Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων"

Transcript

1 > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομίλου] [Ενημέρωση:13/07/2016] 1 / 12

2 Καταναλωτικά Δάνεια Δάνειο Επιτόκιο (Πλέον εισφοράς Ν.128/75) ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ 12,168% Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft) Δαπάνες Εφάπαξ λειτουργική και διαχειριστική δαπάνη: 175 (*) 12,50% Ανέξοδα «ΣΠΟΥΔΑΖΩ» 9,668% Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft) «ΣΠΟΥΔΑΖΩ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εφάπαξ λειτουργική και διαχειριστική δαπάνη: 175 (*) 10,50% Ανέξοδα 6,168% Εφάπαξ λειτουργική και διαχειριστική δαπάνη: 175 (*) Εισπράττονται οι προβλεπόμενες στο Τιμολόγιο Στεγαστικών Δανείων αμοιβές για νομικό και τεχνικό έλεγχο και για την έκδοση δικαστικής απόφασης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης. Παρατηρήσεις Επιβράβευση συνεπούς αποπληρωμής με μείωση του επιτοκίου κατά 1/4 της ποσοστιαίας μονάδας (0,25%), ανά 6μηνο. (Η μείωση παρέχεται έως 12 φορές). Δυνατότητα υπερανάληψης τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων. Παρέχεται δυνατότητα 12μηνης έντοκης περιόδου χάριτος με μηνιαία καταβολή μόνο τόκων. Δυνατότητα υπερανάληψης τρεχούμενου λογαριασμού «ΣΠΟΥΔΑΖΩ». Δάνειο για κάλυψη προσωπικών αναγκών, με εξασφάλιση προσημείωσης ακινήτου. (*) Με την υποβολή του αιτήματος εισπράττονται έξοδα αξιολόγησης αιτήματος δανείου 15. Τα εν λόγω έξοδα, εφόσον εγκριθεί το δάνειο, συμψηφίζονται με την εφάπαξ λειτουργική και διαχειριστική δαπάνη, όπου αυτή προβλέπεται. Προϊόντα συγκέντρωσης οφειλών / διευκόλυνσης (καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες) ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΤΕ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ σταθερό περιθώριο 8,00% σταθερό περιθώριο 6,00% Δαπάνη εξέτασης αιτήματος τροποποίησης όρων δανειακής σύμβασης: 175 Δαπάνη εξέτασης αιτήματος τροποποίησης όρων δανειακής σύμβασης: 75 (**) Εισπράττονται και οι προβλεπόμενες στο Τιμολόγιο Στεγαστικών Δανείων αμοιβές για νομικό και τεχνικό έλεγχο και για την έκδοση δικαστικής απόφασης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης. Συγκέντρωση οφειλών καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών που έχουν χορηγηθεί από την Ε.Τ.Ε. Επιβράβευση συνεπούς αποπληρωμής με μείωση του επιτοκίου κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (0,50%), ανά 6μηνο. (Η μείωση παρέχεται έως 12 φορές). Συγκέντρωση οφειλών καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών που έχουν χορηγηθεί από την Ε.Τ.Ε. (**) Σε περίπτωση ταυτόχρονης ένταξης του πελάτη και σε αντίστοιχο πρόγραμμα (συγκέντρωσης / διευκόλυνσης) στεγαστικής πίστης, τότε εισπράττεται η προβλεπόμενη αντίστοιχη δαπάνη του προγράμματος στεγαστικής πίστης ( 150). Καταναλωτικά Δάνεια- Τιμολόγιο ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤ/ΤΟΣ Ή ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν.3869/2010 *** 10 (έως 10 σελίδες) Για πέραν των 10 σελ.: 0,50/σελ. με max ανά αίτηση : (έως 10 σελ.)/αντίγραφο σύμβασης Για πέραν των 10 σελ.: 0,50/σελ. με max ανά αιτούντα : 50 για το σύνολο συμβάσεων δανείων (***) Εφόσον ο πελάτης αιτηθεί αντίγραφα λοιπών εγγράφων ισχύουν τα παραπάνω προβλεπόμενα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης αίτησης για χορήγηση αντιγράφων αρμοδιότητας Κτηματικής και Καταναλωτικής Πίστης θα εισπράττεται μόνο η δαπάνη αρμοδιότητας Κτηματικής Πίστης (σήμερα 50 / αιτούντα πελάτη). [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομίλου] [Ενημέρωση:13/07/2016] 2 / 12

3 Καταναλωτικά Δάνεια - Επισημάνσεις 1. Εισφορά Ν. 128/75: Τα παραπάνω επιτόκια των καταναλωτικών δανείων προσαυξάνονται με την προβλεπόμενη εισφορά του Ν. 128/75 (0,60%), εκτός των κατά περίπτωση εξαιρέσεων, π.χ. μόνιμων κατοίκων νησιών με πληθυσμό κάτω των κατοίκων (Ν.2703/99). 2. Κυμαινόμενα επιτόκια δανείων τακτής λήξης: Διαμορφώνονται ως το άθροισμα του Επιτοκίου Βάσης Καταναλωτικής Πίστης - ΕΒΚΠ, (από 30/06/2016: 8,668%), και ενός ειδικού σταθερού περιθωρίου επιτοκίου, ανάλογου με το είδος του δανείου. Το Ε.Β.Κ.Π. υπόκειται σε τρίμηνη αναθεώρηση (μεταβολή), ισόποση με τη μεταβολή του επιτοκίου Euribor προσφοράς διατραπεζικών καταθέσεων σε ευρώ, διάρκειας 3 μηνών (3Μ Euribor), η οποία θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Η παραπάνω μεταβολή θα εφαρμόζεται άμεσα στα δάνεια και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εκτοκισμού τους. Άρση Βαρών Οφειλών ΕΤΕ: Το επιτόκιο διατραπεζικών καταθέσεων σε Ευρώ διάρκειας τριών (3) μηνών, όπως διαμορφώνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού κάθε δόσης. Σε περίπτωση που το επιτόκιο 3Μ Euribor υπολείπεται του Παρεμβατικού Επιτοκίου της Ε.Κ.Τ. (Π.Ε.Ε.Κ.Τ.), ως επιτόκιο αναφοράς θα λαμβάνεται το τελευταίο (Π.Ε.Ε.Κ.Τ). 3. Επιτόκιο 3Μ Euribor: Ο επιτοκιακός δείκτης αναφοράς Euribor και οι ιστορικές τιμές του εμφανίζονται στην αντίστοιχη ευρείας πρόσβασης ιστοσελίδα Επίσης, σχετική ενημέρωση παρέχεται και στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ( καθώς και στη σχετική ιστοσελίδα της Ε.Τ.Ε. ( Το εκάστοτε ισχύον Euribor 3 μηνών δημοσιεύεται και στον ημερήσιο οικονομικό Τύπο. ΠΕΕΚΤ -Παρεμβατικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: Το εκάστοτε ισχύον, ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Ο εν λόγω επιτοκιακός δείκτης αναφοράς, αλλά και οι ιστορικές του τιμές εμφανίζονται στην αντίστοιχη ευρείας πρόσβασης ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος. Το εκάστοτε ισχύον Π.Ε.Ε.Κ.Τ. δημοσιεύεται και στον ημερήσιο οικονομικό Τύπο. 4. Κυμαινόμενα επιτόκια Δικαιωμάτων Υπερανάληψης «Overdraft»: Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα εν λόγω επιτόκια κάθε φορά που μεταβάλλεται το Παρεμβατικό Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΠΕΕΚΤ). Η αναπροσαρμογή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ισόποσο της μεταβολής του ΠΕΕΚΤ και μπορεί να γίνει είτε άμεσα (με κάθε μεταβολή του ΠΕΕΚΤ) είτε αθροιστικά για την τελευταία και την προηγούμενη από αυτή μεταβολή του ΠΕΕΚΤ. 5. Υπολογισμός τόκων δανείων καταναλωτικής πίστης: - Δάνεια τακτής λήξης: Για τον υπολογισμό των τόκων, το έτος κατανέμεται σε 12 ίσα διαστήματα και συγκεκριμένα 12 ίσους μήνες, όπου κάθε μήνας θεωρείται ότι έχει 30,4166 ημέρες. -- Δάνεια Υπερανάληψης: Για τον υπολογισμό των τόκων, 1 μήνας ισούται με την περίοδο ίση με το 1/12 του έτους, 1 εβδομάδα με το 1/52 του έτους και 1 ημέρα με το 1/365 του έτους. 6. Υπερημερία: Η ληξιπρόθεσμη οφειλή, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, επιβαρύνεται με το εκάστοτε ισχύον ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας, σήμερα 2,5 μονάδες μεγαλύτερο από το εκάστοτε ενήμερο συμβατικό επιτόκιο, στο οποίο περιλαμβάνεται η κατά περίπτωση εισφορά του Ν. 128/ Προσφορές τιμολόγησης καταναλωτικών δανείων: - Οι δικαιούχοι των καταθετικών πολυπροϊόντων «Μισθοδοτικός Plus» και «Επαγγελματικός Plus» δικαιούνται έκπτωσης 15% στα εκάστοτε ισχύοντα κυμαινόμενα επιτόκια των δανείων «ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ», ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ για μεταφορές οφειλών αποκλειστικά ΕΤΕ» (χωρίς εξασφαλίσεις) και «Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft)». Επιπλέον, οι δικαιούχοι του λογ/σμού «Επαγγελματικός Plus» δικαιούνται και έκπτωσης 30% στα λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα του δανείου «ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ». Επισήμανση: Η προβλεπόμενη ευνοϊκή τιμολόγηση των καταναλωτικών δανείων για τους κατόχους των μισθοδοτικών πολυπροϊόντων ισχύει για το χρονικό διάστημα που πιστώνεται σε αυτούς μισθοδοσία ή σύνταξη. 8. Αποστολή αντιγράφων κίνησης στη διεύθυνση επικοινωνίας του πελάτη: - 3μηνιαία, συμβατική: ανέξοδα - μηνιαία (κατόπιν αιτήματος του πελάτη): 0,90/μήνα Τα παραπάνω δεν αφορούν λογαριασμούς όπου συμβατικά προβλέπεται αποστολή αντιγράφων κίνησης συχνότερη της τριμηνιαίας 9. Ειδικές δαπάνες προϊόντων αναχρηματοδότησης οφειλών καταναλωτικής πίστης (καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες). - Δαπάνη εξέτασης αιτήματος τροποποίησης όρων δανειακής σύμβασης για προϊόντα συγκέντρωσης / διευκόλυνσης: 175 για προϊόν χωρίς εξασφαλίσεις, 75 για προϊόν με εξασφαλίσεις (*). - Δαπάνη εξέτασης αιτήματος τροποποίησης όρων δανειακής σύμβασης για προϊόντα αναδιάρθρωσης: 90 για προϊόν χωρίς εξασφαλίσεις, 75 για προϊόν με εξασφαλίσεις (*). - Δαπάνη εξέτασης αιτήματος τροποποίησης όρων δανειακής σύμβασης για προϊόντα ρύθμισης: 90 για προϊόν χωρίς εξασφαλίσεις, 100 για προϊόν με εξασφαλίσεις (*). Επισήμανση: Από τις παραπάνω ειδικές δαπάνες για τα προϊόντα ρύθμισης απαλλάσσονται: 1. οι άνεργοι 2. οι πελάτες που ρυθμίζουν οφειλές στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 (*) Στις περιπτώσεις που παρέχεται προϊόν με εξασφαλίσεις κι εφόσον υπάρχει ταυτόχρονη ένταξη του πελάτη σε αντίστοιχο πρόγραμμα στεγαστικής πίστης, αντί των παραπάνω, εισπράττονται οι προβλεπόμενες αντίστοιχες δαπάνες των προγραμμάτων στεγαστικής πίστης ( 150 για προϊόντα συγκέντρωσης / διευκόλυνσης, 150 για προϊόντα αναδιάρθρωσης και 200 για προϊόντα ρύθμισης.) 10. Εξέταση αιτήματος τροποποίησης διάρκειας δανείου (όπου προβλέπεται): 15 [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομίλου] [Ενημέρωση:13/07/2016] 3 / 12

4 Οικολογικές Λύσεις Δάνειο Επιτόκιο (Πλέον εισφοράς Ν.128/75) Πράσινο Δάνειο 8,668% Δαπάνες Εφάπαξ λειτουργική και διαχειριστική δαπάνη: 87,5 (*) Παρατηρήσεις Δάνειο για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας / την αγορά υβριδικού αυτοκινήτου. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΠΙΤΙ» Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις σταθερό περιθώριο 8,50% Δεν εισπράττεται εφάπαξ λειτουργική και διαχειριστική δαπάνη (*) «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΠΙΤΙ» Με εμπράγματες εξασφαλίσεις σταθερό περιθώριο 5,00% Δεν εισπράττεται εφάπαξ λειτουργική και διαχειριστική δαπάνη (*) Εισπράττονται οι προβλεπόμενες αμοιβές για νομικό έλεγχο, τεχνικό έλεγχο και έκδοση δικαστικής απόφασης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης που αναφέρονται στο Τιμολόγιο Στεγαστικών Δανείων. Δάνειο για αγορά και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος, για συμμετοχή στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων μέχρι 10 KWp» της Δ.Ε.Η. (*) Με την υποβολή του αιτήματος εισπράττονται έξοδα αξιολόγησης αιτήματος δανείου 15. Τα εν λόγω έξοδα, εφόσον εγκριθεί το δάνειο, συμψηφίζονται με την εφάπαξ λειτουργική και διαχειριστική δαπάνη, όπου αυτή προβλέπεται. ESTIA ΠΡΑΣΙΝΗ 5 30 έτη σταθερό περιθώριο από 2,20%. (Ανάλογα με τον σκοπό του δανείου και την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου.) Εφάπαξ δαπάνη για έρευνα και έλεγχο αιτήματος & έγκριση δανείου: 245 (^) (^^) Για ανέγερση / αγορά ενεργειακά αναβαθμισμένης κατοικίας ή για ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενης κατοικίας. (^)Παρέχεται έκπτωση στους δικαιούχους λογαριασμών i) «Family Fast», «Επαγγελματικός Plus», «Αγροτικός Plus», «Μισθοδοτικός Plus» και λοιπών εξομοιούμενων λογαριασμών μισθοδοσίας:30%, ii) «Μισθοδοτικός Intermediate»: 40% και iii) «Μισθοδοτικός Advanced»: 50%. (^^) Για δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις, επιπλέον της εφάπαξ δαπάνης για έρευνα και έλεγχο αιτήματος και έγκριση δανείου, εισπράττονται οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες αμοιβές (για νομικό έλεγχο, τεχνικό έλεγχο, έκδοση δικαστικής απόφασης για εγγραφή προσημείωσης) που αναφέρονται στο Τιμολόγιο Στεγαστικών Δανείων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» (Κατηγορίες κινήτρων Α1, Α2 και Β) Σταθερό 4,93% Ανέξοδα Δάνειο επισκευαστικού χαρακτήρα με την συγχρηματοδότηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Το επιτόκιο επιδοτείται κατά 100% (έως 31/12/2015) από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομίλου] [Ενημέρωση:13/07/2016] 4 / 12

5 Οικολογικές Λύσεις - Επισημάνσεις 1. Εισφορά Ν. 128/75: Τα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με την προβλεπόμενη εισφορά του Ν. 128/75, εκτός των κατά περίπτωση εξαιρέσεων, π.χ. μόνιμων κατοίκων νησιών με πληθυσμό κάτω των κατοίκων (Ν.2703/99). Τα επιτόκια των προϊόντων «ESTIA ΠΡΑΣΙΝΗ», «Φωτοβολταϊκό Σπίτι» και «Εξοικονόμηση κατ οίκον» προσαυξάνονται με εισφορά του Ν.128/75 ύψους 0,12%. Το επιτόκιο του «Πράσινου Δανείου» προσαυξάνεται με εισφορά του Ν.128/75 ύψους 0,60%. 2. Επιτόκιο 3Μ Euribor. ESTIA ΠΡΑΣΙΝΗ: Το επιτόκιο διατραπεζικών καταθέσεων σε Ευρώ διάρκειας τριών (3) μηνών, όπως διαμορφώνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού κάθε δόσης. Σε περίπτωση που το επιτόκιο 3Μ Euribor υπολείπεται του Παρεμβατικού Επιτοκίου της Ε.Κ.Τ. (Π.Ε.Ε.Κ.Τ.), ως επιτόκιο αναφοράς θα λαμβάνεται το τελευταίο (Π.Ε.Ε.Κ.Τ). Φωτοβολταϊκό Σπίτι: Το επιτόκιο διατραπεζικών καταθέσεων σε Ευρώ διάρκειας τριών (3) μηνών, όπως διαμορφώνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της εκταμίευσης. Το συμβατικό επιτόκιο του δανείου θα μεταβάλλεται την τελευταία ημέρα κάθε τριμήνου από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου. Για τη διαμόρφωση του επιτοκίου θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του ανωτέρω δείκτη που ίσχυε δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία μεταβολής. - Ο παραπάνω επιτοκιακός δείκτης αναφοράς (Euribor) εμφανίζεται στην αντίστοιχη ευρείας πρόσβασης ιστοσελίδα στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ( και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας ( Ιστορικές τιμές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Το εκάστοτε ισχύον Euribor 3 μηνών δημοσιεύεται και στον ημερήσιο οικονομικό Τύπο. 3. ΠΕΕΚΤ - Παρεμβατικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: Το εκάστοτε ισχύον, ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Ο παραπάνω επιτοκιακός δείκτης αναφοράς, αλλά και οι ιστορικές του τιμές εμφανίζονται στην αντίστοιχη ευρείας πρόσβασης ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος. Το εκάστοτε ισχύον Π.Ε.Ε.Κ.Τ. δημοσιεύεται και στον ημερήσιο οικονομικό Τύπο. 4. Υπολογισμός τόκων δανείων: Για τον υπολογισμό των τόκων των δανείων, το έτος κατανέμεται σε 12 ίσα διαστήματα και συγκεκριμένα 12 ίσους μήνες, όπου κάθε μήνας θεωρείται ότι έχει 30,4166 ημέρες. 5. Υπερημερία: Η ληξιπρόθεσμη οφειλή, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, επιβαρύνεται με το εκάστοτε ισχύον ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας, σήμερα 2,5 μονάδες μεγαλύτερο από το εκάστοτε ενήμερο συμβατικό επιτόκιο, στο οποίο περιλαμβάνεται η κατά περίπτωση εισφορά του Ν. 128/75. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομίλου] [Ενημέρωση:13/07/2016] 5 / 12

6 Στεγαστικά Δάνεια (σε Ευρώ) Σταθερού αρχικού επιτοκίου (*) Δάνειο ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ESTIA 5 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ESTIA 10 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ESTIA 15 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ESTIA 20 ΠΡΟΝΟΜΙΟ Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο (Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75) Σταθερό για τα πρώτα 3 έτη 5,25% για τα υπόλοιπα έτη Σταθερό για τα πρώτα 5 έτη 5,65% για τα υπόλοιπα έτη Σταθερό για τα πρώτα 10 έτη 6,15% για τα υπόλοιπα έτη Σταθερό για τα πρώτα 15 έτη 6,35% για τα υπόλοιπα έτη Σταθερό για τα πρώτα 20 έτη 6,55% για τα υπόλοιπα έτη Ποσό δανείου / Διάρκεια έτη 5 30 έτη έτη έτη έτη (*) Τα αναφερόμενα σταθερά επιτόκια ισχύουν για ποσοστό χρηματοδότησης, έως και το 50% της εμπορικής αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου. υ επιτοκίου Δάνειο ESTIA ΜΕΙΚΤΟ (^) (^^) Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο (Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75) Ποσό δανείου / Διάρκεια έτη (^) Προστασία δόσης από το 2ο έως και το 6ο έτος αποπληρωμής του δανείου. (^^) Δυνατότητα μη καταβολής μιας δόσης ανά έτος, από το 2ο έτος αποπληρωμής του δανείου. ESTIA ΠΡΟΝΟΜΙΟ Έως 30 έτη [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομίλου] [Ενημέρωση:13/07/2016] 6 / 12

7 Στεγαστικά Δάνεια (σε Ευρώ) - Επισημάνσεις 1. Εισφορά Ν. 128/75: Τα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με την προβλεπόμενη εισφορά του Ν. 128/75 (0,12%), εκτός των κατά περίπτωση εξαιρέσεων, π.χ. μόνιμων κατοίκων νησιών με πληθυσμό κάτω των κατοίκων (Ν.2703/99). 2. Επιτόκιο 3Μ Euribor: Το επιτόκιο διατραπεζικών καταθέσεων σε Ευρώ διάρκειας τριών (3) μηνών, όπως διαμορφώνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού κάθε δόσης. Σε περίπτωση που το επιτόκιο 3Μ Euribor υπολείπεται του Παρεμβατικού Επιτοκίου της Ε.Κ.Τ. (Π.Ε.Ε.Κ.Τ.), ως επιτόκιο αναφοράς θα λαμβάνεται το τελευταίο (Π.Ε.Ε.Κ.Τ). - Ο παραπάνω επιτοκιακός δείκτης αναφοράς (Euribor) εμφανίζεται στην αντίστοιχη ευρείας πρόσβασης ιστοσελίδα στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ( και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας ( Ιστορικές τιμές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Το εκάστοτε ισχύον Euribor 3 μηνών δημοσιεύεται και στον ημερήσιο οικονομικό Τύπο. 3. ΠΕΕΚΤ - Παρεμβατικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: Το εκάστοτε ισχύον, ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. - Ο παραπάνω επιτοκιακός δείκτης αναφοράς, αλλά και οι ιστορικές του τιμές εμφανίζονται στην αντίστοιχη ευρείας πρόσβασης ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος ( Το εκάστοτε ισχύον Π.Ε.Ε.Κ.Τ. δημοσιεύεται και στον ημερήσιο οικονομικό Τύπο. 4. Υπολογισμός τόκων στεγαστικών δανείων: Για τον υπολογισμό των τόκων των δανείων, το έτος κατανέμεται σε 12 ίσα διαστήματα και συγκεκριμένα 12 ίσους μήνες, όπου κάθε μήνας θεωρείται ότι έχει 30,4166 ημέρες. 5. Πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση δανείου: Η πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου, κατά την περίοδο του σταθερού επιτοκίου, πραγματοποιείται με καταβολή "αποζημίωσης" ίσης με τους τόκους 6 μηνών στο πρόωρα εξοφλούμενο κεφάλαιο. Κατά τη διάρκεια ισχύος του κυμαινόμενου επιτοκίου, μέρος ή όλο το ποσό του δανείου, μπορεί να εξοφληθεί χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. 6. Υπερημερία: Η ληξιπρόθεσμη οφειλή, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, επιβαρύνεται με το εκάστοτε ισχύον ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας, σήμερα 2,5 μονάδες μεγαλύτερο από το εκάστοτε ενήμερο συμβατικό επιτόκιο, στο οποίο περιλαμβάνεται η κατά περίπτωση εισφορά του Ν. 128/ Προσφορές τιμολόγησης Στεγαστικών Δανείων: - Παρέχεται έκπτωση στην «Εφάπαξ δαπάνη για έρευνα και έλεγχο αιτήματος & έγκριση δανείου» για δικαιούχους λογαριασμών i) «Family Fast», «Επαγγελματικός Plus», «Αγροτικός Plus», «Μισθοδοτικός Plus» και λοιπών εξομοιούμενων λογαριασμών μισθοδοσίας: 30%, ii) «Μισθοδοτικός Intermediate»: 40% και iii) «Μισθοδοτικός Advanced»: 50% (βλ. σχετικά παρακάτω στην ενότητα «Στεγαστικά Δάνεια Τιμολόγιο»). 8. Παροχές στεγαστικών δανείων: Για όλα τα στεγαστικά δάνεια, παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης πιστωτικής κάρτας Mastercard ή Visa, με δωρεάν συνδρομή για όλη τη διάρκεια του δανείου. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομίλου] [Ενημέρωση:13/07/2016] 7 / 12

8 Στεγαστικά Δάνεια (σε Ευρώ) Τιμολόγιο 1. Εφάπαξ δαπάνη για έρευνα και έλεγχο αιτήματος & έγκριση δανείου: 490 I. για δικαιούχους λογαριασμών «Family Fast», «Επαγγελματικός Plus», «Αγροτικός Plus», «Μισθοδοτικός Plus» και λοιπών εξομοιούμενων λογαριασμών 343 μισθοδοσίας (έκπτωση 30% επί της υπό 1 δαπάνης) II. για δικαιούχους λογαριασμού «Μισθοδοτικός Intermediate» (έκπτωση 40% επί 294 της υπό 1 δαπάνης) iii.για δικαιούχους λογαριασμού «Μισθοδοτικός Advanced» (έκπτωση 50% επί της 245 υπό 1 δαπάνης) Σημειώσεις: α) Η εν λόγω δαπάνη ( 490) αφορά κατά 150 την κάλυψη των εξόδων ελέγχου της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη (δαπάνες ελέγχου φορολογικών στοιχείων, συνδρομές σε υπηρεσίες παροχής πληροφοριών ελέγχου δυσμενών κλπ), κατά 150 την κάλυψη των εξόδων αρχικού προσδιορισμού αξίας του ακινήτου (πίνακες αντικειμενικών αξιών, έρευνα μέσω δικτύου συνεργαζόμενων μεσιτών, συντήρηση βάσης δεδομένων), και κατά 190 τις δαπάνες τελικής έγκρισης (σύνταξη προσφοράς, δημιουργία συμβάσεων, έλεγχος που σχετίζεται με εγγυητές, δέσμευση κεφαλαίων, προ της τελικής εκταμίευσης). Η δαπάνη αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στο τελικό επιτόκιο γιατί είναι ανεξάρτητη της χρονικής διάρκειας του δανείου β) Η εν λόγω δαπάνη εισπράττεται μια φορά για αιτήματα που εξετάζονται ταυτόχρονα και αφορούν το ίδιο ακίνητο, αλλιώς, ανά δάνειο στις λοιπές περιπτώσεις. 2. Νομικός έλεγχος τίτλων: (*) Ενδεικτικά, για έλεγχο τίτλων ανά ακίνητο: 43 + ΦΠΑ. 3. Τεχνικός έλεγχος ακινήτου: (**) Ενδεικτικά, για αρχικά δάνεια, εκτίμηση αγοραίας αξίας - γης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας: - έως : ΦΠΑ - άνω των : 150 +ΦΠΑ 4 Έκδοση δικαστικής απόφασης, για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (ανά απόφαση) Οι αμοιβές των συνεργαζόμενων δικηγόρων (*) + ΦΠΑ Οι αμοιβές των συνεργαζόμενων μηχανικών (**) + ΦΠΑ Οι αμοιβές των συνεργαζόμενων δικηγόρων + ΦΠΑ 5. Άρση προσημείωσης / εξάλειψη υποθήκης Εξέταση αιτήματος τροποποίησης όρων δανειακής σύμβασης: 6.1. για επιμήκυνση διάρκειας (όπου προβλέπεται) για αλλαγή όρων δανείου (νόμισμα, επιτόκιο, μείωση διάρκειας, τοκοπληρωμή κλπ) για διευκόλυνση οφειλών 150 (*) 6.4. για αναδιάρθρωση οφειλών 150 (*) 6.5. για ρύθμιση οφειλών 200 (*) (*) Παρέχεται έκπτωση 50% στην περίπτωση διευκόλυνσης/αναδιάρθρωσης/ρύθμισης μόνο καταναλωτικών οφειλών Αποστολή αναλυτικής κατάστασης οφειλών και δόσεων: (μηνιαίο ή 3μηνιαίο ειδοποιητήριο) Δαπάνη για την εξέταση αιτήματος παροχής στοιχείων φακέλου αρχείου (ανά δάνειο). Δωρεάν 50 Η δαπάνη για την παροχή αντιγράφων συμβάσεων στο πλαίσιο του Ν.3869/2010 ισχύει ανά αιτούντα πελάτη για το σύνολο των παρεχόμενων συμβάσεων δανείων. Δαπάνη για την εξέταση αιτήματος έκδοσης αντιγράφων λογ/σμών (εικόνες) δανείων 50 (ανά δάνειο) Σημειώσεις -Οι άνεργοι δεν επιβαρύνονται με τις υπό 2, 3, 6.1, 6.3 (εφόσον ενταχθούν στα εξειδικευμένα προϊόντα ανέργων), 6.4 και 6.5 δαπάνες. -Οι πελάτες που ρυθμίζουν οφειλές στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, δεν επιβαρύνονται με τις υπό 2, 3 και 6 δαπάνες. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομίλου] [Ενημέρωση:13/07/2016] 8 / 12

9 Επαγγελματίες & ΜΜΕ Δάνειο Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΗΣ (OVERDRAFT) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΤΕΡΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο (Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75) Σταθερό για 3 έτη Ποσό / Διάρκεια Χρηματοδότηση: Από έως το 100% των αναγκών χρηματοδότησης. Διάρκεια: Μέχρι 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης. Χρηματοδότηση: έως το 100% των αναγκών χρηματοδότησης. Διάρκεια: μέχρι 12μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης Χρηματοδότηση: έως το 100% των αναγκών χρηματοδότησης. Διάρκεια: μέχρι 12μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης 6,25% Χρηματοδότηση: έως το 100% των αναγκών χρηματοδότησης. Διάρκεια: Μέχρι 5 έτη. Τα κυμαινόμενα και τα σταθερά επιτόκια χρηματοδοτήσεων προσαυξάνονται με περιθώριο επιτοκίου 0,50% - 4,75%. Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΑΝΕΙΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» / - ΕΘΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΑΝΕΙΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» / - ΕΘΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΑΝΕΙΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» / - ΕΘΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ - 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΑΝΕΙΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Σταθερό για 3 έτη Σταθερό για 3 έτη Σταθερό για 5 έτη Σταθερό για 7 έτη 6,25% 6,25% 6,35% 6,45% Χρηματοδότηση: έως το 75% της δαπάνης. Διάρκεια: Αναλόγως του ποσού και του σκοπού χρηματοδότησης. Χρηματοδότηση: αναλόγως του σκοπού. Διάρκεια: έως 15 ή και 25 έτη, αναλόγως του σκοπού και του ποσού χρηματοδότησης. Τα κυμαινόμενα και τα σταθερά επιτόκια χρηματοδοτήσεων παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσαυξάνονται με περιθώριο επιτοκίου 0,50% - 4,75%. Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΑΝΕΙΟ 1 μηνός 1Μ Euribor αναλόγως του σκοπού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» χρηματοδότησης. (Αφορά δάνεια ποσού και άνω 3 μηνών 3M Euribor Διάρκεια: έως 15 ή και 25 έτη, που ασφαλίζονται εμπραγμάτως ή με αναλόγως του σκοπού και του ποσού ενέχυρο μετρητών.) 6 μηνών 6M Euribor χρηματοδότησης. Τα κυμαινόμενα επιτόκια Euribor (1Μ, 3Μ, 6Μ) του Επιχειρηματικού Πολυδανείου - «Ανάπτυξη» προσαυξάνονται με περιθώριο επιτοκίου 2,00% - 6,50%. Λοιπές Χρηματοδοτήσεις ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΤΟΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 8,60% Χωρίς περιθώριο επιτοκίου [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομίλου] [Ενημέρωση:13/07/2016] 9 / 12

10 Επιχειρήσεις Δάνειο Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο (Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75) Μεγάλων Επιχειρήσεων Ποσό / Διάρκεια ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΗΣ (OVERDRAFT) Μεγάλων Επιχειρήσεων Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λοιπές Χρηματοδοτήσεις ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΤΟΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Μεγάλων Επιχειρήσεων 8,60% Χωρίς περιθώριο επιτοκίου Τα επιτόκια των δανείων για Μεγάλες Επιχειρήσεις προσαυξάνονται με περιθώριο που συμφωνείται με κάθε πελάτη, πριν την σύναψη της σύμβασης, ύστερα από διαπραγμάτευση. Επαγγελματίες & ΜΜΕ / Επιχειρήσεις - Επισημάνσεις δανείων 1. Εισφορά Ν. 128/75: Τα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με την κατά περίπτωση προβλεπόμενη εισφορά του Ν. 128/ Υπολογισμός τόκων: Ως βάση υπολογισμού των τόκων στις μη τοκοχρεολυτικές χορηγήσεις λαμβάνονται οι πραγματικές ημέρες και το έτος των 360 ημερών (Actual/360). 3. Εκτοκισμός: Ο εκτοκισμός των δανείων γίνεται ανά εξάμηνο (30/6, 31/12), εκτός αν συνομολογηθεί διαφορετικά με τον πελάτη. 4. Επιτόκια Euribor 1Μ/3Μ/6Μ: Τα επιτόκια διατραπεζικών καταθέσεων σε Ευρώ διάρκειας ενός (1), τριών (3) και έξι (6) μηνών αντίστοιχα, όπως αυτά διαμορφώνονται δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης και στη συνέχεια δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της περιόδου εκτοκισμού κάθε δόσης. Οι παραπάνω επιτοκιακοί δείκτες αναφοράς (Euribor) εμφανίζονται στην αντίστοιχη ευρείας πρόσβασης ιστοσελίδα στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και στην οικεία ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας. Το εκάστοτε ισχύον επιτόκια Euribor δημοσιεύονται και στον ημερήσιο οικονομικό Τύπο. Ιστορικές τιμές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Σε περίπτωση που τα παραπάνω επιτόκια, κατά την ημέρα του προσδιορισμού τους, υπολείπονται του Παρεμβατικού Επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Π.Ε.Ε.Κ.Τ.), τότε ως επιτόκιο αναφοράς θα λαμβάνεται το ισχύον την ημέρα εκείνη Παρεμβατικό Επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. 5. Παρεμβατικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΠΕΕΚΤ): Το εκάστοτε ισχύον, ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Ο εν λόγω επιτοκιακός δείκτης αναφοράς, αλλά και οι ιστορικές του τιμές εμφανίζονται στην αντίστοιχη ευρείας πρόσβασης ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος. Το εκάστοτε ισχύον Π.Ε.Ε.Κ.Τ. δημοσιεύεται και στον ημερήσιο οικονομικό Τύπο. 6. Επιτόκιο Υπερημερίας: Το επιτόκιο υπερημερίας διαμορφώνεται σύμφωνα με την Π.Δ.Τ.Ε. 2393/96, εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και ο εκτοκισμός γίνεται ανά εξάμηνο. [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομίλου] [Ενημέρωση:13/07/2016] 10 / 12

11 Επαγγελματίες & ΜΜΕ / Επιχειρήσεις Επαγγελματίες & ΜΜΕ - Τιμολόγιο 1. Ετήσια έξοδα επεξεργασίας και αξιολόγησης αιτημάτων καθορισμού / αναδιαμόρφωσης, ορίων πιστοδότησης Επαγγελματιών και ΜΜΕ: 1.1. ύψους έως και ύψους από έως και ύψους από έως και ύψους από και άνω Ετήσια έξοδα επεξεργασίας και αξιολόγησης αιτημάτων καθορισμού / αναδιαμόρφωσης / επικαιροποίησης ορίων Ανοικτού Επαγγελματικού Πλάνου: 2.1. ύψους έως και ύψους από έως και ύψους από έως και ύψους από και άνω 700 Σημειώσεις: Οι επαγγελματίες δικαιούχοι του λογ/σμού «Επαγγελματικός Plus» δικαιούνται έκπτωσης 30% επί των εξόδων του Ανοικτού Επαγγελματικού Πλάνου. Οι δικαιούχοι του λογ/σμού «Αγροτικός Plus» δικαιούνται Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο (έως ) με ετήσια έξοδα Εφάπαξ έξοδα επεξεργασίας και αξιολόγησης αιτήματος δανείου μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας για Κεφαλαίο Κίνησης ή για Πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό / Επιχειρηματικού Πολυδανείου «Ανάπτυξη»: 3.1. ύψους έως και ύψους από έως και ύψους από έως και ύψους από έως και ύψους από και άνω Σημείωση: Οι επαγγελματίες δικαιούχοι του λογ/σμού «Επαγγελματικός Plus» δικαιούνται έκπτωσης 50% επί των εφάπαξ εξόδων επεξεργασίας και αξιολόγησης αιτήματος για το Επιχειρηματικό Πολυδάνειο «Ανάπτυξη». 3.6 Εφάπαξ δαπάνη προέγκρισης δανείου Οφειλές επαγγελματιών και ΜΜΕ. Εφάπαξ έξοδα επεξεργασίας και αξιολόγησης αιτήματος: 4.1. Αναδιάρθρωσης οφειλών Ρύθμισης οφειλών Επαναρρύθμισης οφειλών Επαναρρύθμισης οφειλών με bonus επιστροφής τόκων 150 Επιχειρήσεις - Τιμολόγιο 5. Ετήσια έξοδα διαχείρισης και παρακολούθησης της χρήσης εγκεκριμένων ορίων πιστοδότησης Μεγάλων Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως ύψους) [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομίλου] [Ενημέρωση:13/07/2016] 11 / 12

12 Επαγγελματίες & ΜΜΕ / Επιχειρήσεις Λοιπές Εργασίες - Τιμολόγιο 6. Ετήσια διαχειριστική και λειτουργική δαπάνη παρακολούθησης της προεξόφλησης των ατόκων δόσεων από την χρήση πιστωτικών καρτών 7. Αποστολή αντιγράφων κίνησης λογαριασμών επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων: μηνιαία συμβατική (αφορά και τα ειδοποιητήρια δανείων τακτής λήξης) ανέξοδα 7.2. μηνιαία, κατόπιν αιτήματος του πελάτη (αφορά και τα ειδοποιητήρια δανείων τακτής λήξης) 0,90 / μήνα 7.3. εβδομαδιαία, κατόπιν αιτήματος του πελάτη 5 / μήνα 7.4. ημερήσια, κατόπιν αιτήματος του πελάτη 15 / μήνα Σημείωση: Οι παραπάνω χρεώσεις αποστολής αντιγράφων κίνησης δεν αφορούν το προϊόν «Άμεση Προεξόφληση Άτοκων Δόσεων Πιστωτικών Καρτών» και τους λογαριασμούς όπου συμβατικά προβλέπεται αποστολή αντιγράφων κίνησης συχνότερη της 3μηνιαίας. 15/σύμβαση ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων 8. Δαπάνη χορήγησης αντιγράφων συμβάσεων στο πλαίσιο του Ν.3869/2010 με max ανά αιτούντα : Γενικές Παρατηρήσεις Το παρόν περιλαμβάνει όρους βασικών εργασιών της Τράπεζας. Ζητήστε από τα αρμόδια στελέχη του Καταστήματος να σας ενημερώσουν για τους όρους επιπλέον εργασιών που μπορεί, κατά περίπτωση, να αιτηθείτε ή να απαιτηθούν. Υποβολή Σχολίων / Υποδείξεων / Παραπόνων πελατείας. Για τυχόν σχόλια / υποδείξεις / παράπονα μπορείτε να απευθυνθείτε (με τη σειρά που παρατίθενται): > Στα αρμόδια στελέχη των Καταστημάτων για την άμεση εξυπηρέτησή σας. > > Στον Τομέα Διακυβέρνησης Θεμάτων Πελατείας: Ομήρου 30, , Αθήνα / Tηλ (για κλήσεις από σταθερό εντός Ελλάδας) ή (για κλήσεις από κινητό και το εξωτερικό), Δευτέρα Παρασκευή, 08:00 16:00 / fax: / Συνήγορος του Πελάτη: Γραφείο "Συνηγόρου του Πελάτη" της Εθνικής Τράπεζας, Λ. Συγγρού , , Αθήνα, Β' κτήριο Εθνικής Ασφαλιστικής, 1ος όροφος / Τηλ.: / fax: / Περισσότερα για τον Συνήγορο του Πελάτη στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας. Τέλος, σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ικανοποίηση του ζητήματός σας από τις παραπάνω υπηρεσίες της Τράπεζας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών: Μασσαλίας 1, Αθήνα / Τηλ / fax: / / website: [Ε.Τ.Ε. - Δ/νση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομίλου] [Ενημέρωση:13/07/2016] 12 / 12

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΕΘΝΟCASH PLUS AGROKARTA) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS /ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS/ ΕΘΝΟCASH

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Plus. (κλιμακούμενο)

Επαγγελματικός Plus. (κλιμακούμενο) Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο)

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο) Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Τελευταία Ενημέρωση:26.8.2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Αθήνα, 13-2-2009 Σειρά Β Αριθ. 27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ «ΕΣΤΙΑ ΜΕΙΚΤΟ» Ι.

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Family Fast

Λογαριασμός Family Fast Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑ ΣΧ#ΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ ΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ Λ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ \ % / μ / / ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. I! ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως

Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως Στο πλαίσιο του Προγράμματος Alpha Διευκόλυνση, η Τράπεζα διαθέτει μία σειρά προϊόντων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδάζω» Α) Πιστωτικού Υπολοίπου: Ίσο με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Μισθοδοτικού Plus, δηλ.: (κλιμακούμενο)

«Σπουδάζω» Α) Πιστωτικού Υπολοίπου: Ίσο με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Μισθοδοτικού Plus, δηλ.: (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Bank µετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και λαµβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank μετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρμόζει τα επιτόκια της από 14.08.2006 ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Εθνική Παίδων

Λογαριασμός Εθνική Παίδων Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκιά της από 19.3.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαµβάνοντας υπ όψιν την µείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης µειώνει: - το Ελάχιστο ανειστικό Επιτόκιο (Ε Ε) Επιχειρηµατικών ανείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Περίληψη Προϊόντα Στεγαστικής Πίστης από εµπορικές Τράπεζες Προγράµµατα επιδοτήσεων στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων Ιδιώτες Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Καταθετικά Πολυπροϊόντα Προθεσμιακοί Λογαριασμοί Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα Κάρτες Λογαριασμών (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΕΘΝΟCASH PLUS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ Δ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ Σπουδάστρια Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Τ.Ε.Ι Καλαμάτας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EUROBANK 23.03.2015 ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015 ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (Statement/Βιβλιάριο) Για ανοίγματα λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 KATAΘΕΣΕΙΣ & ΔΑΝΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩN Ημ/νία Εφαρμογής: 10/09/2014 Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ετήσια Πραγματική ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙA ΣΕ Α.1 ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0,01-15.000 0,05% 0,04% 15.000,01

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ Α Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κ Α Ι ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ Α Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κ Α Ι ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ Α Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κ Α Ι ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΤΑ Δάνεια Τραπεζών Στον Νομό Καβάλας Σπουδαστής: ΠΟΙΜΕΝΟΠΟΥΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαμβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς μειώνει το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (ΕΔΕ) Επιχειρηματικών Δανείων κατά 0,50% και τα επιτόκια Καταθέσεων έως και

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση )

Οροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση ) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης Δεν υπάρχει κατώτατο όριο 2 Λειτουργικό κόστος λογ/σμού Δεν υπάρχει 3 Αντίγραφο λογ/σμού Δωρεάν ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ 4 Ελάχιστο ποσό αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 η ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σμο τρίτου Μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό Όταν ο δικαούχος των δυο λ/σμων είναι το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ I - Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια Περιγραφή Προϊόντος: Τοκοχρεολυτικά δάνεια τακτής λήξης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Αθήνα, 6 Ιουνίου 212 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Με την τελευταία ενημέρωση από την ΤτΕ (αναφορά 3-4-212) τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ταμείου έχουν ως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από παροχές εξ ιδίων κεφαλαίων ΟΕΚ, που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες αυτού» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από παροχές εξ ιδίων κεφαλαίων ΟΕΚ, που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες αυτού» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ : Ι Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθ. πρωτ.: 19245/645 Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA BANK EUROBANK Από 159 έως 429 + ΦΠΑ αγορά, 2-4 + ΦΠΑ μηνιαίο κόστος. Ελάχιστη διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητική Ενέργεια Δανείων Ιδιωτών για Επισκευή / Ανακαίνιση Κατοικίας

Προωθητική Ενέργεια Δανείων Ιδιωτών για Επισκευή / Ανακαίνιση Κατοικίας Προωθητική Ενέργεια Δανείων Ιδιωτών για Επισκευή / Ανακαίνιση Κατοικίας Διεύθυνση Ανάπτυξης Δανείων Ιδιωτών HOUSEHOLD LENDING BUSINESS UNIT Μάρτιος 2014 Επισκευαστικά και Πράσινα Δάνεια Κατοικίας με ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19-04-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση )

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση ) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσούλα Σ. Σταμπολάκη

Χρυσούλα Σ. Σταμπολάκη Χρυσούλα Σ. Σταμπολάκη Σπουδάστρια του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Πτυχιακή Εργασία: Η χορήγηση δανείων από τα Υποκαταστήματα των Ελληνικών Τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι ιδιώτες, που αποτελούν την μεγαλύτερη και ευρύτερη γεωγραφικά πελατεία στην Ελληνική κτηματαγορά, έχουν πλέον να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Σχέδιο Ενεργειακών Αναγκών

Χρηματοδοτικό Σχέδιο Ενεργειακών Αναγκών Χρηματοδοτικό Σχέδιο Ενεργειακών Αναγκών Ηλιοτρόπιο «Κατοικείν» www.ccb.coop.com.cy Χρηματοδοτικό Σχέδιο Ενεργειακών Aναγκών ΠΡΟΪΟΝ 1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ιδιωτών Το δάνειο αυτό αφορά την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων ΜΕΡΟΣ III ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων Στοιχεία Δανειολήπτη Δανειολήπτης 1 Δανειολήπτης 2 Σύνολο A1 Ονοματεπώνυμο A2(α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ.. (ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ.. (ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.. (.) Αριθμός Σύμβασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ.. (ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Στ.... σήμερα την..ην του του έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ OEBENH ΟΕΣΚ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Ενόψει της

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα