Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών - ΤΠΣΕΦ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών Διεπαφές φυσικής γλώσσας σε κινητές συσκευές Ε. Γαλιώτου Αντικείμενο της προτεινόμενης πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της χρήσης διεπαφών φυσικής γλώσσας σε εφαρμογές κινητών συσκευών. Στα πλαίσια της πτυχιακής, θα υλοποιηθεί διεπαφή φυσικής γλώσσας σε μία απλή εφαρμογή σε λειτουργικό σύστημα Android και θα αξιολογηθεί η ευχρηστία της. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Η/Υ -2 2 Σταχυολόγηση στον Σημασιολογικό Ιστό Ε. Γαλιώτου Αντικείμενο της προτεινόμενης πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου συστήματος σταχυολόγησης (crawler) το οποίο θα ενσωματώνει τις αρχές του Σημασιολογικού Ιστού Ανάκτηση Πληροφορίας & Εξόρυξη Δεδομένων -2 3 Αυτόματη ευρετηρίαση Ε. Γαλιώτου Στα σύγχρονα συστήματα ανάκτησης πληροφοριών η αναζήτηση γίνεται με τη χρήση λέξεων ή φράσεων κλειδιών, οι οποίες είτε εξάγονται από τα κείμενα είτε εντοπίζονται σε ένα κατάλογο ελεγχόμενων όρων («θησαυρό») και κατόπιν αποδίδονται στο κείμενα. Ένα παράδειγμα εννοιολογικού θησαυρού είναι το EuroVoc, ένας πολύγλωσσος πολυθεματικός θησαυρός που καλύπτει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων -2 Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η αυτόματη απόδοση όρων του EuroVoc σε συλλογές Ελληνικών ανοιχτών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν εργαλεία συλλογής και προεπεξεργασίας των κειμένων και διερευνηθούν οι δυνατότητες εκπαίδευσης του συστήματος αυτόματης ευρετηρίασης

2 JEX με τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά. 4 Εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αυτόματη μορφολογική επεξεργασία της Ελληνικής γλώσσας Ε. Γαλιώτου Η αυτόματη μορφολογική επεξεργασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εξαγωγή πληροφορίας από κείμενα σε γλώσσες με πλούσια μορφολογία όπως τα Ελληνικά. Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων -2 Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση σύγχρονων προσεγγίσεων στην αυτόματη μορφολογική επεξεργασία και η υλοποίηση πρωτοτύπου συστήματος (prototype) προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής γλώσσας. 5 Υπολογιστική επεξεργασία διαλέκτων της Ελληνικής γλώσσας Ε. Γαλιώτου Η ψηφιοποίηση, η αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα και η υπολογιστική επεξεργασία διαλέκτων συμβάλλουν με αποτελεσματικό τρόπο στη διάσωση και μελέτη αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Η/Υ -2 Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία εφαρμογής που θα δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ λέξεων Ελληνικών διαλέκτων 6 Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου ερευνητικών αποτελεσμάτων Κ. Σγουροπούλου Αν. Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου (digital repository), βασισμένου σε συστήματα ανοικτού κώδικα (π.χ. DSpace, Eprints), το οποίο θα επιτρέπει την αποθήκευση, διαχείριση και διαμοιρασμό ερευνητικών αποτελεσμάτων (research artefacts). Μέρος της εργασίας αποτελεί η σχεδίαση κατάλληλων μεταδεδομένων (metadata), συμβατών με την τεχνολογία του Σημασιολογικού Ιστού, για την περιγραφή των σχετικών δεδομένων, καθώς και η αξιοποίησή τους για την υλοποίηση υπηρεσιών αναζήτησης. Τεχνολογίες/Πρότυπα: Java/Perl, RDF/XML, OAI protocol, Dublin Core Metadata -2 7 Δημιουργία συστήματος συστάσεων μαθησιακών Κ. Σγουροπούλου Αν. Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος συστάσεων (recommender system) μαθησιακών αντικειμένων, βασισμένου σε σχετικά Τεχνολογίες / Πρότυπα: Java, PHP, MySQL, -2

3 αντικειμένων εργαλεία ανοικτού κώδικα. Το εν λόγω σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής μεταδεδομένων για την περιγραφή των αντικειμένων και ρύθμισης της βαρύτητάς τους στη διαδικασία παραγωγής συστάσεων, καθώς και τη δυνατότητα αξιολόγησης των αντικειμένων από τους χρήστες και επιλογής αλγορίθμου συστάσεων. Learning Object Metadata 8 Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης ερευνητικής δραστηριότητας Κ. Σγουροπούλου Αν. [Α. Τσολακίδης] Στόχος είναι η εγκατάσταση και παραμετροποίηση της εφαρμογής VIVO με σκοπό την αυτοματοποιημένη συλλογή ερευνητικών δραστηριοτήτων Δικτυακός Προγραμματισμός, Βάσεις Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων -2 9 Ανάπτυξη εφαρμογής λήψεως αποφάσεων βασισμένη σε δημόσια ανοικτά δεδομένα Κ. Σγουροπούλου Αν. [Α. Τσολακίδης] Αντικείμενο της πτυχιακής είναι η μελέτη των διασυνδεδεμένων δεδομένων και η ανάπτυξη εφαρμογής λήψεως αποφάσεων, βασισμένη σε δημόσια ανοικτά δεδομένα. Δικτυακός Προγραμματισμός, Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων -2 0 Σχεδίαση και ανάπτυξη αποθετηρίου εκπαιδευτικών πόρων βασισμένο στο σημασιολογικό ιστό Κ. Σγουροπούλου Αν. Στόχος της πτυχιακής είναι η μελέτη των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού, η εφαρμογή τους στον τομέα της εκπαίδευσης και η δημιουργία αποθετηρίου εκπαιδευτικών πόρων με υποστήριξη διασυνδεδεμένων δεδομένων Δικτυακός Προγραμματισμός, Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων -2 Ανάπτυξη εφαρμογής κινητών συσκευών για σχεδιασμό και ανάγνωση ιστοριών με εξατομικευμένη εξέλιξη πλοκής Κ. Σγουροπούλου Αν. Στόχος της πτυχιακής είναι να μελετηθούν θεωρητικά μοντέλα εξέλιξης πλοκής και να αξιοποιηθούν τεχνολογίες κινητών συσκευών με γραφικά για την υλοποίηση εφαρμογών εξατομικευμένης ψυχαγωγίας Δικτυακός Προγραμματισμός, Βάσεις Δεδομένων Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 2 2 Εργαλείο παροχής σχολίων ανάδρασης σε περιβάλλον αυτόματου κριτή Αικ. Γεωργούλη Δημιουργία εργαλείου που θα δέχεται τα αποτελέσματα εκτέλεσης ενός προγράμματος και θα επιστρέφει τα λάθη μαζί με αναλυτικά σχόλια ανάδρασης. Μπορεί να γίνει ανεξάρτητος αυτόματος κριτής ή να συμπληρώσει τον Γνώσεις διαδικτυακού προγραμματισμού -2

4 αυτόματο κριτή που ήδη υπάρχει για το eclass γραμμένος σε php ο οποίος δέχεται τεστ περιπτώσεις, κάνει μεταγλώττιση και συγκρίνει τα αποτελέσματα με προκαθορισμένες εξόδους. Το ζητούμενο είναι η λειτουργία να μη περιορίζεται στην εμφάνιση λαθών από μια απλή σύγκριση προτύπων αλλά να γίνεται λεκτική και συντακτική ανάλυση με τη βοήθεια των γεννητριών flex και bison και επαυξημένη γραμματική με κανόνες λαθών. Η ανάδραση μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια έμπειρου συστήματος. 3 Μάθηση Κανόνων με τη βοήθεια αλγόριθμων επαγωγικής μάθησης. Αικ. Γεωργούλη Μελέτη του χώρου της επαγωγικής μηχανικής μάθησης και των διαφορετικών αλγόριθμων που την υποστηρίζουν. Επιλογή και ανάπτυξη επαγωγικού αλγόριθμου για τη μάθηση κανόνων σχετικά με την επίδοση των φοιτητών στο εργαστήριο της Τεχνητής Νοημοσύνης ή άλλη σχετική μελέτη περίπτωσης. Βασικές γνώσεις: Τεχνητής Νοημοσύνης 4 Μελέτη αλγόριθμων επιβλεπόμενης και ημιεπιβλεπόμενης μάθησης για πρόβλεψη Αικ. Γεωργούλη Στον χώρο της μηχανικής μάθησης, οι αλγόριθμοι επιβλεπόμενης μάθησης, όπως τα δένδρα απόφασης, και της ημι-επιβλεπόμενης μάθησης επιτρέπουν την πρόβλεψη γεγονότων. Στην πτυχιακή αυτή θα διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά τους στην πρόβλεψη του επιπέδου τελικών εργασιών που παραδίδουν οι φοιτητές στα εργαστήρια ώστε να χρησιμοποιηθεί για πιο αποδοτικό διαμοιρασμό εργασιών στο πλαίσιο της συνεργατικής εξ αποστάσεως αξιολόγησης ομοτίμων (peer evaluation) Βασικές γνώσεις: Τεχνητής Νοημοσύνης 5 Η εφαρμογή ipeer Αικ. Γεωργούλη Το ipeer είναι μια διαδιακτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα υποστήριξης αξιολόγησης ομοτίμων (peer evaluation).στο πλαίσιο της πτυχιακής θα μελετηθεί η εφαρμογή και θα επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί ο κώδικάς της για να δημιουργηθεί ένα πρόσθετο εργαλείο στο open-eclass με τον ίδιο σκοπό. Διαδικτυακός προγραμματισμός -2

5 6 Ανάπτυξη εφαρμογής υποστήριξης μετακινούμενων φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Android συσκευές. Αικ. Γεωργούλη Η πτυχιακή αυτή πραγματεύεται τη δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες οι οποίες διαθέτουν λογισμικό Android. Η εν λόγω εφαρμογή θα βοηθά τον χρήστη να επιλέξει ποία είναι η ιδανικότερη χώρα-προορισμός, ανάμεσα στις προτεινόμενες της Σχολής του, για να πάει μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+. Για να το επιτύχει αυτό θα χρησιμοποιήσει ένα σύστημα βασισμένο σε τεχνικές και αλγόριθμους τεχνητής Διαδικτυακός προγραμματισμός 7 Εφαρμογή δηλώσεων προτιμήσεων σε εργαστηριακά τμήματα μέσω κινητών συσκευών με λειτουργικό Android Αικ. Γεωργούλη Οι εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα, όπως λειτουργεί έως τώρα, δημιουργεί άγχος και πίεση στους φοιτητές διότι η επιτυχής επιλογή των επιθυμητών τμημάτων είναι θέμα συναγωνισμού μεταξύ των φοιτητών σε ταχύτητα πίεσης πλήκτρων. Στο πλαίσιο προηγούμενης επιλογής, έχει επιτυχώς σχεδιαστεί περιβάλλον βασιζόμενο σε έμπειρο σύστημα το οποίο καθιστά εφικτή την δήλωση τμημάτων με σειρά προτίμησης και στη συνέχεια, με βάσει τις προτιμήσεις, το έμπειρο σύστημα προχωρά off-line σε τοποθέτηση των φοιτητών σε τμήματα. Στην παρούσα πτυχιακή, θα αναπτυχθεί περιβάλλον δηλώσεως προτιμήσεων για εγγραφές σε εργαστηριακά τμήματα μέσω κινητών συσκευών με λειτουργικό Android. Στη συνέχεια θα μελετηθεί η δυνατότητα σύνδεσης του περιβάλλοντος με το υπάρχον σύστημα που αναπτύχθηκε στην προαναφερόμενη πτυχιακή. Βασικές γνώσεις: Εμπείρων συστημάτων Δομών Δεδομένων, Προγραμματισμού Διεπαφής Διαδικτυακού Προγραμματισμού: -2 8 Σχεδιασμός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης ενός προτύπου οργανισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης Γ. Μιαούλης, Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η τυποποίηση των διαδικασιών ενός πρότυπου οργανισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η μοντελοποίηση των συμβατικών εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών και μονάδων. Η διαγραμματική ανάλυση των διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση των εργαλείων ArgoVML και MS Visio Professional 2

6 9 Οπτικοποίηση λειτουργίας αλγορίθμων σχετικών με δομές δεδομένων με χρήση λογισμικού Unity Γ. Μιαούλης, Οι Δομές Δεδομένων αποτελούν βασικό μάθημα της. Πολλοί μαθητές παρουσιάζουν δυσκολία κατανόησης των σχετικών εννοιών γιατί απαιτείται αφαιρετικός τρόπος σκέψης. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να προσεγγιστεί η μαθησιακή διαδικασία μέσω διαδραστικών εργαλείων που θα περιλαμβάνουν οπτικοποίηση της λειτουργίας των σχετικών με δομές δεδομένων αλγορίθμων. Για την ανάπτυξη του λογισμικού αυτού θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Unity. Η πλατφόρμα επιτρέπει την αλληλεπίδραση με το χρήστη, τη δυναμική επεξεργασία των δομών και την προβολή τους μέσω τρισδιάστατων γραφικών. 20 Δημιουργία δισδιάστατου εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο Unity με χρήση C++ Γ. Μιαούλης, Το παιχνίδι θα αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πουλιά κατά τη μετανάστευσή τους. Το παιχνίδι θα είναι εμπλουτισμένο με σκηνές τοπίων, μουσική και ήχους. Η ανάπτυξη των λειτουργιών του παιχνιδιού θα γίνει σε γλώσσα προγραμματισμού C++ ενώ ο σχεδιασμός των αντικειμένων του παιχνιδιού (περιβάλλον, χαρακτήρες, στόχοι, αντίπαλοι) θα γίνει από το Unity. 2 2 Προσομοιωτής Αυτόματου Εργαστηριακού Αναλυτή Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Οι εργαστηριακοί αναλυτές εκτελούν εξετάσεις σε βιολογικά υγρά (συνήθως αίμα). Οι εργαστηριακοί αναλυτές υποκαθιστούν παραδοσιακές διαδικασίες και επιτυγχάνουν μεγάλη παραγωγικότητα και υψηλή αξιοπιστία. Οι αναλυτές αυτοί δύναται να επικοινωνούν με Η/Υ (συνήθως σειριακά ή με USB συνδέσεις) και να λαμβάνουν από αυτούς εντολές για να πραγματοποιήσουν εξετάσεις. Όμως οι εργαστηριακοί αναλυτές κοστίζουν ακριβά και δεν είναι πάντα διαθέσιμοι σε εκπαιδευτήρια. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κατασκευαστεί mini σύστημα που θα δέχεται εντολές για εκτέλεση εξετάσεων και θα αποστέλει τυχαία αποτελέσματα τα οποία όμως θα είναι συμβατά με το εύρος τιμών της ζητηθείσας εξέτασης. Μικροεπεξεργαστής Arduino, Βασικές γνώσεις Ιατρικής Πληροφορικής (Medical Informatics)

7 22 Ηλεκτρονικό Σκιάχτρο Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Έχει αναπτυχθεί (σε προηγούμενη πτυχιακή) σύστημα υλικού (arduino και radar ανίχνευσης) και λογισμικού που ανιχνεύει κίνηση στο χώρο. Το σύστημα ανάβει κατάλληλα led για να υποδείξει ανιχνευμένη κίνηση στο χώρο ελέγχου. Στην παρούσα πτυχιακή θα επεκταθεί το σύστημα προκειμένου να ενεργοποιεί αποτρεπτική διαδικασία (που τροφοδοτείται από ισχυρά ρεύματα). Για παράδειγμα το σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί για την αποτροπή πτηνών από καλλιέργειες με την ενεργοποίηση κάποιας κόρνας. Αν απαιτηθεί το σύστημα θα πρέπει να συνδυάζει περισσότερα από ένα Radar για να διασταυρώνει την παραβίαση του χώρου ελέγχου και όχι άλλα τυχαία περιστατικά (π.χ. κίνηση φύλλων, βλάστησης ή δέντρων από τον αέρα). Μικροεπεξεργαστής Arduino 23 Έλεγχος Στροφών (τάσης εξόδου) Ανεμογεννήτριας Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Οι ανεμογεννήτριες μπορούν και παράγουν τάση (διαφορά δυναμικού) μετασχηματίζοντας την ενέργεια του αέρα σε ρεύμα. Η τάση εξόδου μιας ανεμογεννήτριας εξαρτάται από το μήκος της περιέλιξης, την ένταση του μαγνητικου πεδίου (εντός του οποίου στρέφεται ο ρότορας) και την ταχύτητα περιστροφής. Όταν η ανεμογεννήτρια χρησιμοποιείται για φόρτιση συσσωρευτών (μπαταριών) πρέπει η τάση που παράγεται να είναι σχετικά σταθερή. Ο μόνος (καλύτερα εύκολος) τρόπος να ελέγξουμε την τάση εξόδου είναι να ελέγξουμε την ταχύτητα περιστροφής. Αυτό μπορεί να γίνει (ένας τρόπος είναι) με μηχανικό τρόπο (προσαρμόζοντας ένα φρένο στον άξονα περιστροφής της γεννήτριας). Μπορεί επίσης να γίνει με αλλαγή της γωνίας πρόσπτωσης του αέρα στα πτερύγια της ανεμογεννήτριας Μικροεπεξεργαστής Arduino, βασικές γνώσεις μηχανολογίας (Mechanical Engineering) και βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας (Electrical Engineering) 2 Το θέμα αυτό περιλαμβάνει και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και επομένως είναι υψηλού κόστους. Για τον έλεγχο του φρένου ή της γωνίας πρόσπτωσης, προτείνεται η χρήση Arduino.

8 24 Έλεγχος Προσανατολισμού επίπεδου έδρασης ηλιακών πάνελ, με έναν άξονα περιστροφής Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Πρόκειται για μία Ηλιακή Τραμπάλα. Στην επιφάνεια αυτής τοποθετούνται ηλιακά πάνελ (περισσότερα από ένα) και αισθητήρες φωτός. Η επιφάνεια μπορεί να περιστρέφεται σε έναν άξονα έτσι ώστε να προσανατολίζεται στην ανατολή ή στη δύση καθώς και σε όλες τις ενδιάμεσες θέσεις. Η επιλογή της θέσης (προσανατολισμού) είναι τέτοια ώστε τα ηλιακά πάνελ να παράγουν τη μέγιστη ενέργεια. Η κίνηση γίνεται με ηλεκτρικό κινητήρα που καθοδηγείται από τις μετρήσεις φωτός που φθάνουν από τους αισθητήρες στο Arduino. Το θέμα αυτό περιλαμβάνει και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και επομένως είναι υψηλού κόστους. Μικροεπεξεργαστής Arduino, βασικές γνώσεις μηχανολογίας (Mechanical Engineering) και βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας (Electrical Engineering) 2 25 Έλεγχος / Χειρισμός Συρώμενης Αυλόπορτας (Γκαραζόπορτας) Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Πρόκειται για τηλεχειριζόμενο σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος συρώμενης αυλόπορτας. Ο ηλεκτρικός κινητήρας (για το άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας) καθοδηγείται από συσκευή arduino η οποία δέχεται πληροφορία από αισθητήρες για να εκτελέσει την ενέργεια (άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας) αφού ελέγξει ότι δεν υπάρχει εμπόδιο στον άξονα κίνησης. Το θέμα αυτό περιλαμβάνει και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και επομένως είναι υψηλού κόστους. Μικροεπεξεργαστής Arduino, βασικές γνώσεις μηχανολογίας (Mechanical Engineering) και βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας (Electrical Engineering) 2 26 Προθεματοποιητής Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Έχει αναπτυχθεί γραφική εφαρμογή που επιτρέπει να επεξεργαστούμε κείμενα και για κάθε λέξη των κειμένων να προσδιορίσουμε αν η λέξη είναι απλή ή έχει πρόθεμα (π.χ. ΑΝΑ-προσαρμογή, ΠΡΟ-επισκόπηση, κλπ) και ποια είναι η σημασία/επίδραση (στο εξής «χαρακτηρισμός») του προθέματος στην κύρια λέξη (αντίθετη, ίδια, χρονική διαφοροποίηση, κλπ). Η εφαρμογή αυτή (η ιδέα) έχει τεκμηριωθεί σε σχετικό άρθρο (βλέπε άρθρο B3 στην ιστοσελίδα του εισηγητή Από τα δεδομένα της προαναφερθείσας εφαρμογής μπορεί να εξαχθεί πίνακας διπλής εισόδου με κάθε γραμμή να αντιπροσωπεύει ένα πρόθεμα και κάθε στήλη μια από τις επιδράσεις (χαρακτηρισμούς). Τα κελιά του Βασικές γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), Βασικές γνώσεις διαχείρισης κειμένου (text processing)

9 πίνακα (στη διασταύρωση μιας γραμμής και μιας στήλης) περιέχουν το πλήθος των εμφανίσεων του συνδυασμού (προθέματος και χαρακτηρισμού) στο σύνολο των κειμένων. Στην παρούσα πτυχιακή θα υλοποιηθεί εφαρμογή που θα υποβοηθά το χρήστη να βγάζει συμπεράσματα. Ορισμένες από τις δυνατότητες της είναι: να βγάζει συσχετίσεις μεταξύ δύο χαρακτηρισμών, να βρίσκει ομάδες προθεμάτων που παρουσιάζουν διαφορετικές συσχετίσεις μεταξύ δύο χαρακτηρισμών, να εντοπίζει τα προθέματα για τα οποία υπάρχει conflict, να εντοπίζει την επικρατέστερη χρήση (χαρακτηρισμό) ενός προθέματος, να προτείνει βάρη δανεισμού προθεμάτων. Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε Java. 27 Σύστημα για σύνοψη κειμένων (text summarization) Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Θα χρησιμοποιηθούν γνωστοί (από τη βιβλιογραφία) αλγόριθμοι για την κατασκευή συστήματος που θα κάνει σύνοψη (summarization) κειμένων. Βλέπε σχετικό άρθρο B33 στην ιστοσελίδα του εισηγητή Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε Java. Βασικές γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), Βασικές γνώσεις διαχείρισης κειμένου (text processing) 28 Σύστημα αξιολόγησης (βαθμολόγησης) απαντήσεων ερωτημάτων που έχουν μορφή ελεύθερου κειμένου Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Θα αναπτυχθεί σύστημα που θα βαθμολογεί μηχανικά (αυτόματα) απαντήσεις (με μορφή ελεύθερου κειμένου) που προέρχονται από γραπτές εξετάσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό του συστήματος (training set) είναι δακτυλογραφημένο και δεν απαιτείται ενασχόληση του φοιτητή με το αντικείμενο αυτό. Βλέπε σχετικό άρθρο B4 στην ιστοσελίδα του εισηγητή Βασικές γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), Βασικές γνώσεις διαχείρισης κειμένου (text processing)

10 Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε Java. 29 Μηχανική μετατροπή ERD (ΜΟΣ) διαγράμματος σε data definition statements ενός μετασχεσιακού συστήματος Βάσεων Δεδομένων. Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Θα αναπτυχθεί σύστημα που μετατρέπει ERD σε Data Definition Statements της γλώσσας βάσεων δεδομένων CUDL (μετασχεσιακό σύστημα βάσεων δεδομένων). Για την CUDL βλέπε άρθρα B4, B7, B20, B24, Α6, Α7, A9, Α4 στην ιστοσελίδα του εισηγητή Τα διαγράμματα ERD θα προέρχονται από το εργαλείο DIA. Βάσεις Δεδομένων Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε Java αλλά αυτό μπορεί να επανεξετασθεί. 30 Προηγμένα ερωτήματα ανάκτησης δεδομένων από βάση δεδομένων διατροφής / διαιτολογίας. Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Έχει αναπτυχθεί διαδικτυακό σύστημα για την καταχώρηση δεδομένων διατροφής και διαιτολογίας (βλέπε άρθρα B32 και A στην ιστοσελίδα του εισηγητή Το σύστημα υποστηρίζει και απλοϊκά ερωτήματα ανάκτησης δεδομένων. Στην παρούσα εργασία θα αναπτυχθούν προηγμένα ερωτήματα που αντλούν και παρουσιάζουν δεδομένα και συμπεράσματα. Προβλέπεται και η συμπλήρωση κάποιων επιπλέον δεδομένων με την υπάρχουσα εφαρμογή (διαδικυακό σύστημα). Βάσεις Δεδομένων, γνώσεις κατασκευής QBE (Query By Example) και Query Builder Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε PHP, JavaScript, JQuery και MySQL. 3 Εκπαιδευτικό Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Τα εργαστηριακά Πληροφοριακά Συστήματα (Laboratory Information Systems LIS) σκοπό έχουν να αρχειοθετούν τις εξετάσεις και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για κάθε ασθενή/πελάτη ενός Ιατρικού Εργαστηρίου (Μικροβιολογικού, Αιματολογικού, Ορμονολογικού, κλπ). Επιπλέον τα συστήματα αυτά είναι δυνατό να συνδέονται (σειριακά ή άλλως) με τους αυτόματους εργαστηριακούς αναλυτές (σύντομα αναλυτές) και να μεταβιβάζουν τις εντολές εξετάσεων στους αναλυτές. Κατ επέκταση τα LIS Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Βασικές γνώσεις Ιατρικής Πληροφορικής (Medical Informatics)

11 μπορούν να λαμβάνουν τα αποτελέσματα κάθε εξέτασης που ολοκληρώνει ο αναλυτής, χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπου (αμφίδρομη επικοινωνία). Στο βιβλίο του εισηγητή «Πληροφορική και Επαγγέλματα Υγείας» περιγράφονται αναλυτικά τα LIS. Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε Java. 32 Κειμενική διεπαφή για τη σχεδίαση X3D τρισδιάστατων αντικειμένων και X3D τρισδιάστατων σκηνών. Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Το X3D είναι ένα XML πρότυπο για τη σχεδίαση αντικειμένων και σκηνών σε XML. Τα αντικείμενα αυτά γίνονται απευθείας αντιληπτά από τους σύγχρονους browsers (χωρίς plug-in ή κώδικα). Στην εργασία αυτή ο χειριστής θα περιγράφει (με λέξεις / κείμενο) τα αντικείμενα που δημιουργεί. Δεν έχει προσδιορισθεί οριστικά το περιβάλλον/γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί. Βασικές γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), Computer Graphics και Animation 33 Κειμενική διεπαφή για τη σχεδίαση ERD (ΜΟΣ) Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Η εφαρμογή θα δέχεται εντολές και οδηγίες περιγραφικές με μορφή κειμένου και θα κατασκευάζει ERD (ΜΟΣ). Επιθυμητό είναι τα διαγράμματα ERD που θα δημιουργούνται να είναι στο μορφότυπο του εργαλείου DIA (.dia) αρχεία. Δεν έχει προσδιορισθεί οριστικά το περιβάλλον/γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί. Βασικές γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), Βάσεις Δεδομένων (Databases)

12 ΤΟΜΕΑΣ: Προγραμματισμού και Μαθημάτων Υποδομής - ΤΠΥ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών Μελέτη και Υλοποίηση Αλγορίθμων για το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή Δ. Μάγος Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή (TSP) αποτελεί ένα από τα κλασσικά προβλήματα στην θεωρία αλγορίθμων με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το ζητούμενο είναι σχετικά απλό: δεδομένου ενός συνόλου πόλεων και των αποστάσεων που χωρίζουν κάθε ζευγάρι από αυτές, ζητείται η συντομότερη διαδρομή που να επισκέπτεται όλες τις πόλεις ακριβώς μία φορά και να επιστρέφει στην πόλη αφετηρία. Το πρόβλημα TSP ανήκει στην κατηγορία NP-Hard και επομένως η πολυωνυμική του επίλυση είναι πιθανότατα ανέφικτη (εκτός και αν P=NP). Παρ όλα αυτά για το πρόβλημα αυτό είναι γνωστοί πολυωνυμικοί αλγόριθμοι εγγυημένης απόδοσης: η λύση την οποία παράγουν βρίσκεται μέσα σε ένα εκ των προτέρων γνωστό εύρος από τη βέλτιστη λύση. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιβλιογραφίας και υλοποίηση αλγόριθμων εγγυημένης απόδοσης για το πρόβλημα TSP. Αλγοριθμική, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δομές Δεδομένων, C++, Java Η συνέπεια σε προβλήματα περιορισμούς με λογικές μεταβλητές Δ. Μάγος Η συνέπεια (consistency) αποτελεί βασική έννοια στα συστήματα περιορισμών. Συγκεκριμένα, ένα σύστημα περιορισμών ονομάζεται συνεπές αν άμεσα αποκλείει κάθε αντιστοίχηση τιμών στις μεταβλητές η οποία δεν εμφανίζεται σε καμία λύση. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και υλοποίηση αλγοριθμικών τεχνικών για την επίτευξη συνέπειας σε περιορισμούς με λογικές μεταβλητές. Θα μελετηθούν διάφορα είδη συνέπειας όπως path-consistency, k-consistency, adaptive consistency, κλπ Αλγοριθμική, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δομές Δεδομένων, C++, Java, Τεχνητή Νοημοσύνη

13 3 Ευσταθές ταίριασμα: ένα παίγνιο με ζευγάρια. Δ. Μάγος Οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες εξετάσεις δηλώνουν με σειρά προτίμησης τα τμήματα των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Κάθε Τμήμα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ έχει και αυτό μία λίστα προτίμησης για τους υποψηφίους ανάλογα με την βαθμολογία που συγκέντρωσαν στις εξετάσεις. Επίσης το κάθε Τμήμα μπορεί να δεχθεί συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών (quota) στο πρώτο έτος. Το ζητούμενο είναι ένα ταίριασμα φοιτητών σε Τμήματα, έστω Μ, που να μην παραβιάζει την quota κάθε τμήματος και μην υπάρχει ζευγάρι (φοιτητής, Τμήμα) που να μην ανήκουν (έχουν ταιριαστεί) στο Μ και να προτιμούν αμφότεροι ο ένας τον άλλον από τις αντιστοιχήσεις τους που τους έχει δώσει το Μ. Αλγοριθμική, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δομές Δεδομένων, C++, Java -2 Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιβλιογραφίας και υλοποίηση αλγόριθμων για το παραπάνω πρόβλημα (πρόβλημα ευσταθούς ταιριάσματος) που έχει εφαρμογή τις πανελλήνιες εξετάσεις. 4 Δημιουργία ενός Learning Game με τη χρήση της πλατφόρμας X-BOX Kinect για παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ). Ι. Κουμπούρος Καθ. Εφαρμογών Σκοπός της εργασίας είναι να δημιουργήσει ένα μαθησιακό παιχνίδι με στόχο να την θεραπευτική αντιμετώπιση των παιδιών αυτών τόσο σε επίπεδο εργοθεραπείας όσο και στην εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων (π.χ. ανάγνωση δισύλλαβων λέξεων, κα). Ταυτόχρονα θα καταγράφει την πρόοδο των παιδιών για περαιτέρω μελέτη ή ανάπτυξη tailormadeεπιλογών ανάλογα με τις ανάγκες του τελικού χρήστη. Γνώση της Αγγλικής (γραφή και ανάγνωση). Καλή γνώση μια από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: C++, C#, Visual Basic. Χρήση προγραμμάτων για τη δημιουργία 3Dγραφικών. -2

14 5 Δημιουργία ενός Virtual Visit Environment με τη χρήση της πλατφόρμας X- BOX Kinect για εκτίμηση και αξιολόγηση περιστατικών από απόσταση. Ι. Κουμπούρος Καθ. Εφαρμογών Σκοπός της εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα εικονικό 3Dπεριβάλλον το οποίο μέσω ενός Avatarθα μπορεί να αλληλεπιδρά ο χρήστης (ασθενής) προκειμένου να μπορεί να αποτιμήσει την κατάσταση της υγείας του (π.χ. ύστερα από ολική αρθροπλαστική γόνατος, κλπ) ώστε να του δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για κινησιοθεραπεία ή άθληση, κλπ. Γνώση της Αγγλικής (γραφή και ανάγνωση). Καλή γνώση μια από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: C++, C#, Visual Basic. Χρήση προγραμμάτων για τη δημιουργία 3Dγραφικών Εκτενής μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με τα Big Data & Big Data Analytics. Ι. Κουμπούρος Καθ. Εφαρμογών Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εφαρμογές. Το μέλλον και προβληματισμοί. Υλοποίηση ενδεικτικής εφαρμογής στο χώρο των BigDataAnalytics και παρουσίαση σε κατάλληλο γραφικό περιβάλλον Δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος με τη χρήση ενός «έξυπνου» Avatar για την παρακίνηση και κινητοποίηση ατόμων με προβλήματα παχυσαρκίας. Ι. Κουμπούρος Καθ. Εφαρμογών Η ανάπτυξη θα γίνει σε επίπεδο web & mobile ενώ θα επιτρέπει και την άμεση σύνδεση και επικοινωνία με τα social media και τους net-friends του ατόμου. (Το τελικό περιβάλλον δύναται να βασιστεί σε προϋπάρχουσα εφαρμογή) Γνώση της Αγγλικής (γραφή και ανάγνωση). Καλή γνώση μια από τις γνωστές γλώσσες προγραμματισμού για Web ή/και mobile. Χρήση προγραμμάτων για τη δημιουργία 3Dγραφικών, Morphing software, κλπ Virtual Visits Ι. Κουμπούρος Καθ. Εφαρμογών Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος (μέσω υπολογιστή και smart tv) για εικονικές επισκέψεις σε ιατρούς. -2

15 ΤΟΜΕΑΣ: Τεχνολογίας Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών - ΤΥΣΔ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Ο 8085 σαν εισαγωγικός εκπαιδευτικός μικροεπεξεργαστής Διασύνδεση αισθητήρων και καμερών για την υλοποίηση συστήματος smart-home με χρήση του Raspberry Pi 2 Ευσταθίου Κων/νος, Η κατανόηση της λειτουργίας των CPU και η διασύνδεσή τους με μνήμες και περιφερειακά αποτελεί σημαντική γνώση στην επιστήμη και την τεχνολογία των υπολογιστών. Οι σύγχρονες CPU (εξελιγμένοι μικροεπεξεργαστές ή μικροελεγκτές) είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι και δεν ενδείκνυνται για την εισαγωγή στην οργάνωση και την λειτουργία των υπολογιστών. Ο 8085 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολη η διασύνδεσή του με ολοκληρωμένα κυκλώματα περιφερειακών και μνημών. Διαθέτει επίσης και ένα ευέλικτο σύνολο εντολών. Η εργασία αυτή θα περιλαμβάνει: α) Παρουσίαση της εσωτερικής αρχιτεκτονικής του β) Παρουσίαση του συνόλου εντολών του γ) Παρουσίαση του διαγράμματος ακίδων του δ) Παρουσίαση του συστήματος διακοπών του ε) Έρευνα στο διαδίκτυο για προγράμματα προσομοίωσης της λειτουργίας του 8085 και συγκριτική μελέτη των δυνατοτήτων τους. στ) Συγγραφή και έλεγχος προγραμμάτων σε γλώσσα Assembly για το 8085 με τα οποία να αναδεικνύονται οι δυνατότητές του. ζ) Σχεδιασμός διασύνδεσης του 8085 με δημοφιλή περιφερειακά και μνήμες. η) Έρευνα στο διαδίκτυο για σχεδιάσεις απλών συστημάτων βασισμένων στον Το σύστημα Raspberry Pi 2 model b αποτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση της σειράς μικρών υπολογιστικών συστημάτων Raspberry τα οποία είναι συστήματα ανοικτού υλικού-λογισμικού. Αντικείμενο της εργασία αυτής θα αποτελέσει αρχικά η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος, του επεξεργαστή που χρησιμοποιεί, του επεξεργαστή γραφικών και του Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Ψηφιακή Σχεδίαση, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Υπολογιστικά Συστήματα Αριθμός Φοιτητών

16 2 Ευσταθίου Κων/νος, συστήματος διασύνδεσης GPIO. Θα γίνει επίσης μια συνοπτική παρουσίαση του λειτουργικού συστήματος rasbian και της γλώσσας προγραμματισμού Python. Στα πλαίσια της στοχευόμενης υλοποίησης, θα γίνει σε πρώτο επίπεδο διασύνδεση του συστήματος με διακόπτες, LED και αισθητήρα θερμοκρασίας. Στη συνέχεια θα γίνει διασύνδεση με κάμερα. Στην τελική φάση υλοποίησης της εργασίας, θα γίνει χρήση server για την καταγραφή και αποστολή των στοιχείων (αισθητήρα, κάμερας), με σκοπό την αξιοποίησή τους μέσω εφαρμογής android. Καλή γνώση Προγραμματισμού, Υπολογιστικά Συστήματα 3 Προγραμματισμός σε κάρτες γραφικών Κεχαγιάς Δημήτρης, Προγραμματισμός σε κάρτες γραφικών μέσω του περιβάλλοντος CUDA. Καλή γνώση της C/C++ και παράλληλων συστημάτων Web-based εφαρμογή για μετάφραση γλωσσών υψηλού επιπέδου σε συμβολικές γλώσσες Web-based εφαρμογή εκτέλεσης συμβολικού κώδικα Σύγκριση των γλωσσών προγραμματισμού των GPUs: CUDA και OpenCL Κεχαγιάς Δημήτρης, Κεχαγιάς Δημήτρης, Κεχαγιάς Δημήτρης, Ο στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μια διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα δείχνει τον τρόπο που γνωστές γλώσσες υψηλού επιπέδου μεταφράζονται σε κώδικα χαμηλού επιπέδου. Ο στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μια διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα δείχνει τον τρόπο που κώδικας χαμηλού επιπέδου συμπεριφέρεται στο υλικό Ο στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να συγκρίνει την απόδοση των γλωσσών προγραμματισμού CUDA και OpenCL, αφού πρώτα παρουσιαστεί το μοντέλο προγραμματισμού τους. C, C++, Java, HTML5, Compilers C, C++, Java, HTML5, Αρχιτεκτονική υπολογιστών C, C++, Παράλληλα Συστήματα 7 Ανάπτυξη συστήματος για τη διαχείριση χρηστών κατά τη διεξαγωγή και τον έλεγχο πειραματικών ασκήσεων Φυσικής από απόσταση, με χρήση τεχνολογιών Η από απόσταση εκτέλεση εκπαιδευτικών πειραμάτων, αποτελεί στις μέρες μας έναν ανερχόμενο τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Πρόκειται για πραγματικά πειράματα, όπου ο χειρισμός των διατάξεων καθώς και η συλλογή των σχετικών δεδομένων, γίνεται σε πραγματικό χρόνο από απόσταση, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων

17 8 μικροεπεξεργαστών και διαδικτύου Μελέτη Αλγοριθμικών Τεχνικών για Υπηρεσίες Συστημάτων Διαμοιρασμού Οχημάτων. Κεχαγιάς Δημήτρης, [ Συνεπιβλέποντες: Γ. Μήτσου, Ι. Σιανούδης ] Πάντζιου Γραμματή, σελίδων στο διαδίκτυο. Η προτεινόμενη εργασία, εκτός των διατάξεων Φυσικής, ενσωματώνει τεχνολογίες μικροελεγκτών, βάσεων δεδομένων και διαδικτύου (php, servers κ.λπ). Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του εργαστηρίου Ανάπτυξης Νέων Πειραμάτων Φυσικής που λειτουργεί στο Εργαστήριο Φυσικής του ΤΕΙ Αθήνας. Το σύστημα που θα παραχθεί στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής εργασίας, θα ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία των προπτυχιακών εργαστηρίων Φυσικής του ΤΕΙ, όπως επίσης θα αξιοποιηθεί στα πλαίσια ενός γενικότερου δικτύου πειραμάτων Φυσικής από απόσταση (RCL), ελεύθερης πρόσβασης. Τα συστήματα διαμοιρασμού οχημάτων αποτελούνται από ένα στόλο οχημάτων (αυτοκινήτων, ποδηλάτων) και σταθμούς στάθμευσης συγκεκριμένης χωρητικότητας κατανεμημένους σε διάφορα σημεία της πόλης, και μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες ενοικίασης προκειμένου να μεταβούν από ένα σημείο σε άλλο σημείο της πόλης. Η ενοικίαση γίνεται μόνο για τη συγκεκριμένη διαδρομή που θέλει να ακολουθήσει. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το πλήθος των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που μετακινούνται και σταθμεύουν στη πόλη. Επιπλέον, τα οχήματα που συνήθως χρησιμοποιούνται σε αυτά τα συστήματα είναι ηλεκτρικά με αποτέλεσμα μεγάλο όφελος για το περιβάλλον. Όμως η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Πως εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν πάντα διαθέσιμα αυτοκίνητα σε ένα σημείο όταν ο πελάτης της υπηρεσίας ζητήσει να εξυπηρετηθεί; Σε ποια σημεία της πόλης πρέπει να γίνουν οι χώροι στάθμευσης ώστε να εξασφαλιστεί διαθεσιμότητα οχημάτων τις περισσότερες φορές Ποια κίνητρα δίνεις στους χρήστες της υπηρεσίας ώστε να αλλάξουν ελαφρά τον προορισμό τους και να κατευθύνεις έτσι την κίνηση των οχημάτων σε σημεία που παρουσιάζουν ελλείψεις; Απαραίτητες Γνώσεις: Γνώση C++, PHP, βάσεων δεδομένων (MySQL), τεχνολογίες server (Linux) κ.λπ Απαιτούμενες γνώσεις: Αλγόριθμοι Γλώσσες προγραμματισμού: C/C++

18 9 0 Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση διαδρομών σε δίκτυα ευρείας κλίμακας και εφαρμογές στη ναυτιλία Δημιουργία προγράμματος εντοπισμού και αποκωδικοποίησης κακόβουλων περιπλεγμένων (obfuscated) προγραμμάτων Πάντζιου Γραμματή, Πάντζιου Γραμματή, Στην εργασία αυτή, θα μελετηθούν αλγοριθμικές τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για τα ζητήματα αυτά και ενδεχομένως θα προταθούν νέες. Στο πρόβλημα εύρεσης συντομότερων μονοπατιών αναζητείται η ελάχιστη διαδρομή μεταξύ δύο κόμβων ενός δικτύου με βάση ένα κριτήριο κόστους (π.χ. απόσταση). Σε πολλές εφαρμογές ωστόσο, μας ενδιαφέρει η βελτιστοποίηση περισσότερων του ενός κριτηρίων. Το πρόβλημα εύρεσης βέλτιστων διαδρομών με βάση πολλαπλά κριτήρια είναι σύνθετο πρόβλημα. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση και υλοποίηση ευρετικών αλγορίθμων πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης για την εύρεση βέλτιστων διαδρομών στη ναυτιλία. Τα κριτήρια τα οποία θα μελετηθούν είναι ο χρόνος των διαδρομών και η επικινδυνότητα των διαδρομών με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια και τις καιρικές συνθήκες Επιμέρους στόχους της πτυχιακής εργασίας αποτελούν η μελέτη της μοντελοποίησης και των παραμέτρων του προβλήματος καθώς και η κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των υπαρχόντων μεθόδων επίλυσης. Οι διακομιστές διαδικτύου (web servers) αποτελούν στόχο επιθέσεων από κακόβουλους χρήστες, οι οποίοι τους παραβιάζουν και τοποθετούν σε αυτούς διακομιστές προγράμματα ελέγχου πρόσβασης μέσω διαδικτύου (web shells). Κατ αυτόν τον τρόπο διατηρούν πρόσβαση σε αυτούς. Τα προγράμματα αυτά συνήθως εμπεριέχουν κωδικοποιημένο (obfuscated) κώδικα, πράγμα που δυσχεραίνει την προσπάθεια αποκωδικοποίησής τους καθώς και την εξέταση της λειτουργικότητάς τους κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τυχόν περιστατικών ασφάλειας. Ταυτόχρονα όμως, η ύπαρξη του περιπλεγμένου κώδικα κάνει πιο εύκολο τον εντοπισμό τέτοιων προγραμμάτων με χρήση π.χ. βάσεων υπογραφών ή στατιστικών μεθόδων. Στόχος της εργασίας είναι να σχεδιαστεί ένα περιβάλλον όπου (α) θα εντοπίζονται κωδικοποιημένα (obfuscated) php scripts Απαιτούμενες γνώσεις: Αλγόριθμοι Γλώσσες προγραμματισμού: C/C++ ή Java Απαιτούμενες γνώσεις: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Γλώσσες προγραμματισμού: PHP και Python

19 Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Αλγορίθμων Παράλληλης Ταξινόμησης και Ομαδοποίησης Δεδομένων σε Περιβάλλον Συστοιχίας Υπολογιστών (cluster) Μάμαλης Βασίλης, χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές, (β) θα αποκρυπτογραφούνται τα scripts που εντοπίστηκαν χρησιμοποιώντας περιβάλλον απομονωμένης εκτέλεσης (sandbox) και (γ) θα δημιουργείται σχετική αναφορά, η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά τόσο με τον εντοπισμό όσο και με την αποκωδικοποίηση του κακόβουλου προγράμματος (ενδεικτικά ο κώδικας του προγράμματος τόσο σε κωδικοποιημένη όσο και σε αποκωδικοποιημένη μορφή, τα στάδια αποκωδικοποίησης του κώδικα, οι τεχνικές κωδικοποίησης που εντοπίστηκαν, ο τρόπος εντοπισμού του προγράμματος). Ενδεικτική Βιβλιογραφία:. Akamai Technologies, (203), Web Shells, Backdoor Trojans and Rats, https://www.akamai.com/us/en/multimedia/ documents/report/akamai -security-advisory-web-shellsbackdoor-trojans-and-rats.pdf 2. Freeman Greg, (203), How to tell if your PHP site has been Hacked or Compromised, 3. Soni Anuj, (204) Closing the Door on Web Shells, https://digital-forensics.sans.org/summitarchives/dfir4/closing_the_door_on_web_ Shells_Anuj_Soni.pdf Η εργασία θα εστιάσει στη διερεύνηση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση αποδοτικών αλγορίθμων παράλληλης ταξινόμησης (parallel sorting - όπως π.χ.: odd-even transposition sort, merge-sort, shearsort, parallel quicksort & hyperquicksort, parallel sorting by regular sampling, bitonic-sort, radix-sort, counting sort κ.α.) και ομαδοποίησης δεδομένων (data clustering - όπως π.χ.: parallel hierarchical clustering βασισμένο σε τεχνικές single-link και complete-link, parallel partitional clustering βασισμένο σε αλγόριθμους εύρεσης συνεκτικών συνιστωσών, minimal-spanning- Σχετιζόμενες γνώσεις: Παράλληλος Υπολογισμός, Προγραμματισμός σε C/C++

20 2 3 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Αποδοτικών Τεχνικών Ομαδοποίησης και Δρομολόγησης για Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Παράλληλων Αλγόριθμων Υπολογισμού σε Περιβάλλον Διαμοιραζόμενης Μνήμης με χρήση OpenMP Μάμαλης Βασίλης, Μάμαλης Βασίλης, trees κλπ), σε περιβάλλον πολλαπλών επεξεργαστών κατανεμημένης μνήμης. Η ανάπτυξη των ανωτέρω αλγορίθμων θα γίνει με χρήση της πρότυπης βιβλιοθήκης MPI και γλώσσα προγραμματισμού C ή C++. Θα γίνει επίσης αξιολόγηση των αναπτυχθέντων αλγορίθμων σε πραγματικό παράλληλο περιβάλλον (cluster) με υψηλής ταχύτητας δίκτυο διασύνδεσης. Αντικείμενο της εργασίας θα αποτελέσει ο σχεδιασμός, ανάλυση και πειραματική αξιολόγηση αποδοτικών τεχνικών-πρωτοκόλλων για ομαδοποίηση κόμβων και δρομολόγηση σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (wireless sensor networks). Πιο συγκεκριμένα ως βάση θα υλοποιηθούν και θα μελετηθούν αρχικά γνωστοί/διαδεδομένοι αλγόριθμοι (π.χ. LEACH, HEED) της βιβλιογραφίας και στη συνέχεια θα σχεδιασθούν/αναπτυχθούν αντίστοιχοι πιο σύνθετοι αλγόριθμοι που θα δίνουν έμφαση (α) στην ενσωμάτωση επιπλέον κριτηρίων με σκοπό τη βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας και του χρόνου ζωής (lifetime) του δικτύου και (β) στην επιπλέον χρήση τεχνικών συλλογής δεδομένων από κινητή/ες μονάδα/ες (mobile sinks). Η/Οι ανωτέρω τεχνική/ές θα υλοποιηθούν και αξιολογηθούν πειραματικά μέσω κατάλληλου προσομοιωτή (simulator). Το OpenMP είναι ένα σύγχρονο πρότυπο παράλληλου προγραμματισμού, το οποίο δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να αναπτύξει παράλληλα (multi-threaded) προγράμματα για συστήματα διαμοιραζόμενης/κοινής μνήμης (πολυεπεξερ-γαστικά, πολυπύρηνα κλπ), τα οποία είναι ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και έχουν μεγάλη ικανότητα κλιμάκωσης. Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας θα είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση (evaluation), με χρήση του OpenMP, αποδοτικών παράλληλων αλγορίθμων για κλασσικά προβλήματα υπολογισμού, όπως π.χ. (επιλογή από τα ακόλουθα): πολλαπλασιασμός πινάκων, επίλυση γραμμικών συστημάτων, ταξινόμηση Σχετιζόμενες γνώσεις: Αλγόριθμοι, Κατανεμημένα Συστήματα Σχετιζόμενες γνώσεις: Λειτουργικά Συστήματα, Παράλληλος Υπολογισμός, Προγραμματισμός σε C/C++

21 (sorting), ομαδοποίηση δεδομένων (data clustering) κ.α. Η ανάπτυξη των ανωτέρω OpenMP αλγορίθμων θα γίνει με χρήση γλώσσας C ή C++ και η αξιολόγησή (evaluation) τους σε κατάλληλο πολυπύρηνο (multicore) υπολογιστικό σύστημα. 4 Παράλληλοι Αλγόριθμοι Εξόρυξης Κειμένου (Text Mining) στο Μοντέλο του MapReduce. Μάμαλης Βασίλης, Η πτυχιακή εργασία αφορά στη διερεύνηση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση αποδοτικών παράλληλων αλγορίθμων για διαχείριση και επεξεργασία "μεγάλων δεδομένων" (big data) στο μοντέλο του MapReduce (της Google), εστιάζοντας πιο συγκεκριμένα στο χώρο (τεχνικές/αλγόριθμοι) της εξόρυξης δεδομένων από κείμενα (text mining / π.χ. k-means, expectation maximization hierarchical clustering, density-based clustering and co-clustering, frequent pattern mining and classification, parallel graph mining). Βασικός στόχος της πτυχιακής εργασίας θα είναι η επισταμένη διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας, η επιλογή των πλέον κατάλληλων αλγορίθμων για το μοντέλο του MapReduce, η αποδοτική υλοποίηση των αλγορίθμων που θα επιλεγούν (ή παραλλαγών αυτών) στην πλατφόρμα του Apache Hadoop (ελεύθερα διαθέσιμη υλοποίηση του MapReduce) και η εκτενής ανάλυση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης των αλγορίθμων αυτών σε πραγματικό περιβάλλον (συστοιχία υπολογιστών). Σχετιζόμενες γνώσεις: Παράλληλος Υπολογισμός, Προγραμματισμός σε C++,Java 5 Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Παράλληλων Αλγόριθμων Υπολογισμού σε Περιβάλλον CUDA Μάμαλης Βασίλης, Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας θα είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση σε περιβάλλον CUDA, αποδοτικών παράλληλων αλγορίθμων για κλασσικά προβλήματα υπολογισμού, όπως π.χ. πολλαπλασιασμός πινάκων, επίλυση γραμμικών συστημάτων, ταξινόμηση (sorting), ομαδοποίηση δεδομένων (data clustering), FFT (Fast Fourier Transform), μέθοδοι γραμμικού προγραμματισμού κ.α. Η ανάπτυξη των ανωτέρω αλγορίθμων θα γίνει σε γλώσσα C/C++ και η αξιολόγησή τους θα περιλαμβάνει σύγκριση (σε επίπεδο χρόνων απόκρισης και μετρήσεων επιτάχυνσης/speedup) με αντίστοιχες υλοποιήσεις σε Σχετιζόμενες Γνώσεις: Παράλληλος Υπολογισμός, Αλγόριθμοι, Προγραμματισμός σε C/C++

22 συμβατικά παράλληλα περιβάλλοντα. 6 Υλοποίηση wearable συστήματος πλοήγησης για άτομα με προβλήματα όρασης με χρήση Arduino & Android Μπόγρης Αντώνης, Αν. Στην πτυχιακή αυτή θα υλοποιηθεί ένα wearable σύστημα με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες πλοήγησης σε άτομα με προβλήματα όρασης. Το σύστημα θα βασίζεται σε arduino στο οποίο θα τοποθετηθούν sonars ώστε να ανιχνεύονται τυχόν εμπόδια καθώς και τυχόν σκάλες στο δρόμο του χρήστη. Ο χρήστης θα ενημερώνεται μέσω του κινητού του για το επερχόμενο εμπόδιο ή τις σκάλες και θα συμβουλεύεται ανάλογα την περίπτωση για το τι πρέπει να κάνει. Δικτυακός προγραμματισμός, C++, Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΙΙ 7 Έρευνα των τεχνολογιών Internet of Things (IoT), ανάπτυξη πρότυπου συστήματος στατιστικών μετρήσεων και εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου (Android/ IOS) για την παρακολούθηση αγροτικών καλλιεργειών Μπόγρης Αντώνης, Αν. Στόχος της πτυχιακής είναι η μελέτη των τεχνολογιών (software, hardware) που περιβάλλουν τον όρο Internet of Things (IoT), καθώς και ο προσδιορισμός των απαιτήσεων και των αναγκών για μια πιλοτική ανάπτυξη ενός συστήματος υποδομής που θα αποτελείται από ένα δίκτυο αισθητήρων για περιβαλλοντικές μετρήσεις (π.χ. υγρασία εδάφους, θερμοκρασία, ποιότητα αέρα) με στόχο την παρακολούθηση αγροτικών καλλιεργειών. Στο πλαίσιο της οικονομοτεχνικής ανάλυσης θα μελετηθούν οι απαιτήσεις σε ενεργειακή κατανάλωση του δικτύου. Στη συνέχεια, θα προγραμματιστεί εφαρμογή σε smartphone (Android, IOS ή άλλο) και τα απαραίτητα ερωτήματα σε βάση δεδομένων για την εμφάνιση των στατιστικών /πληροφοριών στο χρήστη. Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΙΙ, Δικτυακός προγραμματισμός 8 Software defined networking για ευαίσθητες σε καθυστέρηση εφαρμογές Μπόγρης Αντώνης, Αν. Με τις τεχνικές software defined networking(sdn) να έχουν επιφέρει δραστικές αλλαγές στη διαχείριση μεγάλων αλλά και μεσαίων σύγχρονων δικτύων θα θέσουμε ως στόχο της εργασίας αυτής την έρευνα των τεχνικών SDN στις εφαρμογές που είναι ευαίσθητες στην καθυστερήση (VoIP, live video streaming). Θα στηριχθούμε στα πλεονεκτήματα τα οποία θα μπορούσε να έχει η συγκεκριμένη υλοποίηση, όπως είναι η βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών(qos), χαμηλότερη απώλεια πακέτων και καθυστέρησης οδηγώντας σε υψηλότερη ποιότητα φωνής και καλύτερη εμπειρία Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΙΙ

23 κλήσεων, αποδοτικότερη διαχείριση εύρους ζώνης και το πλέον σημαντικότερο χαμηλότερο κόστος υλοποίησης. 9 Εικονικοποίηση ασύρματων σημείων πρόσβασης Μπόγρης Αντώνης, Αν. Στην εργασία αυτή θα ερευνήσουμε τεχνικές εικονικοποίησης ασύρματων σημείων πρόσβασης. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται ήδη από μεγάλους παρόχους για τη διάθεση εύρους ζώνης σε πολλαπλές ομάδες χρηστών. Στο πλαίσιο της εργασίας θα επιχειρήσουμε να μετατρέψουμε ένα τυπικό εμπορικά διαθέσιμο access point σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο πόρο του δικτύου με τη χρήση του openvswitch με στόχο τη μελέτη διαφόρων σεναρίων αναπροσαρμογής του δικτύου. Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΙΙ 20 Σύνδεση συστήματος Arduino με εφαρμογή Android Βογιατζής Ιωάννης, Επ. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί το σύστημα Arduino Uno για να διαβαστούν παράμετροι του περιβάλλοντος μέσω αισθητήρων και να καταχωρηθούν οι μετρήσεις σε μια βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, θα προγραμματίσουμε μια εφαρμογή σε Android ώστε να παίρνει αυτή την πληροφορία από τη βάση δεδομένων και να την εμφανίζει στο χρήστη. - 2 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση περιβάλλοντος προσομοίωσης μνήμης cache Βογιατζής Ιωάννης, Επ. Στόχος είναι η παραμετροποίηση του περιβάλλοντος SMPCache το οποίο προσομοιώνει πολυεπεξεργαστικά περιβάλλοντα με χρήση cache Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγράμματος προσομοίωσης μονοεπεξεργαστικού και πολυεπεξεργαστικού συστήματος Βογιατζής Ιωάννης, Επ. Στόχος είναι η εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγράμματος προσομοίωσης για υπολογιστικά συστήματα με ένα και πολλαπλούς επεξεργαστές Ανάπτυξη εφαρμογής σε περιβάλλον Android με αξιοποίηση γεωγραφικών Βογιατζής Ιωάννης, Επ. Στόχος είναι η ανάπτυξη εφαρμογής η οποία θα αξιοποιεί γεωγραφικά δεδομένα για την παρακολούθηση στόλου οχημάτων. -

24 πληροφοριών 24 Υλοποίηση επίθεσης Manin-the-Middle (MiTM) ARP Cache Poisoning (*) Ξυδάς Ιωάννης, Καθ. Εφαρμογών Η επίθεση αυτή εκμεταλλεύεται την ανασφαλή φύση του πρωτοκόλλου ARP. Αντίθετα από άλλα πρωτόκολλα όπως το DNS που μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να δέχονται μόνο ασφαλείς δυναμικές ενημερώσεις, συσκευές που χρησιμοποιούν το ARP μπορούν να δεχθούν ενημερώσεις οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να στείλει ένα ARP reply πακέτο σε άλλη συσκευή και να αναγκάσει τη συσκευή να ενημερώσει την ARP cache της με τη νέα τιμή. Αυτό έχει σαν συνέπεια οι Η/Υ να νομίζουν ότι επικοινωνούν με κάποιον άλλο H/Y ενώ στην πραγματικότητα επικοινωνούν με τον εισβολέα. Η επίθεση ARP cache poisoning (γνωστή και σαν ARP Poison Routing) επιτρέπει σε ένα εισβολέα του ίδιου υποδικτύου να παρακολουθεί όλη την δικτυακή κίνηση μεταξύ των χρηστών. Η πτυχιακή θα υλοποιηθεί σε τοπικό περιβάλλον με ένα switch και ένα WiFi router χρησιμοποιώντας εργαλεία opensource (κατά προτίμηση σε περιβάλλον linux). Μετά την υλοποίηση της επίθεσης η πτυχιακή θα καλύψει και τις μεθόδους που προστατεύουν ένα τοπικό δίκτυο από τέτοιου είδους επιθέσεις. Kαλή γνώση των δικτύων (Δίκτυα Ι & ΙΙ) και των πρωτοκόλλων TCP/IP. Θα προτιμηθούν άτομα με καλές επιδόσεις στα εργαστήρια/θεωρία των Δικτύων ΙΙ. 25 Υλοποίηση επίθεσης Manin-the-Middle (MiTM) DNS Spoofing. (*) Ξυδάς Ιωάννης, Καθ. Εφαρμογών Η επίθεση DNS Spoofing είναι μια MiTM τεχνική που παρέχει ψεύτικη DNS πληροφορία σε ένα H/Y ώστε όταν κάποιος χρησιμοποιεί τον πλοηγό για να έχει πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα π.χ. σε μια τράπεζα που έχει την IP διεύθυνση XXX.XX.XX.XX να μεταφέρεται σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα στην IP διεύθυνση ΥΥΥ.ΥΥ.ΥΥ.ΥΥ, που έχει δημιουργήσει ο εισβολέας, ώστε να υποκλέψει online τραπεζικά διαπιστευτήρια και πληροφορίες λογαριασμών από ανυποψίαστους χρήστες. Η πτυχιακή θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας εργαλεία opensource (κατά προτίμηση σε περιβάλλον linux) και θα χρησιμοποιηθεί μια ψεύτικη web ιστοσελίδα που θα επιδεικνύει την υποκλοπή στοιχείων. Μετά την Kαλή γνώση των δικτύων (Δίκτυα Ι & ΙΙ) και των πρωτοκόλλων TCP/IP. Θα προτιμηθούν άτομα με καλές επιδόσεις στα εργαστήρια/θεωρία των Δικτύων ΙΙ.

25 υλοποίηση της επίθεσης η πτυχιακή θα καλύψει και τις μεθόδους που προστατεύουν ένα δίκτυο από τέτοιου είδους επιθέσεις Υλοποίηση επίθεσης Manin-the-Middle (MiTM) Session Hijacking. (*) Υλοποίηση επίθεσης Manin-the-Middle (MiTM) SSL Hijacking. (*) Ξυδάς Ιωάννης, Καθ. Εφαρμογών Ξυδάς Ιωάννης, Καθ. Εφαρμογών Ο όρος session hijacking χρησιμοποιείται συχνά και συνήθως αναφέρεται σε μια ποικιλία διαφορετικών επιθέσεων. Όταν αναφερόμαστε σε μια συνεδρία (session) εννοούμε μια σύνδεση μεταξύ συσκευών όπου υπάρχει μια κατάσταση (state), δηλ. έχει προηγηθεί ένας διάλογος πρίν γίνει η σύνδεση, η σύνδεση διατηρείται για κάποιο χρόνο και τελικά μια προκαθορισμένη διεργασία τερματίζει την σύνδεση. Η πτυχιακή αυτή αναφέρεται στην πειρατεία μιας HTTP συνεδρίας μέσω υποκλοπής των cookies. Συχνά η έναρξη μιας συνεδρίας σε μια ιστοσελίδα γίνεται μέσω εισαγωγής ενός username/password (αυθεντικο-ποίηση), ο web server διατηρεί την σύνδεση ελέγχοντας αν παραμένει κάποιος logged in ώστε να έχει πρόσβαση στους πόρους του server (αυτό γίνεται μέσω της χρήσης των cookies) και όταν η συνεδρία τελειώσει τα διαπιστευτήρια καθαρίζονται και η σύνδεση τερματίζεται. Η πτυχιακή θα υποκλέψει την επικοινωνία ενός χρήστη όταν κάνει loggin στο Gmail λογαριασμό του και ο εισβολέας θα έχει τελικά πρόσβαση στο λογαριασμό του του. Η πτυχιακή θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας εργαλεία opensource (κατά προτίμηση σε περιβάλ-λον linux). Μετά την υλοποίηση της επίθεσης η πτυχιακή θα καλύψει και τις μεθόδους που προστα-τεύουν ένα δίκτυο από τέτοιου είδους επιθέσεις. Τα Secure Socket Layers (SSL) ή Transport Layer Security (TLS) είναι πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ασφάλεια στις δικτυακές επικοινωνίες μέσω κρυπτογράφησης. Το πρωτόκολλο συνεργάζεται με άλλα πρωτόκολλα για να παρέχει ασφάλεια στις προσφερόμενες υπηρεσίες όπως SMTPS, IMAPS και HTTPS. O τελικός σκοπός είναι να δημιουργηθούν ασφαλή κανάλια επικοινωνίας πάνω από ανασφαλή Kαλή γνώση των δικτύων (Δίκτυα Ι & ΙΙ) και του πρωτοκόλλων TCP/IP. Θα προτιμηθούν άτομα με καλές επιδόσεις στα εργαστήρια/θεωρία των Δικτύων ΙΙ. Kαλή γνώση των δικτύων (Δίκτυα Ι & ΙΙ) και του πρωτοκόλλων TCP/IP. Θα προτιμηθούν άτομα με καλές επιδόσεις στα εργαστήρια/θεωρία των Δικτύων ΙΙ.

26 δίκτυα. Η πτυχιακή αφορά την επίθεση SSL πάνω από το HTTPS γιατί αυτή η πιο συνηθισμένη χρήση του SSL. Η διαδικασία που χρησιμοποιεί το HTTPS είναι να εξασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων μέσω της διανομής πιστοποιητικών μεταξύ του web server, του client και μιας τρίτης έμπιστης αρχής. Η επίθεση αφορά την μετάβαση από μια μη-ασφαλή σύνδεση σε μια ασφαλή, στην περίπτωσή μας αφορά την μετάβαση από HTTP σε HTTPS, άρα υλοποιώντας μια επίθεση στη γέφυρα μπορούμε να υποκλέψουμε πληροφορίες πρίν υλοποιηθεί η SSL σύνδεση. Η πτυχιακή θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας εργαλεία opensource (κατά προτίμηση σε περιβάλλον linux). Μετά την υλοποίηση της επίθεσης η πτυχιακή θα προτείνει και τις μεθόδους που προστατεύουν ένα δίκτυο από τέτοιου είδους επιθέσεις. (*) Disclaimer: Η εργασία αυτή δεν έχει στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος για δικτυακές επιθέσεις ή/και την δημιουργία δυσλειτουργιών σε παραγωγικά δίκτυα ή/και την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, που είναι ποινικά αδικήματα. Έχει καθαρά τεχνικό χαρακτήρα να κατανοήσουν οι φοιτητές τα κενά ασφάλειας που υπάρχουν στα διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας και δικτυακές συσκευές, ώστε να φροντίζουν για την επαρκή ασφάλεια των δικτύων επικοινωνίας.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο Β Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο Β Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γιάτας Δ., Γώγουλος Γ., Κοτίνη Ι., Κυριακάκη Γ., Μωράκης Δ., Τζελέπη Σ., Φραγκονικολάκης Μ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης»

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΜΣ- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αθήνα 2009

Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αθήνα 2009 Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Αθήνα 2009 Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική Πληροφορική. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική Πληροφορική. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Παραδοτέο Π1.3.2 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΡΓΟ «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό (ΠΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που Θέμα: «Αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος ARM επεξεργαστών με έμφαση στην μοντελοποίηση της επιβάρυνσης που προστίθεται από το Android λειτουργικό σύστημα» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΕΝΕΡΓΕΙΑ... Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αυτεπιστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτυχιακών εργασιών Εαρινό εξάμηνο 2008-2009

Θέματα πτυχιακών εργασιών Εαρινό εξάμηνο 2008-2009 ΤΕΙ Λαμίας Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Θέματα πτυχιακών εργασιών Εαρινό εξάμηνο 2008-2009 Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου email: p.m.papazoglou@hotmail.com Τίτλος : Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Δικτυοκεντρικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Υγείας με χρήση SOA και Web Services Στεφανία Π. Μαυρογιαννέα Πειραιάς Δεκέμβριος 2011 Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Α.Μ. 21104126 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Α.Μ. 21104126 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Α.Μ. 21104126 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.4 Σκοπός της εργασίας...4 1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : «Σύστημα Παρακολούθησης» Σπουδάστρια Μαυρομήτρου Ευαγγελία Α.Ε.Μ : 1591 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Αλεβίζος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα: Διερεύνηση Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα: Διερεύνηση Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Η παρούσα εργασία συντάχτηκε στα πλαίσια της υποχρεωτικής ανάληψης διπλωματικής εργασίας για την ολοκλήρωση του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠαιΤΕ, υπό την επίβλεψη της Μαρίας Μουντρίδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα