Ασφαλίσεως του ΙΚΑ) των ειδικοτήτων ορισμένων εργαζομένων στον ΔΑΑ που αναφέρονται

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφαλίσεως του ΙΚΑ) των ειδικοτήτων ορισμένων εργαζομένων στον ΔΑΑ που αναφέρονται"

Transcript

1 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1.01 Η Εταιρία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Δ.Α.Α.) ανήκει κατά 55% στο Ελληνικό Δημόσιο και έχει ως κύρια δραστηριότητα την λειτουργία και εκμετάλλευση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η εισαγωγή της νέας αυτής νομικής εταιρικής μορφής στο χώρο των αερομεταφορών στη χώρα μας ήταν φυσικό να δημιουργήσει διάφορα νέα ζητήματα που δεν είχαν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν σε σχέση με υφιστάμενες νομικές, οικονομικές, κοινωνικές και εργασιακές δομές και διαδικασίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται νομικά και νομοθετικά κατά περίπτωση Το θέμα που θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας αφορά την υπαγωγή στον πίνακα του Κανονισμού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (άρθρο 104 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του ΙΚΑ) των ειδικοτήτων ορισμένων εργαζομένων στον ΔΑΑ που αναφέρονται κατωτέρω στην παράγραφο Το άρθρο 104 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του ΙΚΑ, όπως ισχύει σήμερα, απαριθμεί περιοριστικά ποιες ειδικότητες ή εργασίες θεωρούνται βαριές & ανθυγιεινές και δεν επιτρέπεται επέκταση της εφαρμογής του (κατ αναλογίαν) και σε άλλες εργασίες ή ειδικότητες έστω και συναφείς που δεν προβλέπονται ρητά από τον Κανονισμό. Συνεπώς η μόνη διέξοδος υπαγωγής των ειδικοτήτων αυτών των εργαζομένων στον ΔΑΑ στα ΒΑΕ, η μόνη δυνατότητα αποκατάστασης αδικιών και ανισοτήτων, η μόνη λύση εφαρμογής αρχών ίσης μεταχείρισης και όμοιας αντιμετώπισης όμοιων περιπτώσεων είναι η συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του ΙΚΑ με τις ειδικότητες αυτές, έργο του οποίου την ευθύνη και το βάρος εκπλήρωσης έχετε αναλάβει εσείς Οι κατωτέρω ειδικότητες, για τους λόγους που αναλυτικά θα καταδείξουμε, πρέπει, κατά την διαδικασία επανάκρισης του πίνακα ΒΑΕ που έχετε αναλάβει, είτε λόγω των συνθηκών του χώρου παροχής της εργασίας είτε λόγω της φύσης και του είδους της εκτελούμενης εργασίας είτε λόγω της έντασης των καταβαλλόμενων προσπαθειών εκτέλεσης της εργασίας είτε λόγω του ότι αντίστοιχες ειδικότητες στον ίδιο τόπο παροχής της εργασίας έχουν στο παρελθόν υπαχθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ, να συμπεριληφθούν στις ομάδες ασφαλισμένων στα ΒΑΕ. Οι ειδικότητες αυτές είναι οι εξής: Α. Επόπτης/Προϊστάμενος Επόπτης Επίβλεψης και Ελέγχων Περιοχών Κίνησης Αεροσκαφών σε Αερολιμένες (Οδηγοί/Προϊστάμενοι Οδηγοί οχημάτων «FOLLOW ME») Β. Χειριστής Κωδικοποίησης Αποσκευών Συστήματος Αποσκευών Αερολιμένων Γ. Προϊστάμενος Συστήματος Διαχείρισης Αποσκευών Συστήματος Αποσκευών Αερολιμένων Δ. Τεχνικός Συστήματος Διαχείρισης Αποσκευών Συστήματος Αποσκευών Αερολιμένων

2 Ε. Ηλεκτρονικός Τεχνικών Συστημάτων Αερολιμένων ΣΤ. Ψυκτικός Υδραυλικός Εφαρμοστής Τεχνικών Συστημάτων Αερολιμένων Ζ. Προϊστάμενος Διαχείρισης Υπηρεσιών Επίγειας Πρόσβασης Αερολιμένων Η. Τεχνίτης Μηχανημάτων Έργου/Βοηθός Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 2.01 Ως προς τις ανωτέρω ειδικότητες στην κατηγορία Α: Οι συνάδελφοι αυτοί εργάζονται στην πίστα του αεροδρομίου και ειδικότερα στο χώρο ελιγμών των αεροσκαφών με τις ειδικότητες «Επόπτης/Προϊστάμενος Επόπτης Επίβλεψης και Ελέγχων Περιοχών Κίνησης Αεροσκαφών σε Αερολιμένες» (Οδηγοί/Προϊστάμενοι Οδηγοί οχημάτων «FOLLOW ME»). Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι κινούνται με οχήματα «FOLLOW ME» μπροστά και πλησίον των αεροσκαφών καθώς αυτά τροχοδρομούν στην πίστα, καθώς και στους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης αεροσκαφών ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Ενδεικτικοί επιβαρυντικοί παράγοντες των συνθηκών παροχής της εργασίας τους είναι: 1. Βρίσκονται σε διαρκή κίνηση μέσα σε όχημα εντός του πεδίου δραστηριοτήτων των αεροσκαφών (7 ώρες και 45 λεπτά ανά βάρδια). 2. Εκτελούν καθημερινά όλο το 24ωρο καθοδηγήσεις και ρυμουλκήσεις αεροσκαφών στο πεδίο ελιγμών του αερολιμένα πολλές φορές υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπως ομίχλη, καταιγίδες κλπ. 3. Εκτίθενται διαρκώς σε υψηλά επίπεδα θορύβου και εκπομπής καυσαερίων κατά τη διάρκεια τροχοδρόμησης και δοκιμής κινητήρων των αεροσκαφών. 4. Εκτίθενται στις ακτινοβολίες από τα ραντάρ καιρού των αεροσκαφών καθώς και των ραδιοβοηθημάτων του αεροδρομίου (ILS) τα οποία προσεγγίζουν κατά τις καθημερινές προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες επιθεωρήσεις διαδρόμων και τροχοδρόμων που εκτελούν. 5. Εκτίθενται σε ακραίες θερμοκρασίες και καιρικές συνθήκες (ομίχλη, χιόνια, παγετός, βροχή, καταιγίδες, καύσωνας, ισχυροί άνεμοι κλπ) χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να εγκαταλείψουν τη θέση τους διότι η λειτουργία του αερολιμένα δεν διακόπτεται. 6. Βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο πρόσκρουσης με τα αεροσκάφη ή άλλα οχήματα λόγω αυξημένης κίνησης στο πεδίο ελιγμών, περιορισμένης ορατότητας, κλπ. 7. Βάσει διαδικασίας υποχρεούνται να παραβρίσκονται και να επιβλέπουν τον ανεφοδιασμό με καύσιμα των αεροσκαφών και οφείλουν να ενεργήσουν σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται σε διαρροή καυσίμων. 8. Μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία καταφτάνουν πρώτοι στο σημείο όπου κάποιο αεροσκάφος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

3 9. Χρησιμοποιούν το όχημά τους σαν εμπόδιο στην πορεία άλλων οχημάτων ή άλλων κινούμενων αντικειμένων στο πεδίο κίνησης αεροσκαφών ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις με αεροσκάφη ή οχήματα. 10. Περισυλλέγουν νεκρά ή διαμελισμένα πτηνά και ζώα από τους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης μετά την πρόσκρουση αυτών με αεροσκάφη. 11. Βάσει νόμου οφείλουν να φορούν ειδικά αντανακλαστικά γιλέκα. 12. Ευθύνονται για την προστασία και ασφάλεια στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών με αποτέλεσμα να τους δημιουργείται μεγάλο άγχος και ένταση. 13. Ομιλούν συνεχώς σε συχνότητες VHF και TETRA και οφείλουν να παρακολουθούν τις συχνότητες αυτές κάθε στιγμή. 14. Ενώ οι εργαζόμενοι πίστας των αεροπορικών εταιρειών, καθώς και των φορέων εξυπηρέτησης κινούνται αυστηρά στους χώρους στάθμευσης των αεροσκαφών, οι οδηγοί «FOLLOW ME» υποχρεωτικά κινούνται και στους χώρους τροχοδρόμησης των αεροσκαφών καθημερινά και όλο το 24ωρο. 15. Εργάζονται σε βάρδιες και καταπονούνται σωματικά και ψυχικά Με βάση τις διατάξεις της 35 ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α της παρ. Ι του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ, καλύπτονται από την προστασία του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων οι υπάλληλοι πίστας, οι οποίοι αποτελούν προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων και απασχολούνται στους αερολιμένες και οι οποίοι, εν προκειμένω στην πράξη, εποπτεύονται από τους εργαζόμενους των ειδικοτήτων στην κατηγορία Α Ως προσωπικό πίστας θεωρούνται οι απασχολούμενοι μεταξύ των γραφείων των αεροδρομίων και του χώρου προσγείωσης και απογείωσης των αεροσκαφών, ανεξάρτητα από το είδος απασχόλησης αυτών, όπως π.χ υπάλληλοι, εργάτες, τεχνικοί κλπ (Εγκ. 117/66, έγγραφ /Σ-ΙΙΙ-15/2-6-67, Α-32/1185/8-4-83). Είναι λοιπόν προφανές ότι οι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων «Επόπτης/Προϊστάμενος Επόπτης Επίβλεψης και Ελέγχων Περιοχών Κίνησης Αεροσκαφών σε Αερολιμένες» εργάζονται κυριαρχικά στην πίστα του αεροδρομίου στο χώρο δηλαδή που κινούνται τα αεροσκάφη και αποτελούν αναμφισβήτητα προσωπικό πίστας Ωστόσο, ερμηνεύοντας στενά τη γραμματική διατύπωση της άνω διάταξης, το ΙΚΑ έχει αποφανθεί ότι το προσωπικό του Δ.Α.Α., αν και αποτελεί προσωπικό πίστας του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, δεν μπορεί να ενταχθεί στην 35 η περίπτωση εργασιών του εδαφίου Α της παρ. Ι του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ, αφού ο Δ.Α.Α., μη διαθέτοντας αεροσκάφη, δεν κατατάσσεται στις αεροπορικές επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι συνάδελφοι των ανωτέρω ειδικοτήτων του ΔΑΑ που εργάζονται στην πίστα

4 αεροσκαφών καθοδηγώντας αεροσκάφη όλων των εταιρειών όσο βρίσκονται στο έδαφος αδικούνται κατάφορα, αφού η εργασία τους δεν χαρακτηρίζεται ως βαρεία και ανθυγιεινή, ενώ αντίστοιχα οι εργαζόμενοι των αεροπορικών επιχειρήσεων που εργάζονται στο πλάι τους υπό τις ίδιες συνθήκες και που εποπτεύονται από τους εργαζόμενους του ΔΑΑ κατατάσσονται στην ειδική αυτή κατηγορία ΒΑΕ, αν και η παραμονή τους στην πίστα είναι σχετικά περιορισμένη σε σχέση με το προσωπικό του ΔΑΑ, καθόσον συνδέεται με το πτητικό πρόγραμμα της κάθε αεροπορικής εταιρείας ξεχωριστά στην οποία ανήκουν Είναι λοιπόν προφανές ότι ο νομοθέτης αναφερόμενος σε προσωπικό πίστας «αεροπορικών επιχειρήσεων» που υπάγεται στα ΒΑΕ εκφράσθηκε γραμματικά στενά. Δεν υπήρχε την εποχή που θεσπίσθηκε η διάταξη αυτή σε λειτουργία διεθνής αερολιμένας της μορφής και της φύσης του ΔΑΑ. Ο νομοθέτης δεν επιθυμούσε να αποκλείσει το προσωπικό πίστας του αερολιμένα από την υπαγωγή στα ΒΑΕ, αλλά απλά, έχοντας υπόψη του την εποχή αυτή μόνο τις αεροπορικές εταιρείες ως εταιρείες που απασχολούν προσωπικό στην πίστα του αεροδρομίου, δεν εκφράσθηκε ολοκληρωμένα, αλλά στενά και αδικαιολογήτως περιορισμένα. Πρέπει λοιπόν προς άρση της αδικίας και της άνισης μεταχείρισης αυτής να ορισθεί ότι υπάγονται στην κατηγορία των ΒΑΕ το προσωπικό πίστας όχι μόνο των αεροπορικών επιχειρήσεων, αλλά και των αερολιμένων, κρατικών ή μη. Το προσωπικό πίστας του ΔΑΑ εκτελεί εργασίες υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, στον ίδιο χώρο (πίστα αεροδρομίου) και υποκείμενο στους ίδιους επαγγελματικούς κινδύνους με το προσωπικό πίστας των αεροπορικών εταιρειών. Το προσωπικό πίστας μάλιστα του ΔΑΑ εκτίθεται περισσότερο σε σχέση με το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών στις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας της πίστας του αεροδρομίου, καθόσον εξυπηρετεί διαρκώς όλες τις πτήσεις όλων των εταιρειών και όχι μόνο των αεροπορικών εταιρειών στις οποίες ανήκουν, όπως πράττει το προσωπικό πίστας των αεροπορικών επιχειρήσεων. Οι ειδικότητες αυτές κατά την επανάκριση του πίνακα των ΒΑΕ πρέπει να υπαχθούν στα ΒΑΕ είτε αυτοτελώς με βάση το κριτήριο της φύσης και του είδους της εκτελούμενης εργασίας είτε με βάση το κριτήριο του χώρου παροχής της εργασίας (πίστα αεροδρομίου), με διεύρυνση δηλαδή της έννοιας του όρου «αεροπορικές επιχειρήσεις», ώστε να συμπεριλαμβάνει και τον αερολιμένα Για τις κατηγορίες Β, Γ, και Δ αναφέρουμε ότι: Οι συνάδελφοι αυτοί εργάζονται στο σύστημα διαχείρισης αποσκευών του αερολιμένα με ειδικότητες «Χειριστής Κωδικοποίησης Αποσκευών Συστήματος Αποσκευών Αερολιμένων», «Προϊστάμενος Συστήματος Διαχείρισης Αποσκευών Συστήματος Αποσκευών Αερολιμένων», «Τεχνικός Συστήματος Διαχείρισης Αποσκευών Συστήματος Αποσκευών Αερολιμένων». Οι συνάδελφοι αυτοί εργάζονται σε υπόγειο χώρο του αερολιμένα που αποτελεί συνέχεια της

5 πίστας του αεροδρομίου και συγκεκριμένα χειρίζονται τις αποσκευές των αναχωρούντων και αφικνούμενων επιβατών τόσο χειρονακτικά όσο και με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Ενδεικτικοί επιβαρυντικοί παράγοντες είναι: 1. Εργάζονται δίπλα σε 4 αξονικούς τομογράφους αποσκευών με αποτέλεσμα την έκθεσή τους σε ακτινοβολία. 2. Εργάζονται στο μοναδικό εργοταξιακό χώρο του αερολιμένα, ο οποίος είναι η συνέχεια της πίστας αεροσκαφών και εκτίθενται σε καυσαέρια και μεγάλο θόρυβο αφού ο χώρος δεν είναι απομονωμένος. 3. Εργάζονται δίπλα σε 14 μηχανές ανίχνευσης αποσκευών με ακτίνες X. 4. Εργάζονται σε συνθήκες έντασης και με μεγάλο άγχος εκτέλεσης της εργασίας σε προκαθορισμένα μικρά χρονικά όρια. 5. Οδηγούν οχήματα (μηχανήματα έργου) σε διάφορα σημεία του υπόγειου χώρου. 6. Εκτελούν τις περισσότερες φορές χειρωνακτική μετακίνηση φορτίων και αποσκευών με αποτέλεσμα τη σωματική καταπόνηση. 7. Αναρριχούνται σε σκάλες με μεγάλο ύψος. 8. Εργάζονται σε μέρη του υπογείου πολλές φορές σκυφτοί, υπό κλίση και στα γόνατα. 9. Εργάζονται σε μέρος που αποτελείται από κινούμενα μηχανικά μέρη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ατυχήματα. 10. Εργάζονται 7 ώρες και 45 λεπτά ανά βάρδια συνεχόμενα. 11. Βάσει νόμου οφείλουν να φορούν ειδικά αντανακλαστικά γιλέκα. 12. Ομιλούν συνεχώς σε συχνότητες VHF και TETRA και οφείλουν να παρακολουθούν τις συχνότητες αυτές κάθε στιγμή. 13. Εργάζονται σε βάρδιες και καταπονούνται σωματικά και ψυχικά Με βάση τις διατάξεις της 35 ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α της παρ. Ι του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ, καλύπτονται από την προστασία του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων οι εργάτες φωρτοεκφορτωτές οι οποίοι αποτελούν προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων και απασχολούνται στους αερολιμένες Ως «εργάτες φορτοεκφορτωτές» νοούνται όλοι οι απασχολούμενοι στην φόρτωση, εκφόρτωση ή μεταφορά των αποσκευών των ταξιδιωτών ως και των αναγκαίων για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών υλικών. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ενδιαφέρει αν χρησιμοποιούνται ή όχι μηχανικά μέσα για την εκτέλεση της εργασίας. Δικαιολογητικός λόγος κάλυψης των προσώπων αυτών από την προστασία του ΚΒΑΕ, δεν ήταν η άρση βαρών κατά τις διακρίσεις της παλαιάς κυρίως περί φορτοεκφορτωτών διάταξης, αλλά ο πολύ πέρα των

6 φυσιολογικών ορίων θόρυβος, η εκπομπή καυσαερίων και το μεγάλο άγχος εκτέλεσης της εργασίας σε προκαθορισμένα μικρά χρονικά όρια. (Εγκ. 177/66) 3.04 Αντίστοιχη στενή έκφραση του νομοθέτη, όπως ανωτέρω για το προσωπικό πίστας» έχουμε και στην περίπτωση των φορτοεκφορτωτών του αερολιμένα που για να υπάγονται στα ΒΑΕ πρέπει να αποτελούν προσωπικό «αεροπορικών επιχειρήσεων», επιχειρήσεων δηλαδή που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη. Οι απασχολούμενοι όμως από τον ΔΑΑ των ανωτέρω ειδικοτήτων Β, Γ & Δ, προσωπικό δηλαδή που απασχολείται αποκλειστικά και αυτό στη φόρτωση, εκφόρτωση ή μεταφορά των αποσκευών των ταξιδιωτών, πρέπει να υπαχθεί στα ΒΑΕ με την προσθήκη της έννοιας «αερολιμένα» δίπλα σε αυτό της αεροπορικής επιχείρησης. Μάλιστα τη σημερινή εποχή, σε αντίθεση με την εποχή που εκφράσθηκε με τον στενό τρόπο αυτό ο νομοθέτης, κύριος υπεύθυνος της διαχείρισης των αποσκευών είναι ο αερολιμένας και οι εργαζόμενοι σε αυτόν Επιπροσθέτως, ο τόπος παροχής της εργασίας της ειδικότητας αυτής είναι ο χώρος δίπλα στην πίστα του αεροδρομίου, χώρος που αποτελεί φυσική συνέχεια της πίστας, χώρος δηλαδή «μεταξύ των γραφείων των αεροδρομίων και του χώρου προσγείωσης και απογείωσης των αεροσκαφών», σύμφωνα με την έννοια του «προσωπικού πίστας» της Εγκ. 117/66, έγγραφ /Σ-ΙΙΙ-15/2-6-67, Α-32/1185/ Επομένως, οι εργαζόμενοι αυτοί, πέραν των ανωτέρω λόγων, πρέπει να υπαχθούν στα ΒΑΕ, γιατί αποτελούν ταυτόχρονα και παράλληλα, λόγω του χώρου παροχής εργασίας τους, και προσωπικό πίστας του αεροδρομίου. Συνεπώς οι εργαζόμενοι στον ΔΑΑ που απασχολούνται με την φόρτωση, εκφόρτωση ή μεταφορά των αποσκευών των ταξιδιωτών και απασχολούνται σε συνθήκες ακραίες με συνεχή θόρυβο πολύ πέρα των φυσιολογικών ορίων, με αδιάλειπτη εκπομπή καυσαερίων και με διαρκές μεγάλο άγχος εκτέλεσης της εργασίας σε προκαθορισμένα μικρά χρονικά όρια για να μην καθυστερήσουν οι πτήσεις, είτε με βάση το κριτήριο της φύσης και του είδους της εκτελούμενης εργασίας είτε με βάση του κριτηρίου του τόπου παροχής της εργασίας, είτε λόγω του ότι αποτελούν ταυτόχρονα και προσωπικό πίστας, πρέπει να υπαχθούν στην κατηγορία των ΒΑΕ είτε αυτοτελώς με προσθήκη της ειδικότητάς τους αυτής στην πίνακα της κατηγορίας των ΒΑΕ λόγω της φύσης της εκτελούμενης εργασίας, είτε με διεύρυνση της έννοιας της αεροπορικής επιχείρησης της 35 ης περίπτωσης εργασιών του εδαφίου Α της παρ. Ι του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ ώστε να περιλαμβάνονται και οι φορτοεκφορτωτές που είναι προσωπικό του αερολιμένα και όχι μόνο το προσωπικό των αεροπορικών επιχειρήσεων είτε θεωρούμενοι, λόγω του χώρου παροχής της εργασίας τους που αποτελεί συνέχεια της πίστας, «προσωπικό πίστας».

7 4.01 Για την κατηγορία Ε αναφέρουμε ότι: Οι συνάδελφοι αυτοί της ειδικότητας «Ηλεκτρονικός Τεχνικών Συστημάτων Αερολιμένων» κινούνται με τα οχήματά τους πλησίον των αεροσκαφών, στα υπόγεια των κτιρίων καθώς και στις ταράτσες, τόσο του κεντρικού αεροσταθμού όσο και των άλλων κτιρίων του αερολιμένα ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Ενδεικτικοί επιβαρυντικοί παράγοντες είναι: 1. Κινούνται και εργάζονται δίπλα από το χώρο Α/Φ. 2. Εκθέτονται σε χημικούς παράγοντες στην εργασία τους κατά την κόλληση ηλεκτρονικών πλακετών. 3. Εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα θορύβου που βρίσκονται σε μηχανοστάσια κατά τον έλεγχο των αυτοματισμών τους. 4. Εργασία σε πυλώνες με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων για τις κάμερες. 5. Εκτίθενται σε ακραίες θερμοκρασίες και καιρικές συνθήκες (χιόνια, παγετός, βροχή, ομίχλη, καύσωνας, ισχυροί άνεμοι κλπ.) χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να εγκαταλείψουν τη θέση τους διότι η λειτουργία των συστημάτων του αερολιμένα δεν διακόπτεται. 6. Βρίσκονται σε κίνδυνο πρόσκρουσης με άλλα οχήματα λόγω περιορισμένης ορατότητας κλπ. για την άμεση πρόσβαση τους σε βλάβη σε όλο τον Αερολιμένα. 7. Χρησιμοποιούν βαριά εργαλεία και εξοπλισμό που τα μεταφέρουν οι ίδιοι. 8. Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μεγάλης ισχύος στους χώρους της μέσης, χαμηλής τάσης και στους κατανεμητές τηλεπικοινωνιών 9. Βάσει νόμου οφείλουν να φορούν ειδικά ρούχα με εξοπλισμό ασφαλείας. 10. Οδηγούν αυτοκίνητα επαγγελματικά με εξοπλισμό με διπλώματα 3 ης κατηγορίας 11. Ομιλούν συνεχώς σε συχνότητες TETRA και οφείλουν να παρακολουθούν τις συχνότητες αυτές κάθε στιγμή. 12. Εργάζονται σε βάρδιες και καταπονούνται σωματικά και ψυχικά Στο υπεδάφιο δ περ. 9 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ, υπάγονται, με βάση το κριτήριο της φύσης και του είδους της εκτελούμενης εργασίας ανεξαρτήτως που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, οι ηλεκτρολόγοι. Οι ηλεκτρονικοί όμως του ΔΑΑ οι οποίοι αν και εργάζονται σε επιβαρημένο χώρο εργασίας, όπως το αεροδρόμιο, λόγω συνεχούς θορύβου, εκπομπής καυσαερίων, έκθεσης σε ακραίες καιρικές συνθήκες, συνεχής & 24ωρη λειτουργία, ένταση εκτέλεσης καθηκόντων μέσα σε μικρά χρονικά περιθώρια, άγχους λόγω της σημασίας που έχει η επιτυχής λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων για την ασφάλεια του αεροδρομίου και των επιβατών, δεν υπάγονται στον πίνακα των ΒΑΕ. Πρέπει συνεπώς και λόγω της φύσης και του είδους της εκτελούμενης εργασίας και λόγω του τόπου

8 παροχής εργασίας τους να υπαχθούν στον ΚΒΑΕ. Η φύση της εργασίας τους δεν διαφέρει από αυτή των ηλεκτρολόγων που υπάγονται στον ΚΒΑΕ, αντιθέτως είναι πιο ανθυγιεινή και επικίνδυνη και επιπροσθέτως υπό τις συνθήκες του τόπου παροχής αυτής σε ένα αεροδρόμιο με τις ιδιαιτερότητες που το χαρακτηρίζουν, καθίσταται επιβεβλημένη η υπαγωγή τους στον ΚΒΑΕ ως αντιστάθμισμα των συνεπειών που υφίσταται ο οργανισμός τους λόγω των βαρεών και ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας Για την κατηγορία ΣΤ αναφέρουμε ότι: Οι συνάδελφοι αυτοί με την ειδικότητα «Ψυκτικός Υδραυλικός Εφαρμοστής Τεχνικών Συστημάτων Αερολιμένων» κινούνται επίσης με τα οχήματά τους πλησίον των αεροσκαφών, στα υπόγεια των κτιρίων καθώς και στις ταράτσες, τόσο του κεντρικού αεροσταθμού όσο και των άλλων κτιρίων ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και ένα κύριο τμήμα των καθηκόντων τους αφορά την εκκένωση και τον καθαρισμό των συστημάτων λυμάτων του αεροδρομίου. Ενδεικτικοί επιβαρυντικοί παράγοντες είναι: 1. Κινούνται και εργάζονται δίπλα από το χώρο Α/Φ. 2. Εργάζονται σε συστήματα με κυκλώματα υψηλής πίεσης αερίων (άζωτο) με άμεσο κίνδυνο ατυχήματος από διαρροή 3. Εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα θορύβου που βρίσκονται σε μηχανοστάσια και κομπρεσέρ 4. Απασχολούνται σε συστήματα κλιματιστικών μονάδων με τεράστιους ελικοφόρους κινητήρες κλιματιστικών μονάδων με άμεσο κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού. 5. Έκθεση σε χημικούς παράγοντες κατά την εργασία του χημικού καθαρισμού μηχανημάτων (λάδια συμπιεστών, φρέον κλπ.) 6. Εκτίθενται σε ακραίες θερμοκρασίες και καιρικές συνθήκες (χιόνια,, παγετός, βροχή, ομίχλη, καύσωνας, ισχυροί άνεμοι κλπ.) χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να εγκαταλείψουν τη θέση τους διότι η λειτουργία των συστημάτων του αερολιμένα δεν διακόπτεται. 7. Βρίσκονται σε κίνδυνο πρόσκρουσης με άλλα οχήματα λόγω περιορισμένης ορατότητας κλπ. για την άμεση πρόσβαση τους σε βλάβη σε όλο τον Αερολιμένα. 8. Χρησιμοποιούν βαριά εργαλεία και εξοπλισμό που τα μεταφέρουν οι ίδιοι. 9. Εργάζονται σε επικίνδυνα σημεία δίπλα σε λεπτές και κοφτερές λαμαρίνες ψυκτικών μηχανημάτων 10. Βάσει νόμου οφείλουν να φορούν ειδικά ρούχα με εξοπλισμό ασφαλείας. 11. Οδηγούν αυτοκίνητα επαγγελματικά με εξοπλισμό με διπλώματα 3 ης κατηγορίας

9 12. Ομιλούν συνεχώς σε συχνότητες TETRA και οφείλουν να παρακολουθούν τις συχνότητες αυτές κάθε στιγμή. 13. Εργάζονται σε βάρδιες και καταπονούνται σωματικά και ψυχικά Στο υπεδάφιο γ περ. 8 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ, υπάγονται, με βάση το κριτήριο της φύσης και του είδους της εκτελούμενης εργασίας εφόσον παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νεόδμητες οικοδομές, οι υδραυλικοί. Οι «υδραυλικοίψυκτικοί» όμως του ΔΑΑ οι οποίοι αν και εργάζονται σε επιβαρημένο χώρο εργασίας, όπως το αεροδρόμιο, λόγω συνεχούς θορύβου, εκπομπής καυσαερίων, έκθεσης σε ακραίες καιρικές συνθήκες, συνεχής & 24ωρη λειτουργία, ένταση εκτέλεσης καθηκόντων μέσα σε μικρά χρονικά περιθώρια, δεν υπάγονται στον πίνακα των ΒΑΕ. Η φύση όμως και το αντικείμενο της εργασίας των υδραυλικών που απασχολούνται σε οικοδομές και υπάγονται στα ΒΑΕ και η φύση και αντικείμενο εργασίας των υδραυλικών-ψυκτικών του ΔΑΑ που δεν υπάγονται στα ΒΑΕ δεν διαφέρει. Αντιθέτως, οι υδραυλικοί-ψυκτικοί του ΔΑΑ, την κατηγορία των οποίων δεν είχε υπόψη ου ο νομοθέτης όταν υπήγαγε στην προστασία των ΒΑΕ απλώς τους υδραυλικούς των οικοδομών, έχουν εκτεταμένα καθήκοντα εγκατάστασης και συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων και συστημάτων σε ένα τεράστιο αεροδρόμιο με επιβαρημένες συνθήκες εργασίας λόγω ηχορύπανσης και εκπομπής καυσαερίων. Μεριμνούν για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση πολύπλοκων και πολύπλευρων υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρο το αεροδρόμιο και τους βοηθητικούς του χώρους σχετικών με την παροχή ύδατος, τον κλιματισμό, την παροχή κρουνών για την πυρασφάλεια αεροδρομίου και πίστας, τον ποτισμό του περιβάλλοντος χώρου, την αποχέτευση και τον βιολογικό καθαρισμό. Αν λοιπόν υπάγονται στα ΒΑΕ απλώς οι υδραυλικοί των νεόδμητων οικοδομών, πόσο μάλλον (επιχείρημα από το έλασσον στο μείζον) θα έπρεπε να υπάγονται για τους ανωτέρω λόγους οι υδραυλικοί του ΔΑΑ με αντίστοιχα και πιο επιβαρημένα καθήκοντα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να φαίνεται να δικαιολογεί πειστικά τη δυσμενής αυτή διάκριση του νόμου σε βάρος τους Επιπροσθέτως κύριο και καθημερινό, λόγω του όγκου των εργαζομένωνεπισκεπτών-ταξιδιωτών, αντικείμενο των υδραυλικών-ψυκτικών του ΔΑΑ, είναι η επισκευή, συντήρηση και καθαρισμός κλειστών αγωγών ακαθάρτων υδάτων εν λειτουργία ως και αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων. Το αντικείμενο αυτό της εργασίας τους, πέραν του ότι καθιστά γενικώς πιο ανθυγιεινές της συνθήκες εργασίας τους και είναι ένας ακόμα λόγος ενισχυτικός των ανωτέρω ισχυρισμών μας περί λαθεμένης μη υπαγωγής τους στα ΒΑΕ ως υδραυλικών με αυξημένα καθήκοντα από αυτά των υδραυλικών των νεόδμητων οικοδομών, καταδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί θα μπορούσαν να υπαχθούν και στην προστατευόμενη κατηγορία της περίπτωσης 9 του πίνακα των ΒΑΕ, στην κατηγορία δηλαδή των υπηρεσιών υγιεινής.

10 Πράγματι, οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνται πολλές φορές χρονικά με το αντικείμενο της επισκευής, συντήρησης και καθαρισμού κλειστών αγωγών ακαθάρτων υδάτων εν λειτουργία (υπονόμων) ως και αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων ολόκληρου του αεροδρομίου, σε διάστημα που καλύπτει τουλάχιστον το ½ των εργασίμων ωρών κάθε μισθολογικής περιόδου με την έννοια του ωραρίου νόμιμης απασχόλησης. Συνεπώς, πρέπει να υπαχθούν στην κατηγορία των προστατευομένων επαγγελμάτων του πίνακα ΒΑΕ είτε γιατί ως υδραυλικοί-ψυκτικοί εκτελούν ίδιας ή και βαρύτερης φύσης εργασίας σε πιο επιβαρυντικές συνθήκες από τους υδραυλικούς των νεόδμητων οικοδομών είτε γιατί μέρος της απασχόλησής τους (πολλές φορές πλέον του ½ των εργάσιμων ωρών απασχόλησής τους) υπάγεται στις υπηρεσίες υγιεινής της περίπτωσης 9 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ είτε ως ιδιαίτερη κατηγορία γιατί σε συνδυασμό όλων των ανωτέρω η φύση της εργασίας τους είναι, αυτοτελώς ορώμενη, ιδιαιτέρως βαρέα και ανθυγιεινή Για την κατηγορία Ζ αναφέρουμε ότι: Οι συνάδελφοι αυτοί εργάζονται με την ειδικότητα του «Προϊσταμένου Διαχείρισης Υπηρεσιών Επίγειας Πρόσβασης Αερολιμένων». Οι συνάδελφοι αυτοί εργάζονται καθημερινά και διαρκώς κάτω από βαριές και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας γιατί: 1. Κινούνται με οχήματα και πεζοί μέσα σε χώρους υποδοχής των αφικνούμενων οχημάτων στο αεροδρόμιο (Λεωφορεία, Ταξί, Ι.Χ., Πούλμαν, Φορτηγά κτλ) 2. Εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα θορύβου και καυσαερίων λόγω συνεχόμενης ροής οχημάτων όλο το 24ωρο. 3. Εκτίθενται σε ακραίες θερμοκρασίες και καιρικές συνθήκες (χιόνια,, παγετός, βροχή, ομίχλη, καύσωνας, ισχυροί άνεμοι κλπ.) χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να εγκαταλείψουν τη θέση τους διότι η λειτουργία του αερολιμένα είναι 24ωρο και η θέση εργασίας τους στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου (Landside) 4. Χρησιμοποιούν βαριά εργαλεία (Κώνους, Μεταλλικές Πινακίδες, Κάγκελα Περίφραξης και εξοπλισμό (Χημική Σκόνη Καθαρισμού Κηλίδων Λαδιού-Φτυάρια Σκούπες κτλ) που τα μεταφέρουν οι ίδιοι. 5. Εργάζονται σε σημεία με συνεχή ροή οχημάτων (Οδικό Δίκτυο και Πάρκιν Οχημάτων Αερολιμένα) και βρίσκονται σε κίνδυνο σύγκρουσης με άλλα οχήματα ειδικά σε περίπτωση ατυχήματος για την αποφυγή διακοπής της κυκλοφορίας με ειδικά Βαν Οδικής σήμανσης. 6. Εργάζονται σε βάρδιες και καταπονούνται σωματικά και ψυχικά λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη Οδική Αγωγή και Συμπεριφορά των Ελλήνων Οδηγών. 7. Ομιλούν συνεχώς σε συχνότητες TETRA και οφείλουν να παρακολουθούν τις συχνότητες αυτές κάθε στιγμή

11 8. Ως μέτρο αναφοράς η Τροχαία, με συναφή χώρο ευθύνης, εργάζεται σε 6ωρη βάση λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της σωματικής καταπόνησης (Ορθοστασία, πεζοπορία κτλ.) 9. Εργάζονται 7 ώρες και 45 λεπτά ανά βάρδια συνεχόμενα Οι συνάδελφοι της ανωτέρω ειδικότητας είναι μία ειδικότητα που δεν υπήρχε στο παρελθόν και εκτελούν εργασία ιδιαιτέρως βαριά και ανθυγιεινή με μεγάλη καταπόνηση και βλάβη του οργανισμού τους. Λόγω των ανωτέρω επιβαρυντικών συνθηκών παροχής εργασίας που οφείλονται τόσο στη φύση και στο αντικείμενο της εκτελούμενης εργασίας όσο και στον τόπο εργασίας, πρέπει να υπαχθούν αυτοτελώς ως ξεχωριστή και ιδιαίτερη ειδικότητα στα ΒΑΕ Για την κατηγορία Η αναφέρουμε ότι: Οι συνάδελφοι αυτοί εργάζονται με την ειδικότητα του «Τεχνίτη Μηχανημάτων Έργου/Βοηθού Χειριστή Μηχανημάτων Έργου». Οι συνάδελφοι αυτοί εργάζονται καθημερινά και διαρκώς κάτω από βαριές και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας γιατί: 1. Συντηρούν τα οχήματα της πίστας του αεροδρομίου, με τα οποία έρχονται σε επαφή καθημερινά και συνεπώς καλούνται να αντιμετωπίζουν αντίξοες συνθήκες (νεκρά ζώα όπως πουλιά, ποντίκια, χημικά καθαριστικά τουαλέτας αεροσκάφους κτλ.). Τα απόβλητα αυτά προσκολλούνται στο κάτω μέρος των μηχανημάτων κι έτσι όταν καλούνται οι εργαζόμενοι να κάνουν τη συντήρηση, έρχονται σε άμεση επαφή με αυτά τα απόβλητα χωρίς συνήθως να το αντιλαμβάνονται άμεσα. 2. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τα οχήματα ως χειριστές για να βοηθήσουν το έργο του αεροδρομίου (π.χ. εκχιονισμός διαδρόμων) Σημειώνουμε ότι οι ανωτέρω χειριστές οχημάτων που αναφέρουμε, των οποίων τα καθήκοντα αναλαμβάνουν σε ορισμένες καταστάσεις οι συνάδελφοι με την ειδικότητα του «Τεχνίτη Μηχανημάτων Έργου/Βοηθού Χειριστή Μηχανημάτων Έργου» έχουν ήδη ενταχθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ Ενδεικτικό του γεγονότος ότι ο αερολιμένας γενικώς, πόσο μάλλον ο μεγαλύτερος αερολιμένας της χώρας, είναι ένας ιδιαίτερος και μοναδικός τόπος παροχής εργασίας, με επιβαρυντικές συνθήκες εργασίας για όλες τις ειδικότητες και πολύ περισσότερο για τις ανωτέρω αναφερόμενες, είναι ότι ο Έλληνας νομοθέτης θέσπισε κατά καιρούς, κατά παρέκκλιση των γενικώς ισχυόντων, άκρως ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους ιπτάμενους φροντιστές, συνοδούς και για το προσωπικό εδάφους

12 της Ολυμπιακής Αεροπορίας και των άλλων αεροπορικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα με το βδ 7/65 οι ρυθμίσεις αυτές καταλαμβάνουν την Ολυμπιακή Αεροπορία ως «και πάσα αλλοδαπή συναφής επιχείρηση απασχολούσα στην Ελλάδα προσωπικό» σε μία από τις ειδικότητες που αναφέρεται στο π.δ αυτό, μεταξύ των οποίων και το τεχνικό προσωπικό, το οποίο κατά την παρ. 4 άρθρου 2 του βδ 7/65 αποτελούν μεταξύ άλλων και οι «.ηλεκτροτεχνίτες..οι συντηρητές αεροπορικών εγκαταστάσεων..». Γιατί λοιπόν να εξαιρούνται σήμερα οι ηλεκτρονικοί του αερολιμένα ή οι υδραυλικοί-ψυκτικοί; Δεν είναι αυτοί ηλεκτροτεχνίτες ή συντηρητές αεροπορικών εγκαταστάσεων; Η «lege ratio» του νομοθέτη για τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις συνταξιοδότησης όλου του προσωπικού εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων είναι η κοινή διαπίστωση και παραδοχή του ομολογουμένως επιβαρημένου, λόγω συνθηκών εργασίας, τόπου απασχόλησης που αποτελεί γενικώς το αεροδρόμιο. Αυτή η διαπίστωση του νομοθέτη για τους εργαζόμενους στις αεροπορικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να συνηγορεί εξαίρεση για τους εργαζόμενους στον αερολιμένα και ειδικότερα στον ΔΑΑ. Το αντίθετο μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν ο Έλληνας νομοθέτης να αντιμετωπίζει διαχρονικά ευνοϊκά, παραδεχόμενος τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας σε ένα αεροδρόμιο, τους εργαζόμενους στις αεροπορικές επιχειρήσεις και να αγνοεί τους εργαζόμενους με αντίστοιχες ειδικότητες στον ίδιο τον αερολιμένα. Η υπαγωγή των ανωτέρω ειδικοτήτων στα ΒΑΕ θα δρούσε εξισορροπητικά, προς αποκατάσταση της κοινής λογικής και προς άρση της μακροχρόνιας άδικης και άνισης αντιμετώπισης και δυσμενούς μεταχείρισης Δε γνωρίζουμε σε αυτή τη φάση τον τρόπο αξιολόγησης της κάθε ειδικότητας που θα επιλέξει η επιτροπή την οποία προεδρεύετε, ούτε αν θα γίνει χρήση συστήματος συνυπολογισμού επιβαρυντικών παραγόντων, όπως στο εξωτερικό. Ενόψει όμως του έργου της επανάκρισης του πίνακα των ΒΑΕ που έχετε αναλάβει και σε συνέχεια των επισημάνσεών μας που διατυπώνονται με την παρούσα επιστολή, θα επιθυμούσαμε να έχουμε μία συνάντηση για να συζητήσουμε το θέμα του προσωπικού μας, αφού σύντομα θα ιδιωτικοποιηθούν και άλλα Ελληνικά αεροδρόμια. Πιστεύουμε ότι θα ήταν φρόνιμο τέτοια θέματα να διερευνηθούν το συντομότερο δυνατό ώστε να επιλυθούν απλά και ξεκάθαρα σε σωστό και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο, αντί να αντιμετωπιστούν πυροσβεστικά όταν χτυπήσουν την πόρτα μας. Θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα άνισης μεταχείρισης του προσωπικού των συγκεκριμένων κλάδων και σας καλούμε να επανεξετάσετε το θέμα ώστε να ενταχθούν και οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι στην κατηγορία που αναφέραμε.

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθορισμός τιμής διάθεσης των δελτίων TIR χωρίς κρατική παρέμβαση

1. Καθορισμός τιμής διάθεσης των δελτίων TIR χωρίς κρατική παρέμβαση 1 1. Καθορισμός τιμής διάθεσης των δελτίων TIR χωρίς κρατική παρέμβαση Σήμερα η τιμή διάθεσης των Δελτίων ΤΙR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης στους έλληνες αυτοκινητιστές καθορίζεται μονομερώς με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ελληνικές Θαλασσοκαλλιέργειες: τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ»

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ»

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 984/11.02.1999) ΘΕΜΑ: Η ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα