ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Διαχείριση ενέργειας στα κτίρια Εισαγωγή στον ΚΕΝΑΚ Ασκήσεις Αξιολόγησης Α περιόδου Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Διαχείριση ενέργειας στα κτίρια Εισαγωγή στον ΚΕΝΑΚ Ασκήσεις Αξιολόγησης Α περιόδου Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής"

Transcript

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Διαχείριση ενέργειας στα κτίρια Εισαγωγή στον ΚΕΝΑΚ Ασκήσεις Αξιολόγησης Α περιόδου Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής ΜΕΡΟΣ 1: 4 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 1) Στο διπλανό σχέδιο περιγράφεται σε τομή μέρος του εξωτερικού τοίχος ενός κτιρίου. Ο τοίχος είναι επιχρισμένος έσω και έξω με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 1800 kgr/m3, τα τούβλα (οπτοπλινθοδομή) λογίζονται με πυκνότητα 1500 kgr/m3 και η μόνωση είναι πλάκα πετροβάμβακα βαρέως τύπου (ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον τύπο αυτό είναι ο ελάχιστος που αναγράφεται στο κελί του σχετικού πίνακα). Να εφαρμόσετε τον υπολογιστικό τύπο 2.1 της σελ. 16 της ΤΟΤΕΕ που σας χορηγήθηκε για να υπολογίσετε τη θερμική αγωγιμότητα του συγκεκριμένου μέρους του τοίχου. Για τον υπολογισμό θα χρησιμοποιήσετε τις ενδεικτικές τιμές συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του Πίνακα 2 και τους συντελεστές θερμικής μετάβασης του Πίνακα 3 α της προειρημένης ΤΟΤΕΕ (σελ ) : (Βαθμός δυσκολίας: 15) ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ Ασβεστοκονίαμα 1800 KGR/M3 λ=0,870 Οπτοπλινθοδομή με διάτρητους πλίνθους 1500 kgr/m3 λ=0,510 Πετροβάμβακας μορφή πλακών ελάχιστο λ=0,033 Οπότε ο τοίχος είναι Υλικό πάχος d συντελεστής λ R=d/λ Ασβεστοκον 0,02 0,870 0,023 Οπτοπλινθ 0,19 0,510 0,373 Πετροβαμβακας 0,05 0,033 1,515 Οπτοπλινθο 0,09 0,510 0,176 Ασβεστοκον 0,03 0,870 0,034 Σύνολο Rολ= 2,121 Από πινάκα Ri=0,13 και Ra=0,04 Οπότε από τύπο 2.1 U= 1/ 0,13+2,121+0,04 = 0,436 W/m2K 1

2 2) Στο παρακείμενο σχέδιο περιγράφεται σε κάτοψη μέρος του εξωτερικού τοίχος ενός διαμερίσματος εξαώροφης γωνιακής πολυκατοικίας του Ο τοίχος, πάχους 20 cm και μικτού ύψους 3,15 m, είναι επιχρισμένος έσω και έξω. Το παράθυρο Π2 είναι ξύλινο με μονό τζάμι και ποσοστό πλαισίου 30%. Να υπολογίσετε, χρησιμοποιώντας συμβατικές παραμέτρους από την ΤΟΤΕΕ /2010 που σας χορηγήθηκε (πίνακας 3.1 σελ. 42, πίνακας 3.4 α σελ. 47, πίνακας 3.6 σελ. 51) το συντελεστή θερμοπερατότητας U των τοίχων ΑΒ και ΒΓ και να προσδιορίσετε μια τυπική τιμή για το συντελεστή θερμοπερατότητας U του παραθύρου Π2 (πίνακας 3.12 σελ. 64) (Βαθμός δυσκολίας: 15) Τοίχος ΑΒ: από τον πιν 3.1 της ΤΟΤΕΕ διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό του φέροντος οργανισμού είναι 22%. Από τον πίνακα 3.4α της ΤΟΤΕΕ έχουμε: Uτ = 2,20 W/(m2 K) για επιφάνεια 7,56 m2-7,56 x 22% m2 = 5,9 m2 και Uφο = 3,40 W/(m2 K) για επιφάνεια 7,56 x 22% m2 = 1,66 m2 Από τον τύπο 2.7 της ΤΟΤΕΕ έχουμε : Uαβ = 2,46 W/(m2 K) Παράθυρο: σύμφωνα με το πιν 3.12 της ΤΟΤΕΕ Uv_f =4,7 W/(m2 K) Τοίχος ΓΔ: ομοίως με τον προηγούμενο. Από τον πίνακα 3.4α της ΤΟΤΕΕ έχουμε: Uτ = 2,20 W/(m2 K) για επιφάνεια 18,99 m2-18,99 x 22% m2 - (1,95 x 1,65) m2 = 11,61 m2 και Uφο = 3,40 W/(m2 K) για επιφάνεια 18,99 x 22% m2 = 4,17m2 Από τον τύπο 2.7 της ΤΟΤΕΕ έχουμε (για συνολική επιφάνεια 18,99-3,21m2) : Uαβ = 2,51 W/(m2 K) Διευκρίνηση: στον υπολογισμό της επιφάνειας του φερ.οργ. υπολογίζεται ποσοστό επι τής 2

3 όψης όπως αναφέρεται στον πιν 3.1 της ΤΟΤΕΕ και όχι του εμβαδού του τοίχου. Σε αντίθετη περίπτωση (επιφάνειας τοίχου) λόγω των ίδιων υλικών και των ίδιου ποσοστού φερ. οργ. το U θα ήταν το ίδιο και στους 2 τοιχους 3) Το σχέδιο δίπλα δείχνει μία τομή στην κάτοψη της προηγούμενης ερώτησης. Αφού ταυτοποιήσετε τη σχέση της τομής με την κάτοψη και κατανοήσετε τη γεωμετρία και τον προσανατολισμό του τμήματος κτιρίου, υπολογίστε τους συντελεστές σκίασης του τοίχου ΒΓ και του παραθύρου Π2 για χειμερινή και θερινή περίοδο. Υποθέσατε ότι, πέραν των στοιχείων που φαίνονται στα σχέδια, (τοίχοι και κυπαρίσσι) δεν σκιάζει τίποτα τον συγκεκριμένο τοίχο και το παράθυρο. (ΤΟΤΕΕ /2010 κεφάλαιο 3.3, σσ ). (Βαθμός δυσκολίας: 15) τοίχος ΒΓ Συντελεστής σκίασης οριζοντα ελεύθερος άρα Fhor=1 2.98/2=1.49 συντελεστής σκίασης από προβόλους Fov εφφ=2,40/1,49=1,61=>φ=[1,01*(180/3,14)]=58,18 μοίρες συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές: εφφ1=0,80/3,015=0,2653=>φ1=0,259 ακτίνια άρα 14,84 μοίρες εφφ2=2,40/3,015=0,796=>φ2=0,672 ακτίνια άρα 38,52 μοίρες παράθυρο Π2 (1,65/2)+0,90=1,725 ελεύθερο αρα Fhor=1 συντελεστής σκίασης από προβόλους Fov εφφ=2,40/1,255=1,91=>φ=[1,088*(180/3,14)]=62,36 μοίρες 3

4 συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές: 1,95/2=0,975 0,975+2,04=3,015 εφφ1=0,80/3,015=0,2653=>φ1=0,259 ακτίνια άρα 14,84 μοίρες εφφ2=2,40/3,015=0,796=>φ2=0,672 ακτίνια άρα 38,52 μοίρες Άρα σύμφωνα με τον πίνακα 3.18: Για τον τοίχο ΒΓ με προσανατολισμό προς Ν Συντελεστής σκίασης για Fov: 0,50 για θέρμανση 0,39 για ψύξη Συντελεστής σκίασης Fin από αριστερη πλευρά (πίνακας 3.20): προς Α 0,80 για θέρμανση (παίρνω τιμή για 40 μοίρες) 0,95 για ψύξη (παίρνω τιμή για 40 μοίρες) Συντελεστής σκίασης Fin από δεξιά πλευρά (πίνακας 3.20): προς Δ 1,00 για θέρμανση (παίρνω τιμή για 20 μοίρες) 0,99 για ψύξη (παίρνω τιμή για 20 μοίρες) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Π2 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ: Σύμφωνα με τον πίνακα 3.18: Για τον τοίχο ΒΓ με προσανατολισμό προς Ν Συντελεστής σκίασης για Fov: 0.50 για θέρμανση (τιμή για 60 μοίρες) 0,39 για ψύξη '' Συντελεστής σκίασης Fin από αριστερη πλευρά (πίνακας 3.20): προς Α 0,80 για θέρμανση (παίρνω τιμή για 40 μοίρες) 0,95 για ψύξη (παίρνω τιμή για 40 μοίρες) Συντελεστής σκίασης Fin από δεξιά πλευρά (πίνακας 3.20): προς Δ 1,00 για θέρμανση (παίρνω τιμή για 20 μοίρες) 0,99 για ψύξη (παίρνω τιμή για 20 μοίρες) 4) Υποθέστε ότι η πολυκατοικία της ερώτησης 2 είναι στην Αθήνα. Πια είναι η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας U των τοίχων ΑΒ και ΒΓ του κτιρίου αναφοράς που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο κτίριο μελέτης; Αλλάζει η τιμή αν το κτίριο είναι στην Καστοριά; (ΤΟΤΕΕ /2010, πίνακας 3.6 σελ. 51) (Βαθμός δυσκολίας: 5) 4

5 Εφόσον η πολ/κία είναι στην Αθήνα είναι στη Ζώνη Β. Άρα η τιμή του συντ/στη αγωγιμότητας U των τοίχων ΑΒ και ΒΓ του κτιρίου αναφοράς θα είναι U = 0,50 W/(m2.K) Εφόσον η πολ/κία είναι στην Καστοριά είναι στη Ζώνη Δ. Άρα η τιμή του συντ/στη αγωγιμότητας U των τοίχων ΑΒ και ΒΓ του κτιρίου αναφοράς θα είναι U = 0,40 W/(m2.K) 5

6 ΜΕΡΟΣ 2: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: Τύπος Α: Πολλαπλής Επιλογής (5 ερωτήσεις επιδεχόμενες μιας μόνο σωστής απάντησης) 1) Όσον αφορά μόνον στη θερμική αγωγιμότητα του τοίχου της ερώτησης του 1 ου ΜΕΡΟΥΣ, εφόσον αντέστρεφα τη σειρά των στρωμάτων (αντέστρεφα το έσω-έξω) (Βαθμός δυσκολίας: 4) Η θερμική αγωγιμότητα του τοίχου θα αυξανόταν. Η θερμική αγωγιμότητα του τοίχου θα έμενε απαράλλακτη Η θερμική αγωγιμότητα του τοίχου θα μειωνόταν Δεν μπορούμε να ξέρουμε 2) Όσον αφορά μόνον στη θερμική αγωγιμότητα του τοίχου της ερώτησης του 1 ου ΜΕΡΟΥΣ, εφόσον αντικαθιστούσα τη θερμομονωτική πλάκα πετροβάμβακα με φυσικό βαμβάκι ιδίων διαστάσεων (Βαθμός δυσκολίας: 4) Η θερμική αγωγιμότητα του τοίχου θα αυξανόταν. Η θερμική αγωγιμότητα του τοίχου θα έμενε απαράλλακτη Η θερμική αγωγιμότητα του τοίχου θα μειωνόταν Δεν μπορούμε να ξέρουμε 3) Όσον αφορά μόνον στη θερμική αγωγιμότητα του τοίχου της ερώτησης του 1 ου ΜΕΡΟΥΣ, ο τοίχος αυτός είναι επαρκής κατά ΚΕΝΑΚ για κτίρια που βρίσκονται: (Βαθμός δυσκολίας: 4) Σε όλες τις κλιματικές ζώνες της ελληνικής επικράτειας Στις ζώνες Γ, Β & Α Στις ζώνες Β & Α Στη ζώνη Α Σε καμία ζώνη. Ο τοίχος είναι ανεπαρκής. 6

7 4) Το κτίριο αναφοράς του ΚΕΝΑΚ είναι: (Βαθμός δυσκολίας: 4) Ένα υποθετικό κτίριο ιδίων χαρακτηριστικών με το υπό μελέτη (ή υπό έλεγχο) κτίριο αλλά με τις βέλτιστες προδιαγραφές όσον αφορά στα ενεργειακά του χαρακτηριστικά. Το κτίριο αυτό συνιστά το πρότυπο το οποίο το υπό μελέτη (ή υπό έλεγχο) κτίριο «οφείλει» να προσεγγίσει. Ένα υποθετικό κτίριο ιδίων χαρακτηριστικών με το υπό μελέτη (ή υπό έλεγχο) κτίριο, που πληροί τις ελάχιστες ανεκτές κατά ΚΕΝΑΚ προδιαγραφές και ως προς το οποίο βαθμονομείται το υπό μελέτη (ή υπό έλεγχο) κτίριο. Ένα κτίριο υλοποιημένο με τις πλέον προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους όσον αφορά τόσο στην ενεργειακή του συμπεριφορά όσο και στις δυνατότητες παραγωγής ΑΠΕ, στο οποίο στεγάζεται η Διεύθυνση Ενέργειας και το Γραφείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων κάθε Καλλικρατικού Δήμου. 5) Σε μία «πανταχόθεν ελεύθερη» πολυκατοικία όλα τα διαμερίσματα έχουν βαθμονομηθεί κατά ΚΕΝΑΚ και έχουν καταταγεί στην ίδια κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, έστω Α+. Τα διαμερίσματα αυτά: (Βαθμός δυσκολίας: 4) Έχουν, αναλογικά με το εμβαδόν τους, περίπου τις ίδιες ανάγκες σε θέρμανση το Χειμώνα και σε ψύξη το Καλοκαίρι. Έχουν, αναλογικά με το εμβαδόν τους, διαφορετικές ανάγκες σε θέρμανση το Χειμώνα και σε ψύξη το Καλοκαίρι. Η διαφορά έγκειται στον όροφο και τον προσανατολισμό του κάθε διαμερίσματος. Δεν έχουν ανάγκες σε θέρμανση το Χειμώνα και σε ψύξη το Καλοκαίρι. Τύπος Β: Πολλαπλής Επιλογής (2 ερωτήσεις με περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις) 1) Για τη μείωση της θερμικής αγωγιμότητας του τοίχου της ερώτησης του 1 ου ΜΕΡΟΥΣ θα προτείνατε: (Βαθμός δυσκολίας: 5) Αύξηση του πάχους της μόνωσης με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού πάχους του τοίχου Αντικατάσταση του θερμομονωτικού υλικού με πλάκα από λινάρι ή από φύκια του ίδιου πάχους. 7

8 Αντικατάσταση του δομικού υλικού με «ελαφροβαρείς τσιμεντολίθους» στο ίδιο συνολικό πάχος των 38 cm ( , πίναξ 2, ΤΟΤΕΕ ). Αντικατάσταση του δομικού υλικού με οπλισμένο σκυρόδεμα. Προσθήκη πρόσθετης εξωτερικής θερμομόνωσης 2) Όσον αφορά στην εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ στους παραδοσιακούς οικισμούς: (Βαθμός δυσκολίας: 5) Προβλέπεται από τον ίδιο τον κανονισμό ευελιξία στην εφαρμογή του Προβλέπεται η μη εφαρμογή του μέσω τεχνικής έκθεσης τεκμηρίωσης του ασυμβίβαστου των επιταγών του κανονισμού με την τρέχουσα νομοθεσία. Οι παραδοσιακοί οικισμοί εξαιρούνται της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ όπως ακριβώς τα κτίρια λατρείας. Προβλέπεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή του κανονισμού. Προβλέπεται η ευελιξία στην εφαρμογή των Προεδρικών Διαταγμάτων προστασίας Δεν έχει προβλεφθεί τίποτα ειδικά για τους παραδοσιακούς οικισμούς. Στην πράξη θα καταδειχθεί το ασυμβίβαστο και κατά περίπτωση θα δρομολογηθεί η λύση. Τύπος Γ: 10 ερωτήσεις "Σωστό-Λάθος" με βαθμό δυσκολίας +1 (το λάθος λογίζεται ως -1) 1. Το ελαφρύ χιόνι στις στέγες των σπιτιών δυσχεραίνει την κάλυψη του ισοζυγίου θέρμανσης μιας κατοικίας Λάθος 2. Τα ξύλινα κουφώματα έχουν εν γένει καλύτερη θερμομονωτική συμπεριφορά από τα αλουμινένια Σωστό 8

9 3. Το IGLOO των Εσκιμώων είναι μειονεκτικό από ενεργειακής απόψεως σε σχέση με πανομοιότυπο γρανιτένιο σπιτάκι. Λάθος 4. Ο ΚΕΝΑΚ δεν συνυπολογίζει τη σκίαση που προσφέρουν οι τέντες στα μπαλκόνια Λάθος 5. Η ενεργειακή κατάταξη ενός παλαιού κτιρίου μέσω ενεργειακής επιθεώρησης είναι υποχρεωτική, προκειμένου το κτίριο να μεταπωληθεί. Η ενεργειακή κατάταξη ενός νέου κτιρίου είναι υποχρεωτική και διενεργείται αμέσως μετά την ηλεκτροδότησή του. Σε αντίθετη περίπτωση, το κτίριο κρίνεται ως αυθαίρετο. Σωστό 6. Τα σκούρα (πατζούρια) των παραθύρων δεν λογίζονται ως σκίαστρα στον ΚΕΝΑΚ αφού η χρήση τους δεν είναι προβλέψιμη. Σωστό 7. Η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών στην ταράτσα βελτιώνει την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου. Λάθος 8. Σε ένα κτίριο κατοικίας στην κορυφή του Πηλίου απαιτείται, κατά τον ΚΕΝΑΚ, υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων του συστήματος ψύξης του. Σωστό 9. Σε ένα κτίριο κατοικίας στο νότιο Αιγαίο δεν χρειάζεται, κατά τον ΚΕΝΑΚ, υπολογισμός ενεργειακών απαιτήσεων του συστήματος θέρμανσής του. Λάθος 10. Στον κατά ΚΕΝΑΚ υπολογισμό της σκίασης ενός κτιρίου δε λαμβάνονται υπ όψιν τα δένδρα που χωροθετούνται στον περιβάλλοντα χώρο. Σωστό 9

10 ΜΕΡΟΣ 3: 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1. Το ηλιακό θερμοσίφωνο επιβάλλεται από τον ΚΕΝΑΚ; (Βαθμός δυσκολίας: 5) Δεν επιβάλλεται από τον ΚΕΝΑΚ. Σύμφωνα με το αρθ 8 παρ 3στ του ΚΕΝΑΚ(ΦΕΚ407/2010), σε όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια είναι υποχρεωτική ή κάλυψη μέρους των αναγκών (σε ποσοστό 60%) σε ΖΝΧ από ηλιοθερμικά συστήματα. Η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν ισχύει όταν αυτές οι ανάγκες καλύπτονται από αντλίες θερμότητας (με συγκεκριμένο (SFP) ή αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ΑΠΕ, ΣΗΘ, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου 2. Στοιχειοθετήστε τη γνώμη σας για τη χρήση μικρών συστημάτων παραγωγής ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία μιας κατοικίας. Πού προβάλλεται η εισαγωγή τέτοιων συστημάτων στον ΚΕΝΑΚ; (Βαθμός δυσκολίας: 5) Η αυτονόμηση μιας οικίας χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: Αυτονόμηση εξοχικής οικίας με περιοδική χρήση κυρίως το καλοκαίρι. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αυτονόμηση είναι σχετικά μικρού κόστους, αφού οι ανάγκες για ενέργεια είναι περιορισμένες. Η απαιτούμενη ενέργεια συνήθως καλύπτει φωτισμό, ψυγείο ή και καταψύκτη, τηλεόραση και P/C. Κρίνεται ως ιδανική λύση ιδίως εάν η κατοικία είναι μακριά από το δίκτυο της ΔΕΗ και το κόστος σύνδεσης είναι υψηλό. Πλήρης αυτονόμηση με περιορισμούς (οικία με συνεχή ετήσια χρήση, με προσαρμογή των αναγκών): Σε αυτή την περίπτωση, η αυτονόμηση είναι εφικτή και συμφέρουσα, προϋποθέτοντας «μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη περιβαλλοντική συνείδηση και ανάλογο τρόπο ζωής από τους κατοίκους της οικίας». Απαραίτητος είναι ο περιορισμός της αλόγιστης χρήσης της ενέργειας, προγραμματισμός της χρήσης ενεργοβόρων συσκευών (πλυντήρια, ηλεκτρικές σκούπες κλπ) και, εάν απαιτείται, αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων συσκευών με νέες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (ενεργειακής κλάσης Α) και ίσως και συνδυασμό άλλου καυσίμου (πχ φιάλες υγραερίου για το μαγείρεμα κλπ). Κρίνεται ως συμφέρουσα λύση ιδίως εάν η κατοικία είναι μακριά από το δίκτυο της ΔΕΗ και το κόστος σύνδεσης είναι υψηλό. Πλήρης αυτονόμηση χωρίς περιορισμούς (οικία με συνεχή ετήσια χρήση, χωρίς αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας): Σε αυτή την περίπτωση, η αυτονόμηση είναι εφικτή μεν, αλλά υψηλού κόστους, αφού χρειάζεται να εγκατασταθεί πολύ μεγαλύτερο σύστημα για να καλύψει 100% τις στιγμιαίες ανάγκες για μεγάλη ισχύ από την ταυτόχρονη χρήση συσκευών. Σε ένα τέτοιο σύστημα, θα υπάρχει μεγάλο περίσσευμα ενέργειας για μεγάλες χρονικές περιόδους, που θα μένει ανεκμετάλλευτη. Ωστόσο η ενέργεια που περισσεύει, θα μπορεί να πωλείται στο δίκτυο της ΔΕΗ ή αντίστοιχα όταν παρουσιάζεται ενεργειακό έλλειμα, θα πρέπει να είναι εφικτή η αγορά ρεύματος 10

11 Στον ΚΕΝΑΚ προβάλλεται η εισαγωγή τέτοιων συστημάτων στο αρθ11 παρ 4.8 ως τμήμα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων που πρέπει να εξεταστούν κατά την εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης του κτιρίου., όπως επίσης βέβαια και στους σκοπούς του κανονισμού αρθ 1 παρ 2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ: Η άψογη ανταπόκριση στις ερωτήσεις αθροίζουν: ΜΕΡΟΣ Α 50 βαθμούς δυσκολίας ΜΕΡΟΣ Β 40 βαθμούς δυσκολίας ΜΕΡΟΣ Γ 10 βαθμούς δυσκολίας ΣΥΝΟΛΟ: 100 βαθμούς 11

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Στην εποχή μας η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά, που εάν την παρομοιάσουμε με το νερό δεν θα θέλαμε να χάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Η Οδηγία 2002/9/ ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΦΕΚ Β 407/200) διαμορφώνεται το πλαίσιο αρχών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα