DaF kompakt B1 Lektion 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DaF kompakt B1 Lektion 19"

Transcript

1 DaF kompakt B1 Lektion 19 Lektion 19 Kb.S. 156 der Trainee, -s ο ασκούμενος auf nach Liechtenstein πάμε στο Liechtenstein die Ansicht, -en η άποψη sprechen über +A (er spricht sprach hat μιλάω για gesprochen) sich freuen auf +A/über +A (er freut sich χαίρομαι για freute sich hat sich gefreut) das Trainee-Programm, -e το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης die WG, -s die Wohngemeinschaft, -en το κοινόβιο ziehen in +A (er zieht zog hat gezogen) μετακομίζω σε sich melden bei +D (er meldet sich meldete δηλώνομαι σε sich hat sich gemeldet) das Reisebüro, -s το ταξιδιωτικό γραφείο klar φυσικά Na ja, mal sehen. Θα δούμε. Ist das denn nicht nur was für Studenten? Δεν είναι αυτό μόνο για φοιτητές; der Konjunktiv II (Grammatik) ο υποθετικός λόγος (Γραμματική) der Vorschlag, "-e η πρόταση der Ratschlag, "-e η συμβουλή sinnvoll σκόπιμος leihen (er leiht lieh hat geliehen) δανείζω Das wäre nicht gut, das ist doch viel zu Αυτό δε θα ήταν καλό, είναι πολύ δύσκολο. schwer. Kb.S. 157 allerlei κάθε λογής wissenswert αξιοσημείωτος das Fürstentum, "-er η ηγεμονία, το πριγκιπάτο die Überschrift, -en η επικεφαλίδα der Abschnitt, -e η παράγραφος passen zu +D (er passt passte hat gepasst) ταιριάζω με liegen (er liegt lag hat gelegen) βρίσκομαι grenzen an +A (er grenzt grenzte hat συνορεύω με gegrenzt) der Kanton, -e το καντόνι das Bundesland, "-er το ομοσπονδιακό κρατίδιο deutschsprachig γερμανόφωνος der Staat, -en το κράτος an der längsten Stelle στο πιο μακρινό σημείο an der breitesten Stelle στο πιο φαρδύ σημείο die Hälfte, -n το 50 % bestehen aus +D (er besteht bestand hat αποτελούμαι από bestanden) das Rheintal η κοιλάδα του Ρήνου 1

2 die Grenze, -n an der Grenze zur Schweiz fließen (er fließt floss ist geflossen) die Gemeinde, -n einteilen in +A (er teilt ein teilte ein hat eingeteilt) der Hauptort, -e die Residenz, -en der Fürst, -en der Sitz, -e die Regierung, -en das Parlament, -e die Amtssprache, -n die Bevölkerung, -en der Dialekt, -e der alemannische Dialekt das Drittel, - der Einwohner, - geboren der Ausländer, - vor allem offiziell inoffiziell die Währung, -en konstitutionell die Monarchie, -n demokratisch die Basis, Basen das Staatsoberhaupt, -e bilden (er bildet bildete hat gebildet) der Regierungschef, -s der Regierungsrat, "-e vorschlagen (er schlägt vor schlug vor hat vorgeschlagen) ernennen (er ernennt ernannte hat ernannt) wählen (er wählt wählte hat gewählt) der/die Abgeordnete, -n ideal das Urlaubsland, "-er bieten (er bietet bot hat geboten) unterschiedlich die Aktivität, -en die Sommersaison, -s die Wintersaison, -s wandern (er wandert wanderte ist gewandert) rodeln (er rodelt rodelte ist gerodelt) der Ferienort, -e τα σύνορα στα σύνορα προς την Ελβετία ρέω η κοινότητα μοιράζω με η χώρα (π.χ. νησιού) η έδρα ο ηγεμόνας η έδρα η κυβέρνηση το κοινοβούλιο η επίσημη γλώσσα ο πληθυσμός η διάλεκτος η τευτονική διάλεκτος το ένα τρίτο ο κάτοικος γεννημένος ο αλλοδαπός προ πάντων επίσημος ανεπίσημος το νόμισμα συνταγματικός η μοναρχία δημοκρατικός η βάση ο αρχηγός του κράτους σχηματίζω ο αρχηγός κυβέρνησης ο κυβερνητικός σύμβουλος προτείνω ονομάζω ψηφίζω ο/η βουλευτής ιδανικός η χώρα διακοπών προσφέρω διαφορετικός η δραστηριότητα η καλοκαιρινή σεζόν η χειμερινή σεζόν κάνω πεζοπορία κατεβαίνω με έλκηθρο το μέρος διακοπών 2

3 die Höhe, -n το ύψωμα, ο λόφος abwechslungsreich ποικιλόμορφος das Freizeitprogramm, -e το πρόγραμμα ελεύθερου χρόνου für Groß und Klein για όλες τις ηλικίες der EU-Bürger, - ο πολίτης της ΕΕ gültig έγκυρος der Personalausweis, -e η ταυτότητα der Reisepass, "-e το διαβατήριο einreisen (er reist ein reiste ein ist εισέρχομαι, μπαίνω eingereist) der/die Angehörige, -n ο/η συγγενής das Visum, Visa η βίζα notwendig απαραίτητος das Flugzeug, -e το αεροπλάνο ankommen (er kommt an kam an ist φτάνω angekommen) sich aufhalten (er hält sich auf hielt sich auf βρίσκομαι, διαμένω hat sich aufgehalten) sich anmelden (er meldet sich an meldete sich εγγράφομαι an hat sich angemeldet) die Fürstenfamilie, -n η πριγκιπική οικογένεια das Wintersportgebiet, -e η περιοχή για χειμερινά αθλήματα an der Spitze στην κορυφή die Einreise, -n η είσοδος (π.χ. σε μια χώρα) der Aufenthalt, -e η διαμονή der Nachbar,-n ο γείτονας die Größe, -n το μέγεθος die geografische Lage η γεωγραφική θέση das Regierungssystem, -e το κυβερνητικό σύστημα die Republik, -en η δημοκρατία die Sehenswürdigkeit, -en το αξιοθέατο evtl. eventuell ίσως Kb.S. 158 die Reisevorbereitung, -en η προετοιμασία των διακοπών die Anreise, -n η άφιξη der Fahrplan, "-e το πρόγραμμα των δρομολογίων die Schnellstraße, -n ο αυτοκινητόδρομος auf Schnellstraßen στους αυτοκινητόδρομους die Distanz, -en η απόσταση die Kosten, (Plural) τα έξοδα das Benzin, -e η βενζίνη die Vignette, -n τα διόδια die Zugfahrt, -en η διαδρομή με το τρένο die Autofahrt, -en η διαδρομή με το αυτοκίνητο der Flug, "-e η πτήση der Auslandstarif, -e η τιμή για το εξωτερικό preiswert οικονομικός umweltfreundlich umweltfeindlich φιλικός προς το περιβάλλον εχθρικός προς 3

4 το περιβάλλον die Flugbuchung, -en η κράτηση πτήσης die Variante, -n η παραλλαγή anstrengend κουραστικός der Flughafen, "- το αεροδρόμιο der Komparativ (Grammatik) ο συγκριτικός βαθμός der Superlativ (Grammatik) ο υπερθετικός βαθμός unverändert απαράλλακτος Kb.S. 159 die Auskunft, "-e η πληροφορίες die Reisemöglichkeiten (Plural) η προσφορές ταξιδιών verwenden (er verwendet verwendete hat χρησιμοποιώ verwendet) der Inhalt, -e το περιεχόμενο folgend ακόλουθος das Redemittel, - ο τρόπος έκφρασης Was kann ich für Sie tun? Τι μπορώ να κάνω για σας; Ja, einen Moment bitte. Ναι, μισό λεπτό παρακαλώ. Gern geschehen. Ευχαρίστησή μου. abfliegen (er fliegt ab flog ab ist abgeflogen) απογειώνομαι abfahren (er fährt ab fuhr ab ist abgefahren) αναχωρώ umsteigen (er steigt um stieg um ist αλλάζω συγκοινωνία umgestiegen) der Preis, -e η τιμή die Abfahrt, -en η αναχώρηση die Ankunft, "-e η άφιξη der Abflug, "-e η απογείωση das Umsteigen η αλλαγή συγκοινωνίας die Bestätigung, -en η βεβαίωση inzwischen εν τω μεταξύ klären (er klärt klärte hat geklärt) ξεκαθαρίζω bestätigen (er bestätigt bestätigte hat βεβαιώνω bestätigt) die Buchung, -en η κράτηση senden (er sendet sendete hat gesendet) στέλνω Vielen Dank im Voraus. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Verehrte Fahrgäste! Αγαπητοί επιβάτες! die Durchsage, -n η εκφώνηση der Passagier, -e ο επιβάτης der Flugsteig, -e η πύλη αεροδρομίου das Gewitter, - η καταιγίδα landen (er landet landete ist gelandet) προσγειώνομαι Wann fährt der nächste Zug? Πότε φεύγει το επόμενο τρένο ; das Gleis, -e η σιδηροδρομική γραμμή, σιδηροτροχιά die Verbindung, -en η σύνδεση der Hauptbahnhof, "-e ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός ab (Präposition) εδώ: για την ώρα αναχώρησης ab 11:51 αναχώρηση 11:51 4

5 Kb.S. 160 beschädigen (er beschädigt beschädigte hat beschädigt) vertauschen (er vertauscht vertauschte hat vertauscht) zwischen (Präposition) der/die Angestellte, -n der Lost and Found Schalter, - zuerst die Fluggesellschaft, -en funktionieren (er funktioniert funktionierte hat funktioniert) am Ende reparieren (er repariert reparierte hat repariert) die Anrede, -n die Grußformel, -n die Gliederung, -en die Angabe, -n die Problembeschreibung, -en die Problemlösung, -en die Rechnung, -en das Koffergeschäft, -e die Schadensmeldung, -en das Flugticket, -s die Bankverbindung, -en Anbei finden Sie überweisen (er überweist überwies hat überwiesen) auf mein Konto überweisen der Rechnungsbetrag, "-e bei der Bank die Bankleitzahl, -en das Gepäck, (Singular) der Gepäckschein, -e beschreiben (er beschreibt beschrieb hat beschrieben) das Gepäckstück, -e das Material, -ein der Koffer, - der Trolley, -s die Reisetasche, -n der Rucksack, "-e mittelgroß aus Leder aus Nylon aus Aluminium βλάπτω αλλάζω μεταξύ ο/η ιδιωτικός/ιδιωτική υπάλληλος η θυρίδα πρώτα, αρχικά η αεροπορική εταιρία λειτουργώ στο τέλος επισκευάζω η προσφώνηση ο χαιρετισμός η δομή η δήλωση η περιγραφή του προβλήματος η λύση του προβλήματος ο λογαριασμός η παράνομη μεταφορά χρεογράφων με τη βαλίτσα η δήλωση ζημιάς το αεροπορικό εισιτήριο ο τραπεζικός λογαριασμός Συνημμένα θα βρείτε καταθέτω, στέλνω έμβασμα καταθέτω στο λογαριασμό μου το ποσό του απόδειξης στη τράπεζα ο κωδικός της τράπεζας οι αποσκευές η απόδειξη των αποσκευών περιγράφω η αποσκευή το υλικό η βαλίτσα το καρότσι μεταφοράς αποσκευών η τσάντα ταξιδιού το σακβουαγιάζ μέτριου μεγέθους από δέρμα από νάιλον από αλουμίνιο 5

6 Kb.S. 161 die Erfahrung, -en η εμπειρία vergehen (er vergeht verging ist vergangen) περνάω (χρονικό) Die Zeit vergeht. Ο χρόνος περνάει. die Arbeitswoche, -n η εργάσιμη εβδομάδα etwas hinter mir haben ξεπέρασα κάτι die Fußgängerzone, -n ο πεζόδρομος der Ski-Fan, -s ο οπαδός του σκι auf jeden Fall οπωσδήποτε außerdem εκτός αυτού hervorragend θαυμάσιος die Sammlung, -en η συλλογή erledigen (er erledigt erledigte hat erledigt) διεκπεραιώνω die Abteilung, -en το τμήμα in den ersten Wochen τις πρώτες εβδομάδες der Kollege, -n ο συνάδελφος die Kollegin, -nen η συνάδελφος fast σχεδόν miteinander ο ένας με τον άλλον eingerichtet διακοσμημένος, επιπλωμένος der Schreibtisch, -e το γραφείο blicken (er blickt blickte hat geblickt) κοιτάω auf die Berge στα βουνά traumhaft ονειρεμένος der Alpenblick, -e η θέα προς τις Άλπεις der Raum, "-e ο χώρος der Praktikant, -en ο ασκούμενος die Praktikantin, -nen η ασκούμενη der Trainee, -s η πρακτική άσκηση insgesamt συνολικά sich wohlfühlen (er fühlt sich wohl fühlte sich αισθάνομαι καλά wohl hat sich wohlgefühlt) ziemlich αρκετά sicher unsicher σίγουρος ανασφαλής gespannt sein έχω αγωνία, περιμένω ανυπόμονα anschließend επομένως übrigens επί τι ευκαιρία die Überraschung, -en η έκπληξη lecker νόστιμος täglich καθημερινός Und was gibt es Neues bei dir? Και τι νέα από σένα; der Relativsatz, "-e (Grammatik) η αναφορική πρόταση gehören zu +D (er gehört gehörte hat ανήκω σε gehört) das Freizeitangebot, -e η προσφορά ελεύθερου χρόνου die Arbeitszeit, -en το ωράριο die Wohnung, -en το διαμέρισμα 6

7 die Einzimmerwohnung, -en η γκαρσονιέρα der Wunsch, "-e η επιθυμία die Traineestelle, -n η θέση πρακτικής άσκησης suchen nach +D (er sucht suchte hat ψάχνω για gesucht) der Grund, "-e η αιτία interkulturell διαπολιτισμικός die Kompetenz, -en η αρμοδιότητα, η ικανότητα verbessern (er verbessert verbesserte hat βελτιώνω verbessert) Ab.S. 154 gründen (er gründet gründete hat ιδρύω gegründet) maximal το πολύ die Wohngemeinschaft, -en το κοινόβιο eine eigene Wohnung ένα ιδιόκτητο διαμέρισμα das Monatsticket, -s η μηνιαία κάρτα συγκοινωνιών der Bahnhof, "-e ο σταθμός stören (er stört störte hat gestört) ενοχλώ Ab.S. 155 möbliert επιπλωμένος zentral liegen βρίσκομαι κεντρικά bestimmt σίγουρα weiterhelfen (er hilft weiter half weiter hat βοηθάω weitergeholfen) das Ding, -e το πράγμα ganz τελείως an deiner Stelle στη θέση σου am Anfang στην αρχή kaum σχεδόν καθόλου sich konzentrieren (er konzentriert sich συγκεντρώνομαι konzentrierte sich hat sich konzentriert) unbedingt οπωσδήποτε raten (er rät riet hat geraten) συμβουλεύω die Reaktion, -en η αντίδραση früher später νωρίτερα αργότερα der Ferienjob, -s η καλοκαιρινή δουλειά müde κουρασμένος schenken (er schenkt schenkte hat χαρίζω geschenkt) Allerlei Wissenswertes über +A Κάθε λογής ενδιαφέροντα πράγματα για bezahlen (er bezahlt bezahlte hat bezahlt) πληρώνω die Zugverbindung, -en η σύνδεση με το τρένο Ab.S. 156 das Mitteleuropa η κεντρική Ευρώπη das Referat, -e η αγόρευση detailliert λεπτομερής enthalten (er enthält enthielt hat enthalten) περιέχω das Verkehrsmittel, - το μέσο μεταφοράς Regionalzug, "-e η κοινή αμαξοστοιχία 7

8 die Möglichkeit, -en η δυνατότητα Ab.S. 157 die Strecke, -n η διαδρομή informiert sein über +A είμαι πληροφορημένος για der Mitbewohner, - ο συγκάτοικος die Mitbewohnerin, -nen η συγκάτοικος verlängern (er verlängert verlängerte hat παρατείνω verlängert) entscheiden (er entscheidet entschied hat αποφασίζω entschieden) die Abreise, -n η αναχώρηση das Gebäude, - το κτήριο beliebt δημοφιλής berühmt διάσημος Ab.S. 158 das Bestätigungsschreiben, - η βεβαίωση absagen (er sagt ab sagte ab hat abgesagt) ακυρώνω stornieren (er storniert stornierte hat ακυρώνω storniert) der Kunde, -n ο πελάτης die Kundin, -nen η πελάτισσα die Sitzreihe, -n η σειρά θέσεων Ab.S. 159 selbstverständlich φυσικά übernehmen (er übernimmt übernahm hat αναλαμβάνω übernommen) der Schaden, "- η ζημιά ausfüllen (er füllt aus füllte aus hat συμπληρώνω ausgefüllt) erstatten (er erstattet erstattete hat επιστρέφω erstattet) formlos άτυπος das Schreiben, - το έγγραφο auf dem Rücken tragen κουβαλάω στη πλάτη Ab.S. 160 die Ausstellung, -en η έκθεση besonders ιδιαίτερα Ab.S. 161 akzentuieren (er akzentuiert akzentuierte προφέρω hat akzentuiert) der Akzent, -e η προφορά DaF kompakt B1 Lektion 20 Lektion 20 Kb.S. 164 der Verkehrsunfall, "-e το τροχαίο ατύχημα ein schwerer Verkehrsunfall ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα die Innenstadt, "-e το κέντρο της πόλης übersehen (er übersieht übersah hat übersehen) παραβλέπω, αγνοώ 8

9 sich beziehen auf +A (er bezieht sich bezog sich hat sich bezogen) der 27-jährige die Straße, -n auf der Straße fahren die Kreuzung, -en an die Kreuzung fahren die Ampel, -n Die Ampel wechselte gerade auf Gelb. wechseln (er wechselt wechselte hat gewechselt) von links, von rechts der Pfeil, -e der Rechtsabbieger, - erlauben (er erlaubt erlaubte hat erlaubt) abbiegen (er biegt ab bog ab ist abgebogen) rechts in die Bloherfelder Straße abbiegen bemerken (er bemerkt bemerkte hat bemerkt) rechts neben ihm der Fahrradweg, -e beachten (er beachtet beachtete hat beachtet) überqueren (er überquert überquerte hat überquert) die Kreuzung überqueren der Pkw-Fahrer, - ausweichen (er weicht aus wich aus ist ausgewichen) die Vollbremsung, -en zu spät stürzen (er stürzt stürzte ist gestürzt) zu Boden stürzen liegen bleiben (er bleibt liegen blieb liegen ist liegen geblieben) schwer verletzt geraten (er gerät geriet ist geraten) auf die Gegenfahrbahn geraten die Gegenfahrbahn, -en zusammenstoßen (er stößt zusammen stieß zusammen ist zusammengestoßen) entgegenkommend mit einen entgegenkommenden VW Golf zusammenstoßen über die Kreuzung fahren der Zusammenstoß, "-e bei dem Zusammenstoß αναφέρομαι σε ο 27χρονος η οδός, ο δρόμος οδηγώ στο δρόμο η διασταύρωση πηγαίνω προς τη διασταύρωση το φανάρι το φανάρι μόλις άλλαξε σε κίτρινο αλλάζω από αριστερά, από δεξιά το βέλος αυτός που στρίβει δεξιά επιτρέπω στρίβω στρίβω δεξιά στην οδό Bloherfelder αντιλαμβάνομαι δεξιά δίπλα του ο ποδηλατόδρομος προσέχω, παρατηρώ διασχίζω περνάω το διασταύρωση ο οδηγός του ΙΧ αποφεύγω το απότομο/δυνατό φρενάρισμα πολύ αργά πέφτω πέφτω στο πάτωμα παραμένω ξαπλωμένος βαριά τραυματισμένος καταλήγω καταλήγω στο αντίθετο ρεύμα το αντίθετο ρεύμα συγκρούομαι ερχόμενος κατά πάνω μου συγκρούομαι με ένα VW Golf που έρχεται από το αντίθετο ρεύμα περνάω την διασταύρωση η σύγκρουση κατά τη σύγκρουση 9

10 der Beifahrer, - ο συνοδηγός die Beifahrerin, -nen η συνοδηγός leicht verletzt ελαφρώς τραυματισμένος unverletzt bleiben παραμένω άθικτος der Rettungswagen, - το ασθενοφόρο das Krankenhaus, "-er το νοσοκομείο jemanden ins Krankenhaus bringen πηγαίνω κάποιον στο νοσοκομείο entstehen (er entsteht entstand ist δημιουργούμαι entstanden) der Sachschaden, "- η υλική ζημιά in Höhe von ca ύψους περίπου 8 χιλιάδων Ευρώ die Zeugin, -nen η μάρτυρας der Zeuge, -n ο μάρτυρας der Unfall, "-e το ατύχημα beobachten (er beobachtet beobachtete hat παρατηρώ beobachtet) der Unfallort, -e ο τόπος του ατυχήματος vernehmen (er vernimmt vernahm hat ανακρίνω vernommen) Die Zeugin ist am Unfallort vernommen worden. Η μάρτυρας ανακρίθηκε στον τόπο του ατυχήματος weitere περεταίρω geschehen (er geschieht geschah ist συμβαίνει geschehen) beteiligt sein συμμετέχω σε sich ereignen (er ereignet sich ereignete sich συμβαίνω hat sich ereignet) die Folge, -n η συνέπεια schuld sein an +D είμαι ένοχος σε, φταίω για der Knall, -e η βροντή die Aussage, -n η δήλωση die Aussage stimmt η δήλωση αληθεύει Kb.S. 165 schauen (er schaut schaute hat geschaut) κοιτάω schlimm φοβερός der Notarzt, "-e ο γιατρός έκτακτων περιστατικών untersuchen (er untersucht untersuchte hat εξετάζω untersucht) das Schleudertrauma, -traumen το σύνδρομο αυχενικού τραυματισμού vielleicht ίσως der Beteiligte, -n ο συμμετέχων das Passiv (Grammatik) η παθητική φωνή (Γραμματική) die konjugierte Form ο κλιτός τύπος das Agens, Agenzien το ποιητικό αίτιο nötig unnötig απαραίτητος μη απαραίτητος schriftlich mündlich γραπτός προφορικός der Bericht, -e η αναφορά, η έκθεση überholen (er überholt überholte hat προσπερνάω 10

11 Kb.S. 166 Kb.S. 167 überholt) bremsen (er bremst bremste hat gebremst) operieren (er operiert operierte hat operiert) wie ein Verrückter fahren wütend überrascht die Untersuchung, -en staunen (er staunt staunte hat gestaunt) sauer sein auf +A Das ist ja eine Überraschung! Das macht mich jetzt wirklich wütend! Das ist doch Unsinn! Das ist ja eine Frechheit! Das ist doch echt blöd! Jetzt reicht es aber! Da staune ich aber! Du bist/sie sind richtig unverschämt! Das ist ja die Höhe! Das überrascht mich jetzt aber! die Überraschung, -en die Wut, (Singular) die Prellung, -en die Krankengymnastik die Halswirbelsäule, -n sich weiterstreiten (er streitet sich weiter stritt sich weiter hat sich weitergestritten) das Gefühl, -e sowieso wieso? behandeln (er behandelt behandelte hat behandelt) nützen (er nützt nützte hat genützt) sich melden (er meldet sich meldete sich hat sich gemeldet) der Schlüsselbeinbruch, "-e die Rippe, -n angebrochen an der Schulter am Bein die Wunde, -n nähen (er näht nähte hat genäht) der Schmerz, -en zum Glück der Spezialverband, "-e die Geduld, (Singular) peinlich φρενάρω χειρουργώ οδηγάει σαν τρελός εξοργισμένος έκπληκτος η εξέταση μένω έκπληκτος είμαι θυμωμένος με Μα τι έκπληξη είναι αυτή! Αυτό τώρα πραγματικά με εξοργίζει! Αυτά είναι βλακείες! Αυτό είναι θράσος! Αυτό είναι πραγματικά βλακεία! Τώρα φτάνει όμως! Αυτό με εκπλήσσει πραγματικά! Είσαι/Είσαστε τελείως απαράδεκτη! Αυτό είναι άνω ποταμών! Αυτό με εκπλήσσει όμως τώρα! η έκπληξη η οργή ο μώλωπας η φυσικοθεραπεία η αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης συνεχίζω να τσακώνομαι το συναίσθημα ούτως ή άλλως γιατί; θεραπεύω ωφελώ δηλώνομαι το κάταγμα κλείδας το πλευρό ραγισμένος στον ώμο στο πόδι η πληγή ράβω ο πόνος ευτυχώς ο ειδικός επίδεσμος η υπομονή ντροπιαστικός 11

12 mir ist es immer noch sehr peinlich ακόμα νιώθω ντροπή sich vertragen (er verträgt sich vertrug sich τα πάω καλά με κάποιον, συμφιλιώνομαι hat vertragen) feiern (er feiert feierte hat gefeiert) γιορτάζω genug haben von +D βαρέθηκα πια κάτι die Sonn- und Feiertage, (Plural) τις Κυριακές και αργίες gute Besserung καλή ανάρρωση der Streit, (Singular) ο τσακωμός wählen (er wählt wählte hat gewählt) διαλέγω die Auskunft εδώ: οι πληροφορίες, η ρεσεψιόν die Versicherung, -en η ασφάλιση das Formular, -e το έντυπο der Rettungsdienst, -e η υπηρεσία διάσωσης Kb.S. 168 behandelt θεραπευμένος versichert ασφαλισμένος die Fehlermeldung, -en το μήνυμα λανθασμένης λειτουργίας telefonisch erreichbar unter μπορεί κάποιος να με βρει στο τηλέφωνο στον αριθμό der Versicherungsschein, -e το ασφαλιστήριο der Unfallhergang, "-e η πορεία εξέλιξης του ατυχήματος strukturieren (er strukturiert strukturierte διαρθρώνω hat strukturiert) die Schilderung, -en περιγράφω gegen Uhr κατά τις δέκα και μισή die Angabe, -n η πληροφορία zunächst καταρχήν das Autoteil, -e το εξάρτημα του αυτοκινήτου die Zeichnung, -en το σχέδιο die Motorhaube, -n το καπό die Stoßstange, -n ο προφυλακτήρας der Kotflügel, - το φτερό der Kofferraumdeckel, - το καπάκι του πορτ-μπαγκάζ der Reifen, - το λάστιχο die Tür, -en η πόρτα die Frontscheibe, -n το παρμπρίζ die Heckscheibe, -n το πίσω τζάμι stark eingedrückt έντονα στραβωμένος zerbrochen σπασμένος Kb.S. 169 der/die Verletzte, -n ο/η τραυματίας der Zustand, "-e η κατάσταση bereits ήδη jemanden ärztlich versorgen παρέχω σε κάποιον ιατρική βοήθεια auf dem Weg der Besserung sein είμαι στο στάδιο της ανάρρωσης die Todesfolge, -n θανατηφόρα βλάβη stammen von +D (er stammt stammte hat κατάγομαι από gestammt) darstellen (er stellt dar stellte dar hat παρουσιάζω 12

13 dargestellt) betragen (er beträgt betrug hat betragen) ανέρχομαι um gestiegen sein αυξήθηκε κατά kontinuierlich συστηματικά fallen (er fällt fiel ist gefallen) πέφτω Ab.S. 162 der Zeitungsartikel, - το άρθρο εφημερίδας der Verkaufsraum, "-e η αίθουσα πωλήσεων schwerer Sturz σοβαρή πτώση der Sekundenschlaf ο ύπνος του δευτερόλεπτου auf der Autobahn στον αυτοκινητόδρομο am frühen Montagmorgen νωρίς τη Δευτέρα το πρωί von einer Brücke από μια γέφυρα der Stau, -s το μποτιλιάρισμα die Länge, -n το μήκος der Grund, "-e für +A ο λόγος για wahrscheinlich μάλλον die Geschwindigkeit, -en η ταχύτητα Glück im Unglück τύχη στην ατυχία einschlafen (er schläft ein schlief ein ist με παίρνει ο ύπνος eingeschlafen) der Totalschaden, "- η ολική ζημιά der Berufsverkehr η ώρα αιχμής das Schaufenster, - η βιτρίνα in das Schaufenster fahren μπαίνω με το αυτοκίνητο στη βιτρίνα reagieren (er reagiert reagierte hat reagiert) αντιδρώ das Glasfenster, - το γυάλινο παράθυρο stehen bleiben (er bleibt stehen blieb stehen μένω σταματημένος ist stehengeblieben) Ab.S. 163 der gestürzte Rennfahrer ο ραλίστας που γκρεμίστηκε aufmerksam προσεχτικός Ab.S. 164 der Krankenwagen, - το ασθενοφόρο den Krankenwagen rufen φωνάζω το ασθενοφόρο die Werkstatt, "-e το συνεργείο in die Werkstatt bringen πηγαίνω κάτι στο συνεργείο verursachen (er verursacht verursachte hat προκαλώ verursacht) befragen (er befragt befragte hat befragt) ανακρίνω schildern (er schildert schilderte hat περιγράφω geschildert) etwas frech finden βρίσκω κάτι αναιδές schockiert σοκαρισμένος Ab.S. 165 der Mechaniker, - ο μηχανικός abholen (er holt ab holte ab hat abgeholt) παραλαμβάνω blinken (er blinkt blinkte hat geblinkt) βγάζω φλας räumen (er räumt räumte hat geräumt) εκκενώνω, αδειάζω sperren (er sperrt sperrte hat gesperrt) κλείνω, απαγορεύω Ab.S. 166 die U-Bahn, -en το μετρό 13

14 das öffentliche Verkehrsmittel, - το δημόσιο μέσο μεταφοράς allgemein γενικά die Versicherungsnummer, -n ο αριθμός ασφάλισης die Rückfrage, - η ερώτηση (διευκρίνησης) erreichbar προσιτός, μπορούν να με βρουν στο τηλέφωνο die Unfallstelle, -n ο τόπος του ατυχήματος das Ereignis, -se το συμβάν der Augenzeuge, -n ο αυτόπτης μάρτυρας die Augenzeugin, -nen η αυτόπτης μάρτυρας es handelt sich um +A πρόκειται για der Zug, "-e το τρένο die Eisenbahn, -en το τρένο die S-Bahn, -en το επίγειο ηλεκτρικό τρένο sonstig λοιπός die Bezeichnung, -en ο χαρακτηρισμός die Fahrtrichtung, -en η κατεύθυνση πορείας die Stadtmitte το κέντρο της πόλης erleiden (er erleidet erlitt hat erlitten) παθαίνω Erste Hilfe leisten παρέχω τις πρώτες βοήθειες abschließen (er schließt ab schloss ab hat κλείνω abgeschlossen) Ab.S. 167 der Schadenersatz, (Singular) η αποζημίωση der Wettbewerb, -e ο διαγωνισμός der Personenschaden, "- η σωματική βλάβη beenden (er beendet beendete hat beendet) τελειώνω versorgen (er versorgt versorgte hat φροντίζω versorgt) das Protokoll, -e το πρωτόκολλο die Aufräumarbeiten, (Plural) καθαρισμός, αποκατάσταση das Fahrzeug, -e το όχημα die Spritze, -n η ένεση das Rezept, -e η συνταγή das Röntgenbild, -er η ακτινογραφία der Patientenbogen, "- το φύλλο του ασθενή der Chefarzt, "-e ο αρχίατρος verbinden (er verbindet verband hat δένω verbunden) messen (er misst maß hat gemessen) μετράω vorbereiten (er bereitet vor bereitete vor προετοιμάζω hat vorbereitet) die Krankenschwester, -n η νοσοκόμα formulieren (er formuliert formulierte hat διατυπώνω formuliert) Ab.S. 168 gebrochen σπασμένος befahren πολυσύχναστος ausgefüllt συμπληρωμένος 14

15 beschädigt κατεστραμμένος ausgeschaltet σβηστός gestohlen κλεμμένος gekauft αγοραστός geöffnet ανοιχτός gestartet απογειωμένος eingeschaltet αναμμένος vergessen ξεχασμένος verspätet αργοπορημένος verletzt τραυματισμένος verbunden δεμένος das Fernlicht, -er τα μεγάλα φώτα πορείας der Kofferraum, "-e το πορτ μπαγκάζ die Haut, "-e το δέρμα der Getötete, -n ο νεκρός benützt χρησιμοποιημένος der Straßenverkehr, (Singular) η κυκλοφορία stammen von/aus +D (er stammt stammte κατάγομαι προέρχομαι hat gestammt) der Überblick, -e η γενική άποψη das Liniendiagramm, -e το γραμμικό γράφημα unterwegs καθ οδόν töten (er tötet tötete hat getötet) σκοτώνω der/die Verkehrstote, -n ο νεκρός/η νεκρή σε τροχαίο der/die Schwerverletzte, -n ο βαριά/ η βαριά τραυματισμένος/-η gleich αμέσως leicht gesunken/gefallen ελαφρώς μειώθηκε leicht gestiegen ελαφρώς αυξήθηκε die Wandzeitung, -en ο πίνακας ανακοινώσεων Ab.S. 169 anstrengend κουραστικός der Dienst, -e η υπηρεσία der Notfall, "-e η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ruhig wirken δίνω ήρεμη εντύπωση bei der Visite στην εξέταση heilen (er heilt heilte hat geheilt) θεραπεύω entlassen (er entlässt entließ hat entlassen) δίνω εξιτήριο 15

16 DaF kompakt B1 Lektion 21 Lektion 21 Kb.S. 172 kreativ δημιουργικός das Gesicht, -er το πρόσωπο überfliegen (er überfliegt überflog hat ξεφυλλίζω überflogen) der Reiseführer, - ο ταξιδιωτικός οδηγός die Wasserfläche, -n η έκταση νερού in der Mitte στη μέση die Binnenalster η εσωτερική Άλστερ die Außenalster η εξωτερική Άλστερ der Hektar, -e το εκτάριο besichtigen (er besichtigt besichtigte hat επισκέπτομαι besichtigt) das Schiff, -e το πλοίο die Weiße Flotte ο λευκός στόλος der Anblick, -e η θέα das Panorama, Panoramen το πανόραμα genießen (er genießt genoss hat genossen) απολαμβάνω malerisch γραφικός die Häuserfassaden, (Plural) οι προσόψεις σπιτιών die Parkanlage, -n η εγκατάσταση πάρκινγκ weltbekannt παγκοσμίως γνωστός seit Langem εδώ και καιρό die Privatadresse, -n η διεύθυνση κατοικίας sich abwechseln (er wechselt sich ab εναλλάσσομαι wechselte sich ab hat sich abgewechselt) das Wahrenzeichen, - το έμβλημα bewundern (er bewundert bewunderte hat θαυμάζω bewundert) die Fontäne, -n ο πίδακας, το σιντριβάνι das Fotomotiv, -e το οπτικό μοτίβο begeistert ενθουσιασμένος der Besucher, - ο επισκέπτης die Besucherin, -nen η επισκέπτρια der Fischmarkt, "-e η ψαραγορά kriegen (er kriegt kriegte hat gekriegt) λαμβάνω der Markt, "-e η αγορά sich versorgen (er versorgt sich versorgte sich φροντίζω τον εαυτό μου hat versorgt) das bunte Treiben η κίνηση και η φασαρία της αγόρας traditionsreich με πολύ παράδοση die Stimme, -n η φωνή 16

17 Kb.S. 173 der Marktschreier, - die Menge, -n nicht zuletzt der Genuss, "-e lebhaft wirtschaftlich das Engagement, -s der Mediencampus die Medienausbildung, -en konzentriert die private- und staatliche Einrichtung, -en zahlreich der Studiengang, "-e die Weiterbildungsmöglichkeit, -en die Werbung, -en etc. et cetera der Art-Direktor, -en ausbilden (er bildet aus bildete aus hat ausgebildet) erfordern (er erfordert erforderte hat erfordert) das Schulgeld, -er betragen (er beträgt betrug hat betragen) pro Quartal der Standort, -e sich aussuchen (er sucht sich aus suchte sich aus hat sich ausgesucht) rund verdienen (er verdient verdiente hat verdient) in dieser Branche von früh bis spät gründen (er gründet gründete hat gegründet) erfolgreich abschließen (er schließt ab schloss ab hat abgeschlossen) exzellent an der Praxis orientiert die Werbeagentur, -en begeistert für das alles wählen (er wählt wählte hat gewählt) das Abitur, -e wunderbar ο κράχτης της αγοράς η ποσότητα, το πλήθος μη ξεχνάμε η απόλαυση ζωηρός οικονομικός η κινητοποίηση η πανεπιστημιούπολη των μέσων μαζικής ενημέρωσης η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συγκεντρωμένος το ιδιωτικό και δημόσιο ίδρυμα αμέτρητος ο τομέας σπουδών η δυνατότητα μετεκπαίδευσης η διαφήμιση κλπ. ο καλλιτεχνικός διευθυντής εκπαιδεύω απαιτώ τα δίδακτρα ανέρχομαι ανά τρίμηνο η τοποθεσία διαλέγω γύρω κερδίζω χρήματα σε αυτόν τον τομέα από το πρωί έως το βράδυ ιδρύω επιτυχημένος κλείνω θαυμάσιος προσανατολισμένος στη πράξη το διαφημιστικό πρακτορείο ενθουσιασμένος για όλα αυτά διαλέγω το απολυτήριο γερμανικού λυκείου θαυμάσιος 17

18 beeindruckend εντυπωσιακός die Heimatstadt, "-e η πόλη όπου γεννιέται κάποιος die Karrierechancen, (Plural) οι ευκαιρίες καριέρας eine Verbindung zu +D μια σύνδεση με mit der Praxis zu tun haben έχω να κάνω με τη πράξη weiterführend συνεχιζόμενος Kb.S. 174 die Veranstaltung, -en η εκδήλωση der Hafengeburtstag, -e τα γενέθλια του λιμανιού spannend συναρπαστικός unterhaltsam διασκεδαστικός zu Land und in der Luft στη στεριά και στον αέρα verpassen (er verpasst verpasste hat χάνω verpasst) das Schauspielhaus το θέατρο die Dreigroschenoper η όπερα της πεντάρας das Stück, -e το κομμάτι das Vorspiel, -e το πρελούδιο die Regie, -n η σκηνοθεσία das Straßenfest, -e το πανηγύρι die Bühne, -n η σκηνή der Flohmarkt, "-e το υπαίθριο παζάρι μεταχειρισμένων ειδών die Gastronomie, (Singular) η γαστρονομία die Theatergruppe, -n η θεατρική ομάδα erwischt τσακωμένος begleiten (er begleitet begleitete hat συνοδεύω begleitet) die Suche, -n nach +D η αναζήτηση die Suche nach dem Trompeter η αναζήτηση του τρομπονιστή die Abendkasse, -n το βραδινό ταμείο die Faszination, -en η γοητεία, η μαγεία einzigartig μοναδικός unvergesslich αξέχαστος das Erlebnis, -se το βίωμα die Aufführung, -en η παράσταση die Landungsbrücken η γέφυρα αποβίβασης abholen (er holt ab holte ab hat abgeholt) παραλαμβάνω die Anfangszeit, -en ο αρχικός χρόνος der Zuschauer, - ο θεατής die Zuschauerin, -nen η θεατής bereits ήδη der Hobbydetektiv, -e ο ντετέκτιβ erleben (er erlebt erlebte hat erlebt) βιώνω mörderisch δολοφονικός das Krimidinner, -s το αστυνομικό γεύμα ehemalig τέως die Kaffeebörse, -n το εμπόριο του καφέ 18

19 delikat εκλεκτός das Vier-Gänge-Menü το γεύμα τεσσάρων πιάτων die Vorstellung, -en η παράσταση pro Person ανά άτομο das Theaterstück, -e το θεατρικό έργο berühmt διάσημος der Autor, -en ο συγγραφέας der Kommilitone, -n ο συμφοιτητής die Kommilitonin, -nen η συμφοιτήτρια der Rundflug, "-e η σύντομη πτήση πάνω από την πόλη draußen drinnen έξω μέσα unternehmen (er unternimmt unternahm κάνω hat unternommen) die Hafenrundfahrt, -en ο γύρος του λιμανιού das Argument, -e το επιχείρημα Kb.S. 175 der Infinitivsatz, "-e (Grammatik) η απαρεμφατική πρόταση die Vermutung, -en η υποψία entweder oder (Doppelkonjunktion) είτε είτε Du hast schon recht, aber Έχεις δίκιο αλλά Vielleicht könnten wir Ίσως θα μπορούσαμε να Das finde ich nicht so gut, denn Αυτό δεν το βρίσκω τόσο καλό, διότι Das klingt gut. Αυτό ακούγεται καλό. Wie wäre es mit? Τι θα έλεγες αν ; Mir persönlich gefällt das nicht besonders. Σε μένα προσωπικά δεν αρέσει ιδιαίτερα. Ja, machen wir das. Εντάξει, ας το κάνουμε. Ich würde gern Θα ήθελα Ich bin einverstanden. Είμαι σύμφωνος. Jetzt fällt mir etwas anderes ein: Τώρα μου έρχεται κάτι άλλο στο νου: Stimmt, finde ich auch. Σωστό, συμφωνώ και εγώ. der Vorschlag, "-e η πρόταση die Zustimmung η αποδοχή die Ablehnung η απόρριψη Kb.S. 176 der Tatort, -e ο τόπος του εγκλήματος der Turm, "-e ο πύργος prägen (er prägt prägte hat geprägt) καθορίζω die Silhouette, -n η σιλουέτα der Orientierungspunkt, -e το σημείο προσανατολισμού die Plattform, -en η πλατφόρμα der Ausblick, -e η θέα einen weiten Ausblick auf die Stadt haben ρίχνω ένα μακρινό βλέμμα στη πόλη die Stufe, -n το σκαλοπάτι der Fahrstuhl, "-e το ασανσέρ erreichen (er erreicht erreichte hat erreicht) φτάνω, βρίσκω die bedeutendste Barockkirche η πιο σημαντική εκκλησία της εποχής του Barock das Faltblatt, "-er το φυλλάδιο 19

20 die Personenbeschreibung, -en unten still besorgt er geht nicht ans Handy die Nachricht, -en die Kellnerin, -nen der Kellner, - das Fernsehen der Rundfunk die Reportage, -n der Turmbläser, - η περιγραφή ατόμου κάτω σιωπηλός ανήσυχος δεν απαντάει στο κινητό του το μήνυμα η σερβιτόρα ο σερβιτόρος η τηλεόραση το ραδιόφωνο το ρεπορτάζ ο παίκτης των πνευστών οργάνων του πύργου ο τέως φίλος η τέως φίλη ο οδηγός γερανού ανησυχώ για επαγγελματικά ο φίλος από το παρελθόν υποψιάζομαι der Exfreund, -e die Exfreundin, -nen der Kranführer, - sich Sorgen machen um +A beruflich der frühere Freund Kb.S. 177 vermuten (er vermutet vermutete hat vermutet) Wie geht es weiter? Πώς συνεχίζει; die Szene, -n η σκηνή bedrohen (er bedroht bedrohte hat bedroht) απειλώ das Messer, - το μαχαίρι fliehen (er flieht floh hat geflohen) δραπετεύω die Trompete, -n η τρομπέτα niederschlagen (er schlägt nieder schlug ρίχνω κάτω nieder hat niedergeschlagen) das Brückengeländer, - τα κάγκελα της γέφυρας stoßen (er stößt stieß hat gestoßen) χτυπώ umarmen (er umarmt umarmte hat αγκαλιάζω umarmt) überlegen (er überlegt überlegte hat σκέφτομαι überlegt) beschützen (er beschützt beschützte hat προστατεύω beschützt) die Selbstverteidigung, -en η αυτοάμυνα fesseln (er fesselt fesselte hat gefesselt) δένω der Pastor, -en ο πάστορας ohnmächtig λιπόθυμος der Kühlcontainer, - η νταλίκα ψυγείο retten (er rettet rettete hat gerettet) σώζω das Gefängnis, -se η φυλακή glücklich unglücklich ευτυχισμένος δυστυχισμένος Ab.S. 170 die Tradition, -en η παράδοση der Kinofilm, -e η ταινία κινηματογράφου 20

Aussichten A1. Glossar Lektionen 1 bis 10. LEKTION 1 Alles neu! Nomen. το αυτοκίνητο. ο καθηγητής γυμναστικής. το ξενοδοχείο.

Aussichten A1. Glossar Lektionen 1 bis 10. LEKTION 1 Alles neu! Nomen. το αυτοκίνητο. ο καθηγητής γυμναστικής. το ξενοδοχείο. Glossar Lektionen 1 bis 10 LEKTION 1 Alles neu! Nomen das Haus die Wohnung der Balkon die Tür das Fenster die Klingel das Auto das Handy die Lampe der Mann die Frau das Kind die Nachbarin der Sohn der

Διαβάστε περισσότερα

Glossar Deutsch Griechisch

Glossar Deutsch Griechisch Berliner Platz 1 Deutsch im Alltag Glossar Deutsch Griechisch Kapitel 1 12 Kapitel 1 vorstellen (sich), er stellt (sich) vor, hat (sich) παρουσιάζομαι, συστήνομαι vorgestellt begrüßen, er begrüßt, begrüßt

Διαβάστε περισσότερα

Zimmer frei Aktuelle Ausgabe

Zimmer frei Aktuelle Ausgabe Zimmer frei Aktuelle Ausgabe Deutsch im Hotel Griechisches Glossar KLETT HELLAS ATHEN ~ 1 ~ Lektion 1 Ankunft der Gäste Άφιξη πελατών 1 Αngemeldete Gäste empfangen. Υποδοχή πελατών με κράτηση. angemeldet

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Fremdsprache A1 των Stefanie Dengler Paul Rusch Helen Schmitz Tanja Sieber Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο Μετάφραση: Σπύρος Κουκίδης A1: Materialien Deutsch als Fremdsprache Teilbände Kurs- und

Διαβάστε περισσότερα

Magnet A2 Glossar Lektionen 11 bis 20 Lektion 11

Magnet A2 Glossar Lektionen 11 bis 20 Lektion 11 Magnet A2 Glossar Lektionen 11 bis 20 Lektion 11 Kb.S.8 der Einkauf, "-e das Geschäft, -e der Kühlschrank, "e Der Kühlschrank ist leer. leer die Bäckerei, -en der Supermarkt, "e einkaufen (er kauft ein

Διαβάστε περισσότερα

Wortliste Kursbuch A1

Wortliste Kursbuch A1 Stichwort Seite Kapitel 1: Hallo, ich heiße...! Antwort, die, -en 8 απάντηση du 8 εσύ einmal 8 μια φορά Noch einmal! ακόμη μια φορά! gut 8 καλός Guten Tag! 8 Καλημέρα! hallo 8 γεια heißen 8 ονομάζομαι

Διαβάστε περισσότερα

Aussichten A2 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20

Aussichten A2 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20 Aussichten A2 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20 LEKTION 11 Gute Musik hier! Nomen das Instrument, -e das Saxofon, -e die Gitarre, -n die Trompete, -n das Schlagzeug, -e die Geige, -n das

Διαβάστε περισσότερα

Aussichten B1 Griechisches Glossar zu den Lektionen 21 bis 30

Aussichten B1 Griechisches Glossar zu den Lektionen 21 bis 30 Aussichten B1 Griechisches Glossar zu den Lektionen 21 bis 30 21 Plötzlich alles anders Nomen der Wendepunkt, -e die Veränderung, -en die Heirat, -en die Scheidung, -en der Gewinn, -e der Verlust, -e der

Διαβάστε περισσότερα

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die W.W. WAAGE, die: 1) [Gerät zum Wiegen]: a) η ζυγαριά: ich stieg (ich stellte) mich [im Badezimmer] auf die Waage ανέβηκα στη ζυγαριά b) ο ζυγός: Die Energiebilanz des Organismus ist wie eine Waage, die

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ Zukunft durch Ausbildung Tipps zur Berufswahl für griechische Eltern 2003/2004 Πολύτιµοι Καθοδηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12 4. Jahr - Ausgabe 31 SEPTEMBER 2014 Ημερήσιες διατροφικές ανάγκες του οργανισμού. Σελίδα 06 Γιορτή Κρασιού στο Καστράκι Καλαμπάκας Σελίδα 03 Zwölf Maßnahmen zur Absicherung gegen Angriffe aus dem Internet

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch für Jugendlic

Deutsch für Jugendlic n s Team Team Deutsch Deuts Deutsch für Jugendlic Γερμανικά για νέους er Doppelseite Team Deutsch Kursbuch 3 Portfolio ISBN 978-3-12-675960-1 B1 Team Deutsch Γερμανικά για νέους Portfolio Elke Körner Anke

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ. Außerhalb der Kirche Heil? Seite 12. Die Handgranate ist entriegelt Das Demographische und die Arbeitslosigkeit bedrohen die Renten Seite 11

ΔΩΡΕΑΝ. Außerhalb der Kirche Heil? Seite 12. Die Handgranate ist entriegelt Das Demographische und die Arbeitslosigkeit bedrohen die Renten Seite 11 4. Jahr - Ausgabe 29 MAI - JUNI 2014 Außerhalb der Kirche Heil? Seite 12 Εκτός της Εκκλησίας δεν έχει σωτηρία; Σελίδα 12 Die Handgranate ist entriegelt Das Demographische und die Arbeitslosigkeit bedrohen

Διαβάστε περισσότερα

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Rheinland Westfalen Lippe Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Oδηγóς Wegweiser www.diakonie-rwl.de Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Rheinland Westfalen Lippe Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Oδηγóς Wegweiser www.diakonie-rwl.de Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und arbeiten in Deutschland 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 BERICHT ÜBER DEN JAHRESKONGRESS DER DEUTSCH-HELLENISCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG Düsseldorf, 1. und 2. November

Διαβάστε περισσότερα

Ανάστατοι οι Έλληνες της Φραγκφούρτης...

Ανάστατοι οι Έλληνες της Φραγκφούρτης... Ausgabe 32 www.trigono.info OKTOBER 2014 4. Jahr - Ausgabe 32 OKTOBER 2014 Ανάστατοι οι Έλληνες της Φραγκφούρτης... Μόλις σήμερα Κυριακή 19.10.2014 έφτασε στην εφημερίδα μας επιστολή των γονέων των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 119 2 Φεβρουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.52/82/8096/Γ1 Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Γαλλικής και Γερμα νικής Γλώσσας για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ Περιοδική Έκδοση της Ένωσης Ποντίων Ελβετίας Απρίλτ ς 2013 Τεύχος 6!

ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ Περιοδική Έκδοση της Ένωσης Ποντίων Ελβετίας Απρίλτ ς 2013 Τεύχος 6! BEDEUTENDE STÄDTE DER PONTOS GRIECHEN ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ DIE WAHLFAHRT ZUM PONTOS ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ Περιοδική Έκδοση της Ένωσης Ποντίων Ελβετίας Απρίλτ ς 2013 Τεύχος 6 Zeitschrift

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία THE JOB OF MY LIFE Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Vergiss

Διαβάστε περισσότερα

Unternehmen lassen sich regulieren; da gibt es Erfahrungen, die Griechenland nutzen kann

Unternehmen lassen sich regulieren; da gibt es Erfahrungen, die Griechenland nutzen kann ΕLLINIKI GNOMI Dezember 2013 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 164 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ GriEchischE MEinUnG

Διαβάστε περισσότερα

εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας

εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας & τετράδιο ασκήσεων επίπεδο Α2 γλώσσα, την Σχεδιασμός έκδοσης: Εκτύπωση: access Γραφικές Τέχνες Α.Ε. Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. DOSSIER_2.indd 1 19/5/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου;

Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου; Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου; Wie kann ich mein Kind schützen? Eine Information für Eltern und Erziehungsberechtigte zum Schutz von Mädchen und Jungen vor sexualisierter Gewalt Griechische Ausgabe

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:ΒΑΚΑΡΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Η ιδιοφυής επιχειρηµατική ιδέα Ι Πληροφορίες για την επιχείρηση σελ. 2 ΙΙ Πλεονεκτήµατα της απευθείας πώλησης σελ. 3 III Πως να στήσετε την επιχείρησή σας Η έναρξη σελ. 4 Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δημήτρης Δρούτσας:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δημήτρης Δρούτσας: ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Ε.Γ. ΤΕΥΧΟΣ 6 ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δημήτρης Δρούτσας: «Όταν σου ανατίθεται μία μεγάλη ευθύνη απέναντι στην πατρίδα σου, δεν έχεις το δικαίωμα να αρνηθείς» MAGIC BUS Destination:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Πίνακας Εικόνων... 4 Πίνακας Γραφημάτων & Πινάκων Αποτελεσμάτων... 6 Ευχαριστίες... 9 Εισαγωγή... 10 Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα