Τίτλος: «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους» Ξενοφών Χ. Γιωργουδέλλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος: «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους» Ξενοφών Χ. Γιωργουδέλλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους» Ξενοφών Χ. Γιωργουδέλλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Επιβλέπων: Καθ. Θ. Τσιλιγκιρίδης ΑΘΗΝΑ 2010

2 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους» Ξενοφών Χ. Γιωργουδέλλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Επιβλέπων: Καθ. Θ. Τσιλιγκιρίδης ΑΘΗΝΑ

3 Τίτλος: «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους» Ξενοφών Χ. Γιωργουδέλλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Επιβλέπων: Καθ. Θ. Τσιλιγκιρίδης Μέλη εξεταστικής επιτροπής: Τσιλιγκιρίδης Θ., Καθηγητής Γ.Π.Α. (Επιβλέπων) Γιαλούρης Κ., Αναπληρωτής καθηγητής Γ.Π.Α. Κωστοπούλου Κ., Επίκουρη καθηγήτρια Γ.Π.Α. 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην σημερινή εποχή η πλοήγηση έχει εξελιχτεί από μια υπηρεσία απευθυνόμενη σε λίγους σε μια υπηρεσία ευρέως διαδομένη και χρησιμοποιούμενη από σχεδόν όλες τις ομάδες της κοινωνίας. Με την εξέλιξη των υπηρεσιών πλοήγησης παρουσιαστήκαν και καινούριες ανάγκες καθώς και η απαίτηση από τους χρήστες των λογισμικών πλοήγησης η υπηρεσία της πλοήγησης να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του ίδιου του χρήστη και του επαγγέλματος του. Η απλή διαδικασία που πρόσφεραν οι πρώτες συσκευές, ( δήλωση σημείου εκκίνησης, δήλωση σημείου προορισμού και παρουσίαση διαδρομής χωρίς ιδιαίτερη δυνατότητα καθορισμού παραμέτρων), δεν ήταν πλέον αρκετή για να ικανοποιήσει τον χρήστη. Ο χρήστης ήθελε η διαδικασία εύρεσης διαδρομής να είναι πιο ευέλικτη. Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των χρηστών τα προγράμματα πλοήγησης πρόσφεραν παραπάνω δυνατότητες παραμετροποίησης, όπως δυνατότητα αποφυγής διαφόρων κόμβων (διόδια, πορθμεία κτλ), ιδιοποιήσεις για διάφορα σημεία ενδιαφέροντος (βενζινάδικα, εστιατόρια κτλ), καθώς και δυνατότητες παραμετροποιήσεις της διαδρομής με βάση την ταχύτητα και την διανυόμενη απόσταση. Είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι η τάση σχετικά με τα λογισμικά πλοήγησης γίνεται όλο και πιο ανθρωποκεντρική και η τεχνολογία κινείται προς την κατεύθυνση της συνεργασίας του λογισμικού με τον ανθρώπινο παράγοντα για την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος πλοήγησης με θέμα την ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή ενός λογισμικού το όποιο λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες των αγροτικών χώρων και τις απαιτήσεις του χρήστη να προσφέρει μεγάλη ευελιξία στην επιλογή της διαδρομής με βάση προτιμήσεις που συμπληρώνει. Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονικό σύστημα πλοήγησης, GPS, διαδρομή, navigation, αγροτικός χώρος, περιβαλλοντικούς χώρος 4

5 SUMMARY In today era, navigation has evolved from a service available to a few people only, to a widely used service, which almost all of society group s use. With the navigation service evolution new requirements and needs were brought to the fore. It was soon apparent that there existed a need for the navigation service to become customized to the needs of the individual and his profession. The simple function offered by the first devices (declaration of starting point, declaration of ending point without the ability to change or take into account other parameters) was not enough to satisfy the modern user, the user needed the process of route finding to be more flexible. In order to fulfill the demands the users the navigation software programs added new functions and gave the user the ability to affect parameters such as the ability to circumvent certain obstacles (tolls, docks etc), notifications about certain points of interest (gas stations, restaurants etc) and the ability to affect parameters concerning the route would be the shortest or the speediest. It can be easily deduced that the trend in navigation software is moving towards the collaboration between man and device in order to find the best suited route. In this paper the architectural design, development and implementation of an Electronic navigation system is presented. The Electronic navigation system is centered in agricultural and environmental spaces. The main purpose of this paper is the development of a software package that will take into account both the demands of the user and the special conditions that apply to agricultural and environmental spaces and offer to the user great flexibility in choosing the route that he will follow in accordance to his needs. Key words: Electronic navigation system, GPS, navigation, route, agricultural space, environmental space 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 6 Εικόνες... 8 Πίνακες... 9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Ορισμός προβλήματος Σκοπός μεταπτυχιακής μελέτης Δομή μελέτης Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γενικά Είδη Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών Στοιχεία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Υποδομή Hardware Υποδομή λογισμικού Μέθοδοι εφαρμογής - Ειδικευμένο προσωπικό Δεδομένα Αρχιτεκτονικές εφαρμογών Πλοήγηση Βιβλιογραφική ανάλυση πλοήγησης Εύρεσης συντομότερης διαδρομής Ψευδογράφημα Ο αλγόριθμος Dijkstra

7 Λειτουργία του αλγορίθμου Κύριο τμήμα του αλγορίθμου Ψευδοκώδικας Παράμετροι πλοήγησης Παράγοντες επιλογής διαδρομής Επιρροή των φυσικών παραμέτρων στην ποιότητα διαδρομών Επιρροή των ψυχολογικών παραμέτρων στην ποιότητα διαδρομών Επιρροή των νοητικών παραμέτρων στην ποιότητα διαδρομών Παράμετροι συστήματος πλοήγησης ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Απαιτήσεις χρηστών του συστήματος πλοήγησης Αρχιτεκτονική Διαδικασία υλοποίησης του shapefile Διαδικασία υλοποίησης Σχεσιακής Βάσης Αλγόριθμος εύρεσης διαδρομής Σχεδιασμός Λογισμικού πλοήγησης Μενού διαχείρισης χάρτη Μενού πλοήγησης Εύρεσης διαδρομής Ενημέρωση παραμέτρων δρόμων Σχεδιασμός Ιστοτόπου Αρχική Σελίδα (Home) Σελίδα Λογισμικού (Downloads) Σελίδα για κατέβασμα πακέτων χαρτών (ShapeFile Repository) Σελίδα για επικοινωνία του χρήστη με τον διαχειριστή του ιστοτόπου (Contact) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

8 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ Data Access Layer Database Layer Dijkstra Utilities...96 Εικόνες Εικόνα 1. Κύρια μέρη της υποδομής Hardware των GIS Εικόνα 2. Παραδείγματα απεικόνισης γεωγραφικών οντοτήτων Εικόνα 3. Παραδείγματα απεικόνισης γεωγραφικών οντοτήτων Εικόνα 4. Ψευδογράφημα Εικόνα 5. Χρήστες του συστήματος πλοήγησης Εικόνα 6. Περιοχή ενδιαφέροντος στο google earth Εικόνα 7. Project Arc Map Εικόνα 8. Ιδιότητες shapefile Εικόνα 9. Εισαγωγή αρχείου dbf Εικόνα 10. Union Query Εικόνα 11. Αλγόριθμος ενημέρωσης ιδιοτήτων Εικόνα 12. Ενημέρωσης ιδιοτήτων VBA Εικόνα 13. Σχεσιακό διάγραμμα βάσης Εικόνα 14. Κλάσεις υπολογισμού συντομότερης διαδρομής Εικόνα 15. Κλάση Connection Εικόνα 16. Κλάση Location Εικόνα 17. Κλάση Route Εικόνα 18. Κλάση RouteEngine Εικόνα 19. Visual Studio Εικόνα 20. ArcMap Εικόνα 21. Λογισμικό πλοήγησης απλού χρήστη Εικόνα 22. Λογισμικό πλοήγησης διαχειριστή του συστήματος Εικόνα 23. Λογισμικό πλοήγησης Φόρτωση Χάρτη Εικόνα 24. Λογισμικό πλοήγησης Φόρτωση Χάρτη Εικόνα 25. Λογισμικό πλοήγησης λειτουργία Query Εικόνα 26. Λογισμικό πλοήγησης Επιλογή χρώματος

9 Εικόνα 27. Λογισμικό πλοήγησης Επιλογή οχήματος Εικόνα 28. Λογισμικό πλοήγησης Συντελεστές βαρύτητας Εικόνα 29. Λογισμικό πλοήγησης Εύρεση διαδρομής Εικόνα 30. Λογισμικό πλοήγησης Έκδοση διαχειριστή του συστήματος Εικόνα 31. Λογισμικό πλοήγησης Επιλεγμένο τμήμα με τις ιδιότητες του Εικόνα 32. Δομή Ιστοτόπου Εικόνα 33. Αρχική ιστοσελίδα Εικόνα 34. Ιστοσελίδα downloads Εικόνα 35. Ιστοσελίδα ShapeFile Repository Εικόνα 36. Ιστοσελίδα Contact Εικόνα 37. Διαδρομή αγροτικό μηχάνημα Εικόνα 38. Διαδρομή επιβατικό αυτοκίνητο Εικόνα 39. Διαδρομή αγροτικό αυτοκίνητο Εικόνα 40. Παράμετροι πλοήγησης Εικόνα 41. Διαδρομή αγροτικό αυτοκίνητο Εικόνα 42. Παράμετροι πλοήγησης Εικόνα 43. Διαδρομή αγροτικό αυτοκίνητο Εικόνα 44. MLS Destinator live TRAFFIC Εικόνα 45. MLS TomTom GO 1000 LIVE Πίνακες Πίνακας 1. Παράμετροι ποιότητας διαδρομής Πίνακας 2. Πίνακας Βαθμολογίας Πίνακας 3. Εμφάνιση κλίσεων Πίνακας 4. Είδος δρόμου Πίνακας 5. Πλάτος δρόμου Πίνακας 6. Τρόποι μετακίνησης Πίνακας 7. Αλληλεπίδραση οχημάτων σε σχέση με ιδιότητες δρόμων

10 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή Θ. Τσιλιγκιρίδη για την εμπιστοσύνη του να μου αναθέσει την παρούσα πτυχιακή μελέτη, καθώς και για την επίβλεψη και την καθοδήγηση του στην υλοποίησή της. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον αναπληρωτή καθηγητή κ. Κ. Γιαλούρη για την βοήθεια στο σχεδιασμό του λογισμικού πλοήγησης της μεταπτυχιακής μου εργασίας και για τον πολύτιμο χρόνο που μου αφιέρωσε. Οι συμβουλές και υποδείξεις του ήταν εύστοχες και πολύτιμες. Ευχαριστώ την επίκουρη καθηγήτρια κ. Κ. Κωστοπούλου, τον επίκουρο καθηγητή κ. Γ. Παπαδόπουλο και τον λέκτορα κ. Γ. Λαγογιάννη για τις εύστοχες παρατηρήσεις τους. Ευχαριστώ όλους τους καθηγητές μου και διδάσκοντες καθ όλη τη διάρκεια της μεταπτυχιακής μου φοίτησης για τις πολύτιμες γνώσεις που μου μετέδωσαν και με βοήθησαν να γνωρίσω καλύτερα το αντικείμενο του κλάδου της Γεωπληροφορικής. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα προσφιλή μου πρόσωπα για την υποστήριξη τους κατά την εκπόνηση της εργασίας μου. 10

11 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Στη σημερινή εποχή οι υπηρεσίες πλοήγησης μπορούν να επιτρέψουν στους χρήστες να έχουν ακριβείς χωρικές πληροφορίες. Η χρήση συσκευών με δυνατότητα προσδιορισμού θέσης και διαδρομών που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να φτάσει σε ένα προορισμό είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και ενσωματώνεται σε όλο και περισσότερες εφαρμογές. Σε πολλές περιπτώσεις όπως συμβαίνει στη κατηγορία των αυτοκινήτων η χρήση τους θεωρείται μάλλον αναμενόμενη παρά σαν επιλογή πολυτελείας. Παρόλα αυτά τα συστήματα δεν ανταποκρίνονται στις μεμονωμένες προτιμήσεις των χρηστών και δεν λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαδρομών, του περιβάλλοντος αλλά και του χρήστη. Συνήθως παρέχουν στο χρήστη τις πληροφορίες για τη συντομότερη ή τη γρηγορότερη διαδρομή που οδηγεί σε κάποιο επιθυμητό προορισμό. Ωστόσο μια διαδρομή που θέλει να ακολουθήσει ένας χρήστης χαρακτηρίζεται από διάφορες παραμέτρους στις οποίες ο χρήστης είναι ευαίσθητος και ως εκ τούτου λαμβάνει σοβαρά υπόψη του. Παραδείγματα τέτοιων παραμέτρων αποτελούν απόσταση που πρόκειται να διανυθεί, οι κλίσεις της διαδρομής, η πολυπλοκότητα της πορείας, το είδος του χρησιμοποιημένου οχήματος, οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, η ασφάλεια, κ.ά. (Winter& Corona, 2001) Ορισμός προβλήματος Με δεδομένο ότι πλέον τα συστήματα πλοήγησης γίνονται όλο και πιο δημοφιλή και προσιτά στον μέσο χρήστη, η απλή λειτουργία που παρέχουν μέχρι τώρα έχει αρχίσει και θεωρείται ελλιπής από πολλούς χρήστες. Στην πλειοψηφία τους τα συστήματα πλοήγησης οδηγούν κάποιο χρήστη από ένα σημείο Α σε ένα άλλο σημείο Β λαμβάνοντας υπόψη τους ένα πολύ μικρό αριθμό παραμέτρων τις οποίες μπορεί αυτός να τροποποιήσει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα συστήματα πλοήγησης να χρησιμοποιούνται από το χρήστη ως λύση ανάγκης, μέχρι αυτός να αποκτήσει ιδία κρίση για την διαδρομή και να εφαρμόσει της δικές του προτιμήσεις σε ότι αφορά την επιλογή της διαδρομής. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις διαφαίνεται η ανάγκη υλοποίησης ενός συστήματος, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του παραμέτρους που μέχρι τώρα δεν υπάρχουν στα κλασσικά συστήματα πλοήγησης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να έχει σαν παραμέτρους εισόδου μεταβλητές που εκτός από το σημείο 11

12 εκκίνησης και σημείο προορισμού θα υποδηλώνουν τις προτιμήσεις του χρήστη για το είδος τις διαδρομής που θέλει να ακολουθήσει, για παράδειγμα θα υπάρχουν μεταβλητές σχετιζόμενες με την ασφάλεια της διαδρομής, τη πολυπλοκότητα ακόμα και το πόσο «ωραία» είναι η διαδρομή. Ο μηχανισμός εύρεσης της διαδρομής θα λαμβάνει υπόψη του τις μεταβλητές αυτές και θα τους αποδίδει ένα συγκεκριμένο βάρος σύμφωνα με παραμετροποίηση που θα έχει κάνει ο εκάστοτε χρήστης και στο τέλος θα καταλήγει στη πρόταση μιας διαδρομής που θα πλήρη όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες του χρήστη Σκοπός μεταπτυχιακής μελέτης. Σκοπός της μεταπτυχιακής μελέτης είναι η δημιουργία ενός συστήματος το οποίο θα επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει τη διαδρομή που θέλει να ακολουθήσει με βάση της παρακάτω παραμέτρους: 1. Είδος οχήματος Άνθρωπος (με τα πόδια) Μηχανή (μοτοσικλέτα) Αγροτικό (φορτηγάκι) Ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχημα Ιδιωτικής χρήσης 4x4 Φορτηγό Αγροτικό μηχάνημα (τρακτέρ) 2. Πλάτος δρόμου 3. Ποιότητα δρόμου 4. Κατάσταση οδοστρώματος 5. Εμφάνιση κλίσεων Το προτεινόμενο σύστημα θα λαμβάνει υπόψη του τις παραπάνω παραμέτρους, με βαρύτητα την οποία θα επιλέγει ο χρήστης, και θα προτείνει τη διαδρομή που ταιριάζει περισσότερο στο προφίλ του Δομή μελέτης Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται πληροφορίες που αφορούν στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ), τα είδη τους, καθώς και τα συστατικά στοιχεία τους. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά στην πλοήγηση και του τρόπου που αντιμετωπίζονται τα αλγοριθμικά τα προβλήματα αυτού του τύπου. Στο κεφάλαιο 4 12

13 εξετάζονται οι παράμετροι μιας διαδρομής και οι επιπτώσεις που έχει καθένας από αυτούς στην ποιότητα της διαδρομής. Στο κεφάλαιο 5 περιγράφεται η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος, με την έννοια της σχεδίασης, ανάπτυξης και υλοποίησης του λογισμικού πλοήγησης καθώς και η διαδικασία υλοποίησης του ιστοτόπου που δημιουργήθηκε για την πρόσβαση χρηστών στην εφαρμογή και σε χάρτες περιοχών που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να είναι συμβατοί με την εφαρμογή. Τέλος στο κεφάλαιο 6 δίνονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την χρήση του συστήματος. 2. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 2.1. Γενικά Tα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) είναι πακέτα λογισμικού τα οποία έχουν την δυνατότητα συλλογής, αποθήκευσης, ανάκτησης, ανάλυσης και απεικόνισης των χωρικών δεδομένων (Wang, 2006) (Pamuk, 2006). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται θεαματική αύξηση του αριθμού, του μεγέθους, της πολυπλοκότητα και του εύρους των εφαρμογών GIS. Σήμερα, πολλές ιδιωτικές/κρατικές υπηρεσίες προσφέρουν ένα πλήθος υπηρεσιών που ενσωματώνουν τα ΓΣΠ στον σχεδιασμό στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν. Απτά παραδείγματα αποτελούν η Δασική υπηρεσία, το Κτηματολόγιο, κ.ά. έχουν άμεση σχέση με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) και η αποτελεσματικότητα τους είναι άμεσα συνυφασμένη αυτά. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια τα ΓΣΠ έχουν γνωρίσει μεγάλη εξάπλωση και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι δυνατότητες σύνδεσης της πληροφορίας που έχουν οι επιχειρήσεις τόσο για τους πελάτες τους όσο και για τα πάγια στοιχεία τους μπορεί πλέον να συνδυαστεί και με τη χωρική πληροφορία με αποτέλεσμα το ενιαίο σύστημα που θα προκύψει να βρει επιτυχημένη εφαρμογή τόσο σαν εργαλείο διαχείρισης και διοίκησης, όσο και σαν εργαλείο έρευνας αγοράς και προώθησης προϊόντων. Με τους απλούστερους όρους το ΓΣΠ είναι η συγχώνευση της Χαρτογραφίας και των Βάσεων δεδομένων. 13

14 Οι πιο συνηθισμένοι ορισμοί που δίνουμε στα ΓΣΠ είναι για να τα περιγράψουμε σαν ένα σύνολο εργαλείων, είτε σαν μία βάση δεδομένων, είτε τέλος σαν ένα σύστημα που αναπτύσσεται για τις ανάγκες ενός οργανισμού.: Στην πρώτη περίπτωση ο Burrough (Burrough & McDonnell, 1996) ορίζει τα ΓΣΠ σαν ένα σύνολο εργαλείων για τη συλλογή, την αποθήκευση, την ανάκτηση, το μετασχηματισμό και την παρουσίαση χωρικών δεδομένων που προέρχονται από τον πραγματικό κόσμο και για ένα ορισμένο σύνολο σκοπών. Από μία άλλη οπτική πλευρά ο Aronoff (Aronoff, 1989) αντιμετωπίζει τα ΓΣΠ σαν μία βάση χωρικών δεδομένων, η οποία περιέχει όλες εκείνες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αποθήκευση και διαχείριση γεωαναφερμένων δεδομένων. Τέλος, μία τρίτη πτυχή των ΓΣΠ είναι η λειτουργία τους σε ένα περιβάλλον ενός οργανισμού όπου μιλάμε πλέον για ένα σύστημα λήψης αποφάσεων που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση δεδομένων με σαφή τοποθεσία στο χώρο για την επίλυση ενός προβλήματος (Wiener, Schnee, & Mallot, 2004). Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ) είναι μια οργανωμένη συλλογή εξοπλισμού, λογισμικού, γεωγραφικών δεδομένων και προσωπικού, σχεδιασμένη έτσι ώστε να συγκεντρώνει, αποθηκεύει, ενημερώνει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει όλους τους τύπους των γεωγραφικών δεδομένων. Συνδέει τις γεωγραφικές τοποθεσίες με πληροφορία (οντότητες χαρτών), παράγοντας θεματικούς χάρτες (με περιγραφικά δεδομένα), και έτσι την οπτικοποιεί και βοηθά στην ανάλυση της. Το ΓΣΠ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα χρήσιμο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται από πολλούς θεσμικούς φορείς τα τελευταία χρόνια. Η οπτικοποίηση της πληροφορίας που διαθέτει επιτυγχάνεται με την παραγωγή από αυτό διαγραμμάτων, χαρτών, πινάκων και αναφορών Είδη Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών Υπάρχουν δύο είδη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), τα ψηφιδωτά που διαχειρίζονται δεδομένα όπως δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες και άλλα είδη πλαισίων, στα οποία η πληροφορία συνδέεται με τα εικονοστοιχεία (pixels) των εικόνων και τα 14

15 διανυσματικά (Moreno, 2005) (Moldes, 1995) που διαχειρίζονται δεδομένα τα οποία οργανώνονται σε ψηφιακά υπόβαθρα γραμμών, πολυγώνων και σημείων Στοιχεία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Υποδομή Hardware Η υποδομή Hardware αποτελείται συνήθως από τα αντικείμενα που εμφανίζονται στην Εικόνα 1 Εικόνα 1. Κύρια μέρη της υποδομής Hardware των GIS Ένας ψηφιοποιητής (digitizer) ή ένα scanner μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή γεωγραφικών δεδομένων με την μετατροπή χαρτών καθώς και εγγράφων σε ψηφιακή μορφή. Ο υπολογιστής περιέχει σκληρό δίσκο για την αποθήκευση των δεδομένων αλλά επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν το δίκτυο, τα DVD και οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι και άλλες συσκευές για επιπλέον χώρο. Για την αναπαράσταση των δεδομένων χρησιμοποιείται κάποιος σχεδιαστής, εκτυπωτής ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή παρουσίασης. 15

16 Υποδομή λογισμικού Η υποδομή λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών βασίζεται σε πέντε βασικά στοιχεία: Εισαγωγή δεδομένων και επαλήθευση Αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων Παρουσίαση και εξαγωγή δεδομένων Μετασχηματισμός δεδομένων Αλληλεπίδραση με το χρήστη. Η εισαγωγή δεδομένων και η επαλήθευση τους περιλαμβάνει τη συλλογή χωρικών δεδομένων από υπάρχοντες χάρτες, παρατηρήσεις στο πεδίο καθώς και με τη βοήθεια αισθητήρων (τηλεπισκόπηση, αεροφωτογραφίες και όργανα καταγραφής) αλλά και τη μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή. Η αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων επιτυγχάνεται με τη δημιουργία μίας βάσης χωρικών δεδομένων στην οποία η τοποθεσία, η τοπολογία και τα χαρακτηριστικά των γεωγραφικών στοιχείων όπως είναι οι γραμμές, τα πολύγωνα και τα σημεία που αναπαριστούν φαινόμενα του πραγματικού κόσμου συνδέονται με ένα οργανωμένο και δομημένο τρόπο. Η αναπαράσταση των δεδομένων και της πληροφορίας έχει να κάνει με το πως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της γεωγραφικής ανάλυσης στους τελικούς αποδέκτες. Τα αποτελέσματα μπορούν να παρουσιάζονται με τη μορφή χαρτών, πινάκων ή και διαγραμμάτων και αναλόγως την περίπτωση σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή. Ο μετασχηματισμός των δεδομένων περιλαμβάνει κυρίως όλες εκείνες τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την διόρθωση λαθών στα δεδομένα ή για την ενημέρωση τους ώστε να εναρμονίζονται με τα υπόλοιπα γεωγραφικά δεδομένα καθώς και όλες εκείνες τις μεθόδους και λειτουργίες που εφαρμόζουμε για να απαντήσουμε ερωτήσεις μέσω των GIS. Οι περισσότερο γνωστοί και δημοφιλείς μετασχηματισμοί περιέχουν τις λειτουργίες αλλαγής κλίμακας και προβολής ή συστήματος συντεταγμένων, ανάκτηση δεδομένων με χρήση λογικών εκφράσεων (π.χ Boolean algebra) καθώς και υπολογισμούς επιφανειών και περιμέτρων. 16

17 Παρόλα ταύτα οι τρόποι μετασχηματισμού γεωγραφικών δεδομένων είναι απεριόριστοι καθώς ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τους δικούς του ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες της γεωγραφικής ανάλυσης. Οι μηχανικοί λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών έχουν αναπτύξει στα περισσότερα πακέτα λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, επιφάνειες αλληλεπίδρασης (interfaces) με τους χρήστες ώστε να μπορούν να επιδράσουν στο σύστημα. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με τη χρήση των μενού όμως για τους απαιτητικούς χρήστες των ΓΠΣ υπάρχει και η επιλογή του διερμηνευτή εντολών (CLI: Command Line Interpreter), όπου ο χρήστης αλληλεπιδρά με το λογισμικό γράφοντας τις εντολές που θέλει να εκτελεστούν ελέγχοντας με αυτόν τον τρόπο το σύστημα απόλυτα. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν όλες οι λειτουργίες που επιθυμούν οι χρήστες μέσω αυτού του τρόπου αλληλεπίδρασης, για αυτό το λόγο τα περισσότερα συστήματα GIS παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων, ώστε να προσαρμόζεται το λογισμικό στις ανάγκες των χρηστών μας με χρήση γλωσσών προγραμματισμού όπως είναι η Vbscript, Javascript, Python, C# κτλ Μέθοδοι εφαρμογής - Ειδικευμένο προσωπικό Οι παραπάνω υποδομές αν και σημαντικές παραμένουν περιορισμένης αξίας αν δεν χρησιμοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ή αν δεν υπάρχει οριοθετημένο αντικείμενο εφαρμογής και μεθοδολογία για τη χρήση τους. Η συγκεκριμένη πτυχή στο χώρο των GIS έχει παραμεληθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια παρόλα ταύτα αποτελεί αναγκαίο κομμάτι για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Οι μέθοδοι αποτελούν εκείνα τα διαχειριστικά πρότυπα και τους κανόνες που απαιτούνται για την εφαρμογή της τεχνολογίας των GIS και την επίλυση του προβλήματος. Κάποια από αυτά είναι de facto και χρησιμοποιούνται για το μεγαλύτερο εύρος των εφαρμογών ενώ άλλα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα το πρόβλημα, την περιοχή, τον οργανισμό και το είδος των δεδομένων. Το ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να παίξει το ρόλο του διαχειριστή του συστήματος καθώς και του ειδικού ανάπτυξης σχεδίων για υλοποίηση. Οι άνθρωποι που απαιτούνται για την λειτουργία της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών μπορούν να είναι τεχνικοί υπολογιστών, μάνατζερ, τεχνικοί GIS, ειδικοί εφαρμογών, αναλυτές αγοράς κτλ. 17

18 Δεδομένα Τα γεωγραφικά ή χωρικά δεδομένα που διαχειρίζεται ΓΣΠ είναι οι οντότητες (χωρική πληροφορία) και οι πίνακες γνωρισμάτων τους (ποιοτικές και ποσοτικές ιδιότητες των χωρικών οντοτήτων). Χωρικές γεωγραφικές οντότητες είναι τα καθορισμένα γεωμετρικά σχήματα που έχουν συγκεκριμένη γεωγραφική θέση στο φυσικό κόσμο και απεικονίζονται στους χάρτες σύμφωνα με αυτή. Οι χωρικές γεωγραφικές οντότητες κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως (Kao, 1968): 1. Στοιχεία γραμμών: Τιμές που παρατηρούνται για τη σύνδεση δυο σημείων στο χώρο. 2. Στοιχεία Σημείων: Τιμές που παρατηρούνται σε ορισμένα σημεία του χώρου. 3. Στοιχεία Επιφανειών: Τιμές για κάποια γεωγραφική μονάδα σαν σύνολο. Οι οντότητες διαχωρίζονται σε χαρτογραφικά υπόβαθρα ανάλογα με το είδος τους. Βασική αρχή σε ένα Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (ΓΣΠ) είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν να συνυπάρχουν δύο ή περισσότερα είδη οντοτήτων στο ίδιο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Ως χαρτογραφικό υπόβαθρο (layer) ορίζεται ο χάρτης (συνήθως σε ψηφιακή μορφή) που περιλαμβάνει αποτυπωμένες τις γεωγραφικές οντότητες του ιδίου είδους της περιοχής που παρουσιάζει. 18

19 Εικόνα 2. Παραδείγματα απεικόνισης γεωγραφικών οντοτήτων Ως χαρακτηριστικά-ιδιότητες των οντοτήτων αναφέρονται οι περιγραφικές πληροφορίες που σχετίζονται με τις οντότητες των χαρτογραφικών υποβάθρων. Τα χαρακτηριστικά-ιδιότητες των χωρικών οντοτήτων αποθηκεύονται σε πίνακες στους οποίους κάθε γραμμή του πίνακα αντιπροσωπεύει μια χωρική οντότητα και κάθε στήλη αντιπροσωπεύει ένα χαρακτηριστικόιδιοτητα της χωρικής οντότητας (Εικόνα 3) Κάθε πίνακας σε ένα ΓΣΠ με περιγραφική πληροφορία συνδέεται με ένα θεματικό χαρτογραφικό υπόβαθρο. 19

20 Εικόνα 3. Παραδείγματα απεικόνισης γεωγραφικών οντοτήτων Τοπολογία εννοούμε το σύνολο των γεωμετρικών κανόνων που πρέπει να ακολουθεί η γεωγραφική πληροφορία ανάλογα με την φύση της. Έτσι για παράδειγμα, εάν η πληροφορία είναι τα οικοδομικά τετράγωνα τότε τα πολύγωνα που τα αναπαριστούν θα πρέπει να ακολουθούν μεταξύ άλλων τους κανόνες. Δεν επιτρέπεται η αλληλοεπικάλυψη, δεν επιτρέπεται η ταύτιση των ορίων. Σε άλλες περιπτώσεις και για την ίδια γεωγραφική περιοχή ο κανόνας μπορεί να ισχύει αντίθετα. Για τους χάρτες, η τοπολογία προσδιορίζει σχέσεις ανάμεσα σε οντότητες, αναγνωρίζει γειτονικά πολύγωνα και μπορεί να προσδιορίσει μια οντότητα, όπως μια περιοχή, σαν σύνολο άλλων Αρχιτεκτονικές εφαρμογών Η ανάλυση μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) γίνεται με τέσσερις τρόπους. Δηλαδή υπάρχουν τέσσερα είδη αρχιτεκτονικών για τις υλοποιήσιμες εφαρμογές Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ)(Εικόνα 4). 20

21 1. Προγράμματα ΓΣΠ Όλα τα δεδομένα βρίσκονται σε ένα Η/Υ, στον οποίο είναι εγκατεστημένο το λογισμικό. Τοπικά γίνεται η χαρτογράφηση αλλά και οι αναλύσεις. Οι δυνατότητες είναι περιορισμένες όσον αφορά στην αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων που απαιτούν πολλά είδη δεδομένων και αυξημένη υπολογιστική ισχύ. 2. Υπηρεσιακά ΓΣΠ Όλα τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε πολλούς χρήστες με πρόσβαση από διαφορετικούς Η/Υ στην κλίμακα του τμήματος της επιχείρησης. Υπάρχει ολοκλήρωση και ενοποίηση των δεδομένων από τα διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης. Τα δεδομένα διατηρούνται και διαχειρίζονται κεντρικά. Τέλος, πολλά είδη εφαρμογών χρησιμοποιούνται για τις επιμέρους ανάγκες των τμημάτων. 3. Επιχειρησιακά ΓΠΣ Όλα τα σύνολα δεδομένων διαχειρίζονται ως η βασική πηγή για παραγωγή πληροφορίας στην κλίμακα της επιχείρησης. Αποθηκεύονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων και είναι προσπελάσιμα μέσω ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης. Οι εφαρμογές ΓΣΠ παίζουν το ρόλο του πελάτη και λαμβάνουν τα δεδομένα από την κεντρική βάση δεδομένων (που βρίσκεται στον εξυπηρέτη) για τις αναλύσεις. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός ΓΣΠ αρχιτεκτονικής πελάτη/εξυπηρέτη. 4. Διαδικτυακά ΓΣΠ Τα δεδομένα βρίσκονται σε κεντρικό εξυπηρέτη όπου υπάρχει κατάλληλο λογισμικό που επιτρέπει την πρόσβαση μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. 21

22 Εικόνα 4. Αρχιτεκτονικές ΓΣΠ 3. Πλοήγηση Οι ερευνητές May, Ross και Bayer (May, Ross, & Bayer, 2003) αποδέχονται το γεγονός ότι η πλοήγηση σε μη οικείο περιβάλλον αποτελεί μια καθημερινή ανθρώπινη δραστηριότητα που απαιτεί έντονη γνωσιακή αντιληπτική δράση (Παρατήρηση - Ταύτιση - Μίμηση - Αφομοίωση). Για να αντιμετωπιστούν οι όποιες δυσκολίες πρέπει να γίνει αντιληπτό το όλο πλαίσιο πλοήγησης και να διαπιστωθούν οι ανάγκες των οδηγών για παρεχόμενη πληροφορία. Σκοπός της έρευνας των προαναφερομένων ερευνητών είναι να αναγνωρίσουν τι είδους πληροφορία χρησιμοποιούν οι οδηγοί κατά την πλοήγηση, εντός και εκτός αστικών οδικών δικτύων, να αντιληφθούν τον τρόπο χρήσης αξιοποίησης αυτής της πληροφορίας και να προσδιορίσουν τις προδιαγραφές ενός δυνητικού άριστου βοηθήματος πλοήγησης Βιβλιογραφική ανάλυση πλοήγησης Είναι κοινά αποδεκτό ότι η πλοήγηση σε ξένο περιβάλλον είναι δύσκολη. Η παρουσία εξωτερικών παραγόντων μπορεί να περιπλέξει την κατάσταση ακόμη περισσότερο και να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα (για παράδειγμα, η ανεπάρκεια χώρου για να διενεργεί 22

23 τους απαραίτητους ελέγχους ο οδηγός του οχήματος επιτείνει το πρόβλημα πλοήγησης). Από την στιγμή που ο πλοηγούμενος δεν είναι να θέση να ακολουθήσει την βέλτιστη διαδρομή αισθάνεται άγχος και εκνευρισμό, ενώ η ενδεχόμενη χρονική καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει λάθη πλοήγησης με αποτέλεσμα η οδήγηση να καθίσταται επισφαλής. Οι κύριες ανάγκες πλοήγησης σταχυολογούνται παρακάτω: 1. Η σχεδίαση μιας διαδρομής. 2. Η αναγνώριση δυνητικών σημείων επιλογής που επηρεάζουν την πλοήγηση. 3. Η επεξεργασία και πρόκριση δράσεων κινήσεων μέσω μη επιβεβαιωμένων, ή ασαφών επιλογών. 4. Η επιβεβαίωση των σωστών κινήσεων πλοήγησης. 5. Η διατήρηση εμπιστοσύνης ως προς την ορθότητα της πορείας. 6. Η ανάπτυξη της αντίληψης προσανατολισμού, όπου αυτή απαιτείται. 7. Η αναγνώριση επιβεβαίωση της άφιξης στο τέλος της διαδρομής. Αναφορικά με την ανάλυση του φαινόμενου της πλοήγησης, έχουν αναπτυχθεί πολλά εναλλακτικά πρότυπα: 1. Ο Burns (Burns, 1997) περιγράφει το πρότυπο του το οποίο βασίζεται στον γνωσιακό χάρτη (οι γνωσιακοί χάρτες, τους οποίους χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να προβλέψουν, να προσαρμοστούν και να ελέγξουν τον κόσμο γύρω τους, βασίζονται σε γνωσιακές κατασκευές ή σκέψεις με τις οποίες ερμηνεύουν την πραγματικότητα) του οδηγού, στη μνήμη του (βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη) καθώς και στην αντίληψη του για το περιβάλλον (την πληροφορία που μπορεί να εξάγει από τον περίγυρό του) 2. Ο Zhai (Zhai, 1991) αναφέρεται σε ένα πρότυπο συμπεριφοράς το οποίο λαμβάνει υπ όψη την διαδραστικότητα μεταξύ του οδηγού, του συστήματος πλοήγησης, του οχήματος και του περιβάλλοντος (η προσέγγιση του Zhai είναι περιπλοκότερη και άρρηκτα συνδεδεμένη με τις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις). 3. Ο Mark (Mark, 1989) εισάγει στο πρότυπο του έννοιες όπως η γεωγραφική βάση δεδομένων, η σχετική θέση οχήματος και σημείου άφιξης, ο σχεδιασμός του διαδρομής, παραγωγή εντολών και έλεγχο οχήματος 23

24 4. Οι Burnett και Porter (Burnett & Porter, 2002) εστιάζουν στην παροδική φύση της πλοήγησης και αναγνωρίζουν τις βασικές προδιαγραφές πληροφορίας, για κάθε μια φάση πλοήγησης Εύρεσης συντομότερης διαδρομής Το πρόβλημα εύρεσης της συντομότερης διαδρομής μαζί με τα προβλήματα βέλτιστης κάλυψης και μέγιστης ροής είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη προβλήματα βελτιστοποίησης του δικτύου, όπου δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο κόμβων (σημείων) τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συγκεκριμένα βάρη. Αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται συχνά στην πράξη και αποτελεί τμήμα σχεδόν όλων των πακέτων λογισμικού δρομολόγησης. Πολλοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης εύρεσης της συντομότερης διαδρομής σε ένα δίκτυο έχουν μελετηθεί εδώ και αρκετά χρόνια (Ahuja, Mehlhorn, Orlin, & Tarjan, 1988) (Bellman, 1958) (Dial, 1969) (Dijkstra E., 1959) (Ford Jr & Fulkerson, 1962) (Fredman & Tarjan, 1987) (Gabow & Tarjan, 1989) (Gallo & Pallottino, 1988) (Goldberg, 1993). Ωστόσο, η πρόοδος στις μεθόδους και στη θεωρία αλγορίθμων για την εύρεση βέλτιστων διαδρομών σε δίκτυα είναι μια διαδικασία σε συνεχή εξέλιξη μονοπάτια εξακολουθούν να γίνονται (Blivice, 1974) (Hill, 1984). Οι περισσότεροι αλγόριθμοι για την εύρεση της συντομότερης διαδρομής βασίζονται σε ελαφρές τροποποιήσεις (Cantone & Faro, 2004) αλγόριθμου του Dijkstra (Dijkstra E., 1959) ο όποιος έχει χρήση σε πολλές εφαρμογές (Kim, Lee, Oh, & Choi, 2009) (Devlin, McDonnell, & Ward, 2008) 3.3. Ψευδογράφημα Ψευδογράφημα (Εικόνα 4) είναι ένα σύνολο κόμβων (κορυφών) και ένα σύνολο ακμών, τέτοιο ώστε κάθε ακμή συνδέει ένα κόμβο με έναν άλλο κόμβο. Στα ψευδογραφήματα μπορεί να συμβαίνουν δύο καταστάσεις που δεν συμβαίνουν στα γραφήματα: 1. Μπορεί να έχουν πολλαπλές συνδέσεις. 2. Είναι δυνατόν να υπάρχουν βρόγχοι. 24

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χαρτογραφία Η τέχνη ή επιστήμη της δημιουργίας χαρτών Δημιουργεί την ιστορία μιας περιοχής ενδιαφέροντος Αποσαφηνίζει και κάνει πιο ξεκάθαρο κάποιο συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ανάγκη για την απογραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση, διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων βάση ενός μοντέλου ανάπτυξης. Έτσι, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS 1.1.1. Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»...

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»... Περιεχόμενα ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»....2 Πλοήγηση στο χάρτη... 3 Σχεδίαση στο χάρτη... 4 Εκτύπωση του χάρτη... 6 Μετρήσεις επάνω στο χάρτη... 9 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Νεογεωγραφία και Χαρτογραφική Διαδικτυακή Απεικόνιση. Η χρήση Ελεύθερων Γεωγραφικών Δεδομένων και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα σε Φορητές Συσκευές.

Νεογεωγραφία και Χαρτογραφική Διαδικτυακή Απεικόνιση. Η χρήση Ελεύθερων Γεωγραφικών Δεδομένων και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα σε Φορητές Συσκευές. Νεογεωγραφία και Χαρτογραφική Διαδικτυακή Απεικόνιση. Η χρήση Ελεύθερων Γεωγραφικών Δεδομένων και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα σε Φορητές Συσκευές. 13ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές των χωρικών δεδομένων

Μορφές των χωρικών δεδομένων Μορφές των χωρικών δεδομένων Eάν θελήσουμε να αναπαραστήσουμε το περιβάλλον με ακρίβεια, τότε θα χρειαζόταν μιά απείρως μεγάλη και πρακτικά μη πραγματοποιήσιμη βάση δεδομένων. Αυτό οδηγεί στην επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS ArcGIS της ESRI. Επιστημονικός υπεύθυνος: Χαλκιάς Χρ. Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ενότητα 6: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GREEK Πώς να ξεκινήσετε Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το λογισμικό πλοήγησης, θα ξεκινήσει αυτόματα μια διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων. Κάντε τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗ: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ Περιπτώσεις Χρήσης για

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE... 2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)... 5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 6 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 2 Ιουνίου 2015 Ύλη Γνωριμία με τα GIS μοντέλα δεδομένων και τύπους αρχείων Κανονικοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ) ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΚΚΑ Υποβολή Παραδοτέου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» Κωνσταντίνος Π. Φερεντίνος Διδάσκων ΠΔ 407/80 Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΠΕΑΕΚ 2 Πρόγραμμα Αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Εφαρμογές 3D Χαρτογραφίας:

Νέες Εφαρμογές 3D Χαρτογραφίας: Νέες Εφαρμογές 3D Χαρτογραφίας: Διαδικτυακή υπηρεσία ψηφιοποίησης Λοΐζος Τόφας Rural and Surveying Engineer A.U.TH MSc. Geoinformatics Ποιοί είμαστε 2007 - Έναρξη Δραστηριότητας στην Κύπρο Ανάπτυξη καινοτομιών

Διαβάστε περισσότερα

Δείχτες Επιτυχίας και Δείχτες Επάρκειας

Δείχτες Επιτυχίας και Δείχτες Επάρκειας Δείχτες Επιτυχίας και Δείχτες Επάρκειας Γ Τάξη Θεματικές Περιοχές: 1. Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2. Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και επεξεργασία διανυσματικών επιπέδων στο QGIS

Δημιουργία και επεξεργασία διανυσματικών επιπέδων στο QGIS Δημιουργία και επεξεργασία διανυσματικών επιπέδων στο QGIS Δημιουργία επιπέδου σχεδίασης 1. Από το Menu Layer Create Layer New Shapefile Layer δημιουργούμε νέο επίπεδο. Στο παράθυρο που ανοίγει (Εικ. 1)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές - Ναυτιλία

Μεταφορές - Ναυτιλία ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μεταφορές - Ναυτιλία 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 2 ο σεμινάριο 13 Μαΐου 2015 Χάρτες... παντού OpenStreetMap OpenStreetMap Υπηρεσία απεικόνισης και διάθεσης χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Βαΐτης Μιχαήλ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014 Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Net PYLON Platform

Epsilon Net PYLON Platform Epsilon Net PYLON Platform Οδηγίες Εγκατάστασης Top 1 / 31 Περιεχόμενα 1 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ... 3 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 5 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DEMO... 7 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΒΑΣΗΣ... 8 4.1 Φόρτωση πρότυπης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Εισαγωγή στη MATLAB ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΒΟΗΘΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΣΚΟΡΔΑ ΕΛΕΝΗ E-MAIL: SDIMITRIADIS@CS.UOI.GR, ESKORDA@CS.UOI.GR Τι είναι Matlab Είναι ένα περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ 2.3.1.1. Παπαγιάννη Νάσια Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 1 περιλαμβάνει: Η έννοια του προγράμματος Επίλυση προβλήματος 1. Ακριβή προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εξαγωγή γεωγραφικής πληροφορίας από δεδομένα παρεχόμενα από χρήστες του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εαρινό Εξάμηνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εαρινό Εξάμηνο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017 Υποχρεωτική εργασία Τα τελευταία χρόνια, λόγω της τεράστιας αύξησης της ποσότητας της πληροφορίας που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού Καραγιάννης Ιωάννης Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Στο παρόν έγγραφο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Καρτέλα Ερευνητή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΣΓΠ Εντοπισµού (locaton) Ιδιότητας (condton) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routng) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modellng) παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός μαθήματος: (ώρες):

Κωδικός μαθήματος: (ώρες): Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος μαθήματος: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Πιστωτικές Κωδικός μαθήματος: CE0-UE1 Φόρτος εργασίας μονάδες: (ώρες): 90 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εισαγωγικά ΘΕ ΠΛΗ 204-5 ONLINE ΕΡΓΑΣΙΑ E2- Η Online Εργασία Ε2- αποτελεί (όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και στον Οδηγό Σπουδών της Θ.Ε. που σας έχει διατεθεί) συμπληρωματική άσκηση στα πλαίσια της Γραπτής

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft Project 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗ Α.Μ. 103/04 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ. 134/04 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια Μέλη : Ευαγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές EASYDRIVE Σύντομος οδηγός για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές Περιλαμβάνει: την Οθόνη Πλοήγησης, την Οθόνη Επεξεργασίας Χάρτη, και την λειτουργικότητα Hardware

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Ένωση Ξένων Συνόλων

Κεφάλαιο 11 Ένωση Ξένων Συνόλων Κεφάλαιο 11 Ένωση Ξένων Συνόλων Περιεχόμενα 11.1 Εισαγωγή... 227 11.2 Εφαρμογή στο Πρόβλημα της Συνεκτικότητας... 228 11.3 Δομή Ξένων Συνόλων με Συνδεδεμένες Λίστες... 229 11.4 Δομή Ξένων Συνόλων με Ανοδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο 4 Δρ. Βασιλική Κούφη Περιεχόμενα Υλοποίηση Βάσεως Δεδομένων Εκτέλεση ερωτημάτων SQL στην Βάση Δεδομένων BHMA 1. Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μνήμης και υποστήριξη μεταφραστή για MPSoC

Συστήματα μνήμης και υποστήριξη μεταφραστή για MPSoC Συστήματα μνήμης και υποστήριξη μεταφραστή για MPSoC Πλεονεκτήματα MPSoC Είναι ευκολότερο να σχεδιαστούν πολλαπλοί πυρήνες επεξεργαστών από τον σχεδιασμό ενός ισχυρότερου και πολύ πιο σύνθετου μονού επεξεργαστή.

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον

Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον 1 ος Κύκλος Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 4 Ιουλίου 2014 GRASS GIS Τι είναι το GRASS GIS; Ένα άρτιο ΣΓΠ Ανοιχτού Κώδικα (Open Source GIS)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Θεματικά επίπεδα πληροφοριών Ένα θεματικό επίπεδο πληροφορίας αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 18 Dijkstra s Shortest Path Algorithm 1 / 12 Ο αλγόριθμος εύρεσης της συντομότερης διαδρομής του Dijkstra

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Intalio Designer Εγχειρίδιο χρήσης Intalio Designer

Εγχειρίδιο χρήσης Intalio Designer Εγχειρίδιο χρήσης Intalio Designer Εγχειρίδιο χρήσης Intalio Designer Σελίδα 1 Copyright Copyright 2007 Atlantis Group. Ιστορικό εγγράφου Έκδοση Εγχειριδίου: 1.0 Ημερομηνία δημιουργίας: 26/11/2007 Σελίδα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι

Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι Πληροφορική 2 Αλγόριθμοι 1 2 Τι είναι αλγόριθμος; Αλγόριθμος είναι ένα διατεταγμένο σύνολο από σαφή βήματα το οποίο παράγει κάποιο αποτέλεσμα και τερματίζεται σε πεπερασμένο χρόνο. Ο αλγόριθμος δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης MSSQL Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: MS SQL Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της πλατφόρµας οπτικοποίησης πληροφοριών σεισµικής τρωτότητας απαιτεί την χρήση της έκδοσης 9.2 του λογισµικού Arcmap της ESRI.

Η λειτουργία της πλατφόρµας οπτικοποίησης πληροφοριών σεισµικής τρωτότητας απαιτεί την χρήση της έκδοσης 9.2 του λογισµικού Arcmap της ESRI. Προϋποθέσεις εφαρµογής Η λειτουργία της πλατφόρµας οπτικοποίησης πληροφοριών σεισµικής τρωτότητας απαιτεί την χρήση της έκδοσης 9.2 του λογισµικού Arcmap της ESRI. Προϋποθέσεις Για τη σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία «Διαχείριση Δικτύων» Ιούνιος 2014, Θεσ/νίκη

Εργασία «Διαχείριση Δικτύων» Ιούνιος 2014, Θεσ/νίκη Εργασία «Διαχείριση Δικτύων» Ιούνιος 2014, Θεσ/νίκη 01 Εισαγωγή Μια απλή και γρήγορη εισαγωγή Το Splunk > είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρωτοεμφανίστηκε στην αγορά το 2003 και αποτελεί ένα πρόγραμμα εξόρυξης

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Εργασία με Γεωχωρικά δεδομένα στο σχολείο Αξιοποίηση του εθνικού καταλόγου ανοικτών δεδομένων GEODATA Η διάθρωση ενός ΓΣΠ Ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οδηγός Εργαστηρίου για το Μεταπτυχιακό Μάθημα Τεχνολογία Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Οδηγός Εργαστηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Οδηγίες Μέρος 1: Απαντήστε κάθε ερώτηση. 1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που παρέχει το Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων της Oracle για τις επιχειρήσεις; Το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων της Oracle δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

αντίστοιχο γεγονός. Όταν όντως το κουμπί

αντίστοιχο γεγονός. Όταν όντως το κουμπί Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση Τα έργα που έχουμε αναπτύξει έως τώρα τρέχουν ένα σενάριο και σταματούν. Τα αντικείμενά μας αλλάζουν θέση και ενδυμασίες, παίζουν διαφορετικούς ήχους και ζωγραφίζουν διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα