Οικοδομική Προστασία & Μονωτικές Εφαρμογές σε Συμβατικά Κτίρια Κατοικίας : μια διερεύνηση των απόψεων μελετητών / κατασκευαστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικοδομική Προστασία & Μονωτικές Εφαρμογές σε Συμβατικά Κτίρια Κατοικίας : μια διερεύνηση των απόψεων μελετητών / κατασκευαστών"

Transcript

1 Δημοσιεύτηκε σο περιοδικό ECON3, τεύχος 4, Θεσσαλονίκη 12 / 2008, σελ Οικοδομική Προστασία & Μονωτικές Εφαρμογές σε Συμβατικά Κτίρια Κατοικίας : μια διερεύνηση των απόψεων μελετητών / κατασκευαστών Νίκος Μπάρκας, Τζάννος Ανδριώτης, Γιώργος Παπαγιαννίτσης, Δημήτρης Ρίζος Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ 1. Εισαγωγή Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των άμεσα εμπλεκομένων (ιδιοκτητών, μελετητών, κατασκευαστών), όσον αφορά τη σπουδαιότητα της οικοδομικής προστασίας σε συμβατικά κτίρια κατοικίας. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πανεπιστημιακής έρευνας, η οποία εκπονήθηκε το χρονικό διάστημα , στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα Διάλεξη», στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. [Ανδριώτης κα, 2007] Οι επιμέρους στόχοι της διαπραγμάτευσης είναι : -να καταγραφούν οι τεχνικές μέθοδοι με τις οποίες αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί του δείγματος (μελετητές κατασκευαστές) τους επιβλαβείς παράγοντες για την αποπεράτωση και λειτουργία του κτιρίου, στα επιμέρους τμήματα και φάσεις της κατασκευής (θεμελίωση, φέρον σκελετός, εξωτερικά τοιχώματα, μεσοτοιχίες, στέψη, κ.α.), -να διαπιστωθούν οι επικρατούσες απόψεις αναφορικά με την οικοδομική προστασία και τις μονώσεις του κτιρίου, -να αξιολογηθεί η γνώση των εμπλεκομένων σχετικά με τις ιδιότητες και τον επιβεβλημένο τρόπο εφαρμογής των διάφορων μονωτικών υλικών, -να διερευνηθούν οι επιδιώξεις των επιμέρους εμπλεκομένων στο σύστημα παραγωγής κτιρίων κατοικίας (και ιδίως οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών / πελατών εν δυνάμει ενοίκων) στα ζητήματα των μονώσεων, -να καταδειχθούν οι αντιλήψεις των εμπλεκομένων, όσον αφορά το σχετικό κόστος των μονωτικών εφαρμογών (ως προς το συνολικό κόστος κατασκευής), τη δυναμική σχέση του κόστους κατασκευής σε σχέση με το κόστος λειτουργίας (στον κύκλο ζωής του κτιρίου), σχέση κόστους ωφέλειας της οικοδομικής προστασίας, αλλά και τις δυσανάλογες, διαχρονικές επιβαρύνσεις (από μελλοντικές βλάβες και επιδιορθώσεις) εξαιτίας πιθανών ελλείψεων ή παραλείψεων. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν μηχανικοί (μελετητές κατασκευαστές) συμβατικών κτιρίων κατοικίας (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες), που δραστηριοποιούνται σε τέσσερις (4), οικιστικά ενεργές, επαρχιακές πόλεις (Άρτα, Βόλος, Μυτιλήνη, Ξάνθη). Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας και το ερωτηματολόγιο που διακινήθηκε στους μηχανικούς του δείγματος περιλάμβανε τεχνικά θέματα από το πεδίο της οικοδομικής προστασίας που αφορούσαν εφαρμογές σε ζητήματα θερμομόνωσης, στεγανοποίησης, πυροπραστασίας και ηχομόνωσης, στα εξής επιμέρους τμήματα των κτιριακών κατασκευών [Αθανασόπουλος, 2000, Neufert 1996] : -θεμελίωση δάπεδο / τοιχώματα υπογείου, -στέγη / βατό ή άβατο δώμα (συμβατικό ή αντεστραμμένο), -εξωτερικά πλευρικά (κατακόρυφα) τοιχώματα (σε διάφορες εκδοχές και συνδυασμούς προστασίας), -εσωτερικά πλευρικά τοιχώματα (μεσοτοιχίες) σε διάφορες θέσεις του κτιρίου (προς κοινόχρηστους χώρους ή υγρούς χώρους ή χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων, προς άλλα διαμερίσματα ή άλλα δωμάτια της ίδιας κατοικίας), -δάπεδα οροφές (οριζόντια διαχωριστικά) μεταξύ δωματίων και υγρών χώρων.

2 Οι απαιτήσεις και η αξιολόγηση των δεδομένων της έρευνας βασίστηκε στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Νόμοι, Διατάξεις, Κανονισμοί), που ρυθμίζει και προσδιορίζει την τρέχουσα οικοδομική δραστηριότητα : -Κτιριοδομικός Κανονισμός (απόφαση 3046/ , ΦΕΚ 59 Δ ), -περί Εγκρίσεως Κανονισμού για την Θερμομόνωση των Κτιρίων (Π.Δ. 1.6/ , ΦΕΚ 362 Δ ), του οποίου εκκρεμεί η αντικατάσταση από τον Κανονισμό Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ), -Κανονισμός Πυροπροστασίας των Κτιρίων, (Π.Δ. 71/1988, ΦΕΚ, 32 Α ) -Διατάξεις Υπουργείων, αναφορικά με τη λειτουργία υφιστάμενων ή την ίδρυση νέων εγκαταστάσεων, με ηχητικά οχλούσες δραστηριότητες, -Τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) και Πρότυπα του ΕΛΟΤ, αναφορικά με τη τοποθέτηση και λειτουργία υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ) για τις ιδιότητες των μονωτικών υλικών και τον τρόπο εφαρμογής τους. 2. Σχεδιασμός μεθοδολογία της έρευνας Το δείγμα της έρευνας συγκροτούν αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί, μελετητές ή κατασκευαστές, κυρίως ιδιωτικών έργων, που δραστηριοποιούνται στις πόλεις : Άρτα, Βόλος, Μυτιλήνη και Ξάνθη (συνολικά 32 άτομα ισόποσα μοιρασμένα ανά πόλη και επάγγελμα, δηλαδή 4 συν 4 επαγγελματίες ανά πόλη). Η διαδικασία της έρευνας περιλάμβανε τη συγκρότηση - διακίνηση ερωτηματολογίου, την καταγραφή των απαντήσεων και την επεξεργασία των δεδομένων με τη μορφή ποσοστιαίας αναλογίας (%) στο σύνολο του δείγματος, στις επιμέρους περιοχές και στις επιμέρους ομάδες της έρευνας (μελετητές / κατασκευαστές). Η συγκρότηση του ερωτηματολογίου έγινε με σκοπό να διερευνηθεί το είδος, το εύρος και η κλίμακα εφαρμογής της οικοδομικής προστασίας (θερμομόνωση, στεγανοποίηση, πυροπροστασία και ηχομόνωση) σε συμβατικά κτίρια κατοικίας (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες). Δευτερεύοντες στόχοι της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί ο τρόπος εφαρμογής των επιμέρους μονώσεων, αλλά και να αξιολογηθεί η συνδυασμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων οικοδομικής προστασίας. Οι μονωτικές εφαρμογές αναλύθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν στις διαδοχικές φάσεις και στα επιμέρους στοιχεία μιας κατασκευής (φέροντα και πλήρωσης) με 29 ομάδες ερωτήσεων, κατανεμημένες σε συνολικά 52 ερωτήματα : -τα ευπαθή οικοδομικά σημεία (θερμογέφυρες, 13 ερωτήσεις), -η στεγάνωση των επιφανειών σε επαφή με το έδαφος ή τη στέψη (στέγη δώμα) και στους υγρούς χώρους (κουζίνες, λουτρά, WC) του κτιρίου (10 ερωτήσεις), -τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας (4 ερωτήσεις), -τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των εξωτερικών κουφωμάτων (ηχομονωτική ικανότητα, αναλογία συμπαγών / διαφανών πετασμάτων της όψης, το είδος και οι διατομές των υαλοστασίων) και η ηχοπροστασία των χώρων ανάπαυσης, (16 ερωτήσεις), καθώς επίσης και - ερωτήσεις γενικού τύπου σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες και τα αγοραία στερεότυπα που καθορίζουν τη στάση / τις επιλογές των συμμετεχόντων στις διαδικασίες παραγωγής κατοικίας (μελετητών - κατασκευαστών - ιδιοκτητών, 9 ερωτήσεις) [Ανδριώτης κα, 2007]. Το ερωτηματολόγιο αποτέλεσε την βάση της έρευνας, διευκολύνοντας την ερμηνεία, αναγωγή, ταξινόμηση και στατιστική αναπαράσταση των δεδομένων της, σε μια ευρεία και ποιοτικά εκτεταμένη κλίμακα (4 πόλεις, επιμέρους κατηγορίες ερωτώμενων). Οι ερωτήσεις αφορούσαν κάθε διακεκριμένη μόνωση, αλλά και τη συνδυασμένη αντιμετώπισή τους, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός απλοποίησης / γενίκευσης των εφαρμογών. Ένα σημαντικό μέρος των ερωτήσεων έρευνας αποσκοπούσε στη διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα των μονωτικών εφαρμογών, στην καταγραφή

3 των συνηθισμένων λαθών ή παραλείψεων, αλλά και στη διερεύνηση των βαθύτερων αιτιών (οικονομικά οφέλη, έλλειψη πληροφόρησης ή επιστημονικού υποβάθρου). Γενικά, κατά τη συγκρότηση του ερωτηματολογίου αναζητήθηκαν συνοπτικές (χρονικά) και περιεκτικές (ποιοτικά) διατυπώσεις. Οι τελικές ερωτήσεις ήταν απλές και σύντομες (στην πλειοψηφία πολλαπλής επιλογής), χωρίς πλατειασμούς ή εξαντλητικές λεπτομέρειες, ώστε να μην κουράζουν τον ερωτώμενο. Στις περιπτώσεις που για την κατανόηση ενός θέματος χρειαζόταν η ανάπτυξη ενός σκεπτικού, οι εναλλακτικές επιλογές προσδιοριζόταν από την αναγραφή είτε ενός ποσοστού, είτε μιας συνοπτικής περιγραφής. Σε μια δυναμική διαδικασία ανάδρασης ανατροφοδότησης της έρευνας, το τελικό ερωτηματολόγιο και το πλήρες δείγμα προέκυψαν ύστερα από 3 αρχικές απόπειρες (κατά την 4 η προσπάθεια), στις οποίες αξιολογήθηκαν οι αρχικοί στόχοι, οι διατυπώσεις και ο τρόπος προσέγγισης του δείγματος. Το τελικό ερωτηματολόγιο επέτρεψε την πεπερασμένη χρονική διάρκεια των συνεντεύξεων (περίπου 20 λεπτά) και μια ικανοποιητική προσέγγιση των υποθέσεων εργασίας. Διακινήθηκε ταυτόχρονα στις 4 επιλεγμένες πόλεις (τέλη 2006, αρχές 2007), με την παρουσία 1 ή 2 μελών της ερευνητικής ομάδας, σε γραφειακούς χώρους εργασίας, γεγονός που διευκόλυνε την προσήλωση των ερωτώμενων. Για την πληρότητα της ερευνητικής διαδικασίας, μετά τη συμπλήρωση συνέντευξη ακολουθούσε μια επιτόπια διερεύνηση ενός (σε εξέλιξη) έργου και η φωτογράφηση όσων υπό αξιολόγηση κατασκευών βρισκόταν σε φάση ανέγερσης ή αποπεράτωσης. Κατά τη διαδικασία της έρευνας δεν προέκυψαν δυσάρεστα ή απρόοπτα γεγονότα. Όλοι οι ερωτώμενοι ήταν συνεργάσιμοι, ανταποκρίθηκαν ευχάριστα στη διαδικασία του ερωτηματολογίου και τελικά (σε πολλές περιπτώσεις) ζήτησαν πρόσθετες πληροφορίες. Η συνολική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας, εκτός από το σφαιρικό σύνολο και τις πληροφορίες ανά επαγγελματική κατηγορία, περιλάμβανε επίσης τη διερεύνηση των τοπικών ιδιομορφιών (κατανομές ανά επαρχιακή πόλη, με διαφορετικά κλιματικά και ασύμμετρα οικιστικά χαρακτηριστικά), δεδομένα που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα διαπραγμάτευση. 3. Τα δεδομένα της έρευνας 3.1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Στο δάπεδο και στα πλευρικά τοιχώματα του υπογείου διαπιστώνεται παντελής έλλειψη θερμομόνωσης (γρ. 1). Γενικά, δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στην θερμομόνωση του κατώτερου δαπέδου σε περίπτωση απουσίας υπογείου (γρ. 2), ενώ θεωρείται επιβεβλημένη η εφαρμογή θερμομόνωσης στην πλάκα της εκτεθειμένης κατώτερης πλάκας σε περίπτωση πυλωτής (γρ. 3). Τα παραπάνω οδηγούν δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, σε ότι αφορά την προστασία του υπογείου και κατώτερου δαπέδου, οι ερωτώμενοι δεν αναγνωρίζουν την ανάγκη εφαρμογής θερμομόνωσης, επειδή (σύμφωνα με τον Κανονισμό) τα υπόγεια δεν προσμετρώνται στην συνολική δόμηση, παραγνωρίζοντας και το επιστημονικό υπόβαθρο (τη θερμοκρασιακή εξάρτηση, το τμήμα των υπέργειων πλευρικών τοιχωμάτων), αλλά κυρίως τη συνήθη πρακτική των ενοίκων να μετατρέπουν τα ημιυπόγεια σε χώρους κύριας χρήσης. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες αποτελούν τα στοιχεία εκείνα του κελύφους όπου καταγράφεται η γενικευμένη εφαρμογή της θερμομόνωσης (γραφήματα 4 & 5). Ωστόσο, κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων, διευκρινίστηκε ότι, το πρόβλημα της θερμογέφυρας στους συνδέσμους ενίσχυσης (σενάζ) της διπλής τοιχοποιίας, καθώς επίσης και στις συναρμογές των στοιχείων πλήρωσης με τον φέροντα οργανισμό, παρότι είναι σε γνώση των ερωτώμενων του δείγματος, θεωρείται αμελητέο και στην πράξη παραμένουν χωρίς μόνωση. Απόλυτο εμφανίζεται το δείγμα σε ότι αφορά τα στοιχεία της στέψης (στέγη δώμα, γρ. 6), αναφορικά με τις συνδυασμένες απαιτήσεις θερμομόνωσης και στεγάνωσης (από λιμνάζοντα βρόχινα). Εντούτοις σοβαρά ερωτήματα δημιουργούνται ως προς το τελικό αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις για τα κριτήρια επιλογής των μονώσεων (κυριαρχεί η τάση για μείωση του κόστους εφαρμογής, γρ. 7). Παρήγορο είναι ίσως το γεγονός ότι, η ανάθεση της εφαρμογής των μονώσεων

4 γίνεται σε ειδικά συνεργεία και βασίζεται στην προσωπική επίβλεψη των μελετητών κατασκευαστών. (γρ. 8) Αξιοσημείωτο είναι πως η εφαρμογή της θερμομόνωσης στους προβόλους (οι οποίοι αποτελούν τυπικά ευπαθές οικοδομικό σημείο) είναι ανύπαρκτη και η χρήση της θεωρείται πλεονάζουσα (γρ. 9), μολονότι η έλλειψη μόνωσης στα συγκεκριμένα σημεία προκαλεί εκτεταμένες θερμογέφυρες. Ικανοποιητικό ποσοστό του δείγματος εφαρμόζει τη θερμομόνωση σε μεσοτοιχίες προς κοινόχρηστους χώρους (γραφήματα 10 & 11), ενώ χαμηλή είναι η εφαρμογή της στις μεσοτοιχίες προς το φρέαρ του ανελκυστήρα (γράφημα 12). Επίσης σε ικανοποιητικό ποσοστό κινούνται τα δεδομένα του δείγματος όσον αφορά τις μεσοτοιχίες μεταξύ κατοικιών, ως απόρροια μάλλον της εκτεταμένης εφαρμογής αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης μεταξύ των διαμερισμάτων (γρ. 13). Αντίθετα, περιορισμένη χρήση της θερμομόνωσης καταγράφεται στις μεσοτοιχίες μεταξύ υγρών χώρων (γραφήματα 14 & 15), ενώ ειδικά στις μεσοτοιχίες δωματίων προς υγρούς χώρους, η θερμομόνωση κρίνεται περιττή (γράφημα 16 & 17). Παρά τις παραπάνω εντοπισμένες ελλείψεις, σύμφωνα με την άποψη των ερωτηθέντων του δείγματος, τα εφαρμοζόμενα μέτρα θερμομόνωσης θεωρούνται αποδοτικά. (γραφήματα 18 & 19) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως, ενώ μεγάλο ποσοστό του δείγματος στεγανοποιεί κατά την φάση της θεμελίωσης (γρ 20), μόνο οι μισοί των ερωτηθέντων λαμβάνουν μέτρα για το δάπεδο και τα πλευρικά τοιχία του υπογείου (γρ. 21). Αντίθετα, το ποσοστό αυξάνει αναφορικά με εφαρμογές στεγάνωσης στο κατώτερο δάπεδο (σε περίπτωση απουσίας υπογείου), γεγονός που επιβεβαιώνει την γενικότερη αντίληψη του δείγματος ότι, το υπόγειο (εφόσον δεν προσμετράται στον συντελεστή δόμησης) δεν θεωρείται κύριος χώρος κατοικίας (γρ. 22). Όπως προαναφέρθηκε (γραφήματα 4 & 5), στις εξωτερικές τοιχοποιίες (και παρά τους προφανείς κινδύνους) η εφαρμογή οικοδομικής προστασίας που καταγράφεται δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Σε χαμηλά επίπεδα, επίσης, κυμαίνεται η στεγανοποίηση στα οριζόντια διαχωριστικά (στα δάπεδα) μεταξύ υγρών χώρων (γρ. 23). Μολονότι οι πρόβολοι αποτελούν ευπαθή σημεία για την προστασία των κατασκευών (όπως προαναφέρθηκε, γρ. 9), η ανταπόκριση δεν υπερβαίνει το 50% του δείγματος. Ενθαρρυντικό είναι πως, καταγράφεται απόλυτο ποσοστό όσον αφορά τα μέτρα στεγανοποίησης της στέψης των κτιρίων (στέγη / δώμα), τα οποία θεωρούνται ως τα πλέον περιβαλλοντικά εκτεθειμένα τμήματα της κατασκευής (γρ. 24) [Αραβαντινός,... ] Τέλος, παρά τις επιμέρους απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας, περίπου οι μισοί των ερωτηθέντων θεωρούν επαρκή τα μέτρα στεγανοποίησης στις συμβατικές κατοικίες (γρ. 18 & 19). 3.3 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ιδιαίτερη ευαισθησία καταγράφεται, όσον αφορά την πυροπροστασία των χώρων με Η/Μ εγκαταστασεις (γρ. 25 & 26). Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, μόνο ένα μικρό ποσοστό του δείγματος θεωρεί απαραίτητες τις εφαρμογές πυροπροστασίας στις μεσοτοιχίες με κοινόχρηστους χώρους, όπου κυρίως βρίσκονται οι οδεύσεις διαφυγής (γρ. 10), ενώ σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο κυμαίνεται το ποσοστό όσων λαμβάνουν μέτρα σε μεσοτοιχίες με φρέαρ ανελκυστήρα (γρ. 12). Εντυπωσιακό είναι πως, οι παραπάνω απαντήσεις καταγράφονται μολονότι οι ερωτώμενοι του δείγματος δηλώνουν ότι είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη υλικών / μονώσεων που εξασφαλίζουν συνδυασμένη προστασία (γρ. 27) 3.4 ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Οι εξωτερικές τοιχοποιίες με ανοίγματα αποτελούν τα τμήματα εκείνα του κτιριακού κελύφους που προσδιορίζουν την αντίσταση στους ανεπιθύμητους, αερόφερτους (εξωτερικούς) θορύβους [Μπάρ-

5 κας 2001]. Παρά ταύτα (όπως προαναφέρθηκε, γραφήματα 4 & 5), τα δεδομένα της έρευνας εμφανίζουν ότι, οι αντίστοιχες εφαρμογές ηχομόνωσης βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η παραπάνω διαπίστωση είναι ιδιαίτερα αντιφατική, όταν συνδυαστεί με τις θετικές απαντήσεις του δείγματος όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογών συνδυασμένης προστασίας (θερμο / ηχομόνωση, γρ. 27), αλλά και με τη σημασία που αποδίδουν οι ερωτώμενοι του δείγματος στη θερμομόνωση των πλευρικών τοιχωμάτων (ως εμπεδωμένη πρακτική του υφιστάμενου Κανονισμού Θερμομόνωσης). Σε ότι αφορά τις διατομές των κρυστάλλων παρατηρείται ότι, μόνο ένα μικρό ποσοστό του δείγματος επιλέγει υαλοπίνακες με κρύσταλλα διαφορετικής διατομής ή ενδιάμεσο διάκενο μεγαλύτερο των 12mm, εφαρμογές που αποτελούν την κρίσιμη επιλογή προκειμένου να επιτευχθούν φαινόμενα αποσβέσεων (ηχητική απομείωση & θερμομόνωση). Αναλυτικά, όπως φαίνεται στο γράφημα 28, αναφορικά με τους υαλοπίνακες των εξωτερικών κουφωμάτων (διατομή υαλοπινάκων και ενδιάμεσο διάκενο), οι απαντήσεις ισομοιράζονται μεταξύ είτε μικρών διατομών (ίδιου ή διαφορετικού πάχους, με ενδιάμεσο διάκενο <12mm), είτε της κατευθείαν επιλογής των ελάχιστων τυπικών διατομών (5+5mm), ανεξαρτήτως των υπολογιστικών απαιτήσεων του Κανονισμού [Τζεκάκης, 2003]. Χαρακτηριστικό της αντιμετώπισης του προβλήματος, όσον αφορά τη σπουδαιότητα των εξωτερικών κουφωμάτων στην προστασία των κτιρίων, είναι ότι, μολονότι ένα ικανοποιητικό ποσοστό των ερωτηθέντων επιλέγει τον περιορισμό των ανοιγμάτων (αναλογία ανοίγματος προς πλήρες τοίχωμα περίπου 1 : 3), το 25% του δείγματος ομολογεί πως δεν μπορεί να αντιληφθεί ή δεν γνωρίζει την βαθύτερη ουσία (ούτε το επιστημονικό υπόβαθρο) του θέματος (γρ. 29) [Μπάρκας 2003]. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος θεωρεί απαραίτητο να λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα αεροστεγάνωσης στα σημεία συναρμογής κάσας τοίχου, εφαρμογή που βελτιώνει καθοριστικά την ηχομονωτική ικανότητα των κουφωμάτων (γρ. 30), μολονότι όπως αποδεικνύεται από πρόσθετες διευκρινήσεις που ζητήθηκαν, ο τρόπος υλοποίησης της αεροστεγάνωσης (δηλαδή με χρήση αφρού διογκωμένης πολυστερίνης) είναι ατελέσφορος και επιτυγχάνει απλά τη στερέωση των κουφωμάτων. Παρά την αυτονόητη ανάγκη εξασφάλισης ηχοαπομόνωσης από τη λειτουργία των Η/Μ συσκευών / εγκαταστάσεων (οδεύσεις ύδρευσης & αποχέτευσης, απορροφητήρες, πλυντήρια, στεγνωτήρες κλπ) ή / και ιδιωτικότητας στους υγρούς χώρους (κουζίνες, μπάνια, WC), μόνο ένα μικρό ποσοστό του δείγματος λαμβάνει μέτρα στα οριζόντια και κατακόρυφα διαχωριστικά τους (δάπεδα, μεσοτοιχίες). Χαρακτηριστικό είναι πως η εφαρμογή ηχομόνωσης σε μεσοτοιχίες ανάμεσα σε υγρούς χώρους είναι σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ σε μεσοτοιχίες ανάμεσα σε δωμάτια και υγρούς χώρους είναι απόλυτα μηδενική (γραφήματα 14, 15, 16,17). Τέλος, ανησυχητικό είναι πως, αν και οι ερωτηθέντες κατανοούν την ανάγκη πρόσθετων μέτρων για την προστασία του δώματος από κραδασμούς (γρ. 31), καταγράφονται μεγάλα ποσοστά αρνητικών απαντήσεων, ενώ (όπως προαναφέρθηκε, γρ. 6) θεωρούν πως εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη προστασία του δώματος. Όπως προαναφέρθηκε (γραφήματα 10 & 11), η ανταπόκριση του δείγματος είναι μικρή, όσον αφορά τις εφαρμογές ηχομόνωσης σε μεσοτοιχίες με κοινόχρηστους χώρους. Επιπλέον, σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται (γρ. 32) σε εφαρμογές ηχομόνωσης στις μεσοτοιχίες μεταξύ δωματίων του ίδιου διαμερίσματος, ακόμη και σε περιπτώσεις διαρρυθμίσεων που δεν ευνοούν την ηχοπροστασία (δηλαδή χωρίς την παρεμβολή διαδρόμων, προθαλάμων κλπ) [Τσινίκας 1993]. Σε σχετικά καλύτερο επίπεδο (όπως προαναφέρθηκε, γρ. 13), κυμάνθηκαν οι θετικές απαντήσεις, αναφορικά με την ηχομόνωση μεταξύ διαφορετικών κατοικιών, μολονότι ύστερα από πρόσθετες διευκρινήσεις προέκυψε ότι, η εφαρμογή περιορίζεται στην πρόβλεψη διπλής τοιχοποιίας. Ανεπάρκειες εντοπίζονται επίσης όσον αφορά τις εφαρμογές ηχομόνωσης στις μεσοτοιχίες με το φρέαρ του ανελκυστήρα, καθώς και στις μεσοτοιχίες με χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων (γρ. 12 & 25). Τέλος είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τις ανωτέρω διαπιστώσεις, οι ερωτηθέντες του δείγματος θεωρούν ικανοποιητική / επαρκή την ηχομόνωση στις συμβατικές κατασκευές κατοικίας (γραφήματα 18 & 19). 3.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΟΝΩΣΕΩΝ Παρά τη μεγάλη διασπορά απόψεων που εντοπίστηκε, όσον αφορά τη μέθοδο και το είδος των μονώσεων (όπως προαναφέρθηκε, γρ. 7), καθοριστικά κριτήρια επιλογής αναδεικνύονται η επιθυμία των ιδιοκτητών και το κόστος εφαρμογής (ποσοστά 17% & 14% αντίστοιχα). Η εμφανής τάση για την

6 ελάττωση του κόστους της οικοδομικής προστασίας μας δημιουργεί έντονους προβληματισμούς, ως προς την επίτευξη τεχνικά ολοκληρωμένων λύσεων, ωστόσο είναι ενθαρρυντικό ότι το σύνολο του δείγματος αντιλαμβάνεται την ανάγκη ανάθεσης των μονωτικών εφαρμογών σε ειδικό συνεργείο και θεωρεί την προσωπική επίβλεψη απαραίτητη (γρ. 8). Ενδιαφέρουσα είναι η αποτύπωση της εμμονής των υποψηφίων αγοραστών πελατών στα ζητήματα των μονωτικών εφαρμογών. Όπως εμφανίζεται στο γράφημα 33, οι μελετητές κατασκευαστές κτιρίων για συμβατικές κατοικίες δηλώνουν ότι, η συχνότητα ερωτήσεων για την οικοδομική προστασία αφορά περίπου το μισό των ενδιαφερομένων, δηλαδή η αδιαφορία περί τις μονώσεις χαρακτηρίζει το άλλο μισό των υποψηφίων αγοραστών. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, αυτή η διαπίστωση της ελπίδας (δηλαδή να ξυπνήσει το αγώι τον αγωγιάτη) έρχεται σε αντίθεση με τις απαντήσεις που καταγράφονται αναφορικά με την επάρκεια των οικοδομικών μονώσεων, ως κίνητρο αγοράς (θετικές απαντήσεις σε ποσοστό 11%, γρ. 34) και στην απόλυτη απαξίωση του ζητήματος σε ορισμένες πόλεις (Βόλος, Ξάνθη, μηδενικές απαντήσεις). Σε γενικές γραμμές, για τους κατασκευαστές, η υιοθέτηση περιορισμένων μονωτικών εφαρμογών στις συμβατικές κατοικίες οφείλεται στην αξιοσημείωτη αύξηση του κόστους κατασκευής (γρ. 35). Ωστόσο, τα δεδομένα της έρευνας αποτυπώνουν μια παραδεκτή πεποίθηση ότι, οι μονωτικές ελλείψεις οδηγούν συχνά σε μονωτικές ανεπάρκειες και, εκ των υστέρων, στην ανάγκη για οικοδομικές ενισχύσεις και πρόσθετες εργασίες (ποσοστό 43%, γρ. 36). Δεν λείπουν βέβαια οι απόψεις πως, για την επάρκεια της οικοδομικής προστασίας αρκεί η τήρηση των (θεσμικά νομότυπων) περιορισμένων απαιτήσεων μιας μελέτης / οικοδομικής άδειας (ποσοστό 32%, γρ. 37). Τελικά, το μέγεθος της αντίφασης αποκαλύπτει η εμπεδωμένη αντίληψη πως, παρά την περιορισμένη σπουδαιότητα που αποδίδεται στη σωστή χρήση των μονωτικών υλικών, οι ολοκληρωμένες μονωτικές εφαρμογές προσφέρουν μεγάλα ανταποδοτικά οφέλη κατά τη μελλοντική λειτουργία των κατοικιών (ποσοστό 50%, γρ. 37). 3.6 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Στο παρόν εδάφιο επιχειρείται ο διαχωρισμός του συνολικού δείγματος σε μελετητές και κατασκευαστές, με στόχο να διαπιστωθεί η πιθανή διαφοροποίηση των αντιλήψεων στα ζητήματα των μονώσεων, ανάλογα με τη θέση του ερωτώμενου στην αλυσίδα παραγωγής των κτιρίων κατοικίας. Αναφορικά με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στο ζήτημα της ηχομόνωσης του εξωτερικού κελύφους, εμφανής είναι εκτίμηση των μελετητών για την απαίτηση αυξημένης ηχομόνωσης, σε αντίθεση με τους κατασκευαστές που φαίνεται να αγνοούν ή να υποβαθμίζουν τη σπουδαιότητα (ποσοστό 13%) του προβλήματος (γρ. 38). Η διαφοροποίηση των απόψεων μετριάζεται ελαφρά στο ζήτημα της εφαρμογής ηχομόνωσης στις μεσοτοιχίες με κοινόχρηστους χώρους (ποσοστό κατασκευαστών 33%, γρ.39). Στην ίδια κατεύθυνση, αξιοσημείωτη είναι η ειλικρίνεια των απαντήσεων, όσον αφορά τη σφαιρική επάρκεια της ηχομόνωσης των σύγχρονων κατασκευών (γρ. 40). Χαρακτηριστική επίσης είναι η ταύτιση των απόψεων (μεταξύ των μελετητών κατασκευαστών), όσον αφορά την ουσιαστική έλλειψη πρόνοιας για τις εφαρμογές ηχομόνωσης στις μεσοτοιχίες μεταξύ δωματίων του ίδιου διαμερίσματος (γρ. 41). Σαφής διαφοροποίηση των απόψεων καταγράφεται στο ζήτημα της στεγανοποίησης του ισογείου (γρ. 42), όπως και των δαπέδων - μεσοτοιχιών μεταξύ υγρών χώρων (γραφήματα 43 & 44), όπου οι κατασκευαστές δηλώνουν μικρό ή περιορισμένο ποσοστό τέτοιων εφαρμογών. Αυτή η διαπίστωση δεν οφείλεται απλά στις τεχνικές προτεραιότητες των επιμέρους στάσεων, αλλά στο συνυπολογισμό του λειτουργικού (διαχρονικού) κόστους των επιδιορθώσεων, από τη μεριά των μελετητών, σε αντίθεση με τους κατασκευαστές που προτάσσουν ως οικονομικό κριτήριο το άμεσο κόστος κατασκευής. (γρ. 45). 4. Τα συμπεράσματα της έρευνας Βασική διαπίστωση της έρευνας είναι ότι, στο ζήτημα της θερμομόνωσης υπάρχει μια ευρεία ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στις διαδικασίες παραγωγής κατοικίας, η οποία ανάγεται

7 κυρίως στην πολυετή εμπέδωση της εφαρμογής του Κανονισμού Θερμομόνωσης. Παρά ταύτα, εντοπίζονται σημαντικές αστοχίες από την έλλειψη της προστασίας, είτε ορισμένων δομικών στοιχείων (όπως οι πρόβολοι & τα σενάζ, με αποτέλεσμα την δημιουργία θερμογεφυρών), είτε των υπογείων (δάπεδα & πλευρικά τοιχώματα, με αποτέλεσμα την θερμοκρασιακή εξάρτηση όλου του κτιρίου). Ελλιπής θερμομόνωση παρατηρείται επίσης και στις μεσοτοιχίες μεταξύ υγρών χώρων και δωματίων, ενώ μεγαλύτερη προσοχή δίδεται στις μεσοτοιχίες των διαμερισμάτων προς τους κοινόχρηστους χώρους. Σχετικά με την στεγανοποίηση των κτιρίων, το δείγμα φαίνεται να εξαντλεί το ενδιαφέρον της προστασίας βασικά στα στοιχεία της στέψης και μερικώς στα σημεία επαφής με το έδαφος (λόγω της προφανούς ευπάθειάς τους). Αυτή η κατάσταση ερμηνεύεται από την έλλειψη σχετικού Κανονισμού, αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε επίσης ότι, μια εξαντλητική μελέτη εφαρμογή της στεγανοποίησης, απαιτεί σφαιρική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένα συνεργεία. Οι σοβαρότερες ελλείψεις εντοπίζονται στους υγρούς χώρους των κτιρίων, γεγονός του δύναται να ερμηνεύσει το «σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου» που συχνά παρατηρούμε ύστερα από τη φάση αποπεράτωσης, με όλες τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία των ενοίκων [Ευθυμιόπουλος, 2005]. Σε ότι αφορά την εφαρμογή των μέτρων πυροπροστασίας, το δείγμα δείχνει να αντιλαμβάνεται τους πιθανούς κινδύνους, ιδιαίτερα σε χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων. Όμως δεν παρατηρούμε την ίδια ευαισθητοποίηση αναφορικά με τις οδεύσεις διαφυγής, κατάσταση παράδοξη (αν αναλογιστούμε τον Κανονισμό Πυροπροστασίας), αλλά εύκολα ερμηνεύσιμη (αν συνυπολογίσουμε το πραγματικό κόστος «των νεκρών χώρων»). Σε αντίθεση, με τις παραπάνω καταγεγραμμένες κατευθύνσεις περιορισμένων εφαρμογών ή επιμέρους ελλείψεων, η ηχομόνωση στις κατασκευές συμβατικής κατοικίας αποτελεί την «terra incognita των αντιλήψεων του δείγματος. Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι ο θόρυβος θεωρείται ο αυτονόητος συγκάτοικος της αστικής κατοικίας, με αποτέλεσμα τα λαμβανόμενα μέτρα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα, ο δε ένοικος κυριολεκτικά απροστάτευτος. Ειδικά σε ότι αφορά τη διαμόρφωση των εξωτερικών όψεων (τη σχέση των ανοιγμάτων προς τα συμπαγή τοιχώματα), η εντοπισμένη, σχετικά ικανοποιητική αναλογία, δεν πρέπει να ερμηνευτεί σαν γνώση των συνεπειών του προβλήματος αλλά μάλλον ως απόρροια του Κανονισμού Θερμομόνωσης και, κυρίως, ως τάση μείωσης του συνολικού κόστους κατασκευής. Τέλος, αναφορικά με τις γενικότερες αντιλήψεις του δείγματος στα ζητήματα της οικοδομικής προστασίας σε συμβατικά κτίρια κατοικίας, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής : -το δείγμα (μελετητές και κατασκευαστές μηχανικοί) εμφανίζεται ενημερωμένο για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα προϊόντα - υλικά, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι, ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανία που έχει εισβάλει δυναμικά στο χώρο της οικοδομικής δραστηριότητας, κυρίως μέσω της διαφήμισης. -ο βαθμός πληροφόρησης των εμπλεκομένων δεν συμβαδίζει με την κατάρτισή τους στη χρήση των αυτών υλικών, δηλαδή η πανεπιστημιακή εκπαίδευση παραμένει ο βασικός οδηγός τους, αλλά βεβαία τυγχάνει επιλεκτικής ή συνδυαστικά περιορισμένης εφαρμογής, -ο παράγοντας κόστος σε συνδυασμό με την επιθυμία των ιδιοκτητών αποτελούν τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής των ανάλογων μονωτικών υλικών, -κοινή πεποίθηση του συνόλου των εμπλεκομένων είναι ότι η ορθή εφαρμογή των οικοδομικών μονώσεων απαιτεί εξειδικευμένα συνεργεία και προσωπική επίβλεψη, ενώ αντίθετα η Πολιτεία δεν έχει εξαντλήσει το θεσμικό ρόλο της, όσον αφορά την διασφάλιση της ποιότητας των κατασκευών, -συνισταμένη των αντιλήψεων είναι πως απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων, καθώς το ανεπαρκές κανονιστικό πλαίσιο σε συνδυασμό με την έλλειψη ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες οδηγεί τελικά σε κατασκευές υποδεέστερες των αναμενόμενων. Παρά ταύτα, θετική θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη στάση των εμπλεκομένων, όσον αφορά τη θεωρητική ακαδημαϊκή γνώση τους (απόρροια μιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από την οποία συνήθως απουσιάζει ο συνυπολογισμός του παράγοντα κόστος), σε αντιδιαστολή με τις εφαρμοσμένες συνδυαστικές ικανότητές τους κατά την καθημερινή πρακτική στο πεδίο της οικοδομικής δραστηριότητας. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας διαπιστώσαμε ότι, η μετριοπαθής στάση της πλειοψηφίας των μηχανικών, στοχεύει στην εξυπηρέτηση του προτάγματος των πελατών για μείωση του κόστους

8 κατασκευής. Είναι λοιπόν βάσιμο να υποθέσουμε πως, η διαφαινόμενη κατάσταση στο χώρο της οικοδομικής προστασίας (σοβαρές ελλείψεις, αντί ποιοτικής αναβάθμισης) αποτελεί άλλο ένα αρνητικό επιφαινόμενο των στρεβλώσεων του υψηλού ανταγωνισμού στη διαδικασία της παραγωγής κατοικίας. 5. Επίλογος Σκοπό της παρούσας αποτέλεσε η ανάδειξη των προβλημάτων της οικοδομικής προστασίας σε συμβατικά κτίρια κατοικίας, μέσω μίας ερευνητικής διαδικασίας, η οποία απαιτεί την γνώση της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, την ενημέρωση επί του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, την κατάστρωση των δόκιμων υποθέσεων εργασίας, τη μεθοδολογική επάρκεια στην κατάστρωση του ερωτηματολογίου, στην επιλογή του δείγματος και στη διεξαγωγή της έρευνας, την ανάλυση των δεδομένων και την διατύπωση ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στα διακεκριμένα στάδια της έρευνας απαιτήθηκε μία δυναμική κυκλική διαδικασία ανάδρασης, αφενός για τον έλεγχο των διαφαινόμενων συμπερασμάτων, αφετέρου για την επέκταση ή εμβάθυνση της έρευνας σε ειδικότερα ή σφαιρικότερα πεδία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η έρευνα της χρήσης των σύγχρονων μονωτικών υλικών, οι ιδιότητες και ο τρόπος εφαρμογής τους, σε συνάρτηση με το τελικό κόστος κατασκευής. Σε ότι αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο διαπιστώθηκε ότι, η διάσπαση και ανάδειξη των επιμέρους ζητημάτων (θερμομόνωση, ηχομόνωση, κ.τ.λ.), διευκολύνει μεν την κατανόηση του προβλήματος (και την τελική επεξεργασία των δεδομένων), ωστόσο δημιουργεί σημαντικά κενά αναφορικά με τη συνδυαστική εφαρμογή της οικοδομικής προστασίας και τον τρόπο αλληλεπίδρασης των μονωτικών υλικών (π.χ. η υπερβολική ενίσχυση της μόνωσης με φράγμα υδρατμών, μειώνει τη δυνατότητα εξατμησιοδιαπνοής της διατομής, οδηγεί σε πιθανή βλάβη του θερμομονωτικού υλικού και τελικά επιδεινώνει την ποιότητα της εσωτερικής ατμόσφαιρας του χώρου) [Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1994]. Σοβαρά κενά διαπιστώνονται επίσης στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, όπως η ύπαρξη πληθώρας κανονιστικών διατάξεων διευκρινήσεων, σε συνδυασμό με την εμπλοκή ανεξάρτητων (και δυστυχώς μη συνεργαζόμενων αποτελεσματικά) φορέων (Υπουργεία, Υπηρεσίες, Ινστιτούτα). Πιθανή προέκταση σε αυτή την περίπτωση αποτελεί τόσο ο εκσυγχρονισμός των Κανονισμών, όσο και η διασύνδεση των αρμοδίων αρχών σε ενιαίο φορέα. Οι αρχικές υποθέσεις εργασίας αποτέλεσαν ένα κρίσιμο όριο : οι εύστοχες υποθέσεις μειώνουν το συνολικό χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, αλλά η διατύπωσή τους απαιτεί μια επώδυνη, κυκλική διαδικασία, με αναπροσαρμογές και επαναλήψεις. Είναι προφανές, ότι στην πεπερασμένη χρονική διάρκεια μιας εκπαιδευτικής έρευνας, η διακίνηση του ερωτηματολογίου και τελικά το μέγεθος του δείγματος (ώστε να δοθούν πρόσθετες παράμετροι ανά ειδικότητα μηχανικού, περίοδο εκπαίδευσης κλπ, σε συνδυασμό με τις επιμέρους τοπικές ιδιομορφίες) καθηλώθηκαν σε περιορισμένο πλαίσιο διάχυσης. Ενδιαφέρουσα θα ήταν επίσης η επέκταση της διακίνησής του ερωτηματολογίου σε μηχανικούς του δημοσίου (έλεγχος μελετών, επίβλεψη). Το μέγεθος του δείγματος μπορεί να θεωρηθεί επαρκές για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας σε επίπεδο επαρχιακών πόλεων, ωστόσο για την ασφαλή εξαγωγή καθολικότερων συμπερασμάτων είναι βέβαιο πως θα απαιτήσει έναν ευρύ, πανελλαδικό εμπλουτισμό, στο πλαίσιο μιας εξειδικευμένης και χρηματοδοτούμενης έρευνας, η οποία θα μπορούσε να συμπεριλάβει πρόσθετες παραμέτρους αξιολόγησης όπως (ενδεικτικά) το κόστος της επαρκούς οικοδομικής προστασίας αναγόμενο στο μέγεθος του κτιρίου, οι επιπτώσεις στην (σωματική και ψυχική) υγεία των ενοίκων, η συμβολή της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, στην μείωση του κόστους της οικοδομικής προστασίας και λειτουργίας της κατοικίας. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι από πλευράς της Πολιτείας εκκρεμεί η αναθεώρηση της θεωρητικής προσέγγισης (κανονισμοί) αλλά και της τρέχουσας πρακτικής (έλεγχοι). Επίσης, αποδεικνύεται πως το υπόβαθρο της θεωρητικής κατάρτισης (γνώσης) υφίσταται, παρά το ότι τυγχάνει επιλεκτικής εφαρμογής. Επομένως, είναι πλέον εύδηλο ότι η εξοικονόμηση κόστους από την οικοδομική προστασία, μειώνει πρόσκαιρα το συνολικό κόστος της αποπεράτωσης μεταφέροντας δυσανάλογα μεγάλα οικονομικά βάρη ενισχύσεων και συντήρησης κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κατασκευής. Σε ότι αφορά τη διάσταση της ευθύνης, αντί της συζήτησης για το ατομικό ή κοινωνικό μερίδιο, προτιμούμε να υπενθυμίσουμε πως, κατά τον Αριστοτέλη,

9 ο στόχος του καθενός ξεχωριστά ταυτίζεται με το στόχο τη κοινότητας και επομένως αξίζει ο καθένας ξεχωριστά να κατορθώνει αυτό που χρειάζεται η ανθρώπινη συμβίωση. Το δομημένο περιβάλλον, εκτός από πεδίο κοινωνικών οικονομικών δραστηριοτήτων, αποτελεί την υλοποίηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μηχανικών, των οποίων το μερίδιο της ευθύνης (και η απολαβή της ευημερίας) που αναλογεί, διαμορφώνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την καθημερινότητα όλων μας. 6. Βιβλιογραφία ΒΙΒΛΙΑ Αθανασόπουλος, Χρ.: Κατασκευή Κτιρίων - Σύνθεση και Τεχνολογία, 5 η έκδοση, Αθήνα, 2000, Ανδριώτης Τζ. - Παπαγιαννίτσης Γ. -Ρίζος Δ.: Οικοδομικές Μονώσεις σε Συμβατικά Κτίρια Κατοικίας, Ερευνητική Εργασία, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ., Ξάνθη, 2007 Αραβαντινός Δ. : Προβλήματα Υγρασίας σε Ιστορικά Κτίρια και Μνημεία, σημειώσεις του μαθήματος ΟΙΚΟ- ΔΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, πανεπιστημιακές εκδόσεις Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, 2000 Ευθυμιόπουλος, Η.: Κτίριο και Περιβάλλον, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2005, Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Ενεργειακός Σχεδιασμός Εισαγωγή για Αρχιτέκτονες, Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία, Θεσσαλονίκη, 1994, Μπάρκας, Ν.: Ηχομόνωση, σημειώσεις του μαθήματος ΔΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, πανεπιστημιακές εκδόσεις ΔΠΘ, Ξάνθη, 2001 Neufert, E. : Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Ελληνική μετάφραση από την 33 η γερμανική έκδοση 1992, 2 η έκδοση, Εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα, 1996 Τσινίκας, Ν. : Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, 2 η έκδοση, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1993, ΑΡΘΡΑ ΤΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Environmental Health Perspectives : Decibel Hell, Volume 113, Number 1, January 2005, page A 35 Environmental Health Perspectives : Noise that Annoys, Volume 113, Number 1, January 2005, page A 43 Μπάρκας, Ν. : Υπολογιστική Διερεύνηση του Σύνθετου Ηχομονωτικού Δείκτη μιας Όψης, Πρακτικά Συνεδρίου «Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική : κενά & πλήρη» Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2002 Τζεκάκης Ε.: Γυαλί και Ηχομόνωση : οι Ηχομονωτικές Επιδόσεις του Γυαλιού στην Ελλάδα, Πρακτικά Συνεδρίου «Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική : κενά & πλήρη» ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2002 ΝΟΜΟΙ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΥΠΑ, ΟΔΗΓΙΕΣ Ν.1577/1985, Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, (ΦΕΚ 210 Α / ) μέχρι και τους Ν.2381/2000 και Ν.2965/2001 Π.Δ. 1.6/ , Περί Εγκρίσεως Κανονισμού για την Θερμομόνωση των Κτιρίων, (ΦΕΚ 362 Δ ) Π.Δ. 71/1988, Κανονισμός Πυροπροστασίας των Κτιρίων (ΦΕΚ 32 Α της ) Υπ. Απόφαση 3046/304 της 30.1/ , Κτιριοδομικός Κανονισμός, (ΦΕΚ 59 Δ ) Υπ. Απόφαση Α5/3010 της 14.8/ , Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από Θορύβους Μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και Λοιπών Καταστημάτων, (ΦΕΚ 593 Β ) Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86 Μέρος Ι, Εγκαταστάσεις σε Κτίρια: Δίκτυα Διανομής Ζεστού Νερού για Θέρμανση Κτιριακών Χώρων, (ΦΕΚ 67 Β / ) Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86 Μέρος ΙΙ, Εγκαταστάσεις σε Κτίρια: Λεβητοστάσια Παραγωγής Διανομής Ζεστού Νερού για Θέρμανση Κτιριακών Χώρων, (ΦΕΚ 67 Β / ) Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86, Εγκαταστάσεις σε Κτίρια και Οικόπεδα: Διανομή Κρύου - Ζεστού Νερού, (ΦΕΚ 843 Β/ )

10 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86, Εγκαταστάσεις σε Κτίρια και Οικόπεδα: Αποχετεύσεις, (ΦΕΚ 177Β/ ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

11 1. Θερμομόνωση υπογείου (δάπεδο τοιχώματα) 2. Θερμομόνωση κατώτερου δαπέδου (χωρίς υπόγειο) 3. Θερμο Ηχομόνωση (σε πλάκα pilotis) 14% 39% 7% 61% 86% 93% Ν ΑΙ ΟΧΙ 4. Μόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας 5. Είδος μόνωσης 29% 20% 5% Θερμο Ηχο 0% 71% 75% Μερικά Θερμο + Ηχο 6. Μονώσεις σε στέγη ή δώμα (θερμομόνωση, ηχομόνωση, στεγανοποίηση) 39% 61% 0% Συνδυασμός (Θερμο + Στεγανωση)

12 7. Κριτήρια εφαρμογής μονώσεων και αντίστοιχων υλικών Μελέτη 10% 7% 10% 7% 21% 14% 14% 17% Επιθυμίες ιδιοκτητών Κόστος Ειδικό συνεργείο Κόστος + Ειδικό συνεργείο Μελέτη + Κόστος Μελέτη + Ιδιοκτήτες Μελέτη + Ιδιοκτήτες + Κόστος 8. Ανάθεση της εφαρμογής των μονώσεων Σε ειδικό συνεργείο 50% 0% 4% 46% Ανειδίκευτο συνεργείο Σε τυχαίο συνεργείο Προσωπική επίβλεψη

13 13. Θερμομόνωση Ηχομόνωση μεσοτοιχιών μεταξύ κατοικιών 9. Θερμομόνωση Στεγανοποίηση προβόλων 4% 43% 53% Μερικά (μόνο στεγανοποίηση) 10. Μονώσεις σε μεσοτοιχίες με κοινόχρηστους χώρους 11. Είδος μόνωσης Θερμο 29% 33% 53% 54% Ηχο 18% Μερικά 13% Συνδυασμός Θερμο + Ηχο 12. Μονώσεις σε μεσοτοιχίες με φρέαρ ανελκυστήρα 25% 39% 36% Μερικά

14 21% 11% 68% Μερικά 14. Μονώσεις σε μεσοτοιχίες μεταξύ υγρών χώρων 15. Είδος μόνωσης Θερμο 36% 29% 40% 30% Στεγάνωση 35% Μερικά 30% Συνδυασμός 16. Μονώσεις σε μεσοτοιχίες μεταξύ δωματίων και υγρών χώρων 17. Είδος μόνωσης 4% 18% 20% Θερμο Στεγάνωση 78% Μερικά 80%

15 18. Επάρκεια μονώσεων σε συμβατικές κατασκευές 19. Αναλυτικός πίνακας εφαρμογών 50% 14% 36% Μερικά 15% 8% 8% 31% 38% Θερμο + Ηχο Θερμο + Στεγάνωση Θερμο + Στεγάνωση + Πυρο Θερμο + Ηχο + Πυρο Στεγάνωση 20. Στεγανοποίηση κατά την θεμελίωση 25% 75% 21. Στεγανοποίηση υπογείου (δάπεδο - τοιχώματα) 25% 50% 25% Μόνο τοιχώματα

16 22. Στεγανοποίηση κατώτερου δαπέδου σε περίπτωση απουσίας υπογείου 29% 71% 23. Μονώσεις δαπέδων μεταξύ ορόφων, σε περίπτωση ύπαρξης υγρών χώρων 24. Μονώσεις στη στέψη (θερμο - ηχομόνωση, στεγάνωση) 50% 21% 29% Ορισμένα 39% 0% 61% 25. Μονώσεις σε μεσοτοιχίες με χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων 26. Είδος μόνωσης 25% 18% 57% Μερικά 60% 40% Ηχομόνωση Πυροπροστα σία

17 27. Εφαρμογές συνδυασμένης προστασίας (θερμο / ηχομόνωση, πυροπροστασία) 14% 86% 28. Διατομές κρυστάλλων εξωτερικών κουφωμάτων, σε συμβατικές κατασκευές 23% 0% 0% 0% 9% 17% 3% Ίδιο πάχος κρυστάλλων, 25% διάκενο <12mm Διαφορετικό πάχος κρυστάλλων, διάκενο <12mm Ίδιο πάχος κρυστάλλων, διάκενο >12mm Διαφορετικό πάχος κρυστάλλων, διάκενο >12mm 23% Διατομές mm, λόγω εμπειρίας Διατομές > από mm 29. Αναλογία συμπαγών (πλήρων) πετασμάτων στο σύνολο της όψης 11% 25% 11% 53% 60 70% πλήρες Πλήρες > 70% Ανάλογα με τον προσανατολισμό Δεν ξέρω, δεν απαντώ

18 30. Αεροστεγάνωση στις συναρμογές κάσας - τοίχου 29% 71% 31. Αντικραδασμική επάρκεια συμβατικών μονώσεων για μελλοντική Η/Μ εγκατάσταση στο δώμα 21% 47% 32% 32. Ηχομόνωση μεταξύ δωματίων της ίδιας κατοικίας 0% 11% 89% Μερικά

19 33. Συχνότητα ερωτήσεων από υποψήφιους αγοραστές, σχετικά με ζητήματα μονώσεων 14% 7% Ποτέ Σπάνια Συχνά 36% 43% Πάντα 34. Η επάρκεια των μονώσεων ως κίνητρο για τους υποψήφιους αγοραστές 11% 0% 36% Σπάνια Συχνά Πάντα 53% 35. Εκτίμηση πρόσθετου κόστους κατασκευής για την υπερεπάρκεια των μονώσεων 4% 1-2% 29% 29% 2-4% 4 6% > 6% 38%

20 36. Απαίτηση για εκ των υστέρων μονώσεις / ενισχύσεις σε συμβατικές κατασκευές 4% 18% 39% Σπάνια Συχνά 39% Πάντα 37. Η σφαιρική άποψη για τις μονώσεις Επαρκούν εφόσον καλύπτουν τη νομοθεσίας 50% ``` 18% 32% Αυξάνουν το αρχικό κόστος κατασκευής, χωρίς ανταπόδοση Όσο πιο εξαντλητικές, τόσο πιο ανταποδοτικές 38. Η σπουδαιότητα της ηχομόνωσης του εξωτερικού κελύφους. 39. Η σπουδαιότητα της ηχομόνωσης στις μεσοτοιχίες με κοινόχρηστους χώρους κατασκευαστές 13% κατασκευαστές 33% μελετητές 66% μελετητές 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση Διοργάνωση HELEXPO ECON3 στο πλαίσιο της έκθεσης ENERGY TECH ΙΙ, 3 / 2009 Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική άνεση και ηχομονωτική επάρκεια σε κτίρια κατοικίας στην Ξάνθη

Ακουστική άνεση και ηχομονωτική επάρκεια σε κτίρια κατοικίας στην Ξάνθη ΑΚ06_1 Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2006», Ηράκλειο σελ. 151-156 Ακουστική άνεση και ηχομονωτική επάρκεια σε κτίρια κατοικίας στην Ξάνθη Νίκος Μπάρκας, Γιώργος Κουμερτάς, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Εισαγωγή/θεμελίωση/φέρων οργανισμός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 1 η /2016 Διαδικασία μελέτης νέου κτιρίου Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΑ ΩΜΑΤΑ Το φράγµα υδρατµών δύναται να τοποθετηθεί ανάλογα της υγροµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Ημερίδα «Καινοτόμα Δομικά Υλικά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης», Θεσσαλονίκη 21.01.2015 DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Άγις Μ.Παπαδόπουλος Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΚΤΩ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΚΤΩ A R C H I T E C T U R E Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ Αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη PEOPLE Συνεργάτες μηχανικοί Κωσταντίνος Παυλίδης, Δημήτριος Πτωχός Η/Μ μελέτη PEOPLE Συνεργάτες μηχανικοί Δημήτριος Πτωχός, Ευαγγέλος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:

4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Με ποιους τρόπους συμβάλει ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων, στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων. Ομάδα Εργασίας : Αλεξόπουλος Πέτρος, Δημαρά Κατερίνα, Καλεμάκη

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση (Ιούλιος 2017)

Διαμορφωτική Αξιολόγηση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση (Ιούλιος 2017) Διαμορφωτική Αξιολόγηση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση (Ιούλιος 2017) 1. Ταυτότητα της έρευνας Η παρούσα αξιολόγηση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης αξιολόγησης, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π/2008) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ: Α. Κτιριακά - Οικοδομική

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π/2008) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ: Α. Κτιριακά - Οικοδομική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π/2008) Κλάδοι Ειδικότητες: ΠΕ 12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕ 17.01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ME TA ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ME TA ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ME TA ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΝ Αυθαίρετα: Όλη η απόφαση για τις στατικές μελέτες Σε «καραντίνα» τα ανεπαρκή κτίρια Οι εξαιρέσεις και τα οικονομικά κίνητρα

ΥΠΕΝ Αυθαίρετα: Όλη η απόφαση για τις στατικές μελέτες Σε «καραντίνα» τα ανεπαρκή κτίρια Οι εξαιρέσεις και τα οικονομικά κίνητρα ΥΠΕΝ Αυθαίρετα: Όλη η απόφαση για τις στατικές μελέτες Σε «καραντίνα» τα ανεπαρκή κτίρια Οι εξαιρέσεις και τα οικονομικά κίνητρα Η απόφαση του ΥΠΕΝ περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας Μυλωνά Ιφιγένεια Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών η γνωμών από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες για τη χρήση κοινωνικών φαινομένων Ο όρος «ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων. Δ. Κυριάκου 17, Αθήνα Τηλ: ,

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων. Δ. Κυριάκου 17, Αθήνα Τηλ: , Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων Δ. Κυριάκου 17, 10445 Αθήνα Τηλ: 210-8315418, e-mail: poevy@poevy.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Στόχος ημερίδας : Είναι η ανάδειξη της χρήσης των υαλοπινάκων ως ένα

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation»

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική Κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών Αθήνα, 28 Σεπτ. 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Νόμος 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ.

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. Άρθρο 13 [Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων 1. ΓΕΝΙΚΑ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επ. υπεύθυνη: Συνεργάτες:

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )]

Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Κατοικίες 1. Γενικά. «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή μονοκατοικίες,

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ 2011-12 ΜΑΘΗΜΑ: AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προμέτρησης για την εφαρμογή. του παρθένου ορυκτοβάμβακα. Ένα καινοτόμο προϊόν της. Με την πιστοποίηση εφαρμογής της

Οδηγός προμέτρησης για την εφαρμογή. του παρθένου ορυκτοβάμβακα. Ένα καινοτόμο προϊόν της. Με την πιστοποίηση εφαρμογής της Οδηγός προμέτρησης για την εφαρμογή του παρθένου ορυκτοβάμβακα Ένα καινοτόμο προϊόν της Με την πιστοποίηση εφαρμογής της Καλώς ήρθατε στην F.U.V. Group Είμαστε περήφανοι που από το 2013 σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΔ 420/1987: Εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές.βλ.& Ν.3175/03 (15260) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Περιβαλλοντικών Έργων στην Ελλάδα

Παραγωγή Περιβαλλοντικών Έργων στην Ελλάδα Παραγωγή Περιβαλλοντικών Έργων στην Ελλάδα Κριτήρια Καταλληλότητας Εταιρειών για την Παραγωγή Περιβαλλοντικών Έργων στη χώρα. Κών/νος Κρεμαλής Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. ΠΑΣΕΠΠΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων

Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων Νίκος Ναγόπουλος Για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας χρησιμοποιούνται ποσοτικές ή/και ποιοτικές μέθοδοι που έχουν τις δικές τους τεχνικές και

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του κτιριακού τομέα στην Ελλάδα και τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας

Προοπτικές του κτιριακού τομέα στην Ελλάδα και τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Προοπτικές του κτιριακού τομέα στην Ελλάδα και τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας Εισηγητής: Παύλος Βλάχος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρμογές της οικοδομικής διαφάνειας. Νίκος Κ.

Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρμογές της οικοδομικής διαφάνειας. Νίκος Κ. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του Συνεδρίου «Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική :κενά και πλήρη», Θεσσαλονίκη 2002, σελ 284 290 Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετικές αρχές. Αστικός σχεδιασμός

Συνθετικές αρχές. Αστικός σχεδιασμός Συνθετικές αρχές Το προτεινόμενο συγκρότημα κατοικιών στην Καρδία αποτελεί έναν πυρήνα που έχει άμεση επικοινωνία με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Λειτουργεί ως υποδοχή κινήσεων, ως ένας οργανισμός που απορροφά

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 01/08/2012 «ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Έρευνα Μάρκετινγκ ως εργαλείο ανάπτυξης νέων προϊόντων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Aρχιτ. Σχεδιασμού και Μελετών Έργων Πολίχνη, 31/08/2015 Πληροφορίες : Κυπαρίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 2313 302-343 Fax : 2313 302-321

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ Αποτελεί ένα αρχικό μέρος του υπολογισμού * του υπολογισμού μιας πλήρους πρόσοψης (τοιχώματα + θερμογέφυρες) * του υπολογισμού όλων των προσόψεων (τοιχώματα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ κατ' οίκον

Εξοικονομώ κατ' οίκον Εξοικονομώ κατ' οίκον ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» με ευνοϊκούς όρους. Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον»; Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Πατησίων 42, 10682 Αθήνα τηλ. 30(1) 772 3818

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Μελέτη (εφαρμογής) Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων 2. Tεχνική περιγραφή, υπολογισμός και κατασκευαστική σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 228-236 Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Η θερμομόνωση της τοιχοποιίας είναι ένα μεγάλο κομμάτι της θερμομόνωσης. Καταρχήν έχουμε τα διαφορετικά είδη τοιχοποιίας: Από σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ :

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ 20701-1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕς ΕΘΝΙΚΕς ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς Δημήτρης Σαραφιανός Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2016 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μέσ α Δηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαναΐδων στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στην Αθήνα πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή µε υπόγειο και στέγη. Το

Διαβάστε περισσότερα

Διδάκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διδάκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κ Χατζηπαναγιώτου Κ. Χατζηπαναγιώτου Διδάκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Έρευνα Μάρκετινγκ είναι...... Η Συστηματική, Αντικειμενική, και Ολοκληρωτική εξέταση και μελέτη στοιχείων που έχουν σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας πεδίου - Ερευνητικοί στόχοι

Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας πεδίου - Ερευνητικοί στόχοι ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας πεδίου - Ερευνητικοί στόχοι Δρ. Θεοχάρης Τσούτσος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΝΣΗ:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΝΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολίχνη, 12/01/2018 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ: Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: Aρχιτ. Σχεδ. & Μελετών Έργων Ταχ. Δ/νση: Θ.Καρυπίδη 2 56533, Πολίχνη Πληροφορίες: Κυπαρίδου Ελπίδα Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ολιστική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Κατοικίας Το Πρόγραμμα HERB. Α. Συννέφα Κ. Βασιλακοπούλου

Ολιστική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Κατοικίας Το Πρόγραμμα HERB. Α. Συννέφα Κ. Βασιλακοπούλου Ολιστική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Κατοικίας Το Πρόγραμμα HERB Α. Συννέφα Κ. Βασιλακοπούλου Περιεχόμενα 1. Το Πρόγραμμα HERB 2. Ολιστική προσέγγιση της ενεργειακής ανακαίνισης 3. Το κτίριο 4. Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια Ο όρος κτιριακή µόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοικία στην Ελλάδα

Η κατοικία στην Ελλάδα Η κατοικία στην Ελλάδα Οι Έλληνες αγοραστές ακινήτων κατά την επιλογή μίας κατοικίας θα επηρεάζονταν θετικά από την κατασκευή ενός σχολείου, μίας παιδικής χαράς ή ενός εμπορικού κέντρου, ενώ κατά την αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Αφού έχουμε γνωρίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στις κατασκευές, θα μελετήσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ SIP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ SIP H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ DIP -ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ EVOTHERM PLUS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρότυπο Κόστος Επενδυτικών Έργων Ν. 4399/2016

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρότυπο Κόστος Επενδυτικών Έργων Ν. 4399/2016 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρότυπο Κόστος Επενδυτικών Έργων Ν. 4399/2016 Ιούνιος 2017 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Μία προσπάθεια για την όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη αξιολόγηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση διαλέξεων ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση διαλέξεων ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Μάθηµα 3ου εξαµήνου : ΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ διδάσκων Νίκος Μπάρκας δρ. πολιτικός µηχανικός duap ακουστικής LeMans επίκουρος καθηγητής αρχιτεκτονικής τεχνολογίας - ακουστικής Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακός τομέας και τεχνικός κόσμος στην περίοδο οικονομικής κρίσης: Υφιστάμενη κατάσταση, ευκαιρίες και μελλοντικές προκλήσεις

Κτιριακός τομέας και τεχνικός κόσμος στην περίοδο οικονομικής κρίσης: Υφιστάμενη κατάσταση, ευκαιρίες και μελλοντικές προκλήσεις ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κτιριακός τομέας και τεχνικός κόσμος στην περίοδο οικονομικής κρίσης: Υφιστάμενη κατάσταση, ευκαιρίες και μελλοντικές προκλήσεις Άνθιμος Αμανατίδης

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα κατασκευής οικοδομών Οικίες Νέων Εποχών

σύστημα κατασκευής οικοδομών Οικίες Νέων Εποχών σύστημα κατασκευής οικοδομών Οικίες Νέων Εποχών επιλογή σχεδίου στάδια κατασκευής 2 Ο χώρος ανέγερσης διαμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε εκσκαφές, επιχωματώσεις κ.λπ. μέχρι το στάδιο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα