Skills for First Certificate Use Of English Wordlist

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Skills for First Certificate Use Of English Wordlist"

Transcript

1 Unit 1 Films 1.1 candidate [n] υποψήφιος 1.2 attempt [v] προσπαθώ 1.3 rely [v] βασίζομαι 1.4 directly [adv] αμέσως 1.5 gap [n] κενό 1.6 passage [n] πέρασμα 1.7 gist [n] γενικό νόημα 1.8 educated [adj] (εδώ μόνο) βασισμένη σε γνώση 1.9 guess [n] εικασία 1.10 ιtem [n] αντικείμενο, κομμάτι 1.11 blank [adj] κενός, άδειος 1.12 sight [n] όραση 1.13 audience [n] ακροατήριο 1.14 crowd [n] πλήθος 1.15 mob [n] όχλος 1.16 event [n] γεγονός 1.17 observer [n] παρατηρητής 1.18 attraction [n] έλξη 1.19 viewer [n] θεατής, αυτός που βλέπει τηλεόραση 1.20 spectator [n] θεατής σε ζωντανό αγώνα 1.21 onlooker [n] θεατής, κάποιος που μένει αμέτοχος 1.22 inspector [n] επιθεωρητής 1.23 sightseer [n] αυτός που βλέπει αξιοθέατα 1.24 watcher [n] παρατηρητής 1.25 witness [n] μάρτυρας σε ατύχημα 1.26 glimpse [v] βλέπω κάτι κατά λάθος 1.27 stare [v] κοιτάζω κάτι έντονα 1.28 notice [v] προσέχω, παρατηρώ κάτι για πρώτη φορά 1.29 view [v] βλέπω, παρακολουθώ (ταινία, κλπ) 1.30 glance [v] κοιτάζω κάτι χωρίς να του δώσω ιδιαίτερη προσοχή 1.31 observe [v] παρατηρώ κάτι προσεκτικά 1.32 search [v] ψάχνω 1.33 catch sight of [phr] πιάνει κάτι το μάτι μου 1.34 vision [n] όραση 1.35 watch [v] παρακολουθώ, βλέπω με προσοχή 1.36 inspect [v] παρατηρώ, εξετάζω κάτι 1.37 experience [n] εμπειρία 1.38 isolated [adj] απομονωμένος 1.39 disappear [v] εξαφανίζομαι 1.40 shot [n] πυροβολισμός 1

2 1.41 exciting [adj] συναρπαστικός 1.42 examine [v] εξετάζω 1.43 movement [n] κίνηση 1.44 luxury [adj] πολυτελές 1.45 cruise [n] κρουαζιέρα 1.46 passage [n] πέρασμα 1.47 pace [n] ρυθμός 1.48 speed [n] ταχύτητα 1.49 round-the-world [phr] γύρος του κόσμου 1.50 trip [v] ταξιδεύω 1.51 lose your way [phr] χάνω το δρόμο μου 1.52 route [n] διαδρομή 1.53 tour [n] γύρος, τουρνέ 1.54 voyage [n] ταξίδι στη θάλασσα 1.55 sudden [adj] ξαφνικός 1.56 burst [n] ξέσπασμα 1.57 velocity [n] ταχύτητα 1.58 direction [n] κατεύθυνση 1.59 excursion [n] εκδρομή 1.60 cross [v] διασχίζω 1.61 border [n] σύνορο 1.62 limit [n] όριο 1.63 lose [v] χάνω (ένα πράγμα) 1.64 miss [v] χάνω (μου ξεφεύγει) 1.65 set off [phr v] ξεκινώ, φεύγω 1.66 set up [phr v] εγκαθιστώ, ιδρύω 1.67 full speed [phr] ολοταχώς 1.68 prepared [adj] προετοιμασμένος 1.69 pant [v] λαχανιάζω 1.70 breath [n] αναπνοή 1.71 powerful [adj] δυναμικός, δυνατός 1.72 executive [n] επιχειρηματίας 1.73 force [v] εξαναγκάζω 1.74 certain [adj] σίγουρος 1.75 thought [n] σκέψη 1.76 opinion [n] γνώμη 1.77 critic [n] κριτικός 1.78 appeal [v] αρέσω 1.79 conclusion [n] συμπέρασμα 1.80 violence [n] βία 1.81 be in a hurry [phr] βιάζομαι 1.82 poverty [n] φτώχια 1.83 suitable [adj] κατάλληλος 2

3 1.84 shot [n] λήψη 1.85 flow [v] κυλάω 1.86 initial [adj] αρχικός 1.87 take up [phr v] παίρνω, καταλαμβάνω 1.88 fill out [phr v] γεμίζω, συμπληρώνω 1.89 considerable [adj] σημαντικός, μεγάλος 1.90 lasting [adj] που διαρκεί πολύ 1.91 absolute [adj] απόλυτος 1.92 charge [v] χρεώνω 1.93 renew [v] ανανεώνω 1.94 income [n] εισόδημα 1.95 industrial [adj] βιομηχανικός 1.96 in trouble [phr] είμαι μπλεγμένος, έχω πρόβλημα 1.97 expense [n] έξοδο 1.98 producer [n] παραγωγός 1.99 commercial [adj] εμπορικός pensioner [n] συνταξιούχος fee [n] αμοιβή fortune [n] περιουσία annoyed [adj] ενοχλημένος attend [v] παραβρίσκομαι fund [n] χρηματοδοτώ economical [adj] οικονομικός survey [n] έρευνα increase [v] αυξάνω profit [n] κέρδος incredibly [adv] απίστευτα subscription [n] συνδρομή invest [v] επένδυση wealthy [adj] πλούσιος drop [v] μειώνομαι, πέφτω be in for a treat [phr]περνώ καλά industry [n] βιομηχανία disguised [adj] μεταμφιεσμένος tramp [n] αλήτης equal [v] εξισώνω national [adj] εθνικός attempt [n] προσπάθεια finances [n] τα οικονομικά co-operative [n] συνεργατικός commence [v] αρχίζω co-ordinated [adj] συγχρονισμένος settle in [phr v] εγκαθίσταμαι 3

4 1.127 turn up [phr v] εμφανίζομαι ξαφνικά put out [phr v] σβήνω edge [n] άκρη face [v] αντιμετωπίζω scene [n] σκηνή script [n] σενάριο habitual [adj] συνηθισμένος temporary [adj] προσωρινός express [v] εκφράζω annoyance [n] ενόχληση imaginary [adj] φανταστικό developing [adj] εξελισσόμενος breaking into [phr v] εισβάλλω fame [n] φήμη glamour [n] δόξα hopeful [n] εύελπις combination [n] συνδυασμός failure [n] αποτυχία eventually [adv] τελικά occasional [adj] περιστασιακός circuit κύκλωμα expedition επιστημονική αποστολή stroll βόλτα Unit 2 Occupations 2.1 occupation [n] απασχόληση 2.2 unemployed [adj] άνεργος 2.3 experience [n] πείρα 2.4 prefer [v] προτιμώ 2.5 necessary [adj] απαραίτητος 2.6 refuse [v] αρνούμαι 2.7 prevent [v] εμποδίζω 2.8 opportunity [n] ευκαιρία 2.9 accountant [n] λογιστής 2.10 accuse [v] κατηγορώ 2.11 apply [v] κάνω αίτηση 2.12 regard [v] θεωρώ 2.13 colleague [n] συνάδελφος 2.14 rely [v] βασίζομαι 2.15 recognise [v] αναγνωρίζω 2.16 apologise [v] ζητώ συγγνώμη 4

5 2.17 application [n] αίτηση 2.18 applicant [n] αιτών 2.19 beat [v] νικώ, κερδίζω 2.20 congratulate [v] συγχαίρω 2.21 vet [n] κτηνίατρος 2.22 fond [adj] μου αρέσει κάτι 2.23 deal [v] ασχολούμαι, αντιμετωπίζω 2.24 capable [adj] ικανός 2.25 media [n] μέσα (μαζικής ενημέρωσης) 2.26 bin [n] σκουπιδοτενεκές 2.27 promote [v] προάγω 2.28 job satisfaction [phr] ευχαρίστηση στη δουλειά 2.29 circumstances [n] περιστάσεις 2.30 permission [n] άδεια (να γίνει κάτι) 2.31 emergency [n] κατάσταση ανάγκης 2.32 exhausted [adj] εξαντλημένος 2.33 proud [adj] περήφανος 2.34 trend [n] τάση, μόδα 2.35 enormous [adj] τεράστιος 2.36 demand [n] ζήτηση 2.37 track [n] μουσικό κομμάτι 2.38 indefinite [adj] απροσδιόριστος 2.39 duration [n] διάρκεια 2.40 perfume [n] άρωμα 2.41 alcoholic [adj] αλκοούχος 2.42 solution [n] διάλειμμα 2.43 essential oils [n] βασικά έλαια 2.44 obtain [v] αποκτώ 2.45 sandalwood [n] σανδαλόξυλο 2.46 rosemary [n] δενδρολίβανο 2.47 variety [n] ποικιλία 2.48 steam [n] ατμός 2.49 solvent [n] διαλύτης 2.50 mechanical [adj] μηχανικός 2.51 process [n] διαδικασία 2.52 citrus fruit [n] εσπεριδοειδές 2.53 peel [n] φλούδα 2.54 crush [v] συνθλίβω 2.55 manufacturer [n] κατασκευαστής 2.56 create [v] δημιουργώ 2.57 fragrance [n] άρωμα, ευωδιά 2.58 fixative [n] στερεωτικό 2.59 note [n] νότα 5

6 2.60 base [adj] βασικός 2.61 sage [n] θυμάρι 2.62 marjoram [n] μαντζουράνα 2.63 illustration [n] εικονογράφηση 2.64 horse-drawn [adj] που τραβιέται από άλογα 2.65 cab [n] άμαξα 2.66 coast [n] ακτή 2.67 comprise [v] αποτελείται 2.68 compose [v] συνθέτω 2.69 demonstrate [v] δείχνω 2.70 display [v] επιδεικνύω 2.71 offer [v] προσφέρω 2.72 wolves [n] λύκοι 2.73 ancestor [n] πρόγονος 2.74 domestic [adj] οικιακός 2.75 highly [adv] εξαιρετικά 2.76 intelligent [adj] έξυπνος 2.77 hunter [n] κυνηγός 2.78 pack [n] αγέλη 2.79 territory [n] περιοχή 2.80 bark [v] γαυγίζω 2.81 howl [v] ουρλιάζω 2.82 food supply [n] παροχή τροφής 2.83 trap [v] παγιδεύω 2.84 deer [n] ελάφι 2.85 moose [n] άλκη 2.86 source [n] πηγή 2.87 poisoning [n] δηλητηριάση 2.88 contribute [v] συνεισφέρω 2.89 decline [v] μείωση 2.90 population [n] πληθυσμός 2.91 extinct [adj] έχει εκλείψει 2.92 habitat [n] ο φυσικός τόπος όπου ζει ένα ζώο 2.93 mammal [n] θηλαστικό 2.94 threat [n] απειλή 2.95 activity [n] δραστηριότητα 2.96 instructions [n] οδηγίες 2.97 admire [v] θαυμάζω 2.98 exception [n] εξαίρεση 2.99 responsibility [n] ευθύνη criticise [v] κριτικάρω unfamiliar [adj] άγνωστος groom [n] γαμπρός 6

7 2.104 nail [n] νύχι bride [n] νύφη tear [n] δάκρυ vicar [n] ιερέας service [n] ιεροτελεστία honeymoon [n] μήνας του μέλιτος get ahead [phr. v] προοδεύω ambition [n] φιλοδοξία encourage [v] ενθαρρύνω secure [adj] ασφαλής train [v] εκπαιδεύω qualify [v] έχω προσόντα stick [v] κολλώ, παραμένω in the end [phr] τελικά Unit 3 Education 3.1 education [n] εκπαίδευση 3.2 instrument [n] όργανο 3.3 fees [n] αμοιβές 3.4 treat [v] αντιμετωπίζω 3.5 well off [adj] πλούσιος 3.6 can t afford sth [phr] δεν έχω αρκετά χρήματα για κάτι 3.7 graduation [n] αποφοίτηση 3.8 blame [v] κατηγορώ 3.9 despite [adv] παρ όλο που 3.10 in spite of παρ όλο που 3.11 although αν και 3.12 facilities [n] ευκολίες, παροχές 3.13 bad temper [phr] κακή διάθεση 3.14 popular [adj] δημοφιλής 3.15 P.E. [n] γυμναστική (στο σχολείο) 3.16 trainers [n] αθλητικά παπούτσια 3.17 staff room [n] δωμάτιο καθηγητών 3.18 headmaster [n] γυμνασιάρχης, λυκιάρχης 3.19 repair [v] επιδιορθώνω 3.20 on condition [phr] υπό την προϋπόθεση 7

8 Unit 4 Sport 4.1 take up [phr. v] ξεκινώ, αρχίζω ένα σπορ, χόμπι 4.2 take part [phr. v] παίρνω μέρος 4.3 in shape [phr] σε φόρμα 4.4 pretty [adv] αρκετά 4.5 bungee jumping [n] μπάντζι τζάμπινγκ 4.6 mountaineer [n] ορειβάτης 4.7 measure [n] μέτρο 4.8 impression [n] εντύπωση 4.9 take down [phr v] γράφω, σημειώνω 4.10 queue [n] ουρά, σειρά 4.11 hand over [phr v] περνώ, δίνω κάτι 4.12 hand down [phr v] δίνω κάτι μεταχειρισμένο στον επόμενο 4.13 retire [v] παίρνω σύνταξη 4.14 make sth up [phr v] φτιάχνω κάτι φανταστικό 4.15 coach [n] προπονητής 4.16 origin [n] προέλευση 4.17 janitor [n] επιστάτης 4.18 attached [adj] συννημένος 4.19 fall out [phr v] διαφωνώ, καυγαδίζω 4.20 take up [phr v] πέρνω χρόνο 4.21 arrow [n] βέλος 4.22 archery [n] τοξοβολία 4.23 pull off [phr v] καταφέρνω 4.24 victory [n] νίκη 4.25 cut down [phr v] μειώνω 4.26 supporter [n] οπαδός, υποστηρικτής 4.27 council [n] συμβούλιο 4.28 hold up [phr v] καθυστερώ 4.29 delay [n] καθυστέρηση 4.30 put off [phr v] αναβάλλω 4.31 secretary [n] γραμματέας 4.32 pay off [phr v] αποδίδω 4.33 find out [phr v] βρίσκω 4.34 pull down [phr v] κατεδαφίζω 4.35 work out [phr v] γυμνάζομαι 4.36 bet [v] στοιχηματίζω 4.37 sign off [phr v] τελειώνω ένα γράμμα 4.38 apparently [adv] προφανώς 4.39 wonder [v] αναρωτιέμαι 4.40 prediction [n] πρόβλεψη 4.41 evidence [n] στοιχεία, αποδείξεις 8

9 4.42 javelin [n] ακόντιο 4.43 intention [n] πρόθεση 4.44 arrangement [n] οργανωμένη κατάσταση, σχέδιο 4.45 put together [phr v] δημιουργώ 4.46 compete [v] συναγωνίζομαι 4.47 high jump [n] άλμα εις ύψος 4.48 represent [v] αντιπροσωπεύω 4.49 take off [phr v] απογειώνομαι 4.50 technique [n] τεχνική 4.51 pressure [n] πίεση 4.52 Alaska [n] Αλάσκα 4.53 huge [adj] τεράστιος 4.54 seal [n] φώκια 4.55 Inuit [n] Εσκιμώος 4.56 government [adj] κυβερνητικός 4.57 earthquake [n] σεισμός 4.58 mild [adj] ήπιος 4.59 remote [adj] απομακρυσμένος 4.60 location [n] περιοχή 4.61 hire [v] προσλαμβάνω 4.62 body [n] σώμα 4.63 native [adj] ιθαγενής, γηγενής 4.64 claim [v] ισχυρίζομαι 4.65 occupy [v] απασχολώ 4.66 focus [v] εστιάζω, συγκεντρώνομαι 4.67 residence [n] κατοικία 4.68 collapse [v] καταρρέω 4.69 destroy [v] καταστρέφω 4.70 fetch [v] πηγαίνω και φέρνω κάτι 4.71 major [adj] μεγάλος, σπουδαίος 4.72 broad [adj] φαρδύς 4.73 plentiful [adj] εν αφθονία 4.74 let down [phr v] απογοητεύω 4.75 fork [n] πηρούνι 4.75 knife [n] μαχαίρι 4.76 common [adj] κοινός 4.78 spoon [n] κουτάλι 4.79 rare [adj] σπάνιος 4.80 exist [v] υπάρχω 4.81 introduce [v] εισάγω, φέρνω για πρώτη φορά 4.82 spread [v] εξαπλώνομαι 4.83 sew [v] ράβω 4.84 persuade [v] πείθω 9

10 4.85 disaster [n] καταστροφή 4.86 awful [adj] φρικτός, απαίσιος 4.87 shortly [adv] σύντομα 4.88 loud [adj] δυνατός (για ήχους) 4.89 bang [n] χτύπημα 4.90 flat [adj] επίπεδος, σκασμένος 4.91 tyre [n] λάστιχο (αυτοκινήτου) 4.92 wet [adj] βρεγμένος, υγρός 4.93 ruined [adj] κατεστραμμένος 4.94 sympathetic [adj] συμπάσχων 4.95 honest [adj] τίμιος, ειλικρινής 4.96 sense of humour [phr] αίσθηση χιούμορ 4.97 rapid [adj] γοργός, γρήγορος 4.98 puppeteer [n] μαριονετίστας Unit 5 People 5.1 attraction [n] έλξη 5.2 attractive [adj] ωραίος, θελκτικός 5.3 impatient [adj] ανυπόμονος 5.4 impatience [n] ανυπομονησία 5.5 abnormally [adv] αφύσικα 5.6 approval [n] επιδοκιμασία 5.7 legal [adj] νόμιμος 5.8 accurate [adj] ακριβής 5.9 obedience [n] υπακοή 5.10 tidiness [n] νοικοκυροσύνη 5.11 belief [n] πεποίθηση 5.12 certainty [n] βεβαιότητα 5.13 prefix [n] πρόθεμα 5.14 screw [v] βιδώνω 5.15 imprisoned [adj] φυλακισμένος 5.16 distrust [v, n] δεν εμπιστεύομαι 5.17 disturb [v] ενοχλώ 5.18 inefficient [adj] αναποτελεσματικός 5.19 invaluable [adj] ανεκτίμητος 5.20 abused [adj] κακοχρησιμοποιημένος 5.21 aboriginal [adj] ιθαγενής της Αυστραλίας 5.22 illustrated [adj] εικονογραφημένος 5.23 illogical [adj] παράλογος 5.24 suffix [n] κατάληξη (λέξης) 5.25 lazy [adj] τεμπέλης 10

11 5.26 spot [n] σπυράκι 5.27 enemy [n] εχθρός 5.28 enthusiasm [n] ενθουσιασμός 5.29 comfort [n] κονφόρ, άνεση 5.30 recognisable [adj] αναγνωρίσιμος 5.31 self [n] εαυτός 5.32 comparative [adj] συγκριτικός 5.33 superlative [adj] υπερθετικός 5.34 syllable [n] συλλαβή 5.35 determiner [n] άρθρο (γραμματικής) 5.36 organisation [n] οργάνωση 5.37 likely [adv] πιθανόν 5.38 skill [n] ικανότητα 5.39 profession [n] επάγγελμα 5.40 in terms of [phr] όσον αφορά 5.41 fool [n] ανόητος 5.42 deal with [phr v] αντιμετωπίζω 5.43 logic [n] λογική 5.44 out of hand [phr] εκτός ελέγχου 5.45 handle [v] χειρίζομαι Unit 6 Travel 6.1 travel agent [n] ταξιδιωτικός πράκτορας 6.2 accurate [adj] ακριβής 6.3 brochure [n] φυλλάδιο 6.4 package holiday [n] πακέτο διακοπών 6.5 departure lounge [n]αίθουσα αναχωρήσεων 6.6 terminal building [n] κυρίως κτίριο αεροδρομίου 6.7 crisis [n] δύσκολη κατάσταση 6.8 bankrupt [adj] χρεωκοπημένος 6.9 immediate [adj] άμεσος 6.10 refund [n] επιστροφή χρημάτων 6.11 compensation [n] αποζημίωση 6.12 affected [adj] επιρρεασμένος 6.13 lifejacket [n] σωσίβιο 6.14 shark [n] καρχαρίας 6.15 basis [n] βάση 6.16 announce [v] ανακοινώνω 6.17 pretend [v] προσποιούμαι 6.18 convince [v] πείθω 6.19 inform [v] πληροφορώ 11

12 6.20 mention [v] αναφέρω (με λίγα λόγια) 6.21 achieve [v] καταφέρνω, επιτυγχάνω 6.22 book [v] κλείνω, κάνω κράτηση 6.23 in advance [adv] προκαταβολικά 6.24 lead [v] καθοδηγώ 6.25 fault [n] σφάλμα 6.26 charge [v] κατηγορώ 6.27 overbooking [n] διπλοκράτηση 6.28 overcharge [v] χρεώνω υπερβολικά 6.29 tour operator [n] οργανωτής διακοπών 6.30 knowingly [adv] εν γνώση του/ της 6.31 spokesperson [n] εκπρόσωπος 6.32 indication [n] ένδειξη 6.33 occur [v] συμβαίνει 6.34 incident [n] γεγονός 6.35 break down [phr v] σπάω, χαλάω 6.36 fluently [adv] με ευφράδεια 6.37 necessity [n] ανάγκη 6.38 current [n] παρών, τωρινός 6.39 destination [n] προορισμός 6.40 foreign climes [phr] ξένα κλίματα 6.41 descendant [n] απόγονος 6.42 aristocrat [n] αριστοκράτης 6.43 forefather [n] πρόγονος 6.44 bad press [phr] κακή δημοσιότητα 6.45 alternative [n] εναλλακτική λύση 6.46 resort [n] θέρετρο 6.47 succession [n] εναλλαγή 6.48 activity [n] δραστηριότητα 6.49 range [n] γκάμα, κλίμακα 6.50 affordable [adj] αρκετά φτηνός 6.51 architecture [n] αρχιτεκτονική 6.52 devoted [adj] αφοσιωμένος 6.53 eager [adj] πρόθυμος 6.54 comprise [v] αποτελώ 6.55 accomplish [v] καταφέρνω 6.56 Boer [n] Μπόερ 6.57 settler [n] έποικος 6.58 stiff [adj] άκαμπτος 6.59 snout [n] μουσούδα 6.60 eyelash [n] βλεφαρίδα 6.61 dig [v] σκάβω 6.62 termite [n] τερμίτης 12

13 6.63 colony [n] αποικία 6.64 saliva [n] σάλιο 6.65 construct [v] χτίζω, κατασκευάζω 6.66 mound [n] λοφάκι, είσοδος μυρμηγκοφωλιάς 6.67 concrete [n] τσιμέντο 6.68 soldier [n] στρατιώτης 6.69 attacker [n] επιτιθέμενος 6.70 nocturnal [adj] νυκτόβιος 6.71 burrow [n] υπόγεια φωλιά σαν τούνελ 6.72 hunt [v] κυνηγώ 6.73 resemble [v] μοιάζω 6.74 surround [v] περικυκλώνω 6.75 enable [v] δίνω τη δυνατότητα 6.76 equip [v] εφοδιάζω 6.77 primary [adj] πρωταρχικός 6.78 soil [n] έδαφος 6.79 surface [n] επιφάνεια 6.80 entirely [adv] εντελώς 6.81 volcano [n] ηφαίστειο 6.82 stable [adj] σταθερός 6.83 current [n] ρεύμα 6.84 tropics [n] οι τροπικοί 6.85 fertile [adj] γόνιμος 6.86 pineapple [n] ανανάς 6.87 ban [v] απαγορεύω 6.88 species [n] είδος (ζώου ή φυτού) 6.89 import [v] εισάγω 6.90 spot [n] μέρος 6.91 deserve [v] αξίζει 6.92 tendency [n] τάση 6.93 lid [n] καπάκι 6.94 lick [v] γλείφω 6.95 permanent [adj] μόνιμος Unit 7 Food and Drink 7.1 junk food [n] φαγητό χωρίς θρεπτική αξία 7.2 allergic [adj] αλλεργικός 7.3 nuts [n] ξηροί καρποί 7.4 label [n] ετικέτα 7.5 recipe [n] συνταγή μαγειρικής 7.6 vegetarian [adj] χορτοφάγος 13

14 7.7 aubergine [n] μελιντζάνα 7.8 mushroom [n] μανιτάρι 7.9 dish [n] πιάτο (φαγητό) 7.10 spoil [v] καταστρέφω, χαλώ 7.11 ignore [v] αγνοώ 7.12 influence [n] επιρροή 7.13 chop [v] ψιλοκόβω 7.14 plankton [n] πλανκτόν 7.15 chain [n] αλυσίδα 7.16 slightly [adv] ελαφρά 7.17 float [v] επιπλέω 7.18 depend [v] εξαρτώμαι 7.19 curry [n] κάρι 7.20 spicy [adj] καφτερό (με πολλά μπαχαρικά) 7.21 degrees centigrade [ph]βαθμοί εκατονταβάθμιου θερμομέτρου 7.22 whereas [adv] ενώ, σε αντίθεση 7.23 fascinate [v] συναρπάζω 7.24 frog [n] βάτραχος 7.25 peel [v] ξεφλουδίζω 7.26 place [v] μέρος 7.27 positive [adj] θετικός 7.28 exporter [n] εξαγωγέας 7.29 unique [adj] μοναδικός 7.30 authentic [adj] αυθεντικός 7.31 suffer [v] υποφέρω 7.32 indigestion [n] δυσπεψία 7.33 snake [n] φίδι 7.34 constrictor [n] συσφιγκτήρας 7.35 wrap [v] τυλίγω 7.36 squeeze [v] πιέζω 7.37 viper [n] οχιά 7.38 fang [n] μακρύ, μυτερό δόντι φιδιού 7.39 inject [v] κάνω ένεση 7.40 poison [n] δηλητήριο 7.41 victim [n] θύμα 7.42 jaw [n] σαγόνι 7.43 wide [adv] φαρδιά 7.44 swallow [v] καταπίνω 7.45 unpredictable [adj] απρόβλεπτος 7.46 evolve [v] εξελίσσομαι 7.47 unavailable [adj] μη διαθέσιμος 7.48 judge [v] κρίνω 7.49 pork [n] χοιρινώ 14

15 7.50 majority [n] πλειοψηφία 7.51 roll [v] κυλάω 7.52 cell [n] κύτταρο 7.53 release [v] απελευθερώνω 7.54 absorb [v] απορροφώ 7.55 bright [adj] λαμπερός 7.56 copper [adj] χάλκινος 7.57 sample [n] δείγμα Unit 8 The Media 8.1 right [n] σωστό 8.2 celebrity [n] διασημότητα 8.3 journalist [n] δημοσιογράφος 8.4 editor [n] εκδότης 8.5 reorganisation [n] αναδιοργάνωση 8.6 station [v] σταθμός 8.7 fancy [v] μου αρέσει 8.8 correspondent [n] ανταποκριτής 8.9 publication [n] έκδοση 8.10 demolish [v] κατεδαφίζω 8.11 tolerate [v] ανέχομαι 8.12 accommodation [n] στέγη (μέρος να μείνω) 8.13 rudeness [n] αγένεια 8.14 ceremony [n] τελετή 8.15 solve [v] λύνω (μυστήριο) 8.16 panel [n] ομάδα ομιλητών 8.17 issue [n] θέμα 8.18 editorial [n] εκδοτικός επιμελητής 8.19 punctual [adj] ακριβής στην ώρα μου 8.20 battle [n] μάχη 8.21 unsinkable [adj] αβύθιστος 8.22 run a bath [phr] ετοιμάζω το μπάνιο 8.23 witness [n] μάρτυρας 8.24 overseas [adj] από άλλες χώρες 8.25 purchase [n] αγορά 8.26 cheque [n] επιταγή 8.27 indispensable [adj] απαραίτητος 8.28 remainder [n] υπόλειμα 8.29 subsequent [adj] επόμενος 8.30 debt [n] χρέος 8.31 reputation [n] υπόληψη 15

16 8.32 shoplifter [n] αυτός που κλέβει από τα μαγαζιά 8.33 consumer [n] καταναλωτής 8.34 coinage [n] ψιλά, κέρματα 8.35 bothering [adj] ενοχλητικός 8.36 disrupting [adj] που διασπά την προσοχή 8.37 cultivate [v] καλλιεργώ 8.38 inedible [adj] μη βρώσιμο 8.39 bitter [adj] πικρός 8.40 mature [adj] ώριμος 8.41 brine [n] άρμη 8.42 harvest [v] μαζεύω τη σοδειά 8.43 racquet [n] ρακέτα 8.44 save up [phr v] αποταμιεύω 8.45 plot [n] πλοκή 8.46 line [n] ρόλος 8.47 duty [n] καθήκον 8.49 breed [v] αναπαράγω ζώα 8.50 release [v] απελευθερώνω 8.51 fund [v] χρηματοδοτώ 8.52 captivity [n] αιχμαλωσία 8.53 keeper [n] φύλακας 8.54 vary [v] διαφέρω, έχω ποικιλία 8.55 doubt [n] αμφιβολία 8.56 existence [n] ύπαρξη Unit 9 The Weather 9.1 shower [n] μπόρα 9.2 thunderstorm [n] καταιγίδα 9.3 lake [n] λίμνη 9.4 repair [v] επισκευάζω 9.5 fence [n] φράκτης 9.6 constantly [adv] διαρκώς 9.7 fine [adj] καλός 9.8 lightening [n] αστραπή 9.9 stock room [n] αποθήκη 9.10 data [n] στοιχεία 9.11 meteorologist [n] μετεωρολόγος 9.12 record [v] καταγράφω 9.13 satellite [n] δορυφόρος 9.14 North Pole [n] Βόρειος Πόλος 9.15 forecaster [n] μετεωρολόγος που κάνει προβλέψεις για τον καιρό 16

17 9.16 analyse [v] αναλύω 9.17 pattern [n] σχέδιο που επαναλαμβάνεται 9.18 reject [v] απορρίπτω 9.19 damp [adj] υγρός 9.20 mood [n] διάθεση 9.21 depressed [adj] σε κατάθλιψη 9.22 rough [adj] άσχημος (καιρός) 9.23 cut off [phr v] αποκλείομαι (λόγω καιρού) 9.24 deep [adj] βαθύς 9.25 flood [v] πλημυρίζω 9.26 bolt of lightening [phr] αστραπή 9.27 strike [v] χτυπώ 9.28 daydream [v] ονειροπολώ 9.29 call off [phr v] αναβάλλω 9.30 crack of thunder [phr] κεραυνός 9.31 cancel [v] ακυρώνω Unit 10 The Environment 10.1 emptiness [n] κενό 10.2 specialise [v] ειδικεύομαι 10.3 persuasion [n] πειθώ 10.4 lively [adj] με ζωντάνια 10.5 various [adj] διάφορα 10.6 boredom [n] βαριεστημάρα 10.7 inhabitant [n] κάτοικος 10.8 reliant [adj] εξαρτώμενος 10.9 tighten [v] σφίγγω wooden [adj] ξύλινος secondary [adj] δευτερεύων avoidance [n] αποφυγή appreciate [v] εκτιμώ argue [v] καυγαδίζω, επιχειρηματολογώ associate [v] ενώνω συνειρμικά converse [v] συνομιλώ embarrass [v] φέρνω κάποιον σε δύσκολη θέση oblige [v] υποχρεώνω qualify [v] έχω τα προσόντα correspond [v] ανταποκρίνομαι differ [v] διαφέρω refer [v] αναφέρω resident [n] κάτοικος 17

18 10.25 anxious [adj] αγχωμένος secure [v] ασφαλής willing [adj] πρόθυμος unforeseen [adj] απρόβλεπτος fossil fuels [n] ορυκτά καύσιμα recycling point [n] εγκατάσταση ανακύκλωσης conservationist [n] οικολόγος επιστήμονας investment [n] επένδυση waste [n] απόβλητα bottle bank [n] ανακύκλωση μπουκαλιών oil spill [n] πετρελαιοκηλίδα dominate [v] κυριαρχώ fumes [n] αναθυμίαση draw attention [phr] τραβώ την προσοχή reluctant [adj] απρόθυμος attachment [n] προσκόληση hanging [adj] κρεμαστός layer [n] στρώμα multi-storey [adj] πολυόροφος terrace [n] ταράτσα, βεράντα tiled [adj] στρωμένος με πλακάκια magnificent [adj] θαυμάσιος brass [n] μπρούντζος decade [n] δεκαετία era [n] εποχή assemble [v] συγκεντρώνω adorable [adj] αξιαγάπητος drag [v] σέρνω pump [v] αντλώ shadow [n] σκιά (με καθορισμένο σχήμα) shade [n] σκιά gloom [n] μισοσκόταδο glow [n] λάμπω globe [n] σφαίρα combine [v] συνδυάζω mechanism [n] μηχανισμός hammer [n] σφυρί keyboard [n] πληκτρολόγιο revolutionary [adj] επαναστατικός pedal [n] πεντάλι abandoned [adj] παρατημένος switchboard [n] τηλεφωνικό κέντρο exception [n] εξαίρεση 18

19 10.68 bring up [phr v] μεγαλώνω, αναθρέφω correspond [v] αλληλογραφώ Unit 11 Technology 11.1 primitive [adj] πρωτόγονος 11.2 regardless [adv] άσχετα 11.3 invention [n] εφεύρεση 11.4 advance [n] πρόοδος 11.5 axe [n] τσεκούρι 11.6 effectively [adv] αποτελεσματικά 11.7 nevertheless [adv] παρ όλα αυτά 11.8 genetic engineering [phr] γενετική 11.9 telescope [n] τηλεσκόπιο keep up [phr v] παραμένω ενήμερος bother [v] ενοχλώ laptop [n] φορητό κομπιούτερ console [n] κονσόλα graphics [n] γραφικά break into a sweat [phr ]ιδρώνω challenge [n] πρόκληση artificial [adj] τεχνητός capture [v] συλλαμβάνω image [n] εικόνα complicated [adj] περίπλοκος reproduce [v] αναπαράγω mass [adj] μαζικός shiny [adj] γυαλιστερός smooth [adj] απαλός rival [n] ανταγωνιστής opponent [n] αντίπαλος Unit 12 Health and Fitness 12.1 fitness [n] καλή φόρμα 12.2 treatment [n] θεραπεία 12.3 ill [adj] άρρωστος 12.4 pity [n] έλεος 12.5 nightmare [n] εφιάλτης 12.6 mess [n] χάλια 12.7 body-builder [n] μπόντι-μπίλντερ 12.8 overdo [v] παράκανω 19

20 12.9 injure [v] τραυματίζω glad [adj] χαρούμενος workout [n] γυμναστική carry on [phr v] συνεχίζω cut off [phr v] κόβω το τηλέφωνο disabled [adj] ανάπηρος sold out of [phr v] τέλειωσε το στοκ put down [phr v] κάνω ευθανασία σε ζώο come down with [phr v] αρρωσταίνω sort out [phr v] λύνω ένα πρόβλημα get over [phr v] αναρρώνω schedule [v] πρόγραμμα Community centre [n] πολιτιστικό κέντρο disease [n] ασθένεια elderly [adj] ηλικιωμένος ambulance [n] ασθενοφόρο laughter [n] γέλιο clinic [n] κλινική virus [n] ιός miserable [adj] πολύ θλιμμένος recovery [n] ανάρρωση session [n] συνεδρία stressed [adj] με πολύ άγχος physiotherapy [n] φυσιοθεραπεία physician [n] γιατρός acupuncture [n] βελονισμός hypnotise [v] υπνοτίζω trip [v] ταξίδι ankle [n] αστράγαλος prescribe [v] συνταγογραφώ flu [n] γρίπη jab [n] ενβόλιο, ένεση plaster [n] γύψος saw [n] πριόνι insert [v] τοποθετώ μέσα σε κάτι needle [n] βελόνα rotate [v] στριφογυρίζω cure [v] γιατρεύω relieve [v] ανακουφίζω surgical [adj] χειρουργικός anaesthetise [v] χορηγώ αναισθητικό adequate [adj] επαρκής research [n] επιστημονική έρευνα 20

21 12.52 publicity [n] δημοσιότητα rush [v] πηγαίνω κάπου βιαστικά transmit [v] μεταδίδω wire [n] σύρμα light bulb [n] λάμπα simplify [v] απλοποιώ transmission [n] μετάδοση link [n] σύνδεση distinguish [v] διακρίνω procession [n] παρέλαση assembly [n] συγκέντρωση gathering [n] μάζωξη observation [n] παρατήρηση awareness [n] συνείδηση ενός πράγματος hollow [adj] κούφιος spine [n] σπονδυλική στήλη peculiar [adj] περίεργος mainland [n] ενδοχώρα fin [n] πτερύγιο decompose [v] αποσυντίθομαι presume [v] υποθέτω souvenir [n] σουβενίρ court [v] φλερτάρω abuse [v] χρησιμοποιώ με λάθος τρόπο break a story [phr] ανακαλύπτω Unit 13 Transport 13.1 seat belt [n] ζώνη αυτοκινήτου 13.2 speed [adj] ταχύτητα 13.3 limit [n] όριο 13.4 convinced [adj] πεπεισμένος 13.5 instructor [n] εκπαιδευτής 13.6 skateboard [v] σκέιτμπορντ 13.7 hang-glide [v] κάνω ανεμοπτερισμό 13.8 high time [phr] είναι καιρός (να γίνει κάτι) 13.9 caravan [n] τροχόσπιτο fit [v] προσαρμόζω, τοποθετώ detergent [n] απορρυπαντικό luggage [n] αποσκευές submarine [n] υποβρύχιο 21

22 Unit 14 Fashion 14.1 fashion [n] μόδα 14.2 shrink [v] συρρικνώνω 14.3 gently [adv] απαλά 14.4 stretch [v] τεντώνω, τραβώ 14.5 fashion show [n] επίδειξη μόδας 14.6 exchange [v] ανταλάσσω 14.7 collection [n] (εδώ) κολλεξιόν 14.8 fire alarm [n] συναγερμός πυρκαγιάς 14.9 gear [n] σπορ ρούχα και εξοπλισμός design [v] σχεδιάζω kit [n] αθλητική στολή ideal [adj] ιδανικός booklet [n] βιβλιαράκι agency [n] πρακτορείο knitting [n] πλέξιμο pattern [n] σχέδιο send off for [phr v] ζητάω κάτι δι αλληλογραφίας shoot [n] γύρισμα quarry [n] λατομείο mail-order [phr] (αγοράζω κάτι) δι αλληλογραφίας pose [v] ποζάρω, στέκομαι frame [v] κορνιζώνω fancy dress [adj] στολή μεταμφιεσμένων ironing [n] σιδέρωμα wardrobe [n] γκαρνταρόμπα grow into [phr v] μεγαλώνω μέχρι να μου κάνει ένα ρούχο costume [n] στολή (μεταμφίεσης) trendy [adj] μοδάτος nonsense [n] ανοησία trim [v] κόβω τις άκρες των μαλλιών high-heeled [adj] ψηλοτάκουνος try on [phr v] δοκιμάζω dye [v] βάφω necklace [n] κολιέ charity [adj] φιλανθρωπία spill [v] χύνω κατά λάθος ink [n] μελάνι second-hand [adj] μεταχειρισμένος denim [adj] τζην lamb [n] αρνί calf [n] μοσχάρι 22

23 14.42 protein [n] πρωτεϊνη calcium [n] ασβέστιο acid [n] οξύ reindeer [n] τάρανδος bacteria [n] βακτήρια ripen [v] ωριμάζω mould [n] μούχλα distribution [n] διανομή peer [n] ισάξιοι, ίσοι substance [n] ουσία noteworthy [adj] αξιοσημείωτος significant [adj] σημαντικός derive [v] προέρχομαι intrepid [adj] ατρόμητος explorer [n] εξερευνητής tangled [adj] μπερδεμένος ground level [phr] επίπεδο εδάφους dense [adj] πυκνός region [n] περιοχή temperate [adj] εύκρατος desert [n] έρημος categorise [v] κατηγοριοποιώ hectare [n] εκτάριο mandarin [adj] μανδαρίνος salary [n] μισθός birthplace [n] ιδιαίτερη πατρίδα commercial [n] εμπορικός promotion [n] προώθηση market share [n] μερίδιο της αγοράς Unit 15 Crime 15.1 prison [n] φυλακή 15.2 proposal [n] πρόταση 15.3 fraud [n] απάτη 15.4 blurred [adj] θολός 15.5 apprehend [v] συλλαμβάνω 15.6 claustrophobic [adj] κλειστοφοβικός 15.7 launch [v] ξεκινώ, αρχίζω 15.8 campaign [n] καμπάνια 15.9 prison sentence [phr] ποινή φυλάκισης behaviour [n] συμπεριφορά 23

24 15.11 convict [n] κατάδικος prison break [phr] δραπέτευση police forces [phr] αστυνομικές δυνάμεις defend [v] υπερασπίζω furnish [v] επιπλώνω permit [v] επιτρέπω evident [adj] προφανής benefit [n] πλεονέκτημα terror [n] τρόμος social [adj] κοινωνικός In short [phr] εν συντομία punish [v] τιμωρώ wrongdoer [n] αυτός που έχει διαπράξει αδίκημα error of your ways [phr]το σφάλμα των πράξεων σου law-abiding [adj] αυτός που σέβεται το νόμο citizen [n] πολίτης conditions [n] συνθήκες tricks of the trade [phr] κόλπα της δουλειάς re-offend [v] εγκληματώ ξανά commit a crime [phr] διαπράττω έγκλημα productive [adj] παραγωγικός matter [n] θέμα expel [v] αποβάλλω από το σχολείο community service [phr] κοινωνικό έργο (αντί για ποινή) fine [n] πρόστιμο terrorist [n] τρομοκράτης justice [n] δικαιοσύνη bury [v] θάβω burglar [n] διαρήκτης kidnapper [n] απαγωγέας captive [n] αιχμάλωτος getaway car [phr] αυτοκίνητο διαφυγής investigation [n] έρευνα της αστυνομίας prosecution [n] προσαγωγή culprit [n] αυτός που διαπράττει αδίκημα eye-witness [n] μάρτυρας σε έγκλημα track down [phr v] ψάχνω και βρίσκω (κάποιον) approach [v] προσεγγίζω line-up [n] στην ίδια γραμμή pick out [phr v] διαλέγω, ξεχωρίζω potential [adj] πιθανός, δυνατόν να γίνει 24

25 Unit 16 Shopping 16.1 payment [n] πληρωμή 16.2 bill [n] λογαριασμός 16.3 quality [n] ποιότητα 16.4 antibiotic [n] αντιβιοτικό 16.5 cheer [v] ζητωκραυγάζω 16.6 court [n] γήπεδο 16.7 put together [phr v] συνθέτω 16.8 come forward [phr v] προσέρχομαι 16.9 paramedic [n] τραυματιοφορέας load [v] φορτώνω stretcher [n] φορείο performance [n] παράσταση newsagent s [n] πρακτορείο τύπου wages [n] ημερομίσθια lawyer [n] δικηγόρος purse [n] τσάντα γυναικεία hand in [phr v] παραδίδω razor [n] ξυράφι crisps [n] πατατάκια security tag [n] ετικέτες ασφαλείας appalling [adj] φρικτός outrageous [adj] άνω ποταμών on-line [adv] μέσω κομπιούτερ court case [phr] δικαστική υπόθεση shopaholic [n] εθισμένος στα ψώνια bargain [n] ευκαιρεία suit [v] ταιρίαζει valid [adj] ισχύων discount [n] έκπτωση frantic [adj] πανικόβλητος chess [n] σκάκι element [n] στοιχείο legend [n] θρύλλος document [v] έγγραφο literature [n] λογοτεχνία checkmate [n] ρουά ματ trustworthy [adj] άξιος εμπιστοσύνης notoriety [n] διασημότητα για κακό λόγο oversee [v] επιβλέπω owe [v] χρωστώ faith [n] πίστη 25

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρώπινης κίνησης & Ποιότητας Ζωής Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ Πόσες φορές την εβδομάδα γυμνάζεστε; 15% 9% 1%

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μελέτη με θέμα: Διερεύνηση του βαθμού ανάπτυξης εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην καθημερινή χρήση του διαδικτύου Ερωτηματολόγιο 1. Πόσο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

Market Brief: Ιανουάριος Genova Barcelona? -? Το αποτέλεσμα ενός «ποδοσφαιρικού αγώνα»

Market Brief: Ιανουάριος Genova Barcelona? -? Το αποτέλεσμα ενός «ποδοσφαιρικού αγώνα» Market Brief: Ιανουάριος 2005 Genova Barcelona? -? Το αποτέλεσμα ενός «ποδοσφαιρικού αγώνα» 1. Εισαγωγή Τα στοιχεία που ακολουθούν αναφέρονται στις πόλεις της Γένοβας και της Βαρκελώνης που ανταγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Λιανεμπόριο Τροφίμων και ο σημερινός Καταναλωτής. Τίτλος. «Μια Κρίσιμη Σχέση»

Το Ελληνικό Λιανεμπόριο Τροφίμων και ο σημερινός Καταναλωτής. Τίτλος. «Μια Κρίσιμη Σχέση» Το Ελληνικό Λιανεμπόριο Τροφίμων και ο σημερινός Καταναλωτής Τίτλος «Μια Κρίσιμη Σχέση» Ζούμε και λειτουργούμε υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης, αβεβαιότητας & απαισιοδοξίας 50% ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 30% ΑΓΧΟΣ, ΣΤΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτώματα συνεξάρτησης

Συμπτώματα συνεξάρτησης Συμπτώματα συνεξάρτησης Οι συνεξαρτητικές συμπεριφορές είναι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Το συνεξαρτητικό άτομο προσπαθεί να βοηθήσει τους άλλους καταστρέφοντας τον εαυτό του. Τέτοιου είδους συμπεριφορές

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Step 1: environmental PROBLEMS on our island

Step 1: environmental PROBLEMS on our island Step 1: environmental PROBLEMS on our island Fires on the mountains when it is windy Pollution in the sea & on the ground Rubbish in the streets, on the beaches, in the village, outside shops, at the Port,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά

Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Βασίλης Κωνσταντούδης Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Τίτλος του Πρωτοτύπου: Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Συγγραφέας: Βασίλης Κωνσταντούδης Η φωτογραφία στο εξώφυλλο του συγγραφέα ISBN: 978-960-93-5365-6 Επίλεκτες

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Τουρισμός 20 2.0 Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Μια «συνηθισμένη», καθημερινή πια, ιστορία επιλογής προορισμού ρ διακοπών Το

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα τους είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού της χώρας.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα τους είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού της χώρας. Η έρευνα για τη φτώχεια στην Ελλάδα αποτελεί ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2007. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως είστε υπερπροστατευτικοί γονείς;

Μήπως είστε υπερπροστατευτικοί γονείς; Μήπως είστε υπερπροστατευτικοί γονείς; Τα παιδιά για να μεγαλώσουν σωστά και γίνουν ισσοροπημένοι ενήλικες, χρειάζονται - εκτός των άλλων - την αγάπη και την προστασία μας. Τι γίνεται όμως όταν στην προσπάθειά

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω.

Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω. Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω. Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς και να τηρούμε τους κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΕΣ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μ Α Θ Η Μ Α 9 Φ Ι Ο Ρ Ε Ν Τ Ι Ν Α Π Ο Υ Λ Λ Η

ΣΤΡΕΣ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μ Α Θ Η Μ Α 9 Φ Ι Ο Ρ Ε Ν Τ Ι Ν Α Π Ο Υ Λ Λ Η ΣΤΡΕΣ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μ Α Θ Η Μ Α 9 Φ Ι Ο Ρ Ε Ν Τ Ι Ν Α Π Ο Υ Λ Λ Η 1 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνικές αντιμετώπισης στρες Διαχείριση χρόνου Μελέτη περίπτωσης 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνικές διαχείρισης του στρες είναι ποικίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι των ευκαιριών ξεκινά!

Το ταξίδι των ευκαιριών ξεκινά! Το ταξίδι των ευκαιριών ξεκινά! Τι είναι η ΜΙΤΕ; Η MITE διοργανώνεται στην Αθήνα και επιδιώκει να επιτευχθεί η μεγαλύτερη συνάντηση ανθρώπων από την τουριστική βιομηχανία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.Η

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -www.manolisischakis.gr για περισσότερη εκπαίδευση

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -www.manolisischakis.gr για περισσότερη εκπαίδευση 1 Τέταρτο Μάθημα Οδηγός Δραστηριότητας Επισκόπηση... 3 Περίληψη... 3-5 Ώρα για δράση... 6-14 Σημειώσεις... 15 2 Μάθημα Πέμπτο- Επισκόπηση Σε αυτό το μάθημα θα μάθεις πώς να διαχειριστείς την λεπτή γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013

Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Σχεδιασμός Προγραμμάτων Παιχνιδιών Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση είναι αναπόσπαστα μέρη της ποιότητας του προγράμματος παιχνιδιών Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

Γίνομαι. Φρουρός Αειφορίας. Αειφορία θέλω και μπορώ Να φέρω εγώ στον πλανήτη αυτό! Εγώ και Εσύ Μαζί πιο δυνατοί!

Γίνομαι. Φρουρός Αειφορίας. Αειφορία θέλω και μπορώ Να φέρω εγώ στον πλανήτη αυτό! Εγώ και Εσύ Μαζί πιο δυνατοί! Γίνομαι Φρουρός Αειφορίας Αειφορία θέλω και μπορώ Να φέρω εγώ στον πλανήτη αυτό! Εγώ και Εσύ Μαζί πιο δυνατοί! Δοκιμασία 1 η 1. ΓΙΝΟΜΑΙ ΦΡΟΥΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Το νερό είναι πολύτιμο. Κάθε σταγόνα μετρά. Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

4 Εαν προσπαθούσα να ξεφύγω από κάτι, τότε τα επιχειρήματα μου θα ήταν: Α με συνέπεια Β με μοναδικότητα C με λεπτομέρεια D με εξειδικευμένες γνώσεις

4 Εαν προσπαθούσα να ξεφύγω από κάτι, τότε τα επιχειρήματα μου θα ήταν: Α με συνέπεια Β με μοναδικότητα C με λεπτομέρεια D με εξειδικευμένες γνώσεις Kolbe A Test Απάντησε ρωτώντας τον εαυτό σου: Αν ήμουν ελεύθερος να δράσω όντας ο εαυτός μου και κάνοντας αυτό που μπορώ να κάνω καλύτερα, τότε θα έκανα... (επέλεξε μία από τις 4 επιλογές, καθώς και μία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Α ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F A (3 ος Γύρος 2006) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΧΗΣ: F-2-F Α 1 Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO

Διαβάστε περισσότερα

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης Επειδή ο πληθυσμός της γης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνοντας συνεχώς, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο γλυκό νερό. Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, το γλυκό νερό ρυπαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η κωμωδία του Μολιέρου Ο Αρχοντοχωριάτης

Η κωμωδία του Μολιέρου Ο Αρχοντοχωριάτης Η κωμωδία του Μολιέρου Ο Αρχοντοχωριάτης Μια μικρή περίληψη της εργασίας μας Εμείς οι μαθητές της Α Λυκείου μετά από συντονισμένη προσπάθεια θα σας παρουσιάσουμε το έργο του Μολιέρου ο «Αρχοντοχωριάτης».

Διαβάστε περισσότερα

Φάνια Παπαϊωάννου. Θέμα εργασίας: Κάποτε συναντήθηκε η κοινωνία με ένα πολίτη που πληρώνει τους φόρους του, ένα φοροφυγά και έναν έντιμο πολιτικό

Φάνια Παπαϊωάννου. Θέμα εργασίας: Κάποτε συναντήθηκε η κοινωνία με ένα πολίτη που πληρώνει τους φόρους του, ένα φοροφυγά και έναν έντιμο πολιτικό Φάνια Παπαϊωάννου Θέμα εργασίας: Κάποτε συναντήθηκε η κοινωνία με ένα πολίτη που πληρώνει τους φόρους του, ένα φοροφυγά και έναν έντιμο πολιτικό Κοινωνία (Κ) Πολίτης (ΠΟ) Φοροφυγάς (Φ) Πολιτικός (ΠΤ) Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών 1. Ποια θέματα στον τομέα των φυσικών επιστημών θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Route to Market Alignment

Route to Market Alignment The business case Οι άνθρωποι που δουλεύουν στα κανάλια Πωλήσεων & Διανομής αντιμετωπίζουν : Εχθρικό οικονομικό περιβάλλον Μεγάλη διακύμανση ζήτησης Σκληρό ανταγωνισμό Αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ (ΒΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΩΡΩΝ ΠΤΗΣΗΣ.) Από τον Jim Trusty. Δημοσιευμένο στο

ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ (ΒΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΩΡΩΝ ΠΤΗΣΗΣ.) Από τον Jim Trusty. Δημοσιευμένο στο ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ (ΒΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΩΡΩΝ ΠΤΗΣΗΣ.) Από τον Jim Trusty. Δημοσιευμένο στο http://www.bestaviation.net/art_mistakes_experience_with_high_time_pilots.asp ΔΙΑΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 η Επιμορφωτική συγκέντρωση ΣΥ.Δ.ΠΕ.-A.Α.A /11/2016

2 η Επιμορφωτική συγκέντρωση ΣΥ.Δ.ΠΕ.-A.Α.A /11/2016 2 η Επιμορφωτική συγκέντρωση ΣΥ.Δ.ΠΕ.-A.Α.A. 2016-17 1/11/2016 Γενική οδηγία για εθνικές κατηγορίες (υπενθύμιση): Αθλητής/αθλήτρια για τον/την οποίο/οποία έχει κατατεθεί το δελτίο του στη γραμματεία και

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία. Ενότητα: An Introduction to Tribology

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία. Ενότητα: An Introduction to Tribology ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία Ενότητα: An Introduction to Tribology Παναγιώτης Τσατσαρός Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Οι πολικές περιοχές, όπως βλέπεις και στον παραπάνω παγκόσμιο χάρτη, βρίσκονται βορειότερα από το Βόρειο Πολικό Κύκλο και νοτιότερα από το Νότιο Πολικό Κύκλο. Συγκεκριμένα ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Όραμά μας Να αποτελούμε τον Digital Insurer leader της ελληνικής αγοράς. Με τον όρο Digital Insurer εννοούμε τη συνεχή αναζήτηση και υιοθέτηση των

Το Όραμά μας Να αποτελούμε τον Digital Insurer leader της ελληνικής αγοράς. Με τον όρο Digital Insurer εννοούμε τη συνεχή αναζήτηση και υιοθέτηση των Το Όραμά μας Να αποτελούμε τον Digital Insurer leader της ελληνικής αγοράς. Με τον όρο Digital Insurer εννοούμε τη συνεχή αναζήτηση και υιοθέτηση των διαθέσιμων σύγχρονων τεχνολογικών μέσων με σκοπό η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ. ΔΡΑΗ 4: Εκπαίδευςη και υποςτήριξη προσ τισ τοπικζσ κοινωνίεσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ. ΔΡΑΗ 4: Εκπαίδευςη και υποςτήριξη προσ τισ τοπικζσ κοινωνίεσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ "ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΒΑΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ" «τήριξη και Ανάδειξη Πολυνηςιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΗ 4: Εκπαίδευςη και υποςτήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Προσαρμογή κειμένου ενημερωτικό φυλλάδιο των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα»: Γιώργος Ραφαηλίδης υπεύθυνος στο ΓραΣΕΠ Αιγινίου 1 Σύγχρονη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά και η Αντιμετώπιση της Κρίσης

Τα Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά και η Αντιμετώπιση της Κρίσης Τα Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά και η Αντιμετώπιση της Κρίσης Μαρία Βακόλα (PhD) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 rd Marketing and Field Force Excellence Aθήνα, 2013 Δεν επιλέγουμε την κρίση που θα αντιμετωπίσουμε.

Διαβάστε περισσότερα

Application Reference Letter

Application Reference Letter - Opening Αγαπητέ κύριε, Formal, male recipient, name unknown Αγαπητή κυρία, Formal, female recipient, name unknown Αγαπητέ κύριε/κύρια, Formal, recipient name and gender unknown Αγαπητέ κύριε, Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Φρόντισε ώστε οι δυνατότητες σου σαν τερματοφύλακας να είναι στο ύψιστο σημείο σε κάθε περίσταση

Φρόντισε ώστε οι δυνατότητες σου σαν τερματοφύλακας να είναι στο ύψιστο σημείο σε κάθε περίσταση «Φρόντισε ώστε οι δυνατότητες σου σαν τερματοφύλακας να είναι στο ύψιστο σημείο σε κάθε περίσταση». Αυτή είναι η συμβουλή του βετεράνου τερματοφύλακα της Tottenham, Brand Friedel. Ποιά είναι η ρουτίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.

Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ. Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015 ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Αγέλη Λυκοπούλων ΧΑΛΚΙΝΗ ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 103ov Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κισσόνεργας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο C ΡΟΖ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F C (4 ος Γύρος 2008) 1 Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 Πίνακας 1: Μέσοι όροι τµηµάτων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 A01 Μεταξύ ενός οικολογικού και ενός κοινού προϊόντος, 4.99 3.46 2.22 διαλέγω

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Ο Σ - Θ Ε Ω Ρ Ι Α

Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Ο Σ - Θ Ε Ω Ρ Ι Α Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Ο Σ - Θ Ε Ω Ρ Ι Α Όταν γράφω ένα κείμενο, καλό είναι να το χωρίζω σε παραγράφους. Ο χωρισμός του κειμένου σε παραγράφους εξυπηρετεί τόσο τον αναγνώστη όσο και εμένα τον ίδιο και αυτό γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Για να ανταλλάξουν δεδομένα δύο σταθμοί, εκτός από την ύπαρξη διαδρομής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Cyprus ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Cyprus ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Διεθνές πρόγραμμα International Social Survey Programme ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ Kέντρο Ερευνών, Cyprus College ΚΥΠΡΟΣ Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #6: ΕΤΟΙΜΑ ΠΑΙΔΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Ξ Ι Κ Ο. Π α ρ ά δ ο ξ ω ν. Κώστα Βουλαζέρη. του

Λ Ε Ξ Ι Κ Ο. Π α ρ ά δ ο ξ ω ν. Κώστα Βουλαζέρη. του Λ Ε Ξ Ι Κ Ο Π α ρ ά δ ο ξ ω ν του Κώστα Βουλαζέρη Όλες οι λέξεις είναι στο μυαλό σου Προλεγόμενα Το Λεξικό Παράδοξων Λέξεων δεν είναι και πολύ μεγάλο. Σίγουρα, δεν είναι «κανονικό» λεξικό. Είναι μια λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Όλα τα πουλιά γεννούν αυγά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά! Και άλλα από τα ζώα κάνουνε αυγά. Θα σου πω για μερικά Η κότα Κάθε μέρα η κότα γεννάει ένα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Media. To Red Bull είναι το πιο δημοφιλές ενεργειακό ποτό στον κόσμο και άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δράση και την «εμπειρία».

Ermis Media. To Red Bull είναι το πιο δημοφιλές ενεργειακό ποτό στον κόσμο και άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δράση και την «εμπειρία». Ermis Media Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέγεθος γραμματοσειράς 10 ή και μεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων τα παιδιά θα διαπιστώσουν ότι άλλα παιδιά προχώρησαν µπροστά, άλλα έµειναν πίσω και άλλα είναι κάπου στη µέση. Στο σηµε

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων τα παιδιά θα διαπιστώσουν ότι άλλα παιδιά προχώρησαν µπροστά, άλλα έµειναν πίσω και άλλα είναι κάπου στη µέση. Στο σηµε «Κοινότητα για το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέµησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού» ραστηριότητα 1 η : «Ανακαλύπτοντας συµπεριφορές και στάσεις απέναντι στην Φτώχεια και τον Κοινωνικό αποκλεισµό»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς περνάμε τη μέρα μας;

Πώς περνάμε τη μέρα μας; Πώς περνάμε τη μέρα μας; Διδακτική πρόταση 2: Συνοπτικό πλαίσιο καθημερινής ζωής Ερώτημα-κλειδί Πώς περνούμε τη μέρα μας από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα Στο προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F A (3 ος Γύρος 2006) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΧΗΣ: F-2-F B Οδηγ. Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΠΤΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΑΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Μαρία Παπαβασιλείου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (Δ μέρος)

Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (Δ μέρος) Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (Δ μέρος) Αυτό είναι το 4 ο άρθρο που περιλαμβάνει οδηγίες για την χρήση του FINALE 2006 για PC. Σ αυτή την ενότητα θα δούμε μερικά ακόμα εργαλεία του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

REPORT: 1 η Έκθεση GRECKA PANORAMA I CYPR Δεκ. 2015

REPORT: 1 η Έκθεση GRECKA PANORAMA I CYPR Δεκ. 2015 REPORT: 1 η Έκθεση GRECKA PANORAMA I CYPR 11-12-13 Δεκ. 2015 Αποκλειστικός Διοργανωτής North Events www.panoramagreece.com Ολοκληρώθηκε η πρώτη έκθεση σταθμός για την Ελλάδα στην Πολωνία! Δύο ημέρες δυνατής

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΤΕΝΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΤΕΝΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΤΕΝΙΣ ιάλεξη Β Αργύρης Θεοδοσίου ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΗΠΕ ΟΥ ΖΩΝΕΣ ΓΗΠΕ ΟΥ 1 2 3 1.ΖΩΝΗ ΠΙΣΩ ΓΗΠΕ ΟΥ 1.Service, χτυπήματα εδάφους, lomb. 2.Η κατάκτηση του πόντου είναι δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων

Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων Ο όρος Κρίσιμες Καταστάσεις σημαίνει κάθε κατάσταση που μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο ή απειλή για την επιχείρηση. Μπορεί να είναι ένα ελαττωματικό προϊόν, μια οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) EΡΩΤΗΣΕΙΣ 1o ΓΚΡΟΥΠ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) EΡΩΤΗΣΕΙΣ 1o ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 27ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ EΡΩΤΗΣΕΙΣ 1o ΓΚΡΟΥΠ 1. Ο παίκτης-προπονητής Β-9 ενώ είναι παίκτης, αποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σχολ. Έτος: 2011 2012 Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ Κοινό όνομα: Μεσογειακή φώκια Μήκος: 2 3 μέτρα Βάρος: 300

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Startups & Media. Achilles Hekimoglou @hekimoglou

Startups & Media. Achilles Hekimoglou @hekimoglou Startups & Media Achilles Hekimoglou @hekimoglou Rule #1 Rule #1 Δεν επιδιώκουμε δημοσιότητα, εάν δεν είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, διότι υπάρχει η πιθανότητα να εκτεθούμε και

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χρήστος Κάτσικας

Επιμέλεια: Χρήστος Κάτσικας Τα 20 επαγγέλματα του μέλλοντος Επιμέλεια: Χρήστος Κάτσικας Το Βρετανικό Υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων ζήτησε πρόσφατα από μια ομάδα επιστημόνων που ασχολούνται με τις τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

I am not here for the Christmas party. O ρόλος της Προσωπικής Βοηθού στις Δ ημόσιες Σχέσεις της εταιρείας.

I am not here for the Christmas party. O ρόλος της Προσωπικής Βοηθού στις Δ ημόσιες Σχέσεις της εταιρείας. I am not here for the Christmas party O ρόλος της Προσωπικής Βοηθού στις Δ ημόσιες Σχέσεις της εταιρείας. η απάντηση σε ό,τι αφορά το γραφείο ιδιαιτέρα γραμματέας διοικητική βοηθός προσωπική βοηθός το

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Agile Προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού

Agile Προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Agile Προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Ενότητα 2- Οι αρχές της agile προσέγγισης Δρ. Δημήτριος Τσέλιος Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.- ΤΕΙ Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα