ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: /113

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: /113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις A/A Θέματα που συζητήθηκαν ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση τευχών Δημοπράτησης και Δημοπράτηση του έργου: «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι.Ν. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΡΓΟΥΣ» Π/Υ ,00 Πιστώσεις : ΠΔΕ 2014ΕΠ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (α.π /4938) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» πιστ. ΚΑΕ , π/υ ,00 με ΦΠΑ (α.π 98274/4978) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3. Έγκριση τευχών Δημοπράτησης και Δημοπράτηση του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» Υποέργο: «ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4 ΕΠ. ΟΔΟΥ (Ι/Κ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟΠΗ & Ι/Κ ΠΡΟΣ Αριθμός Απόφασης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την Έγκριση τευχών Δημοπράτησης και Δημοπράτηση του έργου: «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ 3 ΠΕΡΙΟΧΗ Ι.Ν. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΡΓΟΥΣ» Π/Υ ,00 Πιστώσεις : ΠΔΕ 2014ΕΠ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού Την Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: 4 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» πιστ. ΚΑΕ , π/υ ,00 με ΦΠΑ 5 Την Έγκριση τευχών Δημοπράτησης και Δημοπράτηση του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε

2 ΚΑΡΝΕΖΑΙΙΚΑ)» π/υ ,00 Χρημ: 2014ΕΠ , και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (α.π /4899) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4. Έγκριση Πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας Clean X. Solution για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάθεσης εργασιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε Αργολίδας (α.π 98178/8888) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5. Έγκριση Πρακτικού Νο 3 επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της Π.Ε Αργολίδας σχ. Έτους (α.π 1368/50) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6. Έγ κριση όρων διακήρυξης και διενέργειας μειοδοτικ ού διαγωνισμού, με διαπραγμάτευση, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Αργολίδας, σχολικού έτους συνολικ ού προϋπολογισμού , 84 συμπερι λαμβαν ομένου Φ.Π.Α. & δικαιωμάτων προαίρεσης (CPV Υπηρεσίες Ειδικ ών Οδικ ών Μεταφορών Επιβατών). (α.π. 6454/346) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» Υποέργο: «ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4 ΕΠ. ΟΔΟΥ (Ι/Κ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟΠΗ & Ι/Κ ΠΡΟΣ ΚΑΡΝΕΖΑΙΙΚΑ)» π/υ ,00 Χρημ: 2014ΕΠ , και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ Την Έγκριση Πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας Clean X. Solution για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάθεσης εργασιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε Αργολίδας ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ Την Έγκριση Πρακτικού Νο 3 επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της Π.Ε Αργολίδας σχ. Έτους ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ Την Έγκριση όρων διακήρυξης και διενέργειας μειοδοτικ ού διαγωνισμού, με διαπραγμάτευση, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Αργολίδας, σ χολικ ού έτους συνολικ ού προϋπολογισμού , 84 συμπερι λαμβανομένου Φ. Π. Α. & δικαιωμάτων προαίρεσ ης (CPV Υπηρεσίες Ειδικ ών Οδικ ών Μεταφορών Επιβατών). (α.π. 6454/346) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3 7. Διενέργεια διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης, κατόπιν της Σύμφωνης Γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αργολίδας σχ.ετ » (α.π 3459/201) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού προς κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Αργολίδας στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της για συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε Αργολίδας (α.π 3677/235) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας των εκλογών της 25 ης /01/2015 του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Π.Ε Αργολίδας (α.π 3509/203) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας, για την συνδιοργάνωση του «Ποδοσφαιρικού Τουρνουά του Πρωταθλήματος Παμπαίδων» (α.π 1543) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 11. Έγκριση δαπάνης για τη λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2015,που αφορά στην πληροφόρηση πολιτών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων σχετικά με τους θεσμούς της Ευρώπης,στη 9 10 ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ Την Διενέργεια διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης, κατόπιν της Σύμφωνης Γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αργολίδας σχ.ετ » Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού προς κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Αργολίδας στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της για συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε Αργολίδας ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΑ Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας των εκλογών της 25 ης /01/2015 του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Π.Ε Αργολίδας ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΑ 12 Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας, για την συνδιοργάνωση του «Ποδοσφαιρικού Τουρνουά του Πρωταθλήματος Παμπαίδων» 13 Αναβάλλει τη λήψη απόφασης

4 διοργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων,ενημερωτικών επισκέψεων σε σχολεία με σκοπό τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής συνείδησης, στη διαχείριση και επικαιροποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την προβολή της δραστηριότητας του κέντρου και στην παραγωγή διαφημιστικού και έντυπου υλικού με σκοπό τη διάδοση ευρωπαϊκών αξιών (α.π 10) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας, για την προμήθεια ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προς αποκατάσταση βλαβών σε Η/Υ υπηρεσιών της Π.Ε Αργολίδας (α.π 84584/7744) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας, για την συντήρηση 5 ανελκυστήρων για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε Αργολίδας και της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Αργολίδας (α.π 6281/327) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας, για τον εορτασμό της 193 ης επετει ου της ΑΈθνικη ς Συνέλευσης των Ελλήνων και της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας (α.π 41) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 15. Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ αριθμ. 29/2014 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. (95064/8646) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας, για την προμήθεια ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προς αποκατάσταση βλαβών σε Η/Υ υπηρεσιών της Π.Ε Αργολίδας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας, για την συντήρηση 5 ανελκυστήρων για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε Αργολίδας και της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Αργολίδας Την αναβολή λήψης απόφασης Αποδέχεται την γνωμοδότηση και την διαβιβάζει στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Π Ε Μεσσηνίας

5 16. Σύναψη σύμβασης για την εγκατάσταση υποστήριξη της εφαρμογής λογισμικού για την καταχώρηση ψήφων Εθνικών Εκλογών 2015 (α.π. 7643/2879) Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 18 Την έγκριση σύναψη σύμβασης για την εγκατάσταση υποστήριξη της εφαρμογής λογισμικού για την καταχώρηση ψήφων Εθνικών Εκλογών Έγκριση της α.π. 217/682/2015 απόφασης Περιφερειάρχη ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 19 Την Έγκριση της α.π. 217/682/2015 απόφασης Περιφερειάρχη 18. Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με Ανταγωνιστικό Διάλογο για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ»: Ολοκλήρωση Διαδικασιών άρθρου 22 της Διακήρυξης Β. ΙΙ Φάσης (Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών προσφορών) Προτεινόμενες αλλαγές επί του Σχεδίου της Σύμβασης Σύμπραξης και των Παραρτημάτων αυτής Οριστικοποίηση Συμβατικών Εγγράφων που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης, έγκριση αποτελεσμάτων Διαγωνισμού και ανακήρυξη ΙΦΣ - Έγκριση ενεργειών κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Εξουσιοδοτήσεις προς τον κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. 20 ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΟΝΤΙΚΑ, ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΑ - Την αποδοχή της εισήγησης της κας Προέδρου - Την αποδοχή των προτεινόμενων μεταβολών επί του Σχεδίου της Σύμβασης Σύμπραξης και των Παραρτημάτων με την επιφύλαξη (α) της εξέτασης και έγκρισής αυτών και από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του φακέλου του Έργου και (β) της αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ σε θέματα που άπτονται της Απευθείας Σύμβασης Ι (Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου). - Τη διαπίστωση της πλήρωσης των όρων του άρθρου 22 της ΠΥΔΠ της οριστικοποίησης των Συμβατικών Εγγράφων που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης της, μετά ταύτα, επιτυχούς ολοκλήρωσης της Περιόδου Οριστικοποίησης των

6 Συμβατικών Εγγράφων. - την έγκριση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανακήρυξη του ΙΦΣ του Έργου, εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» - την έγκριση των μέχρι τούδε ενεργειών του κ. Περιφερειάρχη, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και δη του άρθρου 22 της ΠΥΔΠ. - την εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη σε υποβολή του φακέλου του Διαγωνισμού για το Έργο του θέματος στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και στη διενέργεια παντός προβλεπόμενου στη Διακήρυξη Β.ΙΙ Φάσης και το ν. 4129/2013 στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, καθώς και σε κάθε άλλη προπαρασκευαστική της υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης και των Παρεπόμενων Εγγράφων ενέργεια, εκ των προβλεπομένων στο άρθρο 23 της ΠΥΔΠ. 19. Έγκριση συνέχισης της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» (α.π. 8103/3062) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 20. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΥΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΑ, ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ» π/υ Την Έγκριση συνέχισης της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: 21 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» 22 Την Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ

7 ,00 (α.π 5722) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 21. Έγκριση αποτελέσματος ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ», και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (α.π 5675) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 22. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙ ΑΡΑΧΑΜΙΤΕΣ» Π/Υ ,00 (α.π 2751/71) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας και ανάθεση της προμήθειας : «ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Η ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ» π/υ ,00 από π[πιστώσεις ΣΑΕΠ 2013ΕΠ (α.π 97258/6774) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ 24. Έγκριση της α.π. 2286/67/2015 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Της Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ» π/υ ,45 από πιστώσεις ΣΑΕΠ (α.π 2286/67) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ 25. Έγκριση της α.π. 2287/68/2015 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με την : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Της Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ» π/υ ,00 από πιστώσεις ΣΑΕΠ (α.π 2287/68) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΥΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΑ, ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ» π/υ ,00 Την Έγκριση αποτελέσματος ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ», και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΑ Την Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙ ΑΡΑΧΑΜΙΤΕΣ» Π/Υ ,00 Την αναβολή λήψης απόφασης Την Έγκριση της α.π. 2286/67/2015 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με την :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ 26 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Της Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ» π/υ ,45 από πιστώσεις ΣΑΕΠ 27 Την Έγκριση της α.π. 2287/68/2015 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με την :«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Της Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ» π/υ ,00 από

8 πιστώσεις ΣΑΕΠ 26. Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση τριµελούς επιτροπής προμήθειας-παραλαβής ανταλλακτικών, ελαιολιπαντικών, καυσίµων, ελαστικών κλπ. και των εργασιών ελέγχου, συντήρησης- επισκευής -ενσωμάτωσης των ανταλλακτικών- αναλωσίµων κλπ. των επιβατηγών αυτοκινήτων και του πυροσβεστικού οχήματος µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ των υπηρεσιών της Π.Ε Αρκαδίας και Έδρας, για το έτος 2015 (α.π 97925/33084) Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 27. Έγκριση α) σκοπιμότητας και β) δαπάνης και π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας για την προμήθεια 235 σετ υποστηριγμάτων για την υποστήριξη 235 σκηνών του σκηνικού υλικού που τηρείται στο αποθηκευτικό κέντρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (α.π 1256) Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις πληρωμή δικαιούχου του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ «ΓΟΥΔΑΝΗ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ» (α.π 3166/979) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις πληρωμή δικαιούχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» (α.π 2760/72) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ Την Έγκριση του πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση τριµελούς επιτροπής προμήθειαςπαραλαβής ανταλλακτικών, ελαιολιπαντικών, καυσίµων, ελαστικών κλπ. και των 28 εργασιών ελέγχου, συντήρησηςεπισκευής -ενσωμάτωσης των ανταλλακτικών- αναλωσίµων κλπ. των επιβατηγών αυτοκινήτων και του πυροσβεστικού οχήματος µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ των υπηρεσιών της Π.Ε Αρκαδίας και Έδρας, για το έτος 2015 Την Έγκριση α) σκοπιμότητας και β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. 29 Αρκαδίας για την προμήθεια 235 σετ υποστηριγμάτων για την υποστήριξη 235 σκηνών του σκηνικού υλικού που τηρείται στο αποθηκευτικό κέντρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου την πληρωμή δικαιούχου του 30 έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ «ΓΟΥΔΑΝΗ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ» 31 την πληρωμή δικαιούχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

9 ΤΡΙΠΟΛΗΣ» 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις πληρωμή δικαιούχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ» (α.π 97269/6775) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις πληρωμή ημερησίας εκτός έδρας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων έτους 2015 (α.π.95) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις πληρωμή αποζημίωσης μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρεσιών της Π.Ε Αρκαδίας. (α.π. 1366/403) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις πληρωμή επιδομάτων, εισφορών κτλ για υπαλλήλους της Π.Ε Αρκαδίας (α.π 6386/2477) ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις πληρωμή ταχυδρομικών τελών, τιμολογίων κτλ. για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Αρκαδίας (α.π 8575/2284) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις πληρωμή οφειλομένων αποζημιώσεων υπαλλήλων κτλ της Π.Ε Αρκαδίας (α.π 5603/2185) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 32 την πληρωμή δικαιούχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ» 33 την πληρωμή ημερησίας εκτός έδρας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων έτους την πληρωμή αποζημίωσης μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρεσιών της Π.Ε Αρκαδίας. 35 την πληρωμή επιδομάτων, εισφορών κτλ για υπαλλήλους της Π.Ε Αρκαδίας 36 την πληρωμή ταχυδρομικών τελών, τιμολογίων κτλ. για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Αρκαδίας 37 την πληρωμή οφειλομένων αποζημιώσεων υπαλλήλων κτλ

10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ της Π.Ε Αρκαδίας 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης της αριθμ. 614/2013 δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (α.π 4606/1589) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης της αριθμ. 150/2014 δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης (α.π 4685/1624) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης της αριθμ. 3/2013 δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (α.π 4608/1590) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (α.π 3949/1298) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (α.π 3944/1294) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (α.π 191/42) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ την πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης της αριθμ. 614/2013 δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης την πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης της αριθμ. 150/2014 δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης την πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης της αριθμ. 3/2013 δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

11 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις προμήθεια διαφόρων ειδών και εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Αρκαδίας. (α.π 3957/1303) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις προμήθεια διαφόρων ειδών και εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Αρκαδίας. (α.π 91969/31038) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις πληρωμή μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (α.π 3634/1140) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις πληρωμή εργασιών καθαρισμού του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης (α.π 96120/32455) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 46. Έγκριση παράτασης της από 21/01/2014 Σύμβασης για τον καθαρισμό κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε Αρκαδίας (α.π 5794/2243) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 47. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (α.π 3768/1198) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ 48. Έγκριση επικαιροποίησης των υπ αριθμ. 2058/2013 και 2057/2013 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής (α.π 5642/157) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ 49. Έγκριση παράτασης χρόνου διάθεσης μηχανήματος Ι.Χ.Μ.Ε της Π.Ε Αρκαδίας στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης της Π.Ε Κορινθίας. (α.π 94928/6609) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ την προμήθεια διαφόρων ειδών και εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Αρκαδίας την προμήθεια διαφόρων ειδών και εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Αρκαδίας την πληρωμή μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης την πληρωμή εργασιών καθαρισμού του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης Την Έγκριση παράτασης της από 21/01/2014 Σύμβασης για τον καθαρισμό κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε Αρκαδίας Την Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Την Έγκριση επικαιροποίησης των υπ αριθμ. 2058/2013 και 2057/2013 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Την Έγκριση παράτασης χρόνου διάθεσης μηχανήματος Ι.Χ.Μ.Ε της Π.Ε Αρκαδίας στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης της Π.Ε Κορινθίας.

12 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις πληρωμή δαπανών για δράσεις προβολής και προώθησης του τουριστικού και παραγωγικού τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (α.π 7462/2818) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙ- ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝ- ΝΗΣΟΥ 51. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για δράσεις για την προβολή και προώθηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (α.π 6551/2552) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙ- ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝ- ΝΗΣΟΥ 52. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για δράσεις προβολής και προώθησης του τουριστικού και παραγωγικού τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου(α.π 6529/2538) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙ- ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝ- ΝΗΣΟΥ 53. Έγκριση της α.π. 3812/1211/2015 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην διεθνή έκθεση τουρισμού EMITT στην Κωνσταντινούπολη Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 54. Α)Έγκριση και ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της Π.Ε Αρκαδίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και Β)Έγκριση της σχετικής δαπάνης και πίστωσης (α.π 6417/2479) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ- ΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΑ την πληρωμή δαπανών για δράσεις προβολής και προώθησης του τουριστικού και παραγωγικού τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΑ Την Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για δράσεις για την προβολή και προώθηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΑ Την Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για δράσεις προβολής και προώθησης του τουριστικού και παραγωγικού τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 1)Την Έγκριση της α.π. 3812/1211/2015 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην διεθνή έκθεση τουρισμού EMITT στην Κωνσταντινούπολη 2) την έγκριση της μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου κ,.απόστολου Παπαφωτίου ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ Α)Την Έγκριση και ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της Π.Ε Αρκαδίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στο ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β)Την Έγκριση της σχετικής δαπάνης και πίστωσης

13 55. Έγκριση τροποποίησης -συμπλήρωση της αριθ. 2078/ απόφασης της Οικονομικής Επιτρο πής περί έγκρισης και ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευ σης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με διαδι κασία διαπραγμάτευσης (α.π 7149/2728) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ- ΠΟΝΝΗΣΟΥ 56. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η με αριθμ. καταθ. 657/2014 Αγωγή της Σοφίας Τσιλχοροσίδου (α.π 43) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 57. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η αγωγή της Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ- ΤΕΚΑ Α.Ε (Aρ.Πρωτ:84313/28378) ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ- ΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕ- ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 58. Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για την άκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 324/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης (α.π. 41) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗ- ΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 59. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΟ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΥΘΑ» π/υ ,00 Π.Δ.Ε (α.π 95) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ Την Έγκριση τροποποίησης -συμπλήρωση της αριθ. 2078/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης και ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με διαδικασία διαπραγμάτευσης (α.π 7149/2728) ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΑΣ Ορίζει τον δικηγόρο Αλουπογιάννη Παναγιώτη Την αναβολή λήψης απόφασης ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΑΣ Ορίζει τον δικηγόρο Κατσαφάνα Νικόλαο Την Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΟ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΥΘΑ» π/υ ,00 Π.Δ.Ε

14 60. Έγκριση του από πρακτικού δημόσιας κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών, παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών των υλικών (προγραμμάτων ΚΑΠ και Ιδίων Πόρων της Π.Ε Κορινθίας) (α.π 28) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 61. Έγκριση των υπ αριθ 4874/ και 4869/ απoφάσεων Περιφερειάρχη για ανάθεση προμήθειας αλατιού και μεταφοράς αυτού καθώς και κατανομή των αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος του ΚΑΕ (α.π. 27) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 62. Έγκριση της υπ αριθμ. 34/ Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού για την χειμερινή περίοδο (α.π. 35) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 63. Έγκριση πρακτικού συγκρότησης τριμελών επιτροπών για την παραλαβή υλικών και βεβαίωση παροχής υπηρεσιών που αφορούν προμήθειες έτους 2015 για τις ανάγκες της Π.Ε Κορινθίας (α.π. 3690/156) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Κορινθίας για τη μεταφορά των μαθητω ν της Α & Γ τα ξης Λυκει ου του ΓΕΛ Βραχατίου στη Βουλή των Ελλήνων (α.π 95695/7705) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 65. Έγκριση εφαρμογής Προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους Διαγωνισμοί για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμών και παγιδοθεσίας (α.π. 1052) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την Έγκριση του από πρακτικού δημόσιας κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών, παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών των υλικών (προγραμμάτων ΚΑΠ και Ιδίων Πόρων της Π.Ε Κορινθίας) Την Έγκριση των υπ αριθ 4874/ και 4869/ απoφάσεων Περιφερειάρχη για ανάθεση προμήθειας αλατιού και μεταφοράς αυτού καθώς και κατανομή των αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος του ΚΑΕ Την Έγκριση της υπ αριθμ. 34/ Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού για την χειμερινή περίοδο Την Έγκριση πρακτικού συγκρότησης τριμελών επιτροπών για την παραλαβή υλικών και βεβαίωση παροχής υπηρεσιών που αφορούν προμήθειες έτους 2015 για τις ανάγκες της Π.Ε Κορινθίας Πελοποννήσου-Π.Ε. Κορινθίας για τη μεταφορά των μαθητών της Α & Γ τα ξης Λυκει ου του ΓΕΛ Βραχατίου στη Βουλή των Ελλήνων Την Έγκριση εφαρμογής Προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 Διαγωνισμοί για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμών και παγιδοθεσίας

15 66. Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΟΒΕΛΙΣΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΟΣ ΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΞΕΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» π/υ ,00 (α.π 317) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 67. Έγκριση πρακτικού Νο 5 της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ/ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ , ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,28 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50% (CPV ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ) βάσει της υπ αριθμ. 5330/2014 σχετικής Διακήρυξης.» (α.π 187) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 68. Έγκριση του από πρακτικού της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ/ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ , ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,28 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50% (CPV ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ) βάσει της υπ αριθμ. 5330/2014 σχετικής Διακήρυξης.» (α.π 10060) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ Την Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 68 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΟΒΕΛΙΣΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΟΣ ΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΞΕΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» π/υ ,00 ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ Την Έγκριση πρακτικού Νο 5 της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ/ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 69 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ , ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,28 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50% (CPV ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ) βάσει της υπ αριθμ. 5330/2014 σχετικής Διακήρυξης.» 70 ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ Την Έγκριση του από πρακτικού της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ/ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ , ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,28 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50% (CPV ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ) βάσει της υπ αριθμ. 5330/2014

16 σχετικής Διακήρυξης.» 69. Διενέργεια διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, για το σχολικό έτος για τα άγονα τμήματα του διεξαχθέντος διεθνούς διαγωνισμού βάσει της υπ αριθμ. 5330/2014 σχετικής Διακήρυξης. (α.π 9747) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 70. Έγκριση Διαμόρφωσης Τροποποίησης των άγονων ορεινών και δύσβατων τμημάτων δρομολογίων (Γ114, Γ117, Γ128 και Γ245) μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους (α.π 20) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας, για την πληρωμή βοηθημάτων νεφροπαθών μεταμοσχευμένων οικ. Έτους 2015 (α.π 354) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας, για την συντήρηση υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υπηρεσιών Π.Ε Λακωνίας (α.π 9872) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας, για την πληρωμή τελών αλληλογραφίας κτλ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Λακωνίας (α.π 10023) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 74. Έγκριση επικαιροποίησης προηγούμενων αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής (α.π 329) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ Αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη καθότι έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ Την Έγκριση Διαμόρφωσης Τροποποίησης των άγονων ορεινών και δύσβατων τμημάτων δρομολογίων (Γ114, Γ117, Γ128 και Γ245) μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας, για την πληρωμή βοηθημάτων νεφροπαθών μεταμοσχευμένων οικ. Έτους 2015 Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας, για την συντήρηση υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υπηρεσιών Π.Ε Λακωνίας Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας, για την πληρωμή τελών αλληλογραφίας κτλ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Λακωνίας Την Έγκριση επικαιροποίησης προηγούμενων αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

17 75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας, για την προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ, ειδών γραφικής ύλης, λογισμικού υλικού και λοιπών εκλογικών ειδών για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου (α.π 180) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας, για την ασφάλιση επιβατηγών οχημάτων και μηχανημάτων έργου περιόδου έως (α.π 393) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 77. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τη μεταφορά μαθητών (α.π 327) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας, για την προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ, ειδών γραφικής ύλης, λογισμικού υλικού και λοιπών εκλογικών ειδών για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας, για την ασφάλιση επιβατηγών οχημάτων και μηχανημάτων έργου περιόδου έως Την Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τη μεταφορά μαθητών 78. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα βοηθήματα σε νεφροπαθείς (α.π 328) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 80 Την Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα βοηθήματα σε νεφροπαθείς 79. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τη προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (α.π 330) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 81 Την Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τη προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 80. Έγκριση παράτασης σύμβασης εκτέλεσης των ταχυμεταφορών των υπηρεσιών της Π.Ε Λακωνίας (α.π 17) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 81. Ορισμός α) δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει τα ένδικα μέσα κατά της μισθώτριας κ. Κοκκόλη Ντέμπορα Άννας του Μπίλλυ προς αναζήτηση οφειλομένων δεδουλευμένων μισθωμάτων και κοινοχρήστων β) δικαστικού επιμελητή για τη νόμιμη επίδοση των εξώδικων εγγράφων και γ) λήψη απόφασης για την κατάπτωση ή μη των εκ της σύμβασης σχετικών εγγυήσεων ποινικών ρητρών κατά της εν λόγω οφειλέτιδος (α.π 184) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 82 Την Έγκριση παράτασης σύμβασης εκτέλεσης των ταχυμεταφορών των υπηρεσιών της Π.Ε Λακωνίας 83 Τον ορισμό α) της δικηγόρου κ.αλίκης Βελίκαπροκειμένου να ασκήσει τα ένδικα μέσα κατά της μισθώτριας κ. Κοκκόλη Ντέμπορα Άννας του Μπίλλυ προς αναζήτηση οφειλομένων δεδουλευμένων μισθωμάτων και κοινοχρήστων β) του δικαστικού επιμελητή κ.δημητρίου Τζανέττου για τη νόμιμη επίδοση των εξώδικων εγγράφων και γ) της δικηγόρου κ.αλίκης Βελίκα

18 82. Ορισμός α) δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει τα ένδικα μέσα κατά του μισθωτή κ. Παυλάκου Σπυρίδωνα του Γεωργίου προς αναζήτηση οφειλομένων δεδουλευμένων μισθωμάτων και κοινοχρήστων β) δικαστικού επιμελητή για τη νόμιμη επίδοση των εξώδικων εγγράφων και γ) λήψη απόφασης για την κατάπτωση ή μη των εκ της σύμβασης σχετικών εγγυήσεων ποινικών ρητρών κατά του εν λόγω οφειλέτη (α.π 142) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 83. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για έγκριση και ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 10 ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΕΙΣΟΔΟΣ Τ.Κ. ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ)» Προϋπολογισμού : Ευρώ (α.π 16471) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 84. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας έτους 2015 (α.π 86/2974) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 85. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας έτους 2015 (α.π 170/5641) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 86. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας έτους 2015 (α.π 109) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για να γνωμοδοτήσει για την κατάπτωση ή μη των εκ της σύμβασης σχετικών εγγυήσεων ποινικών ρητρών κατά της εν λόγω οφειλέτιδος Τον Ορισμό α) της δικηγόρου κ.αλίκης Βελίκα προκειμένου να ασκήσει τα ένδικα μέσα κατά του μισθωτή κ. Παυλάκου Σπυρίδωνα του Γεωργίου προς αναζήτηση οφειλομένων δεδουλευμένων μισθωμάτων και κοινοχρήστων β) του δικαστικού επιμελητή κ.δημήτριου Τζανέττου για τη νόμιμη επίδοση των εξώδικων εγγράφων και γ) της δικηγόρου κ.αλίκης Βελίκα για να γνωμοδοτήσει για την κατάπτωση ή μη των εκ της σύμβασης σχετικών εγγυήσεων ποινικών ρητρών κατά του εν λόγω οφειλέτη Την Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για έγκριση και ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 10 ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΕΙΣΟΔΟΣ Τ.Κ. ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ)» Προϋπολογισμού : Ευρώ Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας έτους 2015 Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας έτους 2015 Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας έτους 2015

19 87. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας έτους 2015 (α.π 171) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 88. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας για την κάλυψη διαφόρων εξόδων και τρεχουσών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε Μεσσηνίας (α.π 1454) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 89. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας για την πληρωμή τόκων υπερημερίας ανεξόφλητων λογαριασμών του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΑΥΛΩΝΑ ΠΤΕΡΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΛΑΙΑ»(α.π 16119) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 90. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (α.π 1787) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 91. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Εφετείου Καλαμάτας κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η από αίτηση κλήση του κ. Παναγιώτη Πανταζόπουλου (α.π 11869/14) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 92. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η από προσφυγή της ΑΕ με την επωνυμία «ΚΑΣΤΡΙ ΑΤΕ» (α.π 99) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗ- ΝΙΑΣ 93. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η από προσφυγή της ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΕΠΕ» (α.π 97) Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας έτους 2015 Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας για την κάλυψη διαφόρων εξόδων και τρεχουσών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε Μεσσηνίας Την αναβολή λήψης απόφασης Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Ορίζει το δικηγόρο Τρύφωνα Λαμπούση Ορίζει τη Μελέντη Άννα 95 Ορίζει τη κ. Μακρή Παναγιώτα

20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗ- ΝΙΑΣ 94. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η από προσφυγή του Άγγελου Ηλιόπουλου (α.π 100) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗ- ΝΙΑΣ 95. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η από προσφυγή της «ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΜΟΥ- ΖΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» (α.π 102) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗ- ΝΙΑΣ 96. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η από αίτηση ακύρωσης του Εμμανουήλ Τσαγκάτου (α.π. 83) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗ- ΝΙΑΣ 97. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η από αίτηση ακυρώσεως των Παναγιώτη Ανδριανόπουλου κλπ (συν 2)(α.π 85) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗ- ΝΙΑΣ 98. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η από προσφυγή της ΑΕ με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» (α.π 86) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗ- ΝΙΑΣ 99. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η έφεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά της υπ αριθμ Ορίζει τον Καρκατζούλη Αθανάσιο Ορίζει τον Μανωλάκο Κωνσταντίνο Ορίζει την Φιλοθειδου Σταματία Ορίζει την Κουτμανη Σταυρούλα Ορίζει τη Μελέντη Άννα 101 Ορίζει τη Αδαμοπούλου Θεοδούλη - Ελένη

21 49/2013 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας (α.π 12853) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗ- ΝΙΑΣ 100. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η προσφυγή των Ευφροσύνη συζ. Ιωάννη Λαδά κλπ (συν 3) (α.π 15820) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗ- ΝΙΑΣ 101. Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ αριθμ. 62/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του (α.π 16439) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗ- ΝΙΑΣ 102. Ενημέρωση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης της δικηγόρου Καλαμάτας κ. Σταυρούλας Ρήγα σχετικά με την αίτηση αναστολής κατά της υπ αριθμ. 338/2014 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας (α.π 907) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗ- ΝΙΑΣ 103. Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για Επιτροπή παραλαβής προμήθειας και μεταφοράς άλατος για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Μεσσηνίας (α.π. 2328) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 104. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας για τη συνδιοργάνωση με το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκυμαντέρ Καλαμάτας του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (α.π. 2822) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΑ Ορίζει τον Λαπιώτη Φώτιο Ορίζει το δικηγόρο Φιλιπαίο Μενέλαο που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αργολίδας Αποδέχεται την γνωμοδότηση και την διαβιβάζει στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Μεσσηνίας Την Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για Επιτροπή παραλαβής προμήθειας και μεταφοράς άλατος για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Μεσσηνίας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας για τη συνδιοργάνωση με το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκυμαντέρ Καλαμάτας του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

22 A/A Θέματα που συζητήθηκαν ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η αγωγή του κ. Δήμου Τσούτσου(α.π 90512/6341) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 106 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την διενέργεια μονοήμερου ταξιδιου εξοικείωσης του κ. Michael Stevens και των συνεργατών του στην Πελοπόννησο στις 21/1/2015 (α.π:δυ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ- ΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕ- ΡΕΙΑΣ Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Αρκαδίας με το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντερ Καλαμάτας, τους Δήμους Τρίπολης-Σπάρτης -Μεγαλόπολης, την Π.Ε. Μεσσηνίας και άλλους συνεργαζόμενους φορεις που θα συμμετέχουν στην πραγματοποίηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ Πελοποννήσου(α.π:88874/30023) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΑΡΚΑ- ΔΙΑΣ 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή ηλεκτρολογικών εργασιών και συντήρηση τηλεφωνικών γραμμών για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015(α.π:10698/4037) Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 107 Ορίζει τον Μίγγινα Σταύρο ΚΑΤΆ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΑ ΤΗΝ Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του 108 Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την διενέργεια μονοήμερου ταξιδιου εξοικείωσης του κ. Michael Stevens και των συνεργατών του στην Πελοπόννησο στις 21/1/2015 διάθεση πίστωσης εις βάρος του Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Αρκαδίας με το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντερ 109 Καλαμάτας, τους Δήμους Τρίπολης-Σπάρτης -Μεγαλόπολης, την Π.Ε. Μεσσηνίας και άλλους συνεργαζόμενους φορεις που θα συμμετέχουν στην πραγματοποίηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ Πελοποννήσου 110 διάθεση πίστωσης εις βάρος του Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την πληρωμή ηλεκτρολογικών εργασιών και συντήρηση τηλεφωνικών γραμμών για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου

23 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την επαύξηση ισχύος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο κέντρικο κτίριο της Περιφ. Πελοποννήσου και την προμήθεια ειδών σερβιρίσματος (α.π:9195/3437) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Κορινθίας οικ. Έτους 2014, για την μεταφορά των μαθητών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου στη Βουλή των Ελλήνων(α.π:6514/246) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ενημέρωση οικονομικής επιτροπής και λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της αρίθμ. 2/2015 πράξης ελεγκτικού συνεδρίου περί συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολ. Έτους και ορισμό δικηγόυ για την άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά αυτής εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της, ήτοι ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ διάθεση πίστωσης εις βάρος του Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2014, για την επαύξηση ισχύος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο κέντρικο κτίριο της Περιφ. Πελοποννήσου και την προμήθεια ειδών σερβιρίσματος διάθεση πίστωσης εις βάρος του Πελοποννήσου-Π.Ε. Κορινθίας οικ. Έτους 2014, για την μεταφορά των μαθητών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου στη Βουλή των Ελλήνων Ορίζει τη δικηγόρο Αθηνών κ.ευαγγελία Ντούγια Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης κτλγια την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015(α.π:3424) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Μερική Τροποποίηση της αρίθμ 2346/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (α.π:2260) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗ- ΝΙΑΣ διάθεση πίστωσης εις βάρος του Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης κτλγια την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 Την Μερική Τροποποίηση της αρίθμ 2346/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

24 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Αντιπεριφερειάρχης

25

Αριθμός Απόφασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα

Αριθμός Απόφασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 46 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΓΟΝΤΙΚΑ Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΓΟΝΤΙΚΑ Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 5 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 53 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 5/2/2015 Αρ. Πρωτ : 19306/6963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 5/2/2015 Αρ. Πρωτ : 19306/6963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 5/2/2015 Αρ. Πρωτ : 19306/6963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 07 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

3. κ. Γκούνη Απόστολο

3. κ. Γκούνη Απόστολο Τρίπολη, 21/08/2015 Αρ. Πρωτ : 106344/39853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 6/3/2015 Αρ. Πρωτ : 31000/11088 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 6/3/2015 Αρ. Πρωτ : 31000/11088 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 6/3/2015 Αρ. Πρωτ : 31000/11088 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. τευχών για τη δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙ-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. τευχών για τη δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 21 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 2/10/2015 Αρ. Πρωτ : 121836/45787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 2/10/2015 Αρ. Πρωτ : 121836/45787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 2/10/2015 Αρ. Πρωτ : 121836/45787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

1916 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα

1916 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-605/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 40 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 1/4/2015 Αρ. Πρωτ : οικ. 41160/14963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 1/4/2015 Αρ. Πρωτ : οικ. 41160/14963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τρίπολη, 1/4/2015 Αρ. Πρωτ : οικ. 41160/14963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 6//0 Αρ. Πρωτ : 558/97 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 06/07/2015 Αρ. Πρωτ : 88255/32722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 06/07/2015 Αρ. Πρωτ : 88255/32722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 06/07/2015 Αρ. Πρωτ : 88255/32722 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 17/2/2014. Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίπολη, 17/2/2014. Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 17/2/2014 Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την ημέρα της συνεδρίασης) Τρίπολη, 23/1/2015 Αρ. Πρωτ : 9701/3655

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την ημέρα της συνεδρίασης) Τρίπολη, 23/1/2015 Αρ. Πρωτ : 9701/3655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 07/09/2015 Αρ. Πρωτ : 113467/42722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 07/09/2015 Αρ. Πρωτ : 113467/42722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 07/09/2015 Αρ. Πρωτ : 113467/42722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

A/A. 593 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την τροποποίηση της από 1/3/2013 συναφθείσας σύμβασης. 1.Έγκριση τροποποίησης της από 1/3/2013

A/A. 593 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την τροποποίηση της από 1/3/2013 συναφθείσας σύμβασης. 1.Έγκριση τροποποίησης της από 1/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 15 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 20 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

1562 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Α) ομόφωνα

1562 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Α) ομόφωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 31 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

118-142 A/A 118 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Θέματα που συζητήθηκαν. Περίληψη Αποφάσεων. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις

118-142 A/A 118 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Θέματα που συζητήθηκαν. Περίληψη Αποφάσεων. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 5 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

538-592 A/A. 538 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης. 1.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις

538-592 A/A. 538 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης. 1.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 14 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 18 /09/2015 Αρ. Πρωτ : 116395/43751 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 18 /09/2015 Αρ. Πρωτ : 116395/43751 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 18 /09/2015 Αρ. Πρωτ : 116395/43751 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 8/5/2015 Αρ. Πρωτ : 61147/22678 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 8/5/2015 Αρ. Πρωτ : 61147/22678 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 8/5/2015 Αρ. Πρωτ : 61147/22678 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 2/6/2014 Αρ. Πρωτ : 38433/3486 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 2/6/2014 Αρ. Πρωτ : 38433/3486 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 00 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 7-60/7-605

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : 3.ΝΤΑΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

ΠΡΟΣ : 3.ΝΤΑΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τρίπολη, 11/1/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: 1422/557/11-1-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 49 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 8/12/2014 Αρ. Πρωτ : 91860/31003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 8/12/2014 Αρ. Πρωτ : 91860/31003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 8/12/2014 Αρ. Πρωτ : 91860/31003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 273-605/6053 Oρθή επανάληψη Π Ι Ν Α Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 46 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 73-605/6053 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θεμάτων που συζητήθηκαν,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/ 11 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ : 66411/24706 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Τρίπολη, 21/ 11 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ : 66411/24706 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/ ΦΑΞ: 2713-601151/601153 E-MAIL: oikonep@ppel.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής» Τρίπολη, 3/11/2014 Αρ. Πρωτ : 80671/27301 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 05/05/2014 Αρ. Πρωτ : 34346/11574 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 05/05/2014 Αρ. Πρωτ : 34346/11574 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου- Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151 ΦΑΞ: 2713-601175/153

Διαβάστε περισσότερα

1115 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα

1115 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 22 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 27 /05/2016 Αρ. Πρωτ : /30651 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 27 /05/2016 Αρ. Πρωτ : /30651 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 27 /05/2016 Αρ. Πρωτ : 134813/30651 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Α)έγκριση παράτασης σύμβασης μεταφοράς μαθητών, του αναδόχου ΚΛΩΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη του σχ.ετ (Σύμβαση αριθ.

Α)έγκριση παράτασης σύμβασης μεταφοράς μαθητών, του αναδόχου ΚΛΩΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη του σχ.ετ (Σύμβαση αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 17 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 26/6/2014 Αρ. Πρωτ : 44821/14679 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 26/6/2014 Αρ. Πρωτ : 44821/14679 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 00 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 7-60/7-605

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Τρίπολη, 17 / 12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ : 76185/28326 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Τρίπολη, 17 / 12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ : 76185/28326 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/ ΦΑΞ: 2713-601151/601153 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

2 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

2 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 13 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 7 /3/2016 Αρ. Πρωτ : 59342/13771 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 7 /3/2016 Αρ. Πρωτ : 59342/13771 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τρίπολη, 7 /3/2016 Αρ. Πρωτ : 59342/13771 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/6/2011. Αρ. Πρωτ: 19000/5935

Τρίπολη, 3/6/2011. Αρ. Πρωτ: 19000/5935 Τρίπολη, 3/6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (& με e-mail )

ΠΡΟΣ : (& με e-mail ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/ ΦΑΞ: 2713-601151/601153 E-MAIL: oikonep@ppelgovgr

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/4/2015 Αρ. Πρωτ : 41112/14931 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/4/2015 Αρ. Πρωτ : 41112/14931 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 3/4/2015 Αρ. Πρωτ : 41112/14931 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής» Τρίπολη, 28/11/2014 Αρ. Πρωτ : 89402/30151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 6/10/2014. Αρ. Πρωτ : 73392/24944 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Τρίπολη, 6/10/2014. Αρ. Πρωτ : 73392/24944 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Μακαρίου Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -0/-0

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 1/ 6 /2012 Αρ. Πρωτ: 34386/13433 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 1/ 6 /2012 Αρ. Πρωτ: 34386/13433 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/ ΦΑΞ: 2713-601151/601153 E-MAIL: oikonep@ppel.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 19 /06/2015 Αρ. Πρωτ : 82920/30739 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 19 /06/2015 Αρ. Πρωτ : 82920/30739 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 19 /06/2015 Αρ. Πρωτ : 82920/30739 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 13/9 /2013 Αρ. Πρωτ : 61579/20548 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 0 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 31/3/2014. Αρ. Πρωτ : 23985/7564 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 31/3/2014. Αρ. Πρωτ : 23985/7564 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τρίπολη, 31/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Αρ. Πρωτ : 23985/7564 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 23/5/2014 Αρ. Πρωτ : 37383/12491 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 23/5/2014 Αρ. Πρωτ : 37383/12491 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 01 / 12 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 108709/120

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 01 / 12 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 108709/120 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 01 / 12 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 108709/120 Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 18 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 25 A/A 939 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 940 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. Θέματα που συζητήθηκαν. Περίληψη Αποφάσεων ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 25 A/A 939 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 940 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. Θέματα που συζητήθηκαν. Περίληψη Αποφάσεων ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 25 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 30 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 5/ 7 /2013 Αρ. Πρωτ :45854/15456 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

739 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα

739 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 16 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 12/06/2015 Αρ. Πρωτ : 77910/28855 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 12/06/2015 Αρ. Πρωτ : 77910/28855 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 12/06/2015 Αρ. Πρωτ : 77910/28855 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 9/12/2013 Αρ. Πρωτ : 85232/28049 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 17/11/2014 Αρ. Πρωτ : 82044/27774 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 17/11/2014 Αρ. Πρωτ : 82044/27774 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 17/11/2014 Αρ Πρωτ : 82044/27774 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 9 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Θεσσαλονίκη: 29 Οκτωβρίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 470416(2824) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Θεσσαλονίκη: 29 Οκτωβρίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 470416(2824) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 28 / 03 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 31125/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 28 / 03 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 31125/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 28 / 03 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 31125/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ. Αριθμός Περίληψη αποφάσεων 961 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ. Αριθμός Περίληψη αποφάσεων 961 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 54 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3 / 8 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ: 45280/17038 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Τρίπολη, 3 / 8 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ: 45280/17038 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/ ΦΑΞ: 2713-601151/601153 E-MAIL: oikonep@ppel.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

440656/14454/9-10-15 Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

440656/14454/9-10-15 Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/ 6 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ: 39021/14780 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Τρίπολη, 21/ 6 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ: 39021/14780 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 21/ 6 /2012 Αρ. Πρωτ: 39021/14780 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/ ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21/10/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21/10/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21/10/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Α)Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας και λοιπών

1. Α)Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας και λοιπών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 33 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 17/2/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 17/2/2015 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 4 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 19 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 04 / 09 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 80364/64

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 04 / 09 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 80364/64 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 04 / 09 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 80364/64 Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 8/ 10 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ 58068/21467 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Τρίπολη, 8/ 10 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ 58068/21467 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/ ΦΑΞ: 2713-601151/601153 E-MAIL: oikonep@ppel.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 28 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 244911 (1401) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής. (με e-mail) 2)κ. Άγγελο Παπαγγελόπουλο. 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.

ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής. (με e-mail) 2)κ. Άγγελο Παπαγγελόπουλο. 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 24/12/2013 Αρ. Πρωτ : 90554/29832 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 34042(873)/10-02-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 34042(873)/10-02-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 49 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 30/7/2014 Αρ. Πρωτ : 56494/18742 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 30/7/2014 Αρ. Πρωτ : 56494/18742 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014.

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 15/3/2013 Αρ. Πρωτ : 17936/6673 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κορινθίας - ΔΕΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κορινθίας - ΔΕΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 11 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 265989 (1543) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεσσαλονίκη: 11 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 265989 (1543) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 11 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 265989 (1543) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 27 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

1241 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης. 1242 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την μερική τροποποίηση των αποφάσεων

1241 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης. 1242 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την μερική τροποποίηση των αποφάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 38 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 679/2015 ΘΕΜΑ: 61 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 11/10/2013 Αρ. Πρωτ :70515/23359 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 4/5/2015 Αρ. Πρωτ : 58431/21692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 4/5/2015 Αρ. Πρωτ : 58431/21692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 4/5/2015 Αρ. Πρωτ : 58431/21692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα