ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 73"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΕΝΙΑΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Ελευθέριος Ι. Αμοιραλής Δρ Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ) Επιβλέπων: Παύλος Σ. Γεωργιλάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΜΠΔ ΠΚ Τριμελής Επιτροπή: Παύλος Σ. Γεωργιλάκης Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΜΠΔ ΠΚ Βασίλειος Κουϊκόγλου Καθηγητής Τμήματος ΜΠΔ ΠΚ Αντώνιος Κλαδάς Καθηγητής Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ Επταμελής Επιτροπή: Παύλος Σ. Γεωργιλάκης Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΜΠΔ ΠΚ Βασίλειος Κουϊκόγλου Καθηγητής Τμήματος ΜΠΔ ΠΚ Αντώνιος Κλαδάς Καθηγητής Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιος Σταυρουλάκης Καθηγητής Τμήματος ΜΠΔ ΠΚ Ιωάννης Νικολός Λέκτορας Τμήματος ΜΠΔ ΠΚ Κωσταντίνος Καλαϊτζάκης Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ ΠΚ Γεώργιος Σταυρακάκης Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ ΠΚ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μέλλον βασίζεται όλο και περισσότερο στον ηλεκτρισμό υποκινούμενο από την αυξανόμενη ζήτηση, τις νέες μορφές παραγωγής ενέργειας, τις νέες εφαρμογές και τα συστήματα που συνεχώς ολοκληρώνονται και αναπτύσσονται. Ζούμε την αυγή μιας νέας εποχής, όπου η ηλεκτρική ενέργεια και ο αυτοματισμός συγκλίνουν. Οι μετασχηματιστές συνιστούν μια τέτοια τεχνολογία που έχει βρει πολλαπλές και ποικίλες εφαρμογές εδώ και πολλές δεκαετίες. Καλύπτουν ανάγκες μιας ευρείας κατηγορίας εγκαταστάσεων από

2 74 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ τις πλέον μεγάλες όπως ηλεκτρικοί υποσταθμοί και από τις πλέον μικρές όπως οι οικιακές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Καθοριστική είναι η ύπαρξη των μετασχηματιστών στην ανύψωση και στον υποβιβασμό της τάσης για τα συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιωτικοποίησης των ηλεκτρικών εταιρειών έχει δημιουργήσει ένα νέο, ανταγωνιστικό περιβάλλον στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σ αυτό το νέο και ενδιαφέρον περιβάλλον εμφανίζεται στη βιομηχανία παραγωγής μετασχηματιστών η ανάγκη βελτίωσης της απόδοσης και αξιοπιστίας των μετασχηματιστών τους και μείωσης του κόστους τους. Ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή, ως αποτέλεσμα της αύξησης των αερίων του θερμοκηπίου, απειλεί την ευστάθεια του παγκόσμιου κλίματος, της οικονομίας και των κοινωνιών. Περισσότερο από τα δύο τρίτα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προέρχονται από τον τρόπο που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την ενέργεια. Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο, βάσει του οποίου έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού των εκπομπών για τα αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου σε διεθνές επίπεδο, η ανάγκη για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι επιτακτική. Η χρησιμοποίηση μετασχηματιστών χαμηλών απωλειών βοηθάει στη προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα οι μετασχηματιστές χαμηλών απωλειών μπορεί να είναι και οικονομικά αποδοτικότεροι, αν ποσοτικοποιηθεί το περιβαλλοντικό κόστος των απωλειών τους. Υπό την πίεση των αυξανόμενων ενεργειακών απαιτήσεων και των κλιματικών αλλαγών το θέμα της βέλτιστης σχεδίασης των μετασχηματιστών, καθώς και τις οικονομικής τους αξιολόγησης είναι αντικείμενα συνεχούς μελέτης και έχουν απασχολήσει πολλούς ερευνητές στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία [8]. Τα συγκεκριμένα προβλήματα αποτελούν και το κύριο αντικείμενο έρευνας της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής. 2. ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Η μείωση του κόστους των μετασχηματιστών και η αύξηση της απόδοσής τους επιτυγχάνεται κυρίως με την τεχνική και οικονομική βελτιστοποίηση της σχεδίασής τους. Για το

3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ σκοπό αυτό είναι αναγκαία η ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων εκτίμησης του κόστους κατασκευής τους, σε συνδυασμό με κατάλληλες μεθόδους βελτιστοποίησης, προσαρμοσμένες στο πρόβλημα της σχεδίασης μετασχηματιστών. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, διατυπώθηκε το πρόβλημα της βέλτιστης σχεδίασης για τριφασικούς μετασχηματιστές διανομής με τυλιγμένους πυρήνες που έχουν ως μονωτικό το ορυκτό λάδι. Κύριος στόχος είναι η εύρεση των βέλτιστων τιμών των κατασκευαστικών παραμέτρων, βάσει των οποίων εξασφαλίζεται σχεδίαση με το ελάχιστο δυνατό κόστος (κατασκευής ή συνολικό κόστος κατοχής) ενώ παράλληλα ικανοποιούνται οι περιορισμοί σχεδίασης. Η βέλτιστη σχεδίαση συνίσταται στον υπολογισμό των ηλεκτρικών και μηχανολογικών χαρακτηριστικών του μετασχηματιστή, μέσω αναλυτικών σχέσεων και εμπειρικών συντελεστών, ακολουθώντας μια αλληλουχία υπολογισμών οι οποίοι εμπλέκουν μια σειρά από μεταβλητές σχεδίασης. Βάσει των χαρακτηριστικών αυτών υπολογίζεται το κόστος των επιμέρους συνιστωσών του ενεργού και μηχανικού μέρους του μετασχηματιστή, το οποίο χρησιμοποιείται για την εξαγωγή της αντικειμενικής συνάρτησης βελτιστοποίησης. Η μη γραμμική μορφή της συνάρτησης αυτής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι μεταβλητές σχεδίασης μπορεί να λαμβάνουν συνεχείς ή διακριτές τιμές, καθιστούν τη συγκεκριμένη βελτιστοποίηση ένα δύσκολο πρόβλημα μη γραμμικού μεικτού ακέραιου προγραμματισμού με μη γραμμικούς περιορισμούς. Παράλληλα, μελετήθηκε ο τρόπος με τον οποίο επιλύεται το συγκεκριμένο πρόβλημα από την υφιστάμενη ευρετική μεθοδολογία βελτιστοποίησης και εντοπίστηκαν οι αδυναμίες της υφιστάμενης μεθόδου στην εύρεση του ολικού βέλτιστου. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν και τεκμηριώθηκαν οι αναλυτικές εξισώσεις της σχεδίασης, οι οποίες συνθέτουν τη μαθηματική διατύπωση του προβλήματος βελτιστοποίησης, αποτελώντας τη βάση για τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Έχοντας ορίσει τις αναλυτικές εξισώσεις της συνολικής σχεδίασης και πριν την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης με καινοτομικές μεθοδολογίες, αντιμετωπίστηκε ένα σημαντικό υποπρόβλημα του κύριου προβλήματος το οποίο συνίσταται στην επιλογή του υλικού κατασκευής των τυλιγμάτων στους μετασχηματιστές. Αναλυτικότερα, αναπτύχθηκαν καινοτομικές μεθοδολογίες τεχνητής νοημοσύνης ικανές να επιλέγουν αυτόματα το υλικό των τυλιγμάτων στους μετασχηματιστές, το οποίο αποτελεί μια πολύ σημαντική

4 76 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ παράμετρο για τη μείωση του κατασκευαστικού κόστους χωρίς να χρειάζεται να γίνει δύο φορές η βελτιστοποίηση της σχεδίασης: μία φορά με τυλίγματα χαλκού και μία φορά με τυλίγματα αλουμινίου. Δημιουργήθηκε μια βάση γνώσης που περιείχε 2646 βέλτιστες σχεδιάσεις. Για κάθε μία από αυτές τις 2646 σχεδιάσεις υπολογίστηκαν 13 ιδιότητες εισόδου. Οι συγκεκριμένες ιδιότητες επιλέχθηκαν μετά από μια σειρά δοκιμών, περικλείοντας τις σημαντικότερες ιδιότητες κατά τη σχεδίαση ενός μετασχηματιστή, όπως το κόστος χαλκού και οι εγγυημένες απώλειες φορτίου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την τεχνογνωσία και εμπειρία των μηχανικών σχεδίασης της βιομηχανίας. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και τα δέντρα απόφασης επιλέχθηκαν ως οι πλέον κατάλληλες τεχνικές επίλυσης του προβλήματος επιλογής του υλικού των τυλιγμάτων στους μετασχηματιστές, αξιοποιώντας με επιτυχία την προαναφερθείσα βάση γνώσης. Αφού δημιουργήθηκε μια πρώτη προσέγγιση του προβλήματος με την τεχνική των νευρωνικών δικτύων, αναπτύσσοντας ένα πλήθος από διαφορετικές τοπολογίες νευρωνικών δικτύων, αναζητώντας εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας ταξινόμησης στο σύνολο ελέγχου [10], η έρευνα επεκτάθηκε με την ανάπτυξη ενός καινοτομικού μοντέλου επιλογής του υλικού κατασκευής των τυλιγμάτων των μετασχηματιστών. Το συγκεκριμένο μοντέλο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα δύο μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, των δέντρων απόφασης και των τεχνητών νευρωτικών δικτύων [5]. Τα δέντρα απόφασης επιλέγουν αυτόματα τις πιο σημαντικές παραμέτρους εισόδου που επηρεάζουν τον προσδιορισμό του υλικού κατασκευής των τυλιγμάτων, ενώ τα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για την επιλογή του υλικού κατασκευής των τυλιγμάτων των μετασχηματιστών με βάση όχι μόνο τις συνολικές υποψήφιες παραμέτρους εισόδου αλλά και τις επιλεγμένες παραμέτρους από τα δέντρα απόφασης. Επίσης, διεξήχθησαν πειράματα με τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, τα οποία αποτελούνταν από ένα ή δύο κρυφά στρώματα και δύο διαφορετικές διαμερίσεις της βάσης γνώσης. Καταλήγοντας, παρατηρήθηκε ότι το καλύτερο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο που χρησιμοποίησε και τις 13 ιδιότητες ως νευρώνες εισόδου ήταν εκείνο με ένα κρυφό στρώμα, το οποίο διαμέρισε το σύνολο μάθησης στο 50% της βάσης γνώσης και το υπόλοιπο 50% στο σύνολο ελέγχου, έχοντας την καλύτερη συμπεριφορά με βαθμό επιτυχίας ταξινόμησης ίσο με

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ %. Από την άλλη μεριά, το καλύτερο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο που χρησιμοποίησε τις 6 ιδιότητες (που προέκυψαν από το δέντρο απόφασης) ως νευρώνες εισόδου ήταν εκείνο με δύο κρυφά στρώματα, το οποίο διαμέρισε το σύνολο μάθησης στο 50% της βάσης γνώσης και το υπόλοιπο 50% στο σύνολο ελέγχου έχοντας βαθμό επιτυχίας ταξινόμησης ίσο με 94.58%. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε μία υβριδική τεχνική τεχνητής νοημοσύνης αριθμητικής μεθόδου για την επιβεβαίωση της προτεινόμενης μεθόδου επιλογής του υλικού κατασκευής των τυλιγμάτων των μετασχηματιστών, χρησιμοποιώντας τα δέντρα απόφασης για την επιλογή των παραμέτρων εισόδου, την υβριδική τεχνική πεπερασμένων στοιχείων οριακών στοιχείων για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών του μετασχηματιστή και τα νευρωνικά δίκτυα για την επιλογή του υλικού κατασκευής των τυλιγμάτων των μετασχηματιστών [4]. Στόχος της τεχνικής ήταν να συνδυάσει την ακρίβεια της αριθμητικής μεθόδου στην πρόβλεψη των χαρακτηριστικών κάθε σχεδίασης, με όσο το δυνατόν μικρότερη υπολογιστική επιβάρυνση, λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η υβριδική μέθοδος πεπερασμένων-οριακών στοιχείων. Η ακρίβεια της προτεινόμενης τεχνικής είναι 96%, δηλαδή ο βαθμός επιτυχίας ταξινόμησης στο σύνολο ελέγχου για την επιλογή υλικού τυλιγμάτων στους μετασχηματιστές είναι 96%, γεγονός που την αναδεικνύει ως μια μέθοδο πολύ αποδοτική, ειδικά για βιομηχανική χρήση. Έχοντας επιλύσει επιτυχώς το υποπρόβλημα της επιλογής του υλικού των τυλιγμάτων, επόμενος στόχος ήταν να αναπτυχθούν μεθοδολογίες ικανές να επιλύσουν το συνολικό πρόβλημα σχεδίασης του μετασχηματιστή. Με βάση τα παραπάνω, παρουσιάστηκαν υβριδικές μεθοδολογίες μεικτού ακέραιου μη γραμμικού προγραμματισμού σε συνδυασμό με τα πεπερασμένα στοιχεία [2] και νέες τεχνικές που επεμβαίνουν στη σχεδίαση του μετασχηματιστή, μεθοδολογίες που αποδείχθηκαν ότι είναι ικανές να επιλύσουν επιτυχημένα το πρόβλημα βελτιστοποίησης, δηλαδή να ελαχιστοποιήσουν το κατασκευαστικό κόστος των μετασχηματιστών διανομής τυλιγμένου πυρήνα [1] [3] [6]. Η εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων είχε ως στόχο την εύρεση της βέλτιστης σχεδίασης των μετασχηματιστών διανομής. Τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας συνολικής σχεδίασης του μετασχη-

6 78 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ματιστή σε σύγκριση με την υφιστάμενη μεθοδολογία της βιομηχανίας είναι τα ακόλουθα: 1. Η προτεινόμενη μεθοδολογία χρειάζεται 26 παραμέτρους εισόδου για τη βέλτιστη σχεδίαση, σε αντίθεση με την υφιστάμενη που χρειάζεται 134 παραμέτρους εισόδου. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στην προτεινόμενη μέθοδο ένα μεγάλο ποσοστό των δεδομένων εισόδου ορίζονται αυτόματα, λαμβάνοντας υπόψη τις 14 παραμέτρους εισόδου που αφορούν στα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός μετασχηματιστή, ενώ οι υπόλοιπες 12 παράμετροι εισόδου αφορούν στον αλγόριθμο βελτιστοποίησης. 2. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εντοπίζει βέλτιστη λύση που είναι κατά μέσο όρο 1.60% φθηνότερη από τη λύση που δίνει η υφιστάμενη μεθοδολογία της βιομηχανίας. Το συγκεκριμένο ποσοστό προέκυψε μετά από μια πληθώρα βέλτιστων σχεδιάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ευρύ φάσμα μετασχηματιστών διανομής διαφορετικής ονομαστικής ισχύος, απωλειών και γενικότερα διαφορετικών τεχνικών χαρακτηριστικών. 3. Η προτεινόμενη μεθοδολογία καταλήγει σχεδόν πάντα στη βέλτιστη λύση ανεξαρτήτως του εύρους των διαστημάτων των μεταβλητών σχεδίασης. Με άλλα λόγια, ο χρήστης κατά τη σχεδίαση ενός μετασχηματιστή μπορεί να ορίσει τα ανώτερα και κατώτερα διαστήματα των μεταβλητών σχεδίασης με τέτοιες τιμές, οι οποίες να καθορίζουν ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Για παράδειγμα, μπορεί να καθορίσει το διάστημα [5, 35], το οποίο αντιπροσωπεύει το διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να επιλεγεί ο αριθμός των σπειρών του πηνίου της χαμηλής τάσης για ένα μετασχηματιστή με ονομαστική ισχύ 1600 kva. Αντίστοιχα μπορεί να καθορίσει και τα υπόλοιπα διαστήματα που αντιπροσωπεύουν τις υπόλοιπες μεταβλητές σχεδίασης. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχουν επιλεγεί μεγάλα διαστήματα κυρίως από έναν άπειρο χρήστη η προτεινόμενη μεθοδολογία εντοπίζει τη βέλτιστη λύση σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με την υφιστάμενη μεθοδολογία βάσει της οποίας αν επιλέξει ο χρήστης μεγάλο πλήθος τιμών για τις μεταβλητές σχεδίασης η διαδικασία βελτιστοποίησης είναι όχι μόνο αρκετά χρονοβόρα, αλλά επιπλέον δεν εντοπίζει τη βέλτιστη λύση. 4. Αναπτύχθηκαν τρεις καινοτομικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό της τιμής της πυκνότητας ρεύματος. Οι προσεγγίσεις αυτές εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης εντοπίζοντας την ολικά βέλτιστη σχεδίαση, η οποία ικανο-

7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ποιεί τις διεθνείς προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του πελάτη. Αντίθετα, ο βηματικός τρόπος (αρκετές εναλλακτικές τιμές στις μεταβλητές σχεδίασης) που ακολουθεί η υφιστάμενη μεθοδολογία δεν εξασφαλίζει την εύρεση της βέλτιστης λύσης. 5. Η ταχύτητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας στον εντοπισμό της βέλτιστης λύσης είναι ακόμη ένα πλεονέκτημα σε σχέση με την υφιστάμενη μεθοδολογία. 6. Η προτεινόμενη μεθοδολογία καταλήγει σχεδόν πάντα σε μια βέλτιστη λύση σε αντίθεση με την υφιστάμενη μεθοδολογία που μπορεί να απορρίψει όλες τις υποψήφιες λύσεις. 7. Η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία από τον μελετητή ώστε να εντοπιστεί η βέλτιστη λύση σε αντίθεση με την υφιστάμενη μεθοδολογία όπου ο χρήστης χρειάζεται τεχνογνωσία και εμπειρία για τον επιτυχή χειρισμό και βελτιστοποίηση μιας σχεδίασης μετασχηματιστή. 8. Το γραφικό περιβάλλον της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι πολύ φιλικό, συγκεντρώνοντας τις απαραίτητες μεταβλητές εισόδου στο κύριο παράθυρο, χωρίς να κουράζει τον χρήστη με πολλαπλά παράθυρα. Με άλλα λόγια, το γραφικό περιβάλλον είναι αρκετά ευέλικτο για κάθε χρήστη είτε πρόκειται για έναν εξειδικευμένο σχεδιαστή μετασχηματιστών είτε για έναν αρχάριο. 3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος ελαχιστοποίησης του κατασκευαστικού κόστους του μετασχηματιστή η έρευνα επεκτάθηκε στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής του απόδοσης μέσω ανάπτυξης κατάλληλων μοντέλων κόστους λειτουργίας. Στα μοντέλα αυτά αντικατοπτρίζεται η επίπτωση των απωλειών ενέργειας του μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια ζωής του, τόσο από την πλευρά οικονομικής αποτίμησής τους από τον χρήστη (ηλεκτρική εταιρεία ή βιομηχανικό χρήστη), όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους. Το πρόβλημα αυτό συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο αντιμετωπίζεται με όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Λόγω του πλήθους των εγκατεστημένων μετασχηματιστών στα δίκτυα διανομής η εξοικονόμηση ενέργειας συνδέεται άμεσα με τη μείωση των απωλει-

8 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ών τους και την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνει το κόστος επένδυσης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώνουν οι ηλεκτρικές εταιρείες στην εγκατάσταση μετασχηματιστών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, υιοθετώντας μοντέλα οικονομικής αξιολόγησης τα οποία συνεκτιμούν το κόστος απωλειών στο συνολικό κόστος επένδυσης ενός μετασχηματιστή. Για την αξιολόγηση των απωλειών μετασχηματιστών έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι. Παρά το γεγονός ότι οι μέθοδοι αυτές βασίζονται στις ίδιες βασικές αρχές, διαφοροποιούνται ανάλογα με τον στόχο που πρέπει να πετύχουν. Για παράδειγμα, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) έχει αναπτύξει μία απλή και γρήγορη μέθοδο για να κοστολογεί τις απώλειες και να συγκρίνει τις διάφορες προσφορές κατά τη διάρκεια της προμήθειας μετασχηματιστών. Το Ινστιτούτο των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ) έχει αναπτύξει ένα αρκετά αναλυτικό οδηγό για την αξιολόγηση των απωλειώ,ν χωρίς όμως να αποτελεί μονόδρομο, αφού όπως προαναφέρθηκε έχουν αναπτυχθεί και άλλες μεθοδολογίες. Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκε ως βάση ο συγκεκριμένος οδηγός του ΙΕΕΕ, εμπλουτίζοντάς τον με το περιβαλλοντικό κόστος των απωλειών. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία αξιολόγησης των απωλειών στους μετασχηματιστές διανομής, η οποία χρησιμεύει κυρίως στις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού. Σκοπός αυτής της μεθόδου αξιολόγησης είναι ο συνυπολογισμός της αξίας της ηλεκτρικής ενέργειας που δαπανάται για την τροφοδότηση των απωλειών των μετασχηματιστών. Οι χρήστες (αγοραστές) των μετασχηματιστών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προτεινόμενη μέθοδο για να προσδιορίσουν το σχετικό οικονομικό όφελος από την αγορά ενός μετασχηματιστή με χαμηλό κόστος αγοράς και υψηλό κόστος απωλειών, σε αντιπαράθεση μ έναν άλλο μετασχηματιστή ο οποίος έχει υψηλό κόστος αγοράς και χαμηλό κόστος απωλειών. Οι κατασκευαστές μετασχηματιστών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο οικονομικής αξιολόγησης για τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης του μετασχηματιστή, ώστε να προκύψει ένας μετασχηματιστής που να συμφέρει οικονομικά να κατασκευαστεί. Επίσης, το κόστος που προκύπτει από την αξιολόγηση, παρέχει τη δυνατότητα στον αγοραστή του μετασχηματιστή (ηλεκτρική εταιρεία) να συγκρίνει δύο

9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ή περισσότερες προσφορές και να καταλήξει στην πιο οικονομική. Ταυτόχρονα, με δεδομένη την πρόσφατη έντονη ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου λόγω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι πλέον αναγκαίο να ληφθούν και αυτές υπόψη κατά την κοστολόγηση των απωλειών ενέργειας. Με βάση τα παραπάνω αναπτύχθηκε ένα καινοτομικό μοντέλο οικονομικής αξιολόγησης των μετασχηματιστών, το οποίο λαμβάνει υπόψη το περιβαλλοντικό κόστος που προέρχεται από τα αέρια του θερμοκηπίου, που δημιουργούνται από τις απώλειες των μετασχηματιστών διανομής [7]. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο μοντέλο ενσωματώνει το περιβαλλοντικό κόστος στην κλασική σχέση του συνολικού κόστους κατοχής, αναδεικνύοντας τα οφέλη που προκύπτουν για τις ηλεκτρικές εταιρείες από την εγκατάσταση μετασχηματιστών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ύστερα από εφαρμογή σε μετασχηματιστές που εξυπηρετούν διάφορα είδη φορτίου σύμφωνα με πραγματικά δεδομένα προερχόμενα από δίκτυα διανομής στο Ελληνικό διασυνδεδεμένο και μη διασυνδεδεμένο σύστημα. Η μεθοδολογία βασίζεται στον οδηγό κοστολόγησης απωλειών σύμφωνα με το πρότυπο IEEE C , το οποίο αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και εφαρμοσμένη πρακτική για την οικονομική αξιολόγηση απωλειών, προτείνοντας ένα νέο αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης επενδύσεων στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού των τεχνικών και οικονομικών προτύπων που επιβάλλουν στον ενεργειακό τομέα οι επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. 4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Στη συνέχεια, αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της βέλτιστης επιλογής μεγέθους μετασχηματιστών στα δίκτυα διανομής, το οποίο αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία εξαρτώμενη από ένα πλήθος τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων. Η διαστασιολόγηση, δηλαδή η επιλογή της ονομαστικής ισχύος των μετασχηματιστών που εγκαθίστανται στο δίκτυο επηρεάζει την απόδοση και τη λειτουργικότητά τους. Η κατάλληλη επιλογή μετασχηματιστή, βάσει του φορτίου που πρόκειται να εξυπηρετηθεί, έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των απωλειών. Μετασχηματιστής ονομαστικής

10 82 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ισχύος αρκετά μεγαλύτερης από τη βέλτιστη επιλογή έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των απωλειών κενού φορτίου, ενώ μετασχηματιστής ονομαστικής ισχύος αρκετά μικρότερης από τη βέλτιστη επιλογή έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των απωλειών φορτίου. Η βέλτιστη επιλογή του μεγέθους του μετασχηματιστή εξαρτάται από μια σειρά από οικονομικούς παράγοντες καθώς, επίσης, και από τις απώλειές του. Εξαιτίας του πολύ μεγάλου αριθμού εγκατεστημένων μετασχηματιστών διανομής στα ηλεκτρικά δίκτυα η επίδραση της επιλογής του κατάλληλου μεγέθους είναι ζωτικής σημασίας, παρέχοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη στις ηλεκτρικές εταιρείες και στους άλλους χρήστες μετασχηματιστών. Υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που εμπλέκονται στη σωστή επιλογή του μεγέθους του μετασχηματιστή, όπως για παράδειγμα η προβλεπόμενη αύξηση του φορτίου που θα εξυπηρετηθεί, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, οι απώλειες του μετασχηματιστή, η τιμή αγοράς του μετασχηματιστή, το προεξοφλητικό επιτόκιο και το κόστος της ενέργειας. Κατά τη διάρκεια επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις υποψήφιες διακριτές τιμές ονομαστικής ισχύος των μετασχηματιστών όπως, επίσης, και στην επιλογή της αναβάθμισης του μεγέθους του μετασχηματιστή μια ή περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού, οδηγώντας σε διαφορετικές στρατηγικές διαστασιολόγησης. Στη διδακτορική διατριβή προτείνεται μια καινοτομική τεχνική για την επίλυση του προβλήματος διαστασιολόγησης των μετασχηματιστών, χρησιμοποιώντας τον ελιτιστικό αλγόριθμο βελτιστοποίησης αποικίας μυρμηγκιών (EAS), ελαχιστοποιώντας το συνολικό κόστος του μετασχηματιστή, το οποίο αποτελείται από το άθροισμα του κόστους αγοράς του και του κόστους των απωλειών του κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης [9]. Ταυτόχρονα, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι περιορισμοί του προβλήματος, δηλαδή το φορτίο που πρόκειται να εξυπηρετηθεί καθώς, επίσης, και τα θερμικά όρια φόρτισης του μετασχηματιστή. Η συγκεκριμένη καινοτομική τεχνική εφαρμόζεται για την επιλογή του βέλτιστου μεγέθους μετασχηματιστών διανομής σ ένα πραγματικό δίκτυο αποτελούμενο από 16 υποσταθμούς διανομής, οι οποίοι εξυπηρετούν συγκεκριμένο φορτίο κατά τη διάρκεια 30 ετών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εφαρμογής διαπιστώθηκε ότι η προτεινόμενη τεχνική EAS είναι αρκετά αποτελεσματική εξαιτίας του γεγονότος ότι πάντα συγκλίνει στο ολικό βέλτιστο

11 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ του προβλήματος της επιλογής μεγέθους μετασχηματιστή μεταξύ της πληθώρας πιθανών στρατηγικών διαστασιολόγησης, οι οποίες προκύπτουν μέσω των διαφορετικών πιθανών επιλογών μεγεθών μετασχηματιστών και ετών εγκατάστασής τους στο δίκτυο. 5. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Με δεδομένη την υπολογιστική ισχύ των ηλεκτρονικών υπολογιστών που εξασφαλίζουν σε ελάχιστο χρόνο την ανάλυση και διαστασιολόγηση ενός δεδομένου προϊόντος τίθεται το θέμα της δημιουργίας μιας νέας γενιάς προγραμμάτων που θα διευρύνουν τις δυνατότητες σχεδιασμού των προϊόντων, προσφέροντας καλύτερες λύσεις σε σχέση με κάποια κριτήρια. Το λογισμικό TDO (Transformer Design Optimization), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής, είναι μια συλλογή από εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης μετασχηματιστών διανομής. Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα της συνολικής σχεδίασης των μετασχηματιστών διανομής χρησιμοποιώντας την τεχνική του μεικτού ακέραιου προγραμματισμού. Στη συνέχεια, ο χρήστης του λογισμικού μπορεί να αξιολογήσει την ποιότητα της κάθε βέλτιστης λύσης με μια σειρά από γραφικά εργαλεία απεικόνισης και κατάλληλα αρχεία εξόδου. Επίσης, η αριθμητική μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων αποτελεί επιπλέον εργαλείο ανάλυσης, υπολογίζοντας το πεδίο σκέδασης και την τάση βραχυκύκλωσης του βέλτιστου μετασχηματιστή. Ακόμη, το λογισμικό TDO παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να αξιολογήσει οικονομικά όχι μόνο την κάθε βέλτιστη σχεδίαση αλλά και να τη συγκρίνει και με άλλες σχεδιάσεις. Παράλληλα, στο πρόγραμμα TDO έχει ενσωματωθεί μια μεγάλη βάση δεδομένων με υπάρχουσες βέλτιστες σχεδιάσεις (200 μετασχηματιστές), οι οποίες μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα για περαιτέρω επεξεργασία. Tο λογισμικό TDO έχει δημιουργηθεί σε γλώσσα προγραμματισμού Matlab. Συμπερασματικά, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων προσφέροντας ένα φιλικό και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον. Το TDO μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στη βιομηχανία από μηχανικούς σχεδίασης μετασχηματιστών, αλλά και για εκπαιδευτική ή πειραματική χρήση στην επεξεργασία και άντληση συμπερασμάτων με εφαρμογή στη διδασκαλία ή στην έρευνα.

12 84 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο τελικού καταναλωτή. Βασικός στόχος της διδακτορικής διατριβής ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία επιτεύχθηκε με την προδιαγραφή, την επιλογή και την εγκατάσταση στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας των πλέον οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικών μετασχηματιστών, χρησιμοποιώντας τα ενιαία μοντέλα εκτίμησης κόστους κατασκευής και λειτουργίας μετασχηματιστών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διατριβής. Η συμβολή και τα σημεία προαγωγής της επιστήμης της παρούσας διδακτορικής διατριβής [11] εντοπίζονται κυρίως στην ανάπτυξη και εφαρμογή των ακόλουθων μεθοδολογιών: 1. Εισαγωγή υβριδικής αιτιοκρατικής μεθόδου βελτιστοποίησης για την εύρεση του ολικού βέλτιστου σχεδίασης μετασχηματιστών διανομής τύπου τυλιγμένου πυρήνα. Αναπτύσσεται μεθοδολογία επίλυσης του προβλήματος της βέλτιστης σχεδίασης του μετασχηματιστή με εφαρμογή του μεικτού ακέραιου μη γραμμικού προγραμματισμού, καταλήγοντας σε μία καινοτομική υβριδική τεχνική ικανή να εξασφαλίσει ολική βέλτιστη λύση. Τα βασικά σημεία υπεροχής της μεθοδολογίας συνίστανται: i) στην επιλογή κατάλληλου αλγόριθμου βελτιστοποίησης του συνολικού κατασκευαστικού και λειτουργικού κόστους του μετασχηματιστή, ii) στην επέκταση του χώρου των πιθανών λύσεων μέσω κατάλληλου προσδιορισμού του τρόπου μεταβολής καίριων μεταβλητών σχεδίασης, όπως η διατομή των αγωγών, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ολικά βέλτιστες σχεδιάσεις, iii) στην ενσωμάτωση αριθμητικών πεδιακών τεχνικών για την επιβεβαίωση της βέλτιστης σχεδίασης. Με τον τρόπο αυτό ξεπεράστηκε ένα από τα βασικά προβλήματα της υφιστάμενης μεθοδολογίας σχεδίασης που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία, η οποία, λόγω της ευρετικής φύσης του αλγόριθμου βελτιστοποίησης, δεν έχει την ικανότητα να υπολογίσει το ολικό βέλτιστο μιας σχεδίασης, παρά μόνο να προσεγγίσει τη βέλτιστη λύση, αδυνατώντας να μειώσει περαιτέρω το κόστος κατασκευής των μετασχηματιστών διανομής. 2. Ενσωμάτωση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στην επιλογή του υλικού των τυλιγμά-

13 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ των μετασχηματιστών. Για την επίλυση του υποπροβλήματος της βέλτιστης σχεδίασης που αφορά στην επιλογή του υλικού κατασκευής των τυλιγμάτων των μετασχηματιστών αναπτύσσεται καινοτομικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Το συγκεκριμένο μοντέλο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα δύο μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, των δέντρων απόφασης και των τεχνητών νευρωτικών δικτύων. Τα δέντρα απόφασης επιλέγουν αυτόματα τις πιο σημαντικές παραμέτρους εισόδου που επηρεάζουν τον προσδιορισμό του υλικού κατασκευής των τυλιγμάτων, ενώ τα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για την επιλογή του υλικού κατασκευής των τυλιγμάτων των μετασχηματιστών με βάση όχι μόνο τις συνολικές υποψήφιες παραμέτρους εισόδου αλλά και τις επιλεγμένες παραμέτρους από τα δέντρα απόφασης. Συνεπώς, αποφεύγεται η ανάγκη του κατασκευαστή να εξετάσει για κάθε σχεδίαση ενός μετασχηματιστή ποιό υλικό τυλιγμάτων είναι το οικονομικότερο, ο χαλκός ή το αλουμίνιο, οπότε μειώνεται σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για τη βελτιστοποίησή της. 3. Ενσωμάτωση περιβαλλοντικού κόστους στην οικονομική αξιολόγηση μετασχηματιστών. Στο πλαίσιο της διατριβής αναπτύσσεται μεθοδολογία οικονομικής αξιολόγησης μετασχηματιστών μέσω επέκτασης του μοντέλου που περιγράφεται στο διεθνές πρότυπο C του Ινστιτούτου των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ) με εισαγωγή του περιβαλλοντικού κόστους. Κατά την ανάπτυξη του μοντέλου λαμβάνονται υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά, τόσο του φορτίου που εξυπηρετείται από τους μετασχηματιστές, όσο και του δικτύου στο οποίο εγκαθίστανται δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ρεαλιστική αποτύπωση των συνθηκών λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια ζωής τους και καταλήγοντας σε αξιόπιστα αποτελέσματα για την επίπτωση του συνυπολογισμού του περιβαλλοντικού κόστους στη διαδικασία οικονομικής αξιολόγησης των μετασχηματιστών. 4. Ανάπτυξη και εφαρμογή στοχαστικής μεθόδου βελτιστοποίησης για τη διαστασιολόγηση μετασχηματιστών προς εγκατάσταση σε δίκτυο διανομής: Λόγω των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου προβλήματος συνδυαστικής βελτιστοποίησης επιλέχθηκε για την επίλυσή του μέθοδος βασισμένη στον ελιτιστικό αλγόριθμο βελτιστοποίησης αποικίας μυρμηγκιών. Η προτεινόμενη μέθοδος επιλέγει επιτυχώς την ονομαστική

14 86 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ισχύ ενός πλήθους μετασχηματιστών προς εγκατάσταση σε ένα δίκτυο διανομής, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές οικονομικών και τεχνικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της θεωρούμενης μελέτης. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου καταδεικνύουν την καταλληλότητά της για την επίλυση του προβλήματος της επιλογής μεγέθους μετασχηματιστή κατά τον προγραμματισμό των δικτύων διανομής, λόγω της δυνατότητας της μεθόδου να αξιολογήσει σωστά και με μικρό υπολογιστικό κόστος το πλήθος των πιθανών στρατηγικών διαστασιολόγησης των μετασχηματιστών σε ένα δίκτυο. 7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1 E. I. Amoiralis, P. S. Georgilakis, M. A. Tsili, A. G. Kladas, Global Transformer Optimization Method using Evolutionary Design and Numerical Field Computation, IEEE Transactions on Magnetics, 2009, accepted for publication. 2 M. A. Tsili, E. I. Amoiralis, A. G. Kladas, A. T. Souflaris, Hybrid Numerical-Analytical Technique for Power Transformer Thermal Modeling, IEEE Transactions on Magnetics, 2009, accepted for publication. 3 E. I. Amoiralis, M. A. Tsili, P. S. Georgilakis, A. G. Kladas, A. T. Souflaris, A Parallel Mixed Integer Programming-Finite Element Method Technique for Global Design Optimization of Power Transformer, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 44, No. 6, pp , E. I. Amoiralis, P. S. Georgilakis, T. D. Kefalas, M. A. Tsili, A. G. Kladas, Artificial Intelligence combined with Hybrid FEM-BE Techniques for Global Transformer Optimization, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 43, No. 4, pp , P. S. Georgilakis, E. I. Amoiralis, Spotlight on Transformer Design, IEEE Power and Energy, Vol. 5, No. 1, pp , E. I. Amoiralis, P. S. Georgilakis, M. Tsili, Design Optimization of Distribution Transformers Based on Mixed Integer Programming Methodology, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 10, No. 5, pp , E. I. Amoiralis, P. S. Georgilakis, M. Tsili, A. T. Souflaris, Utility-Based Economic As-

15 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ sessment of Distribution Transformers Considering Specific Load Characteristics and Environmental Factors, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 10, No. 5, pp , E. I. Amoiralis, M. Tsili, P. S. Georgilakis, The State of the Art in Engineering Methods for Transformer Design and Optimization: a Survey, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 10, No. 5, pp , E. I. Amoiralis, P. S. Georgilakis, M. A. Tsili, A. G. Kladas, Ant Colony System-Based Algorithm for Optimal Multi-Stage Planning of Distribution Transformer Sizing, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Part II, LNAI 5178, pp. 9-17, E. I. Amoiralis, P. S. Georgilakis, A. T. Gioulekas, An Artificial Neural Network for the Selection of Winding Material in Power Transformers, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag, LNAI 3955, pp , Ε. Αμοιραλής, Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναπτύσσοντας Προηγμένα Ενιαία Μοντέλα Εκτίμησης Κόστους Κατασκευής και Λειτουργίας Μετασχηματιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Διδακτορική Διατριβή, (http: //poseidon.library.tuc.gr/cgi-bin-el/egwcgi/72497/showfull.egw/1+0+3+full)

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Βλάχος Σ. Ιωάννης Λέκτορας 407/80, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Σ Χρηστέας» Στάδια Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού 1 Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης ABB Νέος κανονισμός της Ε.Ε. Οικολογικός σχεδιασμός μετασχηματιστών μικρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ 13779 (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 Τόπος γέννησης: Σέρρες Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Πρακτική Τάξη: Β' Μάθημα: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. Μαθητών :

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων θα απαιτήσει ειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση τους. Η Πιστοποίηση Τεχνιτών Εγκαταστατών Φ/Β συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος των αλγορίθμων στις υπολογιστικές διαδικασίες Παύλος Εφραιμίδης Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

ο ρόλος των αλγορίθμων στις υπολογιστικές διαδικασίες Παύλος Εφραιμίδης Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Παύλος Εφραιμίδης 1 περιεχόμενα αλγόριθμοι τεχνολογία αλγορίθμων 2 αλγόριθμοι αλγόριθμος: οποιαδήποτε καλά ορισμένη υπολογιστική διαδικασία που δέχεται κάποια τιμή ή κάποιο σύνολο τιμών, και δίνεικάποιατιμήήκάποιοσύνολοτιμώνως

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια New Hotel, 21 Ιανουαρίου 2014 1 Ποιά είναι η Schneider

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

υναμικός Προγραμματισμός

υναμικός Προγραμματισμός υναμικός Προγραμματισμός ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιωνυμικοί Συντελεστές ιωνυμικοί

Διαβάστε περισσότερα

Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040

Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040 Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040 Έξυπνη ρύθμιση ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και την υποστήριξη θέρμανσης Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Μαρία Καραβελάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος INTE*LEARN Μάιος 2010 e-skills week 2010 conference Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας INTE*LEARN

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

PV NET. Προώθηση της ΦΒ τεχνολογίας μέσα από τη βελτιστοποίηση του συμψηφισμού ενέργειας. Promotion of PV energy through net metering optimization

PV NET. Προώθηση της ΦΒ τεχνολογίας μέσα από τη βελτιστοποίηση του συμψηφισμού ενέργειας. Promotion of PV energy through net metering optimization PV NET Promotion of PV energy through net metering optimization Προώθηση της ΦΒ τεχνολογίας μέσα από τη βελτιστοποίηση του συμψηφισμού ενέργειας Δρ. Γιώργος Η. Γεωργίου Εργαστήριο ΦΒ Τεχνολογίας Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Εισαγωγή Η Green Evolution προτείνει μια υπηρεσία για όλες τις επιχειρήσεις και βιομηχανίες τροφίμων που θέλουν να καινοτομίσουν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά

Διαβάστε περισσότερα

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Άπληστοι Αλγόριθμοι ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Άπληστοι Αλγόριθμοι... για προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας στα φωτοβολταϊκά

Θέσεις εργασίας στα φωτοβολταϊκά Θέσεις εργασίας στα φωτοβολταϊκά Δρ. Σωτήρης Καπέλλος Γ.Γραμματέας / Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών Εκδήλωση People in Crisis, ΕΒΕΑ 10 Δεκεμβρίου 2012 Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Οι μονάδες ενεργειακής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της ΑΒΒ και οι τεχνολογίες ευφυών δικτύων στηρίζουν το όραμα μιας νέας εποχής για τον κλάδο των μετακινήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Compressed Air Specialists. Engineering - Audits. Energy Efficiency

Compressed Air Specialists. Engineering - Audits. Energy Efficiency Compressed Air Specialists Engineering - Audits Energy Efficiency Green Air Energy - www.greenairenergy.eu - Μελέτες Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα, Εξοικονόμηση Ενέργειας Κάλβου 45 Τ.Κ. 187 58 Κερατσίνι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Κλινικές Μελέτες Δέσποινα Ν. Περρέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας» Κλινικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή

ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή Ευρεία Περίληψη 1 ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Εισαγωγή Το κίνητρο αυτής της διατριβής ήταν η ανάγκη των τηλεοπτικών σταθμών και των διαφημιστικών εταιριών για την πρόβλεψη της τηλεθέασης των εκπομπών και των διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Εισαγωγή Το πρόβλημα του Σχεδιασμού στη Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανία. Το συνολικό πρόβλημα του Σχεδιασμού, από μαθηματική άποψη ανάγεται σε ένα πρόβλημα επίλυσης συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ YΠΟΕΡΓΟ 04 ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Υ ΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Επιστηµονική υπεύθυνη: ρ Αιµιλία Κονδύλη Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος Διευθυντής ΔΣΠ Τομεάρχης ΔΣΠ Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Περιεχόμενο παρουσίασης Στρατηγική της ΔΕΗ για την Κλιματική Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων 1.1. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή Ο όρος (Operations Research) χρησιµοποιείται ευρέως για να περιγράψει την επιστήµη που ασχολείται µε τη βελτιστοποίηση (optimization) της απόδοσης ενός συστήµατος (Τσαντάς

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ο καταναλωτής συνήθως επιλέγει ηλεκτρικές οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα