Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών - ΤΠΣΕΦ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών Διεπαφές φυσικής γλώσσας σε κινητές συσκευές Ε. Γαλιώτου Αντικείμενο της προτεινόμενης πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της χρήσης διεπαφών φυσικής γλώσσας σε εφαρμογές κινητών συσκευών. Στα πλαίσια της πτυχιακής, θα υλοποιηθεί διεπαφή φυσικής γλώσσας σε μία απλή εφαρμογή σε λειτουργικό σύστημα Android και θα αξιολογηθεί η ευχρηστία της. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Η/Υ -2 2 Σταχυολόγηση στον Σημασιολογικό Ιστό Ε. Γαλιώτου Αντικείμενο της προτεινόμενης πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου συστήματος σταχυολόγησης (crawler) το οποίο θα ενσωματώνει τις αρχές του Σημασιολογικού Ιστού Ανάκτηση Πληροφορίας & Εξόρυξη Δεδομένων -2 3 Αυτόματη ευρετηρίαση Ε. Γαλιώτου Στα σύγχρονα συστήματα ανάκτησης πληροφοριών η αναζήτηση γίνεται με τη χρήση λέξεων ή φράσεων κλειδιών, οι οποίες είτε εξάγονται από τα κείμενα είτε εντοπίζονται σε ένα κατάλογο ελεγχόμενων όρων («θησαυρό») και κατόπιν αποδίδονται στο κείμενα. Ένα παράδειγμα εννοιολογικού θησαυρού είναι το EuroVoc, ένας πολύγλωσσος πολυθεματικός θησαυρός που καλύπτει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων -2 Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η αυτόματη απόδοση όρων του EuroVoc σε συλλογές Ελληνικών ανοιχτών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν εργαλεία συλλογής και προεπεξεργασίας των κειμένων και διερευνηθούν οι δυνατότητες εκπαίδευσης του συστήματος αυτόματης ευρετηρίασης

2 JEX με τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά. 4 Εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αυτόματη μορφολογική επεξεργασία της Ελληνικής γλώσσας Ε. Γαλιώτου Η αυτόματη μορφολογική επεξεργασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εξαγωγή πληροφορίας από κείμενα σε γλώσσες με πλούσια μορφολογία όπως τα Ελληνικά. Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων -2 Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση σύγχρονων προσεγγίσεων στην αυτόματη μορφολογική επεξεργασία και η υλοποίηση πρωτοτύπου συστήματος (prototype) προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής γλώσσας. 5 Υπολογιστική επεξεργασία διαλέκτων της Ελληνικής γλώσσας Ε. Γαλιώτου Η ψηφιοποίηση, η αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα και η υπολογιστική επεξεργασία διαλέκτων συμβάλλουν με αποτελεσματικό τρόπο στη διάσωση και μελέτη αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Η/Υ -2 Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία εφαρμογής που θα δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ λέξεων Ελληνικών διαλέκτων 6 Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου ερευνητικών αποτελεσμάτων Κ. Σγουροπούλου Αν. Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου (digital repository), βασισμένου σε συστήματα ανοικτού κώδικα (π.χ. DSpace, Eprints), το οποίο θα επιτρέπει την αποθήκευση, διαχείριση και διαμοιρασμό ερευνητικών αποτελεσμάτων (research artefacts). Μέρος της εργασίας αποτελεί η σχεδίαση κατάλληλων μεταδεδομένων (metadata), συμβατών με την τεχνολογία του Σημασιολογικού Ιστού, για την περιγραφή των σχετικών δεδομένων, καθώς και η αξιοποίησή τους για την υλοποίηση υπηρεσιών αναζήτησης. Τεχνολογίες/Πρότυπα: Java/Perl, RDF/XML, OAI protocol, Dublin Core Metadata -2 7 Δημιουργία συστήματος συστάσεων μαθησιακών Κ. Σγουροπούλου Αν. Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος συστάσεων (recommender system) μαθησιακών αντικειμένων, βασισμένου σε σχετικά Τεχνολογίες / Πρότυπα: Java, PHP, MySQL, -2

3 αντικειμένων εργαλεία ανοικτού κώδικα. Το εν λόγω σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής μεταδεδομένων για την περιγραφή των αντικειμένων και ρύθμισης της βαρύτητάς τους στη διαδικασία παραγωγής συστάσεων, καθώς και τη δυνατότητα αξιολόγησης των αντικειμένων από τους χρήστες και επιλογής αλγορίθμου συστάσεων. Learning Object Metadata 8 Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης ερευνητικής δραστηριότητας Κ. Σγουροπούλου Αν. [Α. Τσολακίδης] Στόχος είναι η εγκατάσταση και παραμετροποίηση της εφαρμογής VIVO με σκοπό την αυτοματοποιημένη συλλογή ερευνητικών δραστηριοτήτων Δικτυακός Προγραμματισμός, Βάσεις Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων -2 9 Ανάπτυξη εφαρμογής λήψεως αποφάσεων βασισμένη σε δημόσια ανοικτά δεδομένα Κ. Σγουροπούλου Αν. [Α. Τσολακίδης] Αντικείμενο της πτυχιακής είναι η μελέτη των διασυνδεδεμένων δεδομένων και η ανάπτυξη εφαρμογής λήψεως αποφάσεων, βασισμένη σε δημόσια ανοικτά δεδομένα. Δικτυακός Προγραμματισμός, Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων -2 0 Σχεδίαση και ανάπτυξη αποθετηρίου εκπαιδευτικών πόρων βασισμένο στο σημασιολογικό ιστό Κ. Σγουροπούλου Αν. Στόχος της πτυχιακής είναι η μελέτη των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού, η εφαρμογή τους στον τομέα της εκπαίδευσης και η δημιουργία αποθετηρίου εκπαιδευτικών πόρων με υποστήριξη διασυνδεδεμένων δεδομένων Δικτυακός Προγραμματισμός, Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων -2 Ανάπτυξη εφαρμογής κινητών συσκευών για σχεδιασμό και ανάγνωση ιστοριών με εξατομικευμένη εξέλιξη πλοκής Κ. Σγουροπούλου Αν. Στόχος της πτυχιακής είναι να μελετηθούν θεωρητικά μοντέλα εξέλιξης πλοκής και να αξιοποιηθούν τεχνολογίες κινητών συσκευών με γραφικά για την υλοποίηση εφαρμογών εξατομικευμένης ψυχαγωγίας Δικτυακός Προγραμματισμός, Βάσεις Δεδομένων Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 2 2 Εργαλείο παροχής σχολίων ανάδρασης σε περιβάλλον αυτόματου κριτή Αικ. Γεωργούλη Δημιουργία εργαλείου που θα δέχεται τα αποτελέσματα εκτέλεσης ενός προγράμματος και θα επιστρέφει τα λάθη μαζί με αναλυτικά σχόλια ανάδρασης. Μπορεί να γίνει ανεξάρτητος αυτόματος κριτής ή να συμπληρώσει τον Γνώσεις διαδικτυακού προγραμματισμού -2

4 αυτόματο κριτή που ήδη υπάρχει για το eclass γραμμένος σε php ο οποίος δέχεται τεστ περιπτώσεις, κάνει μεταγλώττιση και συγκρίνει τα αποτελέσματα με προκαθορισμένες εξόδους. Το ζητούμενο είναι η λειτουργία να μη περιορίζεται στην εμφάνιση λαθών από μια απλή σύγκριση προτύπων αλλά να γίνεται λεκτική και συντακτική ανάλυση με τη βοήθεια των γεννητριών flex και bison και επαυξημένη γραμματική με κανόνες λαθών. Η ανάδραση μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια έμπειρου συστήματος. 3 Μάθηση Κανόνων με τη βοήθεια αλγόριθμων επαγωγικής μάθησης. Αικ. Γεωργούλη Μελέτη του χώρου της επαγωγικής μηχανικής μάθησης και των διαφορετικών αλγόριθμων που την υποστηρίζουν. Επιλογή και ανάπτυξη επαγωγικού αλγόριθμου για τη μάθηση κανόνων σχετικά με την επίδοση των φοιτητών στο εργαστήριο της Τεχνητής Νοημοσύνης ή άλλη σχετική μελέτη περίπτωσης. Βασικές γνώσεις: Τεχνητής Νοημοσύνης 4 Μελέτη αλγόριθμων επιβλεπόμενης και ημιεπιβλεπόμενης μάθησης για πρόβλεψη Αικ. Γεωργούλη Στον χώρο της μηχανικής μάθησης, οι αλγόριθμοι επιβλεπόμενης μάθησης, όπως τα δένδρα απόφασης, και της ημι-επιβλεπόμενης μάθησης επιτρέπουν την πρόβλεψη γεγονότων. Στην πτυχιακή αυτή θα διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά τους στην πρόβλεψη του επιπέδου τελικών εργασιών που παραδίδουν οι φοιτητές στα εργαστήρια ώστε να χρησιμοποιηθεί για πιο αποδοτικό διαμοιρασμό εργασιών στο πλαίσιο της συνεργατικής εξ αποστάσεως αξιολόγησης ομοτίμων (peer evaluation) Βασικές γνώσεις: Τεχνητής Νοημοσύνης 5 Η εφαρμογή ipeer Αικ. Γεωργούλη Το ipeer είναι μια διαδιακτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα υποστήριξης αξιολόγησης ομοτίμων (peer evaluation).στο πλαίσιο της πτυχιακής θα μελετηθεί η εφαρμογή και θα επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί ο κώδικάς της για να δημιουργηθεί ένα πρόσθετο εργαλείο στο open-eclass με τον ίδιο σκοπό. Διαδικτυακός προγραμματισμός -2

5 6 Ανάπτυξη εφαρμογής υποστήριξης μετακινούμενων φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Android συσκευές. Αικ. Γεωργούλη Η πτυχιακή αυτή πραγματεύεται τη δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες οι οποίες διαθέτουν λογισμικό Android. Η εν λόγω εφαρμογή θα βοηθά τον χρήστη να επιλέξει ποία είναι η ιδανικότερη χώρα-προορισμός, ανάμεσα στις προτεινόμενες της Σχολής του, για να πάει μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+. Για να το επιτύχει αυτό θα χρησιμοποιήσει ένα σύστημα βασισμένο σε τεχνικές και αλγόριθμους τεχνητής Διαδικτυακός προγραμματισμός 7 Εφαρμογή δηλώσεων προτιμήσεων σε εργαστηριακά τμήματα μέσω κινητών συσκευών με λειτουργικό Android Αικ. Γεωργούλη Οι εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα, όπως λειτουργεί έως τώρα, δημιουργεί άγχος και πίεση στους φοιτητές διότι η επιτυχής επιλογή των επιθυμητών τμημάτων είναι θέμα συναγωνισμού μεταξύ των φοιτητών σε ταχύτητα πίεσης πλήκτρων. Στο πλαίσιο προηγούμενης επιλογής, έχει επιτυχώς σχεδιαστεί περιβάλλον βασιζόμενο σε έμπειρο σύστημα το οποίο καθιστά εφικτή την δήλωση τμημάτων με σειρά προτίμησης και στη συνέχεια, με βάσει τις προτιμήσεις, το έμπειρο σύστημα προχωρά off-line σε τοποθέτηση των φοιτητών σε τμήματα. Στην παρούσα πτυχιακή, θα αναπτυχθεί περιβάλλον δηλώσεως προτιμήσεων για εγγραφές σε εργαστηριακά τμήματα μέσω κινητών συσκευών με λειτουργικό Android. Στη συνέχεια θα μελετηθεί η δυνατότητα σύνδεσης του περιβάλλοντος με το υπάρχον σύστημα που αναπτύχθηκε στην προαναφερόμενη πτυχιακή. Βασικές γνώσεις: Εμπείρων συστημάτων Δομών Δεδομένων, Προγραμματισμού Διεπαφής Διαδικτυακού Προγραμματισμού: -2 8 Σχεδιασμός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης ενός προτύπου οργανισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης Γ. Μιαούλης, Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η τυποποίηση των διαδικασιών ενός πρότυπου οργανισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η μοντελοποίηση των συμβατικών εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών και μονάδων. Η διαγραμματική ανάλυση των διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση των εργαλείων ArgoVML και MS Visio Professional 2

6 9 Οπτικοποίηση λειτουργίας αλγορίθμων σχετικών με δομές δεδομένων με χρήση λογισμικού Unity Γ. Μιαούλης, Οι Δομές Δεδομένων αποτελούν βασικό μάθημα της. Πολλοί μαθητές παρουσιάζουν δυσκολία κατανόησης των σχετικών εννοιών γιατί απαιτείται αφαιρετικός τρόπος σκέψης. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να προσεγγιστεί η μαθησιακή διαδικασία μέσω διαδραστικών εργαλείων που θα περιλαμβάνουν οπτικοποίηση της λειτουργίας των σχετικών με δομές δεδομένων αλγορίθμων. Για την ανάπτυξη του λογισμικού αυτού θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Unity. Η πλατφόρμα επιτρέπει την αλληλεπίδραση με το χρήστη, τη δυναμική επεξεργασία των δομών και την προβολή τους μέσω τρισδιάστατων γραφικών. 20 Δημιουργία δισδιάστατου εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο Unity με χρήση C++ Γ. Μιαούλης, Το παιχνίδι θα αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πουλιά κατά τη μετανάστευσή τους. Το παιχνίδι θα είναι εμπλουτισμένο με σκηνές τοπίων, μουσική και ήχους. Η ανάπτυξη των λειτουργιών του παιχνιδιού θα γίνει σε γλώσσα προγραμματισμού C++ ενώ ο σχεδιασμός των αντικειμένων του παιχνιδιού (περιβάλλον, χαρακτήρες, στόχοι, αντίπαλοι) θα γίνει από το Unity. 2 2 Προσομοιωτής Αυτόματου Εργαστηριακού Αναλυτή Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Οι εργαστηριακοί αναλυτές εκτελούν εξετάσεις σε βιολογικά υγρά (συνήθως αίμα). Οι εργαστηριακοί αναλυτές υποκαθιστούν παραδοσιακές διαδικασίες και επιτυγχάνουν μεγάλη παραγωγικότητα και υψηλή αξιοπιστία. Οι αναλυτές αυτοί δύναται να επικοινωνούν με Η/Υ (συνήθως σειριακά ή με USB συνδέσεις) και να λαμβάνουν από αυτούς εντολές για να πραγματοποιήσουν εξετάσεις. Όμως οι εργαστηριακοί αναλυτές κοστίζουν ακριβά και δεν είναι πάντα διαθέσιμοι σε εκπαιδευτήρια. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κατασκευαστεί mini σύστημα που θα δέχεται εντολές για εκτέλεση εξετάσεων και θα αποστέλει τυχαία αποτελέσματα τα οποία όμως θα είναι συμβατά με το εύρος τιμών της ζητηθείσας εξέτασης. Μικροεπεξεργαστής Arduino, Βασικές γνώσεις Ιατρικής Πληροφορικής (Medical Informatics)

7 22 Ηλεκτρονικό Σκιάχτρο Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Έχει αναπτυχθεί (σε προηγούμενη πτυχιακή) σύστημα υλικού (arduino και radar ανίχνευσης) και λογισμικού που ανιχνεύει κίνηση στο χώρο. Το σύστημα ανάβει κατάλληλα led για να υποδείξει ανιχνευμένη κίνηση στο χώρο ελέγχου. Στην παρούσα πτυχιακή θα επεκταθεί το σύστημα προκειμένου να ενεργοποιεί αποτρεπτική διαδικασία (που τροφοδοτείται από ισχυρά ρεύματα). Για παράδειγμα το σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί για την αποτροπή πτηνών από καλλιέργειες με την ενεργοποίηση κάποιας κόρνας. Αν απαιτηθεί το σύστημα θα πρέπει να συνδυάζει περισσότερα από ένα Radar για να διασταυρώνει την παραβίαση του χώρου ελέγχου και όχι άλλα τυχαία περιστατικά (π.χ. κίνηση φύλλων, βλάστησης ή δέντρων από τον αέρα). Μικροεπεξεργαστής Arduino 23 Έλεγχος Στροφών (τάσης εξόδου) Ανεμογεννήτριας Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Οι ανεμογεννήτριες μπορούν και παράγουν τάση (διαφορά δυναμικού) μετασχηματίζοντας την ενέργεια του αέρα σε ρεύμα. Η τάση εξόδου μιας ανεμογεννήτριας εξαρτάται από το μήκος της περιέλιξης, την ένταση του μαγνητικου πεδίου (εντός του οποίου στρέφεται ο ρότορας) και την ταχύτητα περιστροφής. Όταν η ανεμογεννήτρια χρησιμοποιείται για φόρτιση συσσωρευτών (μπαταριών) πρέπει η τάση που παράγεται να είναι σχετικά σταθερή. Ο μόνος (καλύτερα εύκολος) τρόπος να ελέγξουμε την τάση εξόδου είναι να ελέγξουμε την ταχύτητα περιστροφής. Αυτό μπορεί να γίνει (ένας τρόπος είναι) με μηχανικό τρόπο (προσαρμόζοντας ένα φρένο στον άξονα περιστροφής της γεννήτριας). Μπορεί επίσης να γίνει με αλλαγή της γωνίας πρόσπτωσης του αέρα στα πτερύγια της ανεμογεννήτριας Μικροεπεξεργαστής Arduino, βασικές γνώσεις μηχανολογίας (Mechanical Engineering) και βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας (Electrical Engineering) 2 Το θέμα αυτό περιλαμβάνει και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και επομένως είναι υψηλού κόστους. Για τον έλεγχο του φρένου ή της γωνίας πρόσπτωσης, προτείνεται η χρήση Arduino.

8 24 Έλεγχος Προσανατολισμού επίπεδου έδρασης ηλιακών πάνελ, με έναν άξονα περιστροφής Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Πρόκειται για μία Ηλιακή Τραμπάλα. Στην επιφάνεια αυτής τοποθετούνται ηλιακά πάνελ (περισσότερα από ένα) και αισθητήρες φωτός. Η επιφάνεια μπορεί να περιστρέφεται σε έναν άξονα έτσι ώστε να προσανατολίζεται στην ανατολή ή στη δύση καθώς και σε όλες τις ενδιάμεσες θέσεις. Η επιλογή της θέσης (προσανατολισμού) είναι τέτοια ώστε τα ηλιακά πάνελ να παράγουν τη μέγιστη ενέργεια. Η κίνηση γίνεται με ηλεκτρικό κινητήρα που καθοδηγείται από τις μετρήσεις φωτός που φθάνουν από τους αισθητήρες στο Arduino. Το θέμα αυτό περιλαμβάνει και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και επομένως είναι υψηλού κόστους. Μικροεπεξεργαστής Arduino, βασικές γνώσεις μηχανολογίας (Mechanical Engineering) και βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας (Electrical Engineering) 2 25 Έλεγχος / Χειρισμός Συρώμενης Αυλόπορτας (Γκαραζόπορτας) Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Πρόκειται για τηλεχειριζόμενο σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος συρώμενης αυλόπορτας. Ο ηλεκτρικός κινητήρας (για το άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας) καθοδηγείται από συσκευή arduino η οποία δέχεται πληροφορία από αισθητήρες για να εκτελέσει την ενέργεια (άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας) αφού ελέγξει ότι δεν υπάρχει εμπόδιο στον άξονα κίνησης. Το θέμα αυτό περιλαμβάνει και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και επομένως είναι υψηλού κόστους. Μικροεπεξεργαστής Arduino, βασικές γνώσεις μηχανολογίας (Mechanical Engineering) και βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας (Electrical Engineering) 2 26 Προθεματοποιητής Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Έχει αναπτυχθεί γραφική εφαρμογή που επιτρέπει να επεξεργαστούμε κείμενα και για κάθε λέξη των κειμένων να προσδιορίσουμε αν η λέξη είναι απλή ή έχει πρόθεμα (π.χ. ΑΝΑ-προσαρμογή, ΠΡΟ-επισκόπηση, κλπ) και ποια είναι η σημασία/επίδραση (στο εξής «χαρακτηρισμός») του προθέματος στην κύρια λέξη (αντίθετη, ίδια, χρονική διαφοροποίηση, κλπ). Η εφαρμογή αυτή (η ιδέα) έχει τεκμηριωθεί σε σχετικό άρθρο (βλέπε άρθρο B3 στην ιστοσελίδα του εισηγητή Από τα δεδομένα της προαναφερθείσας εφαρμογής μπορεί να εξαχθεί πίνακας διπλής εισόδου με κάθε γραμμή να αντιπροσωπεύει ένα πρόθεμα και κάθε στήλη μια από τις επιδράσεις (χαρακτηρισμούς). Τα κελιά του Βασικές γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), Βασικές γνώσεις διαχείρισης κειμένου (text processing)

9 πίνακα (στη διασταύρωση μιας γραμμής και μιας στήλης) περιέχουν το πλήθος των εμφανίσεων του συνδυασμού (προθέματος και χαρακτηρισμού) στο σύνολο των κειμένων. Στην παρούσα πτυχιακή θα υλοποιηθεί εφαρμογή που θα υποβοηθά το χρήστη να βγάζει συμπεράσματα. Ορισμένες από τις δυνατότητες της είναι: να βγάζει συσχετίσεις μεταξύ δύο χαρακτηρισμών, να βρίσκει ομάδες προθεμάτων που παρουσιάζουν διαφορετικές συσχετίσεις μεταξύ δύο χαρακτηρισμών, να εντοπίζει τα προθέματα για τα οποία υπάρχει conflict, να εντοπίζει την επικρατέστερη χρήση (χαρακτηρισμό) ενός προθέματος, να προτείνει βάρη δανεισμού προθεμάτων. Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε Java. 27 Σύστημα για σύνοψη κειμένων (text summarization) Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Θα χρησιμοποιηθούν γνωστοί (από τη βιβλιογραφία) αλγόριθμοι για την κατασκευή συστήματος που θα κάνει σύνοψη (summarization) κειμένων. Βλέπε σχετικό άρθρο B33 στην ιστοσελίδα του εισηγητή Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε Java. Βασικές γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), Βασικές γνώσεις διαχείρισης κειμένου (text processing) 28 Σύστημα αξιολόγησης (βαθμολόγησης) απαντήσεων ερωτημάτων που έχουν μορφή ελεύθερου κειμένου Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Θα αναπτυχθεί σύστημα που θα βαθμολογεί μηχανικά (αυτόματα) απαντήσεις (με μορφή ελεύθερου κειμένου) που προέρχονται από γραπτές εξετάσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό του συστήματος (training set) είναι δακτυλογραφημένο και δεν απαιτείται ενασχόληση του φοιτητή με το αντικείμενο αυτό. Βλέπε σχετικό άρθρο B4 στην ιστοσελίδα του εισηγητή Βασικές γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), Βασικές γνώσεις διαχείρισης κειμένου (text processing)

10 Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε Java. 29 Μηχανική μετατροπή ERD (ΜΟΣ) διαγράμματος σε data definition statements ενός μετασχεσιακού συστήματος Βάσεων Δεδομένων. Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Θα αναπτυχθεί σύστημα που μετατρέπει ERD σε Data Definition Statements της γλώσσας βάσεων δεδομένων CUDL (μετασχεσιακό σύστημα βάσεων δεδομένων). Για την CUDL βλέπε άρθρα B4, B7, B20, B24, Α6, Α7, A9, Α4 στην ιστοσελίδα του εισηγητή Τα διαγράμματα ERD θα προέρχονται από το εργαλείο DIA. Βάσεις Δεδομένων Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε Java αλλά αυτό μπορεί να επανεξετασθεί. 30 Προηγμένα ερωτήματα ανάκτησης δεδομένων από βάση δεδομένων διατροφής / διαιτολογίας. Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Έχει αναπτυχθεί διαδικτυακό σύστημα για την καταχώρηση δεδομένων διατροφής και διαιτολογίας (βλέπε άρθρα B32 και A στην ιστοσελίδα του εισηγητή Το σύστημα υποστηρίζει και απλοϊκά ερωτήματα ανάκτησης δεδομένων. Στην παρούσα εργασία θα αναπτυχθούν προηγμένα ερωτήματα που αντλούν και παρουσιάζουν δεδομένα και συμπεράσματα. Προβλέπεται και η συμπλήρωση κάποιων επιπλέον δεδομένων με την υπάρχουσα εφαρμογή (διαδικυακό σύστημα). Βάσεις Δεδομένων, γνώσεις κατασκευής QBE (Query By Example) και Query Builder Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε PHP, JavaScript, JQuery και MySQL. 3 Εκπαιδευτικό Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Τα εργαστηριακά Πληροφοριακά Συστήματα (Laboratory Information Systems LIS) σκοπό έχουν να αρχειοθετούν τις εξετάσεις και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για κάθε ασθενή/πελάτη ενός Ιατρικού Εργαστηρίου (Μικροβιολογικού, Αιματολογικού, Ορμονολογικού, κλπ). Επιπλέον τα συστήματα αυτά είναι δυνατό να συνδέονται (σειριακά ή άλλως) με τους αυτόματους εργαστηριακούς αναλυτές (σύντομα αναλυτές) και να μεταβιβάζουν τις εντολές εξετάσεων στους αναλυτές. Κατ επέκταση τα LIS Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Βασικές γνώσεις Ιατρικής Πληροφορικής (Medical Informatics)

11 μπορούν να λαμβάνουν τα αποτελέσματα κάθε εξέτασης που ολοκληρώνει ο αναλυτής, χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπου (αμφίδρομη επικοινωνία). Στο βιβλίο του εισηγητή «Πληροφορική και Επαγγέλματα Υγείας» περιγράφονται αναλυτικά τα LIS. Οι υλοποιήσεις θα γίνουν σε Java. 32 Κειμενική διεπαφή για τη σχεδίαση X3D τρισδιάστατων αντικειμένων και X3D τρισδιάστατων σκηνών. Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Το X3D είναι ένα XML πρότυπο για τη σχεδίαση αντικειμένων και σκηνών σε XML. Τα αντικείμενα αυτά γίνονται απευθείας αντιληπτά από τους σύγχρονους browsers (χωρίς plug-in ή κώδικα). Στην εργασία αυτή ο χειριστής θα περιγράφει (με λέξεις / κείμενο) τα αντικείμενα που δημιουργεί. Δεν έχει προσδιορισθεί οριστικά το περιβάλλον/γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί. Βασικές γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), Computer Graphics και Animation 33 Κειμενική διεπαφή για τη σχεδίαση ERD (ΜΟΣ) Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Η εφαρμογή θα δέχεται εντολές και οδηγίες περιγραφικές με μορφή κειμένου και θα κατασκευάζει ERD (ΜΟΣ). Επιθυμητό είναι τα διαγράμματα ERD που θα δημιουργούνται να είναι στο μορφότυπο του εργαλείου DIA (.dia) αρχεία. Δεν έχει προσδιορισθεί οριστικά το περιβάλλον/γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί. Βασικές γνώσεις επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), Βάσεις Δεδομένων (Databases)

12 ΤΟΜΕΑΣ: Προγραμματισμού και Μαθημάτων Υποδομής - ΤΠΥ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών Μελέτη και Υλοποίηση Αλγορίθμων για το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή Δ. Μάγος Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή (TSP) αποτελεί ένα από τα κλασσικά προβλήματα στην θεωρία αλγορίθμων με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το ζητούμενο είναι σχετικά απλό: δεδομένου ενός συνόλου πόλεων και των αποστάσεων που χωρίζουν κάθε ζευγάρι από αυτές, ζητείται η συντομότερη διαδρομή που να επισκέπτεται όλες τις πόλεις ακριβώς μία φορά και να επιστρέφει στην πόλη αφετηρία. Το πρόβλημα TSP ανήκει στην κατηγορία NP-Hard και επομένως η πολυωνυμική του επίλυση είναι πιθανότατα ανέφικτη (εκτός και αν P=NP). Παρ όλα αυτά για το πρόβλημα αυτό είναι γνωστοί πολυωνυμικοί αλγόριθμοι εγγυημένης απόδοσης: η λύση την οποία παράγουν βρίσκεται μέσα σε ένα εκ των προτέρων γνωστό εύρος από τη βέλτιστη λύση. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιβλιογραφίας και υλοποίηση αλγόριθμων εγγυημένης απόδοσης για το πρόβλημα TSP. Αλγοριθμική, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δομές Δεδομένων, C++, Java Η συνέπεια σε προβλήματα περιορισμούς με λογικές μεταβλητές Δ. Μάγος Η συνέπεια (consistency) αποτελεί βασική έννοια στα συστήματα περιορισμών. Συγκεκριμένα, ένα σύστημα περιορισμών ονομάζεται συνεπές αν άμεσα αποκλείει κάθε αντιστοίχηση τιμών στις μεταβλητές η οποία δεν εμφανίζεται σε καμία λύση. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και υλοποίηση αλγοριθμικών τεχνικών για την επίτευξη συνέπειας σε περιορισμούς με λογικές μεταβλητές. Θα μελετηθούν διάφορα είδη συνέπειας όπως path-consistency, k-consistency, adaptive consistency, κλπ Αλγοριθμική, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δομές Δεδομένων, C++, Java, Τεχνητή Νοημοσύνη

13 3 Ευσταθές ταίριασμα: ένα παίγνιο με ζευγάρια. Δ. Μάγος Οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες εξετάσεις δηλώνουν με σειρά προτίμησης τα τμήματα των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Κάθε Τμήμα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ έχει και αυτό μία λίστα προτίμησης για τους υποψηφίους ανάλογα με την βαθμολογία που συγκέντρωσαν στις εξετάσεις. Επίσης το κάθε Τμήμα μπορεί να δεχθεί συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών (quota) στο πρώτο έτος. Το ζητούμενο είναι ένα ταίριασμα φοιτητών σε Τμήματα, έστω Μ, που να μην παραβιάζει την quota κάθε τμήματος και μην υπάρχει ζευγάρι (φοιτητής, Τμήμα) που να μην ανήκουν (έχουν ταιριαστεί) στο Μ και να προτιμούν αμφότεροι ο ένας τον άλλον από τις αντιστοιχήσεις τους που τους έχει δώσει το Μ. Αλγοριθμική, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δομές Δεδομένων, C++, Java -2 Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιβλιογραφίας και υλοποίηση αλγόριθμων για το παραπάνω πρόβλημα (πρόβλημα ευσταθούς ταιριάσματος) που έχει εφαρμογή τις πανελλήνιες εξετάσεις. 4 Δημιουργία ενός Learning Game με τη χρήση της πλατφόρμας X-BOX Kinect για παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ). Ι. Κουμπούρος Καθ. Εφαρμογών Σκοπός της εργασίας είναι να δημιουργήσει ένα μαθησιακό παιχνίδι με στόχο να την θεραπευτική αντιμετώπιση των παιδιών αυτών τόσο σε επίπεδο εργοθεραπείας όσο και στην εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων (π.χ. ανάγνωση δισύλλαβων λέξεων, κα). Ταυτόχρονα θα καταγράφει την πρόοδο των παιδιών για περαιτέρω μελέτη ή ανάπτυξη tailormadeεπιλογών ανάλογα με τις ανάγκες του τελικού χρήστη. Γνώση της Αγγλικής (γραφή και ανάγνωση). Καλή γνώση μια από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: C++, C#, Visual Basic. Χρήση προγραμμάτων για τη δημιουργία 3Dγραφικών. -2

14 5 Δημιουργία ενός Virtual Visit Environment με τη χρήση της πλατφόρμας X- BOX Kinect για εκτίμηση και αξιολόγηση περιστατικών από απόσταση. Ι. Κουμπούρος Καθ. Εφαρμογών Σκοπός της εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα εικονικό 3Dπεριβάλλον το οποίο μέσω ενός Avatarθα μπορεί να αλληλεπιδρά ο χρήστης (ασθενής) προκειμένου να μπορεί να αποτιμήσει την κατάσταση της υγείας του (π.χ. ύστερα από ολική αρθροπλαστική γόνατος, κλπ) ώστε να του δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για κινησιοθεραπεία ή άθληση, κλπ. Γνώση της Αγγλικής (γραφή και ανάγνωση). Καλή γνώση μια από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: C++, C#, Visual Basic. Χρήση προγραμμάτων για τη δημιουργία 3Dγραφικών Εκτενής μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με τα Big Data & Big Data Analytics. Ι. Κουμπούρος Καθ. Εφαρμογών Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εφαρμογές. Το μέλλον και προβληματισμοί. Υλοποίηση ενδεικτικής εφαρμογής στο χώρο των BigDataAnalytics και παρουσίαση σε κατάλληλο γραφικό περιβάλλον Δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος με τη χρήση ενός «έξυπνου» Avatar για την παρακίνηση και κινητοποίηση ατόμων με προβλήματα παχυσαρκίας. Ι. Κουμπούρος Καθ. Εφαρμογών Η ανάπτυξη θα γίνει σε επίπεδο web & mobile ενώ θα επιτρέπει και την άμεση σύνδεση και επικοινωνία με τα social media και τους net-friends του ατόμου. (Το τελικό περιβάλλον δύναται να βασιστεί σε προϋπάρχουσα εφαρμογή) Γνώση της Αγγλικής (γραφή και ανάγνωση). Καλή γνώση μια από τις γνωστές γλώσσες προγραμματισμού για Web ή/και mobile. Χρήση προγραμμάτων για τη δημιουργία 3Dγραφικών, Morphing software, κλπ Virtual Visits Ι. Κουμπούρος Καθ. Εφαρμογών Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος (μέσω υπολογιστή και smart tv) για εικονικές επισκέψεις σε ιατρούς. -2

15 ΤΟΜΕΑΣ: Τεχνολογίας Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών - ΤΥΣΔ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Ο 8085 σαν εισαγωγικός εκπαιδευτικός μικροεπεξεργαστής Διασύνδεση αισθητήρων και καμερών για την υλοποίηση συστήματος smart-home με χρήση του Raspberry Pi 2 Ευσταθίου Κων/νος, Η κατανόηση της λειτουργίας των CPU και η διασύνδεσή τους με μνήμες και περιφερειακά αποτελεί σημαντική γνώση στην επιστήμη και την τεχνολογία των υπολογιστών. Οι σύγχρονες CPU (εξελιγμένοι μικροεπεξεργαστές ή μικροελεγκτές) είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι και δεν ενδείκνυνται για την εισαγωγή στην οργάνωση και την λειτουργία των υπολογιστών. Ο 8085 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολη η διασύνδεσή του με ολοκληρωμένα κυκλώματα περιφερειακών και μνημών. Διαθέτει επίσης και ένα ευέλικτο σύνολο εντολών. Η εργασία αυτή θα περιλαμβάνει: α) Παρουσίαση της εσωτερικής αρχιτεκτονικής του β) Παρουσίαση του συνόλου εντολών του γ) Παρουσίαση του διαγράμματος ακίδων του δ) Παρουσίαση του συστήματος διακοπών του ε) Έρευνα στο διαδίκτυο για προγράμματα προσομοίωσης της λειτουργίας του 8085 και συγκριτική μελέτη των δυνατοτήτων τους. στ) Συγγραφή και έλεγχος προγραμμάτων σε γλώσσα Assembly για το 8085 με τα οποία να αναδεικνύονται οι δυνατότητές του. ζ) Σχεδιασμός διασύνδεσης του 8085 με δημοφιλή περιφερειακά και μνήμες. η) Έρευνα στο διαδίκτυο για σχεδιάσεις απλών συστημάτων βασισμένων στον Το σύστημα Raspberry Pi 2 model b αποτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση της σειράς μικρών υπολογιστικών συστημάτων Raspberry τα οποία είναι συστήματα ανοικτού υλικού-λογισμικού. Αντικείμενο της εργασία αυτής θα αποτελέσει αρχικά η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος, του επεξεργαστή που χρησιμοποιεί, του επεξεργαστή γραφικών και του Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Ψηφιακή Σχεδίαση, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Υπολογιστικά Συστήματα Αριθμός Φοιτητών

16 2 Ευσταθίου Κων/νος, συστήματος διασύνδεσης GPIO. Θα γίνει επίσης μια συνοπτική παρουσίαση του λειτουργικού συστήματος rasbian και της γλώσσας προγραμματισμού Python. Στα πλαίσια της στοχευόμενης υλοποίησης, θα γίνει σε πρώτο επίπεδο διασύνδεση του συστήματος με διακόπτες, LED και αισθητήρα θερμοκρασίας. Στη συνέχεια θα γίνει διασύνδεση με κάμερα. Στην τελική φάση υλοποίησης της εργασίας, θα γίνει χρήση server για την καταγραφή και αποστολή των στοιχείων (αισθητήρα, κάμερας), με σκοπό την αξιοποίησή τους μέσω εφαρμογής android. Καλή γνώση Προγραμματισμού, Υπολογιστικά Συστήματα 3 Προγραμματισμός σε κάρτες γραφικών Κεχαγιάς Δημήτρης, Προγραμματισμός σε κάρτες γραφικών μέσω του περιβάλλοντος CUDA. Καλή γνώση της C/C++ και παράλληλων συστημάτων Web-based εφαρμογή για μετάφραση γλωσσών υψηλού επιπέδου σε συμβολικές γλώσσες Web-based εφαρμογή εκτέλεσης συμβολικού κώδικα Σύγκριση των γλωσσών προγραμματισμού των GPUs: CUDA και OpenCL Κεχαγιάς Δημήτρης, Κεχαγιάς Δημήτρης, Κεχαγιάς Δημήτρης, Ο στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μια διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα δείχνει τον τρόπο που γνωστές γλώσσες υψηλού επιπέδου μεταφράζονται σε κώδικα χαμηλού επιπέδου. Ο στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μια διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα δείχνει τον τρόπο που κώδικας χαμηλού επιπέδου συμπεριφέρεται στο υλικό Ο στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να συγκρίνει την απόδοση των γλωσσών προγραμματισμού CUDA και OpenCL, αφού πρώτα παρουσιαστεί το μοντέλο προγραμματισμού τους. C, C++, Java, HTML5, Compilers C, C++, Java, HTML5, Αρχιτεκτονική υπολογιστών C, C++, Παράλληλα Συστήματα 7 Ανάπτυξη συστήματος για τη διαχείριση χρηστών κατά τη διεξαγωγή και τον έλεγχο πειραματικών ασκήσεων Φυσικής από απόσταση, με χρήση τεχνολογιών Η από απόσταση εκτέλεση εκπαιδευτικών πειραμάτων, αποτελεί στις μέρες μας έναν ανερχόμενο τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Πρόκειται για πραγματικά πειράματα, όπου ο χειρισμός των διατάξεων καθώς και η συλλογή των σχετικών δεδομένων, γίνεται σε πραγματικό χρόνο από απόσταση, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων

17 8 μικροεπεξεργαστών και διαδικτύου Μελέτη Αλγοριθμικών Τεχνικών για Υπηρεσίες Συστημάτων Διαμοιρασμού Οχημάτων. Κεχαγιάς Δημήτρης, [ Συνεπιβλέποντες: Γ. Μήτσου, Ι. Σιανούδης ] Πάντζιου Γραμματή, σελίδων στο διαδίκτυο. Η προτεινόμενη εργασία, εκτός των διατάξεων Φυσικής, ενσωματώνει τεχνολογίες μικροελεγκτών, βάσεων δεδομένων και διαδικτύου (php, servers κ.λπ). Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του εργαστηρίου Ανάπτυξης Νέων Πειραμάτων Φυσικής που λειτουργεί στο Εργαστήριο Φυσικής του ΤΕΙ Αθήνας. Το σύστημα που θα παραχθεί στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής εργασίας, θα ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία των προπτυχιακών εργαστηρίων Φυσικής του ΤΕΙ, όπως επίσης θα αξιοποιηθεί στα πλαίσια ενός γενικότερου δικτύου πειραμάτων Φυσικής από απόσταση (RCL), ελεύθερης πρόσβασης. Τα συστήματα διαμοιρασμού οχημάτων αποτελούνται από ένα στόλο οχημάτων (αυτοκινήτων, ποδηλάτων) και σταθμούς στάθμευσης συγκεκριμένης χωρητικότητας κατανεμημένους σε διάφορα σημεία της πόλης, και μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες ενοικίασης προκειμένου να μεταβούν από ένα σημείο σε άλλο σημείο της πόλης. Η ενοικίαση γίνεται μόνο για τη συγκεκριμένη διαδρομή που θέλει να ακολουθήσει. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το πλήθος των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που μετακινούνται και σταθμεύουν στη πόλη. Επιπλέον, τα οχήματα που συνήθως χρησιμοποιούνται σε αυτά τα συστήματα είναι ηλεκτρικά με αποτέλεσμα μεγάλο όφελος για το περιβάλλον. Όμως η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Πως εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν πάντα διαθέσιμα αυτοκίνητα σε ένα σημείο όταν ο πελάτης της υπηρεσίας ζητήσει να εξυπηρετηθεί; Σε ποια σημεία της πόλης πρέπει να γίνουν οι χώροι στάθμευσης ώστε να εξασφαλιστεί διαθεσιμότητα οχημάτων τις περισσότερες φορές Ποια κίνητρα δίνεις στους χρήστες της υπηρεσίας ώστε να αλλάξουν ελαφρά τον προορισμό τους και να κατευθύνεις έτσι την κίνηση των οχημάτων σε σημεία που παρουσιάζουν ελλείψεις; Απαραίτητες Γνώσεις: Γνώση C++, PHP, βάσεων δεδομένων (MySQL), τεχνολογίες server (Linux) κ.λπ Απαιτούμενες γνώσεις: Αλγόριθμοι Γλώσσες προγραμματισμού: C/C++

18 9 0 Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση διαδρομών σε δίκτυα ευρείας κλίμακας και εφαρμογές στη ναυτιλία Δημιουργία προγράμματος εντοπισμού και αποκωδικοποίησης κακόβουλων περιπλεγμένων (obfuscated) προγραμμάτων Πάντζιου Γραμματή, Πάντζιου Γραμματή, Στην εργασία αυτή, θα μελετηθούν αλγοριθμικές τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για τα ζητήματα αυτά και ενδεχομένως θα προταθούν νέες. Στο πρόβλημα εύρεσης συντομότερων μονοπατιών αναζητείται η ελάχιστη διαδρομή μεταξύ δύο κόμβων ενός δικτύου με βάση ένα κριτήριο κόστους (π.χ. απόσταση). Σε πολλές εφαρμογές ωστόσο, μας ενδιαφέρει η βελτιστοποίηση περισσότερων του ενός κριτηρίων. Το πρόβλημα εύρεσης βέλτιστων διαδρομών με βάση πολλαπλά κριτήρια είναι σύνθετο πρόβλημα. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση και υλοποίηση ευρετικών αλγορίθμων πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης για την εύρεση βέλτιστων διαδρομών στη ναυτιλία. Τα κριτήρια τα οποία θα μελετηθούν είναι ο χρόνος των διαδρομών και η επικινδυνότητα των διαδρομών με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια και τις καιρικές συνθήκες Επιμέρους στόχους της πτυχιακής εργασίας αποτελούν η μελέτη της μοντελοποίησης και των παραμέτρων του προβλήματος καθώς και η κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των υπαρχόντων μεθόδων επίλυσης. Οι διακομιστές διαδικτύου (web servers) αποτελούν στόχο επιθέσεων από κακόβουλους χρήστες, οι οποίοι τους παραβιάζουν και τοποθετούν σε αυτούς διακομιστές προγράμματα ελέγχου πρόσβασης μέσω διαδικτύου (web shells). Κατ αυτόν τον τρόπο διατηρούν πρόσβαση σε αυτούς. Τα προγράμματα αυτά συνήθως εμπεριέχουν κωδικοποιημένο (obfuscated) κώδικα, πράγμα που δυσχεραίνει την προσπάθεια αποκωδικοποίησής τους καθώς και την εξέταση της λειτουργικότητάς τους κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τυχόν περιστατικών ασφάλειας. Ταυτόχρονα όμως, η ύπαρξη του περιπλεγμένου κώδικα κάνει πιο εύκολο τον εντοπισμό τέτοιων προγραμμάτων με χρήση π.χ. βάσεων υπογραφών ή στατιστικών μεθόδων. Στόχος της εργασίας είναι να σχεδιαστεί ένα περιβάλλον όπου (α) θα εντοπίζονται κωδικοποιημένα (obfuscated) php scripts Απαιτούμενες γνώσεις: Αλγόριθμοι Γλώσσες προγραμματισμού: C/C++ ή Java Απαιτούμενες γνώσεις: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Γλώσσες προγραμματισμού: PHP και Python

19 Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Αλγορίθμων Παράλληλης Ταξινόμησης και Ομαδοποίησης Δεδομένων σε Περιβάλλον Συστοιχίας Υπολογιστών (cluster) Μάμαλης Βασίλης, χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές, (β) θα αποκρυπτογραφούνται τα scripts που εντοπίστηκαν χρησιμοποιώντας περιβάλλον απομονωμένης εκτέλεσης (sandbox) και (γ) θα δημιουργείται σχετική αναφορά, η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά τόσο με τον εντοπισμό όσο και με την αποκωδικοποίηση του κακόβουλου προγράμματος (ενδεικτικά ο κώδικας του προγράμματος τόσο σε κωδικοποιημένη όσο και σε αποκωδικοποιημένη μορφή, τα στάδια αποκωδικοποίησης του κώδικα, οι τεχνικές κωδικοποίησης που εντοπίστηκαν, ο τρόπος εντοπισμού του προγράμματος). Ενδεικτική Βιβλιογραφία:. Akamai Technologies, (203), Web Shells, Backdoor Trojans and Rats, https://www.akamai.com/us/en/multimedia/ documents/report/akamai -security-advisory-web-shellsbackdoor-trojans-and-rats.pdf 2. Freeman Greg, (203), How to tell if your PHP site has been Hacked or Compromised, 3. Soni Anuj, (204) Closing the Door on Web Shells, https://digital-forensics.sans.org/summitarchives/dfir4/closing_the_door_on_web_ Shells_Anuj_Soni.pdf Η εργασία θα εστιάσει στη διερεύνηση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση αποδοτικών αλγορίθμων παράλληλης ταξινόμησης (parallel sorting - όπως π.χ.: odd-even transposition sort, merge-sort, shearsort, parallel quicksort & hyperquicksort, parallel sorting by regular sampling, bitonic-sort, radix-sort, counting sort κ.α.) και ομαδοποίησης δεδομένων (data clustering - όπως π.χ.: parallel hierarchical clustering βασισμένο σε τεχνικές single-link και complete-link, parallel partitional clustering βασισμένο σε αλγόριθμους εύρεσης συνεκτικών συνιστωσών, minimal-spanning- Σχετιζόμενες γνώσεις: Παράλληλος Υπολογισμός, Προγραμματισμός σε C/C++

20 2 3 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Αποδοτικών Τεχνικών Ομαδοποίησης και Δρομολόγησης για Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Παράλληλων Αλγόριθμων Υπολογισμού σε Περιβάλλον Διαμοιραζόμενης Μνήμης με χρήση OpenMP Μάμαλης Βασίλης, Μάμαλης Βασίλης, trees κλπ), σε περιβάλλον πολλαπλών επεξεργαστών κατανεμημένης μνήμης. Η ανάπτυξη των ανωτέρω αλγορίθμων θα γίνει με χρήση της πρότυπης βιβλιοθήκης MPI και γλώσσα προγραμματισμού C ή C++. Θα γίνει επίσης αξιολόγηση των αναπτυχθέντων αλγορίθμων σε πραγματικό παράλληλο περιβάλλον (cluster) με υψηλής ταχύτητας δίκτυο διασύνδεσης. Αντικείμενο της εργασίας θα αποτελέσει ο σχεδιασμός, ανάλυση και πειραματική αξιολόγηση αποδοτικών τεχνικών-πρωτοκόλλων για ομαδοποίηση κόμβων και δρομολόγηση σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (wireless sensor networks). Πιο συγκεκριμένα ως βάση θα υλοποιηθούν και θα μελετηθούν αρχικά γνωστοί/διαδεδομένοι αλγόριθμοι (π.χ. LEACH, HEED) της βιβλιογραφίας και στη συνέχεια θα σχεδιασθούν/αναπτυχθούν αντίστοιχοι πιο σύνθετοι αλγόριθμοι που θα δίνουν έμφαση (α) στην ενσωμάτωση επιπλέον κριτηρίων με σκοπό τη βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας και του χρόνου ζωής (lifetime) του δικτύου και (β) στην επιπλέον χρήση τεχνικών συλλογής δεδομένων από κινητή/ες μονάδα/ες (mobile sinks). Η/Οι ανωτέρω τεχνική/ές θα υλοποιηθούν και αξιολογηθούν πειραματικά μέσω κατάλληλου προσομοιωτή (simulator). Το OpenMP είναι ένα σύγχρονο πρότυπο παράλληλου προγραμματισμού, το οποίο δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να αναπτύξει παράλληλα (multi-threaded) προγράμματα για συστήματα διαμοιραζόμενης/κοινής μνήμης (πολυεπεξερ-γαστικά, πολυπύρηνα κλπ), τα οποία είναι ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και έχουν μεγάλη ικανότητα κλιμάκωσης. Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας θα είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση (evaluation), με χρήση του OpenMP, αποδοτικών παράλληλων αλγορίθμων για κλασσικά προβλήματα υπολογισμού, όπως π.χ. (επιλογή από τα ακόλουθα): πολλαπλασιασμός πινάκων, επίλυση γραμμικών συστημάτων, ταξινόμηση Σχετιζόμενες γνώσεις: Αλγόριθμοι, Κατανεμημένα Συστήματα Σχετιζόμενες γνώσεις: Λειτουργικά Συστήματα, Παράλληλος Υπολογισμός, Προγραμματισμός σε C/C++

21 (sorting), ομαδοποίηση δεδομένων (data clustering) κ.α. Η ανάπτυξη των ανωτέρω OpenMP αλγορίθμων θα γίνει με χρήση γλώσσας C ή C++ και η αξιολόγησή (evaluation) τους σε κατάλληλο πολυπύρηνο (multicore) υπολογιστικό σύστημα. 4 Παράλληλοι Αλγόριθμοι Εξόρυξης Κειμένου (Text Mining) στο Μοντέλο του MapReduce. Μάμαλης Βασίλης, Η πτυχιακή εργασία αφορά στη διερεύνηση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση αποδοτικών παράλληλων αλγορίθμων για διαχείριση και επεξεργασία "μεγάλων δεδομένων" (big data) στο μοντέλο του MapReduce (της Google), εστιάζοντας πιο συγκεκριμένα στο χώρο (τεχνικές/αλγόριθμοι) της εξόρυξης δεδομένων από κείμενα (text mining / π.χ. k-means, expectation maximization hierarchical clustering, density-based clustering and co-clustering, frequent pattern mining and classification, parallel graph mining). Βασικός στόχος της πτυχιακής εργασίας θα είναι η επισταμένη διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας, η επιλογή των πλέον κατάλληλων αλγορίθμων για το μοντέλο του MapReduce, η αποδοτική υλοποίηση των αλγορίθμων που θα επιλεγούν (ή παραλλαγών αυτών) στην πλατφόρμα του Apache Hadoop (ελεύθερα διαθέσιμη υλοποίηση του MapReduce) και η εκτενής ανάλυση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης των αλγορίθμων αυτών σε πραγματικό περιβάλλον (συστοιχία υπολογιστών). Σχετιζόμενες γνώσεις: Παράλληλος Υπολογισμός, Προγραμματισμός σε C++,Java 5 Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Παράλληλων Αλγόριθμων Υπολογισμού σε Περιβάλλον CUDA Μάμαλης Βασίλης, Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας θα είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση σε περιβάλλον CUDA, αποδοτικών παράλληλων αλγορίθμων για κλασσικά προβλήματα υπολογισμού, όπως π.χ. πολλαπλασιασμός πινάκων, επίλυση γραμμικών συστημάτων, ταξινόμηση (sorting), ομαδοποίηση δεδομένων (data clustering), FFT (Fast Fourier Transform), μέθοδοι γραμμικού προγραμματισμού κ.α. Η ανάπτυξη των ανωτέρω αλγορίθμων θα γίνει σε γλώσσα C/C++ και η αξιολόγησή τους θα περιλαμβάνει σύγκριση (σε επίπεδο χρόνων απόκρισης και μετρήσεων επιτάχυνσης/speedup) με αντίστοιχες υλοποιήσεις σε Σχετιζόμενες Γνώσεις: Παράλληλος Υπολογισμός, Αλγόριθμοι, Προγραμματισμός σε C/C++

22 συμβατικά παράλληλα περιβάλλοντα. 6 Υλοποίηση wearable συστήματος πλοήγησης για άτομα με προβλήματα όρασης με χρήση Arduino & Android Μπόγρης Αντώνης, Αν. Στην πτυχιακή αυτή θα υλοποιηθεί ένα wearable σύστημα με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες πλοήγησης σε άτομα με προβλήματα όρασης. Το σύστημα θα βασίζεται σε arduino στο οποίο θα τοποθετηθούν sonars ώστε να ανιχνεύονται τυχόν εμπόδια καθώς και τυχόν σκάλες στο δρόμο του χρήστη. Ο χρήστης θα ενημερώνεται μέσω του κινητού του για το επερχόμενο εμπόδιο ή τις σκάλες και θα συμβουλεύεται ανάλογα την περίπτωση για το τι πρέπει να κάνει. Δικτυακός προγραμματισμός, C++, Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΙΙ 7 Έρευνα των τεχνολογιών Internet of Things (IoT), ανάπτυξη πρότυπου συστήματος στατιστικών μετρήσεων και εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου (Android/ IOS) για την παρακολούθηση αγροτικών καλλιεργειών Μπόγρης Αντώνης, Αν. Στόχος της πτυχιακής είναι η μελέτη των τεχνολογιών (software, hardware) που περιβάλλουν τον όρο Internet of Things (IoT), καθώς και ο προσδιορισμός των απαιτήσεων και των αναγκών για μια πιλοτική ανάπτυξη ενός συστήματος υποδομής που θα αποτελείται από ένα δίκτυο αισθητήρων για περιβαλλοντικές μετρήσεις (π.χ. υγρασία εδάφους, θερμοκρασία, ποιότητα αέρα) με στόχο την παρακολούθηση αγροτικών καλλιεργειών. Στο πλαίσιο της οικονομοτεχνικής ανάλυσης θα μελετηθούν οι απαιτήσεις σε ενεργειακή κατανάλωση του δικτύου. Στη συνέχεια, θα προγραμματιστεί εφαρμογή σε smartphone (Android, IOS ή άλλο) και τα απαραίτητα ερωτήματα σε βάση δεδομένων για την εμφάνιση των στατιστικών /πληροφοριών στο χρήστη. Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΙΙ, Δικτυακός προγραμματισμός 8 Software defined networking για ευαίσθητες σε καθυστέρηση εφαρμογές Μπόγρης Αντώνης, Αν. Με τις τεχνικές software defined networking(sdn) να έχουν επιφέρει δραστικές αλλαγές στη διαχείριση μεγάλων αλλά και μεσαίων σύγχρονων δικτύων θα θέσουμε ως στόχο της εργασίας αυτής την έρευνα των τεχνικών SDN στις εφαρμογές που είναι ευαίσθητες στην καθυστερήση (VoIP, live video streaming). Θα στηριχθούμε στα πλεονεκτήματα τα οποία θα μπορούσε να έχει η συγκεκριμένη υλοποίηση, όπως είναι η βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών(qos), χαμηλότερη απώλεια πακέτων και καθυστέρησης οδηγώντας σε υψηλότερη ποιότητα φωνής και καλύτερη εμπειρία Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΙΙ

23 κλήσεων, αποδοτικότερη διαχείριση εύρους ζώνης και το πλέον σημαντικότερο χαμηλότερο κόστος υλοποίησης. 9 Εικονικοποίηση ασύρματων σημείων πρόσβασης Μπόγρης Αντώνης, Αν. Στην εργασία αυτή θα ερευνήσουμε τεχνικές εικονικοποίησης ασύρματων σημείων πρόσβασης. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται ήδη από μεγάλους παρόχους για τη διάθεση εύρους ζώνης σε πολλαπλές ομάδες χρηστών. Στο πλαίσιο της εργασίας θα επιχειρήσουμε να μετατρέψουμε ένα τυπικό εμπορικά διαθέσιμο access point σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο πόρο του δικτύου με τη χρήση του openvswitch με στόχο τη μελέτη διαφόρων σεναρίων αναπροσαρμογής του δικτύου. Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΙΙ 20 Σύνδεση συστήματος Arduino με εφαρμογή Android Βογιατζής Ιωάννης, Επ. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί το σύστημα Arduino Uno για να διαβαστούν παράμετροι του περιβάλλοντος μέσω αισθητήρων και να καταχωρηθούν οι μετρήσεις σε μια βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, θα προγραμματίσουμε μια εφαρμογή σε Android ώστε να παίρνει αυτή την πληροφορία από τη βάση δεδομένων και να την εμφανίζει στο χρήστη. - 2 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση περιβάλλοντος προσομοίωσης μνήμης cache Βογιατζής Ιωάννης, Επ. Στόχος είναι η παραμετροποίηση του περιβάλλοντος SMPCache το οποίο προσομοιώνει πολυεπεξεργαστικά περιβάλλοντα με χρήση cache Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγράμματος προσομοίωσης μονοεπεξεργαστικού και πολυεπεξεργαστικού συστήματος Βογιατζής Ιωάννης, Επ. Στόχος είναι η εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγράμματος προσομοίωσης για υπολογιστικά συστήματα με ένα και πολλαπλούς επεξεργαστές Ανάπτυξη εφαρμογής σε περιβάλλον Android με αξιοποίηση γεωγραφικών Βογιατζής Ιωάννης, Επ. Στόχος είναι η ανάπτυξη εφαρμογής η οποία θα αξιοποιεί γεωγραφικά δεδομένα για την παρακολούθηση στόλου οχημάτων. -

24 πληροφοριών 24 Υλοποίηση επίθεσης Manin-the-Middle (MiTM) ARP Cache Poisoning (*) Ξυδάς Ιωάννης, Καθ. Εφαρμογών Η επίθεση αυτή εκμεταλλεύεται την ανασφαλή φύση του πρωτοκόλλου ARP. Αντίθετα από άλλα πρωτόκολλα όπως το DNS που μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να δέχονται μόνο ασφαλείς δυναμικές ενημερώσεις, συσκευές που χρησιμοποιούν το ARP μπορούν να δεχθούν ενημερώσεις οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να στείλει ένα ARP reply πακέτο σε άλλη συσκευή και να αναγκάσει τη συσκευή να ενημερώσει την ARP cache της με τη νέα τιμή. Αυτό έχει σαν συνέπεια οι Η/Υ να νομίζουν ότι επικοινωνούν με κάποιον άλλο H/Y ενώ στην πραγματικότητα επικοινωνούν με τον εισβολέα. Η επίθεση ARP cache poisoning (γνωστή και σαν ARP Poison Routing) επιτρέπει σε ένα εισβολέα του ίδιου υποδικτύου να παρακολουθεί όλη την δικτυακή κίνηση μεταξύ των χρηστών. Η πτυχιακή θα υλοποιηθεί σε τοπικό περιβάλλον με ένα switch και ένα WiFi router χρησιμοποιώντας εργαλεία opensource (κατά προτίμηση σε περιβάλλον linux). Μετά την υλοποίηση της επίθεσης η πτυχιακή θα καλύψει και τις μεθόδους που προστατεύουν ένα τοπικό δίκτυο από τέτοιου είδους επιθέσεις. Kαλή γνώση των δικτύων (Δίκτυα Ι & ΙΙ) και των πρωτοκόλλων TCP/IP. Θα προτιμηθούν άτομα με καλές επιδόσεις στα εργαστήρια/θεωρία των Δικτύων ΙΙ. 25 Υλοποίηση επίθεσης Manin-the-Middle (MiTM) DNS Spoofing. (*) Ξυδάς Ιωάννης, Καθ. Εφαρμογών Η επίθεση DNS Spoofing είναι μια MiTM τεχνική που παρέχει ψεύτικη DNS πληροφορία σε ένα H/Y ώστε όταν κάποιος χρησιμοποιεί τον πλοηγό για να έχει πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα π.χ. σε μια τράπεζα που έχει την IP διεύθυνση XXX.XX.XX.XX να μεταφέρεται σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα στην IP διεύθυνση ΥΥΥ.ΥΥ.ΥΥ.ΥΥ, που έχει δημιουργήσει ο εισβολέας, ώστε να υποκλέψει online τραπεζικά διαπιστευτήρια και πληροφορίες λογαριασμών από ανυποψίαστους χρήστες. Η πτυχιακή θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας εργαλεία opensource (κατά προτίμηση σε περιβάλλον linux) και θα χρησιμοποιηθεί μια ψεύτικη web ιστοσελίδα που θα επιδεικνύει την υποκλοπή στοιχείων. Μετά την Kαλή γνώση των δικτύων (Δίκτυα Ι & ΙΙ) και των πρωτοκόλλων TCP/IP. Θα προτιμηθούν άτομα με καλές επιδόσεις στα εργαστήρια/θεωρία των Δικτύων ΙΙ.

25 υλοποίηση της επίθεσης η πτυχιακή θα καλύψει και τις μεθόδους που προστατεύουν ένα δίκτυο από τέτοιου είδους επιθέσεις Υλοποίηση επίθεσης Manin-the-Middle (MiTM) Session Hijacking. (*) Υλοποίηση επίθεσης Manin-the-Middle (MiTM) SSL Hijacking. (*) Ξυδάς Ιωάννης, Καθ. Εφαρμογών Ξυδάς Ιωάννης, Καθ. Εφαρμογών Ο όρος session hijacking χρησιμοποιείται συχνά και συνήθως αναφέρεται σε μια ποικιλία διαφορετικών επιθέσεων. Όταν αναφερόμαστε σε μια συνεδρία (session) εννοούμε μια σύνδεση μεταξύ συσκευών όπου υπάρχει μια κατάσταση (state), δηλ. έχει προηγηθεί ένας διάλογος πρίν γίνει η σύνδεση, η σύνδεση διατηρείται για κάποιο χρόνο και τελικά μια προκαθορισμένη διεργασία τερματίζει την σύνδεση. Η πτυχιακή αυτή αναφέρεται στην πειρατεία μιας HTTP συνεδρίας μέσω υποκλοπής των cookies. Συχνά η έναρξη μιας συνεδρίας σε μια ιστοσελίδα γίνεται μέσω εισαγωγής ενός username/password (αυθεντικο-ποίηση), ο web server διατηρεί την σύνδεση ελέγχοντας αν παραμένει κάποιος logged in ώστε να έχει πρόσβαση στους πόρους του server (αυτό γίνεται μέσω της χρήσης των cookies) και όταν η συνεδρία τελειώσει τα διαπιστευτήρια καθαρίζονται και η σύνδεση τερματίζεται. Η πτυχιακή θα υποκλέψει την επικοινωνία ενός χρήστη όταν κάνει loggin στο Gmail λογαριασμό του και ο εισβολέας θα έχει τελικά πρόσβαση στο λογαριασμό του του. Η πτυχιακή θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας εργαλεία opensource (κατά προτίμηση σε περιβάλ-λον linux). Μετά την υλοποίηση της επίθεσης η πτυχιακή θα καλύψει και τις μεθόδους που προστα-τεύουν ένα δίκτυο από τέτοιου είδους επιθέσεις. Τα Secure Socket Layers (SSL) ή Transport Layer Security (TLS) είναι πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ασφάλεια στις δικτυακές επικοινωνίες μέσω κρυπτογράφησης. Το πρωτόκολλο συνεργάζεται με άλλα πρωτόκολλα για να παρέχει ασφάλεια στις προσφερόμενες υπηρεσίες όπως SMTPS, IMAPS και HTTPS. O τελικός σκοπός είναι να δημιουργηθούν ασφαλή κανάλια επικοινωνίας πάνω από ανασφαλή Kαλή γνώση των δικτύων (Δίκτυα Ι & ΙΙ) και του πρωτοκόλλων TCP/IP. Θα προτιμηθούν άτομα με καλές επιδόσεις στα εργαστήρια/θεωρία των Δικτύων ΙΙ. Kαλή γνώση των δικτύων (Δίκτυα Ι & ΙΙ) και του πρωτοκόλλων TCP/IP. Θα προτιμηθούν άτομα με καλές επιδόσεις στα εργαστήρια/θεωρία των Δικτύων ΙΙ.

26 δίκτυα. Η πτυχιακή αφορά την επίθεση SSL πάνω από το HTTPS γιατί αυτή η πιο συνηθισμένη χρήση του SSL. Η διαδικασία που χρησιμοποιεί το HTTPS είναι να εξασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων μέσω της διανομής πιστοποιητικών μεταξύ του web server, του client και μιας τρίτης έμπιστης αρχής. Η επίθεση αφορά την μετάβαση από μια μη-ασφαλή σύνδεση σε μια ασφαλή, στην περίπτωσή μας αφορά την μετάβαση από HTTP σε HTTPS, άρα υλοποιώντας μια επίθεση στη γέφυρα μπορούμε να υποκλέψουμε πληροφορίες πρίν υλοποιηθεί η SSL σύνδεση. Η πτυχιακή θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας εργαλεία opensource (κατά προτίμηση σε περιβάλλον linux). Μετά την υλοποίηση της επίθεσης η πτυχιακή θα προτείνει και τις μεθόδους που προστατεύουν ένα δίκτυο από τέτοιου είδους επιθέσεις. (*) Disclaimer: Η εργασία αυτή δεν έχει στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος για δικτυακές επιθέσεις ή/και την δημιουργία δυσλειτουργιών σε παραγωγικά δίκτυα ή/και την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, που είναι ποινικά αδικήματα. Έχει καθαρά τεχνικό χαρακτήρα να κατανοήσουν οι φοιτητές τα κενά ασφάλειας που υπάρχουν στα διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας και δικτυακές συσκευές, ώστε να φροντίζουν για την επαρκή ασφάλεια των δικτύων επικοινωνίας.

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΕΑΡΙΝΟ 2014-2015 ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή 1 2 3 4 5 Συμπλήρωση φωτοϋφής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 1: Διαδικαστικά Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης Μαθησιακοί Στόχοι Παρουσίαση της δομής και των περιεχομένων του μαθήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 Επιβλέπων : Επικ. Καθηγητής Σπύρος Δενάζης Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρακάτω διπλωματικές εργασίες να επικοινωνήσετε με τον κ. Σπύρο Δενάζη (sdena@

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες Πτυχιακή εργασία Φοιτήτρια: Ριζούλη Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ & Βάσεις Δεδομένων Ι Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Πληροφορική Σκουρλάς Καντζάβελου Καρανικόλας >> Εισαγωγή στην Πληροφορική Καντζάβελου Βασιλάς Δίκτυα Ι Μπόγρης - Ξυδάς Λειτουργικά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου Α Γενικού Λυκείου 87 Διδακτικές ενότητες 10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου 10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή 1. 2. 3. 4. Σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να περιγραφεί απλά σαν μια οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μια πλατφόρμα για παρουσίαση και διάχυση πληροφοριών πολιτιστικής κληρονομίας με υποστήριξη για κινητές συσκευές και εμπλουτισμένη με επαυξημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την 31 Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών Δ. Μετάφας Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη δικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού πολλών χρηστών, ανεξάρτητο πλατφόρμας λειτουργικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2740 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακές Επικοινωνίες ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Διακριτά Μαθηματικά (Θ1) Πάντζιου Διακριτά Μαθηματικά (Θ1) Πάντζιου Διακριτά Μαθηματικά (Θ1) Πάντζιου (Θ1) Ευσταθίου Αντικ/φής Προγ/σμός Σγουροπούλου Αντικ/φής Προγ/σμός Σγουροπούλου Πιθανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 Πρόγραμμα - Προγραμματισμός Πρόγραμμα: Σύνολο εντολών που πρέπει να δοθούν στον Υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος της επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Έργο ΛΑΕΡΤΗΣ Λογισμικό Δικτύων Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 1 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση τρισδιάστατου κόσμου σε πραγματικό κόσμο: το παράδειγμα του Kinect. ιδάσκων: Φ. Αζαριάδης Φοιτήτρια: Άρτεμις-Αγγελική Σφύρη

Μοντελοποίηση τρισδιάστατου κόσμου σε πραγματικό κόσμο: το παράδειγμα του Kinect. ιδάσκων: Φ. Αζαριάδης Φοιτήτρια: Άρτεμις-Αγγελική Σφύρη Μοντελοποίηση τρισδιάστατου κόσμου σε πραγματικό κόσμο: το παράδειγμα του Kinect ιδάσκων: Φ. Αζαριάδης Φοιτήτρια: Άρτεμις-Αγγελική Σφύρη Computer graphics Μοντελοποίηση τρισδιάστατου κόσμου 2d/3d computer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε Ενότητα : Μελέτη και Σχεδίαση Σ.Α.Ε Με χρήση του MATLAB Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και Υλοποίηση Αλγορίθμων για Βιολογικές Εφαρμογές σε MapReduce Περιβάλλον

Μελέτη και Υλοποίηση Αλγορίθμων για Βιολογικές Εφαρμογές σε MapReduce Περιβάλλον Μελέτη και Υλοποίηση Αλγορίθμων για Βιολογικές Εφαρμογές σε MapReduce Περιβάλλον Δανάη Κούτρα Eργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Θέματα Σκοπός της διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής μετρήσεων κοινής ωφελείας Υποβοηθούμενο από οπτική αναγνώριση μέσω Κινητού τηλεφώνου Μπούντας Δημήτρης Επιβλέπων Καθηγητής : Δασυγένης

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Κατασκευή Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΑΣΥΓΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ Περίγραμμα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο :

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο : 2. Α/Α Διάλεξης : 1 1. Τίτλος : Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία 2. Μαθησιακοί Στόχοι : Λογικές Πύλες και η υλοποίησή τους με τρανζίστορ. Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Θέματα που καλύπτει : Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2008 / 2009

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2008 / 2009 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2008 / 2009 Επιβλέπων : Επικ. Καθηγητής Σπύρος Δενάζης Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρακάτω διπλωματικές εργασίες να επικοινωνήσετε με τον Σπύρο Δενάζη (sdena@upatras.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 e-tourism και internet: Β. Φερεντίνος από το web 2.0 στο web3.0 και m-commerce ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ:

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: «Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: http://e-learning.sch.gr/» Κάργα Σουλτάνα Κατσάνα Αικατερίνη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεκπαίδευσης Η υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών Νέα Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Προεπισκόπηση Παρουσίασης Διαδραστικοί Πίνακες

Προεπισκόπηση Παρουσίασης Διαδραστικοί Πίνακες Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 851 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Θέματα διπλωματικών εργασιών σε συστοιχίες παράλληλης εξυπηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίες νέφους παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να διακρίνει τεχνικές λεπτομέρειες. Η χρηστικότητα, η διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μεταφραστές Εισαγωγή Διδάσκων: Επικ. Καθ. Γεώργιος Μανής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνητή νοημοσύνη

Πληροφορική 2. Τεχνητή νοημοσύνη Πληροφορική 2 Τεχνητή νοημοσύνη 1 2 Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη; Τεχνητή νοημοσύνη (AI=Artificial Intelligence) είναι η μελέτη προγραμματισμένων συστημάτων τα οποία μπορούν να προσομοιώνουν μέχρι κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα