OMOTIMH ΔΙΚΤΥΩΣΗ PEER TO PEER (Ρ2Ρ) NETWORKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OMOTIMH ΔΙΚΤΥΩΣΗ PEER TO PEER (Ρ2Ρ) NETWORKING"

Transcript

1 lπανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professor: A.A. Economides OMOTIMH ΔΙΚΤΥΩΣΗ PEER TO PEER (Ρ2Ρ) NETWORKING ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A.M. 3/08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

2 Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα ομότιμα δίκτυα, τα οποία σήμερα είναι διαδεδομένα επειδή είναι πολύ χρήσιμα. Αναλύονται όλα τα είδη αρχιτεκτονικής τους και ο τρόπος με τον οποίο αυτά λειτουργούν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιο διαδεδομένες εφαρμογές σύμφωνα με το είδος της αρχιτεκτονικής αλλά και σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Αυτές είναι τα Napster, KaZaA, Freenet, BitTorrent, Skype και LionShare. Έπειτα, περιγράφονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν αλλά και τα μειονεκτήματα που παρουσιάστηκαν μετά από τη δεκαετή ανάπτυξη και χρήση τους. Στο τέλος, αναφέρονται τα επιχειρηματικά μοντέλα που αφορούν τα ομότιμα δίκτυα, τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα μελέτη. Στο παράρτημα, υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα πρωτόκολλα, εφαρμογές, λειτουργικά συστήματα και χρήσεις των ομότιμων δικτύων. Abstract In this work are presented the peer to peer networks, which today are widespread because they are very usefully. All the types of architecture are analyzed and the way with which these function. Then are presented the widespreadest applications according to the type of architecture but also according to the aim for which they were created. These are the Napster, KaZaA, Freenet, BitTorrent, Skype and LionShare. Then, are described the advantages that offer but also the disadvantages that were presented after the decennial growth and their use. In the end, are reported the enterprising models that concern the peer networks, the final conclusions that result from the present study. In the annex, exists useful information on various protocols, applications, functional systems and uses of peer networks. 1

3 Εισαγωγή Η ιστορία της ομότιμης δικτύωσης ξεκινά από την εποχή του Ψυχρού πολέμου στις αρχές της δεκαετίας του 60. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών προσπαθούσε να αναπτύξει ένα δίκτυο επικοινωνιών και διοίκησης το οποίο θα ήταν ικανό να επιβιώσει από μια ενδεχόμενη επίθεση με πυρηνικά όπλα από τη Σοβιετική Ένωση. Τότε, ιδρύθηκε η Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Έργων (Advanced Research Projects Agency-ARPA), η οποία με τη σειρά της δημιούργησε το ARPANET, τον πρόγονο του σημερινού Ίντερνετ. Σκοπός του ARPANET, ήταν η μεταγωγή πακέτων ανάμεσα σε ένα πλήθος ομότιμων υπολογιστών [1]. Το Ίντερνετ αποτελεί σήμερα, ένα παγκόσμιο σύνολο διασυνδεδεμένων υπολογιστών, το οποίο είναι ικανό να τους παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες. Η ραγδαία ανάπτυξη του Διαδικτύου από το 1980 και μετά, συντέλεσε στη βελτίωση της αρχιτεκτονικής του με τη χρήση διάφορων μοντέλων. Τα πιο διαδεδομένα από αυτά, είναι το μοντέλο διακομιστή-πελάτη (server-client) και το μοντέλο της ομότιμης δικτύωσης (peer to peer networking). Στo πρώτο μοντέλο, στη σχέση μεταξύ των δύο υπολογιστών, ο πελάτης αιτείται από το διακομιστή την παροχή κάποιας υπηρεσίας. Αυτή, μπορεί να είναι από το άνοιγμα κάποιας ιστοσελίδας, η εμφάνιση ενός στιγμιότυπου μιας βάσης δεδομένων μέχρι τον έλεγχο ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο δεύτερο μοντέλο, οι υπολογιστές είναι ισότιμοι. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέλος του δικτύου μπορεί να εκτελέσει το ρόλο, του server (να παρέχει πληροφορίες, δεδομένα και υπηρεσίες), του client (να αιτείται από έναν άλλο υπολογιστή) και του servent (ένα συνδυασμό μεταξύ server και client). Βασικό πλεονέκτημα του μοντέλου peer to peer είναι ο διαμοιρασμός πόρων στο δίκτυο. Επειδή η αρχιτεκτονική της ομότιμης δικτύωσης είναι πολύ απλή, τα δίκτυα αυτής της μορφής, μπορούν να επεκταθούν πολύ εύκολα, έχουν πολύ μικρό κόστος και σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτούν την ύπαρξη κάποιου server, πράγμα που συνεπάγεται την υψηλή αξιοπιστία του δικτύου. Από τα τέλη του 1990 αυξήθηκαν σημαντικά οι εφαρμογές που υποστηρίζουν τα δίκτυα αυτού του είδους με αποτέλεσμα να αποκτούν ολοένα και περισσότερους χρήστες. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι από τη διάδοση της ομότιμης δικτύωσης, προκύπτουν προβλήματα με σοβαρές 2

4 νομικές και οικονομικές προεκτάσεις. Και αυτό, διότι πολλοί χρήστες εκμεταλλεύονται τις εφαρμογές για να μοιραστούν εικόνες, βίντεο, ταινίες και μουσικά αρχεία χωρίς κόστος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να θίγονται τα συμφέροντα των παραγωγών και των εταιριών διαχείρισης των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Παράλληλα, η χρήση εφαρμογών ομότιμης δικτύωσης επιτρέπει σε οποιοδήποτε χρήστη να εισβάλλει σε άλλο υπολογιστή χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης του δεύτερου και να κλέψει αρχεία κωδικών ή να εγκαταστήσει παράνομο λογισμικό με κύριο σκοπό την πρόκληση ζημιών σε αυτόν. Αρχιτεκτονική ομότιμων δικτύων Τα ομότιμα δίκτυα χωρίζονται σε τρεις κυρίως κατηγορίες. Αυτές είναι: Συγκεντρωτικά δίκτυα: Είναι τα ομότιμα δίκτυα, στα οποία οι υπολογιστέςκόμβοι συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με έναν server. Ο διακομιστής αυτός αποθηκεύει σε βάσεις δεδομένων καταλόγους και πληροφορίες για τα αρχεία που θα μοιράζονται οι υπολογιστές του δικτύου και χαρακτηρίζεται ως index server. Σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύει τα αρχεία, ή μέρος αυτών. Έτσι λοιπόν, όταν ένα μέλος του δικτύου αναζητά κάποιο αρχείο, συνδέεται με το διακομιστή και βρίσκει στη βάση που διατηρεί, ποιοι υπολογιστές το έχουν στην κατοχή τους. Εγκαθιδρύεται η σύνδεση μεταξύ των κόμβων και πραγματοποιείται η μεταφορά των αρχείων. Η διαχείριση της σύνδεσης γίνεται από το διακομιστή μέχρι να επικοινωνήσουν οι δύο κόμβοι μεταξύ τους. Βασικό μειονέκτημα των δικτύων αυτού του είδους είναι ότι η αξιοπιστία τους εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από τη διαθεσιμότητα του server. Αν αυτός σταματήσει να λειτουργεί, είτε για συντήρηση είτε γιατί κατέρρευσε από υπερβολικά μεγάλο φόρτο εργασίας, το δίκτυο διακόπτει τη λειτουργία μέχρι την επαναφορά του διακομιστή. Τα συγκεντρωτικά δίκτυα έχουν χαρακτηριστεί, ως δίκτυα peer to peer πρώτης γενιάς. Οι συνηθέστερες εφαρμογές είναι το Napster, DC++, και WinMX. Αποκεντρωτικά δίκτυα: Στα δίκτυα αυτής της κατηγορίας δεν υπάρχει server. Ο κάθε κόμβος συνδέεται απευθείας με άλλους, που είναι ήδη 3

5 συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Εδώ, ο καθένας τους, έχει το ρόλο του servent, δηλαδή είναι ταυτόχρονα και server και client και όταν θελήσει να αναζητήσει κάποιο αρχείο, γνωστοποιεί την αίτησή του στους πλησιέστερους κόμβους με τους οποίους είναι συνδεδεμένος. Εκείνοι στέλνουν το αίτημα σε άλλους μέχρι να βρεθεί το αρχείο σε κάποιον από τους υπολογιστές-μέλη. Τα αποκεντρωμένα δίκτυα θεωρούνται peer to peer δεύτερης γενιάς. Εφαρμογές όπως τα Kazaa, Gnutella και LionShare, BearShare, ανήκουν σε αυτά. Δίκτυα 3 ης γενιάς: Σε αυτά ανήκουν τα peer to peer που διαθέτουν χαρακτηριστικά τέτοια, με τα οποία μπορεί ο χρήστης να μεταφέρει αρχεία στον υπολογιστή του χωρίς να δώσει το όνομά του, ή να δημιουργήσει κάποιο λογαριασμό. Παράλληλα, εκτός από την ανωνυμία που προσφέρουν αυτά τα δίκτυα, τα μεταφερόμενα αρχεία κωδικοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δίνεται η ευκαιρία σε κανένα χρήστη του δικτύου να αποκτήσει τον έλεγχο τους. Εφαρμογή 3 ης γενιάς είναι το Freenet [2]. Όπως προαναφέρθηκε ο κάθε υπολογιστής συνδεδεμένος σε ένα τέτοιο δίκτυο, αποτελεί κόμβο του ομότιμου δικτύου. Ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείται, χαρακτηρίζεται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: Καλός κόμβος (good node): Είναι αυτός που κατέχει τα αρχεία και τα μοιράζεται με άλλους υπολογιστές. Αν κάποιος ψάχνει ένα συγκεκριμένο αρχείο και αυτός δεν το έχει, τότε, μεταφέρει το αίτημα σε γειτονικούς κόμβους. Κύριος σκοπός του, είναι να συνεισφέρει στο δίκτυο που ανήκει. Κακόβουλος κόμβος (malicious node): Σκοπός του είναι να δυσκολέψει την μεταφορά του αρχείου στον παραλήπτη, ή να τον εμποδίσει από την αναζήτηση κάνοντάς την πολύ αργή. Μέτριος κόμβος (average node): Οι μέτριοι κόμβοι είναι ανάμεσα στους καλούς και τους κακόβουλους. Ονομάζονται καταναλωτές του δικτύου και σκοπός τους είναι να παίρνουν αρχεία από άλλους υπολογιστές, αλλά σε καμία περίπτωση να μην επιτρέπουν τα δικά τους αρχεία να διαδίδονται σε άλλους [3]. 4

6 Εφαρμογές peer-to-peer Από το 1999, που τα ομότιμα δίκτυα έγιναν ευρύτερα γνωστά, έχουν εμφανιστεί δεκάδες εφαρμογές για να τα εκμεταλλευτούν. Οι τύποι των εφαρμογών αυτών, ποικίλλουν, αφού προορίζονται για επικοινωνία, εκμετάλλευση αποθηκευτικού χώρου, διανεμημένο υπολογισμό, διαμοιρασμό αρχείων, απομακρυσμένο έλεγχο και συνεργασία. Μερικές από τις πιο γνωστές εφαρμογές που ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες είναι οι παρακάτω: Napster H Napster Inc εμφανίστηκε στα μέσα του Δημιουργήθηκε από τον Shawn Fanning, τότε 18 χρονών, με κύριο σκοπό την ανταλλαγή μουσικών αρχείων τύπου mp3 με τους φίλους του. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα μέλη του Napster είχαν ξεπεράσει τα 21 εκατομμύρια. Ο τρόπος λειτουργίας είναι εξαιρετικά απλός. Ο νέος χρήστης δημιουργεί ένα λογαριασμό και κατεβάζει μία εφαρμογή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία τους με το δίκτυο. Η εταιρεία διέθετε ένα σύνολο διακομιστών οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ως ευρετήρια (index servers). Αυτοί, αποθήκευαν πληροφορίες που αφορούσαν τίτλους τραγουδιών, διευθύνσεις IP των υπολογιστών που κατείχαν τα αρχεία, ταχύτητες μετάδοσης των δεδομένων από τον αποστολέα και διάφορες άλλες. Κάθε μέλος της κοινότητας, έπρεπε να ενημερώνει το ευρετήριο για κάθε αλλαγή στον υπολογιστή του, π.χ. αν προσέθετε νέα αρχεία (ώστε να έχουν τη δυνατότητα, άλλοι να συνδέονται μαζί του), ή άλλαζε η διεύθυνση διαδικτύου του (ΙΡ). Συνεπώς, οι index servers διέθεταν έναν τεράστιο κατάλογο με κάθε λογής τραγούδια που βρίσκονταν σε οποιοδήποτε υπολογιστή στον κόσμο, ο οποίος επικοινωνούσε με το σύστημα. Την εποχή που οι χρήστες ξεπέρασαν τα 57 εκατομμύρια, η RIAA προσπαθώντας να προστατεύσει τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών, έκανε μήνυση εναντίον του Napster και κατάφερε να το κλείσει. Ο τρόπος λειτουργίας του Napster ήταν ο παρακάτω. Πρώτα ο χρήστης μέσω της εφαρμογής, καταθέτει μια λίστα με τα διαθέσιμα από αυτόν αρχεία. Ύστερα απευθύνει ένα αίτημα για να αντιγράψει ένα συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι. Ο index server μελετά το αίτημα ψάχνοντας στο ευρετήριο του και του εμφανίζει στην οθόνη, όλους τους υπολογιστές που μπορούν να το ικανοποιήσουν. Από τη προτεινόμενη λίστα, ο χρήστης διαλέγει αυτόν που θέλει 5

7 και ξεκινά η σύνδεση των δύο κόμβων για τη μεταφορά του αρχείου. Από τον τρόπο λειτουργίας του Napster, προκύπτει ότι το βασικό του πλεονέκτημα ήταν η εύκολη πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν. Η υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία ωφελεί το χρήστη αφού η αναζήτηση και η μεταφορά του αρχείου διαρκεί λίγο. Από την άλλη πλευρά, σοβαρό μειονέκτημα αποτελεί ο κίνδυνος κατάρρευσης του διακομιστή, αφού αν συμβεί αυτό τότε το δίκτυο βγαίνει εκτός λειτουργίας. KaZaA To KaZaA δημιουργήθηκε από τους Niklas Zennström, Janus Friis, και Priit Kasesalu, οι οποίοι αργότερα παρουσίασαν το Skype. Τον Νοέμβριο του 2002 πούλησαν το KaZaA στην εταιρεία Sharman Networks. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Fasttrack (που εμφανίστηκε πρώτη φορά από ένα άλλο πρόγραμμα για δίκτυα peer to peer με το όνομα Morpheus). Θεωρείται αυτή τη στιγμή, ίσως το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων διαφόρων μορφών, όπως μουσικών, εγγράφων, εικόνων και βίντεο. Ανήκει στα ομότιμα δίκτυα δεύτερης γενιάς αφού δε χρησιμοποιεί κεντρικούς διακομιστές. Ο νέος χρήστης κατεβάζει από το site της εταιρίας το δωρεάν λογισμικό για να μπορέσει να συνδεθεί στο δίκτυο. Αμέσως μετά ξεκινά την αναζήτηση. Στέλνει το αίτημα του σε έναν άλλο κόμβο ο οποίος είναι πιο γρήγορος και εκτελεί χρέη index server. Οι κόμβοι αυτού του είδους ονομάζονται υπερκόμβοι (supernodes) [4,5]. Άλλα χαρακτηριστικά τους, είναι το μεγάλο εύρος ζώνης, η ισχυρή υπολογιστική ισχύς και η μεγάλη ταχύτητα σύνδεσης στο δίκτυο. Ο υπερκόμβος επεξεργάζεται το αίτημα επικοινωνώντας με άλλους υπερκόμβους, οι οποίοι με τη σειρά τους, αναζητούν στη βάση 6

8 δεδομένων τους πληροφορίες για τη θέση του αρχείου. Όταν αυτό βρεθεί, γίνεται η σύνδεση μεταξύ των δύο κόμβων και ξεκινά η μεταφορά. Η διαδικασία αυτή, επιτρέπει τη σημαντική μείωση των χρόνων αναζήτησης. Επιπλέον το δίκτυο έχει τον ύψιστο βαθμό αξιοπιστίας, αφού εξαρτάται από ένα σύνολο υπολογιστών και όχι από κάποιο server. Συνεπώς, οποιοσδήποτε από τους κόμβους καταρρεύσει, ακόμα και αν είναι υπερκόμβος, το δίκτυο θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Το μειονέκτημα των δικτύων αυτής της μορφής είναι ο μεγάλος χρόνος αναζήτησης των αρχείων σε κάθε υπερκόμβο, κάτι που συντελεί σε υψηλή κυκλοφορία εντός δικτύου. Επιπρόσθετα, To KaZaA δυσφημίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφού επέτρεπε στη μετακίνηση κακόβουλων προγραμμάτων, όπως ιοί, δούρειοι ίπποι και σκουλήκια ανάμεσα στα μέλη που αντάλλαζαν αρχεία. Από πολύ νωρίς η εφαρμογή κατηγορήθηκε ότι κατά την εγκατάσταση της στον υπολογιστή του χρήστη, εμφανίζονταν malware (malicious software) με σκοπό να τον βλάψουν. Κάποια από αυτά, κάνουν συλλογή πληροφοριών και τις στέλνουν στο δημιουργό τους, ενώ άλλα εκμεταλλεύονται τις εφαρμογές περιήγησης στο δίκτυο, π.χ. Internet Explorer και κάνουν ανακατεύθυνση σε άλλες σελίδες. Freenet Δημιουργήθηκε το 2000 από τον Ian Clarke. H ιδέα του, χαρακτηρίστηκε ως μία από τις 100 πιο καινοτόμες ιδέες από το περιοδικό τεχνολογίας του ΜΙΤ, το 2003 [6]. Όλες οι μεταδιδόμενες πληροφορίες που μεταφέρονται μεταξύ των κόμβων είναι κρυπτογραφημένες ώστε να μη μπορεί κάποιος να τις διαβάσει, να τις τροποποιήσει, αλλά ούτε και να ξέρει από που προέρχονται και ποιος είναι ο τελικός παραλήπτης. Ρόλος της εφαρμογής είναι η αποθήκευση πληροφοριών μεταξύ των κόμβων. O χρήστης του δικτύου δε μπορεί να σβήσει τα αρχεία. Η διαχείρισή τους γίνεται ανάλογα με το πόσο δημοφιλή είναι. Έτσι λοιπόν αν για κάποιο αρχείο δεν υπάρχει ενδιαφέρον, διαγράφεται από τον αποθηκευτικό χώρο. Το Freenet χρησιμοποιεί ένα δικό του δίκτυο peer to peer, το οποίο όπως προαναφέρθηκε προσφέρει ανωνυμία στους χρήστες του. Ο χρήστης στέλνει με τυχαίο τρόπο, το αίτημά του στο δίκτυο. Κάθε κόμβος που παραλαμβάνει το αίτημα, ελέγχει αν έχει το αρχείο. Αν όχι, τότε το προωθεί σε άλλους γειτονικούς του, μέχρι να απαντήσει κάποιος καταφατικά. Αφού, βρεθεί ο κόμβος που κατέχει το αρχείο επικοινωνεί με τον αιτούντα και ξεκινά η μεταφορά. Είναι πολύ πιθανό κάποιος κόμβος να μεταφέρει το αίτημα 7

9 σε άλλον που και εκείνος δεν το έχει. Για να μη συνεχιστεί η μετακίνηση του αιτήματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, έχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Κάθε υπολογιστής που συμμετέχει στο ομότιμο δίκτυο δεσμεύει ένα μέρος του σκληρού του δίσκου, περίπου 10 Gb. Ο χρήστης με το που εισάγει τα αρχεία του στο δίκτυο, μπορεί να κλείσει τον υπολογιστή του, αφού αυτά αποθηκεύονται σε κάποιον άλλο κόμβο και οι υπόλοιποι μπορούν να τα μοιραστούν από εκεί. Κανένας από τους κόμβους του δικτύου, δεν έχει γνώση για το τι αρχεία έχει αποθηκευμένα στο χώρο που έχει δεσμεύσει. Στην εικόνα φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αίτηση από τον κόμβο Α για να αποκτήσει κάποια δεδομένα. Ο Β παραλαμβάνει το αίτημα, ελέγχει αν το έχει και το προωθεί στο C. Ο C απορρίπτει το αίτημα αφού μετά την αναζήτηση δε βρήκε το αρχείο και η διαδικασία αναζήτησης συνεχίζεται μέχρι κάποιος να ανταποκριθεί θετικά [7]. Και σε αυτή την περίπτωση, το δίκτυο είναι αξιόπιστο αφού διατηρείται ακόμα και αν καταρρεύσουν ένας ή περισσότεροι κόμβοι, ενώ οι αναζητήσεις εξακολουθούν να είναι χρονοβόρες. Το Freenet έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως ένα Internet μέσα στο Internet ή ένα μικρό παγκόσμιο δίκτυο. Το 1999 ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα πρόγραμμα του πανεπιστημίου του Berkelay στη California. Σκοπός του προγράμματος ήταν η μελέτη ραδιοσημάτων για εύρεση εξωγήινης ζωής με νοημοσύνη. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ένα τέτοιο εγχείρημα, αποτελεί μία πολύ δύσκολη διαδικασία με υψηλές υπολογιστικές απαιτήσεις αποφασίστηκε να δοθεί η δυνατότητες σε όποιο χρήστη του Ίντερνετ επιθυμούσε, να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Ο χρήστης πρέπει να εγκαταστήσει μία εφαρμογή στον υπολογιστή του με το όνομα Boinc. Μέσω της εφαρμογής μεταφέρονται πληροφορίες προς επεξεργασία από τα ραδιοτηλεσκόπιο του Arecibo, του μεγαλύτερου στον κόσμο. Η ισχύς που αφιερώνεται στον υπολογιστή του είναι πολύ μικρή και συνεπώς συμβάλει με τον τρόπο του στην ανάλυση των σημάτων. Στο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 350 χιλιάδες ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ωστόσο ο αριθμός θεωρείται μικρός για μια τόσο απαιτητική προσπάθεια, αφού τα δεδομένα έρχονται από τα ραδιοτηλεσκόπια με καταιγιστικό ρυθμό [8]. 8

10 Κάθε κόμβος του δικτύου, στέλνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων στους διακομιστές του SETI, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη μελέτη. Οι κόμβοι μεταξύ τους είναι ισότιμοι και γι αυτό το δίκτυο θεωρείται ομότιμο. BitTorrent To πρωτόκολλο BitTorrent μοιάζει λίγο με τα πρωτόκολλα FTP και ΗΤΤΡ. Επιτρέπει την πρόσβαση σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή από ένα κόμβο για να κατεβάσει ένα αρχείο. Η εφαρμογή δεν είναι παράνομη. Όποιος έχει το αρχείο ενημερώνει την ιστοσελίδα για την κατοχή του και μετά μπορεί να επιτρέψει τους άλλους χρήστες να το κατεβάσουν. Όποιος θέλει να κατεβάσει κάτι, βρίσκει ποιοι κόμβοι το έχουν και το κατεβάζει από αυτούς. Παράλληλα ανεβάζει τα δικά του αρχεία για να τα μοιραστούν οι υπόλοιποι. Ο τρόπος λειτουργίας του πρωτοκόλλου είναι απλός. Πετυχαίνει πολύ μεγάλες ταχύτητες μεταφοράς των αρχείων, συλλέγοντας ταυτόχρονα, κομμάτια του επιθυμητού αρχείου από κόμβους που το κατέχουν. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται πολύ συχνά κυρίως για μεγάλα σε μέγεθος αρχεία αφού είναι πολύ ταχύτερη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο μεταφοράς αρχείων. Ο χρόνος μεταφοράς του αρχείου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αυτοί είναι: ο τύπος του πρωτοκόλλου, πόσο φορτωμένος είναι ο διακομιστής του κατέχει το αρχείο και πόσοι είναι αυτοί που αντιγράφουν το αρχείο εκείνη τη στιγμή. Στις περιπτώσεις αυτές, η μεταφορά καθυστερεί. Για να αυξηθούν οι ταχύτητες μετάδοσης, κάποιοι υπολογιστές του δικτύου εκτελούν χρέη ιχνηλατών (trackers), οι οποίοι διαχειρίζονται τη διαδικασία μεταφοράς. Ο tracker βρίσκει το πλήθος των 9

11 κόμβων που έχουν στον υπολογιστή τους αντίγραφα του αρχείου και βοηθούν στη μεταφορά τους στον αιτούντα, παρουσιάζοντάς του το πλήθος τους. Ταυτόχρονα ο client ανεβάζει δικά του αρχεία για να τα μοιραστεί με τα υπόλοιπα μέλη του ομότιμου δικτύου [9]. Για να μπορέσει κάποιος να κατεβάσει αρχεία από το BitTorrent, πρέπει να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του κάποια εφαρμογή που θα διαχειρίζεται αρχεία αυτού του τύπου. Έτσι, δηλώνεται σαν BitTorrent client. Τέτοιες εφαρμογές είναι οι ABC, μtorrent, BitTornado, BitComet και το ομώνυμο BitTorrent [10]. Τα πλεονεκτήματα του BitTorrent είναι πολλά. Δεν επιτρέπεται στους χρήστες μόνο να κατεβάζουν αλλά είναι υποχρεωμένοι να μοιράζονται και τα δικά τους αρχεία με τους υπόλοιπους. Ακόμα, οι κόμβοι που μοιράζουν αρχεία δεν έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ το δίκτυο έχει υψηλό δείκτη αξιοπιστίας, αφού δε στηρίζεται σε servers, ή υπερκόμβους όπως άλλα δίκτυα που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Επιπλέον, είναι δωρεάν, δεν προβάλλει διαφημίσεις και είναι λογισμικό ανοικτού τύπου. Από την άλλη πλευρά, το κάθε μέλος του δικτύου είναι υποχρεωμένο να μοιράζεται τα αρχεία του, σε αντίστοιχο βαθμό με αυτά που μεταφέρει στον υπολογιστή του. Τα αρχεία είναι μοιρασμένα σε πολλούς υπολογιστές και δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα σε ένα κεντρικό μόνο μέρος. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ο χρήστης να κάνει μια έρευνα για να βρει τα αρχεία που θέλει. Το πρωτόκολλο είναι πολύ βολικό για αρχεία, που είναι δημοφιλή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι πάντα. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος αναζητά αρχεία παλαιότερων ετών είναι πολύ δύσκολο να τα βρει. Ακόμα, οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί εφαρμογές για τοbittorrent, μπορεί να βλέπει τις διευθύνσεις ΙΡ των άλλων υπολογιστών. Αυτό αποτελεί σοβαρότατο μειονέκτημα γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος να μεταφερθούν βλαβερά προγράμματα στον υπολογιστή του client [11]. Skype 10

12 Το λογισμικό εμφανίστηκε το 2003 από την ίδια ομάδα που δημιούργησε το KaΖaA. Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα τηλεφωνικών κλήσεων μέσω Internet, το λεγόμενο VoIP (Voice over IP). Επίσης, υπάρχουν οι δυνατότητες αποστολής μηνυμάτων, μεταφοράς αρχείων, τηλεδιάσκεψης και κλήσεων σε κινητά τηλέφωνα. Από την ημέρα της δημιουργίας του, μέχρι σήμερα, πάνω από 250 εκατομμύρια άτομα, χρησιμοποιούν την εφαρμογή σε ολόκληρο τον κόσμο. Από αυτούς, 2 εκατομμύρια κάνουν καθημερινή χρήση του Skype. Η κύρια διαφορά με τα άλλα προγράμματα του είδους αυτού είναι ότι χρησιμοποιεί peer to peer δίκτυο για να λειτουργήσει και όχι το μοντέλο server-client. Παρέχει ασφάλεια στις επικοινωνίες μέσω κρυπτογράφησης των πληροφοριών που μεταδίδει [12]. Για την κάθε σύνδεση που χρησιμοποιείται για να επικοινωνήσουν δύο άτομα, η εφαρμογή δεσμεύει διάφορα δρομολόγια μεταξύ των κόμβων και επιλέγει από αυτά το καλύτερο. Καλύτερο, χαρακτηρίζεται το δρομολόγιο που έχει τη μικρότερη καθυστέρηση, πράγμα που συντελεί στη βελτίωση της επικοινωνίας. Η κρυπτογράφηση που αναφέρθηκε παραπάνω, κρίνεται αναγκαία, αφού τα πακέτα κινούνται μέσα στο Διαδίκτυο [13]. Όμοια με τον τρόπο λειτουργίας του KaZaA, το ομότιμο δίκτυο αποτελείται από κόμβους, υπερκόμβους και ένα μόνο server. Οποιοσδήποτε μπορεί να συνδεθεί σαν απλός κόμβος για να κάνει χρήση της εφαρμογής. Υπολογιστής που έχει δημόσια ΙΡ διεύθυνση, μεγάλη επεξεργαστική ισχύ και μνήμη και γρήγορη σύνδεση στο δίκτυο μπορεί να γίνει υπερκόμβος. Αν θελήσει κάποιος να συνδεθεί στο Skype πρέπει αρχικά να εισάγει τον κωδικό του στο πρόγραμμα. Τα στοιχεία του, εξετάζονται από το Skype login server, αφού διατηρεί αποθηκευμένους όλους τους λογαριασμούς των χρηστών και τους κωδικούς τους κάτι που δείχνει πόσο μεγάλης σημασίας είναι ο ρόλος του για το δίκτυο. Στο διάγραμμα φαίνεται η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των κόμβων, των υπερκόμβων και του server. Το δίκτυο είναι στημένο με τέτοιο τρόπο, που απαιτεί ο υπολογιστής του χρήστη να συνδεθεί με κάποιον υπερκόμβο. Κάθε client πρέπει να έχει και να την ανανεώνει συχνά μια λίστα με τους υπερκόμβους που μπορεί να συνδεθεί. Η λίστα περιέχει τις διευθύνσεις ΙΡ και τους αριθμούς των θυρών. Είναι αποθηκευμένη στη registry των Windows για κάθε κόμβο του Skype. Χρησιμοποιεί τα πρωτόκολλα TCP(Transmission Control Protocol) και UDP (User Datagram Protocol) για τη μετάδοση των πακέτων [14]. Πλεονεκτήματα της εφαρμογής που την έκαναν τόσο διαδεδομένη, είναι οι δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις, κάτι που έχει μεγάλη απήχηση στους 11

13 χρήστες και ακόμα η ικανότητα να μην περιορίζεται από τα firewall όπως άλλες εφαρμογές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή τα δίκτυα διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους από διάφορα είδη βλαβερού λογισμικού και γι αυτό προτιμάται από τους χρήστες του Διαδικτύου οι οποίοι θέλουν να λειτουργεί ο υπολογιστής του κάτω από συνθήκες υψηλής ασφάλειας. LionShare To LionShare είναι ένα λογισμικό το οποίο δημιουργήθηκε για μεταφορά εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Στηρίχτηκε στο πρόγραμμα ανοικτού λογισμικού Limewire. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να δημιουργήσουν λογαριασμό, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν. Προσφέρει πολλές δυνατότητες, όπως επικοινωνία, αναζήτηση και βιβλιοθήκη με βιβλία και εικόνες. Μπορεί να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε είδος λειτουργικού συστήματος, αφού είναι συμβατό με Windows, Linux και Mac. Ο χρήστης μπορεί να προστατεύει τα αρχεία του και να επιτρέπει συγκεκριμένα άτομα να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Το δίκτυο στο οποίο στηρίζεται η εφαρμογή είναι peer to peer και συνεπώς η αναζήτηση κάποιου αρχείου γίνεται και στους υπόλοιπους κόμβους. Υπάρχει η δυνατότητα πριν κατεβάσει κάποιος ένα αρχείο, να δει πρώτα πληροφορίες σχετικές με το άτομο που το μοιράζει στο δίκτυο. To LionShare βασίζεται στη συνεργασία, την ασφάλεια, την προσωπική υπευθυνότητα και στον έλεγχο πρόσβασης στα αρχεία από τα μέλη του δικτύου. Επειδή στηρίζεται σε ανοικτό λογισμικό επιτρέπει αλλαγές στη δομή του ώστε να γίνει ακόμα πιο φιλικό στους χρήστες. Το δίκτυο υποστηρίζεται από έναν αριθμό servers οι οποίοι χρησιμεύουν στο να εξασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία αλλά και τη διαχείριση του δικτύου. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της να ψάχνουν δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε βάσεις δεδομένων εκτός του ομότιμου δικτύου [15]. 12

14 Πλεονεκτήματα Τα δίκτυα peer to peer γνώρισαν ιδιαίτερη ανάπτυξη από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Η ανάπτυξη αυτή επηρεάστηκε από πολλούς παράγοντες και χαρακτηριστικά. Κόστος: Το θέμα αυτό, αποτελεί το σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα των ομότιμων δικτύων. Όλα τα προγράμματα και οι εφαρμογές που απαιτούνται να χρησιμοποιεί ένας χρήστης για να κατεβάσει αρχεία είναι δωρεάν. Επίσης, και η διαδικασία της μεταφοράς, ή τα αρχεία έχουν μηδενικό κόστος, αφού συνήθως είναι παράνομα, ή οι παραγωγοί τους, τα διανέμουν δωρεάν. Εύκολη διασύνδεση: Ο υπολογιστής του χρήστη για να γίνει κόμβος ενός ομότιμου δικτύου δεν απαιτεί κάποια υλική αναβάθμιση ούτε κάποια απαιτητική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ απλός ο τρόπος για να μπορέσει να συνδεθεί ο νέος χρήστης. Συνήθως απαιτείται το κατέβασμα μιας εφαρμογής που είναι δωρεάν από την ιστοσελίδα που υποστηρίζει το συγκεκριμένο δίκτυο. Είναι αναγκαίο αλλά όχι υποχρεωτικό ο υπολογιστής του χρήστη να είναι σύγχρονος ώστε να γίνει υπερκόμβος, κάτι που συνεπάγεται μικρότερους χρόνους αναζήτησης και μεταφοράς αρχείων. Επεκτασιμότητα: Στα δίκτυα peer to peer δεν ελλοχεύει ο κίνδυνος να γεμίσουν από κόμβους. Η αρχιτεκτονική τους, επιτρέπει να συνδέονται ολοένα και περισσότεροι χρήστες. Αυτό είναι επιθυμητό αφού όσοι περισσότεροι χρήστες υπάρχουν, τόσα περισσότερα αρχεία εμφανίζονται. Συνεπώς μια αναζήτηση θα έχει πολλές πιθανότητες να έχει θετικό αποτέλεσμα. Πολλαπλές χρήσεις: Από τις εφαρμογές που παρουσιάστηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι τα ομότιμα δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άπειρους σκοπούς. Από την αναζήτηση τραγουδιών, που ήταν και ο πρώτος σκοπός τους, την αναζήτηση εικόνων και βίντεο, την ανταλλαγή επιστημονικών μελετών μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, μέχρι την ανάλυση σημάτων για εξωγήινη νοημοσύνη, τα δίκτυα αυτού του είδους δείχνουν ότι θα συνεχίζουν να έχουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Αξιοπιστία: Αναφέρθηκε και στην ανάλυση των ειδών της αρχιτεκτονικής τους, ότι τα peer to peer είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά. Το πλήθος των κόμβων είναι τόσο μεγάλο και οι διαδρομές ανάμεσά τους, τόσες πολλές, που οποιοσδήποτε βγει εκτός λειτουργίας δε θα επηρεάσει τη λειτουργία του υπόλοιπου δικτύου. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αφού αποτελεί ζητούμενο για εφαρμογές υψηλής σημασίας. Αποδεικνύει ότι η επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών δεν έχει κίνδυνο να σταματήσει ποτέ, κάτι που ήταν απαίτηση κατά τη δημιουργία του ARPANET και αργότερα του Ίντερνετ. Ασφάλεια: Σε κάποια ομότιμα δίκτυα επιτρέπεται στο χρήστη να διατηρεί την ανωνυμία του. Αυτό συνήθως είναι προς όφελός του αφού είναι πολύ δύσκολο να τον βρει κάποιος άλλος για να το βλάψει. Σε άλλα δίκτυα η ασφάλεια είναι σημαντικότερη για αυτά παρά για τους χρήστες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός λογαριασμού για κάθε χρήστη στον 13

15 οποίο δίνει τα στοιχεία του. Έτσι, δεν μπορεί να στείλει αρχεία με παράνομο υλικό αφού θα είναι πολύ εύκολος ο εντοπισμός του και θα υποστεί τις ανάλογες κυρώσεις. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ακεραιότητα των δεδομένων αφού ό,τι μοιράζεται ο καθένας με τους άλλους στο δίκτυο, ελέγχεται. Μειονεκτήματα Αντίθετα, η ανάπτυξη και χρήση των ομότιμων δικτύων, συνοδεύτηκε από γεγονότα και καταστάσεις που συνέβαλαν στη δημιουργία κοινωνικών, ηθικών και νομικών προβλημάτων. Στο γράφημα φαίνονται ποιες κατηγορίες προσελκύουν την προσοχή των χρηστών. Τα άτομα μικρότερων ηλικιών λόγω του πολύ εισοδήματός τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν μουσικά CD και προσπαθούν να αναζητήσουν παράνομα αρχεία μουσική που υπάρχουν στο Internet. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως το Limewire, το οποίο είναι νόμιμο. Ωστόσο η χρήση του για αντιγραφή αρχείων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα κάνει τη διαδικασία παράνομη και πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις σε αυτούς που εκμεταλλεύονται τις εφαρμογές αυτές. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Επιπρόσθετα, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για μεταφορά αρχείων κρύβουν ρυθμίσεις που οι περισσότεροι δε τις γνωρίζουν. Σε πείραμα που έγινε από τον Jim Turner ειδικό σε θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος, χρησιμοποιήθηκε ένας απλός υπολογιστής με προγράμματα εντοπισμού κακόβουλου λογισμικού, όμοια με τα αντίστοιχα του FBI. Ο υπολογιστής λειτουργούσε χωρίς να κατεβάζει αρχεία ενώ ήταν συνδεδεμένος στο δίκτυο για έξι μέρες. Στον έλεγχο που ακολούθησε, καταγράφηκαν 538 βλαβερά αρχεία στο σκληρό δίσκο. Ύστερα ρύθμισαν τα anti-virus firewall, σε χαμηλά επίπεδα και παρατηρήθηκε ότι σε 13 ώρες εμφανίστηκαν 645 κακόβουλα αρχεία. Ανάμεσα σε αυτά υπήρχε αρχείο με όνομα passwordcracker. Από αυτό, προκύπτει ότι οι λανθασμένες ρυθμίσεις σε 14

16 προγράμματα μεταφοράς αρχείων, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, αφού κάποιος λόγω άγνοιας μπορεί να επιτρέπει την είσοδο άλλων χρηστών σε προσωπικούς φακέλους, κάτι που μπορεί να του προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στον υπολογιστή του. Επιπλέον, δεν είναι λίγοι αυτοί που χρησιμοποιούν τα ομότιμα δίκτυα για το διαμοιρασμό υλικού με ανήθικο περιεχόμενο. Αυτό, το κάνουν για να τραβήξουν την προσοχή των υπόλοιπων χρηστών, ώστε να μπορέσουν να περάσουν προγράμματα με κακόβουλο λογισμικό όπως ιούς, spyware, malware και worms στους κόμβους. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να πάρουν τον έλεγχο των υπολογιστών, να κλέψουν προσωπικά αρχεία, κωδικούς για λογαριασμούς και πιστωτικών καρτών. Οι παρατηρήσεις στις στατιστικές των τελευταίων ετών, δείχνουν ότι το ηλεκτρονικό έγκλημα αυξάνεται συνεχώς. Επιχειρηματικά μοντέλα Ένα δίκτυο αυτής της μορφής δεν έχει πολλά έξοδα. Σημαντικό ρόλο στο θέμα του κόστους έχει η αρχιτεκτονική του. Σε ένα ομότιμο δίκτυο δηλαδή, που δεν υπάρχει κανένας server, το μοναδικό έξοδο του χρήστη είναι η σύνδεση του στο Ίντερνετ. Από την άλλη πλευρά η ύπαρξη του server προϋποθέτει την προσφορά κάποιου χρηματικού ποσού το οποίο απαιτείται για τη συντήρηση, την αποθήκευση αλλά και την προστασία του. Αυτό μπορεί να γίνει με την προβολή διαφημίσεων για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όταν κάποιος προσπαθήσει να κατεβάσει τα επιθυμητά αρχεία. Άλλες φορές, ο χρήστης υποχρεώνεται να πληρώσει ένα πολύ μικρό ποσό και αυτό επειδή το δίκτυο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πολλούς χρήστες και συνεπώς τα έξοδα του server μοιράζονται ανάμεσά τους. Η τεχνολογία των ομότιμων δικτύων υπολογιστών έχει αρχίσει να διεισδύει πλέον και σε άλλους τομείς πέρα από την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, ερευνητές έχουν αναπτύξει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας με το οποίο οι χρήστες όχι μόνο μπορούν να κατεβάζουν τις ταινίες και τα προγράμματα της αρεσκείας τους, αλλά είναι υποχρεωμένοι με την σειρά τους να διανέμουν το περιεχόμενο αυτό σε άλλους χρήστες. Σε μια τέτοια περίπτωση, πάλι με την προβολή διαφημίσεων επιτυγχάνεται η πληρωμή των εξόδων της ύπαρξης και της υποστήριξης του δικτύου. Παράλληλα η κινητή τηλεφωνία έχει βρει στην τεχνολογία P2P ένα εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας. Συγκεκριμένα η σουηδική εταιρία τηλεπικοινωνιών Tέρανετ ανέπτυξε και εγκατάστησε, στον Ισημερινό και την Τανζανία, τηλεπικοινωνιακό σύστημα στο οποίο οι συσκευές χειρός λειτουργούν τόσο ως κινητά τηλέφωνα όσο και ως σταθμοί βάσης, με συνέπεια να είναι εφικτή η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών του συστήματος. Η υπηρεσία που προσφέρει είναι δωρεάν [16]. Είναι δυνατό, μια εταιρία να εκμεταλλευτεί μια τέτοια δραστηριότητα ώστε να αποκομίσει πολύ μεγάλο κέρδος. 15

17 Συμπεράσματα Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι τα δίκτυα peer to peer θα συνεχίσουν να εξελίσσονται. Είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα για την τεχνολογία και την πρόοδο στο σημαντικό θέμα της δικτύωσης των υπολογιστών. Τα ποσοστά των χρηστών που ασχολούνται με τα δίκτυα peer to peer αυξάνονται διαρκώς κάτι που θεωρείται λογικό, λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν. Στο μέλλον αναμένεται η ανάπτυξη και άλλων αλγορίθμων για τη μετάδοση πακέτων στα δίκτυα αυτής της μορφής κάτι που φαίνεται από τις πολυπληθείς μελέτες που εμφανίζονται στην ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Ήδη, υπάρχουν σε εξέλιξη πρωτόκολλα, όπως το JTXA, το οποίο αναπτύχθηκε από τη Sun και αποτελεί ένα πρότυπο για επικοινωνία σε ομότιμα δίκτυα. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο σύνολο πρωτοκόλλων για να μπορούν οι χρήστες ενός δικτύου να ανακαλύπτουν ο ένας τον άλλον, να οργανώνονται σε ομότιμες ομάδες, να επικοινωνούν μεταξύ τους ή ακόμα και να παρακολουθούν και να ελέγχουν κάποιον άλλο υπολογιστή. Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε η μελέτη της δημιουργίας και της υποστήριξης δικτύων P4P. Τα δίκτυα της μορφής αυτής, είναι ένας συνδυασμός δικτύων peer-to-peer και Πάροχων υπηρεσιών Ίντερνετ (ISP- Internet Service Provider). Με τη συνεργασία τους μπορούν να επιτευχθούν μεγαλύτερες ταχύτητες, επειδή θα χρησιμοποιείται το δίκτυο του Πάροχου [17]. Ο τελευταίος θα μπορεί να δημιουργήσει νέες υπηρεσίες με χαμηλό κόστος, που θα είναι χρήσιμες στους χρήστες. Συνεπώς, το μέλλον των ομότιμων δικτύων κρίνεται ευοίωνο για την τεχνολογική τους εξέλιξή αλλά και για την αποδοχή τους από τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 16

18 Παράρτημα Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται διάφορα δίκτυα, πρωτόκολλα, για ποιους λόγους χρησιμοποιούνται και ποιες εφαρμογές τις εκμεταλλεύονται. 17

19 Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται οι πιο γνωστές εφαρμογές, σε ποια δίκτυα και πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται και με ποιο λειτουργικό σύστημα συνεργάζονται. 18

20 Αναφορές [1] Tanenbaum A.S., 2003, Δίκτυα Υπολογιστών (4 η Αμερικάνικη έκδοση), Κλειδάριθμος, σ. 79 [2] Peer to peer from Wikipedia [3] Xue Chen, Guisheng Chen, Jin Liu, Xiangfeng Luo, Xuhui Li, Bing Li, Trust Factors in P2P Networks, Semantic Computing and Systems, IEEE International Workshop [Online] Available at: stamp.jsp?arnumber= &isnumber= [4] How does KaZaA works? What is peer to peer? Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: [5] Supernodes of KaZaA Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: [6] The Free Network Project Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: [7] Freenet from Wikipedia Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: [8] Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: [9] How Bittorrent Works Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: [10] BitTorrent from Wikipedia Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: [11] How Bittorrent Works Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: [12] Skype from Wikipedia Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: [13] Skype Explained Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: [14] How Skype works 19

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Aφορά στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων με συγκεκριμένη δομή και με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Aφορά στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων με συγκεκριμένη δομή και με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Aφορά στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων με συγκεκριμένη δομή και με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης αναγνωρίζεται από μία μοναδική διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου Α Γενικού Λυκείου 87 Διδακτικές ενότητες 10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου 10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8 Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18 Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 Γονικός έλεγχος σε PC και tablet 44 Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες 1 η Ερώτηση (Ορισμός): Τι είναι το Διαδίκτυο; Διαδίκτυο είναι το παγκόσμιο δίκτυο όλων των επιμέρους δικτύων που έχουν συμφωνήσει σε κοινούς κανόνες επικοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Π.Ε. στον Τουρισμό. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Τ.Π.Ε. στον Τουρισμό. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Τ.Π.Ε. στον Τουρισμό Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, 2015-2016 Μάθημα 2: Βασικές Αρχές Ασφάλειας Η/Υ Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Ασφάλεια από Κακόβουλο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 2. Τι χρειάζεται να έχω εγκαταστήσει στον υϖολογιστή μου για να δω ένα βίντεο στο YouTube;

Αντί προλόγου. 2. Τι χρειάζεται να έχω εγκαταστήσει στον υϖολογιστή μου για να δω ένα βίντεο στο YouTube; Περιεχόμενα Αντί προλόγου...9 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ τον λογαριασμό μου στο ΥouΤube;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς μπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το YouTube;...41

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ RIP ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 1Τι είναι ο Παγκόσµιος Ιστός; Λόγω της µεγάλης απήχησης του Παγκόσµιου Ιστού πολλές φορές ταυτίζουµε τον Παγκόσµιο Ιστό µε το Διαδίκτυο. Στην πραγµατικότητα αυτή η αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σε δίκτυο υπολογιστών εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη σε μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, μνήμες κ.λ.π.), ή να κυκλοφορεί μέσου του δικτύου με τη μορφή πακέτων. Η ύπαρξη πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Blocking spam mail. ηµήτρης Μπιµπίκας

Αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Blocking spam mail. ηµήτρης Μπιµπίκας Αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων Blocking spam mail ηµήτρης Μπιµπίκας 2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ/ BLOCKING SPAM MAIL Αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναζήτησης & Εγκατάστασης Εφαρμογών Android

Οδηγός Αναζήτησης & Εγκατάστασης Εφαρμογών Android Οδηγός Αναζήτησης & Εγκατάστασης Εφαρμογών Android 1. Αναζήτηση Εφαρμογών Οι εφαρμογές Android μπορούν να αναζητηθούν με τους εξής τρόπους: Μεμονωμένες από κάποια σελίδα στο Ιντερνετ, από όπου μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 WEBPHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 WEBPHONE WEBPHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το WebPhone είναι ένα εύκολο και ευχάριστο πρόγραµµα µετάδοσης ήχου

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο (Πηγή:

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο (Πηγή: Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο (Πηγή: http://www.broadband.gr) Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η έννοια της ευρυζωνικότητας, θα γίνει πρώτα μια περιγραφή και επεξήγηση ορισμένων βασικών εννοιών. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 STORAGE AREA NETWORK Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) Οποιοδήποτε, υψηλής απόδοσης, δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 11: Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ομότιμα συστήματα p2p systems ΠΡΙΝΕΑ ΜΑΡΙΑ 10 ΕΞΑΜΗΝΟ

Ομότιμα συστήματα p2p systems ΠΡΙΝΕΑ ΜΑΡΙΑ 10 ΕΞΑΜΗΝΟ Ομότιμα συστήματα p2p systems ΠΡΙΝΕΑ ΜΑΡΙΑ 10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ P2P Εναλλακτική λύση των παραδοσιακών συστημάτων κεντρικών Η/Υ Κυριότερα συστήματα:napster κ Gnutella Μελέτη μέτρησης συστημάτων (μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 10 Δίκτυα Η/Υ, το Internet 1 Δίκτυα Πολλοί υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με χρήση του κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

Τα περιεχόμενα με μια ματιά

Τα περιεχόμενα με μια ματιά Τα περιεχόμενα με μια ματιά Κεφάλαιο 1 Ο κόσμος αλλάζει με τη βοήθεια της τεχνολογίας 2 Κεφάλαιο 2 Εξέταση του υπολογιστή: Από τι αποτελείται 28 Κεφάλαιο 3 Χρήση του Internet: Πώς θα εκμεταλλευτούμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 10. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://users.sch.gr/galexiad galexiad@gmail.com 2 Περιεχόμενα Επικοινωνία & Ιδιωτικότητα Πληροφορία στο Διαδίκτυο Παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Client/Server

Επικοινωνία Client/Server Επικοινωνία Client/Server Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία - Client/Server 1 Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή Βασική ιδέα: να δομηθεί το λειτουργικό σύστημα ως συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 5: Δικτύωση και Διαδίκτυο II Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνική Ανίχνευσης του ICMP Echo Spoofing Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 98 ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος του Icmp Echo Reply Πακέτου 103 A.1. Ανίχνευση του spoofed Icmp Echo Request Πακέτου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Table of Contents

Εισαγωγή. Table of Contents Εισαγωγή Νέες μορφές εγκληματικών πράξεων δεν εμφανίζονται συχνά στο πέρασμα των αιώνων. Παρ' όλα αυτά όμως παράλληλα με την δημιουργία και την ευρεία χρήση του διαδικτύου, το διαδικτυακό έγκλημα άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID.

Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID. 1 2 9 4 3 5 6 7 8 Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID. 6.3 Επιλέξτε µια εικόνα. Κάντε κλικ στο "Wallpaper"

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

XEROX - ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XRX05-004

XEROX - ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XRX05-004 XEROX - ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XRX05-004 Η ευπάθεια του διακοµιστή MicroServer της Xerox πιθανόν να µην επιτρέψει την πρόσβαση στην υπηρεσία. Το ακόλουθο λογισµικό και οι οδηγίες χρήστη παρέχονται για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή Αποστολή προγράμματος οδήγησης Οδηγός διαχειριστή Ιανουάριος 2013 www.lexmark.com Επισκόπηση 2 Επισκόπηση Η επιλογή Αποστολή προγράμματος οδήγησης σάς επιτρέπει να λαμβάνετε εύκολα ένα πρόγραμμα οδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 1 ου Κεφαλαίου

Φύλλο Εργασίας 1 ου Κεφαλαίου ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΝΔΕΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΦΑΑΙΟ 1 ο Φύλλο Εργασίας 1 ου Κεφαλαίου Βοήθημα: 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Ερωτήσεις 1. Τι ήταν το δίκτυο ARPANET; Πως «γεννήθηκε» το Internet; 2. Πώς χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Σύστημα Αρχείων Τα προγράμματα που εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών δεδομένων για την εφαρμογή Home Connect

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών δεδομένων για την εφαρμογή Home Connect Δήλωση Προστασίας Προσωπικών δεδομένων για την εφαρμογή Home Connect Η εταιρεία Home Connect GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Μόναχο, Γερμανία (στο εξής αναφερόμενη ως Home Connect

Διαβάστε περισσότερα