Δρ. Νικόλαος Σκλάβος, Διδάσκων Π.Δ. 407/80. E mail :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρ. Νικόλαος Σκλάβος, Διδάσκων Π.Δ. 407/80. E mail : nsklavos@ceid.upatras.gr"

Transcript

1 Δρ. Νικόλαος Σκλάβος, Διδάσκων Π.Δ. 407/80 E mail : 1

2 Ενότητα 1 3

3 Πλατφόρμα ΑΤ91 Εμπορικά Διαθέσιμη Αναπτυξιακή Πλακέτα: ΑΤ91SΑΜ9261ΕΚ της εταιρείας ATMEL. Υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών υλικού και λογισμικού για το μικροελεγκτή ΑΤ91SΑΜ9261: εμπλουτισμένη μ υλοποίηση ητου ARM926EJ S της εταιρείας ARM (Advanced Risc Machines) Ο μικροελεγκτής χρονίζεται με ένα ρολόι 200 MHz. 4

4 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ARM9EJ S Reduced Rd d Instruction Set Computer (RISC) επεξεργαστής: εξαιρετικά λίγες και απλές εντολές. Προσφέρει δύο διαφορετικά σύνολα εντολών: ARM / THUMB. Ειδικές εντολές: 1. για γρήγορη ρηεπεξεργασία ψηφιακού σήματος (DSP) 2. για την υλοποίηση της Jazelle αρχιτεκτονικής για JAVA 5

5 Εικόνα Αναπτυξιακού 6

6 Αρχιτεκτονική του επεξεργαστή ARM926EJ S 7

7 Αρχιτεκτονική του ARM9EJ S 8

8 Στοιχεία Επεξεργαστή: Καταχωρητές (Registers): μικρές μνήμες εύρους 32 bit Αριθμητική /Λογική Μονάδα (Arithmetic Logic Unit) Καταστάσεις Λειτουργίας: επτά διαφορετικές καταστάσεις, όπου η διαφοροποίηση τους σχετίζεται με τα δικαιώματα πρόσβασης στις περιοχές της εξωτερικής μνήμης. 9

9 Processor Modes User κατάσταση εκτέλεσης προγραμμάτων FIQ κατάσταση μετά από Fast Interrupt IRQ κατάσταση μετά από Interrupt Supervisor κατάσταση με αυξημένα δικαιώματα Abort κατάσταση μετά από λάθος προσπέλαση στη μνήμη Undefined κατάσταση μετά από εκτέλεση εντολής που δεν ανήκει στο σύνολο εντολών System κατάσταση με αυξημένα δικαιώματα 10

10 Καταχωρητές Ο επεξεργαστής διαθέτει 37 καταχωρητές: 31 καταχωρητές γενικού σκοπού 6 καταχωρητές ειδικού σκοπού Μόνο οι 17 είναι διαθέσιμοι και προσπελάσιμοι ανά πάσα στιγμή. Οι πρώτοι 8 (r0 έως r7) είναι κοινοί για όλες τις καταστάσεις του επεξεργαστή, ενώ οι υπόλοιποι 7 γίνονται διαθέσιμοι ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο επεξεργαστής. 11

11 Διαθέσιμοι Καταχωρητές Κατάσταση Λειτουργίας 12

12 Χαρακτηριστικά Καταχωρητών Εύρος 32 bit, ισοδυναμεί με μια λέξη (word): χρήση μισής λέξης (half word), ή 8 λιγότερα σημαντικά ψηφία (byte). User Mode: χρησιμοποιούνται οι πρώτοι 13 καταχωρητές r0 r12, για γενικό σκοπό Οι επόμενοι τρεις έχουν συγκεκριμένη λειτουργία: r13 δείκτης σωρού (stack pointer) r14 καταχωρητής διασύνδεσης κώδικα (branch και link) r15 μετρητής προγράμματος (program counter pc) 13

13 Δείκτης Σωρού (Stack Pointer) R13 Χρησιμοποιείται για την διαχείριση του σωρού και έχει σαν περιεχόμενο τη διεύθυνση της μνήμης με την πρώτη ελεύθερη θέση του σωρού. Κάθε θέση στο σωρό έχει μέγεθος 32 bit (4 byte) LIFO (Last In First Out): ξεκινά από μια διεύθυνση και όσο γεμίζει με δεδομένα δ η θέση αυτή μειώνεται. Μειώνεται κατά 4 κατά την πρόσθεση μιας λέξης 32 bit Αυξάνεται κατά 4 κατά την απομάκρυνση μιας λέξης 32 bit 14

14 Παράδειγμα Σωρού 15

15 Μετρητής Προγράμματος (Program Counter) R14 Περιέχει τη διεύθυνση στην οποία υπάρχει η επόμενη προς εκτέλεση εντολή. Κάθε εντολή έχει μέγεθος 32 bit (4 byte). Αυξάνεται κατά 4 κατά την εκτέλεση μιας εντολής 32 bit. Το περιεχόμενο του PC μπορούμε να το μεταβάλουμε και εμείς γράφοντας μια τιμή σε αυτόν, αρκεί να είμαστε σίγουροι ότι η τιμή που γράψαμε αντιστοιχεί σε μια διεύθυνση στην οποία υπάρχει κώδικας προς εκτέλεση. 16

16 Καταχωρητής Κατάστασης: Current Processor Status Register (CPSR) 17

17 Ενότητα 2 18

18 Κατηγορίες Εντολών 1. Μεταφορά δεδομένων: δ από και προς την κύρια μνήμη 2. Αριθμητικές πράξεις: πρόσθεση, πολλαπλασιασμός, λ 3. Λογικές πράξεις: AND, OR, XOR, 4. Διακλαδώσεις :αλλαγή ροής εκτέλεσης κώδικα 5. Συστήματος: προσπέλαση συνεπεξεργαστή, κ.α. 19

19 Εντολές Ολίσθησης Logic Shift Left (LSL): λογική ολίσθηση προς τα αριστερά Logic Shift Right (LSR): λογική ολίσθηση προς τα δεξιά Arithmetic Shift Right (ASR): αριθμητική ολίσθηση προς τα δεξιά συμπλήρωση με ψηφία ίδια με το πρόσημο: Rotate Right (ROR): κυκλική ολίσθηση προς τα δεξιά 21

20 Ολίσθηση προς τα αριστερά κατά 2 θέσεις 22

21 Κυκλική ολίσθηση προς τα δεξιά Παράδειγμα : 1001_0111 & Carry Bit = Χ Κυκλική δεξιά ολίσθηση κατά 3 θέσεις Νέα τιμή : 11X1_0010 Αριστερή κυκλική ολίσθηση n: δεξιά κυκλική ολίσθηση κατά 33 n 23

22 Εντολές Μεταφοράς Δεδομένων LDR (μεταφορά φ ά από μνήμη σε καταχωρητή): R M STR (μεταφορά ά από καταχωρητή σε μνήμη): R M MOV (μεταφορά από καταχωρητή σε καταχωρητή): R R MVN (μεταφορά από καταχωρητή σε καταχωρητή με αντιστροφή): R NOT(R) SWP (εναλλαγή τιμής από μνήμη σε καταχωρητή): R M 24

23 Πρόσθετες Εντολές Μεταφοράς Δεδομένων LDM (μεταφορά ε block από μνήμη σε καταχωρητές): α regs mem block STM (μεταφορά block από καταχωρητές σε μνήμη ): regs mem block MRS (μεταφορά από τον CPSR σε καταχωρητή): CPSR R MSR (μεταφορά από καταχωρητή στον CPSR): CPSR R MRC (μεταφορά από συνεπεξεργαστή σε καταχωρητή): Cop R MCR (μεταφορά μ φ ρ από καταχωρητή σε συνεπεξεργαστή ): Cop R 25

24 Εύρος Μεταφοράς Δεδομένων Κάθε μεταφορά μπορεί να γίνει με δεδομένα εύρους 32 bit (word), 16 bit (halfword) ή 8 bit (byte). Μεταφορά 16 bit: επίθεμα Η (halfword) LDR LDRH Μεταφορά 8 bit: επίθεμα B (Byte) t) LDR LDRB 26

25 Εντολές Μεταφοράς Δεδομένων:Σύνταξη <εντολή> Rd,[Rb,<offset>] Το <offset> μπορεί να είναι καταχωρητής ή 8 bit τιμή με ολίσθηση 0 έως 31 ψηφίων Η παραπάνω σύνταξη βοηθάει στην διαχείριση πινάκων: Rb είναι η αρχή του πίνακα <οffset> δείχνει στην τρέχουσα θέση του πίνακα Προσοχή στο μέγεθος των περιεχομένων κάθε θέσης π.χ,: Αν είναι 1 byte αύξηση της διεύθυνσης κατά 1 Αν είναι word (4 bytes) αύξηση της διεύθυνσης κατά 4 Οι θέσεις πρέπει να είναι στοιχισμένες σε διευθύνσεις που είναι πολλαπλάσια του 1 ή 4 αντίστοιχα (byte, halfword ή word alignment) 27

26 Αποθήκευση αριθμού μεγαλύτερου του ενός byte στη μνήμη Little Endian: Το λιγότερο σημαντικό ψηφίο αποθηκεύεται στην χαμηλότερη διεύθυνση. Big Endian: Το περισσότερο σημαντικό ψηφίο αποθηκεύεται στην χαμηλότερη διεύθυνση. Στον ΑΤ91 επιτρέπονται και οι δύο τρόποι αλλά το Linux υιοθετεί Little Endian και αυτή την σύμβαση θα πρέπει να ακολουθούν όλα τα προγράμματα. 28

27 Παράδειγμα: ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ LITTLE ENDIAN BIG ENDIAN ΟxCOOO450 EF DE ΟxCOOO451 BE AD ΟxCOOO452 AD BE ΟxCOOO453 DE EF NUMBER OxDEADBEEF 29

28 Προσπέλαση διαδοχικών θέσεων πινάκων με τροποποίηση καταχωρητή βάσης Τροποποίηση πριν την προσπέλαση LDR R5,[R0,R2, LSL #2]! Γίνεται τροποποίηση R0+(R2<<2), μετά ο R0 γίνεται R0+(R2<<2) και μετά θα διευθυνσιοδοτηθεί η κύρια μνήμη. Τροποποίηση ημετά την προσπέλαση LDR R5,[R0],R2,LSL #2 Γίνεται προσπέλαση στην διεύθυνση R0 και μετά ο R0 γίνεται ίσος με R0+(R2<<2) 30

29 Παραδείγματα φόρτωσης: Load 31

30 Παραδείγματα αποθήκευσης: Store 32

31 Εντολές μεταφοράς μπλοκ καταχωρητών <εντολή> <mode> Rb,{<regs>} Μεταφέρουν πολλαπλές λέ τιμές από/προς μνήμη προς/από σύνολο καταχωρητών που δηλώνονται μέσα σε άγκιστρα χωρισμένοι με κόμμα, ή συνδέονται με παύλα (συνεχόμενοι). Rb: περιέχει την αρχική διεύθυνση της κύριας μνήμης. Mode: Increment Before (IB), Increment After (IA), Decrement Before (DB), Decrement After (DA) 33

32 Παραδείγματα 34

33 Μεταφορά καταχωρητή σε καταχωρητή MOV Rd,<operand> <operand>: καταχωρητής ή τιμή 8 bit με ολίσθηση Δεν είναι δυνατή η άμεση φόρτωση καταχωρητή με οποιαδήποτε τιμή Μεταφορές ειδικού τύπου όπως στο συνεπεξεργαστή ή από τον CPSR 35

34 Παραδείγματα 36

35 Ενότητα 3 37

36 Παραδείγματα: Αριθμητικές & Λογικές Πράξεις 38

37 Παραδείγματα Πράξεων: Συγκρίσεις CMP R2,R4 R2 R4 (FLAGS AFFECTED) CMP R3,0x8000 R3 0x8000 (FLAGS AFFECTED) CMN R1,R2 R1 ( R2) (FLAGS NOT AFFECTED) TEQS R1,R4 R1 ΧOR R4, R1 = (?) R4 (Zero Bit AFFECTED) 39

38 Εντολές Διακλάδωσης Β: Απλή διακλάδωση BL: Διακλάδωση με αποθήκευση διεύθυνσης επιστροφής από τον R15 στο R14 (για κλήση υπορουτίνας) BX, BLX: όμοια με B, BL αντίστοιχα αλλά και αλλαγή συνόλου εντολών (από ARM σε Thumb) Παραδείγματα: Β Loop ; Άλμα στην ετικέτα Loop BLEQ Loop ; Άλμα στην ετικέτα Loop αν Ζ=1 41

39 Ενότητα 4 42

40 Σύνταξη Εντολών [ετικέτα:] <κενο> εντολή <κενό> σχόλια Directives:.abort Σταματά τη μετάφραση.align Τοποθέτηση δεδομένων σε στοιχισμένες θέσεις.arm Έναρξη 32 bit κώδικα (arm).asciz Αρχή ακολουθίας αλφαριθμητικών χαρακτήρων.byte Αρχή ακολουθίας bytes.datad t Ακολουθούν δεδομέναδ.equ Αντιστοίχηση τιμής σε σύμβολο.global Δηλώνει ένα σύμβολο ως σφαιρικό.hwordh d Τοποθετεί ίhlf halfwords.if Ο κώδικας που ακολουθεί εκτελείται αν ισχύει η συνθήκη του.include Εισάγει τον κώδικα άλλου αρχείου στην τρέχουσα θέση.text Ακολουθεί κώδικας.word Τοποθετεί words 43

41 Παραδείγματα directives.align δεδομένα δ που ακολουθούν να είναι στοιχισμένα σε διευθύνσεις που είναι πολλαπλάσια του 4 Label:.asciz Οι χαρακτήρες της λέξης Test θα αποθηκευθούν σε διαδοχικές θέσεις μετά τη διεύθυνση της Label Label:.byte 0x10, 0x20, 0x30, 4 τιμές μεγέθους byte θα αποθηκευθούν σε διαδοχικές θέσεις μετά τη διεύθυνση Label.equ όπου συναντάται η λέξη Mac θα αντικαθίσταται από την άμεση τιμή 0x1234.global η ετικέτα main θα μπορεί να προσπελαστεί από άλλα προγράμματα.hword 0x2010, όμοια με.byte παραπάνω.word όμοια με.byte /.hword παραπάνω 44

42 Ενότητα 5 46

43 Ρυθμίσεις Εγκατάσταση Εργαλείων Εγκατάσταση GNU εργαλείων: Προεπιλεγμένος κατάλογος C:\Cygnus ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Εκτέλεση Αρχείου: gccarm331.exe ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ: mdk311.exe, το οποίο ο ο θα εγκαταστήσει όλο το περιβάλλον του εξομοιωτή, για διάφορους υποστηριζόμενους επεξεργαστές και μικροελεγκτές. 47

44 Δημιουργία Project Project New uvision i project όνομα Επιλογή επεξεργαστή από Project Select Device for target Target 1 Παρότι θα έπρεπε να επιλεγεί Atmel AT91SAM9261 όπως συνέβαινε με την έκδοση uvision4 επιλέξτε καταρχήν μοντέλο με κάποιον παλιότερο επεξεργαστικό πυρήνα από τον ARM926EJ S γιατί η παραπάνω έκδοση του GCC δεν αναγνωρίζει την κατάληξη EJ S. π.χ. διαλέξτε κάποιο μοντέλο με πυρήνα ARM7TDMI 48

45 Επιλογή Device: Target 1 49

46 Ρυθμίσεις Εξομοιωτή 1. Project Management Components, C Environment and Books 2. Μετάβαση σε καρτέλα Folders/Extensions GNU tool prefix: arm uclibc Cygnus Folder: C:\Cygnus\ 3. Project Options for Target 1 Assembler 1. Misc Controls: mcpu=arm926ej (αυτό ό το option θα δηλώσει τον σωστό επεξεργαστικό πυρήνα και θα παρακάμψει το ARM7TDMI που διαλέξαμε αναγκαστικά νωρίτερα) 50

47 Επιλογή Καταλόγων: 51

48 Ρυθμίσεις Assembler 52

49 Σύνδεση Αρχείου με το Project Επιλέγουμε File New Επιλέγουμε File Save As Όνομα αρχείου με κατάληξη Filename.s Εγγραφή κώδικα στο νέο αρχείο. Στο project workspace με δεξί κλικ επιλέγουμε Add Files to Group και επιλέγουμε το αρχείο που ήδη φτιάξαμε. Μετάφραση κώδικα με Project Build Target. 53

50 Εκτέλεση Αρχείου Κώδικα: 54

51 Προσοχή κατά την εξομοίωση με Keil Αν στον κώδικά μας χρησιμοποιείται στοίβα ή κλήση υπορουτινών ο δείκτης στοίβας (SP R13) θα πρέπει να οριστεί στην κορυφή της περιοχής στοίβας Επειδή ζητήσαμε άλλο μοντέλο επεξεργαστή από το αναπτυξιακό του εργαστηρίου δεν συμφωνούν απόλυτα οι διευθύνσεις εσωτερικής μνήμης. Αυτό θα μπορούσε να διορθωθεί από την επόμενη καρτέλα αλλά δεν είναι απαραίτητο μιας και τις διευθύνσεις που χρησιμοποιούμε τις δηλώνουμε με ονόματα (labels l κι όχι με νούμερα) ) στο.data dt segment. 55

52 Εκτέλεση κώδικα στο περιβάλλον του αναπτυξιακού AT91 Συγγραφή αρχείου assembly με τη βοήθεια του edit (πχ, edit test.s) Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο έτοιμο αρχείο αποθηκευμένο σε ένα flash stick: mount /dev/sda1 /mnt 57

53 Μετάφραση κώδικα assembly make as test.s test Εκκίνηση GNU debugger: gdb test Αν η gdb παρουσιάζεται ως άγνωστη εντολή cd /storage/.gnu chmod 777 gdb Κλήση της ως /storage/.gnu/gdb test 58

54 Εντολές GDB: Συχνή Χρήση break breakpoint at label main break breakpoint at label Check run until next breakpoint execute next instruction (same as step) s execute next 5 instructions execute next instruction, if it is a don t step into the routine Αποφύγετε τη χρήση της n continue execution after breakpoint (same as cont) 59

55 Εντολές GDB: Συχνή Χρήση break break at address 0x80c0 info show breakpoints delete delete 2 nd breakpoint clear clear breakpoint at line 12 of code 60

56 Περιεχόμενα μνήμης/καταχωρητών n number, f format, u size x/4xb show 4 bytes starting at in hex fmt x/8tw show 8 words in binary fmt starting at address of Values+2 x/dw show in decimal the word at address of label Values 61

57 Περιεχόμενα μνήμης/καταχωρητών p/f address p/x *((char*) &Values+2) Show in hex, the byte value of address &Values+2 p/x *((short*) &Values Show in hex the half word value of addr &Values p/x *((long*) *) &Values Show in hex the long word value of addr &Values p/x show the value of R2 p/t show the binary value of CPSR p/x show the value of SP (don t use $R13 instead of SP) show all register values 62

58 Άλλες εντολές του GDB show 10 lines around current line list show lines disassemble shows 20 instructions starting ti from main. 63

59 Ενότητα 6 64

60 Αναφορές: Χ. Βέργος, Ν. Κωσταράς, «Εγχειρίδιο Χρήσης ΑΤ91», Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, KEIL, Microcontroller Development Tools, 2010: Available at : * Ευχαριστίες στο διδάσκοντα Ν. Πετρέλλη για τις χρήσιμες παρατηρήσεις, συμβουλές και για την παραχώρηση υλικού. 65

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Καθηγητής Με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών Ιωάννη Μαδεμλή, και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο

Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο Μικροεπεξεργαστής 8086 (Υλικό) Ι. Ν. ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΙΙ 2 8086 Επεξεργαστής των 16 bits/2 bytes (Ρ1) Εμφάνιση το 1978. Χαρακτηριστικά 8086 DIP-40 pins Τροφοδοσία 5V. Ρολόϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εκπαιδευτικό Σύστηµα BGC-8088 ρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Επίκουρος Καθηγητής Σέρρες, Σεπτέµβριος 2004 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής INTEL - IA32 για LINUX & WINDOWS Αθήνα 2003 1 Περιεχόμενα 2 Περιήγηση στην αρχιτεκτονική ΙΑ32 και των λειτουργικών συστημάτων Linux και Ms-Windows 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502 Η εφαρµογή EMUL6502.COM είναι γραµµένη σε γλώσσα Turbo Pascal και επιτρέπει την προσοµοίωση του µ/ε 6502 σε PC κάτω από το DOS. Με την εκτέλεση της εφαρµογής εµφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Σύνταξη εντολών! Θέματα σχετικά με τη προσπέλαση, οργάνωση μνήμης διευθύνση για κάθε byte διευθύνσεις λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC Η γλώσσα προγραµµατισµού Visual

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων ABBYY FineReader Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης 2002 ABBYY Software House Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να µεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Taspython. Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων

Taspython. Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων Taspython Εκµαθηση Python Βηµα Βηµα Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων Συγγραφέας : ηµήτρης Λεβεντεας Οµάδα : TasPython Ευχαριστίες Ο παρόν οδηγός ϕιλοδοξεί να συµπληρώσει µια προσπάθεια που άρχισε το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3

Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3 Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3 Σύλλογος Φίλων Ανοικτού Λογισμικού Χανίων Ηλίας Χρυσοχέρης eliaschr@cha.forthnet.gr Ιούλιος 2010 Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3 Το παρόν κείμενο διέπεται από άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 Visual Basic 1. TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC 201 1.1. To κεντρικό παράθυρο 202 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 1.3. Η εργαλειοθήκη 204 1.4. Προσθήκη εργαλείων 205 1.5. Ο εξερευνητής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό WD SmartWare Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 2.4.x

Λογισμικό WD SmartWare Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 2.4.x Λογισμικό WD SmartWare Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 2.4.x Εγχειρίδιο χρήστη λογισμικού WD SmartWare, έκδοση 2.4.x Λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από την WD Αν αντιμετωπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός 01945 Web Server By-Web της VIMAR Εγχειρίδιο εγκαταστάτη Οικιακός αυτοματισμός Vimar end-user license contract VIMAR SPA located in Marostica (VI), Viale Vicenza n. 14 (http://www.vimar.com), sole owner

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό περιέχει ένα σύνολο αναλυτικά λυμένων ασκήσεων που καλύπτουν πλήρως την ύλη του βιβλίου «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δημήτρης Νικολός, Β. Γκιούρδας Εκδοτική, 2008». Στο βιβλίο αυτό

Διαβάστε περισσότερα