ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΝΔ 2687/53

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΝΔ 2687/53"

Transcript

1 ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Ιωάννη Δ. Μαρκιανού Δανιόλου ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΝΔ 2687/53 I. Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου η ελληνική εμπορική ναυτιλία απώλεσε το 80% της δύναμής της ενώ χάθηκαν πάνω από Ελληνες ναυτικοί. Για την ανασυγκρότηση της ελληνικής ναυτιλίας απαιτούνταν κεφάλαια τα οποία δεν μπορούσε να διαθέσει η χώρα που ήταν πολλαπλώς οικονομικά κατεστραμμένη από τον πόλεμο και κοινωνικά αποδεκατισμένη από τον εμφύλιο σπαραγμό, αλλά ούτε και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή τράπεζές τους. Βοήθεια μπορούσε να παρασχεθεί μόνο από τράπεζες της Αμερικής οι οποίες, όμως, δίσταζαν να χρηματοδοτήσουν πλοία υπό ελληνική σημαία δεδομένου ότι η Ελλάδα συνόρευε προς βορά με 3 κράτη ελεγχόμενα από τη Σοβιετική Ενωση. Κατά τις συζητήσεις που διεξάγονταν τότε επισημάνθηκαν επίσης οι δυσχέρειες που συναντά στις διεθνείς μεταφορές η ναυτιλία ενός μικρού και αδύναμου κράτους, που δεν έχει αξιόλογο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο να εξυπηρετήσει, ούτε και διεθνή επιβολή, πολιτική ή οικονομική, που χρειάζεται για να προστατεύσει τη ναυτιλία του ή τη δυνατότητα να παρακολουθεί τον ανταγωνισμό των επιδοτήσεων, στις οποίες καταφεύγουν κατά κανόνα οι ναυτιλίες των μεγάλων χωρών σε ώρα ανάγκης. Το συμπέρασμα των συζητήσεων αυτών προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του ΝΔ 2928/54 που αναφέρει «Δέον να σημειωθεί ότι τα πλείστα των πλοίων επί των οποίων επιδιώκεται να υψωθεί η ελληνική σημαία βαρύνονται δι ενυποθήκων δανείων προς ξένους δανειστάς, οίτινες δεν έχουν μεν αντίρρησιν δια την μεταφοράν εις την ελληνικήν σημαίαν των ενυποθήκων πλοίων, επιθυμούν, όμως, όπως έχουν πλήρη εξασφάλισιν των συμφερόντων των, κατά τους παρεχομένους υπό άλλων σημαιών όρους». Ειδικώτερα, οι τράπεζες αυτές είχαν ζητήσει τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, εξασφαλίσεις : 1

2 Α) Να διαμορφωθούν όροι εκμετάλλευσης των ελληνικών πλοίων που θα επέτρεπαν σ αυτά να ανταποκρίνονται κανονικά στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Ως προς το σημείο αυτό αναγνωριζόταν ότι οι μόνοι τομείς στους οποίους το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να βοηθήσει ήταν το φορολογικό και το εργατικό δεδομένου ότι ο άλλοι όροι απασχόλησης των πλοίων διαμορφώνονται διεθνώς. Β) Να παρασχεθούν στους δανειστές επαρκείς και πειστικές εγγυήσεις ότι οι όροι αυτοί θα παρέμεναν αμετάτρεπτοι και αναλλοίωτοι καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής του πλοίου στην ελληνική σημαία, ότι δηλαδή δεν θα μπορούσε το κράτος να τους μεταβάλει χωρίς τη συναίνεση 1 των πλοιοκτητών και των ενυποθήκων δανειστών. Γ) Να εξασφαλιστεί ότι το πλοίο θα μπορούσε να μετανηολογηθεί άμεσα και ανεμπόδιστα σε άλλη σημαία όποτε το επιθυμούσε ο πλοιοκτήτης και ο ενυπόθηκος δανειστής, χωρίς να απαιτείται καμία άδεια ή έστω και σύμπραξη δημόσιας αρχής. Για να εξασφαλιστεί μάλιστα αυτό οι τράπεζες ζητούσαν να επιτραπεί να ανήκουν τα πλοία που επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν σε αλλοδαπές 2 εταιρείες. Μόνος τρόπος για να παρασχεθούν οι πιο πάνω εξασφαλίσεις στις ξένες τράπεζες ήταν να ψηφισθεί νόμος ανωτέρας τυπικής ισχύος ο οποίος όμως να επιτρέπει την προσαρμογή των ληπτέων μέτρων στις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό 1 Το ελληνικό κράτος είχε χάσει την αξιοπιστία του όσον αφορά την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού από τον μεσοπόλεμο. Συγκεκριμένα, τη χρονική εκείνη περίοδο το κράτος για να προσελκύσει κεφάλαια που τοποθετούνταν στη χώρα σε παραγωγικές επενδύσεις και να παράσχει ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές, κατάρτιζε συμβάσεις τις οποίες κύρωνε με νόμο. Όμως με τους νόμους 987/1915 και 1414/1917 τροποποίησε τους όρους των συμβάσεων αυτών και επέβαλε στους επενδυτές πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις. Το θέμα απασχόλησε τη νομολογία και ο Αρειος Πάγος με την απόφασή του 438/32 ακολούθησε τη διδασκαλία του Β. Οικονομίδη που συνοψίζεται στην κλασική διατύπωση «η αποζημίωσις προϋποθέτει αδικίαν, αλλά η νομοθετική εξουσία δεν αδικεί νομοθετούσα» (από την εισήγηση του 1995 του Κ.Κονίδα προς την Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών με τίτλο «Η προστασία κεφαλαίων εξωτερικού»). 2 Η σημασία που απέδιδαν οι ξένες τράπεζες στη χρήση αλλοδαπών εταιρειών προκύπτει από την ακόλουθη παρέμβαση του Γ. Δανιόλου κατά τη συνεδρίαση της Ελληνικής Ενωσης Ναυτικού Δικαίου της «Εάν κανείς είχε τη δυνατότητα να δει πώς σκέπτονταν οι δανειστές της ελληνικής σημαίας στα αμέσως μετά τον Β παγκόσμιο πόλεμο χρόνια ή στα χρόνια που ακολούθησαν τον εμφύλιο, θα έβλεπε ότι η τροπή προς ξένες εταιρείες με ελληνική σημαία οφειλόταν στη δυσπιστία προς της ελληνικές εταιρείες των ξένων δανειστών. Η Ελλάδα συνέπεσε να βρίσκεται δίπλα στο «Σιδηρούν Παραπέτασμα» και ένα μικρό άλμα από τον βορά μπορούσε να φέρει όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις υπό την εξουσία της Ανατολής, όχι της Δύσης. Συνεπώς και η ιδιοκτησία που θα ετίθετο υπό την ελληνική σημαία θα καθίστατο αμέσως υποχείρια ξένης δύναμης. Αυτός ήταν ο μεγάλος κίνδυνος που ανάγκασε τους Ελληνες υπό την παρακέλευση των ξένων δανειστών να μη διατηρήσουν την ελληνική σημαία ή/και να χρησιμοποιούν πάντοτε ξένες εταιρείες» (από την εισήγηση του Π. Αβραμέα στις σε εκδήλωση του ΔΣΠ σε συνεργασία με το ALBA). 2

3 συμπεριλήφθηκε στο ΝΔ 2687/53 «περί εισαγωγής κεφαλαίων εξωτερικού» το άρθρο 13 που εξομοίωσε τα νηολογούμενα υπό ελληνική σημαία πλοία με κεφάλαια εξωτερικού και αποσκοπούσε να παράσχει στις ξένες τράπεζες τις εξασφαλίσεις που ζητούσαν για να δεχθούν να χρηματοδοτήσουν πλοία υπό ελληνική σημαία. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξεταστεί η αντιμετώπιση από τη νομολογία των διατάξεων του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/53 και των εις εκτέλεση αυτών εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων υπό την ελληνική σημαία. II. Προβληματισμοί μετά την ψήφιση του νομοθετικού διατάγματος 2687/53 Ο τρόπος ψήφισης και το περιεχόμενο του νέου νομοθετήματος δημιούργησε τους ακόλουθους 3 προβληματισμούς συνταγματικού δικαίου : 1) Το νομοθετικό διάταγμα ψηφίσθηκε από επιτροπή του άρθρου 35 του Συντάγματος 1952, η παράγραφος 2 του οποίου προέβλεπε ότι «Ο Βασιλεύς δύναται, διαρκούσης της βουλευτικής περιόδου, κατά τον χρόνον της απουσίας της Βουλής ή της διακοπής των εργασιών αυτής, να προβαίνει εις έκδοσιν νομοθετικών διαταγμάτων προς ρύθμισιν εξαιρετικώς επειγόντων θεμάτων μετά σύμφωνον γνώμην ειδικής επιτροπής εκ βουλευτών οριζομένης εις την αρχήν 4 εκάστης συνόδου και λειτουργούσης μέχρι της ενάρξεως της νέας συνόδου». Ετέθη συνεπώς ζήτημα αν η επιτροπή αυτή ήταν αρμόδια για τη ψήφιση του ως άνω νομοθετικού διατάγματος (καταφατικά ο Τσιτσεκλής), ή αν έπρεπε να ψηφισθεί τυπικός νόμος από 5 ολόκληρη τη Βουλή (όπως υποστηρίζει ο Δασκαλάκης). 2) Η καθιερούμενη με το άρθρο 112 του Συντάγματος 1952 συνταγματική προστασία των κεφαλαίων εξωτερικού, πραγματοποιούμενη με έκδοση εφ άπαξ εκδιδόμενου νόμου μπορούσε να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί με αναθεώρηση του Συντάγματος? Υποστηρίχθηκε ότι το άρθρο 112 του Συντάγματος 1952 αποτελούσε «θεμελιώδη» διάταξη», 3 Βλ. Αγγ. Τιτσεκλή, «Η προστασία των εκ της αλλοδαπής κεφαλαίων», Νέον Δίκαιον 10, 1954 σελ 149 επ. 4 Σχετική και η απόφαση ΟλΣτΕ 401/1953 που έκρινε, σε υπόθεση εκ του ΝΔ 2185/52 του άρθρου 35 του Συντάγματος, ότι η προϋπόθεση του «εξαιρετικά επείγοντος» αποτελεί πολιτική εκτίμηση που δεν δύναται να υπαχθεί σε δικαστικό έλεγχο (Θέμις ΞΔ σελ 202). 5 Γ.Δασκαλάκη «Η συνταγματική προστασία των εκ της αλλοδαπής εισαγομένων κεφαλαίων»,θέμις ΞΔ, σελ

4 που δεν μπορούσε να τροποποιηθεί (Τσιτσεκλής), αλλά και το αντίθετο (Δασκαλάκης και 6 Λαμπαδάριος ). 3) Το δυνάμει του άρθρου 112 του Συντάγματος 1952 ψηφισθέν νομοθετικό διάταγμα μπορούσε να περιλαμβάνει διατάξεις διαφορετικές ή/και αντίθετες των λοιπών συνταγματικών διατάξεων, είτε όσον αφορά το περιεχόμενο είτε τον τύπο της παρεχόμενης προστασίας? Υποστηρίχθηκε ότι ήταν δυνατή η παροχή προστασίας ακόμα και σε αντίθεση με άλλες συνταγματικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση η παρεχόμενη προστασία να μην φθάσει στην κατάργηση της συνταγματικώς καθιερούμενης προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων άλλων προσώπων (Τσιτσεκλής). Κατ αντίθετη άποψη (Δασκαλάκης) κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατόν διότι οι διατάξεις του άρθρου 112 είναι μεν συνταγματικής ισχύος «όχι όμως και συνταγματικής φύσεως». 4) Ζήτημα προέκυψε για το αν το άρθρο 112 του Συντάγματος 1952 επέβαλλε τον καθορισμό της προστασίας για τα κεφάλαια εξωτερικού στο δυνάμει αυτού ψηφισθέν νομοθέτημα, ή αν ήταν επιτρεπτή η εξειδίκευση αυτής της προστασίας στις κατ εξουσιοδότηση του ΝΔ /53 εκδιδόμενες διοικητικές πράξεις (όπως δέχεται ο Τσιτσεκλής και ο Γ.Τσαφάρας ). Όπως θα δούμε πιο κάτω, αυτή καθαυτή η δυνατότητα εξειδίκευσης της εκάστοτε απαιτούμενης προστασίας για τη εισαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού κατέστησε το ΝΔ 2687/53 ένα πολύτιμο εργαλείο για την ενάσκηση της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής. III. Οι απόψεις για την τυπική ισχύ του ΝΔ 2687/53 Η ψήφιση του ΝΔ 2687/53 ως νόμου «άπαξ εκδιδομένου» προκάλεσε γρήγορα έντονο νομικό 8 9 ενδιαφέρον όσον αφορά την τυπική του ισχύ. Υποστηρίχθηκαν διάφορες απόψεις : (α) Ότι 6 Βλ Κ. Λαμπαδάριος «Η υπό του Ν.Δ. 2687/1953 παρεχομένη εις τας εκ του εξωτερικού μακροπροθέσμους επενδύσεις προστασία», Θέμις ΞΔ, σελ 1140 επ. 7 Γεωργίου Τσαφάρα, Αντιπλοιάρχου ΛΣ, «Το νομικόν καθεστώς των εγκριτικών πράξεων του άρθρου 13 ΝΔ 2687/53 και η σημασία αυτών δια την ανάπτυξιν της εθνικής ναυτιλίας», Ιούλιος Ενδιαφέρουσα επ αυτού η απόφαση ΟλΣτΕ 401/1953 Θέμις ΞΔ σελ 201, που εξεδόθη πριν την ψήφιση του ΝΔ 2687/53 και έκρινε ότι ουδεμία προστασία για τα κεφάλαια εξωτερικού μπορούσε να ισχύσει εκ του άρθρου 112 του Συντάγματος 4

5 αποτελεί sui generis νόμο ο οποίος ψηφίζεται μεν από τον κοινό νομοθέτη αλλά έχει αυξημένη ισχύ, τυπικής συνταγματικής διάταξης (Δασκαλάκης), (β) ότι πρόκειται περί διατάξεων ουσιαστικού συνταγματικού δικαίου και δη θεμελιώδους μορφής λόγω αναφοράς τους σε ατομικά δικαιώματα που προστατεύονται κατά το Σύνταγμα (Τσιτσεκλής), (γ) ότι πρόκειται περί απλού νόμου δυναμένου να τροποποιηθεί ή και να καταργηθεί από άλλον, υπό την προϋπόθεση ότι και ο νεώτερος νόμος θα θεσπίσει προστατευτικά μέτρα των εισαγομένων κεφαλαίων για να εκπληρωθεί ο σκοπός του 10 άρθρου 112 του Συντάγματος 1952 τα οποίο αποτελεί κατευθυντήρια υπόδειξη (Σβώλος). Το ζήτημα αυτό, πάντως, δεν έμεινε για πολύ στην επικαιρότητα διότι η ολομέλεια του ΣτΕ με την απόφαση 1395/54 (ΝoΒ 2, 1954, σελ 1154) 11 έκρινε ότι το ΝΔ 2687/53 αποτελεί «νόμο επαυξημένης τυπικής δυνάμεως». Η απόφαση αυτή απηχεί τις απόψεις του Χ.Σγουρίτσα ο οποίος, στην από γνωμοδότησή του εξηγεί ότι το άρθρο 112 του Συντάγματος 1952 δεν εισάγει συνταγματική εξουσιοδότηση αλλά καθορίζει περιορισμένη αρμοδιότητα στη νομοθετική εξουσία επί συγκεκριμένου θέματος. Δηλαδή, η αρμοδιότητα του κοινού νομοθέτη περιορίστηκε στην εφ άπαξ ρύθμιση της προστασίας των κεφαλαίων εξωτερικού πράγμα που είχε ως συνέπεια, εφόσον ρυθμίστηκε νομοθετικώς το θέμα αυτό, να μην δύναται συνταγματικώς να επανέλθει επί του ιδίου θέματος ο νομοθέτης διότι εξαντλήθηκε ή επ αυτού κατά το Σύνταγμα αρμοδιότητά του. Η ορολογία της πιο πάνω απόφασης παγιώθηκε στη συνέχεια στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου οι αποφάσεις των οποίων έκαναν αναφορά στο ΝΔ 2687/53 με τυποποιημένη πλέον έκφραση ως νόμου «επηυξημένης τυπικής ισχύος μη δυναμένου να τροποποιηθεί πριν την ψήφιση του σχετικού νόμου ο οποίος, όμως, ως εφάπαξ εκδιδόμενος θα έχει επαυξημένη τυπική ισχύ. 9 Για συνοπτική παρουσίαση βλ Αλεξ. Λέκκα, «Ζητήματα εκ της μορφής του ΝΔ 2687/1953 περί προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού», ΝοΒ 11 σελ 983 επ. 10 Σβώλος γνωμοδότηση, Θέμις ΞΕ σελ Είναι η πρώτη απόφαση που εκδόθηκε από το ΣτΕ σχετικά με το ΝΔ 2687/53 και αφορούσε αίτηση ακύρωσης της υπουργικής απόφασης που απέρριψε αίτημα για τη νηολόγηση κατά το άρθρο 13 του νεότευκτου υπερωκεανίου ΟΛΥΜΠΙΑ της Greek Lines των Αδελφών Γουλανδρή, λόγω της προηγούμενης νηολόγησης κατά το άρθρο 13 του ATLANTIC του Ευγένιου Ευγενίδη στα πλαίσια της οποίας το Δημόσιο ανέλαβε την υποχρέωση να μην παραχωρήσει για 10 έτη τα πλεονεκτήματα του άρθρου 13 σε άλλο πλοίο της γραμμής Ελλάδος Βορείου Αμερικής. Κατά την προκύψασα σφοδρή αντιδικία δόθηκαν ενδιαφέρουσες γνωμοδοτήσεις από τους Χ.Σγουρίτσα (ΝοΒ 2, 1954,σελ 1112), Κ.Δ.Τριανταφυλλόπουλο (ΕΕΝ 21, σελ 1114), Γ.Μαριδάκη (ΕΕΝ 21 σελ 1117), και Σβώλο (όπου πιο πάνω). 5

6 12 με μεταγενέστερο νόμο». Συνέπεια της άποψης αυτής είναι ότι δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτό να τροποποιηθεί το ΝΔ 2687/53 με νεώτερο νόμο, ούτε και όταν παρέχονται επιπλέον 13 πλεονεκτήματα για τη εισαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού. Την αυξημένη αυτή τυπική ισχύ αναγνώρισε, και έτσι επικύρωσε, το άρθρο 107 του Συνάγματος 1975/86 που προβλέπει ότι «Η πριν από την 21 Απριλίου 1967 νομοθεσία με αυξημένη τυπική ισχύ για την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού διατηρεί την αυξημένη τυπική ισχύ που έχει και εφαρμόζεται και 14 στα κεφάλαια που θα εισάγονται στο εξής». Η μετά το Σύνταγμα 1975 νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων συνέχισε την πάγια διατύπωση της προ του 1975 νομολογίας με τη φράση «....του ΝΔ 2687/1953 εκδοθέντος «εφ άπαξ» βάσει του άρθρου 112 του Συντάγματος του έτους 1952 και διατηρήσαντος δυνάμει του άρθρου 107 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, την ήν εκέκτητο 15 ηυξημένην τυπικήν ισχύν..». Παρά την ως άνω ρητή συνταγματική αναγνώριση της αυξημένης τυπικής ισχύος των διατάξεων του ΝΔ 2687/53 εκφράστηκαν από τα τέλη της δεκαετίας 1970 και μετά απόψεις στη νομολογία και τη θεωρία που περιόρισαν το εύρος εφαρμογής διατάξεων του ΝΔ 2687/53 με συγκεκριμένες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, χωρίς, όμως, να αμφισβητείται ευθέως η αυξημένη τυπική ισχύς τους. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι αποφάσεις ΣτΕ 58/1977 (ΝοΒ 28 σελ 1303) και 779/1982 (ΝοΒ 30 σελ 1537) οι οποίες, ερμηνεύοντας το άρθρο 11 του ΝΔ 2687/53, έκριναν ότι η προστασία του αυξημένης τυπικής ισχύος νομοθετικού διατάγματος απαγορεύει τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις 12 Ενδεικτικά ΣτΕ 754/59 ΝοΒ 8 σελ 220, ΣτΕ 217/60 ΝοΒ 9 σελ 390, ΟλΣτΕ 1055/1973 ΕΝΔ 1 σελ 198, ΑΠ 287/1968 ΝοΒ 16 σελ 821, ΑΠ 204/1971 ΝοΒ 19 σελ Γίνεται δεκτό όμως ότι μπορούν να εκδοθούν απλοί νόμοι που δίνουν μεγαλύτερα ευεργετήματα στα κεφάλαια εξωτερικού. Είναι συνταγματικοί αλλά δεν έχουν αυξημένη τυπική ισχύ (ΣτΕ 3203/92 ΔΔ 1994 σελ 218). 14 Παρόμοιας διατύπωσης είναι και το άρθρο 23 του Συντάγματος 1968 που προέβλεπε «Το κατ εφαρμογήν του άρθρου 112 του Συντάγματος της 1 ης Ιανουαρίου 1952 εκδοθέν νομοθετικόν διάταγμα υπ αριθμ 2687 του έτους 1953 «περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού», ως αυθεντικώς ηρμηνεύθη δια του νομοθετικού διατάγματος υπ αριθμ του έτους 1954 και της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος υπ αριθμ του έτους 1962, διατηρεί την ήν εκέκτητο τυπικήν ισχύν. Νεώτερος νόμος εφ άπαξ εκδιδόμενος δύναται να τροποποιήση το ως άνω νομοθετικόν διάταγμα προς προχήν μείζονος προστασίας εις τα περί ών πρόκειται κεφάλαια εξωτερικού» 15 ΣτΕ 779/1982 ΝοΒ 30 σελ 1537, ΟλΑΠ 750/1986 ΝοΒ 35 σελ 375, ΟλΑΠ 4/89, ΟλΑΠ 22/94 ΕΝΔ 23 σελ 281, ΟλΑΠ 1290/1997, ΕΝΔ 25 σελ 450, βλ και Ι. Δρυλλεράκη «Η προστασία κεφαλαίων εξωτερικού μετά το νέο Σύνταγμα», εκδόσεις Ι.Ζαχαρόπουλου 1976, σελ 18 επ. 6

7 περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν με κεφάλαια από το εξωτερικό, όταν οι απαλλοτριώσεις αφορούν κοινά έργα δημόσιας ωφέλειας που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με άλλο τρόπο, όχι όμως έργα που έχουν ως εκ της φύσεώς τους γενικότερη σημασία για το κοινωνικό σύνολο ή 16 συνδέονται με υπέρτερα εθνικά ή κοινωνικά συμφέροντα, χωρίς, όμως, να τίθεται στο άρθρο 11 οιαδήποτε προϋπόθεση ή διαβάθμιση όσον αφορά τη σημασία έργων δημόσιας ωφέλειας. Αντίστοιχο παράδειγμα από τη θεωρία αποτελεί γνωμοδότηση του Γ. 17 Παπαδημητρίου ο οποίος, εξετάζοντας την υπαγωγή στο καθεστώς του ΟΑΕ επιχείρησης που είχε ιδρυθεί με κεφάλαια εξωτερικού αναφέρει ότι «αυτονόητη προϋπόθεση για την ισχύ και την εφαρμογή σε πλήρη ανάπτυξη της προστασίας του άρθρου 107 παρ 1 του Συντάγματος, όπως εξειδικεύεται με το ΝΔ 2687/53, είναι η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης που κρίνεται με βάση την αντικειμενική εκτίμηση της συνολικής θέσης της», χωρίς, όμως, να υπάρχουν τέτοια κριτήρια στο ΝΔ 2687/53. Αυτή η τάση της παραδοχής, δηλαδή, της αυξημένης τυπικής ισχύος των διατάξεων αλλά του περιορισμού του εύρους εφαρμογής τους λόγω συγκεκριμένων ερμηνευτικών προσεγγίσεων, παρατηρείται, όπως θα δούμε πιο κάτω, και σε σχέση με όρους των εγκριτικών πράξεων για τη νηολόγηση πλοίων ως κεφαλαίων εξωτερικού. IV. O χαρακτήρας των εγκριτικών πράξεων. Είναι σύμβαση ή διοικητική πράξη (κανονιστική ή ατομική)? Ο προβληματισμός για τον χαρακτήρα της εγκριτικής πράξης δεν είναι μόνο θεωρητικός αλλά σχετίζεται με το αν εφαρμόζεται το δημόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο και με το αν είναι αρμόδια να επιληφθούν τα διοικητικά ή τα πολιτικά δικαστήρια σε σχετική διαφορά. 16 Η ΣτΕ 779/82 αφορούσε το έργο αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων Θεσσαλονίκης το οποίο κρίθηκε «ως εκ της φύσεώς του και κατά κοινή πείρα, ως γενικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο» και του οποίου η απαλλοτρίωση θεωρήθηκε νόμιμη, ενώ η ΣτΕ 58/77 αφορούσε την απαλλοτρίωση εδάφους διυλιστηρίου, που είχε αποκτηθεί με εισαγωγή κεφαλαίου εξωτερικού, για τη διαπλάτυνση της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Νέας Χαλκιδόνος. Για τη σχέση του άρθρου 11 ΝΔ 2687/53 και του άρθρου 106 του Συντάγματος 1975 και για τις «εθνικοποιήσεις» επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν με κεφάλαια εξωτερικού βλ. Ι.Δρυλλεράκη, όπου πιο πάνω σελ 26 επ. 17 Γιώργος Παπαδημητρίου «Το συνταγματικό καθεστώς προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού και ο Ν 1386/83 για τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Μερικά βασικά ζητήματα» ΝοΒ 34 σελ Αξίζει να σημειωθεί ότι στη γνωμοδότηση αυτή γίνεται αναφορά σε «ειδική ισχύ» και όχι «αυξημένη τυπική ισχύ» των διατάξεων του ΝΔ 2687/53. 7

8 Η διαδικασία έκδοσης εγκριτικής πράξης για την εισαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού προϋποθέτει αίτηση ενδιαφερομένου. Εκ του λόγου τούτου διατυπώθηκε από νωρίς η άποψη ότι η εγκριτική πράξη έχει χαρακτήρα συμβατικό υπό την έννοια ότι αποτελεί την κατά νόμο απαιτούμενη δήλωση βούλησης αποδοχής εκ μέρους της Πολιτείας της αίτησης για την έκδοσή της. Την άποψη περί συμβατικού χαρακτήρα ενίσχυε και η φράση του άρθρου 4 του ΝΔ 2687/53 «καθ ον χρόνον ισχύει σύμβασις» (για σύμβαση γινόταν επανειλημμένως λόγος και στις συζητήσεις της Βουλής) 18 καθώς και η παράγραφος 3 του άρθρου 3 που προβλέπει ότι μια εγκριτική πράξη δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς τη συναίνεση του προσώπου που εισήγαγε τα κεφάλαια εξωτερικού. Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να αγνοηθεί το ότι η εγκριτική πράξη είναι απόφαση υπουργών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ότι αποτελεί δηλαδή πράξη της Διοίκησης. Εχουν υποστηριχθεί διάφορες απόψεις, προτάσσοντας είτε τον συμβατικό είτε τον διοικητικό χαρακτήρα της εγκριτικής πράξης, οι οποίες συγκλίνουν, όμως, στο ότι η εγκριτική πράξη έχει διττό 19 χαρακτήρα ή μικτή φύση, δηλαδή είναι αφενός σύμβαση και αφετέρου διοικητική πράξη. Αυτό δέχεται και η νομολογία προτάσσοντας όμως τον διοικητικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η απόφαση ΣτΕ 1395/1954 δέχεται ότι «Η διοικητική αυτή πράξη, εκδιδόμενη παρά διοικητικών οργάνων και κατά διοικητικόν τύπον βάσει νόμου διοικητικού περιεχομένου, δεν ιδρύει απλήν σχέσιν συμβατικής καθαρώς φύσεως μεταξύ του Δημοσίου και του εισάγοντος τα κεφάλαια, εξ ής θα εδημιουργούντο συμβατικής μόνον φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά αποτελεί εκτελεστήν διοικητικήν πράξιν καθορίζουσαν επί τη βάσει της χορηγηθείσης νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως το διέπον τα εισαγόμενα κεφάλαια νομικόν καθεστώς, όπερ δύναται κατά τας εν τω νόμω προϋποθέσεις να παρεκκλίνει από 20 των κειμένων διατάξεων». 18 Βλ Αλεξ. Λέκκα, όπου πιο πάνω σελ 985 και Τσιτσεκλή σελ Περισσότερα για πράξεις μικτής φύσης βλ στον Δημήτρη Στράνη «Το ζήτημα του νομικού χαρακτήρα και της τυπικής ισχύος της εγκριτικής πράξης στις επενδύσεις του ΝΔ 2687/1953», ΝοΒ 2011 σελ 542, όπου γίνεται συνοπτική αναφορά σε διοικητικές πράξεις μικτής φύσης, στις «αποσπαστές πράξεις», στις πράξεις διοικητικής εποπτείας και στις σύνθετες διοικητικές πράξεις. 20 Παρόμοιες και οι ΣτΕ 217/60 ΝοΒ 9 σελ 390, 754/59 ΝοΒ 8 σελ 1960, ΣτΕ 3310/2006 ΕΔΔΔ 53 σελ 232, ΣτΕ 656/2007 ΕΔΔΔ 54 σελ

9 Υποστηρίχθηκε ακόμα ότι οι εγκριτικές πράξεις αποτελούν κυβερνητικές πράξεις λόγω του ότι υπαγορεύονται από το γενικότερο συμφέρον της Πολιτείας η οποία κρίνει με απόλυτη ελευθερία χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την ενέργειά της και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε αίτηση 21 ακυρώσεως. Η άποψη όμως αυτή δεν επικράτησε και παγιώθηκε στη νομολογία η θέση ότι οι εγκριτικές πράξεις αποτελούν πράξεις της Διοίκησης που τελούν υπό τον ακυρωτικό έλεγχο του ΣτΕ. Κατά συνέπεια μπορούν να προσβληθούν με αίτηση ακύρωσης από οιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εφ όσον έχoυν εκδοθεί κατά παράβαση των ουσιαστικών προϋποθέσεων έκδοσής τους, ή ακόμα και από τον ίδιο τον αιτούντα που εισάγει το κεφάλαιο εξωτερικού εφ όσον περιλήφθηκαν 22 σε εγκριτική πράξη διατάξεις που αντιτίθενται στις προστατευτικές διατάξεις του ΝΔ 2687/53. Περαιτέρω, παρά το ότι η εγκριτική πράξη του ΝΔ 2687/53 προσιδιάζει σε ατομική διοικητική πράξη αφού αφορά την εισαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού για συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση, υποστηρίζεται ότι αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη. Φαίνεται, όμως να έχει υπερισχύσει η άποψη κατά την οποία η εγκριτική πράξη αποτελεί ατομική διοικητική πράξη (ΝΣΚ 566/2005). V. Ποια είναι η τυπική ισχύς των εγκριτικών πράξεων? Κατά μια άποψη η εγκριτική πράξη έχει την ίδια τυπική ισχύ με αυτήν του νόμου 23 κατ εξουσιοδότηση του οποίου εκδίδεται. Εφόσον, συνεπώς, αναγνωρίζεται η αυξημένη τυπική ισχύς του ΝΔ 2687/53, η ίδια αυξημένη ισχύς πρέπει να γίνει δεκτή και για τις εγκριτικές πράξεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του. Κατ άλλη λίγο διαφορετική προσέγγιση, η αυξημένη τυπική ισχύς της εγκριτικής πράξης είναι συνέπεια του χαρακτήρα του ΝΔ 2687/53 ως νόμου πλαισίου με αυξημένη τυπική ισχύ ως «εφάπαξ 21 ΣτΕ 2389/53 Θέμις ΞΕ 283, ΣτΕ 1947/60 ΝοΒ 9 σελ Τσιτσεκλής, όπου πιο πάνω, σελ Στράνης, όπου πιο πάνω, σελ 548 υπ. 40, όπου παρουσιάζει τις απόψεις των Δαγτόγλου, Δρυλλεράκη, Καλύβα και Βεγλερή με τις αντίστοιχες παραπομπές. 9

10 24 εκδοθέντος». Η άποψη αυτή βρίσκεται σε πλήρη λογική αρμονία με τον σκοπό του ΝΔ 2687/53 ο οποίος δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί πλήρως στα πλαίσια του νομοθετικού διατάγματος και μόνον. Ολη η νομοθετική λογική του ΝΔ 2687/53 στηρίζεται στον καθορισμό ενός γενικού πλαισίου προνομίων για τα εισαγόμενα κεφάλαια εξωτερικού και στην εξουσιοδότηση προς τη Διοίκηση να προσδιορίζει ειδικώτερα προνόμια και προστασία ad hoc σε κάθε περίπτωση εισαγωγής κεφαλαίου, ανάλογα με τις επικρατούσες οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Ειδικώτερα στη ναυτιλία, λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα ήταν αδύνατον να παρασχεθεί η κατά την κρίση της Διοίκησης προστασία για τα πλοία που νηολογούνται ως κεφάλαια εξωτερικού κατά το άρθρο 13 ΝΔ 2687/53 εάν δεν υπήρχε η δυνατότητα προσαρμογής των πλεονεκτημάτων και της προστασίας στις εκάστοτε επικρατούσες εμπορικές και τεχνολογικές συνθήκες με υπουργικές αποφάσεις που θα υπερίσχυαν από πλευράς τυπικής ισχύος της κοινής νομοθεσίας. Αν απαγορευόταν μεν στον απλό νομοθέτη να τροποποιήσει ή να καταργήσει το ΝΔ 2687/53, αλλά του επιτρεπόταν να τροποποιεί ή καταργεί τις επί μέρους εγκριτικές πράξεις (αν δεν προστατευόταν δηλαδή ο εκάστοτε επενδυτής έναντι του νομοθέτη), θα ανατρεπόταν η νομοθετική σταθερότητα που ο συντακτικός νομοθέτης εγγυάται στον κάθε συγκεκριμένο επενδυτή και θα γινόταν εκ των προτέρων ανέφικτη η δημιουργία διεθνούς κλίματος εμπιστοσύνης στις επενδύσεις στην Ελλάδα, που όμως αποτελεί αναμφισβήτητα τον 25 σκοπό του συντακτικού νομοθέτη. Η αυξημένη αυτή τυπική ισχύς των εγκριτικών πράξεων του ΝΔ 2687/53 γίνεται δεκτή και από τη νομολογία. Ενδεικτική είναι η απόφαση ΑΠ 287/68 η οποία, σε διαφορά προερχόμενη από τον όρο 15 εγκριτικής πράξης του 1958 για τη νηολόγηση πλοίου, έκρινε πως «η δια διοικητικών πράξεων χορηγούμενη έγκριση εισαγωγής κεφαλαίων εξωτερικού αποτελεί την εγγύηση του κράτους έναντι του εισάγοντος ότι ταύτα υπόκεινται αμετακλήτως στο υπό του ΝΔ 2687/1953 θεσπιζόμενο καθεστώς. 24 Τσιτσεκλής, όπου πιο πάνω σελ Π.Δαγτόγλου «Ζητήματα Φορολογίας Πλοίων», γνωμοδότηση, ΔΦΝ 1986 σελ

11 Μεταβολή των όρων επιτρέπεται μόνο κατόπιν συγκαταθέσεως του εισάγοντος. Η απαρίθμηση των όρων του άρθρου 13 είναι μόνο ενδεικτική. Σκοπός είναι η αύξηση παραγωγικών επενδύσεων και η προσέλκυση κεφαλαίων εξωτερικού Οι διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων έχουν αυξημένη τυπική ισχύ αφού εκδίδονται βάσει διατάξεων αυξημένης τυπικής ισχύος δηλ του ΝΔ 2687/53 που ψηφίστηκε δυνάμει του άρθρου 112 του Συντάγματος 1952 και ορίζει ότι «νόμος εφάπαξ εκδιδόμενος θέλει ρυθμίσει την προστασία των εκ της αλλοδαπής εισαγομένων προς τοποθέτηση στη χώρα 26 κεφαλαίων». Κατά την απόφαση, μάλιστα, ΕΠ 1290/97 (ΕΝΔ 25, σελ 457) οι διατάξεις των εγκριτικών πράξεων υπερισχύουν ακόμα και διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η χώρα (η υπόθεση αφορούσε τη Σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο αναγκαστικώς δίκαιο στις συμβατικές διαφορές) δεδομένου ότι «η ρύθμιση των εγκριτικών πράξεων έχει τυπική ισχύ αντίστοιχη με εκείνη των συνταγματικών διατάξεων και υπερισχύει των αναγκαστικού δικαίου προστατευτικών διατάξεων». VI. Εχει η Διοίκηση πλήρη διακριτική ευχέρεια? Το άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53 αναφέρει ενδεικτικά όρους που δύνανται να ορίζονται στην εγκριτική πράξη νηολόγησης «επιτρεπομένης της παρεκκλίσεως από των κειμένων διατάξεων» (πχ ελεύθερη πώληση και υποθήκευση του πλοίου σε αλλοδαπούς, ελεύθερη διάθεση συναλλάγματος, περιορισμός των υπέρ του ΝΑΤ εισφορών, καθορισμός του φόρου και τελών κλπ) και καταλήγει ότι επιτρέπεται «και πας άλλος όρος πλην των ως άνω ενδεικτικώς αναφερομένων εξυπηρετικός του σκοπού του παρόντος άρθρου, ως και οι δια την εξασφάλισιν της τηρήσεως της εγκριτικής πράξεως κυρώσεις». Είναι, συνεπώς, σαφές ότι η Διοίκηση έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ποιούς όρους θα εισαγάγει στην εγκριτική πράξη υπό τη μόνη προϋπόθεση οι όροι αυτοί να εξυπηρετούν τους σκοπούς του άρθρου 13, δηλαδή να συμβάλλουν στην προσέλκυση υπό την ελληνική σημαία 26 Γίνεται όμως δεκτό ότι οι διατάξεις του κοινού δικαίου εφαρμόζονται σε αυτές τις επενδύσεις ως δίκαιο συμπληρωματικό των εγκριτικών πράξεων κατά το μέρος που συνάδουν και συμπορεύονται με τους αντίστοιχους όρους τους (ΣτΕ 3226/67, ΣτΕ 2503/64, ΑΠ 287/68, ΟλΝΣΚ 967/56, ΝΣΚ 279/78). 11

12 27 ελληνόκτητων πλοίων. Παρά ταύτα, για την επίλυση δισταγμών που προφανώς ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης, ψηφίστηκε το ΝΔ 2928/54 το μοναδικό άρθρο του οποίου ορίζει ότι «η αληθής έννοια των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 2 του ΝΔ 2687/53 και ιδία της φράσεως «επιτρεπομένης και παρεκκλίσεως από των κειμένων διατάξεων» είναι ότι η Διοίκησις δύναται να περιλαμβάνει οιονδήποτε όρον κατά παρέκκλισιν από των ισχυόντων διατάξεων Αστικού, Εμπορικού, και Δικονομικού Δικαίου, και αυτών έτι των δημοσίας τάξεως τοιούτων». Η εισηγητική έκθεση του ως άνω ερμηνευτικού Ν 2928/54 δικαιολογεί τη θέσπισή του και την πρόθεση του νομοθέτη ως προς τον σκοπό, την έννοια και την έκταση των όρων των εγκριτικών πράξεων «λόγω του ότι υπάρχει το ενδεχόμενον στενής ερμηνείας του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/53 και ιδία ως προς την έννοιαν και την έκτασιν της επιτρεπομένης παρεκκλίσεως από των κειμένων διατάξεων, δυναμένης να ερμηνευθή ως μη αφορώσης παρέκκλισιν από πάσης κειμένης διατάξεως και αν έτι αυτή έχη χαρακτήρα δημοσίας τάξεως, παρά την περί του αντιθέτου πρόθεσιν του νομοθέτου θελήσαντος δια το γενικού τούτου όρου να περιλάβει πάσαν κειμένην διάταξιν, είτε αύτη είναι δημοσίας τάξεως, είτε μη και ήτις στενή ερμηνεία θέλει ουσιαστικώς ματαιώσει τον σκοπόν εις όν αποβλέπει η θέσπισις της ανωτέρω διατάξεως». Την πλήρη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης αναγνώρισε από νωρίς και η νομολογία. Η απόφαση 1395/54 της ολομέλειας του ΣτΕ έκρινε ότι η εκτελεστική εξουσία έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια όχι μόνο για τους όρους που θα παραχωρήσει στα εισαγόμενα κεφάλαια εξωτερικού αλλά και ως 28 προς την κρίση περί της σκοπιμότητας της εισαγωγής των κεφαλαίων εξωτερικού. Όπως 27 Το ότι οι συντάκτες του άρθρου 13 του ΝΔ 687/53 απέβλεπαν στην προσέλκυση υπό την ελληνική σημαία ελληνόκτητων μόνο πλοίων, και όχι πλοίων που ανήκουν σε αλλοδαπούς, προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του νόμου που αναφέρει για το άρθρο 13 τα εξής «Ειδικού χαρακτήρος διατάξεις περιλαμβάνει το άρθρο 13 δια των οποίων παρέχονται αι απαραίτητοι διευκολύνσεις και εξασφαλίσεις προς ευνόησιν της υπό Ελληνικήν σημαίαν υπαγωγής πλοίων ων οι ιδιοκτήτες είναι Ελληνες και άτινα νυν ευρίσκονται υπό ξένην σημαίαν. Εις την διάταξιν ταύτην αποδίδομεν εξαιρετικήν σημασίαν δοθέντος ότι εκ τη εφαρμογής αυτής αναμένομεν εκτός των άλλων ωφελειών την βελτίωσιν του ισοζυγίου των εξωτερικών λογαριασμών της Χώρας». 28 Ενδιαφέρουσα στο σημείο αυτό είναι η άποψη του Χρ. Σγουρίτσα στην από 29/9/54 γνωμοδότησή του (ΝοΒ 2, σελ 1112) ο οποίος υποστηρίζει ότι, ειδικά για τα πλοία, η διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης περιορίζεται μόνο στους όρους και τα προνόμια που θα παρασχεθούν, χωρίς να δύναται να αρνηθεί τη νηολόγηση του πλοίου ως κεφαλαίου εξωτερικού. Κατά τον Σγουρίτσα, αυτό προκύπτει εκ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/53 που προβλέπει ότι ειδικά για την εισαγωγή κεφαλαίων υπό τη μορφή πλοίων δεν εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 η οποία ρυθμίζει τη διαδικασία εισαγωγής του κεφαλαίου με την υποβολή αίτησης, την παραπομπή της προς μελέτη και 12

13 χαρακτηριστικά αναφέρεται «δέον να αναγνωρισθή εις το αρμόδιον όργανον απόλυτος ελευθερία περί την κρίσιν ως προς την από πάσης εν γένει απόψεως ανάγκην αναλήψεως τοιούτων δεσμεύσεων. Η ούτω παρεχομένη εις τους ανωτέρω μνημονευομένους υπουργούς διακριτική εξουσία είναι ευρύτατη... λόγω δε της φύσεως του όλου συνταγματικώς κατωχυρωμένου θεσμού τούτου αι κατ εφαρμογήν αυτού ενέργειαι της διοικήσεως δεν χρήζουν αιτιολογήσεως τινός, επιτρεπομένης και της αναιτιολογήτου 29 ρητής ή της σιωπηράς αρνήσεως αποδοχής υποβληθείσης αιτήσεως». Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και μεταγενέστερες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας όπως οι 4633/77 (ΝοΒ 28 σελ 1303), 188/78 (ΝοΒ 29 σελ 958) και 4070/1981 (ΝοΒ 32, σελ 187), που έκριναν ότι η εξουσία της Διοίκησης είναι ευρύτατη ενόψει του συμφέροντος της εθνική οικονομίας, ελεγχόμενη μόνο ως προ τη νομιμότητά της, και ότι συνεπώς άρνηση να περιληφθεί κάποιος όρος σε εγκριτική πράξη δεν συνιστά παράλειψη που ελέγχεται δικαστικά. Από τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων αξίζει να αναφερθεί η ΕΠ 1360/90 η οποία έκρινε, επιπλέον των ανωτέρω, ότι σε περίπτωση εφαρμογής όρου υπό προϋποθέσεις (όπως ο όρος 8Δ που έθετε προϋποθέσεις για το επιτρεπτό ναυτολόγησης αλλοδαπών), η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών εκφεύγει από τον έλεγχο των δικαστηρίων και τυχόν κυρώσεις για ανεπίτρεπτη εφαρμογή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Διοίκησης, όχι των δικαστηρίων. Αντίστοιχα, το ΝΣΚ δέχθηκε με την γνωμοδότηση 423/80 (ΕΝΔ 8, σελ 439) ότι «η διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης είναι πλήρης εφόσον οι συνομολογούμενοι όροι αποβλέπουν είτε στην εξυπηρέτηση και διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης είτε στην εξυπηρέτηση των αναγκών και συμφερόντων της εμπορικής ναυτιλίας, της εθνικής παραγωγής και της οικονομικής προόδου της χώρας εν γένει. Ανεπίτρεπτη είναι μόνο η συνομολόγηση όρου αντικειμένου στις γνωμοδότηση στην προβλεπόμενη ειδική επιτροπή και την έγκρισή της με απόφαση των αρμοδίων υπουργών. Η μη εφαρμογή της διάταξης αυτής στα πλοία έχει κατά τον Σγουρίτσα την έννοια ότι προκειμένης της εισαγωγής πλοίων, αυτή είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση. Η άποψη αυτή δεν υιοθετήθηκε στην απόφαση ΟλΣτΕ 1395/ Η απόφαση όμως δέχεται ότι το ΣτΕ μπορεί να ελέγξει το νόμιμο της τυχόν τεθείσας αιτιολογίας της εκτελεστικής εξουσίας. 13

14 30 διατάξεις του επηυξημένης ισχύος νόμου 2687/53». Συνέπεια της πλήρους αυτής διακριτικής ευχέρειας είναι ότι η Διοίκηση, όχι μόνο έχει το δικαίωμα να δεχθεί να εισαγάγει στην εγκριτική πράξη ή να απορρίψει έναν αιτούμενο όρο, αλλά και ότι οι 31 ενέργειές της δεν απαιτούν οιαδήποτε αιτιολόγηση. Ετσι, η Διοίκηση κρίνει κυριαρχικά αν κάποιος όρος που ζητείται να εισαχθεί σε εγκριτική πράξη συμβάλει στους σκοπούς του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/5, δηλαδή στην προσέλκυση ελληνόκτητων πλοίων υπό την ελληνική σημαία, χωρίς να μπορεί αυτή η κρίση να ελεγχθεί στη συνέχεια δικαστικά 32 (εκτός από λόγους νομιμότητας). Παρά τις πιο πάνω παραδοχές της νομολογίας, όμως, έχουν εκδοθεί αποφάσεις τόσο των ουσιαστικών δικαστηρίων όσο και του Αρείου Πάγου, που περιορίζουν τη διακριτική αυτή ευχέρεια της Διοίκησης κρίνοντας ότι ορισμένοι όροι που εισήχθησαν σε εγκριτικές πράξεις βρίσκονταν εκτός της εξουσιοδότησης που παρέχει το άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53 (τέτοιες αποφάσεις παρουσιάζονται πιο κάτω κατά την εξέταση επιμέρους ζητημάτων συγκεκριμένων όρων εγκριτικών πράξεων). Οι αποφάσεις αυτές καταλήγουν στην αχρήστευση όρων που κρίθηκαν από τη Διοίκηση απαραίτητοι για την προσέλκυση πλοίων στην ελληνική σημαία, και δη εκ των υστέρων όταν έχουν ήδη υιοθετηθεί σε πολλές εγκριτικές πράξεις και εφαρμοσθεί για πολλά πλοία. Εξάλλου, η αιτιολογία ότι η Διοίκηση, αποδεχόμενη τους συγκεκριμένους όρους στις εγκριτικές πράξεις, ενήργησε δήθεν εκτός εξουσιοδότησης είναι εσφαλμένη, κατ αρχήν λόγω της ευρύτητας της εξουσιοδότησης που παρέχεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 ΝΔ 2687/53 όπως αυθεντικά ερμηνεύτηκε από το ΝΔ 2928/54. Πέραν αυτού, όμως, με την επίφαση του ελέγχου της εξουσιοδότησης της διοίκησης τα 30 Για το παρεμφερές ζήτημα της δυνατότητας αύξησης του φόρου χωρητικότητας στο τέλος κάθε πενταετίας κατά το άρθρο 6 παρ. 4 του επίσης αυξημένης ισχύος Ν 27/75, η διαιτητική απόφαση 54/1988 έκρινε ότι δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αύξησης του φόρου (αύξηση της φοροδοτικής ικανότητας) διότι η αύξηση αυτή γίνεται με βάση διάταξη αυξημένης τυπικής ισχύος και η σχετική με αυτήν κρίση είναι κυριαρχική. 31 Λέκκας, όπου πιο πάνω σελ Ο Ι. Περράκης αναφέρεται στην παρ. 10 σχολίων του επί της ΠΠΠ 3123/67 (ΝοΒ 16, σελ 113) στην «παντοδυναμία της Διοικήσεως», ενώ όπως αναφέρει ο Π. Δαγτόγλου στην από γνωμοδότησή του «Ζητήματα συνταγματικότητας της άνισης προς τους ημεδαπούς αμοιβής αλλοδαπών ναυτικών» (Π. Δαγτόγλου, Γνωμοδοτήσεις, εκδόσεις Σάκκουλα 1999, σελ 150) «Δεν εμπίπτει στην εξουσία του δικαστή να εξειδικεύει και συγκεκριμενοποιεί το συμφέρον της εθνικής οικονομίας. Το έργο αυτό αποτελεί κατεξοχήν αρμοδιότητα της σύγχρονης νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Μόνο οι «πολιτικές εξουσίες» έχουν τη γενική εποπτεία της εθνικής οικονομίας που επιτρέπει μια τέτοια κρίση εν όψει και των μακροπροθέσμων κριτηρίων». 14

15 δικαστήρια ουσιαστικά παρασύρονται στον ανεπίτρεπτο έλεγχο της άσκησης της οικονομικής και ναυτιλιακής πολιτικής της χώρας. Πραγματική υπέρβαση εξουσιοδότησης θα υπήρχε αν η Διοίκηση νηολογούσε αεροσκάφος με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/53 αφού αυτό αναφέρεται 33 ξεκάθαρα μόνο σε πλοία και συνεπώς θα υπήρχε πρόδηλη υπέρβαση εξουσιοδότησης, όχι, όμως, όταν κρίνεται συγκεκριμένος όρος εγκριτικής πράξης εκτός της εξουσιοδότησης του άρθρου 13 ενώ η εξουσιοδότηση αυτή παρέχεται με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο κατά παρέκκλιση ακόμα και διατάξεων δημοσίας τάξης. Κατά την άσκηση της ως άνω διακριτικής της ευχέρειας η Διοίκηση έχει επεξεργαστεί και εισαγάγει διάφορους όρους στις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης κατά το άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53. Ενδεικτικό της μεταβλητότητας των όρων αυτών είναι ότι μια εγκριτική πράξη του 1958 περιέχει 21 όρους που καταλαμβάνουν 4 σελίδες, ενώ μια εγκριτική πράξη του 2012 περιέχει 26 όρους που καταλαμβάνουν 9 σελίδες. Η θεματολογία των όρων σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εγκριτικές πράξεις (2012) έχει ως εξής : 1. Μετανηολόγηση, ελεύθερη πώληση, διαγραφή. 2. Ελεύθερη διάθεση συναλλάγματος (εκτός αν το πλοίο αποκτήθηκε με κρατικό συνάλλαγμα ή δραχμές). 3. Ελεύθερη διαχείριση εσόδων/κερδών Απαλλαγή από επίταξη εκτός από σύρραξη Μεγάλων Δυνάμεων 6. Ελεύθερη ασφάλιση. 7. Απαγόρευση κατάσχεσης από Δημόσιο (εκτός από οφειλές του ιδίου του πλοίου). 8. Σύνθεση πληρώματος. 9. Απαλλαγή τελών χαρτοσήμου για τις αποδείξεις είσπραξης εισφορών υπέρ των ασφαλιστικών ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού. 10. Ελεγχος προδιαγραφών από αναγνωρισμένους Νηογνώμονες. 11. Καταμετρήσεις πλοίου από τους Νηογνώμονες. 12. Φορολογία πλοίου. 13. Απαλλαγή από φορολογία εισοδήματος για πλοιοκτήτες/μετόχους κλπ. 33 Κατά την ΣτΕ 4633/77 (ΝοΒ 28, σελ 1303) η κρίση της Διοίκησης δεν υπόκειται σε ακυρωτικό έλεγχο παρά μόνο για πρόδηλη υπέρβαση της ευρύτατης διακριτικής της ευχέρειας ή πλάνης περί τα πράγματα. 15

16 14. Απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης και χαρτοσήμου σε περίπτωση μεταβίβασης ή εισφοράς. 15. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου, εισφοράς και φόρου πάσης σύμβασης ή πράξης για την υπαγωγή του πλοίου στην ελληνική σημαία και την υπογραφή υποθήκης, ίδρυσης εταιρίας κλπ (άρθρο 5 ΝΔ 4419/1964) Ειδική Ναυτική Επιχείρηση. 18. Ευθύνη εισφορών ΙΚΑ για μισθωτούς επισκευαστή φέρει ο επισκευαστής (όχι ο πλοιοκτήτης). 19. Προτιμώμενες υποθήκες, προτίμησή τους από τα προνόμια (εκτός αυτών της ΔΣ Βρυξελλών και εφόσον αναγνωρίζονται από το ελληνικό δίκαιο). 20. Δυνατότητα εκχώρησης δικαιωμάτων πλοιοκτήτη εκ του ΝΔ 2687/53 υπέρ ενυποθήκου δανειστού. 21. Διαιτησία για διαφορές με το Δημόσιο. 22. Τροποποίηση μόνο με τη συναίνεση των δανειστών και δυνατότητα επέκτασης τυχόν ευνοϊκότερων όρων που παραχωρούνται σε άλλο πλοίο. 23. Περιορισμοί σε περίπτωση χρηματοδότησης από την ελληνική αγορά (ημεδαποί Οργανισμοί ή Τράπεζες). 24. Ισχύς της εγκριτικής πράξης σε περίπτωση μεταβίβασης του πλοίου σε άλλο ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που καλύπτει κατά πλειοψηφία Ελληνικά συμφέροντα, δυνατότητα της Διοίκησης να διαγράψει το πλοίο αν κατά την ελεύθερη κρίση της η πλοιοκτήτρια εταιρία δεν καλύπτει πλέον κατά πλειοψηφία τουλάχιστον Ελληνικά συμφέροντα. 25. Απαλλαγές από ΦΠΑ (άρθρο 27 Ν 2859/2000). 26. Δυνατότητα περιέλευσης των μετοχών της πλοιοκτήτριας σε εταιρία χαρτοφυλακίου για την εισαγωγή τους σε χρηματιστήριο. Στη συνέχεια εξετάζονται ζητήματα που προέκυψαν κατά την ερμηνεία συγκεκριμένων όρων των εγκριτικών πράξεων από τα δικαστήρια. VII. Φορολογικά θέματα Δύο είναι τα κύρια ζητήματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον όσον αφορά τις φορολογικές ρυθμίσεις. Α. Σύγκρουση μεταξύ του Ν 27/75 και των εγκριτικών πράξεων που είχαν εκδοθεί πριν την έναρξη της ισχύος του 16

17 Το άρθρο 107 του Συντάγματος 1975 αναγνώρισε την αυξημένη τυπική ισχύ του ΝΔ 2687/53 και προσέδωσε την ίδια ακριβώς αυξημένη ισχύ στα Κεφάλαια Α έως και Δ του Τμήματος Α του Ν 27/75 περί φορολογίας πλοίων. Το άρθρο 10 του νόμου αυτού επέβαλε έκτακτη εισφορά στα πλοία που είχαν νηολογηθεί υπό την ελληνική σημαία πριν την έναρξη ισχύος του για την κάλυψη της δαπάνης των παρεχομένων υπηρεσιών στην εμπορική ναυτιλία. Προέκυψε συνεπώς ζήτημα αν η έκτακτη αυτή εισφορά καταλάμβανε και τα πλοία που είχαν νηολογηθεί με εγκριτικές πράξεις του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/53 οι οποίες είχαν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν 27/75, ο όρος 12 των οποίων προέβλεπε τα εξής : «Ως προς την φορολογίαν του πλοίου θα εφαρμόζονται καθ όλην την διάρκειαν της παραμονής του υπό Ελληνική σημαίαν, αι οικείαι διατάξεις του Ν 1880/51 περί φορολογίας πλοίων ως ούτος ισχύει σήμερον, τροποποιηθείς και συμπληρωθείς μεταγενεστέρως δια των ΝΔ 3415/1955, 4094/60, 4419/64, ΑΝ 465/86 και ΝΔ 509/1970. Πάσα τυχόν δια μεταγενεστέρου νόμου αύξησις της υπό των ανωτέρω διατάξεων προβλεπομένης φορολογίας δεν θα έχει εφαρμογήν δια το εν λόγω πλοίον, πάσα όμως μείωσις αυτής θα ισχύει και δια τούτο» Δεδομένου ότι η έκτακτη αυτή εισφορά αποτελούσε στην ουσία φόρο, αφού δεν είχε κάποιον ειδικό ανταποδοτικό χαρακτήρα, αμφισβητήθηκε αν ο Ν 27/75 μπορούσε να επιβαρύνει το παγιωμένο φορολογικό καθεστώς των πλοίων που είχαν νηολογηθεί με εγκριτικές πράξεις πριν την έναρξη της ισχύος του. Τέθηκε δηλαδή θέμα σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο νομοθετήματα της ιδίας αυξημένης τυπικής ισχύος (το Ν 27/75 και τις προ της έναρξης ισχύος του εκδοθείσες εγκριτικές πράξεις νηολόγησης κατά το άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53). Υποστηρίχθηκε ότι τέτοια δυσμενής τροποποίηση 34 ήταν αδύνατη για τους ακόλουθους λόγους : α) Το ίδιο το Σύνταγμα στην παράγραφο 2 του άρθρου 107 επιφυλάσσει προνομιακή μεταχείριση 34 Πρ.Δαγτόγλου, γνωμοδότηση, Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας 1986, σελ 235 επ. 17

18 στα πλοία που είχαν νηολογηθεί ως κεφάλαια εξωτερικού μεταξύ και εξαιρώντας τα από την αναθεώρηση ή λύση των σχετικών εγκριτικών πράξεων. β) Δεν μπορεί να εφαρμοστεί κανένας από τους κανόνες που διέπουν τη σύγκρουση κανόνων δικαίου, ήτοι lex superior derogat legi inferiori (αφού πρόκειται για νομοθετήματα της αυτής ανώτερης τυπικής ισχύος) ούτε lex posterior derogat legi priori (αφού η αυξημένη τυπική ισχύς αμφοτέρων των συγκρουομένων νομοθετημάτων συμπίπτει χρονικά προερχόμενη από το ίδιο το άρθρο 107 Σ). Αντιθέτως, όπως παρατηρεί ο Δαγτόγλου, «ο κανόνας lex specialis derogat legi generali οδηγεί στην υπεροχή των ήδη υφισταμένων εγκριτικών πράξεων». Παρά ταύτα, το ΣτΕ έκρινε με την απόφασή του 2876/85 συνταγματική την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα πλοία που είχαν νηολογηθεί με εγκριτικές πράξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν 27/75 στηριζόμενο στην εισηγητική έκθεση του Ν 27/75 η οποία προέβλεπε πως η έκτακτη αυτή εισφορά αφορά και τα πλοία που είχαν νηολογηθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου με εγκριτικές πράξεις του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/53 καθώς και με την επιφανειακή αιτιολογία ότι, δεδομένης της ιδίας τυπικής ισχύος του Ν 27/75 και των εγκριτικών πράξεων «δεν μπορεί να γίνει λόγος περί ανισχύρου της επιβαλλούσης την ρηθείσα φορολογίαν του άρθρου 10 του Ν 27/75 ως προσκρούσης εις τα αυξημένας τυπικής ισχύος διατάξεις του ΝΔ 2687/53 και τας κατ εφαρμογήν αυτού εκδοθείσας διοικητικάς πράξεις». Όπως έχει, όμως, κριθεί με την απόφαση ΟλΣτΕ 292/1984 «κάθε διάταξη του συντάγματος εφαρμόζεται υποχρεωτικώς ως προς το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται έστω και αν επί διατάξεως που αφορά ορισμένο ειδικό θέμα η σχετική ρύθμιση δεν συμβιβάζεται με άλλες συναφείς διατάξεις ή γενικές αρχές του ίδιου συντάγματος. Εν όψει της τυπικής νομικής ισοδυναμίας όλων των διατάξεων οι οποίες περιλαμβάνονται στο σύνταγμα που ψηφίσθηκε από την Ε Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων και που αποτελεί το ισχύον σύνταγμα του έτους 1975 δεν μπορεί να υπάρξει διάταξη του συντάγματος αυτού που να είναι άκυρη ή ανίσχυρη λόγω αντιθέσεώς της προς άλλες διατάξεις ή αρχές 18

19 του ιδίου συντάγματος». Κατ αναλογία, μεταξύ διατάξεων της ίδιας αυξημένης τυπικής ισχύος (ακόμα και αν δεν είναι συντακτικής φύσης) θα έπρεπε να εξακολουθήσουν να ισχύουν αυτές που αναφέρονται σε ειδικώτερο ζήτημα έστω και αν αποκλίνουν από γενικότερες ρυθμίσεις. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί και η γνωμοδότηση 756/88 του Νομικού Συμβούλου ΥΕΝ κατά την οποία «η αυξημένη τυπική ισχύς του Ν 27/75 δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά μόνο ότι οι διατάξεις αυτές αποκτούν αυξημένη τυπική ισχύ όπως το ΝΔ 2687/53 και δεν μπορούν ως εκ τούτου να τροποποιηθούν δι απλού νόμου, όχι δε ότι οι διατάξεις αυτές υπερισχύουν ή τροποποιούν τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/53 των οποίων η διατήρηση και η αυξημένη τυπική ισχύς προβλέπεται ρητώς από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 107 του Συντάγματος. Σκοπός δηλαδή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 107 Σ είναι η κατοχύρωση των πλοιοκτητών από μελλοντικές φορολογικές μεταβολές (εκτός των πλαισίων του Ν 27/75) ανεξάρτητα από την υπαγωγή των πλοίων τους στις διατάξεις του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/53 και όχι ο περιορισμός της διακεκριμένης εξουσίας που έχει η Διοίκηση να περιλαμβάνει στις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης πλοίων κατά το άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53 οιουσδήποτε όρους εξυπηρετικούς του σκοπού του άρθρου αυτού κρίνει σκόπιμους». Η πιο πάνω θέση που έλαβε το ΣτΕ στο ζήτημα της σύγκρουσης των διατάξεων του Ν 27/75 με τις διατάξεις εγκριτικών πράξεων νηολόγησης κατά το άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53 που δημοσιεύτηκαν πριν την έναρξη ισχύος του αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα στην εμπιστοσύνη με την οποία περιέβαλε η ναυτιλιακή κοινότητα την υπεροχή του ΝΔ 2687/53 και των εκτελεστικών αυτού διοικητικών πράξεων και ιδίως στη δυνατότητα να τροποποιείται το περιεχόμενό τους (έστω και με νόμο αυξημένης ισχύος) χωρίς, όμως, τη συναίνεση του πλοιοκτήτη. Β. Επιβολή εκτάκτων εισφορών Με την απόφαση Ε 15451/1985 του Υπουργού Οικονομικών που κυρώθηκε με τον Ν 1579/85 επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά στο συνολικό ποσό φόρου και εισφοράς που προκύπτει 19

20 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 27/75, για την σταθεροποίηση της οικονομίας στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος και τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. Πλοιοκτήτριες εταιρείες που είχαν νηολογήσει πλοία υπό την ελληνική σημαία κατά το άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53 τόσο πριν όσο και μετά την ψήφιση του Ν 27/75 προσέφυγαν σε διαιτησία σύμφωνα με τους όρους των εγκριτικών πράξεων ζητώντας την αναγνώριση της ανυπαρξίας υποχρέωση καταβολής της έκτακτης αυτής εισφοράς ως αντίθετης με της διατάξεις του Ν 27/75. Το διαιτητικό δικαστήριο έκρινε ορθά με την απόφασή του 54/1988 ότι η έκτακτη αυτή εισφορά αποτελούσε φορολογική επιβάρυνση, αφού υπολογιζόταν με ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό φόρου και εισφοράς που προέκυπτε με βάση τις διατάξεις του Ν 27/75 η οποία προσκρούει στις ανωτέρας τυπικής ισχύος διατάξεις του Ν 27/75. Αξίζει να σημειωθεί ότι ουδείς από τους τρεις διαιτητές αμφισβήτησε την αυξημένη τυπική ισχύ των εγκριτικών πράξεων έναντι της κοινής νομοθεσίας και αντικείμενο της διαιτητικής απόφασης αποτέλεσε (μεταξύ άλλων) το αν η έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε έχει το χαρακτήρα (ανεπίτρεπτου) φόρου εισοδήματος ή έκτακτης εφάπαξ οικονομικής επιβάρυνσης. VIII. Ναυτεργατικά θέματα Λόγω της ναυτιλιακής κρίσης του 1980 αλλά και της δυσκολίας ανεύρεσης Ελλήνων ναυτικών τροποποιήθηκε το 1987 ο όρος 8 των εγκριτικών πράξεων ώστε να επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η ναυτολόγηση αλλοδαπών σε πλοία νηολογημένα με εγκριτικές πράξεις του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/53 με αποδοχές, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης Ελληνικών νόμων ή συλλογικών συμβάσεων, προβλεπόμενες από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας του τόπου προέλευσής τους ή από συμφωνίες που συνάπτονται από ελληνικές επαγγελματικές οργανώσεις πλοιοκτητών ή ακόμα και μεμονωμένων πλοιοκτητών με τη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας του αλλοδαπού 20

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Της δευτεροβάθμιας Ένωσης των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου Σχολή Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής : Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Περίοδος Δεκέμβριος 2004 Ιούνιος 2005 Αναγκαστική Εργασία Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Μάθηµα: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπεύθ. Καθ.: Α. ηµητρόπουλος Εξάµηνο ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΣ 4/2006, σ. 1157-1187 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ; Ιάκωβος Γ. Μαθιουδάκης Δ.Ν., Δικηγόρος

ΤοΣ 4/2006, σ. 1157-1187 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ; Ιάκωβος Γ. Μαθιουδάκης Δ.Ν., Δικηγόρος ΤοΣ 4/2006, σ. 1157-1187 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ; Ιάκωβος Γ. Μαθιουδάκης Δ.Ν., Δικηγόρος 1. Εισαγωγικά. 2. Οι απόψεις της θεωρίας 2.1.Οι απόλυτες απόψεις Α) Η άποψη, που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ», 2003-2004 Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η ΑΜ 329 «ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές σκέψεις Α Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ Α.Μ. 319 ΠΜΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ Α.Μ. 319 ΠΜΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Θέµα: «Η συνταγµατική

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΟ Τομέας Δημοσίου Δικαίου: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ.Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ολ ΑΠ 21/2001 Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ιστορικό: Στην απόφαση 21/2001, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επιλαμβανόμενη της υπόθεσης κατόπιν παραπομπής του Ζ Πολιτικού Τμήματος, αναιρεί απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ»

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H έκταση του ελέγχου του δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Ν 3886/2010 (γνωμ.)

H έκταση του ελέγχου του δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Ν 3886/2010 (γνωμ.) Ε. ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ H έκταση του ελέγχου του δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Ν 3886/2010 (γνωμ.) Περίληψη: Φύση και έκταση του ελέγχου του δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα Εργασίας: «Θεσμική κατοχύρωση, οργάνωση, λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 Απαντήσεις Και Ανάλυση Βασικών Εννοιών- Σημαντικών Θεμάτων- Επιλογή Από Εργασίες Και Θέματα Εξετάσεων ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα