Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας"

Transcript

1 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη της πόλης Αγγελική Κοψαχείλη Γενική Γραμματέας, ΣΕΣ Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

2 Μεταφορές και Περιβάλλον: η αστική διάσταση Η αυξημένη πυκνότητα πληθυσμού και η συνεπαγόμενη αύξηση μετακινήσεων και κυκλοφορίας στις πόλεις αποτελούν αιτίες γένεσης θετικών αλλά και προβληματικών χαρακτηριστικών του αστικού τρόπου διαβίωσης. Οι βασικές πτυχές του περιβάλλοντος που επηρεάζονται εντονότερα από τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία στις πόλεις, είναι: η ποιότητα της ατμόσφαιρας, το ακουστικό περιβάλλον, οι κλιματικές παράμετροι και η ενεργειακή κατανάλωση 2

3 Υφιστάμενη κατάσταση και τάσεις στην Αθήνα Η κυκλοφορία του πληθυσμού και των αγαθών αποτελούν μια μόνο ομάδα αιτιών παραγωγής περιβαλλοντικών πιέσεων. Οι συνδεόμενες με τα αίτια αυτά πιέσεις βαίνουν διαρκώς εντεινόμενες Η Αθήνα συγκεντρώνει 35% του πληθυσμού της χώρας και το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού Αυξανόμενη οικονομική ανάπτυξη Πιέσεις σε θέματα πρόσβασης και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης Αύξηση των μετακινήσεων οι καθημερινές μετακινήσεις στην Αθήνα είναι περίπου εκτιμάται ότι θα φτάσουν τις τα επόμενα έτη το % θα αφορά μετακινήσεις από/ προς την εργασία, σε ώρα αιχμής Ραγδαία αύξηση του δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. 3

4 Προβλήματα Κινητικότητα Τα πιο συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα: κυκλοφοριακή συμφόρηση μη-ικανοποιητική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, δυσχερείς μετακινήσεις πεζή και με ποδήλατα κ.ά. Αυτά τα προβλήματα έχουν πολλές επιπτώσεις, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι η ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση, η μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση και συνολικά η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής 4

5 Προβλήματα Ατμοσφαιρική ρύπανση Στις διαχρονικές τάσεις στην εξέλιξη της ποιότητας του αέρα, διαφαίνονται αργά αλλά σταθερά βήματα βελτίωσης. λόγω λειτουργίας μέσων σταθερής τροχιάς αλλά και διευκόλυνσης της κυκλοφορίας ΜΜΜ Σχετικά με τις συγκεντρώσεις κύριων ρύπων σήμερα (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008) των SO 2, Pb και CO κινούνται σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα των οριακών τιμών του βενζολίου, παρότι δεν υπερβαίνουν την ενδεικτική τιμή, κινούνται σε επίπεδα που προϊδεάζουν για υπερβάσεις των νέων οριακών τιμών που θα ισχύσουν από το έτος για το O 3 καταγράφονται υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης, κατά κύριο λόγο στα προάστια για το NO 2 παρουσιάζονται υπερβάσεις της ενδεικτικής μέσης ετήσιας τιμής και αναμένεται υπέρβαση και των ορίων του τα αιωρούμενα σωματίδια με μέση αεροδυναμική διάμετρο έως 10 μm (PM 10 ) παρουσιάζουν υπερβάσεις των ορίων της νέας Οδηγίας 5

6 Προβλήματα Θόρυβος Ο περιβαλλοντικός θόρυβος ενδημεί και συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την κυκλοφορία (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008). Υπολογίζεται πως το 5% των αυτοκινήτων και το 40% των δικύκλων που κυκλοφορούν στην Αττική εκπέμπουν στάθμες θορύβου υψηλότερες από τις επιτρεπόμενες. Στις λεωφόρους της πρωτεύουσας με πυκνή κυκλοφορία, η μέση στάθμη θορύβου κινείται στα επίπεδα των 81 db(a). Το Ι.Χ. παράγει θόρυβο db(a), το λεωφορείο db(a), ενώ το τραμ μόλις db(a). Σημ.: από τα 70 στα 90 db(a) ο θόρυβος είναι σχεδόν τετραπλάσιος. Επιπλέον η διάχυτη εκπομπή του κυκλοφοριακού θορύβου, καθιστά δυσχερέστερο τον έλεγχο, σε σύγκριση με τις σταθερές πηγές θορύβου 6

7 Προβλήματα Κλιματική αλλαγή Στις μετακινήσεις μέσα στην πόλη, υπολογίζεται ότι για κάθε χιλιόμετρο που διανύεται με Ι.Χ. εκπέμπονται περίπου 134 g CO 2 eq. Εάν το ίδιο χιλιόμετρο διανυθεί με λεωφορείο, οι εκπομπές μειώνονται κάτω από το μισό, στα 64 g CO 2 eq. (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008) Η παραγωγή CO 2 ανά μεταφερόμενο επιβάτη Ι.Χ. είναι 5-πλάσια από αυτήν που αντιστοιχεί σε ένα μεταφερόμενο επιβάτη του Μετρό (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 2008). Πέραν των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που επηρεάζουν το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εκπομπές της κυκλοφορίας επηρεάζουν επίσης και το μικροκλίμα των πόλεων. 7

8 Προβλήματα Ενεργειακή κατανάλωση Στην Ελλάδα οι μεταφορές συμμετέχουν με 38% στην συνολική ενεργειακή κατανάλωσης αφορά στη συνολική κατανάλωση ενέργειας από τις μεταφορές στην πόλη τα ΙΧ συμμετέχουν με 61%, τα λεωφορεία με 1%, το μετρό με 1% και άλλες χρήσεις/δημόσια οχήματα με 37%. Η κατανάλωση ενέργειας, ανά μεταφερόμενο επιβάτη Ι.Χ είναι 7-10 φορές περισσότερη από το μεταφερόμενο επιβάτη με Μ.Μ.Μ. ειδικά σε σχέση με το Μετρό είναι 18,5 φορές περισσότερη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις Διεθνών Οργανισμών, κάθε ΙΧ που δεν παράγεται μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά kWh.

9 Διαπιστώσεις/ Προβληματισμοί Το πρόβλημα υφίσταται σε νούμερα! στις πόλεις, η οδική κυκλοφορία ευθύνεται για το 40% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, για το 70% των εκπομπών άλλων ρύπων (Ε.Ε., 2007) Το μεγαλύτερο μέρος της ενεργειακής κατανάλωσης στις μεταφορές αφορά τις οδικές μεταφορές Άρα η περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη των πόλεων, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία και γενικά βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, απαιτεί ουσιαστικά μια περιβαλλοντική πολιτική συγκοινωνιακού σχεδιασμού για μια «συμπαγή» πόλη (Ε.Ε., 2007). η οποία θα βασισθεί σε ένα ιεραρχημένο συνδυασμό πολλών μέτρων (ήπια έως ριζοσπαστικά) και η οποία θα εξασφαλίζει αυξημένη γενική πρόσβαση και κινητικότητα, μειώνοντας την εξάρτηση από το αυτοκίνητο, περιορίζοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση και συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. 9

10 Προτάσεις Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης Πολιτικής Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Όραμα Στόχοι Στρατηγικές Μέτρα μια Πολιτική για την Αειφορία και τη Βιώσιμη Κινητικότητα 10

11 Όραμα & Στόχοι Όραμα;.. αειφόρος ανάπτυξη και βιώσιμη κινητικότητα Κύριος στόχος: η όποια παρέμβαση να βασίζεται στο σχήμα αποτελεσματικότητα - ασφάλεια περιβάλλον - ισότητα και να είναι ανθρωποκεντρική Επιμέρους στόχοι: Η εκλογίκευση της χρήσης του Ι.Χ. Η προνομιακή αντιμετώπιση των ΜΜΜ και η προώθηση της χρήσης τους Η απόδοση χώρου στις Ήπιες Μορφές Μετακίνησης Η ενίσχυση της διατροπικότητας Η καλύτερη πληροφόρηση των μετακινούμενων Η ενίσχυση της ασφάλειας στις αστικές μετακινήσεις 11

12 Στρατηγικές Διαχείριση της ζήτησης, ώστε να αξιοποιείται σωστά η συγκοινωνιακή υποδομή της πόλης. με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τιμολογήσεις, απαγορεύσεις, έξυπνες επιλογές και προώθηση τεχνολογίας, Αύξηση της ικανότητας των υποδομών με έμφαση στην ανάπτυξη υποδομών ΜΜΜ και υποδομών πεζών και ποδηλάτων αλλά και δευτερευόντως με ανάπτυξη οδικών υποδομών και υποδομών Ι.Χ. πάντα σε συνδυασμό με έλεγχο των χρήσεων γης που αναπτύσσονται ή αλλάζουν. 12

13 Διαχείριση της ζήτησης - Μέτρα (1) Ρυθμίσεις Προνομιακή κυκλοφορία ΜΜΜ (λεωφορείων, τρόλεϊ, τραμ) Με πλήρη διαχωρισμό των λωρίδων κυκλοφορίας τους Προτεραιότητα στο σύστημα σηματοδότησης (πράσινο κύμα) σε σημαντικούς διαδρόμους/κόμβους Αύξηση χωρητικότητας δρομολογίων ΜΜΜ (λεωφορεία) Οχήματα υψηλής χωρητικότητας Δρομολόγια express Αναδιάρθρωση δρομολογίων ΜΜΜ Αύξηση διατροπικότητας Σταθμοί Μετεπιβίβασης (park-and-ride, kiss-and-ride) Χώροι στάθμευσης ποδηλάτων σε σταθμούς Μετρό και Προαστιακού Οικονομικά κίνητρα χρήσης Μ.Μ.Μ. Ενιαίο σύστημα τιμολόγησης στα ΜΜΜ Μειωμένα εισιτήρια ΜΜΜ κατά μήκος κορεσμένων διαδρομών 13

14 Διαχείριση της ζήτησης - Μέτρα (2) Τιμολόγηση Ελεγχόμενη στάθμευση Ολοκλήρωση εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο Αθηναίων Επέκταση του συστήματος και σε άλλους Δήμους Τιμολόγηση Ι.Χ. σε συγκεκριμένες περιοχές ή άξονες κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή ημέρες, ανάλογα με την υφιστάμενη κυκλοφορία (δυναμική πληροφόρηση) για συγκεκριμένους τύπους/πληρότητα οχημάτων ανάλογα με την περιβαλλοντική επιβάρυνση του οχήματος 14

15 Διαχείριση της ζήτησης - Μέτρα (3) Περιορισμοί/Απαγορεύσεις Κατάργηση πλειοψηφίας αδειών κυκλοφορίας στο δακτύλιο Νέοι περιορισμοί κυκλοφορίας Ι.Χ. σε συγκεκριμένες περιοχές ή άξονες κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή ημέρες, ανάλογα με την υφιστάμενη κυκλοφορία (δυναμική πληροφόρηση) για συγκεκριμένους τύπους/πληρότητα οχημάτων ανάλογα με την περιβαλλοντική επιβάρυνση του οχήματος 15

16 Διαχείριση της ζήτησης - Μέτρα (4) Έξυπνες επιλογές Υποκατάσταση της μετακίνησης για εργασία (telecommuting, teleconferencing) για ψώνια (e-shopping) Ευέλικτο ωράριο Car-pooling Νέες τεχνολογίες Συστημάτων μεταφορών Αύξηση διαλειτουργικότητας των ΜΜΜ (συντονισμός συστημάτων) Υπηρεσίες Πληροφόρησης των Μετακινουμένων (για κυκλοφορία ή/και στάθμευση) Οχημάτων Καυσίμων 16

17 Αύξηση της ικανότητας των υποδομών - Μέτρα Υποδομές ΜΜΜ Επεκτάσεις Υφιστάμενων Γραμμών Μέσων Σταθερής Τροχιάς Κατασκευή Νέων Γραμμών Μέσων Σταθερής Τροχιάς Προμήθεια Τροχαίου Υλικού και Λεωφορείων Υποδομές για πεζούς και ποδήλατα Αναβάθμιση πεζοδρομίων Δημιουργία πεζοδρόμων ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας Δημιουργία ποδηλατοδρόμων Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Απαγόρευση Παράνομης Στάθμευσης Μονοδρομήσεις Απαγορεύσεις Στροφών 17

18 Συμπεράσματα Τα προτεινόμενα μέτρα συνδυάζουν όλες τις πιθανές απαντήσεις για την αντιμετώπιση της επερχόμενης συμφόρησης και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης Απαιτείται ιεράρχηση τους και φυσικά συνδυασμός τους -όχι αποσπασματική εφαρμογή-, δυναμικά προσαρμοζόμενος στις αλλαγές του συγκοινωνιακού συστήματος. Επιπλέον απαιτούνται: πολιτική βούληση αλλά και νομικό πλαίσιο χρηματοδότηση η υποστήριξη και αποδοχή του κόσμου συνεργασία και εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων Αξιολόγηση (ex-ante κι όχι ex-post) Αναπόφευκτα όλα αυτά θα οδηγήσουν στην μείωση της συμφόρησης και των διανυόμενων οχηματοχιλιομέτρων με Ι.Χ. και κατ επέκταση στην εξοικονόμηση ενέργειας και παρεπόμενη ελάττωση του περιβαλλοντικού κόστους (ατμοσφαιρικοί ρύποι, θόρυβος, κλιματική αλλαγή. 18

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Μαρία Ζαρκαδούλα Κ.Α.Π.Ε. Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου 2010

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Μαρία Ζαρκαδούλα Κ.Α.Π.Ε. Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου 2010 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Προκλήσεις και δυνατότητες Μαρία Ζαρκαδούλα Γρηγόρης Ζωίδης Κ.Α.Π.Ε. Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015 Τοπιικό πρόγραμμα δράσης γιια το περιιβάλλον 2011 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1- Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης... 4 2- Δυνατότητες και υφιστάμενα περιβαλλοντικά ζητήματα... 8 3- Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Γραμματεία Μεταφορών Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.1. Γενικά - Εισαγωγή...2 A.1.1 Η θεωρητική βάση του Προγράμματος Εξοικονομώ...2 A.1.2 Γενικά για το περπάτημα και το ποδήλατο...3 Α.2. Τα οικονομικά, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Παραδοτέο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMMISSION Programme «LIFE+2007» Developing Local Plans for Climate Change Mitigation by 2020 (CLIM LOCAL2020) LIFE07 ENV/GR/000282 ACTION 3

EUROPEAN COMMISSION Programme «LIFE+2007» Developing Local Plans for Climate Change Mitigation by 2020 (CLIM LOCAL2020) LIFE07 ENV/GR/000282 ACTION 3 EUROPEAN COMMISSION Programme «LIFE+2007» Developing Local Plans for Climate Change Mitigation by 2020 (CLIM LOCAL2020) LIFE07 ENV/GR/000282 ACTION 3 Presentation of GHG Emission Reduction Measures SWOT

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Πολιτικής για το Αστικό Περιβάλλον. Μεταφορές

Πρόταση Πολιτικής για το Αστικό Περιβάλλον. Μεταφορές Πρόταση Πολιτικής για το Αστικό Περιβάλλον Θ. Βλαστός Καθηγητής Ε.Μ.Π. 2009 Μεταφορές Προς ένα νέο πολιτισµό για τις αστικές µετακινήσεις Α. Η υφιστάµενη κατάσταση Στην ελληνική πόλη όλοι οι δείκτες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007 Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α.......................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 Αντώνης Σταθόπουλος - ΕΜΠ, Γιώργος Γιαννής - ΕΜΠ, Μιχάλης Αναστασάκης - ΕΡΓΟΣΕ, Μαθιός Καρλαύτης - ΕΜΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΥΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΜ

ΕΜΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΥΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλεγόµενα Εισαγωγή 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.1. Στρατηγικός σχεδιασµός για τη διαχείριση των µετακινήσεων 1.1.1. Η αθηναϊκή εµπειρία 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2. «Περιγραφή Βέλτιστων Πρακτικών ΣΕΜ» ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2. «Περιγραφή Βέλτιστων Πρακτικών ΣΕΜ» ΔΙΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2 «Περιγραφή Βέλτιστων Πρακτικών ΣΕΜ» ΔΙΑΥΛΟΣ «Δημιουργία και αξιολόγηση ενιαίας μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων ευφυών μεταφορών (ΣΕΜ) για νησιωτικές πόλεις μεσαίου μεγέθους»

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 Πίνακας Περιεχοµένων Κεφάλαιο Αρ. Σελίδας Περίληψη ii 1. Εισαγωγή 1 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 4. Βιώσιµη Κατανάλωση και Παραγωγή 25 5. Προστασία και ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: κα. ΘΕΟΧΑΡΗ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:17.35 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 20.40 ΘΕΜΑ: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ 16:30-17:00

Διαβάστε περισσότερα

ήμος Λεμεσού Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020

ήμος Λεμεσού Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020 ήμος Λεμεσού Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020 Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020 Η αναφορά εκπονήθηκε από την Stratagem Energy Ltd σε συνεργασία με το ήμο Λεμεσού. Σεπτέμβριος 2013 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο. Ερευνητικό Πρόγραμμα:

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο. Ερευνητικό Πρόγραμμα: Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ & Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Α Θ Η Ν Α Σ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Κοσμάς Αναγνωστόπουλος Συγκοινωνιολόγος-Πολεοδόμος MSc Συνεργατική Σχεδιασμού CPD email: anakosmas@gmail.com τηλ.: 6944120761 δ/νση: Ταξίλου 47, 15771 Ζωγράφου Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2o Παραδοτέο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

22 Σεπτεµβρίου Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο Πέρα από το αυτοκίνητο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η άποψη της Greenpeace

22 Σεπτεµβρίου Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο Πέρα από το αυτοκίνητο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η άποψη της Greenpeace 22 Σεπτεµβρίου Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο Πέρα από το αυτοκίνητο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η άποψη της Greenpeace Σχεδόν ένα νέο αυτοκίνητο κάνει την εµφάνισή του στους δρόµους κάθε δευτερόλεπτο: 4.000 την

Διαβάστε περισσότερα