11/08/2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11/08/2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ Α.Ε., ΑΠΟ ΤΗΝ Ο Ο ΑΧΑΡΝΩΝ 313-Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ο Ο ΚΟΛΩΝΟΥ -14-ΑΘΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ 50 & ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Αριθµ. ιακήρυξης Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης A.E. ΕΛΟΤ A.E. Μεταφορά των γραφείων και των εργαστηρίων του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.) από την οδό Αχαρνών 313 Κ. Πατήσια και την οδό Κολωνού -14 Αθήνα στη λεωφόρο Κηφισού 50 & Σπερχειάδος στην Αθήνα. Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε. ΕΛΟΤ ΑΕ Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε. ΕΛΟΤ ΑΕ Λ. Κηφισού & Σπερχειάδος 50-Περιστέρι Αττικής Έργο Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ πλέον ΦΠΑ 23% ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Από 01/09/ /09/2010 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 11/08/2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΑΕ Αχαρνών 313, ΑΘΗΝΑ 5 ος όροφος-πρωτόκολλο Γ. Ανταράκη Τηλ.: Fax:

2 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ Α.Ε., ΑΠΟ ΤΗΝ Ο Ο ΑΧΑΡΝΩΝ 313-Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ο Ο ΚΟΛΩΝΟΥ -14-ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ Ο Ο ΚΗΦΙΣΟΥ 50 & ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΟΤ Α.Ε.» ή «ΕΛΟΤ» συστήθηκε µε το Προεδρικό ιάταγµα 155/97 (ΦΕΚ 131/Α/ ) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εκπόνηση και η διάδοση των προτύπων, η απονοµή ελληνικών σηµάτων συµµόρφωσης, η πιστοποίηση συστηµάτων ποιότητας, η χορήγηση πιστοποιητικών συµµόρφωσης, περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η διενέργεια εργαστηριακών δοκιµών αποτελούν µερικές από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.) επαναπροκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την µεταφορά όλου του εξοπλισµού και κινητών πραγµάτων των γραφείων του από την οδό Αχαρνών 313 Κ. Πατήσια και των εργαστηρίων του από την οδό Κολωνού -14 στην λεωφόρο Κηφισού 50 και Σπερχειάδος στο Περιστέρι Αττικής. Οι ενέργειες του Αναδόχου της µεταφοράς των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι πλήρεις και ολοκληρωµένες προκειµένου να µεταφερθούν αυτές, τακτοποιηθούν και λειτουργήσουν εντός του προβλεπόµενου χρονικού ορίου. ηλαδή ο ανάδοχος θα κατεβάσει από το κτίριο, θα φορτώσει στο φορτηγό αυτοκίνητο, θα µεταφέρει µε ασφάλεια όλα τα αντικείµενα του Παραρτήµατος Α, τα οποία θα είναι ήδη συσκευασµένα από τον ΕΛΟΤ (πλην των φωτοτυπικών µηχανηµάτων, των Η/Υ, εκτυπωτών, fax και του συστήµατος τηλεδιάσκεψης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) τα οποία θα συσκευάσει ο ανάδοχος), στη συνέχεια θα τα εκφορτώσει, θα τα ανεβάσει στο νέο κτίριο και θα τα τοποθετήσει στις ακριβείς θέσεις και σηµεία που θα του υποδείξει ο ΕΛΟΤ. Οι υπηρεσίες του ΕΛΟΤ Α.Ε. που πρόκειται να µεταστεγασθούν είναι οι εξής: 1. Όλος ο εξοπλισµός των γραφείων του ΕΛΟΤ Α.Ε. από το πενταόροφο κτίριο της οδού Αχαρνών 313 Κ. Πατήσια στους 3 ορόφους, δώµα και τα 2 υπόγεια του κτιρίου επί της Λ. Κηφισού 50 και Σπερχειάδος. 2. Όλος ο εργαστηριακός εξοπλισµός των εργαστηρίων του ΕΛΟΤ Α.Ε. από τον 2 Ο όροφο της οδού Κολωνού -14-Αθήνα στο 1 Ο και 2 Ο υπόγειο του κτιρίου επί της Λ. Κηφισού 50 και Σπερχειάδος.

3 Απαραίτητα θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν τηλεσκοπικοί γερανοί ανυψωτικής ικανότητας 2 τόνων ειδικά για τα βαριά µηχανήµατα του εργαστηριακού εξοπλισµού. Για την διακίνηση των προς µεταφορά µηχανηµάτων εσωτερικά στους χώρους των εργαστηρίων απαιτείται περονοφόρο όχηµα ή χειροκίνητο όχηµα (κλαρκ). Σηµειώνεται ότι στο νέο κτίριο υπάρχει ράµπα οχηµάτων από την οδό Σπερχειάδος η οποία οδηγεί στο 1 ο υπόγειο του κτιρίου. Στο κτίριο υπάρχουν 3 ανελκυστήρες ήτοι: Α-ένας µεγάλος 3 τόνων χωρητικότητας ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου, ο οποίος έχει πρόσβαση από την οδό Σπερχειάδος (προς το ισόγειο του κτιρίου), και ο οποίος έχει διαδροµή από το Β υπόγειο έως το αίθριο του 3 ου ορόφου. Επίσης η πρόσβαση του ανελκυστήρα µπορεί να γίνει από την ράµπα που οδηγεί στο 1 ο υπόγειο. Β-ένας 600 kg. χωρητικότητας 8 ατόµων διαδροµής από Β υπόγειο µέχρι και 3 Ο όροφο Γ-ένας 250 kg χωρητικότητας 3 ατόµων διαδροµής από το ισόγειο µέχρι και το δώµα. µε τα οποία είναι δυνατή η µεταφορά των αντικειµένων από το 1 ο υπόγειο του νέου κτιρίου. Το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α όπου αναφέρεται ο κύριος εξοπλισµός που θα µεταφερθεί και εγκατασταθεί στο νέο κτίριο. Σηµειώνεται ότι το εν λόγω παράρτηµα Α δεν αναφέρει λεπτοµερώς όλα τα αντικείµενα προς µεταφορά. Πλήρης εικόνα του αντικειµένου του διαγωνισµού είναι υποχρεωτικό να αποκτηθεί µε επιτόπια επίσκεψη του υποψηφίου αναδόχου, όπως αναφέρεται παρακάτω, πριν την υποβολή της προσφοράς του, λαµβανοµένων δηλαδή υπ όψιν όλων των ιδιαιτεροτήτων της µεταφοράς των κινητών πραγµάτων. Στα πλαίσια αυτά καλείστε, εφόσον επιθυµείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισµένο φάκελο το αργότερο µέχρι την 11/08/2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.30, στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ Α.Ε. Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ Αθήνα. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.1 Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/08/2010, Τετάρτη και ώρα π.µ. Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο στην αναθέτουσα Αρχή, στη διεύθυνση: Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΑΕ Αχαρνών 313, ΑΘΗΝΑ

4 5 ος όροφος-πρωτόκολλο µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας µέχρι την παραπάνω ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του προσφέροντος. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία, δεν θα λαµβάνονται υπόψη, και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 3.2 Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΟΤ Α.Ε.» β. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης ( ιακήρυξη ) γ. τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν : α. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, β. Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα του προσφέροντος, γ. Ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της προκήρυξης, δ. σφραγισµένο υποφάκελο, στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο µαζί µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. 3.3 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Προµηθειών. Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους της διακήρυξης. 3.4 Η προσφορά θα δίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται στη συνηµµένη τεχνική περιγραφή θα αφορά δε την υλοποίηση της ανάθεσης µε πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας. ιευκρινίζεται ότι η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ. Ο αναλογούν ΦΠΑ Θα αναγράφεται ξεχωριστά. Όλα τα ποσά θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. 3.5 Η πληρωµή γίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω και πάντως µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την προσκόµιση του σχετικού τιµολογίου και την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τα µέλη της Επιτροπής Παραλαβής (πρωτόκολλο παραλαβής).

5 3.6 Προσφορές που, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την διακήρυξη ή /και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 3.7 Πέραν αυτών ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωµα για την εφαρµογή των προβλεπόµενων στον Κανονισµό Προµηθειών του ΕΛΟΤ γενικών κυρώσεων, περιλαµβανοµένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου, δηλαδή σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή πληµµελούς εκτέλεσης των συµφωνηθέντων. 4. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. Στο συγκεκριµένο φάκελο τοποθετείται Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται: ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου για οποιαδήποτε λόγο, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του ΕΛΟΤ Α.Ε., ιδίως της αναβολής ή της µαταίωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης ή της κρίσης της Επιτροπής Προµηθειών. Ότι προσήλθε και έκανε επιτόπια διαπίστωση του αντικειµένου της υπό προκήρυξη µετεγκατάστασης και έχει λάβει γνώση αυτού. Πελατολόγιο και προηγούµενη εµπειρία σε µεταφορά εξειδικευµένου εξοπλισµού και µετεγκατάσταση κτιρίων. Υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη των µεταφεροµένων ειδών σε περίπτωση ζηµίας/ατυχήµατος, η αποζηµίωση της οποίας θα εκχωρείται στον ΕΛΟΤ. 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαµηλότερη τιµή. 5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφορά πρέπει να συνταχθεί στο σύνολο της στην ελληνική γλώσσα. Αλλοδαποί οίκοι µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους στην αγγλική, µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική Ο ανάδοχος µαζί µε την προσφορά του θα υποβάλει πλήρη και αναλυτική περιγραφή του έργου. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6 Η πληρωµή θα γίνει σε τριάντα (30) ηµέρες από την οριστική παραλαβή, η οποία θα πιστοποιηθεί από τη Επιτροπή Παραλαβής του ΕΛΟΤ. Κατά την πληρωµή µαζί µε το τιµολόγιο θα υποβληθούν στον ΕΛΟΤ όλα τα προβλεπόµενα από τον Νόµο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 7.1 Αν δεν προσέλθει ή παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία µεταστέγασης και το έργο δεν εκτελεστεί καλώς ή δεν έχει ολοκληρωθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα καθυστέρησης ποσοστό 1% επί του συµβατικού τιµήµατος του έργου. Σε περίπτωση κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας, ο ΕΛΟΤ δύναται, κατά την κρίση του, να παρακρατήσει από το οφειλόµενο στον προµηθευτή τίµηµα το αντίστοιχο ποσό της ποινικής ρήτρας. 7.2 Αν προκληθεί οποιαδήποτε ζηµία-καταστροφή στα µεταφερόµενα αντικείµενα από υπαιτιότητα του µεταφορέα τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώσει τον ΕΛΟΤ για την ζηµία που υπέστη εξαιτίας της πληµµελούς εκτέλεσης ή µη εκτέλεσης των συµφωνηθέντων. 8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 8.1 Ο ΕΛΟΤ δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και δικαιούται να το αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη συµµετοχή τους. 8.2 Οι όροι της συνεργασίας του ΕΛΟΤ Α.Ε. µε τον Ανάδοχο που τελικά θα επιλεγεί, θα προσδιοριστούν ειδικότερα στη σχετική σύµβαση. 9. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ιαγωνισµός διέπεται κατά σειρά ισχύος από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και από τον Κανονισµό Προµηθειών του ΕΛΟΤ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οποιαδήποτε διαφορά, που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή τη σύµβαση που θα καταρτισθεί, θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των ικαστηρίων της Αθήνας. Χρήστος Π. Ζακολίκος ιευθύνων Σύµβουλος

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 313-Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 1 Φωτοτυπικό-Εκτυπωτικό µηχάνηµα µεγάλο XEROX Print on demand 1 Α ΟΡΟΦΟΣ /ΝΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 Γραφείο 23 2 Ερµάριο µεγάλο 20 3 Ερµάριο µικρό 38 4 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 13 5 Καρέκλες 48 6 Πολυθρόνα 1 7 Εκτυπωτής 7 8 Τραπέζι µεγάλο 3 9 Φωτοτυπικό µηχάνηµα µεγάλο 3 10 Fax 1 11 Ψυγείο µικρό 1 Χαµηλό διαχωριστικό µε τζάµι 23 /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 Γραφείο 6 2 Ερµάριο µεγάλο 7 3 Ερµάριο µικρό 17 4 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6 5 Καρέκλες 9 6 Πολυθρόνα 1 7 Εκτυπωτής 2 8 Ψυγείο µεγάλο 1

8 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 Γραφείο 2 2 Ερµάριο µεγάλο 1 3 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1 4 Καρέκλες 4 5 Τηλεφωνικό κέντρο 1 Β ΟΡΟΦΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 Γραφείο 9 2 Ερµάριο µεγάλο 8 3 Ερµάριο µικρό 26 4 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 8 5 Καρέκλες 28 6 Εκτυπωτής 4 7 Τραπέζι µεγάλο 2 8 Φωτοτυπικό µεγάλο 2 9 Συρταριέρες µικρές 3 10 Ραφιέρες µεγάλες 2 11 Ψυγείο µικρό 1 Τραπέζι τηλεόρασης 1 13 Τραπέζι µικρό 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 Γραφείο 3 2 Βιβλιοθήκες µεγάλες µεταλλικές 1 m*1 m 45 3 Ερµάριο µεγάλο 5 4 Ερµάριο µικρό 3 5 Βιβλιοθήκες ξύλινες 5 6 Εκθετήρια 14 7 Πάγκοι 11 m 8 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3 9 Καρέκλες Εκτυπωτής 1 11 Τραπέζι µεγάλο 6 ράφια 100

9 13 Ντουλάπα µεγάλη φύλαξης αντικειµένων 1 14 Συνθετικό µηχάνηµα τυπογραφείου 1 15 Τηλεόραση 1 16 Ανεµιστήρες 2 17 Πόρτες 4 18 χωρίσµατα 2 19 Ντουλάπι touch screen 1 20 Πολυθρόνες 3 21 Τραπέζι µικρό 1 22 Συρταροθήκες 5 Γ ΟΡΟΦΟΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1 Γραφείο 22 2 Ερµάριο µεγάλο 13 3 Ερµάριο µικρό 28 4 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 10 5 Καρέκλες 28 6 Εκτυπωτής 4 7 Τραπέζι µεγάλο 2 8 Καναπές διθέσιος 1 9 Πολυθρόνες 5 10 Τραπέζι µικρό 4 11 Φωτοτυπικό µηχάνηµα 1 fax 1 13 Ψυγείο µικρό 1 ΤΜΗΜΑ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 Γραφείο 9 2 Ερµάριο µεγάλο 9 3 Ερµάριο µικρό 4 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3 5 Καρέκλες 6 Εκτυπωτής 1

10 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- COMPUTER ROOM 1 Γραφείο 11 2 Ερµάριο µεγάλο 3 Ερµάριο µικρό και συρταριέρες 39 4 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 15 5 Καρέκλες 25 6 Εκτυπωτής 1 7 Τραπέζι µεγάλο 5 8 Τραπέζι µικρό 2 9 Πολυθρόνες 2 10 Φωτοτυπικό 1 11 Μεταλλικές συρταριέρες 2 Χαµηλό διαχωριστικό µε τζάµι 4 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΝΣΗΣ 1 Ράφι dexion 81 ΟΡΟΦΟΣ /ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 Γραφείο 26 2 Ερµάριο µεγάλο 17 3 Ερµάριο µικρό 41 4 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 16 5 Καρέκλες 42 6 Εκτυπωτές µικροί (Επιτραπέζιοι) 3 7 Τραπέζι µεγάλο 3 8 Τραπέζι µικρό 3 9 Φωτοτυπικό µηχάνηµα 1 10 fax 1 11 ιαχωριστικό χαµηλό µε τζάµι 18 ΑΠΟΘΗΚΗ /ΝΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 Τροχήλατο αρχείο αποθήκης ΙΠ 4 2 Σταθερό αρχείο αποθήκης ΙΠ 2

11 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ 1 γραφείο 1 2 Ερµάριο µεγάλο 2 3 Καρέκλες 9 4 Τραπέζι µεγάλο 2 5 Σύστηµα τηλεδιάσκεψης 1 Ε ΟΡΟΦΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 γραφείο 10 2 Γραφείο µεγάλο ιοίκησης 2 3 Ερµάριο µεγάλο 27 4 Ερµάριο µικρό 9 5 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 6 Καρέκλες 21 7 Εκτυπωτής 1 8 Τραπέζι µεγάλο 4 9 Τραπέζι µικρό 6 10 Πολυθρόνες µικρές Πολυθρόνες µεγάλες Συρταριέρες 2 13 Αρχειοθήκες 3 14 Φωτοτυπικά 2 15 Τηλεόραση 1 16 Τραπεζάκι τηλεόρασης 1 17 Καναπές διθέσιος 4 18 Fax 1 19 Ντουλάπα µεγάλη µεταλλική-χρηµατοκιβώτιο 1 20 Ψυγείο µεγάλο 1 ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Ράφι dexion 56

12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΟΤ /ΝΣΗ ΕΡ 1 γραφείο 2 Ερµάριο µεγάλο 15 3 Ερµάριο µικρό 10 4 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 5 Καρέκλες 30 6 Εκτυπωτής 6 7 Τραπέζι µεγάλο 3 8 Πολυθρόνες γραφείου 13 9 Φωτοτυπικό µηχάνηµα 1 10 fax 1 11 Μηχανήµατα µεγάλα 30 Μηχανήµατα µικρά Εργαστηριακοί πάγκοι 2 m 25 Επιπλέον σηµειώνεται ότι µικροαντικείµενα βιβλία- έγγραφα θα είναι συσκευασµένα σε χαρτοκιβώτια διαστάσεων 58 Χ 39 Χ 39 περίπου, συνολικού αριθµού περίπου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. του ΕΛΟΤ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. του ΕΛΟΤ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ Α.Ε. Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΟΤ «Παροχή υπηρεσιών για τη διαπίστευση των εργαστηρίων του ΕΛΟΤ»ΝΒ 1-12

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΟΤ «Παροχή υπηρεσιών για τη διαπίστευση των εργαστηρίων του ΕΛΟΤ»ΝΒ 1-12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ Α.Ε. Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ράση.2.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» αριθµός διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλ.: 210 74 90 494 Fax : 21074 90 427 e-mail: d.kikeri@elga.gr

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλ.: 210 74 90 494 Fax : 21074 90 427 e-mail: d.kikeri@elga.gr ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα 29-10 - 2014 Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Αριθμ. Πρωτ.: 12193 Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (O.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Τόπος Έργου: Πάτρα Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: 3851 Αρ. Σχεδ.: 2528 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002725801 2015-04-23

15PROC002725801 2015-04-23 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα