ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γενικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης H αξιολόγηση είναι κυρίως διαμορφωτική και στοχεύει να περιγράψει την πρόοδο που κάνουν οι μαθητές, και στη συνέχεια, να λειτουργήσει ως μέσο καθοδήγησης για τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουν. Το σύστημα αξιολόγησης καθορίζει τρία επίπεδα ικανότητας που ξεκινούν από το επίπεδο του αρχάριου, συνεχίζουν στο βασικό για να καταλήξουν στο προηγμένο επίπεδο. Για κάθε επίπεδο, καθορίζονται τα κριτήρια ανά φάση της διερώτησης. Σε καθένα από τα τρία επίπεδα ικανότητας οι μαθητές μπορούν να εξεταστούν συνολικά και αθροιστικά για να επιβεβαιώσουν και να αποδείξουν την ικανότητά τους. Η αξιολόγηση διεξάγεται από τρεις φορείς: το μαθητή, τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές της τάξης ή την κοινότητα του Ark of Inquiry. Οι μαθητές κάνουν αυτό-αναφορές (self-reports) και παίρνουν σχόλια από άλλους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί κάνουν διαμορφωτικούς διαλόγους με τους μαθητές, παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών τους μέσω των πορτφολίων και τους αξιολογούν συνολικά. Τα εργαλεία του συστήματος αξιολόγησης είναι: μια φόρμα αυτο-αναφοράς, μια φόρμα ετεροανατροφοδότησης, ένα πρωτόκολλο διαλόγου, και μία εξέταση για την αξιολόγηση και την αθροιστική εκτίμηση των δεξιοτήτων των μαθητών. Για την καλύτερη χρήση των εργαλείων αξιολόγησης παρέχονται γενικές οδηγίες για τη δημιουργία και την τήρηση πορτφολίου (ψηφιακό ή έντυπο) των μαθητών, καθώς και για τη γενική διαδικασία της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση βασίζεται στην προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η μαθησιακή διαδικασία της διερώτησης ακολουθεί τα βασικά βήματα της επιστημονικής έρευνας και ανακάλυψης και αποτελείται από τις εξής πέντε φάσεις: (1) προσανατολισμός (2) εννοιολόγηση, (3) διερεύνηση, (4) συμπέρασμα, και (5) συζήτηση. Στην επόμενη σελίδα δίνεται μια επισκόπηση του πλαισίου της αξιολόγησης. Αυτό το πλαίσιο αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές. Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα εργαλεία αξιολόγησης και οι οδηγίες χρήσης τους για τη διαδικασία αξιολόγησης.

2 συζητήσει 2 Πλαίσιο αξιολόγησης Αξιολόγηση της ικανότητας διερώτησης του μαθητή Φάση διερώτησης Δεξιότητες επίπεδο Επίπεδο ικανότητας αρχάριου να κατανοεί επίπεδο Βασικό επίπεδο ικανότητας να διατυπώνει επίπεδο Προηγμένο επίπεδο ικανότητας να αξιολογεί/ αναστοχάζεται Διερεύνα το θέμα Μπορεί να κατανοήσει μια εισαγωγή στο πρόβλημα Μπορεί να διατυπώσει μια εισαγωγή στο πρόβλημα Μπορεί να αξιολογήσει/αναστοχαστεί μια εισαγωγή στο πρόβλημα Διατυπώνει το πρόβλημα Μπορεί να κατανοήσει τη διατύπωση ενός προβλήματος Μπορεί να διατυπώσει ένα πρόβλημα Μπορεί να αξιολογήσει/αναστοχαστεί τη διατύπωση ενός προβλήματος Εντοπίζει μεταβλητές Μπορεί να κατανοήσει τις μεταβλητές Μπορεί να διατυπώσει τις ενός προβλήματος μεταβλητές ενός προβλήματος Μπορεί να αξιολογήσει/αναστοχαστεί τις μεταβλητές ενός προβλήματος Κάνει ερωτήσεις Μπορεί να κατανοήσει ένα επιστημονικό ερώτημα Μπορεί να διατυπώσει ένα επιστημονικό ερώτημα Μπορεί να διατυπώσει ένα σετ επιστημονικών ερωτημάτων Διαμορφώνει υποθέσεις Μπορεί να κατανοήσει μία υπόθεση Μπορεί να διατυπώσει μία υπόθεση Μπορεί να διατυπώσει ένα σετ υποθέσεων EΔ*: ερευνητικό πλάνο Μπορεί να κατανοήσει ένα ερευνητικό πλάνο Μπορεί να διατυπώσει ένα ερευνητικό πλάνο Μπορεί να αξιολογήσει/αναστοχαστεί και να τροποποιήσει ένα ερευνητικό πλάνο Συλλέγει δεδομένα Μπορεί να συλλέγει δεδομένα Μπορεί να συλλέγει δεδομένα Μπορεί να συλλέγει σύνθετα δεδομένα σύμφωνα με καθορισμένη διαδικασία σύμφωνα με δικές του διαδικασίες σύμφωνα με δικές του διαδικασίες Αναλύει δεδομένα Μπορεί να αναλύει δεδομένα σύμφωνα με καθορισμένη διαδικασία Μπορεί να αναλύει δεδομένα σύμφωνα με δικές του διαδικασίες Μπορεί να αναλύει σύνθετα δεδομένα σύμφωνα με δικές του διαδικασίες Διατυπώνει αποτελέσματα ΕΔ: παρακολουθεί Βγάζει συμπεράσματα Συσχετίζει αποτελέσματα Μπορεί να κατανοεί τα αποτελέσματα Μπορεί να ακολουθεί ένα ερευνητικό πλάνο Μπορεί να βγάλει κύρια συμπεράσματα από τα αποτελέσματα Μπορεί να συσχετίσει αποτελέσματα με επιστημονικά ερωτήματα και υποθέσεις Μπορεί να διατυπώνει και να εξηγεί τα αποτελέσματα Μπορεί να εξηγήσει τις δράσεις του σε ένα ερευνητικό πλάνο Μπορεί να εξηγήσει τα συμπεράσματα Μπορεί να εξηγήσει πώς τα αποτελέσματα σχετίζονται με επιστημονικά ερωτήματα και υποθέσεις Μπορεί να εξηγεί με λεπτομέρεια τα αποτελέσματα Μπορεί να εξηγήσει και να αναστοχαστεί για τις δράσεις του σε ένα ερευνητικό πλάνο και να το αλλάξει ή να το βελτιώσει Μπορεί να αναστοχαστεί για τα συμπεράσματα Μπορεί να αναστοχαστεί πώς τα αποτελέσματα σχετίζονται με επιστημονικά ερωτήματα και υποθέσεις ΕΔ: αξιολογεί Γνωρίζει τις πέντε φάσεις της διερώτησης και μπορεί να περιγράψει τις δράσεις του Μπορεί να περιγράψει τις πέντε φάσεις της διερώτησης και να εξηγήσει τις δράσεις του Μπορεί να περιγράψει τις πέντε φάσεις της διερώτησης, την κυκλική φύση της διερώτησης και να αναστοχαστεί για τις δράσεις του ΥΕΚ**: συνάφεια ΥΕΚ: συνέπειες Μπορεί να σκεφτεί τη δυνατότητα εφαρμογής των αποτελεσμάτων Μπορεί να παρουσιάσει και να εξηγήσει τη δυνατότητα εφαρμογής των αποτελεσμάτων Μπορεί να παρουσιάσει και να αναστοχαστεί για τη δυνατότητα εφαρμογής των αποτελεσμάτων Μπορεί να σκεφτεί τις συνέπειες των αποτελεσμάτων Μπορεί να παρουσιάσει και να εξηγήσει τις συνέπειες των αποτελεσμάτων Μπορεί να παρουσιάσει και να αναστοχαστεί για τις συνέπειες των αποτελεσμάτων ΥΕΚ: ζητήματα ηθικής Έχει προσωπική γνώμη σχετικά με τις συνέπειες για τον εαυτό του Μπορεί να παρουσιάσει και να εξηγήσει την προσωπική γνώμη του για τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων στον εαυτό του, σε άλλους και στην κοινωνία Μπορεί να παρουσιάσει και να αναστοχαστεί για τις διάφορες γνώμες πάνω στις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων στον εαυτό του, σε άλλους και στην κοινωνία και να α για τη σπουδαιότητα της επιστημονικής έρευνας στη λήψη αποφάσεων *EΔ Επίγνωση για τη διερώτηση **ΥΕΚ Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία

3 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γενική διαδικασία αξιολόγησης Αυτό το αρχείο περιλαμβάνει τη γενική διαδικασία για τη δημιουργία και τη χρήση του πορτφόλιου. Αρχικά, αποφάσισε αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις ψηφιακά ή έντυπα πορτφόλια. Αν θα χρησιμοποιήσεις ψηφιακά πορτφόλια, η διαδικασία αφορά στη δημιουργία και τήρηση φακέλων στους υπολογιστές/διακομιστές (servers) του σχολείου. Αν θα χρησιμοποιήσεις έντυπα πορτφόλια, η διαδικασία αφορά στην εκτύπωση των εργαλείων και την τήρηση έντυπων φακέλων για τη συγκέντρωση των δεδομένων των μαθητών. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει 6 βήματα. Μπορείς να επιλέξεις να ακολουθήσεις όλα τα βήματα μετά από κάθε δραστηριότητα διερώτησης, ή να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο και να κάνετε επιπρόσθετες δραστηριότητες διερώτησης ανάμεσα σε κάθε φάση της αξιολόγησης. ΒΗΜΑ 1 ο Δημιούργησε ένα (έντυπο ή ψηφιακό) φάκελο για κάθε μαθητή που εισέρχεται στο Ark of Inquiry. Κάθε μαθητής έχει το δικό του πορτφόλιο και σε αυτό συλλέγει μαθησιακά προϊόντα της διερώτησης και αποτελέσματα της αξιολόγησης. ΒΗΜΑ 2 ο Ο μαθητής συμπληρώνει το διαβατήριό του (passport). Μετά τη συμπλήρωση του διαβατηρίου, όλοι οι μαθητές αρχίζουν μια δραστηριότητα επιπέδου Α. Ακολουθεί η διαμορφωτική αξιολόγηση (βλ. ΒΗΜΑ 3) η οποία υποδεικνύει αν ο μαθητής πρέπει να συνεχίσει στην επόμενη δραστηριότητα επιπέδου Α ή αν είναι έτοιμος να προχωρήσει στο τελικό δοκίμιο του επιπέδου Α. ΒΗΜΑ 3 ο Η διαμορφωτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τα εξής: α. ο μαθητής εκτελεί τη δραστηριότητα β. ο μαθητής προσθέτει μια αυτό-αναφορά στο (ψηφιακό ή έντυπο) φάκελό του γ. ο μαθητής προσθέτει τα μαθησιακά προϊόντα από τη δραστηριότητα διερώτησης (προαιρετικό) δ. ο μαθητής προσθέτει την ανατροφοδότησή του για τους συμμαθητές του (peer-feedback) (προαιρετικό) ε. διαμορφωτικό διάλογο ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το μαθητή ζ. απόφαση για το επόμενο βήμα (βλ. ΒΗΜΑ 4) ΒΗΜΑ 4 ο Τελικό δοκίμιο ή επόμενη δραστηριότητα πρόκλησης; Αν ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός συμφωνήσουν ότι ο μαθητής χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση στο ίδιο επίπεδο, αποφασίζουν με βάση τα κριτήρια επιλογής για την επόμενη πρόκληση. Ίσως ο μαθητής να χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση σε μία ή περισσότερες φάσεις της διερώτησης ή ο μαθητής να προτιμάει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μετά την απόφαση, ο εκπαιδευτικός και/ ή ο μαθητής επιλέγουν την επόμενη δραστηριότητα και ο μαθητής ξεκινά ξανά το ΒΗΜΑ 3. Αν ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός συμφωνήσουν ότι ο μαθητής κατέχει το/τα επίπεδο/α, τότε μπορεί να προχωρήσει στο τελικό δοκίμιο του επιπέδου. Η επιλογή της δραστηριότητας συντονίζεται από τον εκπαιδευτικό. Αν ο μαθητής επιτύχει, παίρνει μια σφραγίδα στο διαβατήριό του/της. Ο μαθητής συνεχίζει στο ΒΗΜΑ 5.

4 ΒΗΜΑ 5 ο Ο μαθητής ξεκινά ένα νέο επίπεδο επιλέγοντας μια νέα δραστηριότητα του επόμενου επιπέδου και ξεκινά ξανά το ΒΗΜΑ 3. ΒΗΜΑ 6 ο Ο μαθητής μπορεί να παροτρυνθεί για να διεκδικήσει ένα βραβείο!

5 4 Καλωσορίσατε στο Ark of Inquiry! Διαβατήριο διερώτησης Όνομα: Φύλο: Κορίτσι Αγόρι Ηλικία: Σχολείο: Ημερομηνία εισόδου: Ποιος είμαι; Τα ενδιαφέροντά μου είναι: Μου αρέσει/δεν μου αρέσει η επιστημονική έρευνα γιατί: Τι θα ήθελα να κάνω και να μάθω στο έργο Ark of Inquiry: Τα βραβεία μου: Σφραγίδες για τα επίπεδα που αποκτήθηκαν:

6 5 Καλωσορίσατε στο Ark of Inquiry! Διαβατήριο διερώτησης Όνομα: Φύλο: Κορίτσι Αγόρι Ηλικία: Σχολείο: Ημερομηνία εισόδου: Ποιος είμαι; Τα ενδιαφέροντά μου είναι: Μου αρέσει/δεν μου αρέσει η επιστημονική έρευνα γιατί: Τι θα ήθελα να κάνω και να μάθω στο έργο Ark of Inquiry: Τα βραβεία μου: Σφραγίδες για τα επίπεδα που αποκτήθηκαν:

7 6 Καλωσορίσατε στο Ark of Inquiry! Διαβατήριο διερώτησης Όνομα: Φύλο: Κορίτσι Αγόρι Ηλικία: Σχολείο: Ημερομηνία εισόδου: Ποιος είμαι; Τα ενδιαφέροντά μου είναι: Μου αρέσει/δεν μου αρέσει η επιστημονική έρευνα γιατί: Τι θα ήθελα να κάνω και να μάθω στο έργο Ark of Inquiry: Τα βραβεία μου: Σφραγίδες για τα επίπεδα που αποκτήθηκαν:

8 7 Καλωσορίσατε στο Ark of Inquiry! Διαβατήριο διερώτησης Όνομα: Φύλο: Κορίτσι Αγόρι Ηλικία: Σχολείο: Ημερομηνία εισόδου: Ποιος είμαι; Τα ενδιαφέροντά μου είναι: Μου αρέσει/δεν μου αρέσει η επιστημονική έρευνα γιατί: Τι θα ήθελα να κάνω και να μάθω στο έργο Ark of Inquiry: Τα βραβεία μου: Σφραγίδες για τα επίπεδα που αποκτήθηκαν:

9 8 Καλωσορίσατε στο Ark of Inquiry! Διαβατήριο διερώτησης Όνομα: Φύλο: Κορίτσι Αγόρι Ηλικία: Σχολείο: Ημερομηνία εισόδου: Ποιος είμαι; Τα ενδιαφέροντά μου είναι: Μου αρέσει/δεν μου αρέσει η επιστημονική έρευνα γιατί: Τι θα ήθελα να κάνω και να μάθω στο έργο Ark of Inquiry: Τα βραβεία μου: Σφραγίδες για τα επίπεδα που αποκτήθηκαν:

10 9 Καλωσορίσατε στο Ark of Inquiry! Διαβατήριο διερώτησης Όνομα: Φύλο: Κορίτσι Αγόρι Ηλικία: Σχολείο: Ημερομηνία Εισόδου: Ποιος είμαι; Τα ενδιαφέροντά μου είναι: Μου αρέσει/δεν μου αρέσει η επιστημονική έρευνα γιατί: Τι θα ήθελα να κάνω και να μάθω στο έργο Ark of Inquiry: Τα βραβεία μου: Σφραγίδες για τα επίπεδα που αποκτήθηκαν:

11 10 Καλωσορίσατε στο Ark of Inquiry! Διαβατήριο διερώτησης Όνομα: Φύλο: Κορίτσι Αγόρι Ηλικία: Σχολείο: Ημερομηνία εισόδου: Ποιος είμαι; Τα ενδιαφέροντά μου είναι: Μου αρέσει/δεν μου αρέσει η επιστημονική έρευνα γιατί: Τι θα ήθελα να κάνω και να μάθω στο έργο Ark of Inquiry: Τα βραβεία μου: Σφραγίδες για τα επίπεδα που αποκτήθηκαν:

12 11 Καλωσορίσατε στο Ark of Inquiry! Διαβατήριο Διερώτησης Όνομα: Φύλο: Κορίτσι Αγόρι Ηλικία: Σχολείο: Ημερομηνία εισόδου: Ποιος είμαι; Τα ενδιαφέροντά μου είναι: Μου αρέσει/δεν μου αρέσει η επιστημονική έρευνα γιατί: Τι θα ήθελα να κάνω και να μάθω στο έργο Ark of Inquiry: Τα βραβεία μου: Σφραγίδες για τα επίπεδα που αποκτήθηκαν:

13 12 Αυτό-αναφορά Όνομα της δραστηριότητας διερώτησης: Βαθμολόγησε τη δραστηριότητα: Απάντησε τις πιο κάτω ερωτήσεις: Ποια/ες φάσεις βρήκες πιο εύκολη/ες; Προσανατολισμός Εννοιολόγηση Διερεύνηση Συμπέρασμα Συζήτηση Ποια/ες φάσεις βρήκες πιο δύσκολη/ες; Προσανατολισμός Εννοιολόγηση Διερεύνηση Συμπέρασμα Συζήτηση Μπορείς να εξηγήσεις γιατί βρήκες κάποιες φάσεις εύκολες και κάποιες δύσκολες; Ερωτήσεις για τον εκπαιδευτικό: Τι θα ήθελες να κάνεις μετά; Θα ήθελα να κάνω και άλλη δραστηριότητα διερώτησης Θα ήθελα να κάνω μια δραστηριότητα διερώτησης πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή από μια συγκεκριμένη περιοχή: Θα ήθελα να κάνω ένα τελικό δοκίμιο του επιπέδου

14 13 Φόρμα ανατροφοδότησης του μαθητή για τους συμμαθητές του (Peer feedback) Όνομα της δραστηριότητας διερώτησης: Το όνομά σας : Όνομα μαθητή/μαθήτριας που εξετάζεται: Ημερομηνία: Ποια προϊόντα και/ή ποιές διαδικασίες είδες; Τι είδες που θεωρείς πως ήταν πραγματικά καλό; Αν ήσουν εκπαιδευτικός, τι θα πρότεινες για τη βελτίωση της δραστηριότητας αυτής; Βαθμολόγησε τώρα πόσο καλά ολοκλήρωσε ο μαθητής/μαθήτρια την δραστηριότητα αυτή:

15 14 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού* πρωτόκολο διαλόγου Πριν ξεκινήσεις τον διάλογο σκέψου την αυτό-αναφορά και τα άλλα προϊόντα αξιολόγησης. Προχώρα σύμφωνα με τα πιο κάτω βήματα για κάθε φάση της διερώτησης: ΒΗΜΑ 1 Αξιολόγησε την ικανότητα διερώτησης του μαθητή καλώντας τον να περιγράψει και να δείξει τι κάνει. Για να εμβαθύνεις τη συζήτηση χρησιμοποίησε τις δεξιότητες και τα κριτήρια. ΒΗΜΑ 2 Αναστοχάσου τη διαδικασία της επιστημονικής διερώτησης ρωτώντας τον μαθητή πώς πήγε η φάση της διερώτησης (προσανατολισμός, εννοιολόγηση, διερεύνηση, συμπέρασμα, συζήτηση), τι ήταν εύκολο/δύσκολο και τι του άρεσε/ δεν του άρεσε. Χρησιμοποίησε τη φόρμα αυτό-αναφοράς του μαθητή, τα μαθησιακά προϊόντα και την ανατροφοδότησή του από τους συμμαθητές του (peer feedback). ΒΗΜΑ 3 Προκάλεσε τη σκέψη του μαθητή για την πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της διερώτησης, ρωτώντας τον αν θα μπορούσε η δραστηριότητα της διερώτησης να χρησιμοποιηθεί από άλλους και αν εγείρονται ερωτήματα για τη χρησιμότητα ή την ηθική χρήση. ΒΗΜΑ 4 Χρησιμοποίησε τη Φόρμα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού για να συμπεράνεις την ποιότητα της δουλειάς του μαθητή και το επόμενο βήμα. *Το πρωτόκολλο διαλόγου θα χρησιμοποιηθεί μαζί με τον πίνακα δεξιοτήτων και κριτηρίων και τη φόρμα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.

16 15 Φόρμα Αξιολόγησης εκπαιδευτικού Μαθητής: Ομάδα: Όνομα και επίπεδο της δραστηριότητας διερώτησης: Μαθησιακά Προϊόντα: Σημείωσε για κάθε φάση αν ο μαθητής μαθαίνει / εξασκείται / αρχίζει να νιώθει αυτοπεποίθηση: Προσανατολισμός Εννοιολόγηση Διερεύνηση Συμπέρασμα Συζήτηση Σημείωσε αν και σε ποια φάση της διερώτησης πρέπει να εστιάζει η επόμενη δραστηριότητα: Προσανατολισμός Εννοιολόγηση Διερεύνηση Συμπέρασμα Συζήτηση Βαθμολόγησε πόσο καλά ο μαθητής ολοκλήρωσε τη δραστηριότητα: Σημείωσε τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Σημείωσε αν ο μαθητής χρειάζεται να μάθει / να εξασκηθεί περισσότερο. Πρότεινε επιπρόσθετες δραστηριότητες. Εξήγησε την απάντησή σου. ο μαθητής είναι έτοιμος για διάλογο ο μαθητής είναι έτοιμος να προχωρήσει στο τελικό δοκίμιο του επιπέδου

17 16 Τελική Αξιολόγηση Μαθητής: Επίπεδο: Η φόρμα αξιολόγησης αποτελείται από πέντε μέρη, ένα για κάθε φάση της διερώτησης. Κάθε επιμέρους δεξιότητα χρειάζεται να αξιολογηθεί στο επίπεδο Α για να αποκτήσει ο μαθητής το επίπεδο Α και να του επιτραπεί να αρχίσει να εργάζεται στο επίπεδο Β. Κάθε επιμέρους δεξιότητα πρέπει να αξιολογηθεί στο επίπεδο Β για να αποκτήσει ο μαθητής το επίπεδο Β και να του επιτραπεί να αρχίσει να εργάζεται στο επίπεδο Γ. Κάθε επιμέρους δεξιότητα πρέπει να αξιολογηθεί στο επίπεδο Γ για να αποκτήσει ο μαθητής το επίπεδο Γ και να γίνει μανθάνοντας προηγμένου επιπέδου διερώτησης. Να αναφέρεις ποια αποδεικτικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση. Σημείωσε ότι τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκομιστούν: αυτο-αναφορά, τουλάχιστον μία ανατροφοδότηση για ένα συμμαθητή του, και τουλάχιστον δύο προϊόντα από δύο διαφορετικές κατηγορίες. Αυτό-αναφορά Ανατροφοδότηση μαθητή για ένα συμμαθητή του, αριθμός Κατηγορία 1: αποτελέσματα διερώτησης Κατηγορία 2: υλικά επικοινωνίας/συζήτησης Κατηγορία 3: αναστοχαστικό υλικό Επιπρόσθετες σημειώσεις:

18 17 1. Προσανατολισμός Η φάση του προσανατολισμού είναι μια διαδικασία για τη διέγερση της περιέργειας για ένα θέμα και για τα αποτελέσματα σε μια προβληματική κατάσταση. Σημείωσε από τις παρακάτω δεξιότητες ποιες θεωρείς ότι ταιριάζουν περισσότερο με αυτή τη στιγμή. Εξερεύνηση ενός θέματος: O Ο μαθητής δεν μπορεί ακόμα να καταλάβει μια σύντομη εισαγωγή στο πρόβλημα/θέμα Α Ο μαθητής μπορεί να καταλάβει μια σύντομη εισαγωγή στο πρόβλημα/θέμα Β Ο μαθητής μπορεί να διατυπώσει μια εισαγωγή στο πρόβλημα/θέμα C O μαθητής μπορεί να αναρωτηθεί/προβληματιστεί για μια εισαγωγή στο πρόβλημα/θέμα Διατύπωση προβλήματος: Ο Ο μαθητής δεν μπορεί ακόμη να καταλάβει μια δοσμένη προβληματική κατάσταση. Α Ο μαθητής μπορεί να καταλάβει μια δοσμένη προβληματική κατάσταση. B Ο μαθητής μπορεί να διατυπώσει μια προβληματική κατάσταση C O μαθητής μπορεί να αξιολογήσει/αναστοχαστεί για μια προβληματική κατάσταση. Εντοπισμός μεταβλητών: O Ο μαθητής δεν μπορεί ακόμα να εντοπίσει τις μεταβλητές σε μια προβληματική κατάσταση. A Ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει τις μεταβλητές σε μια προβληματική κατάσταση. B Ο μαθητής μπορεί να διατυπώσει τις μεταβλητές σε σχέση με μια προβληματική κατάσταση C O μαθητής μπορεί να αξιολογήσει/αναστοχαστεί για τις μεταβλητές σε μια προβληματική κατάσταση. Εξήγηση:

19 18 2. Εννοιολόγηση Στη φάση της εννοιολόγησης διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις. Σημείωσε από τις παρακάτω δεξιότητες ποιες θεωρείς ότι ταιριάζουν περισσότερο με αυτή τη στιγμή. Διατύπωση ερωτημάτων O Ο μαθητής δεν μπορεί ακόμα να κατανοήσει ένα ερευνητικό ερώτημα που είναι σχετικό με μια προβληματική κατάσταση. A Ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει ένα ερευνητικό ερώτημα που είναι σχετικό με μια προβληματική κατάσταση. B Ο μαθητής μπορεί να διατυπώσει ένα ερευνητικό ερώτημα που είναι σχετικό με μια προβληματική κατάσταση. C O μαθητής μπορεί να διατυπώσει ένα σετ ερευνητικών ερωτημάτων που είναι σχετικό με μια προβληματική κατάσταση. Eντοπισμός υπόθεσης O Ο μαθητής δεν μπορεί ακόμα να κατανοήσει μια υπόθεση A Ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει μια υπόθεση B Ο μαθητής μπορεί να διατυπώσει μια υπόθεση C Ο μαθητής μπορεί να διατυπώσει ένα σετ υποθέσεων Ερευνητικό πλάνο (ΕΔ): Ο Ο μαθητής δεν μπορεί ακόμα να κατανοήσει ένα ερευνητικό πλάνο. Α Ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει ένα ερευνητικό πλάνο. Β Ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει και να εξηγήσει ένα ερευνητικό πλάνο. C Ο μαθητής μπορεί να αξιολογήσει/αναστοχαστεί και να αναδιαμορφώσει ένα ερευνητικό πλάνο. Εξήγηση:

20 19 3. Διερεύνηση Η φάση της διερεύνησης είναι μια διαδικασία συλλογής εμπειρικών δεδομένων με σκοπό να επιλυθεί το ερευνητικό ερώτημα ή η υπόθεση. Σημείωσε από τις παρακάτω δεξιότητες ποιες θεωρείς ότι ταιριάζουν περισσότερο με αυτή τη στιγμή. Συλλογή δεδομένων: O Ο μαθητής δεν μπορεί ακόμα να συλλέξει δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες και τα εργαλεία που του παρέχονται A Ο μαθητής μπορεί να συλλέξει δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες και τα εργαλεία που του παρέχονται B Ο μαθητής μπορεί να συλλέξει δεδομένα σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες και εργαλεία C Ο μαθητής μπορεί να συλλέξει δεδομένα σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες και εργαλεία Ανάλυση δεδομένων: O Ο μαθητής δεν μπορεί ακόμα να αναλύσει τα δεδομένα σύμφωνα με τις προτεινόμενες διαδικασίες A Ο μαθητής μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα σύμφωνα με τις προτεινόμενες διαδικασίες B Ο μαθητής μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες επιλογής, κατηγοριοποίησης και σύνοψης C Ο μαθητής μπορεί να αναλύσει πολύπλοκα δεδομένα σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες επιλογής, κατηγοριοποίησης και σύνοψης Διατύπωση/διαμόρφωση αποτελεσμάτων: O Ο μαθητής δεν μπορεί ακόμα να εντοπίσει τα κύρια αποτελέσματα σε θέματα που είναι εξοικειωμένος A Ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει τα κύρια αποτελέσματα B Ο μαθητής μπορεί να διατυπώσει και να εξηγήσει κύρια αποτελέσματα C Ο μαθητής μπορεί να διατυπώσει και να εξηγήσει με λεπτομέρεια τα αποτελέσματα Παρακολούθηση (ΕΔ): O Ο μαθητής δεν μπορεί ακόμα να εντοπίσει τα κύρια αποτελέσματα σε θέματα που είναι εξοικειωμένος A Ο μαθητής μπορεί να ακολουθήσει ένα ερευνητικό πλάνο B Ο μαθητής μπορεί να εξηγήσει τις δράσεις του σε σχέση με το ερευνητικό πλάνο C Ο μαθητής μπορεί να αξιολογήσει/ αναστοχαστεί για τις δράσεις του και να αναδιαμορφώσει το ερευνητικό του πλάνο Επεξήγηση:

21 20 4. Συμπεράσματα Στη φάση του Συμπεράσματος αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν και τεκμηριώνονται με βάση τα αποτελέσματα της διερεύνησης. Σημείωσε από τις παρακάτω δεξιότητες ποιες θεωρείς ότι ταιριάζουν περισσότερο με αυτή τη στιγμή. Βγάζοντας συμπεράσματα: O Ο μαθητής δεν μπορεί ακόμα να βγάλει συμπεράσματα από τα αποτελέσματα A Ο μαθητής μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από τα αποτελέσματα B Ο μαθητής μπορεί να εξηγήσει κάποια απλά συμπεράσματα από τα αποτελέσματα C Ο μαθητής μπορεί να αξιολογήσει/αναστοχαστεί για λεπτομερή συμπεράσματα από τα αποτελέσματα Συσχέτιση αποτελεσμάτων: O Ο μαθητής δεν μπορεί ακόμα να συσχετίσει τα αποτελέσματα με ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις A Ο μαθητής μπορεί να συσχετίσει τα αποτελέσματα με ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις B Ο μαθητής μπορεί να εξηγήσει πώς τα αποτελέσματα σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις C Ο μαθητής μπορεί να προβληματιστεί/αναρωτηθεί πώς τα αποτελέσματα σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις Αξιολόγηση (ΕΔ): O Ο μαθητής δεν γνωρίζει ακόμα τις πέντε φάσεις της διερώτησης και δεν μπορεί να περιγράψει τις δράσεις του A Ο μαθητής γνωρίζει τις πέντε φάσεις της διερώτησης και μπορεί να περιγράψει τις δράσεις του B Ο μαθητής μπορεί να περιγράψει τις πέντε φάσεις της διερώτησης και μπορεί να δικαιολογήσει τις δράσεις του C Ο μαθητής μπορεί να περιγράψει τις πέντε φάσεις της διερώτησης και την κυκλική φύση της διερώτησης και μπορεί να αξιολογήσει/αναστοχαστεί για τις δράσεις του Εξήγηση:

22 21 5. Συζήτηση Η φάση της συζήτησης αποτελείται από επαναστοχασμούς πάνω σε αποτελέσματα που αφορούν την συνάφεια των δράσεων, τις επιπτώσεις σε άλλους τομείς και την ηθική. Σημείωσε από τις παρακάτω δεξιότητες ποιές θεωρείς ότι ταιριάζουν περισσότερο με αυτή τη στιγμή. Συνάφεια (Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία): O Ο μαθητής δεν μπορεί ακόμα να σκεφτεί την εφαρμογή των αποτελεσμάτων A Ο μαθητής μπορεί να σκεφτεί την εφαρμογή των αποτελεσμάτων B Ο μαθητής μπορεί να παρουσιάσει και να εξηγήσει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων C Ο μαθητής μπορεί να παρουσιάσει και να αξιολογήσει/αναστοχαστεί για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων Συνέπειες/επιπτώσεις (Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία): O Ο μαθητής δεν μπορεί ακόμα να σκεφτεί τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων A Ο μαθητής μπορεί να σκεφτεί τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων B Ο μαθητής μπορεί να παρουσιάσει και να εξηγήσει τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων C Ο μαθητής μπορεί να παρουσιάσει και να αξιολογήσει/αναστοχαστεί για τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων Ηθική (Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία): O Ο μαθητής δεν μπορεί ακόμα να διαμορφώσει την προσωπική του γνώμη και να σκεφτεί τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων στον εαυτό του A Ο μαθητής μπορεί να διαμορφώσει την προσωπική του γνώμη και να σκεφτεί τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων στον εαυτό του B Ο μαθητής μπορεί να παρουσιάσει και να εξηγήσει την προσωπική του γνώμη για τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων στον εαυτό του, σε άλλους και στην κοινωνία C Ο μαθητής μπορεί να αξιολογήσει/αναστοχαστεί για τις διαφορετικές γνώμες πάνω στις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων στον εαυτό του, σε άλλους και στην κοινωνία και να συζητήσει την σημασία της επιστημονικής διερώτησης στη δημιουργία αποφάσεων Eξήγηση: Πέρασε ή Απέτυχε Γενικό συμπέρασμα. Ο μαθητής/η μαθήτρια πέρασε το επίπεδο αυτό στο δοκίμιο;

Φόρμα υποβολής υποψηφιότητας για τα βραβεία Όνομα: Φύλο:

Φόρμα υποβολής υποψηφιότητας για τα βραβεία Όνομα: Φύλο: 1 Φόρμα υποβολής υποψηφιότητας για τα βραβεία Όνομα: Φύλο: Υποβολή αίτησης για βραβείο του σταδίου 1: Υποβολή αίτησης για βραβείο του σταδίου 2: Star Κ Κορίτσι Αγόρι Ηλικία: Diploma Bronze Silver Gold

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan)

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) On-the-fly feedback, Upper Secondary Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) Τάξη: Β Λυκείου Διάρκεια ενότητας Μάθημα: Φυσική Θέμα: Ταλαντώσεις (αριθμός Χ διάρκεια μαθήματος): 6X90

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000)

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Πρόκειται για την έρευνα που διεξάγουν οι επιστήμονες. Είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα που απαιτεί ειδικό ακριβό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κατερίνα Σάλτα ΔιΧηΝΕΤ 2017-2018 Θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστήμων 1. ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2. ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 3. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Οι συζητήσεις Δρ Δημήτριος Γκότζος

Οι συζητήσεις Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι συζητήσεις Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι διαφάνειες αποτελούν προϊόν μελέτης και αποδελτίωσης του Ι.Ε.Π. (2017). Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό http://iep.edu.gr/images/iep/epistimoniki_ypiresia/epist_monades/a_kyklos/evaluation/2017/2a_perigrafiki_d

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία The project Εισαγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και διδασκαλία Στόχοι Να κατανοήσετε τις έννοιες της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας και ένταξης στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Inquiry based learning (ΙΒL)

Inquiry based learning (ΙΒL) Inquiry based learning (ΙΒL) ΟόροςIBL αναφέρεται σε μαθητοκεντρικούς τρόπους διδασκαλίας: Διατυπώνουν δικά τους επιστημονικά προσανατολισμένα ερωτήματα Δίνουν προτεραιότητα σε ενδείξεις/αποδεικτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

O φάκελος μαθητή/-τριας

O φάκελος μαθητή/-τριας O φάκελος μαθητή/-τριας Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι διαφάνειες 1-14 και 18-20 αποτελούν προϊόν μελέτης και αποδελτίωσης του Ι.Ε.Π. (2017). Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό http://iep.edu.gr/images/iep/epistimoniki_ypiresia/epist_monades/a_kyklos/evaluation/2017/2a_perigrafiki_dhmotiko.pdf

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Εποικοδομητική κριτική Οι ενότητες κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας έχουν αναπτυχθεί για να σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Στην Γ τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Το βιβλίο δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ATS2020 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ATS2020 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ATS2020 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Σχεδιασμός στρατηγικών για διερεύνηση 1.1. Εντοπίζουν σημαντικές ανάγκες/ προβλήματα/ ερωτήματα για διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επικύρωση Προσόντων τα οποία Αποκτώνται στο Χώρο Εργασίας από Άτοµα Χαµηλής Εξειδίκευσης 2013-1-GR1-LEO05-10210 Ο κύριος στόχος αυτών των Οδηγιών είναι να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ράνια Πετροπούλου

Δρ. Ράνια Πετροπούλου Δρ. Ράνια Πετροπούλου Σύμφωνα με τη δημοσίευση της έκθεσης με τον τίτλο Science Education Now: A renewed Pedagogy for the Future of Europe, η Ευρώπη χρειάζεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 4: Συνοπτικό πλαίσιο πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης. Ερώτημα-κλειδί Πώς οργανωνόμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα;

Διδακτική πρόταση 4: Συνοπτικό πλαίσιο πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης. Ερώτημα-κλειδί Πώς οργανωνόμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πώς οργανωνόμαστε; Διδακτική πρόταση 4: Συνοπτικό πλαίσιο πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης Ερώτημα-κλειδί Πώς οργανωνόμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διαστάσεις της διαφορετικότητας Τα παιδιά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού;

Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Πώς οργανωνόμαστε; Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Ερώτημα-κλειδί Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Εποχής του Χαλκού και ποιοι έπαιρναν τις αποφάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και στόχοι της δράσης Το πλαίσιο εφαρμογής Δραστηριότητες της δράσης

Σκοπός και στόχοι της δράσης Το πλαίσιο εφαρμογής Δραστηριότητες της δράσης Τη σχολική χρονιά 2016-2017 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο 101 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, σε δύο τμήματα της Β τάξης, μια εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Παίζουμε, διερευνούμε, δοκιμάζουμε ιδέες» χρηματοδοτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Π. Μπενέκου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς

Π. Μπενέκου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Π. Μπενέκου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Περιεχόμενα Σχετικά με το Δίκτυο Τι είναι Ποιός συμμετέχει και πώς Για ποιό λόγο Σχετικά με το θέμα του Δικτύου Δια βίου Δεξιότητες Νέες Δεξιότητες για το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Δροσερά φλιτζάνια

Τίτλος: Δροσερά φλιτζάνια Τίτλος: Δροσερά φλιτζάνια Θέματα: Μεταφορά ενέργειας, γραφική αναπαράσταση, δύναμη και συζήτηση των αποτελεσμάτων. Χρόνος: 120 λεπτά Ηλικία: 13-14 Διαφοροποίηση: Οι περισσότερο ικανοί μαθητές θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Βλέπουμε; ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Βασιλική Κανελλοπούλου, ΠΕ 70

Πώς Βλέπουμε; ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Βασιλική Κανελλοπούλου, ΠΕ 70 Πώς Βλέπουμε; ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Βασιλική Κανελλοπούλου, ΠΕ 70 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Το θέματα της πρακτικής αφορούσε την ενότητα «Φως» από το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

12/11/16. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 1/2. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 2/2

12/11/16. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 1/2. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 2/2 Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 1/2... είναι ένα εκπαιδευτικό θέμα ή ζήτημα που ένας ερευνητής παρουσιάζει και αιτιολογεί σε μία έρευνητική μελέτη θέμα πρόβλημα σκοπός - ερωτήματα Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα»

Διαβάστε περισσότερα

«Τίποτα για πέταμα. Tα παλιά γίνονται καινούργια»

«Τίποτα για πέταμα. Tα παλιά γίνονται καινούργια» Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ανακύκλωση: «Τίποτα για πέταμα. Tα παλιά γίνονται καινούργια» Κρύστα Ρακαλλίδου Π.Ε. 60 rakallidou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου Καθηγήτρια Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Γιατί χρειάζεται να κάνουµε τόσο ειδική διαφοροποίηση; Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης για τον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Πέτρος Χαβιάρης & Σόνια Καφούση chaviaris@rhodes.aegean.gr; kafoussi@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Φυσικές Επιστήμες Θεματικό εύρος το οποίο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος. Έμφαση στην ποιότητα, στη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα 2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα Η προώθηση της συμμετοχής των νέων μέσα από την παγκόσμια πολιτότητα μπορεί να έχει μια σειρά από θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Οι ικανότητες που μπορούν να αναπτυχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 1: Mεταγνώση Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση και θέματα αξιολόγησης. Άννα Κουκά

Σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση και θέματα αξιολόγησης. Άννα Κουκά Σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση και θέματα αξιολόγησης Άννα Κουκά 1. Εισαγωγή Εξελίξεις στις προσεγγίσεις για τη μάθηση Τα πορίσματα της εκπαιδευτικής έρευνας δημιουργούν αλλαγές στο σημερινό σχολείο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Μαθητή/-τριας (portfolio) Η εμπειρία μου σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη

Φάκελος Μαθητή/-τριας (portfolio) Η εμπειρία μου σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη Φάκελος Μαθητή/-τριας (portfolio) Η εμπειρία μου σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη Φάκελος για το πρόγραμμα ACT Τι είναι ο φάκελος του προγράμματος «ACT-Ιδιότητα του ενεργού πολίτη»; Ο φάκελος (portfolio)

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας στην ανάπτυξη της Υπολογιστικής Σκέψης. Α. Γόγουλου Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

Στοχεύοντας στην ανάπτυξη της Υπολογιστικής Σκέψης. Α. Γόγουλου Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Στοχεύοντας στην ανάπτυξη της Υπολογιστικής Σκέψης Α. Γόγουλου Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Αλγοριθμική Σκέψη Είναι μια σύνθετη νοητική διαδικασία της σκέψης η οποία αφορά τη σύλληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Τι σκεφτόμαστε; Διδακτική πρόταση 5: Τι να σκέφτονταν οι άνθρωποι της Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα Τα παιδιά μεταφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ MATHDebate - Η Φωνή των Φοιτητών - Ψάχνοντας την Αριστεία στην Εκπαίδευση Μαθηματικών μέσω της Αύξησης των Κινήτρων για Μάθηση (project 2016-2018) mathdebate.eu Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

«Φύλλο εργασίας 2» «Εντοπίζοντας χαρακτηριστικά της διαισθητικής βιολογικής γνώσης των μικρών παιδιών»

«Φύλλο εργασίας 2» «Εντοπίζοντας χαρακτηριστικά της διαισθητικής βιολογικής γνώσης των μικρών παιδιών» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» Ομάδα εργασίας 1. 2. 3. Ημερομηνία: 15-3-2017 Μάθημα 4: «Η διαισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΣΕΝΑΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΣΕΝΑΡΙΩΝ Αναμορφωμένο απόσπασμα από το «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού & τα Προγράμματα Σπουδών του Νέου Ελληνικού Σχολείου: ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Θεωρία & Πράξη» (Kalantzis,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμσίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Μέρος 3 ο

Ερευνητική Εργασία Μέρος 3 ο Ερευνητική Εργασία Μέρος 3 ο Ασημίνα Κοντογεωργίου Λάρισα, Νοέμβριος 2011 Πέμπτη Φάση: Επιλογή Τρόπων Αναπαράστασης των Νέων Γνώσεων Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει μαθητές στην αναζήτηση περισσοτέρων και

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ

ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ 1 ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ Κώστας Κύρος 2 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 3 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Γίνε και εσύ ένας συγγραφέας! Γράψε τη δική σου μικρή ιστορία. Εκτύπωσέ την και δώσ την στους φίλους σου για να

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Η προβληματική κατάσταση Χρήστος Πανούτσος

Η προβληματική κατάσταση Χρήστος Πανούτσος Η προβληματική κατάσταση Χρήστος Πανούτσος Η Τζούλι και η μαμά της έχουν βγει για να αγοράσουν ένα τζιν για το σχολείο. Παρατηρούν έναν πάγκο με την εξής ταμπέλα πάνω: 40% έκπτωση των τιμών στις ετικέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ Γυμνασίου (Διευκρινιστικές σημειώσεις)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ Γυμνασίου (Διευκρινιστικές σημειώσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ Γυμνασίου (Διευκρινιστικές σημειώσεις) Εφαρμογή της μεθόδου έρευνας και πειραματισμού για εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία. Μέσω της έρευνας στον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο εκπαιδευτικού επιμόρφωση Μέθοδος project στο νηπιαγωγείο. Έλενα Τζιαμπάζη Νίκη Χ γαβριήλ-σιέκκερη

Διήμερο εκπαιδευτικού επιμόρφωση Μέθοδος project στο νηπιαγωγείο. Έλενα Τζιαμπάζη Νίκη Χ γαβριήλ-σιέκκερη Διήμερο εκπαιδευτικού επιμόρφωση Μέθοδος project στο νηπιαγωγείο Έλενα Τζιαμπάζη Νίκη Χ γαβριήλ-σιέκκερη Δομή επιμόρφωσης 1 η Μέρα Γνωριμία ομάδας Παρουσίαση θεωρητικού υποβάθρου Προσομοίωση : α) Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017 Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά (madspa@otenet.gr) ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ MOOC Μαζικό: παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής μεγάλου αριθμού φοιτητών από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος

Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος Μέρος: Θέμα: Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Πρώτη διδακτική πρόταση Φίλοι δι αλληλογραφίας Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ \Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π.

ΕΣΠΑ \Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295379. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Εργαστήριο (βιωματικό) Ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός των Ομάδων

4 ο Εργαστήριο (βιωματικό) Ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός των Ομάδων 4 ο Εργαστήριο (βιωματικό) Ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός των Ομάδων Οκτώβριος 2011 Στόχοι του εργαστηρίου είναι (1) να προσδιοριστεί το χρονοδιάγραμμα εργασίας των ομάδων, (2) να συζητηθεί το κρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.»

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;» Μία κλασσική ερώτηση για κάθε παιδί οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στο Διαδίκτυο

Αναζητήσεις στο Διαδίκτυο Αναζητήσεις στο Διαδίκτυο Πλεονεκτήματα από τη χρήση του Διαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών (που περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος από media). Οι μαθητές καθίστανται «ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Αυτόνομης Μάθησης: Ικανότητες και Δεξιότητες

Τομέας Αυτόνομης Μάθησης: Ικανότητες και Δεξιότητες Τομέας Αυτόνομης Μάθησης: Ικανότητες και Η Μάθηση Μου: Προηγούμενη Γνώση, Καθορισμός Στόχων, Στρατηγικές, Τεκμήρια, Αυτοαξιολόγηση Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές/μαθήτριες σχεδιάζουν τη μάθησή, αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Σ.Κ.Ζ.: Ερευνητικά Ερωτήματα-Συμπλήρωση φόρμας υποβολής θέματος-οργάνωση Ατομικού και Ομαδικού Φακέλου- Αξιολόγηση

Εφαρμογή της Σ.Κ.Ζ.: Ερευνητικά Ερωτήματα-Συμπλήρωση φόρμας υποβολής θέματος-οργάνωση Ατομικού και Ομαδικού Φακέλου- Αξιολόγηση Εφαρμογή της Σ.Κ.Ζ.: Ερευνητικά Ερωτήματα-Συμπλήρωση φόρμας υποβολής θέματος-οργάνωση Ατομικού και Ομαδικού Φακέλου- Αξιολόγηση Χριστίνα Φ. Βαμβούρη Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02 Δράμας Δράμα 5/11/2013 Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885)

ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885) ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885) Ανάλυση σε επιμέρους στόχους: 1. Εκτιμούν τη μορφή γραφημάτων με βάση τα δεδομένα τους. 2. Κατανοούν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές στοχεύουν στην οργάνωση ενός πάρτι. Εκτιµώντας ότι η επιτυχία της εκδήλωσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ Το σχολείο ετοιμάζει τα παιδιά να ζήσουν ως ελεύθεροι και δημοκρατικοί πολίτες. Το σχολείο για να το πετύχει αυτό φροντίζει ώστε οι δάσκαλοι και οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικά στη Φ.Α. Αθανάσιος Παπαϊωάννου καθηγητής

Παιδαγωγικά στη Φ.Α. Αθανάσιος Παπαϊωάννου καθηγητής Παιδαγωγικά στη Φ.Α. Αθανάσιος Παπαϊωάννου καθηγητής Μεταπτυχιακό Ψυχολογία της Άσκησης: Διδάσκοντες ΣΚΟΠΟΣ Μαθησιακά Αποτελέσματα Φοιτητές που πετυχαίνουν σ αυτό το μάθημα ΓΝΩΣΗ Κατανοούν τις

Διαβάστε περισσότερα

της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ Παιδαγωγός MEd, Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλόλογος

της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ Παιδαγωγός MEd, Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλόλογος της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ Παιδαγωγός MEd, Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλόλογος Περιεχομένα Ενότητες δραστηριοτήτων Μικρή ιστορία για τη δημιουργικότητα Ποιος θέλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14. Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14. Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14 Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος Περιγραφή Πλαισίου Σχολείο: 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Τμήμα: Β 3 Υπεύθυνος καθηγητής: Δημήτριος Διαμαντίδης Συνοδός: Δημήτριος Πρωτοπαπάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Πρώτη εβδομάδα μαθημάτων:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Πρώτη εβδομάδα μαθημάτων: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Πρώτη εβδομάδα μαθημάτων: 1. Πόσο ακαδημαϊκά αποδεκτές κρίνεις τις έρευνες/βιβλιογραφία, που εντόπισες να σχετίζονται με το θέμα, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις και Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστηµών. Εισαγωγή

Βάσεις και Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστηµών. Εισαγωγή Βάσεις και Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστηµών Εισαγωγή Δοµή Μαθήµατος Εισαγωγή Τι είναι Φ.Ε. ερωτήµατα για τον κόσµο (ιδεοθύελλα) Εµπειρίες µε Φ.Ε. Ζωγράφισε ένα επιστήµονα Γιατί είναι σηµαντική η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Η Βιολογία και οι άλλες επιστήμες Ζώντας στην εποχή της Βιολογίας Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

EU Classroom eportfolios

EU Classroom eportfolios http://www.eufolio.eu EU Classroom eportfolios 9 Οκτωβρίου 2014 «Η μάθησή μου» Καταχώρηση: Διαχείριση της δικής σου Μάθησης αναφορικά με τη Β Φάση της εφαρμογής του EUfolio το Φθινόπωρο 2014 Καταχώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

The Jobbies. 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Project Β τριμήνου «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα. Βάκουλης Παναγιώτης.

The Jobbies. 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Project Β τριμήνου «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα. Βάκουλης Παναγιώτης. The Jobbies 1ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Project Β τριμήνου 2013-201 «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα Βάκουλης Παναγιώτης Δοξάκης Δημήτρης Δρούγκας Στάθης Καρβουνίδης Χάρης Η επιρροή που ασκούν οι

Διαβάστε περισσότερα