ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ (Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας 1. "Ποιοι είναι οι στόχοι του κανονισμού 561/2006 που ρυθμίζει τις κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών στην Ε.Ε.;" A. Η εναρμόνιση των όρων ανταγωνισμού στον τομέα των οδικών μεταφορών B. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων Γ. Η οδική ασφάλεια Δ. Όλα τα ανωτέρω 2. "Μπορεί ένα Κράτος-Μέλος της ΕΚ να ορίσει συνθήκες εργασίας ευνοϊκότερες ή δυσμενέστερες από τις προβλεπόμενες κοινωνικές διατάξεις του κανονισμού 561/2006;" A. Μπορεί να ορίσει συνθήκες εργασίας ευνοϊκότερες αλλά όχι δυσμενέστερες B. Είναι ελεύθερο να κάνει ότι θέλει Γ. Μπορεί να ορίσει δυσμενέστερες συνθήκες μόνο για τις διεθνείς μεταφορές Δ. Μπορεί να ορίσει δυσμενέστερες συνθήκες μόνο για τις εθνικές μεταφορές 3. "Οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων συμφωνούν συλλογικές συμβάσεις για μισθούς και επιδόματα. Μπορούν να συμφωνήσουν και συνθήκες εργασίας (ωράρια κλπ αφού αυτά ρυθμίζονται από τον κανονισμό 561/2006;" A. Όχι, αποκλείεται B. Ναι, εφόσον οι ρυθμίσεις είναι ευνοϊκότερες από αυτές του κανονισμού Γ. Ναι, μπορούν να συμφωνήσουν συνθήκες εργασίας ευνοϊκότερες ή δυσμενέστερες του κανονισμού Δ. Δεν λαμβάνεται υπόψη ο κανονισμός κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 4. "Ποιες οδικές μεταφορές μπορεί να εξαιρεθούν από την εφαρμογή του Κανονισμού 561/2006;" A. Όταν η διαδρομή στην οδική μεταφορά επιβατών δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα B. Όταν χρησιμοποιούνται οχήματα των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόμετρα την ώρα Γ. Όταν τα οχήματα ανήκουν ή μισθώνονται, χωρίς οδηγό, από το στρατό, την πυροσβεστική υπηρεσία ή την αστυνομία για την εκτέλεση κάποιας αποστολής Δ. Ολες οι ανωτέρω 5. "Τι σημαίνει ""εβδομάδα"" σύμφωνα με τον Κανονισμό 561/2006;" A. Η χρονική περίοδος που αρχίζει από την ώρα 0.00 της Δευτέρας και τελειώνει στις της Κυριακής B. Η χρονική περίοδος 7 ημερών ανεξαρτήτως ώρας έναρξης Γ. Η χρονική περίοδος που αρχίζει στις 6.00 π.μ. της Δευτέρας και τελειώνει στις του Σαββάτου Δ. Είναι μια συμβατική εβδομάδα όπως θα την ορίσουν ο εργοδότης με τον εργαζόμενο στα πλαίσια της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 6. "Τι σημαίνει εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης;" A. Το σύνολο των ωρών απασχόλησης του οδηγού σε μια εβδομάδα B. Το σύνολο των ωρών οδήγησης από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή Γ. Το σύνολο του χρόνου οδήγησης κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας όπως αυτή ορίζεται από τον κανονισμό 561/2006 Δ. Ο συνολικός χρόνος οδήγησης μιας εβδομάδας μαζί με τα διαλείμματα 7. Το ελάχιστο όριο ηλικίας των οδηγών που ασχολούνται στις οδικές επιβατικές μεταφορές είναι: A. Το 21ο έτος σε κάθε περίπτωση B. Ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον έχει απολυτήριο στρατού

2 Γ. Το 18ο έτος αν ο οδηγός είναι μεταφορέας με πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης και το 21ο έτος αν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό Δ. Το 21ο έτος αν ο οδηγός είναι μεταφορέας με πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας και το 18ο αν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό 8. "Ποιο είναι το ανώτατο όριο συνολικής διάρκειας οδήγησης μεταξύ δύο (2) ημερησίων περιόδων ανάπαυσης;" A. 9 ώρες οδήγησης συνήθως B. 11 ώρες οδήγησης Γ. 7 ώρες οδήγησης 2 φορές την εβδομάδα Δ. 10 ώρες οδήγησης όλες τις ημέρες της εβδομάδας 9. "Στην περίπτωση διεθνούς μεταφοράς επιβατών, η εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης των οδηγών είναι υποχρεωτική μετά από πόσες ημερήσιες περιόδους οδήγησης ;" A. Πέντε ημερήσιες περιόδους οδήγησης B. Έξι ημερήσιες περιόδους οδήγησης Γ. Δέκα ημερήσιες περιόδους οδήγησης Δ. Δώδεκα ημερήσιες περιόδους οδήγησης 10. "Ποια είναι μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια οδήγησης, πριν από διάλειμμα ενός οδηγού βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) 3820/85 ;" A. Μιάμιση ώρα B. Τρείς ώρες Γ. Τεσσεράμιση ώρες Δ. Εννέα ώρες 11. "Ποια είναι η ελάχιστη ηλικία των οδηγών που απασχολούνται σε διεθνείς μεταφορές επιβατών βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) 3820/85 ;" A. 18 έτη B. 20 έτη Γ. 21 έτη Δ. 23 έτη 12. "Είναι δυνατη η παράταση της ημερήσιας περιόδου οδήγησης κατά μία ώρα ;" A. Ναι, μία φορά την εβδομάδα B. Ναι, δύο φορές την εβδομάδα Γ. Ναι, τρεις φορές την εβδομάδα Δ. Όχι δεν είναι επιτρεπτή 13. "Ποια είναι η μέγιστη συνολική διάρκεια οδήγησης των απασχολούμενων ως οδηγών διεθνών μεταφορών εντός χρονικού διαστήματος δύο εβδομάδων ;" A. 80 ώρες B. 90 ώρες Γ. 96 ώρες Δ. 102 ώρες 14. "Ποια είναι η μέγιστη συνολική διάρκεια οδήγησης των απασχολούμενων ως οδηγών διεθνών μεταφορών εντός χρονικού διαστήματος μίας εβδομάδας ;" A. 40 ώρες B. 45 ώρες Γ. 56 ώρες Δ. 60 ώρες 15. "Επιτρέπεται η παροχή επιδόματος στους απασχολούμενους ως οδηγούς λεωφορείων εφόσον πετύχουν στόχο που σχετίζεται με τη διανυόμενη απόσταση ; " A. Όχι, δεν επιτρέπονται εκτός αν οι αμοιβές αυτές δεν είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια

3 B. Όχι, δεν επιτρέπονται διότι επιβαρύνουν υπερβολικά το κόστος των μεταφορών Γ. Επιτρέπονται και περιλαμβάνονται στη σύμβαση απασχόλησης των οδηγών Δ. Επιτρέπονται καθώς προβλέπονται στην Συλλογική Σύμβαση των απασχολούμενων οδηγών 16. "Ποιες διατάξεις εφαρμόζονται για τις μεταφορές μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (συμβαλλόμενο μέλος της Συμφωνίας AETR), σε ότι αφορά τους όρους απασχόλησης των Ελλήνων οδηγών ;" A. του κανονισμού (ΕΟΚ) 3820/85 γιατί πρόκειται για Έλληνες οδηγούς B. της διμερούς Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών Ελλάδας - Ρωσικής Ομοσπονδίας Γ. της πολυμερούς Συμφωνίας AETR για ολόκληρη τη διαδρομή Δ. της πολυμερούς Συμφωνίας AETR για το τμήμα της διαδρομής εντός της Ρωσικής επικράτειας 17. "Ποιο είναι το όριο της επιτρεπόμενης μέσης εβδομαδιαίας απασχόλησης (όχι οδήγησης) των απασχολουμένων ως οδηγών, στην Ε.Ε.; " A. 45 ώρες B. 48 ώρες Γ. 54 ώρες Δ. 56 ώρες (Δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου 18. "Το εισόδημα που αποκτά στην Αλβανία Έλληνας μεταφορέας που εξυπηρετεί τακτική γραμμή μεταξύ Ελλάδας - Αλβανίας, πού φορολογείται;" A. Στην Ελλάδα, όπου είναι η έδρα της επιχείρησης B. Δηλώνεται και φορολογείται και στην Αλβανία και στην Ελλάδα Γ. Δηλώνεται και φορολογείται στην Αλβανία εφαρμοζομένης στη συνέχεια της Συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας Ελλάδας - Αλβανίας (απαλλάσσεται το συγκεκριμένο εισόδημα από φορολογία στην Ελλάδα) Δ. Εφόσον δεν αποκτάται το εισόδημα στην Ελλάδα, χώρα εγκατάστασης του μεταφορέα, δεν προκύπτει υποχρέωση να δηλωθεί (απαλλάσσεται από φόρο) (ΣΤ) Πρόσβαση Στην Αγορά 19. Η κοινοτική άδεια του άρθρου 3α του κανονισμού (ΕΟΚ) 684/92 όπως ισχύει εκδίδεται για A. όλους τους κοινοτικούς μεταφορείς B. κοινοτικούς μεταφορείς διεθνών μεταφορών μόνο Γ. κοινοτικούς μεταφορείς καθώς και μεταφορείς χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της πολυμερούς Συμφωνίας INTERBUS Δ. τους κοινοτικούς μεταφορείς που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές με προορισμούς χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της πολυμερούς Συμφωνίας INTERBUS 20. Η κοινοτική άδεια του άρθρου 3α του κανονισμού (ΕΟΚ) 684/92 όπως ισχύει διατηρείται... A. στο τουριστικό γραφείο μόνο B. στο τουριστικό γραφείο το πρωτότυπο και ένα ακριβές αντίγραφο σε κάθε τουριστικό λεωφορείο που πραγματοποιεί διεθνή μεταφορά με προορισμό εντός της Ε.Ε. Γ. στο τουριστικό γραφείο το πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο σε κάθε τουριστικό λεωφορείο που πραγματοποιεί διεθνή μεταφορά με προορισμό εντός της Ε.Ε. Δ. από το τουριστικό γραφείο μόνο σε αντίγραφο καθώς το πρωτότυπο διατηρείται στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών

4 21. Για την κίνηση λεωφορείου για την αντικατάσταση λεωφορείου που ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης κατά την εκτέλεση έκτακτης διεθνούς μεταφοράς, βάσει της Συμφωνίας INTERBUS A. απαιτείται ειδική άδεια από τη χώρα αναχώρησης (όπου το λεωφορείο είναι ταξινομημένο) B. απαιτείται ειδική άδεια από τη χώρα προορισμού της μεταφοράς Γ. θα πρέπει να ενημερωθεί η χώρα προορισμού Δ. δεν απαιτείται άδεια 22. "Είναι δυνατόν Έλληνας μεταφορέας να δρομολογήσει λεωφορείο κενό για να παραλάβει από το Ζάγκρεμπ στη Θεσσαλονίκη ομάδα Κροατών επιστημόνων για τη συμμετοχή τους σε συνέδριο ; " A. Ναι, με την κάλυψη φύλλου ελέγχου της Συμφωνίας INTERBUS B. Ναι, εφόσον λάβει την προβλεπόμενη από τη Συμφωνία INTERBUS ειδική έγκριση Γ. Όχι, θα πρέπει να μεταφερθούν από Κροάτη μεταφορέα Δ. Ναι με την κάλυψη φύλλου εκτάκτων διαδρομών Ε.Ε. (του κανονισμού 2121/98) 23. "Ποιες ορίζονται ως παλλινδρομικές υπηρεσίες (τύπου ""σαϊτας"") ;" A. Οι υπηρεσίες όπου το λεωφορείο μεταβαίνει στον προορισμό του χωρίς επιβάτες και επιστρέφει με επιβάτες B. Οι υπηρεσίες όπου το λεωφορείο μεταβαίνει στον προορισμό του με επιβάτες και επιστρέφει κενό επιβατών Γ. Οι υπηρεσίες "κλειστών θυρών" δηλαδή όταν το λεωφορείο μεταφέρει την ίδια προσχηματισμένη ομάδα επιβατών κατά μήκος όλου του ταξιδιού με επιστροφή αυτών στον τόπο αναχώρησης Δ. Οι υπηρεσίες επαναλαμβανόμενων δρομολογίων κατά τις οποίες ομάδα που μεταφέρθηκε από τον ίδιο μεταφορέα επιστρέφει στον τόπο αναχώρησης ενδεχομένως σε μεταγενέστερο δρομολόγιο 24. Τα λεωφορεία που εξυπηρετούν έκτακτες μεταφορές βάσει της συμφωνίας INTERBUS A. δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο ηλικίας που ορίζεται από την εθνική νομοθεσία του κάθε κράτους B. δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο ηλικίας που ορίζεται στο παράρτημα της Συμφωνίας Γ. δεν έχουν περιορισμό ορίου ηλικίας Δ. δεν έχουν περιορισμό ορίου ηλικίας εφόσον είναι ταξινομημένα στην Ε.Ε. ενώ δεν πρέπει να υπερβαίνουν την ηλικία που ορίζεται στη Συμφωνία εφόσον είναι ταξινομημένα σε μη κοινοτική χώρα 25. "Για την πραγματοποίηση έκτακτης (τουριστικής) μεταφοράς από την Ελλάδα στην Γαλλία μέσω Ιταλίας τι απαιτείται να υπάρχει επί του λεωφορείου ; " A. Ορθά συμπληρωμένο φύλλο του βιβλίου εκτάκτων διαδρομών του κανονισμού 2121/98/ΕΚ B. Ορθά συμπληρωμένο φύλλο του βιβλίου εκτάκτων διαδρομών του κανονισμού 2121/98/ΕΚ καθώς και αντίγραφο κοινοτικής άδειας της μεταφορικής επιχείρησης Γ. Ορθά συμπληρωμένο φύλλο του βιβλίου της Συμφωνίας ASOR Δ. Ορθά συμπληρωμένο φύλλο του βιβλίου της Συμφωνίας INTERBUS 26. "Κατά τη διάρκεια ποιών διεθνών μεταφορών επιτρέπεται η πραγματοποίηση στάσεων, χωρίς ειδική έγκριση ;" A. Στις τακτικές υπηρεσίες μόνο B. "Στις τακτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες τύπου ""σαϊτας"" " Γ. Στις τακτικές και τις έκτακτες υπηρεσίες Δ. "Στις τακτικές, έκτακτες και υπηρεσίες τύπου ""σαϊτας"""

5 27. "Ποια είναι η μέγιστη διάρκεια ισχύος της κοινοτικής άδειας του κανονισμού 684/92/ΕΟΚ όπως ισχύει ;" A. Πέντε έτη και είναι δυνατόν να ανανεωθεί B. Τρία έτη και είναι δυνατό να ανανεωθεί Γ. Δέκα έτη και είναι δυνατόν να ανανεωθεί Δ. Απεριόριστη 28. "Από ποιους φορείς εξυπηρετούνται οι διεθνείς τακτικές γραμμές μεταξύ της Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. ;" A. Από γραφεία γενικού τουρισμού B. Από γραφεία γενικού τουρισμού και τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) Γ. Από γραφεία γενικού τουρισμού και τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ) που διαθέτουν άδεια διεθνούς οδικού μεταφορέα Δ. Από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) ή τουριστικά γραφεία τα οποία συμβάλλονται με τον ΟΣΕ ως υπεργολάβοι 29. "Τι ισχύει για την υπεργολαβία στις διεθνείς τακτικές γραμμές εντός της Ε.Ε., εκτελούμενων βάσει του κανονισμού 684/92/ΕΟΚ ;" A. Δεν προβλέπεται B. Επιτρέπεται εφόσον ο υπεργολάβος έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί διεθνείς τακτικές γραμμές και περιλαμβάνεται σε αίτηση του μεταφορέα Γ. Επιτρέπεται εφόσον ο υπεργολάβος είναι εγκατεστημένος στη χώρα προορισμού Δ. Επιτρέπεται εφόσον για την υπεργολαβία δεν έχει αντίρρηση η χώρα εγκατάστασης του μεταφορέα 30. "Ποια είναι η μέγιστη διάρκεια διεθνούς τακτικής γραμμής ;" A. Πέντε έτη B. Τρία έτη Γ. Πέντε έτη στις ενδοκοινοτικές τακτικές γραμμές και τρία έτη σε γραμμές με προορισμούς εκτός της Ε.Ε. Δ. Όση επιθυμεί ο μεταφορέας 31. "Ποιες μεταφορές ρυθμίζει η πολυμερής Συμφωνία INTERBUS ;" A. Όλα τα είδη διεθνών μεταφορών μεταξύ χωρών της Ε.Ε. και των συμβαλλόμενων μερών της Συμφωνίας B. Τις έκτακτες διεθνείς μεταφορές μεταξύ χωρών της Ε.Ε. και των συμβαλλόμενων μερών της Συμφωνίας Γ. Τις έκτακτες διεθνείς μεταφορές μεταξύ χωρών της Ε.Ε. Δ. Όλα τα είδη διεθνών μεταφορών μεταξύ χωρών της Ε.Ε. 32. "Επιτρέπεται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) 684/92 όπως ισχύει, η μίσθωση, από ελληνικό γραφείο γενικού τουρισμού, λεωφορείων ταξινομημένων στην Μ. Βρετανία για την πραγματοποίηση διεθνούς έκτακτης μεταφοράς επιβατών ;" A. Επιτρέπεται, για αόριστο χρόνο B. Επιτρέπεται μόνο για την πραγματοποίηση ενός δρομολογίου Γ. Δεν επιτρέπεται Δ. Δεν επιτρέπεται γιατί η Μ. Βρετανία δεν είναι χώρα της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (Ο.Ν.Ε.) 33. "Η διεθνής μεταφορά για ίδιο λογαριασμό εντός της Ε.Ε., με τη χρήση λεωφορείου ιδιωτικής χρήσης, επιτρέπεται ; " A. Ναι, εφόσον εγκριθεί από τα κράτη μέλη προορισμού και διέλευσης B. Ναι, εφόσον εγκριθεί από το κράτος μέλος αναχώρησης (όπου δηλαδή είναι ταξινομημένο το λεωφορείο) Γ. Ναι, εφόσον εγκριθεί από τα κράτη μέλη αναχώρησης, προορισμού και διέλευσης Δ. Όχι, δεν επιτρέπεται

6 34. "Είναι επιτρεπτή η διενέργεια ενδομεταφορών σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. στο πλαίσιο διενέργειας διεθνούς τακτικής γραμμής ;" A. Ναι, προσωρινά B. Ναι, μετά από έγκριση από το κράτος μέλος εγκατάστασης του μεταφορέα Γ. Μόνον εφόσον εγκριθεί από το κράτος μέλος όπου πρόκειται να λάβει χώρα η ενδομεταφορά Δ. Όχι, δεν επιτρέπεται 35. "Επιτρέπεται η μετάβαση κενού ελληνικού τουριστικού λεωφορείου στην Ουκρανία και η επιστροφή του με επιβάτες στην Ελλάδα ; " A. Μόνον εφόσον εγκρίνουν τη μεταφορά οι αρμόδιες αρχές της Ουκρανίας B. Ναι, με τη χρήση ειδικού εντύπου αδείας που παρέχεται από το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Γ. Ναι, υπό προϋποθέσεις, με τη χρήση κατάλληλα συμπληρωμένου φύλλου της Συμφωνίας INTERBUS Δ. Όχι, δεν επιτρέπεται 36. Επιτρέπεται η μετάβαση ελληνικού τουριστικού λεωφορείου στην Τουρκία και η επιστροφή του με επιβάτες στην Ελλάδα ; A. Μόνον εφόσον εγκρίνουν τη μεταφορά οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας B. Ναι, με τη χρήση ειδικού εντύπου αδείας που παρέχεται από το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Γ. Ναι, υπό προϋποθέσεις, με τη χρήση κατάλληλα συμπληρωμένου φύλλου της Συμφωνίας INTERBUS Δ. Όχι, δεν επιτρέπεται 37. "Μία ΚΤΕΛ Α.Ε. μπορεί να αναλάβει την εξυπηρέτηση οργανωμένης εκδρομής φοιτητών στο εξωτερικό ;" A. Ναι και να την εξυπηρετήσει με υπεραστικά λεωφορεία Δ.Χ. B. Ναι, εφόσον το νομικό πρόσωπο της ΚΤΕΛ Α.Ε. έχει ιδρύσει και γραφείο γενικού τουρισμού και την εξυπηρετεί με τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. Γ. Ναι, ανεξάρτητα αν διαθέτει τουριστικό γραφείο και ακολούθως την αναθέτει σε Τ.Ε.Ο.Μ. που διαθέτει τουριστικά λεωφορεία, ως υπεργολαβία Δ. Όχι σε καμία περίπτωση 38. "Μπορεί ένα γραφείο γενικού τουρισμού να μεταφέρει Αμερικανούς υπηκόους που αφίχθησαν αεροπορικώς στην Αλβανία, οδικώς, από τα Τίρανα στα Ιωάννινα ; " A. Μπορεί, με τη χρήση φύλλου της Συμφωνίας ASOR B. Μπορεί, με τη χρήση φύλλου της Συμφωνίας INTERBUS Γ. Μπορεί με τη χρήση ειδικού εντύπου αδείας, για τη συγκεκριμένη μεταφορά, που παρέχεται από το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Δ. Μπορεί μόνο μετά από την έγγραφη συναίνεση του Αλβανικού Υπουργείου Μεταφορών 39. "Ποιες διεθνείς λεωφορειακές γραμμές ορίζονται ως ""ειδικές τακτικές γραμμές"" στον κανονισμό (ΕΟΚ) 684/92, όπως ισχύει ;" A. Οι τακτικές γραμμές κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιούνται πρόσθετες στάσεις κατόπιν της επιθυμίας των επιβατών B. Οι έκτακτες γραμμές κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιούνται και στάσεις για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών Γ. Οι τακτικές γραμμές με τις οποίες μεταφέρονται ειδικές κατηγορίες επιβατών, αποκλειομένων άλλων επιβατών Δ. "Στον κανονισμό (ΕΟΚ) 684/92 δεν ορίζονται υπηρεσίες ως ""ειδικές τακτικές γραμμές"""

7 40. "Τι απαιτείται για τη διέλευση της Ελβετίας στο πλαίσιο οδικής εκδρομής με προορισμό τη Γερμανία ;" A. Η επίδειξη ορθά συμπληρωμένου φύλλου εκτάκτων διαδρομών Ε.Ε. (του κανονισμού 2121/98) καθώς η Ελβετία έχει συνάψει ειδική Συμφωνία με την Ε.Ε. B. Η συμπλήρωση φύλλου της Συμφωνίας ASOR καθώς η Ελβετία είναι μέλος της Συμφωνίας ASOR Γ. Η συμπλήρωση φύλλου της Συμφωνίας INTERBUS καθώς η Ελβετία είναι μέλος της Συμφωνίας INTERBUS Δ. Η έγγραφη συναίνεση του αρμόδιου για τις μεταφορές Υπουργείου της Ελβετίας 41. Για την εξυπηρέτηση από Έλληνα μεταφορέα διεθνούς τακτικής γραμμής μεταξύ της Αθήνας και Βιέννης (Αυστρία) απαιτείται A. η έγκριση μόνο από το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών B. η έγκριση από τα αρμόδια για τις μεταφορές Υπουργεία της Ελλάδας και της Αυστρίας Γ. η έγκριση από τα αρμόδια για τις μεταφορές Υπουργεία της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Αυστρίας Δ. η έγκριση από τα αρμόδια για τις μεταφορές Υπουργεία της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Αυστρίας καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 42. "Ένας Έλληνας μεταφορέας επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό των εβδομαδιαίων δρομολογίων της γραμμής Αθήνα - Μόναχο που εξυπηρετεί από ένα σε δύο. Τι απαιτείται για το σκοπό αυτό ; " A. Η έγκριση μόνο από το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών B. Η έγκριση από τα αρμόδια για τις μεταφορές Υπουργεία της Ελλάδας και της Γερμανίας Γ. Η έγκριση από τα αρμόδια για τις μεταφορές Υπουργεία της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Αυστρίας και της Γερμανίας Δ. Η υποβολή νέας αίτησης για άδεια τακτικής γραμμής με ακύρωση της υπάρχουσας άδειας 43. "Ένας Έλληνας μεταφορέας επιθυμεί να εξυπηρετήσει προσωρινά ενδομεταφορές με αφετηρία το Παρίσι με τη χρήση εννεαθέσιου οχήματος (8 θέσεις επιβατών συν τη θέση του οδηγού). Έχει αυτό το δικαίωμα; " A. Ναι, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 12/98 B. Όχι, γιατί το εννεαθέσιο όχημα δεν λογίζεται ως λεωφορείο Γ. Μόνον εφόσον συναινέσει το Γαλλικό Υπουργείο Μεταφορών Δ. Μόνον εφόσον συναινέσουν τα αρμόδια για τις μεταφορές Υπουργεία της Ελλάδας και της Γαλλίας 44. "Για τη χορήγηση βιβλίων φύλλων πορείας εκτάκτων διαδρομών Ε.Ε. ή των Συμφωνιών ASOR & INTERBUS, σε ποια υπηρεσία υποβάλλει αίτηση ο μεταφορέας ; " A. Στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχίας B. Στη Γενική Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας Γ. Στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Δ. Στο Τελωνείο εξόδου του λεωφορείου από τη χώρα 45. "Στην έκτακτη μεταφορά μεταξύ Ελλάδας και Ρωσικής Ομοσπονδίας ποιες διατάξεις εφαρμόζονται ;" A. Της πολυμερούς Συμφωνίας ASOR B. Της πολυμερούς Συμφωνίας INTERBUS Γ. Του κανονισμού (ΕΟΚ) 684/92 Δ. της διμερούς (Ελλάδας - Ρωσίας) Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών 46. "Στην έκτακτη μεταφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ποιες διατάξεις εφαρμόζονται ;" A. Της πολυμερούς Συμφωνίας ASOR B. Της πολυμερούς Συμφωνίας INTERBUS

8 Γ. Του κανονισμού (ΕΟΚ) 684/92 Δ. της διμερούς Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών 47. "Ως τι είδους μεταφορά επιβατών χαρακτηρίζεται η μετάβαση λεωφορείου με επιβάτες από την Ελλάδα στην Κροατία και η επιστροφή του λεωφορείου κενού στην Ελλάδα ;" A. Έκτακτη μεταφορα B. Ειδική τακτική γραμμή Γ. Παλλινδρομική υπηρεσία μεταφοράς (σαϊτα) Δ. Μεταφορά για ίδιο λογαριασμό 48. "Ποιες είναι οι ελληνικές αρμόδιες αρχές ελέγχου για τη νομιμότητα των διεθνών μεταφορών ; " A. Οι τελωνειακές αρχές B. Οι αστυνομικές αρχές και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου των Νομαρχιών Γ. Τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου των κατά τόπους Νομαρχιών Δ. Οι τελωνειακές και αστυνομικές αρχές και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου των κατά τόπους Νομαρχιών 49. Στην περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου σε λεωφορείο από Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου Νομαρχίας, ο επιχειρηματίας-ιδιοκτήτης του λεωφορείου έχει δικαίωμα προσφυγής... A. στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με κατάθεση ιεραρχικής προσφυγής B. στον οικείο Νομάρχη με κατάθεση αίτησης θεραπείας Γ. στο Διοικητικό Πρωτοδικείο το οποίο μπορεί να αναστείλει την καταβολή του προστίμου Δ. στο Διοικητικό Πρωτοδικείο χωρίς να αναστέλλεται η καταβολή του προστίμου 50. "Είναι δυνατή, με πρωτοβουλία του μεταφορέα, η διακοπή εκμετάλλευσης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής εντός της Ε.Ε., πριν από την ημερομηνία λήξης της σχετικής άδειας ;" A. Ναι, εφόσον ο μεταφορέας ειδοποιήσει, αιτιολογημένα την εκδίδουσα αρχή, τρεις κατά κανόνα μήνες νωρίτερα από την επιθυμητή ημέρα διακοπής της εκμετάλλευσης B. Όχι, η διακοπή εκμετάλλευσης γίνεται μόνο με απόφαση της εκδίδουσας αρχής Γ. Ναι, η διακοπή της εκμετάλλευσης μπορεί να γίνει την ημέρα που επιθυμεί ο μεταφορέας χωρίς συνέπειες Δ. Ναι, εφόσον ο μεταφορέας υποβάλλει σχετική αίτηση στις χώρες εγκατάστασης, προορισμού και διέλευσης 51. Για την εξυπηρέτηση διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας από ελληνική μεταφορική εταιρεία, η Π.Γ.Δ.Μ. A. ενημερώνεται απλώς από το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών B. εκδίδει άδεια διέλευσης, χωρίς επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών εντός του εδάφους στο όνομα της ελληνικής μεταφορικής εταιρείας Γ. ελέγχει την ύπαρξη επί του οχήματος ορθά συμπληρωμένου φύλλου ελέγχου της συμφωνίας INTERBUS Δ. ελέγχει την ύπαρξη επί του οχήματος ορθά συμπληρωμένου φύλλου ελέγχου της συμφωνίας ASOR 52. Η ποινή της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας σε ελληνικό τουριστικό λεωφορείο για τη διαπίστωση παράβασης των διατάξεων του π.δ. 160/96, κατά τη διενέργεια διεθνούς μεταφοράς, επιβάλλεται A. με απόφαση του Προϊσταμένου της τελωνειακής αρχής όπου διαπιστώθηκε η παράβαση B. με απόφαση του προϊσταμένου της αστυνομικής αρχής του νομού όπου διαπιστώθηκε η παράβαση Γ. με απόφαση του μικτού κλιμακίου ελέγχου Δ. με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από πρόταση του προϊσταμένου της

9 τελωνειακής αρχής όπου διαπιστώθηκε η παράβαση 53. "Ποιες μεταφορές καλούνται στο κοινοτικό δίκαιο και ως ""ενδομεταφορές (καμποτάζ)"" ;" A. Οι έκτακτες μεταφορές μεταξύ χώρας της Ε.Ε. και τρίτης (μη κοινοτικής) χώρας B. Οι έκτακτες μεταφορές εντός του κοινοτικού χώρου (μεταξύ χωρών της Ε.Ε.) Γ. Οι διεθνείς ειδικές τακτικές γραμμές εντός του κοινοτικού χώρου Δ. Οι εσωτερικές μεταφορές σε χώρα της Ε.Ε. από μεταφορέα μη εγκατεστημένο σε αυτή τη χώρα 54. Οι ενδομεταφορές στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας από μεταφορέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα A. επιτρέπονται για περιορισμένο χρόνο βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) 12/98 B. απαγορεύονται βάσει της διμερούς Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών Γ. επιτρέπονται με τους όρους που περιγράφονται στη διμερή Συμφωνία Οδικών Μεταφορών Δ. δεν ρυθμίζονται καθώς η Ελλάδα και η Ρωσική Ομοσπονδία δεν έχουν συνάψει διμερή Συμφωνία 55. "Ποιοι δικαιούνται να εξυπηρετήσουν διεθνείς έκτακτες μεταφορές επιβατών ; " A. Τα τουριστικά γραφεία γενικά και οι Τ.Ε.Ο.Μ. B. Τα τουριστικά γραφεία και ο Ο.Σ.Ε. Γ. Τα τουριστικά γραφεία και τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ που μετατράπησαν σε Α.Ε. Δ. Τα γραφεία γενικού τουρισμού μόνο 56. "Για τη συμπληρωματική δρομολόγηση λεωφορείων σε τακτικές γραμμές εντός της Ε.Ε., που εξυπηρετεί Έλληνας μεταφορεάς, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μισθωνένων οχημάτων ; " A. Ναι εφόσον επί των πρόσθετων λεωφορείων υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα της γραμμής και η σύμβαση μίσθωσης του λεωφορείου B. Όχι, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο λεωφορεία ιδιοκτησίας του μεταφορέα Γ. Ναι, εφόσον αυτός που διαθέτει το όχημα έχει το δικαίωμα εξυπηρέτησης διεθνών μεταφορών Δ. Ναι, εφόσον τα συμπληρωματικά οχήματα είναι κατηγορίας Μ3 57. "Είναι δυνατή η έκδοση άδειας τακτικής γραμμής σε κοινοπραξία επιχειρήσεων;" A. Ναι και επί της άδειας αναφέρονται τα ονόματα όλων των επιχειρήσεων - μελών της κοινοπραξίας B. Ναι αλλά η άδεια αναφέρει μόνο τη διαχειρίστρια επιχείρηση Γ. Μόνον εφόσον η κοινοπραξία αφορά επιχειρήσεις από διαφορετικές χώρες μέλη της Ε.Ε. Δ. Όχι, η άδεια είναι δυνατόν να εκδοθεί μόνο για ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 58. Στην περίπτωση που επί λεωφορείου που διενεργεί διεθνή μεταφορά επιβαίνουν άτομα χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα και αποδειχθεί συνυπαιτιότητα του επιχειρηματία, τότε A. ο μεταφορέας υπόκειται σε διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο) που επιβάλλουν οι συνοριακές αστυνομικές αρχές B. πέραν των άλλων κυρώσεων εφόσον καταδικαστεί ο μεταφορέας, τότε ανακαλείται η άδεια οδικού μεταφορέα Γ. υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του οδηγού Δ. δεν ευθύνεται ούτε ο μεταφορέας ούτε ο οδηγός του λεωφορείου 59. "Ποια είναι, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, η χρονική περίοδος ισχύος των βιβλίων φύλλων πορείας εκτάκτων διαδρομών Ε.Ε. που χορηγούνται σε Έλληνες μεταφορείς διεθνών μεταφορών ; " A. δύο έτη B. τρία έτη Γ. πέντε έτη

10 Δ. δεν έχει οριστεί διάρκεια ισχύος των βιβλίων αυτών 60. Στο φύλλο πορείας της Συμφωνίας INTERBUS, ο κατάλογος επιβατών θα πρέπει να συμπληρώνεται A. πριν την αναχώρηση του λεωφορείου για την πραγματοποίηση διεθνούς μεταφοράς επιβατών B. πριν τη διέλευση του λεωφορείου από τα σύνορα της Ελλάδας Γ. πριν την άφιξη του λεωφορείου στη χώρα προορισμού που είναι μέλος της Συμφωνίας INTERBUS Δ. κάθε φορά που σε ενδιάμεση καθ' οδόν στάση του λεωφορείου επιβιβάζεται κάποιο νέο άτομο 61. Εφόσον ένα ελληνικό λεωφορείο χρησιμοποιείται σε διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας βάσει της διμερούς Συμφωνίας οδικών μεταφορών... A. υπόκειται σε τέλη κυκλοφορίας και στην Τουρκία B. δεν υπόκειται σε τέλη κυκλοφορίας στην Τουρκία Γ. υπόκειται σε τέλη κυκλοφορίας και στην Τουρκία εφόσον πραγματοποιεί τουλάχιστον ένα εβδομαδιαίο δρομολόγιο Δ. η επιβολή τελών κυκλοφορίας είναι θέμα που ρυθμίζεται από την εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας 62. "Εφόσον ένα ελληνικό λεωφορείο χρησιμοποιείται σε διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή βάσει της διμερούς Συμφωνίας οδικών μεταφορών Ελλάδας - Τουρκίας, επιβαρύνεται με τέλη χρήσης οδικών υποδομών (όπως π.χ. διόδια) ;" A. Ναι B. Όχι Γ. Όχι για τη χρήση των οδικών υποδομών παρά μόνο για τη χρήση γεφυρών και σηράγγων Δ. Είναι θέμα της εσωτερικής νομοθεσίας της Τουρκίας 63. "Επιτρέπεται μια έκτακτη διεθνής μεταφορά μεταξύ Αθήνας και Ρώμης να αναχωρεί τρεις φορές την εβδομάδα την ίδια ώρα κάθε φορά ; " A. Επιτρέπεται γιατί δεν επηρεάζεται ο χαρακτήρας της ως έκτακτης μεταφοράς από το γεγονός ότι διενεργείται με κάποια συχνότητα B. Όχι, γιατί πλέον η μεταφορά θεωρείται ως τακτική γραμμή και υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης Γ. Όχι, γιατί η μεταφορά θεωρείται ως παλλινδρομική υπηρεσία (σαϊτα) και υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης Δ. Επιρτέπεται μόνον εφόσον δεν ακολουθείται η ίδια διαδρομή μεταξύ Αθήνας - Ρώμης 64. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα στην Ελλάδα κατά τον έλεγχο σε λεωφορείο που εξυπηρετεί διεθνή ενδοκοινοτική τακτική γραμμή, έχουν δικαίωμα να ελέγχουν την ύπαρξη A. φύλλου έκτακτης διαδρομής Ε.Ε. και κοινοτικής άδειας του μεταφορέα B. κοινοτικής άδειας του μεταφορέα και εισιτηρίων για τους επιβάτες Γ. άδειας τακτικής γραμμής, κοινοτικής άδειας του μεταφορέα και εισιτηρίων για τους επιβάτες Δ. άδειας τακτικής γραμμής και βεβαίωσης μεταφοράς για ίδιο λογαριασμό 65. "Σε ελληνικό λεωφορείο που κατά το συνοριακό έλεγχο διαπιστώθηκε παράβαση των διατάξεων του π.δ. 160/96, τι κυρώσεις επιβάλλονται ;" A. Πρόστιμο B. Πρόστιμο και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος Γ. Πρόστιμο ή απαγόρευση εξόδου του λεωφορείου από τη χώρα από τη χώρα Δ. Πρόστιμο ή/και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ή/και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας

11 66. "Τα φύλλα ελέγχου εκτάκτων μεταφορών της Συμφωνίας INTERBUS μπορούν να μεταβιβαστούν;" A. Ναι B. Όχι Γ. Μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ γραφείων γενικού τουρισμού Δ. Μπορούν να μεταβιβαστούν από γραφείο γενικού τουρισμού σε Τ.Ε.Ο.Μ. 67. "Τα φύλλα ελέγχου των εκτάκτων μεταφορών που έχουν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να φυλάσσονται στην έδρα της επιχείρησης;" A. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση B. Ναι, για ένα χρόνο Γ. Όχι, θα πρέπει απλώς να υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ. Ναι, για πέντε χρόνια 68. "Ποια είναι η διαφορά των τακτικών και των ειδικών τακτικών γραμμών; " A. Οι πρώτες διενεργούνται μόνο από τον Ο.Σ.Ε. (Υπηρεσία Αυτοκινήτων) και οι δεύτερες από τα γραφεία γενικού τουρισμού B. Οι πρώτες απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών ενώ οι δεύτερες δυνητικά σε όλους τους επιβάτες Γ. Διακρίνονται ανάλογα με τον προορισμό σε χώρα εκτός ή εντός της Ε.Ε. Δ. Δεν υπάρχει διαφορά απλώς ο ορισμός των ειδικών τακτικών γραμμών υπάρχει στον κανονισμό 684/92/ΕΟΚ όπως ισχύει και ο ορισμός των τακτικών γραμμών υπάρχει στη Συμφωνία INTERBUS 69. "Επιτρέπεται ελληνικό τουριστικό λεωφορείο να μεταβεί στη Ρώμη για να παραλάβει ομάδα Ελλήνων φοιτητών που αφίχθησαν αεροπορικώς στη Ρώμη για να εξυπηρετήσει τοπικές μεταφορές επί μία εβδομάδα;" A. Όχι, σε καμία περίπτωση B. Μόνο εφόσον συναινέσει το αρμόδιο για τις μεταφορές Ιταλικό Υπουργείο Γ. Ναι, εφόσον διαθέτει κοινοτική άδεια και φύλλο ελέγχου του κανονισμού 2121/98/ΕΚ Δ. Μόνο κατόπιν άδειας του ελληνικού Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 70. Η πραγματοποίηση έκτακτης μεταφοράς, από τουρκικό λεωφορείο, με προορισμό στην Ελλάδα ρυθμίζεται από A. τη Συμφωνία Οδικών Μεταφορών Ελλάδας - Τουρκίας B. τη Συμφωνία INTERBUS Γ. τη Συμφωνία ASOR Δ. τον κοινοτικό κανονισμό 684/92/ΕΟΚ, όπως ισχύει 71. "Για ποιον από τους παρακάτω λόγους είναι δυνατόν να μη γίνει δεκτή αίτηση μεταφορέα για την εξυπηρέτηση διεθνούς τακτικής γραμμής, σύμφωνα με τον κανονισμό 684/92/ΕΟΚ;" A. Αν τη γραμμή της εξυπηρετεί ένας άλλος μεταφορέας B. Αν ο αιτών διέπραξε κατά το παρελθόν σοβαρές παραβάσεις των κοινοτικών κανόνων για την οδική ασφάλεια Γ. Αν ο αιτών δε διαθέτει ελάχιστο στόλο δέκα λεωφορείων Δ. Αν η χώρα προορισμού δε συνορεύει με τη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο μεταφορέας 72. "Στην περίπτωση που Έλληνας και Ιταλός μεταφορέας εκμεταλλεύονται την ίδια γραμμή, είναι δυνατόν να διεφέρουν τα κόμιστρα που εισπράττουν; " A. Ναι, τα κόμιστρα καθορίζονται ελεύθερα από τους μεταφορείς B. Όχι, τα κόμιστρα θα πρέπει να συμπίπτουν Γ. Τα ακόμιστρα μπορούν να διαφέρουν το πολύ κατά 10 % Δ. Μπορούν να διαφέρουν τα ολόκληρα αλλά όχι τα μειωμένα εισιτήρια

12 73. "Τι ισχύει για τα λεωφορεία που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές επιβατών για ίδιο λογαριασμό;" A. Μπορεί να είναι μισθωμένα αρκεί να είναι ταξινομημένα στη χώρα εγκατάστασης της επιχείρησης B. Θα πρέπει να είναι ιδιοκτησία της επιχείρησης Γ. Μπορεί να είναι μισθωμένα αρκεί να είναι ταξινομημένα σε χώρα της Ε.Ε. Δ. Το θέμα δε ρυθμίζεται καθώς δεν επιτρέπονται οι διεθνείς μεταφορές επιβατών για ίδιο λογαριασμό 74. Είναι δυνατή η αύξηση των κομίστρων διεθνούς τακτικής γραμμής που εισπράττει Έλληνας μεταφορέας διαρκούσης της ισχύος της σχετικής άδειας; A. Ναι, εφόσον ο μεταφορέας ενημερώσει το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και η ισχύς των νέων κομίστρων εφαρμόζεται ένα μήνα μετά την σχετική ενημέρωση B. Ναι, εφόσον ο μεταφορέας υποβάλλει στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετική αίτηση και η αύξηση των κομίστρων εγκριθεί από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γ. Ναι, τα κόμιστρα καθορίζονται ελεύθερα από τους μεταφορείς χωρίς την ανάγκη ενημέρωσης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Δ. Όχι, η αναπροσαρμογή των κομίστρων μπορεί να γίνει μόνο μετά από τη λήξη ισχύος της άδειας (με την ευκαιρία της αίτησης ανανέωσης της) 75. "Μπορεί μεταφορέας που έχει αναλάβει την εξυπηρέτηση διεθνούς τακτικής γραμμής να εξυπηρετεί λιγότερα από τα προγραμματισμένα δρομολόγια;" A. Ναι, εφόσον δεν υπάρχει επιβατικό κοινό που ενδιαφέρεται να ταξιδέψει B. Μόνον εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Γ. Ναι, αρκεί να πραγματοποιεί τουλάχιστον ένα δρομολόγιο την εβδομάδα Δ. Ναι, εφόσον η πληρότητα του λεωφορείου, βάσει των εκδοθέντων εισιτηρίων, είναι κάτω από 40 % 76. "Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας INTERBUS;" A. Πέντε χρόνια μετά την παρέλευση των οποίων θα εκδοθεί νέα Συμφωνία B. Πέντε χρόνια η οποία παρατείνεται αυτομάτως Γ. Αόριστη (δεν ορίζεται στο κείμενο της Συμφωνίας) Δ. Μέχρι τη λήξη ισχύος της Συμφωνίας ASOR 77. "Εντός ποιου χρονικού διαστήματος υποχρεούται να τοποθετηθεί η Ιταλία επί, απεσταλμένου από το Υπ.Μ.Ε., αιτήματος Έλληνα μεταφορέα για τακτική γραμμή μεταξύ Ελλάδας - Ιταλίας;" A. Εντός διμήνου από τη λήψη του αιτήματος αλλιώς θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει B. Εντός μηνός από τη λήψη του αιτήματος αλλιώς θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει Γ. Εντός εξαμήνου από τη λήψη του αιτήματος αλλιώς θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει Δ. Δεν ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος για την επεξεργασία του αιτήματος 78. "Ποια διαδικασία εφαρμόζεται για την ανανέωση της άδειας ενδοκοινοτικής τακτικής γραμμής, που εξυπηρετεί Έλληνας μεταφορέας;" A. Η ανανέωση γίνεται κατόπιν αίτησης του μεταφορέα και εγκρίνεται μόνο από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία B. Η διαδικασία είναι ανάλογη με αυτή για την αρχική έκδοση της άδειας Γ. Η ανανέωση γίνεται κατόπιν αίτησης του μεταφορέα και εγκρίνεται μόνο από τη χώρα προορισμού της τακτικής γραμμής, σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία Δ. Η ανανέωση γίνεται μόνον εφόσον έχει προηγηθεί σχετική διακήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών (Ζ) Τεχνικά Πρότυπα Και Εκμετάλευση

ΔΙΕΘΝEIΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (.) Ανευ

ΔΙΕΘΝEIΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (.) Ανευ ΔΙΕΘΝEIΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ (.) Ανευ 1. ιεθνής οδικός μεταφορέας διοργανώνει πενθήμερη έκτακτη τουριστική μεταφορά στη Ρώμη μέσω Ηγουμενίτσας - Μπάρι. Ποια είναι, γενικά, τα έγγραφα που θα πρέπει να φροντίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς η κόπωση είναι βασική αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων και οι προβλεπόμενες γι` αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής:

1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων και οι προβλεπόμενες γι` αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής: Αρθρο 4 Ν. 3446/2006 «Αρχές ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων-ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές κλπ «Παραβάσεις κατά την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων - Κυρώσεις 1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 26ης Μαρτίου 1992

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 26ης Μαρτίου 1992 9. 4. 92 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαρτίου 1992 σχετική με

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Α7/0023 Αθήνα, 12/01/2016

Αρ. Πρωτ.: Α7/0023 Αθήνα, 12/01/2016 1 Αρ. Πρωτ.: Α7/0023 Αθήνα, 12/01/2016 Προς: Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Γεν.Γραμματέα, κ.θεοπίστη Πέρκα - Γεν. Δ/ντή Μεταφορών, κ. Βασίλη Καλλιβωκά - Δ/ντή Επιβατικών Μεταφορών, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών που εργάζονται, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Τουριστικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, 30 Ιουνίου 2005, οι υπογράφοντες νόμιμοι εκπρόσωποι αφενός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών (Π.Ο.ΞΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. ωδεκανήσου (Ρόδου): 1/16.3.2011) Στην Κω σήµερα 18/2/2011, µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/3547

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/3547 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Αθήνα, 27-28/05/2009 Η 4η Συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής Μεταφορών Ελλάδας-Ουκρανιας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ

ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ Λεωφορεία - Αριθμός απαιτούμενων Λεωφορείων - Διαδρομές 1.1. Η μεταφορά του Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R1072 EL 11.07.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τσόχα 24, 11521 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γεν. Δ/νση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β/οικ.52536/4730/13/24-10-2013 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

L 80/35. Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 80/35. Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 80/35 Ο ΗΓΙΑ 2002/15/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου2002 για την οργάνωση τουχρόνουεργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών µεταφορών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων κλάσης (2 ο Μέρος)

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων κλάσης (2 ο Μέρος) Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων κλάσης (2 ο Μέρος) η Άσκηση Δημιουργείστε το διάγραμμα κλάσης από την παρακάτω περιγραφή: «Η εταιρία GoodsForAll δραστηριοποιείται στη διανομή αγαθών και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1249/ διατάξεις ) Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /5031/0014

ΠΟΛ.1249/ διατάξεις ) Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /5031/0014 ΠΟΛ.1249/29.9.1995 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν.2166/1993 και των Α2/13721/2431/17.6.94 και Α2/ΟΙΚ/20308/2944/27.6.1995 κοινών Υπουργικών αποφάσεων (Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους και αµοιβές των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους και αµοιβές των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους και αµοιβές των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. ωδεκανήσου (Ρόδου): 1/4-3-2003) Στη Ρόδο σήµερα 04.03.2003, µεταξύ αφ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α)

Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α) ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α) Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιστοίχιση του μύθου με την μεταφορά

Η αντιστοίχιση του μύθου με την μεταφορά Γεώργιος Ηλιάδης Η αντιστοίχιση του μύθου με την μεταφορά Οι μεταφορές υποστηρίζουν τον ανταγωνισμό μιας αγοράς, γιατί επιτρέπουν σε επιχειρήσεις που βρίσκονται μακριά από την συγκεκριμένη αγορά να διανέμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5)

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2851 Κ.Α.Π. 414/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Φορολογημένες πωλήσεις εναρμονισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Α 148/

Τεύχος Α 148/ T 8221 Άρθρο 71 Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (Α 261), όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης & Δήμου Ιθάκης ( Αργοστόλι, / /2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Ασκήσεις Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών

Ερωτήσεις Ασκήσεις Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) Ερωτήσεις Ασκήσεις Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρ.Ο. στις 4 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Καταχώρησης 39973

Καταχωρήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρ.Ο. στις 4 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Καταχώρησης 39973 Διαταγή υπ αριθ. 301 του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας από 14 Δεκεμβρίου 2015 "Περί έγκρισης των χαρακτηριστικών εκτέλεσης διεθνών οδικών μεταφορών φορτίων τρίτων κρατών" Όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για τις δημόσιες Υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις (Ν.4199/2013 Α 216)» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Διεύθυνση: Τσόχα 24, Αμπελόκηποι 11521 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : 210 8707743

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ -------------------------- Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Περιλαμβάνονται οι ορισμοί για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. Άρθρο 2.

Άρθρο 1. Περιλαμβάνονται οι ορισμοί για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. Άρθρο 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών Αρ. Πρωτ.: B/75187/6817/01/21-12-2001 ΘΕΜΑ: Αποστολή του Ν. 2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης σήμερα, 28 Μαρτίου 2014, οι υπογράφοντες:

ΣΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης σήμερα, 28 Μαρτίου 2014, οι υπογράφοντες: ΣΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών Γραφείων Κρήτης και αντορίνης."

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. -

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334551-2011:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς οδικής εξυπηρέτησης 2011/S 205-334551

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Επιχειρήσεις Τουριστικών Γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα