Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων"

Transcript

1 Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 5 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ώρα έναρξης: μ.μ. Αρ. 2 (Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσω την έναρξη της συνεδρίας της Βουλής. διαπιστώσει αν υπάρχει απαρτία. (Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ) Υπάρχει απαρτία, κυρία Πρόεδρε. 163 Παρακαλώ το γραμματέα να Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε με το Κεφάλαιο Δεύτερο, κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, επειδή υπάρχουν δύο προτάσεις νόμου οι οποίες θα κατατεθούν και για τις οποίες υπάρχει εισήγηση να κηρυχθούν επείγουσες και να ψηφιστούν. Η πρώτη πρόταση νόμου τιτλοφορείται «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2013» και η δεύτερη πρόταση νόμου τιτλοφορείται «Ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013», που κατατίθενται και οι δύο από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και παραπέμπονται στην ίδια επιτροπή. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση, κηρύσσονται επείγουσες. Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει ήδη συνέλθει και ετοιμάσει τη σχετική έκθεση. (Η σχετική έκθεση) Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2013» και «Ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013» Παρόντες: Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου Μάριος Μαυρίδης Αντρέας Φακοντής, εκπροσωπώντας τον κ. Σταύρο Ευαγόρου Γιώργος Περδίκης Νίκος Κουτσού Μη μέλη της επιτροπής: Κώστας Κωνσταντίνου Κυριάκος Χατζηγιάννης Ανδρέας Μιχαηλίδης Ευθύμιος Δίπλαρος Νίκος Νουρής Ρίκκος Μαππουρίδης Αθηνά Κυριακίδου Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Προκοπίου Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν από την ίδια στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν

2 επείγουσες. Σκοπός των δύο προτάσεων νόμου είναι η εφαρμογή των προνοιών που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας και αφορούν το χρηματοπιστωτικό τομέα. Ειδικότερα, με την πρώτη πρόταση νόμου τροποποιείται ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος, με κύριο σκοπό τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων αδειοδότησης, ρύθμισης, εποπτείας και λήψης εποπτικών μέτρων στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ) από την Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΣΕ), η οποία μετονομάζεται σε Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σκοπούνται επίσης η εισαγωγή των απαραίτητων ρυθμίσεων για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ και των ΣΠΙ, όπως και όλες οι συνεπακόλουθες αλλαγές που αφορούν τις πιο πάνω ρυθμίσεις. Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να ρυθμίζεται μεταξύ άλλων η ανάθεση εξουσιών στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη μέτρων στήριξης ή και διαχείρισης μέσων κεφαλαίου σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς κατόπιν σχετικής εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Όπως είναι γνωστό, ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις με αυτές που περιλαμβάνονται στις υπό συζήτηση προτάσεις νόμου περιλαμβάνονταν σε νομοσχέδια που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, τα οποία καταψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ωστόσο, μετά από ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Οικονομικών σε σχέση με νέα στοιχεία και συνθήκες που αφορούν τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, κρίθηκε σκόπιμο όπως κατατεθούν στη Βουλή από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού οι δύο υπό συζήτηση προτάσεις νόμου. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προτάσεις νόμου έχουν ανάλογο περιεχόμενο με τα προαναφερθέντα νομοσχέδια, περιλαμβάνουν όμως βελτιώσεις οι οποίες κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν στα νομοθετήματα αυτά από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα τις αναφορές από πλευράς Υπουργού Οικονομικών σε νέα στοιχεία και συνθήκες, υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; Ο κ. Άντρος Κυπριανού. ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, Ο χρόνος που μας δόθηκε, για να έχουμε μια διαβούλευση, νομίζω ότι ήταν πολύ καρποφόρος, με την έννοια ότι δόθηκε η δυνατότητα από τη μια να υπάρξουν αμοιβαίες εξηγήσεις, αλλά από την άλλη -και θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό- να αναληφθούν αμοιβαίες δεσμεύσεις. Έγινε ταυτόχρονα κατορθωτό με τις προτάσεις νόμου οι οποίες έχουν κατατεθεί σε ό,τι αφορά την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του συνεργατισμού να υπάρξει η σχετική ρύθμιση, ότι δηλαδή ένας διεθνής οίκος θα αναλάβει -ανεξάρτητος οίκοςνα αποτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία του συνεργατισμού, που εμείς θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος για τα περαιτέρω βήματα. Επίσης σε ό,τι αφορά την επανάκτηση των μετοχών οι οποίες θα περάσουν στα χέρια του κράτους, επειδή εμείς επιμέναμε ότι αυτές θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να επιστρέψουν πίσω στο συνεργατισμό, θεωρούμε ότι ο συνδυασμός των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τον ίδιο το συνεργατισμό δημιουργεί τις προϋποθέσεις σε βάθος χρόνου να δοθεί η δυνατότητα στο συνεργατισμό να μπορέσει να επανακτήσει τις μετοχές. Και ταυτόχρονα εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, γιατί έχει αναληφθεί η δέσμευση για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση σε ό,τι αφορά τις επιτροπές των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, με τη συμμετοχή βέβαια και των υφιστάμενων μετόχων. Με αυτά τα δεδομένα, όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα από τις προτάσεις νόμου που έχουν κατατεθεί, αλλά και τις δεσμεύσεις τις αμοιβαίες που έχουν αναληφθεί, ως ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις θα υπερψηφίσουμε και τις δύο προτάσεις νόμου με μια απλή διαφοροποίηση. Στη δεύτερη πρόταση νόμου, που αφορά την αναδιάρθρωση χρηματοοικονομικών οργανισμών, στο άρθρο 5(A) εδάφιο (1) θα τηρήσουμε αποχή. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλοι ομιλητές; 164

3 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση της πρώτης πρότασης νόμου... Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: Κυρία Πρόεδρε... Με συγχωρείτε. Υπάρχουν, ναι, παρακαλώ. Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ακόμα μια φορά, παρά τα προβλήματα του πολιτικού συστήματος, παρά τα λάθη, τις παραλείψεις ολωνών μας -διαχρονικές και παρούσες- ο πολιτικός κόσμος της Κύπρου και τα πολιτικά κόμματα, δείχνοντας υπευθυνότητα, έφθασαν σε κοινές συγκλίσεις έχοντας όλοι πάνω από οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα το υπέρτερο καλό του τόπου. Ο συνεργατισμός, που πριν μερικές ώρες μάς είχε διχασμένους, η θέληση όλων να στηρίξουμε το συνεργατισμό, μας ένωσε όλους. Θεωρώ πως μπορούμε να στέλλουμε και έχουμε τη δυνατότητα να στέλλουμε θετικά μηνύματα στην κοινωνία, στην κοινωνία και στους πολίτες που περνούν δύσκολες συνθήκες, σε όλες τις τάξεις του λαού μας. Εμείς το ελάχιστο που μπορούμε να τους προσφέρουμε είναι να αποδείξουμε ότι εκεί που πρέπει και υπευθυνότητα μας διακρίνει και συλλογικότητα για το καλό του τόπου. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Υπάρχουν άλλοι ομιλητές; Ο κ. Καρογιάν. Μ. ΚΑΡΟΓΙΑΝ: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση του κόμματός μου, γιατί μέσα από αυτό το διάλογο, μέσα από αυτή τη συζήτηση την εποικοδομητική που έγινε, βρέθηκαν οι απαιτούμενες συνθέσεις συνθέσεις που υποβοηθούν τον τόπο και εξυπηρετείται το ζωτικό συμφέρον της πατρίδας. Αλίμονο, αν αφήναμε τις όποιες στοχεύσεις να υπερτερήσουν του ευρύτερου δημόσιου καλού. Πιστεύω ότι αυτό που έγινε μέσα από διάφορες διακυμάνσεις σήμερα θα είναι το μήνυμα που θα πρυτανεύσει και για τα επόμενα βήματά μας, μέχρις ότου ο τόπος εξέλθει το συντομότερο δυνατό από την κρίση. Ελπίζω όμως την ίδια ώρα όλοι μας να γίναμε και πιο συνετοί, γιατί ακριβώς τώρα, πέραν του ότι δοκιμάζεται η κοινωνία, δοκιμάζονται και οι αντοχές του πολιτικού συστήματος. Και πραγματικά μέσα από συνθετικές διαδικασίες και όχι αντιπαραθετικές νομίζω ότι κερδίζει και το πολιτικό σύστημα, κερδίζει και ο τόπος. Γι αυτό το λόγο λοιπόν σωστά ελέχθη προηγουμένως ότι ο συνεργατισμός μάς ένωσε. Αλίμονο, αν μας δίχαζε, γιατί κοινή είναι η θέση όλων μας να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί όπως και το ευρύτερο τραπεζικό σύστημα. Θα ήταν οξύμωρο σχήμα από τη μια να μιλούμε για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ίδια ώρα να προχωρούμε σε κινήσεις ή προσεγγίσεις που στο τέλος θα δυναμίτιζαν και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και ολόκληρη την οικονομία. Κλείνοντας, θέλω πραγματικά να πω ότι από σήμερα αυτή η συνθετική προσέγγιση απ όλους πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για πιο συναινετικές, πιο συλλογικές, αλλά και πιο αποφασιστικές κινήσεις του πολιτικού συστήματος προς χάριν της κοινωνίας και της ευρύτερης οικονομίας. Ευχαριστώ. Ο κ. Νικολαΐδης. Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι λάθος να αναγνωρίζεται ένα λάθος. Και με αυτό που κάνει η Βουλή σε αυτή τη σύνοδό της στέλλει επίσης ένα μήνυμα ωριμότητας και σοβαρότητας πέρα από τα μηνύματα ενότητας και συναινετικών προσεγγίσεων. Το λάθος ήταν όχι το ότι καταψηφίστηκαν κάποια νομοσχέδια, το λάθος ήταν ότι, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις και οι κοινές θέσεις για κάποια ζητήματα, επί της ουσίας δεν κατέστη δυνατό να γίνουν εκείνες οι συνεννοήσεις, που να υπερψηφιστούν κάποια νομοσχέδια. Και πράγματι φάνηκε εκ των υστέρων, μετά από διαβούλευση στην παρουσία και του κ. υπουργού, τον οποίο καλωσορίζουμε, ότι η κοινή βάση που υπήρχε ήταν η επιθυμία όλων να διασφαλιστεί η επιβίωση του συνεργατισμού μέσα από δύο πρόνοιες, δύο θεμελιώδεις πρόνοιες: η μία πρόνοια είναι να διασφαλιστεί η δυνατότητα επανάκτησης των μετοχών από το συνεργατισμό και η δεύτερη πρόνοια είναι να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση στις επιτροπείες των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας γι αυτή την εξέλιξη και ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ότι αυτό θα 165

4 αποτελέσει τη βάση και ένα παράδειγμα για παρόμοιες μελλοντικές αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ασφαλώς αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Εύχομαι! Άλλος συνάδελφος; Ο κ. Κουτσού. Ν. ΚΟΥΤΣΟΥ: Εγώ θα διαφωνήσω, κυρία Πρόεδρε, με όσα ακούστηκαν. Δεν υπήρξε τίποτε δυστυχώς που έπρεπε να γίνει και να έγινε. Όλα τα δεδομένα είναι τα ίδια τα ίδια ακριβώς που ήταν προηγουμένως. Μέσα σε λίγα λεπτά δεν άλλαξε τίποτε παρά η στάση ορισμένων που, ενώ ήταν εναντίον, φαίνεται ότι τώρα είναι υπέρ. Είναι δικαίωμά τους το σεβόμαστε και το αποδεχόμεθα. Ο συνεργατισμός δε μας ένωσε, δε μας δίχασε, αλλά μας αποκάλυψε. Απόψε φαίνεται στον κυπριακό λαό τι συμβαίνει πράγματι. Και γι αυτό, επειδή μας αποκάλυψε και δεν έχει σημειωθεί τίποτε που να αλλάζει τα πράγματα, η θέση μας θα παραμείνει, ως θέση αρχής, αυτή που ήταν. Ευχαριστώ πολύ. Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν... Ο κ. Κουλίας. Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Αντιλαμβάνομαι τις δύσκολες ώρες που περνά ο τόπος, αλλά σ αυτό το σώμα απευθύνθηκα ουκ ολίγες φορές και οι θέσεις μου πάντοτε ήταν πολύ καθαρές. Και να θυμίσω το θέμα της εξυγίανσης, όταν ορίσαμε τον κ. Δημητριάδη γενικό δερβέναγα της κυπριακής οικονομίας, και μετά από έξι μήνες ήρθαμε και αλλάξαμε το νομοσχέδιο. Λυπούμαι που δεν μπορώ να συνταχθώ με την πλειοψηφία των συναδέλφων, αλλά μου είναι βάρος ασήκωτο, όταν ένας άνθρωπος που παίρνει ένα χαλλούμιν πού την υπεραγορά, για να φάει, πάει φυλακή και τούτοι που μετακόμισαν δισεκατομμύρια είναι σαν να μη συμβαίνει τίποτε. Βάλλουμέν τους επιτροπές! Χωρίς να έχω τίποτε με τις επιτροπές, ειλικρινά, λυπούμαι! Δεν μπορώ να συνταχθώ με τέτοιες διαδικασίες. Ως εκ τούτου, με όσα πρωτολόγησα και είπα στη σύντομη παρέμβαση, η θέση μου θα παραμείνει η ίδια γι αυτούς τους βασικούς λόγους. Μου είναι βάρος ασήκωτο να δεχόμαστε, ως πολιτικό σύστημα, ως Βουλή, κάποιοι να αλωνίζουν και να μετακομίζουν δισεκατομμύρια και μάλιστα να κινούν και αγωγή της Κυπριακής Δημοκρατίας! Εφτάσαμε στα έσχατα των καιρών δηλαδή! Ευχαριστώ, κύριε Κουλία. Ο κ. Περδίκης. Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: Η θέση η δική μου, κυρία Πρόεδρε, παραμένει όπως ήταν στην πρωτολογία. Βασική μας έγνοια, την οποία έχουμε εκφράσει σε όλα τα επίπεδα, είναι πώς θα διασφαλιστεί ότι μέρος ή όλο του συνεργατισμού δε θα περάσει στα χέρια κερδοσκοπικών οργανισμών ή φορέων ή ατόμων. Γιατί βασική μας έγνοια δεν είναι να εξασφαλίσουμε τους συνεργατιστές, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται για την κατάσταση. Βασική μας έγνοια δεν είναι να εξασφαλίσουμε την εποπτεία του κ. επόπτη, του οποιουδήποτε επόπτη, που έδειξαν και οι επόπτες πόση εποπτεία έκαμναν. Βασική μας έγνοια είναι ο Κωστής, ο Γιαννής, ο Δημήτρης, που, επειδή παραπλανήθηκαν, όπως εξήγησα στην ομιλία μου στην ολομέλεια, από αυτό το λεγόμενο κοινωνικό και παρεξηγημένα κοινωνικό ρόλο του συνεργατισμού, είναι τώρα σε κάποια σχέση αδύνατη απέναντι στο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο δημιουργείται, το οποίο δε θα διαφέρει από την οποιαδήποτε τράπεζα. Εκ των πραγμάτων -και είναι γραμμένο και στο μνημόνιο και είναι γραμμένο και στις συμφωνίες- έν έξω πού τούντους νόμους! Δεν υπάρχει τέτοιο πράμα! Δεν υπάρχει εγγύηση για το φτωχό Κύπριο, ο οποίος ένιωθε το συνεργατισμό σαν να είναι αυτό που λέει και η διαφήμιση «ο πατέρας του φτωχού τζι η μάνα του 166

5 κατατρεγμένου». Και δυστυχώς, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια -εγώ δε θέλω να μειώσω την προσπάθεια- του Υπουργού Οικονομικών και των συναδέλφων -έγινε μια καλή προσπάθεια- δε νομίζω ότι καλύπτεται αυτή η βασική μας ανησυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, ο κ. Κυπριανού. ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: Λυπούμαι, κυρία Πρόεδρε, γιατί υποχρεώνομαι να πάρω ξανά το λόγο, αλλά νιώθω την ανάγκη να σχολιάσω κάποια από αυτά τα οποία έχουν λεχθεί. Και πρώτα να πω ότι όντως θα συμφωνήσω απολύτως με τον κ. Κουλία ότι χρειάζεται πάρα πολύ θράσος ο κ. Βγενόπουλος, με τις τεράστιες ευθύνες που έχει αναφορικά με την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος εις στην Κύπρο, να ενάγει την Κυπριακή Δημοκρατία και να ζητά αποζημιώσεις από εμάς. Και συμφωνώ, υπερθεματίζω στα όσα έχει πει ο κ. Κουλίας, αλλά λυπούμαι να παρατηρήσω ότι δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα το οποίο συζητούμε. Μάλιστα. ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: Το δεύτερο που θέλω να πω... Σεβαστή η άποψη του καθενός να λέει ότι τίποτα δεν έχει διαφοροποιηθεί. Εμείς από την αρχή των συζητήσεων για τα θέματα του συνεργατισμού είχαμε επικεντρώσει την προσοχή μας σε τρεις σημαντικές παραμέτρους. Πρώτον, είναι το θέμα της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του συνεργατισμού, γιατί θεωρούμε ότι από αυτό το θεμελιακό ζήτημα προκύπτουν όλα τα υπόλοιπα, και μας ικανοποιεί το γεγονός ότι θα γίνει μια αποτίμηση από ανεξάρτητο διεθνή οίκο. Το δεύτερο το οποίο είχαμε θέσει ως σημαντική παράμετρο είναι το θέμα της επαναπόκτησης των μετοχών. Θεωρούμε ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση με το συνδυασμό δύο προτάσεων, οι οποίες είχαν υποβληθεί από τον ίδιο το συνεργατισμό. Και, τρίτον, έγινε και βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά το θέμα της εκπροσώπησης στις επιτροπές των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Είναι ένα να λέει κάποιος «αυτά δε με ικανοποιούν και καταψηφίζω» και είναι άλλο να λέει ότι δεν έγινε τίποτε. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα οποία έγιναν είναι σημαντικά και γι αυτό θα υπερψηφίσουμε, επαναλαμβάνω, τα δύο νομοσχέδια. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε, Να προχωρήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση της πρώτης πρότασης νόμου, που τιτλοφορείται «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2013». Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1. Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αλλαγή της επωνυμίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών. Άρθρο 2. Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. Άρθρο 3. Αντικατάσταση του άρθρου 2Α του βασικού νόμου. Άρθρο 4. Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου. Άρθρο 5. Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου. Άρθρο 6. Αντικατάσταση του άρθρου 4Γ του βασικού νόμου. Άρθρο 7. Τροποποίηση του άρθρου 5Α του βασικού νόμου. Άρθρο 8. Αντικατάσταση του άρθρου 5Β του βασικού νόμου. Άρθρο 9. Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου. Άρθρο 10. Αντικατάσταση του άρθρου 7 του βασικού νόμου. Άρθρο 11. Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου. Άρθρο 12. Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου. Άρθρο

6 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου. Άρθρο 14. Αντικατάσταση του άρθρου 12Α του βασικού νόμου. Άρθρο 15. Αντικατάσταση του άρθρου 12Β του βασικού νόμου. Άρθρο 16. Κατάργηση του άρθρου 12Γ του βασικού νόμου. Άρθρο 17. Τροποποίηση του άρθρου 12Δ του βασικού νόμου. Άρθρο 18. Προσθήκη νέου άρθρου 12Ε στο βασικό νόμο. Άρθρο 19. Αντικατάσταση του άρθρου 14 του βασικού νόμου. Άρθρο 20. Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου. Άρθρο 21. Αντικατάσταση του άρθρου 15Α του βασικού νόμου. Άρθρο 22. Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου. Άρθρο 23. Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου. Άρθρο 24. Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου. Άρθρο 25. Τροποποίηση του άρθρου 23Α του βασικού νόμου. Άρθρο 26. Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου. Άρθρο 27. Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου. Άρθρο 28. Τροποποίηση του άρθρου 26Α του βασικού νόμου. Άρθρο 29. Τροποποίηση του άρθρου 27 του βασικού νόμου. Άρθρο 30. Αντικατάσταση του άρθρου 28 του βασικού νόμου. Άρθρο 31. Τροποποίηση του άρθρου 30 του βασικού νόμου. Άρθρο 32. Αντικατάσταση του άρθρου 31Α του βασικού νόμου. Άρθρο 33. Κατάργηση του άρθρου 32 του βασικού νόμου. Άρθρο 34. Κατάργηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου. Άρθρο 35. Αντικατάσταση του άρθρου 40 του βασικού νόμου. Άρθρο 36. Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου. Άρθρο 37. Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του «Μέρους VIA-Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα» και των άρθρων 41Α έως και 41Ζ αυτού. Άρθρο 38. Τροποποίηση του άρθρου 41Η του βασικού νόμου. Άρθρο 39. Κατάργηση των άρθρων 41Θ έως και 41ΙΖ του βασικού νόμου και διαγραφή του τίτλου «ΜΕΡΟΣ VIΒ- Εξουσία Εφόρου προς Συλλογή Πληροφοριών, Είσοδο, Έρευνα και Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων». Άρθρο 40. Αντικατάσταση του άρθρου 41ΙΗ του βασικού νόμου. Άρθρο 41. Αντικατάσταση του άρθρου 41ΚΑ του βασικού νόμου. Άρθρο 42. Κατάργηση των άρθρων 41ΚΓ και 41ΚΔ του βασικού νόμου. Άρθρο 43. Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου. Άρθρο 44. Αντικατάσταση του άρθρου 43 του βασικού νόμου. Άρθρο 45. Προσθήκη νέου άρθρου 43Α στο βασικό νόμο. Άρθρο 46. Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου. Άρθρο 47. Προσθήκη νέου άρθρου 47Α στο βασικό νόμο. Άρθρο 48. Αντικατάσταση του άρθρου 48 του βασικού νόμου. Άρθρο 49. Αντικατάσταση του άρθρου 49 του βασικού νόμου. Άρθρο 50. Κατάργηση του άρθρου 49ΒΑ του βασικού νόμου. Άρθρο 51. Αντικατάσταση του άρθρου 49Γ του βασικού νόμου. Άρθρο

7 Τροποποίηση του άρθρου 49Δ του βασικού νόμου. Άρθρο 53. Αντικατάσταση του άρθρου 50 του βασικού νόμου. Άρθρο 54. Κατάργηση του «Μέρους XIIA-Μέτρα Εξυγίανσης» του βασικού νόμου και των άρθρων 51Α έως και 51Δ. Άρθρο 55. Αντικατάσταση του άρθρου 52 του βασικού νόμου. Άρθρο 56. Τροποποίηση του τίτλου του Μέρους XIV του βασικού νόμου. Άρθρο 57. Τροποποίηση του άρθρου 53 του βασικού νόμου. Άρθρο 58. Τροποποίηση του άρθρου 53Α του βασικού νόμου. Άρθρο 59. Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού νόμου. Άρθρο 60. Αντικατάσταση του άρθρου 57 του βασικού νόμου. Άρθρο 61. Αντικατάσταση του άρθρου 57Α του βασικού νόμου. Άρθρο 62. Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου. Άρθρο 63. Κατάργηση του άρθρου 17 του Ν. αρ. 123(Ι)/2013, του άρθρου 15 του Ν. αρ. 170(Ι)/2004 και του άρθρου 2(2) του Ν. αρ. 214/(Ι)/2012. Άρθρο 64. Κατάργηση του Παραρτήματος. Άρθρο 65. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 μέχρι 65; Σαράντα ένας υπέρ. Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; Τρεις. Αποχές; Καμία. Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 65 εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης νόμου; Σαράντα ένας. Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; Τρεις. 169

8 Αποχές; Καμία. (Κτυπά τη σφύρα.) Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. Η δεύτερη πρόταση νόμου τιτλοφορείται «Ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013». Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; Ήδη, νομίζω, έχει καλυφθεί το θέμα. Δεύτερη ανάγνωση. Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1. Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. Άρθρο 2. Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου. Άρθρο 3. Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου. Άρθρο 4. Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ. Άρθρο 5. Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου. Άρθρο 6. Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου. Άρθρο 7. Τροποποίηση του άρθρου 13Α του βασικού νόμου. Άρθρο 8. Αντικατάσταση του άρθρου 15 του βασικού νόμου. Άρθρο 9. Πόσοι τάσσονται υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 μέχρι 9; Σαράντα ένας. Εναντίον; Τρεις. Αποχές; ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: Με τη δική μας παρατήρηση για αποχή στο άρθρο 5. Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και την αποχή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις στο άρθρο 5, τα άρθρα 1 μέχρι 9 εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 170

9 Σαράντα ένας. Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; Τρεις. Αποχές; Αποχή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις στο άρθρο 5. (Κτυπά τη σφύρα.) Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και την αποχή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις στο άρθρο 5, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. Κεφάλαιο Τρίτο και Κεφάλαιο Τέταρτο δεν υπάρχουν στη σημερινή συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. Η επόμενη συνεδρία της Βουλής ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013, στις 4.00 μ.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Νομοθετική εργασία 1. Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Αρ. Φακ ). 2. Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου). (Αρ. Φακ ). 3. Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου). (Αρ. Φακ ). 4. Οι περί Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου Κανονισμοί του (Αρ. Φακ ). 5. Ο περί της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς (Κυρωτικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων Ερωτήσεις και απαντήσεις Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση «Η ανάγκη προσαγωγής των υπαιτίων της οικονομικής κρίσης ενώπιον της δικαιοσύνης και κατάθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων του καταλόγου προσώπων που φυγάδευσαν κεφάλαια στο εξωτερικό από τις κυπριακές τράπεζες τον τελευταίο καιρό». (Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). (Αρ. Φακ ). Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 171

10 Αδάμου Αδάμος Αντωνίου Αντώνης Γαβριήλ Γιαννάκης Γεωργίου Γεώργιος Γεωργίου Γιώργος Δίπλαρος Ευθύμιος Ευαγόρου Σταύρος Ζαχαρίου Ζαχαρίας Θεμιστοκλέους Ανδρέας Καρογιάν Μάριος Κατσουρίδης Νίκος Καυκαλιάς Αντρέας Κουκουμά Κούτρα Σκεύη Κουλίας Ζαχαρίας Κουτσού Νίκος Κυπριανού Ανδρέας Κυπριανού Άντρος Κυριακίδου Αθηνά Κυριακού Μαρία Κωνσταντίνου Κώστας Κωνσταντίνου Νεόφυτος Κώστα Κώστας 1. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. (Ώρα λήξης: π.μ.) Παρόντες βουλευτές Λαμάρης Γιάννος Λουκαΐδης Γιώργος Μαππουρίδης Ρίκκος Μαυρίδης Μάριος Μαυρονικόλα Ρούλα Μέσης Χρίστος Μισός Αριστοτέλης Μιχαηλίδης Ανδρέας Νεοφύτου Αβέρωφ Νικολαΐδης Νίκος Νουρής Νίκος Παπαδόπουλος Νικόλας Περδίκης Γιώργος Προκοπίου Γεώργιος Σαρίκας Φειδίας Σταυριανός Πανίκκος Τζιοβάνης Χριστάκης Τορναρίτης Νίκος Φακοντής Αντρέας Χαραλαμπίδου Ειρήνη Χατζηγιάννης Κυριάκος Χριστοφόρου Λευτέρης Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων Χατζηρούσος Αντώνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Έκθεση για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2013» και «Ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013», αγορεύσεις και συζήτηση (Άντρος Κυπριανού, Α. Νεοφύτου, Μ. Καρογιάν, Ν. Νικολαΐδης, Ν. Κουτσού, Ζ. Κουλίας, Γ. Περδίκης) και ψήφισή τους σε νόμους, της πρώτης με αρ. 4 και της δεύτερης με αρ. 3. Τιμή: 3,50 172

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 20 ής Ιουνίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 37 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ SPORTDAY ΕΝΑ ΠΑΝΕΓΧΡΩΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2014 Ο πληρέστερος οδηγός για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση www.alithia.com.cy Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 8. 6. 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την Οικονομία

Δήλωση Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την Οικονομία Δήλωση Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την Οικονομία Θα ήθελα πριν από κάθε άλλο να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 1 2. 9. 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 8 2 1 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 1 2. 9. 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 8 2 1 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ Ημέρα κρίσης για το ευρώ Το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίζει σήμερα για το ESM, που έχει στόχο να προστατεύσει το κοινό νόμισμα. }5 ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΗ Με σκόρερ τον Κωνσταντίνο Μακρίδη η Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

O Π O I O Σ E Λ E Y Θ E P A Σ Y Λ Λ O Γ A T A I Σ Y Λ Λ O Γ A T A I K A Λ A

O Π O I O Σ E Λ E Y Θ E P A Σ Y Λ Λ O Γ A T A I Σ Y Λ Λ O Γ A T A I K A Λ A 01-CMYK 01/04/2013 8:48 ΜΜ Page 1 O Π O I O Σ E Λ E Y Θ E P A Σ Y Λ Λ O Γ A T A I Σ Y Λ Λ O Γ A T A I K A Λ A P ή γ α ς Φ ε ρ α ί ο ς 1 ΕΥΡΩ Άμεσος στόχος, ξεπάγωμα του 40% των καταθέσεων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζουν αύξηση 1 δις

Αποφασίζουν αύξηση 1 δις ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ «Α» Αναστασιάδης-Ντράγκι στις 16 Ιουλίου με ατζέντα την οικονομία }2 ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΓΚΑΡΣΙΑ Στην Ανόρθωση περιμένουν τον ποδοσφαιριστή να τα βρει με τη Μακάμπι και να επιστρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Το προσχέδιο της Εκθεσης της Επ. Θεσμών «ΥΠΟΠΤΟΙ» ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ. «αθώοι» δημοσιογράφοι

Το προσχέδιο της Εκθεσης της Επ. Θεσμών «ΥΠΟΠΤΟΙ» ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ. «αθώοι» δημοσιογράφοι Σήμερα στη Λευκωσία ο Ντάισελμπλουμ Ο πρόεδρος του Eurogroup θα ενημερωθεί από τον υπουργό Οικονομικών για τις ενδείξεις προόδου στη μακρο-χρηματοοικονομική σταθερότητα της Κύπρου }7 ΚΟΥΡΣΑ ΓΙΑ ΔΥΟ Ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΟΥΤΗ Η ΔΙΨΑ ΔΕ ΣΒΗΝΕΙ, ΤΟΥΤΗ Η ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ, ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΤΟΣ 60ό ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20380 ΤΙΜΗ 1.00 Συμφώνησαν ότι διαφωνούν σε στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασιάδη - Δημητριάδη

Αναστασιάδη - Δημητριάδη 01-CMYK 15/04/2013 10:40 ΜΜ Page 1 O Π O I O Σ E Λ E Y Θ E P A Σ Y Λ Λ O Γ A T A I Σ Y Λ Λ O Γ A T A I K A Λ A P ή γ α ς Φ ε ρ α ί ο ς 1 ΕΥΡΩ Ως χαμένη ευκαιρία για την κατάκτηση του τίτλου είδαν το 0-0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. 1 / ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ 01-CMYK 7/11/13 12:07 AM Page 1 ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ OK! ΤΟΝ ΠΙΟ ΠΛΗΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ! O Π O I O Σ E Λ E Y Θ E P A Σ Y Λ Λ O Γ A T A I Σ Y Λ Λ O Γ A T A I K A Λ A

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006. (Αρ. Φακ. 23.02.060.2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΟΝ ΑΔΩΡΟΝ. η νομική αρωγή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΕ ΣΤΗΝ Τ/Κ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΩΡΟΝ ΑΔΩΡΟΝ. η νομική αρωγή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΕ ΣΤΗΝ Τ/Κ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20486 - ΤΙΜΗ 1.00 ETOΣ 60ό www.haravgi.com.cy ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗ Ματίας Πέρεζ, ο εκλεκτός του Καϊάφα για το αριστερό άκρο ΣΕΛ. 17 Πώληση δανείων

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερες φορές δημιουργούν προβλήματα. Και είναι προς τιμήν της Κυβέρνησης η οποία υλοποιώντας τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις, έφερε αυτό το

περισσότερες φορές δημιουργούν προβλήματα. Και είναι προς τιμήν της Κυβέρνησης η οποία υλοποιώντας τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις, έφερε αυτό το ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώμα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση. Εισερχόμεθα τώρα στη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 4. 6. 2 0 1 4 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 3 0 7 0 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ

Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 4. 6. 2 0 1 4 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 3 0 7 0 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ! Ξεσπάθωσε η αναπληρωτής διευθύντρια των φυλακών Ελένη Βατυλιώτη και μίλησε για την ανάγκη νέας νομοθεσίας. }7 ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Την προσπάθειά της στο Μουντιάλ αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείου Παιδείας. Αυτή δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ, τροπολογία, αλλά είναι μίνι

Υπουργείου Παιδείας. Αυτή δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ, τροπολογία, αλλά είναι μίνι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ξεκινώ, λοιπόν, με την τροπολογία 1029 του Υπουργείου Παιδείας. Αυτή δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ, τροπολογία, αλλά είναι μίνι νομοσχέδιο. Και το λέω αυτό, γιατί σε ένα άρθρο με τρεις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήστε την επιρροή σας

Ασκήστε την επιρροή σας ΤΟΥΤΗ ΔΙΨΑ ΔΕ ΣΒΗΝΕΙ, ΤΟΥΤΗ Η ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ, ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΟΣ 58ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19941 ΤΙΜΗ 1.00 ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. ETOΣ 60ό www.haravgi.com.cy. Μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό και στο συνταξιοδοτικό. Τα μέτρα κοστολογούνται περί τα 12 δις ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. ETOΣ 60ό www.haravgi.com.cy. Μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό και στο συνταξιοδοτικό. Τα μέτρα κοστολογούνται περί τα 12 δις ευρώ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20515 - ΤΙΜΗ 1.00 ETOΣ 60ό www.haravgi.com.cy ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Ομόνοια κέρδισε την Ντιναμό Μπατούμι και πήρε την πρόκριση ΣΕΛ. 17 Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 1. 8. 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 7 9 1 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ

Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 1. 8. 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 7 9 1 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ Σ Η Μ Ε ΡΑ Α Υ Ρ Ι Ο www.alithia.com.cy TOY ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗ Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 1. 8. 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 7 9 1 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΚΥΠΡ.

Διαβάστε περισσότερα

2003-2012 ο αγώνας του ΕΛ.Α-ΖΩ για Ακτινοθεραπευτικά στα Κρατικά Νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού

2003-2012 ο αγώνας του ΕΛ.Α-ΖΩ για Ακτινοθεραπευτικά στα Κρατικά Νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού Μάρτιος 2012 τεύχος 4ον Διατίθεται δωρεάν ISSN 1986-3888 Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Συγγενών, Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίζω, Αγωνίζομαι-Ζω ΕΛ.Α-ΖΩ (Αρ. Εγγραφής 2877) Ελπίζω Αγωνίζομαι Ζω Ξεπεράστηκαν τα

Διαβάστε περισσότερα

F Εισαγωγικά.σελ 1. F Προτάσεις στην 67 Γ.Σ.σελ. 2. F Τοποθετήσεις στην 67 η Γ.Σ..σελ. 3. F Γράμμα από την Γερμανία σελ.23. F Ο κουμπαράς. σελ.

F Εισαγωγικά.σελ 1. F Προτάσεις στην 67 Γ.Σ.σελ. 2. F Τοποθετήσεις στην 67 η Γ.Σ..σελ. 3. F Γράμμα από την Γερμανία σελ.23. F Ο κουμπαράς. σελ. Σεπτέμβριος 1998 Η πραγματοποίηση της 67 ης Γ.Σ. της Ομοσπονδίας μας στις 23 25 Ιουνίου δεν έφερε το καινούριο που έχει ανάγκη το συνδικαλιστικό μας κίνημα. Το γνώριμο σκηνικό των τελευταίων Γ.Σ. επαναλήφτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Σκιές και τριγμοί στον Eνδιάμεσο

Σκιές και τριγμοί στον Eνδιάμεσο ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Λίγες ώρες πριν το πρώτο μάθημα Στα θρανία 9.633 υποψήφιοι από αύριο Παρασκευή, με πρώτο μάθημα τα Νέα Ελληνικά. }10 ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΦΤΗΚΕ ΠΡΑΣΙΝΟ Eνα γκολ του Aλβες αποδείχθηκε αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

Όταν επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια

Όταν επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια 02-SPOT 21/09/2013 6:07? Μ Page 2 2 ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΣΚΕΥΩΡΙΕΣ Ο σκύλος, ο γάτος και τα ποντίκια ΤΗΣ ΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ stavrousk@simerini.com Όταν επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια οι σχέσεις του τέως Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Υπό τον τίτλο «Για να ασχοληθεί με τα θέματα

Υπό τον τίτλο «Για να ασχοληθεί με τα θέματα 002 07/09/2012 6:49 ΜΜ Page 2 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ «Ανεξάρτητη» υποψηφιότητα ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ploutarchoug@simerini.com Από τα όσα ανέφερε κατά τη χθεσινή εξαγγελία της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΟΣ 59ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20313 ΤΙΜΗ 1.00 ΑΝΟΙΓΕΙ ΞΑΝΑ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο OLAF

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΟΣ 59ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20313 ΤΙΜΗ 1.00 ΑΝΟΙΓΕΙ ΞΑΝΑ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο OLAF ΤΟΥΤΗ Η ΔΙΨΑ ΔΕ ΣΒΗΝΕΙ, ΤΟΥΤΗ Η ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ, ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΟΣ 59ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20313 ΤΙΜΗ 1.00 Να αποχωρήσει το Μπαρμπαρός Τα κόμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, 14 και 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 - Έναρξη Τακτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Τ Η 1 0. 4. 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 6 7 2 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ

Τ Ρ Ι Τ Η 1 0. 4. 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 6 7 2 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ Αποφυλακίστηκε ο... διευθυντής των φυλακών O κ. Μιχάλης Χατζηδημητρίου εξέτισε ποινή δυο μηνών. Είχε κριθεί ένοχος σε πέντε κατηγορίες για την απόδραση Κίτα. }8 ΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΑ Στην ΑΕΛ παρουσιάζονται αποφασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ. O υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης. Παρενέργειες από την κρίση στην Κριμαία

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ. O υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης. Παρενέργειες από την κρίση στην Κριμαία Ψάχνει χορηγούς για να μείνει «Eλληνας» Εντατικές προσπάθειες για να αγωνιστεί ο Ευτύχιος με τη σημαία της Κύπρου. }8 «ΝΑΙ» ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Eγινε το αναμενόμενο στη χθεσινοβραδινή γενική συνέλευση της Ανόρθωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Τράπεζα και Βρετανοί αρχίζουν βαθιές τομές στο κράτος

Παγκόσμια Τράπεζα και Βρετανοί αρχίζουν βαθιές τομές στο κράτος 01-KATHI 4-8_KATHI 8/3/13 12:33 AM Page 1 ΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ 1,50 ΕΚΔΟΣΗ 2,90 ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕAUTIFUL PEOPLE ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & Ζάχαρη & Αλεύρι ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟ DVD Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα