«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»"

Transcript

1 «Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΜΕΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

2 Η Ευρωπαϊκή Ερευνητική Πολιτική έχει ως κεντρικό άξονα την υλοποίηση του στόχου Λισσαβόνας, δηλαδή τη µετατροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης σε µια ανταγωνιστική δυναµική οικονοµία γνώσης, ικανή για αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό, επιδιώκει τρεις αλληλένδετους στόχους:

3 δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που θα εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία γνώσεων ερευνητών, θα αποτρέπει τον κατακερµατισµό την αλληλοεπικάλυψη ερευνητικών πολιτικών δραστηριοτή στην Ευρώπη αύξηση ευρωπαϊκών επενδύσεων στην έρευνα στο 3% του ΑΕΠ Ένωσης µέχρι το 2010, αύξηση του σχετικού µεριδίου του ιδιωτικού τοµέα στα δύο τρίτα του ποσοστού αυτού υποστήριξη ενίσχυση ερευνητικής αριστείας για την υλοποίηση δύο πρώ στόχων, ενίσχυση συµπλήρωση εθνικών δηµόσιων ιδιωτικών ερευνητικών προσπαθειών.

4 ... όµως, η ΕΕ επενδύει πολύ λιγότερο στην Ε&Α απ ό,τι οι εµπορικοί εταίροι Σήµερα, η ΕΕ αφιερώνει µόνο το 1,96% του οικείου ΑΕΠ στην έρευνα ανάπτυξη, σε σύγκριση µε το 2,59% Ηνωµένων Πολιτειών, το 3,12% Ιαπωνίας το 2,9% Κορέας. Το χάσµα µεταξύ ΗΠΑ ΕΕ είναι σήµερα τάξεως 130 δισεκατοµµυρίων περίπου ετησίως, εκ οποίων το 80% µπορεί να αποδοθεί στις διαφορές δαπανών του ιδιωτικού τοµέα στην έρευνα ανάπτυξη. Για να είναι µία γνήσια ανταγωνιστική, γνωσιοκεντρική οικονοµία, η Ευρώπη πρέπει, πρώτα, να βελτιωθεί στον τοµέα παραγωγής γνώσεων µέσω έρευνας, διάχυσής τους µέσω κατάρτισης κα αξιοποίησής τους µέσω νοτοµίας.

5 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στρατηγική Λισσαβόνας...να γίνουµε η πιο δυναµική ανταγωνιστική......οικονοµία Στόχος Βαρκελώνης...να αυξηθεί το ποσοστό επενδύσεων για την έρευνα ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ έως το 2010,...τα 2/3 να προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε τον εν λόγω στόχο του 3%

6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 6ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Το 2003 ήταν το πρώτο έτος πλήρους εφαρµογής του 6ου προγράµµατος πλαισίου, για τον λόγο αυτό, σηµατοδότησε ένα σηµαντικό βήµα προόδου προς την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Με προϋπολογισµό ύψους 17,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την περίοδο (αυξηµένου( σε 19,2 δισεκατοµµύρια ευρώ µετά τη διεύρυνση Ένωσης), το 6 ο πρόγραµµα πλαίσιο αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα διεθνή προγράµµατα Ε&Α στον κόσµο. Το πρόγραµµα είναι ανοικτό σε συµµετέχοντες όχι µόνο από τα κράτη µέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από τρίτες χώρες µέσω συµφωνιών συνεργασίας Το 6 ο πρόγραµµα πλαίσιο βρήκε τεράστια ανταπόκριση. Εντός του 2003, υπεβλήθησαν άνω προτάσεων µε περίπου συµµετέχοντες από περισσότερες 50 χώρες. Από τις προτάσεις αυτές, επελέγησαν προς χρηµατοδότηση περίπου (µε( περισσότερους συµµετέχοντες).

7 Άλλες δράσεις προς υποστήριξη δηµιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας όσον αφορά τη βελτίωση ανθρώπινων πόρων, η Επιτροπή διατύπωσε προτάσεις για τη βελτίωση ερευνητικών σταδιοδροµιών στην Ευρώπη, µεταξύ άλλων µέσω κατάρτισης Ευρωπαϊκής Χάρτας κώδικα δεοντολογίας εγνιάστηκε διάλογος ευρωπαϊκής κλίµακας σχετικά µε το µέλλον ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων. προς ενίσχυση διεθνούς διάστασης του ΕΧΕ, πραγµατοποιήθηκαν διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη διµερών συµφωνιών επιστηµονικής τεχνολογικής συνεργασίας µε χώρες εταίρους Μεσογείου, την Ελβετία, το Μεξικό, τη Βραζιλία, τη Χιλή, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία την Ουκρανία σηµειώθηκαν βήµατα προόδου στο πλαίσιο του προγράµµατος δράσης "Επιστήµη Κοινωνία", ολοκληρώθηκαν τρεις δράσεις (οι γυναίκες στη βιοµηχανία, γυναίκες διεύρυνση, έρευνα προοπτική διερεύνηση)

8 σηµειώθηκαν σηµαντικά βήµατα προόδου προς τη διαµόρφωση µιας ευρωπαϊκής πολιτικής, µε τη δηµοσίευση Πράσινης Βίβλου, στη συνέχεια τη δηµοσίευση Λευκής Βίβλου εντός του 2003, την υπογραφή συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκής ιαστηµικής Υπηρεσίας ο διάλογος σχετικά µε την υποστήριξη βασικής έρευνας στην Ευρώπη τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας µεταφέρθηκε σε πολιτικό επίπεδο µε ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2004 δηµιουργήθηκε µια πρώτη σειρά τεχνολογικών πλατφόρµων, µε σκοπό τη συσπείρωση εκάστοτε ενδιαφερόµενων µερών τη χάραξη στρατηγικών σχεδίων έρευνας επί βασικών τεχνολογιών σε τοµείς όπως οι κυψέλες υδρογόνου η νανοηλεκτρονική τον Μάρτιο του 2003, θεσπίστηκε µια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις βιοεπιστήµες τη βιοτεχνολογία δροµολογήθηκε τριετής προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τοµέα ασφάλειας, σκοπός οποίας είναι να προετοιµάσει το έδαφος για τη θέσπιση την εφαρµογή ενός πλήρους προγράµµατος από το 2007.

9 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής,, η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη η νοτοµία... είναι κλειδιά για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα την απασχόληση Η Γνώση βρίσκεται στο επίκεντρο διέπει όλα τα στοιχεία στρατηγικής Λισσαβόνας. Η Έρευνα η Τεχνολογία αποτελούν, µαζί µε την Εκπαίδευση την Καινοτοµία τις κορυφές του «τριγώνου γνώσης»

10 ράσεις 7ου Προγράµµατος Πλαισίου 1. ηµιουργία ευρωπαϊκών πόλων αριστείας µέσω συνεργασίας εργαστηρίων, 2. Ανάληψη ευρωπαϊκών τεχνολογικών πρωτοβουλιών, 3. Ενίσχυση δηµιουργικότητας βασικής έρευνας µέσω τόνωσης του ανταγωνισµού µεταξύ οµάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 4. Αύξηση ικανότητας προσέλκυσης κορυφαίων ερευνητών στην Ευρώπη, 5. Ανάπτυξη ερευνητικών υποδοµών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 6. Ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ εθνικών προγραµµά έρευνας. ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

11 Οριζόντιες αρχές του 7ου Π.Π τη συνοχή συνεργία µεταξύ κυριοτέρων κατευθύνσεων δράσης του προγράµµατος την ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία την προώθηση αριστείας ευρωπαϊκής έρευνας τη διευκόλυνση συµµετοχής όλων ενδιαφερόµενων µερών, ειδικότερα ΜΜΕ τη συνοχή µεταξύ εθνικών κοινοτικών πολιτικών Ε&Τ, αποφεύγοντας έτσι επικαλύψεις κενά µεταξύ εθνικών ευρωπαϊκών ερευνητικών προσπαθειών

12 την απλούστευση, τη βελτίωση την επιτάχυνση διοικητικών οικονοµικών διαδικασιών, µηχανισµούς για την αποτελεσµατική παρακολούθησή τους την προώθηση νοτοµίας στον τοµέα τεχνολογίας την προώθηση διάδοσης γνώσεων την παρακολούθηση την αξιολόγηση απόδοσης προγραµµά, ιδίως όσον αφορά τυχόν νέους µηχανισµούς

13 ΟΜΗ 7ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 7o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΕΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

14 Ι. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΤΗΜΑ

15 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σε καθέναν από τους θεµατικούς τοµείς υπάρχει η δυνατότητα αντιµετώπισης µε ευέλικτο τρόπο για - Αναδυόµενες ανάγκες - Απρόβλεπτες Πολιτικές ανάγκες Η ιάδοση Γνώσεων η Μεταφορά Αποτελεσµά θα υποστηριχθεί σε όλες τις θεµατικές περιοχές Σε όλους τους θεµατικούς τοµείς θα υποστηριχθεί η ιακρατική Συνεργασία. Τα µέσα που θα εφαρµοστούν είναι: Η Συνεργατική Έρευνα ( Συνεργατικά έργα, ίκτυα Αριστείας) Οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες Ο Συντονισµός Ερευνητικών Προγραµµά (ERA-NET, ERA-NET+) Η ιεθνή Συνεργασία

16 ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Πρωτοβουλίες που θα κινητοποιούν προσπάθειες για την εξέταση ευρέος φάσµατος θεµά στρατηγικής σηµασίας για την µελλοντική οικονοµική µεγέθυνση, ανταγωνιστικότητα βιώσιµη ανάπτυξη Ευρώπης Τα περισσότερα θεµατολόγια στρατηγικής έρευνας θα πρέπει να ωθούνται από τη βιοµηχανία µπορούν να υποστηρίζονται από τα υφιστάµενα διεθνή κοινοτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένου του Προγράµµατος Πλαισίου. Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πρωτοβουλίες ενδέχεται να απαιτούν την ανάπτυξη νέων µορφών συνεργασίας µπορούν να συµβάλουν στο συντονισµό του συνόλου ευρωπαϊκών ερευνητικών προσπαθειών µε σκοπό την επίτευξη συνεργειών µε τις δραστηριότητες υφισταµένων σχηµά συνεργασίας, όπως τα EUREKA COST,

17 ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Hydrogen and Fuel Cells for a Sustainable Energy Future I Innovative Medicines for the Citizens of Europe Aeronautics and Air Transport Global Monitoring for Environment and Security Towards new Nanoelectronics Approaches Embedded systems Other possible themes to be identified later

18 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ενίσχυση επιστηµονικών τεχνολογικών βάσεων σχετικών ευρωπαϊκών βιοµηχανιών µέσω έρευνας στον τοµέα ασφάλειας, µε σκοπό την ασφάλεια ευρωπαίων πολιτών Συνίσταται η καθιέρωση συντονισµού µεταξύ σχετικών δράσεων του προγράµµατος πλαισίου δράσεων του Ευρωπαϊκού Αµυντικού Οργανισµού στον τοµέα έρευνας για την ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα του διαστήµατος.

19 ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συµβούλιο Συµβούλιο ιάστηµα ιάστηµα ιαµόρφωση ιαµόρφωση του του ευρωπαϊκού ευρωπαϊκού διαστηµικού διαστηµικού προγράµµατος προγράµµατος το το οποίο οποίο θα θα στοχεύει στοχεύει στις στις διαστηµικές διαστηµικές εφαρµογές εφαρµογές για για τις τις υπηρεσίες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής κοινωνίας κοινωνίας, στην στην ενίσχυση ενίσχυση διαστηµικών διαστηµικών υποδοµών υποδοµών διαστηµικής διαστηµικής τεχνολογίας τεχνολογίας, στην στην ενίσχυση ενίσχυση επιστηµονικής επιστηµονικής γνώσης γνώσης στην στην ενίσχυση ενίσχυση εφαρµογής εφαρµογής Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής διαστηµικής διαστηµικής πολιτικής πολιτικής.

20 Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Νανοτεχνολογία Ο σηµαντικός ρόλος οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νανοεπιστήµες η νανοτεχνολογία σε πολλούς τοµείς, η σηµασία τους για την ποιότητα ζωής, την αειφόρο ανάπτυξη την ανταγωνιστικότητα ευρωπαϊκής βιοµηχανίας Η ανάγκη για να υπάρξει αειφόρος υπεύθυνη ανάπτυξη νανοτεχνολογίας, η οποία να καλύπτει τις υγειονοµικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, βιοµηχανικές οικονοµικές πτυχές ευρωπαίων πολιτών Τα Κ-Μ θα πρέπει να ενισχύσουν ουσιαστικά την έρευνα, την ανάπτυξη την νοτοµία στον τοµέα νανοτεχνολογίας, λαµβανοµένων υπόψη στόχων Λισσαβόνας εντός του στόχου «3% 3%» Βαρκελώνης.

21 2. Ι ΕΕΣ Τόνωση δηµιουργικότητας αριστείας ευρωπαϊκής έρευνας, µέσω χρηµατοδότησης «πρωτοποριακής έρευνας» από µεµονωµένες οµάδες, δραστηριοποιούµενες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προκειµένου να εµφυσηθεί µία νέα δυναµική στην έρευνα, πριµοδοτώντας την αριστεία µέσω του ανταγωνισµού προσέλκυσης καλύτερων εγκεφάλων, θα δηµιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας, το οποίο θα χρηµατοδοτεί τη Βασική Ερευνα σε όλους τους επιστηµονικούς τεχνολογικούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης µηχανικής, κοινωνικοοικονοµικών επιστηµών ανθρωπιστικών επιστηµών.

22 BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) επιστηµονική αυτονοµία, εµπιστοσύνη αξιοπιστία, συµπληρωµατικότητα µε τα εθνικά ερευνητικά συστήµατα, ούτως ώστε να µην υποκαθίσταται η εθνική χρηµατοδότηση, διαφάνεια, αποτελεσµατικότητα υπευθυνότητα,

23 3. ΑΝΘΡΩΠΟΙ Η ανάπτυξη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού ευρωπαϊκής έρευνας µέσω στήριξης εκπαίδευσης, κινητικότητας ανάπτυξης ευρωπαϊκών ερευνητικών σταδιοδροµιών. Το πρόγραµµα αυτό θα ενισχύσει τις υφιστάµενες δράσεις στήριξης ερευνητών «Marie Curie», εστιαζόµενο στις βασικές πτυχές δεξιοτή ανάπτυξης σταδιοδροµιών αύξησης κινητικότητας µεταξύ πανεπιστηµίου βιοµηχανίας

24 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αρχική κατάρτιση ερευνητών ια βίου επιµόρφωση εξέλιξη σταδιοδροµίας Οδοί µεταφοράς γνώσεων εταιρικά σχήµατα µεταξύ πανεπιστηµίων επιχειρήσεων Η διεθνής διάσταση

25 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Με γνώµονα τον στόχο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Βαρκελώνης να αυξηθεί ο αριθµός ερευνητών µέχρι το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ακολουθήσει µια συνεκτική στρατηγική να αναπτύξει τα κατάλληλα µέσα όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους την κινητικότητα στον τοµέα επιστήµης τεχνολογίας, παραδείγµατος χάριν βελτιώνοντας το ευρωπαϊκό περιβάλλον εργασίας για τους ερευνητές δηµιουργώντας ελκυστικές πορείες σταδιοδροµίας στην Ε&Τ. προσέλκυση νέων στην επιστήµη αρχική εκπαίδευση ερευνητών δια βίου µάθηση ανάπτυξη σταδιοδροµιών ρόλος θέση γυναικών στην επιστήµη την έρευνα µεταφορά γνώσεων προς όφελος ιδίως λιγότερο προηγµένων από πλευράς τεχνολογίας περιοχών ΜΜΕ επανένταξη ευρωπαίων ερευνητών που αναλαµβάνουν έρευνες εκτός Ευρώπης

26 4. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Η ενίσχυση ερευνητικής νοτόµου ικανότητας σ όλη την Ευρώπη. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενίσχυση βελτίωση του ευρωπαικού επιστηµονικού συστήµατος Παρακολούθηση ανάλυση δηµόσιων πολιτικών επιχειρηµατικών στρατηγικών που έχουν σχέση µε την έρευνα Συντονισµός πολιτικών έρευνας

27 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στα πλαίσια αυτής πολιτικής πρόκειται να αναπτυχθεί στρατηγικός «οδικός χάρ» Ευρώπης στον τοµέα ερευνητικών υποδοµών θα περιγράφει τις επιστηµονικές ανάγκες σε επιστηµονικές υποδοµές για τα επόµενα 10 έως 20 έτη, βάσει µεθοδολογίας αναγνωρισµένης από όλους τους ενδιαφεροµένους, όπου θα λαµβάνει υπόψη του τις υποδείξεις αρµόδιων διακυβερνητικών ερευνητικών οργανισµών καθώς του βιοµηχανικού κόσµου ραστηριότητες Υποστήριξη υφιστάµενων υποδοµών έρευνας Υποστήριξη νέων υποδοµών έρευνας

28 ΜΗ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ (JRC) Παροχή επιστηµονικής τεχνικής υποστήριξης στη διαδικασία χάραξης πολιτικής ΕΕ, µέσω υποστήριξης εφαρµογής παρακολούθησης υφιστάµενων πολιτικών µέσω ικανότητας ανταπόκρισης σε νέες πολιτικές ανάγκες Οι δραστηριότητες του JRC εστιάζονται σε τοµείς που έχουν στρατηγική σηµασία για την ΕΕ η παρέµβασή του προσδίδει υψηλή προστιθέµενη αξία, όπως: η αειφόρος ανάπτυξη, η αλλαγή του κλίµατος, τα τρόφιµα, η ενέργεια, οι µεταφορές, τα χηµικά προιόντα, οι τεχνολογίες πληροφορίας, η ασφάλεια πολιτών η βιοτεχνολογία

29 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ου ΠΠ

30 Ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για τις οικονοµικές πολιτικές Κρατών - Μελών Κοινότητας Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2005 έδωσε νέα ώθηση στη στρατηγική Λισσαβόνας επανεστιάζοντάς την στην οικονοµική ανάπτυξη την απασχόληση στην Ευρώπη. Με την απόφαση αυτή, οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων έστειλαν σαφές µήνυµα για τις προτεραιότητες Ένωσης κατά τα αµέσως προσεχή έτη. τα κράτη µέλη καλούνται να εφαρµόσουν µέτρα πολιτικές προκειµένου να προωθηθούν η γνώση η νοτοµία ως παράγοντες ανάπτυξης να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων εργασίας.

31 Να αυξηθούν να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµές Ε&Α, µε σκοπό τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Γνώσης επιβεβαιώνεται ο γενικός στόχος επενδύσεων ύψους 3% του ΑΕΠ για το 2010, µε κατάλληλα µερίδια ιδιωτικών δηµόσιων επενδύσεων. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω ένα συνδυασµό µέτρων κατάλληλων για να ενισχύσουν την Ε&Α, ειδικότερα επιχειρήσεων Ε&Α µέσω εξής : 1. βελτιωµένα πλαίσια προϋποθέσεων προκειµένου να εξασφαλίζεται η λειτουργία επιχειρήσεων µέσα σε επαρκώς ανταγωνιστικό ελκυστικό περιβάλλον 2. αύξηση αποτελεσµατικότητας αποδοτικότητας δηµόσιων δαπανών σε Ε&Α ανάπτυξη Συµπράξεων ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ)

32 3. ανάπτυξη ενίσχυση κέντρων αριστείας εκπαιδευτικών ερευνητικών ιδρυµά στα κράτη µέλη, καθώς δηµιουργία νέων, αν χρειάζεται, βελτίωση συνεργασίας µεταφοράς τεχνολογίας µεταξύ δηµοσίων ερευνητικών ιδρυµά ιδιωτικών επιχειρήσεων 4. ανάπτυξη καλύτερη χρήση κινήτρων για την τόνωση ιδιωτικής Ε&Α 5. εκσυγχρονισµός διαχείρισης ερευνητικών ιδρυµά πανεπιστηµίων 6. εξασφάλιση επαρκούς προσφοράς ειδικευµένων ερευνητών, προσελκύοντας περισσότερους φοιτητές στους κλάδους επιστηµών, τεχνολογιών εφηρµοσµένης µηχανικής, βελτιώνοντας τις προοπτικές σταδιοδροµίας την ευρωπαϊκή, διεθνή καθώς διατοµεακή κινητικότητα ερευνητών του προσωπικού στον τοµέα ανάπτυξης.

33 «Η επένδυση στη γνώση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης αειφόρου ανάπτυξης στο πλαίσιο µιας παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας...» Πολλά προγράµµατα ΕΕ θα συµβάλουν στην παραγωγή γνώσης στην υπηρεσία ανάπτυξης, πλην όµως το πρόγραµµα έρευνας συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο γνωστικής πολιτικής.

34 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΜΕΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Αθήνα Ιανουάριος 2007

Αθήνα Ιανουάριος 2007 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συνοπτικός Οδηγός Αθήνα Ιανουάριος 2007 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ (2007-2013) Πρόγραµµα Περιγραφή Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σεπτέμβριος 2007

Αθήνα Σεπτέμβριος 2007 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συνοπτικός Οδηγός Αθήνα Σεπτέμβριος 2007 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ (2007-2013) Πρόγραμμα Περιγραφή Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υψιπετης Iούλιος - Αύγουστος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 42 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Βραδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 εν συντομία

HORIZON 2020 εν συντομία HORIZON 2020 εν συντομία Το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Έρευνα και Καινοτομία Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα