ΘΕΜΑ: Το πρόβληµα του θορύβου - Υπάρχουσα κατάσταση Άµεσες και έµµεσες υποχρεώσεις - Τρόποι αντιµετώπισης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Το πρόβληµα του θορύβου - Υπάρχουσα κατάσταση Άµεσες και έµµεσες υποχρεώσεις - Τρόποι αντιµετώπισης."

Transcript

1 /ΝΣΗ ΕΑΡΘ : ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ - ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ : ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΝΙΚΟΣ -- ΠΡΟΙ ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: Το πρόβληµα του θορύβου - Υπάρχουσα κατάσταση Άµεσες και έµµεσες υποχρεώσεις - Τρόποι αντιµετώπισης. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1/ Το Τµήµα Καταπολέµησης Θορύβου και Ακτινοβολιών. Το Τµήµα Καταπολέµησης Θορύβου και Ακτινοβολιών ( Τ.Κ.Θ ) υπάγεται στην /νση Ε.Α.Ρ.Θ ( Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου ) η οποία είναι µία εκ των δύο ιευθύνσεων της Γενικής /νσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. Η ύπαρξη του Τ.Κ.Θ ξεκίνησε το 1973 µε την ίδρυση του τότε Π.Ε.Ρ.Π.Α ( Πρόγραµµα Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος Αθήνας ). Το Π.Ε.Ρ.Π.Α ήταν ένας Οργανισµός που συστήθηκε από τον Π.Ο.Υ ( (Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας) εποπτευόταν από το Υπ. Υγείας, και το Τ.Κ.Θ αποτελούσε ένα από τα τέσσερα θεµατικά τµήµατά του. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 το Π.Ε.Ρ.Π.Α εντάχθηκε στη Γενική /νση Περιβάλλοντος του τότε Υπουργείου Περιβάλλοντος (παλαιό Υ.ΧΟ.Π ) και το 1988 µε το Π. 50/ ΦΕΚ19/Α/ ενσωµατώθηκε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε όπου το Τ.Κ.Θ αποτέλεσε ένα από τα έξι τµήµατα της /νσης Ε.Α.Ρ.Θ της Γεν. /νσης Περιβάλλοντος, µε επιτελικά καθήκοντα σε τρία θεµατικά αντικείµενα: Θόρυβος - ονήσεις - Ακτινοβολίες και αρµοδιότητες οι οποίες είναι : - Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραµµάτων µέτρησης θορύβων και κραδασµών. - Η µελέτη προβληµάτων από ακτινοβολίες. - Η εισήγηση για τη λήψη νοµοθετικών µέτρων. - Η έγκριση και έλεγχος περιβαλλοντικών όρων ( αρµοδιότητα η οποία ανατέθηκε προ 8-ετίας, κατά ένα µεγάλο µέρος, στην Ε.Υ.ΠΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε ) - Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Στις αρµοδιότητες αυτές πρέπει να προσθέσουµε και την παρακολούθηση εφαρµογή και εξέλιξη των Κοινοτικών Οδηγιών της Ε.Ε. Το Τ.Κ.Θ τα χρόνια που πέρασαν έχει να επιδείξει ένα τεράστιο για τα δεδοµένα του έργο ( το οποίο θα αναφερθεί στην συνέχεια ) παρά τις πολλαπλές ελλείψεις που είχε, οι οποίες επιγραµµατικά εστιάζονται σε: έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού και πληµµελή χρηµατοδότηση. 1

2 2/ Γενικά περί Θορύβου. Με τον όρο «ΘΟΡΥΒΟΣ» ονοµάζουµε κάθε ακουστό ήχο, ο οποίος είναι δυσάρεστος και µας προκαλεί συνήθως ανεπιθύµητες καταστάσεις όπως απώλεια ακοής, ενόχληση, δυσκολία στην επικοινωνία, εργασία, ξεκούραση, ύπνο, κλπ. Οι θόρυβοι είναι µία ειδική κατηγορία σύνθετων ήχων. Η µελέτη των θορύβων αποτελεί ένα πολύ ξεχωριστό και ενδιαφέρον κεφάλαιο της Ηχητικής Επιστήµης. Η Ηχητική Επιστήµη αποτελεί ξεχωριστό κλάδο της Φυσικής και ασχολείται µε την µελέτη των ήχων. Οι Ήχοι γενικότερα υπήρξαν από αρχαιοτάτων χρόνων ένα µέσο έκφρασης και πληροφόρησης του ανθρώπου µε το περιβάλλον του. Στις σύγχρονες κοινωνίες, οι ήχοι αποτελούν πλέον ένα µέσο έκφρασης, επικοινωνίας, διασκέδασης, εργασίας, πληροφόρησης κλπ, και είναι αναπόσπαστο και µόνιµο τµήµα της καθηµερινής µας ζωής. Η εµφάνισή τους γίνεται αισθητή παντού και σε όλους σχεδόν τους χώρους. Οι ευεργετικές τους ιδιότητες για τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι εµφανής σε όλους µας. Έχουν όµως και αναπόσπαστο τίµηµα που είναι η δηµιουργία ενοχλητικών ήχων, δηλαδή θορύβων. Το πρόβληµα του θορύβου κατά συνέπεια, φαίνεται ότι είναι συνάρτηση (αρχικά τουλάχιστον ) του πληθυσµού, γι αυτό και εµφανίζεται εντονότερο στις µεγαλουπόλεις. Σήµερα ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους περιβαλλοντικούς ρύπους που υποβαθµίζουν το αστικό περιβάλλον, και είναι ιδιαίτερα αισθητός στα µεγάλα αστικά κέντρα, όπου η συγκέντρωση του πληθυσµού είναι πολύ µεγάλη. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην χώρα µας έχουµε στην πρωτεύουσα και συµπρωτεύουσα ( Αθήνα Θεσσαλονίκη ). Οι συνέπειες του θορύβου στον άνθρωπο είναι πολλαπλές και ποικίλες. Ξεκινούν από ένα απλό εκνευρισµό ή δυσφορία και µπορούν να καταλήξουν σε µόνιµες βλάβες του οργανισµού, όπως απώλεια ακοής, έλλειψη συγκέντρωσης, ψυχολογικές διαταραχές κλπ. Η αντιµετώπισή του θορύβου εποµένως ή έστω ο περιορισµός του, πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους των πολιτισµένων κοινωνιών. εν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι ένας από τους δείκτες αξιολόγησης του πολιτισµικού επιπέδου µίας χώρας είναι και τα επίπεδα θορύβου που «παράγει» ο λαός της. Η Ελληνική Πολιτεία, όπως και όλες οι σύγχρονες κοινωνίες, έχει θεσπίσει µία σειρά νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων για τον περιορισµό του φαινοµένου. Επίσης µια µεγάλη µερίδα του πληθυσµού, ιδίως στις µεγαλουπόλεις, έχει ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα προς αυτή την κατεύθυνση. Παρ όλα αυτά, το πρόβληµα του θορύβου ή της ηχορύπανσης γενικότερα, εξακολουθεί να υφίσταται και δυστυχώς να επεκτείνεται αντί να περιορίζεται. 2

3 Οι λόγοι που συµβαίνει αυτό είναι πολλοί και διάφοροι. Σηµαντικότατος λόγος είναι οι υπάρχουσες πολεοδοµικές, χωροταξικές και κυκλοφοριακές συνθήκες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των άλλων µεγάλων πόλεων. Πέραν αυτών όµως, ένας από τους βασικότερους λόγους είναι η έλλειψη ευαισθητοποίησης των πολιτών. Η συµµετοχή και ο σεβασµός όλων µας στην προστασία του ακουστικού περιβάλλοντος, θεωρείται βασικός παράγοντας περιορισµού του φαινόµενου. υστυχώς για την χώρα µας παράγοντες όπως το µεσογειακό της κλίµα, η αλµατώδη αύξηση των Μοτο και Ι.Χ, η έντονη νυκτερινή ζωή, ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες, το µεσογειακό ταµπεραµέντο των Ελλήνων, και κυρίως η έλλειψη σεβασµού προς την ησυχία του διπλανού µας, επιδεινώνουν το φαινόµενο. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Περιβαλλοντικός Θόρυβος Επειδή οι ανθρώπινες δραστηριότητες ( ιδίως στις µεγαλουπόλεις ) είναι πολλές και πολύµορφες, γι αυτό τον θόρυβο που παράγουν τον ονοµάζουµε «περιβαλλοντικό θόρυβο». Περιβαλλοντικό Θόρυβο ειδικότερα, ονοµάζουµε το σύνολο των ανεπιθύµητων και επιβλαβών θορύβων που διαχέονται στο περιβάλλον από τις ηχητικές εκποµπές που προέρχονται από της πάσης φύσεως ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί αντικείµενο µελέτης, και διακρίνεται σε τρεις βασικούς τοµείς : ι/ Θόρυβος από µηχανολογικές εγκαταστάσεις κάθε µορφής, σταθερές ή κινητές. ιι/ Θόρυβος από τα Μ.Μ.Μ ( µέσα µαζικής µεταφοράς ) ιιι/ Αστικός Θόρυβος. Οι ενέργειες της Πολιτείας για την αντιµετώπιση του θορύβου κατά θεµατική ενότητα αυτού είναι : 1/ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Με τον όρο «Μηχανολογικό Θόρυβο» εννοούµε τον παραγόµενο θόρυβο από την χρήση και λειτουργία των πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων, σταθερών και κινητών. Τον Μηχ/κό Θόρυβο τον διακρίνουµε σε : α/ Μηχ/κός Θόρυβος σταθερών πηγών εκποµπής Σε αυτόν περιλαµβάνονται : 1/ Τα πάσης φύσεως µηχανήµατα που ευρίσκονται σε : βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, καθώς και κάθε είδους επαγγελµατικά εργαστήρια, όπως σιδηρουργεία, ξυλουργεία, τυπογραφεία, κλπ. 3

4 2/ Τα µηχανήµατα που λειτουργούν σε καταστήµατα υγειονοµικού χαρακτήρα, όπως αρτοποιεία, εστιατόρια, Βαr, καφενεία, Super Market, Mini Market, Νοσοκοµεία, Ιατρικά Κέντρα, κλπ. 3/ Όλων των ειδών συνεργεία οχηµάτων, όπως φανοποιεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, βενζινάδικα, κλπ. 4/ Όλων των ειδών κλιµατιστικά µηχανήµατα, τα οποία λειτουργούν σε επαγγελµατικούς, οικιακούς και δηµόσιους χώρους. Από τις παραπάνω δραστηριότητες άλλες αδειοδοτούνται από τις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες άλλες από τις ηµοτικές και άλλες λειτουργούν χωρίς άδεια ( πχ οικιακά κλιµατιστικά ). Για τις δραστηριότητες που αδειοδοτούνται από τις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτείται και υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε ). Ένα από τα ζητούµενα στοιχεία της Μ.Π.Ε είναι και τα επίπεδα εκποµπής θορύβου των µηχανολογικών της εγκαταστάσεων. Βασική Νοµοθεσία ελέγχου των επιπέδων αυτών, είναι τα όρια θορύβου που προβλέπει το Π. 1180/81, ενώ για τους παραβάτες προβλέπεται η επιβολή προστίµου που καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.1650/86. Οι έλεγχοι των παραπάνω εγκαταστάσεων πραγµατοποιούνται ή από την Υπηρεσία µας ή από τις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες των οικείων Νοµαρχιών. Το Τ.Κ.Θ σε συνεργασία µε τις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες έχει πραγµατοποιήσει τα τελευταία 20 έτη, δεκάδες χιλιάδες ελέγχους, κατόπιν καταγγελιών κατοίκων ή φορέων, και έχει επιλύσει το ( )% των περιπτώσεων, αναγκάζοντας τους παραβάτες να λάβουν κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα. Στους µη συµµορφωθέντες παραβάτες έχει επιβάλει υψηλά πρόστιµα. Οι έλεγχοι αυτοί συνεχίζονται σήµερα από τα Γραφεία Περιβάλλοντος των οικείων Νοµαρχιών τα οποία εγκρίνουν την υποβληθείσα Μ.Π.Ε. Στις υπόλοιπες δραστηριότητες που αδειοδοτούνται από τις ηµοτικές Υπηρεσίες ή λειτουργούν χωρίς αδειοδότηση, την ευθύνη των ελέγχων θορύβου, για την περιοχή της Νοµαρχίας Αθηνών η οποία περιλαµβάνει 49 ήµους ( περίπου κατοίκους ) την έχει επί του παρόντος το Τ.Κ.Θ. Η επιβάρυνση του Τ.Κ.Θ µε τους παραπάνω ελέγχους, οι οποίοι πραγµατοποιούνται καθ υπέρβαση των επιτελικών του καθηκόντων, είναι τεράστια. β/ Μηχ/κός Θόρυβος κινητών πηγών εκποµπής Σε αυτόν περιλαµβάνονται κυρίως τα µηχανήµατα των πάσης φύσεως εργοταξίων. Επιγραµµατικά αναφέρω : Κοµπρεσέρ αέρος, τσάπες, σφύρες, σκαπτικά µηχανήµατα διαφόρων τύπων, οδοστρωτήρες κ.λ.π. Τα επίπεδα θορύβου που εκπέµπουν κατά την λειτουργία τους τα ανωτέρω µηχανήµατα είναι συνήθως πολύ υψηλά. Ο έλεγχος θορύβου αυτών δεν µπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Π. 1180/81 διότι τα επίπεδα εκποµπής θορύβου αυτών µε τα όρια θορύβου που ορίζει το ανωτέρω Π. διαφέρουν κατά µέσο όρο περίπου 50 db (A). Είναι θεωρητικά δύσκολο αν όχι αδύνατον να απαιτήσεις λήψη ηχοµονωτικών µέτρων, σε κινητές πηγές θορύβου, της τάξεως των 50 db (A). Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να ελέγχονται «κατά περίπτωση». Εξετάζεται το είδος της δραστηριότητας του έργου, το πλήθος των πηγών, ο χώρος εκτέλεσης εργασιών, η διάρκεια του έργου, κ.λ.π και αναλόγως 4

5 τίθενται περιοριστικοί όροι. Μερικοί από τους όρους αυτούς µπορεί να είναι : Χρήση κινητών ηχοπετασµάτων για τα κοµπρεσέρ αέρος, περιορισµός του χρόνου λειτουργίας των µηχανηµάτων κ.λ.π. Για την περεταίρω αντιµετώπιση του προβλήµατος το Τ.Κ.Θ σε συνεργασία µε το ΥΠ.ΑΝ έχει εναρµονίσει στην Ελληνική Νοµοθεσία την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ µε την Κ.Υ.Α 37393/2028/ΦΕΚ/Β/1418/ µε την οποία ορίζονται οι επιτρεπτές εκποµπές θορύβου σε 57 κατηγορίες µηχανηµάτων εργοταξίου. Τα µηχανήµατα αυτά για να επιτρέπεται να λειτουργούν στον Ελληνικό ή στον Ευρωπαϊκό χώρο γενικότερα, πρέπει να είναι «πιστοποιηµένα» κατά την διαδικασία αδειοδότησής τους. Το Τ.Κ.Θ σε συνεργασία µε τις κατά τόπους Νοµαρχιακές Υπηρεσίες, ελέγχει την πιστοποίηση των µηχανηµάτων και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες των ηµοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε και του Υ.ΠΑΝ συντάσσει σχετικό κατάλογο ( εξαµηνιαίο και ετήσιο ) τον οποίο αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Παράλληλα σε συνεργασία µε το ΥΠ.ΑΝ προχωρεί στην διαδικασία ίδρυσης ενός «Πιστοποιηµένου Οργανισµού» στην χώρα µας, ο οποίος θα έχει την δυνατότητα περεταίρω ελέγχου των αναφερόµενων µηχανηµάτων. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 2/ ΤΟΜΕΑΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ Μ.Μ.Μ Στον Τοµέα αυτό υπάγονται πηγές θορύβου που προέρχονται από την κυκλοφορία των πάσης φύσεως µέσων µεταφοράς. Επιγραµµατικά αναφέρω : Αυτοκίνητα ( Ι.Χ ή ηµόσιας Χρήσης ), ΜΟΤΟ πάσης φύσεως, Φορτηγά παντός τύπου, Τρένα, ίκτυο Σιδηροδρόµων, ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ, και Αεροδρόµια. Στον τοµέα αυτό το Τ.Κ.Θ έχει να επιδείξει πολλές ενέργειες. 2.1/ Κυκλοφοριακός Θόρυβος από πάσης φύσεως Ι.Χ & Μοτό Ο έλεγχος του θορύβου που προκαλείται από την κυκλοφορία των πάσης φύσεως Ι.Χ ( αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά κλπ ) και Μοτo αντιµετωπίζεται αρχικά µε διαχωρισµό του κυκλοφοριακού δικτύου. Για τις µεγάλες οδικές αρτηρίες της χώρας ( Εθνικές Οδούς, Μεγάλοι Αυτοκινητόδροµοι και παρακάµψεις αυτών ) υπάρχει σχετική νοµοθεσία η οποία προβλέπει επιτρεπτά (ανεκτά ) όρια κυκλοφοριακού θορύβου ( Κ.Θ). Τα όρια αυτά καθορίζονται σύµφωνα µε την Υ.Α οικ (ΦΕΚ 395/Β/ ) και είναι : Για τον δείκτη : L eq ( 8-20 ωρ. ) τα 67 db ( A ) και για τον δείκτη : L 10 (18ωρ ) τα 70 db ( A ). Tα ανωτέρω όρια θορύβου λαµβάνονται υπόψη στις Μ.Π.Ε των µεγάλων κυκλοφοριακών έργων. Στις ίδιες µελέτες προβλέπεται ειδική ακουστική µελέτη καθώς και η εφαρµογή κατάλληλων ηχοµονωτικών λύσεων ( όπως κατασκευή ειδικών ηχοπετασµάτων, µείωση ορίου ταχύτητας, ειδικοί ασφαλτοτάπητες κλπ ) όπου αυτά παραβιάζονται. Η εξέταση και έγκριση της (Μ.Π.Ε) καθώς και οι προτεινόµενες ηχοµονωτικές λύσεις γίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος ( Ε.Υ.ΠΕ ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. 5

6 Η επίβλεψη της κατασκευής των κατάλληλων ηχοµονωτικών λύσεων που προβλέπει η αντίστοιχη µελέτη, γίνεται από τις Ειδικές Υπηρεσιών των ηµοσίων Έργων ( Ε.Υ. Ε ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε που είχαν την επίβλεψη παρακολούθησης όλου του έργου. Το ( Τ.Κ.Θ ) δεν συµµετείχε στην όλη διαδικασία. To Τ.Κ.Θ έχει ευθύνη παρακολούθησης των µετρήσεων που πραγµατοποιούνται στα αναφερόµενα έργα ( όπου αυτές υπάρχουν ), την ανάλυση αυτών και την εκτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης από πλευράς θορύβου. Συστήµατα καταγραφής µετρήσεων θορύβου και κραδασµών υπάρχουν στα έργα :.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος, Αττική Οδός, ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ. Το Τ.Κ.Θ στις περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων προτείνει στις Ε.Υ. Ε την λήψη κατάλληλων ηχοµονωτικών µέτρων. Η αντιµετώπιση του ( Κ.Θ ) στις αστικές οδούς των πόλεων, δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τον ίδιο τρόπο, διότι η θέσπιση ορίων κυκλοφοριακού θορύβου σε αστικούς ιστούς είναι θεωρητικά αδύνατον να ελεγχθεί. Ως εκ τούτο δεν υπάρχει σχετική νοµοθεσία. Το Τ.Κ.Θ έχει προβεί σε µία σειρά άλλων µέτρων ( πιο εφικτών) για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Αυτά είναι : 1/ Ελεγχος θορύβου των Ι.Χ και ειδικά των δικύκλων, όσον αφορά την αποδεκτή ηχητική στάθµη από τις εξατµίσεις αυτών. Οι έλεγχοι αυτοί πραγµατοποιούνται από ειδικά συνεργεία της Τροχαίας τα οποία εκπαιδεύθηκαν και ενηµερώνονται συνεχώς από το Τ.Κ.Θ. Την 8-ετία έχουν πραγµατοποιηθεί πάνω από έλεγχοι στην περιοχή του ήµου Αθήνας και έχουν επιβληθεί µεγάλα πρόστιµα στους παραβάτες. Tα αποτελέσµατα αυτών των ελέγχων υπήρξαν θεαµατικά. Ενώ αρχικά το ποσοστό των παρανοµούντων ήταν στο 65 % των ελεγχοµένων, σταδιακά µειώθηκε στο 10-15%. Το πρόγραµµα αυτό παρουσιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και πήρε συγχαρητήρια. Μετά τα µέσα του 2004 οι έλεγχοι µεταβιβάστηκαν ως ωφείλετο στην Τροχαία, η οποία είχε αποκτήσει πλέον την τεχνογνωσία αυτών. Η Τροχαία εξακολουθεί να ελέγχει τα ΜΟΤΟ και I.X. Το Τ.Κ.Θ παρακολουθεί την εξέλιξη του θέµατος µε εξαµηνιαίους και ετήσιους συγκεντρωτικούς πίνακες ελέγχου που του αποστέλλει η Τροχαία. υστυχώς η διεύρυνση των συνεργείων ελέγχου και η επέκτασή τους και σε άλλους ήµους τόσο της Αττικής όσο και στην υπόλοιπη χώρα, δεν είναι επί του παρόντος πραγµατοποιήσιµη για τεχνικούς και διοικητικούς λόγους ( έλλειψη προσωπικού, διοικητικές αρµοδιότητες κλπ ). 2/Χαρτογράφηση του Κυκλοφοριακού Θορύβου σε 29 µεγάλους ήµους της χώρας. Το Τ.Κ.Θ αξιοποιώντας τα Κοινοτικά Κονδύλια από το Β & Γ Κ.Π.Σ προχώρησε στην ανάθεση µελετών για την έκδοση 29 χαρτών Κ.Θ σε µεγάλους ήµους της χώρας. Το έργο έχει ολοκληρωθεί, και τα συµπεράσµατα των χαρτών ήταν ότι το % των κατοίκων, αυτών των περιοχών, ζουν εκτεθειµένοι σε αρκετά υψηλές στάθµες θορύβου. Οι ήµοι που χαρτογραφήθηκαν είναι : 6

7 Νοµός Αττικής :. Αθήνας ( Εσωτερικός ακτύλιος ). Αιγάλεω. Ζωγράφου. Ηλιούπολης. Καλλιθέας. Κορυδαλλού. Ν. Λιόσια. Ν. Σµύρνη. Ν. Φιλαδέλφεια. Περιστέρι. Χαλάνδρι. Πειραιά Νοµός Θεσσαλονίκης :. Καλαµαριά Υπόλοιπη Ελλάδα :. Αγρινίου. Αλεξανδρούπολης. Βέροιας. Ιωαννίνων. Καλαµάτας. Κέρκυρας. Κατερίνης. Λαµίας. Λάρισας. Πάτρας. Πτολεµαϊδας. Ρόδου. Σερρών. Τρικάλων. Χαλκίδας. Χανίων 3/ Εκπόνηση 12 Ειδικών Μελετών και Έργων για την αντιµετώπιση του Περιβαλλοντικού Θορύβου. Το Τ.Κ.Θ µέσω του προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » που χρηµατοδοτήθηκε από τα κοινοτικά κονδύλια του Γ Κ.Π.Σ εκπόνησε σε συνεργασία µε τους ήµους 12 Ειδικές Μελέτες και Έργα. Τα έργα και οι µελέτες επιγραµµατικά είναι : 1. Ανάπτυξη σχεδίων δράσης για την αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου στον ήµο Ψυχικού. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 2. Ανάπτυξη σχεδίων δράσης για την αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου σε περιοχές των ήµων : Περάµατος, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, ραπετσώνας. Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 3. Επιχειρησιακό σχέδιο καταπολέµησης θορύβου του ήµου Ρεθύµνου. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 4. Σχέδιο δράσης αντιµετώπισης περιβαλλοντικού θορύβου ήµου Ιωαννίνων. Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 5. ηµιουργία φυτικού ηχοπετάσµατος στο 8 ο ηµοτικό Σχολείο, στο 1 0 Λύκειο και στο 2 0 Λύκειο του ήµου Αγ. Βαρβάρας. Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 6. Ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Καταπολέµησης Θορύβου ήµου Βέροιας. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 7. Επιχειρησιακά σχέδια για την προστασία από τον θόρυβο στο ήµο Ηρακλείου του Ν. Ηρακλείου. Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 8. Ανάπτυξη σχεδίων δράσης αντιµετώπισης περιβαλλοντικού θορύβου, στην περιοχή Ασπροπύργου. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 9. Ανάπτυξη σχεδίων δράσης αντιµετώπισης περιβαλλοντικού θορύβου, στον ήµο Μελισσίων. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 7

8 10. Ανάπτυξη σχεδίων δράσης αντιµετώπισης περιβαλλοντικού θορύβου, στον ήµο Ν. Φιλαδέλφειας. Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 11. Ανάπτυξη σχεδίων δράσης αντιµετώπισης περιβαλλοντικού θορύβου, στον ήµο Περιστερίου. Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 12. Ανάπτυξη σχεδίων δράσης αντιµετώπισης περιβαλλοντικού θορύβου, στον ήµο Ν. Χαλκηδόνας. Το έργο έχει ολοκλήρωθεί. Τα ανωτέρω έργα αφορούν και µελέτες και ηχοµονωτικές κατασκευές (Ηχοπετάσµατα) σε ευαίσθητες περιοχές όπως σχολεία, εθνικές οδούς κ.λ.π. 4/ Προώθηση της εφαρµογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΕ η οποία εναρµονίστηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε την Κ.Υ.Α 13586/724/ ΦΕΚ 384 /Β/ Η Οδηγία αυτή προβλέπει την χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου µε βάσει νέων δεδοµένων εκτίµησης αυτού ( χρήση ειδικών λογισµικών ), εκτίµηση έκθεσης πληθυσµού στο θόρυβο, σχέδια δράσης για την αντιµετώπισή του, καθιέρωση νέων δεικτών αξιολόγησης αυτού, και θέσπιση νέων ορίων θορύβου. Η εφαρµογή της οδηγίας ταξινοµήθηκε σε δύο φάσης που εκάστη περιέχει τρις άξονες : Α Φάση : Α.1. Πολεοδοµικά συγκροτήµατα της χώρας µε πληθυσµό άνω των κατοίκων. Α.2. Οδικοί άξονες µε ετήσια κυκλοφορία άνω των οχηµάτων. Α.3. Μεγάλα αεροδρόµια της χώρας µε ετήσιες πτήσεις άνω των Β Φάση : Β.1. Πολεοδοµικά συγκροτήµατα της χώρας µε πληθυσµό άνω των κατοίκων. Β.2. Οδικοί άξονες µε ετήσια κυκλοφορία άνω των οχηµάτων. Β.3. Μεγάλα αεροδρόµια της χώρας µε ετήσιες πτήσεις άνω των Η φάση Α.1 µε εφαρµογή ήµους Αθήνας Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε ανάθεση. Η φάση Α.3 µε εφαρµογή τον.α.α Ελ. Βενιζέλος βρίσκεται σε εξέλιξη. Λίαν συντόµως από τα κονδύλια του Κ.Π.Σ θα ανατεθούν και οι υπόλοιπες φάσεις. 2.2/ Σιδηροδροµικός Θόρυβος Ο έλεγχος του θορύβου που προκαλείται από την κυκλοφορία των συρµών συµπεριλαµβανοµένων και των : ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ, ΜΕΤΡΟ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ, και η διαδικασία παρακολούθησης αυτού, αντιµετωπίζεται µε την ίδια νοµοθεσία και τις διαδικασίες του κυκλοφοριακού θορύβου των µεγάλων οδικών αξόνων. Η εφαρµογή της οδηγίας 2002/49/ΕΕ αφορά και τον σιδηροδροµικό θόρυβο. 2.3/ Αεροπορικός Θόρυβος Ο θόρυβος που προκαλείται από τα αεροδρόµια της χώρας εξετάζεται στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΕ, η Α φάση της οποίας που αφορά τον.α.α Ελ. Βενιζέλος βρίσκεται σε εξέλιξη. 8

9 Όρια αεροπορικού θορύβου επί του παρόντος δεν υπάρχουν. 3/ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Ως αστικό θόρυβο εννοούµε τον θόρυβο που παράγεται από τις κοινωνικές εκδηλώσεις των πολιτών ( οµιλίες, συγκεντρώσεις, συναυλίες κλπ ) Ο αστικός θόρυβος αποτελεί ένα πρόβληµα που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί άµεσα µε νοµοθετικά µέτρα. Αφορά περισσότερο την ευαισθητοποίηση του κοινού την παιδεία του την κουλτούρα του κλπ. Το Τ.Κ.Θ σε συνεργασία µε την ΤΕ ΚΝΑ ( Τοπική Ένωση ήµων & Κοινοτήτων Ν. Αττικής ) επεξεργάζεται ένα σχέδιο δράσης το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και το οποίο θα έχει πολλαπλές εφαρµογές. Μέρος αυτού είναι και η ενηµέρωση των πολιτών µε οµιλίες, ενηµερωτικά φυλλάδια, ηµερίδες κλπ για τα θέµατα του θορύβου Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ. 9

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α Οι Επιπτώσεις της Ηχορρύπανσης στα Αστικά Κέντρα ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εισηγητής : Ρουσέτος Λειβαδάρος, ρ. ΜΜΜ 14 Ιανουαρίου 2008 Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα Σήµερα στην Ελλάδα σε σχέση µε τα όρια εκποµπής θορύβου, διατάξεις οριστασλιες, διαδικασίες ελέγχου κλπ

Διαβάστε περισσότερα

του Αστικού Θορύβου: ένα ισόπλευρο τρίγωνο δράσεων

του Αστικού Θορύβου: ένα ισόπλευρο τρίγωνο δράσεων ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιµετώπιση του Αστικού Θορύβου: ένα ισόπλευρο τρίγωνο δράσεων Γιάννης Κοτζαµπασάκης Μέλος.Σ. ΣΠΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 14 Ιανουαρίου 2008 Στόχοι Παρουσίασης Ησηµασία του προβλήµατος

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ 7: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΤΟΜΕΑΣ 7: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 7: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Προτεινόµενο µέτρο 1: «Σύσταση Υπηρεσίας Παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος» (Ινστιτούτο Περιβάλλοντος) Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Συνήγορος του Πολίτη Η ανάµιξη αλλά και η σύγκρουση των

Διαβάστε περισσότερα

Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο

Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο Ο θόρυβος αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Είναι μια μορφή ρύπανσης που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 30 Αυγούστου 2001 PE 304.678/35-46 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 35-46 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 304.678)

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6 Εισήγηση «Η ηχορύπανση στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Μέθοδοι και προτάσεις αντιµετώπισής της» Σήµερα η ηχορύπανση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (πράξεις 2016)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (πράξεις 2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (πράξεις 2016) ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ Α.Φ.Μ. ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ 898 792 2.210.121.178 Φορολογούμενοι, οι οποίοι άσκησαν ενδικοφανή προσφυγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Συνέδριο " ηµόσια Έργα" 19-21 Απριλίου 2005 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος.Σ. Αττικό Μετρό ΑΕ Επικ.Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ο θόρυβος που παράγουν οι διάφορες δραστηριότητες αποτελεί αυτό που λέμε περιβαλλοντικό θόρυβο το σύνολο των ανεπιθύμητων αλλά και επιβλαβών θορύβων που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜA: Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος

ΘΕΜA: Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

ΣΥΝ.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: ΣΥΝ.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: 1. Αγρινίου τηλ.: 26410-53595 2. Αθηνών τηλ.: 210-5130758 3. Αλεξανδρούπολης τηλ.: 25510-26448 4. Αλίμου τηλ.: 210-9963561 5. Αμυνταίου τηλ.: 23860-23224

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Σµύρνη, 25-5-2017 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. πρωτ: 15849 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14 Πληροφορίες: Γεωργίου Μαρία Τηλ: 213-2025851-853 Fax: 213-2025846

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1. Μία σύντομη εισαγωγή, στο πως αντιμετωπίζουμε εμείς ως Υ.ΠΕΧΩ.Δ.Ε. το πρόβλημα

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1. Μία σύντομη εισαγωγή, στο πως αντιμετωπίζουμε εμείς ως Υ.ΠΕΧΩ.Δ.Ε. το πρόβλημα ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Α. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΥΧΑΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Διεύθυνση ΕΑΡΘ Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµόζεται όµως ο Νόµος;; Αναφορικά µε την ηχορρύπανση από καταστήµατα υπάρχουν πάρα πολλές

Εφαρµόζεται όµως ο Νόµος;; Αναφορικά µε την ηχορρύπανση από καταστήµατα υπάρχουν πάρα πολλές ΠΡΟΣ - TOΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΥΡΓΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ -ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΥΠ) Στην Ελλάδα µια από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς Μη εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα)

ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα) ΣΥΝ.2 ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα).. /.. / 2019 Αρ. Πρωτ.:. Προς τη Διεύθυνση ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... Συγγενική σχέση με τον/τη μαθητή/τρια:..... Τηλέφωνο:.... E mail:.. του Μουσικού Σχολείου..... Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Στο ενημερωτικό σημείωμα που αποστέλλεται στον οφειλέτη του Ο.Α.Ε.Ε. του δίνεται η δυνατότητα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ιωάννης Ζιώµας, Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ Γιώργος Γιαννής, Πρόεδρος Αττικό Μετρό ΑΕ Βασιλική Τρύφωνα, /νση ΕΑΡΘ, ΥΠΕΧΩ Ε Βασιλική Σµυρνιούδη, /νση ΕΑΡΘ, ΥΠΕΧΩ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη Σύμφωνα με το ν. 3094/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΑΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης

Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης Δρ. Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος Διδάκτωρ Ακουστικής Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γενικός Διευθυντής Acoustic Science Ο.Ε. Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης Θεσμικό κενό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-6-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β/20.1/7439/464 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝ. ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή

Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή Θόρυβο λέµε τον ανεπιθύµητο ανθρωποδηµιούργητο ήχo ο οποίος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: 1. Αγρινίου τηλ.: 26410-53595 2. Αθηνών τηλ.: 210-5130758 3. Αλεξανδρούπολης τηλ.: 25510-26448 4. Αλίμου τηλ.: 210-9963561 5. Αμυνταίου τηλ.: 23860-23224

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου

Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου Πρόεδρος Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών Σ.Ε.Σ. Διευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ισχύουσες διατάξεις µε το Ν. 4070/12 για θέµατα αρµοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι.

Θέµα: Ισχύουσες διατάξεις µε το Ν. 4070/12 για θέµατα αρµοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. 17α/01/100/ΦΝ433.β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΥ ----- /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Δ Πληρ.: Ντασίου Σ., Ζοργιάννου

Διαβάστε περισσότερα

6/ 1 / / 8 /2014

6/ 1 / / 8 /2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 28 εκεµβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ:79086 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Κων Καραµανλή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing) 1

ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing) 1 ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΕΛ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ 2 ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΕΛ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 3 ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΕΛ ΚΟΜΜΩΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ O θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Το είδος των επιπτώσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τµήµα Ανατολικής Κρήτης Ηµερίδα Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Σήµερα, στην Αθήνα λειτουργούν 29 Σταθµοί Μετρό και 31 χλµ δικτύου των Γραµµών 2 & 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις προτεραιοποιημένες σύμφωνα με τη ΔΕΛ Β ΕΞ 2017/ Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

1. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις προτεραιοποιημένες σύμφωνα με τη ΔΕΛ Β ΕΞ 2017/ Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ.: Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017 ΠΟΛ. 1154 Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 210 4194249 50 56 FAX : 210 4194257 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Συνάντηση Εργασίας Ρύπανση και Αστικές Μεταφορές Αθήνα, 15 εκεµβρίου 2003 Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.:

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας Ειδικών ΥΠΕΧΩ Ε

Οµάδα Εργασίας Ειδικών ΥΠΕΧΩ Ε 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Βόλος, 24-27 Σεπτεµβρίου 2009 Στρατηγική για την Αστική Κινητικότητα σε θέµατα αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ Ε Γιώργος Γιαννής, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζουµε τις επενδύσεις

Συνεχίζουµε τις επενδύσεις Συνεχίζουµε τις επενδύσεις Συνεχίζουµε τις επενδύσεις. Νέες Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Ανατολ. Μακεδονία & Θράκη µέχρι σήµερα 35 εκ. 2014 2018 59 εκ. Κεντρική Μακεδονία µέχρι σήµερα 50 εκ. 2014 2018

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Προβληµάτων. Απαιτούµενες Υποδοµές µέχρι το Υλοποιηθείσες Υποδοµές. Στόχοι Παρεµβάσεων

Κατηγορία Προβληµάτων. Απαιτούµενες Υποδοµές µέχρι το Υλοποιηθείσες Υποδοµές. Στόχοι Παρεµβάσεων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1993-2003 1 ΤΟΜΕΑΣ 6 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΚΩΝ 1.1 Μεγάλα Πρόληψη Υποδοµές µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά πληθυσμιακό μέγεθος (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV και (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εν είναι δυνατή η εµφάνιση της εικόνας. Ίσως να µην επαρκεί η µνήµη του υπολογιστή για το άνοιγµα της εικόνας ή ίσως η εικόνα να έχει καταστραφεί. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξανά το αρχείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Η ιοίκηση του ΣΒΒΕ, ενόψει της σύγκλησης της επιτροπής για την αναµόρφωση της βιοµηχανικής νοµοθεσίας, κατέθεσε στον κ. Μ. Τζαφέρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης /20.07.2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Ηµερίδα Παράνοµες Μεταποιητικές ραστηριότητες στον Αστικό Ιστό Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής Εισηγητής: Ρουσέτος Λειβαδάρος Τρίτη 9 Νοεµβρίου 2004-11-04 Αθήνα, ΕΒΕΑ Ακαδηµίας

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Θέμα: Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4-3- 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TMHMA ΚΑΤ/ΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 Ταχ. Κώδικας: 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Περιβαλλοντικού Θορύβου στο χερσαίο µέτωπο της ΟΛΘ Α.Ε για το έτος 2015

Μετρήσεις Περιβαλλοντικού Θορύβου στο χερσαίο µέτωπο της ΟΛΘ Α.Ε για το έτος 2015 Μετρήσεις Περιβαλλοντικού Θορύβου στο χερσαίο µέτωπο της ΟΛΘ Α.Ε για το έτος 2015 Αθήνα, εκέµβριος 2015 24, Grigoriou E Environmental Measurements GR-14231 N. Ionia e-mail: info@alfameasurements.com Phone:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Ματθαίος Καρλαύτης, Λέκτορας Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, Λέκτορας Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ nbarkas@arch.duth.gr Ήχος και Θόρυβος μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αιτίες και στις συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Φ.437/ 1 /26937 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίµων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΕ ΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΚΩΔ. YΠΟΚ/ΜΑΤ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ 501 502 503 504 505 506 511 512 513 515 518 519 525 530 531 533 535 536 543

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «Εµπειρία και Αειφόρες Μεταφορές στην Αθήνα» Γεώργιος Ε. Στεργίου ιευθύνων Σύµβουλος Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., Μέλος Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. Βασικός πυλώνας των πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης είναι η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση της /120β/Τ.& Ε.Φ./ κοινής υπουργικής απόφασης»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση της /120β/Τ.& Ε.Φ./ κοινής υπουργικής απόφασης» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1024962-282 ΕΤΟΣ: 2004 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Α.ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. /ΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ-Τµήµα Α 2. /ΝΣΗ Φ.Π.Α.- Τµήµα Α 3. /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τµήµατα Α & Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ήµαρχο Πεντέλης κ. ηµήτριο Στεργίου Καψάλη 2. Θεµατική Αντιδήµαρχο κα. Αρχοντία Μπούσουλα - Χάνου

1. ήµαρχο Πεντέλης κ. ηµήτριο Στεργίου Καψάλη 2. Θεµατική Αντιδήµαρχο κα. Αρχοντία Μπούσουλα - Χάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 07.03.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 5223 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ Ταχ. /νση: Καλαµβόκη 2α Προς: Τηλ: 213 2050000 Fax: 210 6137497 Τους

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Λ. Μεγαρίδος 124, Ασπρόπυργος ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ: Λ. Μεγαρίδος 124, Ασπρόπυργος ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: Προς: ΕΑΙΤΥ - ιευθυντή κο Σπυράκη

Α.Π.: Προς: ΕΑΙΤΥ - ιευθυντή κο Σπυράκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περιάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 230/93 Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (ΦΕΚ 94/Α/15-06-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. Είδος Νομός Πόλη ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. Είδος Νομός Πόλη ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Το δίκτυο διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο Οδοντιατρικών Κέντρων/Οδοντιατρείων στις πρωτεύουσες των περισσοτέρων νομών της Ελλάδας, καθώς και εκτεταμένο δίκτυο Οδοντιατρικών Κέντρων / Οδοντιατρείων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Προτεινόµενη δράση 3.1: «Ενεργοποίηση και συµµετοχή πολιτών» Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση του µέτρου Α) Ενηµέρωση πολιτών και φορέων εκπροσώπησής

Διαβάστε περισσότερα

Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου

Κεραίες: Κεραίες κινητής τηλεφωνίας Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Το πρόβληµα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας έχει διογκωθεί ανησυχητικά µε επικίνδυνες προεκτάσεις για τη δηµόσια υγεία. Οι εταιρίες κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 110ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/10/2014 13:00 50 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 24/10/2014 9:00 22 3 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2014 9:00 37 4 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 / 1 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/3/οικ. 669/47 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Α - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ:70/B

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή οδοστρώµατος οδού Καραολή και ηµητρίου ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) Σεπτέµβριος 2018 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα