ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank"

Transcript

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών στο χώρο των ασφαλιστικών εργασιών, κυρίως στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων. Οι Τραπεζοασφάλειες ή bancassurance, τα τελευταία χρόνια δίνουν νέα προοπτική στην ανάπτυξη του κλάδου των ασφαλίσεων. Από τη δεκαετία του '70 η bancassurance εμφανίστηκε στην Ευρώπη ενώ στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του '80.

3 ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ BANCASSURANCE H απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την εισαγωγή πολλών προϊόντων Οι μεγάλες ανακατατάξεις στον ασφαλιστικό τομέα λόγω της απελευθέρωσης της άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας (ενιαία άδεια) H διεύρυνση των αναγκών του κοινού καθώς και η έλλειψη χρόνου οδήγησαν στην παροχή ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

4 H ανάγκη για αγορά συμπληρωματικών αγαθών και υπηρεσιών από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι προσφέρουν προγράμματα μακροχρόνιας επένδυσης αποταμίευσης καθώς και παροχές υγείας. Ο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και η ομοιογένεια των αμιγώς τραπεζικών προϊόντων H ανάγκη για αγορά συμπληρωματικών αγαθών και υπηρεσιών από ιδιωτικούς φορείς

5 Η αξιοποίηση του δικτύου των τραπεζών τόσο ως προς το ανθρώπινο δυναμικό όσο και ως προς τα σημεία πώλησης (αριθμός και τοποθεσία καταστημάτων) Η διαχρονική μείωση των επιτοκίων σε συνδυασμό με την αδυναμία εξεύρεσης εγγυημένων τοποθετήσεων για μακρά χρονικά διαστήματα Η σύγχρονη τάση δημιουργίας χρηματοπιστωτικών ομίλων που περιλαμβάνουν τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων και χρηματιστηριακές εταιρείες

6 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Παραχώρηση του πελατολογίου της τράπεζας ή της ασφαλιστικής εταιρείας στο δίκτυο προώθησης πωλήσεων του άλλου μέρους. Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας, για προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων,μεταξύ τηςτράπεζας και μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών, όπου η τράπεζα ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή πράκτορας.

7 Αποκλειστική συνεργασία με κοινή οργάνωση, όπου τράπεζα και ασφαλιστική εταιρεία, αν και δρουν ως χωριστά νομικά πρόσωπα, συγκλίνουν σε επίπεδο σχεδιασμού προϊόντων και προώθησης Ανταλλαγή μέρους των μετοχών μεταξύ τράπεζας και ασφαλιστικής εταιρείας, με στόχο την από κοινού προώθηση της bancassurance. Μερική ή ολική εξαγορά ασφαλιστικής εταιρείας από τράπεζα, που επιτρέπει στην τελευταία να διεισδύσει στην ασφαλιστική αγορά.

8 Εφαρμογή της bancassurance από όμιλο που ελέγχει τράπεζα και ασφαλιστική. Δημιουργία νέας ασφαλιστικής εταιρείας (θυγατρική) από τράπεζα, ώστε να ελέγχεται πλήρως η ασφαλιστική διαδικασία. Σύναψη συμφωνιών διανομής χρηματοπιστωτικών προϊόντων από το δίκτυο ασφαλιστικών εταιρειών.

9 ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ BANCASSURANCE ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ασφάλειες υπερανάληψης (overdraft insurance), Ασφάλειες ανοικτών ανακυκλούμενων δανείων (revolving credit insurance) Προϊόντα αποπληρωμής δανείων (capital - repayment products). Οι ασφαλίσεις πυρός- σεισμού και συμπληρωματικών κινδύνων Ενυπόθηκων (λόγω χρηματοδότησης) ακινήτων.

10 ΑΥΤΟΝΟΜΑ Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα (pension products) Η ασφάλιση πιστώσεων (credit insurance) οι μικτές ασφαλίσεις ασφαλίσεις επιβίωσης (endowment products). Ομαδικά ή ατομικά Προϊόντα ζωής υγείας ή προϊόντα ζημιώνγενικών ασφαλίσεων

11 Ομαδικά Ατομικά Προϊόντα ζωής υγείας Προϊόντα ζημιών-γενικών ασφαλίσεων

12 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Ο ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός για τη σωστή και σταδιακή προσέγγιση όλου του πελατολογίου Η δημιουργία απλοποιημένων προϊόντων bancassurance Η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων προώθησης των προϊόντων bancassurance μέσω ενός ευρέος δικτύου διανομής. Η αντιμετώπιση των ασφαλιστικών προϊόντων από τις τράπεζες ως βασικά προϊόντα και όχι ως συμπληρωματικά

13 Η δημιουργία ολοκληρωμένων ασφαλιστικών προϊόντων, αποταμιευτικού και επενδυτικού κυρίως χαρακτήρα Ο βαθμός εξοικείωσης των τραπεζικών υπαλλήλων ως αποτέλεσμα της σωστής εκπαίδευσής τους Η αξιολόγηση των τραπεζικών υπαλλήλων και στελεχών βάσει της πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων Η δημιουργία απλών προϊόντων, τα οποία αφομοιώνονται εύκολα τόσο από το δίκτυο όσο και από τους υποψήφιους πελάτες

14 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 90 Πίνακας εταιριών που δραστηριοποιούνταν στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά το 90 ΕΤΟΣ ΖΩΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

15 Μερίδια αγοράς για το συνολο των ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα το ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΗΜΙΩΝ Οι 5 πρώτες 70.39% 46.38% Οι 10 πρώτεσ 87,83% 61.87% ΟΙ 15 πρώτες 96.95% 71.41% Οι 20 πρώτες 99.38% 77.81%

16 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΕΚ. ΔΡΑΧΜΕΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΥΞΗΣΗ ,08% ,41% ,37% ,41% ,87% ,58% ,98% ,53% ,62% ,34%

17 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΕΚ. ΔΡΑΧΜΕΣ

18 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΚ. ΔΡΑΧΜΕΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ,60% ,96% ,48% ,14% ,70% ,71% ,74% ,36% ,89% ,32% ,60%

19 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΚ.ΔΡΑΧΜΕΣ

20 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ- ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ,92% ,98% ,78% ,28% ,20% ,65% ,89% ,83% ,75% ,59%

21 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΕΚ ΔΡΑΧΜΕΣ

22 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Α.Ε.Π (εκ.δραχμές)(αεπ σε τρεχουσες τιμές) ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦ. Α.Ε.Π % ,11% ,25% ,32% ,45% ,59% ,61% ,65% ,73% ,75% ,85% ,14%

23 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Α.Ε.Π

24 Ποσοστό Επενδύσεων επί του Α.Ε.Π. (εκ. δρχ) (ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές) ΕΤΟΣ Σύνολο Επενδύσεων Α.Ε.Π % ,35% ,51% ,63% ,80% ,11% ,32% ,52% ,79% ,07% ,29% ,07%

25 4,50% 4,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Α.Ε.Π 4,07% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,35% 1,51% 1,63% 1,80% 2,11% 2,32% 2,52% 2,79% 3,07% 3,29% 1,00% 0,50% 0,00%

26 ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΛΗΘΥΜΣΟΣ ΔΡΑΧΝΕΣ EURO , , , , , , , , , , , ,78

27 ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΕ EURO 189,08 177,4 162,81 141,64 129,06 120,6 106,91 90,78 79,21 66,78 239,

28 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (εκ. δραχμές) ΕΤΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ,76% ,50% ,85% ,94% ,95% ,79% ,29% ,52% ,43% ,66%

29 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ εκατ. δραχμές

30 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (εκ. δραχμές) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ,06% ,07% ,59% ,68% ,96% ,60% ,49% ,13% ,74%

31 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ(εκ. δραχμών)

32 ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (σε εκ. δραχμές) ΕΤΟΣ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ,44% ,70% ,66% ,44% ,19% ,48% ,62% ,68% ,25% ,44%

33 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ελληνική ασφαλιστική αγορά την τελευταία δεκαετία καθώς και τα κανάλια διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων. ΕΤΟΣ ΖΩΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΗΜΙΩΝ ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΌ

34 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2009 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙ 5 ΠΡΩΤΕΣ 65,33% 39,34% ΟΙ 10 ΠΡΩΤΕΣ 87,57% 57,83% ΟΙ 15 ΠΡΩΤΕΣ 96,23% 72,89% ΟΙ 20 ΠΡΩΤΕΣ 99,48% 82,54%

35 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΕΚ. EURO ΕΤΟΣ ΕΓ.ΑΣΦΑΛΙΣ ΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ,80 17,03% ,50 8,45% ,60 18,15% ,30 14,24% ,40 5,88% ,90 5,35% ,70 3,79% ,10 8,30% ,40 4,39% ,70 8,18% ,7 2716,4 2602,1 2402,7 2314,9 2197,4 2075,3 1816,6 1537,5 1417,

36 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΚ. EURO ΕΤΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ,60-1,39% ,00-2,12% ,80 1,88% ,40 9,88% ,80 20,16% ,30 11,76% ,50 17,47% ,10 8,27% ,10-0,95% ,40 0,53% ,4 2496,1 2520,1 2327,5 1981,3 1722,8 1475,4 1342, ,

37 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚ. EURO , % , % , % , % , % , % % , % , % , % ,

38 ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η Αξία της τραπεζοασφαλιστικής εκπαίδευσης και θεσμικές αλλαγές Τραπεζοασφαλιστική εκπαίδευση. Οι θεσμικές αλλαγές με επίκεντρο την εκπαίδευση και τα επαγγελματικά προσόντα στο περιβάλλον προώθησης των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών στην ΕΕ Οι ελληνικές τράπεζες και η εκπαίδευση του προσωπικού τους για τις ανάγκες της bancassurance

39 Η ΠΡΩΙΜΗ ΦΑΣΗ Μεσιτείας ασφαλίσεων Ασφαλιστική πρακτόρευση Ασφαλιστικοί σύμβουλοι Συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων και προσώπων που ασκούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση παρεπόμενα προς την κύρια εργασία τους.

40 Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ EFG Eurobank δημιούργησε την Eurolife Η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάστηκε με την ING Η Alpha Bank, προς το τέλος της δεκαετίας πώλησε τη θυγατρική της Alpha Ασφαλιστική στην γαλλική AXA Οι τραπεζοασφαλιστικές εργασίες τύπου bancassurance παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη κατακτώντας ολοένα και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς

41 Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

42 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ(7 BANKS) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ(7 BANKS)

43 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 82% 80% 81% 78% 76% 75% 76% 74% Column1 72% Series 1

44 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ALPHA BANK ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΠΡΩΙΜΗ ΦΑΣΗ BANCASSURANCE 4,

45 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALPHA BANK ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ BANCASSURANCE

46 Η ΕΛΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ALPHA

47 35% ΜΕΡΙΔΙΟ ALPHA BANK ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 30% 29% 25% 20% 15% 10% 5% 12% 20% 18% 0%

48 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο αριθμός των διεξαγωγών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας Ο αριθμός των ανθρωποωρών εκπαίδευσης Ο αριθμός των συμμετοχών που λαμβάνουν χώρα.

49 35 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ BANCASSURANCE (6 ΜΗΝΕΣ) 7

50 ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

51 ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ) 2001 Ά ΕΞΑΜΗΝΟ

52 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 2011 Ά ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ , , ,5 23

53 Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9% 5% 17% ΑΜΟΙΒΗ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ 13% 3% ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ

54 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ / ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ALPHA BANK

55 35% 30% ΜΕΡΙΔΙΟ ALPHA BANK ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 29% 25% 20% 15% 21% 18% ΜΕΡΙΔΙΟ ALPHA BANK ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 10% 11% 5% 0%

56 ALPHA BANK-MIA ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ... 35% 30% 29% 25% 20% 15% 10% 11% 12% 21% 20% 18% ΜΕΡΙΔΙΟ ΑLPHA BANK ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΡΙΔΙΟ ALPHA BANK ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 5% 0%

57 ... ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% 83% 82% 81% 81% 75% 76% 71% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ALPHA BANK

58 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διευθυντής Καταστήματος Υποδιευθυντής Καταστήματος / Κάτοχος Α Υπογραφής Ιδιώτες > ΥπεύθυνοςΠελατείαςΙδιωτών > Υπάλληλος Υποστηρίξεως Συναλλαγών Συναλλαγές > Υπεύθυνος Ταμειακών Συνναλαγών> Τeller Επιχειρήσεις >ΥπεύθυνοςΠελατείας Επιχειρήσεων>Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων

59 Υ.Π.Ι ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BANCASSURANCE ΣΥΝΟΛΟ 647 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 574 MH ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

60 Υ.Π.Ι ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BANCASSURANCE 11% ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 89%

61 Παράλληλα με αυτούς, συμμετοχή στη διαδικασία είχαν και οι Σύμβουλοι Πελατείας Alpha Prime καθώς και οι Private Bankers PRIVATE BANKERS ΥΠΕΥΘ. ΕΞΥΠ. ΕΠΙΧΕΙΡ ΥΠΕ ΥΠΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ BANCASSURANCE ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΟΥΛΟΙ ALPHA PRIME

62 Υ.Π.Ε ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BANCASSURANCE ΣΥΝΟΛΟ 391 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 238 Υ.Π.Ε ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BANCASSURANCE ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

63 Υ.Π.Ε ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BANCASSURANCE 39% 61% ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

64 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΜΕ 15 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ 8 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ 6 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ 5 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ 4 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ 3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

65 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 15 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 0,2% ΜΕ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 0,5% ΜΕ 8 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 1,2% ΜΕ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 1,2% ΜΕ 6 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 3,1% ΜΕ 5 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ 4 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 6,9% 14,8% ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 25,7% ΜΕ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 36,0% ΜΕ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟ 10,2% ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 0,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

66 BANCASSURANCE : ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ALPHA BANK % % 80% % 40% 20% 0% ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

67 Σύνοψη για την εκπαίδευση στις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες στην Alpha Bank Η εκπαιδευτική διαδικασία υπήρξε πάντα για την Alpha Bank ένας τομέας στον οποίο η Διοίκηση έδινε ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι φανερό ότι τόσο οι δείκτες που αφορούν τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε εξετάσεις πιστοποίησης αλλά και σε βαθμό αποτελεσματικότητας υπήρξαν πάντα υψηλότεροι του κλάδου.

68 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τις τράπεζες και τους καταναλωτές ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Δυνατότητα προσφοράς στους πελάτες ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τη συνολική και ουσιαστική κάλυψη των αναγκών τους. αύξηση του όγκου των εργασιών τους, μέσω των διασταυρούμενων πωλήσεων τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων. Προώθηση ασφαλιστικών προιόντων με το ελάχιστο δυνατό επιπλέον κόστος από δίκτυα τραπεζών Αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού και αύξηση της παραγωγικότητάς του.

69 Μείωση του κινδύνου τους από την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν την περίπτωση θανάτου, μόνιμης ή πρόσκαιρης ανικανότητας, νοσηλείας, ανεργίας ή απώλειας εισοδήματος των δανειοληπτών Τα προϊόντα bancassurance έχουν υψηλότερες αποδόσεις από τα τραπεζικά διότι έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και έτσι παρέχουν μεγαλύτερη επενδυτική δυνατότητα. Η επένδυση σε προϊόντα bancassurance ωφελεί πολλαπλά τον καταναλωτή Εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ πολυεθνικών και παραδοσιακών ασφαλιστικών εταιρειών

70 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Η πώληση απλών και τυποποιημένων ασφαλιστικών προϊόντων δεν ανταποκρίνεται πάντα σε εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών. Η προώθηση σύνθετων τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων απαιτεί εξειδικευμένη πρόσθετη εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων που δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία.

71 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Βασικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η bancassurance δεν είναι μια περιθωριακή δραστηριότητα στις ελληνικές τράπεζες. Είναι κεντρικός άξονας στη στρατηγική και στις πολιτικές προσφοράς προϊόντων λιανικής και πρέπει να γίνει καλύτερη.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ..

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Α. Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μαυρίδης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Νάκου Δαφνίτσα Σκουμπρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2010

Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2010 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1/1 31/12/2010 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΓΟΓΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ»

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών

Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν.Σµύρνη 171 21 www.eurolife.gr, Τηλ. 2111873540

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 4. Χαιρετισμός Προέδρου 6. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 12. Παρατηρήσεις επί των Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σµύρνη 171 21 www.erbbrokers.gr, Τηλ. 210 9303850 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26892/01ΝΤ/Β/92/160(08)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ Η ταχύτατη τεχνικο-οργανωτική και διαρθρωτική αναδιάταξη του Τ.Σ, στη χώρα μας και διεθνώς, μέσα απο συγχωνεύσεις, εξαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

Business. Σύνταξη από ιδιωτικά προγράµµατα. Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

Business. Σύνταξη από ιδιωτικά προγράµµατα. Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Business Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 11 ΜΑΪΟΥ 2014 Ευέλικτες και οικονοµικές προτάσεις για ασφάλεια: Ζωής Σύνταξης Εισοδήµατος Αποταµίευσης Παιδιών Σπουδών Υγείας Ατυχήµατος Κατοικίας Αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALICO AIG & ALICO FRANCHISING ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς

1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 1 Μ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ 1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Κατά τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000.

Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000. Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης - Τμήμα Λογιστικής - Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Γιαννούλης Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000. Μποζδελεκίδης Φώτιος ΑΜ: 8859 2013 Περιεχόμενα Πρόλογος:...4

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις για την Αειφόρο Ασφάλιση

Πράξεις για την Αειφόρο Ασφάλιση Πράξεις για την Αειφόρο Ασφάλιση ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Πράξεις για την Αειφόρο Ασφάλιση 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 1 Η Τράπεζα σήµερα 3η σε µέγεθος στην ελληνική αγορά (% µεριδίου αγοράς - 30.6.2001) Τρίτος µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος µε Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΕΛΑΤΕΣ BANCASSURANCE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Δρ. Π. ΖΑΧΟΥΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2008 1 Εισαγωγή Η κεφαλαιαγορά στα Ρωμαϊκά χρόνια Το ρωμαϊκό οικονομικό σύστημα του 2 ου αιώνα, την περίοδο της Δημοκρατίας είχε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων)

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα