Πίνακας 5.1 Ολική και επιµέρους ειδική κατανάλωση κτιρίων στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας 5.1 Ολική και επιµέρους ειδική κατανάλωση κτιρίων στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Από τις πιο εκτεταµένες και αξιόπιστες έρευνες-µελέτες που έχουν γίνει για να την καταγραφή της ενεργειακής ς σε διάφορους τύπους κτιρίων σε επίπεδο χώρας είναι εκείνη που διεξήγαγε η Οµάδα Φυσικής Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. [«Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια και Εµπορικά Κτίρια στην Ελλάδα» - Συνέδριο : Περιφερειακός Ενεργειακός Σχεδιασµός Χίος 1991]. Κατά τη διάρκειά της καταγράφηκαν οι ενεργειακές καταναλώσεις σε κτίρια και κρίνεται σκόπιµο να παρατεθούν ορισµένα συνοπτικά συµπεράσµατα. Έτσι στον Πίνακα 5.1 δίδεται η ολική αλλά και οι επιµέρους ειδικές ετήσιες ενεργειακές καταναλώσεις (στρογγυλοποιηµένες) για το δείγµα των παραπάνω κτιρίων, σε kwh/m 2. Τύπος κτιρίου ροσισµός (kwh/m 2 ) Θέρµανση (kwh/m 2 ) Φωτισµός (kwh/m 2 ) Ηλ.συσκευές (kwh/m 2 ) (kwh/m 2 ) Γραφεία Εµπορικά Σχολεία Νοσοκοµεία Ξενοδοχεία Γυµναστήρια Πίνακας 5.1 Ολική και επιµέρους ειδική κτιρίων στην Ελλάδα Εξ άλλου, για τον υπολογισµό των συνολικών δυνατοτήτων εξοικονόµησης, µελετήθηκε ένας αριθµός από δηµόσια και εµπορικά κτίρια στην Ελλάδα και συντάχθηκαν τρία σενάρια, τα οποία περιγράφονται παρακάτω και τα αποτελέσµατα των οποίων δίδονται στον αντίστοιχο Πίνακα

2 1 ο Σενάριο: Το σενάριο αυτό αναφέρεται στο "νοικοκύρεµα" των κτιρίων και προβλέπει απλώς τη βέλτιστη συντήρηση των υπαρχόντων συστηµάτων και τη χρησιµοποίηση τεχνικών και συστηµάτων ιδιαίτερα µικρού κόστους. Συγκεκριµένα, το σενάριο αυτό προβλέπει τη χρήση νυχτερινού αερισµού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τη συντήρηση του συστήµατος θέρµανσης, ώστε να βελτιωθεί κατά 10% η απόδοση λειτουργίας του, και την αντικατάσταση όλων των λαµπτήρων µε λαµπτήρες απόδοσης 54 lm/w. Τύπος κτιρίου Ποσοστό (%) εξοικ. (1 ο Σενάριο) Ποσοστό (%) εξοικ. (2 ο Σενάριο) Ποσοστό (%) εξοικ. (3 ο Σενάριο) Γραφεία Εµπορικά Σχολεία Νοσοκοµεία Ξενοδοχεία Πίνακας 5.2: Ποσοστά εξοικον. για τα τρία σενάρια επεµβάσεων 2 ο Σενάριο: Το δεύτερο σενάριο προχωρά σε επιπλέον επεµβάσεις σε σχέση µε το πρώτο και περιλαµβάνει τη χρήση τεχνικών νυχτερινού αερισµού, τη βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος θέρµανσης κατά 10%, την επιπλέον µόνωση του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου ώστε να µειωθεί ο συντελεστής απωλειών κατά 10% καθώς και την αντικατάσταση όλων των λαµπτήρων µε αντίστοιχους φθορισµού απόδοσης 80 lm/w 3 ο Σενάριο: το σενάριο αυτό προβλέπει αφενός τη χρήση ανεµιστήρων οροφής, την αύξηση της απόδοσης των συστηµάτων θέρµανσης κατά 10% και τη χρήση λαµπτήρων ισχύος περί τα 110 lm/w, και αφετέρου τη µόνωση όλων των κτιρίων, ώστε πληρούνται οι όροι που έχουν τεθεί από τον ελληνικό Κανονισµό Θερµοµόνωσης Κτιρίων. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, η εξοικονόµηση στα δηµόσια και εµπορικά κτίρια στην Ελλάδα είναι δυνατή σε ποσοστά που κυµαίνονται από 10 έως και 50%. 138

3 5.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Και στην Κρήτη είναι διαπιστωµένη η σηµαντική και µε αυξητικές τάσεις στον κτιριακό τοµέα, λόγω της αξιόλογης οικονοµικής ανάπτυξης και της ανόδου του βιοτικού επιπέδου των τελευταίων δεκαετιών. Η Κρήτη, ωστόσο, παρουσιάζει ιδιαίτερα ενεργειακά προβλήµατα, όπως : Υψηλό κόστος της προµηθευόµενης, λόγω γεωγραφικής θέσης (νησί). Εξάρτηση από εισαγόµενη πρωτογενή ενέργεια, κυρίως πετρέλαιο. Εποχιακές διακυµάνσεις στην ζήτηση. Χαµηλό βαθµό αξιοπιστίας και ασφάλειας των ενεργειακών συστηµάτων. Ειδικούς περιβαλλοντικούς περιορισµούς, κυρίως λόγω τουρισµού. Παράλληλα, η µη ορθολογική χρήση της έχει ως συνέπεια υπερβολικές ενεργειακές καταναλώσεις και αυξηµένη ζήτηση ισχύος, που συντελούν και αυτές στο λεγόµενο «ενεργειακό πρόβληµα της Κρήτης». Από πληθώρα µελετών και ενεργειακών καταγραφών (βλ. παρακάτω παρ και 5.2.3), τόσο στις κατοικίες όσο και στα λοιπά κτίρια (ξενοδοχεία, γραφεία, εµπορικά κλπ), έχει καταδειχθεί ότι η παρούσα ενεργειακή κατάσταση δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια λήψης µέτρων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόµησης, που µπορούν, αν υλοποιηθούν έστω και µερικώς, να επιφέρουν µια αξιόλογη µείωση στη ζήτηση (και κυρίως ισχύος) και να αµβλύνουν τα προβλήµατα της «οριακής επάρκειας» στη νήσο Υπάρχουσα κατάσταση ηµόσιων κτιρίων στην Κρήτη Ειδικά για τα δηµόσια κτίρια της Κρήτης, στις παρακάτω παραγράφους παρατίθενται ορισµένα στοιχεία που βοηθούν στο να γίνει σαφέστερο και πιο συγκεκριµένο το πρόβληµα της «ενεργειακής σπατάλης» σε αυτά. Στους πίνακες που ακολουθούν δίδεται αρχικά µια εικόνα των δηµοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως προέκυψε από απαντήσεις σε αντίστοιχα ερωτηµατολόγια [στο πλαίσιο της µελέτης 139

4 «Ενεργειακή επισκόπηση και αξιολόγηση ηµοσίων κτιρίων» Πρόγραµµα ΥΠ.ΕΣ...Α 1999 Ν. Ζωγραφάκης, Ενεργειακό Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης]. Παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν 172 ηµόσιες Υπηρεσίες και τον σχετιζόµενο µε αυτές αριθµό των κτιρίων ανά Νοµό, το καθεστώς ιδιοκτησίας τους και το έτος κατασκευής τους κλπ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται παρόµοια στοιχεία που αφορούν όµως µόνο τα κτίρια γραφείων (εκτός δηλ. Νοσοκοµεία, Σχολεία, Αστυνοµία, Στρατό κλπ), καθώς και στοιχεία που αφορούν την ύπαρξη θερµοµόνωσης, καθώς και την ύπαρξη εγκαταστάσεων θέρµανσης και κλιµατισµού. ΚΡΗΤΗ : ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΚΤΙΡΙΑ Αριθµός Υπηρεσιών Αριθµός κτιρίων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πίνακας 5.3 (α): ηµόσιες Υπηρεσίες και κτίρια στην Κρήτη ΚΡΗΤΗ : ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Αριθµός % Αριθµός % ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ,5 268 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 46 57, ,5 60 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ , ,6 580 Πίνακας 5.3 (β): Κατάσταση δηµοσίων κτιρίων στην Κρήτη 140

5 ΚΡΗΤΗ : ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Πριν το 1979 Μετά το 1979 εν απάντησαν Αριθµός % Αριθµός % Αριθµός % ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ,6 268 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 49 61, ,5 5 6,2 80 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 51 47, ,5 9 8,3 108 ΧΑΝΙΩΝ 73 58, ,3 1 0, , ,5 580 Πίνακας 5.3 (γ): Κατασκευή ηµοσίων κτιρίων στην Κρήτη Σηµείωση : Τα στοιχεία των Πινάκων (α), (β), (γ) προέκυψαν από 172 απαντήσεις που δόθηκαν σε σύνολο 352 επιστολών που στάλθηκαν σε αντίστοιχες ηµόσιες Υπηρεσίες της Κρήτης. ΚΡΗΤΗ : ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Αριθµός Υπηρεσιών Αριθµός κτιρίων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πίνακας 5.4 (α): ηµόσιες Υπηρεσίες και κτίρια γραφείων στην Κρήτη ΚΡΗΤΗ : ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Πριν το 1979 Μετά το 1979 εν απάντησαν Αριθµός % Αριθµός % Αριθµός % ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 48 42, ,6 1 0,9 113 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 17 48, ,7 2 5,7 35 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 25 53, , , ,7 245 Πίνακας 5.4 (β): Κατάσταση ηµοσίων κτιρίων γραφείων στην Κρήτη 141

6 ΚΡΗΤΗ : ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Πριν το 1979 Μετά το 1979 εν απάντησαν Αριθµός % Αριθµός % Αριθµός % ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 65 57, ,4 8 7,1 113 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 23 65, ,06 2 5,6 35 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ,5 4 8, , ,7 17 6,9 245 Πίνακας 5.4 (γ): Κατασκευή ηµοσίων κτιρίων γραφείων στην Κρήτη ΚΡΗΤΗ : ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ Αριθµός % Αριθµός % Αριθµός % ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 21 18, , ,8 113 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 5, , ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 7 14, , , , ,9 245 Πίνακας 5.5 (α): Κτίρια Γραφείων & συστήµατα κλιµατισµού στην Κρήτη ΚΡΗΤΗ : ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αριθµός % Αριθµός % ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 51, ,7 113 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9 25, ,3 35 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 28 59, ,4 47 ΣΥΝΟΛΩ Πίνακας 5.5 (β): Κτίρια Γραφείων & κεντρική θέρµανση στην Κρήτη 142

7 ΚΡΗΤΗ : ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Αριθµός % Αριθµός % ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37 32, ,2 113 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8 22, ,1 35 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 12 25, , , ,4 245 Πίνακας 5.5(γ): Κτίρια Γραφείων µε / χωρίς θερµοµόνωση στην Κρήτη Ενεργειακή ηµόσιων κτιρίων στην Κρήτη Στην Κρήτη, δεν έχει γίνει εκτεταµένη και συστηµατική ενεργειακή καταγραφή σε δηµόσια κτίρια. Ωστόσο, από µερικές σχετικές µελέτες που έχουν γίνει στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραµµάτων ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, µπορεί να σχηµατιστεί µια καλή εικόνα για την ενεργειακή τους κατάσταση και να καταδειχθεί η σπατάλη σε ένα µεγάλο ποσοστό ηµόσιων κτιρίων. Κυρίως όµως, τεκµηριώνονται οι δυνατότητες ενεργειακών παρεµβάσεων σε αυτά και τα αναµενόµενα από την πραγµατοποίησή τους θετικά αποτελέσµατα. Στον Πίνακα 5.6 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα ενεργειακών επιθεωρήσεων (ή απλών καταγραφών) που έγιναν σε διάφορους τύπους ηµόσιων κτιρίων στην Κρήτη. 143

8 Κτίριο-Είδος κτιρίου Συνολικό εµβαδόν m² Θερµαινό µενο εµβαδόν m² Κλιµατιζό µενο εµβαδόν m² (kwh/year) ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Ετήσια ειδική Ειδική η.ε. για όµοια κτίρια χώρας θερµικής (kwh/year) ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Ετήσια ειδική θερµικής Ειδική θ.ε. για όµοια κτίρια χώρας Έτη αναφοράς ΠΗΓΗ µετρήσεων 1 2 ος Παιδικός Σταθµός Ηρακλείου , , ος Παιδικός Σταθµός Ηρακλείου , ηµαρχείο Ηρακλείου , , ηµ. κτίριο Πλ. ασκαλογιάννη , , Βικελαία ηµοτική Βιβλιοθήκη , , ηµ. κτίριο οδού Ανδρόγεω b , Νοµαρχία Ηρακλείου , ο ηµ. Σχολείο Αρχανών , , Γυµναστήριο Αρχανών , , FO.R.T.H (*) ,6 (*) ,3 (*) Γραφεία Περιφ. Κρήτης , Α.Τ.Ε. (Υποκατάστηµα) ,0 (*) ,2 (*) Γραφεία Λιµ.Ταµείου Ηρακλείου , , a 3 14 ηµαρχείο Ν. Αλικαρνασσού , ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η , , Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων , , Γενικό Νοσοκοµείο Αγ.Νικολάου 7890 Ελάχιστο ,3 108 (*) (*) ΥΠΟΜΝΗΜΑ : a : Η ηλεκτρική ενέργεια από υπολογισµό b : Όχι σε πλήρη χρήση (*) : Μη διαθέσιµα στοιχεία ΠΗΓΕΣ : (1) Κτενιαδάκης Μιχ., Ζωγραφάκης Νικ., " ιαχείριση σε δηµόσια κτίρια των Ευρ. Νησιών : Η περίπτωση της Κρήτης" (2) Περδικογιάννη Παρ., Πτυχιακή εργασία-τει Κρήτης (3) Στυλιανού Μάριος, Πτυχιακή εργασία-τει Κρήτης (4) Πρακτικά 2ου συνεδρίου Νοσοκοµειακού Management (5) Τ.Υ. Νοσοκοµείου Χανίων (6) ΕΗ+Τ.Υ. Νοσοκοµείου Αγ.Νικολάου Πίνακας 5.6 : Ενεργειακές καταναλώσεις διαφόρων δηµοσίων κτιρίων στην Κρήτη 144

9 Σε πολλά κτίρια οι σχετικοί δείκτες της ειδικής ενεργειακής ς φαίνονται να είναι µικρότεροι του εθνικού µέσου όρου για παρόµοια κτίρια, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι επικρατούσες εσωτερικές συνθήκες στα κτίρια αυτά δεν ήταν ικανοποιητικές (χαµηλή εσωτερική θερµοκρασία κατά το χειµώνα, ελλιπής φωτισµός, ανυπαρξία κλιµατισµού κλπ), και βέβαια στις ήπιες κλιµατολογικές συνθήκες της Κρήτης. Ωστόσο, οι δυνατότητες παρεµβάσεων εξοικονόµησης είναι και σ' αυτές τις περιπτώσεις αξιοσηµείωτες. Ένα ενδιαφέρον ποσοτικό αποτέλεσµα περιέχεται στη µελέτη για τα εννέα (9) πρώτα κτίρια του Πίνακα 5.6 [ΠΗΓΗ (1)] : Οι περισσότερο «ελκυστικές», από οικονοµική σκοπιά, επεµβάσεις ορθολογικής χρήσης και εξοικ. είναι οι σχετικά µικρού κόστους (όπως η ρύθµιση των καυστήρων, οι µονώσεις στις η/µ εγκαταστάσεις, η αντικατάσταση λαµπτήρων πυράκτωσης, η βελτίωση των συστηµάτων αυτοµατισµού κλπ). Αυτές οι επενδύσεις έχουν Απλή Περίοδο Αποπληρωµής µικρότερη των 5 ετών(καθεµιά), αντιπροσωπεύουν το 22% περίπου του κόστους των συνολικών επενδύσεων που προτάθηκαν, αλλά συνεισφέρουν κατά 63% στο σύνολο της εξοικονόµησης. Η υλοποίηση µόνο των παραπάνω επεµβάσεων θα επιφέρει µια µείωση στη συνολική ενεργειακή της τάξης του 11% και, σ αυτή την περίπτωση, η µέση Απλή Περίοδος Αποπληρωµής θα είναι µόλις 2,3 έτη. Αν υλοποιηθούν όλες οι προταθείσες επεµβάσεις θα προκύψει εξοικονόµηση άνω του 25%, µε ολική (µέση) Απλή Περίοδο Αποπληρωµής 6,5 έτη. 145

10 5.2.3 Ενεργειακή άλλων τύπων κτιρίων στην Κρήτη Σε κτίρια του καθαρά οικιακού και εµπορικού τοµέα δεν υπάρχουν σηµαντικά και πλήρως τεκµηριωµένα στοιχεία για την Κρήτη. Στον Πίνακα 5.7 παρουσιάζονται στοιχεία ενεργειακών καταναλώσεων σε 18 κατοικίες στο Ηράκλειο, µε διαφορετικά συστήµατα θέρµανσης, όπως αυτά προέκυψαν στα πλαίσια εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κρήτη έχουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις των πολλών ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων της νήσου, όπου και έχουν γίνει αρκετές ενεργειακές επιθεωρήσεις και καταγραφές στα πλαίσια ευρωπαϊκών ή εθνικών ενεργειακών προγραµµάτων (Ε.Π.Ε., Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα» κ.α.) ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Κυρίως όµως, τεκµηριώνονται οι δυνατότητες ενεργειακών παρεµβάσεων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόµησης σε αυτά και τα αναµενόµενα από την πραγµατοποίησή τους θετικά αποτελέσµατα. Ο ειδικός δείκτης ενεργειακής ς που θεωρείται περισσότερο αντιπροσωπευτικός στα ξενοδοχεία είναι η ενέργεια ανά διανυκτέρευση, σε kwh/διαν. Στον Πίνακα 5.8 δίνονται ενδεικτικά στοιχεία ενεργειακών καταναλώσεων για δύο µεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα στο Ηράκλειο, ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την πραγµατοποίηση συνδυασµένων ενεργειακών επενδύσεων. Η συνήθως επιτυγχανόµενη µείωση στη συνολική ενεργειακή είναι της τάξης του 10%, αλλά σε κάποια ξενοδοχεία υπάρχουν περιθώρια εξοικονόµησης µέχρι και 25%, µε επεµβάσεις που είναι οικονοµικά συµφέρουσες. 146

11 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Είδος θέρµανσης κατοικίας Πλήθος κατοικιών Είδος κατοικιών Ελάχιστη ετήσια ειδική Μέγιστη ετήσια ειδική ειδική Ελάχιστη ετήσια ειδική θερµικής Μέγιστη ετήσια ειδική θερµικής ειδική θερµικής ΠΗΓΗ 1 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 9 5 Π+4 Ε 12,7 86,8 43, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΟΜΠΕΣ) ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ (ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ) 2 2ΜΟ 63,6 85,3 74, Π+2ΜΟ 45,0 88,2 a 63, Π+2ΜΟ 21,4 124,1 b 61, ΜΟ=Μονοκατοικία, Π= ιαµέρισµα µε προστατευµένη οροφή, Ε= ιαµέρισµα µε εκτεθειµένη οροφή a : Mε ηλιακό θερµοσίφωνα b : Mε ηλεκτρικό θερµοσίφωνα ΠΗΓΕΣ : (7) Πετρουλάκη Μ.-Φερετζάκη Μ., Πτυχιακή εργασία-τει Κρήτης Πίνακας 5.7 : Ενεργειακές καταναλώσεις διαφόρων κατοικιών στην Κρήτη 147

12 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο αρ. κλινών ιανυκτερεύσεις (µέση ετήσια) Συνολική ετήσια (kwh/year) ειδική (kwh/διαν.) ΠΡΙΝ ειδική (kwh/διαν.) META Συνολική ετήσια καυσίµου (L/year) ειδική καυσίµου (L/διαν.) ΠΡΙΝ ειδική καυσίµου (L/διαν.) ΜΕΤΑ ΠΗΓΗ 1 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ Α κλίνες ,023 13, ,476 1, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ Β κλίνες ,125 11, ΠΕΤΡ LPG 0,673 0,535 0,125 0,125 ΠΗΓΕΣ : (8) Ηµερίδα ΚΑΠΕ-ΠΕΡΙΦ. «Προώθηση Ολοκληρωµένων Ενεργειακών Υπηρεσιών στα ηµόσια Κτίρια της Κρήτης», Ηράκλειο Παρουσίαση των Ζ. Ασσαριωτάκη Μ. Κτενιαδάκη. 8 Πίνακας 5.8 : Ενεργειακές καταναλώσεις ξενοδοχείων στην Κρήτη 148

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Β ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Β ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Επιβλέπων : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Β.ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010 19 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ Σαμιωτάκης Αντώνιος Τσίτουρα Μαριάννα Τσούτσος Θεοχάρης Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Λειψών στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1. Περίληψη... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων Τεχνοοικονομική μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης ξενοδοχειακής μονάδας LEDRA MARRIOTT Αττικής Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Υδραυλικής του Ε.Μ.Π. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ενεργειακή επιθεώρηση και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Υδραυλικής του Ε.Μ.Π. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή επιθεώρηση και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Υδραυλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ...8 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας Σπουδαστής: Καντζέλης Σωτήρι (ΑΜ 5521)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μάιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 8 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ...8 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τα στοιχεία αυτού του παραδοτέου ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο Λέρου με την υποχρέωση βάσει του Ν.2121/93 να διαφυλάσσει τα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συκιές Ιούλιος 2009 Περιεχόµενα Συνοπτικά στοιχεία του έργου.. 4 Εισαγωγή.... 4 Κατανάλωση ενέργειας και δραστηριότητες των ΟΤΑ. 7 Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού

Μελέτη ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού Μελέτη ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού Σοφία-Ναταλία Μποέμη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σεφέρη 2, ΤΚ 30100, Αγρίνιο. Email: boemi@aix.meng.auth.gr, τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Ομάδα σύνταξης Δρ. Έλενα Δασκαλάκη Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς Πόπη Δρούτσα, MSc Σίμων Κοντογιαννίδης, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Αγιάς Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δεκέμβριος 20122 Τα στοιχεία αυτού του παραδοτέου ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον Δήμο Αγιάς με την υποχρέωση, βάσει του Ν.2121/93, να διαφυλάσσει τα ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Κορθίου στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια...4 1 Περίληψη...5 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «COMBI» ΓΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «COMBI» ΓΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «COMBI» ΓΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Αριστοτέλης Αηδόνης, Βασιλική ρόσου, Μιχάλης Καράγιωργας. Κέντρο Ανανεώσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Μαρία Κατσανούλη, Θωµάς Ζανιάς, άφνη Προυτσάλη Ενεργειακό Κέντρο Νοµού Τρικάλων, Τηλ. 04310 72821, Φαξ 04310 74841, Τ.Θ. 204, 42100 Τρίκαλα, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα