Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του"

Transcript

1 Οδηγός επαναπιστοποίησης Για άτοµα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του

2 Περιεχόµενα Τι είναι ο οργανισµός ΙBLCE ;... 3 Σκοπός και µέθοδοι επαναπιστοποίησης... 3 Προϋποθέσεις επαναπιστοποίησης... 4 Στοιχεία επικοινωνίας... 4 Σηµαντικές ηµεροµηνίες για την επαναπιστοποίηση 4 Απαραίτητα έγγραφα προς ανάγνωση... 5 Η διαδικασία κατάθεσης αίτησης για επαναπιστοποίηση µε εξετάσεις 5 Συµπλήρωση της αίτησης... 5 Κόστος και πληρωµή... 5 Εξεταστικά κέντρα... 5 Ειδική µεταχείριση εντός ευλόγων ορίων... 5 Ειδική σηµείωση για εγκυµονούσες... 6 ιαλείµµατα για θηλασµό στη διάρκεια των εξετάσεων... 6 ίγλωσσο λεξικό... 6 Η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων... 7 Ειδοποίηση για τα αποτελέσµατα των εξετάσεων... 8 Αίτηµα για βαθµολόγηση δια χειρός... 8 Κατάθεση ένστασης για τα αποτελέσµατα των εξετάσεων.. 8 Αίτηση για επαναπιστοποίηση µε µόρια «CERP»... 9 Συµπλήρωση της αίτησης.. 9 Κατηγορίες και απαραίτητο σύνολο µορίων «CERP»... 9 Ξεχωριστή αίτηση για µοριοδότηση «CERP» Επιπλέον πληροφορίες για τα µόρια «R-CERP» Τεκµηρίωση µορίων «CERP» Πολιτική διεξαγωγής δειγµατοληπτικού ελέγχου Αντιµετώπιση χωρίς διακρίσεις η πολιτική του οργανισµού IBLCE Το σήµα κατατεθέν «ΙBCLC» η πολιτική χρήσης του από τον 12 οργανισµό IBLCE. Εγγραφή στο µητρώο ως διεθνώς πιστοποιηµένος σύµβουλος 12 γαλουχίας IBCLC... Προγραµµατισµός κόστους για επαναπιστοποίηση από τον οργανισµό 13 IBLCE Οδηγός επαναπιστοποίησης Σελίδα 2 από 15

3 Τι είναι ο οργανισµός IBLCE ; Ο οργανισµός IBLCE - τα αρχικά των λέξεων International Board of Lactation Consultant Examiners - είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής φορέας πιστοποίησης που απονέµει την πιστοποίηση «International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC )» 1. Σκοπός και µέθοδοι επαναπιστοποίησης Η αρχική πιστοποίηση ενός διεθνώς πιστοποιηµένου συµβούλου γαλουχίας IBCLC διαρκεί πέντε χρόνια. Όταν συµπληρωθεί µια πενταετία η πιστοποιηµένος σύµβουλος 2 µπορεί να επαναπιστοποιηθεί είτε επαναλαµβάνοντας τις εξετάσεις, ή έχοντας συµπληρώσει ορισµένο σύνολο µορίων επαναπιστοποίησης από συνεχιζόµενη εκπαίδευση «CEPR - Continuing Education Recertification Points». Ο σκοπός της δυνατότητας επαναπιστοποίησης µε µόρια «CERP» είναι για να ενθαρρύνουµε τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη και να προωθήσουµε τη δια βίου µάθηση. Αναγνωρίζουµε ότι οι δεξιότητες και οι γνώσεις που έχει και στις οποίες εξετάζεται ο υποψήφιος την πρώτη φορά που κάνει αίτηση για πιστοποίηση δεν ταυτίζονται απαραίτητα µε τις γνώσεις ενός ατόµου που ασκεί το επάγγελµα του συµβούλου γαλουχίας µακροπρόθεσµα, ιδιαιτέρως αν οι δεξιότητες και οι γνώσεις αυτές δεν ανανεώνονται τακτικά ώστε να λαµβάνουν υπόψη τους και να εφαρµόζουν νέες ανακαλύψεις και πρακτικές. Για αυτό τον λόγο ο οργανισµός IBLCE απαιτεί από όλους τους πιστοποιηµένους συµβούλους να επαναπιστοποιούνται κάθε πέντε χρόνια. Μέσα στην περίοδο µιας πενταετίας θα έχουν εµφανιστεί σηµαντικές εξελίξεις όσον αφορά πληροφορίες και επιλογές χειρισµών, και θεωρούµε ότι οι βασικές γνώσεις του πιστοποιηµένου συµβούλου δεν θα παραµείνουν έγκυρες αν δεν εκµεταλλευτεί περαιτέρω εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η διάρκεια της πενταετίας έχει επιλεχθεί ώστε να λαµβάνει υπόψη τον ρυθµό των εξελίξεων στον χώρο της γαλουχίας. Εάν η πιστοποιηµένος σύµβουλος επιλέξει να επαναπιστοποιηθεί µε µόρια «CERP» όταν συµπληρώσει µια πενταετία, ο οργανισµός IBLCE απαιτεί τη συλλογή 75 µορίων «CERP», από τα οποία τουλάχιστον 50 πρέπει να είναι σχετικά µε τη γαλουχία και 5 να αφορούν την επαγγελµατική δεοντολογία τα υπόλοιπα 20 µόρια CERP µπορεί να αφορούν οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε το επάγγελµα της συµβούλου γαλουχίας. Ο οδηγός εξεταστικής ύλης του IBLCE δίνει ιδιαίτερη έµφαση στους λόγους για τους οποίους έχουν επιλεχθεί τα απαραίτητα µόρια CERP µε αυτόν τον τρόπο: Η πλειοψηφία των µορίων «CERP» (50) πρέπει να είναι σχετικά µε τη γαλουχία, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός χώρος γνώσης πάνω στον οποίο αξιολογείται η υποψήφια προς επαναπιστοποίηση. Πέντε µόρια «CERP» σχετικά µε την επαγγελµατική δεοντολογία θεωρούνται απαραίτητα ώστε να ενισχυθεί η επίγνωση πάνω σε αυτό το σηµαντικό θέµα. Τα υπόλοιπα µόρια «CERP» (20) µπορούν να είναι σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε τον χώρο των συµβούλων γαλουχίας γιατί κάποιες από τις ειδικότητες στον οδηγό εξεταστικής ύλης δεν ανήκουν ούτε στη γαλουχία ούτε στην επαγγελµατική δεοντολογία. Η πολιτική επαναπιστοποίησης του οργανισµού IBLCE προϋποθέτει επαναπιστοποίηση µε εξετάσεις κάθε πιστοποιηµένου συµβούλου µετά την πάροδο κάθε δέκα ετών επαγγελµατικής άσκησης. Αυτή η πολιτική επανεξέτασης στοχεύει στην περιοδική αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά µε τη συµβουλευτική στη γαλουχία. Η 1 Στµ: στην Ελλάδα ο αντίστοιχος τίτλος είναι «ιεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC». 2 Στµ: για λόγους πολιτικής ορθότητας, εναλλάσσεται στο παρόν έγγραφο η χρήση του αρσενικού και θηλυκού γένους. Κάθε αναφορά σε υποψήφια, σύµβουλο γαλουχίας ή επιτηρητή συµπεριλαµβάνει και τα δύο φύλα. Οδηγός επαναπιστοποίησης Σελίδα 3 από 15

4 επανεξέταση όλων των πιστοποιηµένων συµβούλων κάθε δέκα χρόνια βασίζεται στην ανάλυση νέων πρακτικών και λαµβάνει υπόψη σηµαντικές εξελίξεις στον χώρο της γαλουχίας. Ασχέτως από τη µέθοδο επαναπιστοποίησης που θα επιλέξουν οι πιστοποιηµένοι σύµβουλοι µετά την πάροδο της πενταετίας, όλοι οι πιστοποιηµένοι σύµβουλοι πρέπει να ανανεώσουν τη συµφωνία τους µε το έγγραφο IBLCE Code of Professional Conduct (Κώδικας επαγγελµατικής συµπεριφοράς του οργανισµού IBLCE) και να αναφέρουν οποιεσδήποτε τυχόν πειθαρχικές ή άλλες κυρώσεις έχουν υποστεί σχετικά µε την άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή άλλες πλευρές της επαγγελµατικής τους δράσης. Ο οργανισµός IBLCE θεωρεί την επανάληψη των παραπάνω δεσµεύσεων σηµαντική και υπενθυµίζει στους πιστοποιηµένους συµβούλους την ηθική υπόσταση των υποχρεώσεών τους. Η πιστοποίηση που προσφέρει ο οργανισµός ΙBLCE δεν δίνει απαραίτητα το δικαίωµα ή το προνόµιο άσκησης επαγγέλµατος. Τα άτοµα που είναι πιστοποιηµένα από τον οργανισµό IBLCE θα πρέπει να ακολουθούν την ισχύουσα κατά τόπον νοµοθεσία στην περιοχή όπου ασκούνε ή επιθυµούν να ασκήσουν το επάγγελµα. Προϋποθέσεις επαναπιστοποίησης Οι διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC πρέπει να επαναπιστοποιούνται κάθε 5 χρόνια. Μετά την πάροδο πέντε ετών από την τελευταία τους συµµετοχή σε εξετάσεις του οργανισµού IBLCE, οι διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC έχουν την επιλογή να επαναπιστοποιηθούν χρησιµοποιώντας τα «εγκεκριµένα µόρια επαναπιστοποίησης από συνεχιζόµενη εκπαίδευση «CERP» (Continuing Education Recognition Points CERPs). Ένα µόριο «CERP» ισοδυναµεί µε 60 εκπαιδευτικά λεπτά της ώρας, σε εκπαίδευση εγκεκριµένη από τον οργανισµό IBLCE για τις εκπαιδευτικές ανάγκες όσων ασκούν το επάγγελµα των διεθνώς πιστοποιηµένων συµβούλων γαλουχίας IBCLC. Οι διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC έχουν επίσης την επιλογή της επαναπιστοποίησης µε εξετάσεις. Κάθε 10 χρόνια όµως είναι υποχρεωτική η επαναπιστοποίηση µε εξετάσεις. Στοιχεία επικοινωνίας International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) 6402 Arlington Blvd, Suite 350 Falls Church, Virginia USA O Οργανισµός IBLCE έχει γραφεία στην Αυστρία, στην Αυστραλία και στις ΗΠΑ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε το κατά τόπον αρµόδιο γραφείο όπου ανήκει η χώρα διαµονής σας χρησιµοποιώντας τη φόρµα που βρίσκεται στη σελίδα Contact IBLCE («Επικοινωνία µε τον οργανισµό IBLCE») στον ιστότοπο του IBLCE. Σηµαντικές ηµεροµηνίες Παρακαλούµε επισκεφθείτε τη σελίδα Application Information («Πληροφορίες σχετικά µε την αίτηση») στην ενότητα Recertify («Επαναπιστοποίηση») του ιστότοπου του οργανισµού IBLCE για προθεσµίες υποβολής αιτήσεων και άλλες σηµαντικές ηµεροµηνίες. Οδηγός επαναπιστοποίησης Σελίδα 4 από 15

5 Απαραίτητα έγγραφα προς ανάγνωση Οι διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC που κάνουν αίτηση για επαναπιστοποίηση θα πρέπει να έχουν διαβάσει τα παρακάτω δηµοσιεύµατα, τα οποία µπορούν να βρουν στη σελίδα IBLCE Documents («Έγγραφα IBLCE ) της ενότητας Resources («Πηγές») στον ιστότοπο του IBLCE. IBLCE Exam Blueprint - Οδηγός εξεταστικής ύλης IBLCE Clinical Competencies for the Practice of International Board Certified Lactation Consultants - Κλινικές δεξιότητες για την πρακτική των διεθνώς πιστοποιηµένων συµβούλων γαλουχίας IBCLC Code of Professional Conduct for International Board Certified Lactation Consultants - Κώδικας επαγγελµατικής συµπεριφοράς για τους διεθνώς πιστοποιηµένους συµβούλους γαλουχίας IBCLC Disciplinary Procedures Πειθαρχικές διαδικασίες Scope of Practice for International Board Certified Lactation Consultants - Εύρος επαγγελµατικής πρακτικής για τους διεθνώς πιστοποιηµένους συµβούλους γαλουχίας IBCLC IBLCE Appeals Policy - Η πολιτική που ακολουθείται από τον οργανισµό IBLCE σχετικά µε κατάθεση ένστασης Η διαδικασία κατάθεσης αίτησης για επαναπιστοποίηση µε εξετάσεις Συµπληρώστε την αίτηση Επί του παρόντος, η αίτηση µέσω διαδικτύου είναι διαθέσιµη µόνο στην αγγλική γλώσσα. Μέχρι να υπάρχουν λειτουργικά συστήµατα αιτήσεων σε πολλές γλώσσες µέσω διαδικτύου, οι υποψήφιοι για επαναπιστοποίηση µε εξετάσεις που επιθυµούν να κάνουν αίτηση σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, µπορούν να καταθέσουν αίτηση, κατεβάζοντας και εκτυπώνοντας την ανάλογη αίτηση. Για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε την αίτηση που επιθυµείτε, µπορείτε να πάτε στη σελίδα Application Information («Πληροφορίες σχετικά µε την αίτηση») στην ενότητα Recertify («Επαναπιστοποίηση») στον ιστότοπο του IBLCE. Κόστος και πληρωµή Μπορείτε να βρείτε πλήρεις πληροφορίες για το κόστος και τις επιλογές πληρωµής στη σελίδα Application Information («Πληροφορίες σχετικά µε την αίτηση») στην ενότητα Recertify («Επαναπιστοποίηση») στον ιστότοπο του IBLCE. Εξεταστικά κέντρα Ο οργανισµός IBLCE διευρύνει συνεχώς τη χρήση εξεταστικών κέντρων ικανών να υποστηρίξουν την ηλεκτρονική εξέταση (Computer Based Testing - CBT) για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε χώρες όπου παρόµοια εξεταστικά κέντρα (CBT) δεν είναι διαθέσιµα, οι εξετάσεις διεξάγονται µε χαρτί και µολύβι. Περισσότερες πληροφορίες για τα εξεταστικά κέντρα µπορείτε να βρείτε στη σελίδα Application Information («Πληροφορίες σχετικά µε την αίτηση») στην ενότητα Recertify («Επαναπιστοποίηση») στον ιστότοπο του IBLCE. Ειδική µεταχείριση εντός ευλόγων ορίων Ο οργανισµός IBLCE συνεργάζεται µε τους υποψηφίους ώστε να παρέχει ειδική µεταχείριση εντός ευλόγων ορίων στη διάρκεια των εξετάσεων σε περιπτώσεις ιατρικών καταστάσεων και αναπηρίας. Μέσα στην αίτησή σας για συµµετοχή στις εξετάσεις IBLCE θα σας ζητηθεί να καταγράψετε τους λόγους για τους οποίους ζητάτε ειδική µεταχείριση στη διάρκεια των εξετάσεων. Απαιτείται να επισυνάψετε αποδεικτικά έγγραφα για την ιατρική ανάγκη της ειδικής µεταχείρισης. Οδηγός επαναπιστοποίησης Σελίδα 5 από 15

6 Οι υποψήφιοι που ζητούν ειδική µεταχείριση για τις εξετάσεις πρέπει να ενηµερώσουν τον οργανισµό IBLCE όταν καταθέτουν την αίτησή τους, ώστε να υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις. Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα αφού έχετε καταθέσει την αίτησή σας, παρακαλούµε αναφέρετε το αίτηµά σας το συντοµότερο στον οργανισµό IBLCE. Ειδική σηµείωση για τις εγκυµονούσες Αν παρουσιάζετε θέµατα υγείας που µπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά σας να λάβετε µέρος στις εξετάσεις, παρακαλούµε ενηµερώστε το κατά τόπον αρµόδιο γραφείο της χώρας σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, µπορεί µια υποψήφια, λόγω επιπλοκών υγείας, να χρειαστεί να ακυρώσει τη συµµετοχή της ή να αποχωρήσει από τις εξετάσεις. Στην περίπτωση ακύρωσης/αποχώρησης από τις εξετάσεις, υπάρχουν οικονοµικές υποχρεώσεις εκ µέρους της υποψηφίας. Το προσωπικό του οργανισµού IBLCE µπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε τη σωστή απόφαση µετά από πλήρη ενηµέρωση για τις επιλογές σας. ιαλείµµατα για θηλασµό στη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων Η αποστολή και ο στόχος του οργανισµού International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) επικεντρώνεται στην προστασία, την προαγωγή και τη στήριξη του θηλασµού. Ως εκ τούτου, είναι αποδεκτό για τον οργανισµό IBLCE να δείξει κατανόηση σε υποψήφιες που είναι ταυτόχρονα µητέρες µωρών που θηλάζουν. Είναι απαραίτητο οποιαδήποτε ειδική µεταχείριση να πληρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για τις εξετάσεις ΙBLCE, ενώ συγχρόνως να προσφέρουν εύλογες λύσεις που θα επιτρέψουν στις µητέρες µωρών που θηλάζουν να ταΐσουν τα µωρά τους και να διατηρήσουν τη σχέση θηλασµού που έχουν αναπτύξει. Ο οργανισµός IBLCE προσφέρει ειδική µεταχείριση σε υποψήφιες που είναι θηλάζουσες µητέρες. Αν σκοπεύετε να ζητήσετε διάλειµµα για θηλασµό στη διάρκεια των εξετάσεων, παρακαλούµε διαβάστε το έγγραφο Procedures for Breastfeeding Breaks During Exam Administration («Η διαδικασία για διαλείµµατα θηλασµού στη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων») για περισσότερες πληροφορίες. Το προαναφερθέν έγγραφο µπορείτε να βρείτε στη σελίδα IBLCE Documents («Έγγραφα IBLCE ) της ενότητας Resources («Πηγές») στον ιστότοπο του IBLCE. ίγλωσσο λεξικό Ο οργανισµός IBLCE µεταφράζει το υλικό των εξετάσεων σε πολλές γλώσσες. Στην περίπτωση που η µητρική γλώσσα κάποιου υποψηφίου δεν συµπεριλαµβάνεται σε αυτές που έχουν µεταφραστεί οι εξετάσεις, ο οργανισµός IBLCE επιτρέπει τη χρήση δίγλωσσου λεξικού στη διάρκεια των εξετάσεων. Αν εγκριθεί το αίτηµά σας για χρήση δίγλωσσου λεξικού, το IBLCE θα έχει διαθέσιµο λεξικό προς χρήση του υποψηφίου στη διάρκεια των εξετάσεων. εν επιτρέπεται η χρήση λεξικού που ανήκει στον υποψήφιο. Το λεξικό που παρέχει το IBLCE ΕΝ είναι ιατρικό λεξικό. Οδηγός επαναπιστοποίησης Σελίδα 6 από 15

7 Η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων Για να γίνετε δεκτός/ή την ηµέρα των εξετάσεων χρειάζεται να προσκοµίσετε ΥΟ (2) πιστοποιητικά ταυτότητας, το ένα από αυτά µε πρόσφατη φωτογραφία σας. Και τα δύο πιστοποιητικά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ και να συµπεριλαµβάνουν το τωρινό σας όνοµα και την υπογραφή σας. Το ΠΡΩΤΟ πιστοποιητικό ταυτότητας ΠΡΕΠΕΙ να είναι ένα από τα παρακάτω: o Άδεια οδήγησης µε φωτογραφία o Ταυτότητα µε φωτογραφία o ιαβατήριο µε φωτογραφία o Στρατιωτική ταυτότητα µε φωτογραφία Το ΕΥΤΕΡΟ πιστοποιητικό ταυτότητας ΠΡΕΠΕΙ να συµπεριλαµβάνει το όνοµά σας και την υπογραφή σας για να γίνει επιτόπου εξακρίβωση του γνησίου υπογραφής. Για παράδειγµα, µπορείτε να προσκοµίσετε ένα από τα παρακάτω: o Πιστωτική κάρτα µε υπογραφή o Κάρτα µητρώου κοινωνικής ασφάλισης µε υπογραφή o Φοιτητική ταυτότητα/ταυτότητα εργαζοµένου µε υπογραφή Αν το όνοµά σας στο ΕΥΤΕΡΟ πιστοποιητικό ταυτότητας είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο ΠΡΩΤΟ, πρέπει να φέρετε αποδεικτικό αλλαγής ονόµατος (π.χ. πιστοποιητικό γάµου, αποδεικτικό διαζυγίου ή δικαστική εντολή). Σηµείωση: Αν δεν έχετε αυτά τα 2 πιστοποιητικά ταυτότητας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον οργανισµό IBLCE, χρησιµοποιώντας τη φόρµα που θα βρείτε στη σελίδα Contact IBLCE («Επικοινωνία µε το IBLCE») στον ιστότοπο του IBLCE. Παρακαλούµε µην περιµένετε µέχρι την ηµέρα των εξετάσεων για να επικοινωνήσετε µαζί µας, γιατί δεν σας επιτραπεί η είσοδος στις εξετάσεις αν δεν προσκοµίσετε τα σωστά πιστοποιητικά ταυτότητας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υπολογίσουν αρκετό χρόνο για να φτάσουν εγκαίρως στο εξεταστικό κέντρο. Από τη στιγµή που θα έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές και θα κλείσει η πόρτα της αίθουσας, δεν θα επιτραπεί σε κανέναν η είσοδος. Οι υποψήφιοι που θα φτάσουν αργοπορηµένοι δεν θα µπορέσουν να λάβουν µέρος στις εξετάσεις και θα χάσουν κάθε δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων από τα εξέταστρα. Οµοίως, οι υποψήφιοι που δεν θα εγγραφούν την ηµέρα των εξετάσεων, χάνουν κάθε δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων από τα εξέταστρα. εν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτούς τους κανονισµούς. Κάθε εξεταστικό κέντρο θα επιτηρείται από έναν ή περισσότερους επιτηρητές. Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να τηρούν του κανονισµούς που θα ανακοινωθούν από τους επιτηρητές. Αυτοί οι κανονισµοί έχουν τεθεί για να διασφαλισθεί κατά το δυνατόν η οµαλή λειτουργία των εξετάσεων, απαλλαγµένη από οτιδήποτε µπορεί να αποσπάσει την προσοχή των υποψηφίων και διασφαλίζοντας ότι όλοι οι υποψήφιοι θα τύχουν δίκαιης µεταχείρισης. Οι επιτηρητές θα επιδείξουν ένα σηµείο στην αίθουσα όπου θα αποθηκεύονται τα προσωπικά αντικείµενα, όπως οι τσάντες. Στη διάρκεια των εξετάσεων οι επιτηρητές θα επιτηρούν την αίθουσα για να αποφευχθούν περιστατικά αντιγραφής ή άλλη ανάρµοστη συµπεριφορά. Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών όπως κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται στη διάρκεια των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι που θα βρεθούν να έχουν στην κατοχή τους και/ή να χρησιµοποιούν παρόµοιες συσκευές θα αποκλειστούν από τις Οδηγός επαναπιστοποίησης Σελίδα 7 από 15

8 εξετάσεις και δεν θα βαθµολογηθούν. εν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανονισµό. Υπενθυµίζουµε στους υποψηφίους ότι σε κάποια κινητά τηλέφωνα η λειτουργία της ειδοποίησης βρίσκεται εν ενεργεία ακόµα και όταν αυτό είναι κλειστό. Οι υποψήφιοι που θα φέρουν µαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα πρέπει να τα κλείσουν εντελώς (δεν αρκεί να βάλουν τα τηλέφωνα σε αθόρυβη λειτουργία) και να τα αποθηκεύσουν στο σηµείο που θα τους υποδείξει ο επιτηρητής. [Σηµείωση: οι επιτηρητές και ο οργανισµός IBLCE δεν φέρουν ευθύνη για τα προσωπικά σας αντικείµενα]. Αν χτυπήσει το κινητό τηλέφωνο κάποιου υποψηφίου, είτε για κλήση είτε για ειδοποίηση, στη διάρκεια των εξετάσεων, ο υποψήφιος θα πρέπει να αποχωρήσει από τις εξετάσεις και δεν θα βαθµολογηθεί. εν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανονισµό. εν επιτρέπεται να µιλάτε σε άλλους υποψηφίους στη διάρκεια των εξετάσεων. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τη διεξαγωγή των εξετάσεων, αυτές θα απαντηθούν από τον επιτηρητή στη διάρκεια των προκαταρκτικών διευκρινήσεων. εν επιτρέπονται ερωτήσεις σχετικές µε το περιεχόµενο των εξετάσεων. εν επιτρέπεται στους επιτηρητές να απαντούν είτε για να ερµηνεύσουν είτε για να διευκρινίσουν ερωτήσεις που συµπεριλαµβάνονται στις εξετάσεις. Επίσης δεν τους επιτρέπεται να δίνουν ορισµούς σε λέξεις. εν θα υπάρχει καµία ανοχή στην αντιγραφή. Η επιτηρήτρια έχει το δικαίωµα να αποκλείσει από τις εξετάσεις οποιονδήποτε θεωρήσει ότι αντιγράφει. Εκτός αυτών, δεν επιτρέπεται να συζητήσετε τις ερωτήσεις των εξετάσεων µετά το πέρας των εξετάσεων µε κανέναν, ούτε ακόµα και µε άτοµα που έλαβαν µέρος στις εξετάσεις. Κάτι τέτοιο απαγορεύεται αυστηρά, και από ηθικής και από νοµικής πλευράς, λαµβάνοντας υπόψη ότι θα συνιστούσε παράνοµη χρήση του υλικού των εξετάσεων που αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία του οργανισµού IBLCE. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισµού θεωρούν αυτό το θέµα υψίστης σηµασίας και θα λάβουν τα απαραίτητα µέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. Οι εξετάσεις γίνονται είτε µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε χαρτί και µολύβι. Για εξετάσεις που γίνονται ηλεκτρονικά, ο υποψήφιος διαβάζει και απαντάει στις ερωτήσεις µέσω του υπολογιστή που του παρέχεται. Για εξετάσεις µε χαρτί και µολύβι, οι ερωτήσεις των εξετάσεων δίνονται σε ένα βιβλίο και οι απαντήσεις καταγράφονται σε ειδικό χαρτί, χρησιµοποιώντας µολύβι. Ειδοποίηση για τα αποτελέσµατα των εξετάσεων Τα επίσηµα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα αποσταλούν στα τέλη Οκτωβρίου. Οι υποψήφιοι που πέτυχαν στις εξετάσεις θα λάβουν επίσης το πιστοποιητικό τους ως διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC και την επαγγελµατική τους ταυτότητα, συνοδευόµενα από την αναφορά µε τη βαθµολογία τους. Αίτηµα για βαθµολόγηση δια χειρός Οι υποψήφιοι που πιστεύουν ότι οι απαντήσεις τους στις εξετάσεις δεν βαθµολογήθηκαν σωστά µπορούν να ζητήσουν επαλήθευση µε βαθµολόγηση δια χειρός. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αίτησης για βαθµολόγηση δια χειρός και το κόστος της αίτησης µπορείτε να βρείτε στο έγγραφο IBLCE Appeals Policies («Πολιτική του οργανισµού IBLCE περί ενστάσεων»). Το έγγραφο αυτό µπορείτε να το βρείτε στη σελίδα IBLCE Documents («Έγγραφα IBLCE ) της ενότητας Resources («Πηγές») στον ιστότοπο του IBLCE. Η διαδικασία κατάθεσης ένστασης για τα αποτελέσµατα των εξετάσεων Οι υποψήφιοι που πιστεύουν ότι απέτυχαν στις εξετάσεις λόγω λάθους στην εξεταστέα ύλη ή ότι εξετάστηκαν κάτω από ακατάλληλες συνθήκες, µπορούν να καταθέσουν ένσταση. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο έγγραφο IBLCE Appeals Policies (Πολιτική του οργανισµού IBLCE περί ενστάσεων), το οποίο Οδηγός επαναπιστοποίησης Σελίδα 8 από 15

9 µπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα IBLCE Documents («Έγγραφα IBLCE ) της ενότητας Resources («Πηγές») στον ιστότοπο του IBLCE. Αίτηση επαναπιστοποίησης µε µόρια «CERP» Μπορείτε να βρείτε πλήρεις πληροφορίες για το κόστος, τις προθεσµίες κτλ. στη σελίδα Application Information («Πληροφορίες σχετικά µε την αίτηση») στην ενότητα Recertify («Επαναπιστοποίηση») στον ιστότοπο του IBLCE. Συµπληρώστε την αίτηση Επί του παρόντος, η αίτηση µέσω διαδικτύου είναι διαθέσιµη µόνο στην αγγλική γλώσσα. Μέχρι να υπάρχουν λειτουργικά συστήµατα αιτήσεων σε πολλές γλώσσες µέσω διαδικτύου, οι υποψήφιοι για επαναπιστοποίηση που επιθυµούν να κάνουν αίτηση σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, µπορούν να καταθέσουν αίτηση, κατεβάζοντας και εκτυπώνοντας την ανάλογη αίτηση. Για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε την αίτηση που επιθυµείτε, µπορείτε να πάτε στη σελίδα Application Information («Πληροφορίες σχετικά µε την αίτηση») στην ενότητα Recertify («Επαναπιστοποίηση») στον ιστότοπο του IBLCE. Κατηγορίες και απαραίτητο σύνολο µορίων «CERP» Ο οργανισµός IBLCE εγκρίνει τρεις (3) διαφορετικές κατηγορίες µορίων «CERP» για συνεχιζόµενη εκπαίδευση: Τα µόρια «L-CERP» που αφορούν την εκπαίδευση ειδικά πάνω στην ανθρώπινη γαλουχία και τον θηλασµό και την παροχή φροντίδας σε οικογένειες που θηλάζουν. Τα µόρια «E-CERP» που αφορούν την εκπαίδευση ειδικά πάνω στην επαγγελµατική δεοντολογία, την επαγγελµατική συµπεριφορά και κανονισµούς για επαγγελµατίες υγείας. Τα µόρια «R-CERP» αποτελούν µια προαιρετική κατηγορία και αφορούν την εκπαίδευση που σχετίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε την άσκηση του επαγγέλµατος της συµβούλου γαλουχίας. Οι διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC υποχρεούνται να αποκτήσουν τουλάχιστον 75 µόρια «CERP» στη διάρκεια της πενταετίας από τις τελευταίες τους επιτυχηµένες εξετάσεις, για να µπορέσουν να επαναπιστοποιηθούν. Αυτά τα 75 µόρια «CERP» ΠΡΕΠΕΙ να πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις: Τουλάχιστον 50 µόρια «L-CERP» και Τουλάχιστον 5 µόρια «E-CERP» και Τουλάχιστον 20 επιπλέον µόρια «CERP», που µπορεί να είναι «L, E ή R-CERP» Για τους σκοπούς της επαναπιστοποίησης µε µόρια «CERP», κάθε πρόγραµµα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης που κατατίθεται θα πρέπει να εγκριθεί από τον οργανισµό IBLCE ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις εγκεκριµένων µορίων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης «CERP». Αν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα έχει ήδη εγκριθεί για µόρια «CERP», το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αναφέρει τον αριθµό καταχώρησης των µορίων «CERP» και το είδος και το σύνολο των µορίων «CERP» που εγκρίθηκαν. Αν το πιστοποιητικό παρακολούθησης δεν αναφέρει το σύνολο και το είδος των µορίων «CERP», θα χρειαστεί να καταθέσετε µια ξεχωριστή αίτηση, ακολουθώντας το έγγραφο Individual Application for CERPs (Ξεχωριστή αίτηση για µόρια «CERP»). Αυτή η ξεχωριστή αίτηση για µόρια «CERP» πρέπει να κατατεθεί συγχρόνως µε την αίτηση επαναπιστοποίησης µε µόρια «CERP». Ο οργανισµός IBLCE θα εξετάσει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που έχετε καταθέσει και θα εγκρίνει ή όχι τα µόρια «CERP» ανάλογα µε την περίπτωση. Αν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που έχετε καταθέσει δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ο οργανισµός Οδηγός επαναπιστοποίησης Σελίδα 9 από 15

10 IBLCE θα επικοινωνήσει µαζί σας. Μπορείτε να βρείτε το έγγραφο Individual Application for Award of CERPs Guide («Οδηγός ξεχωριστής αίτησης για έγκριση µορίων «CERP») στη σελίδα IBLCE Documents («Έγγραφα IBLCE ) της ενότητας Resources («Πηγές») στον ιστότοπο του IBLCE. Ξεχωριστή αίτηση για µόρια «CERP» Η ξεχωριστή αίτηση για µόρια «CERP» σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε µόρια «L, E ή R-CERP» για τις παρακάτω δραστηριότητες. Για λεπτοµέρειες και περιορισµούς, παρακαλείστε να µελετήσετε το έγγραφο Individual Application for Award of CERPs Guide («Οδηγός ξεχωριστής αίτησης για έγκριση µορίων «CERP»). Ο οδηγός αυτός βρίσκεται στη σελίδα IBLCE Documents («Έγγραφα IBLCE ) της ενότητας Resources («Πηγές») στον ιστότοπο του IBLCE. ηµοσίευση άρθρου/αποσπάσµατος/κεφαλαίου σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό ( refereed journal ) ή σε συλλογικό τόµο µε επιµέλεια επιστηµόνων ( edited book ) Μεταπτυχιακή εργασία ή διδακτορική διατριβή Παρουσίαση αφίσας ηµιουργία βίντεο για επαγγελµατίες ηµιουργία πρωτότυπου πρωτοκόλλου ή πολιτικής νοσοκοµείου Κλινική παρατήρηση Συµµετοχή σε εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα την ανθρώπινη γαλουχία και τον θηλασµό Παρουσίαση εκπαιδευτικού σεµιναρίου o Ως εισηγήτρια, θα λάβετε διπλό αριθµό µορίων «CERP», π.χ. για κάθε 60 λεπτά εισήγησης εσείς ως εισηγήτρια θα λάβετε 2 µόρια «CERP». Αν το περιεχόµενο είναι σχετικό µε την πρακτική του διεθνώς πιστοποιηµένου συµβούλου γαλουχίας IBCLC, θα εγκριθούν για τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα µόρια «L, E ή R-CERP», ανάλογα µε το θέµα. Επιπλέον πληροφορίες για τα µόρια «R-CERP» Μπορείτε να καταθέσετε έως και 20 µόρια «R-CERP» για επαναπιστοποίηση. Η συλλογή µορίων «R-CERP» ΕΝ είναι υποχρεωτική. Τα µόρια «R-CERP» δίνονται για συνεχιζόµενη εκπαίδευση σχετική µε την πρακτική µιας συµβούλου γαλουχίας. Κάποια παραδείγµατα µαθηµάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις για µονάδες «R-CERP» συµπεριλαµβάνουν: Γενική ανατοµία Βρεφική ανάπτυξη Ερευνητικές µέθοδοι και στατιστικές Πολιτισµικές διαφορές στην άσκηση επαγγελµάτων υγείας Επιλόχεια κατάθλιψη Συµβουλευτική ή δεξιότητες επικοινωνίας Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων Πρακτικές βρεφικού µασάζ Συµπληρωµατικές θεραπείες (µόνο για παρακολούθηση ενηµερωτικών σεµιναρίων) Μέσα στη διάρκεια µιας πενταετίας µπορείτε να αποκτήσετε έως και 6 µόρια «R-CERP» συνολικά για την ολοκλήρωση ενός ή περισσότερων από τα παρακάτω µαθήµατα υποστήριξης της ζωής. Αν καταθέσετε Οδηγός επαναπιστοποίησης Σελίδα 10 από 15

11 πιστοποιητικό παρακολούθησης για τα παρακάτω, δεν χρειάζεται να συµπεριλάβετε το έγγραφο «Individual Application for CERPs» (Ξεχωριστή αίτηση για µόρια «CERP»). Καρδιοαναπνευστική ανάνηψη - CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation) Νεογνική καρδιοαναπνευστική ανάνηψη - NRP (Neonatal Resuscitation Program) Επείγουσα παιδιατρική υποστήριξη της ζωής - PALS (Paediatric Advanced Life Support) Προχωρηµένη καρδιακή υποστήριξη της ζωής - ACLS (Advanced Cardiac Life Support) S.T.A.B.L.E (Sugar & safe care, Temperature, Airway, Blood pressure, Lab work, Emotional support) Θα αποκτήσετε 3 µόρια «R-CERP» για κάθε πιστοποιητικό παρακολούθησης, µε µέγιστο αριθµό µορίων «R- CERP» τα 6. Αν ήσασταν εισηγήτρια για κάποιο από τα παραπάνω µαθήµατα, θα λάβετε 6 µόρια «R-CERP» για την εισήγησή σας. Σηµείωση: Ο οργανισµός IBLCE επιτρέπει έναν µέγιστο αριθµό 6 µορίων «R-CERP» για κάθε πενταετία για τα παραπάνω µαθήµατα υποστήριξης της ζωής, ασχέτως του συνόλου καρτών πιστοποίησης που έχετε στην κατοχή σας. Αν η αίτησή σας επιλεχθεί για δειγµατοληπτικό έλεγχο, παρακαλούµε στείλτε ένα αντίγραφο της κάρτας πιστοποίησης µε το όνοµά σας και από τις δύο πλευρές της (µπρος και πίσω), ή πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ολοκλήρωση των παραπάνω µαθηµάτων υποστήριξης της ζωής. Τεκµηρίωση µορίων «CERP» Θα χρειαστεί να συµπεριλάβετε στην αίτησή σας µια λίστα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που έχετε παρακολουθήσει, κατά προτίµηση µε χρονολογική σειρά. Αν η αίτησή σας επιλεχθεί για δειγµατοληπτικό έλεγχο, θα πρέπει να καταθέσετε αντίγραφα των πιστοποιητικών σας παρακολούθησης. Ο οργανισµός IBLCE δεν διατηρεί στο αρχείο του αντίγραφα πιστοποιητικών παρακολούθησης εγκεκριµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων για συλλογή µορίων «CERP». Αν δεν µπορείτε να βρείτε ή έχουν χαθεί τα πιστοποιητικά σας παρακολούθησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον εκπαιδευτικό φορέα του προγράµµατος. Πολιτική διεξαγωγής δειγµατοληπτικού ελέγχου Ο οργανισµός IBLCE θα διεξάγει δειγµατοληπτικό έλεγχο σε έναν ελάχιστο αριθµό όλων των αρχικών αιτήσεων για πιστοποίηση και επαναπιστοποίηση. Οι έλεγχοι αυτοί είναι τυχαίοι και τυποποιηµένοι. Ο υποψήφιος ή πιστοποιηµένος σύµβουλος που θα επιλεγεί για δειγµατοληπτικό έλεγχο είναι υποχρεωµένος να καταβάλει τις πλήρεις πληροφορίες που θα του ζητηθούν σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Σε περίπτωση που δεν συµµορφωθεί, µπορεί να καθυστερήσει η αίτησή του για συµµετοχή στις εξετάσεις IBLCE, ή να µην του επιτραπεί να συµµετάσχει, και/ή να του επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις. Επιπλέον του τυχαίου και τυποποιηµένου δειγµατοληπτικού ελέγχου που αναφέρεται παραπάνω, ο οργανισµός IBLCE διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από οποιονδήποτε υποψήφιο για πιστοποίηση ή επαναπιστοποίηση να καταθέσει αποδεικτικά έγγραφα για την εκπαίδευσή του, την εργασιακή του κατάσταση, τα µαθήµατα που έχει παρακολουθήσει, ή αποδεικτικά έγγραφα για οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις συµµετοχής στις εξετάσεις για πιστοποίηση ή επαναπιστοποίηση πλήρως και σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Σε περίπτωση που δεν συµµορφωθεί, µπορεί να καθυστερήσει η αίτησή του για συµµετοχή στις εξετάσεις IBLCE, ή να µην του επιτραπεί να συµµετάσχει, και/ή να του επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις. Οδηγός επαναπιστοποίησης Σελίδα 11 από 15

12 Στην περίπτωση που ο οργανισµός IBLCE αποφασίσει ότι τα συνοδευτικά έγγραφα που κατατέθηκαν µαζί µε την αίτηση πιστοποίησης ή επαναπιστοποίησης είναι ανακριβή ή ψευδή, ο οργανισµός IBLCE διατηρεί το δικαίωµα να αποκλείσει κάθε υποψήφιο από τη συµµετοχή του στις εξετάσεις και/ή να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις. Αντιµετώπιση χωρίς διακρίσεις η πολιτική του οργανισµού IBLCE Ο οργανισµός IBLCE δεν κάνει διακρίσεις βάσει του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισµού, της ηλικίας, της φυλής, του χρώµατος, της εθνικής ή εθνολογικής καταγωγής, του θρησκεύµατος, του συστήµατος ηθικών αξιών ή αναπηρίας των υποψηφίων στη διαχείριση των αιτήσεων, των εξετάσεων ή των πιστοποιήσεων. Το σήµα κατατεθέν «IBCLC» - η πολιτική χρήσης του από τον οργανισµό IBLCE Ο διεθνής οργανισµός International Board of Lactation Consultant Examiners ( IBLCE ) έχει στην κατοχή του ορισµένα εµπορικά ονόµατα, σήµατα κατατεθέντα και λογότυπα, συµπεριλαµβανοµένου του IBLCE, όπως και των «τίτλων»: International Board Certified Lactation Consultant και IBCLC. Μόνον όσα άτοµα πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν περάσει τις εξετάσεις του οργανισµού IBLCE και διατηρούν ενεργή την πιστοποίησή τους ως διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC µπορούν να χρησιµοποιήσουν τους παραπάνω τίτλους. Η χρήση των παραπάνω τίτλων είναι αποδεκτή µόνον αν ακολουθεί τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο έγγραφο IBCLC Trademark Use Policy («Πολιτική χρήσης του σήµατος κατατεθέντος IBCLC»). Την πολιτική αυτή µπορείτε να βρείτε στη σελίδα IBLCE Documents («Έγγραφα του IBLCΕ») της ενότητας Resources («Πηγές»), στον ιστότοπο του IBLCE. Εγγραφή στο µητρώο ως διεθνώς πιστοποιηµένος σύµβουλος γαλουχίας IBCLC Ο οργανισµός IBLCE διατηρεί το δικαίωµα να δηµοσιεύσει τα ονόµατα των πιστοποιηµένων συµβούλων γαλουχίας IBCLC. Μπορείτε να βρείτε το µητρώο στον ιστότοπο του IBLCE, στην ενότητα Verify («Επιβεβαίωση»). Οδηγός επαναπιστοποίησης Σελίδα 12 από 15

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND BBest

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND BBest ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες, και παρέχονται σύμφωνα με τους Γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Μάρτιος 2015 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@nova.gr. Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούνιος 2014 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» 1. Ατοµικά στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση (οικίας) Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα (Next Day) Βασικές Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ 1. Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η γνωστοποίηση της ανανέωσης (κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού) για 1 χρόνο της σύμβασης με την εταιρία WIND HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣ: τις Γραµµατείες όλων των τµηµάτων και σχολών των Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδηµιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣ: τις Γραµµατείες όλων των τµηµάτων και σχολών των Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδηµιών 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 4-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ----- Φ.251/139377/Β6

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφές των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-15

Εγγραφές των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-15 Εγγραφές των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-15 Για την εγγραφή των επιτυχόντων στο τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις Γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις Γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών ΑΔΑ: ΒΔ9Π9-6ΞΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 4-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Φεβρουάριος 2014 Παράλληλα με τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας έχει αρχίσει να εντείνεται και ο προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΟΗΕ) Κυρώθηκε με το Ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α' 25/26.2.97)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΟΗΕ) Κυρώθηκε με το Ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α' 25/26.2.97) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΟΗΕ) Κυρώθηκε με το Ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α' 25/26.2.97) Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α. ΠΑΠΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 41, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2013

Τεύχος 41, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 41, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2013 EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY OBSERVATORY Αύξηση παγκοσμίως κατά 5,1% για δαπάνες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών WORLD ECONOMIC FORUM Δείκτης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND Double

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Σηµείωση : Με την παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2920/01,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2014 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙOY ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97 A/A ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 1 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως 7 2 Συνδεδεµένα Κράτη 7 3 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως και συνδεδεµένα Κράτη τα οποία έχουν καταργήσει τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Δειγματοληπτική έρευνα νοικοκυριών για την απογραφή πληθυσμού 2011

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Δειγματοληπτική έρευνα νοικοκυριών για την απογραφή πληθυσμού 2011 Δειγματοληπτική έρευνα νοικοκυριών για την απογραφή πληθυσμού 2011 Ημερομηνία έναρξης: 9η Μαΐου 2011 Σκοπός έρευνας Από τη μία πλευρά, η έρευνα νοικοκυριών χρησιμεύει στη διασφάλιση ποιότητας του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πριν την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους Όταν οι λαοί της Ευρώπης ανακάλυπταν την αρχαία Ελληνική Δημοκρατία ως ένα τρόπο διοίκησης των κοινών πραγμάτων, στις Ελληνικές κοινότητες η Δημοκρατία είχε εξελιχθεί

Διαβάστε περισσότερα