Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών - ΤΠΣΕΦ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών Διεπαφές φυσικής γλώσσας σε κινητές συσκευές Ε. Γαλιώτου Αντικείμενο της προτεινόμενης πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της χρήσης διεπαφών φυσικής γλώσσας σε εφαρμογές κινητών συσκευών. Στα πλαίσια της πτυχιακής, θα υλοποιηθεί διεπαφή φυσικής γλώσσας σε μία απλή εφαρμογή σε λειτουργικό σύστημα Android και θα αξιολογηθεί η ευχρηστία της. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Η/Υ -2 2 Σταχυολόγηση στον Σημασιολογικό Ιστό Ε. Γαλιώτου Αντικείμενο της προτεινόμενης πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου συστήματος σταχυολόγησης (crawler) το οποίο θα ενσωματώνει τις αρχές του Σημασιολογικού Ιστού Ανάκτηση Πληροφορίας & Εξόρυξη Δεδομένων -2 3 Αυτόματη ευρετηρίαση Ε. Γαλιώτου Στα σύγχρονα συστήματα ανάκτησης πληροφοριών η αναζήτηση γίνεται με τη χρήση λέξεων ή φράσεων κλειδιών, οι οποίες είτε εξάγονται από τα κείμενα είτε εντοπίζονται σε ένα κατάλογο ελεγχόμενων όρων («θησαυρό») και κατόπιν αποδίδονται στο κείμενα. Ένα παράδειγμα εννοιολογικού θησαυρού είναι το EuroVoc, ένας πολύγλωσσος πολυθεματικός θησαυρός που καλύπτει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων -2 Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η αυτόματη απόδοση όρων του EuroVoc σε συλλογές Ελληνικών ανοιχτών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν εργαλεία συλλογής και προεπεξεργασίας των κειμένων και διερευνηθούν οι δυνατότητες εκπαίδευσης του συστήματος αυτόματης ευρετηρίασης

2 JEX με τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά. 4 Εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αυτόματη μορφολογική επεξεργασία της Ελληνικής γλώσσας Ε. Γαλιώτου Η αυτόματη μορφολογική επεξεργασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εξαγωγή πληροφορίας από κείμενα σε γλώσσες με πλούσια μορφολογία όπως τα Ελληνικά. Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων -2 Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση σύγχρονων προσεγγίσεων στην αυτόματη μορφολογική επεξεργασία και η υλοποίηση πρωτοτύπου συστήματος (prototype) προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής γλώσσας. 5 Υπολογιστική επεξεργασία διαλέκτων της Ελληνικής γλώσσας Ε. Γαλιώτου Η ψηφιοποίηση, η αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα και η υπολογιστική επεξεργασία διαλέκτων συμβάλλουν με αποτελεσματικό τρόπο στη διάσωση και μελέτη αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Η/Υ -2 Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία εφαρμογής που θα δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ λέξεων Ελληνικών διαλέκτων 6 Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου ερευνητικών αποτελεσμάτων Κ. Σγουροπούλου Αν. Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου (digital repository), βασισμένου σε συστήματα ανοικτού κώδικα (π.χ. DSpace, Eprints), το οποίο θα επιτρέπει την αποθήκευση, διαχείριση και διαμοιρασμό ερευνητικών αποτελεσμάτων (research artefacts). Μέρος της εργασίας αποτελεί η σχεδίαση κατάλληλων μεταδεδομένων (metadata), συμβατών με την τεχνολογία του Σημασιολογικού Ιστού, για την περιγραφή των σχετικών δεδομένων, καθώς και η αξιοποίησή τους για την υλοποίηση υπηρεσιών αναζήτησης. Τεχνολογίες/Πρότυπα: Java/Perl, RDF/XML, OAI protocol, Dublin Core Metadata -2 7 Δημιουργία συστήματος συστάσεων μαθησιακών Κ. Σγουροπούλου Αν. Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος συστάσεων (recommender system) μαθησιακών αντικειμένων, βασισμένου σε σχετικά Τεχνολογίες / Πρότυπα: Java, PHP, MySQL, -2

3 αντικειμένων εργαλεία ανοικτού κώδικα. Το εν λόγω σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής μεταδεδομένων για την περιγραφή των αντικειμένων και ρύθμισης της βαρύτητάς τους στη διαδικασία παραγωγής συστάσεων, καθώς και τη δυνατότητα αξιολόγησης των αντικειμένων από τους χρήστες και επιλογής αλγορίθμου συστάσεων. Learning Object Metadata 8 Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης ερευνητικής δραστηριότητας Κ. Σγουροπούλου Αν. [Α. Τσολακίδης] Στόχος είναι η εγκατάσταση και παραμετροποίηση της εφαρμογής VIVO με σκοπό την αυτοματοποιημένη συλλογή ερευνητικών δραστηριοτήτων Δικτυακός Προγραμματισμός, Βάσεις Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων -2 9 Ανάπτυξη εφαρμογής λήψεως αποφάσεων βασισμένη σε δημόσια ανοικτά δεδομένα Κ. Σγουροπούλου Αν. [Α. Τσολακίδης] Αντικείμενο της πτυχιακής είναι η μελέτη των διασυνδεδεμένων δεδομένων και η ανάπτυξη εφαρμογής λήψεως αποφάσεων, βασισμένη σε δημόσια ανοικτά δεδομένα. Δικτυακός Προγραμματισμός, Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων -2 0 Σχεδίαση και ανάπτυξη αποθετηρίου εκπαιδευτικών πόρων βασισμένο στο σημασιολογικό ιστό Κ. Σγουροπούλου Αν. Στόχος της πτυχιακής είναι η μελέτη των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού, η εφαρμογή τους στον τομέα της εκπαίδευσης και η δημιουργία αποθετηρίου εκπαιδευτικών πόρων με υποστήριξη διασυνδεδεμένων δεδομένων Δικτυακός Προγραμματισμός, Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων -2 Ανάπτυξη εφαρμογής κινητών συσκευών για σχεδιασμό και ανάγνωση ιστοριών με εξατομικευμένη εξέλιξη πλοκής Κ. Σγουροπούλου Αν. Στόχος της πτυχιακής είναι να μελετηθούν θεωρητικά μοντέλα εξέλιξης πλοκής και να αξιοποιηθούν τεχνολογίες κινητών συσκευών με γραφικά για την υλοποίηση εφαρμογών εξατομικευμένης ψυχαγωγίας Δικτυακός Προγραμματισμός, Βάσεις Δεδομένων Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 2 2 Εργαλείο παροχής σχολίων ανάδρασης σε περιβάλλον αυτόματου κριτή Αικ. Γεωργούλη Δημιουργία εργαλείου που θα δέχεται τα αποτελέσματα εκτέλεσης ενός προγράμματος και θα επιστρέφει τα λάθη μαζί με αναλυτικά σχόλια ανάδρασης. Μπορεί να γίνει ανεξάρτητος αυτόματος κριτής ή να συμπληρώσει τον Γνώσεις διαδικτυακού προγραμματισμού -2

4 αυτόματο κριτή που ήδη υπάρχει για το eclass γραμμένος σε php ο οποίος δέχεται τεστ περιπτώσεις, κάνει μεταγλώττιση και συγκρίνει τα αποτελέσματα με προκαθορισμένες εξόδους. Το ζητούμενο είναι η λειτουργία να μη περιορίζεται στην εμφάνιση λαθών από μια απλή σύγκριση προτύπων αλλά να γίνεται λεκτική και συντακτική ανάλυση με τη βοήθεια των γεννητριών flex και bison και επαυξημένη γραμματική με κανόνες λαθών. Η ανάδραση μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια έμπειρου συστήματος. 3 Μάθηση Κανόνων με τη βοήθεια αλγόριθμων επαγωγικής μάθησης. Αικ. Γεωργούλη Μελέτη του χώρου της επαγωγικής μηχανικής μάθησης και των διαφορετικών αλγόριθμων που την υποστηρίζουν. Επιλογή και ανάπτυξη επαγωγικού αλγόριθμου για τη μάθηση κανόνων σχετικά με την επίδοση των φοιτητών στο εργαστήριο της Τεχνητής Νοημοσύνης ή άλλη σχετική μελέτη περίπτωσης. Βασικές γνώσεις: Τεχνητής Νοημοσύνης 4 Μελέτη αλγόριθμων επιβλεπόμενης και ημιεπιβλεπόμενης μάθησης για πρόβλεψη Αικ. Γεωργούλη Στον χώρο της μηχανικής μάθησης, οι αλγόριθμοι επιβλεπόμενης μάθησης, όπως τα δένδρα απόφασης, και της ημι-επιβλεπόμενης μάθησης επιτρέπουν την πρόβλεψη γεγονότων. Στην πτυχιακή αυτή θα διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά τους στην πρόβλεψη του επιπέδου τελικών εργασιών που παραδίδουν οι φοιτητές στα εργαστήρια ώστε να χρησιμοποιηθεί για πιο αποδοτικό διαμοιρασμό εργασιών στο πλαίσιο της συνεργατικής εξ αποστάσεως αξιολόγησης ομοτίμων (peer evaluation) Βασικές γνώσεις: Τεχνητής Νοημοσύνης 5 Η εφαρμογή ipeer Αικ. Γεωργούλη Το ipeer είναι μια διαδιακτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα υποστήριξης αξιολόγησης ομοτίμων (peer evaluation).στο πλαίσιο της πτυχιακής θα μελετηθεί η εφαρμογή και θα επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί ο κώδικάς της για να δημιουργηθεί ένα πρόσθετο εργαλείο στο open-eclass με τον ίδιο σκοπό. Διαδικτυακός προγραμματισμός -2

5 6 Ανάπτυξη εφαρμογής υποστήριξης μετακινούμενων φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Android συσκευές. Αικ. Γεωργούλη Η πτυχιακή αυτή πραγματεύεται τη δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες οι οποίες διαθέτουν λογισμικό Android. Η εν λόγω εφαρμογή θα βοηθά τον χρήστη να επιλέξει ποία είναι η ιδανικότερη χώρα-προορισμός, ανάμεσα στις προτεινόμενες της Σχολής του, για να πάει μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+. Για να το επιτύχει αυτό θα χρησιμοποιήσει ένα σύστημα βασισμένο σε τεχνικές και αλγόριθμους τεχνητής Διαδικτυακός προγραμματισμός 7 Εφαρμογή δηλώσεων προτιμήσεων σε εργαστηριακά τμήματα μέσω κινητών συσκευών με λειτουργικό Android Αικ. Γεωργούλη Οι εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα, όπως λειτουργεί έως τώρα, δημιουργεί άγχος και πίεση στους φοιτητές διότι η επιτυχής επιλογή των επιθυμητών τμημάτων είναι θέμα συναγωνισμού μεταξύ των φοιτητών σε ταχύτητα πίεσης πλήκτρων. Στο πλαίσιο προηγούμενης επιλογής, έχει επιτυχώς σχεδιαστεί περιβάλλον βασιζόμενο σε έμπειρο σύστημα το οποίο καθιστά εφικτή την δήλωση τμημάτων με σειρά προτίμησης και στη συνέχεια, με βάσει τις προτιμήσεις, το έμπειρο σύστημα προχωρά off-line σε τοποθέτηση των φοιτητών σε τμήματα. Στην παρούσα πτυχιακή, θα αναπτυχθεί περιβάλλον δηλώσεως προτιμήσεων για εγγραφές σε εργαστηριακά τμήματα μέσω κινητών συσκευών με λειτουργικό Android. Στη συνέχεια θα μελετηθεί η δυνατότητα σύνδεσης του περιβάλλοντος με το υπάρχον σύστημα που αναπτύχθηκε στην προαναφερόμενη πτυχιακή. Βασικές γνώσεις: Εμπείρων συστημάτων Δομών Δεδομένων, Προγραμματισμού Διεπαφής Διαδικτυακού Προγραμματισμού: -2 8 Σχεδιασμός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης ενός προτύπου οργανισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης Γ. Μιαούλης, Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η τυποποίηση των διαδικασιών ενός πρότυπου οργανισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η μοντελοποίηση των συμβατικών εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών και μονάδων. Η διαγραμματική ανάλυση των διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση των εργαλείων ArgoVML και MS Visio Professional 2

6 9 Οπτικοποίηση λειτουργίας αλγορίθμων σχετικών με δομές δεδομένων με χρήση λογισμικού Unity Γ. Μιαούλης, Οι Δομές Δεδομένων αποτελούν βασικό μάθημα της. Πολλοί μαθητές παρουσιάζουν δυσκολία κατανόησης των σχετικών εννοιών γιατί απαιτείται αφαιρετικός τρόπος σκέψης. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να προσεγγιστεί η μαθησιακή διαδικασία μέσω διαδραστικών εργαλείων που θα περιλαμβάνουν οπτικοποίηση της λειτουργίας των σχετικών με δομές δεδομένων αλγορίθμων. Για την ανάπτυξη του λογισμικού αυτού θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Unity. Η πλατφόρμα επιτρέπει την αλληλεπίδραση με το χρήστη, τη δυναμική επεξεργασία των δομών και την προβολή τους μέσω τρισδιάστατων γραφικών. 20 Δημιουργία δισδιάστατου εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο Unity με χρήση C++ Γ. Μιαούλης, Το παιχνίδι θα αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πουλιά κατά τη μετανάστευσή τους. Το παιχνίδι θα είναι εμπλουτισμένο με σκηνές τοπίων, μουσική και ήχους. Η ανάπτυξη των λειτουργιών του παιχνιδιού θα γίνει σε γλώσσα προγραμματισμού C++ ενώ ο σχεδιασμός των αντικειμένων του παιχνιδιού (περιβάλλον, χαρακτήρες, στόχοι, αντίπαλοι) θα γίνει από το Unity. 2 2 Προσομοιωτής Αυτόματου Εργαστηριακού Αναλυτή Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Οι εργαστηριακοί αναλυτές εκτελούν εξετάσεις σε βιολογικά υγρά (συνήθως αίμα). Οι εργαστηριακοί αναλυτές υποκαθιστούν παραδοσιακές διαδικασίες και επιτυγχάνουν μεγάλη παραγωγικότητα και υψηλή αξιοπιστία. Οι αναλυτές αυτοί δύναται να επικοινωνούν με Η/Υ (συνήθως σειριακά ή με USB συνδέσεις) και να λαμβάνουν από αυτούς εντολές για να πραγματοποιήσουν εξετάσεις. Όμως οι εργαστηριακοί αναλυτές κοστίζουν ακριβά και δεν είναι πάντα διαθέσιμοι σε εκπαιδευτήρια. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κατασκευαστεί mini σύστημα που θα δέχεται εντολές για εκτέλεση εξετάσεων και θα αποστέλει τυχαία αποτελέσματα τα οποία όμως θα είναι συμβατά με το εύρος τιμών της ζητηθείσας εξέτασης. Μικροεπεξεργαστής Arduino, Βασικές γνώσεις Ιατρικής Πληροφορικής (Medical Informatics)

7 22 Ηλεκτρονικό Σκιάχτρο Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Έχει αναπτυχθεί (σε προηγούμενη πτυχιακή) σύστημα υλικού (arduino και radar ανίχνευσης) και λογισμικού που ανιχνεύει κίνηση στο χώρο. Το σύστημα ανάβει κατάλληλα led για να υποδείξει ανιχνευμένη κίνηση στο χώρο ελέγχου. Στην παρούσα πτυχιακή θα επεκταθεί το σύστημα προκειμένου να ενεργοποιεί αποτρεπτική διαδικασία (που τροφοδοτείται από ισχυρά ρεύματα). Για παράδειγμα το σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί για την αποτροπή πτηνών από καλλιέργειες με την ενεργοποίηση κάποιας κόρνας. Αν απαιτηθεί το σύστημα θα πρέπει να συνδυάζει περισσότερα από ένα Radar για να διασταυρώνει την παραβίαση του χώρου ελέγχου και όχι άλλα τυχαία περιστατικά (π.χ. κίνηση φύλλων, βλάστησης ή δέντρων από τον αέρα). Μικροεπεξεργαστής Arduino 23 Έλεγχος Στροφών (τάσης εξόδου) Ανεμογεννήτριας Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Οι ανεμογεννήτριες μπορούν και παράγουν τάση (διαφορά δυναμικού) μετασχηματίζοντας την ενέργεια του αέρα σε ρεύμα. Η τάση εξόδου μιας ανεμογεννήτριας εξαρτάται από το μήκος της περιέλιξης, την ένταση του μαγνητικου πεδίου (εντός του οποίου στρέφεται ο ρότορας) και την ταχύτητα περιστροφής. Όταν η ανεμογεννήτρια χρησιμοποιείται για φόρτιση συσσωρευτών (μπαταριών) πρέπει η τάση που παράγεται να είναι σχετικά σταθερή. Ο μόνος (καλύτερα εύκολος) τρόπος να ελέγξουμε την τάση εξόδου είναι να ελέγξουμε την ταχύτητα περιστροφής. Αυτό μπορεί να γίνει (ένας τρόπος είναι) με μηχανικό τρόπο (προσαρμόζοντας ένα φρένο στον άξονα περιστροφής της γεννήτριας). Μπορεί επίσης να γίνει με αλλαγή της γωνίας πρόσπτωσης του αέρα στα πτερύγια της ανεμογεννήτριας Μικροεπεξεργαστής Arduino, βασικές γνώσεις μηχανολογίας (Mechanical Engineering) και βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας (Electrical Engineering) 2 Το θέμα αυτό περιλαμβάνει και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και επομένως είναι υψηλού κόστους. Για τον έλεγχο του φρένου ή της γωνίας πρόσπτωσης, προτείνεται η χρήση Arduino.

8 24 Έλεγχος Προσανατολισμού επίπεδου έδρασης ηλιακών πάνελ, με έναν άξονα περιστροφής Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Πρόκειται για μία Ηλιακή Τραμπάλα. Στην επιφάνεια αυτής τοποθετούνται ηλιακά πάνελ (περισσότερα από ένα) και αισθητήρες φωτός. Η επιφάνεια μπορεί να περιστρέφεται σε έναν άξονα έτσι ώστε να προσανατολίζεται στην ανατολή ή στη δύση καθώς και σε όλες τις ενδιάμεσες θέσεις. Η επιλογή της θέσης (προσανατολισμού) είναι τέτοια ώστε τα ηλιακά πάνελ να παράγουν τη μέγιστη ενέργεια. Η κίνηση γίνεται με ηλεκτρικό κινητήρα που καθοδηγείται από τις μετρήσεις φωτός που φθάνουν από τους αισθητήρες στο Arduino. Το θέμα αυτό περιλαμβάνει και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και επομένως είναι υψηλού κόστους. Μικροεπεξεργαστής Arduino, βασικές γνώσεις μηχανολογίας (Mechanical Engineering) και βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας (Electrical Engineering) 2 25 Έλεγχος / Χειρισμός Συρώμενης Αυλόπορτας (Γκαραζόπορτας) Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Πρόκειται για τηλεχειριζόμενο σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος συρώμενης αυλόπορτας. Ο ηλεκτρικός κινητήρας (για το άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας) καθοδηγείται από συσκευή arduino η οποία δέχεται πληροφορία από αισθητήρες για να εκτελέσει την ενέργεια (άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας) αφού ελέγξει ότι δεν υπάρχει εμπόδιο στον άξονα κίνησης. Το θέμα αυτό περιλαμβάνει και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και επομένως είναι υψηλού κόστους. Μικροεπεξεργαστής Arduino, βασικές γνώσεις μηχανολογίας (Mechanical Engineering) και βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας (Electrical Engineering) 2 26 Προθεματοποιητής Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Έχει αναπτυχθεί γραφική εφαρμογή που επιτρέπει να επεξεργαστούμε κείμενα και για κάθε λέξη των κειμένων να προσδιορίσουμε αν η λέξη είναι απλή ή έχει πρόθεμα (π.χ. ΑΝΑ-προσαρμογή, ΠΡΟ-επισκόπηση, κλπ) και ποια είναι η σημασία/επίδραση (στο εξής «χαρακτηρισμός») του προθέματος στην κύρια λέξη (αντίθετη, ίδια, χρονική διαφοροποίηση, κλπ). Η εφαρμογή αυτή (η ιδέα) έχει τεκμηριωθεί σε σχετικό άρθρο (βλέπε άρθρο B3 στην ιστοσελίδα του εισηγητή Από τα δεδομένα της προαναφερθείσας εφαρμογής μπορεί να εξαχθεί πίνακας διπλής εισόδου με κάθε γραμμή να αντιπροσωπεύει ένα πρόθεμα και κάθε στήλη μια από τις επιδράσεις (χαρακτηρισμούς). Τα κελιά του Βασικές γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), Βασικές γνώσεις διαχείρισης κειμένου (text processing)

9 πίνακα (στη διασταύρωση μιας γραμμής και μιας στήλης) περιέχουν το πλήθος των εμφανίσεων του συνδυασμού (προθέματος και χαρακτηρισμού) στο σύνολο των κειμένων. Στην παρούσα πτυχιακή θα υλοποιηθεί εφαρμογή που θα υποβοηθά το χρήστη να βγάζει συμπεράσματα. Ορισμένες από τις δυνατότητες της είναι: να βγάζει συσχετίσεις μεταξύ δύο χαρακτηρισμών, να βρίσκει ομάδες προθεμάτων που παρουσιάζουν διαφορετικές συσχετίσεις μεταξύ δύο χαρακτηρισμών, να εντοπίζει τα προθέματα για τα οποία υπάρχει conflict, να εντοπίζει την επικρατέστερη χρήση (χαρακτηρισμό) ενός προθέματος, να προτείνει βάρη δανεισμού προθεμάτων. Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε Java. 27 Σύστημα για σύνοψη κειμένων (text summarization) Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Θα χρησιμοποιηθούν γνωστοί (από τη βιβλιογραφία) αλγόριθμοι για την κατασκευή συστήματος που θα κάνει σύνοψη (summarization) κειμένων. Βλέπε σχετικό άρθρο B33 στην ιστοσελίδα του εισηγητή Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε Java. Βασικές γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), Βασικές γνώσεις διαχείρισης κειμένου (text processing) 28 Σύστημα αξιολόγησης (βαθμολόγησης) απαντήσεων ερωτημάτων που έχουν μορφή ελεύθερου κειμένου Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Θα αναπτυχθεί σύστημα που θα βαθμολογεί μηχανικά (αυτόματα) απαντήσεις (με μορφή ελεύθερου κειμένου) που προέρχονται από γραπτές εξετάσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό του συστήματος (training set) είναι δακτυλογραφημένο και δεν απαιτείται ενασχόληση του φοιτητή με το αντικείμενο αυτό. Βλέπε σχετικό άρθρο B4 στην ιστοσελίδα του εισηγητή Βασικές γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), Βασικές γνώσεις διαχείρισης κειμένου (text processing)

10 Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε Java. 29 Μηχανική μετατροπή ERD (ΜΟΣ) διαγράμματος σε data definition statements ενός μετασχεσιακού συστήματος Βάσεων Δεδομένων. Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Θα αναπτυχθεί σύστημα που μετατρέπει ERD σε Data Definition Statements της γλώσσας βάσεων δεδομένων CUDL (μετασχεσιακό σύστημα βάσεων δεδομένων). Για την CUDL βλέπε άρθρα B4, B7, B20, B24, Α6, Α7, A9, Α4 στην ιστοσελίδα του εισηγητή Τα διαγράμματα ERD θα προέρχονται από το εργαλείο DIA. Βάσεις Δεδομένων Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε Java αλλά αυτό μπορεί να επανεξετασθεί. 30 Προηγμένα ερωτήματα ανάκτησης δεδομένων από βάση δεδομένων διατροφής / διαιτολογίας. Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Έχει αναπτυχθεί διαδικτυακό σύστημα για την καταχώρηση δεδομένων διατροφής και διαιτολογίας (βλέπε άρθρα B32 και A στην ιστοσελίδα του εισηγητή Το σύστημα υποστηρίζει και απλοϊκά ερωτήματα ανάκτησης δεδομένων. Στην παρούσα εργασία θα αναπτυχθούν προηγμένα ερωτήματα που αντλούν και παρουσιάζουν δεδομένα και συμπεράσματα. Προβλέπεται και η συμπλήρωση κάποιων επιπλέον δεδομένων με την υπάρχουσα εφαρμογή (διαδικυακό σύστημα). Βάσεις Δεδομένων, γνώσεις κατασκευής QBE (Query By Example) και Query Builder Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε PHP, JavaScript, JQuery και MySQL. 3 Εκπαιδευτικό Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Τα εργαστηριακά Πληροφοριακά Συστήματα (Laboratory Information Systems LIS) σκοπό έχουν να αρχειοθετούν τις εξετάσεις και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για κάθε ασθενή/πελάτη ενός Ιατρικού Εργαστηρίου (Μικροβιολογικού, Αιματολογικού, Ορμονολογικού, κλπ). Επιπλέον τα συστήματα αυτά είναι δυνατό να συνδέονται (σειριακά ή άλλως) με τους αυτόματους εργαστηριακούς αναλυτές (σύντομα αναλυτές) και να μεταβιβάζουν τις εντολές εξετάσεων στους αναλυτές. Κατ επέκταση τα LIS Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Βασικές γνώσεις Ιατρικής Πληροφορικής (Medical Informatics)

11 μπορούν να λαμβάνουν τα αποτελέσματα κάθε εξέτασης που ολοκληρώνει ο αναλυτής, χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπου (αμφίδρομη επικοινωνία). Στο βιβλίο του εισηγητή «Πληροφορική και Επαγγέλματα Υγείας» περιγράφονται αναλυτικά τα LIS. Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε Java. 32 Κειμενική διεπαφή για τη σχεδίαση X3D τρισδιάστατων αντικειμένων και X3D τρισδιάστατων σκηνών. Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Το X3D είναι ένα XML πρότυπο για τη σχεδίαση αντικειμένων και σκηνών σε XML. Τα αντικείμενα αυτά γίνονται απευθείας αντιληπτά από τους σύγχρονους browsers (χωρίς plug-in ή κώδικα). Στην εργασία αυτή ο χειριστής θα περιγράφει (με λέξεις / κείμενο) τα αντικείμενα που δημιουργεί. Δεν έχει προσδιορισθεί οριστικά το περιβάλλον/γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί. Βασικές γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), Computer Graphics και Animation 33 Κειμενική διεπαφή για τη σχεδίαση ERD (ΜΟΣ) Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Η εφαρμογή θα δέχεται εντολές και οδηγίες περιγραφικές με μορφή κειμένου και θα κατασκευάζει ERD (ΜΟΣ). Επιθυμητό είναι τα διαγράμματα ERD που θα δημιουργούνται να είναι στο μορφότυπο του εργαλείου DIA (.dia) αρχεία. Δεν έχει προσδιορισθεί οριστικά το περιβάλλον/γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί. Βασικές γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), Βάσεις Δεδομένων (Databases)

12 ΤΟΜΕΑΣ: Προγραμματισμού και Μαθημάτων Υποδομής - ΤΠΥ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών Μελέτη και Υλοποίηση Αλγορίθμων για το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή Δ. Μάγος Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή (TSP) αποτελεί ένα από τα κλασσικά προβλήματα στην θεωρία αλγορίθμων με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το ζητούμενο είναι σχετικά απλό: δεδομένου ενός συνόλου πόλεων και των αποστάσεων που χωρίζουν κάθε ζευγάρι από αυτές, ζητείται η συντομότερη διαδρομή που να επισκέπτεται όλες τις πόλεις ακριβώς μία φορά και να επιστρέφει στην πόλη αφετηρία. Το πρόβλημα TSP ανήκει στην κατηγορία NP-Hard και επομένως η πολυωνυμική του επίλυση είναι πιθανότατα ανέφικτη (εκτός και αν P=NP). Παρ όλα αυτά για το πρόβλημα αυτό είναι γνωστοί πολυωνυμικοί αλγόριθμοι εγγυημένης απόδοσης: η λύση την οποία παράγουν βρίσκεται μέσα σε ένα εκ των προτέρων γνωστό εύρος από τη βέλτιστη λύση. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιβλιογραφίας και υλοποίηση αλγόριθμων εγγυημένης απόδοσης για το πρόβλημα TSP. Αλγοριθμική, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δομές Δεδομένων, C++, Java Η συνέπεια σε προβλήματα περιορισμούς με λογικές μεταβλητές Δ. Μάγος Η συνέπεια (consistency) αποτελεί βασική έννοια στα συστήματα περιορισμών. Συγκεκριμένα, ένα σύστημα περιορισμών ονομάζεται συνεπές αν άμεσα αποκλείει κάθε αντιστοίχηση τιμών στις μεταβλητές η οποία δεν εμφανίζεται σε καμία λύση. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και υλοποίηση αλγοριθμικών τεχνικών για την επίτευξη συνέπειας σε περιορισμούς με λογικές μεταβλητές. Θα μελετηθούν διάφορα είδη συνέπειας όπως path-consistency, k-consistency, adaptive consistency, κλπ Αλγοριθμική, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δομές Δεδομένων, C++, Java, Τεχνητή Νοημοσύνη

13 3 Ευσταθές ταίριασμα: ένα παίγνιο με ζευγάρια. Δ. Μάγος Οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες εξετάσεις δηλώνουν με σειρά προτίμησης τα τμήματα των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Κάθε Τμήμα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ έχει και αυτό μία λίστα προτίμησης για τους υποψηφίους ανάλογα με την βαθμολογία που συγκέντρωσαν στις εξετάσεις. Επίσης το κάθε Τμήμα μπορεί να δεχθεί συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών (quota) στο πρώτο έτος. Το ζητούμενο είναι ένα ταίριασμα φοιτητών σε Τμήματα, έστω Μ, που να μην παραβιάζει την quota κάθε τμήματος και μην υπάρχει ζευγάρι (φοιτητής, Τμήμα) που να μην ανήκουν (έχουν ταιριαστεί) στο Μ και να προτιμούν αμφότεροι ο ένας τον άλλον από τις αντιστοιχήσεις τους που τους έχει δώσει το Μ. Αλγοριθμική, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δομές Δεδομένων, C++, Java -2 Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιβλιογραφίας και υλοποίηση αλγόριθμων για το παραπάνω πρόβλημα (πρόβλημα ευσταθούς ταιριάσματος) που έχει εφαρμογή τις πανελλήνιες εξετάσεις. 4 Δημιουργία ενός Learning Game με τη χρήση της πλατφόρμας X-BOX Kinect για παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ). Ι. Κουμπούρος Καθ. Εφαρμογών Σκοπός της εργασίας είναι να δημιουργήσει ένα μαθησιακό παιχνίδι με στόχο να την θεραπευτική αντιμετώπιση των παιδιών αυτών τόσο σε επίπεδο εργοθεραπείας όσο και στην εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων (π.χ. ανάγνωση δισύλλαβων λέξεων, κα). Ταυτόχρονα θα καταγράφει την πρόοδο των παιδιών για περαιτέρω μελέτη ή ανάπτυξη tailormadeεπιλογών ανάλογα με τις ανάγκες του τελικού χρήστη. Γνώση της Αγγλικής (γραφή και ανάγνωση). Καλή γνώση μια από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: C++, C#, Visual Basic. Χρήση προγραμμάτων για τη δημιουργία 3Dγραφικών. -2

14 5 Δημιουργία ενός Virtual Visit Environment με τη χρήση της πλατφόρμας X- BOX Kinect για εκτίμηση και αξιολόγηση περιστατικών από απόσταση. Ι. Κουμπούρος Καθ. Εφαρμογών Σκοπός της εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα εικονικό 3Dπεριβάλλον το οποίο μέσω ενός Avatarθα μπορεί να αλληλεπιδρά ο χρήστης (ασθενής) προκειμένου να μπορεί να αποτιμήσει την κατάσταση της υγείας του (π.χ. ύστερα από ολική αρθροπλαστική γόνατος, κλπ) ώστε να του δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για κινησιοθεραπεία ή άθληση, κλπ. Γνώση της Αγγλικής (γραφή και ανάγνωση). Καλή γνώση μια από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: C++, C#, Visual Basic. Χρήση προγραμμάτων για τη δημιουργία 3Dγραφικών Εκτενής μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με τα Big Data & Big Data Analytics. Ι. Κουμπούρος Καθ. Εφαρμογών Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εφαρμογές. Το μέλλον και προβληματισμοί. Υλοποίηση ενδεικτικής εφαρμογής στο χώρο των BigDataAnalytics και παρουσίαση σε κατάλληλο γραφικό περιβάλλον Δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος με τη χρήση ενός «έξυπνου» Avatar για την παρακίνηση και κινητοποίηση ατόμων με προβλήματα παχυσαρκίας. Ι. Κουμπούρος Καθ. Εφαρμογών Η ανάπτυξη θα γίνει σε επίπεδο web & mobile ενώ θα επιτρέπει και την άμεση σύνδεση και επικοινωνία με τα social media και τους net-friends του ατόμου. (Το τελικό περιβάλλον δύναται να βασιστεί σε προϋπάρχουσα εφαρμογή) Γνώση της Αγγλικής (γραφή και ανάγνωση). Καλή γνώση μια από τις γνωστές γλώσσες προγραμματισμού για Web ή/και mobile. Χρήση προγραμμάτων για τη δημιουργία 3Dγραφικών, Morphing software, κλπ Virtual Visits Ι. Κουμπούρος Καθ. Εφαρμογών Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος (μέσω υπολογιστή και smart tv) για εικονικές επισκέψεις σε ιατρούς. -2

15 ΤΟΜΕΑΣ: Τεχνολογίας Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών - ΤΥΣΔ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Ο 8085 σαν εισαγωγικός εκπαιδευτικός μικροεπεξεργαστής Διασύνδεση αισθητήρων και καμερών για την υλοποίηση συστήματος smart-home με χρήση του Raspberry Pi 2 Ευσταθίου Κων/νος, Η κατανόηση της λειτουργίας των CPU και η διασύνδεσή τους με μνήμες και περιφερειακά αποτελεί σημαντική γνώση στην επιστήμη και την τεχνολογία των υπολογιστών. Οι σύγχρονες CPU (εξελιγμένοι μικροεπεξεργαστές ή μικροελεγκτές) είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι και δεν ενδείκνυνται για την εισαγωγή στην οργάνωση και την λειτουργία των υπολογιστών. Ο 8085 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολη η διασύνδεσή του με ολοκληρωμένα κυκλώματα περιφερειακών και μνημών. Διαθέτει επίσης και ένα ευέλικτο σύνολο εντολών. Η εργασία αυτή θα περιλαμβάνει: α) Παρουσίαση της εσωτερικής αρχιτεκτονικής του β) Παρουσίαση του συνόλου εντολών του γ) Παρουσίαση του διαγράμματος ακίδων του δ) Παρουσίαση του συστήματος διακοπών του ε) Έρευνα στο διαδίκτυο για προγράμματα προσομοίωσης της λειτουργίας του 8085 και συγκριτική μελέτη των δυνατοτήτων τους. στ) Συγγραφή και έλεγχος προγραμμάτων σε γλώσσα Assembly για το 8085 με τα οποία να αναδεικνύονται οι δυνατότητές του. ζ) Σχεδιασμός διασύνδεσης του 8085 με δημοφιλή περιφερειακά και μνήμες. η) Έρευνα στο διαδίκτυο για σχεδιάσεις απλών συστημάτων βασισμένων στον Το σύστημα Raspberry Pi 2 model b αποτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση της σειράς μικρών υπολογιστικών συστημάτων Raspberry τα οποία είναι συστήματα ανοικτού υλικού-λογισμικού. Αντικείμενο της εργασία αυτής θα αποτελέσει αρχικά η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος, του επεξεργαστή που χρησιμοποιεί, του επεξεργαστή γραφικών και του Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Ψηφιακή Σχεδίαση, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Υπολογιστικά Συστήματα Αριθμός Φοιτητών

16 2 Ευσταθίου Κων/νος, συστήματος διασύνδεσης GPIO. Θα γίνει επίσης μια συνοπτική παρουσίαση του λειτουργικού συστήματος rasbian και της γλώσσας προγραμματισμού Python. Στα πλαίσια της στοχευόμενης υλοποίησης, θα γίνει σε πρώτο επίπεδο διασύνδεση του συστήματος με διακόπτες, LED και αισθητήρα θερμοκρασίας. Στη συνέχεια θα γίνει διασύνδεση με κάμερα. Στην τελική φάση υλοποίησης της εργασίας, θα γίνει χρήση server για την καταγραφή και αποστολή των στοιχείων (αισθητήρα, κάμερας), με σκοπό την αξιοποίησή τους μέσω εφαρμογής android. Καλή γνώση Προγραμματισμού, Υπολογιστικά Συστήματα 3 Προγραμματισμός σε κάρτες γραφικών Κεχαγιάς Δημήτρης, Προγραμματισμός σε κάρτες γραφικών μέσω του περιβάλλοντος CUDA. Καλή γνώση της C/C++ και παράλληλων συστημάτων Web-based εφαρμογή για μετάφραση γλωσσών υψηλού επιπέδου σε συμβολικές γλώσσες Web-based εφαρμογή εκτέλεσης συμβολικού κώδικα Σύγκριση των γλωσσών προγραμματισμού των GPUs: CUDA και OpenCL Κεχαγιάς Δημήτρης, Κεχαγιάς Δημήτρης, Κεχαγιάς Δημήτρης, Ο στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μια διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα δείχνει τον τρόπο που γνωστές γλώσσες υψηλού επιπέδου μεταφράζονται σε κώδικα χαμηλού επιπέδου. Ο στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μια διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα δείχνει τον τρόπο που κώδικας χαμηλού επιπέδου συμπεριφέρεται στο υλικό Ο στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να συγκρίνει την απόδοση των γλωσσών προγραμματισμού CUDA και OpenCL, αφού πρώτα παρουσιαστεί το μοντέλο προγραμματισμού τους. C, C++, Java, HTML5, Compilers C, C++, Java, HTML5, Αρχιτεκτονική υπολογιστών C, C++, Παράλληλα Συστήματα 7 Ανάπτυξη συστήματος για τη διαχείριση χρηστών κατά τη διεξαγωγή και τον έλεγχο πειραματικών ασκήσεων Φυσικής από απόσταση, με χρήση τεχνολογιών Η από απόσταση εκτέλεση εκπαιδευτικών πειραμάτων, αποτελεί στις μέρες μας έναν ανερχόμενο τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Πρόκειται για πραγματικά πειράματα, όπου ο χειρισμός των διατάξεων καθώς και η συλλογή των σχετικών δεδομένων, γίνεται σε πραγματικό χρόνο από απόσταση, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων

17 8 μικροεπεξεργαστών και διαδικτύου Μελέτη Αλγοριθμικών Τεχνικών για Υπηρεσίες Συστημάτων Διαμοιρασμού Οχημάτων. Κεχαγιάς Δημήτρης, [ Συνεπιβλέποντες: Γ. Μήτσου, Ι. Σιανούδης ] Πάντζιου Γραμματή, σελίδων στο διαδίκτυο. Η προτεινόμενη εργασία, εκτός των διατάξεων Φυσικής, ενσωματώνει τεχνολογίες μικροελεγκτών, βάσεων δεδομένων και διαδικτύου (php, servers κ.λπ). Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του εργαστηρίου Ανάπτυξης Νέων Πειραμάτων Φυσικής που λειτουργεί στο Εργαστήριο Φυσικής του ΤΕΙ Αθήνας. Το σύστημα που θα παραχθεί στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής εργασίας, θα ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία των προπτυχιακών εργαστηρίων Φυσικής του ΤΕΙ, όπως επίσης θα αξιοποιηθεί στα πλαίσια ενός γενικότερου δικτύου πειραμάτων Φυσικής από απόσταση (RCL), ελεύθερης πρόσβασης. Τα συστήματα διαμοιρασμού οχημάτων αποτελούνται από ένα στόλο οχημάτων (αυτοκινήτων, ποδηλάτων) και σταθμούς στάθμευσης συγκεκριμένης χωρητικότητας κατανεμημένους σε διάφορα σημεία της πόλης, και μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες ενοικίασης προκειμένου να μεταβούν από ένα σημείο σε άλλο σημείο της πόλης. Η ενοικίαση γίνεται μόνο για τη συγκεκριμένη διαδρομή που θέλει να ακολουθήσει. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το πλήθος των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που μετακινούνται και σταθμεύουν στη πόλη. Επιπλέον, τα οχήματα που συνήθως χρησιμοποιούνται σε αυτά τα συστήματα είναι ηλεκτρικά με αποτέλεσμα μεγάλο όφελος για το περιβάλλον. Όμως η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Πως εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν πάντα διαθέσιμα αυτοκίνητα σε ένα σημείο όταν ο πελάτης της υπηρεσίας ζητήσει να εξυπηρετηθεί; Σε ποια σημεία της πόλης πρέπει να γίνουν οι χώροι στάθμευσης ώστε να εξασφαλιστεί διαθεσιμότητα οχημάτων τις περισσότερες φορές Ποια κίνητρα δίνεις στους χρήστες της υπηρεσίας ώστε να αλλάξουν ελαφρά τον προορισμό τους και να κατευθύνεις έτσι την κίνηση των οχημάτων σε σημεία που παρουσιάζουν ελλείψεις; Απαραίτητες Γνώσεις: Γνώση C++, PHP, βάσεων δεδομένων (MySQL), τεχνολογίες server (Linux) κ.λπ Απαιτούμενες γνώσεις: Αλγόριθμοι Γλώσσες προγραμματισμού: C/C++

18 9 0 Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση διαδρομών σε δίκτυα ευρείας κλίμακας και εφαρμογές στη ναυτιλία Δημιουργία προγράμματος εντοπισμού και αποκωδικοποίησης κακόβουλων περιπλεγμένων (obfuscated) προγραμμάτων Πάντζιου Γραμματή, Πάντζιου Γραμματή, Στην εργασία αυτή, θα μελετηθούν αλγοριθμικές τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για τα ζητήματα αυτά και ενδεχομένως θα προταθούν νέες. Στο πρόβλημα εύρεσης συντομότερων μονοπατιών αναζητείται η ελάχιστη διαδρομή μεταξύ δύο κόμβων ενός δικτύου με βάση ένα κριτήριο κόστους (π.χ. απόσταση). Σε πολλές εφαρμογές ωστόσο, μας ενδιαφέρει η βελτιστοποίηση περισσότερων του ενός κριτηρίων. Το πρόβλημα εύρεσης βέλτιστων διαδρομών με βάση πολλαπλά κριτήρια είναι σύνθετο πρόβλημα. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση και υλοποίηση ευρετικών αλγορίθμων πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης για την εύρεση βέλτιστων διαδρομών στη ναυτιλία. Τα κριτήρια τα οποία θα μελετηθούν είναι ο χρόνος των διαδρομών και η επικινδυνότητα των διαδρομών με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια και τις καιρικές συνθήκες Επιμέρους στόχους της πτυχιακής εργασίας αποτελούν η μελέτη της μοντελοποίησης και των παραμέτρων του προβλήματος καθώς και η κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των υπαρχόντων μεθόδων επίλυσης. Οι διακομιστές διαδικτύου (web servers) αποτελούν στόχο επιθέσεων από κακόβουλους χρήστες, οι οποίοι τους παραβιάζουν και τοποθετούν σε αυτούς διακομιστές προγράμματα ελέγχου πρόσβασης μέσω διαδικτύου (web shells). Κατ αυτόν τον τρόπο διατηρούν πρόσβαση σε αυτούς. Τα προγράμματα αυτά συνήθως εμπεριέχουν κωδικοποιημένο (obfuscated) κώδικα, πράγμα που δυσχεραίνει την προσπάθεια αποκωδικοποίησής τους καθώς και την εξέταση της λειτουργικότητάς τους κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τυχόν περιστατικών ασφάλειας. Ταυτόχρονα όμως, η ύπαρξη του περιπλεγμένου κώδικα κάνει πιο εύκολο τον εντοπισμό τέτοιων προγραμμάτων με χρήση π.χ. βάσεων υπογραφών ή στατιστικών μεθόδων. Στόχος της εργασίας είναι να σχεδιαστεί ένα περιβάλλον όπου (α) θα εντοπίζονται κωδικοποιημένα (obfuscated) php scripts Απαιτούμενες γνώσεις: Αλγόριθμοι Γλώσσες προγραμματισμού: C/C++ ή Java Απαιτούμενες γνώσεις: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Γλώσσες προγραμματισμού: PHP και Python

19 Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Αλγορίθμων Παράλληλης Ταξινόμησης και Ομαδοποίησης Δεδομένων σε Περιβάλλον Συστοιχίας Υπολογιστών (cluster) Μάμαλης Βασίλης, χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές, (β) θα αποκρυπτογραφούνται τα scripts που εντοπίστηκαν χρησιμοποιώντας περιβάλλον απομονωμένης εκτέλεσης (sandbox) και (γ) θα δημιουργείται σχετική αναφορά, η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά τόσο με τον εντοπισμό όσο και με την αποκωδικοποίηση του κακόβουλου προγράμματος (ενδεικτικά ο κώδικας του προγράμματος τόσο σε κωδικοποιημένη όσο και σε αποκωδικοποιημένη μορφή, τα στάδια αποκωδικοποίησης του κώδικα, οι τεχνικές κωδικοποίησης που εντοπίστηκαν, ο τρόπος εντοπισμού του προγράμματος). Ενδεικτική Βιβλιογραφία:. Akamai Technologies, (203), Web Shells, Backdoor Trojans and Rats, https://www.akamai.com/us/en/multimedia/ documents/report/akamai -security-advisory-web-shellsbackdoor-trojans-and-rats.pdf 2. Freeman Greg, (203), How to tell if your PHP site has been Hacked or Compromised, 3. Soni Anuj, (204) Closing the Door on Web Shells, https://digital-forensics.sans.org/summitarchives/dfir4/closing_the_door_on_web_ Shells_Anuj_Soni.pdf Η εργασία θα εστιάσει στη διερεύνηση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση αποδοτικών αλγορίθμων παράλληλης ταξινόμησης (parallel sorting - όπως π.χ.: odd-even transposition sort, merge-sort, shearsort, parallel quicksort & hyperquicksort, parallel sorting by regular sampling, bitonic-sort, radix-sort, counting sort κ.α.) και ομαδοποίησης δεδομένων (data clustering - όπως π.χ.: parallel hierarchical clustering βασισμένο σε τεχνικές single-link και complete-link, parallel partitional clustering βασισμένο σε αλγόριθμους εύρεσης συνεκτικών συνιστωσών, minimal-spanning- Σχετιζόμενες γνώσεις: Παράλληλος Υπολογισμός, Προγραμματισμός σε C/C++

20 2 3 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Αποδοτικών Τεχνικών Ομαδοποίησης και Δρομολόγησης για Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Παράλληλων Αλγόριθμων Υπολογισμού σε Περιβάλλον Διαμοιραζόμενης Μνήμης με χρήση OpenMP Μάμαλης Βασίλης, Μάμαλης Βασίλης, trees κλπ), σε περιβάλλον πολλαπλών επεξεργαστών κατανεμημένης μνήμης. Η ανάπτυξη των ανωτέρω αλγορίθμων θα γίνει με χρήση της πρότυπης βιβλιοθήκης MPI και γλώσσα προγραμματισμού C ή C++. Θα γίνει επίσης αξιολόγηση των αναπτυχθέντων αλγορίθμων σε πραγματικό παράλληλο περιβάλλον (cluster) με υψηλής ταχύτητας δίκτυο διασύνδεσης. Αντικείμενο της εργασίας θα αποτελέσει ο σχεδιασμός, ανάλυση και πειραματική αξιολόγηση αποδοτικών τεχνικών-πρωτοκόλλων για ομαδοποίηση κόμβων και δρομολόγηση σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (wireless sensor networks). Πιο συγκεκριμένα ως βάση θα υλοποιηθούν και θα μελετηθούν αρχικά γνωστοί/διαδεδομένοι αλγόριθμοι (π.χ. LEACH, HEED) της βιβλιογραφίας και στη συνέχεια θα σχεδιασθούν/αναπτυχθούν αντίστοιχοι πιο σύνθετοι αλγόριθμοι που θα δίνουν έμφαση (α) στην ενσωμάτωση επιπλέον κριτηρίων με σκοπό τη βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας και του χρόνου ζωής (lifetime) του δικτύου και (β) στην επιπλέον χρήση τεχνικών συλλογής δεδομένων από κινητή/ες μονάδα/ες (mobile sinks). Η/Οι ανωτέρω τεχνική/ές θα υλοποιηθούν και αξιολογηθούν πειραματικά μέσω κατάλληλου προσομοιωτή (simulator). Το OpenMP είναι ένα σύγχρονο πρότυπο παράλληλου προγραμματισμού, το οποίο δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να αναπτύξει παράλληλα (multi-threaded) προγράμματα για συστήματα διαμοιραζόμενης/κοινής μνήμης (πολυεπεξερ-γαστικά, πολυπύρηνα κλπ), τα οποία είναι ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και έχουν μεγάλη ικανότητα κλιμάκωσης. Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας θα είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση (evaluation), με χρήση του OpenMP, αποδοτικών παράλληλων αλγορίθμων για κλασσικά προβλήματα υπολογισμού, όπως π.χ. (επιλογή από τα ακόλουθα): πολλαπλασιασμός πινάκων, επίλυση γραμμικών συστημάτων, ταξινόμηση Σχετιζόμενες γνώσεις: Αλγόριθμοι, Κατανεμημένα Συστήματα Σχετιζόμενες γνώσεις: Λειτουργικά Συστήματα, Παράλληλος Υπολογισμός, Προγραμματισμός σε C/C++

21 (sorting), ομαδοποίηση δεδομένων (data clustering) κ.α. Η ανάπτυξη των ανωτέρω OpenMP αλγορίθμων θα γίνει με χρήση γλώσσας C ή C++ και η αξιολόγησή (evaluation) τους σε κατάλληλο πολυπύρηνο (multicore) υπολογιστικό σύστημα. 4 Παράλληλοι Αλγόριθμοι Εξόρυξης Κειμένου (Text Mining) στο Μοντέλο του MapReduce. Μάμαλης Βασίλης, Η πτυχιακή εργασία αφορά στη διερεύνηση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση αποδοτικών παράλληλων αλγορίθμων για διαχείριση και επεξεργασία "μεγάλων δεδομένων" (big data) στο μοντέλο του MapReduce (της Google), εστιάζοντας πιο συγκεκριμένα στο χώρο (τεχνικές/αλγόριθμοι) της εξόρυξης δεδομένων από κείμενα (text mining / π.χ. k-means, expectation maximization hierarchical clustering, density-based clustering and co-clustering, frequent pattern mining and classification, parallel graph mining). Βασικός στόχος της πτυχιακής εργασίας θα είναι η επισταμένη διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας, η επιλογή των πλέον κατάλληλων αλγορίθμων για το μοντέλο του MapReduce, η αποδοτική υλοποίηση των αλγορίθμων που θα επιλεγούν (ή παραλλαγών αυτών) στην πλατφόρμα του Apache Hadoop (ελεύθερα διαθέσιμη υλοποίηση του MapReduce) και η εκτενής ανάλυση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης των αλγορίθμων αυτών σε πραγματικό περιβάλλον (συστοιχία υπολογιστών). Σχετιζόμενες γνώσεις: Παράλληλος Υπολογισμός, Προγραμματισμός σε C++,Java 5 Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Παράλληλων Αλγόριθμων Υπολογισμού σε Περιβάλλον CUDA Μάμαλης Βασίλης, Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας θα είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση σε περιβάλλον CUDA, αποδοτικών παράλληλων αλγορίθμων για κλασσικά προβλήματα υπολογισμού, όπως π.χ. πολλαπλασιασμός πινάκων, επίλυση γραμμικών συστημάτων, ταξινόμηση (sorting), ομαδοποίηση δεδομένων (data clustering), FFT (Fast Fourier Transform), μέθοδοι γραμμικού προγραμματισμού κ.α. Η ανάπτυξη των ανωτέρω αλγορίθμων θα γίνει σε γλώσσα C/C++ και η αξιολόγησή τους θα περιλαμβάνει σύγκριση (σε επίπεδο χρόνων απόκρισης και μετρήσεων επιτάχυνσης/speedup) με αντίστοιχες υλοποιήσεις σε Σχετιζόμενες Γνώσεις: Παράλληλος Υπολογισμός, Αλγόριθμοι, Προγραμματισμός σε C/C++

22 συμβατικά παράλληλα περιβάλλοντα. 6 Υλοποίηση wearable συστήματος πλοήγησης για άτομα με προβλήματα όρασης με χρήση Arduino & Android Μπόγρης Αντώνης, Αν. Στην πτυχιακή αυτή θα υλοποιηθεί ένα wearable σύστημα με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες πλοήγησης σε άτομα με προβλήματα όρασης. Το σύστημα θα βασίζεται σε arduino στο οποίο θα τοποθετηθούν sonars ώστε να ανιχνεύονται τυχόν εμπόδια καθώς και τυχόν σκάλες στο δρόμο του χρήστη. Ο χρήστης θα ενημερώνεται μέσω του κινητού του για το επερχόμενο εμπόδιο ή τις σκάλες και θα συμβουλεύεται ανάλογα την περίπτωση για το τι πρέπει να κάνει. Δικτυακός προγραμματισμός, C++, Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΙΙ 7 Έρευνα των τεχνολογιών Internet of Things (IoT), ανάπτυξη πρότυπου συστήματος στατιστικών μετρήσεων και εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου (Android/ IOS) για την παρακολούθηση αγροτικών καλλιεργειών Μπόγρης Αντώνης, Αν. Στόχος της πτυχιακής είναι η μελέτη των τεχνολογιών (software, hardware) που περιβάλλουν τον όρο Internet of Things (IoT), καθώς και ο προσδιορισμός των απαιτήσεων και των αναγκών για μια πιλοτική ανάπτυξη ενός συστήματος υποδομής που θα αποτελείται από ένα δίκτυο αισθητήρων για περιβαλλοντικές μετρήσεις (π.χ. υγρασία εδάφους, θερμοκρασία, ποιότητα αέρα) με στόχο την παρακολούθηση αγροτικών καλλιεργειών. Στο πλαίσιο της οικονομοτεχνικής ανάλυσης θα μελετηθούν οι απαιτήσεις σε ενεργειακή κατανάλωση του δικτύου. Στη συνέχεια, θα προγραμματιστεί εφαρμογή σε smartphone (Android, IOS ή άλλο) και τα απαραίτητα ερωτήματα σε βάση δεδομένων για την εμφάνιση των στατιστικών /πληροφοριών στο χρήστη. Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΙΙ, Δικτυακός προγραμματισμός 8 Software defined networking για ευαίσθητες σε καθυστέρηση εφαρμογές Μπόγρης Αντώνης, Αν. Με τις τεχνικές software defined networking(sdn) να έχουν επιφέρει δραστικές αλλαγές στη διαχείριση μεγάλων αλλά και μεσαίων σύγχρονων δικτύων θα θέσουμε ως στόχο της εργασίας αυτής την έρευνα των τεχνικών SDN στις εφαρμογές που είναι ευαίσθητες στην καθυστερήση (VoIP, live video streaming). Θα στηριχθούμε στα πλεονεκτήματα τα οποία θα μπορούσε να έχει η συγκεκριμένη υλοποίηση, όπως είναι η βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών(qos), χαμηλότερη απώλεια πακέτων και καθυστέρησης οδηγώντας σε υψηλότερη ποιότητα φωνής και καλύτερη εμπειρία Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΙΙ

23 κλήσεων, αποδοτικότερη διαχείριση εύρους ζώνης και το πλέον σημαντικότερο χαμηλότερο κόστος υλοποίησης. 9 Εικονικοποίηση ασύρματων σημείων πρόσβασης Μπόγρης Αντώνης, Αν. Στην εργασία αυτή θα ερευνήσουμε τεχνικές εικονικοποίησης ασύρματων σημείων πρόσβασης. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται ήδη από μεγάλους παρόχους για τη διάθεση εύρους ζώνης σε πολλαπλές ομάδες χρηστών. Στο πλαίσιο της εργασίας θα επιχειρήσουμε να μετατρέψουμε ένα τυπικό εμπορικά διαθέσιμο access point σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο πόρο του δικτύου με τη χρήση του openvswitch με στόχο τη μελέτη διαφόρων σεναρίων αναπροσαρμογής του δικτύου. Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΙΙ 20 Σύνδεση συστήματος Arduino με εφαρμογή Android Βογιατζής Ιωάννης, Επ. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί το σύστημα Arduino Uno για να διαβαστούν παράμετροι του περιβάλλοντος μέσω αισθητήρων και να καταχωρηθούν οι μετρήσεις σε μια βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, θα προγραμματίσουμε μια εφαρμογή σε Android ώστε να παίρνει αυτή την πληροφορία από τη βάση δεδομένων και να την εμφανίζει στο χρήστη. - 2 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση περιβάλλοντος προσομοίωσης μνήμης cache Βογιατζής Ιωάννης, Επ. Στόχος είναι η παραμετροποίηση του περιβάλλοντος SMPCache το οποίο προσομοιώνει πολυεπεξεργαστικά περιβάλλοντα με χρήση cache Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγράμματος προσομοίωσης μονοεπεξεργαστικού και πολυεπεξεργαστικού συστήματος Βογιατζής Ιωάννης, Επ. Στόχος είναι η εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγράμματος προσομοίωσης για υπολογιστικά συστήματα με ένα και πολλαπλούς επεξεργαστές Ανάπτυξη εφαρμογής σε περιβάλλον Android με αξιοποίηση γεωγραφικών Βογιατζής Ιωάννης, Επ. Στόχος είναι η ανάπτυξη εφαρμογής η οποία θα αξιοποιεί γεωγραφικά δεδομένα για την παρακολούθηση στόλου οχημάτων. -

24 πληροφοριών 24 Υλοποίηση επίθεσης Manin-the-Middle (MiTM) ARP Cache Poisoning (*) Ξυδάς Ιωάννης, Καθ. Εφαρμογών Η επίθεση αυτή εκμεταλλεύεται την ανασφαλή φύση του πρωτοκόλλου ARP. Αντίθετα από άλλα πρωτόκολλα όπως το DNS που μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να δέχονται μόνο ασφαλείς δυναμικές ενημερώσεις, συσκευές που χρησιμοποιούν το ARP μπορούν να δεχθούν ενημερώσεις οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να στείλει ένα ARP reply πακέτο σε άλλη συσκευή και να αναγκάσει τη συσκευή να ενημερώσει την ARP cache της με τη νέα τιμή. Αυτό έχει σαν συνέπεια οι Η/Υ να νομίζουν ότι επικοινωνούν με κάποιον άλλο H/Y ενώ στην πραγματικότητα επικοινωνούν με τον εισβολέα. Η επίθεση ARP cache poisoning (γνωστή και σαν ARP Poison Routing) επιτρέπει σε ένα εισβολέα του ίδιου υποδικτύου να παρακολουθεί όλη την δικτυακή κίνηση μεταξύ των χρηστών. Η πτυχιακή θα υλοποιηθεί σε τοπικό περιβάλλον με ένα switch και ένα WiFi router χρησιμοποιώντας εργαλεία opensource (κατά προτίμηση σε περιβάλλον linux). Μετά την υλοποίηση της επίθεσης η πτυχιακή θα καλύψει και τις μεθόδους που προστατεύουν ένα τοπικό δίκτυο από τέτοιου είδους επιθέσεις. Kαλή γνώση των δικτύων (Δίκτυα Ι & ΙΙ) και των πρωτοκόλλων TCP/IP. Θα προτιμηθούν άτομα με καλές επιδόσεις στα εργαστήρια/θεωρία των Δικτύων ΙΙ. 25 Υλοποίηση επίθεσης Manin-the-Middle (MiTM) DNS Spoofing. (*) Ξυδάς Ιωάννης, Καθ. Εφαρμογών Η επίθεση DNS Spoofing είναι μια MiTM τεχνική που παρέχει ψεύτικη DNS πληροφορία σε ένα H/Y ώστε όταν κάποιος χρησιμοποιεί τον πλοηγό για να έχει πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα π.χ. σε μια τράπεζα που έχει την IP διεύθυνση XXX.XX.XX.XX να μεταφέρεται σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα στην IP διεύθυνση ΥΥΥ.ΥΥ.ΥΥ.ΥΥ, που έχει δημιουργήσει ο εισβολέας, ώστε να υποκλέψει online τραπεζικά διαπιστευτήρια και πληροφορίες λογαριασμών από ανυποψίαστους χρήστες. Η πτυχιακή θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας εργαλεία opensource (κατά προτίμηση σε περιβάλλον linux) και θα χρησιμοποιηθεί μια ψεύτικη web ιστοσελίδα που θα επιδεικνύει την υποκλοπή στοιχείων. Μετά την Kαλή γνώση των δικτύων (Δίκτυα Ι & ΙΙ) και των πρωτοκόλλων TCP/IP. Θα προτιμηθούν άτομα με καλές επιδόσεις στα εργαστήρια/θεωρία των Δικτύων ΙΙ.

25 υλοποίηση της επίθεσης η πτυχιακή θα καλύψει και τις μεθόδους που προστατεύουν ένα δίκτυο από τέτοιου είδους επιθέσεις Υλοποίηση επίθεσης Manin-the-Middle (MiTM) Session Hijacking. (*) Υλοποίηση επίθεσης Manin-the-Middle (MiTM) SSL Hijacking. (*) Ξυδάς Ιωάννης, Καθ. Εφαρμογών Ξυδάς Ιωάννης, Καθ. Εφαρμογών Ο όρος session hijacking χρησιμοποιείται συχνά και συνήθως αναφέρεται σε μια ποικιλία διαφορετικών επιθέσεων. Όταν αναφερόμαστε σε μια συνεδρία (session) εννοούμε μια σύνδεση μεταξύ συσκευών όπου υπάρχει μια κατάσταση (state), δηλ. έχει προηγηθεί ένας διάλογος πρίν γίνει η σύνδεση, η σύνδεση διατηρείται για κάποιο χρόνο και τελικά μια προκαθορισμένη διεργασία τερματίζει την σύνδεση. Η πτυχιακή αυτή αναφέρεται στην πειρατεία μιας HTTP συνεδρίας μέσω υποκλοπής των cookies. Συχνά η έναρξη μιας συνεδρίας σε μια ιστοσελίδα γίνεται μέσω εισαγωγής ενός username/password (αυθεντικο-ποίηση), ο web server διατηρεί την σύνδεση ελέγχοντας αν παραμένει κάποιος logged in ώστε να έχει πρόσβαση στους πόρους του server (αυτό γίνεται μέσω της χρήσης των cookies) και όταν η συνεδρία τελειώσει τα διαπιστευτήρια καθαρίζονται και η σύνδεση τερματίζεται. Η πτυχιακή θα υποκλέψει την επικοινωνία ενός χρήστη όταν κάνει loggin στο Gmail λογαριασμό του και ο εισβολέας θα έχει τελικά πρόσβαση στο λογαριασμό του του. Η πτυχιακή θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας εργαλεία opensource (κατά προτίμηση σε περιβάλ-λον linux). Μετά την υλοποίηση της επίθεσης η πτυχιακή θα καλύψει και τις μεθόδους που προστα-τεύουν ένα δίκτυο από τέτοιου είδους επιθέσεις. Τα Secure Socket Layers (SSL) ή Transport Layer Security (TLS) είναι πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ασφάλεια στις δικτυακές επικοινωνίες μέσω κρυπτογράφησης. Το πρωτόκολλο συνεργάζεται με άλλα πρωτόκολλα για να παρέχει ασφάλεια στις προσφερόμενες υπηρεσίες όπως SMTPS, IMAPS και HTTPS. O τελικός σκοπός είναι να δημιουργηθούν ασφαλή κανάλια επικοινωνίας πάνω από ανασφαλή Kαλή γνώση των δικτύων (Δίκτυα Ι & ΙΙ) και του πρωτοκόλλων TCP/IP. Θα προτιμηθούν άτομα με καλές επιδόσεις στα εργαστήρια/θεωρία των Δικτύων ΙΙ. Kαλή γνώση των δικτύων (Δίκτυα Ι & ΙΙ) και του πρωτοκόλλων TCP/IP. Θα προτιμηθούν άτομα με καλές επιδόσεις στα εργαστήρια/θεωρία των Δικτύων ΙΙ.

26 δίκτυα. Η πτυχιακή αφορά την επίθεση SSL πάνω από το HTTPS γιατί αυτή η πιο συνηθισμένη χρήση του SSL. Η διαδικασία που χρησιμοποιεί το HTTPS είναι να εξασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων μέσω της διανομής πιστοποιητικών μεταξύ του web server, του client και μιας τρίτης έμπιστης αρχής. Η επίθεση αφορά την μετάβαση από μια μη-ασφαλή σύνδεση σε μια ασφαλή, στην περίπτωσή μας αφορά την μετάβαση από HTTP σε HTTPS, άρα υλοποιώντας μια επίθεση στη γέφυρα μπορούμε να υποκλέψουμε πληροφορίες πρίν υλοποιηθεί η SSL σύνδεση. Η πτυχιακή θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας εργαλεία opensource (κατά προτίμηση σε περιβάλλον linux). Μετά την υλοποίηση της επίθεσης η πτυχιακή θα προτείνει και τις μεθόδους που προστατεύουν ένα δίκτυο από τέτοιου είδους επιθέσεις. (*) Disclaimer: Η εργασία αυτή δεν έχει στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος για δικτυακές επιθέσεις ή/και την δημιουργία δυσλειτουργιών σε παραγωγικά δίκτυα ή/και την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, που είναι ποινικά αδικήματα. Έχει καθαρά τεχνικό χαρακτήρα να κατανοήσουν οι φοιτητές τα κενά ασφάλειας που υπάρχουν στα διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας και δικτυακές συσκευές, ώστε να φροντίζουν για την επαρκή ασφάλεια των δικτύων επικοινωνίας.

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Διακριτά Μαθηματικά (Θ1) Πάντζιου Διακριτά Μαθηματικά (Θ1) Πάντζιου Διακριτά Μαθηματικά (Θ1) Πάντζιου (Θ1) Ευσταθίου Αντικ/φής Προγ/σμός Σγουροπούλου Αντικ/φής Προγ/σμός Σγουροπούλου Πιθανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing)

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Τσάμης Χρήστος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας)

Τσάμης Χρήστος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας) 1) Εισηγητές: Τσάμης Χρήστος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας) Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός εύκαμπτων νανογεννητριών για τη συλλογή της μηχανικής ενέργειας του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Celly Social Network Development

1. Celly Social Network Development 1. Celly Social Network Development Η περιγραφή Το Celly προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικών δικτύων ειδικά προσαρμοσμένων σε φορητές συσκευές καθώς είναι προσβάσιμο και από Android και ios

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σε δίκτυο υπολογιστών εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη σε μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, μνήμες κ.λ.π.), ή να κυκλοφορεί μέσου του δικτύου με τη μορφή πακέτων. Η ύπαρξη πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου E-Health Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 2 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Παροχή υπηρεσιών υγείας υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικά μέσα Οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε: υποδομές επικοινωνιών και δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Γιάννης Φραγκιαδάκης, Εμμανουήλ Ζουράρης Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων Π.Κ 16 Μαϊου 2010 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα