ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΗΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΗΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ"

Transcript

1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΗΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Ηλίας Π. Ζαφειρόπουλος, Ευάγγελος Ν. Διαλυνάς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ηρώων Πολυτεχνείου 9,Ζωγράφου 5773, Αθήνα Τηλ: , Fax: Περίληψη Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη σύγχρονων και ανταγωνιστικών συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος απαιτεί την εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης της αξιοπιστίας τους. Η ποσοτική εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας (ρυθμός βλάβης, μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών κ.α.) αποτελεί το βασικό στάδιο εκπόνησης μελετών αξιοπιστίας, παρέχοντας αριθμητικά κριτήρια για την εφαρμογή όλων των υπολοίπων αναλύσεων της αξιοπιστίας, όπως είναι η ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης, επιπτώσεων και κρισιμότητας (Failure Modes Effects ad Criticality Aalysis - FMECA). Η μέθοδος αυτή αναγνωρίζει τα ενδεχόμενα βλάβης των εξαρτημάτων, τις επιδράσεις τους στη λειτουργία των υποσυστημάτων και του συνολικού συστήματος και υπολογίζει διάφορους δείκτες για την εκτίμηση της κρισιμότητας των ενδεχομένων βλάβης στη λειτουργία του συστήματος. Η εργασία παρουσιάζει μία μέθοδο ανάλυσης της αξιοπιστίας των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος που αναπτύχθηκε στο ΕΜΠ και περιλαμβάνει την εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας και την ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης επιπτώσεων και κρισιμότητας (FMECA). Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας στηρίζεται στα διεθνή πρότυπα MIL-HDBK-27F και NPRD95, ενώ η ανάλυση FMECA στηρίζεται στα διεθνή πρότυπα MIL-STD-629 και FMD9. Η αναπτυχθείσα μέθοδος εφαρμόζεται για την ανάλυση αξιοπιστίας ενός παλμοτροφοδοτικού και υλοποιείται με τη χρήση του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή RELEX που είναι εξειδικευμένο για αναλύσεις αξιοπιστίας.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη σημερινή εποχή, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος και το υψηλό κόστος που προκύπτει από την απώλεια τους καθιστά επιτακτική την ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας τους από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού,,,. Οι αναλύσεις αξιοπιστίας συνεισφέρουν καθοριστικά στην πρόβλεψη της λειτουργικής συμπεριφοράς των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος, στον εντοπισμό πιθανών αδύνατων σημείων τους και στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους. Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος, όπως είναι ο Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών (ΜΧΜΒ) ή ο ρυθμός βλάβης, είναι δυνατόν να επιτευχθεί με κατάλληλα σχεδιασμένες δοκιμές ή με την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων από σχετικά επιστημονικά πρότυπα,,. Οι υπολογιζόμενοι δείκτες αξιοπιστίας χρησιμοποιούνται σε άλλες αναλύσεις αξιοπιστίας όπως είναι η ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης επιπτώσεων και κρισιμότητας (Failure Modes Effects ad Criticality Aalysis-FMECA) -. Η ανάλυση αυτή αναγνωρίζει λεπτομερώς τα ενδεχόμενα βλάβης των δομικών μονάδων μίας συσκευής και μελετά τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία της. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται και ιεραρχούνται με κατάλληλους δείκτες πιθανές αδυναμίες στη της συσκευής, έτσι ώστε να εφαρμοσθούν οι δυνατές διορθωτικές ενέργειες και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για την περίοδο εγγύησης και τις διαδικασίες συντήρησης της συσκευής,. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται μία μέθοδος που αναπτύχθηκε για την εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος και την ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης, επιπτώσεων και κρισιμότητας (FMECA). Η μέθοδος εκτίμησης των δεικτών αξιοπιστίας στηρίζεται στα βασικά χαρακτηριστικά του προτύπου MIL-HDBK-27F και συνδυάζεται με ένα σχέδιο μειωμένων καταπονήσεων των ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν αναλυτικά μαθηματικά μοντέλα εξαρτημάτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχετικές εκτιμήσεις των δεικτών αξιοπιστίας από τη βάση δεδομένων NPRD95. Οι απαιτούμενοι υπολογισμοί γίνονται με τη χρήση του εξειδικευμένου προγράμματος μελετών αξιοπιστίας RELEX. Η ανάλυση FMECA ακολουθεί τις βασικές αρχές των προτύπων MIL-STD-629 και FMD9 χρησιμοποιώντας τους δείκτες αξιοπιστίας των εξαρτημάτων όπως υπολογίστηκαν με την προηγούμενη μέθοδο,. Η αναπτυχθείσα μέθοδος εφαρμόζεται σε ένα παλμοτροφοδοτικό (Switched Mode Power Supply SMPS), υπολογίζοντας τους δείκτες αξιοπιστίας των εξαρτημάτων και της συνολικής

2 συσκευής, ενώ στη συνέχεια μελετώνται διεξοδικά τα ενδεχόμενα βλάβης και οι επιπτώσεις τους με εφαρμογή της ανάλυσης FMECA,. 2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος ξεκινά με την αποτύπωση της σχεδίασης σε ένα μπλοκ διάγραμμα αξιοπιστίας, όπου κάθε εξάρτημα ή δομική μονάδα χαρακτηρίζεται από δύο λειτουργικές καταστάσεις ( επιτυχής λειτουργία ή βλάβη ) και ο τύπος της συνδεσμολογίας εξαρτάται από τις απαιτήσεις της συσκευής. Η συνδεσμολογία σε σειρά σημαίνει ότι όλα τα εξαρτήματα είναι απαραίτητα για την επιτυχή λειτουργία της συσκευής, ενώ η παράλληλη συνδεσμολογία σημαίνει ότι η βλάβη όλων των εξαρτημάτων είναι το μόνο ενδεχόμενο που προκαλεί τη βλάβη του συστήματος. Επίσης, υπάρχουν επιπλέον τύποι συνδεσμολογίας (κ-από-ν, εφεδρεία με τέλεια ζεύξη κ.α.) για τη μοντελοποίηση σύνθετων λειτουργικών εξαρτήσεων μεταξύ των δομικών μονάδων. Στη γενική περίπτωση μελετών αξιοπιστίας, τα εξαρτήματα ή γενικότερα οι δομικές μονάδες των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος θεωρείται ότι χαρακτηρίζονται από σταθερό ρυθμό βλάβης και ότι όλες οι δομικές μονάδες είναι απαραίτητες για την επιτυχής λειτουργία των συσκευών. Συνεπώς, στο μπλοκ διάγραμμα αξιοπιστίας απεικονίζονται σε συνδεσμολογία σειράς, οπότε ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις: R sys ( λi) t λit i= = Ri ( t) = e = e i= i= ( t) = e () i= λsyst λ = λ (2) sys MTBF sys λ i = (3) sys όπου είναι: t R i(t) λ i λ sys R sys(t) MTBF sys : χρονική περίοδος της ανάλυσης : αριθμός των εξαρτημάτων ή δομικών μονάδων στο μπλοκ διάγραμμα αξιοπιστίας : αξιοπιστία του εξαρτήματος i τη χρονική στιγμή t : ρυθμός βλάβης του εξαρτήματος i : ρυθμός βλάβης του συστήματος : αξιοπιστία του συστήματος τη χρονική στιγμή t : μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών του συστήματος Η συνολική προτεινόμενη διαδικασία για την εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας παρουσιάζεται στο Σχήμα. Σχήμα : Προτεινόμενη διαδικασία για την εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας 2

3 Στα αρχικά στάδια σχεδιασμού μίας συσκευής ηλεκτρονικών ισχύος, αρκετά δεδομένα που αφορούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων της δεν έχουν καθοριστεί. Στη φάση αυτή, καταλληλότερη μέθοδος για την εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας των εξαρτημάτων είναι η μέθοδος Απαρίθμηση των Τύπων (Parts Cout). Οι απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή της μεθόδου είναι η γενική περιγραφή του κάθε εξαρτήματος, η τυποποιημένη ποιότητα κατασκευής του και ένας χαρακτηρισμός του περιβάλλοντος του, σύμφωνα με συγκεκριμένη κωδικοποίηση από τα σχετικά πρότυπα,. Ο ρυθμός βλάβης υπολογίζεται ως: λ sys = i= N λ όπου είναι: λ sys : ρυθμός βλάβης συστήματος : αριθμός διαφορετικών κατηγοριών εξαρτημάτων N i : ποσότητα εξαρτημάτων στην i-οστή κατηγορία εξαρτημάτων λ : τιμή ρυθμού βλάβης για την i-οστή κατηγορία (διαφοροποιείται με τον τύπο του περιβάλλοντος g i και κάθε τύπο εξαρτήματος) π : συντελεστής ποιότητας κατασκευής για την i-οστή κατηγορία. Q i i Στη συνέχεια, όταν η σχεδίαση της συσκευής έχει ολοκληρωθεί και είναι γνωστά τα ακριβή λειτουργικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται, όπως επίσης και οι τιμές των τάσεων και των ρευμάτων που αναπτύσσονται σε αυτά κατά τη λειτουργία της συσκευής, η καταλληλότερη μέθοδος εκτίμησης των δεικτών αξιοπιστίας είναι η Ανάλυση των Καταπονήσεων. Η μέθοδος αυτή παρέχει λεπτομερή μαθηματικά μοντέλα για πολλές κατηγορίες ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, όπου λαμβάνει επιπλέον υπόψη της τις θερμικές και ηλεκτρικές καταπονήσεις που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία της συσκευής,. Στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται κάποιο μαθηματικό μοντέλο, μπορεί να αναζητηθούν εκτιμήσεις του ρυθμού βλάβης από τη βάση δεδομένων NPRD95. Η θερμική και η ηλεκτρική καταπόνηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της ενός ηλεκτρονικού συστήματος επηρεάζουν σημαντικά τον αντίστοιχο ρυθμό βλαβών,. Ο κατάλληλος σχεδιασμός του ηλεκτρονικού συστήματος που αποσκοπεί στον περιορισμό των καταπονήσεων των εξαρτημάτων του αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία του. Ένας δείκτης της καταπόνησης των εξαρτημάτων είναι ο παράγοντας καταπόνησης S που ορίζεται ως: εφαρμοζόμενο φορτίο στο εξάρτημα S = (5) ονομαστικό φορτίο εξαρτήματος όπου με τον όρο φορτίο χαρακτηρίζεται το μέγεθος του εξαρτήματος που εξετάζεται σε κάθε περίπτωση, για παράδειγμα, τάση, θερμοκρασία, ισχύς, κ.α. Για τη διατήρηση των ρυθμών βλάβης σε χαμηλά επίπεδα, προτείνεται ένα σχέδιο με μειωμένες καταπονήσεις των εξαρτημάτων, το οποίο παρουσιάζεται στον Πίνακα Ι. Το σχέδιο αυτό συστήνεται να εφαρμόζεται κατά τη φάση της αναλυτικής σχεδίασης του συστήματος, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο προηγούμενο Σχήμα, περιγράφοντας τα άνω επιτρεπτά όρια των μεγεθών. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (FMECA) Η ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης και επιπτώσεων (FMECA) εφαρμόζεται στο στάδιο του σχεδιασμού των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος και πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις διάφορες αλλαγές σχεδιασμού έτσι ώστε να απεικονίζει με ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση της συσκευής. Η ανάλυση FMECA εντοπίζει τα εξαρτήματα ή δομικές μονάδες μίας συσκευής των οποίων οι βλάβες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία της, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για τον καθορισμό των διορθωτικών ενεργειών, των εργασιών προληπτικής συντήρησης, τα σημεία επιθεώρησης της ποιότητας και συμβάλλει καθοριστικά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου που προκαλούν τα ενδεχόμενα βλαβών. Η ανάλυση FMECA υλοποιείται ακολουθώντας τα ακόλουθα βασικά βήματα :. Καθορισμός του συστήματος που θα αναλυθεί: Περιλαμβάνει την αναγνώριση των εσωτερικών λειτουργιών του συστήματος και των λειτουργιών επικοινωνίας με το περιβάλλον, την αναμενόμενη απόδοση των διαφόρων επιπέδων του και τους ορισμούς των βλαβών που συμβαίνουν. Επίσης, απαιτείται η περιγραφή των διαφόρων περιόδων του συστήματος, οι αντίστοιχοι χρόνοι τους, η αναφoρά των επιμέρους ενεργειών, η περιγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών και η αναφορά των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται, με περιγραφή των εισόδων - εξόδων και της για κάθε ένα από αυτά. 2. Σχηματισμός μπλοκ διαγραμμάτων: Η λειτουργία των δομικών μονάδων του συστήματος, οι σχέσεις τους και οι αλληλεξαρτήσεις τους πρέπει να απεικονιστούν σε μπλοκ διαγράμματα και αξιοπιστίας, περιλαμβάνοντας τα δεδομένα για την αξιοπιστία των διαφόρων εξαρτημάτων. Πρέπει να γίνει επισήμανση της επικοινωνίας του συστήματος με άλλα συστήματα. ΠΊΝΑΚΑΣ Ι gi π Q i (4) 3

4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΤΟΥ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΠΌΝΗΣΗΣ S ΓΙΑ ΔΙΆΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ KAI ΤΑ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ ΜΕΓΈΘΗ Εξάρτημα Αντιστάσεις Σταθερής τιμής 0,6 Μεταβλητής τιμής 0,6 Θερμίστορ 0,4 Πυκνωτές Κεραμικοί, φιλμ Ta Al Δίοδοι: Γενικής χρήσης Τύπου Zeer 0,6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Μέγεθος Ισχύς Τάση Ρεύμα Εσωτ. Θερμοκρασία 0,5 0,5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 * 0,6 0,7 0,7 Συχνότητα Τρανζίστορ 0,5 * 0,7 0,7 0,f T Θυρίστορ, τρίοδοι 0,6 * 0,6 0,7 Οπτοηλ. συσκευές 0,5 ** 0,5 0,8 Ολοκληρωμένα κυκλώματα (IC) Γραμμικά Ρυθμιστές τάσης Ψηφ. διπολικά Ψηφ. MOS 0,7 0,8 * 0,7 0,8 0,8 0,7 x 0,7 x 0,7 x 0,7 x Πηνία, Μετασχ/τες 0,5 Διακόπτες, Ρελέ 0,4-0,7 ++ 0,7 0,5 Συνδέσεις (Coectors) 0,7 0,6 0,8 0,5 * τάση διάσπασης (breakdow voltage) ** τάση απομόνωσης (isolatio voltage)(0,7 για V i) + ρεύμα έγχυσης ++ χαμηλές τιμές για επαγωγικά φορτία θ J 00 o C f T = συχνότητα μοναδιαίου κέρδους του τρανζίστορ (χαρακτηριστικό που αναφέρεται στα φύλλα δεδομένων του τρανζίστορ) 3. Αναγνώριση των ενδεχομένων βλάβης: Αναγνωρίζονται όλα τα ενδεχόμενα βλάβης των εξαρτημάτων και καθορίζονται οι επιπτώσεις τους σε ανώτερες στάθμες, στη λειτουργία που πρέπει να εκτελεστεί και στο συνολικό σύστημα. 4. Κατηγοριοποίηση της σοβαρότητας των ενδεχομένων βλάβης: Τα ενδεχόμενα βλάβης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που προκαλούν στο σύστημα. Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται για κάθε ενδεχόμενο βλάβης εξαρτήματος και αποτελεί ένα ποιοτικό δείκτη των επιπτώσεων στο σύστημα. Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες: Κατηγορία Ι - Καταστροφική: Βλάβη που μπορεί να προκαλέσει πλήρη καταστροφή του συστήματος. Κατηγορία ΙΙ - Κρίσιμη: Βλάβη που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις, μεγάλη ζημιά εξοπλισμού ή μεγάλη ζημιά στο συνολικό σύστημα και έχει ως αποτέλεσμα τη μη εκτέλεση της απαιτούμενης του συστήματος. Κατηγορία ΙΙΙ - Σημαντική: Βλάβη που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις, σημαντική ζημιά εξοπλισμού ή σημαντική ζημιά στο συνολικό σύστημα και έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή απώλεια της διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου τμήματος του συστήματος ή την πλημμελή εκτέλεση της απαιτούμενης. Κατηγορία IV - Επουσιώδης: Βλάβη που δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική έτσι ώστε να προκαλέσει επιπτώσεις, ζημιά εξοπλισμού ή ζημιά στο συνολικό σύστημα αλλά έχει ως αποτέλεσμα τη μη προγραμματισμένη συντήρηση ή επισκευή. 5. Καθορισμός μεθόδων ανίχνευσης βλαβών και υλικών για τη διόρθωση. 6. Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών σχεδίασης για την εξάλειψη της βλάβης ή τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της. 7. Αναγνώριση των επιδράσεων των διορθωτικών ενεργειών στο σύστημα. 0,9 0,9 4

5 8. Τεκμηρίωση της ανάλυσης: Τα συμπεράσματα της ανάλυσης συνοψίζονται σε σχετικά έγγραφα και γίνεται αναφορά σε προβλήματα που δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστούν με διορθωτικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της σχεδίασης. Η ανάλυση κρισιμότητας πραγματοποιείται μετά από την ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης και επιπτώσεων και έχει ως αντικείμενο την ταξινόμηση του κάθε ενδεχομένου βλάβης που αναγνωρίστηκε ανάλογα με τη σοβαρότητα του και την πιθανότητα εμφάνισης του σύμφωνα με τα υπάρχοντα διαθέσιμα δεδομένα. Η ανάλυση κρισιμότητας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για όλα τα εξαρτήματα που αποτελούν το σύστημα. Η ποιοτική ανάλυση κρισιμότητας εφαρμόζεται όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για τους ρυθμούς βλαβών των εξαρτημάτων, ενώ η ποσοτική ανάλυση κρισιμότητας εφαρμόζεται όταν, θεωρώντας κάποια δεδομένα αξιοπιστίας των εξαρτημάτων, υπολογίζονται συγκεκριμένοι δείκτες κρισιμότητας. Τα αποτελέσματα και των δύο κατηγοριών των αναλύσεων πρέπει να παρακολουθούν την εξέλιξη του σχεδιασμού του συστήματος και να αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με αυτή. Η ποιοτική ανάλυση κρισιμότητας χαρακτηρίζει τα ενδεχόμενα βλαβών που μπορούν να συμβούν και τα κατατάσσει σε επίπεδα θεωρώντας ως παράμετρο την πιθανότητα εμφάνισής τους. Αυτά τα επίπεδα είναι τα ακόλουθα:. Επίπεδο Α Συχνό: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης κατά τη διάρκεια του διαστήματος του εξαρτήματος. Ως υψηλή πιθανότητα θεωρείται η πιθανότητα εμφάνισης του ενδεχομένου βλάβης που είναι μεγαλύτερη από 20% της συνολικής πιθανότητας βλάβης. 2. Επίπεδο Β Πιθανό: Υπάρχει σημαντική πιθανότητα εμφάνισης κατά τη διάρκεια του διαστήματος του εξαρτήματος. Ως σημαντική πιθανότητα θεωρείται η πιθανότητα εμφάνισης του ενδεχομένου βλάβης που είναι μεγαλύτερη από 0% και μικρότερη από 20% της συνολικής πιθανότητας εμφάνισης βλάβης. 3. Επίπεδο C Περιστασιακό: Το ενδεχόμενο βλάβης χαρακτηρίζεται ως περιστασιακό όταν η πιθανότητα εμφάνισης του είναι μεγαλύτερη από % και μικρότερη από 0% της συνολικής πιθανότητας εμφάνισης βλάβης. 4. Επίπεδο D Ασυνήθιστο: Το ενδεχόμενο βλάβης χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστο όταν η πιθανότητα εμφάνισής του είναι μεγαλύτερη από 0,% και μικρότερη από % της συνολικής πιθανότητας εμφάνισης βλάβης. 5. Επίπεδο E Μη πιθανό: Το ενδεχόμενο βλάβης χαρακτηρίζεται ως μη πιθανό όταν η πιθανότητα εμφάνισής του είναι αμελητέα και είναι μικρότερη από 0,% της συνολικής πιθανότητας εμφάνισης βλάβης. Θεωρώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης και επιπτώσεων και τις εκτιμήσεις των δεικτών αξιοπιστίας, υπολογίζονται οι ακόλουθοι δείκτες που σχετίζονται με τα ενδεχόμενα βλάβης:. Πιθανότητα επιπτώσεων της βλάβης β: Εκτιμάται από τον αναλυτή του συστήματος και δείχνει τη δεσμευμένη πιθανότητα το συγκεκριμένο ενδεχόμενο βλάβης να έχει επίπτωση στη λειτουργία της συσκευής σύμφωνα με το επίπεδο σοβαρότητας που χαρακτηρίζεται, θεωρώντας ότι το ενδεχόμενο έχει συμβεί. Η επιλογή γίνεται θεωρώντας τα ακόλουθα διαστήματα: Επίπτωση από τη βλάβη Τιμή β,00 Πιθανή απώλεια >0, μέχρι <,0 Λιγότερο πιθανή απώλεια >0 μέχρι =0, Καμιά επίπτωση 0 2. Αναλογία ενδεχομένου βλάβης α: Είναι η πιθανότητα η βλάβη του εξαρτήματος να οφείλεται στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο βλάβης και μία εκτίμησή της δίνεται από σχετικές βάσεις δεδομένων, όπως είναι η FMD9. Το άθροισμα των λόγων α για όλα τα ενδεχόμενα βλάβης που μπορούν να συμβούν σε ένα εξάρτημα πρέπει να ισούται με τη μονάδα. 3. Ρυθμός βλάβης του εξαρτήματος λ p: Είναι δυνατόν να υπολογιστεί εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία εκτίμησης δεικτών αξιοπιστίας της προηγούμενης παραγράφου. 4. Χρόνος t: Εκφράζεται σε ώρες. 5. Δείκτης κρισιμότητας του ενδεχομένου βλάβης C m: Προκύπτει χρησιμοποιώντας τους προηγούμενους δείκτες για κάθε ενδεχόμενο βλάβης m ενός εξαρτήματος ως ακολούθως C m =βαλ p t (6) 6. Δείκτης κρισιμότητας εξαρτήματος C r: Αντιστοιχεί σε κάθε εξάρτημα r που αναλύεται και υπολογίζεται για κάθε κατηγορία σοβαρότητας. Οι δείκτες κρισιμότητας του εξαρτήματος αφορούν τα ενδεχόμενα βλάβης μίας ορισμένης κατηγορίας σοβαρότητας. Για κάθε κατηγορία σοβαρότητας s, ο δείκτης C rs υπολογίζεται από το άθροισμα των αντίστοιχων δεικτών C m ως: όπου είναι: j C rs = (βαλ t) m=, 2, 3,,j (7) m= p m 5

6 C rs: δείκτης της κρισιμότητας του εξαρτήματος r για την κατηγορία σοβαρότητας s (I- καταστροφική,ii- κρίσιμη,iii- σημαντική, IV- επουσιώδης ) m: ενδεχόμενα βλάβης του εξαρτήματος που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη κατηγορία σοβαρότητας s j: συνολικός αριθμός των ενδεχομένων βλάβης του εξαρτήματος στη συγκεκριμένη κατηγορία σοβαρότητας s. Οι δείκτες C rs απεικονίζονται σε ένα πίνακα κρισιμότητας, σε συνάρτηση με την κατηγορία σοβαρότητας s όπου κατατάσσονται, και εξάγονται συμπεράσματα για τα ευαίσθητα σημεία του συστήματος και τις διορθωτικές ενέργειες που πιστεύεται ότι οδηγούν σε βελτίωση της αξιοπιστίας του. 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας και η ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης επιπτώσεων και κρισιμότητας εφαρμόστηκε σε μία συσκευή ηλεκτρονικών ισχύος όπως είναι ένα παλμοτροφοδοτικό (Switched Mode Power Supply- SMPS),. Το διάγραμμα του κυκλώματος της συσκευής παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Τα παλμοτροφοδοτικά είναι ουσιαστικά μετατροπείς συνεχούς τάσης (DC - DC), που αρχικά μετατρέπουν την εναλλασσόμενη τάση τροφοδοσίας σε συνεχή, διαμέσου μίας μη ελεγχόμενης ανόρθωσης και στη συνέχεια μετατρέπουν την τιμή της συνεχούς αυτής τάσης σε κάποια επιθυμητή τιμή μέσω ενός κατατμητή (Chopper). Για να παραμένει η τάση εξόδου ενός παλμοτροφοδοτικού σταθερή σε σχέση με τις διακυμάνσεις της τάσης εισόδου χρησιμοποιείται ένα κύκλωμα ελέγχου, το οποίο αποτελείται από ολοκληρωμένα κυκλώματα. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της τάσης εξόδου ενός παλμοτροφοδοτικού είναι η διαμόρφωση εύρους παλμών (Pulse Width Modulatio PWM). Στο κύκλωμα του Σχήματος 2, ένας κατατμητής τάσης που αποτελείται κυρίως από ένα MOSFET ισχύος μετατρέπει την ανορθωμένη τάση που δίνει η γέφυρα διόδων στην είσοδο σε εναλλασσόμενη παλμική τάση και τροφοδοτεί το πρωτεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή. Η τάση αυτή έχει μεγάλη συχνότητα (20-300kHz) που σημαίνει ότι ο απαιτούμενος μετασχηματιστής είναι μικρός, ελαφρύς και χαμηλού κόστους. Η εναλλασσόμενη τάση στο δευτερεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή ανορθώνεται και φιλτράρεται έτσι ώστε να τροφοδοτήσει το φορτίο. Ο έλεγχος της τάσης εξόδου και οι παλμοί έναυσης του τρανζίστορ ισχύος επιτυγχάνονται από το ολοκληρωμένο κύκλωμα SG525A, προστατεύοντας επιπλέον το τροφοδοτικό από την εμφάνιση υψηλών ρευμάτων. Σχήμα 2: Σχηματικό διάγραμμα του κυκλώματος ενός παλμοτροφοδοτικού Αρχικά έγινε η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας των εξαρτημάτων και της συσκευής του παλμοτροφοδοτικού με τις μεθόδους της απαρίθμησης των τύπων και της ανάλυσης των καταπονήσεων. Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας και την εκτέλεση των υπολογισμών χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα μελετών αξιοπιστίας RELEX. Τα αποτελέσματα που ευρέθησαν για τους ρυθμούς βλάβης των εξαρτημάτων του παλμοτροφοδοτικού φαίνoνται στον Πίνακα 2 και για τις δύο εφαρμοσθείσες μεθόδους, της απαρίθμησης των τύπων και της ανάλυσης των καταπονήσεων. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται με γραφικό τρόπο οι ρυθμοί βλάβης της συσκευής του τροφοδοτικού και των εξαρτημάτων του με τους υψηλότερους ρυθμούς βλάβης. Ο συνολικός ρυθμός βλάβης της συσκευής που προκύπτει εφαρμόζοντας τη μέθοδο της ανάλυσης των καταπονήσεων είναι μεγαλύτερος από αυτόν που προκύπτει εφαρμόζοντας τη μέθοδο της απαρίθμησης των τύπων, διότι υπάρχουν εκτιμήσεις για αυξημένη θερμοκρασία της συσκευής. Επίσης από τη γραφική παράσταση του Σχήματος 3, φαίνεται χαρακτηριστικά ότι ο οπτικός συζεύκτης (Optocoupler), το τρανζίστορ Q, η δίοδος D5, το ολοκληρωμένο SG525 και ο μετασχηματιστής T εμφανίζουν τους υψηλότερους ρυθμούς βλάβης σε σχέση με τα υπόλοιπα εξαρτήματα του παλμοτροφοδοτικού. Επίσης, το άθροισμα των ρυθμών 6

7 βλάβης είναι περίπου ίσο με ¾ του συνολικού ρυθμού και συνεπώς αποτελούν τα πιθανότερα εξαρτήματα για εμφάνιση βλάβης. Ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες στο σχεδιασμό για τη βελτίωση του ρυθμού βλάβης των εξαρτημάτων είναι η επιλογή καλύτερης ποιότητας κατασκευής τους, θεώρηση πλεονασμού εξαρτημάτων (redudacy) και χαμηλότερες θερμικές και ηλεκτρικές καταπονήσεις,. ΠΊΝΑΚΑΣ ΙΙ ΡΥΘΜΟΊ ΒΛΆΒΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ Ρυθμός Βλάβης (βλάβες / εκατομμύριο ώρες) Ονομασία Εξαρτήματος Απαρίθμηση των τύπων (Parts cout) Ανάλυση των καταπονήσεων (Part Stress) D, D2, D3, D4 0, ,0523 C6 0,0070 0,0668 C7 0,0070 0,0035 R9, R0 0, , R8, R 0, , Q 0, , T 0, ,5776 D5 0, , D6, D7 0, , C8 0,0070 0, C9 0,0070 0, C0 0,0070 0,02690 L 0, ,00058 R, R2, R3, R4, R5, R6, R7 0, , C 0,0070 0,0063 C2 0,0070 0,00244 C3 0,0070 0, C4 0,0070 0,0022 C5 0,0070 0,00244 SG525 0, ,07888 ΣΥΖΕΥΚΤΗΣ 0, , ΣΥΣΚΕΥΗ 0,8848,33.2 Ρυθμός Βλάβης (βλάβες / εκατομμύριο ώρες) ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ 0 ΣΥΣΚΕΥΗ Q ΣΥΖΕΥΚΤΗΣ D5 SG525 T ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Σχήμα 3: Ρυθμοί βλάβης του παλμοτροφοδοτικού και των εξαρτημάτων του σύμφωνα με τη μέθοδο της απαρίθμησης των τύπων και της ανάλυσης των καταπονήσεων Στη συνέχεια εφαρμόστηκε η ανάλυση FMECA και τα αποτελέσματα που ευρέθησαν παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙΙ. Το παλμοτροφοδοτικό διαιρέθηκε σε δύο υποσυστήματα, το υποσύστημα μετατροπέα DC - DC που δημιουργεί την τελική τάση εξόδου της συσκευής και το υποσύστημα διαμόρφωσης εύρους παλμών που ελέγχει τη διακοπτική λειτουργία του τρανζίστορ MOSFET και προστατεύει τη λειτουργία της συσκευής από υψηλά ρεύματα. Το υποσύστημα διαμόρφωσης εύρους παλμών βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο διάρθρωσης από το υποσύστημα μετατροπέα DC - DC. ΠΊΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 7

8 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΒΛΑΒΗΣ Q (τρανζιστορ) T (μετασχηματιστής) UES306 (δίοδος D5) SG525 (IC) ΣΥΖΕΥΚΤΗΣ Βραχυκύκλωμα ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Βραχυκύκλωμα Χαμηλή τάση εξόδου διακοπτικής Μεταβολή Υποβάθμιση της χαρακτηριστικών διακοπτικής παραμέτρων διακοπτικής Ανοικτοκύκλωμα Υψηλή τάση διακοπτικής εξόδου Ανοικτοκύκλωμα μετασχηματισμού της τάσης Βραχυκύκλωμα Μεταβολή χαρακτηριστικών παραμέτρων Βραχυκύκλωμα Ανοικτοκύκλωμα Μεταβολή χαρακτηριστικών παραμέτρων Λανθασμένη έξοδος Μηδενική έξοδος Βλάβη Βραχυκύκλωμα Υποβάθμιση της εξόδου Λανθασμένη τάση στο πρωτεύον Τ Λανθασμένη τάση στο πρωτεύον Τ Μικρή υποβάθμιση της τάσης στο πρωτεύον του Τ Υποβάθμιση στον έλεγχο PWM της τάσης ελέγχου PWM ελέγχου της τάσης ΑΝΆΛΥΣΗ FMECA ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Υποβάθμιση Υποβάθμιση Αμελητέα υποβάθμιση της ελέγχου PWM ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ Υποβάθμιση Υποβάθμιση Αμελητέα υποβάθμιση της ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ β α λ (βλάβες/ εκ/μύριο ώρες) Κρισιμότητα ενδεχόμενου βλάβης Καταστροφική 0,5 0, ,570 Κρίσιμη 0,22 0, , Σημαντική 0,7 0, , Κρίσιμη 0,05 0, ,05403 Κρίσιμη 0,05 0, ,05403 Κρίσιμη 0,42 0,5776 0, Καταστροφική 0,42 0,5776 0, Σημαντική 0,6 0,5776 0,08524 Κρίσιμη 0,49 0, , Κρίσιμη 0,36 0, ,03588 Επουσιώδης 0, 0,5 0, ,04924 Κρίσιμη 0,77 0, , Κρίσιμη 0,23 0, ,0843 Κρίσιμη 0, , Τα πεδία που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων μίας τυπικής ανάλυσης FMECA είναι τα ακόλουθα: Ονομασία του εξαρτήματος Ενδεχόμενο βλάβης (τρόπος βλάβης) Επίπτωση στο ίδιο επίπεδο διάρθρωσης, η οποία σημαίνει την περιγραφή της δυσ που εμφανίζεται στο υποσύστημα που ανήκει το κάθε εξάρτημα Επίπτωση στο ανώτερο επίπεδο διάρθρωσης, η οποία στην περίπτωση του υποσυστήματος DC-DC είναι η τελική έξοδος της συσκευής ενώ στην περίπτωση του υποσυστήματος διαμόρφωσης εύρους παλμών είναι το υποσύστημα μετατροπέα DC-DC Επίπτωση στην τελική έξοδο του συστήματος Σοβαρότητα του ενδεχομένου βλάβης Πιθανότητα επιπτώσεων της βλάβης β Αναλογία του ενδεχομένου βλάβης α Ρυθμός βλάβης λ Κρισιμότητα του ενδεχομένου βλάβης C m Στον Πίνακα ΙV παρουσιάζονται οι δείκτες κρισιμότητας C rs των εξαρτημάτων για τις διάφορες κατηγορίες σοβαρότητας των ενδεχομένων βλάβης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης FMECA που παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙΙ, τα ενδεχόμενα βλάβης που χαρακτηρίζονται ως βλάβη του συζεύκτη και βραχυκύκλωμα του MOSFET Q εμφανίζουν τους υψηλότερους δείκτες κρισιμότητας. Συγκεκριμένα, το βραχυκύκλωμα του Q χαρακτηρίζεται και από υψηλότερο επίπεδο σοβαρότητας ( καταστροφική ) από τη βλάβη του συζεύκτη. Επίσης, στον Πίνακα IV, το τρανζίστορ Q εμφανίζει τους υψηλότερους δείκτες κρισιμότητας εξαρτήματος στις τρεις πρώτες κατηγορίες σοβαρότητας ενδεχομένων βλάβης (0,570 για καταστροφική σοβαρότητα, 0, για κρίσιμη σοβαρότητα, 0, για σημαντική σοβαρότητα). Όμως ο οπτικός συζεύκτης (Optocoupler) εμφανίζει ένα τρόπο βλάβης με κρίσιμη σοβαρότητα (σύμφωνα με την FMD9) και έχει ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό βλάβης. Επίσης, ο μετασχηματιστής T, η δίοδος D5 και το ολοκληρωμένο SG525 εμφανίζουν σημαντικούς δείκτες κρισιμότητας εξαρτήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον Πίνακα IV η δίοδος D5 (UES306) και το ολοκληρωμένο κύκλωμα SG525 έχουν υψηλότερους δείκτες κρισιμότητας για στάθμες σοβαρότητας κρίσιμη και σημαντική, αλλά επειδή δεν εμφανίζουν ενδεχόμενα βλάβης με επίπεδο σοβαρότητας καταστροφική, τα ενδεχόμενα βλάβης τους μπορούν να 8

9 θεωρηθούν μικρότερης σημαντικότητας σε σχέση με αυτά του MOSFET και του συζεύκτη. Επίσης, στον Πίνακα III το ενδεχόμενο βλάβης χαμηλή τάση εξόδου του τρανζίστορ Q έχει κρισιμότητα 0, και σοβαρότητα κρίσιμη, ενώ το ενδεχόμενο βλάβης βραχυκύκλωμα του μετασχηματιστή έχει μικρότερη κρισιμότητα (0,048626) αλλά σοβαρότητα καταστροφική. Οι διαφορετικές τιμές των δεικτών κρισιμότητας σε συνάρτηση με τις διαφορετικές στάθμες σοβαρότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ιεράρχηση των διορθωτικών ενεργειών του σχεδιασμού, ανάλογα με την εφαρμογή της συσκευής σε πραγματικές συνθήκες. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα του παλμοτροφοδοτικού, για τα οποία δεν εμφανίζονται αποτελέσματα στην ανάλυση FMECA, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλό ρυθμό βλάβης (συγκεκριμένα πολύ μικρότερο του 5% του συνολικού ρυθμού βλάβης της συσκευής), με αποτέλεσμα οι αντίστοιχοι δείκτες της ανάλυσης FMECA να είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και να παραλείπονται στην παρούσα εργασία. ΠΊΝΑΚΑΣ IV ΔΕΊΚΤΕΣ ΚΡΙΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΆΛΥΣΗ FMECA. Δείκτες Κρισιμότητας Εξαρτήματος σε σχέση με τη Σοβαρότητα των Ενδεχομένων Βλάβης σύμφωνα με την Τυπική Ανάλυση FMECA Καταστροφική Κρίσιμη Σημαντική Επουσιώδης Εξάρτημα ΣΥΖΕΥΚΤΗΣ Δεν υπάρχει 0, Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει Q (τρανζίστορ) 0,570 0, , Δεν υπάρχει T (μετασχ/της) 0, , ,08524 Δεν υπάρχει UES306 (δίοδος Δεν υπάρχει 0, Δεν υπάρχει 0,04924 D5) SG525 (IC) Δεν υπάρχει 0,07888 Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι διαδικασίες διασφάλισης της αξιοπιστίας αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού και ανάπτυξης των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος. Στην εργασία παρουσιάζεται μία αναλυτική μέθοδος εκτίμησης των δεικτών αξιοπιστίας των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος και μία διαδικασία ανάλυσης των ενδεχομένων βλάβης επιπτώσεων και κρισιμότητας (FMECA). Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας στηρίζεται στο πρότυπο MIL-HDBK- 27F και περιλαμβάνει δύο μεθόδους ( απαρίθμηση των τύπων και ανάλυση των καταπονήσεων ) που εφαρμόζονται ανάλογα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων της συσκευής. Οι δείκτες που υπολογίζονται χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης επιπτώσεων και κρισιμότητας (FMECA), η οποία στηρίζεται στα πρότυπα MIL-STD-629 και FMD9. Η αναπτυχθείσα ανάλυση αξιοπιστίας εφαρμόζεται σε ένα παλμοτροφοδοτικό (SMPS). Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας της συσκευής γίνεται εφαρμόζοντας αρχικά την απαρίθμηση των τύπων και στη συνέχεια την ανάλυση των καταπονήσεων, προτείνοντας ένα σχέδιο μειωμένων ηλεκτρικών και θερμικών καταπονήσεων των εξαρτημάτων. Η μοντελοποίηση της συσκευής και ο υπολογισμός των δεικτών έγινε με χρήση του προγράμματος μελετών αξιοπιστίας RELEX. Τα εξαρτήματα που εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές ρυθμού βλάβης αναγνωρίζονται και προτείνονται πιθανές διορθωτικές ενέργειες με σκοπό τον περιορισμό τους. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μία ανάλυση FMECA του παλμοτροφοδοτικού όπου εντοπίστηκαν τα κρισιμότερα ενδεχόμενα βλάβης της συσκευής, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των ρυθμών βλάβης που είχαν υπολογιστεί. 6. ΑΝΑΦΟΡΕΣ [] Ε. Διαλυνάς, Ανάλυση Αξιοπιστίας Τεχνολογικών Συστημάτων, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα, 998. [2] D. LaCombe, Reliability Cotrol for Electroic Systems, Marcel Dekker, New York, 999. [3] A. Birolii, Reliability Egieerig, Spriger Verlag, Berli, 999. [4] J. Pukite, P. Pukite, Modelig for Reliability Aalysis, IEEE Press, New York, 998. [5] MIL-HDBK-27F, Reliability Predictio of Electroic Equipmet, Departmet of Defese, Washigto DC, U.S.A., 99. [6] V. R.Lalli, H. A. Malec, M. H. Packard, Reliability ad Maitaiability Traiig, NASA-TP , USA, July [7] NPRD-95, Noelectroic Parts Reliability Data, Reliability Aalysis Ceter, U.S.A., 995. [8] MIL-HDBK-629A, Procedures for Performig a Failure Mode Effects ad Criticality Aalysis, Departmet of Defese, Washigto DC, U.S.A., 980. [9] SAEARP5580: Recommeded Failure Mode ad Effects Aalysis (FMEA) Practices for No-Automobile Applicatios, Society of Automotive Egieers, U.S.A.,

10 [0]IEC 6082 (985-07), Aalysis Techiques for System Reliability - Procedure for Failure Mode ad Effects Aalysis (FMEA), Iteratioal Electrotechical Commissio, Geeva, Switzerlad, []S. H.Teg, S. Y. Ho, Failure Mode ad Effects Aalysis: A Itegrated Approach for Product Desig ad Process Cotrol, Iteratioal Joural of Quality ad Reliability Maagemet, Vol. 3, No. 5, 996, pp [2]P. G Hawkis., D. J. Woollos, Failure Modes ad Effects Aalysis of Complex Egieerig Systems Usig Fuctioal Models, Artificial Itelligece i Egieerig, Vol. 2, 998, pp [3]Relex 7 Reliability Predictio Software, Relex Software Corporatio, U.S.A.,998. [4]FMD9, Failure Mode Data, IIT Research Istitute / Reliability Aalysis Ceter, New York, USA, 99. [5]Σ. Μανιάς, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα, 988. [6]N. Moha, Power Electroics: Coverters, Applicatios ad Desig, Joh Wiley ad Sos, New York,

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT. Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT. Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολ.& Εργ. Ηλεκτρονικών Τάξη: Β Αρ. Μαθητών: 8 Κλάδος: Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Πρακτική Τάξη: Β' Μάθημα: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. Μαθητών :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) Άσκηση 1. Α) Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος την χρονική στιγμή t=0 sec ο διακόπτης κλείνει. Βρείτε τα v c και i c. Οι πυκνωτές είναι αρχικά αφόρτιστοι. Β)

Διαβάστε περισσότερα

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας.

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας. Άσκηση Η9 Θερμότητα Joule Θερμική ενέργεια Η θερμότητα μπορεί να είναι επιθυμητή π.χ. σε σώματα θέρμανσης. Αλλά μπορεί να είναι και αντιεπιθυμητή, π.χ. στους κινητήρες ή στους μετασχηματιστές. Θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α Α1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Ενότητα 2.5 Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Να αναγνωρίζετε βασικά ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

και έντασης ρεύματος I 0 που περιστρέφονται με γωνιακή ταχύτητα ω. Το κύκλωμα περιλαμβάνει: α. μόνο ωμική αντίσταση β. μόνο ιδανικό πηνίο

και έντασης ρεύματος I 0 που περιστρέφονται με γωνιακή ταχύτητα ω. Το κύκλωμα περιλαμβάνει: α. μόνο ωμική αντίσταση β. μόνο ιδανικό πηνίο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνος - Ρίσκο Επιχειρησιακό Όφελος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αρχές δεκαετίας του 90 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ: Πληθώρα τυποποιημένων διαδικασιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση επενδυτών φ/β συστημάτων, σχετικά με τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Σχήµα 1. Κύκλωµα DC πόλωσης ηλεκτρονικού στοιχείου Στο ηλεκτρονικό στοιχείο του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση αισθητήρων Χαρακτηριστικά αισθητήρων Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων 1 2 Πωλήσεις αισθητήρων 3 4 Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη φύση με τα αισθητήρια όργανά του υποκειμενική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΦΟΡΣ ΙΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΜΕΤΦΟΡΣ ΕΡΩΤΗΜΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΠΡΡΤΗΜ ΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγίες Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 1) Το Ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τα εδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμες RAM. Διάλεξη 12

Μνήμες RAM. Διάλεξη 12 Μνήμες RAM Διάλεξη 12 Δομή της διάλεξης Εισαγωγή Κύτταρα Στατικής Μνήμης Κύτταρα Δυναμικής Μνήμης Αισθητήριοι Ενισχυτές Αποκωδικοποιητές Διευθύνσεων Ασκήσεις 2 Μνήμες RAM Εισαγωγή 3 Μνήμες RAM RAM: μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑÏΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων Δυναμική Μηχανών I Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2014 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Δημήτριος Τζεράνης, Ph.D. Περιεχόμενα Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών Συστημάτων Μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

- Η ισοδύναμη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση με τη τάση ανοικτού κυκλώματος VAB.

- Η ισοδύναμη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση με τη τάση ανοικτού κυκλώματος VAB. ΘΕΩΡΗΜΑ THEVENIN Κάθε γραμμικό ενεργό κύκλωμα με εξωτερικούς ακροδέκτες Α, Β μπορεί να αντικατασταθεί από μια πηγή τάση V (ή VT) σε σειρά με μια σύνθετη αντίσταση Z (ή ZT), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Διαβάστε περισσότερα

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno. Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου Κβάντωση ηλεκτρικού φορτίου ( q ) Q=Ne Ολικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαγράµµατα Ελέγχου Ιδιοτήτων (Control Charts for Attributes)

ιαγράµµατα Ελέγχου Ιδιοτήτων (Control Charts for Attributes) ιαγράµµατα Ελέγχου Ιδιοτήτων (Control Charts for Attributes) Πολλά ΧΠ δεν µπορούν να αναπαρασταθούν αριθµητικά. Τα ΧΠ χαρακτηρίζονται συµµορφούµενα και µη-συµµορφούµενα. Τα ΧΠ τέτοιου είδους ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση [Power] Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr Έλεγχος συστηµάτων UPS και των συσσωρευτών τους, νέες τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.4 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η. 3.5 Σε φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) το πλάτος Α 0

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.4 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η. 3.5 Σε φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) το πλάτος Α 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φθίνουσα ταλάντωση 3.1 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η σταθερά b, εξαρτάται: Α. από τη μάζα του ταλαντωτή, Β. μόνο από τις ιδιότητες του μέσου μέσα στο γίνεται η ταλάντωση, Γ. μόνο από τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα Χαμηλοδιαβατά φίλτρα:

Σχήμα Χαμηλοδιαβατά φίλτρα: ΦΙΛΤΡΑ 6.. ΦΙΛΤΡΑ Το φίλτρο είναι ένα σύστημα του οποίου η απόκριση συχνότητας παίρνει σημαντικές τιμές μόνο για συγκεκριμένες ζώνες του άξονα συχνοτήτων. Στο Σχήμα 6.6 δείχνουμε την απόκριση συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System

Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System (Κιλοβάτ, Αρμονική, Αμπέρ, Μείωση, Εξοπλισμός) ΛΥΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ! (Συχνές Ερωτήσεις) Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ε 07.01.10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 10 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. Γ/4.333.082/18.1.2010

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος σύνδεσης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων

Τρόπος σύνδεσης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 1ου ΣΕΚ Άρτας Τρόπος σύνδεσης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων Σύνδεση σε αστέρα ή τρίγωνο Ηλίας Λάμπρου Ηλεκτρολόγος ου ου Καθηγητής 1 ΕΠΑ.Λ. - 1 ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - - Ενότητα 4 η (Συστηματική μελέτη και ανάλυση κυκλωμάτων με τις μεθόδους των βρόχων και κόμβων. Θεωρήματα κυκλωμάτωνthevenin, Norton, επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Γενική Γενική παρουσιάση του του μαθήματος μαθήματος Διδάσκων : Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΣΤΕΦ, ΑΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ A/A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση σε αστέρα τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

PLANS - MATERIALS AND INSTALLATIONS OF AUTOMATIONS AND TELECOMMUNICATIONS FOR ENERGY APPLICATIONS ADAMSNET ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

PLANS - MATERIALS AND INSTALLATIONS OF AUTOMATIONS AND TELECOMMUNICATIONS FOR ENERGY APPLICATIONS ADAMSNET ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ADAMSNET ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΟΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ Έλεγχος οικονοµικών µεγεθών Έλεγχος µελέτης και δοµής συστήµατος Στατικός - υναµικός έλεγχος Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα