Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Έκθεση Δραστηριοτήτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Έκθεση Δραστηριοτήτων 2003-2004"

Transcript

1 Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Έκθεση Δραστηριοτήτων

2 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η Συμβουλευτική Επιτροπή συστάθηκε το 1996 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου 47(Ι)/1994, ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον Νόμο 119(Ι)/2000. Με την τροποποίηση του Νόμου που έγινε το 2004, ο βασικός Νόμος 119(Ι)/2000 και ο Τροποποιητικός Νόμος 212(Ι)/2004, αναφέρονται μαζί ως οι Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι του 2000 και του Σύμφωνα με το Άρθρο 37, η Επιτροπή ετοιμάζει και υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Ετήσια Έκθεση για τις δραστηριότητες της. 1

3 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ΜΕΡΟΣ Α 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Συμβουλευτική Επιτροπή συστάθηκε με βάση το Νόμο 47(1)/1994, Άρθρο 16, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο 119(I)/2000 ο οποίος τροποποιήθηκε με το Νόμο 212(I)/2004. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής όπως καταγράφονται στο άρθρο 7(1) του νόμου είναι οι ακόλουθες: 1. Να παρακολουθεί το πρόβλημα της Βίας στην Οικογένεια στην Κύπρο. 2. Να προβαίνει στην ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού και των επαγγελματιών με διάφορα μέσα, περιλαμβανομένων ειδικών συνεδριών, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων. 3. Να προωθεί επιστημονικές έρευνες σχετικές με τη βία στην οικογένεια. 4. Να προωθεί τις Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών του προβλήματος της βίας στην οικογένεια. 5. Να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των σχετικών υπηρεσιών που λειτουργούν, καθώς και την εφαρμογή και τήρηση της σχετικής νομοθεσίας. 1.1 Σύνθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής Σύμφωνα με το Άρθρο 7(2) των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμων του 2000 και του 2004, η Επιτροπή απαρτίζεται από άτομα τα οποία διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα, από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχουν γνώση και πείρα του θέματος. Οι διορισμοί γίνονται από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τα άτομα που διορίζονται από το δημόσιο τομέα επιλέγονται από τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του Άρθρου 7 και είναι τα πιο κάτω : Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Αννίτα Κονή -Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης: Μάρω Βαρναβίδου-Αντιπρόεδρος 2

4 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Υπουργείο Υγείας: Στέλλα Κυριακίδου - μέλος Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος): Χλόη Γιαννακού Κωνσταντινίδου - μέλος Νομική Υπηρεσία: Ελένη Λοιζίδου - μέλος Αστυνομία: Μαριάννα Φραντζή - μέλος Τα άτομα που διορίζονται από τον ιδιωτικό τομέα επιλέγονται από μέλη των Συνδέσμων ή Οργανώσεων που εμπλέκονται στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια σε ίση αναλογία είναι: Σύνδεσμος Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια: Δρ Μάρθα Αποστολίδου Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού: Ζήνα Παιδονόμου Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου: Παναγιώτης Καλογήρου Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας:Τάσος Παπαθωμάς Παγκύπριος Σύνδεσμος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου: Δρ Νεόφυτος Παπανεοφύτου. 1.2 Οίκημα-Προσωπικό Η Συμβουλευτική Επιτροπή στεγάζεται στην οδό Κυριάκου Μάτση 37, γραφείο 301, στον Άγιο Δομέτιο, και διατηρεί δικό της τεχνικό εξοπλισμό. Εργοδοτείται Λειτουργός η οποία έχει την κύρια ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στο γραφείο διατηρείται αρχείο ειδικών θεμάτων, αρχείο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, όπως και κατάλογος βιβλίων/περιοδικών με θέματα Βίας στην Οικογένεια. 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο προϋπολογισμός της Συμβουλευτικής Επιτροπής υποβάλλεται από το 1997 στο Υπουργείο Οικονομικών μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο προϋπολογισμός της 3

5 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Συμβουλευτικής Επιτροπής καλύπτεται από πιστώσεις του Άρθρου "Επιτροπές" του Κεφαλαίου "Διάφορα" του Τακτικού Προϋπολογισμού. 3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αποστολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι η καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του Περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς και εθελοντικούς φορείς, ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό η ολοκληρωμένη πρόληψη και ολική εξάλειψη της βίας στην οικογένεια. Η οικογένεια, το βασικό κύτταρο της κοινωνίας για την ανάπτυξη και ευημερία όλων των μελών και ιδιαίτερα των παιδιών, πρέπει να είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε μορφή βίας (σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική) και παραμέλησης και να έχει όλη την προστασία και υποστήριξη που χρειάζεται από την πολιτεία, για να διαδραματίζει καλύτερα τον ρόλο της στην κοινωνία. 4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Στόχος: Λειτουργία κεντρικού αρχείου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων βίας, για παρακολούθηση της έκτασης του προβλήματος. Ενέργειες: Υποβλήθηκε υπόμνημα προς τον Γενικό Εισαγγελέα για προώθηση των πιο κάτω εισηγήσεων: α) Το Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Αναφοράς Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια, το οποίο ετοίμασε η Συμβουλευτική Επιτροπή και έτυχε στατιστικής επεξεργασίας αναμένεται να συμπληρώνεται από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες και να αποστέλλεται στο Γενικό Εισαγγελέα, μέσα στα πλαίσια της υποχρεωτικής αναφοράς όλων των αναφορών/καταγγελιών για περιστατικά βίας. Το Πληροφοριακό Δελτίο στάληκε σε όλες τις Υπηρεσίες για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για βελτίωση και υιοθέτησή του. 4

6 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Δύο φορές το χρόνο τα αριθμητικά δεδομένα της Υποχρεωτικής Αναφοράς αναμένεται να αποστέλλονται στη Συμβουλευτική Επιτροπή για επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και έκδοση συμπερασμάτων. β) Η Υποχρεωτική Αναφορά καταγραφής δεδομένων από τις Υπηρεσίες στη Νομική Υπηρεσία, να γίνεται ηλεκτρονικά, με την εγκατάσταση ειδικού μηχανογραφημένου προγράμματος. Όταν οι αναφορές σε ηλεκτρονική μορφή φτάσουν στη Νομική Υπηρεσία, ο Λειτουργός που θα ασχοληθεί με το θέμα, θα διερευνήσει κατά πόσο το περιστατικό αυτό έχει ήδη καταχωρηθεί (το σύστημα θα παρέχει τις σχετικές λειτουργίες γι αυτή τη διερεύνηση) και κατά πόσο υπάρχει προηγούμενη αναφορά. Στην συνέχεια οι αναφορές θα παραπέμπονται στους Λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας για τα περαιτέρω. γ) Τα δεδομένα της Υποχρεωτικής Αναφοράς που συλλέγονται από το 1998 να τύχουν ανάλυσης και επεξεργασίας. Οι πιο πάνω εισηγήσεις δεν έχουν υλοποιηθεί. Οι Αναφορές Περιστατικών Βίας των διαφόρων υπηρεσιών, αποστέλλονται στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και παραμένουν εκεί, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε κωδικοποίηση ή άλλη επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων. (Η εγκύκλιος του Γενικού Εισαγγελέα, αρ.φακ.50(γ)/1992/ν.42 ημερ Παράρτημα 1) Στατιστικά στοιχεία βίας για τα έτη Τα στατιστικά στοιχεία για τα έτη βρίσκονται στο Παράρτημα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Στόχος: Ενημέρωση, διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέμα της βίας στην οικογένεια και συνεχής επιμόρφωση των επαγγελματιών για καλύτερη πρόληψη και αποτελεσματικότερο χειρισμό των περιστατικών βίας. 5

7 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Ενέργειες για ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών Α Έντυπο Υλικό Επανεκδόθηκε για τρίτη φορά ενημερωτικό τρίπτυχο τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά, όπου γίνεται αναφορά στη νέα Νομοθεσία, στη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τις αρμοδιότητές της, καθώς και στις Υπηρεσίες που παρέχουν βοήθεια σε θέματα βίας στην οικογένεια στην Κύπρο. Επανεκδόθηκε για δεύτερη φορά το ενημερωτικό βιβλιαράκι με θέμα «Προστασία παιδιών από σεξουαλική παραβίαση στην οικογένεια». Εκδόθηκαν κάρτες, με το μήνυμα «Μίλησέ μου. Μην με κτυπάς». Επανεκδόθηκαν για δεύτερη φορά τα βιβλιαράκια με τίτλο «Οδηγός για Γονείς και Φροντιστές», όπου παρέχονται συμβουλές για πρόληψη της βίας στην οικογένεια. Επανεκδόθηκαν για δεύτερη φορά βιβλιαράκια για παιδιά με τίτλο «Βία στην Οικογένεια-Προστασία Παιδιών». Εκδόθηκε βιβλιαράκι με τίτλο «Ιστοριούλες για Γονείς». Εκδόθηκαν αφίσες με το μήνυμα «Τι Είναι η Κακοποίηση Παιδιών;» Εκδόθηκαν αφίσες με το μήνυμα «Όταν Νόμιζες ότι Δεν Κοιτούσα». (Όλες οι αφίσες καθώς και όλα τα ενημερωτικά βιβλιαράκια βρίσκονται στην ιστοσελίδα Β. Ηλεκτρονικό Υλικό Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, όπου το κοινό και οι επαγγελματίες μπορούν να πληροφορηθούν και να ενημερωθούν για θέματα βίας, για τις σχετικές Υπηρεσίες, τη νομοθεσία, τις δραστηριοτήτες της Επιτροπής και άλλα. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι Γ. Συμμετοχή στα ΜΜΕ/ Συνέδρια /Σεμινάρια Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής προβαίνουν σε δηλώσεις και συμμετέχουν σε συζητήσεις μέσα από διάφορα προγράμματα ραδιοφώνου και τηλεόρασης, σχετικά με τη βία στην οικογένεια, ενώ παράλληλα δίνουν συνεντεύξεις και ανακοινώσεις στον 6

8 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ημερήσιο τύπο. Μέλη επίσης εκπροσωπούν τη Συμβουλευτική Επιτροπή σε σεμινάρια /συνέδρια άλλων οργανώσεων. Δ. Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη σε θέματα βίας στην οικογένεια Από τον Απρίλιο του 2001 η βιβλιοθήκη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι ανοιχτή για επαγγελματίες/φοιτητές και το κοινό. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει εξειδικευμένα βιβλία που έχουν σχέση με θέματα βίας στην οικογένεια και λειτουργεί ως αναγνωστήριο, χωρίς να δανείζονται βιβλία. Στάληκε σχετική ενημερωτική επιστολή σε όλες τις Υπηρεσίες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα βιβλία, ανάλογα με το ετήσιο κονδύλι του προϋπολογισμού. (Ο κατάλογος των βιβλίων βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας Ενέργειες για ενημέρωση /επιμόρφωση των επαγγελματιών Στα πλαίσια της επιμόρφωσης επαγγελματιών η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει συμμετάσχει στα πιο κάτω: 1) Ολοήμερο σεμινάριο με θέμα «Βία στην Οικογένεια», σε 25 Δασκάλες και Νηπιαγωγούς του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Rainbow, ) Σεμινάριο με θέμα «Βία στην Οικογένεια» καθώς και αναφορά στο έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής σε εθελοντές του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και ) Διάλεξη με θέμα «Βία στην Οικογένεια» σε δασκάλους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, στα πλαίσια της ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ) Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής ήταν ο κύριος εισηγητής στο Συνέδριο με θέμα «Βία στην Οικογένεια και στο Σχολείο», στο Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου. Επίσης, μετά τη λήξη του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο για την Πρόληψη της Βίας στην Οικογένεια, σε 20 εκπαιδευτικούς,

9 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ) Διάλεξη με θέμα «Η Πρόληψη της Βίας στην Οικογένεια» σε δασκάλους στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, στα πλαίσια της ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ) Βιωματικό Εργαστήρι με θέμα «Βία στην Οικογένεια» σε ομάδα γυναικών στο Fullbright Commission, ) Καθοδήγηση μαθητών στη διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Βία στην Οικογένεια» στο Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας, για το ακαδημαϊκό έτος στα πλαίσια του Διαγωνισμού του Ερευνητικού Προγράμματος «Μέρα» της Υπηρεσίας Προώθησης Ερευνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιο πάνω έρευνα πήρε το Ά Βραβείο. 8) Συμμετοχή με ομιλία στο 4 th Global Conference: cultures of violence, που έγινε στην Οξφόρδη της Αγγλίας, ) Διάλεξη με θέμα «Βία στην Οικογένεια» σε γονείς και δασκάλους του Ά και Β Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νήσου, ) Διάλεξη με θέμα «Βία στην Οικογένεια» σε γονείς του Δημοτικού Ορμήδειας, ) Συμμετοχή στο Συνέδριο Εμπειρογνωμόνων για τη Βία στην Οικογένεια και την Εμπορία Προσώπων που έγινε στην Ελλάδα, ) Συμμετοχή με ομιλία στο Διεθνές Συνέδριο Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Βία Ενάντια στα Παιδιά, που έγινε στο Στρασβούργο, Δεκέμβριος ) Διάλεξη με θέμα «Βία στην Οικογένεια» σε μαθητές του Γυμνασίου Παλλουριώτισσας, ) Διάλεξη με θέμα «Βία στην Οικογένεια» σε εκπαιδευόμενους αστυνομικούς της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου,

10 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ) Διάλεξη με θέμα «Βία στην Οικογένεια» στο Σύνδεσμο Καταναλωτών, ) Διάλεξη με θέμα «Βία στην Οικογένεια» σε φοιτητές της Κοινωνικής Εργασίας στο Frederick Institute of Technology, ) Σεμινάριο με θέμα «Βία στην Οικογένεια» σε σχολίατρους και επισκέπτριες υγείας, στο Ξενοδοχείο Classic, στα πλαίσια της ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης του Υπουργείου Υγείας, ) Διάλεξη με θέμα «Βία στην Οικογένεια» στο Λύκειο Παλιομετόχου, στην οποία έγινε παρουσίαση και επεξήγηση των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμων του 2000 και του 2004, καθώς και του ρόλου της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αλλά και το ρόλο της Νομικής Υπηρεσίας αναφορικά με τον χειρισμό των υποθέσεων βίας στην οικογένεια, ) Σειρά Σεμιναρίων για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς στη Λάρνακα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 18, και 2,9, ) Διάλεξη για τις πρόνοιες των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμων του 2000 και του 2004, καθώς και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην εφαρμογή τους, σε 50 εθελοντές του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια ) Συμμετοχή στο Συνέδριο «Συναθλούντες» της Εφορίας των Κατηχητικών Σχολείων Παλλουριώτισσας με θέμα «Τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Κυπριακή Οικογένεια και Κοινωνία»,

11 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Στόχος: Ενέργειες: Διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών σχετικά με το θέμα της βίας στην οικογένεια σε όλους τους τομείς, ώστε να εφαρμόζονται τα κατάλληλα προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος. Διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Έκταση και Μορφές Βίας Ενάντια στα Παιδιά στην Κυπριακή Οικογένεια», 2003 Το 2003 διεξήχθηκε έρευνα με θέμα «Έκταση και Μορφές Βίας ενάντια στα Παιδιά στην Κυπριακή Οικογένεια». Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της έκτασης και της φύσης της βίας που ασκείται ενάντια στα παιδιά μέσα στην σύγχρονη κυπριακή οικογένεια. Η έκταση και οι μορφές βίας περιλαμβάνουν τόσο την καταγγελθείσα όσο και την αφανή άσκηση βίας ενάντια στα παιδιά. Η έρευνα είναι παγκύπριας κλίμακας και καλύπτει ομάδες παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών και εκεί όπου θεωρείται σκόπιμο και ομάδα ενηλίκων. Το μέγεθος του δείγματος καλύπτει όλες τις μεταβλητές όπως ηλικία, φύλο, τόπο διαμονής, μορφωτικό επίπεδο, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και άλλες μεταβλητές που προκύπτουν από τον σκοπό της έρευνας. (Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάζονται στο Παράρτημα 3. Επίσης, όλες οι έρευνες βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας 4.4 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Στόχος: Ενέργειες Στελέχωση όλων των υπηρεσιών με το κατάλληλο προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό για εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια. Ζητήθηκε από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες να εφαρμόσουν το Εγχειρίδιο των Διατμηματικών Διαδικασιών το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ζητήθηκε επίσης, από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες να υποβάλουν τις ανάγκες τους 10

12 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια σε προσωπικό και τις ανάγκες τους σε τεχνικό προσωπικό για εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια με στόχο την ετοιμασία ολοκληρωμένης έκθεσης. 4.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Στόχος 1: Συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και διασαφήνιση του ρόλου της κάθε υπηρεσίας για αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια. Ενέργειες: 1) Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ , η Συμβουλευτική Επιτροπή ετοίμασε Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών για το Χειρισμό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια, η οποία έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. 2) Ετοιμάζεται Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, το οποίο θα υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, για να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Στόχος 2: Εφαρμογή των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμων του 2000 και του Ενέργειες: Παρακολούθηση της εφαρμογής και τήρησης της νομοθεσίας 1) Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ψηφίσει στις , την τροποποίηση του Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου 119(Ι)/2000. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος 212 (Ι) του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με το Νόμο 119(Ι)/2000 (ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ο παρών νόμος μαζί με το βασικό νόμο θα αναφέρονται 11

13 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια μαζί ως οι Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι του 2000 και του Οι τροποποιήσεις της Νομοθεσίας ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής με τις αρμόδιες υπηρεσίες. (Ο Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος 212 (Ι)/ Παράρτημα 4). 2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή απέστειλε επιστολή προς τον Επίτροπο Νομοθεσίας και ζήτησε την ενοποίηση των Ν.119(Ι)/2000 και Ν.212(Ι)/2004. Ο Επίτροπος Νομοθεσίας προχώρησε στην ενοποίηση των πιο πάνω νόμων, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. (Οι Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι του 2000 και του 2004 (Ενοποίηση στην Ελληνική - )Παράρτημα 5). 3) Η Συμβουλευτική Επιτροπή παρεμβαίνει με ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την τήρηση των προνοιών 34(1) και 35(1) της νομοθεσίας στις οποίες αναφέρεται η διασφάλιση της ανωνυμίας του/της παραπονουμένου/ης και του δράστη στα περιστατικά βίας, ενώ παράλληλα απαγορεύεται η δημοσίευση των καταθέσεων των θυμάτων. 12

14 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

15 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Εγκύκλιος Γενικού Εισαγγελέα για Υποχρεωτική Αναφορά περιστατικών Βίας στην Οικογένεια

16

17 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Στατιστικά Στοιχεία Βίας για το Έτος 2003

18 Στατιστικά Στοιχεία Περιστατικών Βίας 2003 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Αρχηγείο Αστυνομίας Κατά το έτος 2003 απασχόλησαν την Αστυνομία 618 περιστατικά Βίας στην Οικογένεια. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας Το έτος 2003 έγιναν 674 αναφορές περιστατικών βίας στην οικογένεια. Υπουργείο Υγείας Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Κατά το έτος 2003 προσήλθαν 25 περιστατικά βίας: o 13 περιστατικά με υποψία σεξουαλικής κακοποίησης o 12 περιστατικά με υποψία σωματικής κακοποίησης

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια - στατιστικά στοιχεία

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας με θέμα «Έκταση και Μορφές Βίας Ενάντια στα Παιδιά στην Κυπριακή Οικογένεια», 2003

39 Η ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Έρευνα που έγινε για τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια από: Γραφείο Οικονομικών & και FREDERICK Στατιστικών Μελετών Institute of Technology ECONOMARKET LTD Σεπτέμβριος

40 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη παγκύπρια προσπάθεια διερεύνησης των αιτίων, της έκτασης, των μορφών και των επιπτώσεων της βίας που ασκείται ενάντια στα παιδιά στην κυπριακή οικογένεια. Η έκταση οι μορφές, η συχνότητα και οι επιπτώσεις της βίας ενάντια στα παιδιά δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία, δεδομένου ότι στις διάφορες υπηρεσίες φτάνουν μόνο οι καταγγελθείσες περιπτώσεις και επιπλέον δεν υπάρχει κεντρικός συντονιστικός φορέας για την καταγραφή και αξιολόγηση των περιστατικών. Με τη χρήση ερωτηματολογίου που διαμορφώθηκε ειδικά και δοκιμάστηκε πιλοτικά, διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις 913 παιδιών (Παγκύπριο δείγμα μαθητών ηλικίας ετών) γύρω από το θέμα της βίας στην οικογένεια. Διερευνήθηκαν, επίσης, η έκταση, οι μορφές, η συχνότητα και οι επιπτώσεις της βίας που ασκείται ενάντια στα παιδιά στην κυπριακή οικογένεια. Τα παιδιά του δείγματος φαίνονται να αποδέχονται σε μεγάλο βαθμό τη χρήση βίας, κυρίως της ψυχολογικής και κατά δεύτερο λόγο της σωματικής, εκλαμβάνοντάς τη συχνά ως μια φυσιολογική συμπεριφορά, σε αντίθεση με τη σεξουαλική βία η οποία δεν είναι αποδεκτή. Παρ όλα αυτά, δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τον τρόπο αντίληψης και κατανόησης του προβλήματος της βίας από τα παιδιά του δείγματος, περαιτέρω και πιο εξειδικευμένη διερεύνηση του θέματος δυνατόν να δώσει πιο αντιπροσωπευτικά στοιχεία για την έκταση, τις μορφές και τη συχνότητα της βίας ενάντια στα παιδιά στην κυπριακή οικογένεια. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι τουλάχιστον το 20% των παιδιών του δείγματος, στην πλειονότητά τους αγόρια που ζουν σε πόλη, δήλωσε ότι έχει υποστεί κάποιας μορφής σωματική κακοποίηση και το 10% (ίδιο ποσοστό αγοριών και κοριτσιών) δήλωσε ότι έχει υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης. Τα κορίτσια φαίνονται να κινδυνεύουν περισσότερο από τις σοβαρότερες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης σε σχέση με τα αγόρια. Παρατηρούνται επίσης αυξημένα ποσοστά χρήσης αλκοόλ και άλλων ουσιών ανάμεσα σε παιδιά που δηλώνουν ότι έχουν υποστεί σωματική κακοποίηση ή που είναι μάρτυρες σκηνών βίας ανάμεσα στους γονείς τους. Υπάρχει σαφής ένδειξη ότι όλες οι μορφές παιδικής παραμέλησης υπάρχουν σε μεγαλύτερα ποσοστά στις οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα. Γενικά, φαίνεται ότι η έκταση, οι μορφές, η συχνότητα και οι επιπτώσεις της βίας ενάντια στα παιδιά στην Κυπριακή οικογένεια, που δε διαφέρουν κατά πολύ από παρόμοια ευρήματα διεθνών ερευνών, θα πρέπει να ανησυχήσουν και να προβληματίσουν τόσο τις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και το κοινό. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην λήψη μέτρων για περιορισμό ή και απάλειψη του σοβαρού αυτού κοινωνικού προβλήματος και των επιπτώσεών του στα θύματα, στους θύτες και κατ επέκταση στις οικογένειες και στις κοινότητές τους. 2

41 Η έρευνα ολοκληρώνεται παρέχοντας εισηγήσεις που αφορούν την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου της βίας ενάντια στα παιδιά. Η έρευνα αυτή παρέχει την πρώτη ευκαιρία για σύγκριση της έκτασης και των μορφών βίας ενάντια στα παιδιά στην κυπριακή οικογένεια με ερευνητικά δεδομένα άλλων χωρών. Τέτοιες συγκρίσεις πρέπει να γίνονται βέβαια με μεγάλη προσοχή, δεδομένων των διαφορών στην κουλτούρα, στους ορισμούς, στη μεθοδολογία συλλογής πληροφοριών, και στις αντιλήψεις που αφορούν στην κατανόηση της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης. Αντιλήψεις των Παιδιών για θέματα Σωματικής και Συναισθηματικής, Σεξουαλικής Βίας και Παραμέλησης Είναι φανερό ότι το τι εκλαμβάνουν τα παιδιά ως βία που ασκείται εναντίον τους εξαρτάται άμεσα και προσδιορίζεται από το τι αντιλαμβάνονται ως βία αλλά και τι αποδέχονται ως φυσιολογική συμπεριφορά. Oι αντιλήψεις των παιδιών της παρούσας έρευνας έχουν πολλές ομοιότητες με αυτές παρόμοιων ερευνών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Αντιλήψεις των Παιδιών για τη Σωματική Βία Τα ευρήματα δείχνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος να θεωρεί το κόψιμο με μαχαίρι (83,1%), τη γροθιά /κλοτσιά (79,3%) το κάψιμο με ζεστό νερό (78,7%) και το κάψιμο με τσιγάρο (78,3%), ως τις σοβαρότερες μορφές σωματικής βίας (πολύ έως πάρα πολύ ενοχλητικές). Ακολουθούν ο τραυματισμός (74,5%) το χτύπημα στο σώμα ή στο πρόσωπο (68,8%) και το ρίξιμο αντικειμένων (63,3%). Το χαστούκι (39,6%) και το τράβηγμα μαλλιών (28,9%), ενώ το σπρώξιμο (5,8) και το τσίμπημα (6%) θεωρούνται ως οι λιγότερο ενοχλητικές μορφές σωματικής βίας (καθόλου έως ελάχιστα ενοχλητικές). Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί εδώ ότι τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, όσον αφορά τις αντιλήψεις του δείγματος, συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα ευρήματα δύο ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κύπρο με δύο διαφορετικά δείγματα και αφορούν τις αντιλήψεις των Κυπρίων σε θέματα βίας στην οικογένεια (βλέπε Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, 2000 και Apostolidou et al., 2003). Αντιλήψεις των Παιδιών για την Ψυχολογική Βία Ως οι σοβαρότερες μορφές ψυχολογικής βίας θεωρούνται από τα παιδιά η απειλή για εγκατάλειψη ή θάνατο ή χτύπημα (75%) και ο εκφοβισμός κατά της ζωής (70,3%), με το δείγμα να δηλώνει ότι ενοχλείται από αυτές πολύ έως πάρα πολύ. Ακολουθεί η απαγόρευση επαφής με φίλους (65,2%) και η απομόνωση σε κλειστό χώρο (63%). Ευρήματα πρόσφατης έρευνας στην Κύπρο, ανάμεσα σε 500 μαθητές γυμνασίου, ηλικίας χρονών, (Apostolidou et al., 2003), σε σχέση με τις αντιλήψεις των παιδιών δείχνουν 3

42 ότι η απαγόρευση επαφής με φίλους θεωρείται ως βία από το 86% του συνόλου του δείγματος. Η απομόνωση εκλαμβάνεται ως ψυχολογική βία από το 99% των παιδιών που προέρχονται από τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, και το 80% των παιδιών που προέρχονται από τα ψηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Το εύρημα αυτό ίσως να σημαίνει ότι η απομόνωση είναι μια πιο αποδεκτή μορφή τιμωρίας από γονείς και παιδιά των πιο ψηλών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων και πιθανό να μην θεωρείται ως μορφή βίας. Διάφοροι ερευνητές (Hart et al., 1987, και Garbarino, Guttman and Seely, 1986) θεωρούν την απομόνωση ως μια από τις οκτώ συμπεριφορές των γονιών οι οποίες εντάσσονται στην ψυχολογική βία. Ως η λιγότερο ενοχλητική μορφή ψυχολογικής βίας παρουσιάζεται ο εκφοβισμός με φωνές (18,6%). Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι, όσον αφορά στη ψυχολογική βία, όπως άλλωστε και στη σωματική, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έχουν πολλές ομοιότητες με τα ευρήματα των δύο ερευνών που προαναφέρθηκαν. Αξίζει επίσης να τονιστεί εδώ ότι μόνο το 52% του δείγματος των παιδιών φαίνεται να ενοχλείται πολύ έως πάρα πολύ από κακοποίηση του κατοικίδιού του ζώου. Οι Giardino and Giardino, (2002), αναφέρουν ότι ένα παιδί που αποτυγχάνει να φροντίσει και να προστατεύσει το κατοικίδιό ζώο του είναι ίσως κακοποιημένο το ίδιο. Αντιλήψεις των Παιδιών για τη Σεξουαλική Βία Όλες οι πράξεις σεξουαλικής βίας που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο θεωρούνται από την πλειονότητα του δείγματος (81%) ως συμπεριφορές που ενοχλούν πολύ έως πάρα πολύ. Οι πράξεις που ενοχλούν λιγότερο είναι η περιγραφή σεξουαλικών σκηνών (66%) και η επίδειξη πορνογραφικού υλικού (69,9%). Ως σοβαρότερες μορφές σεξουαλικής βίας δηλώνονται ο εξαναγκασμός από ενήλικα να αγγίξει τα γεννητικά του όργανα (89,8%), ο εξαναγκασμός να ποζάρει γυμνός /γυμνή (88,9%) και ο εξαναγκασμός να γδυθεί μπροστά σε ενήλικα (88,4%). Παραδόξως, ο εξαναγκασμός σε σεξουαλική επαφή, που είναι στην πραγματικότητα βιασμός, φαίνεται να ενοχλεί πολύ έως πάρα πολύ μόνο το 87% του δείγματος. Το εύρημα αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, ειδικά δεδομένου ότι και σε προηγούμενη έρευνα (Apostolidou et al., 2003) παρουσιάζονται ακόμη πιο ψηλά επίπεδα ανοχής στον τομέα αυτό. Oι αντιλήψεις των παιδιών του δείγματος για συγκεκριμένες πράξεις σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαίνεται, εντούτοις, ότι το πολύ ψηλό ποσοστό των μαθητών που δεν θεωρεί ότι συμπεριφορές όπως το τσίμπημα, το σπρώξιμο, το τράνταγμα και το τράβηγμα του αφτιού αποτελούν βία (στην πραγματικότητα δηλώνουν ότι αυτές οι πράξεις τους ενοχλούν ελάχιστα), το σχετικά ψηλό ποσοστό που αποδέχεται τον εκφοβισμό με φωνές, καθώς και το ποσοστό που αποδέχεται τις διάφορες μορφές σεξουαλικής βίας, αντιπροσωπεύει τις αντιλήψεις του γενικού κυπριακού πληθυσμού, δεδομένου ότι τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν, σε γενικές γραμμές, με τα ευρήματα των δύο ερευνών που προαναφέρθηκαν (Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, 2000 και Apostolidou et al., 2003). 4

43 Τα πιο πάνω ευρήματα μπορούν να εξηγηθούν και με την υπόθεση ότι η πατριαρχική αντιμετώπιση των παιδιών στην κυπριακή οικογένεια θέλει τα παιδιά κτήμα των γονιών τους οπότε και η παραβίαση του σώματός τους θεωρείται, σε μεγάλο βαθμό, αποδεκτή ακόμη και από τα ίδια τα παιδιά, που συχνά την εκλαμβάνουν ως μια φυσιολογική συμπεριφορά. Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, και η αντίληψη του 62% μαθητών γυμνασίου οι οποίο δηλώνουν ότι Το ξύλο κάπου-κάπου κάνει καλό (βλέπε Apostolidou et al., 2003), καθώς και με το εύρημα της έρευνας της Συμβουλευτικής Επιτροπής (ibid., 2000), που παρουσιάζει το 25% δείγματος ενηλίκων Κυπρίων να πιστεύουν ότι ο άντρας πρέπει να δείχνει την εξουσία του μέσα στο σπίτι. Πώς τα Παιδιά αξιολογούν τις Σχέσεις τους με τους Γονείς τους Όπως φαίνεται από τα βιογραφικά στοιχεία του δείγματος οι ηλικίες των παιδιών κυμαίνονται από 12-18, με το μεγαλύτερο ποσοστό να καλύπτει τις ηλικίες Οι ηλικίες αυτές (εφηβεία) χαρακτηρίζονται από αντιδραστικές συμπεριφορές (Straus, Gelles and Steinmetz, 1980; Fontana, 1988) οι οποίες δυσκολεύουν τις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς τους και συχνά τα καθιστούν πιο επιρρεπή στην κακοποίηση (Cawson et al., 2000; Cawson, 2002). Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό του δείγματος (4,5%), ανέφερε ότι δεν διατηρεί καλές σχέσεις με κανένα άτομο της οικογένειας, ενώ το 88,3% ανέφερε ότι διατηρεί καλές σχέσεις με όλα τα μέλη της οικογένειας και το υπόλοιπο 7,2% ανέφερε ότι διατηρεί καλές σχέσεις με κάποιο μέλος της οικογένειας. Οι Creighton and Russell, (1995) επισημαίνουν ότι, όπου οι σχέσεις γονιών παιδιών δεν είναι πολύ καλές, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες σωματικής κακοποίησης των παιδιών. Η μεγάλη πλειονότητα των παιδιών ανέφερε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν με κατανόηση και συζήτηση κάποια ανυπακοή/αταξία τους. H μητέρα/μητρυιά δείχνουν περισσότερη κατανόηση (77, 3%) σε σύγκριση με τον πατέρα/πατρυιό (72, 2%). Το εύρημα αυτό συνάδει και με τα ευρήματα της παγκύπριας έρευνας για τις αντιλήψεις των Κυπρίων για τη βία στην οικογένεια (Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, 2000) που τοποθετούν τον άντρα σε θέση εξουσίας μέσα στην οικογένειά του, παρέχοντάς του ταυτόχρονα το δικαίωμα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ανυπακοή ή αταξία των παιδιών με τη χρήση σωματικής βίας και όχι κατ ανάγκη με συζήτηση και κατανόηση. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι ο πατέρας/πατρυιός αντιδρά σε ανυπακοή ή αταξία του παιδιού με περισσότερη χρήση σωματικής βίας (13,1%) σε σύγκριση με τη μητέρα/μητριά (9%). Έρευνες στο εξωτερικό (Creighton and Russell, 1995, Ghate and Daniels, 1997 and Cawson, 2002) δείχνουν ότι σε οικογένειες στις οποίες η ανυπακοή/αταξία των παιδιών αντιμετωπίζεται ως σκόπιμη και κακόβουλη πράξη, συνήθως τιμωρείται και μάλιστα χρησιμοποιείται συχνά και η σωματική βία για διορθωτικούς σκοπούς. Αντίθετα, οι πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μορφή βίας είναι πολύ μειωμένες όταν τυχόν ανυπακοή/αταξία του παιδιού αντιμετωπίζεται με συζήτηση και κατανόηση. 5

44 Έκταση και Μορφές Βίας που Ασκείται ενάντια στα Παιδιά στην Κυπριακή Οικογένεια Ποια είναι η έκταση; Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας θα πρέπει να εξεταστούν λαμβανομένων υπόψη των αντιλήψεων του δείγματος γύρω από το τι αποτελεί βία. Οι αντιλήψεις των παιδιών του παρόντος δείγματος, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, μοιάζουν, σε μεγάλο βαθμό, με τα ευρήματα της έρευνας της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, (2000), όπου το 15% του δείγματος πιστεύει ότι πράξεις όπως το σπρώξιμο, το τράνταγμα, το τσίμπημα, το τράβηγμα αφτιού και το χαστούκι δεν αποτελούν βία, ενώ, το 1% πιστεύει ότι ακόμα και η κλοτσιά δεν αποτελεί βία. Ως εκ τούτου, το εύρημα που παρουσιάζει το 20% του δείγματος να δηλώνει ότι έχει υποστεί σωματική βία από μέλος της οικογένειάς του, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό της έκτασης της σωματικής βίας που υφίστανται τα παιδιά στην κυπριακή οικογένεια, δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται και από διάφορους ερευνητές (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, 1991, Cawson, 2002), η έκταση της βίας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το τι εκλαμβάνεται ως βία (τον ορισμό του προβλήματος) και το βαθμό ευαισθητοποίησης επαγγελματιών και κοινού. Ενδεικτικό του βαθμού αποδοχής κάποιων μορφών βίας από τον γενικό πληθυσμό, αλλά και των αντιλήψεων των Κυπρίων, είναι και το γεγονός ότι στην έρευνα της Συμβουλευτικής Επιτροπής (2000) το 20% του δείγματος δήλωσε ότι οι γονείς που κτυπούν τα παιδιά τους το κάνουν για το καλό τους (και ως εκ τούτου, το να κτυπάς το παιδί σου δεν θεωρείται πράξη βίας), κάτι που ενισχύει και την υπόθεση ότι τα ποσοστά σωματικής κακοποίησης που παρατηρούνται στην παρούσα έρευνα δεν είναι τα πραγματικά ποσοστά. Με το ίδιο σκεπτικό, τόσο η ψυχολογική όσο και ή σεξουαλική βία που έχει δηλωθεί από τα παιδιά (και αναφέρεται πιο κάτω), δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική έκταση βίας ενάντια στα παιδιά στην κυπριακή οικογένεια. Ερευνητές (Brown and Hamilton, 1997) αναφέρουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο 5-15% των νεαρών ατόμων δηλώνουν ότι έχει ασκηθεί πάνω τους σωματική βία κατά την παιδική τους ηλικία, η έκταση της κακοποίησης όμως, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί μόνο η κορυφή του παγόβουνου γίνεται συνήθως γνωστή. Μορφές Βίας - Σωματική Βία Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι το χαστούκι ήταν η πράξη βίας η οποία αναφέρθηκε από το μεγαλύτερο ποσοστό (14,3% του δείγματος). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τις προσωπικές αντιλήψεις των παιδιών για τη σωματική βία, μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 40% φαίνεται να ενοχλείται πολύ έως πάρα πολύ από το χαστούκι, του οποίου ο Μ.Ο βαθμολογίας 4,7 μόλις υπερβαίνει το θεωρητικό Μ.Ο 4. Θα μπορούσε, λοιπόν, κανείς να υποθέσει ότι το 14% δεν είναι το πραγματικό ποσοστό που έχει δεχτεί χαστούκι, απλώς ίσως να μην έχει εκληφθεί από όλους ως βία. Ακολουθούν το χτύπημα στο σώμα (8,9%) το τράβηγμα του αφτιού, (7,2%) το 6

45 τράβηγμα των μαλλιών (7,1%) και το χτύπημα στο πρόσωπο (7%). Σοβαρότερες πράξεις βίας, όπως το κόψιμο με μαχαίρι, το κάψιμο με ζεστό νερό και κάψιμο με τσιγάρο, παρουσιάζουν πολύ μικρά ποσοστά συχνοτήτων (0,7%, 0,5% και 0,5% αντίστοιχα ή περίπου το 1,7% του συνόλου των όσων απάντησαν). Πέρα από το ερώτημα που τέθηκε στα παιδιά για τις πράξεις βίας εναντίον τους από μέλος της οικογένειάς τους, στο ερώτημα πώς αντιδρούν οι γονείς τους σε ανυπακοή ή αταξία τους φαίνεται ξεκάθαρα ότι πολλοί γονείς καταφεύγουν στη χρήση κάποιας μορφής βίας, η οποία μπορεί μεν να ασκείται στα πλαίσια της πειθαρχίας και της συμμόρφωσης των παιδιών, όμως, όπως αναφέρουν οι Giardino and Giardino (2002, σ.384), η χρήση σωματικής τιμωρίας μπορεί να καταλήξει σε κακοποίηση, όταν οι γονείς βρίσκονται σε ένταση ή είναι θυμωμένοι. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι η σωματική τιμωρία συσχετίζεται με προβλήματα συμπεριφοράς όπως η επιθετικότητα, η αντικοινωνική συμπεριφορά και η παραβατικότητα καθώς και με χαμηλή αυτοεκτίμηση και κατάθλιψη. Ποιοί υφίστανται σωματική βία; Όπως φαίνεται από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας μεταξύ των δύο φύλων τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν σωματική βία από μέλη της οικογένειάς τους. Το 21,7% των αγοριών δηλώνει ότι έχει υποστεί σωματική βία από μέλη της οικογένειας έναντι 18,8% των κοριτσιών. Οι Agathonos et al. (1982), υποστηρίζουν ότι οι γονείς, στην ελληνική κουλτούρα, έχουν συνήθως μεγαλύτερες προσδοκίες από τα αγόρια. Αυτό γίνεται αφορμή τα αγόρια να υποφέρουν από βία στην οικογένεια περισσότερο από τα κορίτσια. Φαίνεται επίσης ότι περισσότερα παιδιά που ζουν σε πόλη σε σχέση με αυτά που ζουν σε χωριό υφίστανται σωματική βία. Τα ποσοστά μεταξύ των ομάδων ηλικιών και είναι περίπου τα ίδια για όσα παιδιά ανέφεραν ότι έχουν υποστεί σωματική βία από μέλος της οικογένειάς τους (19,7% και 20,6% αντίστοιχα). Είναι ενδιαφέρον το εύρημα το οποίο δείχνει τα ποσοστά κακοποίησης να παρουσιάζουν αυξητική τάση αντίστροφη της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας. Συγκεκριμένα, τα παιδιά που δηλώνουν ότι η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους είναι πολύ καλή αναφέρουν χαμηλότερα ποσοστά κακοποίησης (14%) σε αντίθεση με αυτά που δηλώνουν κακή οικονομική κατάσταση (48,7%). Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με τους Giardino and Giardino (2002) οι ποίοι υποστηρίζουν ότι η φτώχεια είναι παράγοντας που συντείνει στην αύξηση της παιδικής κακοποίησης, δεδομένου ότι προκαλεί ένταση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας αποδυναμώνοντάς την και προδιαθέτοντάς την σε καταστάσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη γονική φροντίδα. Ψυχολογική Βία Συναισθηματική Βία Η έρευνα δείχνει τους γονείς να χρησιμοποιούν κυρίως ψυχολογική παρά σωματική βία. για αντιμετώπιση ανυπακοής/ αταξίας των παιδιών τους, Η στέρηση είναι το κύριο μέσο 7

46 που χρησιμοποιείται και από τους δύο γονείς (στέρηση εξόδου, χαρτζιλικιού, επαφής με φίλους, παιχνιδιού και συμφωνημένη στέρηση). Είναι χαρακτηριστικό, όμως ότι οι μητέρες τείνουν να είναι, κατά κανόνα, λιγότερο τιμωρητικές, εύρημα που συμφωνεί άλλωστε και με τη δήλωση των παιδιών ότι οι μητέρα/ μητριά αντιμετωπίζει τα παιδιά με περισσότερη κατανόηση. Οι Κοκέβη και Αγάθωνος-Γεωργοπούλου (στην Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, 1991) αναφέρουν ότι στην πλειονότητά τους (52%), οι ελληνίδες μητέρες παραδέχονται ότι τιμωρούν τα παιδιά τους στερώντας τους κάτι που τους αρέσει (πχ. τηλεόραση, παιχνίδι με φίλους). Οι Claussen και Crittenden (Macdonald, 2001) επισημαίνουν ότι η ψυχολογική κακοποίηση είναι παρούσα σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης. Ως εκ τούτου θα μπορούσε να εισηγηθεί κανείς ότι το 20% του δείγματος της παρούσας έρευνας που δηλώνει ότι έχει υποστεί σωματική κακοποίηση και το 9,9% που αναφέρει ότι υπέστη σεξουαλική βία έχει δεχτεί ταυτόχρονα και ψυχολογική βία. Ο Briere (1992) υποστηρίζει ότι η ψυχολογική συναισθηματική βία συνδέεται άμεσα με τη σεξουαλική βία, ακόμη και στις περιπτώσεις που μπορεί να μην φαίνεται τόσο σοβαρή, όπως η διαφθορά και η ενθάρρυνση ανάπτυξης ενδιαφερόντων που δεν είναι κοινωνικά αποδεκτά (π.χ. επίδειξη πορνογραφικού υλικού ή περιγραφή σεξουαλικών σκηνών, μορφές που παρατηρούνται σε αυξημένα ποσοστά ανάμεσα στα αγόρια της παρούσας έρευνας). Ψυχολογική-συναισθηματική κακοποίηση, όπως αναφέρει ο Hughes (1992), υφίσταται το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που είναι παρόντα σε σκηνές βίας ανάμεσα στα μέλη της οικογένειάς τους. Στην παρούσα έρευνα το 45,6% των παιδιών του δείγματος ανέφεραν ότι οι γονείς τους ή άλλα μέλη της οικογένειας τους καβγαδίζουν μπροστά τους. Επιπλέον, πρόσφατες έρευνες (Jaffe, Wolfe and Wilson, 1990 και Osofsky, 1999) έδειξαν ότι η έκθεση του παιδιού σε σκηνές βίας προκαλεί συναισθήματα σύγχυσης, ντροπής, θυμού, φόβου, άγχους και, συχνά αντικοινωνικής συμπεριφοράς, η δε παρατεταμένη έκθεση προκαλεί συμπτώματα συναισθηματικού μουδιάσματος, καταναγκαστική συμπεριφορά, κατάθλιψη ή/και βίαιη συμπεριφορά. Κάποια από αυτά τα συναισθήματα αναφέρθηκαν από τα παιδιά όταν αυτά ερωτήθηκαν πώς αντιδρούν όταν γονείς τους ή άλλα μέλη της οικογένειας τους καβγαδίζουν μπροστά τους. Ψυχολογική βία φαίνεται να υφίσταται ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό των παιδιών του δείγματος (37,6%) τα οποία δηλώνουν ότι οι γονείς τους αντιδρούν με φωνές επειδή δεν είναι ικανοποιημένοι με την απόδοσή τους στο σχολείο. Το γεγονός επίσης ότι 8,9% του συνολικού δείγματος αναφέρουν ότι οι γονείς τους χαρακτηρίζουν κακούς, πολύ κακούς μαθητές ή αδιάφορους είναι μια μορφή ψυχολογικής βίας που, όπως αναφέρει και ο Briere (1992), δημιουργεί στο παιδί αισθήματα κατωτερότητας και χαμηλής αυτοεκτίμησης, κάτι που άλλωστε παρατηρείται σε μεγαλύτερη συχνότητα ανάμεσα στα παιδιά του δείγματος τα οποία αναφέρουν ότι έχουν υποστεί κακοποίηση. 8

47 Επίσης το 14,1% του δείγματος ανέφεραν ότι συχνά νιώθουν φόβο για τη ζωή τους, μια μορφή βίας η οποία έχει αξιολογηθεί ως πολύ σοβαρή από την πλειονότητα των παιδιών της παρούσας έρευνας. Σεξουαλική βία Ένα αξιοπρόσεχτο ποσοστό του δείγματος (9,9%) δηλώνει ότι έχει υποστεί κάποιας μορφής σεξουαλική κακοποίηση. Από τις δηλώσεις των παιδιών φαίνεται ότι η σεξουαλική βία ασκείται με την ίδια συχνότητα και στα δύο φύλα. Σύμφωνα με τους Giardino and Giardino (2002) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γύρω στο 20% των ενηλίκων γυναικών και 5-10% των ενηλίκων αντρών αναφέρουν ότι έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά σε ηλικία κάτω των 18. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζεται (Browne and Herbert, 1999) ότι 12-16% των γυναικών και 8% των αντρών έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ως παιδιά, ενώ η MacDonald (2001) αναφέρει ότι ανάμεσα στα κορίτσια η σεξουαλική κακοποίηση κυμαίνεται μεταξύ 12-27% και ανάμεσα στα αγόρια 8-16%. Το γεγονός ότι στην παρούσα έρευνα δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα ίσως να οφείλεται και σε πιθανή δυσκολία των κοριτσιών να αναφέρουν σεξουαλική κακοποίηση, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι μαθήτρια λυκείου η οποία έλαβε μέρος στην παρούσα έρευνα τηλεφώνησε ανώνυμα σε ερευνήτρια και της ανέφερε ότι τα τελευταία τρία χρόνια βιάζεται από τον πατέρα της, αλλά δεν το έχει αναφέρει στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσε! Παρόμοιο περιστατικό αναφέρεται και σε άλλη περίπτωση (Αποστολίδου, 2004), όπου δεκαεξάχρονη μαθήτρια η οποία υπέστη βιασμό από τον πατέρα της το εκμυστηρεύτηκε σε καθηγητή της και του ζήτησε να μην το αναφέρει σε κανένα. Αν και δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά στα ποσοστά σεξουαλικής βίας ανάμεσα στα δύο φύλα, εντούτοις, υπάρχει σαφής διαφορά ως προς την μορφή βίας που εκδηλώνεται. Περισσότερα κορίτσια έχουν εξαναγκαστεί από μέλος της οικογένειάς τους να ποζάρουν γυμνά (60%), να αγγίξουν τα γεννητικά όργανα (58,3), να γδυθούν (57,1) ή έχουν υποστεί άγγιγμα σεξουαλικής φύσεως (54,4%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα αγόρια είναι πολύ μικρότερα: 40%, 41,7%, 42,9% και 45,6%. Πιο ψηλά ποσοστά αναφέρουν τα αγόρια για την επίδειξη πορνογραφικού υλικού (60% σε σχέση με 40% για τα κορίτσια) και για την περιγραφή σεξουαλικών σκηνών (58,3% για τα αγόρια και 41,7% για τα κορίτσια). Αν και τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι η σεξουαλική βία εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα ανάμεσα στα δύο φύλα, ίσως θα πρέπει να διερευνηθεί καλύτερα η πτυχή αυτή προτού διατυπωθούν γενικά συμπεράσματα, δεδομένου ότι τα διεθνή στατιστικά στοιχεία φανερώνουν πολύ ψηλότερα ποσοστά σεξουαλικής κακοποίησης ανάμεσα σε κορίτσια. (Gelles and Lancaster, 1987; Giardino and Giardino, 2002 and Cawson, 2002). Από τα παιδιά που δήλωσαν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση (9,9 του δείγματος) ένα πολύ ψηλότερο ποσοστό αγοριών (58,3% σε σύγκριση με 41,7% κοριτσιών) αναφέρουν σεξουαλική επαφή με μέλος της οικογένειάς τους εύρημα που χρήζει περισσότερης διερεύνησης, δεδομένων και των περιστατικών που έχουν προαναφερθεί. 9

48 Περισσότερα παιδιά που ζουν σε χωριό δηλώνουν ότι έχουν υποστεί άγγιγμα σεξουαλικής φύσεως ή έχουν εξαναγκαστεί να αγγίξουν τα γεννητικά όργανα μέλους της οικογένειάς τους (60,7% και 50,7% αντίστοιχα, σε αντίθεση με 39,3% και 42,9% αντίστοιχα για τα παιδιά της πόλης). Όλες οι άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης παρουσιάζουν πιο ψηλά ποσοστά στην πόλη. Μόνο το 27,9% όσων δηλώνουν ότι έχουν υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης έχουν αναφέρει το περιστατικό σε κάποιον και οι περισσότεροι στην μητέρα τους (το 45,5% όσων απάντησαν ότι το ανέφεραν). Το 27,3% το ανέφερε σε φίλους το 13,6% στην αστυνομία, το 9,1% στον παππού και το 4,5% σε αδέλφια/ φίλους. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους δεν το ανέφεραν, όπως απάντησαν, ήταν ότι δεν ήθελαν να το μάθουν (58,3% στο σύνολο των όσων δεν το ανέφεραν), φοβήθηκαν (25%) ή απειλήθηκαν (16,7%). Περισσότερα παιδιά που ζουν σε πόλη ανέφεραν το γεγονός της σεξουαλικής κακοποίησής τους σε σχέση με αυτά που ζουν σε χωριό (61,3% και 38,7% αντίστοιχα). Ποια είναι η συχνότητα άσκησης βίας ενάντια στα παιδιά στην κυπριακή οικογένεια; Για το 4,4% του συνόλου των παιδιών που δήλωσαν ότι έχουν υποστεί σωματική βία αυτή εκδηλώνεται καθημερινά, για το 23,9% συχνά έως πολύ συχνά, ενώ για το 71,7% σπάνια. Στην ερώτηση Πότε ήταν η τελευταία φορά που μέλος της οικογένειάς σου έχει αντιδράσει με σωματική βία εναντίον σου το 54,9% των παιδιών που δήλωσαν ότι έχουν υποστεί σωματική βία ανέφερε ότι αυτό συνέβη πριν έξι μήνες, το 21,8% πριν ένα μήνα και το 23,3% ανέφερε πριν μια βδομάδα. Παραμέληση Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της παραμέλησης αφορούν την παροχή τροφής και ιατρικής φροντίδας, ένδυσης και την ανάληψη ευθύνης από τα παιδιά για την φροντίδα του εαυτού τους ή κάποιου άλλου μέλους της οικογένειας (αρρώστου ή ανάπηρου). Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος που αναφέρει παραμέληση αφορά παιδιά που αναγκάζονται να φροντίζουν τον εαυτό τους επειδή οι γονείς απουσιάζουν (15,6%) ή επειδή οι γονείς έχουν προβλήματα (12,7%). Επίσης, 7,5% του δείγματος δήλωσε ότι αναγκάζεται συχνά να φροντίζει κάποιον άρρωστο από την οικογένειά του και το 7% αναγκάζεται συχνά να φροντίζει κάποιον ανάπηρο από την οικογένεια. Επιπλέον, το 3,6% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι δεν πηγαίνουν με καθαρά ρούχα στο σχολείο κάθε μέρα και το 3,1% πηγαίνουν νηστικοί στο σχολείο γιατί δεν υπάρχει φαγητό στο σπίτι, ενώ το 4,1% των παιδιών του δείγματος πηγαίνουν νηστικοί στο σχολείο γιατί δεν υπάρχει κανείς να ετοιμάσει φαγητό. 10

49 Επίσης 3,5% του δείγματος δήλωσε ότι κανείς δεν τον/την φροντίζει όταν είναι άρρωστος/η και το 3,4% ότι κανείς δεν τον/την παίρνει στο γιατρό, και ακόμη το 2,2% ανέφερε ότι η οικογένεια τον/την παραμελεί όταν είναι άρρωστος/η. Όλα τα ευρήματα της έρευνας που αφορούν στην παραμέληση φαίνονται να συνδέονται άμεσα με την οικονομική κατάσταση των οικογενειών. Έτσι, (σύμφωνα με την αξιολόγηση που έκαναν τα ίδια τα παιδιά για την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους), παρατηρούνται πολύ ψηλότερα ποσοστά παιδιών που ανήκουν στα λιγότερο οικονομικά εύρωστα τμήματα της κοινωνίας και υφίστανται κάποιας μορφής παραμέληση. Περισσότερα παιδιά από αυτά που δηλώνουν κακή οικονομική κατάσταση αναφέρουν ότι αναγκάζονται συχνά να φροντίζουν τον εαυτό τους επειδή οι γονείς τους απουσιάζουν ή έχουν προβλήματα (45,7% και 42,9% αντίστοιχα σε σχέση με 12,4% και 9% των παιδιών που δηλώνουν ότι η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους είναι πολύ καλή). Τα ποσοστά των παιδιών που αναφέρουν ότι αναγκάζονται να φροντίζουν κάποιο άρρωστο ή ανάπηρο άτομο παρουσιάζονται πολύ πιο ψηλά στα παιδιά που δηλώνουν κακή οικονομική κατάσταση (23,5% και 26,5% αντίστοιχα) σε σύγκριση με τα παιδιά που δηλώνουν καλή οικονομική κατάσταση (8,9% και 7,9% αντίστοιχα). Ψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται επίσης και ανάμεσα στα παιδιά με κακή οικονομική κατάσταση που πηγαίνουν στο σχολείο νηστικά γιατί δεν υπάρχει φαγητό ή γιατί δεν υπάρχει κάποιος να ετοιμάσει φαγητό καθώς και ανάμεσα στα παιδιά που όταν είναι άρρωστα δεν υπάρχει κανείς να τα φροντίζει ή να τα πάρει στο γιατρό ή που δεν έχουν καθημερινά καθαρά ρούχα για το σχολείο. Όπως αναφέρουν διάφοροι ερευνητές υπάρχει ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στην φτώχεια και στην παραμέληση παρά στην φυσική ή στη σεξουαλική κακοποίηση (Daro & McCurdy, 1992; National Center for Children in Poverty, 1991; Drake & Pandey, 1996). Παιδιά μάρτυρες βίας στην οικογένεια Το 45,6% του δείγματος ανέφεραν ότι οι γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους καβγαδίζουν μπροστά τους. Από το σύνολο των όσων ανάφεραν ότι γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους καβγαδίζουν μπροστά τους το 4,3% (2% του συνόλου του δείγματος) δήλωσαν ότι αυτό γίνεται καθημερινά, το 59% ότι γίνεται σπάνια, ενώ το 14,1% ανέφερε ότι η τελευταία φορά ήταν χθες και για το 32,3% η τελευταία φορά ήταν πριν μια βδομάδα. Ένα σημαντικό ποσοστό εκείνων που οι γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας τους καβγαδίζουν μπροστά τους, (συνολικά 20,8%) δήλωσαν ότι αντιδρούν φεύγοντας ή πηγαίνοντας στο δωμάτιό τους, 19,8% δήλωσαν ότι ακούνε τους γονείς να καβγαδίζουν χωρίς να αντιδρούν ενώ 16,8% δεν δίνουν σημασία. Μόνο το 12,9% ανέφεραν ότι συζητούν για να βρουν λύση. Όπως αναφέρουν οι Jaffe, Wolfe and Wilson, (1990) και Giardino and Giardino (2001) τα παιδιά μάρτυρες βίας στην οικογένεια υποφέρουν από βραχυπρόθεσμες αλλά και 11

50 μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, όπως μετατραυματικό στρες, αυξημένη επιθετικότητα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, εσωστρέφεια, δυσκολία στην προσαρμογή, ανασφάλεια κ.ά. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι το ποσοστό των παιδιών που είναι μάρτυρες βίας και χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους με κάποιο αρνητικό χαρακτηρισμό είναι ψηλότερο σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν είναι μάρτυρες βίας. Έτσι, ένα πολύ περισσότερα παιδιά μάρτυρες βίας χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους: ανασφαλή, θλιμμένο, άκεφο, εσωστρεφή, δύσκολο, επιθετικό, απροσάρμοστο και αδιάφορο τόσο σε σχέση με τα παιδιά που δεν δήλωσαν ότι είναι μάρτυρες βίας, αλλά και σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό του δείγματος. Επιπτώσεις της Βίας Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος οι μώλωπες, τα γδαρσίματα και οι πονοκέφαλοι είναι οι κύριες επιπτώσεις πράξεων σωματικής βίας (7,6%, 6,8% και 5,1% αντίστοιχα των όσων δηλώνουν ότι έχουν υποστεί βία). Πέραν των πιο πάνω, η βία φαίνεται να έχει εκφραστεί και με πιο σοβαρές μορφές, όπως: τραύματα στο κεφάλι, αιμορραγία, σπάσιμο οστών, τραύματα στα γεννητικά όργανα, εγκαύματα και άλλα τραύματα. Πολύ λυπηρό/ ανησυχητικό είναι και το εύρημα ότι το 91,7% των παιδιών που δηλώνουν ότι η κακοποίηση τους προκάλεσε κάποιο τραύμα δηλώνουν επίσης ότι δεν έχουν τύχει ιατρικής περίθαλψης. Πραγματικά ανησυχητικό είναι το ότι μόνο 8,3% αυτών που τραυματίστηκαν μετά από βίαιη συμπεριφορά εναντίον τους έτυχαν ιατρικής περίθαλψης. Ένα εύρημα της παρούσας έρευνας το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής αλλά και περαιτέρω διερεύνησης αφορά τη χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών, όπως ναρκωτικά. Και ενώ στο σύνολο του δείγματος το 24,6% δηλώνει ότι κάνει χρήση αλκοόλ και 3,6% κάνει χρήση άλλων ουσιών, όπως ναρκωτικά κάποτε έως συχνά τα ποσοστά αυτά είναι κατά πολύ πιο αυξημένα σε περιπτώσεις όπου ασκείται κάποια μορφή σωματικής βίας ενάντια στα παιδιά και φτάνουν το 36,4% για τη χρήση αλκοόλ και 9,4% για χρήση άλλων ουσιών όπως ναρκωτικά. Αυξημένα, επίσης παρουσιάζονται τα ποσοστά ανάμεσα σε παιδιά που δηλώνουν ότι έχουν υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης ( φτάνουν το 39,3% για χρήση αλκοόλ και 8,9% για χρήση άλλων ουσιών όπως ναρκωτικά). Στην περίπτωση των παιδιών που δηλώνουν μάρτυρες σκηνών βίας, σε περίπτωση που οι γονείς τους ή άλλα μέλη της οικογένειας τους καβγαδίζουν μπροστά τους, παρατηρούνται αυξημένα ποσοστά χρήσης αλκοόλ (29,8%) και ελαφρώς αυξημένα ποσοστά χρήσης άλλων ουσιών όπως ναρκωτικών (3,8%). Οι Cohen et al., (2003) όπως έχει ήδη αναφερθεί, υποστηρίζουν ότι η βία ενάντια στα παιδιά τα προδιαθέτει στο να εμφανίσουν διάφορες διαταραχές που σχετίζονται με τη χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών κατά τη διάρκεια της εφηβείας και της ενηλικίωσης, ενώ οι Plant et al (2004), υποστηρίζουν ότι υπάρχει μεγάλη σύνδεση μεταξύ σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία και κατάχρησης αλκοόλ, και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών. 12

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Έκθεση Δραστηριοτήτων 2006

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Έκθεση Δραστηριοτήτων 2006 Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Έκθεση Δραστηριοτήτων 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007

Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007 Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007 www.familyviolence.gov.cy ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013)

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια www.familyviolence.gov.cy Μάιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των ανηλίκων: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών

Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των ανηλίκων: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των ανηλίκων: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών Χριστίνα Ιωάννου Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Α Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Θέμα:Βία στην Οικογένεια (Μάθημα 2 ο ) Τάξη:Γ Γυμνασίου Χρόνος:1 x 45 Ημερομηνία: Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας: Στέλλα Αντωνίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Θέμα:Βία στην Οικογένεια (Μάθημα 2 ο ) Τάξη:Γ Γυμνασίου Χρόνος:1 x 45 Ημερομηνία: Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας: Στέλλα Αντωνίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Βία στην Οικογένεια (Μάθημα 2 ο ) Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας: Στέλλα Αντωνίου Τάξη:Γ Γυμνασίου Χρόνος:1 x 45 Ημερομηνία: Στόχοι: Οι μαθητές να: αναγνωρίζουν τους λόγους που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους.

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόβλημα: Κατά την έρευνα αυτή θα εξεταστεί κατά το πόσο οι έφηβοι εκδηλώνονται με βίαιη κ επιθετική συμπεριφορά. Υπόθεση: Υποθέτω ότι οι έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών»

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» ENOC 14η Ετήσια Συνδιάσκεψη 7-9 Οκτωβρίου 2010, Στρασβούργο / Γαλλία ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» Εισαγωγή Οι Συνήγοροι του Παιδιού και οι Έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. To διακρατικό πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ ΙΙΙ (2006-2010) Mε στόχο την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΜΚΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΑ Μαρίνα Παγιάτσου Ελένη Δημητρίου Μάρω Ριαλά Περιεχόμενα Εισαγωγή Τι σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης Παρά την πληθώρα ερευνών που τεκμηριώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η χρήση της σωματικής τιμωρίας από τους γονείς σε ποικίλους τομείς της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης. Εισαγωγή Στα σχολεία της Κύπρου δεν διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Χιόνη Μαρία, MSc Προαγωγής & Αγωγής Υγείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ. Δ. Ε. Α Αθήνας Αθήνα, 25/11/2014 Χαρακτηριστικά σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Διευθυντική Περίληψη)

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Διευθυντική Περίληψη) «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Διευθυντική Περίληψη) Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ετοιμάστηκε για τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Από την Ερευνητική Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ. Δρ. Νικηφόρου Μηλίτσα Λέκτορας Ψυχολογίας UCLan Cyprus

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ. Δρ. Νικηφόρου Μηλίτσα Λέκτορας Ψυχολογίας UCLan Cyprus ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ Δρ. Νικηφόρου Μηλίτσα Λέκτορας Ψυχολογίας UCLan Cyprus mnikiforou@uclan.ac.uk ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αναγνώριση εκφοβιστικής συμπεριφοράς (χαρακτηριστικά, ρόλοι,

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς Αντιπρύτανης Έρευνας καιακαδημαϊκού Προσωπικού Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Χριστιάνα Δίπλη Ερευνήτρια- Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Το κόστος της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

Το κόστος της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Το κόστος της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Στη συμβουλευτική γονέων έρχομαι συχνά αντιμέτωπη με την ακόλουθη απορία των γονιών: «Είναι τόσο τραγικό να δίνω στο παιδί μου μια ξυλιά στον ποπό όταν κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών για το Χειρισμό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια

Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών για το Χειρισμό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών για το Χειρισμό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια Ετοιμάστηκε από τη Δρα Μάρθα Αποστολίδου Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι όροι «εκφοβισµός» (bullying) και «θυµατοποίηση» (victimization)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Συναισθηματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΤΟΝ ΦOΒΟ ΤΗ ΒIΑ ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα διαδικτυακή έρευνας του Συνηγόρου του Παιδιού «Υπάρχει ρατσισμός στα σχολεία;»

Αποτελέσματα διαδικτυακή έρευνας του Συνηγόρου του Παιδιού «Υπάρχει ρατσισμός στα σχολεία;» Αποτελέσματα διαδικτυακή έρευνας του Συνηγόρου του Παιδιού «Υπάρχει ρατσισμός στα σχολεία;» Με αφορμή την 21η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων, ο Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ

Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ ΟΡΙΣΜΟΣ «Ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυματοποιείται όταν υποβάλλεται κατ επανάληψη και κατ εξακολούθηση σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS REGIO ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS REGIO ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS REGIO 2013-15 ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Β Αθήνας Αθανάσιος Φαλούκας Συντονίστρια του Προγράμματος Comenius Regio Δ.Δ.Ε. Β Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας 6 Μαρτίου 2013 Τελευταίο Θρανίο Καθηγητές Εν Δράσει Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία ΟΜΟΦΟΒΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Παρουσίαση με τρόπο συνοπτικό των σχετικών φαινομένων ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΗΛΙΑΔΗ, φιλόλογος-ιστορικός Αναπληρωματικό μέλος της ομάδας πρόληψης & αντιμετώπισης φαινομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Οι δράσεις μας πανελλαδικά 2013: ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Προσκόπων Κύπρου C y p r u s S c o u t s A s s o c i a t i o n

Σώμα Προσκόπων Κύπρου C y p r u s S c o u t s A s s o c i a t i o n ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAFE FROM HARM Αναγκαιότητα Στόχοι Αποτελέσματα Αμαλία Δρουσιώτου ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ; Ο Προσκοπισμός δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ - Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 7.1.02.7.2.1 12.06.2015 dde4599 Καν. 7 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 4 Όλοι οι κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τούντας. Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής

Γιάννης Τούντας. Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Η Σημασία της Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Παγκύπριας έρευνας αναφορικά με τη θέση, το βαθμό συμμετοχής, τις ευκαιρίες ανέλιξης, την ισομισθία των γυναικών και τις συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινωνικό Πλαίσιο του Εκφοβισμού Αναστασία Ψάλτη

Το Κοινωνικό Πλαίσιο του Εκφοβισμού Αναστασία Ψάλτη Το Κοινωνικό Πλαίσιο του Εκφοβισμού Αναστασία Ψάλτη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Μύθοι & Αλήθειες Ο εκφοβισμός είναι απλά ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι και παράγοντες που οδηγούν τους νέους σε χρήση αλκοόλ. Παιπέτης Νίκος Τσάκα Μαρία Κρητικός Γιώργος Μέριανος Αλέξανδρος

Λόγοι και παράγοντες που οδηγούν τους νέους σε χρήση αλκοόλ. Παιπέτης Νίκος Τσάκα Μαρία Κρητικός Γιώργος Μέριανος Αλέξανδρος Λόγοι και παράγοντες που οδηγούν τους νέους σε χρήση αλκοόλ Παιπέτης Νίκος Τσάκα Μαρία Κρητικός Γιώργος Μέριανος Αλέξανδρος Κοινωνικοί παράγοντες που οδηγούν στη χρήση αλκοόλ τους νέους Ο πιο συχνός λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός ή θυματοποίηση Σκοταράς Νικόλαος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ12, Β Αθήνας.

Σχολικός εκφοβισμός ή θυματοποίηση Σκοταράς Νικόλαος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ12, Β Αθήνας. Σχολικός εκφοβισμός ή θυματοποίηση Σκοταράς Νικόλαος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ12, Β Αθήνας. 1. Γενικά Τα τελευταία περίπου δεκαπέντε χρόνια, έχουν αρχίσει στην Ελλάδα να εμφανίζονται έρευνες σχετικές με τη βία

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική 6ία στην κοινωνία και την υγεία

Η παιδική 6ία στην κοινωνία και την υγεία Η παιδική 6ία στην κοινωνία και την υγεία Γιάννης Υφαντόπουλος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ πάρχουν πολλές περιπτώσεις Βίας σε Βάρος των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά είναι η διαφορά διαδικτυακής παρακολούθησης και παρενόχλησης από τον διαδικτυακό εκφοβισµό;

Ποιά είναι η διαφορά διαδικτυακής παρακολούθησης και παρενόχλησης από τον διαδικτυακό εκφοβισµό; Τι εννοούµε µε την τον όρο διαδικτυακός εκφοβισµός ; Ο όρος ιαδικτυακός εκφοβισµός (Cyberbullying) αφορά τον εκφοβισµό, την απειλή, την ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων που δέχονται

Διαβάστε περισσότερα

eλiza www.eliza.org.gr

eλiza www.eliza.org.gr eλiza www.eliza.org.gr H ιστορία της ΕΛΙΖΑΣ είναι η αληθινή ιστορία ενός παιδιού που δεν πρόλαβε να ανοίξει τα φτερά του. Χωρισμένοι γονείς. Ένας πατέρας που της στάθηκε αλλά χάθηκε νωρίς. Μια άρρωστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Ο σχολικός εκφοβισμός είναι η επιθετική εκείνη συμπεριφορά που είναι εσκεμμένη, απρόκλητη, και επαναλαμβανόμενη, αποτελει κατάχρηση εξουσίας και εμπεριέχει

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΑΤ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Τετάρτη 23 Μαΐου, 2012 «Τίποτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσχολική βία - Σχολικός εκφοβισμός και ηλεκτρονικά μέσα

Ενδοσχολική βία - Σχολικός εκφοβισμός και ηλεκτρονικά μέσα 24 ο ΓΕΛ Αθηνων Σχ.Έτος 2012-2013 Τμήμα Α3 Ερευνητική εργασία - Project Ενδοσχολική βία - Σχολικός εκφοβισμός και ηλεκτρονικά μέσα Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός της έρευνας μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων Δομή της παρουσίασης Ό ρόλος της εκπαίδευσης στην εξάλειψη

Διαβάστε περισσότερα

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους»

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η αποτύπωση των αναπαραστάσεων των Ελλήνων/ίδων μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία»

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ «Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Υπουργείο Υγείας- Διοίκηση 1 ης ΥΠΕ Αττικής Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ Ν.Π.Δ.Δ. Μπαρδάνη Ειρήνη, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Σ. Δ/ντρια Μαυραντώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Δραστηριοτήτων 2009

Έκθεση Δραστηριοτήτων 2009 Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Έκθεση Δραστηριοτήτων 2009 www.familyviolence.gov.cy ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών

Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών Χαρά Ταπανίδου Πρώτη Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία, μία δυστοπία. Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος

Εφηβεία, μία δυστοπία. Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος Εφηβεία, μία δυστοπία Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος 2012-13 Τομείς έρευνας: Συμπεριφορά των εφήβων Τρόπος ζωής και καθημερινότητα Ασχολίες και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου της «4 ης Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016, 11.00 12.30 Έντιμοι

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Σχολικό έτος Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση. Ομάδα: Αγωγή Υγείας

2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Σχολικό έτος Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση. Ομάδα: Αγωγή Υγείας 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου Σχολικό έτος 2015-2016 Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση Ομάδα: Αγωγή Υγείας Σχολικός εκφοβισμός Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη δράσεων προγράμματος πρόληψης και ευαισθητοποίησης

Σύνοψη δράσεων προγράμματος πρόληψης και ευαισθητοποίησης 2016 Σύνοψη δράσεων προγράμματος πρόληψης και ευαισθητοποίησης Κεντρική φιλοσοφία του προγράμματος αποτέλεσε ο στόχος μέσω των δράσεων το μήνυμα για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος να φθάσει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες:

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες: Ας δούμε μια τυπική μέρα στη ζωή ενός παιδιού... Ξυπνά το πρωί, τρώει το πρόγευμα του, πάει σχολείο (αν και ίσως με κάποια παράπονα..!), έρχεται πίσω στο σπίτι, απολαμβάνει το μεσημεριανό του, κάνει την

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού 6 η Μαρτίου 2015 Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού Σχολικός Εκφοβισμός - Το φαινόμενο «bullying» Υπήρχαν από πάντα πολλές μορφές βίας και σκληρότητας μεταξύ των παιδιών. Αυτό όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ [1] ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Επεξεργασία & ανάλυση στοιχείων: Δήμητρα Αντωνοπούλου * Στο σεμινάριο επιμόρφωσης «Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του» που πραγματοποίησε η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα