ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. ΕΜΜ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. ΕΜΜ."

Transcript

1 ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΟΔΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 84 - ΑΘΗΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Έπειτα από επικοινωνία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΚΕ.Θ.Ε.Α με το Θ.Π. ΕΞΕΛΙΞΙΣ για εισροές νερού στο Β όροφο του κτηρίου που βρίσκεται επί της οδού Εμμ.Μπενάκη 84 την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την Τ.Υ. ΚΕΘΕΑ. [1]

2 ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η εισροή του νερού,οι σκουρόχρωμες κηλίδες στην οροφή του διπλανού δωματίου (γραφείο ψυχιάτρου) που υποδηλούν παλαιότερη ροή νερού καθώς και τα «φουσκωμένα» στηθαία του δώματος στις περιοχές των υδρορροών της ταράτσας πιθανόν να οφείλονται σε χημικές αλλοιώσεις της στεγανωτικής στρώσης της ή σε μεταγενέστερους τραυματισμούς της υγρομόνωσης που έχουν σαν αποτέλεσμα την είσοδο του νερού κάτω από τα στεγανωτικά φύλλα και το πλημμύρισμα του δώματος. Για τους παραπάνω λόγους ερευνήσαμε με την βοήθεια θερμοκάμερας την οροφή και εντοπίσαμε έντονη συλλογή νερού στην περιοχή της πέργκολας. Πραγματοποιήθηκαν διερευνητικές τομές στη πέργκολα όπου διαπιστώθηκε η έντονη συσσώρευση νερού στην περιοχή αλλά όχι εισροή από τις βάσεις της πέργκολας. Η εισροή νερού προκάλεσε προβλήματα στα δωμάτια του Β ορόφου (αφαίρεση του φωτιστικού από το χώρο αναμονής ) και στην ομαλή λειτουργία του προγράμματος του κτηρίου. Λόγω της μεγάλης εισροής σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα προτείνετε η ανακατασκευή συνολικά της μόνωσης στην ταράτσα του κτηρίου. 2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι οικοδομικές εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την επίβλεψη και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 2α. Γενικά μέτρα 1. Προστασία όλων των γειτονικών και των υποκείμενων επιφανειών με κατάλληλα καλύμματα (αυτοκόλλητη χαρτοταινία, λινάτσες, χαρτόνι, φύλλα νάιλον,) ή η προσεκτική μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο έπειτα από συνεννόηση με το προσωπικό, ώστε να εκλείψει κάθε κίνδυνος τραυματισμού ή ρύπανσής τους. 2. Προστασία όπως άνω- ή αφαίρεση τυχόν πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού (φωτιστικά, στόμια, φρεάτια, σχάρες και λοιπά στοιχεία). Η επανατοποθέτηση ή αποκάλυψη των παραπάνω στοιχείων θα γίνει μετά την περάτωση των εργασιών. 3. Καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα προϊόντα καθαιρέσεων θα συγκεντρώνονται και θα απομακρύνονται. Οι σχολαστικές προεργασίες εξασφαλίζουν την μονιμότητα της αποκατάστασης. 2β. Ειδικές απαιτήσεις Γενικώς δεν θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος χαμηλότερη από 5 C ή υψηλότερη από 35 C. [2]

3 ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2γ. Προσωπικό- Εξοπλισμός 3.1 Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί με την εφαρμογή της μεθόδου πρέπει να έχει επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογα έργα επισκευών και ενισχύσεων. 3.2 Το συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών θα διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. όπως και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την προσωπική τους ασφάλεια (ρούχα,κράνη,μπότες) όπως προβλέπεται από το Π.Δ.305/96(Σχέδιο ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζεται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια). 2δ. Εφαρμογή Αναλυτικότερα, και με χρονολογική σειρά, προβλέπεται η παρακάτω πορεία οικοδομικών εργασιών: Α.ΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ 1. ΣΤΗΘΑΙΑ ΔΩΜΑΤΟΣ: 1.1 Καθαρισμός των σαθρών επιχρισμάτων στα στηθαία του δώματος. Για την επέμβαση στην εξωτερική πλευρά των στηθαίων (υπάρχουν τμήματα των στηθαίων στην πρόσοψη και στην πλαϊνή όψη του κτηρίου που έχουν «φουσκώσει» και θα πρέπει να καθαριστούν και να επισκευαστούν) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτροκίνητα αναρτημένα δάπεδα εργασίας. (ΝΑΟΙΚ Α\22.23,ΝΑΟΙΚ Α\ ). 1.2 Πλήρωση των ρωγμών με τσιμεντοκονίαμα. (ΑΤΕΚ 1) 1.3 Τοπική επισκευή με έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα ενδεικτικού τύπου ΜICROBETON BS-37 ή ισοδύναμου της SINTECNO.,ΟΙΚ Κατασκευή τριπτού και τριβιδιστού επιχρίσματος 3 στρώσεων, πάχους 2 εκ., στην εσωτερική παρειά του περιμετρικού στηθαίου. [ΝΑΟΙΚ Α\71.21] 2. ΤΑΡΑΤΣΑ: Αποκομιδή πάσης φύσεως εξοπλισμού (καρέκλες-τραπέζι γλάστρες κλπ ). [3]

4 ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2.1 Προσωρινή αποξήλωση και προσεκτική επανατοποθέτηση της σιδηροκατασκευής γέφυρας με τις υπερκείμενες επάλληλες τζαμαρίες αλουμινίου μετά το πέρας των εργασιών ώστε να μην τρυπηθεί η νέα μόνωση. 2.2 Καθαίρεση της υπάρχουσας μόνωσης. Η καθαίρεση θα γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να μην διαταραχθούν οι βάσεις της υπάρχουσας πέργκολας. Καλός καθαρισμός σκούπισμα κ στέγνωμα της επιφάνειας. Τοπική επισκευή της πλάκας σκυροδέματος με έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα (ενδεικτικού τύπου ΜICROBETON BS-37 ή ισοδύναμου της SINTECNO) και αντιδιαβρωτική προστασία σε μη αποκαλυμμένους σιδηροοπλισμους με τη μέθοδο των εμφυτευόμενων αναστολέων διάβρωσης, φιλοσοφίας κυψέλης, ενδεικτικού τύπου QED Margel-580 VPi της SINTECNO ή ισοδύναμου (η εργασία περιγράφεται αναλυτικά στο αναλυτικό τιμολόγιο του προϋπολογισμού στο Α.Τ.13).Στη συνέχεια θα γίνει επάλειψη με ελαστομερές γαλάκτωμα, ενδεικτικού τύπου Sinbitum Rubber της SINTECNO ή ισοδύναμου, συνολικά της επιφάνειας της ταράτσας και επέκταση του έως ύψους 0.50 μ στα στηθαία και την τοιχοποιία του δώματος. Με την ίδια μεθοδολογία και τα ίδια υλικά θα στεγανοποιηθούν και τα φρεάτια συλλογής όμβριων υδάτων των υδρορροών. Το ελαστομερές υλικό τοποθετείται ως Φράγμα υδρατμών. (ΝΑΟΙΚ Α\ΕΞ ). (Για την Καθαίρεση της μόνωσης ΝΑΟΙΚ Ν ,για την τοπική επισκευή ΝΑΟΙΚ Α\ΕΞ & ΟΙΚ ) 2.3 Τοποθετούνται οι εξαεριστήρες μόνωσης και οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης DOW 5cm για θερμομόνωση. (ΝΑΟΙΚ Α\79.45-ΑΤΗΕ Ξ ) ώρες πριν τη σκυροδέτηση των ρύσεων στους εξαεριστήρες θα γίνει Εσωτερική σφράγιση, εξασφάλιση και προστασία οριζόντιων ή κατακόρυφων αρμών διακοπής - εργασίας με ειδική υδροδιογκούμενη μαστίχη στεγανοποίησης πολυουρεθανικής βάσης, ενδεικτικού τύπου Sinswell Mastic WA της SINTECNO ή ισοδύναμη, ενός συστατικού, με δυνατότητα διόγκωσης παρουσίας νερού, σε εξελάσιμη μορφή, περιμετρικά των εξαεριστήρων μόνωσης. (ΝΑΟΙΚ Α\ΕΞ 79.36) 2.5 Δημιουργία ρύσεων έως 1,5% με κυψελωτο κονιοδέμα από διογκωμένο περλίτη και 200 kg τσιμέντου ανά m3, (ΝΑΟΙΚ 35.04). 2.6 Διαμόρφωση καμπύλων ακμών (περιθωρίων - λούκια) περιμέτρου του δώματος, με έτοιμο επισκευαστικό, ινοπλισμένο ρεοπλαστικό κονίαμα ενός συστατικού ενδεικτικού τύπου Microbeton BS-37 της SINTECNO ή ισοδύναμο, μέσου πάχους έως 15 χλστ.,θα προηγηθεί μία στρώση επάλειψης του υλικού ενίσχυσης πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος, με βάση τις [4]

5 ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ εποξειδικές ρητίνες ενδεικτικού τύπου Sinmast S2 της SINTECNO η εκτέλεση του καμπύλου τμήματος με ακτίνα 5 εκ. θα γίνει με κατάλληλο καλούπι καθότι απαγορεύεται η μόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα.(ναοικ Α\ΕΞ ) για την ευκολότερη προσαρμογή του ασφαλτόπανου. 2.7 Στεγανοποίηση με την εφαρμογή μιας στρώσης πλαστομερικού ασφαλτόπανου APP βάρους 6 kgr/m2 ενδεικτικού τύπου ESHAFIN GM P-G(W) της ESCHA με ορυκτή ψηφίδα. το ασφαλτόπανο θα γυρίσει στο στηθαίο κατά 30 cm. Θα καλύψει τις βάσεις της πέργκολας ολοκληρωτικά και θα γίνει πολύ καλή τοποθέτηση στις υδρορροές. (ΝΑΟΙΚΑ\ΕΞ ,) 2.8 Το ασφαλτόπανο θα στερεωθεί με μεταλλικό ανοξείδωτο αρμοκάλυπτρο ύψους 10 με 15 εκ. και πάχος 2mm στο ύψος του τελειώματος στο στηθαίο.η εργασία θα ολοκληρωθεί με την πλήρωση- σφράγιση του ασφαλτόπανου στο στηθαίο με μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού ενδεικτικού τύπου Tecnoseal-96 της SINTECNO ή ισοδύναμη. (ΝΑΟΙΚΑ\ΕΞ ,) 2.9 Τοποθέτηση πλαστικών υδρορροών με εσχάρα (κεφαλή κατάλληλη για την συγκράτηση ξερών φύλλων- σκουπιδιών). (ΑΤΗΕ Ν.8064) 2.10 Χρωματισμός των στηθαίων σε όλο το ύψος του στηθαίου. (ΝΑΟΙΚ Α\ ) 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Οι εργασίες περιορίζονται στις οροφές του σαλονιού και του διπλανού γραφείου (γραφείο ψυχιάτρου). I. Προστασία όλων των γειτονικών και των υποκείμενων επιφανειών με κατάλληλα καλύμματα (αυτοκόλλητη χαρτοταινία, λινάτσες, χαρτόνι, φύλλα νάιλον,) ή η προσεκτική μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο έπειτα από συνεννόηση με το προσωπικό, ώστε να εκλείψει κάθε κίνδυνος τραυματισμού ή ρύπανσής τους. II. Θα γίνει έλεγχος των οροφών των δυο δωματίων. III. Η έκταση της επέμβασης θα αποφασισθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό και θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο, ανάλογα με την έκταση της ενανθράκωσης του σκυροδέματος και της διάβρωσης του οπλισμού. IV. Αρχικά, θα πρέπει να γίνει προσεκτική καθαίρεση των υπαρχόντων επιχρισμάτων με χειρωνακτικά μέσα µε σφυρί και καλέµι, µε κρουστικό πιστόλι ή µε οποιοδήποτε άλλο δόκιµο τρόπο, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθούν περαιτέρω ζημιές ή μερεμέτια. (ΝΑΟΙΚ Α\22.23) [5]

6 ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ V. Τοπική επισκευή της πλάκας σκυροδέματος με έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα (ενδεικτικού τύπου ΜICROBETON BS-37 ή ισοδύναμου της SINTECNO) και αντιδιαβρωτική προστασία σε μη αποκαλυμμένους σιδηροοπλισμους με τη μέθοδο των εμφυτευόμενων αναστολέων διάβρωσης, φιλοσοφίας κυψέλης, ενδεικτικού τύπου QED Margel-580 VPi της SINTECNO ή ισοδύναμου (η εργασία περιγράφεται αναλυτικά στο αναλυτικό τιμολόγιο του προϋπολογισμού στο Α.Τ.13). VI. Τέλος επιχρίουμε με τριπτο τριβιδιστό επίχρισμα πάχους 2 εκατοστών. (ΝΑΟΙΚ Α\71.31) VII. στη συνέχεια ασταρώνουμε την επιφάνεια με αστάρι ενδεικτικού τύπου VIVEDUR της ΒΙΒΕΧΡΩΜ και τη χρωματίζουμε με απλά πλαστικά χρώματα ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ. (ΝΑΟΙΚ Α/ ). 2ε. Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών προκληθεί βλάβη στις όμορες οικοδομές, από υπαιτιότητα του συνεργείου που ανέλαβε τη συγκεκριμένη εργασία αυτή, θα αποκατασταθεί πλήρως και με δαπάνη του Αναδόχου του έργου. Προϋπόθεση για να θεωρηθεί η εργασία περαιωμένη είναι και η αποκατάσταση αυτή που τυχόν χρειαστεί. 2στ. Περαίωση εργασιών 1. Η εργασία θεωρείται τελειωμένη όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής και τα πλεονάζοντα υλικά και τα προϊόντα καθαιρέσεων έχουν απομακρυνθεί εκτός ιδιοκτησίας ΚΕ.Θ.Ε.Α, προς την πλησιέστερη ΧΥΤΑ έχουν αποτεθεί στις θέσεις φόρτωσης και έχουν οδηγηθεί στην πλησιέστερη χωματερή. Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών και διακίνησης υλικών και προσωπικού θα πρέπει να έχει καθαριστεί. 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 3α. Έλεγχος 1. έλεγχος των ρύσεων. 2. έλεγχος της σωστής τοποθέτησης των στρώσεων της μόνωσης. [6]

7 ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3. έλεγχος της καλής μόρφωσης του λουκιού 4.Ελέγχεται η επιπεδότητα των επιφανειών και των διαμορφώσεων με το νέο επίχρισμα, οπτικά και με πήχη. 5.Ελέγχεται η ομοιομορφία και η καλή εφαρμογή του χρώματος των αναχρωματισμένων επιφανειών. 3β. Κριτήρια αποδοχής 1. Οι επιφάνειες δεν εμφανίζουν ρωγμές, είναι επίπεδες, χωρίς εσοχές και σε συνέχεια με τις γειτονικές επιφάνειες. 2. Με την κρούση δεν διαπιστώνονται κενά. Στις περιοχές όπου διαπιστώνονται κενά καθαιρείται το επίχρισμα, ανακατασκευάζεται και ακολουθεί επανέλεγχος. 3. Το χρώμα στις επιφάνειες έχει εφαρμοσθεί ομοιόμορφα και το αποτέλεσμα είναι οπτικά ικανοποιητικό. 4. ΌΡΟΙ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4α. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εργασία κατασκευής Συνήθεις. 4β. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων Οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ): 1. EN 397:1995, Industrial safety helmets (Amendment A1:2000)- Κράνη προστασίας. 2. EN 388:2003, Protective gloves against mechanical risks Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 3. EN 168:2001, Personal eye- protection Non-optical test methods Ατομική προστασία οφθαλμών, Μη οπτικές μέθοδοι δοκιμών. 4. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5α. Περιλαμβανόμενες δαπάνες Η μόνωση της ταράτσας του «ΚΕ.Θ.Ε.Α ΕΞΕΛΙΞΙΣ» ως περαιωμένη εργασία μετρούμενη για παράδοση ως πλήρης και ολοκληρωμένη περιλαμβάνει τις δαπάνες για: 1. Τη διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού στο εργοτάξιο 2. Τη μεταφορά του εξοπλισμού στο εργοτάξιο και τη φύλαξή του 3. Την προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών 4. Την πλήρη εκτέλεση των εργασιών, τη χρήση και τη συντήρηση του εξοπλισμού [7]

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 6.45 0, H=0.40M ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ οδός Εμμ.Μπενάκη 84-Εξαρχεια-Αθηνα ΜΟΝΑΔΑ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ (κλίση ~ %) 2,07 (κλίση ~1.50 %) ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΥΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: A ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤH ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/ 2015 ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: ,98 κορφιάς , ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΘΕΑ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΙΩΤΗ αρχιτέκτων μηχανικός ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ αρχιτέκτων μηχανικός ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ πολιτικός μηχανικός ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ πολιτικός μηχανικός ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕΤΤΑΣ μηχανολόγος μηχανικός σφραγίδα-υπογραφή: ,06 ΥΔΡΟΡΟΗ (κλίση 2.00 %) 2,59 3,40 4, , , (κλίση 2.00 %) ΥΔΡΟΡΟΗ +0.00

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-04-00 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από ωπλισµένο σκυρόδεµα 04 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ H παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΜΕΡΟΣ «Α»

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΜΕΡΟΣ «Α» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 1.. 5. 4. 3. Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Η σωστή στεγάνωση των κατοικιών καθώς και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-20-01-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 01 Σωληνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-08-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 08 Επικόλληση Ινοπλισµένων Πολυµερών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-02-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 02 Βαρυτικά ίκτυα Υγρών 01 Σωληνώσεις µε Πλαστικούς Σωλήνες 01 Ευθύγραµµοι

Διαβάστε περισσότερα

37/2013. 23% : 47.682,93

37/2013. 23% : 47.682,93 37/2013 :. : LEADER : : 205.275,03 : 2.042,05 : 207.317,08. 23% : 47.682,93 : 255.000,00 - - - - - (.) - ( ) - (.) - - -,, 4 ( ) µ.. : 48013/2-7-2015 4 (2007-2013) «2007 2013» 4 «LEADER» 413 321 ( :..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Τοιχοδοµές 02 Θερµοµονώσεις 02 Θερµοµονώσεις εξωτερικών τοίχων Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Πλατεία Οικονομίδη ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2. ΣΧΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK certified by DUROSTICK ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων 1 Πρώτης κλάσης επιλογή!

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα