ΑΡ.ΜΕΛ:31/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ.ΜΕΛ:31/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ:31/2015 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (με ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη παρούσα τεχνική μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολείων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των σχολικών εγκαταστάσεων. Οι εργασίες θα γίνουν σε φάσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω και θα ολοκληρώνονται κατά το δυνατόν ανά Δημοτική ενότητα και ανά σχολικό συγκρότημα, ώστε αυτό να παραδίδεται σε χρήση. Πριν την έναρξη και καθ` όλη τη διάρκεια των εργασιών, θα εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση μαθητών, προσωπικού και διερχομένων. Τα υλικά των αποξηλώσεων θα μεταφορτώνονται απευθείας. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται με μεγάλη προσοχή, λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων των σχολείων και θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας για τη προστασία του προσωπικού, των μαθητών και των διερχομένων. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1. Προετοιμασία εργοταξίου και μεταφορά όλων των απαραίτητων μηχανημάτων και απαιτούμενων υλικών σε αυτό. 2. Σηματοδότηση με τοποθέτηση ειδικών προειδοποιητικών σημάτων και πινακίδων κατά την κατασκευή του έργου. 3. Καθαιρέσεις- Αποξηλώσεις- Χωματουργικές εργασίες 4. Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών- καθαιρέσεων-αποξηλώσεων όπου απαιτείται (εκσκαφείς φορτωτές JCB αυτοκίνητα). 5. Επισκευή & κατασκευή στεγών και μονώσεων και έλεγχος υδρορροών. 6. Σκυροδέματα Επισκευαστικά κονιάματα και επισκευαστικά επιχρίσματα-περιφράξεις 7. Επιδιορθώσεις δικτύων και κατασκευές δικτύων και W.C-έλεγχος θερμαντικών σωμάτων και έλεγχος Η/Μ 8. Επενδύσεις- Επιστρώσεις- Λοιπές μονώσεις -Επιστρώσεις πλακιδίων 9. Ξύλινες κατασκευές και Σιδηρές κατασκευές-κουφώματα 10. Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές-φωτιστικά-θερμαντικά σώματα 11. Λοιπά Επιχρίσματα Χρωματισμοί- Τελικός καθαρισμός χώρων από άχρηστα υλικά Η παρούσα μελέτη δεν υποκαθιστά την άδεια δόμησης ή εργασιών μικρής κλίμακας, που πρέπει να εκδοθεί από το γραφείο Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης. Το έργο αυτό προϋπολογισμού (με το ΦΠΑ) και χωρίς το ΦΠΑ ή όπως αναλύεται στον προϋπολογισμό: (για σύνολο εργασιών ευρώ, για ΓΕ&ΟΕ (18%) ευρώ, για ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) ευρώ, για απολογιστικά (κλειδαριές- πόμολα κ.λ.π) 4.000ευρώ, για πρόβλεψη αναθεώρησης 6.376ευρώ και 1

2 για Φ.Π.Α (23%) ευρώ), θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους με τον κωδικό Κ.Α του προϋπολογισμού του έτους 2015, στον οποίο υπάρχει δέσμευση πίστωσης για το έτος 2015 και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», τον N.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το Π.Δ. 609/85 & το Π.Δ.171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Επισπρόσθετα πρέπει να ληφθεί υπ` όψη η εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 4834/ (Α Α:ΒΕΙΨΟ-Ξ9Ο): «ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από Δηµόσια Έργα» αναφορικά με τη διαχείριση των υλικών αποξηλώσεων. Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες, ανά σχολείο ή σχολικό συγκρότημα: Δ.Ε ΘΕΡΜΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: (συμβατική κ/η- δίπλα στο Δημαρχείο) 1. Έλεγχος της στέγης. (Βάζει νερά σε αίθουσα διδασκαλίας και στη κουζίνα.) 2. Κατασκευή μικρού σκέπαστρου, για να μαζεύουν τα νερά που εισέρχονται, όπως περιγράφηκε στο εδάφιο1. 3. Τέσσερα μικρά παράθυρα στα W.C είναι πολύ παλιού τύπου (με τζαμάκια), χρήζουν αντικατάστασης. 4. Τα παράθυρα του υπογείου βάζουν νερά μεταλλικά και λείπουν γρύλιες. Επιδιόρθωση 5. Αντικατάσταση σε σώματα καλοριφέρ (Η/Μ) 7. Στα σκαλοπάτια εσωτερικά έχουν αποκολληθεί οι αντιολισθηρές βέργες, αντικατάσταση. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: (αρ.αδ.1708/96) 1. Πλάκες πεζοδρομίου μερική αντικατάσταση 2. Βρύσες της αυλής δεν λειτουργούν. Έλεγχος κι επισκευή σωλήνα αποχέτευσης. 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ. 223/04) Κατασκευή σταθερών διαχωριστικών στα W.C από σκελετό αλουμινίου και πάνελ αλουμινίου, χαμηλού ύψους. 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ.1032/08) 1. Έλεγχος στέγης έχει σπασμένα κεραμίδια και στα σημεία ενώσεων γυρίσματος κεραμιδιών & βάζει νερά. 2. Πλήρωση αρμών μεταξύ ενοτήτων. Βάζει νερά στο σημείο ένωσης. Στεγάνωση κι αντιμετώπιση μούχλας. 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: (στεγάζεται στο 2 ο Δημ.σχολ.Θερμης θέση Αποθήκες) 1. Επισκευή σιδερένιας αυλόπορτας. 2. Αντικατάσταση ξύλινου πάτωματος λαμινέιτ, που έχει φουσκώσει από υγρασίες. (Έλεγχος του δαπέδου πριν την τοποθέτηση του νέου πατώματος για να διαπιστωθεί και η αιτία.) 3. Αντικατάσταση βρύσης στα W.C 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ.1034/08) 1. Επισκευή σιδερένιας αυλόπορτας. 2. Κατασκευή σκέπαστρου με πολυκαρβονικό στην είσοδο, μπαίνουν υγρασίες στο κτίριο από την είσοδο. 2

3 3. Συμπλήρωση αποκολλημένων κυβολίθων στην αυλή κι εγκιβωτισμός τους με σενάζ σκυροδέματος 1ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ: συμβατική κ/ή δεκαετία 1970 και νεότερες προσθήκες (αρ.αδ.προσθ. 167/04) 1. Επισκευή οριζόντιας υδρορροής και ένωση μερικών με τις κατακόρυφες. 2. Έλεγχος στέγης. Κεραμίδια αντικατάσταση. 3. Στην αίθουσα πληροφορικής να βρεθεί βελτιωμένος τρόπος υγρομόνωσης ή να επισκευαστεί η υπάρχουσα, επειδή βάζει νερά στο σημείο ένωσης με παρακείμενη κατοικία. 4. Ηλεκτρολογικός έλεγχος. (Η/Μ) 5. Ρωγμές αποκόλλησης σε σημεία ένωσης παλιού με νεότερο κτίριο. Έλεγχος και επέμβαση αν χρειαστεί. 6. Ένα ταμπλώ μπασκέτας 7. Συσσώρευση ομβρίων στην αυλή. Βελτίωση υφιστάμενου φρεατίου ομβρίων που δεν επαρκεί. (Σκυροδέματα, σχάρα φρεατίου, σωλήνας) και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής. 2ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ: νέα κατασκευή (αρ.αδ.3370/08) 1. Αποκολλημένο από τη βάση του κιγκλίδωμα. Να στηριχθεί με νέο τρόπο (ταλαντώνεται). 2. Αποξήλωση μεταλλικών πλεγμάτων από τα κάγκελα της αυλής. (Να αποξηλωθεί ο εσωτερικός διαχωρισμός της αυλής). 3. Ουρητήρες αγοριών δεν λειτουργούν. Πρόβλημα αποχετεύσεων. Να ελεγχθεί με κάμερα και αποκατάσταση. 4. Έλεγχος και επισκευή της στέγης. Καθαρισμός υδρορροών. Βάζει νερά σε διαδρόμους 5. Καθαρισμός των φρεατίων ομβρίων της αυλής 6. Αποξήλωση κατασκευής αλουμινίου στο γραφείο των δασκάλων, για ενοποίηση χώρων. Φύλαξη των υλικών σε αποθήκη του σχολείου, για ενδεχόμενη επανάχρηση 7. Επισκευή δυτικής πόρτας του κτιρίου, δεν κλείνει. 8. Επισκευή κύριας εισόδου. Βλάβη μεντεσέδων. Η πόρτα έχει πέσει και φρακάρει. 9. Αντιολισθητικές ταινίες στις σκάλες εσωτερικά και εξωτερικά 10. Συμπλήρωση κυβολίθων στην αυλή και επισκευή 11. Επισκευή πλέγματος στο γήπεδο ποδοσφαίρου, υπάρχουν επικίνδυνα σημεία, όπου το υφιστάμενο πλέγμα έχει κοπεί και προεξέχουν επικίνδυνα τμήματα. Στο σημείο της πόρτας λείπουν τμήματα του πλέγματος. Χρειάζεται πλέγμα ρομβοειδούς τύπου και μάλιστα σε διάφορα σημεία να μπει διπλό. Το υφιστάμενο είναι σκουριασμένο και διαρρηγμένο (είναι ακατάλληλο οικοδομικό πλέγμα) 3ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙ: σχετικά νέα κατασκευή και διάφορες προσθήκες (αρ.αδ: 2738/88) 1. Έλεγχος στέγης και καθαρισμός υδρορροών. Βάζει νερά σε διάδρομο, μία αίθουσα διδασκαλίας και γραφείο διδασκάλων. 2. Μούχλες εκτεταμένες. αντιμετώπιση 3. Επιδιόρθωση σοβάδων εξωτερικά σε αρκετά σημεία 4. Συμπλήρωση οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών 5. Επέκταση του υποστέγου από στραντζαριστή λαμαρίνα στο γραφείο των δασκάλων 6. Στο ΠΡΟΚΑΤ τμήμα τα είδη υγιεινής είναι για νήπια. Να αλλαχθούν επειδή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά του δημοτικού (είναι πολύ μικρά) (Η/Μ) 6. Συμπλήρωση πλακιδίων από χλ. πολυβινιλίου, σε σημεία στο προκατ τμήμα του σχολείου 7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ. Δεν λειτουργεί το κουδούνι της πίσω πόρτας στο προκατ (Η/Μ) 8. Διάνοιξη οπής στη στέγη του προκατ κτίριου και να κλείσει με επιμέλεια, αφού περαστεί καλώδιο τηλεφώνου και data. 3

4 4ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ: θέση Αποθήκες νέο κτίριο (αρ.αδ. 1597/ /06) 1. Αποξηλωση με επιμέλεια και επανατοποθέτης των σπασμένων μάρμαρων σε εκτεταμένο τμήμα του χώρο εσωτερικού διαλλείματος ορόφου, αφού διαπιστωθεί η αιτία. 2. Αντικατάσταση λαμαρινοσκεπής προκατ αποδυτηρίων (τύπου glassart-kibo. Βάζει νερά και έχει μούχλες και διαβρώθηκε η επένδυση). 3. Επισκευή σχάρας ομβρίων 4. Επισκευή αυλόπορτας δεν κλειδώνει. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ. 890/03) 1. Κατασκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων συλλογής ομβρίων σε συνδιασμό με προσθήκη υδροροών, όπου απαιτείται. 2. Κατασκευή περίφραξης στη πρόσοψη (σύνορο με χώρο στάθμευσης) 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ: Μέσα στη Πτέρυγα Μάχης. Παλιό κτίσμα δεκαετίας του Το τσιμέντο (διάδρομος) της εισόδου έχει πολύ μεγάλες φθορές (ρωγμές-αποσαρθρώσεις-τρύπες). Να αντικατασταθεί με ελαστικά πλακίδια. (περίπου 20 τ.μ) 2. Σοβάδες σε κάποια σημεία επισκευή 3. Βάψιμο κάγκελα και περίφραξης. (Η περίφραξη είναι πλέγμα) Συνεννόηση πρώτα με Διοικητή πτέρυγας μάχης: τηλ.κέντρο 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ.1231/06) 1. Μούχλα σε αίθουσες και υγρασίες. Καθαρισμός και εφαρμογή αντιμουχλικών-θερμομονωτικών υλικών 2. Μόνωση του σημείου επαφής της «πλάτης» της αποθήκης με τη στέψη του τοιχείου της περίφραξης. 1 ο & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ: παλαιό κτίριο δεκαετίας 1950 και νεότερο δεκαετίας Τοποθέτηση θυροτηλεφώνου Η/Μ) 2. Ρωγμή ένωσης παλιό με νεότερο τμήμα. Έλεγχος κι αν χρειάζεται επέμβαση 3. Βάζει νερά το πολυκαρβονικό, που ενώνει το τμήμα των W.C, στα σημεία των μεταξύ των τμημάτων του ενώσεων. Υγρασίες και φουσκωμένα έπιπλα. Αντικατάσταση του πολυκαρβονικού με καλή μόνωση των ενώσεων ή εναλλακτικά κατασκευή από κόντρα πλακέ θαλάσσης εξωτερικού χώρου πάχους 20 mm και επιστέγαση με κολλητά ασφαλτικά κεραμίδια με ψηφίδα, αφού δοθούν κατάλληλες κλίσεις, αν δεν επαρκούν οι υφιστάμενες (θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη μεταλλική κατασκευή). 4. Καταπακτή προς στέγη να κλείσει μεγάλο ύψος. 5. Σοβάδες εξωτερικά επιδιόρθωση 6. Σκουριασμένα μεταλλικά κουφώματα. Επισκευή και βαφή 8. Επιδιόρθωση τοιχείου περίφραξης (επισκευαστικό τσιμέντο) 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ: ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ. 1305/08) 1. Έλεγχος κουφωμάτων. Δεν κλείνουν καλά και βάζουν αέρα. 2. Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων 3. Η αυλόπορτα χρειάζεται κατωκάσι πρόσθετο. Μεγάλο κενό ώστε να μπαίνουν ευμεγέθη ζώα. 4. Επιδιόρθωση Φυσούνας Α.Π.Χ: χαλασμένη η ανάρτηση-σιδηρόδρομος. 5. Επένδυση λεκάνης εξωτερικών βρυσών (γούρνα) με πλακίδια. 4

5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΑΣ: ΠΡΟΚΑΤ κτίσμα δεκαετίας του Έλεγχος υδραυλικών εγκαταστάσεων 1ο Δ.Σ.Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ: νέο κτιριο και προκατ τμηματα (αρ.αδ. 2621/06) 1. Αντικατάσταση με κεραμικά αντιολισθηρά πλακίδια των χλ.πολυβινιλικών πλακιδίων, σε τρεις αίθουσες διδασκαλίας, στο προκατ τμήμα λόγω πολύ έντονων φθορών. 2. Καθαρισμός υδρορροών κεντρικού κτιρίου 2ο Δ.Σ. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ: μισθωμένος χώρος παλιό βιοτεχνικό κτίριο 1. Κατακόρυφες υδρορροές συμπλήρωση 2. Επανατοποθέτηση ενός μαρμάρου σκάλας και μία μεταλλική κουπαστή 3. Επισκευή μικρών φθορών σοβάδων εξωτερικά. 4. Ένα χυτοσιδηρό κάλυμμα φρεατίου 5. Σοβατεπί ξύλινο 32μ, στα σημεία διαχωρισμού αιθουσών με γυψοσανίδες (από τη καθαριότητα του χώρου έχουν φουσκώσει οι γυψοσανίδες) 6. Συμπλήρωση περίπου 10 μ. τρέχοντα, κάγκελο. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΥΣΙΟΥ: κτίσμα παλαιό πέτρινο αρχές δεκαετίας 1930 και Προκάτ τμήμα πε 1. Έλεγχος στέγης στο παλιό νηπ/γειο και στο ΠΡΟΚΑΤ. Έχει φουσκώσει η ψευδοροφή στο παλαιό κτίσμα και μπαίνουν νερά. Στο Προκατ υπάρχει υγρασία και φαίνονται σπασμένα κεραμίδια. 2. Υγρασίες και φουσκώματα στους χώρους υγιεινής. Να ελεγχθεί η μόνωση ασφαλτικού στη ταράτσα των W.C. 3. Υπάρχει διαρροή μιας βρύσης, που έχει απομονωθεί στην αυλή και λιμνάζουν νερά μπροστά από τους χώρους υγιεινής. 4. Η περίφραξη Δυτικά έχει πάρει κλίση. Πρόκειται για περίφραξη με λιθοδομή, όπου αποκολλώνται οι συνδετικού λίθοι και το θεμέλιο έχει υποσκαφεί. Χρειάζεται τοιχείο ενίσχυσης της βάσης και αγκύρωση του παλιού με το νέο με βλήτρα. 5. Διάνοιξη τμήματος 3,50μ στη νότια περίφραξη και κατασκευή ράμπας και αυλόπορτας, ώστε να περνούν μέσα φορτηγά για εργασίες (κλάδεμα, λάμπες Φ.Ο.Π {υπάρχει μέσα δασάκι κι έχει ΦΟΠ}, επισκευή κεραμοσκεπής κλπ.) Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πρόσβασης. 6. Ενίσχυση- επισκευή οριζόντιας ρηγματωσης του τοιχείου περίφραξης στο Βορρά προς δασάκι σε μήκος περίπου 20,0 μ. 7. Σοβάδες και ρωγμές εξωτερικά. Απαιτείται επισκευή. 8. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ προβολέων. Απαιτούνται πρόσθετοι προβολείς στο δασάκι. (Πρόβλημα από εξωσχολικούς τη νύχτα. (Η/Μ) 2οΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ_ΡΥΣΙΟΥ:_στεγάζεται_σε_πτέρυγα_του_Δημοτικού_σχολείου. 1. Μούχλα και πεσμένοι σοβάδες εσωτερικά μπροστά από χώρους WC., στην Α.Π.Χ. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και στο τοίχο της κουζίνας. Πιθανή διαρροή σωλήνα. Έλεγχος κι αντιμετώπιση με αντιμουχλικά χρώματα (Η/Μ) 2. Χαλασμένοι τρεις μηχανισμοί από τέσσαρα καζανάκια.επισκευή (Η/Μ) 3. Πεσμένο φωτιστικό σώμα στα WC. Tο φωτιστικό κρέμεται από το καλώδιο. Να στηριχθεί και να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα από άποψη λειτουργίας (Η/Μ) 1ο Δ.Σ. ΡΥΣΙΟΥ: Νέο Κτίσμα μετά το Πληροφόρηση ότι δεν έγινε η παραλαβή 1. Επικίνδυνο παράθυρο στην αίθουσα πληροφορικής. Έχει σπάσει ο μεντεσές και σε περίπτωση ανεμοφόρτισης κίνδυνος πτώσης του. Να ελεχθούν όλα τα κουφώματα κλειδαρές μεντεσέδες-λάστιχα στεγάνωσης. Στα Β1-Β2-Β3 μπαίνουν νερά από τα λάστιχα των παραθύρων. 2. Σε δύο αίθουσες Β.Δ., παρουσία μούχλας σε πολλά σημεία της οροφής και σε γωνίες. Έλεχγος 5

6 κι αντιμετώπιση με αντιμουχλικά. 3. Στην οροφή ισογείου δεξιά της κυρίας εισόδου υπάρχει υγρασία από σωλήνες καλοριφέρ. Πιθανή διαρροή. Να ελεγχθούν τα συγκεκριμένα σώματα καλοριφέρ. (Η/Μ) 4. Σπασμένα κεραμίδια και εισροή υδάτων στο σημείο ένωσης δύο αποθηκών με κυρίως σώμα σχολείου. Χρειάζεται έλεγχος στις στέγες των αποθηκών και έλεγχος (αν υπάρχει) της μόνωσης στο σημείο ένωσης. 5. Σφράγιση κατακόρυφων αρμών (ένωσης των κερκίδων ) μεγάλη απόσταση. Επίσης οριζόντιος αρμός στη πρώτη σειρά των κερκίδων μήκους περίπου 32,0μ., χρειάζονται σφράγιση. 6. Στα υπόστεγα των κυρίως εισόδων οι οριζόντιες υδρορροές είναι πλαστικές και έχουν σπάσει. Αντικατάσταση από μεταλλικές. 7. Η πλακόστρωση της εισόδου-βρύσες παρεμποδίζει την απορροή ομβρίων της αυλής, επειδή φράσσονται από τη πλακόστρωση οι διανοιγμένες οπές απορροής εξωτερικά στο κράσπεδο του δρόμου. Να διανοιχθούν κανάλια στην πλακόστρωση και να τοποθετηθεί πρόσθετος σωλήνας απαγωγής ομβρίων. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ: ΠΡΟΚΑΤ ένα τμήμα Glassart «Ενσωμάτωση» της αυλής του προκατ (Glassart) με την αυλή του νηπ/γειου. Κατασκευή τοιχείου περίφραξης με κάγκελο και διάνοιξη πόρτας στην αρχική περίφραξη Βόρεια, για επικοινωνία με την υπόλοιπη αυλή. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ: Συμβατικής κ/ης (αρ.αδ. 2209/86 και 1393/93) 1. Καθαρισμός υδρορροών 2. Έλεγχος σηπτικού τμήματος βόθρου και εξαερισμού των αποχετεύσεων επειδή υπάρχουν οσμές. 3. Σημαντικές ρωγμές στο κυλικείο (πιθανή καθίζηση.) Έλεγχος και επισκευή 4. Αποκολλημένα πλακίδια στην τουαλέτα 5. Εξωτερικό αναλημματικό τοιχείο ύψους περ. 1,0μ και μήκους περ. 6,0 μ., έχει σπάσει από τη βάση του λόγω ριζών δέντρου και έχει κλίση. Κοπή δέντρου. Επανακατασκευή του τοιχείου. Το τοιχείο σπρώχνει τη κολώνα της περίφραξης και «φρακάρει» την πόρτα εισόδου. Η κολώνα της περίφραξης έχει πάρει κλίση και χρήζει επανακατασκευής αφού αποξηλωθεί. Σε άλλα σημεία, ρωγμές στο Ν.Α τοιχείο περίφραξης, λόγω καθιζήσεων και ριζών. Επισκευή ρωγμών. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: συμβατική κ/η και ΠΡΟΚΑΤ τμήματα ( αρ.αδ.896/84 &391/96 ) 1. Αποξήλωση με προσοχή όλης της στέγης και αποκατάσταση σε ένα από τα δύο προκατασκευασμένα κτίσματα (τεγίδωση-μόνωση-πέτσωμα-κεραμίδια), αφού γίνει πρώτα έλεγχος και συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα στη στέγη. Βάζει νερά σε πολλά σημεία, ειδικά στα σημεία της περιμέτρου. Οι τοίχοι υγροί και μούχλες σε όλες τις αίθουσες και στα σημείο ένωσης των προκατ-μονάδων. Υπάρχει νερό ακόμη και μέσα στα φωτιστικά σώματα, καθώς και στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Απαιτείται ενημέρωση του μηχανολόγου μηχανικού της Υπηρεσίας. (και Η/Μ) 2. Ελεγχος της στέγης του κυρίως κτιρίου και καθαρισμός υδρορροών 3. Έλεγχος κουφωμάτων αλουμινίου κλειδαριές λάστιχα. 4. Κλειδαριές και μεντεσέδες αιθουσών διδασκαλίας 5. Υγρομόνωση βορεινού τοίχου Β4 6. Το ανατολικό μπαλκόνι δεν έχει αποχέτευση και βάζει νερά. Εξωτερικά κατασκευή κάθετης υδρορροής και πιθανή σύνδεση με άλλη κάθετη, που κατεβαίνει από τη στέγη. 7. Φωτιστικά κυλικείου (καλύμματα φωτιστ. + 1 λάμπα φθορίου) 8. Καθαρισμός φρεατίων αυλής 6

7 9. Καλοριφέρ ΈΛΕΓΧΟΣ κάποια στάζουν κι έχουν σκουριές (Η/Μ) 1ο Γεν.ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: 1. Έλεγχος στέγης και υδρορροές 2. Μόνωση τοίχου αίθουσας πληροφορικής. Βάζει νερά και υγρασίες σε πρίζες. 3. Έλεγχος βόθρου & αποχέτευσης 4. Συντήρηση- Αλλαγή καζανάκια 5. Κλειδαριές-λάστιχα εξωτερικών κουφώματων. Σε πολλές αίθουσες δεν κλείνουν. 6. Μεντεσέδες-κλειδαριές αίθουσες διδασκαλίας και W.C 7. Βρύσες αυλής αλλαγή δεν λειτουργούν 8. Κάγκελα συμπλήρωση ράβδων 9. Τοιχείο περίφραξης επισκευή ρωγμές 10. Εξωτερικά αντιμετώπιση των γκράφιτι 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ: θέση Αποθήκες (αρ.αδ. 1106/04) Να επιβεβαιωθεί αν έχει παραληφθεί. 1. Έλεγχος σκεπής & υδρορροών: Υγρασία και μούχλα σε κάποια σημεία εσωτερικά. Αντιμουχλικά χρώματα στο Β3 2. Κλειδαριές και πόμολα εσωτερικών θυρών αιθουσών διαδασκαλίας 3. Τοποθέτηση mdf ή άλλο υλικό σε γυψοσανίδα διαδρόμου ( είναι μονή η γυψοσανίδα κι έχει μεγάλη φθορά) 4. Κεντρική είσοδος μεντεσέδες 5. Καλοριφέρ σκουριασμένα (τέσσερα) μεγάλη φθορά (Η/Μ) 6. Αντικατάσταση πόρτας W.C έχει διαβρωθεί. Σχάρες σιφωνιών να αντικατασταθούν από μεταλλικές. Τα μπουτόν από τα καζανάκια κολλού. Ελεγχος κι αντικατάσταση φθαρμένων μηχανισμών. 7. Τρίψιμο & γυάλισμα μωσαϊκού, που εχει φθορές λόγω χρήσης υδροχλωρικού οξέος από τις καθαρίστριες. Δ.Ε ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: συμβατική δεκαετίας 1980 και ΠΡΟΚΑΤ ολοήμερο τμήμα 1. Η βορεινή πλευρά του κλασσικού τμήματος είναι εκτεθειμένη και δεν έχει «γείσο», ούτε λούκια. Βάζει νερά. Επιπλέον λόγω των ομβρίων, που δεν απάγονται το σχολείο καθιζάνει. Υπάρχει αποκόλληση και κλίση προς βορειοδυτικά των πλακών της αυλής περιμετρικά του κτιρίου. Κατασκευή υδρορροών και σύστημα απαγωγής ομβρίων. 2. Υπάρχουν ρωγμές στο βορεινό τοίχο λόγω καθίζησης (πάνω από πίνακα ανακοινώσεων) και πάνω από την πόρτα εισόδου. Επισκευή. 3. Βάζουν νερά τα κουφώματα και έχουν σκουριάσει. Ορατές μούχλες στις γωνίες του κτιρίου. Έλεγχος κουφωμάτων και αντιμετώπιση σκουριάς και μούχλας. 4. Έλεγχος στέγης. Το τμήμα του ολοήμερου (προκατ) βάζει νερά στο βορεινό τοίχο και έχει μούχλες και φουσκωμένα σημεία. 5. Ακάλυπτοι οι σωλήνες του πετρελαίου. Επένδυση με υλικό τύπου «αρμαφλέξ» (Η/Μ) 6. Πτώση χρωμάτων στο τοιχείο της περίφραξης. Απόξεση και βαφή. Ρωγμές στο τοίχο της περίφραξης (από τούβλα-τσιμεντόλιθους) στο βορεινό κομμάτι, που καθιζάνει. Αποκατάσταση 7. Επισκευή εξωτερικών σοβάδων σε σημεία. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: ΠΡΟΚΑΤ 1. Σφράγιση αρμών προκατ-μονάδων, όπου χρειάζεται 7

8 2. Στάζουν σώματα καλοριφέρ έλεγχος, αντικατάσταση εξαρτημάτων και βάψιμο αυτών 3. Να καλυφθούν οι σωληνώσεις του καλοριφέρ με υαλοβάμβακα ή αρμαφλέξ και να προστατευτούν με κατασκευή κουτιού, γιατί είναι εκτεθειμένες. 4. Το λεβητοστάσιο (εξωτερικά πρόσθετο κτίσμα) βάζει νερά. Δημιουργία διαζώματος στην είσοδο & ενδεχόμενη προσαρμογή της πόρτας. 5. Ενίσχυση της στραντζαριστής λαμαρίνας οροφής με ανθεκτικότερο υλικό (πιθανώς με τραπεζοειδή με μόνωση) ή με δεύτερο ίδιου υλικού κομμάτι, γιατί βάζει νερά. Κίνδυνος να χαλάσει ο λέβητας. 6. Οι ίδιες παρατηρήσεις για τη περίφραξη, που είναι κοινή με το 1ο Νηπ/γειο Βασιλικών 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: τμήμα ΠΡΟΚΑΤ ( 81/08- ΑΡ.ΑΔ.322/04) και συμβατική κατασκευή Στο κτίσμα της συμβατικής κατασκευής στεγάζεται το νηπιαγωγείο, ενώ το προκατ τμήμα αποτελεί τμήμα του δημοτικού σχολείου. 1. Πτώση σοβάδων στη πρόσοψη. Αποκατάσταση 2. Κατασκευή διαχωριστικών στις τουαλέτες, με σταθερά διαχωριστικά από σκελετό αλουμινίου και πάνελ αλουμινίου, χαμηλού ύψους. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: συμβατική κ/η περίπου 1995 και προκατ τμήματα 1. Καθίζηση του κτιρίου με περιμετρική αποκόλληση πλακών και ρωγμή δαπέδου σε αίθουσα διδασκαλίας (μπαζωμένη πλάκα) Οι πλάκες έχουν «ανάποδη κλίση» ή έχει δημιουργηθεί λόγω καθίζησης. Κατασκευή δίκτυου ομβρίων (περιμετρική απαγωγή ομβρίων, φρεάτια κλπ) με ταυτόχρονη αποξήλωση τμημάτων περιμετρικής πλακόστρωσης για τη κατασκευή του δικτύου ομβρίων. 2. Καθίζηση κεντρικής σκάλας ιδίως αριστερά λόγω τυφλής υδρορροής και καθίζησης. Απαιτείται να διορθωθεί άμεσα, με πιθανή ένωση αυτής της υδρορροής με άλλη κατακόρυφη. 3. Αποκόλληση δοκού και ρωγμές σε πρέκια. Έλεγχος κι επισκευή 4. Ρωγμές στο περιμετρικό τοιχείο της περίφραξης σε διάφορα σημεία λόγω καθιζήσεων. Επισκευή 5. Έλεγχος ξεβούλωμα υδρορροών και έλεγχος κεραμοσκεπής- κεραμίδια 6. Επισκευή υδρορροών κατακόρυφων και οριζόντιων 7. Πτώση σοβάδων περιμετρικά λόγω υγρασίας. Αποκατάσταση 8. Μούχλα στο βορεινό τοιχο-κλιμακοστάσιο. Αντιμετώπιση 9. Ρωγμές στο μωσαϊκο αίθουσας διδασκαλίας. Αποκατάσταση (τομή μίας ζώνης με επιμέλεια και αποκατάσταση) 10. Κατασκευή ράμπας δυτικά με ταυτόχρονο υποβιβασμό της πλακόστρωσης προς το γήπεδο του ποδοσφαίρου, ώστε να δοθεί κλίση για τα όμβρια που μπαίνουν στο κλμακοστάσιο. (Θα αντιμετωπιστεί σε συνδιασμό με το δίκτυο ομβρίων). 11. Αντιστήριξη κάγκελων στον χώρο στάθμευσης. Ταλαντώνονται 12. Συμπλήρωση σοβατεπί στο προκατ κτίριο από πλακίδιο πολυβινιλίου 13. Συμπλήρωση σε πλακίδια πολυβινιλίου αποκολλημένα. 15. Διακόπτες καλοριφέρ στο προκατ κτίριο δεν λειτουργούν. (Η/Μ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ: ΠΡΟΚΑΤ τμήμα (ολοήμερο ) και κλασσικό της (Glass-art) 1. Έλεγχος στέγης ολοήμερου τμήματος. Έβαλε νερά από τη πλευρά του γηπέδου. 2. Ελαιοχρωματισμός εσωτερικές πόρτες 3. Αποκολλημένα πλακίδια στο θεατράκι να επανατοποθετηθούν 4. Προσθήκη τάβλες σε τραπεζόπαγκους 8

9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΤ Βρίσκεται στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου 1. Τοποθέτηση θυροτηλέφωνου (Η/Μ) 2. Έλεγχος της στέγης, σπασμένα κεραμίδια. Βάζει νερά εσωτερικά στις αίθουσες διδασκαλίας υγρασίες σε τοίχους, φουσκώματα ακριβώς μπροστά και πάνω από τον ηλεκτρολογικό πίνακα 3. Εξωτερικά δεν υπάρχουν υδρορροές, προεξέχει μόνο το κεραμίδι 10εκ., και υπάρχει πτώση σοβάδων και χρωματισμών στην οροφή του εξώστη καθώς και σήψη του γείσου της στέγης. Κατασκευή υδρορροών και τμήματος δικτύου ομβρίων. 4. Λόγω των ομβρίων που δε απάγονται, στο νη/γειο υπάρχει καθίζηση. Σημαντικός διαχωρισμός των προκατ- μονάδων στο δάπεδο (υψομετρική διαφορά). Χρειάζεται επιμελημένη εργασία, (τομή-μαστίχες- εξομάλυνση υψομετρικής διαφοράς) και επανατοποθέτηση νέων πλακιδίων χλ.πολυβινιλίου. 5. Έλεγχος και επισκευή των υδραυλικών-αποχέτευσης τρέχουν νερά σε τουαλέτες και κουζίνα. Βλάβη σε τρία καζανάκια. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: συμβατική κ/η δεκαετία του 1990 (οικ.αδ. 318/99) 1. Έλεγχος στέγης. Πολλά σπασμένα κεραμίδια και φραγμένες υδρορροές. 2. Υγρασίες σε αίθουσες και πεσμένα χρώματα και σοβάδες εσωτερικά και εξωτερικά. Αποκατάσταση 3. Σιδεριές παραθύρων αποκολλημένες στον όροφο από διάρρηξη. Τοποθέτηση ώστε να είναι ασφαλείς. 4. Έλεγχος κουφωμάτων και τοποθέτηση πύρων ασφαλείας. 5. Σπασμένοι υαλοπίνακες. Αντικατάσταση 6. Στέγη-δώμα βάζει νερά σε καλώδια. Να ενημερωθεί ο Η/Μ. 7. Αντικατάσταση στις κατεστραμμένες γρύλλιες παραθύρων λεβητοστασίου. 8. Κατασκευή δίφυλλης ανοιγόμενης πόρτας εισόδου στην Α.Π.Χ του υπόγειου. Υπάρχει αντίστοιχη στην απέναντι αίθουσα. 9. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Βραχυκύκλωμα στο λεβητοστάσιο δεν έχει φως. Στη πρώην αίθουσα πληροφορικής πρέπει να γίνει αποξήλωση δομημένης καλωδίωσης, γιατί υπάρχουν πολλά καλώδια εκτεθειμένα και πρίζες. 10. Χρωματισμός πρώην αίθουσας πληροφορικής 11. Το θυροτηλέφωνο δεν λειτουργεί (Η/Μ) 12. Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων 12. Κάγκελα περίφραξης, πολλά είναι αποκολλημένα. συμπλήρωση ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΑΣ: Έλεγχος υδραυλικών εγκαταστάσεων (Η/Μ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ: κτίσμα συμβαστικής κ/ης δεκαετίας 1970 Βρίσκεται στην αυλή του Δημοτικού σχολείου Περιστεράς 1. Πιθανή διαρροή σωλήνα ύδρευσης, ή ανερχόμενη υγρασία από «πηγή ή στραγγίσματα» κάτω από το νηπιαγωγείο (μπαζωμένο υπόγειο χωρίς πρόσβαση). Στη κουζίνα και στο τοίχο δίπλα στα W.C υπάρχουν πεσμένοι σοβάδες και πολλή υγρασία σε όλο το κτίσμα. (Στο κτίσμα υπάρχει αφυγραντήρας, που δουλεύει σε 24/ωρη βάση). Αντιμετώπιση της αιτίας και της υγρασίας-μούχλας και επισκευή σοβάδων. 2. Σπασμένος σωλήνας αποχέτευσης εξωτερικά. Πέφτουν τα λύματα στην αυλή. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ: συμβατική κατασκευή δεκαετίας του 1930 και Α.Π.Χ σε 9

10 ξεχωριστό κτίριο στην αυλη αρ.αδ. προσθ. 536/08) 1. Επισκευή κεραμοσκεπής. Σπασμένα κεραμίδια και στην Α.Π.Χ 2. Νέα φωτιστικά φθορισμού 8 τεμάχια. Τα παλιά είναι κατεστραμμένα. 3. Δημιουργία δομημένης καλωδίωσης σε χώρο της Α.Π.Χ. (Η/Μ) 4. Βρύσες της αυλής δεν λειτουργούν. Να βρεθεί η παροχή. Υδραυλικός έλεγχος και επισκευή (Η/Μ) 1ο Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: συμβατική κ/η δεκαετίας του 1990 (αρ.αδ. 1227/ 1993) 1. Κουφώματα αλουμινίου φυσικό συρόμενα. Στο Γ1 στην αίθουσα συμβουλευτικής και στο ΣΤ1 έχουν φύγει από τη θέση τους τα κουφώματα. ( Κίνδυνος πτώσης κουφ.). Έλεγχος και συντήρηση σε όλα και χερούλια, κλειδαριές. 2. Σπασμένα τζάμια διπλά μονωτικά σε κλιμακοστάσιο και μια αίθουσα διδασκαλίας 3. Στο χώρο της αποθήκης επισκευή φουσκωμένων σοβάδων από πιθανή διαρροή ουρητήρων. 4. Αντικατάσταση κεραμιδιών στο ΚΕΠ, που γειτνιάζει με γήπεδο μπάσκετ, πέφτουν κεραμίδια. 5. Καλύμματα φωτιστικών φθορισμού (δεν υπάρχουν σε κανένα φωτιστικό) (Η/Μ) 6. Πτώση σοβάδων στη πρόσοψη 7. Περίφραξη τμήματος γηπέδου μπάσκετ: κατεστραμμένα και επικίνδυνα σημεία όπου συνορεύει με ορνιθώνα. 8. Σε σημεία ρωγμές στο τοιχείο της περίφραξης. Επισκευή 9. Λείπουν κάγκελα από τη περίφραξη κι άλλα είναι στραβωμένα και εξέχουν οι βέργες. Συμπλήρωση και επισκευή. 10. Πρίζα χαλασμένη στο ΣΤ1 (Η/Μ) 11. ΈΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ των προβολέων και προσθήκη καλυμμάτων στους προβολείς. (Η/Μ) 12. Ένα σετ ταμπλώ μπασκέτας 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: Συμβατική κ/η δεκαετίας του 1980 με νεότερες προσθήκες (αρ.αδ.541/88 & 117/94) 1. Έλεγχος στέγης. Σπασμένα κεραμίδια και έλεγχος υδρορροών. Βάζει νερά η στέγη. Στο Α4 στάζει νερά το φωτιστικό. Να ενημερωθεί ο Η/Μ. 2. Στην αίθουσα του Γ3 βάζει νερά και έχει εκτεταμένη μούχλα. Αντιμετώπιση 3. Έλεγχος όλων των κουφωμάτων. Συρόμενα αλουμινίου. Δεν κλείνουν και έχουν πρόβλημα στεγανότητας. 4. Σπασμένο τζάμι στο γυμναστήριο. 5. Οροφή του τούνελ, βάζει νερά. Αποτελείται από πάνελ αλουμινίου και έχει περιμετρικά υδρορροές. Έλεγχος υδρορροών και πάνελ και επισκευή-συμπλήρωση-αντικατάσταση. 6. W.C μαθητών: Πλήρως διαβρωμένα κασώματα στις πόρτες, πεσμένα πλακίδια, τρύπες σε πόρτες. Καζανάκια που τρέχουν. Επισκευή κασώματα- συμπλήρωση πλακίδια- επισκευή κι αντικατάσταση σε πόρτες. Ανταλλακτικά στα καζανάκια 7. W.C καθηγητών: Πλήρως διαβρωμένα κασώματα στις πόρτες, πεσμένα πλακίδια. Επισκευή κασώματα- συμπλήρωση πλακίδια- επισκευή σε πόρτες. 8. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Αντικατάσταση χαλασμένων φωτιστικών φθορισμού και λαμπτήρες φθορισμού, όπου λείπουν. Επισκευή τεσσάρων προβολέων που είναι χαλασμένοι. 9. Νέα δομημένη καλωδίωση στην αίθουσα πληροφορικής.(η/μ) 10. Αίθουσα φυσικής: αποξήλωση τριών σωμάτων καλοριφέρ που έχουν διαρροές και τοποθέτηση νέων. (Η/Μ) 11. Επισκευή βρυσών της αυλής και κλείσιμο ενός επικίνδυνου σημείου, μεταξύ πλάτης βρυσών και πρόσοψης του σχολείου. 10

11 12. Επισκευή σχαρών ομβρίων και ξεβούλωμα φρεατίων ομβρίων. 13. Σπασμένες μαρμάρινες σκάλες. (Στη πίσω αυλή οι μαρμάρινες σκάλες είναι τοποθετημένες σε χαλαρό μπάζωμα χωρίς σκελετό από σκυρόδεμα. Υπάρχει εκτεταμένη βλάβη. Είναι άκρως επικίνδυνα.) Ο δ/της του σχολείου προτείνει να απομονωθεί το επικίνδυνο σημείο της αυλής με περίφραξη, έστω και με πλέγμα. 15. Πεσμένοι σοβάδες εξωτερικά σε αρκετά σημεία. Επισκευή 16. Επισκευή στα ξύλινα παγκάκια της αυλης (λείπουν ξύλα-συμπλήρωση) 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: (αρ.αδείας 365/06) 1. Στεγάνωση του αίθριου από πολυκαρβονικό. Βάζει νερά από τις ενώσεις. Να ελεγχθεί αν υπάρχει ειδικό μονωτικό προφίλ στις ενώσεις και να τοποθετηθεί. 2. Έλεγχος στέγης. Βάζει νερά στο Γ1. Παρουσία νερού μέσα στο φωτιστικό. (Η/Μ) 3. Υγρασίες στο υπόγειο από τις αποχετεύσεις των W.C του ισογείου. Έλεγχος με κάμερα. (Η/Μ) κι αποκατάσταση. 4. Πρόβλημα στεγάνωσης στις κατακόρυφες υδρορροές. Υπάρχει διαρροή προς τους εξωτερικούς τοίχους. Στεγάνωση. 5. Συμπλήρωση ράβδων περίφραξης. Συμπλήρωση προστατευτικών κάγκελων υπογείου που έχουν κλαπεί. 6. Επισκευή σημαντικής φθοράς σε μωσαϊκά αιθουσών διδασκαλίας (τρύπες-ραγίσματα).διάνοιξη αρμών με επιμέλεια. 7. Πλάκες πεζοδρομίου της αυλής δίπλα στο κυλικείο. Επιδιόρθωση 8. Κατασκευή επιγραφής του Σχολείου. 9. Ένα ταμπλώ μπασκέτας. ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: Νέο κτίριο. Να ελεγχθεί αν έχει παραληφθεί το έργο. 1. Πρόβλημα στη μόνωση της ταράτσας ορόφου και στην απαγωγή ομβρίων, επειδή δημιουργείται συγκέντρωση ομβρίων με αποτέλεσμα να πέφτουν τα χρώματα στο τούνελ, που οδηγεί προς την Α.Π.Χ. Επισκευή της μόνωσης, έλεγχος-επιδιόρθωση κλίσεων. 2. Ανερχόμενη υγρασία στην Α.Π.Χ εξωτερικά. Πτώση χρωμάτων. Επάλειψη με τσιμεντοειδή βάση. 3. Συμπλήρωση μερικών τεμαχίων ορυκτής ίνας στην Α.Π.Χ, που λείπουν. 4. Έλεγχος στεγανότητας παραθύρων και επισκευή. ( Υπάρχουν παράθυρα, που έχουν προσλάβει νερό ανάμεσα στους διπλούς υαλοπίνακες και μοιάζουν με «ενυδρείο». Στην αίθουσα υπολογιστών τα νερά πέφτουν σε πρίζες. 5. Δημιουργία πόρτας επικοινωνίας στη περίφραξη προς τους χώρους φύτευσης Βορειονατολικά. 6. Διαχωρισμός με γυψοσανίδα για τη δημιουργία χώρου ανάπαυλας. (Δεν υποδείχθηκε ο χώρος απουσίαζε ο Δ/της) 7. Τοποθέτηση μερικών πλακιδίων τοίχου στη κουζίνα (υπάρχουν πλακίδια) 8. Επισκευή φθοράς στο ταρτάν. Δ.Ε ΜΙΚΡΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ: (ΠΡΟΚΑΤ 107/05) 1. Οριζόντιες και κατακόρυφες υδρορροές συμπλήρωση αντικατάσταση φθορές. 2. Τοποθέτηση μεταλλικών αεροστόπ ή κατωκάσι έχουν μεγάλο κενό. 3. Έλεγχος κουφωμάτων. Λάστιχα και σιλικόνες στα παράθυρα, κάποια βάζουν νερά 4. Τοποθέτηση Θυροτηλέφωνου. Δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας 5. Κόλλημα και συμπλήρωση πλακιδίων P.V.C στην είσοδο των W.C έχουν αποκολληθεί αρκετά 11

12 6. Κατασκευή νέας πινακίδα του σχολείου. 7. Προσθήκη άμμου στην αμμοδόχο. 8. Αντικατάσταση Βρύσες W.C νηπίων που είναι οξειδωμένες. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ: (ΠΡΟΚΑΤ ΑΡΜΟΣ): (αρ.αδ.105/11) 1. Ηλεκτρολογικός έλεγχος (Η/Μ) 2. Έλεγχος σκεπής και καθαρισμός υδρορροών 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ: ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 2 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (προκατ) 1. Βάζουν νερό τα κουφώματα ( να ελεγχθεί η επαφή κουφώματων με τις ποδιές των παραθύρων) Λάστιχα και σιλικόνες. 2. Μούχλες και πτώση σοβάδων εσωτερικά. Αντιμετώπιση της μούχλας αφού πρώτα στεγανοποιηθούν τα κουφώματα. 3. Διαρροή από παλιό νιπτήρα που έχει απομονωθεί, μούχλα και πτώση σοβάδων & χρωμάτων εσωτερικά. Υδραυλικός έλεγχος και αντιμετώπιση διαρροής κι επισκευή σοβάδων-χρωμάτων. 4. Υποχωρούν φρεάτια στην αυλή λόγω διέλευσης βυτίων για άδειασμα βόθρου στο Δημ. σχολείο. Αποξήλωση τμήματος φρεατίου και ανακατασκευή-ενίσχυση του φρεατίου. 5. Τοποθέτηση Θυροτηλέφωνου. 2ο Δ.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ: (αρ.οικ.αδ. 733/2007) 1. Πλακάκια εισόδου και σκάλας προς το σχολείο είναι ακατάλληλα και επικίνδυνα. Γλιστράνε ακόμη και χωρίς βροχόπτωση. Αποξήλωση και αντικατάσταση με ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΑ τουλάχιστον μιας λωρίδας 2,0 μ. 2. Υγρασίες και νερά από την ένωση των αρμών στο Β1. Έχει πολλές μούχλες. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΗΣ και ενώσεων 3. W.C Σιφώνια δαπέδου είναι κατεστραμμένα και καζανάκια τρέχουν. 4. Εξωτερικά βρύσες αυλής δεν λειτουργούν και έλεγχος αποχέτευσής τους ( είναι ανεπαρκής) 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ (ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ. 1708/07) 1. Ρωγμές σε πολλά σημεία του τοιχείου του αυλόγυρου. Μια γωνία της πρόσοψης έχει αποκολληθεί. Το τοιχείο δίπλα στη διάταξη της Δ.Ε.Η έχει πάρει κλίση 1.α) Αποκατάσταση των ρωγμών. 1.β) Ενίσχυση του θεμελίου του τοιχείου που έχει πάρει κλίση. 1.γ) απομάκρυνση επικίνδυνης γωνίας και επανασκυροδέτηση, αφού λυθεί και το πρόβλημα των ομβρίων. 2. Κατασκευή δικτύου ομβρίων 3. Μεγάλες φθορές στην είσοδο. Σπασμένες πλάκες πεζοδρομίου. Κατασκευή ράμπας με τσιμέντο. 4. Κατασκευή υδρορροής στο στέγαστρο της έμπροσθεν εισόδου, γιατί το σχολείο παρουσιάζει ρωγμές λόγω καθίζησης. 5. Στη πίσω είσοδο κατασκευή σκέπαστρου, γιατί βάζει νερά από την είσοδο. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ: (ΠΡΟΚΑΤ-(αρ.αδ.480/05) 1. Έλεγχος και επισκευή θυροτηλέφωνου και πόρτας εισόδου που δεν κλείνει καλά. 2. Έλεγχος και επισκευή στέγης, επειδή έβαλε νερά στα W.C νηπίων και διαχωρίζει ο αρμός δύο ενοτήτων. 3. Ρωγμές σε τοιχείο περίφραξης. Επισκευή ρωγμών και ενίσχυση τοιχείου. Να εξεταστεί η απομάκρυνση ομβρίων. 100μ.μ και φρεάτια) 12

13 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΠΡΟΚΑΤ-ΑΡΜΟΣ) 1707/07 1. Κατασκευή δύο στεγάτρων στις εισόδους του νηπ/γείου επειδή δεν έχει υδρορροές και βάζει νερά από τις εισόδους. Η στέγη έχει κενά και δημιουργεί διαφορικές καθιζήσεις. 2. Στέγη έλεγχος κι επισκευή σπασμένα κεραμίδια, βάζει νερά. 3. Συμπλήρωση εσωτερικά πλακίδιων P.V.C που έχουν αποκολληθεί 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ: (αρ.αδ.453/10) 1. Συμπλήρωση σε κατωκάσι στη Κεντρική είσοδο του Νηπ/γείου βάζει νερά και τρωκτικά. 2. Αντικατάσταση τoυ πολυκαρβονικού της εισόδου. (σπασμένο και βάζει νερά στη παραπάνω είσοδο.) 3. Αντικατάσταση σπασμένου επικίνδυνου διπλού υαλοπίνακα. 4. Μεντεσέδες στις πόρτες τουαλέτας επισκευή και αντικατάσταση. 5. Δύο κατακόρυφες υδρορροές αντικατάσταση. 6. Κυβόλιθοι αντικατάσταση + C12/15 εγκιβωτισμός. 7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Πρίζες βγαλμένες (Η/Μ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙ: ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΣΜΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1950 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 1. Αντικατάσταση ολική στα εξωτερικά κουφώματα ΣΤΟ ΠΑΛΙΌ ΚΤΊΣΜΑ. 2. Αντικατάσταση εξωτερική σιδερής θύρας της αίθουσας Η.Υ. 3. Συμπλήρωση σε υδρορροές κάθετες και οριζόντιες. 4. Αντικατάσταση τμήματος γυψοσανίδας οροφής εισόδου παλιού κεντρικού κτιρίου που έχει κρεμάσει. Ελεγχος της στέγης. 5. Πλακίδια σπασμένα στα W.C και σιδηρές πόρτες τουαλετών διαβρωμένες. Επισκευή εσωτερικών κουφωμάτων και βαφή. Αποκατάσταη σπασμένων πλακιδίων 6. Έλεγχος στέγης και συμπλήρωση στα σπασμένα κεραμίδια παλιού Νηπ/γειου. 7. Ηλεκτρολόγος με σκάλα 5.0 μ, για έλεγχο αντικατάσταση και καθαρισμό σπασμένων-χαλασμένων φωτιστικών φθορισμού στο παλαιό κτίριο. (Η/Μ) 1ο Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΡΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ Κ/Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ & ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΣΜΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1950 (Αρ.οικ.αδ. 213/83& 185/98 προσθήκη πτέρυγας) 1. Επισκευή της βάσης του τοιχείου περίφραξης, με δημιουργία τοιχείου βαρύτητας από C16/20, ώστε να υποστηρίζεται το τοιχείο της περίφραξης, που έχει απόκλιση από τη κατακόρυφη. Ένωση με το παλιό με βλήτρα. 2. Επισκευή σοβάδων σε τμήματα και αντιμετώπιση υγρασίας στο παλιό κτίριο. 3. Αντικατάσταση ενός τεμαχίου πολυκαρβονικού, που βάζει νερά στο σκέπαστρο. Βαφή των μεταλλικών κολωνών στο σκέπαστρο 4. Ηλεκτρολογικός έλεγχος. Το θυροτηλέφωνο δεν λειτουργεί. Το ηχείο επικοινωνίας με αυλή δεν λειτουργεί. (Η/Μ) 5. Συμπλήρωση κάγκελα αυλής 6. Κουφώματα εξωτερικά επισκευή των μεντεσέδων-κλείσιμο στο παλιό κτίριο και σε γραφεία δασκάλων (Κίνδυνος πτώσης ολόκληρου κουφώματος) 1ο Δ.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ : Συμβατική κατασκευή και μικρό κτίριο πρώην Νηπ/γειο συμβατικής κ/ης Δεκαετιας 1990 ( αρ.οικ.αδ. 1758/ /96 ) 1. Έλεγχος όλων των κουφωμάτων- επισκευή και μερική αντικατάσταση, γιατί υπάρχει κίνδυνος 13

14 πτώσης τους. (Κουφώματα έχουν φύγει από τη θέση τους. Δύο Κύριες είσοδοι και παράθυρα, του πρώην Νηπιαγωγείου έχουν αποκολληθεί από τους λαμπάδες. Δεν κλείνουν τα περισσότερα κουφώματα. (Φυσικό αλουμίνιο/ στο μικρό κτίριο πλαστικά) 2. Έλεγχος στέγης. Βάζει νερά και έχει υγρασία και μούχλα σε κλιμακοστάσια. 3. Επισκευή σε σπασμένο πρέκι. 4. Σπασμένες κατακόρυφες υδρορροές 5. Διαρροή στο γυμναστήριο (υπόγειο) από αποχέτευση τουαλετών ισογείου. Έλεγχος με κάμερα και αποκατάσταση (Η/Μ) 6. Πόμολα και μεντεσέδες στις εσωτερικές πόρτες 7. Κασώματα πορτών W.C διαβρωμένα. Επισκευή και μερική αντικατάσταση 8. Δύο Βρύσες W.C επισκευή μηχανισμών ή αντικατάσταση. 9. Τέσσερα Καλοριφέρ έντονα διαβρωμένα επισκευή ή αντικατάσταση. (Η/Μ) 10. Φθαρμένες πλάκες εισόδου αντικατάσταση 11. Περιμετρικά ιστοί φωτιστικών δύο έχουν αποσάθρωση. Τέσσερα εξωτερικά φωτιστικά σώματα σπασμένα στο γήπεδο. (Η/Μ) 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΑΣ: Συμβατική κατασκευή Δεκαετίας 1980 και ΠΡΟΚΑΤ μικρό κτίριο ΠΡΕΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΑ περ. 100τ.μ (αρ.οικ.αδ. 1635/86 ΥΑΣΒΕ) 1. Αντικατάσταση και κ/η κουτιού προφύλαξης από βανδαλισμούς σπασμένου θυροτηλέφωνου. 2. Στέγη έλεγχος, αντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιών και καθαρισμός υδρορροών & συμπλήρωση οριζόντιων υδρορροών. 3. Ηλεκτρολογικός έλεγχος δεν λειτουργούν μεγάφωνα αυλής. Πρίζες στη Α.Π.Χ. Καθαρισμός Φωτιστικών ( ύψος 5, 0μ) έχει μειωθεί 50% η απόδοση. Λάμπες φθορισμού καμένες σε γραφείο και αίθουσες (Η/Μ) 4. Επισκευή στις θύρες εισόδου κλειδαριές και μεντεσέδες 5. Αντικατάσταση σιδερένιας πόρτας πίσω αποθήκης. 6. Συγκόλληση των αποκολλημένων μαρμάρινων βαθμίδων και αντικατάσταση σπασμένων κεντρική σκάλα 7. Στο ΠΡΟΚΑΤ τμήμα, σε μία αίθουσα ολική αντικατάσταση πλακιδίων χλ. πολυβινιλίου με κεραμικά αντιολισθηρά. 8. Αποκατάσταση σοβάδεων που πέφτουν εξωτερικά. 9. Αντικατάσταση βρυσών αυλής. 10. Αντικατάσταση θραυσμένου υαλοπίνακα με securit. (Στη πίσω είσοδο, από την οποία μπαίνουν τα παιδιά για να κάνουν χρήση της τουαλέτας) 11. Αποκατάσταση σπασμένων πλακών πεζοδρομίου στην αυλή 2ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΑΣ: Κτίριο συμβατικό Αντικατάσταση κλειδαριάς κεντρικής εισόδου 2. Επισκευή υδρορροών κάποιες κατακόρυφες σπασμένες 3. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε αίθουσα του ισογείου. 4. Επιδιόρθωση στις βρύσες της αυλής 5. Διαρροή σωλήνα άρδευσης δίπλα στην αποχέτευση των βρυσών της αυλής. Έλεγχος και επισκευή 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ: Δεκαετίας 1980 (αρ.οικ.αδ. 2719/88) ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 1Ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ 1. Έλεγχος στέγης και σύνδεση υδρορροών οριζόντιων με κατακόρυφες. Έχουν βγει από τη θέση τους και βρέχονται οι τοίχοι. 14

15 2. Εσωτερική και εξωτερική υγρομόνωση και στεγάνωση στο γυμναστήριο (βάζει νερά, υγρασίες και μούχλες και πτώση σοβάδων). Επισκευή των σοβάδων εσωτερικά και εξωτερικά ( Στο τμήμα του γυμναστηρίου σε επαφή με τη σκάλας επικοινωνίας της πάνω αυλής προς το γήπεδο) 3. Επισκευή σκαλοπατιών (βοτσαλόπλακες) της σκάλας επικοινωνίας είναι αποκολλημένα και φθορές. 4. Κόλλημα και αποκατάσταση μαράρων βαθμίδων κύριας εισόδου. 5. Κατασκευή περίφραξης διαχωρισμού της αυλής του Γυμνασίου από το Λύκειο με χαμηλό τοιχείο και κάγκελο. 6. Υπογειοποίηση δίκτυου ύδρευσης του σχολείου (οι σωλήνες είναι πάνω στο χώμα, κίνδυνος θραύσης από παγετό). (Η/Μ) 7. Ηλεκτρολογικός έλεγχος. Δεν λειτουργούν εξωτερικοί προβολείς.(η/μ) 1ο Γεν.ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ: (αρ.αδ. 1304/06 προσθήκη πτέρυγας) 1. Επισκευή & έλεγχος κλεισίματος εξωτερικών κουφώματων χερούλια και κλειδαριές. 2. Έλεγχος στέγης παλιού κτιρίου. Σπασμένα κεραμίδια και διαρροή εσωτερικά στα κλιμακοστάσια. Χρειάζεται καθαρισμός της στέγης του νέου κτιρίου από αντικείμενα και καθαρισμός των υδρορροών) 3. Ρωγμή αρμού και πλάκα στο παλιό κτίριο. Έλεγχος και αποκατάσταση. 4. Αποκατάσταση σοβάδων εσωτερικά 5. Καζανάκια πολλά χαλασμένα τρέχουν συνέχεια και διαρροές αποχέτευσης από τουαλέτες τούρκικου τύπου του ισογείου στη σκηνή του αμφιθεάτρου. Βλάβες στο δάπεδο της σκηνής και μούχλες στους τοίχους και την οροφή. Χρειάζεται έλεγχος αποχετεύσεων με μικροκάμερα. Προτείνεται αντικατάσταση για τα καζανάκια με σύστημα απευθείας ροής (εξωτερικά φλουσόμετρα τύπου «νταλ»), αφού πρώτα διορθωθούν οι αποχετεύσεις κι ελεχθεί αν είναι ικανή η παροχή της ύδρευσης. (Η/Μ) 6. Αντικατάσταση σε σπασμένα φωτιστικά οροφής εσωτερικά και εξωτερικά (Η/Μ) 7. Αποκατάσταση σε σπασμένες κατακόρυφες υδρορροές ή και ασύνδετες. 8. Τοποθέτηση δύο ταμπλώ και καλάθια μπασκέτας. 9. Έλεγχος βόθρου. Η ίδια παρατήρηση με το Γυμνάσιο για τη σκάλα επικοινωνίας και την περίφραξη διαχωρισμού 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ: ΠΡΟΚΑΤ- (αρ.αδ. 1510/08) 1. Καθαρισμός φρεατίων των ομβρίων της αυλής 2. Δημιουργία μικρής ράμπας με C16/20 και μικρό κανάλι (1,50 μ) προς φρεάτιο, γιατί βάζει νερά η αίθουσα υπολογιστών. 3. Απομάκρυνση ομβρίων από τα σκαλιά της εισόδου της αυλής του σχολείου. Δημιουργία μικρής ράμπας. 4. Δημιουργία σκάμματος με προσθήκη άμμου 8,0*2,0*0,50 και μικρό τοιχάκι εγκιβωτισμού. 5. Λάμπες φθορισμού καμένες 10τμχ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ: ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ.1033/08) 1. Επανατοποθέτηση μεταλλικής μπάρας, που είναι αποξηλωμένη στην είσοδο προς το δρόμο. Υπάρχει η μπάρα στη αποθήκη 2. Επανατοποθέτηση σε ξεκολλημένες πλάκες περιμετρικά των αιθουσών. 3. Αντικατάσταση λαμπών προβολέων με LED (Η/Μ) 4. Επισκευή σε διαρροές στα καζανάκια-μηχανισμοί (Η/Μ) 5. Ελαιοχρωματισμός στα κάγκελα αιθουσών 15

16 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ: Πεζογέφυρα οδός αεροδρομίου Τοποθέτηση Θυροτηλέφωνου και μηχανισμούς ανοίγματος πόρτας εισόδου (Η/Μ) ΙΕΚ& ΕΕΕΕΚ ΜΙΚΡΑΣ Πεζογέφυρα οδός αεροδρομίου 1. Στεγανοποίηση υπογείου από διαρροές 2. Επισκευή στις κλειδαριές εισόδων 3. Τοποθέτηση τεσσάρων μηχανισμών αυτόματης επαναφοράς ΘΕΡΜΗ Η συντάξασα Ευγενία_Βογιατζή Πολιτικός μηχ. 16

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». Σελίδα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά σε επισκευαστικές εργασίες σε σχολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ». ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 1. ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ...4 1.1.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (Κλειστό και Ανοιχτό)...4 1.2. ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ (Ανοικτό)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Έκθεση αποτελεσμάτων καταγραφής αναγκών προβλημάτων Σχολικών Μονάδων Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ: 2η Έκθεση αποτελεσμάτων καταγραφής αναγκών προβλημάτων Σχολικών Μονάδων Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ελευσίνα, 31 Δεκ 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αρ. πρωτ.: 30837 Ταχ.Δνση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος Τ.Κ-Πόλη: 19200 Ελευσίνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στον τρόπο κατασκευής διαμερισμάτων σε οικόπεδο επί της οδού ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το κτίριο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4904 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ :ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2013 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ονοματεπώνυμο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα