«Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης"

Transcript

1 «Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης Ματθαίος Τσιλπιρίδης Καθηγητής Μαθηματικός, 2 ο Τοσίτσειο Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης (http://www.emathisis.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φήμη των προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) εξαπλώνεται πλέον και στη χώρα μας (βλ. Moodle, e-class κ.ά) ενώ παράλληλα συναντούμε και αξιόλογες Ελληνικές προσπάθειες γύρω από τέτοια περιβάλλοντα (βλ. efront) που χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για τη δημιουργία παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με υποστηρικτικούς προσανατολισμούς και όχι προς το παρόν- ως αυτόνομα σύνολα παροχής Εκπαίδευσης από μεγάλο αριθμό Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, Α.Τ.Ε.Ε αλλά και σχολεία Μ.Ε) Οι δυνατότητες πλέον τέτοιων περιβαλλόντων μάθησης ακολουθούν την ανάπτυξη του Web 2 και ως εκ τούτου προσφέρουν στον εκπαιδευτικό σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου με δια και ανάδραση στο παρεχόμενο υλικό. Επιπλέον παρέχουν δυνατότητες και για εξεζητημένες παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού όπως αυτές που θα περιγράψουμε πιο κάτω και που ως βασικό στόχο έχουν την εξατομίκευση της γνώσης τόσο σε νοητικό επίπεδο (καλό, μέτριο κλπ επίπεδο μαθητών) αλλά και την πρόκληση της ενεργούς συμμετοχής και αυτενέργειας των μαθητών στην απόκτηση της γνώσης Θα δώσουμε δύο παραδείγματα δημιουργίας περιβάλλοντος συνεργατικής μάθησης καθώς και των πολλαπλών ωφελημάτων τόσο για τους ίδιους τους μαθητές όσο και στην προώθηση του εκπαιδευτικού έργου. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: e-learning, εξατομίκευση γνώσης, αυτενέργεια μαθητών, συνεργατική μάθηση, ΤΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βασική αντίληψη πάνω στην οποία θεμελιώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών στη μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι η εξής: ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να έχει εξασφαλισμένη τη δυνατότητα να μαθαίνει με πολλαπλούς τρόπους (plurimedia modalities). [346]

2 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα να έχει ίσες ευκαιρίες για μάθηση και κατάρτιση απαλλαγμένες από χωροχρονικές δεσμεύσεις καθώς και να έχει επιλογές στο «πώς» και «τι» θα μαθαίνει αποτελώντας ο ίδιος το «κέντρο της μαθησιακής διδασκαλίας» (open and flexible philosophy). Σε αυτό το πλαίσιο, διεξάγεται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο έρευνα για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) που αποτελεί υποσύνολο του τομέα προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών. Το e-learning είναι η διαδικασία εκμάθησης και γενικότερα μαθησιακής λειτουργίας που εκτελείται μέσω υπολογιστών οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Ο μαθητής εκπαιδευόμενος επιλέγει ο ίδιος το «τί» και το «πώς» θα μελετήσει το παρεχόμενο υλικό, ενώ η παρουσία του εκπαιδευτή σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ρόλο καθοδηγητή- κρίνεται απαραίτητη. Αυτό εξάλλου είναι και το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί το e- learning από τις παλαιότερες μεθόδους αυτοδιδασκαλίας ή αυτοεκπαίδευσης. Συστατικά στοιχεία κάθε παραδοσιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η συνεργατική εκπαίδευση και η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτών (Π.Γ.Βερύκιος (Πρακτικά 22ου Συνεδρίου ΕΜΕ)). Εξάλλου το ανάλογο συμβαίνει και σε περιβάλλοντα e-learning με τη διαφορά ότι μαθητές και εκπαιδευτές βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και η έννοια της «τάξης» υπάρχει σε εικονικό επίπεδο μέσα από τον υπολογιστή. Επομένως με αυτό τον τρόπο, δημιουργούνται επίπεδα διδασκαλίας με : ασύγχρονη συνεργασία σύγχρονη συνεργασία εξατομικευμένο ρυθμό Πλεονεκτήματα e-learning Ακολουθούν ορισμένα από τα πλεονεκτήματα μιας e-learning διαδικασίας τα οποία ταυτόχρονα αποτελούν και μια προσέγγιση των δυνατοτήτων που διαθέτει και πρέπει να ενσωματώνει μια πλατφόρμα e-learning. Είναι πάντα και παντού διαθέσιμη με σύνδεση του υπολογιστή στο διαδίκτυο. Δεν απαιτεί ως εκ τούτου οργανωμένους χώρους για υλοποίηση. Ο μαθητής μπορεί να επαναλαμβάνει το υλικό όσες φορές το επιθυμεί. Διαθέτει εξαιρετικά πλούσιους τρόπους παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού: βίντεο (εκπαιδευτικά ή και σεμιναριακά μαθήματα), εικόνα, ήχο, hyper text. Πολυεπίπεδη παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού: πολλοί τρόποι στοχευμένης παρουσίασης που λαμβάνουν υπόψη τόσο το επίπεδο γνώσεων κάθε μαθητή, όσο και τη διαφορετικότητα στον τρόπο σύλληψής του. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής ξεπερνά το «σειριακό μοντέλο εκπαίδευσης» και επιλέγει τα τμήματα στα οποία επιθυμεί να εστιάσει το ενδιαφέρον του (hyper learning). [347]

3 Εύκολη και συνεχής βελτίωση του παρεχόμενου υλικού. Συμμετοχική και συνεργατική μάθηση μεταξύ των συμμετεχόντων, με ενεργούς μαθητευόμενους αντί για παθητικούς δέκτες. Τμηματοποίηση του περιεχομένου, ώστε αφενός να είναι ευκολότερη η χρήση του, αφετέρου να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και σε άλλες ενότητες μαθημάτων. Μέτρηση της αποτελεσματικότητας με πολλά στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνονται από την πλατφόρμα e-learning. Εξοικονόμηση πόρων και κόστους για τους συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικούς, Φορείς, μαθητές. Ευκαιρίες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για αύξηση των δραστηριοτήτων τους. Μειονεκτήματα e-learning Είναι προφανές ότι η μάθηση δεν είναι κατά κανόνα μια τυχαία και απομονωμένη διαδικασία. Εξελίσσεται μέσα σε ένα σύνθετο πλαίσιο διεργασιών, όπου πρωτεύοντα ρόλο παίζουν τα άτομα, οι επαφές, τα συγγράμματα, οι τεχνικές, το περιβάλλον και οι δομές. Μια σανσκριτική γραφή χιλιάδων ετών ανέφερε τα εξής: «Μαθαίνω και» το ¼ το οφείλω στους δασκάλους μου, το ¼ στη μελέτη μου, το ¼ στους συμμαθητές μου και το ¼ στις εμπειρίες μου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση αναγνωρίζουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τριβή μεταξύ των πόλων της εκπαιδευτικής διαδικασίας μαθητών και καθηγητών- τόσο αποδοτικότερη είναι η διαδικασία της μάθησης. Το μεγάλο συνεπώς μειονέκτημα και το οποίο δεν είναι οπωσδήποτε εγγενές στα e-learning συστήματα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις προκύπτει από κακούς σχεδιασμούς ή έλλειμμα εκπαιδευτών, είναι η ελλιπής παρουσία των εκπαιδευτών -ή και χειρότερα η πλήρης απουσία - σε όλη τη διαδικασία μάθησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ιδιότυπο είδος απομόνωσης του εκπαιδευόμενου, ο οποίος θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να αλληλεπιδρά τόσο με τον εκπαιδευτή όσο και με τους συμμαθητές του. 1. Παράδειγμα συνεργατικής μάθησης και αυτενέργειας των μαθητών Παρακάτω περιγράφουμε ένα παράδειγμα συνεργατικής μάθησης με αντικείμενο τη δημιουργία «Λεξικού Όρων Γεωμετρίας Α Λυκείου». 1.1 Δυνατότητες Το Λεξικό που δημιουργείται από την πλατφόρμα Moodle, παρέχει τις εξής δυνατότητες: Αναζήτηση όρων απευθείας από την έννοια ή με έννοιες σχετικές με τον όρο. Ταξινόμηση όρων αλφαβητικά αλλά και ανά κατηγορία, ημερομηνία καταχώρησης, συγγραφέα. [348]

4 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εικόνα 1: Ταξινόμηση των εννοιών ανά κατηγορία 1.2 Στοιχεία Καταχωρήσεων Οι 30 μαθητές που συμμετείχαν από ένα τμήμα Α Λυκείου χωρίστηκαν σε 4 ομάδες των 7 περίπου ατόμων και ανέλαβαν να δημιουργήσουν ανά ομάδα το δικό τους λεξικό όρων στη Γεωμετρία με τους όρους και τις έννοιες που είχαμε θέσει από πριν και οι οποίες είχαν μοιραστεί σε ενότητες. Οι καταχωρήσεις θα έπρεπε να πληρούν τις εξής προδιαγραφές: Ορισμός της έννοιας και της κατηγορίας στην οποία ανήκει. Λέξεις Κλειδιά σχετικές με την έννοια Εικόνα 2: Η μορφή κάθε καταχώρησης στο λεξικό Αναφορές σε άλλα sites που περιέχουν αντίστοιχο υλικό με την έννοια (ιστορικά στοιχεία κ.λ.π) Σύνδεση με δραστηριότητα όπου αυτό ήταν δυνατό- με το λογισμικό Geogebra στο οποίο θα περιγράφεται με κίνηση και πληθώρα μεταβλητών στοιχείων η έννοια και οι ιδιότητές της. [349]

5 Εικόνα 3: Δραστηριότητα με Geogebra για τη μεσοκάθετο ευθ. τμήματος 1.3 Επικοινωνία Ομάδων Για κάθε ομάδα δημιουργήθηκαν δύο τομείς: Τομέας για τη δημιουργία του λεξικού που την αφορούσε Τομέας όπου τα μέλη κάθε ομάδας επικοινωνούσαν μεταξύ τους για την οργάνωση και τον εμπλουτισμό του λεξικού. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε ομάδας, καμιά δεν μπορούσε να δει ή να επεξεργαστεί το υλικό της άλλης ομάδας. Ο υπογράφων επέβλεπε το έργο κάθε ομάδας και περιοδικά έδινε συμβουλές υλοποίησης μέσα από το αντίστοιχο forum. Εικόνα 4: Το portal κάθε ομάδας συγγραφής του λεξικού [350]

6 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1.4 Αξιολόγηση εργασιών Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε ομάδα αξιολογούνταν από τις υπόλοιπες ομάδες. Παράλληλα «άνοιξαν» τα forum όλων των ομάδων προκειμένου να τοποθετηθούν σχόλια και παρατηρήσεις των υπολοίπων για τις εργασίες κάθε ομάδας. Κάθε ομάδα κατέθετε τις απόψεις της τεκμηριώνοντας τη βαθμολογία της. 2. Παράδειγμα συνεργατικής μάθησης και αυτενέργειας των μαθητών με την κατασκευή βάσης δεδομένων αναζήτησης θεμάτων παρελθόντων ετών 2.1 Απαιτήσεις της βάσης δεδομένων Το παράδειγμα που αναφέρεται παρακάτω έχει δύο χαρακτηριστικά: Αφενός και πάλι τη συνεργατική μάθηση και την πρόκληση της αυτενέργειας των μαθητών, αφετέρου τη δημιουργία υλικού εξατομικευμένης μελέτης, αφού η επιλογή των τμημάτων του μπορούσε να γίνει με βάση τις ανάγκες κάθε χρήστη για μελέτη. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, οι μαθητές με ανάλογη οργάνωση και χωρισμό σε ομάδες, δημιούργησαν μια βάση δεδομένων με θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου, η οποία περιείχε τις εκφωνήσεις των θεμάτων ταξινομημένα με βάση τα εξής κριτήρια: Τη χρονολογία Το είδος του θέματος (1 ο, Σωστού Λάθους, Απόδειξη, 2 ο, 3 ο και 4 ο ) Την εξεταζόμενη ενότητα (Θ.Bolzano, Θ. Rolle, ΘΜΤ κλπ) Το είδος των εξετάσεων (Γενικές, Επαναληπτικές, Τέκνων Εξωτερικού κλπ) Εικόνα 5: Η μορφή κάθε εγγραφής 2.2 Λειτουργία της βάσης δεδομένων [351]

7 Εικόνα 6: Τα κριτήρια αναζήτησης στην πλατφόρμα Moodle Με βάση τα παραπάνω ο χρήστης θα είχε τη δυνατότητα να αναζητήσει θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων με βάση κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια αλλά και με συνδυασμό αυτών. Για παράδειγμα θα μπορούσε να ανζητήσει από τη βάση τα θέματα όλων των ετών, επιπέδου 3 ου θέματος που περιείχαν μελέτη μονοτονίας ή / και Θεώρημα Fermat ή / και Θεώρημα Bolzano. Σε μια δεύτερη φάση άλλες ομάδες μαθητών θα προσθέσουν υποδείξεις ή παραπομπές για την επίλυση των θεμάτων. Οι χρήστες της βάσης δεδομένων τόσο μαθητές όσο και εκπαιδευτικοίέκριναν ιδιαίτερα ωφέλιμη την ύπαρξη της βάσης δεδομένου ότι πέρα από το χρόνο που εξοικονόμησαν για την αναζήτηση των θεμάτων, έκαναν στοχευμένη επανάληψη, μελετώντας τα θέματα που είχαν περισσότερο ανάγκη να καλύψουν. [352]

8 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3. Δημιουργία Αξιολογήσεων με επίπεδα δυσκολίας Δοκιμάσαμε τέλος να δώσουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν δικές τους αξιολογήσεις από μια δεξαμενή ερωτημάτων κλειστού τύπου αλλά και πλήρους ανάπτυξης με την πλατφόρμα efront. Εικόνα 7: Προσαρμογή τύπου ερωτήσεων στο efront Χρησιμοποιήσαμε ένα ισχυρό εργαλείο διαμόρφωσης αξιολογήσεων που διαθέτει η πλατφόρμα efront: Με βάση τον παραπάνω πίνακα επιλογών οι μαθητές μπορούσαν να συνθέσουν το δικό τους τύπο αυτοαξιολόγησης, ορίζοντας ερωτήματα με βάση το επίπεδο δυσκολίας, τον τύπο ερωτημάτων (Σωστού Λάθους, Πολλαπλών επιλογών κλπ). Εικόνα 8: Τα κριτήρια προσαρμογής 4. Σύνοψη Από τις παραπάνω δραστηριότητες διαπιστώσαμε τα εξής αποτελέσματα: Οι μαθητές που συμμετείχαν διαμόρφωσαν μια διαφορετική συμπεριφορά τόσο ανάμεσα στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους ανά ομάδες, όσο και στην αντιμετώπιση των υπολοίπων ομάδων. Γενικά, οι περισσότεροι αντιμετώπισαν με μεγαλύτερη υπευθυνότητα το εγχείρημα από αυτήν που επεδείκνυαν εντός της τάξης για άλλες εργασίες περισσότερο παραδοσιακές-, τόσο στη συμμετοχή τους στο έργο της ομάδας που ανήκαν, όσο και κατά τη φάση αξιολόγησης άλλων ομάδων. Η βαθμολόγηση του έργου των υπολοίπων ομάδων [353]

9 αφενός τους υποχρέωσε να έρθουν σε άμεση επαφή με το υλικό των άλλων ομάδων άρα και σε επαφή με τις έννοιες που δεν ανήκαν στην ομάδα τους- αφετέρου να δουν με ανάλογη ωριμότητα την αξιολόγηση αφού αυτή θα έπρεπε να τεκμηριωθεί από τον εκπρόσωπο κάθε ομάδας. Ο χρόνος εκτός της αιθούσης- από τον υπογράφοντα για τον συντονισμό των ομάδων ήταν αρκετά μεγάλος, θεωρείται όμως δεδομένο πως σε δεύτερη φάση ανάλογου εγχειρήματος αυτός θα μειωθεί σημαντικά από την εμπειρία που αποκτήθηκε. Οι συμμετέχοντες μαθητές απέκτησαν εξοικείωση με τα περιβάλλοντα e- learning αλλά και με το εκπαιδευτικό λογισμικό Geogebra, διαπιστώνοντας με βιωματικό τρόπο πολλές από τις δυνατότητές τους. Παράλληλα ένα μεγάλο ποσοστό απέκτησε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σχετικά με το επίπεδο γνώσης γεωμετρικών εννοιών. Ταυτόχρονα διαμόρφωσαν θετική άποψη σχετικά με την εποικοδομητική χρήση του Η/Υ ως μέσο μάθησης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. efront(τεκμηρίωση) 2. e-learning Nέα Διάσταση στην Εκπαίδευση (Διπλωματική Εργασία Ν. Ξυδιά) 3. e-learning papers: Oπτική και παιδαγωγική σχεδίαση περιεχομένων e- learning 4. e-learning papers:περιβάλλον Μάθησης 5. e-learning papers:περιεχόμενο e-learning 6. e-learning papers:προς τα Περιβάλλοντα Προσωπικής Μάθησης: Επτά καίριες πτυχές 7. e-learning papers 8. Moodle (Τεκμηρίωση) 9. Δημήτρης Καραγεώργος «Το πρόβλημα και η επίλυσή του» (Εκδ. Σαββάλα) 10. Σχέδιο Στρατηγικής για τη χρηματοδότηση Ε&ΤΑ στον τομέα του e- learning 11. Τηλέμαχος Αυδής «Η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην Ενεργητική Διδασκαλία των Μαθηματικών» (Πρακτικά 22 ου Συνεδρίου ΕΜΕ) [354]

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μοντελοποίηση και ανάπτυξη πολυμεσικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης με χρήση αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Σαρημπαλίδης Ιωάννης johnsaribalidis@gmail.com Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Ελευθέριος Βέτσιος Φιλόλογος, 2 ο ΓΕΛ Πυλαίας Θεσσαλονίκης vetsios@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Σοφός Αλιβίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, lsofos@aegean.gr Σωτηρίου Ιωάννα. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα