ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ [1] Το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ και οι δράσεις του τμήματος ΔΓΕ... 3 [2] Τι είναι η πλατφόρμα eclass;... 5 [3] Πώς μπορώ να επισκεφθώ την πλατφόρμα eclass ;... 5 [4] Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το eclass;... 6 [5] Είσοδος στο σύστημα TEITHE-LEARN αν έχετε λογαριασμό... 8 [6] Ρόλοι χρηστών στο σύστημα [7] Τι κατηγορίες μαθημάτων υπάρχουν στο eclass [8] Πώς μπορώ να αλλάξω τα προσωπικά μου στοιχεία [9] Πώς μπορώ να εγγραφώ σε ένα μάθημα [10] Τι μπορώ να βρω σε κάθε μάθημα και τι στοιχεία περιλαμβάνει [11] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE-LEARN-Χρονοδιάγραμμα διαλέξεων [12] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE-LEARN-Περιγραφή Μαθήματος [13] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE-LEARN-Ανακοινώσεις [14] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE-LEARN-Αρχεία διαλέξεων [15] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE-LEARN - Άλλο Ηλεκτρονικό- Υποστηρικτικό Υλικό [16] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE-LEARN-Σύνδεσμοι [17] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE-LEARN-Εργασίες φοιτητών [18] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE-LEARN Ασκήσεις/Ερωτήσεις/Αξιολόγηση [19] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE-LEARN Ομάδες Εργασίας [20] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE-LEARN Περιοχή Συζητήσεων [21] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE-LEARN Χρήστες [22] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE-LEARN Βιβλιογραφική Υποστήριξη [23] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE-LEARN Βίντεο [24] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE-LEARN Κουβέντα [25] Γλωσσάριο όρων Σελίδα 2 από 38

3 [1] Το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ και οι δράσεις του τμήματος ΔΓΕ Το ΕΠΕΑΕΚ είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση με στόχο να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις προκλήσεις που διαμορφώνονται διεθνώς με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες ανάπτυξης και ποιότητας ζωής. Το ΕΠΕΑΕΚ είναι ένα από τα 24 Προγράμματα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ( ) για την Ελλάδα και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) κατά 75% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%. Αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ είναι να ακολουθεί και να εφαρμόζει το Νόμο 2860/2000, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η επάρκεια, η ορθολογικότητα και η διαφάνεια στην εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Μία από τις δράσεις του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ είναι και η αναμόρφωση και αναβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών των ΑΤΕΙ. Το τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια της δράσης αυτής εγκατέστησε, προσάρμοσε και λειτούργησε ένα σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασισμένο στο σύστημα ανοικτού κώδικα eclass που με τη σειρά του βασίζεται στο σύστημα ανοικτού κώδικα Claronline. Το σύστημα αυτό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον για την παροχή μαθημάτων αλλά και άλλων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο, το οποίο θα λειτουργεί μέσω του διαδικτύου (Internet), θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά των αριθμό των φοιτητών του τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του ΑΤΕΙ-Θ και θα υποστηρίζει και θα διανέμει ικανοποιητικά μεγάλο όγκο μαθημάτων & εκπαιδευτικού υλικού. Το σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση είναι μία ολοκληρωμένη και ασφαλής εφαρμογή-πλατφόρμα που θα λειτουργεί μέσω του διαδικτύου. Η εφαρμογή-πλατφόρμα αυτή είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση όλων των λειτουργιών ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος προσανατολισμένο στην εκπαιδευτική διαδικασία και διανομή εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση. Για το λόγο αυτό το σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση υποστηρίζει διάφορα επιμέρους υποσυστήματα που θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Σύντομη περιγραφή αυτών των υποσυστημάτων δίνεται παρακάτω: Υποσύστημα Εγγραφής και Παρακολούθησης Εκπαιδευομένων. Το υποσύστημα αυτό θα είναι υπεύθυνο για την καταγραφή των εκπαιδευομένων, την εγγραφή τους στα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν, την παροχή κατάλληλων δικαιωμάτων πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία και εκπαιδευτικό υλικό καθώς και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής του πορείας. Υποσύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτών. Το υποσύστημα αυτό θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, την οργάνωση και την κατάταξη των εκπαιδευτών στα εκπαιδευτικά μαθήματα. Υποσύστημα Αξιολόγησης Εκπαιδευομένων. Το υποσύστημα αυτό θα είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σε ένα εκπαιδευτικό πακέτο με διάφορους τρόπους όπως διαγωνίσματα, εξετάσεις, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Σελίδα 3 από 38

4 Υποσύστημα Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού. Το υποσύστημα αυτό θα είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού καθώς και για την εισαγωγή-εξαγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού από(προς) άλλες πλατφόρμες. Υποσύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού. Το υποσύστημα αυτό θα είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή, την οργάνωση, και τη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει κάθε εκπαιδευτικό πακέτο. Υποσύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Μαθημάτων). Το υποσύστημα αυτό θα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία, οργάνωση, ενημέρωση και διάθεση του Εκπαιδευτικού προγράμματος (Μαθημάτων). Υποσύστημα ελέγχου. Το υποσύστημα αυτό θα είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση διάφορων στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας, του εκπαιδευτικού υλικού, την καταγραφή της πρόσβασης, της συνεργασίας εκπαιδευτών εκπαιδευομένων, τις λίστες των ομάδων των εκπαιδευομένων σε κάθε εκπαιδευτικό πακέτο κλπ. Μία γενική άποψη του συστήματος, όπως ακριβώς σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί από την ομάδα υλοποίησης της δράσης "δημιουργία συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαιδευσης" φαίνεται στην Εικόνα 1: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα Τηλεκπαίδευσης ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Web Server ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ Πρόσβαση με τη χρήση web client ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Convert ΕΓΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εικόνα 1: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα Τηλεκπαίδευσης Σελίδα 4 από 38

5 [2] Τι είναι η πλατφόρμα eclass; Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση βασίζεται κυρίως στο δίκτυο και στην ασύγχρονη πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος από τους εκπαιδευόμενους. Είναι σαφές ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί κάποιο λογισμικό για να πραγματοποιηθεί αυτό. Το λογισμικό αυτό ονομάζεται πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ή Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακού Υλικού (Learning Management System LMS). Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass έχει ως στόχο την παροχή υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να καθορίζει μόνος του το πρόγραμμα εκπαίδευσής του. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η πλατφόρμα υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, που προσφέρεται σήμερα στους εκπαιδευόμενους με παραδοσιακά μέσα (βιβλία, σημειώσεις, κλπ.), σε ψηφιακή μορφή άμεσα προσβάσιμη από το διαδίκτυο. [3] Πώς μπορώ να επισκεφθώ την πλατφόρμα eclass ; Για να επισκεφτείτε την πλατφόρμα e-class, απλά πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική της διεύθυνσή στον φυλλομετρητή (browser) και κατόπιν πατήστε το "Enter". H ηλεκτρονική διεύθυνση είναι Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε σύγχρονο browser θέλετε (π.χ ΙΕ, Firefox) για να επισκεφθείτε και χρησιμοποιήσετε το eclass. Η αρχική σελίδα της πλατφόρμας θα εμφανιστεί στην οθόνη σας (Εικόνα 2). Σελίδα 5 από 38

6 Εικόνα 2: Η αρχική εικόνα εισαγωγής του συστήματος TEITHE-LEARN Για να κάνετε εισαγωγή στο σύστημα TEITHE-LEARN θα πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό. Αν δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα ανοιχτά μαθήματα. Για να δείτε τι κατηγορίες μαθημάτων υπάρχουν στο σύστημα e-class δείτε την παράγραφο [7]. [4] Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το eclass; Πριν χρησιμοποιήσει κάποιος το eclass πρέπει να κατανοήσει τις κατηγορίες των διαθέσιμων μαθημάτων. Κάθε μάθημα ανήκει σε μία από τις τρεις κατηγορίες (ανοιχτό, με εγγραφή, κλειστό) σύμφωνα με τις επιθυμίες του καθηγητήδημιουργού του μαθήματος. Για να μπορέσει λοιπόν κάποιος να χρησιμοποιήσει τα ανοιχτά μαθήματα του eclass δεν χρειάζεται να έχει κωδικό χρήσης του συστήματος. Για να μπορέσει κάποιος όμως να έχει πρόσβαση στα με εγγραφή μαθήματα τότε θα πρέπει να έχει λογαριασμό στο σύστημα eclass. Σελίδα 6 από 38

7 Για να μάθετε αν έχετε λογαριασμό στο σύστημα eclass ή για να δείτε πώς μπορείτε να βγάλετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του τμήματος. Στα κλειστά μαθήματα μπορείτε να εγγραφείτε μόνο με την άδεια του καθηγητή-ιδιοκτήτη-διαχειριστή του συγκεκριμένου μαθήματος. Για να έχετε πρόσβαση στα διαθέσιμα μαθήματα (και των τριών κατηγοριών: ανοιχτά, με εγγραφή και κλειστά), πατήστε το σύνδεσμο κατάλογο τμημάτων από την κεντρική σελίδα (δείτε την Εικόνα 2). Αμέσως θα εμφανιστεί ο κατάλογος των τμημάτων που έχουν μαθήματα στην πλατφόρμα e-class (Εικόνα 3). Εικόνα 3: Κατάλογος των τμημάτων που έχουν μαθήματα στην πλατφόρμα e-class. Στην εικόνα φαίνεται το τμήμα ΔΓΕ που αυτή τη στιγμή έχει μαθήματα. Επιλέξετε το τμήμα που σας ενδιαφέρει για να εμφανιστούν όλα τα μαθήματα (Εικόνα 4) που είναι διαθέσιμα (από όλες τις κατηγορίες, ανοικτά, με εγγραφή, κλειστά). Τα μαθήματα που είναι ανοικτά, μπορείτε να τα επιλέξετε (είναι αυτά που εμφανίζονται με σύνδεσμο). Τα υπόλοιπα μαθήματα που δεν μπορείτε να τα επιλέξετε, δηλ. δεν Σελίδα 7 από 38

8 εμφανίζονται επιλέξιμα, χρειάζεται να κάνετε πρώτα είσοδο στο σύστημα (δηλ ανήκουν στην κατηγορία ανοικτά σε εγγραφή) ή πρέπει να σας εγγράψει ο ίδιος ο καθηγητής (κλειστά μαθήματα). Εικόνα 4: Διαθέσιμα μαθήματα για το τμήμα ΔΓΕ. [5] Είσοδος στο σύστημα TEITHE-LEARN αν έχετε λογαριασμό Αν έχετε λογαριασμό στο σύστημα TEITHE-LEARN μπορείτε να μπείτε στην ιδεατή τάξη του συστήματος από την αρχική οθόνη. Δώστε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας και πατήστε το πλήκτρο είσοδος (Εικόνα 5). Σελίδα 8 από 38

9 Εικόνα 5: Είσοδος στο σύστημα TEITHE-LEARN. Αν έχετε δώσει σωστά τα στοιχεία σας, θα γίνει η εισαγωγή σας στο σύστημα και θα μπείτε στη αρχική οθόνη (Εικόνα 6). Παρατηρήστε ότι επάνω αριστερά εμφανίζεται το όνομα του χρήστη, στη δεξιά πλευρά το μενού των βασικών επιλογών και στο κεντρο-αριστερά τα μαθήματα που έχετε επιλέξει (στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχουν). Σελίδα 9 από 38

10 Εικόνα 6: Αρχική οθόνη που θα δείτε μόλις κάνετε Login στο σύστημα. [6] Ρόλοι χρηστών στο σύστημα Οι ρόλοι των χρηστών που υποστηρίζει η πλατφόρµα eclass είναι τρεις (3), ο καθηγητής, ο χρήστης-εκπαιδευόµενος και ο διαχειριστής. Ο κεντρικός ρόλος είναι αυτός του καθηγητή ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία και διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθηµάτων. Ο λογαριασµός του «καθηγητή» δηµιουργείται από τους διαχειριστές της πλατφόρµας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου και τα στοιχεία του λογαριασµού του αποστέλλονται αυτόµατα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης θα περιγράψουμε κυρίως τον ρόλο των φοιτητών. Ο καθηγητής µπορεί να δηµιουργήσει όσα µαθήµατα επιθυµεί, να εγγράψει/διαγράψει χρήστεςεκπαιδευόµενους σε/από αυτά, να εισάγει το ψηφιακό υλικό του µαθήµατος (κείµενα, εικόνες, παρουσιάσεις, video, κλπ.), να δηµιουργήσει οµάδες συζητήσεων καθώς και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο χρήστης-εκπαιδευόµενος µπορεί να εγγραφεί σε όσα µαθήµατα του επιτρέπεται, να µελετήσει το ψηφιακό υλικό, να συµµετάσχει σε οµάδες συζητήσεων καθώς και σε ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασµός του χρήστη δηµιουργείται αυτόµατα µε την εγγραφή του χωρίς την ανάγκη µεσολάβησης του διαχειριστή. Η Σελίδα 10 από 38

11 εγγραφή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι από τη κεντρική σελίδα τους συστήματος επιλέγοντας "εγγραφή χρήστη". Τέλος ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει την εποπτεία όλης της πλατφόρµας, δηµιουργεί τους λογαριασµούς των καθηγητών, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη µηχανή που φιλοξενεί την πλατφόρµα, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη βάση δεδοµένων, διαχειρίζεται τα µαθήµατα όλων των καθηγητών, διαχειρίζεται τους λογαριασµούς όλων των χρηστών και ανανεώνει τα µαθήµατα (για το νέο εξάµηνο). [7] Τι κατηγορίες μαθημάτων υπάρχουν στο eclass Οι κατηγορίες μαθημάτων που υποστηρίζει η πλατφόρμα είναι τρεις (3), ανοικτά μαθήματα, με εγγραφή μαθήματα και κλειστά μαθήματα. Η κατηγορία κατάσταση στην οποία θα ανήκει ένα μάθημα καθορίζεται από τον καθηγητή κατά τη δημιουργία του μαθήματος. Η κατηγορία κατάσταση του μαθήματος μπορεί να αλλάζει δυναμικά από τον καθηγητή μέσα από την διεπαφή διαχείρισης του μαθήματος. Αναλυτικότερα οι κατηγορίες των μαθημάτων παρουσιάζονται παρακάτω. Ανοικτά μαθήματα θεωρούνται τα μαθήματα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης ακόμα κι αν δεν έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα. Τα μαθήματα αυτά παρουσιάζονται στην πρώτη σελίδα. Μάλιστα η κατηγορία αυτή είναι η εξ ορισμού κατάσταση κατά τη δημιουργία νέου μαθήματος. Με εγγραφή θεωρούνται τα μαθήματα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης μόνο αν έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα και εγγραφεί σε αυτά. Τέλος κλειστά μαθήματα θεωρούνται τα μαθήματα στα οποία δεν μπορεί να εγγραφεί ένας χρήστης ακόμα κι αν έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα. Πρόσβαση στα μαθήματα αυτά έχουν όσοι χρήστες εγγράφηκαν όταν το μάθημα ήταν σε άλλη κατάσταση (ανοικτό, με εγγραφή) ή εγγράφηκαν από τον ίδιο τον καθηγητή. Στην κατηγορία αυτή περιέρχονται επίσης μαθήματα που ήταν με εγγραφή αλλά έληξε η προθεσμία εγγραφής. Γενικά θα πρέπει οι φοιτητές να μεριμνούν για την εγγραφή τους στα μαθήματα που παρακολουθούν και είναι διαθέσιμα στο σύστημα TEITHE-LEARN. [8] Πώς μπορώ να αλλάξω τα προσωπικά μου στοιχεία Κάνοντας κλικ στην «Αλλαγή του προφίλ µου» θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα (Εικόνα 7: Αλλαγή των βασικών στοιχείων.) στην οποία μπορείτε : Να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο) Να αλλάξετε το όνοµα χρήστη Να αλλάξετε το συνθηµατικό σας Να αλλάξετε την διεύθυνση σας Σελίδα 11 από 38

12 Εικόνα 7: Αλλαγή των βασικών στοιχείων. Είναι καλή πρακτική να βάλετε ένα συνθηματικό το οποίο να θυμάστε και επίσης είναι σημαντικό να συμπληρώσετε το σας. Είναι βασικό να έχετε ένα δηλωμένο, για να μπορούν οι καθηγητές να σας αποστέλλουν μηνύματα. [9] Πώς μπορώ να εγγραφώ σε ένα μάθημα Από το κεντρικό μενού, κάνοντας κλικ στην Λίστα Μαθηµάτων (Εικόνα 6) θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα στην οποία μπορείτε να επιλέξετε ποια από τα διαθέσιµα μαθήµατα θέλετε να συµπεριλάβετε στην προσωπική σας λίστα παρακολούθησης (Εικόνα 8). Σελίδα 12 από 38

13 Εικόνα 8: Διαθέσιμα μαθήματα προς επιλογή-προσθήκη στην προσωπική σας λίστα παρακολούθησης. Επιλέξτε τα μαθήματα που θέλετε (κάνοντας κλικ στη στήλη εγγραφή) και πατήστε το πλήκτρο ΟΚ που βρίσκεται στο τέλος της λίστας. Τα μαθήματα που διαλέξατε θα προστεθούν στην προσωπική σας λίστα παρακολούθησης. Κάθε φορά που θα κάνετε login στο σύστημα τα μαθήματα αυτά θα εμφανίζονται στην αρχική σας οθόνη (Εικόνα 9). Σελίδα 13 από 38

14 Εικόνα 9: Αρχική οθόνη όπου φαίνονται τα μαθήματα που έχει ο φοιτητής στην προσωπική λίστα παρακολούθησης. Τα μαθήματα που είναι διαθέσιμα στην προσωπική σας λίστα παρακολούθησης μπορείτε να ταξινομήσετε ανά εξάμηνο, τίτλο μαθήματος, ή καθηγητή. Απλά επιλέξτε το κριτήριο ταξινόμησης και πατήστε το πλήκτρο ταξινόμηση (Εικόνα 10). Σελίδα 14 από 38

15 Εικόνα 10: Ταξινόμηση μαθημάτων που έχει ο φοιτητής στην προσωπική λίστα παρακολούθησης. [10] Τι μπορώ να βρω σε κάθε μάθημα και τι στοιχεία περιλαμβάνει Όταν ο φοιτητής έχει επιλέξει τα μαθήματα και τα έχει τοποθετήσει στην προσωπική λίστα παρακολούθησης, μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε μάθημα. Μόλις επιλέξετε το μάθημα αμέσως θα εμφανιστεί η κεντρική οθόνη του μαθήματος που διαλέξατε (Εικόνα 11:). Σελίδα 15 από 38

16 Εικόνα 11: Η κεντρική οθόνη του μαθήματος Κοστολόγηση Γεωργικών Προιόντων. Μέσα από αυτή την οθόνη μπορείτε να επιλέξετε τις διάφορες λειτουργίες που αφορούν το συγκεκριμένο μάθημα. Σημειώστε εδώ ότι οι διαθέσιμες επιλογές ανά μάθημα μπορεί να διαφέρουν από ένα μάθημα σε ένα άλλο. Αυτό εξαρτάται από τον καθηγητή-διαχειριστή του μαθήματος που μπορεί να ενεργοποιήσει-απενεργοποιήσει όποια επιλογή θέλει. Για παράδειγμα στην Εικόνα 11 φαίνεται η οθόνη του μαθήματος "Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων", ενώ στην Εικόνα 12 φαίνεται η κεντρική οθόνη του μαθήματος Μικροοικονομία. Όπως παρατηρείτε τα μαθήματα διαφέρουν σε ορισμένες επιλογές που προσφέρουν. Σελίδα 16 από 38

17 Εικόνα 12: Η κεντρική οθόνη του μαθήματος Πολυμέσα. Η έκδοση ΤΕΙ eclass που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ του τμήματος ΔΓΕ διαφέρει σε αρκετά σημεία σε σχέση με την έκδοση eclass του GUNet. Στο σύστημα TEITHE-LEARN το κάθε μάθημα μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία-επιλογές: 1) Το χρονοδιάγραμμα διαλέξεων που παρουσιάζει χρονικά τα γεγονότα σταθμούς του μαθήματος (διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ) 2) Τα Αρχεία Διαλέξεων περιέχουν το ψηφιακό υλικό του μαθήματος (κείμενα, εικόνες, παρουσιάσεις) 3) Οι Ανακοινώσεις από τον καθηγητή προς τους εκπαιδευόμενους 4) Άλλο Ηλεκτρονικό-Υποστηρικτικό Υλικό που περιέχουν επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για τους φοιτητές. 5) Στην επιλογή Περιοχή Συζητήσεων υπάρχουν θέματα που αφορούν το μάθημα τα οποία καθορίζονται από τον καθηγητή για συζήτηση. Σελίδα 17 από 38

18 6) Οι Ομάδες Εργασίας (ανοικτές ή κλειστές) δημιουργούνται από τον καθηγητή 7) Σύνδεσμοι από το διαδίκτυο που αφορούν το μάθημα 8) Βιβλιογραφική Υποστήριξη. Από την επιλογή μπορούμε να δούμε βιβλιογραφία σχετικά με το μάθημα. 9) Οι Εργασίες Φοιτητών είναι οι περιοχή που «τοποθετούν» οι εκπαιδευόμενοι τις εργασίες τους, τις οποίες διαχειρίζεται μόνο ο καθηγητής του μαθήματος. 10) Ασκήσεις-Ερωτήσεις-Αξιολόγηση όπου περιέχονται ασκήσεις-ερωτήσεις διαφόρων τύπων τις οποίες δημιουργεί ο καθηγητής του μαθήματος για τους φοιτητές. Μία κατηγορία από αυτές τις ασκήσεις αυτές μπορεί να λύνουν μόνοι τους οι φοιτητές για να αυτοαξιολογηθούν. 11) Η Περιγραφή Μαθήματος δίνει πληροφορίες που αφορούν τους στόχους του μαθήματος, τη δομή του, τους καθηγητές που το υποστηρίζουν κλπ 12) Στην περιοχή Βίντεο αποθηκεύονται ψηφιοποιημένες διαλέξεις του μαθήματος, ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Αυτή τη στιγμή η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα TEITHE-LEARN. Πιθανόν όμως να ενεργοποιηθεί σύντομα. 13) Από την επιλογή Κουβέντα έχετε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε ζωντανά με τους χρήστες που παρακολουθούν το μάθημα όπως και με τον καθηγητή. Αυτή τη στιγμή η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα TEITHE-LEARN. Πιθανόν όμως να ενεργοποιηθεί σύντομα. Υπενθυμίζουμε ξανά ότι για όλα τα παραπάνω στοιχεία δίνεται η δυνατότητα να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται από τον καθηγητή ανάλογα με τη δομή και το υλικό του μαθήματος που διαθέτει, ώστε να απλοποιείται ακόμα περισσότερο το περιβάλλον του εκπαιδευομένου, και να εμφανίζονται μόνο οι απολύτως απαραίτητες ενότητες. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένα μαθήματα μπορεί να υπάρχουν μόνο ορισμένα από τα στοιχεία αυτά που απαρτίζουν το συγκεκριμένο μάθημα. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον καθηγητή να παρακολουθεί στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή στο μάθημα, καθώς επίσης και η δυνατότητα να αλλάζει δυναμικά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μάθημα (ανοικτό, με εγγραφή, κλειστό). [11] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE- LEARN - Χρονοδιάγραμμα διαλέξεων Από αυτή την επιλογή μπορείτε να δείτε τα βασικά γεγονότα του μαθήματος (Εικόνα 13). Η μοναδική επιλογή που έχετε είναι να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζεται το Χρονοδιάγραμμα Διαλέξεων. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Αντιστροφή σειράς παρουσίασης" πάνω δεξιά. Με αυτό τον τρόπο, τα περιεχόμενα του Χρονοδιαγράμματος Διαλέξεων θα αλλάξουν μεταξύ πρόσφατου και παλιότερου. Για να βγείτε από την σελίδα το Χρονοδιάγραμμα Διαλέξεων, κάντε κλικ στο όνομα του μαθήματος (στην μπάρα πλοήγησης). Σελίδα 18 από 38

19 Εικόνα 13: Κεντρική οθόνη του υποσυστήματος Χρονοδιάγραμμα διαλέξεων. Οι ενότητες που παρουσιάζονται στο Χρονοδιάγραμμα Διαλέξεων μπορεί να περιέχουν υπερσυνδέσμους από τους οποίους μπορείτε, κάνοντας κλικ, να μεταφερθείτε στο συνδεδεμένο περιεχόμενο (Εικόνα 14). Σελίδα 19 από 38

20 Εικόνα 14: Κεντρική οθόνη του υποσυστήματος Χρονοδιάγραμμα διαλέξεων. Βλέπετε τους υπερσυνδέσμους που υπάρχουν και μπορείτε να ακολουθήσετε για να μεταφερθείτε στο περιεχόμενο που επιθυμείτε. [12] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE- LEARN - Περιγραφή Μαθήματος Σε αυτό το μέρος υπάρχει σε μορφή ενός αρχείου και αναλυτικά στην HTML σελίδα η περιγραφή του μαθήματος (Εικόνα 15). Εδώ μπορείτε να δείτε: Τον τύπο του ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τις διδακτικές μονάδες Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα Τη Γενική περιγραφή του μαθήματος Το σκοπό του Μαθήματος Τους στόχους του Μαθήματος Το περιεχόμενο του Μαθήματος Τις Μεθόδους Διδασκαλίας Τη Βιβλιογραφία Σελίδα 20 από 38

21 Τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες Το ανθρώπινο δυναμικό Συμπληρωματικά στοιχεία Εικόνα 15: Κεντρική οθόνη του υποσυστήματος Περιγραφή μαθήματος [13] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE- LEARN-Ανακοινώσεις Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Οι Ανακοινώσεις μου" μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις που έχουν προσθέσει ο διδάσκων στο μάθημα στο οποίο είστε εγγεγραμμένος (Εικόνα 16). Σελίδα 21 από 38

22 Εικόνα 16: Κεντρική οθόνη του υποσυστήματος Ανακοινώσεις [14] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE- LEARN-Αρχεία διαλέξεων Από εδώ μπορείτε να βρείτε διαθέσιμα έγγραφα-σημειώσεις του καθηγητή σας για το μάθημα. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του καθηγητή σας, μπορεί να υπάρχουν αρχεία, κατάλογοι ή συνδυασμός και των δύο. Χρησιμοποιήστε αυτό το μέρος, σαν ένα κλασικό διαχειριστή αρχείων. Για να ανοίξετε ένα αρχείο (θεωρώντας ότι έχετε την ανάλογη εφαρμογή στον υπολογιστή σας), κάντε κλικ στο σύνδεσμο δίπλα στο αρχείο. Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στο τοπικό σας μηχάνημα, κάντε κλικ στην δισκέτα που βρίσκεται δίπλα στον τίτλο του αρχείου, επιλέξτε 'Αποθήκευση' δώστε ένα όνομα στο αρχείο και πληκτρολογήστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκευθεί. Η μεταφορά θα αρχίσει αμέσως μετά. Σελίδα 22 από 38

23 Είναι πιθανόν να υπάρχει ένα επεξηγηματικό κείμενο κάτω από το όνομα του αρχείου, έτσι ώστε να μπορείτε να διαπιστώσετε αν χρειάζεστε ή όχι το αρχείο. Για να φύγετε από την σελίδα των ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, κάντε κλικ στο όνομα του μαθήματος (στην μπάρα πλοήγησης). Εικόνα 17: Κεντρική οθόνη του υποσυστήματος Αρχεία Διαλέξεων [15] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE- LEARN - Άλλο Ηλεκτρονικό-Υποστηρικτικό Υλικό Από εδώ μπορείτε να βρείτε υποστηρικτικό υλικό που έχει βάλει ο καθηγητή σας για το μάθημα. Και πάλι ανάλογα με τις ρυθμίσεις του καθηγητή σας, μπορεί να υπάρχουν αρχεία, κατάλογοι ή συνδυασμός και των δύο. Χρησιμοποιήστε αυτό το μέρος, σαν ένα κλασικό διαχειριστή αρχείων. Για να ανοίξετε ένα αρχείο (θεωρώντας ότι έχετε την ανάλογη εφαρμογή στον υπολογιστή σας), κάντε κλικ στο σύνδεσμο δίπλα στο αρχείο. Σελίδα 23 από 38

24 Εικόνα 18: Λίστα αρχείων διαλέξεων. [16] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE- LEARN-Σύνδεσμοι Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή μπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας μια λίστα ή ένα αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους οι οποίοι έχουν επιλεχτεί από τον καθηγητή σας (Εικόνα 19). Σελίδα 24 από 38

25 Εικόνα 19: Κεντρική οθόνη του υποσυστήματος Σύνδεσμοι. [17] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE- LEARN-Εργασίες φοιτητών. Στην περιοχή αυτή "Εργασίες Φοιτητών" μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία τα οποία αφορούν μια συγκεκριμένη εργασία την οποία σας έχει αναθέσει ο καθηγητής σας (Εικόνα 20). Αν έχετε ήδη ανεβάσει ένα αρχείο για μια εργασία και θέλετε να ανεβάσετε ξανά άλλο, το παλιό σας αρχείο θα διαγραφτεί. Κάντε κλικ στο όνομα της εργασίας στην οποία θέλετε να στείλετε. Στην επόμενη οθόνη κάντε κλίκ στο πλήκτρο "Browse" για να αναζητήσετε το αρχείο που επιθυμείτε να ανεβάσετε από τον προσωπικό σας υπολογιστή. Προσθέστε τυχόν σχόλια που αφορούν το αρχείο που θα στείλετε. Κάνετε κλικ στο "Αποστολή εργασίας" για να ανεβάσετε το αρχείο. Σημ. Δεν μπορείτε να ανεβάσετε εργασία μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών (που καθορίζεται από τον καθηγητή). Μετά την υποβολή της εργασίας σας, ο καθηγητής θα αξιολογήσει την εργασία σας και θα τη βαθμολογήσει. Το βαθμό σας μπορείτε να δείτε από το συγκεκριμένο υποσύστημα. Σελίδα 25 από 38

26 Εικόνα 20: Κεντρική οθόνη του υποσυστήματος Εργασίες Φοιτητών. [18] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE- LEARN Ασκήσεις/Ερωτήσεις/Αξιολόγηση. Στην επιλογή αυτή θα βρείτε ασκήσεις που έχει δημιουργήσει ο διδάσκοντας (Εικόνα 21). Οι ασκήσεις μπορεί να είναι: Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση). Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις). Ταιριάσματος. Συμπληρώματος Κενών. Σωστού-Λάθους. Σελίδα 26 από 38

27 Εικόνα 21: Κεντρική οθόνη του υποσυστήματος Ασκήσεις/Ερωτήσεις/Αξιολόγηση. Επιλέγετε, κάνοντας κλικ στο όνομά της, την άσκηση την οποία θέλετε να απαντήσετε και σας εμφανίζονται οι ερωτήσεις της σε μορφή πολλαπλών επιλογών, είτε σε κάποια άλλη μορφή που έχει επιλέξει ο διδάσκοντας (Εικόνα 22). Στην περίπτωση πολλαπλών επιλογών, επιλέγετε την απάντηση που θεωρείτε σωστή, κάνοντας κλικ στο κουτί επιλογής που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή σας. Όταν απαντήσετε στις ερωτήσεις τελειώνετε με ένα κλικ στην "Επικύρωση" και περνάτε στην σελίδα των αποτελεσμάτων (Εικόνα 23). Σελίδα 27 από 38

28 Εικόνα 22: Απάντηση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Σελίδα 28 από 38

29 Εικόνα 23: Αποτελέσματα των απαντήσεων. [19] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE- LEARN Ομάδες Εργασίας. Αν ο καθηγητής σας έχει ορίσει ομάδες, τότε θα μπορείτε να συμμετάσχετε σε μία ομάδα εφόσον σας επιτρέπετε η πρόσβαση. Μπείτε στην περιοχή των ομάδων. Αν βλέπετε "η ομάδα μου" δίπλα από το όνομα της ομάδας, τότε έχετε μπει στην ομάδα. Διαφορετικά αν βλέπετε το "εγγραφή" δίπλα από μερικά ονόματα ομάδων, τότε μπορείτε να προσθέσετε τον εαυτό σας σε αυτές τις ομάδες. Για να εγγραφείτε σε μία ομάδα, κάντε κλικ στην "εγγραφή", ύστερα στο "Πρoσθέστε με στην ομάδα". Από την στιγμή που εγγράφεστε, ο χώρος της ομάδας θα περιέχει ένα χώρο εγγράφων για να μοιράζεστε αρχεία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ή και ένα χώρο συζητήσεων. Ο χώρος των Σελίδα 29 από 38

30 αρχείων σας επιτρέπει να στέλνετε, μετονομάζετε, διαγράφετε και να μετακινείτε αρχεία, να δημιουργείτε καταλόγους καθώς και καταλόγους μέσα σε άλλους καταλόγους. Μόλις τα έγγραφά σας ανεβούν, μπορείτε να τα δημοσιεύσετε στη δημόσιο χώρο του μαθήματος. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο "Δημοσίευση" και συμπληρώστε προσεκτικά όλα τα πεδία (σκεφτείτε ακόμα ότι και άλλες ομάδες θα μπορούν να στέλνουν αρχεία με το ίδιο όνομα, δημιουργώντας πιθανά προβλήματα). [20] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE- LEARN Περιοχή Συζητήσεων. Κάνοντας κλικ στην περιοχή συζητήσεων, θα έχετε στη διάθεσή σας ένα κατάλογο με τις διαθέσιμα θέματα συζητήσεων για το τρέχον μάθημα (Εικόνα 24). Επιπλέον θα μπορείτε να δείτε την τελευταία προσθήκη σε κάθε θέμα συζητήσεων, το πλήθος των θεμάτων συζητήσεων και των αριθμό των μηνυμάτων. Σελίδα 30 από 38

31 Εικόνα 24: Κεντρική οθόνη του υποσυστήματος Περιοχή Συζητήσεων. Κάνοντας κλικ σε ένα θέμα συζήτησης μπαίνετε μέσα στην περιοχή συζητήσεων για το θέμα αυτό. Θα σας παρουσιαστεί ένας κατάλογος με τα θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί έως τώρα (Εικόνα 25). Θα μπορείτε να δείτε τον αριθμό των απαντήσεων που έχει κάθε θέμα, πληροφορίες για τον αποστολέα των μηνυμάτων, πόσες φορές διαβάστηκε και πότε μπήκε η τελευταία απάντηση. Σελίδα 31 από 38

32 Εικόνα 25: Θέματα μιας περιοχής συζήτησης. Για να διαβάσετε τα μηνύματα σε ένα θέμα, κάντε κλικ στο όνομα του θέματος. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα του θέματος (Εικόνα 26). Η χρονολογική σειρά των μηνυμάτων, είναι από πάνω προς τα κάτω δηλ. τα πιο πρόσφατα είναι στο κάτω μέρος της σελίδας. Σε αυτό το στάδιο υπάρχουν ορισμένες επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον από τους υπερσυνδέσμους για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα της περιοχής συζητήσεων. Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε κάποιο υπερσύνδεσμο από την μπάρα πλοήγησης για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του μαθήματος ή στον κατάλογο των μαθημάτων. Σελίδα 32 από 38

33 Εικόνα 26: Ανάγνωση θέματος. Αν θέλετε να συμμετέχετε στη συζήτηση, τότε κάνοντας κλικ πάνω στο σχόλιο αυτόματα θα συμπεριληφθεί στην απάντηση σας το κείμενο που μόλις διαβάσατε. Προσθέστε τα δικά σας σχόλια πάνω σε αυτό. Κάνοντας κλικ στο "Υποβολή" το μήνυμα σας θα αναρτηθεί στην περιοχή συζητήσεων. Θα έχετε την ευκαιρία να επιστρέψετε στη αρχική σελίδα της περιοχής συζητήσεων, αλλά μετά από μερικά δευτερόλεπτα, αυτόματα, θα επιστρέψετε πίσω στο θέμα συζήτησης στο οποίο συμμετέχετε. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο ίδιο θέμα, χωρίς όμως να συμπεριληφθεί το προηγούμενο μήνυμα, κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Απάντηση". Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας μέσα στο πλαίσιο κειμένου και κατόπιν κάντε κλικ στο "Υποβολή" για να στείλετε το μήνυμα σας ή κάντε κλικ στο "Ακύρωση Αποστολής" αν δεν θέλετε να το στείλετε (Εικόνα 27). Σελίδα 33 από 38

34 Εικόνα 27: Υποβολή απάντησης σε θέμα μιας συζήτησης. Αν θέλετε να ξεκινήσετε μια καινούρια συζήτηση, τότε κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Νέο θέμα" (Εικόνα 28). Πληκτρολογήστε το θέμα συζήτησης και το μήνυμα στα αντίστοιχα πλαίσιο κειμένου. Αν κάνετε κάποιο λάθος τότε θα σας παρουσιαστεί ένα μήνυμα λάθους. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο επιστροφής του browser σας για να διώξετε το μήνυμα λάθους. Σελίδα 34 από 38

35 Εικόνα 28: Υποβολή νέου θέματος προς συζήτηση. Αν ο καθηγητής του μαθήματος, σας έχει συμπεριλάβει σε μια ομάδα (βλ. Ομάδες Χρηστών), είναι πιθανόν ότι υπάρχει ένας κατάλογος με τις συζητήσεις των ομάδων. Αυτές οι συζητήσεις μπορεί να είναι κλειστές, ανάλογα με την απόφαση του καθηγητή. Δίπλα στις συζητήσεις της ομάδας σας, θα εμφανιστεί το μήνυμα "η ομάδα μου". Αν οι ομάδες είναι κλειστές, μπορείτε να κάνετε κλικ μόνο στις συζητήσεις της ομάδας. [21] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE- LEARN Χρήστες. Εδώ μπορείτε να δείτε ποιος άλλος χρήστης παρακολουθεί το μάθημα και σε ποια ομάδα είναι γραμμένος (Εικόνα 29). Σελίδα 35 από 38

36 Εικόνα 29: Λίστα Χρηστών (φοιτητών) ενός μαθήματος. [22] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE- LEARN Βιβλιογραφική Υποστήριξη. Από την επιλογή αυτή μπορούμε να δούμε βιβλιογραφία σχετικά με το μάθημα (Εικόνα 30). Σελίδα 36 από 38

37 Εικόνα 30: Κεντρική οθόνη του υποσυστήματος Βιβλιογραφική Υποστήριξη [23] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE- LEARN Βίντεο Στην επιλογή αυτή θα βρείτε αρχεία βίντεο (τύπου mpeg, avi κ.λπ.) που έχει ανεβάσει στην πλατφόρμα ο διδάσκοντας. Επιλέγετε, κάνοντας κλικ στο όνομα του αρχείου, το βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε. [24] Στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε μάθημα στο σύστημα TEITHE- LEARN Κουβέντα Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε ζωντανά με τους χρήστες που παρακολουθούν το μάθημα όπως και με τον καθηγητή. Αυτό το υποσύστημα αποτελεί ουσιαστικά μία κλασική chat εφαρμογή. Σελίδα 37 από 38

38 [25] Γλωσσάριο όρων. ΕΠΕΑΕΚ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση με στόχο να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις προκλήσεις που διαμορφώνονται διεθνώς με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες ανάπτυξης και ποιότητας ζωής Σύστημα ανοικτού κώδικα. Το λογισμικό ανοικτού κώδικα, είναι το μοντέλο διάθεσης λογισμικού όπου ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος σε όποιoν ενδιαφέρεται για αυτόν. Ο όροι διανομής πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κυριότερα είναι η ελεύθερη χρήση, η αντιγραφή, ή αναδιανομή του, και η μεταβολή, ή βελτίωση του, για να εξυπηρετήσει καλύτερα τις εκάστοτε ανάγκες. Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Το λογισμικό Διαχείρισης Μαθησιακού Υλικού (Learning Management System LMS). Έχει ως στόχο την παροχή υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να καθορίζει μόνος του το πρόγραμμα εκπαίδευσής του Ανοικτά μαθήματα. Θεωρούνται τα μαθήματα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης ακόμα κι αν δεν έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα. Ανοικτά σε εγγραφή μαθήματα. Θεωρούνται τα μαθήματα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης μόνο αν έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα και εγγραφεί σε αυτά. Κλειστά μαθήματα. Θεωρούνται τα μαθήματα στα οποία δεν μπορεί να εγγραφεί ένας χρήστης ακόμα κι αν έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα. Πρόσβαση στα μαθήματα αυτά έχουν όσοι χρήστες εγγράφηκαν όταν το μάθημα ήταν σε άλλη κατάσταση (ανοικτό, ανοικτό σε εγγραφή) ή εγγράφηκαν από τον ίδιο τον καθηγητή. Σελίδα 38 από 38

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ CLAROLINE Κατάλογος περιεχομένων Εγγραφή μαθητή στο Claroline...2 Εγγραφή σε μάθημα...3 Τα μαθήματά μου...4 Αλλαγή του προφίλ μου (Manage my account)...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή 1 από 14 04/03/2008 05:18 ΜΜ Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή Περιεχόμενα Εισαγωγή Άδεια εισόδου Χαρτοφυλάκιο Χρήστη Αλλαγή του προφίλ μου Εγγραφή σε μάθημα Το Ημερολόγιο μου Οι Ανακοινώσεις μου Έξοδος Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004 Εγχειρίδιο Φοιτητή Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι η παροχή υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εγχειρίδιο Φοιτητή Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τίτλος ΑΣΠΑΙΤΕ e-class - Εγχειρίδιο Φοιτητή Συντάκτης Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τσιμπάνης Κ., Ράπτης Τ., Εξηνταρίδης Γ. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ... Εγχειρίδιο Φοιτητών GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Εγχειρίδιο Φοιτητών Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η-τάξη Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Παραδοτέου Π5: Εγχειρίδια Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Παράρτημα Παραδοτέου Π5: Εγχειρίδια Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο 1 Παράρτημα Παραδοτέου Π5: Εγχειρίδια Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Καθηγητή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. 1 Γενικά Απαραίτητο λογισμικό Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης...

Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. 1 Γενικά Απαραίτητο λογισμικό Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... Περιεχόμενα 1 Γενικά... 3 2 Απαραίτητο λογισμικό... 3 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 4 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 5 Έξοδος από την πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 10 SQLearn

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ενότητα 5: Δημιουργία Μαθήματος & Εργαλεία Διαχείρισης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης

Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης Περιεχόμενα Γενικά... 3 Απαραίτητο λογισμικό... 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 Πλοήγηση στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου Open eclass Documentation 1/28 Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου Open eclass (ver.2.6) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης

Οδηγός Χρήστη. Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης Περιεχόμενα Γενικά... 3 Απαραίτητο λογισμικό... 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 Έξοδος από την πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή

ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / Εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 1.3 Είσοδος σε μάθημα...

Διαβάστε περισσότερα

είσοδος στο χαρτοφυλάκιο φοιτητή

είσοδος στο χαρτοφυλάκιο φοιτητή είσοδος στο προσωπικό Χαρτοφυλάκιο Εκπαιδευόμενοι Βήμα είσοδος στο χαρτοφυλάκιο φοιτητή Από την αρχική σελίδα της πλατφόρμας πληκτρολογήστε: το username & password (λογαριασμός Εκπαιδευόμενου) πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου 1/40 Open eclass (ver.3.0) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Εισαγωγή στους Η/Υ - Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Εισαγωγή στους Η/Υ - Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή στους Η/Υ - Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας

Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας Περιγραφή Πλατφόρμας Open eclass (ver.3.5) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Καθηγητή Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Προεπισκόπηση Παρουσίασης Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Καθηγητή GUnet e-class

Εγχειρίδιο Καθηγητή GUnet e-class Εγχειρίδιο Καθηγητή GUnet e-class Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Εγχειρίδιο Καθηγητή Συντάκτης Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ημερομηνία Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Πλατφόρµας Τηλεκπαίδευσης

Οδηγός Χρήστη Πλατφόρµας Τηλεκπαίδευσης Οδηγός Χρήστη Πλατφόρµας Τηλεκπαίδευσης Περιεχόμενα Γενικά...3 Απαραίτητο λογισμικό...3 Είσοδος στην πλατφόρμα ΚΕΚ Διάσταση...3 Πλοήγηση στην πλατφόρμα ΚΕΚ Διάσταση...6 Οργάνωση της περιοχής του μαθήματος...7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γενικά... 3 Απαραίτητο λογισμικό... 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 Οργάνωση της περιοχής του μαθήματος... 8 Έξοδος από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Εγχειρίδιο Εκ αιδευόµενου Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Π.6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π.6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Εφαρμογής Μητρώου και Εκπαίδευση» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Έλεγχος Συστήματος & Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ Π.6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΜΕΑ 2 Πίνακας Περιεχομένων 1 Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) στο πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων 2.2.2.α. «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά...3. Απαραίτητο λογισμικό...3. Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης...3. Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης...6

Γενικά...3. Απαραίτητο λογισμικό...3. Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης...3. Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης...6 Περιεχόμενα Γενικά...3 Απαραίτητο λογισμικό...3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης...3 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης...6 Οργάνωση της περιοχής του μαθήματος...7 Χρόνος Εκπαίδευσης...9 Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Περιεχόμενα Γενικά... 3 Απαραίτητο Λογισμικό... 3 Απαιτούμενος εξοπλισμός... 4 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 Η αρχική σας Σελίδα... 6 Η Περιοχή του Μαθήματος... 8 Πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Οδηγός Χρήστη Καθηγητή - Διαχείριση Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλας.

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Οδηγός Χρήστη Καθηγητή - Διαχείριση Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλας. 1 από 23 04/03/2008 05:11 ΜΜ Οδηγός Χρήστη - Καθηγητή Περιεχόμενα Εισαγωγή Άδεια εισόδου Χαρτοφυλάκιο Χρήστη Αλλαγή του προφίλ μου Εγγραφή σε μάθημα Το Ημερολόγιο μου Οι Ανακοινώσεις μου Έξοδος Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου 1/42 Open eclass (ver.3.1) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Περιβάλλον Moodle...3 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...3 1.3 Είσοδος σε μάθημα... 3 1.4 Βοήθεια...3

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης Moodle για τον Καθηγητή Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 7 Αντί προλόγου... 9 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο 5: Πώς να δημιουργήσω το Προφίλ μου και να γίνω μέλος στο Facebook;... 15 Τι

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 2.0 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 2.0 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 2.0 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρµα eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(μέσα σε ένα Μάθημα) Εκπαιδευτής

(μέσα σε ένα Μάθημα) Εκπαιδευτής Βήμα Ομάδες Εκπαιδευόμενων (μέσα σε ένα Μάθημα) Εκπαιδευτής Ομάδα Α Ομάδα Β Υπεύθυνος Ομάδας Εκπαιδευόμενος σε μάθημα Ο Εκπαιδευτής/Διαχειριστής ενός μαθήματος μπορεί επιπρόσθετα να δώσει το δικαίωμα σε

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Καθηγητή. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Καθηγητή. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Καθηγητή Εισαγωγή Η πλατφόρµα e-class είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης µαθηµάτων, βασισµένο σε τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού (WWW). Επιτρέπει στο εκπαιδευτή (καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Εκπαιδευόμενοι)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Εκπαιδευόμενοι) ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Εκπαιδευόμενοι) Θα σας προτείναμε να χρησιμοποιήσετε τον φυλλομετρητή (browser) Firefox για καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς βέβαια να αποκλείουμε τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου

Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία για το Edmodo.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: Fax: Ιστοσελίδα: Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: Fax: Ιστοσελίδα: Διεύθυνση: 1 2 3 Email: Τηλέφωνο: Fax: Ιστοσελίδα: Διεύθυνση: 4 5 1. Εισαγωγή Για να εισαχθείτε στην πλατφόρμα ανοίξτε την κεντρική σελίδα www.edujob.gr/user και εισάγετε τα στοιχεία σας: Όνομα Χρήστη Συνθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή 1/102 Open eclass (ver.3.1) 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Open eclass, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Στόχος της είναι η υποστήριξη δράσεων τηλεκπαίδευσης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης Moodle

Σενάριο Χρήσης Moodle Σενάριο Χρήσης Moodle Άσκηση 1 Μπείτε στη σελίδα http://pileas.com/m και συνδεθείτε με έναν από τους διαθέσιμους χρήστες σύμφωνα με τους κωδικούς που σας έχουν δοθεί. Αφού εισάγουμε το url του Moodle (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσχολική επιμόρφωση στη χρήση της Η-τάξης (eclass.sch.gr)

Ενδοσχολική επιμόρφωση στη χρήση της Η-τάξης (eclass.sch.gr) Ενδοσχολική επιμόρφωση στη χρήση της Η-τάξης (eclass.sch.gr) 2 ο μέρος - Μάθημα με εγγεγραμμένους μαθητές 2o Φύλλο εργασίας 1. Μπείτε στο eclass και συνδεθείτε με το λογαριασμός σας. Βρείτε το μάθημα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους γονείς Διδακτική περίοδος

Οδηγίες για τους γονείς Διδακτική περίοδος Οδηγίες για τους γονείς Διδακτική περίοδος 2016-2017 Περιεχόμενα 1. Είσοδος στην εφαρμογή και διαπιστευτήρια... 2 2. Χρήση της εφαρμογής... 3 2.1 Βαθμολογίες μαθητή... 3 2.2 Απουσίες... 4 2.3 Ραντεβού...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006

Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006 Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006 1ο Μονόδροµη 2ο Αλληλεπιδραστική Εκπαίδευση Μονόδροµη εκπαίδευση ( ιάβασέ το, δες το, άκουσέ το) Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση ( οκίµασε,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Καθηγητή. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Καθηγητή. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Καθηγητή Εισαγωγή Η πλατφόρµα e-class είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης µαθηµάτων, βασισµένο σε τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού (WWW). Επιτρέπει στο εκπαιδευτή (καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7 Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος εκπαίδευσης από απόσταση «Εκπαίδευση χωρίς όρια» του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Γενικές Λειτουργίες

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος εκπαίδευσης από απόσταση «Εκπαίδευση χωρίς όρια» του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Γενικές Λειτουργίες Εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος εκπαίδευσης από απόσταση «Εκπαίδευση χωρίς όρια» του Τ.Ε.Ι. Λάρισας Γενικές Λειτουργίες Λάρισα 2005 Copyright Τ.Ε.Ι. Λάρισας Χρηµατοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία. Επικοινωνίας & Συνεργασίας Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εργαλεία. Επικοινωνίας & Συνεργασίας Πανεπιστήμιο Κύπρου Εργαλεία Επικοινωνίας & Συνεργασίας Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιούλιος 2017 Copyright 2017 Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα. Δημιουργός: Λευτέρης Γ. Ζαχαρία Σ ε λ ί δ α 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 2 Open eclass Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 2: elearning Envs, Open eclass 1/18 4/10/2016 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή 2. Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης. 1 Γενικά... 3. 2 Απαραίτητο Λογισμικό... 3. 3 Είσοδος στην Πλατφόρμα Elearning... 3

Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης. 1 Γενικά... 3. 2 Απαραίτητο Λογισμικό... 3. 3 Είσοδος στην Πλατφόρμα Elearning... 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 3 2 Απαραίτητο Λογισμικό... 3 3 Είσοδος στην Πλατφόρμα Elearning... 3 4 Πλοήγηση στην Πλατφόρμα Elearning... 6 5 Οργάνωση της Περιοχής του Μαθήματος... 7 6 Έξοδος από την Πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αντί προλόγου Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ το Προφίλ μου στο Facebook;...

Περιεχόμενα. Αντί προλόγου Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ το Προφίλ μου στο Facebook;... Περιεχόμενα Αντί προλόγου... 7 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 13 Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ το Προφίλ μου στο Facebook;...15 Κεφάλαιο 2: Τι βλέπω στην οθόνη μου όταν ολοκληρώσω τη δημιουργία του Προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η χρησιμοποίηση κάποιων εφαρμογών που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ. της πλατφόρμας. Open eclass (ver.3.4)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ. της πλατφόρμας. Open eclass (ver.3.4) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ της πλατφόρμας Open eclass (ver.3.4) OpenEclass.Org Documentation - http://docs.openeclass.org/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας Open eclass (ver.3.4)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους γονείς Διδακτική περίοδος

Οδηγίες για τους γονείς Διδακτική περίοδος Οδηγίες για τους γονείς Διδακτική περίοδος 2016-2017 Περιεχόμενα 1. Είσοδος στην εφαρμογή και διαπιστευτήρια... 2 2. Χρήση της εφαρμογής... 3 2.1 Βαθμολογίες μαθητή... 3 2.2 Απουσίες... 4 2.3 Ραντεβού...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα