Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ."

Transcript

1 Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1

2 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα Διπλωματούχων Ναυπηγών & Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών [Ν=303] Συλλογή στοιχείων : Σχεδιασμός και ανάλυση : TNS ICAP A.E. VENTRIS ΕΠΕ Ημερομηνίες συλλογής : 19/11/07 22/11/07 Μεθοδολογία : Γεωγραφική κάλυψη : Δείγμα : Τηλεφωνική έρευνα με χρήση CATI (Computer Aided Telephone Interviews). Πανελλαδική 303 Διπλωματούχοι Ναυπηγοί & Ναυπηγοί - Μηχανολόγοι Μηχανικοί, τακτικά μέλη του ΤΕΕ, που απέκτησαν άδεια άσκησης επαγγέλματος από το 1971 μέχρι το Ο σχεδιασμός του δείγματος βασίστηκε σε ανάλυση των στοιχείων του Μητρώου του ΤΕΕ. Τηρήθηκαν ποσοστώσεις (quotas) ως προς (α) την γεωγραφική περιφέρεια και (β) το έτος απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος. Το δείγμα επελέγη με την μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας από το Μητρώο του ΤΕΕ. 2

3 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα Διπλωματούχων Ναυπηγών & Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών [Ν=303] Ανάλυση : Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας απεικονίζονται σε σύγκριση με τα ερευνητικά αποτελέσματα της έρευνας σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου των διπλωματούχων μηχανικών που πραγματοποίησε το ΤΕΕ στα τέλη του Σημειώνεται ότι παρότι πρόκειται για δύο ανεξάρτητες ερευνητικές διαδικασίες, τα δεδομένα εκτιμάται ότι παρουσιάζουν ικανό βαθμό συγκρισιμότητας δεδομένου ότι : > χρησιμοποιήθηκε η ίδια ερευνητική μεθοδολογία (ποσοτική τηλεφωνική) > η συλλογή των δεδομένων (TNS ICAP), καθώς και η ανάλυση (VENTRIS) πραγματοποιήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις από την ίδια εταιρεία > χρησιμοποιήθηκε το ίδιο αρχείο ως δειγματοληπτικό πλαίσιο (Μητρώο ΤΕΕ ). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν κατά την ερμηνεία η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο ερευνών, καθώς μεσολάβησε διάστημα περίπου δέκα μηνών. Λόγω της σχετικής ομοιογένειας του υπό διερεύνηση πληθυσμού, ικανή βάση ανάλυσης θεωρείται μέγεθος δείγματος 60 ατόμων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες αναλύεται δείγμα 50 έως 59 ατόμων σημειώνεται στα σχετικά γραφήματα ότι η ανάλυση είναι εντελώς ενδεικτική. 3

4 Περιεχόμενα Έκθεση Αποτελεσμάτων α. Βασικά επαγγελματικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά [7] Έτος απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος [8] Φύλο [10] Ηλικία [13] Τόπος κατοικίας [15] Γονείς μηχανικοί [16] β. Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά [18] β1. Προπτυχιακές σπουδές [19] Έτος πρώτου πτυχίου [20] Εκπαιδευτικό ίδρυμα πρώτου πτυχίου [21] Χώρα εξωτερικού [23] β2. Μεταπτυχιακές σπουδές [24] Μεταπτυχιακές σπουδές [25] Θέμα/αντικείμενο μεταπτυχιακού διπλώματος [27] Χώρα μεταπτυχιακών σπουδών [28] Ξένες γλώσσες [30] Χρήση Η/Υ στηνεργασία[31] 4

5 Περιεχόμενα Έκθεση Αποτελεσμάτων γ. Δομή απασχόλησης [32] γ1. Επαγγελματική κατάσταση [33] Επαγγελματική κατάσταση [34] Διάστημα χωρίς εργασία από την απόκτηση άδειας [35] Ποσοστό ανεργίας [36] γ2. Κύρια απασχόληση [37] Τύπος απασχόλησης [38] Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας [40] Αριθμός απασχολούμενων και θέση στην επιχείρηση [41] Αντικείμενο εργασίας σε σχέση με ειδικότητα [42] Απαιτούμενο επίπεδο σπουδών [44] γ3. Δεύτερη απασχόληση [46] γ4. Ώρες εργασίας [49] γ5. Εισόδημα [53] 5

6 Περιεχόμενα Έκθεση Αποτελεσμάτων δ. Αντιλήψεις και Στάσεις [57] δ1. Ικανοποίηση από εργασία [58] Συνολική ικανοποίηση [59] δ2. Σπουδές και αγορά εργασίας [60] Σπουδές [61] Βαθμός προετοιμασίας από τις σπουδές για την αγορά εργασίας [63] Επιπλέον γνώσεις αναγκαίες για την αγορά εργασίας [64] δ3. Επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση [66] Επαγγελματική κατάρτιση [67] Τομείς επαγγελματικής κατάρτισης [68] δ4. Επαγγελματικός ανταγωνισμός [69] Ομάδες επαγγελματικού ανταγωνισμού [70] Επαγγελματικός ανταγωνισμός με άλλη ειδικότητα μηχανικών [71] δ5. Επαγγελματικά προβλήματα [72] Κύρια επαγγελματικά προβλήματα [73] Τομείς στους οποίους πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες των συλλογικών φορέων [74] δ6. Ενημέρωση για επαγγελματικά θέματα [75] ε. Συμπεράσματα [77] 6

7 α. Βασικά επαγγελματικά & δημογραφικά χαρακτηριστικά 7

8 Έτος απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 8

9 Μέσο έτος απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Ανάλυση ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα πρώτου πτυχίου ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Σύνολο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη Σχολή στο εξωτερικό 9

10 Φύλο Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 87,8 ΑΝΔΡΕΣ 71,8 12,2 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 28,2 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 10

11 Φύλο Ανάλυση ανά έτος απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] ΓΥΝΑΙΚΕΣ AΝΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

12 Φύλο Ανάλυση ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] ΓΥΝΑΙΚΕΣ AΝΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη Σχολή στο εξωτερικό 12

13 Ηλικία Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ 9,9 19, ΕΤΩΝ 30,0 32, ΕΤΩΝ 27,7 26,3 50+ ΕΤΩΝ 21,4 32,3 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] Μέση ηλικία: 44,1 ετών Μέση ηλικία: 40,8 ετών 13

14 Ηλικία Μέσος όρος σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] ΣΥΝΟΛΟ Μέση Ηλικία 44,1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ (ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ή ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (*) (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 14

15 Τόπος κατοικίας Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 85.8 Αττική Θεσσαλονίκη Λοιπές περιοχές 32.7 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 15

16 Γονείς Μηχανικοί «Ήταν κάποιος από τους γονείς σας μηχανικός;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.2 NAI OXI ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ 0.9 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 16

17 Γονείς Μηχανικοί «Ήταν κάποιος από τους γονείς σας μηχανικός;» Ανάλυση σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Ναι/Καιοιδύο ΣΥΝΟΛΟ 12, ,6 ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ,2 19, ,2 Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς ΘΕΣΗ ΣΤΟ προσωπικό) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 13,5 14,9 Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα (*) 3,5 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 17

18 β. Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά 18

19 β1. Προπτυχιακές σπουδές 19

20 Έτος πρώτου πτυχίου «Ποιο έτος πήρατε το πρώτο σας πτυχίο;» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303]

21 Εκπαιδευτικό ίδρυμα πρώτου πτυχίου «Απόποιοεκπαιδευτικόίδρυμαπήρατετοπρώτοσαςπτυχίο;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 34,9 73,3 Άλλη Ανώτατη Σχολή στο εσωτερικό 40,5 Ανώτατη Σχολή στο εξωτερικό 26,7 24,7 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 21

22 Εκπαιδευτικό ίδρυμα πρώτου πτυχίου «Απόποιοεκπαιδευτικόίδρυμαπήρατετοπρώτοσαςπτυχίο;» Ανάλυση ανά έτος πρώτου πτυχίου και είδος απασχόλησης ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη Σχολή στο εξωτερικό ΣΥΝΟΛΟ 73,3 26,7 ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ,9 37, ,9 37, ,9 18, ,5 11,5 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) 60,9 39,1 Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 77,7 22,3 Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα (*) 78,9 21,1 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 22

23 Χώρα του εξωτερικού όπου έκαναν προπτυχιακές σπουδές «Σε ποια χώρα του εξωτερικού πήρατε το πρώτο σας πτυχίο;» ΟΣΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ [Ν=81] Ιταλία 43.2 Μεγάλη Βρετανία 29.6 ΗΠΑ 9.9 Γερμανία 4.9 Αυστρία 2.5 Ρουμανία 2.5 Γαλλία 1.2 Άλλη χώρα

24 β2. Μεταπτυχιακές σπουδές 24

25 Μεταπτυχιακές σπουδές «Μετά την ολοκλήρωση των βασικών σας σπουδών, προχωρήσατε στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.6 Ναι Όχι 62.8 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 25

26 Μεταπτυχιακές σπουδές «Μετά την ολοκλήρωση των βασικών σας σπουδών, προχωρήσατε στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος;» Ανάλυση σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] ΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη Σχολή στο εξωτερικό

27 Θέμα/αντικείμενο μεταπτυχιακού διπλώματος Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Της ειδικότητας των σπουδών Οικονομία και Διοίκηση Άλλης ειδικότητας μηχανικού Συνδυασμός περισσοτέρων ειδικοτήτων μηχανικών Άλλο Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=108] Σύνολο δ.μ. [Ν=892] 27

28 Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Στην Ελλάδα Στο Εξωτερικό Και στα δύο Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=108] Σύνολο δ.μ. [Ν=892] 28

29 Χώρα του εξωτερικού όπου έκαναν μεταπτυχιακές σπουδές ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=69] Όσοι έκαναν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων Μεγάλη Βρετανία 63.8 ΗΠΑ 18.8 Ιταλία 5.8 Γερμανία 2.9 Ελβετία 2.9 Γαλλία 1.4 Βουλγαρία 1.4 Άλλη χώρα

30 Ξένες γλώσσες «Ποια ή ποιες γλώσσες γράφετε και μιλάτε πολύ καλά ή άριστα;» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων Αγγλική 92.7 Γαλλική 14.5 Ιταλική 13.5 Γερμανική 13.2 Ισπανική 2.3 Άλλη γλώσσα 1.3 Καμία

31 Χρήση Η/Υ στηνεργασία «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε Η/Υ στηνεργασίασας;» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Κάθε μέρα 95.0 Κάθε εβδομάδα 2.0 Σπανιότερα 0.3 Ποτέ 2.6 «Για ποιον/ποιους από τους λόγους που θα σας διαβάσω χρησιμοποιείτε Η/Υ;» Όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ στην εργασία τους [Ν=295] Γενική χρήση Internet Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτοματισμός γραφείου (word, excel, access) Ειδικές εφαρμογές - εξειδικευμένο λογισμικό Ψυχαγωγία 36.6 Άλλο

32 γ. Δομή απασχόλησης 32

33 γ1. Επαγγελματική κατάσταση 33

34 Επαγγελματική κατάσταση «Τι περιγράφει καλύτερα την επαγγελματική σας κατάσταση σήμερα;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 96.4 Εργάζομαι Είμαι άνεργος 4.5 Δεν απασχολούμαι προσωρινά (προσωπικοί λόγοι, στρατιωτική θητεία, εγκυμοσύνη...) Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 34

35 Συνολικό διάστημα χωρίς εργασία από την απόκτηση άδειας «Από την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος μέχρι και σήμερα, ποιο είναι συνολικά το χρονικό διάστημα που έχετε βρεθεί χωρίς εργασία για λόγους ανεξάρτητους από την θέλησή σας, δηλαδή αναζητούσατε εργασία και δεν βρίσκατε (σε μήνες);» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Έως 6 μήνες μήνες μήνες μήνες 4.3 Δεν έχω βρεθεί ποτέ χωρίς εργασία

36 Ποσοστό Ανεργίας σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 1, ,6 ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ,0 1, ,6 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 0,9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ανώτατη Σχολή στο εξωτερικό 2,5 36

37 γ2. Κύρια απασχόληση 37

38 Τύπος απασχόλησης Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Ελεύθερος επαγγελματίας με προσωπικό Ελεύθερος επαγγελματίας χωρίς προσωπικό - αυτοαπασχολούμενος 13,0 15,1 16,8 32,1 Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα 16,3 44,5 Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα Εξαρτημένη σχέση εργασίας με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (οιονεί μισθωτός) Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 3,8 1,7 2,4 6,6 6,5 7,9 1,0 2,3 Δημόσια Υπηρεσία που απασχολούνται [Ν=57*] Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο τομέα Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 31,6 Μόνιμος δημόσιος υπάλληλος 12,0 18,1 Σε άλλη Δημόσια Υπηρεσία 68,4 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=292] Σύνολο δ.μ. [Ν=2225] (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 38

39 Τύπος απασχόλησης Ανάλυση ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=292] Όσοι εργάζονται Ελεύθερος επαγγελματίας με προσωπικό 13,0 11,3 17,7 Ελεύθερος επαγγελματίας χωρίς προσωπικό - αυτοαπασχολούμενος 16,8 13,6 25,3 Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα 39,2 44,5 46,5 Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα 3,8 4,2 2,5 Εξαρτημένη σχέση εργασίας με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (οιονεί μισθωτός) Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 2,4 3,3 0,0 6,5 6,1 7,6 1,0 0,9 1,3 ΣΥΝΟΛΟ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (N=213) Ανώτατη σχολή στο εξωτερικό (N=79) Μόνιμος δημόσιος υπάλληλος 6,3 12,0 14,1 39

40 Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=292] Όσοι εργάζονται Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών κάθε είδους Μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων Υδάτινες μεταφορές. Ναυτιλία. Νηογνώμονες Κατασκευές - Δημόσια έργα Εμπορία εξοπλισμού πλοίων ή άλλων συναφών με το ναυτιλιακό τομέα ειδών Πραγματογνωμοσύνες Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Λοιπές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα Λοιπές υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άλλο αντικείμενο. Άλλος κλάδος της βιομηχανίας Επικοινωνίες, Πληροφορική Εμπορία άλλων ειδών μη συναφών με το ναυτιλιακό τομέα Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, νερό Τράπεζες, ασφάλειες Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γενική, Τεχνική, Επαγγελματική) ή Άλλη Εκπαίδευση (για ενηλίκους, Άλλο (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 1,0 0,7 0,7 3,1 2,4 2,4 2,1 5,1 4,8 4,8 4,5 4,5 6,5 8,9 11,0 13,0 15,4 17,1 Η ναυπήγηση των πλοίων/σκαφών στην εταιρεία που εργάζεστε γίνεται... [Ν=50*] Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων Στην Ελλάδα Στο εξωτερικό 46,0 68,0 40

41 Αριθμός απασχολούμενων και Θέση στην επιχείρηση «Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στην επιχείρηση όπου εργάζεστε;» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=186] Όσοι εργάζονται ως εργοδότες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα Έως 5 απασχολούμενοι απασχολούμενοι απασχολούμενοι απασχολούμενοι απασχολούμενοι 20.4 Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ 2.7 «Στην επιχείρηση / τον οργανισμό στον οποίο εργάζεστε, ποια είναι η θέση σας;» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=243] Όσοι εργάζονται ως εργοδότες ή μισθωτοί Προϊστάμενος ή ισοδύναμο 24.7 Μηχανικός παραγωγής ή ισοδύναμο 23.5 Διευθυντής, υποδιευθυντής ή ισοδύναμο Διευθύνων σύμβουλος, γενικός διευθυντής ή ισοδύναμο Υπάλληλος Εκπαιδευτικός/ καθηγητής (καθηγητής, καθηγητής πανεπιστημίου Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ

42 Αντικείμενο εργασίας σε σχέση με ειδικότητα «Ποιο είναι κατά κύριο λόγο το αντικείμενο της σημερινής σας εργασίας, σε σχέση με το δίπλωμα σπουδών σας;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Της ειδικότητας των σπουδών Συνδυασμός περισσοτέρων ειδικοτήτων μηχανικών Άλλης ειδικότητας μηχανικού Οικονομία και Διοίκηση Άλλο Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=292] Σύνολο δ.μ. [Ν=2225] 42

43 Αντικείμενο εργασίας σε σχέση με ειδικότητα «Ποιο είναι κατά κύριο λόγο το αντικείμενο της σημερινής σας εργασίας, σε σχέση με το δίπλωμα σπουδών σας;» Ανάλυση σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=292) Όσοι εργάζονται «της ειδικότητας των σπουδών» ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα

44 Απαιτούμενο επίπεδο σπουδών για το αντικείμενο εργασίας «Θεωρείτε ότι για το βασικό αντικείμενο εργασίας σας απαιτείται επίπεδο σπουδών» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Διπλωματούχου μηχανικού 53,1 63,6 Αποφοίτου ΑΕΙ 28,6 40,4 Αποφοίτου ΤΕΙ 4,1 5,1 Αποφοίτου ΙΕΚ 0,7 1,2 Ναυπηγοί μηχανικοί: 6,5 Σύνολο δ.μ.: 7,8 Χαμηλότερο επίπεδο σπουδών Άλλο 1,7 1,5 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=292] Σύνολο δ.μ. [Ν=2225] 44

45 Απαιτούμενο επίπεδο σπουδών για το αντικείμενο εργασίας Ανάλυση σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=292) Όσοι εργάζονται «αποφοίτου ΤΕΙ/ΙΕΚ» ΣΥΝΟΛΟ 4, ,9 ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ,1 5, ,3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη σχολή στο εξωτερικό 4,2 6,3 Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) 6,8 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 3,4 Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα (*) 5,3 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 45

46 γ3. Δεύτερη απασχόληση 46

47 Δεύτερη απασχόληση «Εκτός από την κύρια απασχόληση, δραστηριοποιείστε επαγγελματικά και σε δεύτερη εργασία;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Ναι Όχι Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=292] Σύνολο δ.μ. [Ν=2225] 47

48 Δεύτερη απασχόληση «Εκτός από την κύρια απασχόληση, δραστηριοποιείστε επαγγελματικά και σε δεύτερη εργασία;» Ανάλυση σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=292) Όσοι εργάζονται ΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη σχολή στο εξωτερικό Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) 14.9 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης

49 γ4. Ώρες εργασίας 49

50 Ώρες εργασίας στην κύρια απασχόληση «Πόσες ώρες την ημέρα απασχολείστε στην κύρια εργασία σας;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Λιγότερες από 8 ώρες ώρες έως 10 ώρες Περισσότερες από 10 ώρες Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=292] Σύνολο δ.μ. [Ν=2225] Μ.Ο. 9,1 ώρες Μ.Ο. 8,8 ώρες 50

51 Ώρες εργασίας στην κύρια απασχόληση «Πόσες ώρες την ημέρα απασχολείστε στην κύρια εργασία σας;» Ανάλυση ανά τύπο απασχόλησης ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=292) Όσοι εργάζονται Λιγότερο από 8 ώρες 8 ώρες Περισσότερο από 8 ώρες ΣΥΝΟΛΟ 8,6 31,8 59,7 Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) 16,1 17,2 66,6 Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 0,7 31,8 67,7 Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα (*) 17,5 54,4 28,1 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 51

52 Ώρες εργασίας στην κύρια απασχόληση «Πόσες ώρες την ημέρα απασχολείστε στην κύρια εργασία σας;» Ανάλυση ανά έτος άδειας άσκησης επαγγέλματος και εκπαιδευτικού ιδρύματος ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=292) Όσοι εργάζονται ΣΥΝΟΛΟ Λιγότερο από 8 ώρες 8 ώρες Περισσότερο από 8 ώρες ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη σχολή στο εξωτερικό

53 γ5. Εισόδημα 53

54 Ετήσιο εισόδημα Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών Το καταγεγραμμένο εισόδημα αφορά τις μικτές ετήσιες αποδοχές (προ φόρων και ασφάλισης) του ερωτώμενου από την απασχόληση συνολικά, ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Έως Έως Ναυπηγοί μηχανικοί: 30,1 Σύνολο δ.μ. : Ναυπηγοί μηχανικοί :52,8 Σύνολο δ.μ. : 39.0 Δεν γνωρίζω Δεν απαντώ Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=292] Σύνολο δ.μ. [Ν=2225] 54

55 Ετήσιο εισόδημα Ανάλυση ανά τύπο απασχόλησης Το καταγεγραμμένο εισόδημα αφορά τις μικτές ετήσιες αποδοχές (προ φόρων και ασφάλισης) του ερωτώμενου από την απασχόληση συνολικά, ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=292) Όσοι εργάζονται <e e e e e e e e e e e e e e e e Δεν γνωρίζω Δεν απαντώ ΣΥΝΟΛΟ Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα Έως Ελ. επαγγ. (με προσωπικό ή χωρίς): 27.5 Εξαρτημένη σχέση στον ιδ. τομέα : 26.5 Εξαρτημένη σχέση στον δημ. Τομέα (*) : Ελ. επαγγ. (με προσωπικό ή χωρίς): 50.5 Εξαρτημένη σχέση στον ιδ. τομέα : 56.7 Εξαρτημένη σχέση στον δημ. τομέα (*): (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 55

56 Ετήσιο εισόδημα υψηλότερο από Ανάλυση ανά έτος άδειας άσκησης επαγγέλματος Το καταγεγραμμένο εισόδημα αφορά τις μικτές ετήσιες αποδοχές (προ φόρων και ασφάλισης) του ερωτώμενου από την απασχόληση συνολικά, ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=292) Όσοι εργάζονται ΣΥΝΟΛΟ 26, ,0 ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ,2 34, ,0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη σχολή στο εξωτερικό 25,4 29,1 Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) 21,8 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 35,1 Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα (*) 10,5 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 56

57 δ. Αντιλήψεις και Στάσεις 57

58 δ1. Ικανοποίηση από εργασία 58

59 Συνολική ικανοποίηση από την εργασία «Πόσο ικανοποιημένος ή πόσο δυσαρεστημένος είστε συνολικά από την εργασία σας;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Πολύ δυσαρεστημένος Μάλλον δυσαρεστημένος Ούτε δυσαρεστημένος - ούτε ικανοποιημένος Μάλλον ικανοποιημένος Πολύ ικανοποιημένος Δεν απαντώ Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] Ικανοποιημένοι [πολύ + μάλλον]: Ναυπηγοί μηχανικοί: 76.6 Σύνολο δ.μ.: 67.2 Δυσαρεστημένοι [πολύ + μάλλον]: Ναυπηγοί μηχανικοί: 4.3 Σύνολο δ.μ.:

60 δ2. Σπουδές και αγορά εργασίας 60

61 Σπουδές Ανάλυση στο σύνολο ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν=303) «Οι σπουδές σας στην ειδικότητα του ΔΜΜΜ ήταν η πρώτη σας ακαδημαϊκή επιλογή;» Όχι 64.8 «Πόσο ενημερωμένος ήσασταν για τις επαγγελματικές προοπτικές της ειδικότητας του ΔΝΜΜ όταν ξεκινήσατε τιςσπουδέςσαςσεαυτότοαντικείμενο;» Καθόλου ενημερωμένος Όχι και τόσο ενημερωμένος Μάλλον ενημερωμένος 31.7 Ναι 77.6 Απόλυτα ενημερωμένος 13.2 «Αν σήμερα επιλέγατε ειδικότητα για σπουδές, θα επιλέγατε την ειδικότητα του ΔΝΜΜ;» Ναι 59.7 Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ 5.3 Όχι

62 Σπουδές στην ειδικότητα «πρώτη ακαδημαϊκή επιλογή» Ανάλυση σε επιμέρους δημογραφικές και επαγγελματικές κατηγορίες ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] ΣΥΝΟΛΟ 77,6 ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ,8 96, , ,4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη Σχολή στο εξωτερικό 71,6 93,8 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ελεύθερος επαγγελματίας (με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα Εξαρτημένη σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα (*) 74,3 77,2 89,7 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 62

63 Βαθμός προετοιμασίας από τις σπουδές για την αγορά εργασίας «Πόσο προετοιμασμένος ήσασταν από το πρόγραμμα των σπουδών σας όταν αντιμετωπίσατε για πρώτη φορά την αγορά εργασίας;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Πολύ προετοιμασμένος Μάλλον προετοιμασμένος Όχι και τόσο προετοιμασμένος Καθόλου προετοιμασμένος Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] Προετοιμασμένος [πολύ + μάλλον]: Ναυπηγοί μηχανικοί: 49.7 Σύνολο δ.μ.: 43.8 Προετοιμασμένος [καθόλου + όχι και τόσο]: Ναυπηγοί μηχανικοί: 39.6 Σύνολο δ.μ.:

64 Επιπλέον γνώσεις για την αγορά εργασίας «Τι επιπλέον γνώσεις θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να σας είχαν παρασχεθεί κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών σας προκειμένου να ανταποκριθείτε καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας;» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Αυθόρμητες αναφορές / Μέχρι δύο απαντήσεις Πρακτική εξάσκηση Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων Οικονομικά Οργάνωση και διαχείριση έργων Πληροφορική - ΗΥ Ξένες γλώσσες Μέθοδοι οργάνωσης και συγγραφής μιας επιστημονικής - τεχνικής εργασίας - μελέτης Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου Marketing Διαχείριση ποιότητας Διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος Εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις Χρήση - εξοικονόμηση ενέργειας Επαγγελματικός προσανατολισμός Άλλο Τίποτα επιπλέον ΔΓ > Άδεια : 37,7 64

65 Σημαντικά στοιχεία προκειμένου να βρει δουλειά ένας πρωτοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας μηχανικός «Από τα στοιχεία που θα σας διαβάσω, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα δύο πιο σημαντικά προκειμένου να βρει εργασία ένας πρωτοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας ΔΜΜΜ;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Μέχρι δύο απαντήσεις Γνωριμίες και συστάσεις Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και πρακτική άσκηση Γνώση ξένων γλωσσών Ίδρυμα απόκτησης βασικού πτυχίου Τεχνικές δεξιότητες (π.χ. καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών) Οικονομικές και διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Βαθμός απόκτησης βασικού πτυχίου Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 65

66 δ3. Επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση 66

67 Επαγγελματική κατάρτιση / επιμόρφωση «Πόσο απαραίτητη θεωρείτε την επαγγελματική κατάρτιση / επιμόρφωση στην εύρεση εργασίας ως διπλωματούχος μηχανικός;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Καθόλου απαραίτητη Όχι και τόσο απαραίτητη Σχετικά απαραίτητη Απολύτως απαραίτητη Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 67

68 Τομείς επαγγελματικής κατάρτισης «Θα σας διαβάσω ενδεικτικά κάποιους τομείς επαγγελματικής κατάρτισης / επιμόρφωσης και θα ήθελα να επιλέξετε τρεις τομείς που κατά την γνώμη σας εμφανίζονται περισσότερες ανάγκες για επαγγελματική κατάρτιση /επιμόρφωση των διπλωματούχων μηχανικών της ειδικότητας σας.» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Οργάνωση και διαχείριση έργων Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων Μέχρι τρεις απαντήσεις Οικονομικά 22.4 Πληροφορική - ΗΥ 19.5 Ξένες γλώσσες Διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος Διαχείριση ποιότητας Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου Μέθοδοι οργάνωσης και συγγραφής μιας επιστημονικής - τεχνικής εργασίας - μελέτης Χρήση - εξοικονόμηση ενέργειας Marketing Άλλο

69 δ4. Επαγγελματικός ανταγωνισμός 69

70 Ομάδες επαγγελματικού ανταγωνισμού «Με ποια από τις παρακάτω ομάδες θεωρείτε ότι υφίσταται κυρίως πρόβλημα επαγγελματικού ανταγωνισμού για διπλωματούχους μηχανικούς της ειδικότητάς σας;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Ξένους Μηχανικούς Τεχν/γους-Τεχν/κους από ΤΕΙ Διπλωματούχους Μηχ/κούς άλλης ειδικότητας Αποφ. Πολυτεχνικών Σχολών με Μεταπτ. στη Διοίκ. Επιχ Πτυχιούχους Πανεπιστημίου Θετικής Κατεύθυνσης Απόφοιτους Σχολών Οικονομίας Με Άλλη Ομάδα Δεν υφίσταται πρόβλημα με καμία ομάδα Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=303] Σύνολο δ.μ. [Ν=2400] 70

71 Επαγγελματικός ανταγωνισμός με άλλη ειδικότητα μηχανικών «Με ποια ειδικότητα θεωρείτε ότι υφίσταται πρόβλημα ανταγωνισμού;» Συγκριτική ανάλυση με το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών ΟΣΟΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ Δ.Μ. ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 8,8 53,2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 10,9 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 8,2 14,0 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 7,0 5,9 ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 5,3 5,6 Ναυπηγοί μηχανικοί [Ν=57*] Σύνολο δ.μ. [Ν=594] (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς βάσης ανάλυσης 71

72 δ5. Επαγγελματικά προβλήματα 72

73 Κύρια επαγγελματικά προβλήματα «Ποια από τα παρακάτω είναι κατά τη γνώμη σας τα κύρια επαγγελματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΔΝΜΜ;.» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Μέχρι τρεις απαντήσεις Η φθίνουσα πορεία των βασικών κλάδων απασχόλησης των ΔΝΜ (Ναυπηγική Βιομηχανία) 40,9 Η πληθώρα ΔΝΜ και άλλων συναφών ειδικοτήτων Η άγνοια του ιδιωτικού τομέα για το πλήρες γνωστικό αντικείμενο και τις πραγματικές επαγγελματικές δυνατότητες των ΔΝΜ Η κάλυψη θέσεων στο Δημόσιο τομέα από μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων αν και θα ήταν ορθολογικότερο να προσληφθούν ΔΝΜ στις θέσεις αυτές Ασφαλιστικ ά θέματα, θέματα Συλλογικών Συμβάσεων Ζητήματα προσδιορισμού των αμοιβών των ΔΝΜ (θέσπιση ελάχιστης αμοιβής, επικαιροποίηση Κώδικα Αμοιβών) Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το επαγγελματικ ά δικαιώματα των ΔΝΜ Το περιορισμένο φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι ΔΝΜ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 23,8 18,8 16,2 15,5 14,9 13,9 12,9 Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας 9,2 Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ 5,6 73

74 Τομείς στους οποίους πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες των συλλογικών φορέων Ιεράρχηση «Σε ποιον τομέα πιστεύετε ότι θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους οι συλλογικοί φορείς του κλάδου (ΤΕΕ, Σύλλογος ΔΝΜΜ) για την αντιμετώπιση των επαγγελματικών προβλημάτων των ΔΝΜΜ;.» ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Ν=303] Ιεράρχηση 1 ο Ιεράρχηση 2 ο Ιεράρχηση 3 ο Οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης 37,6 31,0 22,8 Σύσταση και λειτουργία γραφείου εύρεσης εργασίας 28,3 34,3 27,7 Διεκδίκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων 30,7 24,4 36,0 74

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των μεταλλειολόγων/μεταλλουργών δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των μεταλλειολόγων/μεταλλουργών δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των μεταλλειολόγων/μεταλλουργών δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα Διπλωματούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α [Βασικά επαγγελματικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά] [Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Β [Επιχειρηματικότητα] [Αντιλήψεις και στάσεις] 154 Περιεχόμενα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών

Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών Οκτώβριος 2009 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Συλλογή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών

Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών Σεπτέµβριος 2009 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ --- ΜΕΡΟΣ Β [Επιχειρηµατικότητα] [Αντιλήψεις και στάσεις] 154 Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η Αγορά Εργασίας

Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η Αγορά Εργασίας Οι Νέοι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ και η Αγορά Εργασίας Γιάννης Καλογήρου Αιμιλία Πρωτόγερου Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Υποδοχή Πρωτοετών Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών

Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών TEE ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Δελτίο Τύπου 28 Σεπτεμβρίου 2009 Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών Γενικώς δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εργασία και τις αμοιβές τους, απαισιόδοξοι σε

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα γενιά ναυπηγών. Η μεγάλη ετήσια έρευνα των «Ν.Χ.»

Η νέα γενιά ναυπηγών. Η μεγάλη ετήσια έρευνα των «Ν.Χ.» 2 0 1 1 Η νέα γενιά ναυπηγών Η μεγάλη ετήσια έρευνα των «Ν.Χ.» Η επόμενη γενιά ναυπηγών Του Θάνου Πάλλη και της Αιμιλίας Παπαχρήστου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ (1998-2000) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 Εισαγωγικά Η παρούσα έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών 2 0 1 2 Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών ISSN 1106-7152 ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η επόμενη γενιά ναυπηγών Του δρος Θάνου Πάλλη και της Αιμιλίας Παπαχρήστου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών

Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και απασχόληση των διπλωµατούχων µηχανικών Σεπτέµβριος 2009 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ --- ΜΕΡΟΣ Γ [Συµπεράσµατα] 1 ηµογραφικά χαρακτηριστικά Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΒΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ V PRC «Συνδικαλισμός, συνδικάτα και συνδικαλιστική συμμετοχή στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης», ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας.

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Όνομα 2 Επώνυμο 3 Τόπος κατοικίας 4 Αριθμός ΑΦΜ 5 Αριθμός ελτίου Ταυτότητας 6 Φύλο 7 Ηλικία 8 Υπηκοότητα 9 Εθνικότητα 10 Τηλέφωνο 11 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.... 1 2. Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point)

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) Σεπτέμβριος 2013 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδρομές για νέους Μηχανικούς: Η επιχειρηματική δραστηριότητα

Νέες διαδρομές για νέους Μηχανικούς: Η επιχειρηματική δραστηριότητα Νέες διαδρομές για νέους Μηχανικούς: Η επιχειρηματική δραστηριότητα Γ. Λιάγκουρας, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Μ. Μανδαράκα, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων Μάιος Σεπτέμβριος 2009 Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές & το επάγγελμα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου (Μ-Η)* Μηχανικού

Οι σπουδές & το επάγγελμα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου (Μ-Η)* Μηχανικού Οι σπουδές & το επάγγελμα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου (Μ-Η)* Μηχανικού Θωμάς Μπαγιάρας Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ ΑΜ Τ.Ε.Ε: 80176 Αντιπρόεδρος Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης για τις γυναίκες στην πολιτική

Πανελλαδική έρευνα γνώμης για τις γυναίκες στην πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης για τις γυναίκες στην πολιτική ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μάρτιος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 5 έως και 6 Μαρτίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα γνώμης στην Περιφέρεια Αττικής

Έρευνα γνώμης στην Περιφέρεια Αττικής Έρευνα γνώμης στην Περιφέρεια Αττικής RASS Consultancy Services S.A. Πειραιάς, Μάιος 2019 Συλλογή δεδομένων 6-8/5/19 1 Ταυτότητα της έρευνας Γεωγραφική κατανομή δείγματος Δημογραφικά χαρακτηριστικά Συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για το φαινόμενο του Σεισμού»

«Έρευνα για το φαινόμενο του Σεισμού» «Έρευνα για το φαινόμενο του Σεισμού» Πειραιάς, Μάρτιος 2018 1 Ταυτότητα της έρευνας Γεωγραφική κατανομή δείγματος Δημογραφικά χαρακτηριστικά 2 Ταυτότητα της έρευνας Είδος έρευνας: Πληθυσμός έρευνας: Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το προφίλ του Τμήματος και των Αποφοίτων σε 10 Ερωτήσεις 1. Τί είδους Μηχανικός είναι ο Μηχανικός Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας για επαγγελματική σταδιοδρομία

Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας για επαγγελματική σταδιοδρομία Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας για επαγγελματική σταδιοδρομία αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου Ετοιμάστηκε για το Γραφείο Αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου από CYMAR MarketResearch Ltd. Νοέμβριος 2009 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω, Γραφείο Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 Μάρτιος Έρευνα 15-19/03

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 Μάρτιος Έρευνα 15-19/03 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 15 έως και 1 9 Μαρτίου 2010. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 Κατά το Α Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.595.921

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

12.000 έως και 16.000

12.000 έως και 16.000 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» για συμμετοχή στην πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

[ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΠΑ για τα έτη ]

[ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΠΑ για τα έτη ] ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ Α. Κουτσούρης, Αν. Καθηγητής ΓΠΑ Ε. Νέλλας, ΕΕΔΙΠ Συνεργάτες: κ.κ. Ε. Καμπέρη, Π. Κάτσενος, Ε. Μάγου, Ν. Μποχωρίδης, Ν. Σεβαστίδου και Ε. Χαμπλά. Μεταπτυχιακοί φοιτητές-φοιτήτριες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εικόνας & Αντίληψης για τις Ουσίες, τη Χρήση Ουσιών και τους Χρήστες

Έρευνα Εικόνας & Αντίληψης για τις Ουσίες, τη Χρήση Ουσιών και τους Χρήστες Έρευνα Εικόνας & Αντίληψης για τις Ουσίες, τη Χρήση Ουσιών και τους Χρήστες Σεπτέμβριος 2015 Report Αποτελεσμάτων Η ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Τύπος Έρευνας: Περιοχή Έρευνας Μέθοδος Δειγματοληψίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. ΑΔΤ:. ή διαβατήριο:. Ημερ/νία Γέννησης Φύλο: Άρρεν..Θήλυ.. Πόλη ή Χωριό Οδός:., Αριθμός Τ.Κ

ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. ΑΔΤ:. ή διαβατήριο:. Ημερ/νία Γέννησης Φύλο: Άρρεν..Θήλυ.. Πόλη ή Χωριό Οδός:., Αριθμός Τ.Κ Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου Ωφελούμενου ( * ) στο έργο: «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.» ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ NEΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜοΚΕ ΕΜΠ Πολυτεχνειούπολη

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ NEΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜοΚΕ ΕΜΠ Πολυτεχνειούπολη ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ NEΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜοΚΕ ΕΜΠ Πολυτεχνειούπολη 22 Οκτωβρίου 2015 Η έρευνα αυτή εντάσσεται σε δύο ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική», Αθήνα, 2017

Έρευνα αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική», Αθήνα, 2017 Έρευνα αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική», του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ Αθήνα, 2017 Περιεχόμενα Ενότητα Σ. 1 Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα