Skills for First Certificate Use Of English Wordlist

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Skills for First Certificate Use Of English Wordlist"

Transcript

1 Unit 1 Films 1.1 candidate [n] υποψήφιος 1.2 attempt [v] προσπαθώ 1.3 rely [v] βασίζομαι 1.4 directly [adv] αμέσως 1.5 gap [n] κενό 1.6 passage [n] πέρασμα 1.7 gist [n] γενικό νόημα 1.8 educated [adj] (εδώ μόνο) βασισμένη σε γνώση 1.9 guess [n] εικασία 1.10 ιtem [n] αντικείμενο, κομμάτι 1.11 blank [adj] κενός, άδειος 1.12 sight [n] όραση 1.13 audience [n] ακροατήριο 1.14 crowd [n] πλήθος 1.15 mob [n] όχλος 1.16 event [n] γεγονός 1.17 observer [n] παρατηρητής 1.18 attraction [n] έλξη 1.19 viewer [n] θεατής, αυτός που βλέπει τηλεόραση 1.20 spectator [n] θεατής σε ζωντανό αγώνα 1.21 onlooker [n] θεατής, κάποιος που μένει αμέτοχος 1.22 inspector [n] επιθεωρητής 1.23 sightseer [n] αυτός που βλέπει αξιοθέατα 1.24 watcher [n] παρατηρητής 1.25 witness [n] μάρτυρας σε ατύχημα 1.26 glimpse [v] βλέπω κάτι κατά λάθος 1.27 stare [v] κοιτάζω κάτι έντονα 1.28 notice [v] προσέχω, παρατηρώ κάτι για πρώτη φορά 1.29 view [v] βλέπω, παρακολουθώ (ταινία, κλπ) 1.30 glance [v] κοιτάζω κάτι χωρίς να του δώσω ιδιαίτερη προσοχή 1.31 observe [v] παρατηρώ κάτι προσεκτικά 1.32 search [v] ψάχνω 1.33 catch sight of [phr] πιάνει κάτι το μάτι μου 1.34 vision [n] όραση 1.35 watch [v] παρακολουθώ, βλέπω με προσοχή 1.36 inspect [v] παρατηρώ, εξετάζω κάτι 1.37 experience [n] εμπειρία 1.38 isolated [adj] απομονωμένος 1.39 disappear [v] εξαφανίζομαι 1.40 shot [n] πυροβολισμός 1

2 1.41 exciting [adj] συναρπαστικός 1.42 examine [v] εξετάζω 1.43 movement [n] κίνηση 1.44 luxury [adj] πολυτελές 1.45 cruise [n] κρουαζιέρα 1.46 passage [n] πέρασμα 1.47 pace [n] ρυθμός 1.48 speed [n] ταχύτητα 1.49 round-the-world [phr] γύρος του κόσμου 1.50 trip [v] ταξιδεύω 1.51 lose your way [phr] χάνω το δρόμο μου 1.52 route [n] διαδρομή 1.53 tour [n] γύρος, τουρνέ 1.54 voyage [n] ταξίδι στη θάλασσα 1.55 sudden [adj] ξαφνικός 1.56 burst [n] ξέσπασμα 1.57 velocity [n] ταχύτητα 1.58 direction [n] κατεύθυνση 1.59 excursion [n] εκδρομή 1.60 cross [v] διασχίζω 1.61 border [n] σύνορο 1.62 limit [n] όριο 1.63 lose [v] χάνω (ένα πράγμα) 1.64 miss [v] χάνω (μου ξεφεύγει) 1.65 set off [phr v] ξεκινώ, φεύγω 1.66 set up [phr v] εγκαθιστώ, ιδρύω 1.67 full speed [phr] ολοταχώς 1.68 prepared [adj] προετοιμασμένος 1.69 pant [v] λαχανιάζω 1.70 breath [n] αναπνοή 1.71 powerful [adj] δυναμικός, δυνατός 1.72 executive [n] επιχειρηματίας 1.73 force [v] εξαναγκάζω 1.74 certain [adj] σίγουρος 1.75 thought [n] σκέψη 1.76 opinion [n] γνώμη 1.77 critic [n] κριτικός 1.78 appeal [v] αρέσω 1.79 conclusion [n] συμπέρασμα 1.80 violence [n] βία 1.81 be in a hurry [phr] βιάζομαι 1.82 poverty [n] φτώχια 1.83 suitable [adj] κατάλληλος 2

3 1.84 shot [n] λήψη 1.85 flow [v] κυλάω 1.86 initial [adj] αρχικός 1.87 take up [phr v] παίρνω, καταλαμβάνω 1.88 fill out [phr v] γεμίζω, συμπληρώνω 1.89 considerable [adj] σημαντικός, μεγάλος 1.90 lasting [adj] που διαρκεί πολύ 1.91 absolute [adj] απόλυτος 1.92 charge [v] χρεώνω 1.93 renew [v] ανανεώνω 1.94 income [n] εισόδημα 1.95 industrial [adj] βιομηχανικός 1.96 in trouble [phr] είμαι μπλεγμένος, έχω πρόβλημα 1.97 expense [n] έξοδο 1.98 producer [n] παραγωγός 1.99 commercial [adj] εμπορικός pensioner [n] συνταξιούχος fee [n] αμοιβή fortune [n] περιουσία annoyed [adj] ενοχλημένος attend [v] παραβρίσκομαι fund [n] χρηματοδοτώ economical [adj] οικονομικός survey [n] έρευνα increase [v] αυξάνω profit [n] κέρδος incredibly [adv] απίστευτα subscription [n] συνδρομή invest [v] επένδυση wealthy [adj] πλούσιος drop [v] μειώνομαι, πέφτω be in for a treat [phr]περνώ καλά industry [n] βιομηχανία disguised [adj] μεταμφιεσμένος tramp [n] αλήτης equal [v] εξισώνω national [adj] εθνικός attempt [n] προσπάθεια finances [n] τα οικονομικά co-operative [n] συνεργατικός commence [v] αρχίζω co-ordinated [adj] συγχρονισμένος settle in [phr v] εγκαθίσταμαι 3

4 1.127 turn up [phr v] εμφανίζομαι ξαφνικά put out [phr v] σβήνω edge [n] άκρη face [v] αντιμετωπίζω scene [n] σκηνή script [n] σενάριο habitual [adj] συνηθισμένος temporary [adj] προσωρινός express [v] εκφράζω annoyance [n] ενόχληση imaginary [adj] φανταστικό developing [adj] εξελισσόμενος breaking into [phr v] εισβάλλω fame [n] φήμη glamour [n] δόξα hopeful [n] εύελπις combination [n] συνδυασμός failure [n] αποτυχία eventually [adv] τελικά occasional [adj] περιστασιακός circuit κύκλωμα expedition επιστημονική αποστολή stroll βόλτα Unit 2 Occupations 2.1 occupation [n] απασχόληση 2.2 unemployed [adj] άνεργος 2.3 experience [n] πείρα 2.4 prefer [v] προτιμώ 2.5 necessary [adj] απαραίτητος 2.6 refuse [v] αρνούμαι 2.7 prevent [v] εμποδίζω 2.8 opportunity [n] ευκαιρία 2.9 accountant [n] λογιστής 2.10 accuse [v] κατηγορώ 2.11 apply [v] κάνω αίτηση 2.12 regard [v] θεωρώ 2.13 colleague [n] συνάδελφος 2.14 rely [v] βασίζομαι 2.15 recognise [v] αναγνωρίζω 2.16 apologise [v] ζητώ συγγνώμη 4

5 2.17 application [n] αίτηση 2.18 applicant [n] αιτών 2.19 beat [v] νικώ, κερδίζω 2.20 congratulate [v] συγχαίρω 2.21 vet [n] κτηνίατρος 2.22 fond [adj] μου αρέσει κάτι 2.23 deal [v] ασχολούμαι, αντιμετωπίζω 2.24 capable [adj] ικανός 2.25 media [n] μέσα (μαζικής ενημέρωσης) 2.26 bin [n] σκουπιδοτενεκές 2.27 promote [v] προάγω 2.28 job satisfaction [phr] ευχαρίστηση στη δουλειά 2.29 circumstances [n] περιστάσεις 2.30 permission [n] άδεια (να γίνει κάτι) 2.31 emergency [n] κατάσταση ανάγκης 2.32 exhausted [adj] εξαντλημένος 2.33 proud [adj] περήφανος 2.34 trend [n] τάση, μόδα 2.35 enormous [adj] τεράστιος 2.36 demand [n] ζήτηση 2.37 track [n] μουσικό κομμάτι 2.38 indefinite [adj] απροσδιόριστος 2.39 duration [n] διάρκεια 2.40 perfume [n] άρωμα 2.41 alcoholic [adj] αλκοούχος 2.42 solution [n] διάλειμμα 2.43 essential oils [n] βασικά έλαια 2.44 obtain [v] αποκτώ 2.45 sandalwood [n] σανδαλόξυλο 2.46 rosemary [n] δενδρολίβανο 2.47 variety [n] ποικιλία 2.48 steam [n] ατμός 2.49 solvent [n] διαλύτης 2.50 mechanical [adj] μηχανικός 2.51 process [n] διαδικασία 2.52 citrus fruit [n] εσπεριδοειδές 2.53 peel [n] φλούδα 2.54 crush [v] συνθλίβω 2.55 manufacturer [n] κατασκευαστής 2.56 create [v] δημιουργώ 2.57 fragrance [n] άρωμα, ευωδιά 2.58 fixative [n] στερεωτικό 2.59 note [n] νότα 5

6 2.60 base [adj] βασικός 2.61 sage [n] θυμάρι 2.62 marjoram [n] μαντζουράνα 2.63 illustration [n] εικονογράφηση 2.64 horse-drawn [adj] που τραβιέται από άλογα 2.65 cab [n] άμαξα 2.66 coast [n] ακτή 2.67 comprise [v] αποτελείται 2.68 compose [v] συνθέτω 2.69 demonstrate [v] δείχνω 2.70 display [v] επιδεικνύω 2.71 offer [v] προσφέρω 2.72 wolves [n] λύκοι 2.73 ancestor [n] πρόγονος 2.74 domestic [adj] οικιακός 2.75 highly [adv] εξαιρετικά 2.76 intelligent [adj] έξυπνος 2.77 hunter [n] κυνηγός 2.78 pack [n] αγέλη 2.79 territory [n] περιοχή 2.80 bark [v] γαυγίζω 2.81 howl [v] ουρλιάζω 2.82 food supply [n] παροχή τροφής 2.83 trap [v] παγιδεύω 2.84 deer [n] ελάφι 2.85 moose [n] άλκη 2.86 source [n] πηγή 2.87 poisoning [n] δηλητηριάση 2.88 contribute [v] συνεισφέρω 2.89 decline [v] μείωση 2.90 population [n] πληθυσμός 2.91 extinct [adj] έχει εκλείψει 2.92 habitat [n] ο φυσικός τόπος όπου ζει ένα ζώο 2.93 mammal [n] θηλαστικό 2.94 threat [n] απειλή 2.95 activity [n] δραστηριότητα 2.96 instructions [n] οδηγίες 2.97 admire [v] θαυμάζω 2.98 exception [n] εξαίρεση 2.99 responsibility [n] ευθύνη criticise [v] κριτικάρω unfamiliar [adj] άγνωστος groom [n] γαμπρός 6

7 2.104 nail [n] νύχι bride [n] νύφη tear [n] δάκρυ vicar [n] ιερέας service [n] ιεροτελεστία honeymoon [n] μήνας του μέλιτος get ahead [phr. v] προοδεύω ambition [n] φιλοδοξία encourage [v] ενθαρρύνω secure [adj] ασφαλής train [v] εκπαιδεύω qualify [v] έχω προσόντα stick [v] κολλώ, παραμένω in the end [phr] τελικά Unit 3 Education 3.1 education [n] εκπαίδευση 3.2 instrument [n] όργανο 3.3 fees [n] αμοιβές 3.4 treat [v] αντιμετωπίζω 3.5 well off [adj] πλούσιος 3.6 can t afford sth [phr] δεν έχω αρκετά χρήματα για κάτι 3.7 graduation [n] αποφοίτηση 3.8 blame [v] κατηγορώ 3.9 despite [adv] παρ όλο που 3.10 in spite of παρ όλο που 3.11 although αν και 3.12 facilities [n] ευκολίες, παροχές 3.13 bad temper [phr] κακή διάθεση 3.14 popular [adj] δημοφιλής 3.15 P.E. [n] γυμναστική (στο σχολείο) 3.16 trainers [n] αθλητικά παπούτσια 3.17 staff room [n] δωμάτιο καθηγητών 3.18 headmaster [n] γυμνασιάρχης, λυκιάρχης 3.19 repair [v] επιδιορθώνω 3.20 on condition [phr] υπό την προϋπόθεση 7

8 Unit 4 Sport 4.1 take up [phr. v] ξεκινώ, αρχίζω ένα σπορ, χόμπι 4.2 take part [phr. v] παίρνω μέρος 4.3 in shape [phr] σε φόρμα 4.4 pretty [adv] αρκετά 4.5 bungee jumping [n] μπάντζι τζάμπινγκ 4.6 mountaineer [n] ορειβάτης 4.7 measure [n] μέτρο 4.8 impression [n] εντύπωση 4.9 take down [phr v] γράφω, σημειώνω 4.10 queue [n] ουρά, σειρά 4.11 hand over [phr v] περνώ, δίνω κάτι 4.12 hand down [phr v] δίνω κάτι μεταχειρισμένο στον επόμενο 4.13 retire [v] παίρνω σύνταξη 4.14 make sth up [phr v] φτιάχνω κάτι φανταστικό 4.15 coach [n] προπονητής 4.16 origin [n] προέλευση 4.17 janitor [n] επιστάτης 4.18 attached [adj] συννημένος 4.19 fall out [phr v] διαφωνώ, καυγαδίζω 4.20 take up [phr v] πέρνω χρόνο 4.21 arrow [n] βέλος 4.22 archery [n] τοξοβολία 4.23 pull off [phr v] καταφέρνω 4.24 victory [n] νίκη 4.25 cut down [phr v] μειώνω 4.26 supporter [n] οπαδός, υποστηρικτής 4.27 council [n] συμβούλιο 4.28 hold up [phr v] καθυστερώ 4.29 delay [n] καθυστέρηση 4.30 put off [phr v] αναβάλλω 4.31 secretary [n] γραμματέας 4.32 pay off [phr v] αποδίδω 4.33 find out [phr v] βρίσκω 4.34 pull down [phr v] κατεδαφίζω 4.35 work out [phr v] γυμνάζομαι 4.36 bet [v] στοιχηματίζω 4.37 sign off [phr v] τελειώνω ένα γράμμα 4.38 apparently [adv] προφανώς 4.39 wonder [v] αναρωτιέμαι 4.40 prediction [n] πρόβλεψη 4.41 evidence [n] στοιχεία, αποδείξεις 8

9 4.42 javelin [n] ακόντιο 4.43 intention [n] πρόθεση 4.44 arrangement [n] οργανωμένη κατάσταση, σχέδιο 4.45 put together [phr v] δημιουργώ 4.46 compete [v] συναγωνίζομαι 4.47 high jump [n] άλμα εις ύψος 4.48 represent [v] αντιπροσωπεύω 4.49 take off [phr v] απογειώνομαι 4.50 technique [n] τεχνική 4.51 pressure [n] πίεση 4.52 Alaska [n] Αλάσκα 4.53 huge [adj] τεράστιος 4.54 seal [n] φώκια 4.55 Inuit [n] Εσκιμώος 4.56 government [adj] κυβερνητικός 4.57 earthquake [n] σεισμός 4.58 mild [adj] ήπιος 4.59 remote [adj] απομακρυσμένος 4.60 location [n] περιοχή 4.61 hire [v] προσλαμβάνω 4.62 body [n] σώμα 4.63 native [adj] ιθαγενής, γηγενής 4.64 claim [v] ισχυρίζομαι 4.65 occupy [v] απασχολώ 4.66 focus [v] εστιάζω, συγκεντρώνομαι 4.67 residence [n] κατοικία 4.68 collapse [v] καταρρέω 4.69 destroy [v] καταστρέφω 4.70 fetch [v] πηγαίνω και φέρνω κάτι 4.71 major [adj] μεγάλος, σπουδαίος 4.72 broad [adj] φαρδύς 4.73 plentiful [adj] εν αφθονία 4.74 let down [phr v] απογοητεύω 4.75 fork [n] πηρούνι 4.75 knife [n] μαχαίρι 4.76 common [adj] κοινός 4.78 spoon [n] κουτάλι 4.79 rare [adj] σπάνιος 4.80 exist [v] υπάρχω 4.81 introduce [v] εισάγω, φέρνω για πρώτη φορά 4.82 spread [v] εξαπλώνομαι 4.83 sew [v] ράβω 4.84 persuade [v] πείθω 9

10 4.85 disaster [n] καταστροφή 4.86 awful [adj] φρικτός, απαίσιος 4.87 shortly [adv] σύντομα 4.88 loud [adj] δυνατός (για ήχους) 4.89 bang [n] χτύπημα 4.90 flat [adj] επίπεδος, σκασμένος 4.91 tyre [n] λάστιχο (αυτοκινήτου) 4.92 wet [adj] βρεγμένος, υγρός 4.93 ruined [adj] κατεστραμμένος 4.94 sympathetic [adj] συμπάσχων 4.95 honest [adj] τίμιος, ειλικρινής 4.96 sense of humour [phr] αίσθηση χιούμορ 4.97 rapid [adj] γοργός, γρήγορος 4.98 puppeteer [n] μαριονετίστας Unit 5 People 5.1 attraction [n] έλξη 5.2 attractive [adj] ωραίος, θελκτικός 5.3 impatient [adj] ανυπόμονος 5.4 impatience [n] ανυπομονησία 5.5 abnormally [adv] αφύσικα 5.6 approval [n] επιδοκιμασία 5.7 legal [adj] νόμιμος 5.8 accurate [adj] ακριβής 5.9 obedience [n] υπακοή 5.10 tidiness [n] νοικοκυροσύνη 5.11 belief [n] πεποίθηση 5.12 certainty [n] βεβαιότητα 5.13 prefix [n] πρόθεμα 5.14 screw [v] βιδώνω 5.15 imprisoned [adj] φυλακισμένος 5.16 distrust [v, n] δεν εμπιστεύομαι 5.17 disturb [v] ενοχλώ 5.18 inefficient [adj] αναποτελεσματικός 5.19 invaluable [adj] ανεκτίμητος 5.20 abused [adj] κακοχρησιμοποιημένος 5.21 aboriginal [adj] ιθαγενής της Αυστραλίας 5.22 illustrated [adj] εικονογραφημένος 5.23 illogical [adj] παράλογος 5.24 suffix [n] κατάληξη (λέξης) 5.25 lazy [adj] τεμπέλης 10

11 5.26 spot [n] σπυράκι 5.27 enemy [n] εχθρός 5.28 enthusiasm [n] ενθουσιασμός 5.29 comfort [n] κονφόρ, άνεση 5.30 recognisable [adj] αναγνωρίσιμος 5.31 self [n] εαυτός 5.32 comparative [adj] συγκριτικός 5.33 superlative [adj] υπερθετικός 5.34 syllable [n] συλλαβή 5.35 determiner [n] άρθρο (γραμματικής) 5.36 organisation [n] οργάνωση 5.37 likely [adv] πιθανόν 5.38 skill [n] ικανότητα 5.39 profession [n] επάγγελμα 5.40 in terms of [phr] όσον αφορά 5.41 fool [n] ανόητος 5.42 deal with [phr v] αντιμετωπίζω 5.43 logic [n] λογική 5.44 out of hand [phr] εκτός ελέγχου 5.45 handle [v] χειρίζομαι Unit 6 Travel 6.1 travel agent [n] ταξιδιωτικός πράκτορας 6.2 accurate [adj] ακριβής 6.3 brochure [n] φυλλάδιο 6.4 package holiday [n] πακέτο διακοπών 6.5 departure lounge [n]αίθουσα αναχωρήσεων 6.6 terminal building [n] κυρίως κτίριο αεροδρομίου 6.7 crisis [n] δύσκολη κατάσταση 6.8 bankrupt [adj] χρεωκοπημένος 6.9 immediate [adj] άμεσος 6.10 refund [n] επιστροφή χρημάτων 6.11 compensation [n] αποζημίωση 6.12 affected [adj] επιρρεασμένος 6.13 lifejacket [n] σωσίβιο 6.14 shark [n] καρχαρίας 6.15 basis [n] βάση 6.16 announce [v] ανακοινώνω 6.17 pretend [v] προσποιούμαι 6.18 convince [v] πείθω 6.19 inform [v] πληροφορώ 11

12 6.20 mention [v] αναφέρω (με λίγα λόγια) 6.21 achieve [v] καταφέρνω, επιτυγχάνω 6.22 book [v] κλείνω, κάνω κράτηση 6.23 in advance [adv] προκαταβολικά 6.24 lead [v] καθοδηγώ 6.25 fault [n] σφάλμα 6.26 charge [v] κατηγορώ 6.27 overbooking [n] διπλοκράτηση 6.28 overcharge [v] χρεώνω υπερβολικά 6.29 tour operator [n] οργανωτής διακοπών 6.30 knowingly [adv] εν γνώση του/ της 6.31 spokesperson [n] εκπρόσωπος 6.32 indication [n] ένδειξη 6.33 occur [v] συμβαίνει 6.34 incident [n] γεγονός 6.35 break down [phr v] σπάω, χαλάω 6.36 fluently [adv] με ευφράδεια 6.37 necessity [n] ανάγκη 6.38 current [n] παρών, τωρινός 6.39 destination [n] προορισμός 6.40 foreign climes [phr] ξένα κλίματα 6.41 descendant [n] απόγονος 6.42 aristocrat [n] αριστοκράτης 6.43 forefather [n] πρόγονος 6.44 bad press [phr] κακή δημοσιότητα 6.45 alternative [n] εναλλακτική λύση 6.46 resort [n] θέρετρο 6.47 succession [n] εναλλαγή 6.48 activity [n] δραστηριότητα 6.49 range [n] γκάμα, κλίμακα 6.50 affordable [adj] αρκετά φτηνός 6.51 architecture [n] αρχιτεκτονική 6.52 devoted [adj] αφοσιωμένος 6.53 eager [adj] πρόθυμος 6.54 comprise [v] αποτελώ 6.55 accomplish [v] καταφέρνω 6.56 Boer [n] Μπόερ 6.57 settler [n] έποικος 6.58 stiff [adj] άκαμπτος 6.59 snout [n] μουσούδα 6.60 eyelash [n] βλεφαρίδα 6.61 dig [v] σκάβω 6.62 termite [n] τερμίτης 12

13 6.63 colony [n] αποικία 6.64 saliva [n] σάλιο 6.65 construct [v] χτίζω, κατασκευάζω 6.66 mound [n] λοφάκι, είσοδος μυρμηγκοφωλιάς 6.67 concrete [n] τσιμέντο 6.68 soldier [n] στρατιώτης 6.69 attacker [n] επιτιθέμενος 6.70 nocturnal [adj] νυκτόβιος 6.71 burrow [n] υπόγεια φωλιά σαν τούνελ 6.72 hunt [v] κυνηγώ 6.73 resemble [v] μοιάζω 6.74 surround [v] περικυκλώνω 6.75 enable [v] δίνω τη δυνατότητα 6.76 equip [v] εφοδιάζω 6.77 primary [adj] πρωταρχικός 6.78 soil [n] έδαφος 6.79 surface [n] επιφάνεια 6.80 entirely [adv] εντελώς 6.81 volcano [n] ηφαίστειο 6.82 stable [adj] σταθερός 6.83 current [n] ρεύμα 6.84 tropics [n] οι τροπικοί 6.85 fertile [adj] γόνιμος 6.86 pineapple [n] ανανάς 6.87 ban [v] απαγορεύω 6.88 species [n] είδος (ζώου ή φυτού) 6.89 import [v] εισάγω 6.90 spot [n] μέρος 6.91 deserve [v] αξίζει 6.92 tendency [n] τάση 6.93 lid [n] καπάκι 6.94 lick [v] γλείφω 6.95 permanent [adj] μόνιμος Unit 7 Food and Drink 7.1 junk food [n] φαγητό χωρίς θρεπτική αξία 7.2 allergic [adj] αλλεργικός 7.3 nuts [n] ξηροί καρποί 7.4 label [n] ετικέτα 7.5 recipe [n] συνταγή μαγειρικής 7.6 vegetarian [adj] χορτοφάγος 13

14 7.7 aubergine [n] μελιντζάνα 7.8 mushroom [n] μανιτάρι 7.9 dish [n] πιάτο (φαγητό) 7.10 spoil [v] καταστρέφω, χαλώ 7.11 ignore [v] αγνοώ 7.12 influence [n] επιρροή 7.13 chop [v] ψιλοκόβω 7.14 plankton [n] πλανκτόν 7.15 chain [n] αλυσίδα 7.16 slightly [adv] ελαφρά 7.17 float [v] επιπλέω 7.18 depend [v] εξαρτώμαι 7.19 curry [n] κάρι 7.20 spicy [adj] καφτερό (με πολλά μπαχαρικά) 7.21 degrees centigrade [ph]βαθμοί εκατονταβάθμιου θερμομέτρου 7.22 whereas [adv] ενώ, σε αντίθεση 7.23 fascinate [v] συναρπάζω 7.24 frog [n] βάτραχος 7.25 peel [v] ξεφλουδίζω 7.26 place [v] μέρος 7.27 positive [adj] θετικός 7.28 exporter [n] εξαγωγέας 7.29 unique [adj] μοναδικός 7.30 authentic [adj] αυθεντικός 7.31 suffer [v] υποφέρω 7.32 indigestion [n] δυσπεψία 7.33 snake [n] φίδι 7.34 constrictor [n] συσφιγκτήρας 7.35 wrap [v] τυλίγω 7.36 squeeze [v] πιέζω 7.37 viper [n] οχιά 7.38 fang [n] μακρύ, μυτερό δόντι φιδιού 7.39 inject [v] κάνω ένεση 7.40 poison [n] δηλητήριο 7.41 victim [n] θύμα 7.42 jaw [n] σαγόνι 7.43 wide [adv] φαρδιά 7.44 swallow [v] καταπίνω 7.45 unpredictable [adj] απρόβλεπτος 7.46 evolve [v] εξελίσσομαι 7.47 unavailable [adj] μη διαθέσιμος 7.48 judge [v] κρίνω 7.49 pork [n] χοιρινώ 14

15 7.50 majority [n] πλειοψηφία 7.51 roll [v] κυλάω 7.52 cell [n] κύτταρο 7.53 release [v] απελευθερώνω 7.54 absorb [v] απορροφώ 7.55 bright [adj] λαμπερός 7.56 copper [adj] χάλκινος 7.57 sample [n] δείγμα Unit 8 The Media 8.1 right [n] σωστό 8.2 celebrity [n] διασημότητα 8.3 journalist [n] δημοσιογράφος 8.4 editor [n] εκδότης 8.5 reorganisation [n] αναδιοργάνωση 8.6 station [v] σταθμός 8.7 fancy [v] μου αρέσει 8.8 correspondent [n] ανταποκριτής 8.9 publication [n] έκδοση 8.10 demolish [v] κατεδαφίζω 8.11 tolerate [v] ανέχομαι 8.12 accommodation [n] στέγη (μέρος να μείνω) 8.13 rudeness [n] αγένεια 8.14 ceremony [n] τελετή 8.15 solve [v] λύνω (μυστήριο) 8.16 panel [n] ομάδα ομιλητών 8.17 issue [n] θέμα 8.18 editorial [n] εκδοτικός επιμελητής 8.19 punctual [adj] ακριβής στην ώρα μου 8.20 battle [n] μάχη 8.21 unsinkable [adj] αβύθιστος 8.22 run a bath [phr] ετοιμάζω το μπάνιο 8.23 witness [n] μάρτυρας 8.24 overseas [adj] από άλλες χώρες 8.25 purchase [n] αγορά 8.26 cheque [n] επιταγή 8.27 indispensable [adj] απαραίτητος 8.28 remainder [n] υπόλειμα 8.29 subsequent [adj] επόμενος 8.30 debt [n] χρέος 8.31 reputation [n] υπόληψη 15

16 8.32 shoplifter [n] αυτός που κλέβει από τα μαγαζιά 8.33 consumer [n] καταναλωτής 8.34 coinage [n] ψιλά, κέρματα 8.35 bothering [adj] ενοχλητικός 8.36 disrupting [adj] που διασπά την προσοχή 8.37 cultivate [v] καλλιεργώ 8.38 inedible [adj] μη βρώσιμο 8.39 bitter [adj] πικρός 8.40 mature [adj] ώριμος 8.41 brine [n] άρμη 8.42 harvest [v] μαζεύω τη σοδειά 8.43 racquet [n] ρακέτα 8.44 save up [phr v] αποταμιεύω 8.45 plot [n] πλοκή 8.46 line [n] ρόλος 8.47 duty [n] καθήκον 8.49 breed [v] αναπαράγω ζώα 8.50 release [v] απελευθερώνω 8.51 fund [v] χρηματοδοτώ 8.52 captivity [n] αιχμαλωσία 8.53 keeper [n] φύλακας 8.54 vary [v] διαφέρω, έχω ποικιλία 8.55 doubt [n] αμφιβολία 8.56 existence [n] ύπαρξη Unit 9 The Weather 9.1 shower [n] μπόρα 9.2 thunderstorm [n] καταιγίδα 9.3 lake [n] λίμνη 9.4 repair [v] επισκευάζω 9.5 fence [n] φράκτης 9.6 constantly [adv] διαρκώς 9.7 fine [adj] καλός 9.8 lightening [n] αστραπή 9.9 stock room [n] αποθήκη 9.10 data [n] στοιχεία 9.11 meteorologist [n] μετεωρολόγος 9.12 record [v] καταγράφω 9.13 satellite [n] δορυφόρος 9.14 North Pole [n] Βόρειος Πόλος 9.15 forecaster [n] μετεωρολόγος που κάνει προβλέψεις για τον καιρό 16

17 9.16 analyse [v] αναλύω 9.17 pattern [n] σχέδιο που επαναλαμβάνεται 9.18 reject [v] απορρίπτω 9.19 damp [adj] υγρός 9.20 mood [n] διάθεση 9.21 depressed [adj] σε κατάθλιψη 9.22 rough [adj] άσχημος (καιρός) 9.23 cut off [phr v] αποκλείομαι (λόγω καιρού) 9.24 deep [adj] βαθύς 9.25 flood [v] πλημυρίζω 9.26 bolt of lightening [phr] αστραπή 9.27 strike [v] χτυπώ 9.28 daydream [v] ονειροπολώ 9.29 call off [phr v] αναβάλλω 9.30 crack of thunder [phr] κεραυνός 9.31 cancel [v] ακυρώνω Unit 10 The Environment 10.1 emptiness [n] κενό 10.2 specialise [v] ειδικεύομαι 10.3 persuasion [n] πειθώ 10.4 lively [adj] με ζωντάνια 10.5 various [adj] διάφορα 10.6 boredom [n] βαριεστημάρα 10.7 inhabitant [n] κάτοικος 10.8 reliant [adj] εξαρτώμενος 10.9 tighten [v] σφίγγω wooden [adj] ξύλινος secondary [adj] δευτερεύων avoidance [n] αποφυγή appreciate [v] εκτιμώ argue [v] καυγαδίζω, επιχειρηματολογώ associate [v] ενώνω συνειρμικά converse [v] συνομιλώ embarrass [v] φέρνω κάποιον σε δύσκολη θέση oblige [v] υποχρεώνω qualify [v] έχω τα προσόντα correspond [v] ανταποκρίνομαι differ [v] διαφέρω refer [v] αναφέρω resident [n] κάτοικος 17

18 10.25 anxious [adj] αγχωμένος secure [v] ασφαλής willing [adj] πρόθυμος unforeseen [adj] απρόβλεπτος fossil fuels [n] ορυκτά καύσιμα recycling point [n] εγκατάσταση ανακύκλωσης conservationist [n] οικολόγος επιστήμονας investment [n] επένδυση waste [n] απόβλητα bottle bank [n] ανακύκλωση μπουκαλιών oil spill [n] πετρελαιοκηλίδα dominate [v] κυριαρχώ fumes [n] αναθυμίαση draw attention [phr] τραβώ την προσοχή reluctant [adj] απρόθυμος attachment [n] προσκόληση hanging [adj] κρεμαστός layer [n] στρώμα multi-storey [adj] πολυόροφος terrace [n] ταράτσα, βεράντα tiled [adj] στρωμένος με πλακάκια magnificent [adj] θαυμάσιος brass [n] μπρούντζος decade [n] δεκαετία era [n] εποχή assemble [v] συγκεντρώνω adorable [adj] αξιαγάπητος drag [v] σέρνω pump [v] αντλώ shadow [n] σκιά (με καθορισμένο σχήμα) shade [n] σκιά gloom [n] μισοσκόταδο glow [n] λάμπω globe [n] σφαίρα combine [v] συνδυάζω mechanism [n] μηχανισμός hammer [n] σφυρί keyboard [n] πληκτρολόγιο revolutionary [adj] επαναστατικός pedal [n] πεντάλι abandoned [adj] παρατημένος switchboard [n] τηλεφωνικό κέντρο exception [n] εξαίρεση 18

19 10.68 bring up [phr v] μεγαλώνω, αναθρέφω correspond [v] αλληλογραφώ Unit 11 Technology 11.1 primitive [adj] πρωτόγονος 11.2 regardless [adv] άσχετα 11.3 invention [n] εφεύρεση 11.4 advance [n] πρόοδος 11.5 axe [n] τσεκούρι 11.6 effectively [adv] αποτελεσματικά 11.7 nevertheless [adv] παρ όλα αυτά 11.8 genetic engineering [phr] γενετική 11.9 telescope [n] τηλεσκόπιο keep up [phr v] παραμένω ενήμερος bother [v] ενοχλώ laptop [n] φορητό κομπιούτερ console [n] κονσόλα graphics [n] γραφικά break into a sweat [phr ]ιδρώνω challenge [n] πρόκληση artificial [adj] τεχνητός capture [v] συλλαμβάνω image [n] εικόνα complicated [adj] περίπλοκος reproduce [v] αναπαράγω mass [adj] μαζικός shiny [adj] γυαλιστερός smooth [adj] απαλός rival [n] ανταγωνιστής opponent [n] αντίπαλος Unit 12 Health and Fitness 12.1 fitness [n] καλή φόρμα 12.2 treatment [n] θεραπεία 12.3 ill [adj] άρρωστος 12.4 pity [n] έλεος 12.5 nightmare [n] εφιάλτης 12.6 mess [n] χάλια 12.7 body-builder [n] μπόντι-μπίλντερ 12.8 overdo [v] παράκανω 19

20 12.9 injure [v] τραυματίζω glad [adj] χαρούμενος workout [n] γυμναστική carry on [phr v] συνεχίζω cut off [phr v] κόβω το τηλέφωνο disabled [adj] ανάπηρος sold out of [phr v] τέλειωσε το στοκ put down [phr v] κάνω ευθανασία σε ζώο come down with [phr v] αρρωσταίνω sort out [phr v] λύνω ένα πρόβλημα get over [phr v] αναρρώνω schedule [v] πρόγραμμα Community centre [n] πολιτιστικό κέντρο disease [n] ασθένεια elderly [adj] ηλικιωμένος ambulance [n] ασθενοφόρο laughter [n] γέλιο clinic [n] κλινική virus [n] ιός miserable [adj] πολύ θλιμμένος recovery [n] ανάρρωση session [n] συνεδρία stressed [adj] με πολύ άγχος physiotherapy [n] φυσιοθεραπεία physician [n] γιατρός acupuncture [n] βελονισμός hypnotise [v] υπνοτίζω trip [v] ταξίδι ankle [n] αστράγαλος prescribe [v] συνταγογραφώ flu [n] γρίπη jab [n] ενβόλιο, ένεση plaster [n] γύψος saw [n] πριόνι insert [v] τοποθετώ μέσα σε κάτι needle [n] βελόνα rotate [v] στριφογυρίζω cure [v] γιατρεύω relieve [v] ανακουφίζω surgical [adj] χειρουργικός anaesthetise [v] χορηγώ αναισθητικό adequate [adj] επαρκής research [n] επιστημονική έρευνα 20

21 12.52 publicity [n] δημοσιότητα rush [v] πηγαίνω κάπου βιαστικά transmit [v] μεταδίδω wire [n] σύρμα light bulb [n] λάμπα simplify [v] απλοποιώ transmission [n] μετάδοση link [n] σύνδεση distinguish [v] διακρίνω procession [n] παρέλαση assembly [n] συγκέντρωση gathering [n] μάζωξη observation [n] παρατήρηση awareness [n] συνείδηση ενός πράγματος hollow [adj] κούφιος spine [n] σπονδυλική στήλη peculiar [adj] περίεργος mainland [n] ενδοχώρα fin [n] πτερύγιο decompose [v] αποσυντίθομαι presume [v] υποθέτω souvenir [n] σουβενίρ court [v] φλερτάρω abuse [v] χρησιμοποιώ με λάθος τρόπο break a story [phr] ανακαλύπτω Unit 13 Transport 13.1 seat belt [n] ζώνη αυτοκινήτου 13.2 speed [adj] ταχύτητα 13.3 limit [n] όριο 13.4 convinced [adj] πεπεισμένος 13.5 instructor [n] εκπαιδευτής 13.6 skateboard [v] σκέιτμπορντ 13.7 hang-glide [v] κάνω ανεμοπτερισμό 13.8 high time [phr] είναι καιρός (να γίνει κάτι) 13.9 caravan [n] τροχόσπιτο fit [v] προσαρμόζω, τοποθετώ detergent [n] απορρυπαντικό luggage [n] αποσκευές submarine [n] υποβρύχιο 21

22 Unit 14 Fashion 14.1 fashion [n] μόδα 14.2 shrink [v] συρρικνώνω 14.3 gently [adv] απαλά 14.4 stretch [v] τεντώνω, τραβώ 14.5 fashion show [n] επίδειξη μόδας 14.6 exchange [v] ανταλάσσω 14.7 collection [n] (εδώ) κολλεξιόν 14.8 fire alarm [n] συναγερμός πυρκαγιάς 14.9 gear [n] σπορ ρούχα και εξοπλισμός design [v] σχεδιάζω kit [n] αθλητική στολή ideal [adj] ιδανικός booklet [n] βιβλιαράκι agency [n] πρακτορείο knitting [n] πλέξιμο pattern [n] σχέδιο send off for [phr v] ζητάω κάτι δι αλληλογραφίας shoot [n] γύρισμα quarry [n] λατομείο mail-order [phr] (αγοράζω κάτι) δι αλληλογραφίας pose [v] ποζάρω, στέκομαι frame [v] κορνιζώνω fancy dress [adj] στολή μεταμφιεσμένων ironing [n] σιδέρωμα wardrobe [n] γκαρνταρόμπα grow into [phr v] μεγαλώνω μέχρι να μου κάνει ένα ρούχο costume [n] στολή (μεταμφίεσης) trendy [adj] μοδάτος nonsense [n] ανοησία trim [v] κόβω τις άκρες των μαλλιών high-heeled [adj] ψηλοτάκουνος try on [phr v] δοκιμάζω dye [v] βάφω necklace [n] κολιέ charity [adj] φιλανθρωπία spill [v] χύνω κατά λάθος ink [n] μελάνι second-hand [adj] μεταχειρισμένος denim [adj] τζην lamb [n] αρνί calf [n] μοσχάρι 22

23 14.42 protein [n] πρωτεϊνη calcium [n] ασβέστιο acid [n] οξύ reindeer [n] τάρανδος bacteria [n] βακτήρια ripen [v] ωριμάζω mould [n] μούχλα distribution [n] διανομή peer [n] ισάξιοι, ίσοι substance [n] ουσία noteworthy [adj] αξιοσημείωτος significant [adj] σημαντικός derive [v] προέρχομαι intrepid [adj] ατρόμητος explorer [n] εξερευνητής tangled [adj] μπερδεμένος ground level [phr] επίπεδο εδάφους dense [adj] πυκνός region [n] περιοχή temperate [adj] εύκρατος desert [n] έρημος categorise [v] κατηγοριοποιώ hectare [n] εκτάριο mandarin [adj] μανδαρίνος salary [n] μισθός birthplace [n] ιδιαίτερη πατρίδα commercial [n] εμπορικός promotion [n] προώθηση market share [n] μερίδιο της αγοράς Unit 15 Crime 15.1 prison [n] φυλακή 15.2 proposal [n] πρόταση 15.3 fraud [n] απάτη 15.4 blurred [adj] θολός 15.5 apprehend [v] συλλαμβάνω 15.6 claustrophobic [adj] κλειστοφοβικός 15.7 launch [v] ξεκινώ, αρχίζω 15.8 campaign [n] καμπάνια 15.9 prison sentence [phr] ποινή φυλάκισης behaviour [n] συμπεριφορά 23

24 15.11 convict [n] κατάδικος prison break [phr] δραπέτευση police forces [phr] αστυνομικές δυνάμεις defend [v] υπερασπίζω furnish [v] επιπλώνω permit [v] επιτρέπω evident [adj] προφανής benefit [n] πλεονέκτημα terror [n] τρόμος social [adj] κοινωνικός In short [phr] εν συντομία punish [v] τιμωρώ wrongdoer [n] αυτός που έχει διαπράξει αδίκημα error of your ways [phr]το σφάλμα των πράξεων σου law-abiding [adj] αυτός που σέβεται το νόμο citizen [n] πολίτης conditions [n] συνθήκες tricks of the trade [phr] κόλπα της δουλειάς re-offend [v] εγκληματώ ξανά commit a crime [phr] διαπράττω έγκλημα productive [adj] παραγωγικός matter [n] θέμα expel [v] αποβάλλω από το σχολείο community service [phr] κοινωνικό έργο (αντί για ποινή) fine [n] πρόστιμο terrorist [n] τρομοκράτης justice [n] δικαιοσύνη bury [v] θάβω burglar [n] διαρήκτης kidnapper [n] απαγωγέας captive [n] αιχμάλωτος getaway car [phr] αυτοκίνητο διαφυγής investigation [n] έρευνα της αστυνομίας prosecution [n] προσαγωγή culprit [n] αυτός που διαπράττει αδίκημα eye-witness [n] μάρτυρας σε έγκλημα track down [phr v] ψάχνω και βρίσκω (κάποιον) approach [v] προσεγγίζω line-up [n] στην ίδια γραμμή pick out [phr v] διαλέγω, ξεχωρίζω potential [adj] πιθανός, δυνατόν να γίνει 24

25 Unit 16 Shopping 16.1 payment [n] πληρωμή 16.2 bill [n] λογαριασμός 16.3 quality [n] ποιότητα 16.4 antibiotic [n] αντιβιοτικό 16.5 cheer [v] ζητωκραυγάζω 16.6 court [n] γήπεδο 16.7 put together [phr v] συνθέτω 16.8 come forward [phr v] προσέρχομαι 16.9 paramedic [n] τραυματιοφορέας load [v] φορτώνω stretcher [n] φορείο performance [n] παράσταση newsagent s [n] πρακτορείο τύπου wages [n] ημερομίσθια lawyer [n] δικηγόρος purse [n] τσάντα γυναικεία hand in [phr v] παραδίδω razor [n] ξυράφι crisps [n] πατατάκια security tag [n] ετικέτες ασφαλείας appalling [adj] φρικτός outrageous [adj] άνω ποταμών on-line [adv] μέσω κομπιούτερ court case [phr] δικαστική υπόθεση shopaholic [n] εθισμένος στα ψώνια bargain [n] ευκαιρεία suit [v] ταιρίαζει valid [adj] ισχύων discount [n] έκπτωση frantic [adj] πανικόβλητος chess [n] σκάκι element [n] στοιχείο legend [n] θρύλλος document [v] έγγραφο literature [n] λογοτεχνία checkmate [n] ρουά ματ trustworthy [adj] άξιος εμπιστοσύνης notoriety [n] διασημότητα για κακό λόγο oversee [v] επιβλέπω owe [v] χρωστώ faith [n] πίστη 25

1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El

1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El 1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El 9 άδεια για διακοπές vacation El 10 αδικώ / λάθος wrong

Διαβάστε περισσότερα

Connect B2 Getting There Unit 1

Connect B2 Getting There Unit 1 Connect B2 Getting There Unit 1 1. There s always a busker singing in the stree corner. Πλανόδιος µουσικός 2. I sat in the café by the window and watched the passerby. περαστικός 3. Do you have any loose

Διαβάστε περισσότερα

GCSE 09. Greek Vocabulary book Version- Draft 1. Edexcel GCSE in Greek. GCSE Greek

GCSE 09. Greek Vocabulary book Version- Draft 1. Edexcel GCSE in Greek. GCSE Greek GCSE 09 Greek Vocabulary book Version- Draft 1 GCSE Greek Edexcel GCSE in Greek Edexcel GCSE 2009 Greek Vocabulary Book Edexcel are pleased to oprovide this free vocabulary book freely to support learners

Διαβάστε περισσότερα

jersey (n) αθλητική μπλούζα contrast (n) αντίθεση love (n) αγάπη gorgeous (adj) όμορφος luck (n) τύχη outfit (n) mourn (v) θρηνώ pale (adj)

jersey (n) αθλητική μπλούζα contrast (n) αντίθεση love (n) αγάπη gorgeous (adj) όμορφος luck (n) τύχη outfit (n) mourn (v) θρηνώ pale (adj) Life Intermediate Word List Greek Word class abbreviations The following abbreviations are used in the word list: (n) = noun, (v) = verb, (adv) = adverb, = adjective and (phr v) = phrasal verb. WORDLIST

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύστηµα Εκπαίδευσης Θετικής Ενίσχυσης Για Κουτάβια

Το Σύστηµα Εκπαίδευσης Θετικής Ενίσχυσης Για Κουτάβια Το Σύστηµα Εκπαίδευσης Θετικής Ενίσχυσης Για Κουτάβια Μάθετε το κουτάβι σας να είναι µέρος της οικογένειας Με θετικές και ανθρωπιστικές µεθόδους εκπαίδευσης Gal Ziv, B.S., CPDT - 2 - Gal Ziv, B.S., CPDT

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις συµµετεχόντων µε υλικό που δεν περιέχεται στο βιβλίο

Σηµειώσεις συµµετεχόντων µε υλικό που δεν περιέχεται στο βιβλίο Σηµειώσεις συµµετεχόντων µε υλικό που δεν περιέχεται στο βιβλίο Copyright Akis Angelakis 2007 Σάββατο 3 Νοεµβρίου, Ώρες 09:30 15:00 Θέλετε να: Αυξήσετε τις πωλήσεις σας άµεσα κατά 30%; Πετύχετε τους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 #03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 #03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ #03 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση 140 150 130 120 110 100 90 0 10 20 30 40 50 60 80 70 Βρες το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Resources for Learners of Greek

Resources for Learners of Greek to love αγαπάω (ώ) αγάπησα να αγαπήσω to touch αγγίζω άγγιξα να αγγίξω to ignore, be ignorant of αγνοώ αγνόησα να αγνοήσω to buy, purchase αγοράζω αγόρασα να αγοράσω to lose weight αδυνατίζω αδυνάτισα

Διαβάστε περισσότερα

#01 I ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 SPECIAL EDITIONS THE INSIDER S VIEW INTERACTIVE MARKETING

#01 I ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 SPECIAL EDITIONS THE INSIDER S VIEW INTERACTIVE MARKETING SPECIAL EDITIONS #01 I ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 THE INSIDER S VIEW INTERACTIVE MARKETING ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL MarketingWeek / Interactive Marketing Φεβρουάριος 2007 l 3 Οι ειδικές εκδόσεις για να είναι ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας

Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας Ελευθέριος Μουτσάνας Παιδίατρος Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας Φιλολογική επιμέλεια Μαρία Μιζάκη Παλαμάς 2013 1 «Μακάρι να κοιμούνταν και να ξυπνούσαν όταν θα είχαν πια ενηλικιωθεί» Σαίξπηρ

Διαβάστε περισσότερα

my travel for BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE

my travel for BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE my travel ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET for ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE ΤΕΥΧΟΣ /ISSUE 02 my travel for ΤΕΥΧΟΣ /ISSUE 02 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οικιακή Οικονομία Αγωγή Υγείας Τετράδιο εργασιών Α

Διαβάστε περισσότερα

travel market for Αποδράστε/Escape ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE

travel market for Αποδράστε/Escape ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE Αποδράστε/Escape ΤΕΥΧΟΣ/ ISSUE04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ OCTOBER 2008 my travel for

Διαβάστε περισσότερα

travel market for Αποδράστε/Escape ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙκΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙκΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΤΕΥΧΟΣ /ISSUE

travel market for Αποδράστε/Escape ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙκΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙκΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΤΕΥΧΟΣ /ISSUE ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙκΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙκΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET my travel ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔωΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE Αποδράστε/Escape for market ΤΕΥΧΟΣ /ISSUE 03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση Β Λυκείου

Περιεχόμενα. Έκθεση Β Λυκείου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 Πώς οδηγούμαι στην περίληψη... 2 Τι πρέπει να προσέχω σε μια περίληψη... 4 Κανόνες για τη σύνταξη της περίληψης... 4 Αξιολόγηση περίληψης... 8 Περίληψη και αυτο αξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Κουβελιώτης. Μικρά και Ελαφρά Όπλα

Κυριάκος Κουβελιώτης. Μικρά και Ελαφρά Όπλα Κυριάκος Κουβελιώτης Μικρά και Ελαφρά Όπλα 2 Κυριάκος Κουβελιώτης Μικρά και Ελαφρά Όπλα Παραγωγή, Εµπορία, Χρήση, Διακίνηση και επιπτώσεις στη Διεθνή Ασφάλεια 3 4 Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1....

Διαβάστε περισσότερα

TOΥΡΚΙΑ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑ»

TOΥΡΚΙΑ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑ» ... take off with ΤΕΥΧΟΣ Νο 8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ISSUE Νο 8 SUMMER 2010 ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR COMPLIMENTARY ISSUE TOΥΡΚΙΑ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ «ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα We Share Δράση Grundtvig www.weshareproject.eu ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Έργου We Share είναι να ασχοληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΡΟΣ II

Εφηβεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΡΟΣ II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΡΟΣ II Εφηβεία Ανάπτυξη και εξέλιξη...395 Φυσιολογικές αλλαγές κατά την ανάπτυξη...395 Σεξουαλική ανάπτυξη...396 Διανοητική ανάπτυξη...397 Προσωπικότητα και συμπεριφορά...398 Η εικόνα του

Διαβάστε περισσότερα

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ «Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ Πώς να παραμείνετε φίλος με κάποιον που έχει άνοια GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟΣ 2012 #02 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 19 Σημαντικά μαθήματα από τον πόλεμο του Βιετνάμ. 22 Μεθαδόνη 26 Η Επιθετικότητα στο Σχολείο

ΜΑΙΟΣ 2012 #02 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 19 Σημαντικά μαθήματα από τον πόλεμο του Βιετνάμ. 22 Μεθαδόνη 26 Η Επιθετικότητα στο Σχολείο ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ #02 19 Σημαντικά μαθήματα από τον πόλεμο του Βιετνάμ. 22 Μεθαδόνη 26 Η Επιθετικότητα στο Σχολείο 140 150 130 120 110 100 90 0 10 20 30 40 50 60 80 70 Βρες το Κέντρο Βάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δημήτρης Δρούτσας:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δημήτρης Δρούτσας: ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Ε.Γ. ΤΕΥΧΟΣ 6 ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δημήτρης Δρούτσας: «Όταν σου ανατίθεται μία μεγάλη ευθύνη απέναντι στην πατρίδα σου, δεν έχεις το δικαίωμα να αρνηθείς» MAGIC BUS Destination:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ WORKSHOP ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GESTALT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ WORKSHOP ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GESTALT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Φ Υ Λ Λ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Τ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Α Σ & Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ G E S TA LT F O U N D AT I O N ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 2010 Πρόλογος Τίποτα δεν είναι πιο καθοριστικό στη ζωή από την

Διαβάστε περισσότερα

Γεύµα Καφές. Τήρηση ωραρίου. Εξετάσεις???? Τηλέφωνα. Ερωτήσεις. Βαθµολογία??? ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Γεύµα Καφές. Τήρηση ωραρίου. Εξετάσεις???? Τηλέφωνα. Ερωτήσεις. Βαθµολογία??? ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EQ Τήρηση ωραρίου Γεύµα Καφές Τηλέφωνα Exams Εξετάσεις???? Βαθµολογία??? Ερωτήσεις ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα