Μαθαίνω πώς να µαθαίνω µέσα από το περιβάλλον ενός µουσείου Φυσικής Ιστορίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαθαίνω πώς να µαθαίνω µέσα από το περιβάλλον ενός µουσείου Φυσικής Ιστορίας"

Transcript

1 Μαθαίνω πώς να µαθαίνω µέσα από το περιβάλλον ενός µουσείου Φυσικής Ιστορίας Τσιάλος Στέφανος, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε Μέξη Ευγενία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, υπ. ρ. Π.Τ.Ν. Παν/µίου Ιωαννίνων Περίληψη: Στην αναζήτηση µιας παιδαγωγικής πρακτικής που να δίνει ώθηση στο δυναµικό των παιδιών και να κινητοποιεί όσο περισσότερο γίνεται τη δηµιουργικότητά τους και την τάση τους για πειραµατισµό, ώστε η κατάκτηση της γνώσης να γίνεται µε τρόπο ευχάριστο και ενεργά συµµετοχικό, απαντά µια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση. Συγκεκριµένα, προτείνεται η διασύνδεση του σχολείου µε διάφορους περιβαλλοντικούς µορφωτικούς χώρους, όπως µουσεία, πινακοθήκες, καλλιτεχνικά εργαστήρια και άλλα πολιτιστικά στοιχεία, ώστε ο περιορισµένος και αυστηρός χώρος του σχολείου, να µετατρέπεται σε έναν χώρο εκπαίδευσης πειραµατισµού, ενδιαφέροντος, έκφρασης και δηµιουργίας. Η επίσκεψη στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας προσφέρει µοναδική εµπειρία στους µαθητές αλλά και εκπαιδευτικό υλικό που εµπλουτίζει το πρόγραµµα σπουδών µε έναν επινonτικό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η ποικιλία των γνωστικών αντικειµένων δίνει την ευελιξία στον εκπαιδευτικό να τα χρησιµοποιήσει σε ένα ευρύ φάσµα επιπέδων κάνοντας σύνδεση µε δραστηριότητες προ και µεταεπίσκεψης. Εισαγωγή Στην αναζήτηση µιας παιδαγωγικής πρακτικής που να δίνει ώθηση στο δυναµικό των παιδιών και να κινητοποιεί όσο περισσότερο γίνεται τη δηµιουργικότητά τους και την τάση τους για πειραµατισµό, ώστε η κατάκτηση της γνώσης να γίνεται µε τρόπο ευχάριστο και ενεργά συµµετοχικό, απαντά µια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση. Συγκεκριµένα, προτείνεται η διασύνδεση του σχολείου µε διάφορους περιβαλλοντικούς µορφωτικούς χώρους, όπως µουσεία, πινακοθήκες, καλλιτεχνικά εργαστήρια και άλλα πολιτιστικά στοιχεία, ώστε ο περιορισµένος και αυστηρός χώρος του σχολείου, να µετατρέπεται σε έναν χώρο εκπαίδευσης πειραµατισµού, ενδιαφέροντος, έκφρασης και δηµιουργίας. Το µουσείο, αρχικά χώρος οργανωµένης παρουσίασης αντικειµένων που συνδέονται µε την πολιτιστική κληρονοµιά και την εξέλιξη του υλικού πολιτισµού, ήρθε αργότερα σαν εκπαιδευτικός χώρος, σαν κοινωνική ανάγκη για πληροφόρηση σ όλες τις κοινωνικές βαθµίδες και όχι µόνο σε λίγες επιλεκτικά. Με επίκεντρο το παιδί και τη µοναδικότητά του, τα βιωµατικά προγράµµατα ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον και την πολιτιστική και τεχνολογική κληρονοµιά, στοχεύεται η αλλαγή της µαθησιακής διαδικασίας, Με τη νέα αυτή φιλοσοφική-παιδαγωγική προσέγγιση, το παιδί δέχεται αλλά και εκπέµπει τα δικά του µηνύµατα και αναλαµβάνει συντονιστικό ρόλο ανάµεσα στο σχολείο και το µορφωτικό περιβάλλον. Το µουσείο µε τον πλούτο των αντικειµένων και των µαρτυριών του, µετατρέπεται σε µορφωτικό χώρο, όπου καθένας µπορεί να αντλεί τις γνώσεις και τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του (Bown Lalage, 2003, p.7) ISSN

2 Μουσείο και σχολείο : µια σχέση αλληλεπίδρασης Το µουσείο όπως εξελίχθηκε ως τις µέρες µας, είχε τη µορφή χώρου συλλογής και φύλαξης πληροφοριών ή αναβάθµισης µιας περιοχής, αλλά σίγουρα δεν επιτελούσε εκπαιδευτικό έργο και κυρίως για τα πλατύτερα κοινωνικά στρώµατα.. Προκύπτει µε τον τρόπο αυτό, η ανάγκη για εξέλιξή του, ώστε να δίνει κίνητρα για δράση και προβληµατισµό, να προσελκύει όλες τις ηλικίες δίνοντας στον καθένα, χώρο για µελέτη και πληροφόρηση. Χωρίς να αποτελεί προέκταση ή το συµπλήρωµα άλλης εκπαιδευτικής µονάδας, αλλά µε παράλληλη εκπαιδευτική λειτουργία, να προσφέρει νέες δυνατότητες. Στο προηγούµενο συνηγορεί και η Τσολάκη,. (1977) όταν αναφέρει πως κατά τον J.Cotton Dana, ένα καλό µουσείο προσελκύει,, οδηγεί σε προβληµατισµό και έτσι προάγει τη µάθηση. Είναι ένα µορφωτικό ίδρυµα που βοηθά τα µέλη της κοινότητας να γίνουν ευτυχέστερα, σοφότερα και περισσότερο αποτελεσµατικά άτοµα. Τη θέση παράλληλων εκπαιδευτικών συστηµάτων δίνει στα µουσεία και ο Frank Oppenheimer (1978), του ερευνητικού κέντρου Exploratorium στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά και πολύ καλό συνεργάτη του σχολείου. Το παιδί-επισκέπτης οδηγείται στην αναζήτηση της πληροφορίας, µε τρόπο ευχάριστο και δηµιουργικό, ενεργοποιώντας αισθήσεις και ενδιαφέροντα. Στόχος είναι το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο µουσείο να µη λειτουργεί ως υποκατάστατο της σχολικής διαδικασίας αλλά ως εναλλακτική γνωστική προσέγγιση, µε άξονα την ψυχαγωγία. Μέσα από τις κατάλληλα διαµορφωµένες ερωτήσεις, τα αντικείµενα αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, πέρα από την οπτική τους διάσταση. Χάρη στην πολυσηµία τους δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν εκ νέου σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Τσιτούρη, Α., 2002 σ.22-25), καλλιεργώντας την παρατήρηση, την ανακάλυψη, τον προβληµατισµό και το συσχετισµό µε το σήµερα. Η επαφή του παιδιού µε το µουσείο, γίνεται µετά από στόχους που έχουν τεθεί και διακρίνονται σε κοινωνικο-συναισθηµατικούς που αφορούν την εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού, δηλαδή την πνευµατική και ηθική του αυτονοµία καθώς και σε γνωστικούς, δηλαδή την ανάπτυξη δηµιουργικότητας, την κριτική ικανότητα και την αυτονοµία.( Kammii Constance & Devriew Rheta, σ. 83). Η εφαρµογή του προγράµµατος Εφαρµόζουµε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, υιοθετώντας το κονστρουκτιβιστικό µοντέλο µάθησης, το οποίο εστιάζεται στο άτοµο και στους τρόπους που µαθαίνει, δίνοντας περισσότερο έµφαση στην ποιότητα των εµπειριών και στις διαδικασίες διαβίου µάθησης και λιγότερο στο περιεχόµενο της διδασκαλίας. Εστιάζουµε δηλαδή στο πώς και όχι στο τι. Με τον τρόπο αυτό η µάθηση γίνεται µια ενεργητική διαδικασία όπου το άτοµο κατασκευάζει νοήµατα. ιαµορφώνεται δε, από το προσωπικό αλλά και το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον του ατόµου, επηρεάζοντας τη γνωστική, ISSN

3 σωµατική, συναισθηµατική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του, λειτουργώντας ολιστικά. Το πρόγραµµα αναπτύσσεται και λειτουργεί βιωµατικά, µε το ρόλο του εµψυχωτή να περιορίζεται στο να ενθαρρύνει τους µαθητές να εµπλακούν στις διαδικασίες που θα τους προσφέρουν αξιόλογες εµπειρίες. εν προσφέρει λύσεις αλλά παραπέµπει σε επόµενες ερωτήσεις µε στόχο πάντα να παρακινήσει τα παιδιά σε προσεκτικότερες παρατηρήσεις, προβλέψεις και έλεγχο. Τα παιδιά αλληλεπιδρούν µεταξύ τους στην πορεία τους προς την µάθηση, µετατρέποντας την σε µια κοινωνική διαδικασία. Η µάθηση είναι συνεργατική, πίστευε ο µεγάλος παιδαγωγός Vygotsky και πηγή της νοητικής ανάπτυξης. Υιοθετούµε ακόµη µια από τις ισχυρότερες θέσεις της θεωρίας του, διαµορφώνουµε το περιβάλλον και τις δραστηριότητες σε επίπεδο που να αποτελούν πρόκληση για τα παιδιά,κοντά στα ενδιαφέροντα τους και µε στόχο να τα φέρουν σε ένα ανώτερο επίπεδο ικανοτήτων (ΖΕΑ). Οι νέες γνώσεις είναι απαραίτητο να συνδυαστούν µε τις προηγούµενες γνώσεις των παιδιών, ώστε να δοµηθούν και να γίνουν κατανοητές (µέθοδος της σκαλωσιάς, κατά τον Vygotsky). Με τα παιχνίδια δραστηριότητες του προγράµµατος, αναπτύσσεται η γλώσσα, η µνήµη η φαντασία και η δηµιουργικότητά τους, αποκτούν αυτοέλεγχο, γίνονται περισσότερο συνεργάσιµα, διευρύνοντας την κοινωνική τους ικανότητα αλλά και την ικανότητα να κατανοούν τα συναισθήµατα των άλλων. Η γλώσσα γίνεται το εργαλείο για τους ρόλους, τους κανόνες και τους στόχους, ενώ τα κίνητρα (γιατί) λειτουργούν ως παράγοντες που ενισχύουν τη µάθηση. εν παραβλέπουµε βέβαια και την άποψη του Piaget για τη σηµασία που έχει για το παιδί η αλληλεπίδραση του µε τα αντικείµενα και ότι η νόηση αναπτύσσεται µε την εξερεύνηση του φυσικού και του κοινωνικού κόσµου, µε την ατοµική εξερεύνηση και ανακάλυψη. Οδηγούµαστε έτσι σ ένα µουσείο µε ένα ευρύ φάσµα ενεργητικών και βιωµατικών µεθόδων µάθησης που παρέχει τη δυνατότητα της εµπλοκής µε τα αντικείµενα στον επισκέπτη, πάντα σε δράσεις που έχουν νόηµα για τη ζωή του. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που ακολουθεί προσφέρει στους µικρούς µαθητές εµπειρίες, ευκαιρίες για υποθέσεις και πειραµατισµό, αλλά και καταγραφής συµπερασµάτων. Η σύνδεση µε το αναλυτικό πρόγραµµα Η αφορµή για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας επίσκεψης στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας µιας περιοχής, µπορεί να προκύψει από ένα σχέδιο εργασίας σχετικά µε κάποιο περιβαλλοντικό θέµα που απασχολεί τα παιδιά, την παρατήρηση κάποιου φυσικού φαινοµένου που δηµιούργησε ερωτήµατα σε µέλη της οµάδας, η ξαφνική εµφάνιση ενός µαγικού κουτιού µε θησαυρούς, η ανακάλυψη ενός λευκώµατος στη βιβλιοθήκη µε περίεργα ζώα και φυτά κ.α.. Όλα τα προηγούµενα µπορούν να γίνουν το έναυσµα για νέες ανακαλύψεις και νέες γνώσεις. Ερωτήσεις προβληµατισµού µπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών, όπως για ISSN

4 παράδειγµα : Πώς λέτε ότι σχηµατίστηκαν οι βράχοι; Πώς ήταν τα ζώα που έζησαν πολλά χρόνια πριν; Ο προβληµατισµός αυτός οδηγεί στην πρόταση για συλλογή υλικού και πληροφοριών µέσα στην τάξη και στη συνέχεια σε επίσκεψη στο Μουσείο της περιοχής, ώστε να πάρουµε περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήµατά µας. Tα παιδιά οδηγούνται στη δηµιουργία οµάδων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να βρεθούν πληροφορίες από βιβλία, φωτογραφίες, επιστηµονικά περιοδικά, το διαδίκτυο κ.λ. Η συλλογή αυτού του υλικού παρουσιάζεται στην τάξη από την κάθε οµάδα και δηµιουργείται «το µουσείο της τάξης». Στην επεξεργασία του υλικού γίνεται συζήτηση γύρω από προϊστορικά ζώα και φυτά, βιότοπους και γενικά γεωλογικούς και αισθητικούς θησαυρούς. Θεωρούµε επίσης βασική προϋπόθεση για την επίσκεψη στο µουσείο, το να προηγηθεί η επίσκεψη σ αυτό του εκπαιδευτικού, προκειµένου να επισηµάνει τα τµήµατα του µουσείου που προσφέρονται για διερεύνηση και που αφορούν τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες της οµάδας που θα επισκεφτεί το µουσείο. ιηγήσεις ή µια παράσταση κουκλοθέατρου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσα από τον εκπαιδευτικό για την ευαισθητοποίηση των παιδιών και την υποκίνηση του ενδιαφέρον τους για ό,τι βρίσκεται εκεί. Το παιδί αυτοδιδάσκεται, αποκωδικοποιώντας τους σωστούς κανόνες που προκύπτουν από την συµπεριφορά των ηρώων των ιστοριών που θα ακούσει ή των παραστάσεων που θα παρακολουθήσει. Η επίσκεψη στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας προσφέρει µοναδική εµπειρία στους µαθητές αλλά και εκπαιδευτικό υλικό που εµπλουτίζει το πρόγραµµα σπουδών µε έναν επινonτικό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η ποικιλία των γνωστικών αντικειµένων δίνει την ευελιξία στον εκπαιδευτικό να τα χρησιµοποιήσει σε ένα ευρύ φάσµα επιπέδων κάνοντας σύνδεση µε δραστηριότητες προ και µεταεπίσκεψης. Στο πρόγραµµα που περιγράφεται, έγινε προσπάθεια ώστε οι δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν, εντός και εκτός µουσείου, να συνδεθούν µε την θεωρία πολλαπλής νοηµοσύνης του Gardner, σύµφωνα µε την οποία όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα ή ικανότητες, ούτε µαθαίνουν µε τον ίδιο τρόπο, αλλά αντιλαµβάνονται τον κόσµο µε οκτώ τουλάχιστον διαφορετικούς και εξίσου σηµαντικούς τρόπους. Προωθείται έτσι η γλωσσική ή λεκτική νοηµοσύνη, η οποία σχετίζεται µε τον προφορικό και το γραπτό λόγο, µε τις εξής δραστηριότητες: µε τις ερωτήσεις προβληµατισµούς, από και προς τα παιδιά κατά το χρόνο παρουσίασης του προγράµµατος µε τις νέες λέξεις µε τις οποίες έρχονται σε επαφή σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος µε την συζήτηση-επεξεργασία των βιωµάτων τους µετά την επίσκεψη, στο χώρο της τάξης µε τα λεκτικά παιχνίδια µε την δηµιουργία - συγγραφή από τα ίδια, ιστοριών και ποιηµάτων ISSN

5 Η λογικοµαθηµατική νοηµοσύνη, η οποία σχετίζεται µε τη λογική, µαθηµατική και επιστηµονική ικανότητα, την επίλυση προβληµάτων, χρήση αφηρηµένων εννοιών και σχέσεων, συνδέθηκε µε τι εξής δραστηριότητες: µε τις ερωτήσεις-προβληµατισµούς που τέθηκαν στα παιδιά, στην προετοιµασία για το µουσείο, στη διάρκεια του προγράµµατος και στην επεξεργασία του στην τάξη µε την δραστηριότητα συµπλήρωσης των πινάκων µε τις ασκήσεις µαθηµατικών εννοιών Στην προώθηση της χωροαντιληπτικής νοηµοσύνης, η οποία σχετίζεται µε την έννοια του χώρου και την ικανότητα κάποιου να φτιάχνει µια νοητή εικόνα και να κινείται µε βάση αυτήν, συνέβαλαν οι παρακάτω δραστηριότητες: παιχνίδι κρυµµένου θησαυρού παιχνίδι παρατηρητικότητας οι χειροτεχνίες κατασκευές κατά την υλοποίηση του προγράµµατος η ζωγραφική Στην ανάπτυξη της µουσικής νοηµοσύνης, η οποία σχετίζεται µε τη δηµιουργία ρυθµών και τραγουδιών και την αναγνώριση των χτύπων και των παλµικών δονήσεων, συνέβαλαν: η µελοποίηση των ποιηµάτων που γράφουν τα παιδιά µετά την επίσκεψη τους στο µουσείο Η σωµατικο-κιναισθητική νοηµοσύνη, η οποία σχετίζεται µε την επίλυση προβληµάτων µέσω του σώµατος, της κίνησης και της οµιλίας, αλλά και τη χρήση του σώµατος για την έκφραση συναισθηµάτων, προωθήθηκε µε την δραστηριότητα του θεατρικού παιχνιδιού και των αυτοσχεδιασµών. Η οργάνωση της έκθεσης ή µιας γιορτής µε το υλικό των δραστηριοτήτων των παιδιών, εντός και εκτός µουσείου, και η παρουσίαση τους σε κοινό, καθώς και το γεγονός της οµαδικής εργασίας των παιδιών ή µιας πιθανής έκδοσης, συµβάλει στην ανάπτυξη της διαπροσωπικής νοηµοσύνης, η οποία σχετίζεται µε την γλωσσική και µη γλωσσική κατανόηση των άλλων και την επικοινωνία και συνεργασία µαζί τους Για την προώθηση της ενδοπροσωπικής ή ενδοατοµικής νοηµοσύνης, η οποία σχετίζεται µε τη γνώση των εσωτερικών ικανοτήτων, δυνατοτήτων και συναισθηµάτων και την αποτελεσµατική λειτουργία στη ζωή, συνέβαλε: η καλλιέργεια κατάλληλης συµπεριφοράς στο στάδιο προετοιµασίας των παιδιών για την επίσκεψη στο µουσείο η δραστηριότητα δηµιουργίας προσωπικής συλλογής και η συµπλήρωση εκπαιδευτικών φυλλαδίων στο χώρο του µουσείου Με την εµπλοκή του παιδιού σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, ευνοείται σε γενικό επίπεδο και η προώθηση του τελευταίου τύπου, της νατουραλιστικής νοηµοσύνης, που σχετίζεται µε την ικανότητα του ατόµου να κάνει διακρίσεις ανάµεσα σε ζωντανούς οργανισµούς και να δείχνει ευαισθησία στα φαινόµενα του φυσικού κόσµου. Η συµµετοχή του παιδιού στο πρόγραµµα, συµβάλλει στο να αποκτήσει γνώσεις και εµπειρίες για το κοντινό του περιβάλλον, να βρει σχέσεις µε το παρελθόν και να εκτιµήσει τον παράγοντα άνθρωπο. ISSN

6 Στην οργάνωση του προγράµµατος λαµβάνουµε υπόψη το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου και επιδιώκουµε τη διαθεµατική προσέγγιση και τη διαπλοκή των στόχων σε ό,τι περιλαµβάνει. Μαθαίνω πώς να µαθαίνω µέσα από τα µουσεία Φυσικής Ιστορίας Στη συνέχεια παραθέτουµε µερικές προτάσεις για την ανάπτυξη των επισκέψεων στα µουσεία Φυσικής Ιστορίας.. Αυτές οι ιδέες οµαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες τη γη, τα φυτά, και τα ζώα, που αφορούν κάθε φορά τις συλλογές και τα εκθέµατα του µουσείου. Αυτές οι ιδέες αποτελούν µόνο µια πρόταση που µπορεί να προσαρµοστεί, να προστεθούν νέες ιδέες, να συνδυαστούν µε διάφορους τρόπους για την υλοποίηση κάθε φορά διαφορετικών σκοπών και στόχων και αληθινά να προσφέρουν στο ταξίδι της γνώσης. Η µεγάλη ποικιλοµορφία των οικοσυστηµάτων και των διαφόρων ειδών πανίδας και χλωρίδας σε κάθε τόπο, επιβάλουν την ανάγκη γνωριµίας και αξιοποίησης ενός τοπικού µουσείου Φυσικής Ιστορίας, που αναδεικνύει τον πλούτο της κάθε περιοχής. Η συµβολή του Μουσείου είναι καθοριστική στην ανάπτυξη περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας και αγάπης µέσα από το ερέθισµα της παρουσίασης των εκθεµάτων του, στους επισκέπτες του και ιδιαίτερα στα παιδιά.. Η γη Οι µαθητές οδηγούνται ώστε να ανακαλύψουν τις δυνάµεις που διαµορφώνουν τη γη: τον αέρα, το νερό, τον πάγο, τη θερµότητα/πυρκαγιά, τα ηφαίστεια, τους σεισµούς, τα ζωντανά πλάσµατα (φυτά και ζώα), και τα ανθρώπινα όντα. Κατά την επίσκεψη στο µουσείο δηµιουργούνται οµάδες. Ο στόχος κάθε οµάδας στην πρώτη φάση, είναι αυτό στο οποίο µια δύναµη έχει επιπτώσεις στη γη. ίνουµε στις δυνάµεις αυτές, ιδιότητες γλύπτη, που διαµορφώνουν την τελική εικόνα των αντικειµένων που εµείς βλέπουµε. Ζητάµε από τους µαθητές να βρουν τους σχηµατισµούς και τις θέσεις, που κάθε «γλύπτης - δύναµη» προκάλεσε µε την παρουσία του και θέτουµε ερωτήσεις: Κάθε δύναµη έχει µια χαρακτηριστική δράση επάνω στη γη. Πώς µπορείτε να το προσδιορίσετε; Που ενεργούν πρώτιστα στη γήινη επιφάνεια; Που ενισχύουν τη γήινη επιφάνεια; Που λειτουργούν περισσότερες από µία δύναµη; Πόση οµοιότητα έχουν οι «δυνάµεις -γλύπτες» στα αποτελέσµατα τους; Πώς αλληλεπιδρούν; Ποιος είναι ο γρηγορότερος τρόπος να σµιλευτούν τα µέρη της γης; Ο πιο αργός; Ζητήστε από τους µαθητές να κάνουν σκίτσα µε τη δράση των δυνάµεων. Πίσω στην τάξη οι µαθητές µπορούν να σχεδιάσουν τους παγετώνες, τα ηφαίστεια, τις σπηλιές, τα φαράγγια, τα βουνά, τους κοραλλιογενείς υφάλους, και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της γήινης επιφάνειας ή να τα εντοπίσουν σε χάρτες ή σε σφαίρες. Μπορούν να κάνουν µακέτες χρησιµοποιώντας άργιλο ή χαρτοπολτό. Οι οµάδες µπορούν να οργανώσουν συζητήσεις όπου, «ο γλύπτης» λειτουργεί σαν ο σηµαντικότερος, ο ισχυρότερος, ο οµορφότερος, µέσα από πληροφορίες που τα παιδιά συλλέγουν στην επίσκεψή τους στο µουσείο. Μπορούν να ερευνήσουν ISSN

7 τα διάσηµα γεγονότα που συνδέονται µε αυτές τις δυνάµεις, να διαβάσουν µύθους και ιστορίες που εξηγούν τη δηµιουργία της γης και των στοιχείων της, ή να ερευνήσουν πώς έχουν αντιµετωπισθεί ή έχουν ενσωµατωθεί στις θρησκείες των διάφορων πολιτισµών. Σε κάποια µουσεία Φυσικής Ιστορίας, συναντάµε σκελετούς προϊστορικών ζώων (δεινοσαύρων). Στην επιστροφή στην τάξη, η λέξη δεινόσαυρος δίνει το έναυσµα για πολλές γλωσσικές δραστηριότητες (συλλαβισµό, σύνθεση λέξεων, οικογένειες λέξεων, ρίµες). Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους και να πουν προφορικά ή γραπτά, ιστορίες για τους δεινοσαύρους, που ενσωµατώνουν τις παρατηρήσεις που έκαναν στο µουσείο. Μερικά θέµατα µπορούν να είναι, «εάν είχα έναν δεινόσαυρο για κατοικίδιο» «Εάν οι δεινόσαυροι ζούσαν σήµερα», «εάν οι δεινόσαυροι µπορούσαν να µιλήσουν». ιαβάζουν ή αφηγούνται τις ιστορίες, τραγουδούν τραγούδια, κάνουν κατασκευές µε διάφορα υλικά µε το ίδιο θέµα. Τα φυτά Στα µουσεία Φυσικής Ιστορίας συναντούµε συλλογές από ποικιλίες φυτών, λουλουδιών, καρπών, φύλλων, ριζών, τακτοποιηµένα σε οικογένειες ή ακόµη απόψεις των εσωτερικών µερών τους. Αξιοποιούµε τις απεικονίσεις δασών, λιβαδιών, ή άλλων βιοτόπων, καθώς και αντιπροσωπευτικά φυτά από κάθε βιότοπο. Ακτές, λίµνες, έρηµοι, τούνδρα, είναι µερικές από τις περιπτώσεις βιοτόπων που µπορούν να γνωρίσουν τα παιδιά. Ζητούµε να εξετάσουν τους βιότοπούς που τους παρουσιάζονται και τα φυτά που ανήκουν σε κάθε έναν από αυτούς. Ανάλογα µε την ηλικία, τις δυνατότητες και το υπόβαθρο των µαθητών, αυτή η δραστηριότητα µπορεί να γίνει απλούστερη ή πιο σύνθετη, ανασύροντας πληροφορίες για τους εδαφολογικούς τύπους, όπως, η αποξήρανση, η έκθεση στο φως του ήλιου και το κλίµα, το ποσό των βροχοπτώσεων, οι δυνατότητες των διάφορων ειδών θυελλών, η υγρασία, καθώς και στο οικονοµικό ενδιαφέρον που απορρέει από την καθεµιά.. Βοηθούµε τα παιδιά να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα των βιότοπων κάνοντας συγκρίσεις. Ποιος βιότοπος είναι ο θερµότερος; Ο πιο κρύος; Ο ξηρότερος; Ο υγρότερος; Πώς είναι οι πηγές, το είδος νερού; Ποιον βιότοπο θα επιθυµούσατε να επισκεφτείτε; Εάν αποφασίζατε να φτιάξετε ένα αγρόκτηµα, πού θα προτιµούσατε να το κάνετε; Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να εξηγήσουν και να υπερασπίσουν τις απαντήσεις τους, βασισµένοι στις παρατηρήσεις τους, αναπτύσσοντας επιχειρηµατικό λόγο. ηµιουργούµε κι εµείς τον δικό µας βιότοπο µε τη χρήση φυσικών υλικών (φυτεύουµε σπόρους φυτών και λουλουδιών ) ή κάνουµε µακέτες µε διάφορα υλικά. Κάνουν συλλογές µε ρίζες, κλαδιά, φύλλα, καρπούς κ.λ. Συντάσσουν πίνακες µε φυτά που τρώγονται ή όχι και το χώρο προέλευσής τους. Παίζουµε γλωσσικά παιχνίδια µε τα ονόµατα των φυτών, δηµιουργούµε το αλφάβητο των φυτών,. ISSN

8 Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να αφήσουν τη φαντασία τους να τρέξει επινοώντας ιστορίες για τα φυτά όλων των βιοτόπων! ηµιουργούν ακόµη έναν κατάλογο ασυνήθιστων ονοµάτων που βρίσκουν στα εκθέµατα του µουσείου, παραδείγµατος χάριν, «γρύλος ή αράχνη» και γράφουν τους µύθους που έχουν σχέση µε το όνοµά τους. Παιχνίδια µεταξύ οµάδων: κάθε οµάδα ρωτάει την απέναντι της: να βρείτε και να ονοµάσετε φυτά που ζουν στο νερό γίνονται πολύ ψηλά έχουν µια φοβερή µυρωδιά έχουν µια θαυµάσια µυρωδιά, έχουν λουλούδια µε πέντε πέταλα, δεν έχουν φύλλα, τρώνε τα έντοµα, αυξάνονται στην έρηµο, κ.λ. νικητής η οµάδα που απαντά σε περισσότερες ερωτήσεις. Παίζουν στην τάξη το παιχνίδι του χαµένου θησαυρού µε µαντέµατα σχετικά µε τις προηγούµενες εµπειρίες τους από το χώρο του µουσείου. Τα ζώα Τα τοποθετηµένα ζώα στις προθήκες των µουσείων είναι τόσο αληθοφανή που ξαφνιάζουν! Τα παιδιά εντυπωσιάζονται από τα εκθέµατα αυτά, που τα φέρνουν κοντά σε περιοχές όπως την Αφρική, την Ασία, την περιοχή της Αρκτικής και Ανταρκτικής, µέσα σε φυσικές τοποθετήσεις των βιότοπών τους. Μετά την ξενάγηση στο συγκεκριµένο τοµέα του µουσείου, αφήνουµε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήµατα και τις εντυπώσεις τους. Προτείνουµε το παιχνίδι «ποιος είµαι» στο οποίο καλούνται να βρουν ποιο ζώο εννοείται, από τις περιγραφές. ίνουµε εικόνες ζώων και πουλιών από τα οποία λείπουν ουρές, ράµφη, πόδια, που πρέπει να βρεθούν και να τοποθετηθούν τα σωστά, µέσα από ένα µεγάλο αριθµό αντίστοιχων εικόνων. Ζητούµε από τα παιδιά να επιλέξουν οποιαδήποτε δύο ζώα και να βρουν δύο τρόπους µε τους οποίους είναι όµοια, και δύο τρόπους µε τους οποίους είναι διαφορετικά. Καθώς αυτό επαναλαµβάνεται αρκετές φορές, ενισχύει τις δυνατότητες των µαθητών στο να διαφοροποιούν και να γενικεύουν µεταξύ των µελών µιας οµάδας. ηµιουργούµε έναν δικό µας ζωολογικό κήπο: Εξηγούµε στους µαθητές ότι έχουν την ευθύνη ενός νέου ζωολογικού κήπου, και ότι ο σκοπός της επίσκεψής τους στο µουσείο είναι να αποφασιστεί ποια ζώα πρέπει να είναι στο ζωολογικό κήπο. Οι µαθητές θα εργαστούν κατά οµάδες για να επιλέξουν τα ζώα, και για να συµπληρώσουν για κάθε ζώο που επιλέγουν, µια «ταυτότητα» από ερωτήσεις όπως: «Από πού προέρχεται αυτό το ζώο; Τι είδους κλίµα είναι καλύτερο γι αυτό; Πώς πρέπει να είναι το σπίτι που θα του ετοιµάσετε; Είναι αυτό ένα ζώο που απειλείται µε εξαφάνιση; Τι σκέπτεστε γι αυτά τα ζώα που ζουν στους ζωολογικούς κήπους; Μερικές από αυτές τις ερωτήσεις µπορούν να απαντηθούν από την παρατήρηση, άλλες από τις πληροφορίες των ετικετών και άλλες θα απαιτήσουν την περαιτέρω έρευνα από τους µαθητές. Η πολυπλοκότητα ή η εκλέπτυνση των ερωτήσεων µπορεί να προσαρµοστεί στην ηλικία, τις δυνατότητες, και τα υπόβαθρα των µαθητών. ISSN

9 Ζώα στη γλώσσα Πριν από την επίσκεψη, προτρέπουµε τους µαθητές να συλλέξουν και να συντάξουν έναν κατάλογο παραδειγµάτων των ζωικών εικόνων στη γλώσσα, π.χ, «πονηρός σαν αλεπού «ή «σοφός σαν κουκουβάγια» Επίσης περιλάβετε τα ζωικά ονόµατα που έχουν κάποια προϊόντα ή έχουν χρησιµοποιηθεί ως σύµβολα, όπως, το γεράκι για το αεριωθούµενο ή το αεροπλάνο. Πίσω στην τάξη οι µαθητές µπορούν να σχεδιάσουν τα σύµβολα ή τα λογότυπα για να τα ταιριάξουν µε τις φράσεις τους, ή να γράψουν ιστορίες για τα ζώα που επεξηγούν τις ποιότητες που εκφράζονται σε αυτές. Μπορούµε να ζητήσουµε από τα παιδιά να αναζητήσουν ζώα στα έργα ζωγραφικής, στις διαφηµίσεις, στις συσκευασίες, στα διάφορα προϊόντα, σε όσα περιλαµβάνουν µια αντιπροσώπευση ή µια εικόνα ενός ζώου. Συζητήστε τις παρατηρήσεις τους και κάνετε κοινωνικοοικονοµικές προεκτάσεις. Απίστευτα αλλά αληθινά ώστε στους µαθητές το στόχο της δηµιουργίας ενός βιβλίου µε τίτλο «Απίστευτα αλλά αληθινά» µε πληροφορίες για τα ζώα, βασισµένες στην έρευνα που κάνουν πριν, κατά τη διάρκεια, και µετά, από την επίσκεψη στους διάφορους τοµείς του µουσείου. Αυτό το πρόγραµµα µπορεί να πάρει πολλές κατευθύνσεις, όπως, στοιχεία ζώων σε ακραίες τιµές και σχέσεις µεταξύ τους: ο µεγαλύτερος και ο µικρότερος σε (βάρος, ύψος, όρεξη, απόγονος, οικογένεια, σπίτι), ο µακρύτερος και ο κοντύτερος σε (δόντια, ουρά, λαιµό, διάρκεια ζωής, διαδροµή µετανάστευσης). Ο γρηγορότερος και ο πιο αργός (άλτης, κολυµβητής, δροµέας), το καλύτερο (αναπνοήκράτηµα, κάλυψη, όραση, ακοή, όσφρηση). εδοµένου ότι οι µαθητές συλλέγουν τις πληροφορίες τους, θα πρέπει να κάνουν τις κρίσεις και τις συγκρίσεις π.χ., η µέγιστη σχέση διανυόµενης απόστασης µε το µέγεθος του σώµατος ή των ποδιών του; Ζώα και µουσική Πριν από την επίσκεψη στο µουσείο ακούµε µε τα παιδιά µουσικά κοµµάτια που αφορούν τα ζώα, π.χ., «καρναβάλι των ζώων»,«ο Πέτρος και ο λύκος» ή άλλα κοµµάτια.. Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να κινηθούν µε τις ανάλογες κινήσεις των ζώων καθώς η µουσική παίζεται, και συζητούµε τα συναισθήµατά τους και τις εντυπώσεις που η µουσική δηµιουργεί για κάθε ένα από τα ζώα. Στο µουσείο, ζητάµε από τους µαθητές να παρατηρήσουν τα ζώα που αντιπροσωπεύονταν στα µουσικά κοµµάτια και να συγκρίνουν τις φυσικές και µουσικές εντυπώσεις τους. Η συλλογή των πληροφοριών για τα ζώα και τους βιότοπούς τους, ενθαρρύνει τα παιδιά να δηµιουργήσουν ιστορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µετά από την επίσκεψη για παιχνίδι µε µαριονέτες, κατασκευή κοστουµιών, τραγούδια, χορούς, θεατρικά, βασισµένα στους ζωικούς χαρακτήρες. Βιβλιογραφικές παραποµπές: Άλκηστις, (1995), Μουσεία και Σχολεία, 2η έκδοση, Ελληνικά Γράµµατα Αντζουλάτου - Ρετσίλα Ευριδίκη, (1986), Λαογραφικά µουσεία και παιδεία, Αθήνα Bown Lalage, (2003), New Needs in Adult and Community Education ISSN

10 Chapman, L. H., (1993), ιδακτική της τέχνης, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα Γιαλουράκη, Σοφία, (2001), Εισαγωγή στη Μουσειακή Αγωγή, εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραµµα Γκότσης Στ., (2002 ), Αντικείµενο και ερµηνεία : από τις θεωρητικές αναζητήσεις στη µουσειακή και εκπαιδευτική πράξη, Μουσείο-Σχολείο Γκαζή Α, (2002), Μουσεία για τον 21ο αι.,μουσείο-σχολείο άλκος, Γ., (2000), Σχολείο και µουσείο, εκδ. Καστανιώτη Zeller Terry, (1986), Mουσειακή Εκπαίδευση και τέχνη στο σχολείο, Εικαστική Παιδεία, τ.3 Kammii Constance & Devriew Rheta, Η θεωρία του Jean Piaget και η προσχολική αγωγή, εκδ. ίπτυχο Kirk, Gordon, Education in Museums, Museums in Education Edinburgh, Scottish Museums Council Μουρατιάν Ζαµπέλ, Περ. Λέσχη των εκπαιδευτικών, τ.33, εκδ. Πατάκη. Ντολιοπούλου Έλση, (2003), Σύγχρονα Προγράµµατα για παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, τυπωθήτω- αρδανός. Αθήνα Ντολιοπούλου Έλση, (2004), Σύγχρονες τάσεις της Προσχολικής Αγωγής, τυπωθήτω- αρδανός, Αθήνα Newson Barbara & Silver Adele, (1978), The Art Museum aw Educator, Cleveland Οδηγός Νηπιαγωγού, ΟΕ Β, Αθήνα Παρασκευόπουλου, Ι., (1984), εξελικτική ψυχολογία. τ. 2, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα Τσολάκη έσποινα, (1977, Μάιος), Το µουσείο χθες, σήµερα, αύριο, οµιλία στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών Τσιτούρη,Α, (2002), Μουσείο ένα δυναµικό εργαλείο εκπαίδευσης, Μουσείο-Σχολείο ISSN

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PROJECT KAI TOY ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ-

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- 1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- ΓΩΓΕΙΟ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείου Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ. Το Bυζάντιο. το Bυζάντιο

ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ. Το Bυζάντιο. το Bυζάντιο ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Το Bυζάντιο µετά το Bυζάντιο Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Το Bυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÃäèçÞ îèðéáçöçïà çéá ôèî ïìþðìåùòè áîàðôùêè ëáé áçöçü ôöî ðáéäéñî ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ÃäèçÞ îèðéáçöçïà çéá ôèî ïìþðìåùòè áîàðôùêè ëáé áçöçü ôöî ðáéäéñî ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ÃäèçÞ îèðéáçöçïà çéá ôèî ïìþðìåùòè áîàðôùêè ëáé áçöçü ôöî ðáéäéñî ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΠΛΕΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Η μέθοδος project. του Chicago σε σχολεία αρχικά της Γ τάξης. Η μέθοδος αναπτύχθηκε περισσότερο τη δεκαετία 1960-70 στα Νηπιαγωγεία της Αγγλίας.

Η μέθοδος project. του Chicago σε σχολεία αρχικά της Γ τάξης. Η μέθοδος αναπτύχθηκε περισσότερο τη δεκαετία 1960-70 στα Νηπιαγωγεία της Αγγλίας. Η μέθοδος project Η σπουδαιότητα της μεθόδου Τι είναι τελικά project Η μέθοδος project στο Νηπιαγωγείο της Νικολέττας Γκλιάοιν Τα τελευταία χρόνια, ακούμε συνεχώς τους όρους «επικοινωνιακή Βιωματική διδασκαλία»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Το δικό μου ταξίδι ή Τα παπούτσια που έβγαλαν ρίζες

ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Το δικό μου ταξίδι ή Τα παπούτσια που έβγαλαν ρίζες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 6ο Νηπιαγωγείο Περαίας Το δικό μου ταξίδι ή Τα παπούτσια που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «Το μουσείο ως μέσο αγωγής και εκπαίδευσης του παιδιού, η μελέτη του παιδικού μουσείου» Α.Μ.: 12085 Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «Το μουσείο ως μέσο αγωγής και εκπαίδευσης του παιδιού, η μελέτη του παιδικού μουσείου» Α.Μ.: 12085 Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Το μουσείο ως μέσο αγωγής και εκπαίδευσης του παιδιού,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ 479 5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Μαρία Βαρυπάτη, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 8 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ 127 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 128 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα