ΑΡ.ΜΕΛ:31/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ.ΜΕΛ:31/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ:31/2015 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (με ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη παρούσα τεχνική μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολείων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των σχολικών εγκαταστάσεων. Οι εργασίες θα γίνουν σε φάσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω και θα ολοκληρώνονται κατά το δυνατόν ανά Δημοτική ενότητα και ανά σχολικό συγκρότημα, ώστε αυτό να παραδίδεται σε χρήση. Πριν την έναρξη και καθ` όλη τη διάρκεια των εργασιών, θα εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση μαθητών, προσωπικού και διερχομένων. Τα υλικά των αποξηλώσεων θα μεταφορτώνονται απευθείας. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται με μεγάλη προσοχή, λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων των σχολείων και θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας για τη προστασία του προσωπικού, των μαθητών και των διερχομένων. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1. Προετοιμασία εργοταξίου και μεταφορά όλων των απαραίτητων μηχανημάτων και απαιτούμενων υλικών σε αυτό. 2. Σηματοδότηση με τοποθέτηση ειδικών προειδοποιητικών σημάτων και πινακίδων κατά την κατασκευή του έργου. 3. Καθαιρέσεις- Αποξηλώσεις- Χωματουργικές εργασίες 4. Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών- καθαιρέσεων-αποξηλώσεων όπου απαιτείται (εκσκαφείς φορτωτές JCB αυτοκίνητα). 5. Επισκευή & κατασκευή στεγών και μονώσεων και έλεγχος υδρορροών. 6. Σκυροδέματα Επισκευαστικά κονιάματα και επισκευαστικά επιχρίσματα-περιφράξεις 7. Επιδιορθώσεις δικτύων και κατασκευές δικτύων και W.C-έλεγχος θερμαντικών σωμάτων και έλεγχος Η/Μ 8. Επενδύσεις- Επιστρώσεις- Λοιπές μονώσεις -Επιστρώσεις πλακιδίων 9. Ξύλινες κατασκευές και Σιδηρές κατασκευές-κουφώματα 10. Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές-φωτιστικά-θερμαντικά σώματα 11. Λοιπά Επιχρίσματα Χρωματισμοί- Τελικός καθαρισμός χώρων από άχρηστα υλικά Η παρούσα μελέτη δεν υποκαθιστά την άδεια δόμησης ή εργασιών μικρής κλίμακας, που πρέπει να εκδοθεί από το γραφείο Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης. Το έργο αυτό προϋπολογισμού (με το ΦΠΑ) και χωρίς το ΦΠΑ ή όπως αναλύεται στον προϋπολογισμό: (για σύνολο εργασιών ευρώ, για ΓΕ&ΟΕ (18%) ευρώ, για ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) ευρώ, για απολογιστικά (κλειδαριές- πόμολα κ.λ.π) 4.000ευρώ, για πρόβλεψη αναθεώρησης 6.376ευρώ και 1

2 για Φ.Π.Α (23%) ευρώ), θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους με τον κωδικό Κ.Α του προϋπολογισμού του έτους 2015, στον οποίο υπάρχει δέσμευση πίστωσης για το έτος 2015 και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», τον N.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το Π.Δ. 609/85 & το Π.Δ.171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Επισπρόσθετα πρέπει να ληφθεί υπ` όψη η εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 4834/ (Α Α:ΒΕΙΨΟ-Ξ9Ο): «ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από Δηµόσια Έργα» αναφορικά με τη διαχείριση των υλικών αποξηλώσεων. Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες, ανά σχολείο ή σχολικό συγκρότημα: Δ.Ε ΘΕΡΜΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: (συμβατική κ/η- δίπλα στο Δημαρχείο) 1. Έλεγχος της στέγης. (Βάζει νερά σε αίθουσα διδασκαλίας και στη κουζίνα.) 2. Κατασκευή μικρού σκέπαστρου, για να μαζεύουν τα νερά που εισέρχονται, όπως περιγράφηκε στο εδάφιο1. 3. Τέσσερα μικρά παράθυρα στα W.C είναι πολύ παλιού τύπου (με τζαμάκια), χρήζουν αντικατάστασης. 4. Τα παράθυρα του υπογείου βάζουν νερά μεταλλικά και λείπουν γρύλιες. Επιδιόρθωση 5. Αντικατάσταση σε σώματα καλοριφέρ (Η/Μ) 7. Στα σκαλοπάτια εσωτερικά έχουν αποκολληθεί οι αντιολισθηρές βέργες, αντικατάσταση. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: (αρ.αδ.1708/96) 1. Πλάκες πεζοδρομίου μερική αντικατάσταση 2. Βρύσες της αυλής δεν λειτουργούν. Έλεγχος κι επισκευή σωλήνα αποχέτευσης. 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ. 223/04) Κατασκευή σταθερών διαχωριστικών στα W.C από σκελετό αλουμινίου και πάνελ αλουμινίου, χαμηλού ύψους. 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ.1032/08) 1. Έλεγχος στέγης έχει σπασμένα κεραμίδια και στα σημεία ενώσεων γυρίσματος κεραμιδιών & βάζει νερά. 2. Πλήρωση αρμών μεταξύ ενοτήτων. Βάζει νερά στο σημείο ένωσης. Στεγάνωση κι αντιμετώπιση μούχλας. 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: (στεγάζεται στο 2 ο Δημ.σχολ.Θερμης θέση Αποθήκες) 1. Επισκευή σιδερένιας αυλόπορτας. 2. Αντικατάσταση ξύλινου πάτωματος λαμινέιτ, που έχει φουσκώσει από υγρασίες. (Έλεγχος του δαπέδου πριν την τοποθέτηση του νέου πατώματος για να διαπιστωθεί και η αιτία.) 3. Αντικατάσταση βρύσης στα W.C 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ.1034/08) 1. Επισκευή σιδερένιας αυλόπορτας. 2. Κατασκευή σκέπαστρου με πολυκαρβονικό στην είσοδο, μπαίνουν υγρασίες στο κτίριο από την είσοδο. 2

3 3. Συμπλήρωση αποκολλημένων κυβολίθων στην αυλή κι εγκιβωτισμός τους με σενάζ σκυροδέματος 1ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ: συμβατική κ/ή δεκαετία 1970 και νεότερες προσθήκες (αρ.αδ.προσθ. 167/04) 1. Επισκευή οριζόντιας υδρορροής και ένωση μερικών με τις κατακόρυφες. 2. Έλεγχος στέγης. Κεραμίδια αντικατάσταση. 3. Στην αίθουσα πληροφορικής να βρεθεί βελτιωμένος τρόπος υγρομόνωσης ή να επισκευαστεί η υπάρχουσα, επειδή βάζει νερά στο σημείο ένωσης με παρακείμενη κατοικία. 4. Ηλεκτρολογικός έλεγχος. (Η/Μ) 5. Ρωγμές αποκόλλησης σε σημεία ένωσης παλιού με νεότερο κτίριο. Έλεγχος και επέμβαση αν χρειαστεί. 6. Ένα ταμπλώ μπασκέτας 7. Συσσώρευση ομβρίων στην αυλή. Βελτίωση υφιστάμενου φρεατίου ομβρίων που δεν επαρκεί. (Σκυροδέματα, σχάρα φρεατίου, σωλήνας) και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής. 2ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ: νέα κατασκευή (αρ.αδ.3370/08) 1. Αποκολλημένο από τη βάση του κιγκλίδωμα. Να στηριχθεί με νέο τρόπο (ταλαντώνεται). 2. Αποξήλωση μεταλλικών πλεγμάτων από τα κάγκελα της αυλής. (Να αποξηλωθεί ο εσωτερικός διαχωρισμός της αυλής). 3. Ουρητήρες αγοριών δεν λειτουργούν. Πρόβλημα αποχετεύσεων. Να ελεγχθεί με κάμερα και αποκατάσταση. 4. Έλεγχος και επισκευή της στέγης. Καθαρισμός υδρορροών. Βάζει νερά σε διαδρόμους 5. Καθαρισμός των φρεατίων ομβρίων της αυλής 6. Αποξήλωση κατασκευής αλουμινίου στο γραφείο των δασκάλων, για ενοποίηση χώρων. Φύλαξη των υλικών σε αποθήκη του σχολείου, για ενδεχόμενη επανάχρηση 7. Επισκευή δυτικής πόρτας του κτιρίου, δεν κλείνει. 8. Επισκευή κύριας εισόδου. Βλάβη μεντεσέδων. Η πόρτα έχει πέσει και φρακάρει. 9. Αντιολισθητικές ταινίες στις σκάλες εσωτερικά και εξωτερικά 10. Συμπλήρωση κυβολίθων στην αυλή και επισκευή 11. Επισκευή πλέγματος στο γήπεδο ποδοσφαίρου, υπάρχουν επικίνδυνα σημεία, όπου το υφιστάμενο πλέγμα έχει κοπεί και προεξέχουν επικίνδυνα τμήματα. Στο σημείο της πόρτας λείπουν τμήματα του πλέγματος. Χρειάζεται πλέγμα ρομβοειδούς τύπου και μάλιστα σε διάφορα σημεία να μπει διπλό. Το υφιστάμενο είναι σκουριασμένο και διαρρηγμένο (είναι ακατάλληλο οικοδομικό πλέγμα) 3ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙ: σχετικά νέα κατασκευή και διάφορες προσθήκες (αρ.αδ: 2738/88) 1. Έλεγχος στέγης και καθαρισμός υδρορροών. Βάζει νερά σε διάδρομο, μία αίθουσα διδασκαλίας και γραφείο διδασκάλων. 2. Μούχλες εκτεταμένες. αντιμετώπιση 3. Επιδιόρθωση σοβάδων εξωτερικά σε αρκετά σημεία 4. Συμπλήρωση οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών 5. Επέκταση του υποστέγου από στραντζαριστή λαμαρίνα στο γραφείο των δασκάλων 6. Στο ΠΡΟΚΑΤ τμήμα τα είδη υγιεινής είναι για νήπια. Να αλλαχθούν επειδή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά του δημοτικού (είναι πολύ μικρά) (Η/Μ) 6. Συμπλήρωση πλακιδίων από χλ. πολυβινιλίου, σε σημεία στο προκατ τμήμα του σχολείου 7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ. Δεν λειτουργεί το κουδούνι της πίσω πόρτας στο προκατ (Η/Μ) 8. Διάνοιξη οπής στη στέγη του προκατ κτίριου και να κλείσει με επιμέλεια, αφού περαστεί καλώδιο τηλεφώνου και data. 3

4 4ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ: θέση Αποθήκες νέο κτίριο (αρ.αδ. 1597/ /06) 1. Αποξηλωση με επιμέλεια και επανατοποθέτης των σπασμένων μάρμαρων σε εκτεταμένο τμήμα του χώρο εσωτερικού διαλλείματος ορόφου, αφού διαπιστωθεί η αιτία. 2. Αντικατάσταση λαμαρινοσκεπής προκατ αποδυτηρίων (τύπου glassart-kibo. Βάζει νερά και έχει μούχλες και διαβρώθηκε η επένδυση). 3. Επισκευή σχάρας ομβρίων 4. Επισκευή αυλόπορτας δεν κλειδώνει. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ. 890/03) 1. Κατασκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων συλλογής ομβρίων σε συνδιασμό με προσθήκη υδροροών, όπου απαιτείται. 2. Κατασκευή περίφραξης στη πρόσοψη (σύνορο με χώρο στάθμευσης) 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ: Μέσα στη Πτέρυγα Μάχης. Παλιό κτίσμα δεκαετίας του Το τσιμέντο (διάδρομος) της εισόδου έχει πολύ μεγάλες φθορές (ρωγμές-αποσαρθρώσεις-τρύπες). Να αντικατασταθεί με ελαστικά πλακίδια. (περίπου 20 τ.μ) 2. Σοβάδες σε κάποια σημεία επισκευή 3. Βάψιμο κάγκελα και περίφραξης. (Η περίφραξη είναι πλέγμα) Συνεννόηση πρώτα με Διοικητή πτέρυγας μάχης: τηλ.κέντρο 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ.1231/06) 1. Μούχλα σε αίθουσες και υγρασίες. Καθαρισμός και εφαρμογή αντιμουχλικών-θερμομονωτικών υλικών 2. Μόνωση του σημείου επαφής της «πλάτης» της αποθήκης με τη στέψη του τοιχείου της περίφραξης. 1 ο & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ: παλαιό κτίριο δεκαετίας 1950 και νεότερο δεκαετίας Τοποθέτηση θυροτηλεφώνου Η/Μ) 2. Ρωγμή ένωσης παλιό με νεότερο τμήμα. Έλεγχος κι αν χρειάζεται επέμβαση 3. Βάζει νερά το πολυκαρβονικό, που ενώνει το τμήμα των W.C, στα σημεία των μεταξύ των τμημάτων του ενώσεων. Υγρασίες και φουσκωμένα έπιπλα. Αντικατάσταση του πολυκαρβονικού με καλή μόνωση των ενώσεων ή εναλλακτικά κατασκευή από κόντρα πλακέ θαλάσσης εξωτερικού χώρου πάχους 20 mm και επιστέγαση με κολλητά ασφαλτικά κεραμίδια με ψηφίδα, αφού δοθούν κατάλληλες κλίσεις, αν δεν επαρκούν οι υφιστάμενες (θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη μεταλλική κατασκευή). 4. Καταπακτή προς στέγη να κλείσει μεγάλο ύψος. 5. Σοβάδες εξωτερικά επιδιόρθωση 6. Σκουριασμένα μεταλλικά κουφώματα. Επισκευή και βαφή 8. Επιδιόρθωση τοιχείου περίφραξης (επισκευαστικό τσιμέντο) 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ: ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ. 1305/08) 1. Έλεγχος κουφωμάτων. Δεν κλείνουν καλά και βάζουν αέρα. 2. Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων 3. Η αυλόπορτα χρειάζεται κατωκάσι πρόσθετο. Μεγάλο κενό ώστε να μπαίνουν ευμεγέθη ζώα. 4. Επιδιόρθωση Φυσούνας Α.Π.Χ: χαλασμένη η ανάρτηση-σιδηρόδρομος. 5. Επένδυση λεκάνης εξωτερικών βρυσών (γούρνα) με πλακίδια. 4

5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΑΣ: ΠΡΟΚΑΤ κτίσμα δεκαετίας του Έλεγχος υδραυλικών εγκαταστάσεων 1ο Δ.Σ.Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ: νέο κτιριο και προκατ τμηματα (αρ.αδ. 2621/06) 1. Αντικατάσταση με κεραμικά αντιολισθηρά πλακίδια των χλ.πολυβινιλικών πλακιδίων, σε τρεις αίθουσες διδασκαλίας, στο προκατ τμήμα λόγω πολύ έντονων φθορών. 2. Καθαρισμός υδρορροών κεντρικού κτιρίου 2ο Δ.Σ. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ: μισθωμένος χώρος παλιό βιοτεχνικό κτίριο 1. Κατακόρυφες υδρορροές συμπλήρωση 2. Επανατοποθέτηση ενός μαρμάρου σκάλας και μία μεταλλική κουπαστή 3. Επισκευή μικρών φθορών σοβάδων εξωτερικά. 4. Ένα χυτοσιδηρό κάλυμμα φρεατίου 5. Σοβατεπί ξύλινο 32μ, στα σημεία διαχωρισμού αιθουσών με γυψοσανίδες (από τη καθαριότητα του χώρου έχουν φουσκώσει οι γυψοσανίδες) 6. Συμπλήρωση περίπου 10 μ. τρέχοντα, κάγκελο. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΥΣΙΟΥ: κτίσμα παλαιό πέτρινο αρχές δεκαετίας 1930 και Προκάτ τμήμα πε 1. Έλεγχος στέγης στο παλιό νηπ/γειο και στο ΠΡΟΚΑΤ. Έχει φουσκώσει η ψευδοροφή στο παλαιό κτίσμα και μπαίνουν νερά. Στο Προκατ υπάρχει υγρασία και φαίνονται σπασμένα κεραμίδια. 2. Υγρασίες και φουσκώματα στους χώρους υγιεινής. Να ελεγχθεί η μόνωση ασφαλτικού στη ταράτσα των W.C. 3. Υπάρχει διαρροή μιας βρύσης, που έχει απομονωθεί στην αυλή και λιμνάζουν νερά μπροστά από τους χώρους υγιεινής. 4. Η περίφραξη Δυτικά έχει πάρει κλίση. Πρόκειται για περίφραξη με λιθοδομή, όπου αποκολλώνται οι συνδετικού λίθοι και το θεμέλιο έχει υποσκαφεί. Χρειάζεται τοιχείο ενίσχυσης της βάσης και αγκύρωση του παλιού με το νέο με βλήτρα. 5. Διάνοιξη τμήματος 3,50μ στη νότια περίφραξη και κατασκευή ράμπας και αυλόπορτας, ώστε να περνούν μέσα φορτηγά για εργασίες (κλάδεμα, λάμπες Φ.Ο.Π {υπάρχει μέσα δασάκι κι έχει ΦΟΠ}, επισκευή κεραμοσκεπής κλπ.) Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πρόσβασης. 6. Ενίσχυση- επισκευή οριζόντιας ρηγματωσης του τοιχείου περίφραξης στο Βορρά προς δασάκι σε μήκος περίπου 20,0 μ. 7. Σοβάδες και ρωγμές εξωτερικά. Απαιτείται επισκευή. 8. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ προβολέων. Απαιτούνται πρόσθετοι προβολείς στο δασάκι. (Πρόβλημα από εξωσχολικούς τη νύχτα. (Η/Μ) 2οΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ_ΡΥΣΙΟΥ:_στεγάζεται_σε_πτέρυγα_του_Δημοτικού_σχολείου. 1. Μούχλα και πεσμένοι σοβάδες εσωτερικά μπροστά από χώρους WC., στην Α.Π.Χ. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και στο τοίχο της κουζίνας. Πιθανή διαρροή σωλήνα. Έλεγχος κι αντιμετώπιση με αντιμουχλικά χρώματα (Η/Μ) 2. Χαλασμένοι τρεις μηχανισμοί από τέσσαρα καζανάκια.επισκευή (Η/Μ) 3. Πεσμένο φωτιστικό σώμα στα WC. Tο φωτιστικό κρέμεται από το καλώδιο. Να στηριχθεί και να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα από άποψη λειτουργίας (Η/Μ) 1ο Δ.Σ. ΡΥΣΙΟΥ: Νέο Κτίσμα μετά το Πληροφόρηση ότι δεν έγινε η παραλαβή 1. Επικίνδυνο παράθυρο στην αίθουσα πληροφορικής. Έχει σπάσει ο μεντεσές και σε περίπτωση ανεμοφόρτισης κίνδυνος πτώσης του. Να ελεχθούν όλα τα κουφώματα κλειδαρές μεντεσέδες-λάστιχα στεγάνωσης. Στα Β1-Β2-Β3 μπαίνουν νερά από τα λάστιχα των παραθύρων. 2. Σε δύο αίθουσες Β.Δ., παρουσία μούχλας σε πολλά σημεία της οροφής και σε γωνίες. Έλεχγος 5

6 κι αντιμετώπιση με αντιμουχλικά. 3. Στην οροφή ισογείου δεξιά της κυρίας εισόδου υπάρχει υγρασία από σωλήνες καλοριφέρ. Πιθανή διαρροή. Να ελεγχθούν τα συγκεκριμένα σώματα καλοριφέρ. (Η/Μ) 4. Σπασμένα κεραμίδια και εισροή υδάτων στο σημείο ένωσης δύο αποθηκών με κυρίως σώμα σχολείου. Χρειάζεται έλεγχος στις στέγες των αποθηκών και έλεγχος (αν υπάρχει) της μόνωσης στο σημείο ένωσης. 5. Σφράγιση κατακόρυφων αρμών (ένωσης των κερκίδων ) μεγάλη απόσταση. Επίσης οριζόντιος αρμός στη πρώτη σειρά των κερκίδων μήκους περίπου 32,0μ., χρειάζονται σφράγιση. 6. Στα υπόστεγα των κυρίως εισόδων οι οριζόντιες υδρορροές είναι πλαστικές και έχουν σπάσει. Αντικατάσταση από μεταλλικές. 7. Η πλακόστρωση της εισόδου-βρύσες παρεμποδίζει την απορροή ομβρίων της αυλής, επειδή φράσσονται από τη πλακόστρωση οι διανοιγμένες οπές απορροής εξωτερικά στο κράσπεδο του δρόμου. Να διανοιχθούν κανάλια στην πλακόστρωση και να τοποθετηθεί πρόσθετος σωλήνας απαγωγής ομβρίων. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ: ΠΡΟΚΑΤ ένα τμήμα Glassart «Ενσωμάτωση» της αυλής του προκατ (Glassart) με την αυλή του νηπ/γειου. Κατασκευή τοιχείου περίφραξης με κάγκελο και διάνοιξη πόρτας στην αρχική περίφραξη Βόρεια, για επικοινωνία με την υπόλοιπη αυλή. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ: Συμβατικής κ/ης (αρ.αδ. 2209/86 και 1393/93) 1. Καθαρισμός υδρορροών 2. Έλεγχος σηπτικού τμήματος βόθρου και εξαερισμού των αποχετεύσεων επειδή υπάρχουν οσμές. 3. Σημαντικές ρωγμές στο κυλικείο (πιθανή καθίζηση.) Έλεγχος και επισκευή 4. Αποκολλημένα πλακίδια στην τουαλέτα 5. Εξωτερικό αναλημματικό τοιχείο ύψους περ. 1,0μ και μήκους περ. 6,0 μ., έχει σπάσει από τη βάση του λόγω ριζών δέντρου και έχει κλίση. Κοπή δέντρου. Επανακατασκευή του τοιχείου. Το τοιχείο σπρώχνει τη κολώνα της περίφραξης και «φρακάρει» την πόρτα εισόδου. Η κολώνα της περίφραξης έχει πάρει κλίση και χρήζει επανακατασκευής αφού αποξηλωθεί. Σε άλλα σημεία, ρωγμές στο Ν.Α τοιχείο περίφραξης, λόγω καθιζήσεων και ριζών. Επισκευή ρωγμών. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: συμβατική κ/η και ΠΡΟΚΑΤ τμήματα ( αρ.αδ.896/84 &391/96 ) 1. Αποξήλωση με προσοχή όλης της στέγης και αποκατάσταση σε ένα από τα δύο προκατασκευασμένα κτίσματα (τεγίδωση-μόνωση-πέτσωμα-κεραμίδια), αφού γίνει πρώτα έλεγχος και συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα στη στέγη. Βάζει νερά σε πολλά σημεία, ειδικά στα σημεία της περιμέτρου. Οι τοίχοι υγροί και μούχλες σε όλες τις αίθουσες και στα σημείο ένωσης των προκατ-μονάδων. Υπάρχει νερό ακόμη και μέσα στα φωτιστικά σώματα, καθώς και στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Απαιτείται ενημέρωση του μηχανολόγου μηχανικού της Υπηρεσίας. (και Η/Μ) 2. Ελεγχος της στέγης του κυρίως κτιρίου και καθαρισμός υδρορροών 3. Έλεγχος κουφωμάτων αλουμινίου κλειδαριές λάστιχα. 4. Κλειδαριές και μεντεσέδες αιθουσών διδασκαλίας 5. Υγρομόνωση βορεινού τοίχου Β4 6. Το ανατολικό μπαλκόνι δεν έχει αποχέτευση και βάζει νερά. Εξωτερικά κατασκευή κάθετης υδρορροής και πιθανή σύνδεση με άλλη κάθετη, που κατεβαίνει από τη στέγη. 7. Φωτιστικά κυλικείου (καλύμματα φωτιστ. + 1 λάμπα φθορίου) 8. Καθαρισμός φρεατίων αυλής 6

7 9. Καλοριφέρ ΈΛΕΓΧΟΣ κάποια στάζουν κι έχουν σκουριές (Η/Μ) 1ο Γεν.ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: 1. Έλεγχος στέγης και υδρορροές 2. Μόνωση τοίχου αίθουσας πληροφορικής. Βάζει νερά και υγρασίες σε πρίζες. 3. Έλεγχος βόθρου & αποχέτευσης 4. Συντήρηση- Αλλαγή καζανάκια 5. Κλειδαριές-λάστιχα εξωτερικών κουφώματων. Σε πολλές αίθουσες δεν κλείνουν. 6. Μεντεσέδες-κλειδαριές αίθουσες διδασκαλίας και W.C 7. Βρύσες αυλής αλλαγή δεν λειτουργούν 8. Κάγκελα συμπλήρωση ράβδων 9. Τοιχείο περίφραξης επισκευή ρωγμές 10. Εξωτερικά αντιμετώπιση των γκράφιτι 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: θέση Αποθήκες (αρ.αδ. 1106/04) Να επιβεβαιωθεί αν έχει παραληφθεί. 1. Έλεγχος σκεπής & υδρορροών: Υγρασία και μούχλα σε κάποια σημεία εσωτερικά. Αντιμουχλικά χρώματα στο Β3 2. Κλειδαριές και πόμολα εσωτερικών θυρών αιθουσών διαδασκαλίας 3. Τοποθέτηση mdf ή άλλο υλικό σε γυψοσανίδα διαδρόμου ( είναι μονή η γυψοσανίδα κι έχει μεγάλη φθορά) 4. Κεντρική είσοδος μεντεσέδες 5. Καλοριφέρ σκουριασμένα (τέσσερα) μεγάλη φθορά (Η/Μ) 6. Αντικατάσταση πόρτας W.C έχει διαβρωθεί. Σχάρες σιφωνιών να αντικατασταθούν από μεταλλικές. Τα μπουτόν από τα καζανάκια κολλού. Ελεγχος κι αντικατάσταση φθαρμένων μηχανισμών. 7. Τρίψιμο & γυάλισμα μωσαϊκού, που εχει φθορές λόγω χρήσης υδροχλωρικού οξέος από τις καθαρίστριες. Δ.Ε ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: συμβατική δεκαετίας 1980 και ΠΡΟΚΑΤ ολοήμερο τμήμα 1. Η βορεινή πλευρά του κλασσικού τμήματος είναι εκτεθειμένη και δεν έχει «γείσο», ούτε λούκια. Βάζει νερά. Επιπλέον λόγω των ομβρίων, που δεν απάγονται το σχολείο καθιζάνει. Υπάρχει αποκόλληση και κλίση προς βορειοδυτικά των πλακών της αυλής περιμετρικά του κτιρίου. Κατασκευή υδρορροών και σύστημα απαγωγής ομβρίων. 2. Υπάρχουν ρωγμές στο βορεινό τοίχο λόγω καθίζησης (πάνω από πίνακα ανακοινώσεων) και πάνω από την πόρτα εισόδου. Επισκευή. 3. Βάζουν νερά τα κουφώματα και έχουν σκουριάσει. Ορατές μούχλες στις γωνίες του κτιρίου. Έλεγχος κουφωμάτων και αντιμετώπιση σκουριάς και μούχλας. 4. Έλεγχος στέγης. Το τμήμα του ολοήμερου (προκατ) βάζει νερά στο βορεινό τοίχο και έχει μούχλες και φουσκωμένα σημεία. 5. Ακάλυπτοι οι σωλήνες του πετρελαίου. Επένδυση με υλικό τύπου «αρμαφλέξ» (Η/Μ) 6. Πτώση χρωμάτων στο τοιχείο της περίφραξης. Απόξεση και βαφή. Ρωγμές στο τοίχο της περίφραξης (από τούβλα-τσιμεντόλιθους) στο βορεινό κομμάτι, που καθιζάνει. Αποκατάσταση 7. Επισκευή εξωτερικών σοβάδων σε σημεία. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: ΠΡΟΚΑΤ 1. Σφράγιση αρμών προκατ-μονάδων, όπου χρειάζεται 7

8 2. Στάζουν σώματα καλοριφέρ έλεγχος, αντικατάσταση εξαρτημάτων και βάψιμο αυτών 3. Να καλυφθούν οι σωληνώσεις του καλοριφέρ με υαλοβάμβακα ή αρμαφλέξ και να προστατευτούν με κατασκευή κουτιού, γιατί είναι εκτεθειμένες. 4. Το λεβητοστάσιο (εξωτερικά πρόσθετο κτίσμα) βάζει νερά. Δημιουργία διαζώματος στην είσοδο & ενδεχόμενη προσαρμογή της πόρτας. 5. Ενίσχυση της στραντζαριστής λαμαρίνας οροφής με ανθεκτικότερο υλικό (πιθανώς με τραπεζοειδή με μόνωση) ή με δεύτερο ίδιου υλικού κομμάτι, γιατί βάζει νερά. Κίνδυνος να χαλάσει ο λέβητας. 6. Οι ίδιες παρατηρήσεις για τη περίφραξη, που είναι κοινή με το 1ο Νηπ/γειο Βασιλικών 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: τμήμα ΠΡΟΚΑΤ ( 81/08- ΑΡ.ΑΔ.322/04) και συμβατική κατασκευή Στο κτίσμα της συμβατικής κατασκευής στεγάζεται το νηπιαγωγείο, ενώ το προκατ τμήμα αποτελεί τμήμα του δημοτικού σχολείου. 1. Πτώση σοβάδων στη πρόσοψη. Αποκατάσταση 2. Κατασκευή διαχωριστικών στις τουαλέτες, με σταθερά διαχωριστικά από σκελετό αλουμινίου και πάνελ αλουμινίου, χαμηλού ύψους. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: συμβατική κ/η περίπου 1995 και προκατ τμήματα 1. Καθίζηση του κτιρίου με περιμετρική αποκόλληση πλακών και ρωγμή δαπέδου σε αίθουσα διδασκαλίας (μπαζωμένη πλάκα) Οι πλάκες έχουν «ανάποδη κλίση» ή έχει δημιουργηθεί λόγω καθίζησης. Κατασκευή δίκτυου ομβρίων (περιμετρική απαγωγή ομβρίων, φρεάτια κλπ) με ταυτόχρονη αποξήλωση τμημάτων περιμετρικής πλακόστρωσης για τη κατασκευή του δικτύου ομβρίων. 2. Καθίζηση κεντρικής σκάλας ιδίως αριστερά λόγω τυφλής υδρορροής και καθίζησης. Απαιτείται να διορθωθεί άμεσα, με πιθανή ένωση αυτής της υδρορροής με άλλη κατακόρυφη. 3. Αποκόλληση δοκού και ρωγμές σε πρέκια. Έλεγχος κι επισκευή 4. Ρωγμές στο περιμετρικό τοιχείο της περίφραξης σε διάφορα σημεία λόγω καθιζήσεων. Επισκευή 5. Έλεγχος ξεβούλωμα υδρορροών και έλεγχος κεραμοσκεπής- κεραμίδια 6. Επισκευή υδρορροών κατακόρυφων και οριζόντιων 7. Πτώση σοβάδων περιμετρικά λόγω υγρασίας. Αποκατάσταση 8. Μούχλα στο βορεινό τοιχο-κλιμακοστάσιο. Αντιμετώπιση 9. Ρωγμές στο μωσαϊκο αίθουσας διδασκαλίας. Αποκατάσταση (τομή μίας ζώνης με επιμέλεια και αποκατάσταση) 10. Κατασκευή ράμπας δυτικά με ταυτόχρονο υποβιβασμό της πλακόστρωσης προς το γήπεδο του ποδοσφαίρου, ώστε να δοθεί κλίση για τα όμβρια που μπαίνουν στο κλμακοστάσιο. (Θα αντιμετωπιστεί σε συνδιασμό με το δίκτυο ομβρίων). 11. Αντιστήριξη κάγκελων στον χώρο στάθμευσης. Ταλαντώνονται 12. Συμπλήρωση σοβατεπί στο προκατ κτίριο από πλακίδιο πολυβινιλίου 13. Συμπλήρωση σε πλακίδια πολυβινιλίου αποκολλημένα. 15. Διακόπτες καλοριφέρ στο προκατ κτίριο δεν λειτουργούν. (Η/Μ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ: ΠΡΟΚΑΤ τμήμα (ολοήμερο ) και κλασσικό της (Glass-art) 1. Έλεγχος στέγης ολοήμερου τμήματος. Έβαλε νερά από τη πλευρά του γηπέδου. 2. Ελαιοχρωματισμός εσωτερικές πόρτες 3. Αποκολλημένα πλακίδια στο θεατράκι να επανατοποθετηθούν 4. Προσθήκη τάβλες σε τραπεζόπαγκους 8

9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΤ Βρίσκεται στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου 1. Τοποθέτηση θυροτηλέφωνου (Η/Μ) 2. Έλεγχος της στέγης, σπασμένα κεραμίδια. Βάζει νερά εσωτερικά στις αίθουσες διδασκαλίας υγρασίες σε τοίχους, φουσκώματα ακριβώς μπροστά και πάνω από τον ηλεκτρολογικό πίνακα 3. Εξωτερικά δεν υπάρχουν υδρορροές, προεξέχει μόνο το κεραμίδι 10εκ., και υπάρχει πτώση σοβάδων και χρωματισμών στην οροφή του εξώστη καθώς και σήψη του γείσου της στέγης. Κατασκευή υδρορροών και τμήματος δικτύου ομβρίων. 4. Λόγω των ομβρίων που δε απάγονται, στο νη/γειο υπάρχει καθίζηση. Σημαντικός διαχωρισμός των προκατ- μονάδων στο δάπεδο (υψομετρική διαφορά). Χρειάζεται επιμελημένη εργασία, (τομή-μαστίχες- εξομάλυνση υψομετρικής διαφοράς) και επανατοποθέτηση νέων πλακιδίων χλ.πολυβινιλίου. 5. Έλεγχος και επισκευή των υδραυλικών-αποχέτευσης τρέχουν νερά σε τουαλέτες και κουζίνα. Βλάβη σε τρία καζανάκια. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: συμβατική κ/η δεκαετία του 1990 (οικ.αδ. 318/99) 1. Έλεγχος στέγης. Πολλά σπασμένα κεραμίδια και φραγμένες υδρορροές. 2. Υγρασίες σε αίθουσες και πεσμένα χρώματα και σοβάδες εσωτερικά και εξωτερικά. Αποκατάσταση 3. Σιδεριές παραθύρων αποκολλημένες στον όροφο από διάρρηξη. Τοποθέτηση ώστε να είναι ασφαλείς. 4. Έλεγχος κουφωμάτων και τοποθέτηση πύρων ασφαλείας. 5. Σπασμένοι υαλοπίνακες. Αντικατάσταση 6. Στέγη-δώμα βάζει νερά σε καλώδια. Να ενημερωθεί ο Η/Μ. 7. Αντικατάσταση στις κατεστραμμένες γρύλλιες παραθύρων λεβητοστασίου. 8. Κατασκευή δίφυλλης ανοιγόμενης πόρτας εισόδου στην Α.Π.Χ του υπόγειου. Υπάρχει αντίστοιχη στην απέναντι αίθουσα. 9. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Βραχυκύκλωμα στο λεβητοστάσιο δεν έχει φως. Στη πρώην αίθουσα πληροφορικής πρέπει να γίνει αποξήλωση δομημένης καλωδίωσης, γιατί υπάρχουν πολλά καλώδια εκτεθειμένα και πρίζες. 10. Χρωματισμός πρώην αίθουσας πληροφορικής 11. Το θυροτηλέφωνο δεν λειτουργεί (Η/Μ) 12. Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων 12. Κάγκελα περίφραξης, πολλά είναι αποκολλημένα. συμπλήρωση ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΑΣ: Έλεγχος υδραυλικών εγκαταστάσεων (Η/Μ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ: κτίσμα συμβαστικής κ/ης δεκαετίας 1970 Βρίσκεται στην αυλή του Δημοτικού σχολείου Περιστεράς 1. Πιθανή διαρροή σωλήνα ύδρευσης, ή ανερχόμενη υγρασία από «πηγή ή στραγγίσματα» κάτω από το νηπιαγωγείο (μπαζωμένο υπόγειο χωρίς πρόσβαση). Στη κουζίνα και στο τοίχο δίπλα στα W.C υπάρχουν πεσμένοι σοβάδες και πολλή υγρασία σε όλο το κτίσμα. (Στο κτίσμα υπάρχει αφυγραντήρας, που δουλεύει σε 24/ωρη βάση). Αντιμετώπιση της αιτίας και της υγρασίας-μούχλας και επισκευή σοβάδων. 2. Σπασμένος σωλήνας αποχέτευσης εξωτερικά. Πέφτουν τα λύματα στην αυλή. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ: συμβατική κατασκευή δεκαετίας του 1930 και Α.Π.Χ σε 9

10 ξεχωριστό κτίριο στην αυλη αρ.αδ. προσθ. 536/08) 1. Επισκευή κεραμοσκεπής. Σπασμένα κεραμίδια και στην Α.Π.Χ 2. Νέα φωτιστικά φθορισμού 8 τεμάχια. Τα παλιά είναι κατεστραμμένα. 3. Δημιουργία δομημένης καλωδίωσης σε χώρο της Α.Π.Χ. (Η/Μ) 4. Βρύσες της αυλής δεν λειτουργούν. Να βρεθεί η παροχή. Υδραυλικός έλεγχος και επισκευή (Η/Μ) 1ο Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: συμβατική κ/η δεκαετίας του 1990 (αρ.αδ. 1227/ 1993) 1. Κουφώματα αλουμινίου φυσικό συρόμενα. Στο Γ1 στην αίθουσα συμβουλευτικής και στο ΣΤ1 έχουν φύγει από τη θέση τους τα κουφώματα. ( Κίνδυνος πτώσης κουφ.). Έλεγχος και συντήρηση σε όλα και χερούλια, κλειδαριές. 2. Σπασμένα τζάμια διπλά μονωτικά σε κλιμακοστάσιο και μια αίθουσα διδασκαλίας 3. Στο χώρο της αποθήκης επισκευή φουσκωμένων σοβάδων από πιθανή διαρροή ουρητήρων. 4. Αντικατάσταση κεραμιδιών στο ΚΕΠ, που γειτνιάζει με γήπεδο μπάσκετ, πέφτουν κεραμίδια. 5. Καλύμματα φωτιστικών φθορισμού (δεν υπάρχουν σε κανένα φωτιστικό) (Η/Μ) 6. Πτώση σοβάδων στη πρόσοψη 7. Περίφραξη τμήματος γηπέδου μπάσκετ: κατεστραμμένα και επικίνδυνα σημεία όπου συνορεύει με ορνιθώνα. 8. Σε σημεία ρωγμές στο τοιχείο της περίφραξης. Επισκευή 9. Λείπουν κάγκελα από τη περίφραξη κι άλλα είναι στραβωμένα και εξέχουν οι βέργες. Συμπλήρωση και επισκευή. 10. Πρίζα χαλασμένη στο ΣΤ1 (Η/Μ) 11. ΈΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ των προβολέων και προσθήκη καλυμμάτων στους προβολείς. (Η/Μ) 12. Ένα σετ ταμπλώ μπασκέτας 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: Συμβατική κ/η δεκαετίας του 1980 με νεότερες προσθήκες (αρ.αδ.541/88 & 117/94) 1. Έλεγχος στέγης. Σπασμένα κεραμίδια και έλεγχος υδρορροών. Βάζει νερά η στέγη. Στο Α4 στάζει νερά το φωτιστικό. Να ενημερωθεί ο Η/Μ. 2. Στην αίθουσα του Γ3 βάζει νερά και έχει εκτεταμένη μούχλα. Αντιμετώπιση 3. Έλεγχος όλων των κουφωμάτων. Συρόμενα αλουμινίου. Δεν κλείνουν και έχουν πρόβλημα στεγανότητας. 4. Σπασμένο τζάμι στο γυμναστήριο. 5. Οροφή του τούνελ, βάζει νερά. Αποτελείται από πάνελ αλουμινίου και έχει περιμετρικά υδρορροές. Έλεγχος υδρορροών και πάνελ και επισκευή-συμπλήρωση-αντικατάσταση. 6. W.C μαθητών: Πλήρως διαβρωμένα κασώματα στις πόρτες, πεσμένα πλακίδια, τρύπες σε πόρτες. Καζανάκια που τρέχουν. Επισκευή κασώματα- συμπλήρωση πλακίδια- επισκευή κι αντικατάσταση σε πόρτες. Ανταλλακτικά στα καζανάκια 7. W.C καθηγητών: Πλήρως διαβρωμένα κασώματα στις πόρτες, πεσμένα πλακίδια. Επισκευή κασώματα- συμπλήρωση πλακίδια- επισκευή σε πόρτες. 8. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Αντικατάσταση χαλασμένων φωτιστικών φθορισμού και λαμπτήρες φθορισμού, όπου λείπουν. Επισκευή τεσσάρων προβολέων που είναι χαλασμένοι. 9. Νέα δομημένη καλωδίωση στην αίθουσα πληροφορικής.(η/μ) 10. Αίθουσα φυσικής: αποξήλωση τριών σωμάτων καλοριφέρ που έχουν διαρροές και τοποθέτηση νέων. (Η/Μ) 11. Επισκευή βρυσών της αυλής και κλείσιμο ενός επικίνδυνου σημείου, μεταξύ πλάτης βρυσών και πρόσοψης του σχολείου. 10

11 12. Επισκευή σχαρών ομβρίων και ξεβούλωμα φρεατίων ομβρίων. 13. Σπασμένες μαρμάρινες σκάλες. (Στη πίσω αυλή οι μαρμάρινες σκάλες είναι τοποθετημένες σε χαλαρό μπάζωμα χωρίς σκελετό από σκυρόδεμα. Υπάρχει εκτεταμένη βλάβη. Είναι άκρως επικίνδυνα.) Ο δ/της του σχολείου προτείνει να απομονωθεί το επικίνδυνο σημείο της αυλής με περίφραξη, έστω και με πλέγμα. 15. Πεσμένοι σοβάδες εξωτερικά σε αρκετά σημεία. Επισκευή 16. Επισκευή στα ξύλινα παγκάκια της αυλης (λείπουν ξύλα-συμπλήρωση) 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: (αρ.αδείας 365/06) 1. Στεγάνωση του αίθριου από πολυκαρβονικό. Βάζει νερά από τις ενώσεις. Να ελεγχθεί αν υπάρχει ειδικό μονωτικό προφίλ στις ενώσεις και να τοποθετηθεί. 2. Έλεγχος στέγης. Βάζει νερά στο Γ1. Παρουσία νερού μέσα στο φωτιστικό. (Η/Μ) 3. Υγρασίες στο υπόγειο από τις αποχετεύσεις των W.C του ισογείου. Έλεγχος με κάμερα. (Η/Μ) κι αποκατάσταση. 4. Πρόβλημα στεγάνωσης στις κατακόρυφες υδρορροές. Υπάρχει διαρροή προς τους εξωτερικούς τοίχους. Στεγάνωση. 5. Συμπλήρωση ράβδων περίφραξης. Συμπλήρωση προστατευτικών κάγκελων υπογείου που έχουν κλαπεί. 6. Επισκευή σημαντικής φθοράς σε μωσαϊκά αιθουσών διδασκαλίας (τρύπες-ραγίσματα).διάνοιξη αρμών με επιμέλεια. 7. Πλάκες πεζοδρομίου της αυλής δίπλα στο κυλικείο. Επιδιόρθωση 8. Κατασκευή επιγραφής του Σχολείου. 9. Ένα ταμπλώ μπασκέτας. ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: Νέο κτίριο. Να ελεγχθεί αν έχει παραληφθεί το έργο. 1. Πρόβλημα στη μόνωση της ταράτσας ορόφου και στην απαγωγή ομβρίων, επειδή δημιουργείται συγκέντρωση ομβρίων με αποτέλεσμα να πέφτουν τα χρώματα στο τούνελ, που οδηγεί προς την Α.Π.Χ. Επισκευή της μόνωσης, έλεγχος-επιδιόρθωση κλίσεων. 2. Ανερχόμενη υγρασία στην Α.Π.Χ εξωτερικά. Πτώση χρωμάτων. Επάλειψη με τσιμεντοειδή βάση. 3. Συμπλήρωση μερικών τεμαχίων ορυκτής ίνας στην Α.Π.Χ, που λείπουν. 4. Έλεγχος στεγανότητας παραθύρων και επισκευή. ( Υπάρχουν παράθυρα, που έχουν προσλάβει νερό ανάμεσα στους διπλούς υαλοπίνακες και μοιάζουν με «ενυδρείο». Στην αίθουσα υπολογιστών τα νερά πέφτουν σε πρίζες. 5. Δημιουργία πόρτας επικοινωνίας στη περίφραξη προς τους χώρους φύτευσης Βορειονατολικά. 6. Διαχωρισμός με γυψοσανίδα για τη δημιουργία χώρου ανάπαυλας. (Δεν υποδείχθηκε ο χώρος απουσίαζε ο Δ/της) 7. Τοποθέτηση μερικών πλακιδίων τοίχου στη κουζίνα (υπάρχουν πλακίδια) 8. Επισκευή φθοράς στο ταρτάν. Δ.Ε ΜΙΚΡΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ: (ΠΡΟΚΑΤ 107/05) 1. Οριζόντιες και κατακόρυφες υδρορροές συμπλήρωση αντικατάσταση φθορές. 2. Τοποθέτηση μεταλλικών αεροστόπ ή κατωκάσι έχουν μεγάλο κενό. 3. Έλεγχος κουφωμάτων. Λάστιχα και σιλικόνες στα παράθυρα, κάποια βάζουν νερά 4. Τοποθέτηση Θυροτηλέφωνου. Δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας 5. Κόλλημα και συμπλήρωση πλακιδίων P.V.C στην είσοδο των W.C έχουν αποκολληθεί αρκετά 11

12 6. Κατασκευή νέας πινακίδα του σχολείου. 7. Προσθήκη άμμου στην αμμοδόχο. 8. Αντικατάσταση Βρύσες W.C νηπίων που είναι οξειδωμένες. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ: (ΠΡΟΚΑΤ ΑΡΜΟΣ): (αρ.αδ.105/11) 1. Ηλεκτρολογικός έλεγχος (Η/Μ) 2. Έλεγχος σκεπής και καθαρισμός υδρορροών 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ: ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 2 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (προκατ) 1. Βάζουν νερό τα κουφώματα ( να ελεγχθεί η επαφή κουφώματων με τις ποδιές των παραθύρων) Λάστιχα και σιλικόνες. 2. Μούχλες και πτώση σοβάδων εσωτερικά. Αντιμετώπιση της μούχλας αφού πρώτα στεγανοποιηθούν τα κουφώματα. 3. Διαρροή από παλιό νιπτήρα που έχει απομονωθεί, μούχλα και πτώση σοβάδων & χρωμάτων εσωτερικά. Υδραυλικός έλεγχος και αντιμετώπιση διαρροής κι επισκευή σοβάδων-χρωμάτων. 4. Υποχωρούν φρεάτια στην αυλή λόγω διέλευσης βυτίων για άδειασμα βόθρου στο Δημ. σχολείο. Αποξήλωση τμήματος φρεατίου και ανακατασκευή-ενίσχυση του φρεατίου. 5. Τοποθέτηση Θυροτηλέφωνου. 2ο Δ.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ: (αρ.οικ.αδ. 733/2007) 1. Πλακάκια εισόδου και σκάλας προς το σχολείο είναι ακατάλληλα και επικίνδυνα. Γλιστράνε ακόμη και χωρίς βροχόπτωση. Αποξήλωση και αντικατάσταση με ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΑ τουλάχιστον μιας λωρίδας 2,0 μ. 2. Υγρασίες και νερά από την ένωση των αρμών στο Β1. Έχει πολλές μούχλες. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΗΣ και ενώσεων 3. W.C Σιφώνια δαπέδου είναι κατεστραμμένα και καζανάκια τρέχουν. 4. Εξωτερικά βρύσες αυλής δεν λειτουργούν και έλεγχος αποχέτευσής τους ( είναι ανεπαρκής) 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ (ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ. 1708/07) 1. Ρωγμές σε πολλά σημεία του τοιχείου του αυλόγυρου. Μια γωνία της πρόσοψης έχει αποκολληθεί. Το τοιχείο δίπλα στη διάταξη της Δ.Ε.Η έχει πάρει κλίση 1.α) Αποκατάσταση των ρωγμών. 1.β) Ενίσχυση του θεμελίου του τοιχείου που έχει πάρει κλίση. 1.γ) απομάκρυνση επικίνδυνης γωνίας και επανασκυροδέτηση, αφού λυθεί και το πρόβλημα των ομβρίων. 2. Κατασκευή δικτύου ομβρίων 3. Μεγάλες φθορές στην είσοδο. Σπασμένες πλάκες πεζοδρομίου. Κατασκευή ράμπας με τσιμέντο. 4. Κατασκευή υδρορροής στο στέγαστρο της έμπροσθεν εισόδου, γιατί το σχολείο παρουσιάζει ρωγμές λόγω καθίζησης. 5. Στη πίσω είσοδο κατασκευή σκέπαστρου, γιατί βάζει νερά από την είσοδο. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ: (ΠΡΟΚΑΤ-(αρ.αδ.480/05) 1. Έλεγχος και επισκευή θυροτηλέφωνου και πόρτας εισόδου που δεν κλείνει καλά. 2. Έλεγχος και επισκευή στέγης, επειδή έβαλε νερά στα W.C νηπίων και διαχωρίζει ο αρμός δύο ενοτήτων. 3. Ρωγμές σε τοιχείο περίφραξης. Επισκευή ρωγμών και ενίσχυση τοιχείου. Να εξεταστεί η απομάκρυνση ομβρίων. 100μ.μ και φρεάτια) 12

13 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΠΡΟΚΑΤ-ΑΡΜΟΣ) 1707/07 1. Κατασκευή δύο στεγάτρων στις εισόδους του νηπ/γείου επειδή δεν έχει υδρορροές και βάζει νερά από τις εισόδους. Η στέγη έχει κενά και δημιουργεί διαφορικές καθιζήσεις. 2. Στέγη έλεγχος κι επισκευή σπασμένα κεραμίδια, βάζει νερά. 3. Συμπλήρωση εσωτερικά πλακίδιων P.V.C που έχουν αποκολληθεί 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ: (αρ.αδ.453/10) 1. Συμπλήρωση σε κατωκάσι στη Κεντρική είσοδο του Νηπ/γείου βάζει νερά και τρωκτικά. 2. Αντικατάσταση τoυ πολυκαρβονικού της εισόδου. (σπασμένο και βάζει νερά στη παραπάνω είσοδο.) 3. Αντικατάσταση σπασμένου επικίνδυνου διπλού υαλοπίνακα. 4. Μεντεσέδες στις πόρτες τουαλέτας επισκευή και αντικατάσταση. 5. Δύο κατακόρυφες υδρορροές αντικατάσταση. 6. Κυβόλιθοι αντικατάσταση + C12/15 εγκιβωτισμός. 7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Πρίζες βγαλμένες (Η/Μ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙ: ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΣΜΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1950 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 1. Αντικατάσταση ολική στα εξωτερικά κουφώματα ΣΤΟ ΠΑΛΙΌ ΚΤΊΣΜΑ. 2. Αντικατάσταση εξωτερική σιδερής θύρας της αίθουσας Η.Υ. 3. Συμπλήρωση σε υδρορροές κάθετες και οριζόντιες. 4. Αντικατάσταση τμήματος γυψοσανίδας οροφής εισόδου παλιού κεντρικού κτιρίου που έχει κρεμάσει. Ελεγχος της στέγης. 5. Πλακίδια σπασμένα στα W.C και σιδηρές πόρτες τουαλετών διαβρωμένες. Επισκευή εσωτερικών κουφωμάτων και βαφή. Αποκατάσταη σπασμένων πλακιδίων 6. Έλεγχος στέγης και συμπλήρωση στα σπασμένα κεραμίδια παλιού Νηπ/γειου. 7. Ηλεκτρολόγος με σκάλα 5.0 μ, για έλεγχο αντικατάσταση και καθαρισμό σπασμένων-χαλασμένων φωτιστικών φθορισμού στο παλαιό κτίριο. (Η/Μ) 1ο Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΡΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ Κ/Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ & ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΣΜΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1950 (Αρ.οικ.αδ. 213/83& 185/98 προσθήκη πτέρυγας) 1. Επισκευή της βάσης του τοιχείου περίφραξης, με δημιουργία τοιχείου βαρύτητας από C16/20, ώστε να υποστηρίζεται το τοιχείο της περίφραξης, που έχει απόκλιση από τη κατακόρυφη. Ένωση με το παλιό με βλήτρα. 2. Επισκευή σοβάδων σε τμήματα και αντιμετώπιση υγρασίας στο παλιό κτίριο. 3. Αντικατάσταση ενός τεμαχίου πολυκαρβονικού, που βάζει νερά στο σκέπαστρο. Βαφή των μεταλλικών κολωνών στο σκέπαστρο 4. Ηλεκτρολογικός έλεγχος. Το θυροτηλέφωνο δεν λειτουργεί. Το ηχείο επικοινωνίας με αυλή δεν λειτουργεί. (Η/Μ) 5. Συμπλήρωση κάγκελα αυλής 6. Κουφώματα εξωτερικά επισκευή των μεντεσέδων-κλείσιμο στο παλιό κτίριο και σε γραφεία δασκάλων (Κίνδυνος πτώσης ολόκληρου κουφώματος) 1ο Δ.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ : Συμβατική κατασκευή και μικρό κτίριο πρώην Νηπ/γειο συμβατικής κ/ης Δεκαετιας 1990 ( αρ.οικ.αδ. 1758/ /96 ) 1. Έλεγχος όλων των κουφωμάτων- επισκευή και μερική αντικατάσταση, γιατί υπάρχει κίνδυνος 13

14 πτώσης τους. (Κουφώματα έχουν φύγει από τη θέση τους. Δύο Κύριες είσοδοι και παράθυρα, του πρώην Νηπιαγωγείου έχουν αποκολληθεί από τους λαμπάδες. Δεν κλείνουν τα περισσότερα κουφώματα. (Φυσικό αλουμίνιο/ στο μικρό κτίριο πλαστικά) 2. Έλεγχος στέγης. Βάζει νερά και έχει υγρασία και μούχλα σε κλιμακοστάσια. 3. Επισκευή σε σπασμένο πρέκι. 4. Σπασμένες κατακόρυφες υδρορροές 5. Διαρροή στο γυμναστήριο (υπόγειο) από αποχέτευση τουαλετών ισογείου. Έλεγχος με κάμερα και αποκατάσταση (Η/Μ) 6. Πόμολα και μεντεσέδες στις εσωτερικές πόρτες 7. Κασώματα πορτών W.C διαβρωμένα. Επισκευή και μερική αντικατάσταση 8. Δύο Βρύσες W.C επισκευή μηχανισμών ή αντικατάσταση. 9. Τέσσερα Καλοριφέρ έντονα διαβρωμένα επισκευή ή αντικατάσταση. (Η/Μ) 10. Φθαρμένες πλάκες εισόδου αντικατάσταση 11. Περιμετρικά ιστοί φωτιστικών δύο έχουν αποσάθρωση. Τέσσερα εξωτερικά φωτιστικά σώματα σπασμένα στο γήπεδο. (Η/Μ) 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΑΣ: Συμβατική κατασκευή Δεκαετίας 1980 και ΠΡΟΚΑΤ μικρό κτίριο ΠΡΕΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΑ περ. 100τ.μ (αρ.οικ.αδ. 1635/86 ΥΑΣΒΕ) 1. Αντικατάσταση και κ/η κουτιού προφύλαξης από βανδαλισμούς σπασμένου θυροτηλέφωνου. 2. Στέγη έλεγχος, αντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιών και καθαρισμός υδρορροών & συμπλήρωση οριζόντιων υδρορροών. 3. Ηλεκτρολογικός έλεγχος δεν λειτουργούν μεγάφωνα αυλής. Πρίζες στη Α.Π.Χ. Καθαρισμός Φωτιστικών ( ύψος 5, 0μ) έχει μειωθεί 50% η απόδοση. Λάμπες φθορισμού καμένες σε γραφείο και αίθουσες (Η/Μ) 4. Επισκευή στις θύρες εισόδου κλειδαριές και μεντεσέδες 5. Αντικατάσταση σιδερένιας πόρτας πίσω αποθήκης. 6. Συγκόλληση των αποκολλημένων μαρμάρινων βαθμίδων και αντικατάσταση σπασμένων κεντρική σκάλα 7. Στο ΠΡΟΚΑΤ τμήμα, σε μία αίθουσα ολική αντικατάσταση πλακιδίων χλ. πολυβινιλίου με κεραμικά αντιολισθηρά. 8. Αποκατάσταση σοβάδεων που πέφτουν εξωτερικά. 9. Αντικατάσταση βρυσών αυλής. 10. Αντικατάσταση θραυσμένου υαλοπίνακα με securit. (Στη πίσω είσοδο, από την οποία μπαίνουν τα παιδιά για να κάνουν χρήση της τουαλέτας) 11. Αποκατάσταση σπασμένων πλακών πεζοδρομίου στην αυλή 2ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΑΣ: Κτίριο συμβατικό Αντικατάσταση κλειδαριάς κεντρικής εισόδου 2. Επισκευή υδρορροών κάποιες κατακόρυφες σπασμένες 3. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε αίθουσα του ισογείου. 4. Επιδιόρθωση στις βρύσες της αυλής 5. Διαρροή σωλήνα άρδευσης δίπλα στην αποχέτευση των βρυσών της αυλής. Έλεγχος και επισκευή 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ: Δεκαετίας 1980 (αρ.οικ.αδ. 2719/88) ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 1Ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ 1. Έλεγχος στέγης και σύνδεση υδρορροών οριζόντιων με κατακόρυφες. Έχουν βγει από τη θέση τους και βρέχονται οι τοίχοι. 14

15 2. Εσωτερική και εξωτερική υγρομόνωση και στεγάνωση στο γυμναστήριο (βάζει νερά, υγρασίες και μούχλες και πτώση σοβάδων). Επισκευή των σοβάδων εσωτερικά και εξωτερικά ( Στο τμήμα του γυμναστηρίου σε επαφή με τη σκάλας επικοινωνίας της πάνω αυλής προς το γήπεδο) 3. Επισκευή σκαλοπατιών (βοτσαλόπλακες) της σκάλας επικοινωνίας είναι αποκολλημένα και φθορές. 4. Κόλλημα και αποκατάσταση μαράρων βαθμίδων κύριας εισόδου. 5. Κατασκευή περίφραξης διαχωρισμού της αυλής του Γυμνασίου από το Λύκειο με χαμηλό τοιχείο και κάγκελο. 6. Υπογειοποίηση δίκτυου ύδρευσης του σχολείου (οι σωλήνες είναι πάνω στο χώμα, κίνδυνος θραύσης από παγετό). (Η/Μ) 7. Ηλεκτρολογικός έλεγχος. Δεν λειτουργούν εξωτερικοί προβολείς.(η/μ) 1ο Γεν.ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ: (αρ.αδ. 1304/06 προσθήκη πτέρυγας) 1. Επισκευή & έλεγχος κλεισίματος εξωτερικών κουφώματων χερούλια και κλειδαριές. 2. Έλεγχος στέγης παλιού κτιρίου. Σπασμένα κεραμίδια και διαρροή εσωτερικά στα κλιμακοστάσια. Χρειάζεται καθαρισμός της στέγης του νέου κτιρίου από αντικείμενα και καθαρισμός των υδρορροών) 3. Ρωγμή αρμού και πλάκα στο παλιό κτίριο. Έλεγχος και αποκατάσταση. 4. Αποκατάσταση σοβάδων εσωτερικά 5. Καζανάκια πολλά χαλασμένα τρέχουν συνέχεια και διαρροές αποχέτευσης από τουαλέτες τούρκικου τύπου του ισογείου στη σκηνή του αμφιθεάτρου. Βλάβες στο δάπεδο της σκηνής και μούχλες στους τοίχους και την οροφή. Χρειάζεται έλεγχος αποχετεύσεων με μικροκάμερα. Προτείνεται αντικατάσταση για τα καζανάκια με σύστημα απευθείας ροής (εξωτερικά φλουσόμετρα τύπου «νταλ»), αφού πρώτα διορθωθούν οι αποχετεύσεις κι ελεχθεί αν είναι ικανή η παροχή της ύδρευσης. (Η/Μ) 6. Αντικατάσταση σε σπασμένα φωτιστικά οροφής εσωτερικά και εξωτερικά (Η/Μ) 7. Αποκατάσταση σε σπασμένες κατακόρυφες υδρορροές ή και ασύνδετες. 8. Τοποθέτηση δύο ταμπλώ και καλάθια μπασκέτας. 9. Έλεγχος βόθρου. Η ίδια παρατήρηση με το Γυμνάσιο για τη σκάλα επικοινωνίας και την περίφραξη διαχωρισμού 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ: ΠΡΟΚΑΤ- (αρ.αδ. 1510/08) 1. Καθαρισμός φρεατίων των ομβρίων της αυλής 2. Δημιουργία μικρής ράμπας με C16/20 και μικρό κανάλι (1,50 μ) προς φρεάτιο, γιατί βάζει νερά η αίθουσα υπολογιστών. 3. Απομάκρυνση ομβρίων από τα σκαλιά της εισόδου της αυλής του σχολείου. Δημιουργία μικρής ράμπας. 4. Δημιουργία σκάμματος με προσθήκη άμμου 8,0*2,0*0,50 και μικρό τοιχάκι εγκιβωτισμού. 5. Λάμπες φθορισμού καμένες 10τμχ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ: ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ.1033/08) 1. Επανατοποθέτηση μεταλλικής μπάρας, που είναι αποξηλωμένη στην είσοδο προς το δρόμο. Υπάρχει η μπάρα στη αποθήκη 2. Επανατοποθέτηση σε ξεκολλημένες πλάκες περιμετρικά των αιθουσών. 3. Αντικατάσταση λαμπών προβολέων με LED (Η/Μ) 4. Επισκευή σε διαρροές στα καζανάκια-μηχανισμοί (Η/Μ) 5. Ελαιοχρωματισμός στα κάγκελα αιθουσών 15

16 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ: Πεζογέφυρα οδός αεροδρομίου Τοποθέτηση Θυροτηλέφωνου και μηχανισμούς ανοίγματος πόρτας εισόδου (Η/Μ) ΙΕΚ& ΕΕΕΕΚ ΜΙΚΡΑΣ Πεζογέφυρα οδός αεροδρομίου 1. Στεγανοποίηση υπογείου από διαρροές 2. Επισκευή στις κλειδαριές εισόδων 3. Τοποθέτηση τεσσάρων μηχανισμών αυτόματης επαναφοράς ΘΕΡΜΗ Η συντάξασα Ευγενία_Βογιατζή Πολιτικός μηχ. 16

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓO: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 Β ΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Β ΦΑΣΗ 2015)

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Β ΦΑΣΗ 2015) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Β ΦΑΣΗ 2015) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκτιμάται να είναι συνολικά 6 μήνες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκτιμάται να είναι συνολικά 6 μήνες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός μελέτης : 68/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θερμαϊκού». ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 190.800,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2012 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση δεκαεπτά Σχολικών Μονάδων, Δήμου Καλλιθέας" ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Α ΦΑΣΗ) 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης Ονομασία Μοναδ. μέτρησης Ποσότητα 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΑ 1 Δάπεδα: Λινοτάπητες και καουτσούκ м2 605 2 Δάπεδα: Τσιμέντο м2 25 3 Δάπεδα: κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2 Ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2 Ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΟΙΝ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΝΣΗ 2 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2 Ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ:ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΕΤ:α. ΠΔ 16/1996 (Ελάχιστες Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Α ΦΑΣΗ) 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή προβλημάτων ασφάλειας στο κτίριο του Ευκλείδη

Καταγραφή προβλημάτων ασφάλειας στο κτίριο του Ευκλείδη Καταγραφή προβλημάτων στο κτίριο του Ευκλείδη Ερευνητική εργασία της Α τάξης του 6 ου εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Τμήμα 1 ο Το κτίριο του Ευκλείδη Εκτίμηση κινδύνου Σχέδιο δράσης για την καταγραφή της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ:Συντήρηση - Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ CERTIFIED M.S. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : «ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τεχνική Έκθεση για το 3 ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης - Κάντζας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τεχνική Έκθεση για το 3 ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης - Κάντζας Τεχνική Έκθεση για το 3 ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης - Κάντζας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα Κτίριο Τοποθεσία Μελετητής / Συντάξας Καταγραφή δομικών αστοχιών και λοιπών προβλημάτων που αφορούν τις κτιριακές υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ έργο : θέση : ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ομάδα μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ». ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τοποθετούνται φωτιστικά ασφαλείας «ΕΞΟΔΟΣ» (τεμ. 2)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τοποθετούνται φωτιστικά ασφαλείας «ΕΞΟΔΟΣ» (τεμ. 2) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Ημερομηνία: 08/04/2016 ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Α ΦΑΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 02.01 Καθαιρέσεις αποκ. 1,00 2.850,40 2.850,40 655,59 3.505,99 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4ηΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Διεύθυνση:Ιπποκράτους τέρμα. Τηλέφωνο :2521350228-240 Φαξ : 2521025997 E-mail :Grafeio.Promithion@dramahospital.gr Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉ : ΚΕΦΑΛΆΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ φορέας : έργο : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επεµβάσεις αποκατάστασης αστικού εξοπλισµού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

: Ιδίους Πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

: Ιδίους Πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Εμ. Χιωτάκης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213 41747 Fax : 28210 72070

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4904 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 55 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 22-3-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ A.Π.: Δ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». Σελίδα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά σε επισκευαστικές εργασίες σε σχολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

V. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

V. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 0- ΑΞΟΝΑΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείμενο της μελέτης 1/6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείμενο της μελέτης 1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σερρών έτους 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 119.000,00 Αριθμ. Μελέτης 45/2016 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Γενικές Εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ.» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Τακτ.Προϋπ. ΚΑ0863 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.800,00 ΕΥΡΩ /νση Τεχνικών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά: εργασίες αναδιαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 59762 /ΤY 1498 / 9-6 -2011 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 10 ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΥΛΑΚΙΑ 31 Α' ΟΡ. 31/32/33 ΙΣΟΓΕΙΟ 31 34 WC 35 41 42 43 44 51 61 72 73 74 81 91 92 95 101 102

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια προκατασκευασµένου Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 18.600,00 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ: Βόλος Αρ. Πρωτ.: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 114 /ΤΥ (17.10.12) εισηγητικό έγγραφο της /ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 007-03 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ». Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε Ε.Π & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΥΠ :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ (Λ-01) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΕ ΩΝ (Λ-02) 1 Λ 01.01 2 Λ 01.02 3 Λ 01.03 4 Λ 01.04 5 Λ 01.05 6 Λ 01.06 7 Λ 01.07 8 Λ 01.08

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 13/12/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.OIK 15741 YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ θα υποβάλλονται μόνον εφόσον πληρούν τις πλήρες προδιαγραφές που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: BAYSIDE KATSARAS ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΟΔΟΣ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85104 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 95004-95177 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα