Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ."

Transcript

1 Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1

2 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα Διπλωματούχων Ναυπηγών & Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών [Ν=303] Συλλογή στοιχείων : Σχεδιασμός και ανάλυση : TNS ICAP A.E. VENTRIS ΕΠΕ Ημερομηνίες συλλογής : 19/11/07 22/11/07 Μεθοδολογία : Γεωγραφική κάλυψη : Δείγμα : Τηλεφωνική έρευνα με χρήση CATI (Computer Aided Telephone Interviews). Πανελλαδική 303 Διπλωματούχοι Ναυπηγοί & Ναυπηγοί - Μηχανολόγοι Μηχανικοί, τακτικά μέλη του ΤΕΕ, που απέκτησαν άδεια άσκησης επαγγέλματος από το 1971 μέχρι το Ο σχεδιασμός του δείγματος βασίστηκε σε ανάλυση των στοιχείων του Μητρώου του ΤΕΕ. Τηρήθηκαν ποσοστώσεις (quotas) ως προς (α) την γεωγραφική περιφέρεια και (β) το έτος απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος. Το δείγμα επελέγη με την μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας από το Μητρώο του ΤΕΕ. 2

3 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα Διπλωματούχων Ναυπηγών & Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών [Ν=303] Ανάλυση : Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας απεικονίζονται σε σύγκριση με τα ερευνητικά αποτελέσματα της έρευνας σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου των διπλωματούχων μηχανικών που πραγματοποίησε το ΤΕΕ στα τέλη του Σημειώνεται ότι παρότι πρόκειται για δύο ανεξάρτητες ερευνητικές διαδικασίες, τα δεδομένα εκτιμάται ότι παρουσιάζουν ικανό βαθμό συγκρισιμότητας δεδομένου ότι : > χρησιμοποιήθηκε η ίδια ερευνητική μεθοδολογία (ποσοτική τηλεφωνική) > η συλλογή των δεδομένων (TNS ICAP), καθώς και η ανάλυση (VENTRIS) πραγματοποιήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις από την ίδια εταιρεία > χρησιμοποιήθηκε το ίδιο αρχείο ως δειγματοληπτικό πλαίσιο (Μητρώο ΤΕΕ ). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν κατά την ερμηνεία η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο ερευνών, καθώς μεσολάβησε διάστημα περίπου δέκα μηνών. Λόγω της σχετικής ομοιογένειας του υπό διερεύνηση πληθυσμού, ικανή βάση ανάλυσης θεωρείται μέγεθος δείγματος 60 ατόμων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες αναλύεται δείγμα 50 έως 59 ατόμων σημειώνεται στα σχετικά γραφήματα ότι η ανάλυση είναι εντελώς ενδεικτική. 3

4 Περιεχόμενα Έκθεση Αποτελεσμάτων α. Βασικά επαγγελματικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά [7] Έτος απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος [8] Φύλο [10] Ηλικία [13] Τόπος κατοικίας [15] Γονείς μηχανικοί [16] β. Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά [18] β1. Προπτυχιακές σπουδές [19] Έτος πρώτου πτυχίου [20] Εκπαιδευτικό ίδρυμα πρώτου πτυχίου [21] Χώρα εξωτερικού [23] β2. Μεταπτυχιακές σπουδές [24] Μεταπτυχιακές σπουδές [25] Θέμα/αντικείμενο μεταπτυχιακού διπλώματος [27] Χώρα μεταπτυχιακών σπουδών [28] Ξένες γλώσσες [30] Χρήση Η/Υ στηνεργασία[31] 4

5 Περιεχόμενα Έκθεση Αποτελεσμάτων γ. Δομή απασχόλησης [32] γ1. Επαγγελματική κατάσταση [33] Επαγγελματική κατάσταση [34] Διάστημα χωρίς εργασία από την απόκτηση άδειας [35] Ποσοστό ανεργίας [36] γ2. Κύρια απασχόληση [37] Τύπος απασχόλησης [38] Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας [40] Αριθμός απασχολούμενων και θέση στην επιχείρηση [41] Αντικείμενο εργασίας σε σχέση με ειδικότητα [42] Απαιτούμενο επίπεδο σπουδών [44] γ3. Δεύτερη απασχόληση [46] γ4. Ώρες εργασίας [49] γ5. Εισόδημα [53] 5

6 Περιεχόμενα Έκθεση Αποτελεσμάτων δ. Αντιλήψεις και Στάσεις [57] δ1. Ικανοποίηση από εργασία [58] Συνολική ικανοποίηση [59] δ2. Σπουδές και αγορά εργασίας [60] Σπουδές [61] Βαθμός προετοιμασίας από τις σπουδές για την αγορά εργασίας [63] Επιπλέον γνώσεις αναγκαίες για την αγορά εργασίας [64] δ3. Επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση [66] Επαγγελματική κατάρτιση [67] Τομείς επαγγελματικής κατάρτισης [68] δ4. Επαγγελματικός ανταγωνισμός [69] Ομάδες επαγγελματικού ανταγωνισμού [70] Επαγγελματικός ανταγωνισμός με άλλη ειδικότητα μηχανικών [71] δ5. Επαγγελματικά προβλήματα [72] Κύρια επαγγελματικά προβλήματα [73] Τομείς στους οποίους πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες των συλλογικών φορέων [74] δ6. Ενημέρωση για επαγγελματικά θέματα [75] ε. Συμπεράσματα [77] 6

7 α. Βασικά επαγγελματικά & δημογραφικά χαρακτηριστικά 7

8 Έτος απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 8

9 Μέσο έτος απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Ανάλυση ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα πρώτου πτυχίου ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Σύνολο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη Σχολή στο εξωτερικό 9

10 Φύλο Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 87,8 ΑΝΔΡΕΣ 71,8 12,2 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 28,2 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 10

11 Φύλο Ανάλυση ανά έτος απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] ΓΥΝΑΙΚΕΣ AΝΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

12 Φύλο Ανάλυση ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] ΓΥΝΑΙΚΕΣ AΝΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη Σχολή στο εξωτερικό 12

13 Ηλικία Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ 9,9 19, ΕΤΩΝ 30,0 32, ΕΤΩΝ 27,7 26,3 50+ ΕΤΩΝ 21,4 32,3 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] Μέση ηλικία: 44,1 ετών Μέση ηλικία: 40,8 ετών 13

14 Ηλικία Μέσος όρος σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] ΣΥΝΟΛΟ Μέση Ηλικία 44,1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ (ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ή ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (*) (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 14

15 Τόπος κατοικίας Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 85.8 Αττική Θεσσαλονίκη Λοιπές περιοχές 32.7 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 15

16 Γονείς Μηχανικοί «Ήταν κάποιος από τους γονείς σας μηχανικός;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.2 NAI OXI ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ 0.9 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 16

17 Γονείς Μηχανικοί «Ήταν κάποιος από τους γονείς σας μηχανικός;» Ανάλυση σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Ναι/Καιοιδύο ΣΥΝΟΛΟ 12, ,6 ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ,2 19, ,2 Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς ΘΕΣΗ ΣΤΟ προσωπικό) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 13,5 14,9 Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα (*) 3,5 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 17

18 β. Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά 18

19 β1. Προπτυχιακές σπουδές 19

20 Έτος πρώτου πτυχίου «Ποιο έτος πήρατε το πρώτο σας πτυχίο;» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303]

21 Εκπαιδευτικό ίδρυμα πρώτου πτυχίου «Απόποιοεκπαιδευτικόίδρυμαπήρατετοπρώτοσαςπτυχίο;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 34,9 73,3 Άλλη Ανώτατη Σχολή στο εσωτερικό 40,5 Ανώτατη Σχολή στο εξωτερικό 26,7 24,7 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 21

22 Εκπαιδευτικό ίδρυμα πρώτου πτυχίου «Απόποιοεκπαιδευτικόίδρυμαπήρατετοπρώτοσαςπτυχίο;» Ανάλυση ανά έτος πρώτου πτυχίου και είδος απασχόλησης ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη Σχολή στο εξωτερικό ΣΥΝΟΛΟ 73,3 26,7 ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ,9 37, ,9 37, ,9 18, ,5 11,5 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) 60,9 39,1 Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 77,7 22,3 Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα (*) 78,9 21,1 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 22

23 Χώρα του εξωτερικού όπου έκαναν προπτυχιακές σπουδές «Σε ποια χώρα του εξωτερικού πήρατε το πρώτο σας πτυχίο;» ΟΣΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ [Ν=81] Ιταλία 43.2 Μεγάλη Βρετανία 29.6 ΗΠΑ 9.9 Γερμανία 4.9 Αυστρία 2.5 Ρουμανία 2.5 Γαλλία 1.2 Άλλη χώρα

24 β2. Μεταπτυχιακές σπουδές 24

25 Μεταπτυχιακές σπουδές «Μετά την ολοκλήρωση των βασικών σας σπουδών, προχωρήσατε στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.6 Ναι Όχι 62.8 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 25

26 Μεταπτυχιακές σπουδές «Μετά την ολοκλήρωση των βασικών σας σπουδών, προχωρήσατε στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος;» Ανάλυση σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] ΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη Σχολή στο εξωτερικό

27 Θέμα/αντικείμενο μεταπτυχιακού διπλώματος Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Της ειδικότητας των σπουδών Οικονομία και Διοίκηση Άλλης ειδικότητας μηχανικού Συνδυασμός περισσοτέρων ειδικοτήτων μηχανικών Άλλο Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=108] Σύνολο δ.μ. [Ν=892] 27

28 Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Στην Ελλάδα Στο Εξωτερικό Και στα δύο Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=108] Σύνολο δ.μ. [Ν=892] 28

29 Χώρα του εξωτερικού όπου έκαναν μεταπτυχιακές σπουδές ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=69] Όσοι έκαναν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων Μεγάλη Βρετανία 63.8 ΗΠΑ 18.8 Ιταλία 5.8 Γερμανία 2.9 Ελβετία 2.9 Γαλλία 1.4 Βουλγαρία 1.4 Άλλη χώρα

30 Ξένες γλώσσες «Ποια ή ποιες γλώσσες γράφετε και μιλάτε πολύ καλά ή άριστα;» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων Αγγλική 92.7 Γαλλική 14.5 Ιταλική 13.5 Γερμανική 13.2 Ισπανική 2.3 Άλλη γλώσσα 1.3 Καμία

31 Χρήση Η/Υ στηνεργασία «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε Η/Υ στηνεργασίασας;» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Κάθε μέρα 95.0 Κάθε εβδομάδα 2.0 Σπανιότερα 0.3 Ποτέ 2.6 «Για ποιον/ποιους από τους λόγους που θα σας διαβάσω χρησιμοποιείτε Η/Υ;» Όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ στην εργασία τους [Ν=295] Γενική χρήση Internet Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτοματισμός γραφείου (word, excel, access) Ειδικές εφαρμογές - εξειδικευμένο λογισμικό Ψυχαγωγία 36.6 Άλλο

32 γ. Δομή απασχόλησης 32

33 γ1. Επαγγελματική κατάσταση 33

34 Επαγγελματική κατάσταση «Τι περιγράφει καλύτερα την επαγγελματική σας κατάσταση σήμερα;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 96.4 Εργάζομαι Είμαι άνεργος 4.5 Δεν απασχολούμαι προσωρινά (προσωπικοί λόγοι, στρατιωτική θητεία, εγκυμοσύνη...) Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 34

35 Συνολικό διάστημα χωρίς εργασία από την απόκτηση άδειας «Από την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος μέχρι και σήμερα, ποιο είναι συνολικά το χρονικό διάστημα που έχετε βρεθεί χωρίς εργασία για λόγους ανεξάρτητους από την θέλησή σας, δηλαδή αναζητούσατε εργασία και δεν βρίσκατε (σε μήνες);» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Έως 6 μήνες μήνες μήνες μήνες 4.3 Δεν έχω βρεθεί ποτέ χωρίς εργασία

36 Ποσοστό Ανεργίας σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 1, ,6 ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ,0 1, ,6 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 0,9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ανώτατη Σχολή στο εξωτερικό 2,5 36

37 γ2. Κύρια απασχόληση 37

38 Τύπος απασχόλησης Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Ελεύθερος επαγγελματίας με προσωπικό Ελεύθερος επαγγελματίας χωρίς προσωπικό - αυτοαπασχολούμενος 13,0 15,1 16,8 32,1 Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα 16,3 44,5 Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα Εξαρτημένη σχέση εργασίας με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (οιονεί μισθωτός) Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 3,8 1,7 2,4 6,6 6,5 7,9 1,0 2,3 Δημόσια Υπηρεσία που απασχολούνται [Ν=57*] Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο τομέα Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 31,6 Μόνιμος δημόσιος υπάλληλος 12,0 18,1 Σε άλλη Δημόσια Υπηρεσία 68,4 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=292] Σύνολο δ.μ. [Ν=2225] (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 38

39 Τύπος απασχόλησης Ανάλυση ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=292] Όσοι εργάζονται Ελεύθερος επαγγελματίας με προσωπικό 13,0 11,3 17,7 Ελεύθερος επαγγελματίας χωρίς προσωπικό - αυτοαπασχολούμενος 16,8 13,6 25,3 Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα 39,2 44,5 46,5 Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα 3,8 4,2 2,5 Εξαρτημένη σχέση εργασίας με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (οιονεί μισθωτός) Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 2,4 3,3 0,0 6,5 6,1 7,6 1,0 0,9 1,3 ΣΥΝΟΛΟ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (N=213) Ανώτατη σχολή στο εξωτερικό (N=79) Μόνιμος δημόσιος υπάλληλος 6,3 12,0 14,1 39

40 Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=292] Όσοι εργάζονται Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών κάθε είδους Μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων Υδάτινες μεταφορές. Ναυτιλία. Νηογνώμονες Κατασκευές - Δημόσια έργα Εμπορία εξοπλισμού πλοίων ή άλλων συναφών με το ναυτιλιακό τομέα ειδών Πραγματογνωμοσύνες Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Λοιπές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα Λοιπές υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άλλο αντικείμενο. Άλλος κλάδος της βιομηχανίας Επικοινωνίες, Πληροφορική Εμπορία άλλων ειδών μη συναφών με το ναυτιλιακό τομέα Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, νερό Τράπεζες, ασφάλειες Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γενική, Τεχνική, Επαγγελματική) ή Άλλη Εκπαίδευση (για ενηλίκους, Άλλο (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 1,0 0,7 0,7 3,1 2,4 2,4 2,1 5,1 4,8 4,8 4,5 4,5 6,5 8,9 11,0 13,0 15,4 17,1 Η ναυπήγηση των πλοίων/σκαφών στην εταιρεία που εργάζεστε γίνεται... [Ν=50*] Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων Στην Ελλάδα Στο εξωτερικό 46,0 68,0 40

41 Αριθμός απασχολούμενων και Θέση στην επιχείρηση «Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στην επιχείρηση όπου εργάζεστε;» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=186] Όσοι εργάζονται ως εργοδότες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα Έως 5 απασχολούμενοι απασχολούμενοι απασχολούμενοι απασχολούμενοι απασχολούμενοι 20.4 Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ 2.7 «Στην επιχείρηση / τον οργανισμό στον οποίο εργάζεστε, ποια είναι η θέση σας;» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=243] Όσοι εργάζονται ως εργοδότες ή μισθωτοί Προϊστάμενος ή ισοδύναμο 24.7 Μηχανικός παραγωγής ή ισοδύναμο 23.5 Διευθυντής, υποδιευθυντής ή ισοδύναμο Διευθύνων σύμβουλος, γενικός διευθυντής ή ισοδύναμο Υπάλληλος Εκπαιδευτικός/ καθηγητής (καθηγητής, καθηγητής πανεπιστημίου Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ

42 Αντικείμενο εργασίας σε σχέση με ειδικότητα «Ποιο είναι κατά κύριο λόγο το αντικείμενο της σημερινής σας εργασίας, σε σχέση με το δίπλωμα σπουδών σας;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Της ειδικότητας των σπουδών Συνδυασμός περισσοτέρων ειδικοτήτων μηχανικών Άλλης ειδικότητας μηχανικού Οικονομία και Διοίκηση Άλλο Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=292] Σύνολο δ.μ. [Ν=2225] 42

43 Αντικείμενο εργασίας σε σχέση με ειδικότητα «Ποιο είναι κατά κύριο λόγο το αντικείμενο της σημερινής σας εργασίας, σε σχέση με το δίπλωμα σπουδών σας;» Ανάλυση σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=292) Όσοι εργάζονται «της ειδικότητας των σπουδών» ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα

44 Απαιτούμενο επίπεδο σπουδών για το αντικείμενο εργασίας «Θεωρείτε ότι για το βασικό αντικείμενο εργασίας σας απαιτείται επίπεδο σπουδών» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Διπλωματούχου μηχανικού 53,1 63,6 Αποφοίτου ΑΕΙ 28,6 40,4 Αποφοίτου ΤΕΙ 4,1 5,1 Αποφοίτου ΙΕΚ 0,7 1,2 Ναυπηγοί μηχανικοί: 6,5 Σύνολο δ.μ.: 7,8 Χαμηλότερο επίπεδο σπουδών Άλλο 1,7 1,5 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=292] Σύνολο δ.μ. [Ν=2225] 44

45 Απαιτούμενο επίπεδο σπουδών για το αντικείμενο εργασίας Ανάλυση σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=292) Όσοι εργάζονται «αποφοίτου ΤΕΙ/ΙΕΚ» ΣΥΝΟΛΟ 4, ,9 ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ,1 5, ,3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη σχολή στο εξωτερικό 4,2 6,3 Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) 6,8 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 3,4 Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα (*) 5,3 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 45

46 γ3. Δεύτερη απασχόληση 46

47 Δεύτερη απασχόληση «Εκτός από την κύρια απασχόληση, δραστηριοποιείστε επαγγελματικά και σε δεύτερη εργασία;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Ναι Όχι Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=292] Σύνολο δ.μ. [Ν=2225] 47

48 Δεύτερη απασχόληση «Εκτός από την κύρια απασχόληση, δραστηριοποιείστε επαγγελματικά και σε δεύτερη εργασία;» Ανάλυση σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=292) Όσοι εργάζονται ΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη σχολή στο εξωτερικό Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) 14.9 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης

49 γ4. Ώρες εργασίας 49

50 Ώρες εργασίας στην κύρια απασχόληση «Πόσες ώρες την ημέρα απασχολείστε στην κύρια εργασία σας;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Λιγότερες από 8 ώρες ώρες έως 10 ώρες Περισσότερες από 10 ώρες Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=292] Σύνολο δ.μ. [Ν=2225] Μ.Ο. 9,1 ώρες Μ.Ο. 8,8 ώρες 50

51 Ώρες εργασίας στην κύρια απασχόληση «Πόσες ώρες την ημέρα απασχολείστε στην κύρια εργασία σας;» Ανάλυση ανά τύπο απασχόλησης ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=292) Όσοι εργάζονται Λιγότερο από 8 ώρες 8 ώρες Περισσότερο από 8 ώρες ΣΥΝΟΛΟ 8,6 31,8 59,7 Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) 16,1 17,2 66,6 Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 0,7 31,8 67,7 Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα (*) 17,5 54,4 28,1 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 51

52 Ώρες εργασίας στην κύρια απασχόληση «Πόσες ώρες την ημέρα απασχολείστε στην κύρια εργασία σας;» Ανάλυση ανά έτος άδειας άσκησης επαγγέλματος και εκπαιδευτικού ιδρύματος ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=292) Όσοι εργάζονται ΣΥΝΟΛΟ Λιγότερο από 8 ώρες 8 ώρες Περισσότερο από 8 ώρες ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη σχολή στο εξωτερικό

53 γ5. Εισόδημα 53

54 Ετήσιο εισόδημα Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών Το καταγεγραμμένο εισόδημα αφορά τις μικτές ετήσιες αποδοχές (προ φόρων και ασφάλισης) του ερωτώμενου από την απασχόληση συνολικά, ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Έως Έως Ναυπηγοί μηχανικοί: 30,1 Σύνολο δ.μ. : Ναυπηγοί μηχανικοί :52,8 Σύνολο δ.μ. : 39.0 Δεν γνωρίζω Δεν απαντώ Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=292] Σύνολο δ.μ. [Ν=2225] 54

55 Ετήσιο εισόδημα Ανάλυση ανά τύπο απασχόλησης Το καταγεγραμμένο εισόδημα αφορά τις μικτές ετήσιες αποδοχές (προ φόρων και ασφάλισης) του ερωτώμενου από την απασχόληση συνολικά, ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=292) Όσοι εργάζονται <e e e e e e e e e e e e e e e e Δεν γνωρίζω Δεν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα Έως Ελ. επαγγ. (με προσωπικό ή χωρίς): 27.5 Εξαρτημένη σχέση στον ιδ. τομέα : 26.5 Εξαρτημένη σχέση στον δημ. Τομέα (*) : Ελ. επαγγ. (με προσωπικό ή χωρίς): 50.5 Εξαρτημένη σχέση στον ιδ. τομέα : 56.7 Εξαρτημένη σχέση στον δημ. τομέα (*): (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 55

56 Ετήσιο εισόδημα υψηλότερο από Ανάλυση ανά έτος άδειας άσκησης επαγγέλματος Το καταγεγραμμένο εισόδημα αφορά τις μικτές ετήσιες αποδοχές (προ φόρων και ασφάλισης) του ερωτώμενου από την απασχόληση συνολικά, ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=292) Όσοι εργάζονται ΣΥΝΟΛΟ 26, ,0 ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ,2 34, ,0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη σχολή στο εξωτερικό 25,4 29,1 Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) 21,8 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 35,1 Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα (*) 10,5 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 56

57 δ. Αντιλήψεις και Στάσεις 57

58 δ1. Ικανοποίηση από εργασία 58

59 Συνολική ικανοποίηση από την εργασία «Πόσο ικανοποιημένος ή πόσο δυσαρεστημένος είστε συνολικά από την εργασία σας;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Πολύ δυσαρεστημένος Μάλλον δυσαρεστημένος Ούτε δυσαρεστημένος - ούτε ικανοποιημένος Μάλλον ικανοποιημένος Πολύ ικανοποιημένος Δεν απαντώ Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] Ικανοποιημένοι [πολύ + μάλλον]: Ναυπηγοί μηχανικοί: 76.6 Σύνολο δ.μ.: 67.2 Δυσαρεστημένοι [πολύ + μάλλον]: Ναυπηγοί μηχανικοί: 4.3 Σύνολο δ.μ.:

60 δ2. Σπουδές και αγορά εργασίας 60

61 Σπουδές Ανάλυση στο σύνολο ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=303) «Οι σπουδές σας στην ειδικότητα του ΔΜΜΜ ήταν η πρώτη σας ακαδημαϊκή επιλογή;» Όχι 64.8 «Πόσο ενημερωμένος ήσασταν για τις επαγγελματικές προοπτικές της ειδικότητας του ΔΝΜΜ όταν ξεκινήσατε τιςσπουδέςσαςσεαυτότοαντικείμενο;» Καθόλου ενημερωμένος Όχι και τόσο ενημερωμένος Μάλλον ενημερωμένος 31.7 Ναι 77.6 Απόλυτα ενημερωμένος 13.2 «Αν σήμερα επιλέγατε ειδικότητα για σπουδές, θα επιλέγατε την ειδικότητα του ΔΝΜΜ;» Ναι 59.7 Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ 5.3 Όχι

62 Σπουδές στην ειδικότητα «πρώτη ακαδημαϊκή επιλογή» Ανάλυση σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] ΣΥΝΟΛΟ 77,6 ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ,8 96, , ,4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη Σχολή στο εξωτερικό 71,6 93,8 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα (*) 74,3 77,2 89,7 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 62

63 Βαθμός προετοιμασίας από τις σπουδές για την αγορά εργασίας «Πόσο προετοιμασμένος ήσασταν από το πρόγραμμα των σπουδών σας όταν αντιμετωπίσατε για πρώτη φορά την αγορά εργασίας;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Πολύ προετοιμασμένος Μάλλον προετοιμασμένος Όχι και τόσο προετοιμασμένος Καθόλου προετοιμασμένος Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] Προετοιμασμένος [πολύ + μάλλον]: Ναυπηγοί μηχανικοί: 49.7 Σύνολο δ.μ.: 43.8 Προετοιμασμένος [καθόλου + όχι και τόσο]: Ναυπηγοί μηχανικοί: 39.6 Σύνολο δ.μ.:

64 Επιπλέον γνώσεις για την αγορά εργασίας «Τι επιπλέον γνώσεις θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να σας είχαν παρασχεθεί κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών σας προκειμένου να ανταποκριθείτε καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας;» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Αυθόρμητες αναφορές / Μέχρι δύο απαντήσεις Πρακτική εξάσκηση Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων Οικονομικά Οργάνωση και διαχείριση έργων Πληροφορική - ΗΥ Ξένες γλώσσες Μέθοδοι οργάνωσης και συγγραφής μιας επιστημονικής - τεχνικής εργασίας - μελέτης Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου Marketing Διαχείριση ποιότητας Διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος Εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις Χρήση - εξοικονόμηση ενέργειας Επαγγελματικός προσανατολισμός Άλλο Τίποτα επιπλέον ΔΓ > Άδεια : 37,7 64

65 Σημαντικά στοιχεία προκειμένου να βρει δουλειά ένας πρωτοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας μηχανικός «Από τα στοιχεία που θα σας διαβάσω, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα δύο πιο σημαντικά προκειμένου να βρει εργασία ένας πρωτοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας ΔΜΜΜ;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Μέχρι δύο απαντήσεις Γνωριμίες και συστάσεις Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και πρακτική άσκηση Γνώση ξένων γλωσσών Ίδρυμα απόκτησης βασικού πτυχίου Τεχνικές δεξιότητες (π.χ. καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών) Οικονομικές και διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Βαθμός απόκτησης βασικού πτυχίου Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 65

66 δ3. Επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση 66

67 Επαγγελματική κατάρτιση / επιμόρφωση «Πόσο απαραίτητη θεωρείτε την επαγγελματική κατάρτιση / επιμόρφωση στην εύρεση εργασίας ως διπλωματούχος μηχανικός;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Καθόλου απαραίτητη Όχι και τόσο απαραίτητη Σχετικά απαραίτητη Απολύτως απαραίτητη Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 67

68 Τομείς επαγγελματικής κατάρτισης «Θα σας διαβάσω ενδεικτικά κάποιους τομείς επαγγελματικής κατάρτισης / επιμόρφωσης και θα ήθελα να επιλέξετε τρεις τομείς που κατά την γνώμη σας εμφανίζονται περισσότερες ανάγκες για επαγγελματική κατάρτιση /επιμόρφωση των διπλωματούχων μηχανικών της ειδικότητας σας.» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Οργάνωση και διαχείριση έργων Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων Μέχρι τρεις απαντήσεις Οικονομικά 22.4 Πληροφορική - ΗΥ 19.5 Ξένες γλώσσες Διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος Διαχείριση ποιότητας Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου Μέθοδοι οργάνωσης και συγγραφής μιας επιστημονικής - τεχνικής εργασίας - μελέτης Χρήση - εξοικονόμηση ενέργειας Marketing Άλλο

69 δ4. Επαγγελματικός ανταγωνισμός 69

70 Ομάδες επαγγελματικού ανταγωνισμού «Με ποια από τις παρακάτω ομάδες θεωρείτε ότι υφίσταται κυρίως πρόβλημα επαγγελματικού ανταγωνισμού για διπλωματούχους μηχανικούς της ειδικότητάς σας;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Ξένους Μηχανικούς Τεχν/γους-Τεχν/κους από ΤΕΙ Διπλωματούχους Μηχ/κούς άλλης ειδικότητας Αποφ. Πολυτεχνικών Σχολών με Μεταπτ. στη Διοίκ. Επιχ Πτυχιούχους Πανεπιστημίου Θετικής Κατεύθυνσης Απόφοιτους Σχολών Οικονομίας Με Άλλη Ομάδα Δεν υφίσταται πρόβλημα με καμία ομάδα Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 70

71 Επαγγελματικός ανταγωνισμός με άλλη ειδικότητα μηχανικών «Με ποια ειδικότητα θεωρείτε ότι υφίσταται πρόβλημα ανταγωνισμού;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ Δ.Μ. ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 8,8 53,2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 10,9 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 8,2 14,0 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 7,0 5,9 ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 5,3 5,6 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=57*] Σύνολο δ.μ. [Ν=594] (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 71

72 δ5. Επαγγελματικά προβλήματα 72

73 Κύρια επαγγελματικά προβλήματα «Ποια από τα παρακάτω είναι κατά τη γνώμη σας τα κύρια επαγγελματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΔΝΜΜ;.» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Μέχρι τρεις απαντήσεις Η φθίνουσα πορεία των βασικών κλάδων απασχόλησης των ΔΝΜ (Ναυπηγική Βιομηχανία) 40,9 Η πληθώρα ΔΝΜ και άλλων συναφών ειδικοτήτων Η άγνοια του ιδιωτικού τομέα για το πλήρες γνωστικό αντικείμενο και τις πραγματικές επαγγελματικές δυνατότητες των ΔΝΜ Η κάλυψη θέσεων στο Δημόσιο τομέα από μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων αν και θα ήταν ορθολογικότερο να προσληφθούν ΔΝΜ στις θέσεις αυτές Ασφαλιστικ ά θέματα, θέματα Συλλογικών Συμβάσεων Ζητήματα προσδιορισμού των αμοιβών των ΔΝΜ (θέσπιση ελάχιστης αμοιβής, επικαιροποίηση Κώδικα Αμοιβών) Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το επαγγελματικ ά δικαιώματα των ΔΝΜ Το περιορισμένο φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι ΔΝΜ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 23,8 18,8 16,2 15,5 14,9 13,9 12,9 Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας 9,2 Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ 5,6 73

74 Τομείς στους οποίους πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες των συλλογικών φορέων Ιεράρχηση «Σε ποιον τομέα πιστεύετε ότι θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους οι συλλογικοί φορείς του κλάδου (ΤΕΕ, Σύλλογος ΔΝΜΜ) για την αντιμετώπιση των επαγγελματικών προβλημάτων των ΔΝΜΜ;.» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Ιεράρχηση 1 ο Ιεράρχηση 2 ο Ιεράρχηση 3 ο Οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης 37,6 31,0 22,8 Σύσταση και λειτουργία γραφείου εύρεσης εργασίας 28,3 34,3 27,7 Διεκδίκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων 30,7 24,4 36,0 74

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ: EΡΓΑΣΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Equal Society 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δημοσιεύθηκε από την Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2014 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αθήνα 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση «Επαγγελµατική εξέλιξη των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κατά τα έτη 1998-2000: Εµπειρική έρευνα.» Μέρος Πρώτο Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000 Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Η έρευνα θα επιδιώξει να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα