Οι μηχανές εξωτερικής καύσεως διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες : - μηχανές με χρήση ατμού - σε μηχανές με χρήση αερίου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι μηχανές εξωτερικής καύσεως διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες : - μηχανές με χρήση ατμού - σε μηχανές με χρήση αερίου."

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΜΟΥ Οι εγκαταστάσεις παραγωγής έργου με ατμό λειτουργούν με μηχανές που ονομάζονται μηχανές εξωτερικής καύσης, δεδομένου ότι το ρευστό φορέας ενέργειας δεν συμμετέχει στην χημική αντίδραση της καύσης, αλλά το ποσό θερμότητας που παράγεται από την καύση μεταδίδεται από το περιβάλλον στο ρευστό σύστημα. Η θερμότητα προσδίδεται στο ρευστό σε μια διάταξη ξεχωριστή από τη μηχανή. Η διάταξη αυτή αποτελείται από την εστία (διάταξη για την κάυση και πρόσδοση της θερμότητας), το δοχείο μέσα στο οποίο το νερό μετατρέπεται σε ατμό (κοινώς λέβητας), και από τα διάφορα εξαρτήματα μηχανήματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της εγκατάστασης. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των μηχανών εξωτερικής καύσης είναι ότι η χημική σύσταση του εργαζόμενου μέσου δεν αλλάζει, οπότε δεν χρειάζεται να ανανεώνεται σε κάθε κύκλο. Απλώς συμπληρώνεται εάν η στάθμη πέσει κάτω από την πίεση λειτουργίας. Οι μηχανές εξωτερικής καύσεως διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες : - μηχανές με χρήση ατμού - σε μηχανές με χρήση αερίου. Στην πρώτη κατηγορία το ρευστό σύστημα κατά τη διάρκεια του κύκλου, υπόκειται σε αλλαγή καταστάσεων. Αρχικά ευρίσκεται σε υγρή κατάσταση, ακολούθως σε κατάσταση μίγματος και στη συνέχεια σε κατάσταση υπέρθερμου ατμού. Μετά την ολοκήρωση του κύκλου επανέρχεται στην αρχική κατάσταση. Στην δεύτερη κατηγορία το σύστημα είναι αέριο, κυρίως αέρας που δέχεται θερμότητα από εξωτερική πηγή, εκτονώνεται σε ένα στρόβιλο και στη συνέχεια αποβάλει θερμότητα. Στις εγκαταστάσεις αυτές το σύστημα δεν υπόκειται σε αλλαγή φάσεων και στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι στρόβιλοι ανοικτού κυκλώματος. Θεωρητικά κάθε στοιχείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν σύστημα σε μια εγκατάσταση με μηχανή ατμού, διατηρώντας βέβαια την χημική του ισορροπία σε όλο το διάστημα της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια των μεταβολών που υπόκειται. Στην πράξη όμως οι περιορισμοί είναι πολύ περισσότεροι οπότε μια ουσία για να χρησιμοποιηθεί σε μια τέτοια εγκατάσταση πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :. το σημείο τήξης να είναι χαμηλώτερο από την ελάχιστη θερμοκρασία του κύκλου 2. η πίεση κορεσμού του ατμού δεν πρέπει να είναι πολύ μικρή ως προς την ελάχιστη θερμοκρασία του κύκλου. 3. η πίεση κορεσμού του ατμού δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη ως προς τη μέγιστη θερμοκρασία του κύκλου 4. το σύστημα ( ουσία, φορέας της ενέργειας που συμμετέχει στον κύκλο) πρέπει να έχει μεγάλη κρίσιμη θερμοκρασία και η θερμότητα ατμοποίησης πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή 5. η ανώτερη οριακή καμπύλη (καμπύλη δρόσου, καμπύλη που αναπτύσσεται δεξιά τιυ κρίσιμου σημείου Κ) στο διάγραμμα (T S) πρέπει να είναι πολύ κεκλιμένη. Αυτό σημαίνει ότι το ρευστό πρέπει να παρουσιάζει μικρές μεταβολές εντροπίας όταν η θερμοκρασία μεταβάλλεται. 6. στις χαμηλές πιέσεις ο ειδικός όγκος του ατμού πρέπει να είναι πολύ μεγάλος 202 Σελίδα 239

2 7. εκτός από τη χημική σταθερότητα στις περιοχές της θερμοκρασίας που εξελλίσσεται ο κύκλος, πρέπει το σύστημα (συνθήκη τεχνολογικά απαραίτητη) να μην συνδυάζεται ή να μην αντιδρά χημικά με τα εξαρτήματα που αποτελούν τα όργανα της εγκατάστασης. Οι προαναφερόμενες συνθήκες είναι απαραίτητες στην πράξη και σε ότι αφορά στην μηχανική αντίσταση των υλικών και σε ότι αφορά σε πρακτική ωφέλεια. Συγκεκριμένα, κυρίως με αναφορά στο νερό : Η πρώτη συνθήκη είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη διέλευση του ρευστού μέσα από τα όργανα της εγκατάστασης. Για να εξασφαλίζεται αυτό, πρέπει το σύστημα να μην στερεοποιείται κατά την πορεία του στα όργανα της εγκατάστασης, κάτι που το νερό το ικανοποιεί. Η δεύτερη συνθήκη είναι απαραίτητη ώστε να διατηρηθεί στον συμπυκνωτή η πίεση ισορροπίας με τη θερμοκρασία της συμπύκνωσης : όσο μικρότερη είναι η πίεση (και εδώ οι πιέσεις είναι μικρότερες από την ατμοσφαιρική) τόσο μεγαλύτερη δυσκολία στην πραγματοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας κατά τη συμπύκνωση. Επίσης, όσο μικραίνει η πίεση τόσο μεγαλώνει ο ειδικός όγκος και αυτό προξενεί προβλήματα όγκου στις μεγαλύτερες διαστάσεις της μηχανής. Σε αυτό το θέμα, το νερό δεν παρουσιάζει ευνοικά χαρακτηριστικά, όμως οι απαιτούμενες συνθήκες πίεσης στον συμπυκνωτή μπορούν να πραγματοποιηθούν. Η τρίτη συνθήκη επιβάλλεται από τις ανάγκες της εφαρμογής. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία μειώνονται οι μηχανικές αντιστάσεις των υλικών. Είναι επομένως απαραίτητο η μέγιστη πίεση του κύκλου να μην είναι πολύ αυξημένη γεγονός που οδηγεί για λόγους βελτίωσης του βαθμού αποδόσεως στην αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας. Εδώ το νερό δεν έχει ευνοικά χαρακτηριστικά. Εάν η κρίσιμη θερμοκρασία (4 η συνθήκη) είναι αυξημένη, τότε μπορεί να δοθεί θερμότητα στις συνήκες κορεσμού, δηλαδή p και T σταθερές και αντίστοιχες, ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες με ευνοικό πρακτικό αποτέλεσμα. Το νερό έχει κρίσιμη θερμοκρασία μάλλον χαμηλή (374, 0 C), οπότε δεν ικανοποιεί πλήρως αυτή τη συνθήκη. Επιπροσθέτως εάν η θερμότητα ατμοποίησης είναι μεγάλη, μειώνεται (με ίση εναλλαγή ποσού θερμότητας) το βάρος του ρευστού που κυκλοφορεί στον κύκλο. Στο τέλος της εκτόνωσης του ατμού το σύστημα συνήθως ευρίσκεται στην περιοχή του μίγματος. Με ίδια αρχική και τελική πίεση (σημεία και 2 στο παρακάτω διάγραμμα) ο βαθμός ξηρότητας του συστήματος είναι μικρότερος όσο περισσότερο μεταβάλλεται η εντροπία του ξηρού ατμού στη χαμηλή πίεση, δηλαδή όσο μικρότερη κλίση ως προς τον άξονα της εντροπίας έχει η κατώτερη οριακή καμπύλη. Το νερό στην περίπτωση αυτή έχει πλεονέκτημα, δεδομένου ότι η κατώτερη οριακή του καμπύλη παρουσιάζει μεγάλη κλίση (αριστερό διάγραμμα στο παρακάτω σχήμα). 202 Σελίδα 240

3 ΣΧΗΜΑ 06 Όσον αφορά στην 6 η συνθήκη, μπορεί να παρατηρηθεί ότι το σύστημα στο τέλος της εκτόνωσης βρίσκεται σε χαμηλή πίεση (στις μοντένες εγκαταστάσεις και κάτω από την ατμοσφαιρική). Εάν ο αντίστοιχος ειδικός όγκος είναι μεγάλος, τότε ο εκτομωτής έχει μεγάλες διαστάσεις. Το νερό στην περίπτωση αυτή έχει σαφές μειονέκτημα, γι α 3 παράδειγμα σε p 0,2 ata ο ειδικός όγκος του ξηρού ατμού είναι υ 2,60( m kp). Η τελευταία συνθήκη για τη χημική σταθερότητα στην περιοχή θερμοκρασιών που ενδιαφέρουν τον κύκλο, ικανοποιείται όταν το σύστημα είναι ατμός, αλλά δεν ικανοποιείται όταν το σύστημα είναι στην κατάσταση μίγματος ή στην καθαρά υγρή κατάσταση, δεδομένου ότι το νερό διαβρώνει τα σιδηρούχα υλικά. Υπάρχουν σήμερα μέθοδες για την αντιμετώπιση της διάβρωσης με κατάλληλη επεξεργασία του νερού τροφοδοσίας του λέβητα. Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι το νερό δεν έχει πλήρως όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε να χρησιμοποιείται σε μια εγκατάσταση παραγωγής έργου με ατμό. Παγκοσμίως όμως είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο σύστημα. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει άφθονο και ότι έχει σχετικά μικρό κόστος. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΜΟΥ για εγκαταστάσεις παραγωγής έργου με ατμό νερού Εξετάζεται ο κύκλος παραγωγής έργου, όπου σαν εργαζόμενο μέσο είναι το νερό σε υγρή φάση, σε μίγμα και υπέρθερμο ατμό. Ο κύκλος ισχύος ατμού αποτελεί τη βάση λειτουργίας των ναυτικών ατμοστροβίλων που χρησιμοποιούνται για την πρόωση των πλοίων, αλλά και για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ποσότητα του εργαζόμενου μέσου δεν μεταβάλλεται (εκτός από τις περιπτώσεις απωλειών) κατά τη διάρκεια του κύκλου και την πορεία του μέσα από τα μηχανήματα. Στο τέλος κάθε κύκλου το σύστημα όχι μόνο χαρακτηρίζεται από τα καταστατικά μεγέθη που είχε στην αρχική του κατάσταση, δεν έχει υποστεί μεταβολές στη χημική του σύσταση 202 Σελίδα 24

4 δεδομένου ότι δεν συμμετέχει σε χημικές αντιδράσεις, αλλά θα έχει την ίδια ποσότητα για να εκτελέσει τον επόμενο κύκλο. Ο κύκλος αποτελείται από μια σειρά διαδοχικών μεταβολών στις οποίες υποβάλεται το κλειστό σύστημα (σταθερή ποσότητα), όπου σε κάθε μια από αυτές ευρίσκεται σε συγκεκριμένη φυσική κατάσταση. Οι διαδοχικές αυτές μεταβολές θεωρούνται κατ αρχήν ιδανικές (αντιστρέψιμες) χωρίς να λαμβάνονται υπ όψιν απώλειες οπότε προκύπτει ο ιδανικός κύκλος αναφοράς, στον οποίο βεβαίως δεν αποτυπώνονται τα προβλήματα που υπάρχουν στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, ο στρόβιλος θεωρείται αδιαβατικό σύστημα, οπότε ενεργώντας σε κύκλο με ιδανικές ( αντιστρέψιμες) μεταβολές, η εκτόνωση είναι μια μεταβολή αδιαβατική ισοεντροπική (απεικονίζεται δηλαδή κατακόρυφα σε ένα διάγραμμα T S). Στην πραγματικότητα, παρ ότι ο στρόβιλος εξακολουθεί να θεωρείται αδιαβατικό σύστημα (επομένως δεν εναλλάσσονται ποσά θερμότητας μεταξύ του στροβίλου και του περιβάλλοντος), κατά τη διάρκεια της εκτόνωσης υπάρχουν τριβές οπότε η εκτόνωση πρέπει να παρασταθεί σαν μια μεταβολή αδιαβατική πραγματική επομένως μεταβολή αυξανόμενης εντροπίας. Ο ιδανικός κύκλος αναφοράς, δίδει τη δυνατότητα υπολογισμού του βαθμού απόδοσης αναφοράς, δηλαδή του μέγιστου δυνατού από ένα κύκλο με τις συγκεκριμένες θεωρητικές μεταβολές. Στη συνέχεια αντικαθιστώνται οι δυναμικές μεταβολές, δηλαδή η εκτόνωση και η συμπίεση, με τις αδιαβατικές πραγματικές μεταβολές, οπότε στον υπολογισμό του βαθμού απόδοσης λαμβάνονται υπ όψιν οι απώλειες, κυρίως λόγω τριβών, κατά τις μεταβολές αυτές. Πρίν την αναφορά και την περιγραφή του θερμοδυναμικού κύκλου, δίδεται μια περιγραφή των μηχανημάτων που συνθέτουν μια εγκατάσταση παραγωγής έργου με ατμό νερού, η οποία αποτελείται από τα εξής στοιχεία : - ΛΕΒΗΤΑΣ ή ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ : το νερό ατμοποιείται υπό σταθερή πίεση και η απαιτούμενη θερμότητα προσφέρεται στο νερό από την καύση του χρησιμοποιούμενου καυσίμου σε χώρο εκτός του θαλάμου που το νερό περιέχεται. - ΕΚΤΟΝΩΤΗΣ ή ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ : ο ατμός εκτονώνεται και προσφέρει έργο στον άξονα του στροβίλου. - ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ή ΨΥΓΕΙΟ : ο ατμός μετά την εκτόνωση στο στρόβιλο, σε κατάσταση μίγματος, διοχετεύεται στο συμπυκνωτή όπου αποβάλει τη λανθάνουσα θερμότητα στο νερό ψύξεως του συμπυκνωτή και μετατρέπεται σε κεκορεσμένο υγρό. - ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ : συμπιέζει το κεκορεσμένο υγρό από την πίεση του συμπυκνωτή μέχρι την πίεση του λέβητα, ώστε ν αγίνει πάλι οκύκλος. 202 Σελίδα 242

5 Δεδομένου ότι ο κύκλος του Carnot έχει το μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης από όλους τους κύκλους που λειτουργούν μεταξύ δύο θερμικών πηγών με συγκεκριμένες θερμοκρασίες,, γίνεται προσπάθεια υλοποίησης κύκλου ατμού με βάση τον κύκλο αυτό : Έστω ένας κύκλος Carnot για ένα ανοικτό σύστημα στην περιοχή του μίγματος ατμού νερού. Το νερό συμπιέζεται ισοεντροπικά στο συμπιεστή (μεταβολή 2), ατμοποιείται αντιστρεπτά και ισόθερμα στο λέβητα (μεταβολή 23), εκτονώνεται ισοεντροπικά στο στρόβιλο (μεταβολή 34), και τέλος αποδίδει τη λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης αντιστρεπτά και ισόθερμα στο συμπυκνωτή (μεταβολή 4). ΣΧΗΜΑ 07 Η υλοποίηση του κύκλου ισχύος ατμού με βάση τον κύκλο του Carnot, παρουσιάζει προβλήματα :. δύσκολα ελέγχεται ο βαθμός ξηρότητας του μίγματος στο τέλος της εκτόνωσης. Πάντως ο βαθμός ξηρότητας μειώνεται κατά την εκτόνωση, οπότε ο στρόβιλος λειτουργεί με αυξημένη ποσότητα υγρασίας γεγονός που έχει σαν συνέπεια τη σπηλαίωση, φαινόμενο που δημιουργεί βλάβες στα πτερύγια του στροβίλου και μείωση του βαθμού απόδοσης αυτού. Για τις εγκαταστάσεις αυτές, ο βαθμός ξηρότητας στο τέλος της εκτόνωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 0,88 0, η συμπίεση υγρού ατμού, δηλαδή η μεταβολή -2, είναι πρακτικά αδύνατη, δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολη η λειτουργία ενός συμπιεστή με ρευστό που ευρίσκεται ταυτόχρονα σε δύο φάσεις (υγρό και ατμός). 3. η Τ max περιορίζεται από το κρίσιμο σημείο, οπότε είναι χαμηλός ο βαθμός απόδοσης. Μια πρώτη σκέψη για βελτίωση του θερμικού βαθμού απόδοσης είναι η συνέχιση της συμπίεσης πάνω από την καμπύλη του κεκορεσμένου υγρού, δημιουργώντας τον κύκλο του επόμενου σχήματος. Στη λύση αυτή παρουσιάζονται προβλήματα, αφ ενός στην ισοεντροπική συμπίεση του συστήματος (αρχικά δύο φάσεων, μεταβολή ) μέχρι πολύ υψηλές πιέσεις, και αφ ετέρου στη θέρμανση του συστήματος κατά μια μεταβολή ισόθερμη αλλά με μεταβλητή πίεση (μεταβολή 2 3 ). 202 Σελίδα 243

6 ΣΧΗΜΑ 08 Για τη βελτίωση της κατάστασης, συνεχίσθηκε η συμπύκνωση μέχρι το σύστημα να γίνει κεκορεσμένο υγρό στη χαμηλή πίεση, δηλαδή το σημείο ευρίσκεται επάνω στην καμπύλη του κεκορεσμένου υγρού, οπότε προέκυψε ο ΚΥΚΛΟΣ RANKINE ΣΧΗΜΑ 09 όπου λύθηκε μεν το πρόβλημα της συμπίεσης - 2 δεδομένου ότι τώρα συμπιέζεται υγρό χωρίς παρουσία ατμού, όπως όταν ήταν μίγμα, παρέμεινε όμως το πρόβλημα στην εκτόνωση, διότι εξακολουθεί η έντονη παρουσία υγρού στο στρόβιλο, μεταβολή 3-4, αλλά και η μειωμένη μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε έργο κατά την εκτόνωση 3-4. Τα προβλήματα αυτά ξεπεράσθηκαν, συνεχίζοντας τη θέρμανση του συστήματος από κεκορεσμένο (ξηρό) ατμό στην ίδια πίεση και παράγοντας υπέρθερμο ατμό. 202 Σελίδα 244

7 Προέκυψε έτσι ο ΚΥΚΛΟΣ RANKINE ΜΕ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ή ΚΥΚΛΟΣ ΗΙRΝ Παρατηρήσεις : ΣΧΗΜΑ 0. σημειώνεται ότι κατά την εκτόνωση διαπιστώνεται αύξηση της υγρασίας στη μάζα του ατμού που εκτονώνεται. Η αύξηση αυτή συνεχίζεται όσο μειώνεται η πίεση οπότε τα υγρά μόρια κτυπούν τα πτερύγια του στροβίλου και προκαλούν φθορές, εξ αιτίας του φαινομένου της σπηλάιωσης. Για την παοφυγή αυτών των προβλημάτων, ο βαθμός ξηρότητας στο τέλος της εκτόνωσης στη χαμηλή πίεση πρέπει να έχει τιμή τουλάχιστον x 0, σημειώνεται επίσης ότι το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται στις αντλίες του συστήματος. Για να είναι λοιπόν ομοιογενής η υγρή φάση, η συμπύκνωση 5- διαρκεί τόσο ώστε το συμπυκνούμενο σύστημα να γίνει κεκορεσμένο υγρό, δηλαδή να είναι καταστάσεως, με βαθμό ξηρότητας x 0. Περιγραφή του θεωρητικού κύκλου Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται ο θερμοδυναμικός κύκλος σε διάγραμμα (T-S) και διάγραμμα (I-S), καθώς και ένα σχήμα με τα όργανα μηχανήματα που συνθέτουν την 202 Σελίδα 245

8 εγκατάσταση. ΣΧΗΜΑ Στις εγκαταστάσεις αυτού του τύπου, τα όργανα όπου γίνονται οι θερμικές εναλλαγές, δηλαδή :. λέβητας που αποτελείται από : - προθερμαντήρας (ΠΡ) - ατμοποιητής (ΑΤ) - υπερθερμαντήρας (ΥΠ) 2. συμπυκνωτής (ΣΥΜ., ή Ψ) ξεχωρίζουν από τα όργανα όπου γίνονται οι μηχανικές εναλλαγές, δηλαδή :. εκτονωτής ή στρόβιλος (ΣΤΡ.) 2. συμπιεστής ή αντλία (Ρ). Εξετάζονται τώρα οι επιμέρους μεταβολές : Στο σημείο το σύστημα ευρίσκεται στην κατάσταση κεκορεσμένου υγρού στη χαμηλή πίεση p (πίεση συνήθως μικρότερη από την ατμοσφαιρική πίεση)και στην αντίστοιχη θερμοκρασία ισορροπίας (συνθήκη κορεσμού) Τ. Η αντλία Ρ συμπιέζει το υγρό από τον συμπυκνωτή Ψ στην πίεση p 2 που είναι η μέγιστη του κύκλου και το τροφοδοεί στο λέβητα. Στις πραγματικές εφαρμογές, μια αντλία απορροφά το υγρό από το συμπυκνωτή σε πίεση μικρότερη από την ατμοσφαιρική και το μεταφέρει σε μια δεξαμενή ανοικτή στην ατμόσφαιρα από όπου μια δεύτερη αντλία το μεταφέρει στο λέβητα συμπιέζοντάς το από την ατμοσφαιρική πίεση μέχρι την μέγιστη πίεση του κύκλου. Στο τέλος της συμπίεσης το υγρό ευρίσκεται στην πίεση p 2 αλλά σε μια θερμοκρασία, Τ μικρότερη από εκείνη του κορεσμού που αντιστοιχεί σε αυτή την πίεση. Στον προθερμαντήρα (ΠΡ) το υγρό θερμαίνεται υπό σταθερή πίεση ( την πίεση p 2 ) μέχρι την αντίστοιχη (στην πίεση p 2 ) θερμοκρασία κορεσμού Τ Σελίδα 246

9 Οπότε τώρα το σύστημα βρίσκεται στην κατάσταση κορεσμού στην μέγιστη πίεση του κύκλου και στο διάγραμμα αυτή η κατάσταση παριστάνεται από το σημείο 2. Τα ποσά θερμότητας που εναλλάσσονται κατά την πραγματοποίηση του κύκλου, παριστάνονται από τα εμβαδά : (Α 2 Γ) θερμότητα προθέρμανσης του υγρού (q) (Γ 2 3 Δ) θερμότητα για την ατμοποίηση ( r) (Δ Β) θερμότητα για την υπερθέρμανση T3 Q c dt T 3 ' p (Α 5 Β) θερμότητα που αφαιρείται στον συμπυκνωτή κατά τη συμπύκνωση ( ) θερμικό ισοδύναμο του έργου που εναλλάσσεται κατά τηην πραγματοποίηση ενός κύκλου (αυτό το εμβαδόν μόνο στο θεωρητικό κύκλο) Στη συνέχεια, εξετάζεται ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ με αναφορά στο παρακάτω διάγραμμα : ΣΧΗΜΑ 2 - Στο τμήμα ( 2 ) που αντιστοιχεί στη συμπίεση του υγρού στην αντλία και το οποίο στον θεωρητικό κύκλο αυτή προσδιορίζεται από μια ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΙΣΟΕΝΤΡΟΠΙΚΗ, τώρα στον πραγματικό κύκλο η συμπίεση παριστάνεται από τη μεταβολή ( ) δηλαδή μια ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ μεταβολή, στην οποία το σημείο ( τέλος πραγματικής συμπίεσης) βρίσκεται δεξιότερα του σημείου ( τέλος της ιδανικής συμπίεσης) λόγω του ότι τώρα, υπάρχει αύξηση εντροπίας. - Η φάση της εκτόνωσης, στον πραγματικό κύκλο παριστάνεται από μια ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ μεταβολή, την (4 5 ) όπου το σημείο 5 είναι δεξιότερα του 5, λόγω της αυξημένης εντροπίας. 202 Σελίδα 247

10 Είναι : (Α Β) θερμότητα που προσφέρεται στο ρευστό (Α 5 Β ) θερμότητα που αφαιρείται από το ρευστό Το εμβαδόν ( ) δεν παριστάνει πλέον το έργο L r που εναλλάσσεται (ισχύει πάντα Lr Q Q2), όπου Lr είναι το άθροισμα όλων των έργων που εναλλάσσονται μεταξύ του ρευστού και των οργάνων της μηχανής σε επαφή με το ρευστό, αλλά είναι το έργο στον άξονα της μηχανής, ή όπως συνηθίζεται να ονομάζεται, το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ L πρ < L. r Το χρήσιμο έργο L u μπορεί να είναι Lu L, οπότε ορίζεται ο r ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ L η. m u L πρ Τέλος, ορίζεται ο ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ή ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ως : η η η η, ολ b ϑ m όπου : Q η b βαθμός απόδοσης της καύσεως M c Hi L Q Q2 η θ θερμικός βαθμός απόδοσης Q Q L u η m μηχανικός βαθμός απόδοσης L πρ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Είναι ένα ανοικτό σύστημα που θεωρείται αδιαβατικό και η εκτ λονωση μπορεί να είναι ιδανική αδιαβατική ( αντιστρέψιμη) άρα και ισοεντροπική, ή αδιαβατική πραγματική με αυξημένη εντροπία στο τέλος της εκτόνωσης λόγω της μη αντιστρεψιμότητας. Εάν θεωρηθούν αμελητέες η κινητική και η δυναμική ενέργεια του συστήματος στο στρόβιλο, τότε : ( ) ( ) ( L ) I M V Δ I M V I I στρ Δ IΔ Σελίδα 248

11 ή ( ) ( ) ( L ) MV Δ I MV I I στρ πραγμ. πραγμ 4 5 ' ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ (εναλλάκτης θερμότητας) Σε έναν εναλλάκτη θερμότητας η θερμότητα που έχει το σύστημα μετά την εκτόνωση (μίγμα επιθυμητού βαθμού ξηρότητας x > 0,90) μεταδίδεται στο νερό ψύξεως του εναλλάκτη λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Ο θερμικός ισολογισμός είναι : ( 5 ) 2 ΣΧΗΜΑ 3 θερμότητα που αποβάλλεται θερμότητα που παραλαμβάνει από τομγμα ί τονερό ψύξεωςτουεναλλάκτη Μ I I M I I V H O ( εξόδου εισ όδου ) M ( c ) ( ΔΤ) HO 2 p HO HO 2 2 Στις προηγούμενες σχέσεις η εκτόνωση θεωρείται ιδανική. Εάν η εκτόνωση αντιμετωπιστεί ως πραγματική, τότε στο τέλος της εκτόνωσης υπολογίζεται η ενθαλπία της πραγματικής μεταβολής, δηλαδή η προηγούμενη σχέση γράφεται : ( I ' I ) M ( Iεξ δου Iεισ δου ) M ( c ) ( ) Μ ΔΤ V 5 H2O ό ό HO 2 p HO H 2 2O ΑΝΤΛΙΑ Η θερμική ισχύς της αντλίας υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση : ( ' ) N M I I όταν θεωρείται ιδανική η συμπίεση αντλ. V ( ) N M I I όταν θεωρείται πραγματική η συμπίεση αντλ. V '' 202 Σελίδα 249

12 Γίνονται δύο υποθέσεις : α) δεν μεταβάλλεται κατά τη συμπίεση η εσωτερική ενέργεια του νερού : U U U όταν θεωρείται ιδανική η συμπίεση ' U όταν θεωρείται πραγματική η συμπίεση '' β) δεν μεταβάλλεται ο ειδικός όγκος του νερού : υ υ όταν θεωρείται ιδανική η συμπίεση ' υ υ όταν θεωρείται πραγματική η συμπίεση '' Οπότε : N M I I M υ p p όταν θεωρείται ιδανική η συμπίεση ( ' ) V ( ) αντλ. V ' και : I I + υ ( p p ) ' ' Nαντλ. MV ( I'' I ) MV υ' ( p'' p ) και : I I + υ ( p p ) ΛΕΒΗΤΑΣ όταν θεωρείται πραγματική η συμπίεση '' ' '' Στο λέβητα περιέχεται η απαραίτητη για την εγκατάσταση ποσότητα νερού, το οποίο μετατρέπεται σε υπέρθερμο ατμό. Για το σκοπό αυτό προσδίδεται η αναγκαία θερμότητα που προέρχεται από τη μετατροπή της χημικής ενέργειας του καυσίμου σε θερμοκή ενέργεια. Η πρόσδοση της θερμότητας στο νερό γίνεται υπό σταθερή πίεση, το νερό μετατρέπεται σε κεκοκρεσμένο, στη συνέχεια ατμοποιείται και μετατρέπεται σε κεκορεσμένο ατμό. ΣΧΗΜΑ 4 Η ανάλυση λειτουργίας του λέβητα είναι πολύπλοκη, μια απλή όμως σχέση για την ανάλυση του κύκλου Rankine, είναι η ακόλουθη : 202 Σελίδα 250

13 Q+ M I m I θεωρώντας ιδανική τη συμπίεση V V ' 4 Q+ M I m I θεωρώντας πραγματική τη συμπίεση '' 4 όπου : I η ενθαλπία στο τέλος της ιδανικής αδιαβατικής συμπίεσης ' I η ενθαλπία στο τέλος της πραγματικής αδιαβατικής συμπίεσης '' I η ενθαλπία του υπέρθερμου ατμού 4 M V η ποσότητα του νερού στον κύκλο Q η προσφερόμενη από το καύσιμο θερμότητα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΥΚΛΟΥ RANKINE Σε ένα κύκλο RANKINE, το σύστημα ( kg) εισέρχεται στο στρόβιλο σε κατάσταση υπέρθερμου ατμού σε πίεση 40 bar και θερμοκρασία C, η δε πίεση στο συμπυκνωτή είναι 0,05 bar. Να υπολογισθούν : α) το χορηγούμενο ποσό θερμότητας, β) το αποβαλλόμενο ποσό θερμότητας, γ) το παραγόμενο έργο, δ) το έργο της αντλίας, ε) ο θερμικός βαθμός απόδοσης, στ) η μέση θερμοκρασία κατά την οποία χορηγείται η θερμότητα. Λύση Α. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το διαγραμματικό της εγκατάστασης και η απεικόνηση αυτής στο διάγραμμα (T-S) και στο διάγραμμα (I-S).θεωρώντας ιδανικές μεταβολές τη συμπίεση και την εκτόνωση. 202 Σελίδα 25

14 ΣΧΗΜΑ 5 Ακολουθούν οι υπολογισμοί των ζητούμενων στοιχείων. α) Το ποσό θερμότητας που πρέπει να χορηγηθεί στην εγκατάσταση δίδεται από την παρακάτω σχέση : Q I4 I ' Από το διάγραμμα (I-S) για πίεση 40 bar και θερμοκρασία C, είναι : I4 32, τιμή που αναγράφεται και στον πίνακα του υπέρθερμου ατμού (ΠΙΝΑΚΑΣ 8). Η τιμή της ενθαλπίας I ' υπολογίζεται από τη σχέση της αντλίας : ( ) ( ) ( ) ' ' ' ' N m I I m p p I I + p p αντλ. υ υ Από τον πίνακα -5- για πίεση κορεσμού 0,05 bar είναι : 3 m I 37,83, υ 0,000053, οπότε η ενθαλπία στο τέλος της συμπίεσης είναι : 2 37,83 0, ( 40 0,05) 0 4,846 KJoule I + ' Οπότε το ποσό θερμότητας είναι : Q ( 32 4,846 ) 3069,54 KJoule β) Το ποσό θερμότητας που αποβάλλεται, ευρίσκεται από τη μεταβολή της συμπύκνωσης, ήτοι : 202 Σελίδα 252

15 q I I I I τελ. αρχ. 5 Η ενθαλπία I 5 είναι η ενθαλπία του μίγματος στην κατάσταση 5. Η κατάσταση αυτή είναι το τέλος της εκτόνωσης στο στρόβιλο και μπορεί να προσδιοριστεί γραφικά και αναλυτικά. Γραφικός προσδιορισμός : Χρησιμοποιείται το διάγραμμα (Ι-S), δεδομένου ότι στο διάγραμμμα αυτό δίδονται απ ευθείας οι τιμές της ενθαλπίας στον άξονα. Ο προσδιορισμός γίνεται ως εξής : Από το σημείο 4 (κατάσταση υπέρθερμου ατμού) χαράσσεται κατακόρυφη γραμμή (κατακόρυφη διότι η εκτόνωση είναι ιδανική, άρα μεταβολή σταθερής εντροπίας) και το σημείο τομής αυτής με την οριζόντιο p 0,05 bar είναι το ζητούμενο σημείο 5. Στον κατακόρυφο άξονα του διαγράμματος δίδονται οι τιμές της ενθαλπίας και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι : I Αναλυτικός υπολογισμός : Η κατακόρυφη από το σημείο 4 [είτε χαραχθεί στο διάγραμμα (T-S) είτε στο διάγραμμα (I-S)], τέμνει την ισοβαρή 0,05 bar στην περιοχή του μίγματος. Η ενθαλπία του μίγματος δίδεται από την παρακάτω σχέση : I5 I+ r x5 Ο βαθμός ξηρότητας στο σημείο -5- δεν δίδεται. Εάν από το σημείο -5- επί της ισοβαρούς 0,05 bar διέρχεται κάποια καμπύλη βαθμού ξηρότητας, τότε αυτή η τιμή είναι το x 5. Εάν δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί το x5 από το διάγραμμα, τότε υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής : Η εκτόνωση 45 έχει θεωρηθεί ιδανική, οπότε είναι και ισοεντροπική, δηλαδή : Η τιμή της εντροπίας του υπέρθερμου ατμού (πίεση 40 bar και θερμοκρασία C) υπολογίζεται από τον πίνακα -8-, ήτοι S 4 6,762 0 και αυτή η εντροπία ισούται kg K με την εντροπία στο σημείο 5 : S4 S5 6, Στο σημείο 5 το σύστημα είναι kg K μίγμα και η εντροπία μίγματος σούται με : r S5 S S4 S5 S+ x5 και λύνοντας ως προς βαθμό ξηρότητας είναι : x5 T, r T όπου για πίεση κορεσμού 0,05 bar από τον πίνακα νερού ατμού σε συνθήκες κορεσμού (ΠΙΝΑΚΑΣ 5) είναι : S r T K kg K 0 0, 476, 2423, 32, ,5 306, 03 ( ) Σελίδα 253

16 και αντικαθιστώντας προκύπτει : x 5 0,794 Οπότε η ενθαλπία του μίγματος είναι : KJoule I5 I+ r x5 37, , ,692 Και το ζητούμενο ποσό θερμότητας είναι : q I I I I τελ. αρχ. 5 37,83 206, ,862 Σημ. : το σημείο (-) δικαιολογείται διότι σύμφωνα με τη σύμβαση το ποσό θερμότητας που αποβάλλεται από το σύστημα θεωρείται αρνητικό. γ) Το ποσό θερμικής ενέργειας στην εκτόνωση που διατίθεται για μηχανική ενέργεια, δίδεται από τη σχέση : L45 I4 I ,692 49,308 δ) Το απαιτούμενο έργο για τη λειτουργία της αντλίας, είναι : Lαντλ. I ' I 4,846 37,830 4,06 ε) Ο θερμικός βαθμός απόδοσης, είναι : ( I4 I5) ( I ' I) 49,308 4, 06 45, 292 I I 32 4, ,54 η θ 4 ' 0,373, ή 37,3 % στ) Η θερμότητα χορηγείται κατά τη μεταβολή ( εντροπίας, είναι : 4). Από τη σχέση ορισμού της T Q I I 32 4, ,26 ΔS S S 6,762 0,476 4 ' 0 4 ' K Β. Θεωρώντας πραγματικές την εκτόνωση και τη συμπίεση, με βαθμούς απόδοσης 0,85 και 0,80, επαναλαμβάνονται οι υπολογισμοί των ίδιων μεγεθών σε κάθε ερώτημα. 202 Σελίδα 254

17 Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το διαγραμματικό της εγκατάστασης και η απεικόνηση αυτής στο διάγραμμα (T-S) και στο διάγραμμα (I-S).θεωρώντας τώρα πραγματικές μεταβολές τη συμπίεση και την εκτόνωση. ΣΧΗΜΑ 6 α) Το ποσό θερμότητας που πρέπει να χορηγηθεί στην εγκατάσταση δίδεται από την παρακάτω σχέση : Q I4 I ' ' Για την εύρεση της I ' ' χρησιμοποιείται η σχέση του εσωτερικού βαθμού απόδοσης της αντλίας : I ' I I ' I 4,846 37,830 ηαντλ. I ' ' I + 37, ,85 I ' ' I ηαντλ. 0,80 Οπότε το ποσό θερμότητας είναι : 32 42, ,5 Q 202 Σελίδα 255

18 β) Το ποσό θερμότητας που αποβάλλεται, ευρίσκεται από τη μεταβολή της συμπύκνωσης, ήτοι : q I I I I τελ. αρχ. ' 5 Η ενθαλπία η στρ I ' χρησιμοποιείται ο εσωτεροκός βαθμός απόδοσης του στροβίλου : 5 I I ( ) η 32 ( ,692) 0, ,088 I I 4 ' 5. I ' I4 I 5 4 I5 στρ. 4 5 Οπότε είναι : q 37, , ,258 Η θέση του σημείου 5 που αντιστοιχεί στο τέλος της πραγματικής εκτόνωσης, μπορεί να προσδιοριστεί ως εξής : Συγκρίνοντας την τιμή της ενθαλπίας I ' 5 με την τιμή της ενθαλπίας του κεκορεσμένου(ξηρού) ατμού στην πίεση p 0,50 bar μέχρι την οποία γίνεται η εκτόνωση, φαίνεται η θέση του σημείου 5, δηλαδή : I 2234, ,00 ( I ) 5 < ' V p 0,05 bar συνεπώς το σημείο 5 ευρίσκεται στην περιοχή του μίγματος. Ο βαθμός ξηρότητας που αντιστοιχεί στο σημείο 5 ευρίσκεται ως εξής : I ' I , ,83 I ' I + r x ' x ' x ' r ,865 Ο βαθμός ξηρότητας μπορεί να βρεθεί και γραφικά : Με την τιμή της ενθαλπίας I ' 2234,088 5 στο διάγραμμα του Mollier από τον άξονα των ενθαλπιών χαράσσεται ευθεία παράλληλη προς τον άξονα της εντροπίας μέχρι να βρεθεί η καμπύλη p 0,05 bar οπότε το σημείο αυτής της τομής είναι το σημείο 5 και η καμπύλη του βαθμού ξηρότητας που περνά από το σημείο αυτό είναι η ζητούμενη τιμή του x '. Εάν δεν διέρχεται κάποια καμπύλη, τότε υπολογίζεται με αναλογίες η τιμή 5 αυτή ή υπολογίζεται με τον αναλυτικό τρόπο που προηγουμένως περιράφηκε. γ) Το ποσό θερμικής ενέργειας στην εκτόνωση που διατίθεται για μηχανική ενέργεια, δίδεται από τη σχέση : 202 Σελίδα 256

19 L ' I4 I ' , , δ) Το απαιτούμενο έργο για τη λειτουργία της αντλίας, είναι : Lαντλ. I'' I 42,85 37,830 5,02 ε) Ο θερμικός βαθμός απόδοσης, είναι : ( I4 I ' ) ( I'' I) 5 η θ 0,37 I I 4 '' 97, ,5 3,7 %. στ) Η θερμότητα χορηγείται κατά τη μεταβολή ( εντροπίας, είναι : Q I4 I '' 32 42,85 0 T 488,2 K ΔS S S 6,762 0, '' 4). Από τη σχέση ορισμού της ΙΣΧΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΤΜΟΥ - ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Στα δύο παρακάτω σχήματα παρουσιάζεται ο κύκλος Hirn (Rankine με υπερθέρμανση). ΣΧΗΜΑ 7 Θεωρητική ισχύς : είναι η ισχύς που ο ατμός θα μπορούσε να αποδώση στον άξονα του στροβίλου, εάν το ρευστό ελάμβανε μέρος σε αντιστρέψιμες μεταβολές και εάν υπήρχε έλλειψη τριβών οιασδήποτε μορφής. Η πτώση ενθαλπίας στη φάση της εκτόνωσης είναι (στην ιδανική κατάσταση) : 202 Σελίδα 257

20 ( Δ I ) ( I I ) ΙΔ. 4 5 Η σχέση που δίδει την ισχύ διαμορφώνεται ανάλογα με το σύστημα μονάδων. Α. Τεχνικό Σύστημα Εάν από το στρόβιλο διέρχωνται ισχύς είναι : M V kp h και η ενθαλπία δίδεται σε Kcal kp, τότε η ( ) N M I I ΙΔ. V 4 5 Kcal h είναι : N 632,2 και επειδή : α) Kcal ( PS h) β) Kcal 860, : l IΔ. M V ( ) ΔΙ 632,2 ( ) ΙΔ. ( PS) ( ) V ΙΔ. KW εναι ί NIΔ. KW M ΔΙ 860 Β. Διεθνές Σύστημα Εάν από το στρόβιλο διέρχωνται ισχύς είναι : ( ) N M I I ΙΔ. V 4 5 h M V kg h και η ενθαλπία δίδεται σε kg, τότε η και επειδή : α) KW 3600 h ( ) είναι : MV ΔΙ NIΔ ΙΔ. ( KW) Λαμβάνοντας υπ όψιν την ισχύ της αντλίας τροφοδοσίας η οποία συμπιέζει το κεκορεσμένο υγρό από τη χαμηλή πίεση στην υψηλή πίεση του κύκλου, είναι : Α) Τεχνικό Σύστημα : N N ΙΔ ΙΔ ( 4 5) ( ' ) I I I I M 860 ( 4 5) ( ' ) I I I I M 632,2 V V ( KW) ( PS) 202 Σελίδα 258

21 Β) Διεθνές Σύστημα : N ΙΔ ( 4 5) ( ' ) I I I I M V 3600 ( KW) Θεωρώντας τώρα τις πραγματικές μεταβολές (συμπίεση και εκτόνωση), οι προηγούμενες σχέσεις είναι : Α) Τεχνικό Σύστημα : Β) Διεθνές Σύστημα : N N N Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. ( 4 ') ( '' ) I I I I M ( 4 ') ( '' ) I I I I M 5 632,2 ( 4 ') ( '' ) I I I I M 5 V 3600 V V ( KW) ( PS) ( KW) ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Διαχωρίζοντας τις ιδανικές και τις πραγματικές μεταβολές, ο θερμικός βαθμός απόδοσης είναι : Α) Ιδανικές μεταβολές : η θ. Β) Πραγματικές μεταβολές : η θ. ( I4 I5) ( I ' I) ( I I ) 4 ( I4 I ') ( I '' I 5 ) ( I I '' ) 4 Για να προσδοθεί στο υγρό μια θερμική ισχύς : Kcal KJoule M I4 I ή h h Kcal KJoule MV I4 I '' ή h h α) V ( ' ) β) ( ) με ιδανική συμπίεση με πραγματική συμπίεση πρέπει να δοθεί στο λέβητα (για να αντιμετωπιστούν οι απώλειες εξ αιτίας μη πλήρους καύσεως, οι απώλειες στην καπνοδόχο και εν γένει οι θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον) ποσό θερμικής ενέργειας μεγαλύτερο από το προαναφερόμενο, ήτοι ποσό θερμότητας που προσφέρει το καύσιμο : καυσ. i V 4 καυσ. i V 4 ( ' ) ( ιδανικ συμπ εση ) ( '' ) ( πραγματικ συμπ εση ) M H > M I I ή ί M H > M I I ή ί 202 Σελίδα 259

22 Οπότε ορίζεται ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ της ΚΑΥΣΕΩΣ : ( ' ) ( '' ) M I I M I I ηg ( ιδανική συμπ ίεση ) η ( πραγματικ ή συμπ ίεση ) M H M H V 4 V 4, g καυσ ίμου i καυσ ίμου i Ο βαθμός απόδοσης της καύσεως λαμβάνει τιμές : 0,60 < η g < 0,92 ΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ο ολικός βαθμός απόδοσης της εγκατάστασης, δίδεται από την παρακάτω σχέση : η η η η με τιμές που κυμαίνονται : 0,20 <. < 0,35 ολ. θερμ. g m η ολ Διακρίνονται οι περιπτώσεις : α) Θερμοηλεκτρική εγκατάσταση Στην περίπτωση αυτή, η σχέση του ολικού βαθμού απόδοσης είναι : η η η ( η, όπου η η ). 0,98 ολ. θερμ. g m ηηλ.) ( m ηλ β) Εγκατάσταση ναυτικής πρόωσης : η. η. ηg ηm ( πρόωσης), όπου η πρόωσης (0,50 0,65), ολ θερμ η ή μπορεί να χρησθμοποιηθεί η σχέση : 6 η 0,836 0,00065 D, όπου η αριθμός στροφών της έλικας, πρόωσης D όγκος της γάστρας σε (m 3 ). Σημείωση Στην έκφραση του ολικού βαθμού απόδοσης, εμφανίζεται ο βαθμός απόδοσης της καύσης : Q η g <, δεδομένου ότι το ποσό της θερμότητα που μπορεί να δώσει το Μ καυσ. H κάυσιμο είναι ( Μκαυσ. H ) και είναι πάντοτε μεγαλύτερο από το ποσό θερμότητας που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση δηλαδή το Q, γιας λόγους ατελούς καύσης, απώλεια στα καυσαέρια, και άλλεε αιτίες απωλειών. Καύσιμο, είναι η ουσία η οποία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (διαφορετικές για κάθε ουσία) αντιδρά με το οξυγόνο παράγοντας θερμότητα. 202 Σελίδα 260

23 Χαρακτηριστικό κάθε καυσίμου είναι η θερμαντική ικανότητα Η ή θερμογόνος δύναμη. Ορίζεται θερμογόνος δύναμη ή θερμαντική ικανότητα, το ποσό της θερμότητας που ελευθερώνεται κατά την πλήρη καύση ενός kg ή kp καυσίμου. Κατά την καύση παράγεται ατμός νερού, που οφείλεται :. στην αντίδραση οξείδωσης του υδρογόνου 2. στην παρουσία νερού υπό μορφή υγρασίας σε όλα τα κάυσιμα Εάν υπολογισθεί η θερμογόνος δύναμη με τρόπον ώστε ο ατμός που περιέχεται στα καυσαέρια να έχει συμπυκνωθε πλήρως, τότε ορίζεταιο η ανωτέρα θερμογόνος δύναμη H S στην οποία περιλαμβάνεται και το ποσό της θερμότητας που απαιτείται για τη συμπύκνωση. Εάν ο ατμός δεν είναι συμπυκνωμένος κατά τον υπολογισμό της Η, τότε ορίζεται η κατωτέρα θερμογόνος δύναμη H που υπολογίζεται από την : i Hi HS m r, όπου : m το βάρος του νερού που παράγεται από kg ή kp καυσίμου r συντελεστής που μεταβάλλεται με την ποσοστιαία αναλογία του υδρογόνου στο κάυσιμο, την υγρασία του αέρα και τη θερμοκρασία στην οποία ψύχονται τα παράγωγα της καύσης. Είναι : 600 ( U% + 9 H %) H 00 2 O2 % HS C% H2% S% 8 σχέση του DOYLONG 2 i HS, όπου U% ποσοστιαία παρουσία της υγρασίας, και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Να υπολογιστεί η ανωτέρα και η κατωτέρα θερμογόνος δύναμη καυσίμου με την παρακάτω σύνθεση : C 83,5% H 4, 6% O 4, 7% S 0, 2% U 2,5% ( υγρασία) 2 2 Λύση Εφαρμοζοντας τη σχέση του DOYLONG είναι : 2 4,7 kcal H S , , , kp 600 ( 2, ,6) kcal Οπότε : Hi kp 202 Σελίδα 26

24 202 Σελίδα 262

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ 1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ Ο στραγγαλισμός του ατμού υλοποιείται εξαναγκάζοντας τον ατμό, πριν παροχετευθεί στο στρόβιλο, να περάσει μέσα από κατάλληλη βαλβίδα όπου μικραίνει η διατομή διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

V (β) Αν κατά τη μεταβολή ΓΑ μεταφέρεται θερμότητα 22J από το αέριο στο περιβάλλον, να βρεθεί το έργο W ΓA.

V (β) Αν κατά τη μεταβολή ΓΑ μεταφέρεται θερμότητα 22J από το αέριο στο περιβάλλον, να βρεθεί το έργο W ΓA. Άσκηση 1 Ιδανικό αέριο εκτελεί διαδοχικά τις αντιστρεπτές μεταβολές ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ που παριστάνονται στο διάγραμμα p V του σχήματος. (α) Αν δίνονται Q ΑΒΓ = 30J και W BΓ = 20J, να βρεθεί η μεταβολή της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου;

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου; E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. Β2.25 Θερµική µηχανή είναι, α) το τρόλεϊ; β) ο φούρνος; γ) το ποδήλατο; δ) ο κινητήρας του αεροπλάνου; Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 4: Ατμοί. Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής. Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός

Θερμοδυναμική. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 4: Ατμοί. Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής. Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ενότητα 4: Ατμοί Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Διασφάλιση Ποιότητας, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ 1. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του αέρα σε πίεση 0,1 MPa και θερμοκρασία 20 ο C. (R air =0,287 kj/kgk) 2. Ποσότητα αέρα 1 kg εκτελεί τις παρακάτω διεργασίες: Διεργασία 1-2: Αδιαβατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΡΟΠΙΑ-2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΣ CARNOT

ΕΝΤΡΟΠΙΑ-2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΣ CARNOT ΕΝΤΡΟΠΙΑ-ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΣ CARNO Η εντροπία είναι το φυσικό µέγεθος το οποίο εκφράζει ποσοτικά το βαθµό αταξίας µιας κατάστασης ενός θερµοδυναµικού συστήµατος. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η εντροπία

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ροή Ε. 1η Σειρά Ασκήσεων

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ροή Ε. 1η Σειρά Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Ακαδ. Έτος 0- Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Αθήνα, 0 Μαρτίου 0 Καθηγητής Κ.Βουρνάς Παράδοση,,5: 8// Λέκτωρ Σ. Καβατζά 6,,4: /4/ Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 16111 Στο πιο κάτω διάγραμμα παριστάνονται τρεις περιπτώσεις Α, Β και Γ αντιστρεπτών μεταβολών τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Θερμικες μηχανες 1. Το ωφελιμο εργο μπορει να υπολογιστει με ένα από τους παρακατω τροπους: Α.Υπολογιζουμε το αλγεβρικο αθροισμα των εργων ( μαζι με τα προσημα

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισμού Θερμοδυναμική

Προσανατολισμού Θερμοδυναμική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 60 Ον/μο:.. Β Λυκείου Ύλη: Κινητική θεωρία αερίων Προσανατολισμού Θερμοδυναμική 8-2-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η απόλυτη θερμοκρασία ορισμένης ποσότητας αερίου διπλασιάζεται υπό σταθερό όγκο.

Διαβάστε περισσότερα

(διαγώνισµα Θερµοδυναµική Ι)

(διαγώνισµα Θερµοδυναµική Ι) 0.06.000 (διαγώνισµα Θερµοδυναµική Ι) Θερµοκινητήρας CARNOT λειτουργεί µεταξύ θερµοκρασίας, T υ =640 K και θερµοκρασίας περιβάλλοντος Τ π =0 Κ προσφέροντας εξολοκλήρου την παραγόµενη µηχανική ισχύ του

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1 Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί ισοβαρή ϑέρµανση κατά την διάρκεια της οποίας η ϑερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 4

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 4 ΘΕΜΑ 4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 15984 Ποσότητα μονατομικού ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α (ρ0, V0, To). Το αέριο εκτελεί αρχικά ισόθερμη αντιστρεπτή μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

2. Ορισµένη µάζα ενός ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί τις παρακάτω

2. Ορισµένη µάζα ενός ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί τις παρακάτω Θ Ε Ρ Μ Ο Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1. Ένα αέριο βρίσκεται στην κατάσταση Α (P 0,V 0,T 0 ) και παθαίνει τις εξής διαδοχικές µεταβολές: Α Β :ισόθερµη εκτόνωση µέχρι τριπλασιασµού του όγκου του, Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10. και

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10. και ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10 ορισμός : Ισόθερμη, ονομάζεται η μεταβολή κατά τη διάρκεια της οποίας η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 6--5 Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 Στα συνηθισμένα ψυκτικά ρευστά, η απόρριψη θερμότητας γίνεται υπό σταθερά θερμοκρασία, που είναι η θερμοκρασία συμπύκνωσης του ψυκτικού ρευστού. Όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α. Χρησιμοποιώντας τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο έχουμε : J J J

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α. Χρησιμοποιώντας τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο έχουμε : J J J ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ος θερμοδυναμικός νόμος 1. α. Αέριο απορροφά θερμότητα 2500 και παράγει έργο 1500. Να υπολογισθεί η μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας. β. Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα και αποβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γκαραγκουνούλης Ι., Κοέν Ρ., Κυριτσάκας Β. B ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γκαραγκουνούλης Ι., Κοέν Ρ., Κυριτσάκας Β. B ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 Ονοματεπώνυμο.., τμήμα:. Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γκαραγκουνούλης Ι., Κοέν Ρ., Κυριτσάκας Β. B ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ >

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια

εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια Χαρακτηριστικά Θερμοδυναμικών Νόμων 0 ος Νόμος Εισάγει την έννοια της θερμοκρασίας Αν Α Γ και Β Γ τότε Α Β, όπου : θερμική ισορροπία ος

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα 1 0. Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Ζήτημα 1 0. Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1 Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015 Ζήτημα 1 0 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1) Η θερμότητα που ανταλλάσει ένα αέριο με το περιβάλλον θεωρείται θετική : α) όταν προσφέρεται από το αέριο στο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων, η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ 16111 Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L (σε πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη F F=m*a kgm/s 2. N = W / t 1 J / s = 1 Watt ( W ) 1 HP ~ 76 kp*m / s ~ 746 W. 1 PS ~ 75 kp*m / s ~ 736 W. 1 τεχνική ατμόσφαιρα 1 at

Δύναμη F F=m*a kgm/s 2. N = W / t 1 J / s = 1 Watt ( W ) 1 HP ~ 76 kp*m / s ~ 746 W. 1 PS ~ 75 kp*m / s ~ 736 W. 1 τεχνική ατμόσφαιρα 1 at Δύναμη F F=m*a kgm/s 2 1 kg*m/s 2 ~ 1 N 1 N ~ 10 5 dyn Ισχύς Ν = Έργο / χρόνος W = F*l 1 N*m = 1 Joule ( J ) N = W / t 1 J / s = 1 Watt ( W ) 1 1 kp*m / s 1 HP ~ 76 kp*m / s ~ 746 W 1 PS ~ 75 kp*m / s

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Γοχημάτων ΑΘ.ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ ΠΕ 12.04

Τμήμα: Γοχημάτων ΑΘ.ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ ΠΕ 12.04 Είναι θερμικές μηχανές που μετατρέπουν την χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμική και μέρος αυτής για την παραγωγή μηχανικού έργου, προκαλώντας την περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα. α) ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο. Σύντομη Θεωρία

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο. Σύντομη Θεωρία Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου 05-06 Κεφάλαιο ο Σύντομη Θεωρία Θερμοδυναμικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο για να το περιγράψουμε χρησιμοποιούμε και θερμοδυναμικά μεγέθη, όπως τη θερμοκρασία, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΑΘΗΜΑ 2-1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια 3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική. Ενότητα 3: Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Θερμοδυναμική. Ενότητα 3: Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Θερμοδυναμική Ενότητα 3: Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαδοση θερμοτητας και εργο είναι δυο τροποι με τους οποιους η ενεργεια ενός θερμοδυναμικου συστηματος μπορει να αυξηθει ή να ελαττωθει. Δεν εχει εννοια

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Θερμοδυναμική. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Θερμοδυναμική 1. Η εσωτερική ενέργεια ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου α) Είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας του αερίου. β) Είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου 1.Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; Σύµφωνα µε τον 1ο θερµοδυναµικό νόµο το ποσό της θερµότητας που απορροφά η αποβάλει ένα θερµοδυναµικό σύστηµα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ Κατά την εκτόνωση ενός αερίου, το έρο του είναι θετικό ( δηλαδή παραόμενο). Κατά την συμπίεση ενός

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8

1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8 Είναι θερμικές μηχανές που μετατρέπουν την χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμική και μέρος αυτής για την παραγωγή μηχανικού έργου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Η εξίσωση αυτή εκφράζει μια σχέση μεταξύ της πίεσης, της θερμοκρασίας και του ειδικού όγκου. P v = R Όπου P = πίεση σε Pascal v = Ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Ψύξη και συστήματα διανομής ψύξης Εισαγωγή Μερική πίεση ατμών υγρού

Κεφάλαιο. Ψύξη και συστήματα διανομής ψύξης Εισαγωγή Μερική πίεση ατμών υγρού Κεφάλαιο 8 8.1. Εισαγωγή Το Κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε δύο διακριτές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν στην παραγωγή ψύξης (για κλιματισμό χώρων ή συντήρηση προϊόντων).

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ημερομηνία: 15/2/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 18 Υπεύθυνος καθηγητής: Τηλενίκης Ευάγγελος ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο Στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Περιορισμοί του 1ου νόμου. Γένεση - Καταστροφή ενέργειας

Περιεχόμενα. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Περιορισμοί του 1ου νόμου. Γένεση - Καταστροφή ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I Περιεχόμενα This 1000 hp engine photo is courtesy of Bugatti automobiles. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Εισαγωγή στον 2ο Θερμοδυναμικό Νόμο Θερμικές Μηχανές: Χαρακτηριστικά-

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Μια νοικοκυρά µαγειρεύει σε χύτρα, η οποία είναι: (α) ακάλυπτη, (β) καλυµµένη µε ελαφρύ καπάκι και (γ) καλυµµένη µε βαρύ καπάκι. Σε ποια περίπτωση ο χρόνος µαγειρέµατος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Α Θερμοδυναμικός Νόμος

Α Θερμοδυναμικός Νόμος Α Θερμοδυναμικός Νόμος Θερμότητα Έχουμε ήδη αναφέρει ότι πρόκειται για έναν τρόπο μεταφορά ενέργειας που βασίζεται στη διαφορά θερμοκρασιών μεταξύ των σωμάτων. Ορίζεται από τη σχέση: Έργο dw F dx F dx

Διαβάστε περισσότερα

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1 1 ΘΕΜΑ B Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων 1.ΘΕΜΑ Β 2-16146 Β.1 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, καταλαμβάνει όγκο V, έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ψυκτικών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ψυκτικών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ψυκτικών ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές (5.1)

Ψυκτικές Μηχανές (5.1) Ψυκτικές Μηχανές (5.1) Συμπυκνωτές Επανάληψη - Εισαγωγή Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του συμπυκνωτή; 4 Συμπύκνωση Εκτόνωση Συμπίεση 1 Ατμοποίηση Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 Υπόψυξη Ρόλος Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού όγκου.η ενεργός ταχύτητα των μορίων του: α) διπλασιάζεται. β) παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει πως εφαρμόζεται στη πράξη ο ενεργειακός κύκλος για τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας των καυσίμων, σε ηλεκτρική ενέργεια. (β) διακρίνει σε ποίες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις που αναφέρονται στο έργο αερίου, είναι σωστές; α. Όταν το αέριο εκτονώνεται, το έργο του είναι θετικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/12 ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/12 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A Σελίδα 1 από 6 ΛΥΣΕΙΣ Στις ημιτελείς προτάσεις Α 1 -Α 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Διεργασίες που μπορούν να εξελιχθούν προς μία μόνο κατεύθυνση.

2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Διεργασίες που μπορούν να εξελιχθούν προς μία μόνο κατεύθυνση. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I Εισαγωγή στον 2ο Θερμοδυναμικό Νόμο This 1000 hp engine photo is courtesy of Bugatti automobiles. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Διεργασίες που μπορούν να εξελιχθούν προς μία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (/3), ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

β) Ένα αέριο μπορεί να απορροφά θερμότητα και να μην αυξάνεται η γ) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι ανάλογη της απόλυτης

β) Ένα αέριο μπορεί να απορροφά θερμότητα και να μην αυξάνεται η γ) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι ανάλογη της απόλυτης Κριτήριο Αξιολόγησης - 26 Ερωτήσεις Θεωρίας Κεφ. 4 ο ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ - ΦΥΣΙΚΗ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β Λυκείου επιμέλεια ύλης: Γ.Φ.Σ ι ώ ρ η ς ΦΥΣΙΚΟΣ 1. Σε μια αδιαβατική εκτόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοχημεία 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Φυσικοχημεία 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημεία 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις Άσκηση 1β: Ενθαλπία εξατμίσεως Αθανάσιος Τσεκούρας Τμήμα Χημείας 1. Θεωρία... 3 2. Μετρήσεις... 4 3. Επεξεργασία Μετρήσεων... 5 Σελίδα 2 1. Θεωρία Σύμφωνα με τον κανόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ογκομετρική (PVT) συμπεριφορά καθαρών ρευστών

Ογκομετρική (PVT) συμπεριφορά καθαρών ρευστών Ογκομετρική (PT) συμπεριφορά καθαρών ρευστών Ογκομετρική (PvT) συμπεριφορά Α.Θ Παπαϊωάννου, Θερμοδυναμική: ΤΟΜΟΣ I, Αθήνα, 007 PvT ιάγραμμα για το νερό 3 ιαγράμματα φάσεων καθαρών ουσιών Α.Θ. Παπαϊωάννου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Ψύξη µε Απορρόφηση (Absorption). Η µέθοδος αυτή σε αντίθεση µε τις κλασσικές ψυκτικές διατάξεις µηχανικής συµπίεσης χρησιµοποιεί δυο εργαζόµενα σώµατα. Αυτά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ γ = C p / C v ΤΟΥ ΑΕΡΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ γ = C p / C v ΤΟΥ ΑΕΡΑ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ γ = C p / C v ΤΟΥ ΑΕΡΑ (με λογάριθμο) Α. ΣΤΟΧΟΙ Η εξοικείωση με τη χρήση απλών πειραματικών διατάξεων. Η εξοικείωση σε μετρήσεις θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΜΑ 2 1. Β.2 Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L (σε πίεση 1 atm και θερμοκρασία 27 C). Το μπαλόνι με κάποιο τρόπο ανεβαίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Το παρόν εγχειρίδιο έχει στόχο την επαγγελματική επιμόρφωση. Η τελευταία διαφέρει από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, στο ότι πρέπει στο μικρότερο δυνατό χρόνο να αποδώσει «χειροπιαστά» οφέλη. Ο επιμορφωθείς

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική Ενότητα 6: Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική Ενότητα 11: Μίγματα Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Φάσεις μιας καθαρής ουσίας

Φάσεις μιας καθαρής ουσίας Αντικείμενο μαθήματος: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Διαδικασίες αλλαγής φάσης. P-v, T-v, και P-T διαγράμματα ιδιοτήτων και επιφάνειες P-v-T Καθαρών ουσιών. Υπολογισμός θερμοδυναμικών ιδιοτήτων από πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-03-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

β) διπλασιάζεται. γ) υποδιπλασιάζεται. δ) υποτετραπλασιάζεται. Μονάδες 4

β) διπλασιάζεται. γ) υποδιπλασιάζεται. δ) υποτετραπλασιάζεται. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ B ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕNTΡΟΠΙΑ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕNTΡΟΠΙΑ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕNΡΟΠΙΑ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Περιεχόμενα. O ος Θερμοδυναμικός Νόμος. Η Εντροπία 3. Εντροπία και αταξία 4. Υπολογισμός Εντροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα

Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα 6 Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα 6. Θερμοδυναμικό σύστημα Κάθε ποσότητα ύλης που περιορίζεται από μια κλειστή (πραγματική ή φανταστική) επιφάνεια. Ανοικτό σύστημα: Αν από την οριακή αυτή επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ. Βασική Ανάπτυξη Ι.Π.ΙΩΑΝΝΙ Η. Οµότ. Καθηγητή Ε.Μ.Π.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ. Βασική Ανάπτυξη Ι.Π.ΙΩΑΝΝΙ Η. Οµότ. Καθηγητή Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Βασική Ανάπτυξ (αποτελεί συµπλήρωσ στις παραγράφους... και..3. του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. c) Με τον µικτό στρόβιλο επιτυγχάνεται συνολικά µικρότερο µήκος του στροβίλου για κάθε ιπποδύναµη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. c) Με τον µικτό στρόβιλο επιτυγχάνεται συνολικά µικρότερο µήκος του στροβίλου για κάθε ιπποδύναµη. ΒΑΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙ Α Α.Ε.Ν. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΝΟΜΑ... ΕΠΙΘΕΤΟ... ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ... ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Σε ενα ατµοστροβιλος

Διαβάστε περισσότερα

- 31 Ερωτήσεις Αξιολόγησης για ΤΕΣΤ Θεωρίας.

- 31 Ερωτήσεις Αξιολόγησης για ΤΕΣΤ Θεωρίας. Κεφάλαιο 1 ο :ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Επιμέλεια ύλης: Γ.Φ.ΣΙΩΡΗΣ- Φυσικός - 31 Ερωτήσεις Αξιολόγησης για ΤΕΣΤ Θεωρίας. 1. Να διατυπώσετε το νόμο του Robert Boyle και να κάνετε το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 1: Ατμοστρόβιλοι Δρ Γεώργιος Αλέξης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι. Ενότητα 8: Θερμοχωρητικότητα Χημικό δυναμικό και ισορροπία. Σογομών Μπογοσιάν Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι. Ενότητα 8: Θερμοχωρητικότητα Χημικό δυναμικό και ισορροπία. Σογομών Μπογοσιάν Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι Ενότητα 8: Θερμοχωρητικότητα Χημικό δυναμικό και ισορροπία Σογομών Μπογοσιάν Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η ανάπτυξη μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό Συνδυασμένοι (σύνθετοι κύκλοι)

Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό Συνδυασμένοι (σύνθετοι κύκλοι) Μονάδα Ισχύος Ατμοπαραγωγού Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό Συνδυασμένοι (σύνθετοι κύκλοι) Άποψη μονάδας ατμοπαραγωγού φυσικού αερίου ισχύος 80 MW Διαφάνεια Διαφάνεια ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chonniko@gmail.com) Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Copyright Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ:Ψύξη-Κλιµατισµός- Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mecanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το «φρεσκάρισμα» των γνώσεων από τη Θερμοδυναμική με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές.

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές. ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέµα 1 ο α) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί µεταβολή AB από την κατάσταση A (p, V, T ) στην κατάσταση B (p, V 1, T ). i) Ισχύει V 1 = V. ii) Η µεταβολή παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ενότητα 2: Ιδιότητες Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 17/4/2015 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

1bar. bar; = = y2. mol. mol. mol. P (bar)

1bar. bar; = = y2. mol. mol. mol. P (bar) Τµήµα Χηµείας Μάθηµα: Φυσικοχηµεία Ι Εξέταση: Περίοδος Σεπτεµβρίου -3 (7//4). Σηµειώστε µέσα στην παρένθεση δίπλα σε κάθε µέγεθος αν είναι εντατικό (Ν) ή εκτατικό (Κ): όγκος (Κ), θερµοκρασία (Ν), πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα