ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες"

Transcript

1 ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες Ρυθµ ιστές Στροφών LG Σειρές ic5, ig5a, is5, ip5a & ih

2

3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΡΟΜΕΑ Εισαγωγή Τρόπος Λειτουργίας Κύρια Μέρη Εφαρµογές Τελευταίες Εξελίξεις

4 Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό, οι ασύγχρονοι ηλεκτροκινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα είναι οι πλέον διαδεδοµένοι και οι απλούστεροι ηλεκτροκινητήρες. Τα µεγάλα πλεονεκτήµατα των κινητήρων αυτών έναντι όλων των άλλων τύπων είναι το χαµηλό κόστος αγοράς και συντήρησής τους. Λόγω των παραπάνω τα τελευταία χρόνια έγιναν προσπάθειες ώστε να καταστεί εφικτή, αποτελεσµατική και πρακτικά εφαρµόσιµη η ρύθµιση των στροφών αυτών των κινητήρων. Τα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά. Με τη χρήση των αντιστροφέων (inverters) όχι µόνο επιτευχθεί η ρύθµιση των στροφών των ασύγχρονων κινητήρων αλλά ταυτοχρόνως βελτιώθηκαν ή και εξαφανίσθηκαν τα µειονεκτήµατά τους. Πράγµατι χρησιµοποιώντας ένα αντιστροφέα επιτυγχάνουµε εκτός από την πλήρη ρύθµιση των στροφών και τα εξής επίσης σηµαντικά: Οµαλή εκκίνηση και µάλιστα ρυθµιζόµενη µε µικρό ρεύµα εκκίνησης Οµαλή πέδηση Αύξηση της ροπής εκκινήσεως υνατότητα αυτόµατης ή προγραµµατιζόµενης ρύθµισης Πλήρη έλεγχο των στροφών Εξοικονόµηση ενέργειας υνατότητα αλλαγής φοράς περιστροφής χωρίς επιπλέον διακόπτες Αυξηµένη προστασία του κινητήρα Τέλος µε τη χρήση των ηλεκτρονικών ρυθµιστών στροφών (inverter) µπορούµε, χρησιµοποιώντας ως πηγή τροφοδοσίας το δίκτυο των 50 Hz, να έχουµε κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα µε ταχύτητα περιστροφής άνω των 3000 στρ/λεπτό. Η απαρίθµηση αυτών και µόνο των πλεονεκτηµάτων, τα οποία µέχρι προ ολίγων ετών εθεωρούντο φαντασία, καταδεικνύει την µεγάλη υπεροχή της ρυθµίσεως των στροφών µέσω αντιστροφέων (inverter) έναντι όλων των άλλων παλαιών µεθόδων (π.χ. µηχανική ρύθµιση). Τέλος η χρήση αντιστροφέων καθιστά τους κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα πλεονεκτικούς και έναντι άλλων τύπων κινητήρων π.χ. κινητήρες δακτυλιοφόρου δροµέα - κινητήρες συνεχούς ρεύµατος ακόµα και σε ειδικές εφαρµογές. 2

5 Τρόπος λειτουργίας των ρυθµιστών στροφών Οι ρυθµιστές στροφών ανήκουν στον τοµέα των Μετατροπέων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο τοµέας αυτός παρουσιάζει µια διαρκώς εξελικτική πορεία µε αποκορύφωµα τα τελευταία 20 µε 30 χρόνια, στα οποία παρατηρείται µια πραγµατική επανάσταση ανάλογη µε αυτήν που παρατηρείται στον τοµέα των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών. Οι πρώτοι µετατροπείς ενέργειας που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι λεγόµενοι περιστροφικοί µετατροπείς. Αυτοί αποτελούντο από ηλεκτρικές µηχανές οι οποίες λειτουργούσαν είτε µεµονωµένα, είτε διασυνδεόµενες µεταξύ τους µε σκοπό τον έλεγχο των στροφών ενός κινητήρα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το σύστηµα Ward - Leonard. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν οι ακίνητοι ή στατικοί µετατροπείς. Αυτοί αρχικά αποτελούντο από ανορθωτικά στοιχεία µε ατµό υδραργύρου. Μετά το 1960, και σε συνδυασµό µε τη ραγδαία ανάπτυξη στον τοµέα της ηλεκτρονικής αναπτύχθηκαν στατικοί µετατροπείς, οι οποίοι χρησιµοποιούσαν ηµιαγωγικά στοιχεία µε ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα, όπως οι µικρές απώλειες, ο µικρός όγκος και η ταχύτερη απόκριση στις µεταβολές του φορτίου. Τέλος µε την εφαρµογή των µικροϋπολογιστών έγινε εφικτή η ανάπτυξη σύνθετων συστηµάτων τα οποία εκτελούν πολύπλοκα προγράµµατα λειτουργίας, µε υψηλότατο βαθµό ακρίβειας ελέγχου και προσφέρουν βελτιωµένη αξιοπιστία και αυξηµένη ευελιξία. Η ρύθµιση των στροφών ενός ασύγχρονου κινητήρα µπορεί να γίνει µε ποικίλους τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρονται η ρύθµιση της ενεργού τιµής της τάσης τροφοδοσίας του στάτη, η σύνδεση εξωτερικής µεταβλητής αντίστασης στο δροµέα (για δακτυλιοφόρους κινητήρες) και η µεταβολή της συχνότητας και της τάσης τροφοδοσίας του στάτη. Όπως όµως αναλύθηκε και προηγουµένως, ο τελευταίος τρόπος προσφέρει και τα περισσότερα πλεονεκτήµατα. Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, ο ασύγχρονος κινητήρας τροφοδοτείται µε τάση µεταβλητής συχνότητας, που έχει σαν αποτέλεσµα την αλλαγή του σύγχρονου αριθµού στροφών του, ο οποίος δίνεται από την παρακάτω εξίσωση και είναι ανάλογος της συχνότητας λειτουργίας. n s = f p 120 όπου ns : ο σύγχρονος αριθµός στροφών του κινητήρα σε στροφές/λεπτό f : η συχνότητα λειτουργίας του κινητήρα σε Hz p : ο αριθµός των πόλων του κινητήρα (εξαρτάται από την περιέλιξη) 3

6 Αυτό µε την σειρά του προκαλεί την µετατόπιση της καµπύλης "Ροπής - Στροφών" του κινητήρα προς τα αριστερά, όσο η συχνότητα µειώνεται, και προς τα δεξιά, όσο η συχνότητα αυξάνεται. Έτσι το σύστηµα κινητήρας - φορτίο ισορροπεί κάθε φορά σε διαφορετικό σηµείο, µε αποτέλεσµα την ελέγξιµη µεταβολή των στροφών του, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα. Παράλληλα όµως µε τη µεταβολή της συχνότητας, απαιτείται και η µεταβολή της ενεργού τιµής της τάσης, ούτως ώστε να µην οδηγείται το µαγνητικό πεδίο της µηχανής στον κόρο και να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η οικονοµικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του κινητήρα. Μεταβολή της καµπύλης Ροπής - Στροφών ενός ασύγχρονου κινητήρα καθώς η συχνότητα λειτουργίας του µεταβάλλεται. 4

7 οµή των ρυθµιστών στροφών Οι ρυθµιστές στροφών ασύγχρονων κινητήρων αποτελούνται από τέσσερα βασικά µέρη. Κύκλωµα ισχύος ενός ρυθµιστή στροφών µε διπολικά τρανζίστορ. Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα από τα αριστερά προς τα δεξιά παρατηρούµε: Την ανορθωτική διάταξη η οποία µπορεί να αποτελείται είτε από διόδους είτε από θυρίστορ. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η µετατροπή της εναλλασσόµενης τάσης του δικτύου σε συνεχή µε σταθερή ή µε ρυθµιζόµενη τιµή. Η προκύπτουσα συνεχής τάση εισέρχεται σε ένα κατωδιαβατό φίλτρο προκειµένου να εξαλειφθεί η κυµάτωση της. Το φίλτρο αυτό µπορεί να αποτελείται είτε µόνο από µία συστοιχία πυκνωτών, είτε από µία συστοιχία πυκνωτών και ένα πηνίο. Η εξοµαλυµµένη τάση στη συνέχεια τροφοδοτεί τον αντιστροφέα. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η µετατροπή της συνεχούς τάσεως σε εναλλασσόµενη µεταβλητής συχνότητας και µεταβλητού πλάτους. Τέλος υπάρχει και η µονάδα ελέγχου, σκοπός της οποίας είναι να εποπτεύει και να ελέγχει την λειτουργία των προαναφερθέντων τριών τµηµάτων. Οι αντιστροφείς, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, είναι ένα είδος µετατροπέων, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα να µετατρέπουν µία πηγή συνεχούς τάσης ή ρεύµατος, σε µία εναλλασσόµενη µε µεταβλητή συχνότητα και πλάτος. Ο µετατροπέας αυτός αποτελεί και την καρδιά του ρυθµιστή στροφών των ασύγχρονων κινητήρων. Γι' αυτό το λόγο οι ρυθµιστές στροφών ασύγχρονων κινητήρων πολλές φορές αποκαλούνται και απλώς αντιστροφείς (inverters). 5

8 Τα βασικά δοµικά στοιχεία αυτού του µετατροπέα είναι ηλεκτρονικοί ηµιαγωγικοί διακόπτες. Η επιλογή αυτών των ηλεκτρονικών διακοπτών είναι πολύ σηµαντική και επηρεάζει καθοριστικά τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, την απόδοση αλλά και την ποιότητα ενός αντιστροφέα. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά από αυτά: Θυρίστορ (SRC) ιπολικό Τρανζίστορ ισχύος (BJT) MOSFET IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) GTO θυρίστορ (Gate Turn Off Θυρίστορ) Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, η καλύτερη επιλογή για αντιστροφείς ισχύος από 0.55 kw έως 315 kw είναι τα διακοπτικά στοιχεία τεχνολογίας IGBT ενώ για µεγαλύτερες ισχύεις τα διακοπτικά στοιχεία τεχνολογίας GTO. Ο αντιστροφέας χρησιµοποιεί κάποιο είδος από τα προαναφερθέντα διακοπτικά στοιχεία και παράγει στην έξοδο του µια σειρά παλµών. Η παλµοσειρά αυτή έχει σταθερό ύψος και µεταβλητό εύρος παλµών και η θεµελιώδης συχνότητά της είναι ίση µε την συχνότητα που επιθυµούµε να λειτουργήσει ο κινητήρας. Παράλληλα όµως µε τη θεµελιώδη συχνότητα, λόγω της διακοπτικής λειτουργία του αντιστροφέα, παράγονται και ορισµένες άλλες συχνότητες (ανώτερες αρµονικές). Είναι προς το συµφέρον του χρήστη αν αυτές οι συχνότητες έχουν τις δυνατόν υψηλότερες τιµές, για την αποφυγή µαγνητικού θορύβου, πρόσθετων απωλειών και ασταθούς λειτουργίας στον κινητήρα. 6

9 Εφαρµογές Στην βιοµηχανία, σήµερα, σε πάρα πολλές εφαρµογές χρησιµοποιούνται ρυθµιστές στροφών, λόγω της σηµαντικής βελτίωσης και αύξησης των δυνατοτήτων τους αλλά και λόγω τις σηµαντικής πτώσης των τιµών τους,. Εδώ θα αναφέρουµε ενδεικτικά ορισµένες, συχνά εµφανιζόµενες, εφαρµογές τους: Αντλίες Ανεµιστήρες Παρασκευή και επεξεργασία χάρτου Μεταφορικές ταινίες Επεξεργασία ξυλείας Επεξεργασία µετάλλων Επεξεργασία µαρµάρου Γερανοί Συµπιεστές Ανελκυστήρες 7

10 Τελευταίες εξελίξεις Η πρόοδος στον τοµέα των ρυθµιστών στροφών ασύγχρονων κινητήρων, τρέχει στις µέρες µας µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς και αφορά τόσο το λογισµικό όσο και το ηλεκτρονικό κύκλωµα του αντιστροφέα που τροφοδοτεί τον κινητήρα. Η χρησιµοποίηση εξαιρετικά γρήγορων και µε µεγάλη υπολογιστική ισχύ µικροεπεξεργαστών, κάνει δυνατή τη χρήση πολύπλοκων αλγορίθµων ελέγχου και εξειδικευµένων µαθηµατικών µοντέλων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η µέθοδος ελέγχου του διανύσµατος της µαγνητικής ροής (Vectror Control). Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο και µε τη βοήθεια ενός µαθηµατικού µοντέλου, το οποίο περιγράφει τον κινητήρα, επιτυγχάνεται η πρόβλεψη και ο έλεγχος της µαγνητική ροής του κινητήρα. Αυτό µε τη σειρά του σηµαίνει: αύξηση της ροπής εκκινήσεως κατά 50% έως 80% και διατήρησή της καθ' όλη τη διάρκεια της επιτάχυνσης του κινητήρα. εξοικονόµηση ενέργειας οδηγώντας τον κινητήρα στο αποδοτικότερο σηµείο λειτουργίας του για όλο το φάσµα των ταχυτήτων. κατακόρυφη βελτίωση της ταχύτητας απόκρισης του συστήµατος Κινητήρα - Φορτίου, τόσο ώστε ο κοινός τριφασικός κινητήρας έχει πλέον την ίδια ίσως και καλύτερη δυναµική συµπεριφορά µε εκείνη ενός αντίστοιχου κινητήρα συνεχούς ρεύµατος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα του τελευταίου αποτελεί η δυνατότητα ταυτόχρονης ελευθέρωσης του συστήµατος πέδησης και η εκκίνηση του κινητήρα, σε ανελκυστήρα αφού ο κινητήρας φτάνει σε µέγιστη ροπή µέσα σε 30 µόλις χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η συνεχής ανάπτυξη των ηλεκτρονικών ισχύος οδήγησαν σε διακοπτικά ηµιαγωγικά στοιχεία µε πολύ µικρούς χρόνους έναυσης και σβέσης και µεγάλης αντοχής σε ρεύµα και τάση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων στοιχείων είναι τα IGBT. Τα στοιχεία αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε ρυθµιστές στροφών ισχύος από 0.55 kw έως και 315 kw να λειτουργούν µε µεγαλύτερη διακοπτική συχνότητα. Αυτό µε τη σειρά του έχει σαν αποτέλεσµα: την βελτίωση του βαθµού αποδόσεως. την µείωση του όγκου και του βάρους. την εµφάνιση των ανώτερων αρµονικών σε υψηλότερες συχνότητες και κατά συνέπεια την εξάλειψη του µαγνητικού θορύβου, την µείωση των απωλειών και την οµαλότερη λειτουργία του κινητήρα. 8

11 τον ακόµα πιο ακριβή έλεγχο και την δυνατότητα αξιοποίησης όλων των τελευταίων εξελίξεων στο λογισµικό ελέγχου που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ενώ λοιπόν οι Ρυθµιστές Στροφών Ασύγχρονων Κινητήρων είναι ήδη σε ένα πολύ εξελιγµένο στάδιο οι µελλοντικές τους βελτιώσεις έχουν στόχο: την εξοµάλυνση και την σταθεροποίηση της λειτουργίας τους σε ιδιαίτερα χαµηλές συχνότητες (0.1 έως 1 Hz) καθώς και στα 0 Hz σε λειτουργία κλειστού και ανοικτού βρόχου. την περαιτέρω µείωση των ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών τους καθώς επίσης και της παραγωγής αρµονικών στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ισχύος. την περαιτέρω µείωση του µεγέθους και του κόστους κατασκευής. την ενσωµάτωσή τους πάνω στους ασύγχρονους κινητήρες. την κατάργηση του ενδιάµεσου σταδίου µετατροπής της τάσης του δικτύου σε συνεχή η οποία µε τη σειρά της θα οδηγήσει στην αφαίρεση των τεράστιων ηλεκτρολυτικών πυκνωτών οι οποίοι είναι ογκώδεις και αποτελούν συχνά αιτία βλάβης. 9

12

13 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ LG ΣΕΙΡΕΣ ic5, ig5a, is5, ip5a & ih Πλεονεκτήµατα υνατότητες Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ακροδέκτες Ισχύος & Ελέγχου ιαστασιολόγιο

14 Ο Οίκος LG Industrial Systems Ο Οίκος LG Industrial Systems Co., Ltd. ανήκει στον όµιλο LG και ασχολείται µε τον σχεδιασµό και την κατασκευή βιοµηχανικών αυτοµατισµών και ηλεκτρονικών ισχύος. ιαθέτει εργοστάσια στις ΗΠΑ, στην Κορέα, στην Ταϊβάν, στην Ταϊλάνδη και στο Χονγκ-Κονγκ, απασχολεί προσωπικό και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2 δις δολαρίων ΗΠΑ. Μεταξύ των προϊόντων του Οίκου αυτού περιλαµβάνονται και ρυθµιστές στροφών (inverters) κατάλληλοι για τον έλεγχο της ταχύτητας τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων. Οι ρυθµιστές στροφών της LG χωρίζονται σε πέντε σειρές: σειρά ic5 (µονοφασικής τροφοδοσίας kW έως 3kW), σειρά ig5a (τριφασικής τροφοδοσίας kW έως 7.5kW), σειρά is5 (τριφασικής τροφοδοσίας kW έως 75kW), σειρά ip5a (τριφασικής τροφοδοσίας - 5.5kW έως 160kW), και σειρά ih (τριφασικής τροφοδοσίας - 90kW έως 250kW). και αποτελούν τριφασικούς µετατροπείς συχνότητας οι οποίοι παράγουν µεταβλητή συχνότητα και τάση προκειµένου να ελέγξουν τις στροφές των τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων. Τα γενικά χαρακτηριστικά πλεονεκτήµατα τους είναι τα ακόλουθα: 1. Αθόρυβη λειτουργία Η χρήση των τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικών διακοπτών IGBT λύνει οριστικά το πρόβληµα του ηλεκτρονικού και του µαγνητικού θορύβου και παρέχει αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα σε ολόκληρο το εύρος των στροφών. 2. Οµαλή λειτουργία και πλήρης ικανότητα ροπής σε χαµηλές στροφές Η υιοθέτηση της τεχνικής του διανυσµατικού ελέγχου (Sensorless Vector Control) και η ανάθεση εκτέλεσής της σε έναν πανίσχυρο βιοµηχανικό µικροεπεξεργαστή της INTEL έχουν σαν αποτέλεσµα: τα τέλεια ηµιτονοειδούς µορφής ρεύµατα στην έξοδο την επίτευξη υψηλής ροπής ακόµα και στις πολύ χαµηλές ταχύτητες και την απουσία κυµατώσεως στη ροπή της µηχανής. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά βελτιώνονται ακόµα περισσότερο µε τον συνεχή έλεγχο του ρεύµατος µέσα από τη διαδικασία της ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος (DSP) που υιοθετείται στους Inverters του Οίκου LG. 2

15 3. Αφθονία ρυθµίσεων. Κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας αλλά και πάρα πολλοί διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας, ειδικά σχεδιασµένοι για συγκεκριµένες βιοµηχανικές εφαρµογές, έχουν συµπεριληφθεί στο λογισµικό ελέγχου αυτών των µετατροπέων. 4. Έλεγχος ρεύµατος και τάσης εξόδου. Ο συνεχής έλεγχος του ρεύµατος κάνει δυνατή την γρήγορη επιτάχυνση της µηχανής ή την στιγµιαία υπερφόρτωσή της, χωρίς την διακοπή της λειτουργίας αυτής λόγω υπερεντάσεων, ενώ η τάση εξόδου ελέγχεται διαρκώς από τον µικροεπεξεργαστή προκειµένου να διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία του κινητήρα. 5. Αυξηµένη ανοχή στον παρασιτικό θόρυβο και αξιοπιστία. Η υψηλότατη αξιοπιστία στη λειτουργία των ρυθµιστών στροφών της LG οφείλεται στα τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικά στοιχεία αλλά και ηµιαγωγικά στοιχεία ισχύος που έχουν χρησιµοποιηθεί καθώς επίσης και στην µεγάλη πείρα που διαθέτει ο βιοµηχανικός οίκος αυτός σε τέτοιου είδους εφαρµογές. Εξάλλου η εταιρεία LG διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 ειδικά για τον σχεδιασµό και την κατασκευή ρυθµιστών στροφών (inverters). 6. Εύκολη και ολοκληρωµένη επικοινωνία. Το ψηφιακό χειριστήριο περιλαµβάνει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 32 χαρακτήρων και 10 πλήκτρα λειτουργίας παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα του εύκολου χειρισµού και της παρακολούθησης πολλών χρήσιµων µεγεθών όπως της συχνότητας, της τάσης, του ρεύµατος και της αιτίας πιθανής αυτόµατης διακοπής λειτουργίας. 7. Μεγάλο εύρος ισχύων. Οι ρυθµιστές στροφών της LG καλύπτουν ισχύεις από 0.37 kw έως 250 kw. Έτσι ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την καταλληλότερη για αυτόν ισχύ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µηχανής ή του εξοπλισµού που διαθέτει. 8. Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά.. Η εταιρεία ΒΑΛΙΑ ΗΣ Α.Ε., η οποία αντιπροσωπεύει τους ρυθµιστές της LG στην Ελλάδα, διαθέτει πλήρη τεχνική υποστήριξη, από ειδικευµένους µηχανικούς και παρακαταθήκη ανταλλακτικών. 3

16 Οι Ρυθµιστές Στροφών της Σειράς ic5 Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς ic5 τροφοδοτούνται από µονοφασική τάση 230Vac, καλύπτουν ισχύεις από 0.37kW έως 3kW και αποτελούν την ιδανική λύση για τον έλεγχο των στροφών τριφασικών κινητήρων µικρής ισχύος. Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς ic5 διαθέτουν, µεταξύ άλλων: Ενσωµατωµένο ποτενσιόµετρο και πλήκτρα Start Stop 5 ψηφιακές εισόδους, 3 ψηφιακές εξόδους, 2 αναλογικές εισόδους και 1 αναλογική έξοδο. Εύκολο προγραµµατισµό των παραµέτρων τους µέσω ψηφιακού χειριστηρίου το οποίο περιλαµβάνει οθόνη 3 ψηφίων (επτά σηµείων) και ειδικό πλήκτρο πέντε κατευθύνσεων (πλήκτρο πλοήγησης). υνατότητα σειριακής επικοινωνίας τύπου RS485 (Modbus RTU). Αύξηση της ροπής στις χαµηλές στροφές. 8 ανεξάρτητες ράµπες επιτάχυνσης - επιβράδυνσης. Ειδικά προγράµµατα για την εξοικονόµηση ενέργειας σε εφαρµογές αντλιών & ανεµιστήρων. Πρόγραµµα αυτόµατης αντιστάθµισης ολισθήσεως. Αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από διακοπή σφάλµατος ή τάσεως. Αυτόµατη αντιµετώπιση υπερφόρτισης χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας. 8 προγραµµατιζόµενα βήµατα προεπιλεγµένων ταχυτήτων. Ενσωµατωµένο ρυθµιζόµενο ηλεκτρονικό θερµικό για την προστασία του ηλεκτροκινητήρα. Ενσωµατωµένο κλειστό βρόχο τύπου PID. Εξαιρετικά µικρό βάρος και διαστάσεις. 4

17 Τεχνικά Χαρακτηριστικά της σειράς ic5 Ισχύς Κινητήρα Έξοδος Είσοδος Τύπος SV004iC5-1 SV008iC5-1 SV015iC5-1 SV022iC5-1 HP 0.5 & & & 4.0 Ρεύµα 3 Amp 5 Amp 8 Amp 12 Amp Καλώδιο 1.5 mm mm 2 Συχνότητα Τάση Συχνότητα Μέθοδος Ελέγχου Ανάλυση Ρύθµισης Ακρίβεια Συχνότητας Εξόδου Υπερφόρτιση Ρύθµιση Συχνότητας Χρόνος Επιτάχυνσης & Επιβράδυνσης Είσοδοι Έξοδοι Προστασίες Προστασία Κελύφους Συνθήκες Λειτουργίας Ψύξη Hz Τριφασικό : 0 Τάση εισόδου (230V) (±5%) Hz Τάση Μονοφασικό : Volt (±10%) Ασφάλεια 1Φ / 10 Α 1Φ / 16 Α 1Φ / 25 Α 1Φ / 32 Α Καλώδιο 2.5 mm 2 4 mm 2 Θερµοκρ. Περιβάλ. ιανυσµατικός έλεγχος µε PWM (Sensorless Vector Control) 0.01 Hz ±0.01% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε ψηφιακή ρύθµιση) ±0.1% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε αναλογική ρύθµιση) 150% για 1 λεπτό (µία κάθε 10 λεπτά) Αναλογική: 0-10 V / 0 ή 4-20 ma / Ποτενσιόµετρο Ψηφιακή: Ψηφιακό χειριστήριο ευτερόλεπτα Πέντε (5) ψηφιακές & ύο (2) αναλογικές (0-10Vdc / 0 ή 4 20mA) ύο (2) ψηφιακές & µία (1) αναλογική (0-10Vdc) Υπέρταση, Υπόταση, Υπερένταση, Υπερθέρµανση ρυθµιστή στροφών, Υπερφόρτιση κινητήρα, ιαρροή ρεύµατος προς τη γη, Έλλειψη φάσης, Εξωτερικό σφάλµα, Βλάβη ανεµιστήρα και Σφάλµα κάρτας ελέγχου IP20-10 C +40 C (Fs 7kHz) -10 C +50 C (Fs 6kHz) Υγρασία Έως 90 % Υψόµετρο Έως 1000 m Με ενσωµατωµένο ανεµιστήρα 5

18 Σχέδιο Καλωδιώσεων της Σειράς ic5 (Προαιρετικό) 2 Πηνίο DC Bus Ηλεκτρονική Μονάδα Πέδησης P N B1 B2 (Προαιρετικό) Αντίσταση Πέδησης Αυτόµατος Ισχύος 1 φ 230 V 50 Hz L1 L2 P P1 N U V W Η/Κ G 3 ( ) Εκκίνηση έµπροσθεν Εκκίνηση όπισθεν Επείγουσα διακοπή Ταχύτητα Jog Reset P1 P2 P3 P4 P5 AM CM + AM Προγραµµατιζόµενη αναλογική έξοδος τάσης (0~10Vdc) Σηµείο αναφοράς (-) CM (N.O.) 30A 30C (N.C.) 30B Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή έξοδος (σφάλµατος) τύπου ρελαί Έως AC250V, 1A ή έως DC30V, 1A Ποτενσιόµετρο (1 kohm, 1/2W) Shield VR V1 Τάση τροφοδοσίας για ποτενσιόµετρο: + 12Vdc, 10mA Αναλογική είσοδος τάσης : 0 ~ 10Vdc MO EXTG Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή έξοδος τύπου τρανζίστορ Έως DC24V, 50mA I Αναλογική είσοδος ρεύµατος : 4 ~20mA Εντολή ταχύτητας 1 CM Σηµείο αναφοράς (-) για VR, V1, I Σηµειώσεις : Ακροδέκτες Ισχύος Ακροδέκτες Ελέγχου. 1. Η εντολή ταχύτητας µπορεί να δοθεί από την αναλογική είσοδο τάσης, ρεύµατος ή και από τις δύο. 2. Όταν εγκαθίσταται εξωτερικό πηνίο στο DC Bus, η βραχυκύκλωση µεταξύ P και P1 θα πρέπει να αφαιρείται. 3. Οι ακροδέκτες γειώσεως είναι χρώµατος πράσινου και βρίσκονται κάτω από τους ακροδέκτες ισχύος, πάνω στο αλουµινένιο ψυγείο του ρυθµιστή στροφών 6

19 Περιγραφή Ακροδεκτών της Σειράς ic5 Συµβολισµός Λειτουργία L1, L2 Ακροδέκτες µονοφασικής τροφοδοσίας (σύνδεση µε το δίκτυο) Ακροδέκτες Ισχύος U, V, W Ακροδέκτες τριφασικής εξόδου (σύνδεση µε τον κινητήρα) P, P1 Ακροδέκτες σύνδεσης εξωτερικού πηνίου εξοµάλυνσης P1, N Ακροδέκτες σύνδεσης ηλεκτρονικής µονάδας πέδησης Ακροδέκτες Ελέγχου V1 VR I AM P1 P2 P3 P4 P5 CM 30A-30C 30B-30C MO-EXTG Είσοδος για ρύθµιση ταχύτητας µέσω πηγής τάσης (0-10Vdc) Τάση τροφοδοσίας ποτενσιόµετρου ρύθµισης ταχύτητας (12Vdc) Είσοδος για ρύθµιση ταχύτητας µέσω πηγής ρεύµατος(4-20ma) Προγραµµατιζόµενη αναλογική έξοδος τάσης (0-10Vdc) Είσοδος για εκκίνηση µε ορθή φορά περιστροφής Είσοδος για εκκίνηση µε ανάστροφη φόρα περιστροφής Είσοδος επείγουσας εντολής σταµατήµατος του κινητήρα Είσοδος για την ενεργοποίηση της ταχύτητας «JOG» Είσοδος για την επαναφορά µετά από σφάλµα (Reset) Σηµείο αναφοράς (-) ΜΟΝΟ για τα παραπάνω 9 σήµατα Ψηφιακή έξοδος σφάλµατος (επαφή ανοικτή σε ηρεµία ΝΟ) Ψηφιακή έξοδος σφάλµατος (επαφή κλειστή σε ηρεµία ΝC) Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή έξοδος τύπου τρανζίστορ 7

20 ιαστασιολόγιο της Σειράς ic5 W H D Τύπος W H D kgr SV004iC5-1 SV008iC

21 ιαστασιολόγιο της Σειράς ic5 W H D Τύπος W H D kg SV015iC5-1 SV022iC

22 Οι Ρυθµιστές Στροφών της Σειράς ig5a Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς ig5a καλύπτουν ισχύεις από 0.37kW έως 7.5kW και αποτελούν την ιδανική λύση για τον έλεγχο των στροφών κινητήρων µικρής ισχύος. Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς ig5a διαθέτουν, µεταξύ άλλων: 8 ψηφιακές εισόδους, 3 ψηφιακές εξόδους, 2 αναλογικές εισόδους, και 1 αναλογική έξοδο. Ηλεκτρονικό σύστηµα πεδήσεως µε αντίσταση αλλά και µε συνεχή τάση. Εύκολο προγραµµατισµό των παραµέτρων τους µέσω ψηφιακού χειριστηρίου το οποίο περιλαµβάνει οθόνη 4 ψηφίων (επτά σηµείων) και 5 πλήκτρα λειτουργίας. Ενσωµατωµένη δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας RS485 (Modbus RTU). Αύξηση της ροπής στις χαµηλές στροφές. 8 ανεξάρτητες ράµπες επιτάχυνσης επιβράδυνσης και βήµατα ταχυτήτων. Ειδικά προγράµµατα για την εξοικονόµηση ενέργειας σε εφαρµογές αντλιών & ανεµιστήρων. Πρόγραµµα αυτόµατης αντιστάθµισης ολισθήσεως. Αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από διακοπή σφάλµατος ή τάσεως. Αυτόµατη αντιµετώπιση υπερφόρτισης χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας. Ελεγχόµενος ανεµιστήρας ψύξης. Ενσωµατωµένο ρυθµιζόµενο ηλεκτρονικό θερµικό για την προστασία του ηλεκτροκινητήρα Εξαιρετικά µικρό βάρος και διαστάσεις. 10

23 Τεχνικά Χαρακτηριστικά της σειράς ig5a Τύπος SV004 ig5a-4 SV008 ig5a-4 SV015 ig5a-4 SV022 ig5a-4 SV040 ig5a-4 SV055 ig5a-4 Ισχύς HP Κινητήρα KW Έξοδος Είσοδος Ρεύµα [A] SV075 ig5a Καλώδιο 1.5 mm mm 2 4 mm 2 Συχνότητα [Hz] Τάση [V] 3 0 Τάση εισόδου Συχνότητα [Hz] (±5%) Τάση [V] (±10%) Ασφάλεια 10 Amp 16 Amp 20 Amp Καλώδιο 1.5 mm mm 2 4 mm 2 Μέθοδος Ελέγχου ιανυσµατικός έλεγχος µε PWM (Sensorless Vector Control) Ανάλυση Ρύθµισης 0.01 Hz Ακρίβεια ±0.01% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε ψηφιακή ρύθµιση) Συχνότητας ±0.1% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε αναλογική ρύθµιση) Εξόδου υνατότητα Υπερφόρτισης 150% για 1 λεπτό Τρόπος Αναλογικός: 0-10 V / 4-20 ma/ρεοστάτης Ρύθµισης Ψηφιακός: Ψηφιακό χειριστήριο Συχνότητας Χρόνος Επιτάχυνσης & ευτερόλεπτα Επιβράδυνσης Ροπή Πεδήσεως 20 % Προστασίες Υπέρταση, Υπόταση, Υπερένταση, Υπερθέρµανση Ρυθµιστού στροφών, Υπερθέρµανση Κινητήρα και Σφάλµα κάρτας ελέγχου Θερµοκρ. -10 C +40 C (Fs 7kHz) Περιβάλ. -10 C +50 C (Fs 6kHz) Συνθήκες Υγρασία Έως 90 % Λειτουργίας Υψόµετρο Έως 1000 m Ψύξη Με ανεµιστήρα 11

24 Σχέδιο Καλωδιώσεων της Σειράς ig5a Αντίσταση Πέδησης Αυτόµατος Ισχύος 3 φ 400 V 50 Hz R S T B1 B2 U V W Η/Κ G 2 ( ) Εκκίνηση έµπροσθεν Εκκίνηση όπισθεν Επείγουσα διακοπή Reset Ταχύτητα Jog Επιλογή ταχύτητας (L) Επιλογή ταχύτητας (M) Επιλογή ταχύτητας (H) Σηµείο αναφοράς (-) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 CM (N.O.) 3A 3C (N.C.) 3B AM CM + AM Προγραµµατιζόµενη αναλογική έξοδος τάσης (0~10Vdc) Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή έξοδος (σφάλµατος) τύπου ρελαί Έως AC250V, 1A ή έως DC30V, 1A Ποτενσιόµετρο (1 kohm, 1/2W) Shield 24 VR Βοηθητική τάση τροφοδοσίας: + 24Vdc, 100mA Τάση τροφοδοσίας για ποτενσιόµετρο: + 12Vdc, 10mA MO MG Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή έξοδος τύπου τρανζίστορ Έως DC24V, 50mA V1 Αναλογική είσοδος τάσης : 0 ~ 10Vdc Εντολή ταχύτητας 1 I CM Αναλογική είσοδος ρεύµατος : 4 ~20mA Σηµείο αναφοράς (-) για 24, VR, V1, I S + S - Ενσωµατωµένη δυνατότητα σειριακής επικοινωνία RS485: LG Bus ή Modbus-RTU Σηµειώσεις : Ακροδέκτες Ισχύος Ακροδέκτες Ελέγχου. 1. Η εντολή ταχύτητας µπορεί να δοθεί από την αναλογική είσοδο τάσης, ρεύµατος ή και από τις δύο. 2. Οι ακροδέκτες γειώσεως είναι χρώµατος πράσινου και βρίσκονται κάτω από τους ακροδέκτες ισχύος, πάνω στο αλουµινένιο ψυγείο του ρυθµιστή στροφών 12

25 Περιγραφή Ακροδεκτών της Σειράς ig5a Συµβολισµός Λειτουργία Ακροδέκτες Ισχύος R, S, T Ακροδέκτες τριφασικής τροφοδοσίας (σύνδεση µε το δίκτυο) U, V, W Ακροδέκτες τριφασικής εξόδου (σύνδεση µε τον κινητήρα) B1, B2 Ακροδέκτες σύνδεσης αντίστασης για δυναµική πέδηση. 24 Βοηθητική τάση τροφοδοσίας 24Vdc / 100mA Ακροδέκτες Ελέγχου V1 VR I AM P1 P2 P3 P4 P5 P6 έως P8 CM 3A-3C 3B-3C MO-MG S + S - Είσοδος για ρύθµιση ταχύτητας µέσω πηγής τάσης (0-10Vdc) Τάση τροφοδοσίας ποτενσιόµετρου ρύθµισης ταχύτητας (12Vdc) Είσοδος για ρύθµιση ταχύτητας µέσω πηγής ρεύµατος(4-20ma) Προγραµµατιζόµενη αναλογική έξοδος τάσης (0-10Vdc) Είσοδος για εκκίνηση µε ορθή φορά περιστροφής Είσοδος για εκκίνηση µε ανάστροφη φόρα περιστροφής Είσοδος επείγουσας εντολής σταµατήµατος του κινητήρα Είσοδος για την επαναφορά µετά από σφάλµα (Reset) Είσοδος για την ενεργοποίηση της ταχύτητας «JOG» Είσοδοι για την ενεργοποίηση των προγραµµατιζόµενων ταχ/των Σηµείο αναφοράς (-) ΜΟΝΟ για τα ανωτέρω 13 σήµατα Ψηφιακή έξοδος σφάλµατος (επαφή ανοικτή σε ηρεµία ΝΟ) Ψηφιακή έξοδος σφάλµατος (επαφή κλειστή σε ηρεµία ΝC) Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή έξοδος τύπου τρανζίστορ Θετικός πόλος σειριακής επικοινωνίας τύπου RS485 Αρνητικός πόλος σειριακής επικοινωνίας τύπου RS485 13

26 ιαστασιολόγιο της Σειράς ig5a Τύπος W H D kg SV004iG5A-4 SV008iG5A SV015iG5A SV022iG5A-4 SV040iG5A SV055iG5A-4 SV075iG5A

27 Οι Ρυθµιστές Στροφών της Σειράς is5 Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς is5 καλύπτουν ισχύεις από 0.75kW έως 75kW και αποτελούν την ιδανική λύση για τον έλεγχο των στροφών σε µέσης ισχύος κινητήρες. Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς is5 διαθέτουν, µεταξύ άλλων: 8 εισόδους - 3 εξόδους (ψηφιακές) / 2 εισόδους - 1 έξοδο (αναλογικές). Ηλεκτρονικό σύστηµα πεδήσεως µε αντίσταση αλλά και µε συνεχή τάση. Εύκολο προγραµµατισµό των παραµέτρων τους µέσω ψηφιακού χειριστηρίου το οποίο περιλαµβάνει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 32 χαρακτήρων και 10 πλήκτρα λειτουργίας. Υψηλή διακοπτική συχνότητα λειτουργίας (έως 15kHz) η οποία εξασφαλίζει αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα. 8 ανεξάρτητες ράµπες επιτάχυνσης - επιβράδυνσης. Ειδικά προγράµµατα για την εξοικονόµηση ενέργειας σε εφαρµογές αντλιών & ανεµιστήρων. Πρόγραµµα αυτόµατης αντιστάθµισης ολισθήσεως. Αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από διακοπή σφάλµατος ή τάσεως. Αυτόµατη αντιµετώπιση υπερφόρτισης χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας. 16 προγραµµατιζόµενα βήµατα προεπιλεγµένων ταχυτήτων. Ενσωµατωµένο ρυθµιζόµενο ηλεκτρονικό θερµικό για την προστασία του ηλεκτροκινητήρα Υπερπήδηση έως και τριών συχνοτήτων συντονισµού. Ενσωµατωµένο κλειστό βρόχο τύπου PID. υνατότητα απευθείας ελέγχου της ροπής (torque control) για εφαρµογές τύλιξης και τάνυσης. 15

28 Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Σειράς is5 Τύπος SV008 SV015 SV022 SV037 SV055 SV075 SV110 SV150 is5-4 is5-4 is5-4 is5-4 is5-4 is5-4 is5-4 is5-4 Ισχύς HP Κινητήρα kw Ρεύµα [A] Έξοδος Καλώδιο 2.5 mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 Συχνότητα Hz Τάση 3 0 Τάση εισόδου Συχνότητα (±5%) Hz Είσοδος Τάση (±10%) Volt Ασφάλεια 15 Amp 20 Amp 30 Amp 40 Amp Καλώδιο 2.5 mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 Μέθοδος Ελέγχου Ανάλυση Ρύθµισης Ακρίβεια Συχνότητας Εξόδου υνατότητα Υπερφόρτισης Ρύθµιση Συχνότητας ιανυσµατικός έλεγχος µε PWM (Sensorless Vector Control) 0.01 Hz ±0.01% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε ψηφιακή ρύθµιση) ±0.3% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε αναλογική ρύθµιση) 150% για 1 λεπτό Αναλογική: 0-10 V / 4-20 ma / ποτενσιόµετρο Ψηφιακή: Ψηφιακό χειριστήριο Χρόνος Επιτάχυνσης ευτερόλεπτα & Επιβράδυνσης Ροπή Πεδήσεως Έως 100 % (απαιτείται πρόσθετη αντίσταση πεδήσεως) Υπέρταση, Υπόταση, Υπερένταση, Υπερθέρµανση Ρυθµιστή στροφών, Προστασίες Υπερθέρµανση Κινητήρα, ιαρροή ρεύµατος προς τη γη, Κάψιµο ασφάλειας και Σφάλµα κάρτας ελέγχου Προγραµµατιζόµενος τρόπος λειτουργίας βάση εσωτερικού Τύπου 1 Αυτόµατη χρονοδιαγράµµατος: 8 βήµατα x 5 προγράµµατα Λειτουργία Προγραµµατιζόµενος τρόπος λειτουργίας βάση εξωτερικού Τύπου 2 χρονοδιαγράµµατος: 8 βήµατα x 5 προγράµµατα Προστασία Κελύφους IP20 Θερµοκρ. -10 C +40 C (Fs 7kHz) Περιβάλ. -10 C +45 C (Fs 6kHz) Συνθήκες Υγρασία Έως 90 % Λειτουργίας Υψόµετρο Έως 1000 m Ψύξη Με ενσωµατωµένο ανεµιστήρα 16

29 Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Σειράς is5 Τύπος SV185 SV220 SV300 SV370 SV450 SV550 SV750 is5-4 is5-4 is5-4 is5-4 is5-4 is5-4 is5-4 Ισχύς HP Κινητήρα kw Ρεύµα [A] Έξοδος Καλώδιο 10 mm 2 16 mm 2 25 mm 2 35 mm 2 50 mm 2 Συχνότητα Hz Τάση 3 0 Τάση εισόδου Συχνότητα (±5%) Hz Είσοδος Τάση (±10%) Volt Ασφάλεια 60 Amp 80 Amp 100 Amp 160 Amp Καλώδιο 10 mm 2 16 mm 2 25 mm 2 35 mm 2 50 mm 2 Μέθοδος Ελέγχου Ανάλυση Ρύθµισης Ακρίβεια Συχνότητας Εξόδου υνατότητα Υπερφόρτισης Ρύθµιση Συχνότητας Χρόνος Επιτάχυνσης & Επιβράδυνσης Ροπή Πεδήσεως Προστασίες ιανυσµατικός έλεγχος µε PWM (Sensorless Vector Control) 0.01 Hz ±0.01% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε ψηφιακή ρύθµιση) ±0.3% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε αναλογική ρύθµιση) 150% για 1 λεπτό Αναλογική: 0-10 V / 4-20 ma / ποτενσιόµετρο Ψηφιακή: Ψηφιακό χειριστήριο ευτερόλεπτα Έως 100 % (απαιτείται πρόσθετη αντίσταση πεδήσεως) Υπέρταση, Υπόταση, Υπερένταση, Υπερθέρµανση Ρυθµιστή στροφών, Υπερθέρµανση Κινητήρα, ιαρροή ρεύµατος προς τη γη, Κάψιµο ασφάλειας και Σφάλµα κάρτας ελέγχου Προγραµµατιζόµενος τρόπος λειτουργίας βάση εσωτερικού Τύπου 1 Αυτόµατη χρονοδιαγράµµατος: 8 βήµατα x 5 προγράµµατα Λειτουργία Προγραµµατιζόµενος τρόπος λειτουργίας βάση εξωτερικού Τύπου 2 χρονοδιαγράµµατος: 8 βήµατα x 5 προγράµµατα Προστασία Κελύφους Θερµοκρ. Περιβάλ. IP20-10 C +40 C (Fs 7kHz) -10 C +45 C (Fs 6kHz) Συνθήκες Υγρασία Έως 90 % Λειτουργίας Υψόµετρο Έως 1000 m Ψύξη Με ενσωµατωµένο ανεµιστήρα 17

30 Σχέδιο Καλωδιώσεων της Σειράς is5 (Προαιρετικό) 3 Πηνίο DC Bus Ηλεκτρονική Μονάδα Πέδησης P N B1 B2 (Προαιρετικό) 4 Αντίσταση Πέδησης Αυτόµατος Ισχύος 3 φ 400 V 50 Hz R S T P1 1 P2 1 N U V W Η/Κ G ( ) Εκκίνηση έµπροσθεν Εκκίνηση όπισθεν Επείγουσα διακοπή Reset Ταχύτητα Jog Προγραµµατ. είσοδος 1 Προγραµµατ. είσοδος 2 Προγραµµατ. είσοδος 3 Σηµείο αναφοράς (-) FX RX BX RST JOG P1 P2 P3 CM 30A 30C 30B FM 5G + FM Ρελαί σφάλµατος Έως AC250V, 1A ή έως DC30V, 1A Προγραµµατιζόµενη αναλογική έξοδος τάσης (0~10Vdc) Ποτενσιόµετρο (1 kohm, 1/2W) Shield VR V1 Τάση τροφοδοσίας για ποτενσιόµετρο: + 12Vdc, 10mA Αναλογική είσοδος τάσης : 0 ~ 10Vdc AXA AXC Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή έξοδος τύπου ρελαί Έως AC250V, 1A ή έως DC30V, 1A Εντολή ταχύτητας 2 I 5G Αναλογική είσοδος ρεύµατος : 4 ~20mA Σηµείο αναφοράς (-) για VR, V1, I Σηµειώσεις : Ακροδέκτες Ισχύος Ακροδέκτες Ελέγχου. 1. Οι ρυθµιστές 1 ~ 5.5 HP δεν διαθέτουν ακροδέκτες P1 & P2, ενώ στους 7.5 & 10 HP οι P1 & P2 αντικαθίστανται από τον P 2. Η εντολή ταχύτητας µπορεί να δοθεί από την αναλογική είσοδο τάσης, ρεύµατος ή και από τις δύο. 3. Όταν εγκαθίσταται εξωτερικό πηνίο στο DC Bus, η βραχυκύκλωση µεταξύ P1 και P2 θα πρέπει να αφαιρείται. 4. Οι ρυθµιστές 1 ~ 10 HP διαθέτουν ενσωµατωµένη µονάδα πέδησης. Οι ρυθµιστές 1 ~ 5.5 HP διαθέτουν και ενσωµατωµένη αντίσταση πέδησης. 18

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού Σ ε ι ρ ά i G 5 A Πίνακας Περιεχοµένων Πλεονεκτήµατα Ρυθµιστών Στροφών Σειράς ig5a 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού Σ ε ι ρ ά i P 5 A Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών Στροφών Starvert-iP5A

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος II

Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ενότητα 2: Μετατροπείς Συνεχούς Τάσης σε Εναλλασσόμενη Τάση (DC-AC Converers ή Inverers) Δρ.-Μηχ. Εμμανουήλ Τατάκης, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i G5 - SERIES Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος Ηλεκτρονικά Ισχύος Πρόκειται για στοιχεία κατασκευασμένα από υλικά με συγκεκριμένες μη γραμμικές ηλεκτρικές ιδιότητες (ημιαγωγά στοιχεία) Τα κυριότερα από τα στοιχεία αυτά είναι: Η δίοδος Το thyristor

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού Σ ε ι ρ ά i S 7 Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών Στροφών Starvert-iS7 3

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

MCB Μικροαυτόματες ασφάλειες C, 6KA HYUNDAI

MCB Μικροαυτόματες ασφάλειες C, 6KA HYUNDAI MCB Μικροαυτόματες ασφάλειες C, 6KA HYUNDAI Η σειρά ραγοδιακοπτών της Hyundai αποτελεί την τέλεια λύση για προστασία από υπερφόρτιση, βραχυκύκλωµα και διαρροές ρεύµατος σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών Μία PWM κυματομορφή στην πραγματικότητα αποτελεί μία περιοδική κυματομορφή η οποία έχει δύο τμήματα. Το τμήμα ΟΝ στο οποίο η κυματομορφή έχει την μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ.

Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ. Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ. Ευθυμίου Σωτήρης Δέδες Παναγιώτης 26/06/2014 Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η συνοπτική περιγραφή τριών διαφορετικών μεθόδων ελέγχου κινητήρων Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. Gold Star. STARVERT ih-

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. Gold Star. STARVERT ih- ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού Gold Star STARVERT ih- Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών Στροφών Starvert-iH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INVERTER MICROMASTER 440

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INVERTER MICROMASTER 440 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INVERTER MICROMASTER 440 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MICROMASTER 440 2 Ονομαστικές τιμές απόδοσης 3 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ MICROMASTER 440 5 6 7 8 Προειδοποιήσεις Ο ΜΜ440 έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΣΥΝΘΕΣΗ DC ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ AC Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 1 Τα Θέματα Διακοπτικός πόλος

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικό Εύρος ισχύος: kva. Ιδανικό για μικρής ισχύος εγκαταστάσεις φωτισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους

Τριφασικό Εύρος ισχύος: kva. Ιδανικό για μικρής ισχύος εγκαταστάσεις φωτισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους Stabilux Σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας Ρυθμιστές Ροής Φωτός EMR ΤMR PMR PMΤ Μονοφασικό 3.5-15 kva 10.5-45 kva 9-65 kva 10-220 kva Ιδανικό για μικρής ισχύος φωτισμού. Ιδανικό για μικρής ισχύος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Πίνακας 1. Μοντέλα Inverters IP20 380-480V ±10% - 3 Phase Input Αριθμός Μοντέλου με φίλτρο KW Έξοδος Ρεύματος (Α) Frame Size ODL-2-24400-3KF42 4 9.5 2 ODL-2-34055-3KF42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) 14/6/2016 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΣΧΕΔΙΑ... 4 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ... 4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο :! Εγκατάστασης! Λειτουργίας! Προγραμματισμού LG Indusrial Sysems STARVERT i S5 - SERIES ΒΑΛΙΑΔΗΣ Ρυθμιστές Στροφών Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Ημιανορθωτής. Πλήρης ανορθωτής

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Ημιανορθωτής. Πλήρης ανορθωτής Ημιανορθωτής 1 Πλήρης ανορθωτής 2 1 Πλήρης τριφασικός ανορθωτής 3 Φίλτρα στη έξοδο του Ανορθωτή Η έξοδος των ανορθωτών μπορεί να εξομαλυνθεί ακόμα περισσότερο με τη χρήση φίλτρων διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 56 4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ασύγχρονοι κινητήρες που ονοµάζονται και επαγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε µονοφασικούς και τριφασικούς. Στην συνέχεια θα εξετασθούν οι τριφασικοί ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος II

Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ενότητα 2: Μετατροπείς Συνεχούς Τάσης σε Εναλλασσόμενη Τάση (DC-AC Converters ή Inverters) Δρ.-Μηχ. Εμμανουήλ Τατάκης, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Μετατροπείς με IGBT PWM:

Ηλεκτρονικοί Μετατροπείς με IGBT PWM: Σεμινάριο ΤΕΕ Ανανεώσιμες μςπηγές Ενέργειας Ηλεκτρονικοί Μετατροπείς με IGBT PWM: Αντιστροφείς και Μέθοδοι Ελέγχου Εισηγητής: Δρ.-Μηχ. Εμμανουήλ Τατάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter)

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (κατάλληλη για τάση µεταξύ 100 VDC και 450 VDC) και αποτελεσµατικό σύστηµα εύρεσης σηµείου µεγίστης ισχύος (Maximum Power Point- MPP Tracking)

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού μετατροπέα και συστήματος τηλεμετρίας ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος»

Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού μετατροπέα και συστήματος τηλεμετρίας ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού μετατροπέα και συστήματος τηλεμετρίας ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Παπαμανώλης Πάντελής (Σπουδαστής Σχολής ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ) 1 Δομή της παρουσίασης 1. Ο ρόλος των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ METAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι ηλεκτρικές μηχανές οι οποίες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια μιας ορισμένης τάσης AC σε ηλεκτρική ενέργεια μιας άλλης τάσης AC (μικρότερης ή μεγαλύτερης) της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ EDUCATIONAL SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝΗΧΑΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 101 111 44 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.20.10.384 ΦΑΞ: 210.20.15.054

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Διόρθωση 1 Υποδείξεις 1 Υποδείξεις ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Αυτά τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 -

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ V ΙΣΧΥΣ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 34 Μετασχηµατιστής Ο µετασχηµατιστής είναι µια διάταξη που αποτελείται από δύο πηνία τυλιγµένα σε έναν κοινό πυρήνα από σιδηροµαγνητικό υλικό. Το πηνίο εισόδου λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Ροµποτικοί Επενεργητές Σερβοκινητήρες Πνευµατικοί Υδραυλικοί Ηλεκτρικοί

Ροµποτικοί Επενεργητές Σερβοκινητήρες Πνευµατικοί Υδραυλικοί Ηλεκτρικοί Ηλεκτρικό & Ηλεκτρονικό Υποσύστηµα ενός Ροµπότ Επενεργητές Αισθητήρες Σύστηµα Ελέγχου Επενεργητές στη Ροµποτική Απαιτήσεις Ροµποτικών Επενεργητών χαµηλή αδράνεια µεγάλη σχέση ισχύος-βάρους, ικανότητα ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης, PSR ΝΕΟ

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης, PSR ΝΕΟ Εκκινητές ομαλής εκκίνησης, PSR ΝΕΟ Εκκινητές ομαλής εκκίνησης, ΑΒΒ Γενικά Αριστερά: Συνεργασία μεταξύ PSR και θερμομαγνητικού διακόπτη προστασίας κινητήρα MS116. Επάνω: PSR16, PSR0 και PSR 45. Η ABB διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives και ορθή επιλογή April 1, 2013 Slide 1 Κίνητρα Πολλές παράμετροι πρέπει να εξεταστούν όταν επιλέγουμε ένα drive Όταν η επιλογή είναι ορθή εξοικονομείται πολύς χρόνος και χρήμα Όλες οι ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι Πρόγραµµα λογισµικού για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού ERGO @ ο C = Ergo Η έξυπνη λύση για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε συνέπεια την εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Τεχνικές Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών Επαγωγής

Σύγχρονες Τεχνικές Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών Επαγωγής ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ www.electroepistimi.blogspot.com Σύγχρονες Τεχνικές Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών Επαγωγής Ιάκωβος Στ. Μανωλάς Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ηλεκτρονικά ισχύος είναι µια ιδιαίτερη κατηγορία ηλεκτρονικών διατάξεων, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία τον έλεγχο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS Αρχή λειτουργίας των Αναλογικών και ψηφιακών Παλμομετατροπεων Ο παλμός οδήγησης ενός παλμομετατροπέα, με αναλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Δ. Ράπτης, Α. Κλαδάς Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος Τομέας Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

www.valcom.gr βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός www.valcom.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΕΛΕ

www.valcom.gr βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός www.valcom.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΕΛΕ www.valcom.gr βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΕΛΕ www.valcom.gr ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ Οι τιμές τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.. Οι τιμές τιμοκαταλόγου μπορεί να αλλάξουν και χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016 Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 05/06, Ημερομηνία: 4/06/06 Θέμα ο (Βαθμοί:4,0) Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. 1.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ. 1.3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

AL-MECHA ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AL-MECHA ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AL-MECHA ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην ουσία πρόκειται για µία πολύ στενή συνεργασία, από το 1998, δύο Εταιρειών, της MECHANISMUS Τεχνικοί Σύµβουλοι και της ΑLV HELLAS Ltd., οι οποίες δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444.οργανωτικά Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το βιβλίο Ned Mohan First course on Power Electronics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE VERSION V1 (REV 1.1) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54352, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 231 220 9009 email: info@istechnology.gr FAX. 2310 943169 URL: www.istechnology.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Τα βασικά µέρη της εργαστηριακής διάταξης είναι κατασκευασµένα από την εταιρεία LUCAS-NULLE.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ LCD ΟΘΟΝΗ 1)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο, ο μετατροπέας θα φορτίσει την μπαταρία σε αυτή την κατάσταση 2)ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γεφυρώνοντας τις ανάγκες των πελατών

Γεφυρώνοντας τις ανάγκες των πελατών Γεφυρώνοντας τις ανάγκες των πελατών Οι κινούμενες γέφυρες έχουν πολλές κοινές απαιτήσεις ελέγχου με τις εφαρμογές διαχείρισης υλικών, όπως είναι οι γερανοί και τα βαρούλκα. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS Περιεχόμενα 1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS-770... 2 2. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες - CMS-600... 5 1/6

Διαβάστε περισσότερα

Passion for KNX innovation

Passion for KNX innovation Passion for KNX innovation Touch-MyDesign 2 ZVI-TMDP4 ZN1AC-UPFRCR (122.7 x 90.2 x 12 mm.) Το KNX χειριστήριο χωρητικής τεχνολογίας Touch-MyDesign με πλήκτρα αφής ικανοποιεί τις σχεδιαστικές ανάγκες οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΑΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. Σύνοψη και γενική περιγραφή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΑΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. Σύνοψη και γενική περιγραφή Ομαλοί εκκινητές, NSFTxx σελίδα 1 Ελεγκτής ομαλής εκκίνησης ISFT, σελίδα 7 Διάταξη ισχύος ISFT, σελίδα 7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΑΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Σύνοψη και γενική περιγραφή Έτοιμο σύστημα ομαλής εκκίνησης, σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015

ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 02ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 V3MFI-24 / V3MFO-24 V1MFI-50B / V1MFO-50B V1MFI-66B / V1MFO-66B 24.000 24.000 (4.100-33.600) (4.100-33.700)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 wβύσματα MC4 Φ4mm για καλώδιο 4-6 mm 2 & 10-16 mm 2, με επικασσιτερωμένους ακροδέκτες. wχαρακτηριστικά: 1000VDC, 25Α εως 60Α, IP67, εύρος λειτουργίας -40 o C έως

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»,

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», Μέτρο: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα Αυτονομία 2 ημέρες Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο Φωτοβολταϊκό σύστημα για: Φωτισμό

Διαβάστε περισσότερα