ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΗΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΗΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ"

Transcript

1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΗΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Ηλίας Π. Ζαφειρόπουλος, Ευάγγελος Ν. Διαλυνάς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ηρώων Πολυτεχνείου 9,Ζωγράφου 5773, Αθήνα Τηλ: , Fax: Περίληψη Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη σύγχρονων και ανταγωνιστικών συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος απαιτεί την εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης της αξιοπιστίας τους. Η ποσοτική εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας (ρυθμός βλάβης, μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών κ.α.) αποτελεί το βασικό στάδιο εκπόνησης μελετών αξιοπιστίας, παρέχοντας αριθμητικά κριτήρια για την εφαρμογή όλων των υπολοίπων αναλύσεων της αξιοπιστίας, όπως είναι η ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης, επιπτώσεων και κρισιμότητας (Failure Modes Effects ad Criticality Aalysis - FMECA). Η μέθοδος αυτή αναγνωρίζει τα ενδεχόμενα βλάβης των εξαρτημάτων, τις επιδράσεις τους στη λειτουργία των υποσυστημάτων και του συνολικού συστήματος και υπολογίζει διάφορους δείκτες για την εκτίμηση της κρισιμότητας των ενδεχομένων βλάβης στη λειτουργία του συστήματος. Η εργασία παρουσιάζει μία μέθοδο ανάλυσης της αξιοπιστίας των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος που αναπτύχθηκε στο ΕΜΠ και περιλαμβάνει την εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας και την ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης επιπτώσεων και κρισιμότητας (FMECA). Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας στηρίζεται στα διεθνή πρότυπα MIL-HDBK-27F και NPRD95, ενώ η ανάλυση FMECA στηρίζεται στα διεθνή πρότυπα MIL-STD-629 και FMD9. Η αναπτυχθείσα μέθοδος εφαρμόζεται για την ανάλυση αξιοπιστίας ενός παλμοτροφοδοτικού και υλοποιείται με τη χρήση του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή RELEX που είναι εξειδικευμένο για αναλύσεις αξιοπιστίας.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη σημερινή εποχή, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος και το υψηλό κόστος που προκύπτει από την απώλεια τους καθιστά επιτακτική την ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας τους από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού,,,. Οι αναλύσεις αξιοπιστίας συνεισφέρουν καθοριστικά στην πρόβλεψη της λειτουργικής συμπεριφοράς των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος, στον εντοπισμό πιθανών αδύνατων σημείων τους και στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους. Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος, όπως είναι ο Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών (ΜΧΜΒ) ή ο ρυθμός βλάβης, είναι δυνατόν να επιτευχθεί με κατάλληλα σχεδιασμένες δοκιμές ή με την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων από σχετικά επιστημονικά πρότυπα,,. Οι υπολογιζόμενοι δείκτες αξιοπιστίας χρησιμοποιούνται σε άλλες αναλύσεις αξιοπιστίας όπως είναι η ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης επιπτώσεων και κρισιμότητας (Failure Modes Effects ad Criticality Aalysis-FMECA) -. Η ανάλυση αυτή αναγνωρίζει λεπτομερώς τα ενδεχόμενα βλάβης των δομικών μονάδων μίας συσκευής και μελετά τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία της. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται και ιεραρχούνται με κατάλληλους δείκτες πιθανές αδυναμίες στη της συσκευής, έτσι ώστε να εφαρμοσθούν οι δυνατές διορθωτικές ενέργειες και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για την περίοδο εγγύησης και τις διαδικασίες συντήρησης της συσκευής,. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται μία μέθοδος που αναπτύχθηκε για την εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος και την ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης, επιπτώσεων και κρισιμότητας (FMECA). Η μέθοδος εκτίμησης των δεικτών αξιοπιστίας στηρίζεται στα βασικά χαρακτηριστικά του προτύπου MIL-HDBK-27F και συνδυάζεται με ένα σχέδιο μειωμένων καταπονήσεων των ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν αναλυτικά μαθηματικά μοντέλα εξαρτημάτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχετικές εκτιμήσεις των δεικτών αξιοπιστίας από τη βάση δεδομένων NPRD95. Οι απαιτούμενοι υπολογισμοί γίνονται με τη χρήση του εξειδικευμένου προγράμματος μελετών αξιοπιστίας RELEX. Η ανάλυση FMECA ακολουθεί τις βασικές αρχές των προτύπων MIL-STD-629 και FMD9 χρησιμοποιώντας τους δείκτες αξιοπιστίας των εξαρτημάτων όπως υπολογίστηκαν με την προηγούμενη μέθοδο,. Η αναπτυχθείσα μέθοδος εφαρμόζεται σε ένα παλμοτροφοδοτικό (Switched Mode Power Supply SMPS), υπολογίζοντας τους δείκτες αξιοπιστίας των εξαρτημάτων και της συνολικής

2 συσκευής, ενώ στη συνέχεια μελετώνται διεξοδικά τα ενδεχόμενα βλάβης και οι επιπτώσεις τους με εφαρμογή της ανάλυσης FMECA,. 2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος ξεκινά με την αποτύπωση της σχεδίασης σε ένα μπλοκ διάγραμμα αξιοπιστίας, όπου κάθε εξάρτημα ή δομική μονάδα χαρακτηρίζεται από δύο λειτουργικές καταστάσεις ( επιτυχής λειτουργία ή βλάβη ) και ο τύπος της συνδεσμολογίας εξαρτάται από τις απαιτήσεις της συσκευής. Η συνδεσμολογία σε σειρά σημαίνει ότι όλα τα εξαρτήματα είναι απαραίτητα για την επιτυχή λειτουργία της συσκευής, ενώ η παράλληλη συνδεσμολογία σημαίνει ότι η βλάβη όλων των εξαρτημάτων είναι το μόνο ενδεχόμενο που προκαλεί τη βλάβη του συστήματος. Επίσης, υπάρχουν επιπλέον τύποι συνδεσμολογίας (κ-από-ν, εφεδρεία με τέλεια ζεύξη κ.α.) για τη μοντελοποίηση σύνθετων λειτουργικών εξαρτήσεων μεταξύ των δομικών μονάδων. Στη γενική περίπτωση μελετών αξιοπιστίας, τα εξαρτήματα ή γενικότερα οι δομικές μονάδες των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος θεωρείται ότι χαρακτηρίζονται από σταθερό ρυθμό βλάβης και ότι όλες οι δομικές μονάδες είναι απαραίτητες για την επιτυχής λειτουργία των συσκευών. Συνεπώς, στο μπλοκ διάγραμμα αξιοπιστίας απεικονίζονται σε συνδεσμολογία σειράς, οπότε ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις: R sys ( λi) t λit i= = Ri ( t) = e = e i= i= ( t) = e () i= λsyst λ = λ (2) sys MTBF sys λ i = (3) sys όπου είναι: t R i(t) λ i λ sys R sys(t) MTBF sys : χρονική περίοδος της ανάλυσης : αριθμός των εξαρτημάτων ή δομικών μονάδων στο μπλοκ διάγραμμα αξιοπιστίας : αξιοπιστία του εξαρτήματος i τη χρονική στιγμή t : ρυθμός βλάβης του εξαρτήματος i : ρυθμός βλάβης του συστήματος : αξιοπιστία του συστήματος τη χρονική στιγμή t : μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών του συστήματος Η συνολική προτεινόμενη διαδικασία για την εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας παρουσιάζεται στο Σχήμα. Σχήμα : Προτεινόμενη διαδικασία για την εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας 2

3 Στα αρχικά στάδια σχεδιασμού μίας συσκευής ηλεκτρονικών ισχύος, αρκετά δεδομένα που αφορούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων της δεν έχουν καθοριστεί. Στη φάση αυτή, καταλληλότερη μέθοδος για την εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας των εξαρτημάτων είναι η μέθοδος Απαρίθμηση των Τύπων (Parts Cout). Οι απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή της μεθόδου είναι η γενική περιγραφή του κάθε εξαρτήματος, η τυποποιημένη ποιότητα κατασκευής του και ένας χαρακτηρισμός του περιβάλλοντος του, σύμφωνα με συγκεκριμένη κωδικοποίηση από τα σχετικά πρότυπα,. Ο ρυθμός βλάβης υπολογίζεται ως: λ sys = i= N λ όπου είναι: λ sys : ρυθμός βλάβης συστήματος : αριθμός διαφορετικών κατηγοριών εξαρτημάτων N i : ποσότητα εξαρτημάτων στην i-οστή κατηγορία εξαρτημάτων λ : τιμή ρυθμού βλάβης για την i-οστή κατηγορία (διαφοροποιείται με τον τύπο του περιβάλλοντος g i και κάθε τύπο εξαρτήματος) π : συντελεστής ποιότητας κατασκευής για την i-οστή κατηγορία. Q i i Στη συνέχεια, όταν η σχεδίαση της συσκευής έχει ολοκληρωθεί και είναι γνωστά τα ακριβή λειτουργικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται, όπως επίσης και οι τιμές των τάσεων και των ρευμάτων που αναπτύσσονται σε αυτά κατά τη λειτουργία της συσκευής, η καταλληλότερη μέθοδος εκτίμησης των δεικτών αξιοπιστίας είναι η Ανάλυση των Καταπονήσεων. Η μέθοδος αυτή παρέχει λεπτομερή μαθηματικά μοντέλα για πολλές κατηγορίες ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, όπου λαμβάνει επιπλέον υπόψη της τις θερμικές και ηλεκτρικές καταπονήσεις που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία της συσκευής,. Στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται κάποιο μαθηματικό μοντέλο, μπορεί να αναζητηθούν εκτιμήσεις του ρυθμού βλάβης από τη βάση δεδομένων NPRD95. Η θερμική και η ηλεκτρική καταπόνηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της ενός ηλεκτρονικού συστήματος επηρεάζουν σημαντικά τον αντίστοιχο ρυθμό βλαβών,. Ο κατάλληλος σχεδιασμός του ηλεκτρονικού συστήματος που αποσκοπεί στον περιορισμό των καταπονήσεων των εξαρτημάτων του αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία του. Ένας δείκτης της καταπόνησης των εξαρτημάτων είναι ο παράγοντας καταπόνησης S που ορίζεται ως: εφαρμοζόμενο φορτίο στο εξάρτημα S = (5) ονομαστικό φορτίο εξαρτήματος όπου με τον όρο φορτίο χαρακτηρίζεται το μέγεθος του εξαρτήματος που εξετάζεται σε κάθε περίπτωση, για παράδειγμα, τάση, θερμοκρασία, ισχύς, κ.α. Για τη διατήρηση των ρυθμών βλάβης σε χαμηλά επίπεδα, προτείνεται ένα σχέδιο με μειωμένες καταπονήσεις των εξαρτημάτων, το οποίο παρουσιάζεται στον Πίνακα Ι. Το σχέδιο αυτό συστήνεται να εφαρμόζεται κατά τη φάση της αναλυτικής σχεδίασης του συστήματος, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο προηγούμενο Σχήμα, περιγράφοντας τα άνω επιτρεπτά όρια των μεγεθών. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (FMECA) Η ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης και επιπτώσεων (FMECA) εφαρμόζεται στο στάδιο του σχεδιασμού των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος και πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις διάφορες αλλαγές σχεδιασμού έτσι ώστε να απεικονίζει με ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση της συσκευής. Η ανάλυση FMECA εντοπίζει τα εξαρτήματα ή δομικές μονάδες μίας συσκευής των οποίων οι βλάβες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία της, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για τον καθορισμό των διορθωτικών ενεργειών, των εργασιών προληπτικής συντήρησης, τα σημεία επιθεώρησης της ποιότητας και συμβάλλει καθοριστικά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου που προκαλούν τα ενδεχόμενα βλαβών. Η ανάλυση FMECA υλοποιείται ακολουθώντας τα ακόλουθα βασικά βήματα :. Καθορισμός του συστήματος που θα αναλυθεί: Περιλαμβάνει την αναγνώριση των εσωτερικών λειτουργιών του συστήματος και των λειτουργιών επικοινωνίας με το περιβάλλον, την αναμενόμενη απόδοση των διαφόρων επιπέδων του και τους ορισμούς των βλαβών που συμβαίνουν. Επίσης, απαιτείται η περιγραφή των διαφόρων περιόδων του συστήματος, οι αντίστοιχοι χρόνοι τους, η αναφoρά των επιμέρους ενεργειών, η περιγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών και η αναφορά των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται, με περιγραφή των εισόδων - εξόδων και της για κάθε ένα από αυτά. 2. Σχηματισμός μπλοκ διαγραμμάτων: Η λειτουργία των δομικών μονάδων του συστήματος, οι σχέσεις τους και οι αλληλεξαρτήσεις τους πρέπει να απεικονιστούν σε μπλοκ διαγράμματα και αξιοπιστίας, περιλαμβάνοντας τα δεδομένα για την αξιοπιστία των διαφόρων εξαρτημάτων. Πρέπει να γίνει επισήμανση της επικοινωνίας του συστήματος με άλλα συστήματα. ΠΊΝΑΚΑΣ Ι gi π Q i (4) 3

4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΤΟΥ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΠΌΝΗΣΗΣ S ΓΙΑ ΔΙΆΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ KAI ΤΑ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ ΜΕΓΈΘΗ Εξάρτημα Αντιστάσεις Σταθερής τιμής 0,6 Μεταβλητής τιμής 0,6 Θερμίστορ 0,4 Πυκνωτές Κεραμικοί, φιλμ Ta Al Δίοδοι: Γενικής χρήσης Τύπου Zeer 0,6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Μέγεθος Ισχύς Τάση Ρεύμα Εσωτ. Θερμοκρασία 0,5 0,5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 * 0,6 0,7 0,7 Συχνότητα Τρανζίστορ 0,5 * 0,7 0,7 0,f T Θυρίστορ, τρίοδοι 0,6 * 0,6 0,7 Οπτοηλ. συσκευές 0,5 ** 0,5 0,8 Ολοκληρωμένα κυκλώματα (IC) Γραμμικά Ρυθμιστές τάσης Ψηφ. διπολικά Ψηφ. MOS 0,7 0,8 * 0,7 0,8 0,8 0,7 x 0,7 x 0,7 x 0,7 x Πηνία, Μετασχ/τες 0,5 Διακόπτες, Ρελέ 0,4-0,7 ++ 0,7 0,5 Συνδέσεις (Coectors) 0,7 0,6 0,8 0,5 * τάση διάσπασης (breakdow voltage) ** τάση απομόνωσης (isolatio voltage)(0,7 για V i) + ρεύμα έγχυσης ++ χαμηλές τιμές για επαγωγικά φορτία θ J 00 o C f T = συχνότητα μοναδιαίου κέρδους του τρανζίστορ (χαρακτηριστικό που αναφέρεται στα φύλλα δεδομένων του τρανζίστορ) 3. Αναγνώριση των ενδεχομένων βλάβης: Αναγνωρίζονται όλα τα ενδεχόμενα βλάβης των εξαρτημάτων και καθορίζονται οι επιπτώσεις τους σε ανώτερες στάθμες, στη λειτουργία που πρέπει να εκτελεστεί και στο συνολικό σύστημα. 4. Κατηγοριοποίηση της σοβαρότητας των ενδεχομένων βλάβης: Τα ενδεχόμενα βλάβης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που προκαλούν στο σύστημα. Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται για κάθε ενδεχόμενο βλάβης εξαρτήματος και αποτελεί ένα ποιοτικό δείκτη των επιπτώσεων στο σύστημα. Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες: Κατηγορία Ι - Καταστροφική: Βλάβη που μπορεί να προκαλέσει πλήρη καταστροφή του συστήματος. Κατηγορία ΙΙ - Κρίσιμη: Βλάβη που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις, μεγάλη ζημιά εξοπλισμού ή μεγάλη ζημιά στο συνολικό σύστημα και έχει ως αποτέλεσμα τη μη εκτέλεση της απαιτούμενης του συστήματος. Κατηγορία ΙΙΙ - Σημαντική: Βλάβη που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις, σημαντική ζημιά εξοπλισμού ή σημαντική ζημιά στο συνολικό σύστημα και έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή απώλεια της διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου τμήματος του συστήματος ή την πλημμελή εκτέλεση της απαιτούμενης. Κατηγορία IV - Επουσιώδης: Βλάβη που δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική έτσι ώστε να προκαλέσει επιπτώσεις, ζημιά εξοπλισμού ή ζημιά στο συνολικό σύστημα αλλά έχει ως αποτέλεσμα τη μη προγραμματισμένη συντήρηση ή επισκευή. 5. Καθορισμός μεθόδων ανίχνευσης βλαβών και υλικών για τη διόρθωση. 6. Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών σχεδίασης για την εξάλειψη της βλάβης ή τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της. 7. Αναγνώριση των επιδράσεων των διορθωτικών ενεργειών στο σύστημα. 0,9 0,9 4

5 8. Τεκμηρίωση της ανάλυσης: Τα συμπεράσματα της ανάλυσης συνοψίζονται σε σχετικά έγγραφα και γίνεται αναφορά σε προβλήματα που δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστούν με διορθωτικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της σχεδίασης. Η ανάλυση κρισιμότητας πραγματοποιείται μετά από την ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης και επιπτώσεων και έχει ως αντικείμενο την ταξινόμηση του κάθε ενδεχομένου βλάβης που αναγνωρίστηκε ανάλογα με τη σοβαρότητα του και την πιθανότητα εμφάνισης του σύμφωνα με τα υπάρχοντα διαθέσιμα δεδομένα. Η ανάλυση κρισιμότητας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για όλα τα εξαρτήματα που αποτελούν το σύστημα. Η ποιοτική ανάλυση κρισιμότητας εφαρμόζεται όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για τους ρυθμούς βλαβών των εξαρτημάτων, ενώ η ποσοτική ανάλυση κρισιμότητας εφαρμόζεται όταν, θεωρώντας κάποια δεδομένα αξιοπιστίας των εξαρτημάτων, υπολογίζονται συγκεκριμένοι δείκτες κρισιμότητας. Τα αποτελέσματα και των δύο κατηγοριών των αναλύσεων πρέπει να παρακολουθούν την εξέλιξη του σχεδιασμού του συστήματος και να αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με αυτή. Η ποιοτική ανάλυση κρισιμότητας χαρακτηρίζει τα ενδεχόμενα βλαβών που μπορούν να συμβούν και τα κατατάσσει σε επίπεδα θεωρώντας ως παράμετρο την πιθανότητα εμφάνισής τους. Αυτά τα επίπεδα είναι τα ακόλουθα:. Επίπεδο Α Συχνό: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης κατά τη διάρκεια του διαστήματος του εξαρτήματος. Ως υψηλή πιθανότητα θεωρείται η πιθανότητα εμφάνισης του ενδεχομένου βλάβης που είναι μεγαλύτερη από 20% της συνολικής πιθανότητας βλάβης. 2. Επίπεδο Β Πιθανό: Υπάρχει σημαντική πιθανότητα εμφάνισης κατά τη διάρκεια του διαστήματος του εξαρτήματος. Ως σημαντική πιθανότητα θεωρείται η πιθανότητα εμφάνισης του ενδεχομένου βλάβης που είναι μεγαλύτερη από 0% και μικρότερη από 20% της συνολικής πιθανότητας εμφάνισης βλάβης. 3. Επίπεδο C Περιστασιακό: Το ενδεχόμενο βλάβης χαρακτηρίζεται ως περιστασιακό όταν η πιθανότητα εμφάνισης του είναι μεγαλύτερη από % και μικρότερη από 0% της συνολικής πιθανότητας εμφάνισης βλάβης. 4. Επίπεδο D Ασυνήθιστο: Το ενδεχόμενο βλάβης χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστο όταν η πιθανότητα εμφάνισής του είναι μεγαλύτερη από 0,% και μικρότερη από % της συνολικής πιθανότητας εμφάνισης βλάβης. 5. Επίπεδο E Μη πιθανό: Το ενδεχόμενο βλάβης χαρακτηρίζεται ως μη πιθανό όταν η πιθανότητα εμφάνισής του είναι αμελητέα και είναι μικρότερη από 0,% της συνολικής πιθανότητας εμφάνισης βλάβης. Θεωρώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης και επιπτώσεων και τις εκτιμήσεις των δεικτών αξιοπιστίας, υπολογίζονται οι ακόλουθοι δείκτες που σχετίζονται με τα ενδεχόμενα βλάβης:. Πιθανότητα επιπτώσεων της βλάβης β: Εκτιμάται από τον αναλυτή του συστήματος και δείχνει τη δεσμευμένη πιθανότητα το συγκεκριμένο ενδεχόμενο βλάβης να έχει επίπτωση στη λειτουργία της συσκευής σύμφωνα με το επίπεδο σοβαρότητας που χαρακτηρίζεται, θεωρώντας ότι το ενδεχόμενο έχει συμβεί. Η επιλογή γίνεται θεωρώντας τα ακόλουθα διαστήματα: Επίπτωση από τη βλάβη Τιμή β,00 Πιθανή απώλεια >0, μέχρι <,0 Λιγότερο πιθανή απώλεια >0 μέχρι =0, Καμιά επίπτωση 0 2. Αναλογία ενδεχομένου βλάβης α: Είναι η πιθανότητα η βλάβη του εξαρτήματος να οφείλεται στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο βλάβης και μία εκτίμησή της δίνεται από σχετικές βάσεις δεδομένων, όπως είναι η FMD9. Το άθροισμα των λόγων α για όλα τα ενδεχόμενα βλάβης που μπορούν να συμβούν σε ένα εξάρτημα πρέπει να ισούται με τη μονάδα. 3. Ρυθμός βλάβης του εξαρτήματος λ p: Είναι δυνατόν να υπολογιστεί εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία εκτίμησης δεικτών αξιοπιστίας της προηγούμενης παραγράφου. 4. Χρόνος t: Εκφράζεται σε ώρες. 5. Δείκτης κρισιμότητας του ενδεχομένου βλάβης C m: Προκύπτει χρησιμοποιώντας τους προηγούμενους δείκτες για κάθε ενδεχόμενο βλάβης m ενός εξαρτήματος ως ακολούθως C m =βαλ p t (6) 6. Δείκτης κρισιμότητας εξαρτήματος C r: Αντιστοιχεί σε κάθε εξάρτημα r που αναλύεται και υπολογίζεται για κάθε κατηγορία σοβαρότητας. Οι δείκτες κρισιμότητας του εξαρτήματος αφορούν τα ενδεχόμενα βλάβης μίας ορισμένης κατηγορίας σοβαρότητας. Για κάθε κατηγορία σοβαρότητας s, ο δείκτης C rs υπολογίζεται από το άθροισμα των αντίστοιχων δεικτών C m ως: όπου είναι: j C rs = (βαλ t) m=, 2, 3,,j (7) m= p m 5

6 C rs: δείκτης της κρισιμότητας του εξαρτήματος r για την κατηγορία σοβαρότητας s (I- καταστροφική,ii- κρίσιμη,iii- σημαντική, IV- επουσιώδης ) m: ενδεχόμενα βλάβης του εξαρτήματος που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη κατηγορία σοβαρότητας s j: συνολικός αριθμός των ενδεχομένων βλάβης του εξαρτήματος στη συγκεκριμένη κατηγορία σοβαρότητας s. Οι δείκτες C rs απεικονίζονται σε ένα πίνακα κρισιμότητας, σε συνάρτηση με την κατηγορία σοβαρότητας s όπου κατατάσσονται, και εξάγονται συμπεράσματα για τα ευαίσθητα σημεία του συστήματος και τις διορθωτικές ενέργειες που πιστεύεται ότι οδηγούν σε βελτίωση της αξιοπιστίας του. 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας και η ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης επιπτώσεων και κρισιμότητας εφαρμόστηκε σε μία συσκευή ηλεκτρονικών ισχύος όπως είναι ένα παλμοτροφοδοτικό (Switched Mode Power Supply- SMPS),. Το διάγραμμα του κυκλώματος της συσκευής παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Τα παλμοτροφοδοτικά είναι ουσιαστικά μετατροπείς συνεχούς τάσης (DC - DC), που αρχικά μετατρέπουν την εναλλασσόμενη τάση τροφοδοσίας σε συνεχή, διαμέσου μίας μη ελεγχόμενης ανόρθωσης και στη συνέχεια μετατρέπουν την τιμή της συνεχούς αυτής τάσης σε κάποια επιθυμητή τιμή μέσω ενός κατατμητή (Chopper). Για να παραμένει η τάση εξόδου ενός παλμοτροφοδοτικού σταθερή σε σχέση με τις διακυμάνσεις της τάσης εισόδου χρησιμοποιείται ένα κύκλωμα ελέγχου, το οποίο αποτελείται από ολοκληρωμένα κυκλώματα. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της τάσης εξόδου ενός παλμοτροφοδοτικού είναι η διαμόρφωση εύρους παλμών (Pulse Width Modulatio PWM). Στο κύκλωμα του Σχήματος 2, ένας κατατμητής τάσης που αποτελείται κυρίως από ένα MOSFET ισχύος μετατρέπει την ανορθωμένη τάση που δίνει η γέφυρα διόδων στην είσοδο σε εναλλασσόμενη παλμική τάση και τροφοδοτεί το πρωτεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή. Η τάση αυτή έχει μεγάλη συχνότητα (20-300kHz) που σημαίνει ότι ο απαιτούμενος μετασχηματιστής είναι μικρός, ελαφρύς και χαμηλού κόστους. Η εναλλασσόμενη τάση στο δευτερεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή ανορθώνεται και φιλτράρεται έτσι ώστε να τροφοδοτήσει το φορτίο. Ο έλεγχος της τάσης εξόδου και οι παλμοί έναυσης του τρανζίστορ ισχύος επιτυγχάνονται από το ολοκληρωμένο κύκλωμα SG525A, προστατεύοντας επιπλέον το τροφοδοτικό από την εμφάνιση υψηλών ρευμάτων. Σχήμα 2: Σχηματικό διάγραμμα του κυκλώματος ενός παλμοτροφοδοτικού Αρχικά έγινε η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας των εξαρτημάτων και της συσκευής του παλμοτροφοδοτικού με τις μεθόδους της απαρίθμησης των τύπων και της ανάλυσης των καταπονήσεων. Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας και την εκτέλεση των υπολογισμών χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα μελετών αξιοπιστίας RELEX. Τα αποτελέσματα που ευρέθησαν για τους ρυθμούς βλάβης των εξαρτημάτων του παλμοτροφοδοτικού φαίνoνται στον Πίνακα 2 και για τις δύο εφαρμοσθείσες μεθόδους, της απαρίθμησης των τύπων και της ανάλυσης των καταπονήσεων. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται με γραφικό τρόπο οι ρυθμοί βλάβης της συσκευής του τροφοδοτικού και των εξαρτημάτων του με τους υψηλότερους ρυθμούς βλάβης. Ο συνολικός ρυθμός βλάβης της συσκευής που προκύπτει εφαρμόζοντας τη μέθοδο της ανάλυσης των καταπονήσεων είναι μεγαλύτερος από αυτόν που προκύπτει εφαρμόζοντας τη μέθοδο της απαρίθμησης των τύπων, διότι υπάρχουν εκτιμήσεις για αυξημένη θερμοκρασία της συσκευής. Επίσης από τη γραφική παράσταση του Σχήματος 3, φαίνεται χαρακτηριστικά ότι ο οπτικός συζεύκτης (Optocoupler), το τρανζίστορ Q, η δίοδος D5, το ολοκληρωμένο SG525 και ο μετασχηματιστής T εμφανίζουν τους υψηλότερους ρυθμούς βλάβης σε σχέση με τα υπόλοιπα εξαρτήματα του παλμοτροφοδοτικού. Επίσης, το άθροισμα των ρυθμών 6

7 βλάβης είναι περίπου ίσο με ¾ του συνολικού ρυθμού και συνεπώς αποτελούν τα πιθανότερα εξαρτήματα για εμφάνιση βλάβης. Ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες στο σχεδιασμό για τη βελτίωση του ρυθμού βλάβης των εξαρτημάτων είναι η επιλογή καλύτερης ποιότητας κατασκευής τους, θεώρηση πλεονασμού εξαρτημάτων (redudacy) και χαμηλότερες θερμικές και ηλεκτρικές καταπονήσεις,. ΠΊΝΑΚΑΣ ΙΙ ΡΥΘΜΟΊ ΒΛΆΒΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ Ρυθμός Βλάβης (βλάβες / εκατομμύριο ώρες) Ονομασία Εξαρτήματος Απαρίθμηση των τύπων (Parts cout) Ανάλυση των καταπονήσεων (Part Stress) D, D2, D3, D4 0, ,0523 C6 0,0070 0,0668 C7 0,0070 0,0035 R9, R0 0, , R8, R 0, , Q 0, , T 0, ,5776 D5 0, , D6, D7 0, , C8 0,0070 0, C9 0,0070 0, C0 0,0070 0,02690 L 0, ,00058 R, R2, R3, R4, R5, R6, R7 0, , C 0,0070 0,0063 C2 0,0070 0,00244 C3 0,0070 0, C4 0,0070 0,0022 C5 0,0070 0,00244 SG525 0, ,07888 ΣΥΖΕΥΚΤΗΣ 0, , ΣΥΣΚΕΥΗ 0,8848,33.2 Ρυθμός Βλάβης (βλάβες / εκατομμύριο ώρες) ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ 0 ΣΥΣΚΕΥΗ Q ΣΥΖΕΥΚΤΗΣ D5 SG525 T ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Σχήμα 3: Ρυθμοί βλάβης του παλμοτροφοδοτικού και των εξαρτημάτων του σύμφωνα με τη μέθοδο της απαρίθμησης των τύπων και της ανάλυσης των καταπονήσεων Στη συνέχεια εφαρμόστηκε η ανάλυση FMECA και τα αποτελέσματα που ευρέθησαν παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙΙ. Το παλμοτροφοδοτικό διαιρέθηκε σε δύο υποσυστήματα, το υποσύστημα μετατροπέα DC - DC που δημιουργεί την τελική τάση εξόδου της συσκευής και το υποσύστημα διαμόρφωσης εύρους παλμών που ελέγχει τη διακοπτική λειτουργία του τρανζίστορ MOSFET και προστατεύει τη λειτουργία της συσκευής από υψηλά ρεύματα. Το υποσύστημα διαμόρφωσης εύρους παλμών βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο διάρθρωσης από το υποσύστημα μετατροπέα DC - DC. ΠΊΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 7

8 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΒΛΑΒΗΣ Q (τρανζιστορ) T (μετασχηματιστής) UES306 (δίοδος D5) SG525 (IC) ΣΥΖΕΥΚΤΗΣ Βραχυκύκλωμα ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Βραχυκύκλωμα Χαμηλή τάση εξόδου διακοπτικής Μεταβολή Υποβάθμιση της χαρακτηριστικών διακοπτικής παραμέτρων διακοπτικής Ανοικτοκύκλωμα Υψηλή τάση διακοπτικής εξόδου Ανοικτοκύκλωμα μετασχηματισμού της τάσης Βραχυκύκλωμα Μεταβολή χαρακτηριστικών παραμέτρων Βραχυκύκλωμα Ανοικτοκύκλωμα Μεταβολή χαρακτηριστικών παραμέτρων Λανθασμένη έξοδος Μηδενική έξοδος Βλάβη Βραχυκύκλωμα Υποβάθμιση της εξόδου Λανθασμένη τάση στο πρωτεύον Τ Λανθασμένη τάση στο πρωτεύον Τ Μικρή υποβάθμιση της τάσης στο πρωτεύον του Τ Υποβάθμιση στον έλεγχο PWM της τάσης ελέγχου PWM ελέγχου της τάσης ΑΝΆΛΥΣΗ FMECA ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Υποβάθμιση Υποβάθμιση Αμελητέα υποβάθμιση της ελέγχου PWM ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ Υποβάθμιση Υποβάθμιση Αμελητέα υποβάθμιση της ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ β α λ (βλάβες/ εκ/μύριο ώρες) Κρισιμότητα ενδεχόμενου βλάβης Καταστροφική 0,5 0, ,570 Κρίσιμη 0,22 0, , Σημαντική 0,7 0, , Κρίσιμη 0,05 0, ,05403 Κρίσιμη 0,05 0, ,05403 Κρίσιμη 0,42 0,5776 0, Καταστροφική 0,42 0,5776 0, Σημαντική 0,6 0,5776 0,08524 Κρίσιμη 0,49 0, , Κρίσιμη 0,36 0, ,03588 Επουσιώδης 0, 0,5 0, ,04924 Κρίσιμη 0,77 0, , Κρίσιμη 0,23 0, ,0843 Κρίσιμη 0, , Τα πεδία που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων μίας τυπικής ανάλυσης FMECA είναι τα ακόλουθα: Ονομασία του εξαρτήματος Ενδεχόμενο βλάβης (τρόπος βλάβης) Επίπτωση στο ίδιο επίπεδο διάρθρωσης, η οποία σημαίνει την περιγραφή της δυσ που εμφανίζεται στο υποσύστημα που ανήκει το κάθε εξάρτημα Επίπτωση στο ανώτερο επίπεδο διάρθρωσης, η οποία στην περίπτωση του υποσυστήματος DC-DC είναι η τελική έξοδος της συσκευής ενώ στην περίπτωση του υποσυστήματος διαμόρφωσης εύρους παλμών είναι το υποσύστημα μετατροπέα DC-DC Επίπτωση στην τελική έξοδο του συστήματος Σοβαρότητα του ενδεχομένου βλάβης Πιθανότητα επιπτώσεων της βλάβης β Αναλογία του ενδεχομένου βλάβης α Ρυθμός βλάβης λ Κρισιμότητα του ενδεχομένου βλάβης C m Στον Πίνακα ΙV παρουσιάζονται οι δείκτες κρισιμότητας C rs των εξαρτημάτων για τις διάφορες κατηγορίες σοβαρότητας των ενδεχομένων βλάβης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης FMECA που παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙΙ, τα ενδεχόμενα βλάβης που χαρακτηρίζονται ως βλάβη του συζεύκτη και βραχυκύκλωμα του MOSFET Q εμφανίζουν τους υψηλότερους δείκτες κρισιμότητας. Συγκεκριμένα, το βραχυκύκλωμα του Q χαρακτηρίζεται και από υψηλότερο επίπεδο σοβαρότητας ( καταστροφική ) από τη βλάβη του συζεύκτη. Επίσης, στον Πίνακα IV, το τρανζίστορ Q εμφανίζει τους υψηλότερους δείκτες κρισιμότητας εξαρτήματος στις τρεις πρώτες κατηγορίες σοβαρότητας ενδεχομένων βλάβης (0,570 για καταστροφική σοβαρότητα, 0, για κρίσιμη σοβαρότητα, 0, για σημαντική σοβαρότητα). Όμως ο οπτικός συζεύκτης (Optocoupler) εμφανίζει ένα τρόπο βλάβης με κρίσιμη σοβαρότητα (σύμφωνα με την FMD9) και έχει ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό βλάβης. Επίσης, ο μετασχηματιστής T, η δίοδος D5 και το ολοκληρωμένο SG525 εμφανίζουν σημαντικούς δείκτες κρισιμότητας εξαρτήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον Πίνακα IV η δίοδος D5 (UES306) και το ολοκληρωμένο κύκλωμα SG525 έχουν υψηλότερους δείκτες κρισιμότητας για στάθμες σοβαρότητας κρίσιμη και σημαντική, αλλά επειδή δεν εμφανίζουν ενδεχόμενα βλάβης με επίπεδο σοβαρότητας καταστροφική, τα ενδεχόμενα βλάβης τους μπορούν να 8

9 θεωρηθούν μικρότερης σημαντικότητας σε σχέση με αυτά του MOSFET και του συζεύκτη. Επίσης, στον Πίνακα III το ενδεχόμενο βλάβης χαμηλή τάση εξόδου του τρανζίστορ Q έχει κρισιμότητα 0, και σοβαρότητα κρίσιμη, ενώ το ενδεχόμενο βλάβης βραχυκύκλωμα του μετασχηματιστή έχει μικρότερη κρισιμότητα (0,048626) αλλά σοβαρότητα καταστροφική. Οι διαφορετικές τιμές των δεικτών κρισιμότητας σε συνάρτηση με τις διαφορετικές στάθμες σοβαρότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ιεράρχηση των διορθωτικών ενεργειών του σχεδιασμού, ανάλογα με την εφαρμογή της συσκευής σε πραγματικές συνθήκες. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα του παλμοτροφοδοτικού, για τα οποία δεν εμφανίζονται αποτελέσματα στην ανάλυση FMECA, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλό ρυθμό βλάβης (συγκεκριμένα πολύ μικρότερο του 5% του συνολικού ρυθμού βλάβης της συσκευής), με αποτέλεσμα οι αντίστοιχοι δείκτες της ανάλυσης FMECA να είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και να παραλείπονται στην παρούσα εργασία. ΠΊΝΑΚΑΣ IV ΔΕΊΚΤΕΣ ΚΡΙΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΆΛΥΣΗ FMECA. Δείκτες Κρισιμότητας Εξαρτήματος σε σχέση με τη Σοβαρότητα των Ενδεχομένων Βλάβης σύμφωνα με την Τυπική Ανάλυση FMECA Καταστροφική Κρίσιμη Σημαντική Επουσιώδης Εξάρτημα ΣΥΖΕΥΚΤΗΣ Δεν υπάρχει 0, Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει Q (τρανζίστορ) 0,570 0, , Δεν υπάρχει T (μετασχ/της) 0, , ,08524 Δεν υπάρχει UES306 (δίοδος Δεν υπάρχει 0, Δεν υπάρχει 0,04924 D5) SG525 (IC) Δεν υπάρχει 0,07888 Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι διαδικασίες διασφάλισης της αξιοπιστίας αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού και ανάπτυξης των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος. Στην εργασία παρουσιάζεται μία αναλυτική μέθοδος εκτίμησης των δεικτών αξιοπιστίας των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος και μία διαδικασία ανάλυσης των ενδεχομένων βλάβης επιπτώσεων και κρισιμότητας (FMECA). Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας στηρίζεται στο πρότυπο MIL-HDBK- 27F και περιλαμβάνει δύο μεθόδους ( απαρίθμηση των τύπων και ανάλυση των καταπονήσεων ) που εφαρμόζονται ανάλογα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων της συσκευής. Οι δείκτες που υπολογίζονται χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης επιπτώσεων και κρισιμότητας (FMECA), η οποία στηρίζεται στα πρότυπα MIL-STD-629 και FMD9. Η αναπτυχθείσα ανάλυση αξιοπιστίας εφαρμόζεται σε ένα παλμοτροφοδοτικό (SMPS). Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας της συσκευής γίνεται εφαρμόζοντας αρχικά την απαρίθμηση των τύπων και στη συνέχεια την ανάλυση των καταπονήσεων, προτείνοντας ένα σχέδιο μειωμένων ηλεκτρικών και θερμικών καταπονήσεων των εξαρτημάτων. Η μοντελοποίηση της συσκευής και ο υπολογισμός των δεικτών έγινε με χρήση του προγράμματος μελετών αξιοπιστίας RELEX. Τα εξαρτήματα που εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές ρυθμού βλάβης αναγνωρίζονται και προτείνονται πιθανές διορθωτικές ενέργειες με σκοπό τον περιορισμό τους. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μία ανάλυση FMECA του παλμοτροφοδοτικού όπου εντοπίστηκαν τα κρισιμότερα ενδεχόμενα βλάβης της συσκευής, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των ρυθμών βλάβης που είχαν υπολογιστεί. 6. ΑΝΑΦΟΡΕΣ [] Ε. Διαλυνάς, Ανάλυση Αξιοπιστίας Τεχνολογικών Συστημάτων, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα, 998. [2] D. LaCombe, Reliability Cotrol for Electroic Systems, Marcel Dekker, New York, 999. [3] A. Birolii, Reliability Egieerig, Spriger Verlag, Berli, 999. [4] J. Pukite, P. Pukite, Modelig for Reliability Aalysis, IEEE Press, New York, 998. [5] MIL-HDBK-27F, Reliability Predictio of Electroic Equipmet, Departmet of Defese, Washigto DC, U.S.A., 99. [6] V. R.Lalli, H. A. Malec, M. H. Packard, Reliability ad Maitaiability Traiig, NASA-TP , USA, July [7] NPRD-95, Noelectroic Parts Reliability Data, Reliability Aalysis Ceter, U.S.A., 995. [8] MIL-HDBK-629A, Procedures for Performig a Failure Mode Effects ad Criticality Aalysis, Departmet of Defese, Washigto DC, U.S.A., 980. [9] SAEARP5580: Recommeded Failure Mode ad Effects Aalysis (FMEA) Practices for No-Automobile Applicatios, Society of Automotive Egieers, U.S.A.,

10 [0]IEC 6082 (985-07), Aalysis Techiques for System Reliability - Procedure for Failure Mode ad Effects Aalysis (FMEA), Iteratioal Electrotechical Commissio, Geeva, Switzerlad, []S. H.Teg, S. Y. Ho, Failure Mode ad Effects Aalysis: A Itegrated Approach for Product Desig ad Process Cotrol, Iteratioal Joural of Quality ad Reliability Maagemet, Vol. 3, No. 5, 996, pp [2]P. G Hawkis., D. J. Woollos, Failure Modes ad Effects Aalysis of Complex Egieerig Systems Usig Fuctioal Models, Artificial Itelligece i Egieerig, Vol. 2, 998, pp [3]Relex 7 Reliability Predictio Software, Relex Software Corporatio, U.S.A.,998. [4]FMD9, Failure Mode Data, IIT Research Istitute / Reliability Aalysis Ceter, New York, USA, 99. [5]Σ. Μανιάς, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα, 988. [6]N. Moha, Power Electroics: Coverters, Applicatios ad Desig, Joh Wiley ad Sos, New York,

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 DC ΔΙΑΚΟΠΤΙΚA ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T... ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα ης ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών Μία PWM κυματομορφή στην πραγματικότητα αποτελεί μία περιοδική κυματομορφή η οποία έχει δύο τμήματα. Το τμήμα ΟΝ στο οποίο η κυματομορφή έχει την μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστήµατα µε στοιχεία συνδεδεµένα σε σειρά Με χρήση των αποτελεσµάτων από τα διαγράµµατα Markov, είναι δυνατόν να δηµιουργούνται ισοδύναµα διαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Μελέτη Χαρακτηριστικών V-I Μηχανής Ηλεκτροσυγκόλλησης Τύπου Αντιστροφέα Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Ημιανορθωτής. Πλήρης ανορθωτής

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Ημιανορθωτής. Πλήρης ανορθωτής Ημιανορθωτής 1 Πλήρης ανορθωτής 2 1 Πλήρης τριφασικός ανορθωτής 3 Φίλτρα στη έξοδο του Ανορθωτή Η έξοδος των ανορθωτών μπορεί να εξομαλυνθεί ακόμα περισσότερο με τη χρήση φίλτρων διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Χωρητική Αντιστάθμιση Ισχύος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

DC-DC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ DC-DC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Ε. Καρφόπουλος, Π. Πάχος, Π. Παναγής, Κ. Παύλου, Στ. Μανιάς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

DC-DC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ DC-DC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Ε. Καρφόπουλος, Π. Πάχος, Π. Παναγής, Κ. Παύλου, Στ. Μανιάς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ.

Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ. Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ. Ευθυμίου Σωτήρης Δέδες Παναγιώτης 26/06/2014 Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η συνοπτική περιγραφή τριών διαφορετικών μεθόδων ελέγχου κινητήρων Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Theory Greek (Cyprus) Μη γραμμική δυναμική σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα (10 μονάδες)

Theory Greek (Cyprus) Μη γραμμική δυναμική σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα (10 μονάδες) Q2-1 Μη γραμμική δυναμική σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα (10 μονάδες) Παρακαλείστε, να διαβάσετε τις Γενικές Οδηγίες που βρίσκονται σε ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε την επίλυση αυτού του προβλήματος. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444.οργανωτικά Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το βιβλίο Ned Mohan First course on Power Electronics

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη. Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας Τεχνολογία Γ' Λυκείου. Σχολική χρονιά:

Εξεταστέα Ύλη. Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας Τεχνολογία Γ' Λυκείου. Σχολική χρονιά: Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας Τεχνολογία Γ' Λυκείου Σχολική χρονιά: 2014-2015 Εξεταστέα Ύλη Εργονομία Ορισμός εργονομίας Προσαρμοστικότητα (σελ. 3) και συνέπειες μη προσαρμογής Τομείς που λαμβάνει υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος

ΑΣΚΗΣΗ 6 Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 6 Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος 61 Απαραίτητα όργανα και υλικά 1 Βολτόμετρο 2 Αμπερόμετρο 3 Τροφοδοτικό συνεχόμενου και εναλλασσόμενου ηλεκτρικού σήματος 4 Πλακέτα

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της Άσκησης: Στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή υπό φορτίο. 1. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Εφαρμογή 01 Μονοφασικός Μετασχηματιστής : Ρεύμα Μαγνήτισης 1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με την δομή και την κατασκευή ενός μετασχηματιστή (υλικά, γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Αρχές Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ενότητα : Ψηφιακός Έλεγχος Συστημάτων Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Πρακτική Τάξη: Β' Μάθημα: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. Μαθητών :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολ.& Εργ. Ηλεκτρονικών Τάξη: Β Αρ. Μαθητών: 8 Κλάδος: Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε ένα ανοιχτό σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G η έξοδος Υ και είσοδος Χ συνδέονται με τη σχέση: Y=G*Χ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κυκλωμάτων. Φώτης Πλέσσας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Ανάλυση Κυκλωμάτων. Φώτης Πλέσσας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Κυκλώματα Δύο Ακροδεκτών Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εισαγωγή Τα ηλεκτρικά κυκλώματα ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή Η τυποποιηµένη διαδικασία µοντελοποίησης της αξιοπιστίας συστηµάτων είναι η αποσύνθεση του σε υποσυστήµατα και εκτίµηση των δεικτών του συστήµατος σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Θεωρήματα κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 7 Θεωρήματα κυκλωμάτων Κεφάλαιο 7 Θεωρήματα κυκλωμάτων 1 7 Θεωρήματα κυκλωμάτων (Circuits Theorems) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η dc πηγή τάσης Η πηγή ρεύματος Μετασχηματισμοί πηγών Το Θεώρημα της Υπέρθεσης Το Θεώρημα Thevenin Το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού μετατροπέα και συστήματος τηλεμετρίας ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος»

Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού μετατροπέα και συστήματος τηλεμετρίας ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού μετατροπέα και συστήματος τηλεμετρίας ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Παπαμανώλης Πάντελής (Σπουδαστής Σχολής ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ) 1 Δομή της παρουσίασης 1. Ο ρόλος των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Δ. Ράπτης, Α. Κλαδάς Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος Τομέας Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT. Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT. Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος II

Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ενότητα 1: (DC-DC Converters) Δρ.-Μηχ. Εμμανουήλ Τατάκης, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Παρουσίαση και επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης.

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Αντικείμενο Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Εισαγωγή Εισαγωγή Συντελεστής ισχύος Επομένως με μειωμένο συντελεστή ισχύος έχουμε:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής Ο διαφορικός ενισχυτής (differential amplifier) είναι από τα πλέον διαδεδομένα και χρήσιμα κυκλώματα στις ενισχυτικές διατάξεις. Είναι βασικό δομικό στοιχείο του τελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος II

Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ενότητα 2: Μετατροπείς Συνεχούς Τάσης σε Εναλλασσόμενη Τάση (DC-AC Converers ή Inverers) Δρ.-Μηχ. Εμμανουήλ Τατάκης, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Theory Greek (Greece) Μη Γραμμική Δυναμική σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα (10 Μονάδες)

Theory Greek (Greece) Μη Γραμμική Δυναμική σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα (10 Μονάδες) Q2-1 Μη Γραμμική Δυναμική σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα (10 Μονάδες) Παρακαλείστε να διαβάσετε τις Γενικές Οδηγίες στον ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε το πρόβλημα αυτό. Εισαγωγή Τα δισταθή μη γραμμικά ημιαγώγιμα

Διαβάστε περισσότερα

Theory Greek (Greece) Μη Γραμμική Δυναμική σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα (10 Μονάδες)

Theory Greek (Greece) Μη Γραμμική Δυναμική σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα (10 Μονάδες) Q2-1 Μη Γραμμική Δυναμική σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα (10 Μονάδες) Παρακαλείστε να διαβάσετε τις Γενικές Οδηγίες στον ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε το πρόβλημα αυτό. Εισαγωγή Τα δισταθή μη γραμμικά ημιαγώγιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΣΥΝΘΕΣΗ DC ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ AC Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 1 Τα Θέματα Διακοπτικός πόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Ενότητα 5: DC λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα 5: DC λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Ενότητα 5: D λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης reative

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Διπολικά τρανζίστορ Το διπολικό τρανζίστορ (bipolar ή BJT) είναι ένας κρύσταλλος τριών στρωμάτων με διαφορετικό επίπεδο εμπλουτισμού: τον εκπομπό Ε, τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 13: Ισχύς σε κυκλώματα ημιτονοειδούς διέγερσης Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο της άσκησης

Περιεχόμενο της άσκησης Προαπαιτούμενες γνώσεις Επαφή p- Στάθμη Fermi Χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης Ορθή και ανάστροφη πόλωση Περιεχόμενο της άσκησης Οι επαφές p- παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον επειδή βρίσκουν εφαρμογή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Άσκηση 9 Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Στοιχεία Θεωρίας Η αναγκαιότητα του να ελέγχονται οι κατασκευές (ή έστω ορισμένα σημαντικά τμήματα ή στοιχεία τους) ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.-Ηλ. Μηχ. Ν. Π. Παπανικολάου (1), Δρ.-Ηλ. Μηχ. Ε. Κ. Τατάκης (2)

Δρ.-Ηλ. Μηχ. Ν. Π. Παπανικολάου (1), Δρ.-Ηλ. Μηχ. Ε. Κ. Τατάκης (2) ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΥΠΟΥ FLYBACK ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Δρ.-Ηλ. Μηχ. Ν. Π. Παπανικολάου (1),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι να γνωρίσει ο σπουδαστής αφενός τις προϋποθέσεις παραλληλισμού δυο μετασχηματιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα

Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα Ενότητα 4: Έλεγχος ισχύος που συνδέεται στο δίκτυο Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος

Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Πρόλογος Σ κοπός του παρόντος βιβλίου είναι να διερευνήσει τη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) υπό την επίδραση διαταραχών. Καλύπτει την ύλη του μαθήματος «Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι Καθηγητής: Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Εργαστηριακοί Συνεργάτες: Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Διάλεξη 3: Δίοδος pn (συνέχεια) - Δίοδος Zener Δρ Δημήτριος Λαμπάκης 1 Ημιανόρθωση Έχει μια δίοδο pn σε σειρά με μια αντίσταση φορτίου Η τάση στα άκρα της αντίστασης φορτίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Μέτρηση και Διόρθωση Συντελεστή Ισχύος (Power Factor) Λευκωσία, 2015 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Πειραματική διάταξη μελέτης, της χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Επισημάνσεις από τη θεωρία. 1 Ηλεκτρικό δίπολο ονομάζουμε κάθε ηλεκτρική συσκευή που έχει δύο πόλους (άκρα) και όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V.

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. Έχουμε ένα λαμπτήρα με τις ενδείξεις 100 W και 220 V. α. Ποια η σημασία αυτών των στοιχείων; β. Να βρεθεί η αντίσταση του λαμπτήρα. γ. Να βρεθεί η ενέργεια που απορροφά ο λαμπτήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος Ηλεκτρονικά Ισχύος Πρόκειται για στοιχεία κατασκευασμένα από υλικά με συγκεκριμένες μη γραμμικές ηλεκτρικές ιδιότητες (ημιαγωγά στοιχεία) Τα κυριότερα από τα στοιχεία αυτά είναι: Η δίοδος Το thyristor

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MOS KAI CMOS

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MOS KAI CMOS Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MOS KAI CMOS Α. Αναστροφέας MOSFET. Α.1 Αναστροφέας MOSFET µε φορτίο προσαύξησης. Ο αναστροφέας MOSFET (πύλη NOT) αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού

Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η λειτουργία των κυκλωμάτων χρονισμού. Τα κυκλώματα αυτά παρουσιάζουν πολύ μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον και απαιτείται να λειτουργούν με

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κυκλωμάτων. Φώτης Πλέσσας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Ανάλυση Κυκλωμάτων. Φώτης Πλέσσας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Στοιχεία Δύο Ακροδεκτών Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Αντιστάτης Πηγές τάσης και ρεύματος Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής

Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής Χρήση διατάξεων προστασίας από ρεύματα διαφυγής για SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL και SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα