ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (975) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (963) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ Αθήνα, Σειρά B Αριθμός 284 Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης 1. ΓΕΝΙΚΑ Η εφαρμογή από την Τράπεζα προσαρμοσμένης δόσης στις τρέχουσες οικονομικές δυνατότητες των οφειλετών κατά τη ρύθμιση των δανειακών τους υποχρεώσεων απαντά αποτελεσματικά και με ευέλικτο τρόπο στις συνεχιζόμενες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Με βάση τα παραπάνω αποφασίστηκε η τοποθέτηση αντίστοιχων προϊόντων ρύθμισης οφειλών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης και για το Προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας, των Θυγατρικών του Ομίλου, καθώς και τρίτων φορέων, που έχουν δανειοδοτηθεί με ειδικούς όρους βάσει Ε.Σ.Σ.Ε. και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ομαλή αποπληρωμή των οφειλών τους. Ειδικότερα, παρέχεται τριετής περίοδος καταβολής κλασματικής δόσης, προσαρμοσμένης στα οικονομικά δεδομένα των ενεχομένων, καθώς και επιβράβευση στην περίπτωση ομαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους. 2. ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ Α. Νέα προϊόντα Η ρύθμιση οφειλών θα υλοποιείται στα νέα προϊόντα κατόπιν σχετικής έγκρισης από τη Διεύθυνση Κτηματικής Πίστης, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα. ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝ Κωδ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κωδ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1047 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Ε03 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2013 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1048 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ & ΚΑΡΤΩΝ Ε03 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ & ΚΑΡΤΩΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2013 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ 1

2 Β. Προϋποθέσεις ένταξης Στεγαστικά δάνεια Με τα νέα προϊόντα ρυθμίζονται (ένας λογαριασμός ανά δάνειο) οφειλές Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και τρίτων φορέων (με εξαίρεση τους συνεργαζόμενους με την Εθνική Ασφαλιστική ασφαλιστές με έμμισθη ή μη σχέση) από στεγαστικά δάνεια, που εξυπηρετούνται με όρους Ε.Σ.Σ.Ε. και βρίσκονται σε καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων και δανείων σε προσωρινή καθυστέρηση με δικαστικές ενέργειες ή σε οριστική καθυστέρηση με καταγγελμένη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι: ένα τουλάχιστον εξ αυτών παρουσιάζει ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 600 και καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, εφόσον πρόκειται για δάνεια που ρυθμίζονται για πρώτη φορά και δεν έχουν προηγούμενα ενταχθεί σε πρόγραμμα διευκόλυνσης (παροχή τοκοπληρωμής ή αναστολής καταβολής δόσεων) ή αναδιάρθρωσης οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και τρίτων φορέων. ένα τουλάχιστον εξ αυτών παρουσιάζει καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, ανεξαρτήτως ποσού ληξιπροθεσμίας, εφόσον πρόκειται για : - δάνεια που έχουν προηγούμενα ενταχθεί σε πρόγραμμα διευκόλυνσης (παροχή τοκοπληρωμής ή αναστολής καταβολής δόσεων) ή αναδιάρθρωσης (προϊόν 1070/Ε01) οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και τρίτων φορέων. - δάνεια που έχουν προηγούμενα ρυθμιστεί μέσω των υφιστάμενων προϊόντων ρύθμισης Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και τρίτων φορέων (κωδ. 1047/Ε01,Ε02,ΕΕ1). Καταναλωτικά δάνεια Στο νέο προϊόν εντάσσονται υποχρεωτικά οφειλές από προϊόντα Καταναλωτικής Πίστης ή/και Πιστωτικές Κάρτες, στις οποίες ενέχεται το Προσωπικό του Ομίλου ΕΤΕ και τρίτων φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των χορηγηθέντων από τη Διεύθυνση Προσωπικού καταναλωτικών δανείων (τύπος προϊόντων 2101), άνω των : - ενήμερες ή σε καθυστέρηση, εφόσον υπάρχει στεγαστικό δάνειο που εξυπηρετείται με όρους Ε.Σ.Σ.Ε. και ρυθμίζεται ή - σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών σε μία τουλάχιστον εξ αυτών, εφόσον υπάρχει στεγαστικό δάνειο που εξυπηρετείται με όρους Ε.Σ.Σ.Ε. ενήμερο ή που δεν πληροί τις προϋποθέσεις ρύθμισης. Επιπλέον με το νέο προϊόν ρυθμίζονται χωρίς τήρηση του ορίου των , τηρουμένων των προαναφερθέντων ανά περίπτωση, αναφορικά με τις ημέρες καθυστέρησης, καταναλωτικές οφειλές που έχουν προηγούμενα: - ενταχθεί σε προϊόν διευκόλυνσης (κωδ. 1061/Ε01) ή αναδιάρθρωσης (κωδ. 1071/Ε01) οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και τρίτων φορέων, - ρυθμιστεί μέσω των υφιστάμενων προϊόντων ρύθμισης (κωδ. 1048/Ε01,Ε02,ΕΕ1) Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και τρίτων φορέων. Προαιρετικά, εφόσον ο δικαιούχος ανήκει στο Προσωπικό Ομίλου ΕΤΕ, παρέχεται δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα και των καταναλωτικών οφειλών των συζύγων, υπό την προϋπόθεση ότι ενέχονται ως εγγυητές στο δάνειο της ρύθμισης. Γ. Βασικά χαρακτηριστικά Ποσό Το ποσό ρύθμισης ανέρχεται στο 100% της συνολικής οφειλής ανά στεγαστικό δάνειο ή από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες κατά την ημέρα της ρύθμισης. Επιπλέον, παρέχεται έκπτωση 100% επί των τόκων του άρθρου 88 του Ν. 3601/ Αποπληρωμή Παρέχεται περίοδος καταβολής κλασματικής δόσης για 3 έτη κατά την οποία καταβάλλεται ποσοστό επί της συνολικής δόσης, το οποίο καθορίζεται από τη Διεύθυνση Κτηματικής Πίστης κατά την εγκριτική διαδικασία, ανάλογα με τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία των ενεχομένων. Τυχόν ανεξόφλητοι τόκοι κεφαλαιοποιούνται στο τέλος κάθε έτους εφαρμογής της. 2

3 Μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας εφαρμογής του προγράμματος, με την υποβολή σχετικού αιτήματος στη Διεύθυνση Κτηματικής Πίστης, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της κλασματικής δόσης για άλλη μια τριετία, με επαναπροσδιορισμό του εφαρμοζόμενου ποσοστού σύμφωνα με τα τότε εισοδηματικά στοιχεία των ενεχομένων, υπό την προϋπόθεση ότι το δάνειο είναι ενήμερο. Μετά την παρέλευση της περιόδου καταβολής κλασματικής δόσης, η αποπληρωμή γίνεται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις (Γαλλική μέθοδος απόσβεσης), οι οποίες προκύπτουν από το οφειλόμενο κεφάλαιο, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί στο τέλος της περιόδου κλασματικής δόσης. Επιβράβευση Κατά την πρώτη τριετία εφαρμογής της κλασματικής δόσης, ως επιβράβευση του οφειλέτη για την ομαλή αποπληρωμή της ρυθμιζόμενης οφειλής, δεν θα κεφαλαιοποιούνται (θα διαγράφονται) τυχόν ανεξόφλητοι ενήμεροι τόκοι, στο τέλος κάθε έτους ισχύος της επιβράβευσης, υπό την προϋπόθεση ενημερότητας του δανείου κατά τη χρονική στιγμή του σχετικού ελέγχου. Ειδικότερα, ο έλεγχος της ενημερότητας θα διενεργείται κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λογισμού της δωδέκατης (12ης), εικοστής τέταρτης (24ης) και τριακοστής έκτης (36ης) δόσης. Στην περίπτωση μη ενημερότητας του δανείου, οι εν λόγω τόκοι θα κεφαλαιοποιούνται κανονικά στο τέλος του αντίστοιχου έτους αναφοράς. Επιτόκιο Στεγαστικά δάνεια Σταθερό στο 2,75% για τα πρώτα 3 έτη αποπληρωμής και κυμαινόμενο για την υπολειπόμενη διάρκεια, με δείκτη αναφοράς το παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ, πλέον σταθερού περιθωρίου 2%. Στα παραπάνω επιτόκια προστίθεται και η εισφορά 0,12% του Ν. 128/75, όπου αυτή προβλέπεται. Κατά την κυμαινόμενη περίοδο, το επιτόκιο δεν θα μπορεί να υπερβεί το επίπεδο του 4,00% ανεξαρτήτως εισφοράς. Καταναλωτικά δάνεια Κυμαινόμενο καθ όλη τη διάρκεια, με δείκτη αναφοράς το παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ, πλέον σταθερού περιθωρίου 2,75% και της εισφοράς 0,60% του Ν. 128/75, όπου αυτή προβλέπεται. Καθ όλη τη διάρκεια του δανείου, το επιτόκιο δεν θα μπορεί να υπερβεί το επίπεδο του 5,50% ανεξαρτήτως εισφοράς. Διάρκεια Έως και 45 έτη (540 μήνες), με όριο ηλικίας του νεότερου ενεχομένου στο δάνειο τα 85 έτη, κατά τη λήξη του δανείου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διανυθείσα διάρκεια του δανείου. Προκαταβολή Η ένταξη στα νέα προϊόντα ρύθμισης θα πραγματοποιείται χωρίς είσπραξη προκαταβολής, εκτός και αν οριστεί διαφορετικά από τη Διεύθυνση Κτηματικής Πίστης. Αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών των νέων προϊόντων ρύθμισης οφειλών περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα Ι «Χαρακτηριστικά προϊόντων ρύθμισης οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και τρίτων με επιβράβευση». 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΕΝΤΥΠΑ Υποβολή αιτήματος μέσω ΣΗΔΑΔ Αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι ενεχόμενοι, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Υ.Ε. Β 240/ για τις ρυθμίσεις οφειλών πελατών με επιβράβευση. Εφιστάται η ιδιαίτερη προσοχή των Καταστημάτων, ώστε στη φόρμα ΣΗΔΑΔ, στο πεδίο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΓΓΥΗΤΕΣ & ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ», να γίνεται πλήρης και λεπτομερής καταγραφή των οικονομικών στοιχείων των ενεχομένων και της τρέχουσας εισοδηματικής τους κατάστασης. Επιπρόσθετα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης θα πρέπει να συμπληρώνεται το σύνολο της ακίνητης και κινητής περιουσίας τους. Η παραπάνω πληροφόρηση είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό του σωστού ύψους δόσης. 3

4 Ροή εργασιών Ακολουθούμενη διαδικασία στο σύστημα ΙΡΙΣ 1. Η ροή των απαιτούμενων εργασιών για την ένταξη στα νέα προϊόντα περιγράφεται ανά περίπτωση στο συνημμένο στην παρούσα εγκύκλιο, Παράρτημα ΙΙ «Ροή εργασιών ρύθμισης οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ & τρίτων». 2. Η ακολουθούμενη διαδικασία στο σύστημα ΙΡΙΣ περιγράφεται στους αντίστοιχους Οδηγούς Διαδικασιών Οφειλών αρμοδιότητας Κτηματικής Πίστης, που είναι διαθέσιμοι στη διαδρομή Q:\ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ\ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ\ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, με την επιπρόσθετη καταχώριση του κωδικού Φορέα ή Θυγατρικής όπου ανήκει ο οφειλέτης/ εγγυητής (συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού που αφορά την Εθνική Τράπεζα στην περίπτωση ρύθμισης οφειλών του Προσωπικού της ΕΤΕ). Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε Κατάστημα, κατά τα προβλεπόμενα στο Ε.Ε. 55/ Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Υ.Ε. Β 240/ για τις ρυθμίσεις οφειλών πελατών με επιβράβευση. Νομικά Έγγραφα- Έντυπα 1. Οι πρόσθετες πράξεις ρύθμισης οφειλών από στεγαστικά δάνεια καθώς και καταναλωτικά δάνεια ή/και πιστωτικές κάρτες που έχουν προηγούμενα ενταχθεί σε προϊόντα διευκολύνσεων, αναδιαρθρώσεων, ρυθμίσεων, επαναρρυθμίσεων, είναι αναρτημένες στο Intranet site της Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης, στην ενότητα «Ρυθμίσεις». Ανάλογα με τη σειρά της ρύθμισης (1 η, 2 η, 3 η ) θα επιλέγεται η κατάλληλη πρόσθετη πράξη. Επίσης, οι συμβάσεις ρύθμισης καταναλωτικών οφειλών (με ή χωρίς ενσωμάτωση των δαπανών εγγραφής βάρους στο ποσό του δανείου) είναι διαθέσιμες μέσω του συστήματος ΙΡΙΣ. Εφιστάται η προσοχή στα Καταστήματα για εκτύπωση και υπογραφή της σύμβασης στο σύστημα ΙΡΙΣ στις περιπτώσεις πρώτης ρύθμισης. Τα έντυπα που αφορούν τη ρύθμιση καταναλωτικών οφειλών (έντυπο ακύρωσης/καταστροφής κάρτας και σχέδιο συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου) βρίσκονται επίσης στην ενότητα «Ρυθμίσεις». 2. Διευκρινίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, το Κατάστημα υλοποίησης μεριμνά για: - φύλαξη των πρωτότυπων συμβάσεων, πρόσθετων πράξεων και παραστατικών εκταμίευσης στο πυρασφαλές ερμάριο του εν λόγω Καταστήματος - τήρηση αντιγράφου της υπογεγραμμένης πρωτότυπης σύμβασης/πρόσθετης πράξης στο φάκελο του δανείου - αποστολή αντιγράφου της υπογεγραμμένης πρωτότυπης σύμβασης/πρόσθετης πράξης στο Κατάστημα διαχείρισης/αρχικής χορήγησης για ενημέρωση και φύλαξη και - αρχειοθέτηση του φακέλου. 4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αναφορικά με τα προϊόντα: 1. Ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις σε ισχύ θα υλοποιούνται στα υφιστάμενα προϊόντα ρυθμίσεων Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και τρίτων. Στην περίπτωση που απαιτείται επανεξέταση αιτήματος, αυτό θα αποστέλλεται για έγκριση στο νέο προϊόν ρύθμισης. 2. Σε περίπτωση ύπαρξης και οφειλών από στεγαστικά δάνεια που δεν έχουν χορηγηθεί με ευνοϊκούς όρους εξυπηρέτησης βάσει Ε.Σ.Σ.Ε., οι οφειλέτες πρέπει να υποβάλουν ταυτόχρονα και αίτημα ένταξης των οφειλών αυτών, κατά περίπτωση, στα αντίστοιχα προγράμματα ρύθμισης οφειλών πελατών. 3. Τα προϊόντα επαναρρύθμισης οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και τρίτων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης καταργούνται. 4

5 4. Σε περίπτωση προηγούμενης ένταξης σε προϊόν διευκόλυνσης, αναδιάρθρωσης, ρύθμισης/ επαναρρύθμισης οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και τρίτων, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης, τυχόν οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες που δεν είχαν συμπληριληφθεί σε αυτό, θα ρυθμίζονται μέσω προϊόντος αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Καταναλωτικής Πίστης, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής. 5. Στην περίπτωση ήδη αναδιαρθρωμένων, ρυθμισμένων ή επαναρρυθμισμένων οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και τρίτων (τύπος προϊόντων 1070, 1071, 1047, 1048), η ένταξή τους στα νέα προϊόντα θα είναι συνολική. 6. Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης του οφειλέτη/εγγυητή με την Εθνική Τράπεζα, τις θυγατρικές του Ομίλου ή τους τρίτους φορείς για τους οποίους ισχύουν οι ίδιοι ειδικοί όροι ρύθμισης, θα αναπροσαρμόζεται το επιτόκιο εξυπηρέτησης της ρυθμισμένης οφειλής. Αναφορικά με τις ασφαλίσεις: - Οι ενεργές ασφαλίσεις στο νέο πρόγραμμα ΖΩΗΣ 3411/6 ή/και στο ΠΠΠ μεταφέρονται αυτόματα από το σύστημα στο νέο λογαριασμό, χωρίς εμπλοκή του Καταστήματος. Σε περίπτωση που οι ασφαλίσεις είναι στο παλαιό πρόγραμμα ΖΩΗΣ & ΜΟΑ (2991/8) ή/και στο ΠΠΠ, τότε δεν μεταφέρονται, αλλά ακυρώνονται από το σύστημα και το Κατάστημα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφάλιση, εφόσον ο οφειλέτης το επιθυμεί, σύμφωνα με την Υ.Ε. Β 78/ Για τα δάνεια Καταναλωτικής Πίστης που έχουν ενεργό Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών ισχύουν τα ακόλουθα: εάν πρόκειται για ανοικτό δάνειο, το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών παύει να ισχύει από την ημερομηνία μεταφοράς του υπολοίπου στο νέο λογαριασμό εάν πρόκειται για δάνειο τακτής λήξης, η ασφαλιστική κάλυψη συνεχίζεται μέχρι την προβλεπόμενη λήξη της ασφάλισης, με δυνατότητα διακοπής, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης και επιστροφής τυχόν μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων, σύμφωνα με τα συμβατικώς προβλεπόμενα. - Η ασφάλεια ΠΥΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΥ του ενυπόθηκου ακινήτου μεταφέρεται αυτόματα από το σύστημα στο νέο λογαριασμό του δανείου, στον οποίο θα χρεώνονται εφεξής τα αναλογούντα ασφάλιστρα. Αναφορικά με την ενημέρωση: 1. Η ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων ρύθμισης οφειλών είναι δυνατή και μέσω των αντίστοιχων «Τυποποιημένων Ευρωπαϊκών Δελτίων Πληροφοριών» τα οποία τυπώνονται μέσω του συστήματος ΙΡΙΣ. 2. Ο τρόπος λήψης πληροφόρησης για τα δάνεια που θα ενταχθούν στα νέα προϊόντα ρύθμισης κλασματικής δόσης με επιβράβευση, αναφορικά με: - τους εκκρεμείς τόκους προς κεφαλαιοποίηση - τους κεφαλαιοποιημένους ενήμερους τόκους - τις περιόδους κλασματικής δόσης περιγράφεται στον Οδηγό «Προκαθορισμένη περίοδος κλασματικής δόσης σε δανειακό λογαριασμό ΙΡΙΣ- Λήψη πληροφόρησης», που είναι διαθέσιμος στη διαδρομή Q:\ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ\ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ\ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. Η Υ.Ε. Β 262/ καταργείται και η Υ.Ε. Β 374/ τροποποιείται ανάλογα. 5

6 5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τα Καταστήματα μπορούν να απευθύνονται: - Για θέματα επιχειρηματικής φύσης, στην Υποδιεύθυνση Ειδικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης στα τηλέφωνα (διεπιλ ) και (διεπιλ ). - Ειδικά για θέματα επιχειρηματικής φύσης που αφορούν σε ρυθμίσεις στεγαστικών σε προσωρινή καθυστέρηση με δικαστικές ενέργειες από τη Τράπεζα ή σε οριστική καθυστέρηση στο Help Desk της ΔΙ.Δ.Α.Λ.Τ (τηλ διεπ , διεπ & διεπ ). - Για την επίλυση ζητημάτων σχετικά με τις διαδικασίες, στο Help Desk Διαδικασιών & Εφαρμογών, καλώντας το τηλ (διεπ ) ή με αποστολή στο Οι Οδηγοί λήψης πληροφόρησης και διαδικασιών στο ΙΡΙΣ έχουν τοποθετηθεί στους servers των Καταστημάτων, στη διαδρομή Q:\ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ\ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ\ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. Συν.: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Χαρακτηριστικά προϊόντων ρύθμισης οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ & τρίτων με επιβράβευση» 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Ροή εργασιών ρύθμισης οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ & τρίτων» ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Γ. Μαλλιγιάννης Δ. Χριστόπουλος 6

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες του ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ/ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες (Κώδικας εοντολογίας του Ν. 4224/2013) EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε Σχετικά µε τον Κώδικα εοντολογίας του Ν. 4224

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης στον ΟΤΕ. Αποσκοπώντας στην προσαρμογή του αριθμού του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ Κατάστημα Αθηνών (η Τράπεζα ) εφαρµόζει όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Ενημερωτικό φυλλάδιο Ενημερωτικό φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) Η Τράπεζα Πειραιώς, γνωρίζοντας την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤY.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013. Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤY.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013. Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 319211-1 Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 * Πρόσωπο 2 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ Α1α Α1β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομηνία κ.λπ.) Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα