ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λευκωσία, 25 Μαΐου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λευκωσία, 25 Μαΐου 2015"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λευκωσία, 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Στρατηγικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης παγίδευσης άγριων πουλιών ( ), το οποίο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13 Μαΐου 2015 Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, οι Φίλοι της Γης Κύπρου, η Επιτροπή Ενάντια στη Σφαγή των Πουλιών (Committee Against Bird Slaughter CABS) και το Ίδρυμα για την Προστασία της Βιοποικιλότητας (Foundation Pro Biodiversity SPA) εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους με τον εναλλακτικό σχεδιασμό, τον οποίο πρόσθεσε αιφνιδιαστικά στο Στρατηγικό Σχέδιο για αντιμετώπιση της παράνομης παγίδευσης άγριων πουλιών το Υπουργείο Εσωτερικών και ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13 Μαΐου Οι οργανώσεις δηλώνουν ότι ένα Στρατηγικό Σχέδιο το οποίο περιέχει παρέκκλιση για «επιλεκτική θήρευση μόνο αμπελοπουλιών» ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την νομιμοποίηση του κυνηγιού αμπελοπουλιών, αντί να στοχεύει στην πάταξη του φαινομένου. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι κάθετα ενάντια στον εναλλακτικό σχεδιασμό που συμπεριλήφθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο, επειδή πρώτον, δεν θα λύσει το πρόβλημα της παράνομης παγίδευσης πουλιών, το οποίο παρουσιάζεται ότι θα λύσει, και δεύτερον, επειδή η παρέκκλιση που ζητείται δεν επιτρέπεται με βάση την Οδηγία για τα Πουλιά (2009/147/ΕΚ). Αναφέρουμε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους είμαστε ενάντια στον εναλλακτικό σχεδιασμό που προστέθηκε στο συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης: Μηδενική ανοχή κατά του εγκλήματος κατά της άγριας φύσης: Το εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο δεν βασίζεται στην αρχή της μηδενικής ανοχής, όπως συμφωνήθηκε ομόφωνα μέσω της Διακήρυξης της Λάρνακας, στο 1 ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο κατά της Παράνομης Θανάτωσης Πουλιών (Συμβούλιο της Ευρώπης, Λάρνακα, Ιούλιος 2011), από όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. Διερωτόμαστε πώς μπορεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο που έχει ως στόχο την πάταξη μιας παράνομης δραστηριότητας, να συμπεριλαμβάνει την εξέταση παρέκκλισης για ουσιαστική νομιμοποίηση αυτού του φαινομένου. Χαλάρωση της υφιστάμενης αυστηρής νομοθεσίας: Αυτή η παρέκκλιση δεν θα αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα κατά των παράνομων παγιδευτών και δεν θα βελτιώσει την εφαρμογή του 1

2 νόμου, αντίθετα θα αποτελέσει ακόμα μια «τρύπα» στην εθνική νομοθεσία για να χειροτερεύσει την ήδη δραματική κατάσταση που επικρατεί με την παγίδευση πουλιών. Δηλαδή θα συνεχιστεί η παράνομη παγίδευση αμπελοπουλιών και παράλληλα θα επιτρέπεται και το κυνήγι τους. Η «νόμιμη και επιλεκτική θήρευση αμπελοπουλιών» δεν θα επιλύσει το πρόβλημα της παράνομης και μη-επιλεκτικής παγίδευσης και εμπορίας αμπελοπουλιών: Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί το νόμιμο κυνήγι της τσίχλας. Παρότι πρόκειται για ένα θηρεύσιμο είδος, αυτό όχι μόνο δεν λειτουργεί αποτρεπτικά όσον αφορά την παράνομη παγίδευση τσιχλών με δίχτυα κατά τη χειμερινή περίοδο, αντίθετα το συγκεκριμένο πρόβλημα, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, ανέρχεται στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το πρόβλημα της παράνομης παγίδευσης αμπελοπουλιών κατά τη φθινοπωρινή αποδημητική περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία των ιδίων των αρχών πάταξης της λαθροθηρίας. Οι οργανώσεις λαμβάνουν συχνά παράπονα από κυνηγούς για την εκτός ελέγχου κατάσταση με τα δίχτυα για τις τσίχλες. Απουσία συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και ποσοτικών στόχων σταδιακής μείωσης και οριστικής αντιμετώπισης του προβλήματος: Το εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο δεν περιλαμβάνει τα αρχικώς συμφωνημένα τρία στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής (το βραχυπρόθεσμο, το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο στάδιο, με ορίζοντα υλοποίησης το , και αντίστοιχα). Ακόμη χειρότερα, οι ποσοτικοί στόχοι σταδιακής μείωσης και οριστικής αντιμετώπισης του προβλήματος έχουν επίσης αφαιρεθεί και έχει προστεθεί η πρόνοια για «επιλεκτική θήρευση μόνο αμπελοπουλιών, κατά παρέκκλιση». Άρθρο 9 της Οδηγίας για Πουλιά (2009/147/ΕΚ): Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, παρεκκλίσεις δύναται να δοθούν για συγκεκριμένους λόγους, μεταξύ των οποίων, α) για λόγους υγείας, δημόσιας ασφάλειας, αεροπορικής ασφάλειας, και καταστροφή καλλιεργειών, β) για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς ή σκοπούς επανένταξης των ειδών, και γ) «για να επιτραπεί με αυστηρά ελεγχόμενους όρους και τρόπο επιλεκτικό η σύλληψη, η κράτηση και η ορθολογική εκμετάλλευση ορισμένων πτηνών σε μικρές ποσότητες». Πιστεύουμε ότι η παρέκκλιση, που έχει περιληφθεί στο εγκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο για «επιλεκτική θήρευση μόνο αμπελοπουλιών» (δηλαδή κάτω από το Άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφιο γ της Οδηγίας για τα Πουλιά) δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τους εξής λόγους: o Σύμφωνα με το «Έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεων των άγριων πτηνών Οδηγία για τα Πτηνά» του 2008, για να δοθεί παρέκκλιση με βάσει το Άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφιο γ, θα πρέπει καταρχήν να πληρείται η συνθήκη της μη εναλλακτικής λύσης. Δεδομένου ότι το είδος αυτή τη στιγμή και από το 1988 δεν θηρεύεται, δεν μπορεί η θήρα να παρουσιαστεί ως η μόνη εναλλακτική και μάλιστα για την πάταξη της λαθροθηρίας. o Επιπλέον, σύμφωνα με τον Οδηγό για τη Θήρα, οι μόνοι λόγοι για παρέκκλιση για θήρα που αναφέρονται στον Οδηγό αφορούν θηρεύσιμα είδη, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας. Το αμπελοπούλι δεν είναι θηρεύσιμο είδος και δεν αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ. o Τέλος, προηγούμενες αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχουν καταδικάσει Κράτη Μέλη που επέτρεψαν το κυνήγι μη θηρεύσιμων ειδών, κάτω από παρέκκλιση (π.χ. Ιταλία). Η παράδοση δεν αποτελεί δικαιολογία για παρέκκλιση: Στο εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρεται ότι «θα πρέπει να μελετηθεί λόγω των ιδιαιτεροτήτων της Κύπρου και του παραδοσιακού χαρακτήρα που έχει λάβει, διαμέσου των αιώνων, η παγίδευση και βρώση των αμπελοπουλιών στην Κύπρο». Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και συγκεκριμένα στην υπόθεση C-79/03 (9 Δεκεμβρίου 2004) μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ισπανίας, ο ισχυρισμός και αιτιολόγηση ότι μια μέθοδος θήρευσης αποτελεί παραδοσιακό κυνήγι δεν αποτελεί λόγο για παρέκκλιση. Στη συγκεκριμένη υπόθεση η Ισπανία προσπάθησε να νομιμοποιήσει τη χρήση του parany στην επαρχία της Βαλένθια, μιας μεθόδου παρόμοιας με τα ξόβεργα, με τον ισχυρισμό ότι είναι παραδοσιακό κυνήγι. Το Δικαστήριο καταδίκασε την Ισπανία 2

3 και στην αιτιολογική του έκθεση εξήγησε ξεκάθαρα ότι το γεγονός ότι κάτι αποτελεί παράδοση δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει αποδεκτό ως λόγος παρέκκλισης. Καμία «παράδοση» σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει την «κατά παρέκκλιση νομιμοποίηση της θήρευσης αμπελοπουλιών με επιλεκτικά μέσα»: Όπως συνέβη και στο παρελθόν με άλλες «παραδόσεις» που στρέφονταν εναντίον αναφαίρετων δικαιωμάτων ή / και κοινωνικών ομάδων (π.χ. πρακτικές και αντιλήψεις που αφορούσαν ζητήματα ισότητας των φύλων και κατάργησης των έμφυλων διακρίσεων), έτσι και σε αυτήν την περίπτωση «η συνέχιση μίας παράδοσης» δεν μπορεί να δικαιολογήσει την επίδειξη ανοχής απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή λαθροθηρίας και εγκλήματος που στρέφεται ενάντια στην άγρια ζωή. Επιπλέον, το αεροβόλο, το φλομπέρ ή οποιοδήποτε άλλο σύγχρονο κυνηγετικό τυφέκιο και πυροβόλο όπλο δεν αποτελεί «παραδοσιακή μέθοδο κυνηγίου», όπως ισχυρίζονται οι υποστηρικτές του εναλλακτικού σχεδιασμού. Στην ουσία, υπό το πρόσχημα μια παραδοσιακής μορφής κυνηγίου, προτείνεται η θανάτωση αμπελοπουλιών με σύγχρονα μέσα με μόνο στόχο τη βρώση αμπελοπουλιών. Έτσι, όταν κάποιος συλλαμβάνεται να τρώει αμπελοπούλια θα μπορεί να επικαλείται ότι τα θανάτωσε με φλοπέρ, αεροβόλο κλπ και στην ουσία ο νόμος δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί. Άρθρο 13 της Οδηγίας για Πουλιά (2009/147/ΕΚ): Το άρθρο αυτό συνηγορεί στο ότι η παρέκκλιση δεν μπορεί να επιτραπεί και για νομικούς/ιστορικούς λόγους. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, εφαρμογή της Οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων και των παρεκκλίσεων της Οδηγίας, από ένα Κράτος Μέλος, δεν μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της κατάστασης της διατήρησης ειδών άγριων πτηνών, συγκριτικά με την κατάσταση που επικρατούσε προ της ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τόσο η παγίδευση με μη-επιλεκτικές μεθόδους και η εμπορία, όσο και η θανάτωση / το κυνήγι με επιλεκτικά μέσα και η κατανάλωση αμπελοπουλιών έχουν απαγορευτεί βάσει της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1974 και το 1988 αντίστοιχα, μία τέτοια παρέκκλιση δεν μπορεί να εγκριθεί. o Βάσει της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η παγίδευση και εμπορία άγριων πτηνών απαγορεύεται από το 1974, μέσω των Άρθρων 10 ( απαγόρευση θήρας κλπ ορισμένων αγρίων πτηνών, χωρίς το αμπελοπούλι να συγκαταλέγεται ούτε στα προστατευόμενα, αλλά ούτε και στα θηρεύσιμα είδη), 14 ( απαγόρευση προσφοράς θηράματος ή αγρίων πτηνών εις εστιατόρια κλπ ) και 15 ( απαγόρευση χρήσης προβολέων, παγίδων, παραπλανητικών μεθόδων, ξοβέργων και παντήματος ) του περί Προστασίας και Αναπτύξεως Θηραμάτων και Άγριων Πτηνών Νόμου του 1974 (39/1974). o Το 1988 η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε τη Σύμβαση της Βέρνης για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων, την οποία είχε ήδη υπογράψει από το Το αμπελοπούλι συγκαταλέγεται στο Παράρτημα II των Αυστηρώς Προστατευμένων Ειδών Πανίδας Πτηνά του περί της Συμβάσεως διά την Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων (Κυρωτικού) Νόμου του 1988 (24/1988). o Το 2003, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα την Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (κωδικοποιημένη έκδοση της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ης Απριλίου 1979), η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο Ν.152(I)/2003 (όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια από τους Ν.151(Ι)/2006, Ν.5(Ι)/2009, Ν.129(I)/2012 και Ν. 104(Ι)/2014). Συνεπώς, η παγίδευση και η εμπορία άγριων πτηνών απαγορεύτηκαν 30 χρόνια πριν την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας στην κυπριακή νομοθεσία, ενώ η θανάτωση (κυνήγι) και βρώση (κατανάλωση) αμπελοπουλιών απαγορεύτηκαν ακριβώς 15 χρόνια πριν την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραβίαση της χρηστής διοίκησης και διαδικασίας διαβούλευσης: Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης (ΣΣΔ) κατά της παράνομης παγίδευσης πουλιών στην Κύπρο έλαβε χώρα μεταξύ , μέσα από εργαστήρια που διοργάνωσε ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου 3

4 Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, έλαβαν μέρος και συζήτησαν για το περιεχόμενο ενός ΣΣΔ. Στη διάρκεια αυτής της δημοκρατικής, διαφανούς, συμμετοχικής και ολοκληρωμένης διαβούλευσης ποτέ δεν τέθηκε ως θέμα συζήτησης η εξέταση «παρέκκλισης για θήρευση αμπελοπουλιών». Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Εσωτερικών και η αρμόδια Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας προχώρησαν μονομερώς, χωρίς διαφάνεια και λογοδοσία, στην υποβολή αυτού του καταστροφικού Στρατηγικού Σχεδίου για έγκριση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς να ενημερώσουν ολοκληρωμένα το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τη συμβατότητα του Σχεδίου με το Κοινοτικό Κεκτημένο. Το ΣΣΔ όπως συζητήθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το , το οποίο δεν περιλαμβάνει τον εναλλακτικό σχεδιασμό, έχουν εγκρίνει οι Επίτροπος Περιβάλλοντος, η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, το Τμήμα Δασών, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Ίδρυμα για την Προστασία της Βιοποικιλότητας Terra Cypria, οι Φίλοι της Γης Κύπρου, η Επιτροπή Ενάντια στη Σφαγή των Πουλιών, το Ίδρυμα για την Προστασία της Βιοποικιλότητας, η RSPB (εταίρος του BirdLife International στο Ηνωμένο Βασίλειο) και το Migratory Birds Conservation in Cyprus. Κοινή γνώμη για την παράνομη παγίδευση πουλιών: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, έχουν γίνει διάφορες δημοσκοπήσεις για το θέμα της παράνομης παγίδευσης αμπελοπουλιών. Μεταξύ άλλων, τα ευρήματα από τις δημοσκοπήσεις αυτές απορρίπτουν τον παντελώς αβάσιμο ισχυρισμό ότι «το 90% στην Κύπρο τρώει αμπελοπούλια». Παράλληλα, τα ευρήματα όλων των δημοσκοπήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για το εν λόγω θέμα καταδεικνύουν ότι οι υποστηρικτές της παράνομης παγίδευσης παραπληροφορούν, ιδιαίτερα ως προς την «ευρεία αποδοχή» της κοινής γνώμης για συνέχιση της παγίδευσης αμπελοπουλιών ως κομμάτι της «παράδοσης» μας. Ειδικότερα: o Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία RAI Consultants Public Ltd, μεταξύ Αυγούστου 2005 (σύνολο ερωτηθέντων 568 άτομα) και 27 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου 2008 (σύνολο ερωτηθέντων 557 άτομα), με τη μεθοδολογία της τυχαίας πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων από το τηλεφωνικό κέντρο της RAI Consultants Public Ltd: Στη δήλωση Τα αμπελοπούλια είναι μέρος της κουλτούρας μας και πρέπει να μπορούμε να τα κυνηγούμε ελεύθερα : To 2005, το 57% φαίνεται να διαφωνεί, το 18% να μην έχει άποψη ή να μην γνωρίζει και μόλις το 24% να συμφωνεί με την πιο πάνω δήλωση. Το 2008, το 58% φαίνεται να διαφωνεί, το 16% να μην έχει άποψη ή να μην γνωρίζει και μόλις το 26% να συμφωνεί με την πιο πάνω δήλωση. Στη δήλωση, σύμφωνα με την οποία Τα αμπελοπούλια έχουν ωραία γεύση και πρέπει να μπορούμε να τα κυνηγούμε ελεύθερα : Το 2005, το 54% φαίνεται να διαφωνεί, το 25% να μην έχει άποψη ή να μην γνωρίζει και μόλις το 21% να συμφωνεί με την πιο πάνω δήλωση. Το 2008, το 53% φαίνεται να διαφωνεί, το 24% να μην έχει άποψη ή να μην γνωρίζει και μόλις το 22% να συμφωνεί με την πιο πάνω δήλωση. Στη δήλωση ότι Το κυνήγι των αμπελοπουλιών βλάπτει την εικόνα του λαού μας στην Ευρώπη και πρέπει να σταματήσει : Το 2005, μόλις το 32% φαίνεται να διαφωνεί, το 16% να μην έχει άποψη ή να μην γνωρίζει και το 52% να συμφωνεί με την πιο πάνω δήλωση. Το 2008, μόλις το 28% φαίνεται να διαφωνεί, το 16% να μην έχει άποψη ή να μην γνωρίζει και το 56% να συμφωνεί με την πιο πάνω δήλωση. o Σύμφωνα με μία άλλη δημοσκόπηση του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria για το έργο BioForLife, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία RAI Consultants Public Ltd, με τη μεθοδολογία της τυχαίας πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων από το τηλεφωνικό κέντρο της RAI Consultants Public Ltd, τον Νοέμβριο του 2012, τον Νοέμβριο του 2013 και τον Ιανουάριο του 2015: Στην ερώτηση Πόσο συχνά τρώτε αμπελοπούλια; : Κατά μέσον όρο, μεταξύ , 85-86% των ερωτηθέντων Δεν τρώει ποτέ αμπελοπούλια, 9-10% Τρώει μια (1) φορά το 4

5 χρόνο, μόλις 4-5% Τρώει δύο με πέντε (2-5) φορές το χρόνο και 1% Τρώει συχνά, πάνω από δέκα (10) το χρόνο. Τέλος, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δημοσκόπησης καταδεικνύουν και αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση αμπελοπουλιών είναι ως επί το πλείστον ένα ανδρικό προνόμιο, που παρατηρείται περισσότερο σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου. Είναι σαφές μέσω των πιο πάνω δημοσκοπήσεων ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της κοινής γνώμης είναι εναντίον της παράνομης παγίδευσης αμπελοπουλιών και συνεπώς καταρρίπτεται η άποψη των υποστηρικτών της «κατά παρέκκλισης νομιμοποίησης της θήρευσης αμπελοπουλιών», αλλά και των καθ ύλην αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με την οποία «το 90% στην Κύπρο τρώει αμπελοπούλια». Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, οι Φίλοι της Γης Κύπρου, η Επιτροπή Ενάντια στη Σφαγή των Πουλιών και το Ίδρυμα για την Προστασία της Βιοποικιλότητας καταδικάζουν τη συμπερίληψη της πρόνοιας για «επιλεκτική θήρευση μόνο αμπελοπουλιών, κατά παρέκκλιση», στο Στρατηγικό Σχέδιο και τονίζουν ότι το πρόβλημα της παράνομης παγίδευσης αγρίων πουλιών είναι ένα πολύ σοβαρό και επίμονο οικολογικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά στα πλαίσια ενός Στρατηγικού Σχεδίου, στη βάση της αρχής της μηδενικής ανοχής. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν το Υπουργικό Συμβούλιο όπως αποσύρει το Στρατηγικό Σχέδιο υπό τη συγκεκριμένη μορφή και υιοθετήσει το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης που συζητήθηκε και αναπτύχθηκε με όλες τις αρμόδιες αρχές και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κατά τη διάρκεια του , το οποίο έχει ως βάση τη μηδενική ανοχή και δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις για νομιμοποίηση αυτής της παράνομης και καταδικαστέας πρακτικής. 5

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2009 2 Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: WWF Ελλάς. Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER, Απρίλιος 2014

NEWSLETTER, Απρίλιος 2014 NEWSLETTER, Απρίλιος 2014 Ι. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 1. Η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση σε ανοδική πορεία στην Ευρώπη Το 2012, στην ΕΕ των 28, από τα 492 κιλά που παρήχθησαν από κάθε κάτοικο, αντικείμενο επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για την Ιατρική εργασία & η εφαρμογή τους στο Εθνικό Δίκαιο της Χώρας μας των Βαρνάβα Δημήτρη, Οφθαλμιάτρου, Γραμματέα της Ένωσης Γιατρών Χαλκιδικής Δρ. Μιχαήλ Μιχαήλ, Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα των ασθενών Συγγραφέας Δρ. ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τα δικαιώματα των ασθενών Συγγραφέας Δρ. ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Τα δικαιώματα των ασθενών Συγγραφέας Δρ. ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ ISBN: 978-9963-623-42-6 2007 Team up Creations Ltd Όθωνος 14, 1016 Λευκωσία-Κύπρος Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα

Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα Κείμενο εργασίας ενόψει της συνάντησης 14 Δεκεμβρίου 2012 Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ISSN 1986-2555 ISSN1986-2563 (on line) ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 15 Φεβρουάριος 2015 Κοινό μέτωπο Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και ανάπτυξη

Περιβάλλον και ανάπτυξη ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φυσικό περιβάλλον Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς ΡΥΠΑΝΣΗ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ηχορύπανση ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Πρόσφατες νομοθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 20 ής Ιουνίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 37 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 7 1. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 8 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα