Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου"

Transcript

1 Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το προφίλ του Τμήματος και των Αποφοίτων σε 10 Ερωτήσεις 1. Τί είδους Μηχανικός είναι ο Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης (ΜΟΔ); Στη σημερινή οικονομία, ο σχεδιασμός, η παραγωγή, και η λειτουργία των υλικών και άυλων προϊόντων και συστημάτων απαιτεί μια ριζικά νέα αντίληψη για πλευρές της επιστήμης του μηχανικού. Ο Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης, εκπαιδεύεται και αποκτά τον απαραίτητο συνδυασμό τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών γνώσεων ώστε να υλοποιεί και να συντονίζει επιτυχώς το σύνολο ενός πολύπλευρου συστήματος, έργου, προϊόντος ή υπηρεσίας. Χρησιμοποιεί μεθόδους μηχανικού για να διαχειριστεί πολύπλοκα προβλήματα από τους χώρους της τεχνολογίας, της οικονομίας και της διοίκησης. Ο ΜΟΔ αποκτά από τα πρώτα κιόλας χρόνια των σπουδών του εκείνες τις διεπιστημονικές δεξιότητες ώστε αφενός να κατανοεί την τεχνολογία ως μηχανικός και αφετέρου να είναι καλύτερα προετοιμασμένος στο να διαχειριστεί τη τεχνολογία σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ενδεικτικοί τομείς δραστηριοποίησης του ΜΟΔ: εφαρμογές των ποσοτικών μεθόδων στη χρηματοοικονομική, διοίκηση έργων και λειτουργιών, διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείριση κινδύνων, εφαρμογές της πληροφορικής στη διοίκηση επιχειρήσεων, κοστολόγηση, αξιολόγηση επενδύσεων, εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών. 2. Υπάρχει ανάλογη διεθνής εμπειρία σε σπουδές Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης; Η ζήτηση για ΜΟΔ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνεχή αύξηση του μεριδίου του τομέα των υπηρεσιών στην οικονομία. Η τάση αυτή επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο προφίλ και στην εκπαίδευση των μηχανικών. Ήδη από τη δεκαετία του 1970 παρατηρούμε μία αλματώδη ανάπτυξη των τμημάτων ΜΟΔ. Ενδεικτικά, στη Γερμανία λειτουργούν σήμερα 27 τμήματα οικονομολόγων μηχανικών (wirtschaftsingenieure) τα οποία εδρεύουν στα γνωστότερα Πολυτεχνεία της χώρας. Στις Η.Π.Α. έχουν ιδρυθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες πάνω από 20 πολυτεχνικά τμήματα ή προγράμματα προπτυχιακών σπουδών στη Μηχανική της Διοίκησης, στη Διαχείριση Τεχνολογίας, και στη Χρηματοοικονομική Μηχανική. Αρκετά από αυτά ανήκουν σε παγκοσμίου φήμης ιδρύματα (Stanford, Princeton, Columbia, κλπ). Ιδιαίτερης εκτίμησης σε παγκόσμιο επίπεδο χαίρουν και τα τμήματα ΜΟΔ των δύο σημαντικότερων Ολλανδικών Πολυτεχνείων (Delft, Eindhoven).

2 3. Υπάρχει ανάγκη για Μηχανικούς Οικονομίας και Διοίκησης στην ελληνική οικονομία; Το προφίλ του ΜΟΔ ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, η οποία έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών. Η ανάγκη της ελληνικής οικονομίας για την ειδικότητα του ΜΟΔ προκύπτει κι από τις έρευνες για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των ελληνικών πολυτεχνικών σχολών. Ενδεικτικά, στην «Ερευνα για την Ένταξη στην Αγορά Εργασίας και την Επαγγελματική Εξέλιξη των Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ» (ΕΜΠ, 2007) αναφέρεται ότι το 34% των μεταλλειολόγων, το 38% των μηχανολόγων και το 50% των χημικών μηχανικών απασχολείται σε οικονομοτεχνικές και διοικητικές αρμοδιότητες. 4. Με τα επαγγελματικά δικαιώματα τι γίνεται; Υπάρχει πρόοδος στις διεκδικήσεις; Σε όλο τον κόσμο το επάγγελμα του ΜΟΔ, όπως κι αυτό του μηχανικού πληροφορικής, είναι ανοικτό. Το αντικείμενο της δουλειάς είναι τέτοιο που δεν μπαίνει θέμα αποκλειστικού δικαιώματος υπογραφών. Ένα λάθος του ΜΟΔ μπορεί να έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την επιχείρηση ή τον οργανισμό που τον απασχολεί, όχι όμως και για τη δημόσια υγεία κι ασφάλεια. Σε αυτό το θέμα ο ΜΟΔ διαφοροποιείται από τους παραδοσιακούς μηχανικούς (πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, κλπ). Το Τμήμα διεκδικεί οι απόφοιτοί του να ενταχθούν στο ΤΕΕ, όχι για να αποκτήσουν κάποια αποκλειστικά δικαιώματα υπογραφών εις βάρος εντεταγμένων ειδικοτήτων, αλλά γιατί η φιλοσοφία και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του το κατατάσσει de facto στην ευρύτερη οικογένεια της εκπαίδευσης μηχανικών. 5. Και πώς μπορεί ο Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης να ανταγωνιστεί παραδοσιακές ειδικότητες μηχανικών; Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ΜΟΔ δεν ανταγωνίζονται άλλες ειδικότητες μηχανικού. Οι παραδοσιακοί μηχανικοί για να αποκτήσουν σχετικές με τους ΜΟΔ δεξιότητες που απαιτεί η αγορά αποκτούν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων (π.χ. ΜΒΑ) καταβάλλοντας πολλές φορές υπέρογκα ποσά για δίδακτρα. Επιπλέον, τα περισσότερα από τα παραπάνω μεταπτυχιακά προγράμματα δεν έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι μηχανικοί (π.χ. ευχέρεια στις ποσοτικές μεθόδους) με την οικονομία και τη διοίκηση. Ο ΜΟΔ, μέσα από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, αποκτά από νωρίς το διεπιστημονικό προφίλ και τις οικονομικές και διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένος σε

3 σχέση με άλλες ειδικότητες μηχανικών για να εργαστεί στις διεπιφάνειες μεταξύ τεχνολογίας και διοίκησης. 6. Σε τι διαφέρουν οι σπουδές ΜΟΔ από αυτές των άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων Οικονομίας και Διοίκησης; Χρηματοοικονομική ανάλυση, διοίκηση και οικονομικές αξιολογήσεις μπορεί να κάνει κι ένας απόφοιτος τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ένας οικονομολόγος, κοκ... Οι περισσότερες ανταγωνιστικές με τον ΜΟΔ πανεπιστημιακές ειδικότητες, εστιάζουν στην κατανόηση θεωρητικών εννοιών γύρω από την οικονομία τη διοίκηση και τα χρηματοοικονομικά. Ο μηχανικός, όπως όλοι οι μηχανικοί 5-ετούς φοίτησης, είναι εξαρχής εφοδιασμένος με το σύνηθες ισχυρό υπόβαθρο μαθηματικών-πιθανοτήτων-στατιστικής, επιχειρησιακής έρευνας (11 μαθήματα), ηλεκτρονικών υπολογιστών (τουλάχιστον 9 μαθήματα) και βασικών γνώσεων μηχανικού (8 ως 12 μαθήματα). Είναι επίσης πάντοτε προσανατολισμένος πρωτίστως στο πρόβλημα (problem-solving approach) γιατί εκπαιδεύεται με τον τρόπο αυτό, τόσο στα μαθήματα που διδάσκεται κατά τις σπουδές του, όσο και στην διπλωματική του εργασία που αντιστοιχεί στο πρώτο δείγμα γραφής του πριν την ανακήρυξή του σε διπλωματούχο. Έτσι ο ΜΟΔ, έχει άνεση με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων (μαθηματική μοντελοποίηση) και υπολογιστικών τεχνικών (προγραμματισμός Η/Υ, σχεδίαση-υλοποίηση- χρήση αλγορίθμων), πάντα όμως όλα αυτά με σκοπό την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται συχνά στην αγορά ως το καταλληλότερο στέλεχος για την αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων. 7. Μετά το ΤΜΟΔ τι; Πού συνεχίζουν τις σπουδές τους και πού απασχολούνται οι απόφοιτοί του; Μεταπτυχιακές σπουδές: Ένα σημαντικό ποσοστό των αποφοίτων συνεχίζει σε μεταπτυχιακές σπουδές. Οι περισσότεροι απόφοιτοι έγιναν δεκτοί και παρακολούθησαν επιτυχώς μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε κεντρικά πανεπιστήμια της Ελλάδας (ΕΜΠ, ΟΠΑ) και σε φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού (LSE, Imperial, Warwick, Delft, κ.α.). Απασχόληση: Σύμφωνα με την απογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα στο τέλος του 2011, το ποσοστό ανεργίας για τους αποφοίτους των ετών ήταν μόλις 13,2%. Το 96% των εργαζόμενων αποφοίτων βρήκε απασχόληση σε λιγότερο από 12 μήνες και το 51% σε λιγότερο από 2 μήνες. Ο μέσος όρος των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους ήταν ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων (90%) απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και σε τομείς αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν άμεσα στο αντικείμενο σπουδών του Τμήματος,

4 όπως χρηματοοικονομική διαχείριση, εφοδιαστική αλυσίδα, διαχείριση προμηθειών, διοίκηση έργων και λειτουργιών, εφαρμογές της πληροφορικής στη διοίκηση, κοκ. 8. Καλά όλα αυτά, αλλά το τμήμα βρίσκεται στην ακριτική περιφέρεια του Β. Αιγαίου. Η απόσταση από το κέντρο (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) δεν δημιουργεί πρόβλημα για τη διασύνδεση του τμήματος με την αγορά εργασίας; Η σύγχρονη αγορά εργασίας είναι παγκοσμιοποιημένη και η ροή πληροφοριών για τον συμψηφισμό της προσφοράς και ζήτησης είναι, ιδίως για ειδικότητες αιχμής, ηλεκτρονικά διασυνδεδεμένη. Σε κάθε περίπτωση, η αγορά εργασίας για τους ΜΟΔ δεν οριοθετείται τοπικά αλλά εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα ή και στο εξωτερικό. Άλλωστε, ο προσανατολισμός των Καθηγητών του ΤΜΟΔ προς τη διεθνή έρευνα και ο θεσμός της πρακτικής άσκησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο προετοιμάζει τους αποφοίτους του για να μπορούν να εργαστούν σε ιδιαίτερα απαιτητικά διεθνοποιημένα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα εργασίας. Ο Μηχανικός Οικονομίας Διοίκησης που θα σπουδάσει στο ΤΜΟΔ θα είναι ένας επαγγελματίας πολίτης του κόσμου. 9. Η ζωή στη Χίο πώς είναι; Υπάρχουν υποδομές στο Πανεπιστήμιο για τη σίτιση και στέγαση των φοιτητών; Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της φοιτητικής ζωής στη Χίο είναι ότι, λόγω του σχετικά μικρού πληθυσμού, οι σχέσεις των φοιτητών τόσο μεταξύ τους όσο και με τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας χαρακτηρίζονται από αμεσότητα. Ο φοιτητής μπορεί κάθε στιγμή να συναντήσει τους καθηγητές του για να συζητήσει μαζί τους οποιοδήποτε πρόβλημα τον απασχολεί. Επίσης, οι φοιτητικοί σύλλογοι είναι άριστα οργανωμένοι και δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, οι φοιτητές έχουν ιδρύσει αθλητικές ομάδες και συμμετέχουν με επιτυχία στα τοπικά πρωταθλήματα. Aξίζει να αναφερθούν επίσης σημαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες, όπως η θεατρική ομάδα, καθώς και η δημιουργία χορευτικής ομάδας. Αναφορικά με τη στέγαση των φοιτητών, στη Χίο λειτουργούν σύγχρονες φοιτητικές κατοικίες δυναμικότητας 180 δωματίων. Κάθε δωμάτιο διαθέτει ατομικό λουτρό, πλήρη επίπλωση, τηλεφωνική σύνδεση και δυνατότητα ενσύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Τέλος, η φοιτητική λέσχη διαθέτει γεύματα στους φοιτητές δωρεάν.

5 10. Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για το Τμήμα, να μιλήσω με τους ίδιους τους φοιτητές και τους αποφοίτους; Αν έχετε απορίες από τα παραπάνω ή θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο για το Τμήμα μπορείτα να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία ( , , ) για να σας φέρει σε επαφή με αρμόδιους καθηγητές του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες για το ΤΜΟΔ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος: Πληροφορίες για τον φοιτητικό σύλλογο του ΤΜΟΔ φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα: Η ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου είναι και είναι πάντα στη διάθεση των υποψηφίων φοιτητών για απορίες και συμβουλές. Επιπλέον, ο σύλλογος των αποφοίτων του Τμήματος (Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης- ΠΑΣΔΙΜΟΔ) είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Η επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΣΔΙΜΟΔ βρίσκεται στη διεύθυνση ενώ διαθέτει και τη δική του επίσημη σελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/pages/πανελλήνιος-σύλλογος-διπλωματούχων- Μηχανικών-Οικονομίας-και-Διοίκησης/

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Σχολή Ο συνδυασμός της θεωρίας της Διοικητικής επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

Τα Logistics & η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στα Προγράμματα Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ & ATEI Ι. Τσικής 1, Χ. Παπαποστόλου 2, Α.

Τα Logistics & η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στα Προγράμματα Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ & ATEI Ι. Τσικής 1, Χ. Παπαποστόλου 2, Α. Τα Logistics & η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στα Προγράμματα Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ & ATEI Ι. Τσικής 1, Χ. Παπαποστόλου 2, Α. Κονδύλη 3 Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος 2006. Κυρία, Κύριε,

Μαρούσι, Απρίλιος 2006. Κυρία, Κύριε, Μαρούσι, Απρίλιος 2006 Κυρία, Κύριε, Με την εμπειρία 26 χρόνων στη διοργάνωση Ημερίδων ενημέρωσης των μαθητών και γονέων για τις σχολές, το αντικείμενο σπουδών και τη σχέση με την αγορά εργασίας, αποτολμώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 και

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2010 Θέμα:Πρόταση Ίδρυσης Νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος Διαιτολογίας και Επιστήμης του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή Χαιρετισμός 6-7 Σημαντικοί Σταθμοί στην ιστορία του Ιδρύματος 8-11 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 12 Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα