H μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών του κέντρου σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές περιοχές: Η περίπτωση του Γκαζιού στην Αθήνα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών του κέντρου σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές περιοχές: Η περίπτωση του Γκαζιού στην Αθήνα."

Transcript

1 H μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών του κέντρου σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές περιοχές: Η περίπτωση του Γκαζιού στην Αθήνα. ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΚΟΝΗ Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΛΕΞΙΟ ΔΕΦΝΕΡ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολεοδομίας και Ελεύθερου Χρόνου, ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περίληψη Το φαινόμενο της υποβάθμισης πρώην βιομηχανικών περιοχών στα κέντρα των πόλεων και η εγκατάλειψη των βιομηχανικών κελυφών οδήγησε στην αναζήτηση τρόπων ανάπλασης και αναζωογόνησής τους. Το πρότυπο που εφαρμόστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν η προσπάθεια στρατηγικής ανάπτυξης κεντρικών περιοχών των πόλεων με την προώθηση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα από τις αρχές του 1980 και μετά σε συνδυασμό με την επανάχρηση πρώην βιομηχανικών χώρων διατηρώντας το βιομηχανικό και βιοτεχνικό τους χαρακτήρα. Το ίδιο πρότυπο ανάπτυξης εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα: η περιοχή του Ψυρρή και του Γκαζιού στην Αθήνα, τα Λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη κ.ά. Ωστόσο, παρά την εμπορική επιτυχία των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών περιοχών στην Ελλάδα, οι κρατικές και τοπικές αρχές δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση, υπάρχει δυσκολία συνεργασίας και το κύριο πρόβλημα είναι ο κορεσμός. Έτσι, ένα από τα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών είναι ότι κάποια στιγμή φτάνουν στο στάδιο της παρακμής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας περιοχής αποτελεί το Γκάζι στην Αθήνα που εμφανίζει ορισμένα χαρακτηριστικά συγκέντρωσης πολιτιστικής περιοχής, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως cluster, διότι οι σχέσεις των επιχειρήσεων είναι άτυπες και ασταθείς, δεν υπάρχει συνεργασία και εμπιστοσύνη ανάμεσα τους, ούτε και κοινή αντιπροσώπευση. Επιπλέον, η είσοδος στην περιοχή είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε ιδιώτη, χωρίς περιορισμούς, εμφανίζονται μικρές, ατομικές επιχειρήσεις, οι αξίες των ακινήτων και τα ενοίκια στην περιοχή αυξάνονται διαχρονικά και, τέλος, δεν υπάρχει κανένας φορέας διαχείρισης της περιοχής. Με βάση την επιτόπια έρευνα, σε συνδυασμό με την ανάλυση διεθνών παραδειγμάτων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι αν δεν εφαρμοστούν πολιτικές διαχείρισης και διατήρησης η περιοχή κινδυνεύει να κορεστεί και να εγκαταλειφθεί. Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων οδηγεί στην εμπορευματοποίηση της περιοχής, ενώ ο στόχος ήταν να αποτελέσει μια πολιτιστική περιοχή στο κέντρο της πόλης σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το Γκάζι αποτελεί μια περιοχή με πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί πολύ σημαντικό και ξεχωριστό στοιχείο. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να μετατρέψουν το Γκάζι σε μια πολιτιστική περιοχή υπερτοπικού χαρακτήρα, φιλοξενώντας πολιτιστικά δρώμενα μεγάλου βεληνεκούς και προσφέροντας στην πόλη πρόσθετους τουριστικούς πόρους.

2 Λέξεις Κλειδιά Αποβιομηχάνιση, εξευγενισμός (gentrification), πολιτισμός, ψυχαγωγία, επανάχρηση, κέντρο πόλεων, Γκάζι.

3 1. Εισαγωγή Σις τελευταίες δεκαετίες, έχει δοθεί έμφαση στη διατήρηση, αποκατάσταση και προστασία των ιστορικών κέντρων των ευρωπαϊκών πόλεων. ε κεντρικές περιοχές πόλεων που γνώρισαν το φαινόμενο της αστικής αποβιομηχάνισης και μέχρι πριν λίγα χρόνια εμφάνιζαν στοιχεία υποβάθμισης και παρακμής, επιλέγεται η πολιτική των αναπλάσεων και της αναβάθμισης τους μέσω πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Σο κέντρο της Αθήνας από τη δεκαετία του 70 γνώρισε αρκετές παρεμβάσεις ανάπλασης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Πλάκα. τις δεκαετίες που ακολούθησαν και κυρίως από τα μέσα του 90 εφαρμόζονται στο κέντρο διάφορες στρατηγικές εξυγίανσης και ανάπτυξης προσανατολισμένες στον πολιτισμό, όπως είναι για παράδειγμα η επανάχρηση εγκαταλειμμένων βιομηχανικών κελυφών για τη στέγαση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων κλπ., που πραγματοποιούνται τόσο για τουριστικούς λόγους όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. την παρούσα εργασία μελετάται η περίπτωση του Γκαζιού, μιας πρώην βιομηχανικής περιοχής του κέντρου της Αθήνας, που τα τελευταία χρόνια και μετά από παρεμβάσεις, ανέπτυξε μεγάλη πολιτιστική και ψυχαγωγική δραστηριότητα. 2. Θεωρητικό υπόβαθρο Από τα μέσα του 18ου αιώνα και μετά, διάφορες νέες για την εποχή τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές ανακατατάξεις οδήγησαν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες από την αγροτική στη βιομηχανική τους μορφή. Εμφανίστηκαν μεγάλες αλλαγές στις μεθόδους παραγωγής και η χρήση νέων πρώτων υλών ενέργειας, άνθρακα και ατμού, δημιούργησε νέες προοπτικές για την βιομηχανία. υντελέστηκε, λοιπόν, η λεγόμενη βιομηχανική επανάσταση, όπου χαρακτηρίστηκε από τη βαθμιαία και συνεχώς επιταχυνόμενη χρήση της μηχανής, ως μέσου παραγωγής αγαθών. Από τον 19ο αιώνα, τα μεταφορικά συστήματα βελτιώνονται αισθητά και η μεταφορά των προϊόντων γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία και χαμηλότερο κόστος από πριν, έτσι η ανάπτυξη της βιομηχανίας εντείνεται. Καινούριες ανακαλύψεις όπως ο ηλεκτρισμός, επιτρέπουν στις βιομηχανίες να εγκαθίστανται εκτός της πόλης, δίνοντας την θέση τους στην ανάπτυξη υπηρεσιών και αφήνοντας πίσω ένα πλούσιο κτιριακό απόθεμα στο κέντρο της πόλης (Shaw, 2001: ). Η εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων μετατρέπει την βιομηχανία σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία και οι μοντέρνες κοινωνίες στηρίζονται όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα. Έτσι σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις εμφανίζεται το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης, δηλαδή της αλλαγής από μια οικονομία αγαθών σε μία οικονομία υπηρεσιών. Οι βιομηχανίες που παύουν να αποδίδουν κλείνουν, αφήνοντας πίσω άδεια βιομηχανικά κτίρια και κενά οικόπεδα, που δεν εξυπηρετούν την εγκατάσταση νέων βιομηχανιών και εγκαταλείπονται. Η εγκατάλειψη χώρων οδηγεί στην πτώση των αξιών γης των ακινήτων, στην υποβάθμιση των κελυφών αλλά και στην υποβάθμιση ολόκληρων περιοχών της πόλης, καθώς η αποβιομηχάνηση συνοδεύεται και από πλήθος κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων (Κάτση, 2008:11). Σα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται συχνά στα κέντρα των πόλεων. Παρά τη σπουδαιότητά τους, πολλά κέντρα πόλεων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του κτιστού περιβάλλοντος τους καθώς και κοινωνική και οικονομική εγκατάλειψη. Από τη δεκαετία του 1980, γίνεται επιτακτική η ανάγκη αποκατάστασης των ιστορικών κέντρων των πόλεων, καθώς αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς της ταυτότητας της πόλης.

4 Όπως αναφέρει ο Robins (1991: 38)...ακόμα και στις πιο μειονεκτικές περιοχές, η κληρονομιά ή έστω ένα ίχνος της κληρονομιάς, μπορεί να κερδίσει στον ανταγωνισμό μεταξύ των τόπων. Κατά τη δεκαετία αυτή λοιπόν, οι πολεοδόμοι, οι αρχιτέκτονες και οι πολιτικοί της τοπικής αυτοδιοίκησης των πόλεων, θεώρησαν ως βασικό μέσο για να επιτύχουν τη βελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής εικόνας του αστικού χώρου και του κέντρου της πόλης τις αναπλάσεις και κυρίως την προώθηση ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Γοσποδίνη, 2006: 31). Ο πολιτισμός θεωρήθηκε ως το μαγικό υποκατάστατο για όλα τα εργοστάσια και τις αποθήκες που χάθηκαν... (Hall 2000: 640 στο Γοσποδίνη 2006: 31), και το μέσον για να γίνει η πόλη ελκυστική, πιο ανταγωνιστική και να αποτελέσει τουριστικό πόλο έλξης. Οι στρατηγικές αναβάθμισης των κεντρικών περιοχών με κατεύθυνση προς τον πολιτισμό και τη ψυχαγωγία ενθαρρύνουν την εκμετάλλευση του ιστορικού χαρακτήρα της περιοχής. Η ανάπτυξη, βέβαια, τέτοιων δραστηριοτήτων μεταβάλλει την οικονομική βάση της περιοχής, αντικαθιστώντας χρήσεις και δραστηριότητες που βρίσκονται σε παρακμή ή έχουν εξαφανισθεί τελείως, όπως οι βιοτεχνίες, οι βιομηχανίες κλπ., οι οποίες αφήνουν πίσω τους ένα πλούσιο κτιριακό απόθεμα στο κέντρο της πόλης (Tiesdell κ.ά., 1996/2008). Ενδεικτικά παραδείγματα πόλεων που έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτιστική δραστηριοποίηση των πολιτών είναι η Ρώμη, το Μάντσεστερ, η Μπολόνια, το Δουβλίνο κ,ά.). Με τη συνεχή προώθηση και ανάπτυξη χρήσεων πολιτισμού και αναψυχής στα κέντρα των πόλεων και τη συγκέντρωση αυτών των χρήσεων σε συγκεκριμένες γειτονιές, δημιουργούνται συχνά οι λεγόμενες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές περιοχές ή αλλιώς πολιτιστικά και ψυχαγωγικά επίκεντρα. Βασικά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν οι περιοχές αυτές είναι η εγγύτητα, η ελαστικότητα, το μικρό και μεσαίο μέγεθος οικονομικών δραστηριοτήτων, η αποτελεσματικότητα, η συνεργασία και η ανταγωνιστικότητα (Καραχάλης, 2007: ). Εκτός από τις οργανωμένες πολεοδομικές παρεμβάσεις σε υποβαθμισμένες περιοχές με αποτέλεσμα τη δημιουργία επικέντρων ψυχαγωγίας και πολιτισμού, πολύ σημαντική είναι η εμφάνιση ιδιωτών, κυρίως καλλιτεχνών (Mommaas, 2003: ). Οι καλλιτέχνες ψάχνοντας τρόπους να προωθήσουν τη δουλειά τους επιλέγουν εξ αρχής να εγκατασταθούν σε νέους εναλλακτικούς χώρους, προσελκύοντας και άλλες αντίστοιχες δραστηριότητες στην ίδια περιοχή. Η αναβάθμιση και ανασυγκρότηση των πόλεων συνδέεται, λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία του πολιτισμού μέσα στη πόλη. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην πόλη έχει πάντα θετικές επιπτώσεις (Δέφνερ, 2002: 199). Από μελέτες γίνεται φανερό ότι συνδέονται άμεσα η ανασυγκρότηση πολλών περιοχών, με κατεύθυνση στον πολιτισμό, με το φαινόμενο του gentrification ( εξευγενισμού ). 3. υγκέντρωση δραστηριοτήτων πολιτισμού και ελέυθερου χρόνου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας Η περιοχή που χαρακτηρίζεται ως Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας ορίζεται περιμετρικά από τις οδούς ταδίου, Βασ. Αμαλίας, Διονυσίου Αρεοπαγίτου / Αποστόλου Παύλου, Ερμού και Αθηνάς. Σο μεγαλύτερο τμήμα του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας μαρτυρά την ηλικία του, ενώ τα κτίσματα που περιλαμβάνει έχουν προσδώσει στην περιοχή τον χαρακτήρα που διατηρεί μέχρι σήμερα. Πάνω και γύρω, λοιπόν, από την Ακρόπολη βρίσκεται η πλειοψηφία των αρχαιολογικών χώρων της πόλη, ενώ κάτω από τον βράχο

5 συναντάμε την Αρχαία Αγορά με το Θησείο, καθώς και τις πιο σύγχρονες περιοχές της Πλάκας, του Μοναστηρακίου και του Ψυρρή, που σήμερα συγκεντρώνουν όλη την τουριστική δραστηριότητα της πόλης (Σραυλός, 1993). την μεταπολεμική περίοδο, η Αθήνα παρουσιάζει τάσεις μεγάλης ανάπτυξης. Η πόλη ανοικοδομείται και επεκτείνεται, το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε πολλούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως η εσωτερική μετανάστευση. Έτσι γίνεται κυρίαρχος πόλος ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν έντονα προβλήματα, όσον αφορά τη λειτουργία της πόλης και την οργάνωση της δόμησης. Παρ όλα αυτά και παρά τη λογική της πολυκατοικιοποίησης (από το 1950 και μετά), το κέντρο της Αθήνας διατηρεί ίχνη που επαληθεύουν την μεγάλη ιστορική αξία της περιοχής. το κέντρο της Αθήνας από τη δεκαετία του 70 και μετά πραγματοποιούνται ήπιες ή ριζικές παρεμβάσεις ανάπλασης και εξυγίανσης, που γίνονται κυρίως για τουριστικούς λόγους. Ακόμα, κυρίως από τα μέσα του 90 και μετά, εφαρμόζονται στο κέντρο της πόλης διάφορες πολιτιστικές στρατηγικές ανάπτυξης, που εφαρμόστηκαν και σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής. Σέτοιες πολιτικές είναι η επανάχρηση εγκαταλειμμένων βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών για στέγαση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, επανεπένδυση σε υποβαθμισμένες περιοχές μέσα από την εγκατάσταση δραστηριοτήτων πολιτισμού και αναψυχής, κατασκευή κτιρίωντοπόσημων μέσα στην πόλη, όπως το μουσείο της Ακρόπολης κλπ. (ουλιώτης, 2009). Σο βασικό πρόβλημα των παρεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά διαστήματα είναι ότι έχουν υπάρξει συχνά αποσπασματικές και ημιτελείς. Αυτό σημαίνει ότι δεν δίνονται σοβαρές λύσεις στα προβλήματα του αστικού ιστού και των κατοίκων της αλλά πρόκειται για παρεμβάσεις που στόχο έχουν την προβολή της Αθήνας και κυρίως του ιστορικού της κέντρου στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των πόλεων. Η πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης στο κέντρο της Αθήνας ήταν η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΑΧΑ), που ξεκίνησε το Η παρέμβαση αυτή αφορά στην οργάνωση διαδρομών μέσα στην πόλη που συνδέουν τα αξιόλογα ιστορικά στοιχεία του κέντρου, ενσωματώνοντας όμως παράλληλα χώρους πρασίνου, ελεύθερους και κοινόχρηστους χώρους, χώρους πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και κοινωφελείς εγκαταστάσεις (Σρανός και Κουμούσης, 2003: 119). Ο στόχος είναι να αναδειχθεί η φυσιογνωμία της πόλης και να προβληθούν τα πολιτιστικά στοιχεία της Αθήνας, με την ένταξή τους στον λειτουργικό ιστό της πόλης, καθώς οι χώροι με αρχαιότητες, πρέπει να αποτελούν οργανικά κύτταρα του αστικού ιστού και όχι κενά μέσα στην πόλη. Επιμέρους παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε μια σειρά κεντρικών περιοχών που συνδυάζουν την ιστορική μνήμη με τον πολιτισμό και τη ψυχαγωγία. Σο νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις χρήσεις γης στο κέντρο της Αθήνας, έπαιξε σημαντικό ρόλο και ευνόησε τη συγκέντρωση επιχειρήσεων πολιτισμού και ψυχαγωγίας. υγκεκριμένα, με μια σειρά νόμων απαγορεύτηκε η εγκατάσταση πολυκαταστημάτων και αλυσίδων εστίασης σε περιοχές όπως Πλάκα, Ψυρρή, Εξάρχεια και Μεταξουργείο. Έτσι, μπόρεσαν ευκολότερα να αναπτυχθούν οι μικρές επιχειρήσεις. Γενικά, οι επιχειρήσεις τέτοιου τύπου που συγκεντρώνονται στο κέντρο ανήκουν σε ανεξάρτητους, μικρού μεγέθους επιχειρηματίες, που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην έχουν και καμιά σχέση με το επάγγελμα (πολιτισμό ή αναψυχή) και να προέρχονται από άλλους κλάδους. Ο συμβολικός χαρακτήρας του ιστορικού κέντρου και σημασία του για την πόλη αποτελούν λόγους συγκέντρωσης τέτοιων δραστηριοτήτων σε αυτό, έτσι δημιουργούνται στέκια, με επιχειρήσεις που κατά βάση μοιράζονται κοινές αισθητικές επιλογές (ουλιώτης, 2009: ). Σέτοιου τύπου στέκι αποτέλεσε απο το 1990 το Ψυρρή, όπου συγκεντρώθηκαν πολλές ταβέρνες, μπαρ κλπ., καθώς και θέατρα, γκαλερί και γενικότερα εναλλακτικοί

6 χώροι κουλτούρας. Σα τελευταία χρόνια, τη φήμη που κατείχε η περιοχή του Ψυρρή ως στέκι πολιτισμού και αναψυχής, μετά από μια σειρά παρεμβάσεων, έχει καταλάβει το Γκάζι. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πολιτιστικές βιομηχανίες. Οι αστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν ευνόησαν την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων ως λύση στην υποβάθμιση των περιοχών αυτών. Επιπλέον, έπαιξαν σημαντικό ρόλο, καθώς για την προστασία του κέντρου απέκλεισαν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Όσες μελέτες πραγματοποιήθηκαν για το κέντρο της Αθήνας εφαρμόστηκαν ως ένα βαθμό, από κει και πέρα όμως υπήρξε αρκετή ελαστικότητα σε διάφορες ρυθμίσεις, π.χ χρήσεων γης, και η ιδιωτική πρωτοβουλία αφέθηκε αρκετά ελεύθερη. Αποτέλεσμα ήταν σε περιοχές όπως το Ψυρρή, η Πλάκα κλπ. να ακολουθείται τελικά μια καταναλωτική λογική, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις εγκαθίστανται πλέον παντού, πολλοί κοινόχρηστοι χώροι, όπως πεζοδρόμια, άρχισαν να κατακλύζονται από τραπεζοκαθίσματα διαφόρων καφετεριών και εστιατορίων, διάφοροι πολιτιστικοί χώροι φιλοξενούν εκδηλώσεις περισσότερο εμπορικές παρά εναλλακτικές, και γενικότερα οι κοινωνικές ομάδες που συγκεντρώνονται πλέον στις περιοχές αυτές δεν είναι ομάδες με συγκεκριμένες πολιτιστικές και αισθητικές επιλογές αλλά προέρχονται από οποιαδήποτε κοινωνική και οικονομική ομάδα. Παρατηρείται, λοιπόν η μετατροπή του πολιτισμού σε εμπόρευμα, πράγμα το οποίο αποτυπώνεται στο χώρο με συνεχή τη δημιουργία μέσω αναπλάσεων περιοχών πολιτισμού-ψυχαγωγίας και τελικά την εμπορευματοποίηση τμημάτων της πόλης. 4. Η περίπτωση του Γκαζιού στην Αθήνα 4.1. Γενικά στοιχεία Σο Γκάζι, ή αλλιώς Γκαζοχώρι, αποτελούσε τμήμα του Δήμου Κεραμέων και βρισκόταν μεταξύ σημαντικών οδών, τις οδούς Παναθηναίων, Ιεράς οδού και Πειραεϊκής, πράγμα που προδίδει και τη σημασία που είχε η περιοχή εκείνη την εποχή. Αποτελούσε μια περιοχή που φιλοξενούσε οχλούσες δραστηριότητες, όπως αμπατζίδικα, βιοτεχνίες, χαλυβουργίες κλπ., κατοικούνταν από χαμηλά κοινωνικά στρώματα και βασική αιτία αυτής της υποβαθμισμένης εικόνας ήταν οι άσχημες κλιματικές συνθήκες σε σχέση με άλλες περιοχές που βρίσκονταν σε ύψωμα, ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη (αρηγιάννης, 2000: 56-57). Η ευρύτερη περιοχή του Γκαζοχωρίου παρέμεινε άκτιστη διαμέσου των αιώνων, κυρίως λόγω της τοπογραφικής της ιδιαιτερότητας, καθώς εκεί βρίσκεται το χαμηλότερο σημείο όχι μόνο της νέας πόλεως, αλλά και της αρχαίας. Έως τα μέσα του 19ου αιώνα η περιοχή ήταν ελεύθερη από κτίσματα. Σο 1857 ιδρύεται το σήμα κατατεθέν της περιοχής, το εργοστάσιο του φωταερίου ή αλλιώς γκαζιού. Επιπλέον, στις γειτονικές περιοχές και γενικότερα από το νότιο τμήμα της Ομόνοιας, κατά μήκος της Πειραιώς και μέχρι το λιμάνι εγκαθίστανται οχλούσες δραστηριότητες και δημιουργούνται εργατικοί συνοικισμοί (επόλια, Κολωνός, Μεταξουργείο, Ψυρρή). Από το 1970 και μετά, η αντιθετική συνύπαρξη της βιομηχανίας με την πόλη αρχίζει να εξελίσσεται σε σοβαρό πρόβλημα. Έτσι, το 1984 παύει και η λειτουργία του εργοστασίου γκαζιού και η περιοχή παραμένει παραμελημένη, εμφανίζεται νέκρωση των χρήσεων, μη χρήση χώρων, εγκαταλείπονται και υποβαθμίζονται κτιριακά κελύφη και πέφτουν οι αξίες γης των ακινήτων. Αναγνωρίζοντας τα προβλήματα υποβάθμισης που υπήρχαν στο Γκάζι προέκυψε η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των χρήσεων γης της περιοχής, έτσι ώστε στο σύνολο της

7 να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονη πόλης και παράλληλα, να εναρμονίζεται με τα ιστορικά στοιχεία και μνημεία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου. Από το 1990 και μετά η περιοχή αρχίζει να αποκτά ένα καλλιτεχνικό χρώμα, καθώς εκεί άρχισαν να εργάζονται και να κατοικούν διάφοροι ζωγράφοι, συγγραφείς και γενικά άνθρωποι της τέχνης. Σο μουσουλμανικό στοιχείο και γενικά οι πολιτισμικές διαφοροποιήσεις των μεταναστών έκαναν ιδιαίτερα ελκυστικό το Γκάζι και σε συνδυασμό με την Σεχνόπολη 1, τα φτηνά ενοίκια και το πλούσιο κτιριακό απόθεμα, αποτελούσε την κατάλληλη περιοχή για να εγκαταστήσουν εκεί τα εργαστήρια τους πολλοί καλλιτέχνες. Μέχρι το 2003 το Γκάζι προσέλκυε κόσμο από εύπορα στρώματα της Αθήνας που αναζητούσαν ένα διαφορετικό, μη κοσμικό, στέκι και μαζί με αυτούς σύχναζαν στην περιοχή καλλιτέχνες, ομοφυλόφιλοι και γενικά κατηγορίες ανθρώπων που δεν προτιμούσαν την μαζικότητα. Έτσι, το Γκάζι άρχισε να συγκεντρώνει χώρους πολιτισμού και ψυχαγωγίας που σε πρώτη φάση είχαν περιορισμένο κοινό. Εγκαταστάθηκαν εκεί πολλά θέατρα, εναλλακτικά μπαρ και τα πρώτα μαζικά στέκια ομοφυλόφιλων. Έτσι, στο Γκάζι δημιουργείται ένα μείγμα κουλτούρας, υποβάθμισης, πολιτισμού και διασκέδασης που αφορά κυρίως την ελίτ, τους καλλιτέχνες και τους γιάπηδες της Αθήνας. Από το 2007 και μετά που δημιουργήθηκε το μετρό και η πρόσβαση ήταν πλέον ευκολότερη, η κατάσταση άλλαξε σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, η πολιτική του Δήμου Αθηναίων στόχευσε συστηματικά στην ανάπτυξη γύρω από το παλιό εργοστάσιο, για να αναδειχτεί η αισθητική του ανάπλαση και να καταστεί σύγχρονη κοιτίδα αστικού πολιτισμού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αφεθεί αρκετά ανεξέλεγκτη η ιδιωτική πρωτοβουλία και έτσι το Γκάζι κατέληξε σε διασκεδαστήριο, συγκεντρώνοντας μπαράκια, εστιατόρια και καφετέριες, όλα πανομοιότυπα μεταξύ τους, κατά μήκος των στενών δρόμων. Η παραπάνω εξέλιξη της περιοχής έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις που αρχικά είχαν το Ρυθμιστικό χέδιο και το Γενικό Πολεοδομικό χέδιο και στόχευαν στη συγκράτηση της κατοικίας στην περιοχή. ήμερα, οι αξίες γης έχουν αυξηθεί πόλυ και τα ακίνητα πωλούνται περίπου το τετραγωνικό, ενώ μπορεί κανείς να νοικιάσει κατάστημα 200 τ.μ. μέχρι και 5000, ανάλογα με τη θέση του. Από το 2002 έως το 2009 οι τιμές ακινήτων έχουν ανέβει κατά 300%, ενώ από το 2009 έως το 2011 ανέβηκαν κατά 150%. Έτσι, τα περισσότερα από αυτά τα ακίνητα τα παίρνουν επιχειρηματίες που τα κάνουν εστιατόρια, μπαρ κλπ., με αποτέλεσμα η αίσθηση της γειτονιάς να χάνεται και οι κάτοικοι να φοβούνται ότι η κατοικία να απειλείται Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Η περιοχή μελέτης για την παρούσα εργασία ορίζεται από τις οδούς Πειραιώς, Κωνσταντινουπόλεως, Βασιλείου του Μεγάλου και την Ιερά Οδό και βρίσκεται στη γειτονιά του Γκαζοχωρίου, της συνοικίας Ρούφ. Η περιοχή αυτή όπως έχει οριστεί περιλαμβάνει 44 οικοδομικά τετράγωνα. 1 Σο εργοστάσιο του Γκαζιού λειτουργεί ως πολυχώρος από το 1999.

8 Χάρτης 1. Η θέση του Γκαζιού στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας Πηγή: Google Earth, Ιδία επεξεργασία Σα στοιχεία της ΕΤΕ του 2001 δείχνουν ότι η περιοχή έχει μόνιμο πληθυσμό περίπου 1694 κατοίκους (σε επτά οικοδομικά τετράγωνα δεν εμφανίζεται να υπάρχει αριθμός κατοίκων, όποτε τα στοιχεία είναι σε κάποιο βαθμό ελλιπή). Κατά τις δεκαετίες 70 και 80 πολλοί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή, νοίκιασαν τις κατοικίες τους σε άλλους και μετακινήθηκαν προς τα προάστια, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Έτσι, υπολογίζεται ότι μόνο το 25% των ιδιοκτητών συνέχισαν να κατοικούν ακόμα στο Γκάζι. Πρέπει να αναφερθεί ότι σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της περιοχής του Γκαζιού αποτελούν οι μουσουλμάνοι της Θράκης. Οι σχέσεις με τους υπόλοιπους κατοίκους είναι μάλλον τυπικές. Σο 1996 το κράτος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών χαρακτήρισε το 87 ο δημοτικό σχολείο στο Γκάζι διαπολιτισμικό, σε μία προσπάθεια να βοηθήσει τις σχέσεις μεταξύ των κατοίκων της περιοχής και των μουσουλμάνων. Όσον αφορά στις χρήσεις γης, οι υπάρχουσες χρήσεις στην περιοχή του Γκαζιού προέκυψαν μέσα από μια σειρά μεγάλων αλλαγών τα τελευταία χρόνια. Σο υποβαθμισμένο κατά το παρελθόν Γκαζοχώρι φιλοξενούσε μεγάλο αριθμό οχλουσών χρήσεων, όπως συνεργεία, ξυλουργεία, αποθήκες, βενζινάδικα, κλπ., όπου σε συνδυασμό με την κατοικία υπήρχε ανάμειξη διαφορετικών και συγκρουόμενων μεταξύ τους χρήσεων. Με την ανάπλαση της περιοχής οι χρήσεις γης μεταβλήθηκαν. Εκτός από την μετατροπή του εργοστασίου αεριόφωτος σε πολιτιστικό χώρο, σημαντικότερες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν αφορούν στην έντονη αύξηση των χρήσεων αναψυχής και πολιτισμού και στη μείωση οχλουσών χρήσεων. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε και οδήγησε στην έντονη αύξηση των χρήσεων αναψυχής ξεκινάει από τη δεκαετία του 90 και μετά, όπου σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο δρομολογείται η ανάπλαση των υποβαθμισμένων δυτικών συνοικιών του κέντρου και συγκεκριμένα το Γκάζι προβλέπεται να αποτελέσει χώρο υποδοχής πολιτιστικών και ψυχαγωγικών λειτουργιών.

9 Άλλοι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη της περιοχής ήταν οι χαμηλές τιμές των ακινήτων λόγω της υποβάθμισης της περιοχής, η θέση της, καθώς και το πλούσιο κτιριακό της απόθεμα. Άλλωστε, πριν από το Γκάζι αντίστοιχη εξέλιξη είχε και η περιοχή του Ψυρρή, οπότε μπορεί να πει κανείς ότι ακολουθήθηκε το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης και οι επιχειρηματίες που επένδυσαν στην περιοχή γνώριζαν ποια θα μπορούσε να είναι η εξέλιξη της. Οπότε οι χαμηλές τιμές ακινήτων προσέλκυσαν επενδύσεις σε χρήσεις αναψυχής, κυρίως, και ταυτόχρονα οι οχλούσες χρήσεις άρχισαν να απομακρύνονται. Ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη της περιοχής ήταν και η κατασκευή της στάσης του Μετρό Κεραμεικός το Σο Γκάζι αποτελεί περιοχή Γενικής Κατοικίας. Για μια πλήρη εικόνα των χρήσεων που υπάρχουν στο Γκαζοχώρι πραγματοποιήθηκε η καταγραφή τους την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου Έχουν καταγραφεί όλα τα κτίρια της περιοχής ως προς τον αριθμό των ορόφων τους, τις χρήσεις ισογείου και ορόφων και επιπλέον όλοι οι δημόσιοι και μη χώροι. Μελετώντας, λοιπόν τις χρήσεις ισογείου του Γκαζιού (Διάγραμμα 1), παρατηρείται η έντονη συγκέντρωση δραστηριοτήτων αναψυχής δηλαδή καφετεριών, εστιατορίων και μπαρ κατά μήκος των οδών Περσεφόνης και Βουτάδων. Επιπλέον, έντονη παρουσία της ίδιας χρήσης παρατηρείται γενικά στα οικοδομικά τετράγωνα γύρω από την πλατεία, ενώ όσο πιο νότια κινείται κανείς παρατηρεί ότι έχει διατηρηθεί η κατοικία. Η χρήση κατοικία εμφανίζεται σε ένα ποσοστό 35,7% στη περιοχή, ενώ η ψυχαγωγία σε ποσοστό περίπου 16% και ο πολιτισμός σε ποσοστό μόνο 1,9% στο σύνολο των χρήσεων. το βόρειο Γκαζοχώρι, πάνω από την Σεχνόπολη στις οδούς Ευμολπίδων, Ιακχού, Ευπατρίδων και Ιεροφαντών, υπάρχει συγκέντρωση συνεργείων, που συνεχίζουν να επιβαρύνουν την περιοχή. Σα συνεργεία και οι αποθήκες υπάρχουν σε ποσοστό 7,1%, ενώ περισσότερο από 60% συγκεντρώνονται στο βόρειο Γκαζοχώρι. Βέβαια, η αναψυχή με τη βιοτεχνία και τα συνεργεία μπορούν να συνυπάρξουν από την άποψη ότι οι ώρες αιχμής της μιας χρήσης δεν συμπίπτουν με αυτές της άλλης, αλλά είναι προφανές ότι η ανάπτυξη της περιοχής με βάση την μετατροπή της σε ψυχαγωγικό στέκι δίνει αξία στη γη που μέχρι χθες ήταν φθηνή και ευνοούσε την εγκατάσταση και λειτουργία των μικρών συνεργείων, οπότε μακροπρόθεσμα σίγουρα θα υπάρξουν συγκρούσεις μεταξύ αυτών των χρήσεων. Διάγραμμα 1. Χρήσεις ισογείου Πηγή: Προσωπική κατγραφή Ακόμα, υπάρχει αρκετά μεγάλος αριθμός (14%) εγκαταλελειμμένων και ερειπωμένων κτιρίων. Επιπλέον, πολλά κτίρια της περιοχής έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα από

10 το Τπουργείο Πολιτισμού, ωστόσο το 50% των χαρακτηρισμένων διατηρητέων κτιρίων είναι εγκαταλελειμμένα. Ο χαρακτηρισμός των κτιρίων ως διατηρητέων ναι μεν βοηθάει στη διατήρηση του κτιριακού όγκου και του χαρακτήρα της περιοχής, αλλά από την άλλη οδηγεί σε εγκατάλειψη κτιρίων διότι το κόστος αναπαλαίωσης είναι μεγάλο και οι χρήσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν τα κτίρια αυτά περιορισμένες. Σέλος, σημαντικό στοιχείο για την τάση εξέλιξης της περιοχής αποτελεί η ανοικοδόμηση των lofts, που τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί αισθητά. Μελετώντας τον αριθμό ορόφων των κτιρίων παρατηρούμε ότι πολλά από αυτά είναι μονοκατοικίες. Ιδιαίτερα στα οικοδομικά τετράγωνα από την Ελασιδών μέχρι την Ιερά Οδό και από την Πειραιώς μέχρι την Κωνσταντινουπόλεως, παρατηρούνται, στην πλειοψηφία, χαμηλά κτίρια δηλαδή είτε μονοκατοικίες, είτε διώροφα. Από την οδό Ελασιδών μέχρι την Κωνσταντινουπόλεως παρατηρούνται, επίσης, χαμηλά σπίτια, αλλά και πολυκατοικίες της δεκαετίας του 60. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι τα κτίρια που βρίσκονται κατά μήκος της Ιεράς Οδού και της Πειραιώς είναι πολυώροφα και αρκετά μεγάλα σε σχέση με το εσωτερικό της συνοικίας, γεγονός που εξηγείται από το μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης που ίσχυε, στα τμήματα αυτά σε σχέση με το εσωτερικό της γειτονιάς. Ο μέσος συντελεστής δόμησης της περιοχής είναι 1,8. ε συνδυασμό λοιπόν, με το γεγονός ότι τα οικόπεδα είναι μικρά, της τάξης των τ.μ., δεν χτίζονται κτίρια με μεγάλα ύψη. Όσον αφορά τις χρήσεις των ορόφων, στο μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται η κατοικία. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 2, η κατοικία καλύπτει τους ορόφους σε ποσοστό 65,6%. Επόμενη χρήση με μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται η ψυχαγωγία (15,6%), καθώς κάποιοι επιχειρηματίες έχουν μετατρέψει σε χώρους διασκέδασης και διώροφα κτίρια. ε αντίστοιχο περίπου ποσοστό με τη ψυχαγωγία συναντάει κανείς και τη χρήση του εμπορίου. Όλα σχεδόν τα καινούρια κτίρια, έχουν επίσης παραπάνω από έναν ορόφους. υγκεκριμένα, τα περισσότερα καινούρια κτίρια είναι είτε lofts είτε κλασικού τύπου πολυκατοικίες με πέντε ή έξι ορόφους. Διάγραμμα 2. Χρήσεις ορόφων Πηγή: Προσωπική κατγραφή Όσον αφορά στη μορφολογία της δόμησης, χαρακτηρίζεται κυρίως από χαμηλά ύψη. Πολλά σπίτια που εμφανίζουν στοιχεία εγκατάλειψης κατοικούνται από μετανάστες. την πλειοψηφία τους τα κτίσματα αυτά είναι είτε νεοκλασικά είτε του Μεσοπολέμου. Διάσπαρτα κάνουν την εμφάνισή τους και καινούρια ψηλά κτίρια, τα lofts, είτε αυτά είναι κτίρια γραφείων είτε κατοικίας είτε συνδυασμός τους. Έντονο μορφολογικό στοιχείο της περιοχής αποτελεί το χρώμα στους τοίχους των παλιών κτισμάτων, η έντονη

11 αφισοκόλληση αλλά και τα graffiti, καθώς κάποιοι βρίσκουν την περιοχή ως τόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. την περιοχή μελέτης υπάρχουν δύο σημαντικοί κοινόχρηστοι χώροι, η πλατεία στην έξοδο του μετρό Κεραμεικός και η πλατεία Κουλούρη. Η πρώτη διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια μαζί με τη δημιουργία του μετρό, ενώ η δεύτερη είναι η μόνη πλατεία που προϋπήρχε στην περιοχή και εμφανίζει κάποια στοιχεία πρασίνου, καθώς έχει ψηλά δέντρα που δημιουργούν σκιά. Η πλατεία αυτή σε αντίθεση με την πλατεία του μετρό, αποτελεί χώρο συνάθροισης για τους κατοίκους της γειτονιάς. Όσον αφορά στο κυκλοφοριακό δίκτυο του Γκαζοχωρίου, η περιοχή περικλείεται από τέσσερις μεγάλες οδικές αρτηρίες, τις οδούς Πειραιώς, Κωνσταντινουπόλεως, Ιερά Οδό και Μεγάλου Βασιλείου. Οι δρόμοι που διασχίζουν την περιοχή είναι τοπικού επίπεδου, οπότε κατά τις βραδινές ώρες που η κίνηση στην περιοχή, λόγω των ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αυξάνεται, εμφανίζονται προβλήματα κυκλοφορίας και κυρίως στάθμευσης. Παρατηρώντας το διάγραμμα 1, όπου φαίνονται οι χρήσεις ισογείου, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρκινγκ στην περιοχή σε ένα ποσοστό σχεδόν 4%, αλλά τα περισσότερα (σχεδόν όλα) από αυτά είναι ιδιωτικά οπότε το πρόβλημα της στάθμευσης δεν λύνεται, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται πρώτον η κυκλοφορία και δεύτερον η στάθμευση των κατοίκων. 5. Ερευνα στις ομάδες συμφερόντων του Γκαζιού 5.1. Μεθοδολογία της έρευνας Η μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιήθηκε είναι οι διερευνητικές συνεντεύξεις, με την βοήθεια των οποίων ανακαλύπτονται όλες οι πλευρές ενός προβλήματος και διευρύνουν ή επανατοποθετούν το πεδίο μελέτης (Κοτζαμάνης, 2002: 9). τόχος των συνεντεύξεων δεν αποτελούσε η επαλήθευση κάποιων υποθέσεων που είχαν γίνει από την αρχή, αλλά η διερεύνηση του θέματος, η συλλογή γνώσεων και γνωμών από τους ερωτηθέντες και η ανάπτυξη προβληματισμών, που βοήθησαν στη διατύπωση των συμπερασμάτων. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους ερωτηθέντες δεν ήταν πολύ εξειδικευμένες, έτσι άφηναν περιθώρια συζήτησης και ελευθερία έκφρασης των απόψεων και των προσωπικών τους βιωμάτων. υγκεκριμένα, στο πλαίσιο των συνεντεύξεων ερωτήθηκαν τυχαία άτομα, τα οποία είναι τόσο κάτοικοι του Γκαζιού, όσο και άτομα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σε διαφόρους τομείς. το σύνολό τους οι ερωτηθέντες ανέρχονται στους 50, εκ των οποίων το 60% είναι κάτοικοι της περιοχής, το 24% δραστηριοποιούνται στην περιοχή και μόνο ένα 16% ζει και εργάζεται στο Γκάζι. 5.2 Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας Οι απόψεις που εκφράζουν όσοι κατοικούν και εργάζονται στο Γκάζι παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις. Οι παλαιοί κάτοικοι του Γκαζιού είναι αρνητικοί προς την εικόνα που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια. Θεωρούν ότι οι αλλαγές των τελευταίων χρόνων έχουν βοηθήσει ως έναν βαθμό να αναπτυχθεί το Γκάζι, αλλά από ότι την άλλη έχει μετατραπεί όλη η περιοχή σε διασκεδαστήριο, το οποίο προκαλεί κυρίως ηχορρύπανση και προβλήματα στάθμευσης. Προτιμούν την περιοχή κατά τον ελεύθερο χρόνο τους μόνο τις καθημερινές που υπάρχει ησυχία και επιθυμούν στο μέλλον να μείνουν λίγα μόνο μαγαζιά και να προσελκύει η περιοχή ένα πιο εκλεπτυσμένο και επιλεκτικό κοινό.

12 Σέλος, όσον αφορά στις μετακινήσεις των κατοίκων, ισχυρίζονται ότι οι περισσότεροι από τους παλιούς κατοίκους που έφυγαν, πούλησαν ή νοίκιασαν τα σπίτια τους όταν ακόμα η περιοχή ήταν υποβαθμισμένη διότι δεν ήθελαν να ζουν εκεί. Από όταν ανέβηκαν οι τιμές των ενοικίων αυτοί που στην ουσία εκδιώχθηκαν ήταν οι μουσουλμάνοι, που νοίκιαζαν πολλά μικρά και κακοδιατηρημένα σπίτια, τα οποία οι ιδιοκτήτες έδωσαν σε επιχειρηματίες. Αυτή η εξέλιξη βέβαια θεωρούν ότι ίσως να ήταν το μόνο καλό που έγινε, καθώς κατά τη γνώμη τους η ύπαρξη των μειονοτήτων αποτελεί στοιχείο υποβάθμισης, εφόσον αυτοί δεν εντάχθηκαν ποτέ στην κοινωνία του Γκαζιού και η μόρφωση τους είναι χαμηλού επιπέδου. Όπως υποστήριξε κάποιος από τους κατοίκους σχεδόν κανένας δεν πηγαίνει τα παιδιά του στο σχολείο της περιοχής (το 70% είναι παιδιά μεταναστών) γιατί τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα για να διευκολύνουν τα παιδιά των μουσουλμάνων, άρα είναι χαμηλότερου επιπέδου. Από την άλλη όμως, το νέο στρώμα κατοίκων τα τελευταία χρόνια στην περιοχή αποτελείται από ανθρώπους με κοινά κοινωνικά χαρακτηριστικά, όχι απαραίτητα όμοιας ταξικής διάρθρωσης, ξένη ωστόσο με τη λαϊκή διαστρωμάτωση της γειτονιάς. Πρόκειται για κατοίκους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι εργένηδες ή ζευγάρια και στην πλειοψηφία τους ισχυρίζονται ότι το Γκάζι είναι μια περιοχή ζωντανή, που είναι ιδανική για νέες ηλικίες. Η γειτνίαση με το κέντρο της πόλης τους εξυπηρετεί για οτιδήποτε θέλουν να κάνουν και όλες τις ώρες της ημέρας, για αυτό και κατά τον ελεύθερο χρόνο τους προτιμούν να κινούνται στην περιοχή. Επιπλέον, πρόκειται για μια περιοχή που οι ιδιαιτερότητες και η διαφορετικότητα μπορεί να γίνει αποδεκτή. Οι περισσότεροι από τους νέους κατοίκους δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το παρελθόν της περιοχής, το μόνο που γνωρίζουν για αυτήν είναι το προφανές, ότι δηλαδή πριν ήταν υποβαθμισμένη και τώρα, για αυτούς, είναι το ιδανικό μέρος να ζει κανείς. Βέβαια, η προτίμηση που δείχνουν στην περιοχή οι παραπάνω ομάδες δεν αποκλείει και την εγκατάσταση οικογενειών. τα lofts αρχίζουν να εγκαθίστανται και οικογένειες, που απλώς θέλουν να ζήσουν στο κέντρο της πόλης. Ιδιαίτερα επηρεασμένοι από τις αλλαγές των τελευταίων χρόνων εμφανίζεται να είναι η ζωή των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Οι μετανάστες, οι άνεργοι, οι φτωχοί απλώς εκδιώκονται και μετακινούνται σε καινούριες περιοχές. Οι απόψεις των ευπαθών ομάδων της περιοχής, και ιδιαίτερα των μεταναστών, παρουσιάζουν σίγουρα ενδιαφέρον, αλλά η συνομιλία μαζί τους ήταν αρκετά δύσκολη. Παρ όλα αυτά συζητώντας με δύο μουσουλμάνους οι οποίοι ζουν στο Γκάζι σχεδόν δεκαπέντε χρόνια, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μεταφερθεί στο Βοτανικό. Ακόμα, υποστηρίζουν ότι όταν ήρθαν ήταν καλύτερα γιατί έβρισκαν πιο εύκολα χειρονακτικές δουλειές, ενώ τώρα που κλείνουν τα συνεργεία είναι πιο δύσκολο. Ωστόσο, κάποιοι (10% περίπου) από τους μουσουλμάνους που κατοικούν στο Γκάζι είναι ιδιοκτήτες των κατοικιών, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υφίσταται ο λόγος που γίνεται για πλήρη διωγμό των μειονοτήτων. Αντιθέτως αποτελούν και αυτοί κομμάτι των παλαιών κατοίκων του Γκαζιού. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που τέθηκε από τους κατοίκους κατά τη διάρκεια αρκετών συνεντεύξεων ήταν κατά πόσο το Γκάζι έχει διατηρήσει την αίσθηση της γειτονιάς. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής (το 60% περίπου) ισχυρίζονται ότι από τη στιγμή που άλλαξαν οι χρήσεις και ήρθαν καινούριοι κάτοικοι, η αίσθηση της γειτονιάς έπαψε να υπάρχει. Πρέπει να αναφερθεί ότι η έννοια αίσθηση της γειτονιάς αφορά στις προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων και τα συναισθήματα τους, καθώς το Γκάζι φιλοξενούσε πάντα οχλούσες χρήσεις και δεν περιελάμβανε σχεδόν ποτέ χρήσεις γειτονιάς, όπως φούρνο, μανάβικο κλπ. Γενικά, η περιοχή δεν ολοκληρώνεται στα όρια της, αλλά εξυπηρετείται από της γειτονικές περιοχές.

13 Εκτός από τους κατοίκους, στην περιοχή υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται κατά βάση στον τομέα της διασκέδασης. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι κάτοικοι του Γκαζιού, το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς που απασχολούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών θεωρούν ότι ήταν πολύ καλή επιχειρηματική κίνηση να πάνε στο Γκάζι. Ισχυρίζονται ότι περίπου μέχρι το 2000 η περιοχή δεν ήταν και πολύ φιλόξενη και είχαν μεγάλα προβλήματα με τους κατοίκους, οι οποίοι έκαναν παράπονα για την ηχορρύπανση. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το Γκάζι έχει πολλές δυνατότητες, έχει ατμόσφαιρα που προέρχεται από τον πρώην βιομηχανικό του χαρακτήρα και είναι σε πολύ καλό σημείο, έχει άνεση από άποψη χώρου και δεν θα εγκαταλειφθεί εύκολα. Από την άλλη, υπάρχει και μια κατηγορία επιχειρηματιών που θεωρούν ότι η μαζικότητα που έφερε το μετρό στην περιοχή δεν τους βοηθάει στη ουσία να διατηρηθούν μακροχρόνια. Όταν επένδυσαν στην περιοχή το κοινό που προσέλκυε το Γκάζι ήταν πιο επιλεκτικό. Προτιμούν ένα σταθερό κοινό και όχι να λειτουργήσει το Γκάζι σαν μια φούσκα που κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει και τότε το κοινό θα αναζητήσει άλλες περιοχές για διασκέδαση. Σέλος, στην περιοχή διατηρούνται ακόμα συνεργεία, σιδηρουργεία κλπ. Πολλοί από τους ιδιοκτήτες τους σκέφτονται στα επόμενα χρόνια να εγκαταλείψουν το Γκάζι και να μεταφερθούν αλλού, όχι λόγο της αύξησης των ενοικίων αλλά γιατί η περιοχή δεν τους εξυπηρετεί πια κυκλοφοριακά, καθώς, οι μετακινήσεις μέσα στους εσωτερικούς δρόμους της γειτονιάς έχουν γίνει δύσκολες λόγο της συνεχούς κίνησης. Ένα σημείο στο οποίο συγκλίνουν οι απόψεις σχεδόν όλων των διαφορετικών ομάδων που ζουν ή δραστηριοποιούνται στο Γκάζι, είναι ότι τα σηναντικότερα προβλήματα της περιοχής είναι η στάθμευση, η ηχορύπανση και ο κυκλοφοριακός φόρτος που οφείλονται σε αυτή την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη μαγαζιών διασκέδασης και εστίασης. Τποστηρίζουν ακόμα, ότι η περιοχή χρειάζεται περισσότερη πολιτιστική δραστηριότητα και όχι μόνο ψυχαγωγία. Θεωρούν ότι τα πολιτιστικά δρώμενα αφορούν κατ αρχήν στην βελτίωση επιπέδου ζωής των ίδιων των κατοίκων της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα θα προσελκύσουν και ένα πιο εκλεπτυσμένο κοινό. 6. υμπεράσματα και προτάσεις για το μέλλον του Γκαζιού Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα βασικότερα πρόβληματα που εμφανίζονται στην περιοχή είναι η ασυμβατότητα χρήσεων γης και η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Με βάση την έρευνα στην περιοχή, αλλά και παραδείγματα αντιστοίχων περιοχών διεθνώς, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι αν δεν εφαρμοστούν πολιτικές διαχείρισης και διατήρησης της περιοχής, με τις τάσεις εξέλιξης που παρουσιάζει το Γκάζι κινδυνεύει να κορεστεί και να εγκαταλειφθεί. την περιοχή μελέτης εμφανίζονται οχλούσες χρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να περιοριστούν ή να απομακρυνθούν. την κατηγορία των οχλουσών χρήσεων ανήκουν τα πρατήρια βενζίνης και καυσίμων, τα συνεργεία, τα φανοποιεία, οι αποθήκες, οι βιομηχανίες και τα επαγγελματικά εργαστήρια κλπ. Η μετεγκατάσταση αυτών των χρήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του Ν.1892/90 περί κινήτρων για την οικονομική ανάπτυξη, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2234/94. Βέβαια, επειδή σκοπός είναι να διατηρηθεί και ο παραδοσιακός βιοτεχνικός χαρακτήρας της περιοχής οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να παραμείνουν στο Γκάζι μόνο εφόσον δεν προκαλούν ατμοσφαιρική, ηχητική και οπτική ρύπανση, δεν ρυπαίνουν τα δίκτυα αποχέτευσης και δεν ρυπαίνουν τον δημόσιο χώρο με τις δραστηριότητες τους.

14 Επιπλέον, ο πολιτιστικός και ψυχαγωγικός της χαρακτήρας δεν έχει προκύψει από κάποιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό. ε μεγάλο βαθμό η κατάσταση έχει διαμορφωθεί με την ιδιωτική πρωτοβουλία και έχει προκύψει αυθόρμητα. Δεν είναι εύκολο να προγραμματιστεί και να σχεδιαστεί εκ των προτέρων η ανάπτυξη μιας πολιτιστικής περιοχής, αλλά προκύπτει ελκύοντας κοινό, όπως καλλιτέχνες που δεν θέλουν οργανωμένες εμπορικές περιοχές αλλά προτιμούν τον υποβαθμισμένο χαρακτήρα της περιοχής. Ο σχεδιασμός κρίνεται απαραίτητος, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία από άποψη χρήσεων και λειτουργιών. Ο σχεδιασμός πρέπει να αφορά στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας και στη λειτουργία του ως σύνολο, που απευθύνεται σε ολόκληρη την πόλη. Οι αποσπασματικές και σημειακές παρεμβάσεις στο Γκάζι έχουν νόημα όταν πρώτα έχουν ενταχθεί σ έναν γενικότερο και ευρύτερο σχεδιασμό για την Αθήνα και είναι ξεκαθαρισμένος από την αρχή ο ρόλος του Γκαζιού μέσα στην πόλη. Εφόσον το Γκάζι έχει ήδη αναπτύξει ένα σημαντικό πολιτιστικό χαρακτήρα, θα πρέπει να περιοριστεί η ανάπτυξη ψυχαγωγικών χρήσεων, ορίζοντας ενδεχομένως όριο στην ανάπτυξη τέτοιων χρήσεων. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο πολιτιστικό στοιχείο και στην οργάνωση πολιτιστικών γεγονότων, που θα καθιερώσουν το Γκάζι ως πολιτιστική περιοχή της Αθήνας. Κατ αρχάς, η ύπαρξη της Σεχνόπολις αποτελεί την υποδομή που θα μπορούσε να υποστηρίξει μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα και να φιλοξενεί φεστιβάλ που ήδη υπάρχουν, όπως Η νύχτα των μουσείων, με βάση το γερμανικό πρότυπο, το θεατρικό φεστιβάλ της Αθήνας, με βάση το αντίστοιχο του Δουβλίνου κλπ. ε συνδυασμό με την Σεχνόπολη, είναι θεμιτή η χρήση του δημοσίου και ημι-δημοσίου χώρου για διάφορα πολιτιστικά γεγονότα, που θα δίνει έτσι ακόμα περισσότερο την αίσθηση της πολιτιστικής περιοχής και επίσης, εφόσον θα συμβαίνει κάτι σε έναν δημόσιο χώρο, αμέσως θα αφορά τους πάντες και το κοινό θα εντάσσεται και θα συμμετέχει πιο εύκολα στο γεγονός. Πιο συγκεκριμένα, στο Γκάζι η πλατεία του μετρό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως χώρος πολιτιστικών δρώμενων, καθώς εκεί συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των επισκεπτών, καθώς και των καταστημάτων ψυχαγωγίας και εστίασης. Ο πολιτιστικός σχεδιασμός για τη περιοχή και η φιλοξενία πολιτιστικών γεγονότων θα βοηθήσει στην προβολή της χώρας στο εξωτερικό και στον τουρισμό. Η ένταξη στη λειτουργία του αστικού ιστού πολιτιστικών γεγονότων, όπως ανάδειξη ιστορικών στοιχείων, επίσκεψη σε εκθέσεις, αναβίωση του ιστορικού κλίματος διαφόρων εποχών κ.ά., θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την αίσθηση μιας ζωντανής πόλης, που δεν σταματάει ποτέ και πάντα έχει κάτι καινούριο να προσφέρει στο φιλοξενούμενο. Άλλωστε, είναι γεγονός ότι, σήμερα, ο τουρισμός λειτουργεί κυρίως με βάση τη φήμη που δημιουργείται γύρω από την πόλη, όπως μπορεί κανείς να δει από ξένα παραδείγματα (Βερολίνο, Βαρκελώνη, Παρίσι κλπ.), ανάλογα, βέβαια, με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει κάθε μια από αυτές. Η Αθήνα έχει έντονο ιστορικό χαρακτήρα και το Γκάζι έχει χαρακτηριστεί ως Βιομηχανικός Ιστορικός Σόπος και αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως η αρχή για να αποκτήσει η πόλη ένα στοιχείο ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας (branding). Ως θετικό στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να θεωρηθεί και η εγκατάσταση, εδώ και πολλά χρόνια, μουσουλμανικού πληθυσμού. Η ανάμειξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και εθνικοτήτων θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για να εξελίσσεται η πόλη και να γίνονται καινούρια, πιο δημιουργικά, πράγματα σε πολιτισμικό επίπεδο. Η ύπαρξη της μουσουλμανικής μειονότητας δημιουργεί την αίσθηση μιας διαπολιτισμικής γειτονιάς. Η ύπαρξη διαφορετικών φυλετικών ομάδων και πολιτισμών σε μια περιοχή συμβάλουν στην

15 εξέλιξη και λειτουργία του χώρου, καθώς ο πολιτισμός δεν είναι κάτι στατικό αλλά ένα στοιχείο δυναμικό, που συνεχώς αναδιαμορφώνεται, ακριβώς όπως και ο χώρος (Wood και Landry, 2008: 64). Κάθε διαφορετικό πολιτιστικό στοιχείο μπορεί να συνεισφέρει στην εξέλιξη της πόλης και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προώθηση πολιτιστικής περιοχής είναι η διαφορετικότητα και η διαπολιτισμικότητα το ζητούμενο. Η περαιτέρω ανάπτυξη και διατήρηση της περιοχής χρειάζεται κατάλληλη προώθηση και διαχείριση. Για να λειτουργήσει ως πολιτιστικός και τουριστικός πόλος το Γκάζι χρειάζεται ένα φορέα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των πολιτιστικών επιχειρήσεων της περιοχής, για την παροχή πληροφοριών για τις εκδηλώσεις και γενικότερα για την προβολή του Γκαζιού. Ένας τέτοιος φορέας θα μπορούσε να λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, με εδρα τη Σεχνόπολη και να αποτελεί τον εκπρόσωπο ουσιαστικά της περιοχής που θα συνεργάζεται με άλλους φορείς και το δημόσιο τομέα, θα οργανώνει πολιτιστικά γεγονότα, θα συνδιαλέγεται με το κοινό για κάποιες εκδηλώσεις που αυτό θα μπορούσε να προτείνει. υμπερασματικά, με τον κατάλληλο σχεδιασμό είναι προφανές ότι το Γκάζι έχει χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να μετατραπεί σε μια πολιτιστική περιοχή υπερτοπικού χαρακτήρα, φιλοξενώντας πολιτιστικά δρώμενα μεγάλου βεληνεκούς και ενισχύοντας την πόλη ως τουριστικό προορισμό.

16 Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση Hall, P. (2000) Creative cities and economic development, Urban Studies, Vol. 37, σελ Mommaas, H. (2003) Cultural clusters and the post-industrial city: towards the remapping of urban cultural policy, Urban Studies, Vol. 41, σελ Robins, K. (1991) Tradition and translation: National culture in its global context, στο Corner, J. and Harvey, S. (επιμ.) Enterprise and Heritage.Crosscurrents of National Culture, London: Routledge, σελ Shaw, D. (2001) The Post-Industrial city στο Paddison, R. (επιμ.) Handbook of Urban Studies, London: SAGE Publications, σελ Tiesdell, S., Oc, T., Health, T. (1996/2008) Revitalizing Historic Urban Quarters, London: Architectural Press. Wood, P.και Landry, C. (2008) The intercultural city: Planning For Diversity Advantage, London: Earthscan. Ελληνόγλωσση Γοσποδίνη, Α. (2006) κιαγραφώντας, ερμηνεύοντας και ταξινομώντας τα νέα τοπία της μεταβιομηχανικής πόλης, στο Α. Γοσποδίνη και Η. Μπεριάτος (επ.)τα Νεα Αστικά Τοπία και η Ελληνική Πόλη, Αθήνα: Κριτική, σελ Δέφνερ, Α. (2002) Η σημασία της σύνδεσης πολιτιστικού και χρονικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, Τόπος: Επιθεώρηση χωρικής ανάπτυξης, σχεδιασμού και περιβάλλοντος, 18-19, σελ Καραχάλης Ν. (2007) Πολιτισμός και τοπική ανάπτυξη: Ο ρόλος των πολιτιστικών και τουριστικών περιοχών στη σύγχρονη πόλη, Αθήνα: Διδακτορική Διατριβή- Πάντειο Πανεπιστήμιο. Κάτση,. (2008) Πολεοδομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί στο Γκαζοχώρι. Αθήνα: ΕΜΠ- Σμήμα Αρχιτεκτόνων, ΔΠΜ, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Κοτζαμάνης, Β (2002) Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. αρηγιάννης, Γ. (2000) Αθήνα , Εξέλιξη-Πολεοδομία-Μεταφορές, Αθήνα: υμμετρία. ουλιώτης, Ν. (2009) Πολιτιστικές στρατηγικές και αστική αναζωογόνηση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας: τοπικές συνθήκες και παγκόσμιες τάσεις, Πρακτικά 2 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Σόμος ΙΙ, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, σελ Σρανός, Μ., Κουμούσης, Μ. (2003) Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, στο Πολεοδομία ΙΙΙ-Πολεοδομική Πολιτική: Σκέψεις για Ζητήματα Πολεοδομικής Πολιτικής, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, σελ Σραυλός, Ι. (1993) Πολεοδομική Εξέλιξις των Αθηνών, Αθήνα: Καπόν.

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Η Αθήνα, και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης Τι μπορεί να προσφέρει Τι πρέπει να προσφέρει Τι πρέπει να επιτύχει και με ποια εργαλεία; Γλαύκος Κωνσταντινίδης Πολεοδόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ι : Γ.ΠΟΛΥΖΟΣ,.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Θ.ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΠΟΥ : ΤΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ, 2003-2004

ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ι : Γ.ΠΟΛΥΖΟΣ,.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Θ.ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΠΟΥ : ΤΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ, 2003-2004 ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ι : Γ.ΠΟΛΥΖΟΣ,.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Θ.ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΠΟΥ : ΤΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ, 2003-2004 H περιοχή µελέτης ορίζεται από την πλατεία Οµόνοιας και Καραϊσκάκη και από τις οδούς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού»

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό «2014 - Έτος Πολιτισμού» Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Ν.Αιγαίου Τρία Κομβικά σημεία προβληματισμού για την δημιουργία ενός δημιουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Σοφία Αυγερινού - Κολώνια, καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ)

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Ιάσων Τσάκωνας, Διευθύνων Σύμβουλος, OLIAROS Property Development PRODEXPO 14o Συνέδριο για την ανάπτυξη & αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό EYNOΪΚΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Θέμα εργασίας: Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό Μάνια Μπεριάτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Νέες Πολιτείες ΙΙΙ : Λαχανόκηποι Μενεμένης Στα ενδιάμεσα όρια της πόλης Στην περιοχή Λαχανόκηποι, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μενεμένης, εντοπίστηκε ένας τρίτος, εντελώς νέος για τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ. 10.1. Η χωροθέτηση του διοικητικού κέντρου

1. ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ. 10.1. Η χωροθέτηση του διοικητικού κέντρου 1. ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 10.1. Η χωροθέτηση του διοικητικού κέντρου Ως «έδρα της Κυβέρνησης» ορίζεται «το κτίριο, το συγκρότημα κτιρίων ή η πόλη από την οποία μια κυβέρνηση ασκεί την εξουσία της»1. Η έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος)

228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος) 228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος) Σκοπός Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc East London University Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση Δυνατοτήτων Αντιμετώπισης Παραγωγικών Προβλημάτων του Νόμου Κοζάνης. Αξιοποίηση των Εγκαταστάσεων της Εταιρείας Α.Ε.Β.Α.Λ.

Διερεύνηση Δυνατοτήτων Αντιμετώπισης Παραγωγικών Προβλημάτων του Νόμου Κοζάνης. Αξιοποίηση των Εγκαταστάσεων της Εταιρείας Α.Ε.Β.Α.Λ. Διερεύνηση Δυνατοτήτων Αντιμετώπισης Παραγωγικών Προβλημάτων του Νόμου Κοζάνης Αξιοποίηση των Εγκαταστάσεων της Εταιρείας Α.Ε.Β.Α.Λ. εχνολογικά Πάρκα / Τεχνοπόλεις Οργανισμοί, με κύρια επιδίωξή την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο: Χαλκίδα Στόχος: μελέτη του θαλάσσιου μετώπου Μέθοδοι επεξεργασίας: βιβλιογραφία-διαδίκτυο αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Re-think-Athens / ξανα-σκέψου την Αθήνα

Re-think-Athens / ξανα-σκέψου την Αθήνα Re-think-Athens / ξανα-σκέψου την Αθήνα (εικ.1) Κυρίες και κύριοι Ζούμε σε μια πόλη ξεχωριστή, σε μια από τις λίγες πόλεις του κόσμου, των οποίων το κέντρο κατοικείται συνέχεια, χιλιάδες χρόνια τώρα, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού" Περιοχές αρχαιοτήτων κλασική περίοδος ελληνιστική ρωμαϊκή περιόδος μεσαιωνική περίοδος νεοκλασσική περίοδος Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας Π.Ε. Δυτικός Τομέας Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Τα ΣΟΑΠ προβλέφτηκαν πρώτη φορά από το Νόμο 2742/1999 Οι προδιαγραφές δημοσιεύτηκαν μόλις το 2012 Ενώ η απαίτηση για πρόβλεψη από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» κλείνει 10 χρόνια ζωής και το γιορτάζει!

Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» κλείνει 10 χρόνια ζωής και το γιορτάζει! Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» κλείνει 10 χρόνια ζωής και το γιορτάζει! Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» γιορτάζει τα 10 α γενέθλια της με 10 εκδηλώσεις και πλήθος παράλληλων δράσεων μέσα στο 2013. Μεγαλώνει και διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές Στυλιανός Διαμαντίδης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά Δήμος Πειραιά Πειραιάς, 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 55 τ.μ.

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 55 τ.μ. www.urbanexperts.gr id:1118791 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 55 τ.μ. Άνω Ιλίσια Αθήνα- Κέντρο 600 Περιγραφή Α) ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ (2ΟΣ ), 55 ΤΜ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ Ε.Μ.Π. -ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ανιχνεύοντας την κρίση με επίκεντρο την οδό Πατησίων. Σενάρια ανασυγκρότησης του αστικού ιστού Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ κα. Παναγιωτάτου, κα. Κλαμπατσέα, κα. Βαλεριανού ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ κα. Παναγιωτάτου, κα. Κλαμπατσέα, κα. Βαλεριανού ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ GENTRIFICATION ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2008-2009 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Στην Διημερίδα. ΠΟΛΙΤΕΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. Εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Κέρκυρας

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Στην Διημερίδα. ΠΟΛΙΤΕΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. Εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Κέρκυρας Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Στην Διημερίδα ΠΟΛΙΤΕΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Εισηγητής : Σωτήρης Βλάχος Πολ. Μηχανικός Εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Κέρκυρας Ο σχεδιασμός του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόταση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στις Δυτικές Συνοικίες του Αστικού Κέντρου του Δήμου Λεμεσού Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Δρ. Ράλλης Γκέκας Οι Στόχοι του ΣΕΣ 2014-2020 Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού

Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού Ιωάννης Α. Πισσούριος (PhD), Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος Λέκτορας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΛΑ ΚΤΗΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αστική ανάπτυξη και πολιτικές: Η περίπτωση των αναπλάσεων σε αστικές περιοχές.

Αστική ανάπτυξη και πολιτικές: Η περίπτωση των αναπλάσεων σε αστικές περιοχές. Αστική ανάπτυξη και πολιτικές: Η περίπτωση των αναπλάσεων σε αστικές περιοχές. Βασιλική ΔΕΛΗΘΕΟΥ Phd, επίκουρη καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο, αρμόδιους φορείς και πρόσωπα, δεσμευόμαστε ότι στις πρώτες ενενήντα μέρες ανάληψης της δημαρχίας από εμάς, θα φροντίσουμε ώστε να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας. Α φ ά σ η. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53

Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας. Α φ ά σ η. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53 1 ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Α φάσης Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση, έχει ως αντικείμενο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας VPRC VPRC Φεβρουάριος Φεβρουάριος 2009 2009 Δ.1 Ικανοποίηση η από τη ζωή στο Δήμο Αθηναίων VPRC Φεβρουάριος 2009 Δ.2 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ.

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό γραφείο με εξειδίκευση σ τ ι ς μ ο ν ά δ ε ς α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ο υ 16.10.13 Η ατομική επιχείρηση, θα

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 18 Sunday Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΕΣΜΑ ΤΗΣ Ίσως είναι το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο παγκοσμίως, συνυφασμένο με τη δημοκρατία που γεννήθηκε και ζει(;) σε αυτήν τη χώρα. Και

Διαβάστε περισσότερα

Αστική "πλατφόρμα" Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking

Αστική πλατφόρμα Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking Αστική "πλατφόρμα" Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking ΠΤ-ΑΜ 2007 ΒΑΛ Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: «Πολιτισμός» «Επιχειρησιακό σχέδιο πολιτισμού 2015-2030» Όραμα: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αναζωογόνηση Πράσινο Αναπλάσεις

Αναζωογόνηση Πράσινο Αναπλάσεις Αναζωογόνηση Πράσινο Αναπλάσεις ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΓΚΑΖΙ ΓΚΑΖΟΧΩΡΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΥΡΡΗ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κυρίες και Κύριοι, Αναμφίβολα ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μια από τις δυναμικότερες και επιλεκτικότερες μορφές σύγχρονου τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

γ κ α ζ ο χ ώ ρ ι δ υ ν α μ ι κ ή ε ξ έ λ ι ξ η ή ρ ο μ α ν τ ι κ ή α ν ά μ ν η σ η

γ κ α ζ ο χ ώ ρ ι δ υ ν α μ ι κ ή ε ξ έ λ ι ξ η ή ρ ο μ α ν τ ι κ ή α ν ά μ ν η σ η γ κ α ζ ο χ ώ ρ ι ` δ υ ν α μ ι κ ή ε ξ έ λ ι ξ η ή ρ ο μ α ν τ ι κ ή α ν ά μ ν η σ η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Με την ανακήρυξη της Αθήνας ως πρωτεύουσα το 1833,αρχίζει μια νέα εποχή για τον Κεραμεικό. Καθοριστική

Διαβάστε περισσότερα

φυσιογνωµία της για τόσα χρόνια µπορούµε να πούµε ότι οφείλεται κυρίως σε δυνάµεις αυτοπροστασίας που περιέχονται στο εσωτερικό της.

φυσιογνωµία της για τόσα χρόνια µπορούµε να πούµε ότι οφείλεται κυρίως σε δυνάµεις αυτοπροστασίας που περιέχονται στο εσωτερικό της. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αρσένης Ρίγγας, Αρχιτέκτων Εκπρόσωπος του Τµήµατος Κέρκυρας του ΤΕΕ Η Παλιά Πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

URBAN II URBAN II

URBAN II URBAN II URBAN II 2000 2006 URBAN II 2000 2006 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ Πρόγραµµα Συνολικό κόστος Σύνολο ηµ. απ. Κοινοτική Συµµετοχή Εθνική Συµµετοχή Αναµενόµεν η Ιδιωτική Συµµετοχή Πέραµα 12.733.334

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα