ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η MΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η MΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ"

Transcript

1 ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η MΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στην περίπτωση, λοιπόν, του Φορτουνάτου και για τα ποιήµατα που έγραψε προς τη Ραδεγούνδη και την Αγνή, ο ερευνητής πρέπει να στρέψει την προσοχή του αφενός στη συλλογή µε τον τίτλο Carmina 220, το σηµαντικότερο από τα έργα του, και αφετέρου σε µιαν άλλη συλλογή ποιηµάτων υπό τoν τίτλο Appendix, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της έκδοσης του Leo 221, η οποία υιοθετείται στην παρούσα µελέτη. Εκεί ανακαλύπτει 31+22, αντίστοιχα, ποιήµατα αφιερωµένα στις δύο µοναχές, τιτλοφορούµενα µε έναν τίτλο λιγότερο ή περισσότερο περιγραφικό κατά περίπτωση θα συναντήσει επίσης την παραποµπή στο αντίστοιχο βιβλίο και τον αριθµό του ποιήµατος. Το ενδιαφέρον του ερευνητή από την πρώτη στιγµή στρέφεται στη µεταφραστική προσέγγιση και τούτο για αρκετούς λόγους: µε µια πρώτη µατιά το κείµενο των ποιηµάτων προς τη Ραδεγούνδη και την Αγνή δίνει την αίσθηση του βατού. Χρησιµοποιείται λεξιλόγιο ευκολότερο από αυτό της κλασικής λατινικής, η ορολογία παραπέµπει συχνά σε εκκλησιαστικτικές πηγές, ενώ συναντούµε και αναφορές σε κλασικούς λατίνους ποιητές, κυρίως στον Βιργίλιο 220 Για τους όρους Carmina και Appendix βλ. σχετικό κεφάλαιο. 221 Ο Luchi έδωσε στη συλλογή τον τίτλο Miscellanea και ο Nisard τον µετάφρασε σε Poésies mélées. Φαίνεται πως ο ποιητής δεν χαρακτήρισε ο ίδιος µε κάποιο τίτλο τα ποιήµατά του, και ο τίτλος Carmina ταιριάζει καλύτερα γιατί είναι ουδέτερος, βλ. και M. Reydellet, ό.π. σ. xxviii, υποσ

2 ΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΠΟ ΟΣΗ και τον Οράτιο 222. Αναµφίβολα, ο ποιητής µαρτυρεί την κλασική του παιδεία, αυτή που έλαβε στην Ιταλία, δηµιουργεί όµως το δικό του ύφος χωρίς να αντιγράφει γράφει σε µια γλώσσα η οποία σιγά σιγά αποκαλύπτει τη µαγεία µιας κλασικής παιδείας µε χριστιανικό ένδυµα. Η γνωριµία µε αυτή τη γλώσσα και το ύφος του ποιητή, πολύ περισσότερο η προσπάθεια να µεταφέρει κανείς ποιητικά κείµενα µε τόσο συναίσθηµα, αποτελεί δύσκολο εγχείρηµα που απαιτεί συγκεκριµένες µεταφραστικές επιλογές σε µια γλώσσα τόσο πλούσια όσο η ελληνική. Η πρώτη µεταφραστική προσέγγιση, πιστή στη φιλολογική πρακτική, έγινε κατά λέξη, έστω κι αν οδηγούσε σε αδόκιµο κείµενο. Αυτή την αρχική απόδοση έπρεπε οπωσδήποτε να διαδεχθεί µια περισσότερο ποιητική άποψη σε έµµετρο νεοελληνικό λόγο, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα να αποδοθεί η υψηλή εκφραστική ικανότητα του Φορτουνάτου στην εξαιρετικά πλαστική ελληνική γλώσσα. Προέβαλαν έτσι δύο επιλογές: α) η απόδοση του λατινικού κειµένου σε ποιητικό νεοελληνικό λόγο, µε εσωτερικό ρυθµό, που δεν θα υιοθετούσε τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού στίχου όπως το µέτρο ή, ακόµα περισσότερο, η οµοιοκαταληξία, και θα φάνταζε ως ελεύθερος στίχος, και β) η έµµετρη απόδοση του λατινικού ποιήµατος µε κάποιο προσφιλές, γιατί όχι και ευρέως γνωστό µέτρο της νεοελληνικής, µε τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ποίησης. Η λύση που δόθηκε βρίσκεται κάπου στη µέση: υιοθετήθηκε ο παραδοσιακός στίχος χωρίς την επιδίωξη της οµοιοκαταληξίας, µε ύφος αφηγηµατικό. Τα προβλήµατα όµως που προκύπτουν από µια τέτοια επιλογή 222 Για τις επιδράσεις και τα δάνεια του Φορτουνάτου βλ. κεφ. Σχόλια. 88

3 Το Κείµενο και η Μεταφραστική Προσέγγιση αποδείχτηκαν πολλά και σηµαντικά, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που ο λατινικός στίχος βασανίστηκε επίµονα και επίπονα για να χωρέσει στον νεοελληνικό. Ο αναγνώστης, λοιπόν, θα γνωρίσει µιαν έµµετρη νεοελληνική µετάφραση µε µέτρο εµφανές, κυρίως ιαµβικού δεκαπεντασύλλαβου στίχου, µε συχνό το φαινόµενο των συνιζήσεων, χαρακτηριστικότερο παράδειγµα των οποίων αποτελεί ο στίχος 2 του Carm. ΧΙ, 22a ποιήµατος, µε δύο αλλεπάλληλες συνιζήσεις στο πρώτο ηµιστίχιο. Σε σχετικά λίγες περιπτώσεις παρεµβάλλονται ορισµένοι δεκαεπτασύλλαβοι ή, σπανιότερα, δεκαεννεασύλλαβοι στίχοι, ρυθµοτονικά συγγενείς προς τον παραδοσιακό νεοελληνικό δεκαπεντασύλλαβο. Βασική και αµετακίνητη αρχή αποτέλεσε η πιστή απόδοση του λατινικού κειµένου σε δόκιµα νέα ελληνικά, µε τη σκέψη πως µε κανέναν τρόπο δεν έπρεπε να παραποιηθεί το πρωτότυπο για να δώσει έναν νεοελληνικό στίχο. Προσπάθησα να παραµείνω όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη σύνταξη και τις εκφραστικές επιλογές του ποιητή, χωρίς µεγάλες αποκλίσεις, χωρίς να ξαναγράψω τον Φορτουνάτο στην ελληνική, οδηγώντας τον αναγνώστη στην υποτίµηση ή υπερτίµηση της ποιητικής του τέχνης. Αντίθετα, επιχείρησα να µεταφέρω την ίδια δύναµη και ζωντάνια που αποπνέει το λατινικό πρωτότυπο -κι αυτό στην περίπτωση των ποιηµάτων αυτών δεν αποτελεί υπερβολή για τον Φορτουνάτο-, να ζωντανέψω το κείµενο σε µιαν άλλη γλώσσα, έτσι όπως κατά προσέγγιση θα το µετέφραζε ο ίδιος αν γνώριζε νέα ελληνικά. Σηµαντική δυσκολία είχαν οι στίχοι που ήταν τόσο πλούσιοι νοηµατικά, ώστε η µετάφρασή τους υπερέβαινε συλλαβικά κατά πολύ τον δεκαπεντασύλλαβο ή δεκαεν- 89

4 ΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΠΟ ΟΣΗ νεασύλλαβο στίχο. Στις περιπτώσεις αυτές προτιµήθηκε η απόδοση ενός λατινικού στίχου µε δύο νεοελληνικούς δεκαπεντασύλλαβους. Και το εγχείρηµα αποδείχτηκε εξαιρετικά χρήσιµο, ιδιαίτερα στην περίπτωση του Appen. 19. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως αυτές των Carm. ΧΙ, 3, 14, 16, 18, 19, 24, προτιµήθηκε η απόδοση ενός λατινικού επίσης µε δύο νεοελληνικούς στίχους, από τους οποίους όµως ο πρώτος είναι οκτασύλλαβος -λειτουργεί σαν το πρώτο ηµιστίχιο ενός δεκαπεντασύλλαβου στίχου- ενώ ο δεύτερος είναι δεκαπεντασύλλαβος ο αναγνώστης σχεδόν δεν αντιλαµβάνεται τη µετρική αυτή διαφορά. Σε κάποιες περιπτώσεις παρατίθενται σηµειώσεις σχετικά µε τη νεοελληνική απόδοση, ώστε να γίνεται κατανοητή η µεταφραστική επιλογή από τον απαιτητικό αναγνώστη. Κατά κανόνα διατηρήθηκε και η ενεργητική ή η παθητική σύνταξη του ποιητή, καθώς και το ασύνδετο σχήµα που συχνά χρησιµοποιεί. Η χρήση του α' πληθυντικού αντί του α ενικού σε ρηµατικούς τύπους, ή του α' πληθυντικού της προσωπικής αντωνυµίας, φανερώνει σε κάποιες περιπτώσεις τον ίδιο τον ποιητή, πράγµα που µπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση αν δεν επισηµανθεί, όπως στην περίπτωση του Carm. ΧΙ, 19, στίχοι 7 και 8. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η µετάφραση ακολουθεί το α ενικό πρόσωπο. Ιδιαίτερoς, όµως, ήταν ο προβληµατισµός σχετικά µε την «µετατροπή» των λατινικών κυρίων ονοµάτων που δηλώνουν πρόσωπο, στην ελληνική, καλύτερα, στο ελληνικό αλφάβητο. Παλιότερες προσπάθειες, σχετικά µε όσα κύρια ονόµατα εξελληνίστηκαν, µετέφραζαν στην ελληνική κάποια αγγλική, γαλλική ή γερµανική απόδοση του όρου, µε 90

5 Το Κείµενο και η Μεταφραστική Προσέγγιση αποτέλεσµα το ίδιο λατινικό όνοµα να αποτυπώνεται στα ελληνικά µε δύο ή περισσότερες γραφές. Στην παρούσα µελέτη προτιµήθηκε ο µεταγραµµατισµός των κυρίων ονοµάτων και η αντιστοιχία των ελληνικών φθόγγων µε αυτούς του λατινικού αλφαβήτου. Βασική αρχή για το εγχείρηµα αυτό στάθηκε η αντιστρεψιµότητα, η δυνατότητα δηλαδή να επανακτήσουµε το λατινικό κείµενο µεταγραµµατίζοντας, αντίστροφα, την ελληνική αποτύπωση. Όσο για τα λατινικά κύρια ονόµατα προσώπων, παραδίδονται από τις πηγές µε αρκετές παραλλαγές, µεταφέροντας ίσως τα λάθη των αντιγραφέων - εκδοτών ή/και τη φωνητική απόδοση των λατινικών ονοµάτων της εποχής. Γι αυτόν τον λόγο υιοθετήθηκε η γραφή που ο ίδιος ο Φορτουνάτος παραδίδει για όσα ιστορικά πρόσωπα περιέχονται στο έργο του για όλα τα άλλα κύρια ονόµατα προσώπων που αναφέρονται εδώ, υιοθετήθηκε υποχρεωτικά η µόνη ιστορική πηγή της εποχής, η Ιστορία των Φράγκων του Γρηγορίου της Τουρ. Με ελάχιστες αποκλίσεις, ως προς τονισµό, την εξελληνισµένη κατάληξη σε ος των αρσενικών, την σε η ελληνική κατάληξη των λατινικών θηλυκών σε is, και τη διατήρηση της προσωδίας µόνο στα κύρια ονόµατα της κλασικής λατινικής (αντιστοιχία -ō- µε -ω-, και -ē- µε -η-), ο αναγνώστης θα συναντήσει, γενικά, µια πιστή µεταφορά των λατινικών όρων στο ελληνικό αλφάβητο. Τέλος, για τα ονόµατα των τοπωνυµίων που συναντώνται στις µέρες µας, µεταφέρεται στα ελληνικά η σύγχρονη προφορά του όρου. Από αυτή, λοιπόν, την οπτική γωνία, τα ποιήµατα του Φορτουνάτου, αποκτούν έναν νέο χαρακτήρα, σε µια γλώσσα που ανακαλύπτει ξανά τον δυναµισµό της ανατρέχοντας στο 91

6 ΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΠΟ ΟΣΗ παρελθόν: ιαµβικός δεκαπεντασύλλαβος, ένας ρυθµός που ο αναγνώστης, χωρίς να έχει εντρυφήσει στη µετρική, µπορεί να απολαύσει. Η ποίηση του Φορτουνάτου µεταφέρεται για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα και γίνεται προσιτή στο ευρύ κοινό ως βιβλιογραφική συµβολή για τον φοιτητή ή τον ειδικό που θέλει να γνωρίσει τον τελευταίο λατίνο ποιητή της κλασικής περιόδου και πρώτο του Μεσαίωνα, αλλά και ως προσφορά στον απλό αναγνώστη που αγαπά την ποίηση. 92

7 CARMINA

8 ΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ i VIII, 5. Ad domnam Radegundem. Regali de stirpe potens Radegundis in orbe, Altera cui caelis regna tenenda manent, Despiciens mundum meruisti adquirere Christum, Et dum clausa lates, hinc super astra vides. 5 Gaudia terreni conculcas noxia regni, Ut placeas regi laeta favente polo. Nunc angusta tenes, quo caelos largior intres: Diffundens lacrimas, gaudia vera metes. Et corpus crucias, animam jejunia pascunt, 10 Solo quam dominus servat amore suus. 94

9 Carmina ΑΠΟ ΟΣΗ VIII, 5. Στη δέσϖοινα Ραδεγούνδη. Ρίζας βασιλικής απόγονε, για σένα Ραδεγούνδη Που η δύναµή σου απλώνεται σ όλη την οικουµένη, Άλλα βασίλεια µένουνε στον ουρανό ν αδράξεις. Τον κόσµο περιφρόνησες µα ο Χριστός το κέρδος! Κι έγκλειστη, µέσα στο κελλί, πάνω απ τ αστέρια βλέπεις. Του γήινου βασίλειου τις ηδονές τις πλάνες ii Καταφρονείς, για να µπορείς ταυτόχρονα ν αρέσεις Στο βασιλιά iii, και τ ουρανού παινέµατα να παίρνεις. ρόµους στενούς ακολουθείς στην αποµόνωσή σου, Στην πύλη την πλατύτερη του ουρανού να φτάσεις. Χύνοντας δάκρυα πολλά χαρές θα δρέψεις γνήσιες. Σταυρώνεται το σώµα σου, θρέφουν το πνεύµα οι νήστειες, Αυτό που ο Κύριος φυλά µε µόνη την αγάπη. 95

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ιωάννης Πανάρετος Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οδηγίες και Υποδείξεις για την Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100 Μια φιλολογική ματιά σε δυο έργα του Νίκου Ψημμένου (ένα κείμενο ποιητικό, αλλά και με έντονο φιλοσοφικό και πολιτικό στην ευρύτερη έννοιά του χαρακτήρα, και δυο σχετικά με αυτό δοκίμια) Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ IB LANGUAGE AND LITERATURE H/SL

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ IB LANGUAGE AND LITERATURE H/SL ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ IB LANGUAGE AND LITERATURE H/SL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (πρώτη παράγραφος) 1. Το απόσπασμα από το μυθιστόρημα/ από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της προηγούμενης, δημοσιευμένης στο τεύχος 22, μελέτης μου για τους

Σε συνέχεια της προηγούμενης, δημοσιευμένης στο τεύχος 22, μελέτης μου για τους ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γ. ΤΣΟΥΠΡΟΥ Τίτλοι διηγημάτων Τίτλοι κεφαλαίων. Στοιχεία θεωρίας και παραδειγματική εφαρμογή Σε συνέχεια της προηγούμενης, δημοσιευμένης στο τεύχος 22, μελέτης μου για τους «Τίτλους των Μυθιστορημάτων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Αναλογικός και Μη Συλλογισµός σε Μαθητές µε Συµπτώµατα υσλεξίας ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Κυριακή Φράγκου, Χαράλαµπος Καψάλης, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

«Ερωφίλη» Κρητική Λογοτεχνία

«Ερωφίλη» Κρητική Λογοτεχνία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ (19ος αιώνας) «Ερωφίλη» Κρητική Λογοτεχνία I Κρητική λογοτεχνία Η παρουσία του νησιού στη νεοελληνική λογοτεχνία αρχίζει με τα δημοτικά τραγούδια. Τα θέματα των δημοτικών τραγουδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 1 από 16 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

1 Μόνο γιατί µ αγάπησες της Mαρίας Πολυδούρη εν τραγουδώ, παρά γιατί µ αγάπησες στα περασµένα χρόνια. Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προµάντεµα, και σε βροχή, σε χιόνια. εν τραγουδώ παρά γιατί µ αγάπησες.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος, ποια είναι η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας ύλης, σε ποιους μαθητές απευθύνεται το βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Τ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέρος Ι Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της α «Ιστορικά Σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής» ήταν για το Φίλιππο Ζυγούρη έργο ζωής, το οποίο, κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΨΑΡΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΠΗ ΑΜ: 742 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση»

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΩΦΩΣΗ «Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2005 ISDN:960-630-661-5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΤΣΙΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ Μια online ουτοπία, που εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο εργαλείο γνώσης και εξισωτικής συνεργασίας που φτιάχτηκε ποτέ. Ηρακλής Μπογδάνος ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 3 Αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 287 288 Η Γενιά του 30: ο όρος και η χρήση του 70 Η επικράτηση του όρου γενιά φαντάζει απόλυτη και κυριαρχική: φθάσαµε στην κατάχρηση ενός καταχρηστικού όρου. Γενιά του 1880, γενιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της παραγωγής γραπτού λόγου Τα γραπτά κείµενα υπακούουν σε συµβάσεις που τα διαφοροποιούν από τον προφορικό λόγο. Οι διαφορές τους εστιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Νίνα Κοταμανίδου. Μεσαίωνας και Αναγέννηση

Νίνα Κοταμανίδου. Μεσαίωνας και Αναγέννηση Νίνα Κοταμανίδου Σημειώσεις στο μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο 1. Οι σημειώσεις αυτές βασίζονται στις παραδόσεις του μαθήματος Ελεύθερο Σχέδιο 1, στο Α εξάμηνο του τμήματος ΕΑΔΣΑ στο ΤΕΙ Σερρών. Μεσαίωνας και

Διαβάστε περισσότερα