Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 2. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 3. ΑΝΩΔΟΜΗ 4. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤIΡΙΟΥ 5. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 6. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 7. ΜΟΝΩΣΗ- ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ 8. ΥΔΡΕΥΣΗ 9. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 11. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 12. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 13. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΣΙΔΗΡ/ΚΑ- ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 14. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 15. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 16. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 17. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 18. ΘΕΡΜΑΝΣΗ 19. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 20. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 21. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2 1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ Τo βάθος της εκσκαφής των θεμελίων θα γίνει σύμφωνα με του ισχύοντες κανονισμούς και θα φτάνει μέχρι την κατάλληλη στάθμη για θεμελίωση οποια δήποτε και αν είναι η στάθμη του εδάφους. 2. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Στην τελική στάθμη εκσκαφής του εδάφους θα στρωθεί ισχνό σκυρόδεμα μέσου πάχους 10 εκ. και θα σκυροδετηθούν τα στοιχεία θεμελίωσης (πέδιλα- Πεδιλοδοκοί, συνδετήριοι δοκοί, γενική κυτόστρωση), σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του εδάφους και τη στατική μελέτη που θα συνταχθεί με τους ισχύοντες κανονισμούς. Περιμετρικά τοιχία αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνουν όπου Απαιτούνται και θα υγρομονωθούν εξωτερικά με ειδικό στεγνωτικό μάζης 3. ΑΝΩΔΟΜΗ Τα υποστυλώματα, οι δοκοί, οι πλάκες και γενικώς ο σκελετός της ανωδομής Θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας B400 (C20-25) και σίδηρο οπλισμό ελληνικής χαλυβουργική, σύμφωνα πάντα με την εγκριθείς μελέτη. Τα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία των όψεων (αρχιτεκτονικές προεξοχές, Στηθαία εξωστών) θα κατασκευασθούν με επιμελημένο ξυλότυπο, ώστε μετά την αποξήλωση του να ληφθεί εντελών λεία επιφάνεια (εμφανές μπετόν). 4.ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Η μελέτη του σκελετού των κατοικιών πέρα από την στατική πληρότητα θα ανταποκρίνεται και στην απαραίτητη αντισεισμικότητα με βάση τον νέο αντισεισμικό κανονισμό. 5. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Α) Εξωτερικές Οι εξωτερικές τοιχοποιίες θα είναι πάχος 30 εκ. ορθοτρυπο θερμοηχ/τικο της εταιρίας Κ.Ε.Β.Ε (κ300) Σύμφωνα με την μελέτη της θερμομόνωσης του κτιρίου και τις προδιαγραφές της πολεοδομίας, Β) Εσωτερικές Οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα είναι πάχους μισής πλίνθου (απλός δομικός). Οι εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, θα γίνουν σύμφωνα με τους κοινά παραδεκτούς κανόνες της τέχνης κατασκευής των τοίχων από τούβλα. 6. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (ΣΟΒΑΔΕΣ) Α) Εσωτερικά Όλες οι παραπάνω εργασίες επιχρίσματος θα εκτελεστούν με έτοιμους σοβάδες Knauf (γυψοσουβας )

3 Β) Εξωτερικά Τα εξωτερικά επιχρίσματα θα γίνουν με δυο στρώσεις έτοιμου σοβά. 1 η στρώση και πεταχτό με Σοβά βασικής στρώσης PM 100 power mix και 2 η στρώση με Αδιάβροχο λευκό σοβά PM 200 power mix 7. ΜΟΝΩΣΗ- ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ Οι μονώσεις των κατοικιών θα ακολουθήσουν κατά γράμμα την εγκεκριμένη από τη γενική μελέτη. 8. ΥΔΡΕΥΣΗ Κάθε κατοικία θα εξυπηρετείται με ανεξάρτητη παροχή νερού πόλης και ανεξάρτητο υδρομετρητή. Οι υδρομετρητές θα συγκεντρωθούν σε ειδικό χώρο αποδεκτό από την Ε.Υ.ΑΘ. Οι διάμετροι των σωλήνων θα καθοριστούν από τον κανονισμό της Ε.Υ.ΑΘ. και την αντίστοιχη υδραυλική μελέτη. Σε κάθε κατοικία θα διοχετεύεται νερό από την κεντρική γραμμή στην κουζίνα, τα λουτρά, στην βρύση πλυντηρίου και στα μπαλκόνια Θα κατασκευαστεί και δίκτυο ζεστού νερού που θα ξεκινά από το θερμοσίφωνο ( μποιλερ καυστηρα ) και θα καταλήγει στις βρύσης της κουζίνας των λουτρών και WC Η όλη εγκατάσταση θα κατασκευαστεί από θερμοκολητική σωλήνα RIETTI (Ιταλίας)η AQUA THERM πράσινη, με ειδικά εξαρτήματα, σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. 9. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Α) Οι κατακόρυφες στήλες αποχέτευσης θα είναι από ενισχυμένο πλαστικό PVC Βαρέως τύπου Φ 100 με ανάλογη σύνθεση. Όλοι οι οριζόντιοι και υπόγειοι αγωγοί θα κατασκευαστούν επίσης από πλαστικούς σωλήνες βαρέως τύπου με κλήση και ανάλογη διάμετρο και θα καταλήγουν σε μηχανοσίφωνα και κατόπιν στο βόθρο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους ισχύοντες κανονισμούς της πολεοδομίας. Στα δάπεδα των χώρων υγιεινής θα τοποθετηθούν σιφώνια πλαστικά με οριχάλκινη σχάρα και θα καταλήγουν σε αυτά οι νιπτήρες, οι λουτήρες και τα Πλυντήρια. Β) Η αποχέτευση των νερών της βροχής θα γίνει από το δώμα και τους εξώστες με υδρορροές από ενισχυμένο PVC και θα στηρίζονται σε ειδικούς αναρτήρες επί του τοίχου και θα αποταμιεύονται σε δεξαμενή 5 κυβικών για να χρησιμοποιηθούν στο πότισμα του κήπου. 10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ Α) Μετρητές- πίνακες Η εγκατάσταση παροχής ρεύματος θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της Δ.Ε.Η, για εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μέσα σε πλαστικούς σωλήνες, με αγωγούς τύπου ΝΥΑ & ΝΥΜ.

4 Σε κάθε κατοικία θα υπάρχει ανεξάρτητη εγκατάσταση με ιδιαίτερο γνώμονα και πίνακα διανομής με τους ανάλογους διακόπτες ασφαλείας. Οι πίνακες διανομής θα τοποθετηθούν χωνευτοί στο χολ ή όπου αλλού ταιριάζει ένα σε κάθε όροφο Όλοι οι διακόπτες, ρευματοδότες, πρίζες ΟΤΕ, θα είναι LEGRANT τύπου VALENA αρίστης ποιότητας και δυνατότητας χρωματισμού πλαισίου. Οι πίνακες κατασκευής LEGRANT τύπου ινοχ, με αυτόματες ασφάλειες GEYGER με ρελε διαφυγής για την πλήρη εξυπηρέτηση της κατοικίας Οι μετρητές της Δ.Ε.Η θα τοποθετηθούν σε ιδιαίτερο χώρο στην περίφραξη Β) Φωτισμός κατοικιών Σε κάθε κατοικία και σε θέσεις που θα υποδείξουν οι αγοραστές θα τοποθετηθούν: - Φωτιστικό σημείο και πρίζα στο χολ με διπλούς διακόπτες. - Στο καθιστικό δυο φωτιστικά με διακόπτες «κομιτατέρ» και τέσσερις Πρίζες - Στα υπνοδωμάτια θα τοποθετηθεί διακόπτης και τρεις πρίζες. - Στην κουζίνα ένα φωτιστικό σημείο και τρεις πρίζες «σούκο» με ανάλογους διακόπτες και εγκατάσταση για ηλεκτρική κουζίνα, πλυντήριο πιάτων και εξαεριστήρα. - Στο λουτρό, ένα φωτιστικό σημείο. - Έξω από το λουτρό ή στην κουζίνα ή όπου αλλού χρειαστεί, μια πρίζα «σούκο» για το πλυντήριο ρούχων. - Στον εξώστη φωτιστικό σημείο (εξωτερικό ή χωνευτό) και μια πρίζα «σούκο» Γ) Τηλέφωνα κώδωνες- θυροτηλέφωνα- θυροτηλεόραση Στο καθιστικό και σε κάθε δωμάτιο θα τοποθετηθεί από μια γραμμή τηλεφώνου με θέση και για δύκτιο υπολογιστών και ιντερνετ Σε κάθε κατοικία γραμμή ηλεκτρικού κώδωνος και θυροτηλέφωνο σε κάθε όροφο Δ) ΤV Στην κατοικία θα εγκατασταθεί δίκτυο κεντρικής τηλεόρασης επίγειας και δορυφορικής σε κάθε χώρο. Ε) ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Σε επιλεγμένο χώρο στο σαλόνι και στο χολ των δωματίων θα γίνει προεγκατασταση κλιματιστικού (παροχή ρεύματος,σωλήνωση,αποχέτευση ) Ζ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θα γίνει εγκατάσταση συστήματος συναγερμού με καλωδίωση σε κάθε ανοίγματος (μόνο καλωδίωση). Η) ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ - ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Σε κάθε κατοικία θα εγκατασταθεί θεμελιακή γείωση σύμφωνα με τον νέο κανονισμό. Και θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο. 11. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α) Σαλοτραπεζαρία- δωμάτια

5 Στο σαλόνι θα τοποθετηθεί τζάκι και θα επενδυθεί με μάρμαρο Η σαλοτραπεζαρια θα επιστρωθούν με πλακάκια. Τα δωμάτια θα επιστρωθούν με πλακάκια ή λαμινετ. Β) Χώροι υγιεινής Τα δάπεδα των χώρων υγιεινής των κατοικιών θα επιστρωθούν με έγχρωμα πλακάκια δαπέδου, Α διαλογής και χρώματος σύμφωνα με την επιθυμία των ιδιοκτητών. Ομοίως θα γίνουν και οι τοίχοι του λουτρού. Γ) Κουζίνα Το δάπεδο της κουζίνας θα επιστρωθεί όπως και του σαλονιού. Το δε ελεύθερο τμήμα του τοίχου, μεταξύ του πάγκου και των ερμαριών, θα επενδυθεί με πλακάκια Α διαλογής (κολλητά πάγκος κουζίνας ). Δ) Εξώστες Τα δάπεδα στους εξώστες θα επιστρωθούν με πλακάκια εξωτερικών χώρων. Τα πλακάκια (δαπέδου και τοίχων) θα είναι από τη συλλογή επιλογής μας, στο κατάστημα που συνεργαζόμαστε Συνεργαζομένου κατάστημα CERAMIKA HELLAS Α.Ε Ε) Μάρμαρα Θα τοποθετηθούν δε, κατωκάσια (ποδιές) μπεζ Βρατσα ανάλογου πλάτους και πάχους 3 εκ. και στην στέγη Καβάλας 2 εκ. 12. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Α) Εξωτερικά Τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι ανοιγόμενα ανακλινομενα των εταιριών PIER DOOR σειράς ELITE GOLDEN OAK Όλα τα εξωτερικά κουφώματα των κατοικιών θα διαθέτουν επικαθημενα ρολά αλουμινίου (κουτί και φυλλαράκι με πολυουρεθανη ), σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη των όψεων. Στο σαλόνι θα τοποθετηθεί βαγονέτο με ηλεκτρικό και χειροκίνητο ρολό Β) Εσωτερικά Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι της εταιρίας SYNCRO σε χρωματισμό WEGGE, με κάσσα και πρεβάζια στρογγυλά όπως φαίνεται στο προσπεκτ της εταιρίας στην σελίδα 5 (ο χρωματισμός μπορεί να επιλεγεί από τον πελάτη ) Οι εξώπορτες των κατοικιών (κεντρική είσοδος) θα είναι ασφαλείας 3 σημείων με εξωτερική επένδυση, χρώματος ίδιου που θα έχουν τα εξωτερικά κουφώματα η ιδίου τύπου με τα PVC Η εσωτερική σκάλα θα επενδυθεί με μάρμαρο

6 13. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ- ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ Στα εξωτερικά κουφώματα και στα παράθυρα των όψεων, θα τοποθετηθούν διπλοί υαλοπίνακες, διαφανείς, ευρωπαϊκής προελεύσεως, πάχους mm ( διάκενο 16 mm.) Τα κιγκλιδώματα των εξωστών θα είναι από αλουμίνιο (ΙΝΟΧ) με 3 η 4 οριζόντιες βέργες και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης H περίφραξη θα έχει μεταλλικά κιγκλιδώματα, σύμφωνα με την μελέτη και όχι σε όλο το μήκος της. 14. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Όλοι οι χώροι υγιεινής που δεν θα έχουν δυνατότητα φυσικού εξαερισμού, θα εξαεριστούν με σωλήνα Φ 125 ανεξάρτητο, που θα είναι εφοδιασμένος με κατάλληλη κεφαλή (καπάκι). 15. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α) κουζίνα Τα ντουλάπια της κουζίνας θα κατασκευαστούν εσωτερικά από ντουροπάλ 16 mm με πορτάκια βακελίτη σε 10 διαφορετικά σχέδια, χερούλια αρμοκαλυπτο μπάζα κορνίζα (κάτω στα ντουλάπια )ΙΝΟΧ Θέση αποροφητήρα, συρτάρια, Στο επάνω μέρoς ο πάγκος θα είναι από Ντουροπάλ πάχους 30 mm.νεροχύτης γρανίτης δυο γουρνών. Τα ντουλάπια της κουζίνας θα είναι περίπου 5 μέτρα 16. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Σε κάθε λουτρό θα συνδεθούν και θα τοποθετηθούν τα παρακάτω είδη: Μπανιέρα170 Χ 80 η 180 Χ 80 ακριλική στο μεγάλο μπάνιο. Στα μικρά ντουζιέρα κτιστή, νιπτήρας σε όλα τα λουτρά λεκάνη με κάλυμα και καζανάκι χαμηλής πίεσης. Τα είδη υγιεινής θα είναι χρώματος λευκού, της εταιρείας Ideal Standard (τύπος BALLI ή BAHAMA) η TERMA NOVA,VIDIMA STROM, κλπ από την συλλογή μας στο συνεργάζομαινο κατάστημα CERAMICA HELLAS Α.Ε Όλες οι μπαταρίες θα είναι θερμομικτικές. 17. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Οι όψεις των κατοικιών θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις των μελετητών μηχανικών και του επιβλέποντος.θα αποτελούνται από τμήματα σοβατισμένα και τμήματα εμφανούς μπετόν, τα οποία αφού καθαριστούν επιμελώς, θα βάφουν με ειδικό αστάρι και με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα, σε διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων. Οι οροφές των χώρων των κατοικιών θα υδροχρωματιστούν με προσθήκη τσίγκου, σε τρεις στρώσεις, αφού προηγούμενα ξυθούν επιμελώς οι επιφάνειες. Οι τοίχοι όλων των χώρων (εκτός των επενδυμένων με πλακάκια), θα ασταρωθούν με ειδικό PRIMER και θα βαφούν μέχρι της οροφή με πλαστικό χρώμα της εταιρείας VITEX η ΒΙΒΕΧΡΩΜ 18. ΘΕΡΜΑΝΣΗ

7 Η κατοικία θα διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης με ζεστό νερό, θερμοκρασίας σύμφωνα με την μηχανολογική μελέτη. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών θα γίνει σύμφωνα με τις γερμανικές προδιαγραφές DIN Α) Λεβητοστάσιο Θα περιλαμβάνει: Ένα λέβητα θερμικής δύναμης σύμφωνα με την μηχανολογική μελέτη. Ο χαλύβδινος λέβητας θα είναι ειδικός για κεντρική θέρμανση με νερό, κατάλληλος για καύση ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου τύπου DIESEL. Θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα εξαρτήματα για τη σύνδεση του καυστήρα, του καπναγωγού και κάθε στοιχείου, για την καλή λειτουργία και παρακολούθηση. Ο λέβητας θα είναι της εταιρείας KITURAMI η SATURN Μια δεξαμενή 1000 λίτρων, καπναγωγό και θυρίδα εξαερισμού. Β) Σωληνώσεις Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από θερμοκολλητικούς σωλήνεςrietti ειδικών προδιαγραφών θέρμανσης. Γ) Θερμαντικά σώματα Όλα τα θερμαντικά σώματα των κατοικιών θα είναι τύπου PANEL εισαγωγής με διακόπτες,με παροχές από τον τοίχο και όχι από το δάπεδο σε θέσεις και μεγέθη που θα καθοριστούν από την μηχανολογική μελέτη. Τα θερμαντικά σώματα θα είναι λευκά, ηλεκτροστατικά βαμμένα. 19. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Θα γίνει κεντρική εγκατάσταση ηλεκτρικής σκούπας, με δυο ακροφύσια: ένα στον επάνω όροφο ένα στον κάτω, με απόληξη στο λεβητοστάσιο που θα τοποθετηθεί η σκούπα.(με έξοδα του αγοραστή ) 20.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ Οι διάδρομοι που περιβάλουν την κατοικία και το παρκιν θα κατασκευαστούν από σταμπωτό δάπεδο με συγκεκριμένο σχέδιο Στην περίφραξη θα υπάρχει ανθρωποθυρίδα και δίπλα καγκελόπορτα συρόμενη ( γκαραζόπορτα ) για το αυτοκίνητο 21. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κάθε αγοραστής μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις της κατοικίας Α) Ο εργολάβος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση τροποποιήσεων εάν αυτές δεν προβλέπονται από το Γ.Ο.Κ και τις πολεοδομικές διατάξεις, εάν δεν ζητηθούν έγκαιρα από τον αγοραστή, εάν θίγουν στατικά ή αρχιτεκτονικά την κατοικία ή εάν επηρεάζουν κατοικίες άλλων αγοραστών. Β) Η δαπάνη των υλικών ή εργατικών για κάθε τροποποίηση που θα ζητηθεί από τον αγοραστή, επιβαρύνει τον ίδιο και το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται στην εταιρεία πριν από την έναρξη της σχετικής εργασίας. Εάν το ποσό αυτό δεν προκαταβληθεί έγκαιρα, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση οποιασδήποτε τροποποίησης.

8 Γ) Κάθε τροποποίηση εκτελείται απαραίτητα από το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας με τις προσυμφωνημένες εργολαβικές τιμές, χωρίς τη μεσολάβηση οποιουδήποτε άλλου τεχνίτη ή συνεργείου προς αποφυγή προστριβών, ζημιών ή ατυχημάτων (εξαιρείται μόνο το συνεργείο τοποθέτησης κουζινών, σε περίπτωση κατασκευής επίπλων κουζίνας με ευθύνη του αγοραστή). Δ) Κατά τη διάρκεια των εργασιών των παραπάνω τροποποιήσεων, ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να καθοδηγεί, να επεμβαίνει ή να παρακωλύει τις εργασίες των συνεργείων της εταιρείας, τα οποία εκτελούν μόνο τις εντολές του μηχανικού εκπροσώπου της που επιβλέπει το έργο. Ε) Ο αγοραστής οφείλει να γνωστοποιήσει εγκαίρως τις τυχόν τροποποιήσεις που επιθυμεί, αλλιώς η εταιρεία θα προχωρήσει στην εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην συγγραφή υποχρεώσεων. Στ) ο χρόνος εκτέλεσης των τροποποιήσεων, τις οποίες ζητούν οι αγοραστές, επιμηκύνει αθροιστικά το χρόνο οριστικής παράδοσης των κατοικιών. Ζ) Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την προμήθεια, την ποιότητα ως και το χρόνο μεταφοράς στην οικοδομή, υλικών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων αλλά επιλέγονται και αγοράζονται από τον αγοραστή. η) Κάθε διαφορά που προκύπτει από τις τροποποιήσεις του αγοραστή σε βάρος της εταιρείας, συμψηφίζεται με την τελευταία δόση την οποία καταβάλλει ο αγοραστής προς εξόφληση της αγοράς της κατοικίας. Θ) Ο αγοραστής υποχρεούται να τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες πριν την παράδοση της κατοικίας. Ι) Η εταιρεία δικαιούται να προβεί στη αντικατάσταση ή αλλαγή οποιουδήποτε υλικού ή εργασίας, αναγραφόμενης στη συγγραφή υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιήσει υλικά και εργασία αντίστοιχης ποιότητας και αξίας. Μετά το πέρας των εργασιών και τον τελικό διακανονισμό των οικονομικών εκκρεμοτήτων με την εταιρεία, παραδίδονται στους αγοραστές τα παρακάτω έντυπα για τα σχετικά συμβόλαια με ΔΕΗ & Ε.Υ.ΑΘ: Α. Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (η θεώρηση του σχεδίου στο σωματείο των ηλεκτρολόγων, επιβαρύνει τον αγοραστή) Β) Έντυπο αριθμού οριστικής σύνδεσης με Ε.ΥΑ.Θ Γ) Βεβαίωση καθαρής επιφανείας κατοικιών για χρήση στον αντίστοιχο δήμο. Οι δαπάνες που προκύπτουν για τις συνδέσεις με τους οργανισμούς χελώνες, μετρητές της ΔΕΗ και της Ε.ΥΑ.Θ βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους αγοραστές. Με την παράδοση των παραπάνω εντύπων γίνεται και η παράδοση των κατοικιών. Θεσσαλονίκη Ο κατασκευαστής Ο αγοραστής

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στον τρόπο κατασκευής διαμερισμάτων σε οικόπεδο επί της οδού ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το κτίριο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ Ν. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΟΜΗ Ν. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής μιας νέας τετραόροφης οικοδομής με υπόγειο ιδιοκτησίας Σκέτσου Μαργαρίτα, Μύλλερ Πέτρος, κληρ. Τάχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ ΔΙ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 150 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑ Μ3 α) Εξωτερικές οπτοπλινθοδομές από διάτρητους οπτόπλινθους 7x11x19 ήτοι

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ ΔΙ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 150 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑ Μ3 α) Εξωτερικές οπτοπλινθοδομές από διάτρητους οπτόπλινθους 7x11x19 ήτοι ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΑΚ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής δύο νέων διώροφων οικοδομών με υπόγειο, μιας δυόροφης και δύο τριώροφων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

«PEARLS OF CRETE» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

«PEARLS OF CRETE» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ «PEARLS OF CRETE» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, βάση εγκεκριμένων μελετών (αρχιτεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε εξαιρετική περιοχή στη Ψηµολόφου αρχίζουµε την ανέγερση πολυτελούς κατοικιών P.S. HOME INSPIRE

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα

Atlas Pantou Properties

Atlas Pantou Properties Έγκωμη Atlas Pantou Properties Η ΕΓΚΩΜΗ είναι το πιο πρόσφατο ποιοτικό έργο της ATLAS PANTOU (PROPERTIES) LTD. Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην ανάπτυξη γης και οικοδομών και με περηφάνια δημιουργεί έργα

Διαβάστε περισσότερα

Βαμβούκη Κωνσταντίνα, Α τάξη 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, Μάρτιος 2011

Βαμβούκη Κωνσταντίνα, Α τάξη 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, Μάρτιος 2011 Βαμβούκη Κωνσταντίνα, Α τάξη 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, Μάρτιος 2011 1.Επιλογή/Αγορά οικοπέδου 2. Οικοδομική Άδεια 3. Εκσκαφές/ Χωματουργικά 4. Θεμελίωση 5. Φέρον Οργανισμός 6. Τοιχοποιία 7. Ηλεκτρική Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα