ' ένα όμορφο καταπράσινο κήπο 2 στρεμμάτων με δένδρα, λουλούδια, παιχνίδια και πολλή αγάπη, δημιουργήσαμε τον χώρο που θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ Σ αυτό το πακέτο etwinning οι µαθητές φτιάχνουν σε οµάδες µια ψηφιακή παρουσίαση - «ο Πολιτισµός σε ένα κουτί» - για τη χώρα του συνεργάτη τους. Οι µαθητές κάθε σχολείου θα συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Στόχοι: Να εκφραστεί ο μαθητής μέσω των χρωμάτων, να γνωρίσει ότι υπάρχουν αγριοκάτσικα και να ενεργοποιηθεί συναισθηματικά προς αυτά. Παράλληλα να αναπτύξει

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταξίδι στο κέντρο της γης Ο κόσµος των εντόµων Είµαι ο σπόρος Το παιχνίδι της χαµένης Θη-Σάυρας Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων σχετικά µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε δηµοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Οικονόμου (Πανεπιστήμιο Γλασκώβης & Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της υφαντικής στο πλαίσιο της δράσης Πηνελόπη-Ghandi

Διδασκαλία της υφαντικής στο πλαίσιο της δράσης Πηνελόπη-Ghandi ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Ε - ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Διδασκαλία της υφαντικής στο πλαίσιο της δράσης Πηνελόπη-Ghandi ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο παρακάτω σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ»

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ» ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Βασ. Αλεξάνδρου 1 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ Τηλ.: 27520 28947 Fax: 27520 27960 e-mail education@pli.gr ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό 1 Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό Τα δύο τεύχη Ιστορίας-Γεωγραφίας αποτελούν δειγματικές διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να μυήσουν αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσια και ουσιαστική µάθηση είναι δηµιουργική

Κάθε γνήσια και ουσιαστική µάθηση είναι δηµιουργική Βασικές παραδοχές : Κάθε γνήσια και ουσιαστική µάθηση είναι δηµιουργική Ø Η επινόηση του καινούριου, του διαφορετικού, η ανατροπή παλαιότερων αναπαραστάσεων, ιδεών, προσεγγίσεων των φαινοµένων και πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

* Εργαστήρι «Μια καρδιά. πηλού : για τη μαμά μου» * Ψυχαγωγικός περίπατος. Αγαπητοί γονείς τη διαφύλαξη κληρονομιάς. Όλοι.

* Εργαστήρι «Μια καρδιά. πηλού : για τη μαμά μου» * Ψυχαγωγικός περίπατος. Αγαπητοί γονείς τη διαφύλαξη κληρονομιάς. Όλοι. Γιατί αξίζει μια βόλτα στο Μουσείο; Αγαπητοί γονείς Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία των μουσείων για τη διαφύλαξη των ανεκτίμητων θησαυρών της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Όλοι έχουμε βρεθεί σε κάποιο μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012

ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012 ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012 Ο μαθητής μου σύμφωνα με συστηματική παρατήρηση διαπίστωσα ότι: είχε δυσκολία στην κοινωνική επαφή. Δεν ήξερε πώς να προσεγγίσει τα υπόλοιπα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το ταξίδι του Ευηνίωνα Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Καρδαμύλης

ποδράσηη Το ταξίδι του Ευηνίωνα Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Καρδαμύλης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας Γυμνάσιο Καρδαμύλης Το ταξίδι του Ευηνίωνα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 207 «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κανελλοπούλου Ελένη Μαθηματικός / δασκάλα Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Νικητοπούλου Δήμητρα Δασκάλα 5 ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων Τάξη Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Κυκλοφοριακή Αγωγή» Σκοπός : Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να μυήσει το παιδί στους βασικούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα