Skills for First Certificate Use Of English Wordlist

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Skills for First Certificate Use Of English Wordlist"

Transcript

1 Unit 1 Films 1.1 candidate [n] υποψήφιος 1.2 attempt [v] προσπαθώ 1.3 rely [v] βασίζομαι 1.4 directly [adv] αμέσως 1.5 gap [n] κενό 1.6 passage [n] πέρασμα 1.7 gist [n] γενικό νόημα 1.8 educated [adj] (εδώ μόνο) βασισμένη σε γνώση 1.9 guess [n] εικασία 1.10 ιtem [n] αντικείμενο, κομμάτι 1.11 blank [adj] κενός, άδειος 1.12 sight [n] όραση 1.13 audience [n] ακροατήριο 1.14 crowd [n] πλήθος 1.15 mob [n] όχλος 1.16 event [n] γεγονός 1.17 observer [n] παρατηρητής 1.18 attraction [n] έλξη 1.19 viewer [n] θεατής, αυτός που βλέπει τηλεόραση 1.20 spectator [n] θεατής σε ζωντανό αγώνα 1.21 onlooker [n] θεατής, κάποιος που μένει αμέτοχος 1.22 inspector [n] επιθεωρητής 1.23 sightseer [n] αυτός που βλέπει αξιοθέατα 1.24 watcher [n] παρατηρητής 1.25 witness [n] μάρτυρας σε ατύχημα 1.26 glimpse [v] βλέπω κάτι κατά λάθος 1.27 stare [v] κοιτάζω κάτι έντονα 1.28 notice [v] προσέχω, παρατηρώ κάτι για πρώτη φορά 1.29 view [v] βλέπω, παρακολουθώ (ταινία, κλπ) 1.30 glance [v] κοιτάζω κάτι χωρίς να του δώσω ιδιαίτερη προσοχή 1.31 observe [v] παρατηρώ κάτι προσεκτικά 1.32 search [v] ψάχνω 1.33 catch sight of [phr] πιάνει κάτι το μάτι μου 1.34 vision [n] όραση 1.35 watch [v] παρακολουθώ, βλέπω με προσοχή 1.36 inspect [v] παρατηρώ, εξετάζω κάτι 1.37 experience [n] εμπειρία 1.38 isolated [adj] απομονωμένος 1.39 disappear [v] εξαφανίζομαι 1.40 shot [n] πυροβολισμός 1

2 1.41 exciting [adj] συναρπαστικός 1.42 examine [v] εξετάζω 1.43 movement [n] κίνηση 1.44 luxury [adj] πολυτελές 1.45 cruise [n] κρουαζιέρα 1.46 passage [n] πέρασμα 1.47 pace [n] ρυθμός 1.48 speed [n] ταχύτητα 1.49 round-the-world [phr] γύρος του κόσμου 1.50 trip [v] ταξιδεύω 1.51 lose your way [phr] χάνω το δρόμο μου 1.52 route [n] διαδρομή 1.53 tour [n] γύρος, τουρνέ 1.54 voyage [n] ταξίδι στη θάλασσα 1.55 sudden [adj] ξαφνικός 1.56 burst [n] ξέσπασμα 1.57 velocity [n] ταχύτητα 1.58 direction [n] κατεύθυνση 1.59 excursion [n] εκδρομή 1.60 cross [v] διασχίζω 1.61 border [n] σύνορο 1.62 limit [n] όριο 1.63 lose [v] χάνω (ένα πράγμα) 1.64 miss [v] χάνω (μου ξεφεύγει) 1.65 set off [phr v] ξεκινώ, φεύγω 1.66 set up [phr v] εγκαθιστώ, ιδρύω 1.67 full speed [phr] ολοταχώς 1.68 prepared [adj] προετοιμασμένος 1.69 pant [v] λαχανιάζω 1.70 breath [n] αναπνοή 1.71 powerful [adj] δυναμικός, δυνατός 1.72 executive [n] επιχειρηματίας 1.73 force [v] εξαναγκάζω 1.74 certain [adj] σίγουρος 1.75 thought [n] σκέψη 1.76 opinion [n] γνώμη 1.77 critic [n] κριτικός 1.78 appeal [v] αρέσω 1.79 conclusion [n] συμπέρασμα 1.80 violence [n] βία 1.81 be in a hurry [phr] βιάζομαι 1.82 poverty [n] φτώχια 1.83 suitable [adj] κατάλληλος 2

3 1.84 shot [n] λήψη 1.85 flow [v] κυλάω 1.86 initial [adj] αρχικός 1.87 take up [phr v] παίρνω, καταλαμβάνω 1.88 fill out [phr v] γεμίζω, συμπληρώνω 1.89 considerable [adj] σημαντικός, μεγάλος 1.90 lasting [adj] που διαρκεί πολύ 1.91 absolute [adj] απόλυτος 1.92 charge [v] χρεώνω 1.93 renew [v] ανανεώνω 1.94 income [n] εισόδημα 1.95 industrial [adj] βιομηχανικός 1.96 in trouble [phr] είμαι μπλεγμένος, έχω πρόβλημα 1.97 expense [n] έξοδο 1.98 producer [n] παραγωγός 1.99 commercial [adj] εμπορικός pensioner [n] συνταξιούχος fee [n] αμοιβή fortune [n] περιουσία annoyed [adj] ενοχλημένος attend [v] παραβρίσκομαι fund [n] χρηματοδοτώ economical [adj] οικονομικός survey [n] έρευνα increase [v] αυξάνω profit [n] κέρδος incredibly [adv] απίστευτα subscription [n] συνδρομή invest [v] επένδυση wealthy [adj] πλούσιος drop [v] μειώνομαι, πέφτω be in for a treat [phr]περνώ καλά industry [n] βιομηχανία disguised [adj] μεταμφιεσμένος tramp [n] αλήτης equal [v] εξισώνω national [adj] εθνικός attempt [n] προσπάθεια finances [n] τα οικονομικά co-operative [n] συνεργατικός commence [v] αρχίζω co-ordinated [adj] συγχρονισμένος settle in [phr v] εγκαθίσταμαι 3

4 1.127 turn up [phr v] εμφανίζομαι ξαφνικά put out [phr v] σβήνω edge [n] άκρη face [v] αντιμετωπίζω scene [n] σκηνή script [n] σενάριο habitual [adj] συνηθισμένος temporary [adj] προσωρινός express [v] εκφράζω annoyance [n] ενόχληση imaginary [adj] φανταστικό developing [adj] εξελισσόμενος breaking into [phr v] εισβάλλω fame [n] φήμη glamour [n] δόξα hopeful [n] εύελπις combination [n] συνδυασμός failure [n] αποτυχία eventually [adv] τελικά occasional [adj] περιστασιακός circuit κύκλωμα expedition επιστημονική αποστολή stroll βόλτα Unit 2 Occupations 2.1 occupation [n] απασχόληση 2.2 unemployed [adj] άνεργος 2.3 experience [n] πείρα 2.4 prefer [v] προτιμώ 2.5 necessary [adj] απαραίτητος 2.6 refuse [v] αρνούμαι 2.7 prevent [v] εμποδίζω 2.8 opportunity [n] ευκαιρία 2.9 accountant [n] λογιστής 2.10 accuse [v] κατηγορώ 2.11 apply [v] κάνω αίτηση 2.12 regard [v] θεωρώ 2.13 colleague [n] συνάδελφος 2.14 rely [v] βασίζομαι 2.15 recognise [v] αναγνωρίζω 2.16 apologise [v] ζητώ συγγνώμη 4

5 2.17 application [n] αίτηση 2.18 applicant [n] αιτών 2.19 beat [v] νικώ, κερδίζω 2.20 congratulate [v] συγχαίρω 2.21 vet [n] κτηνίατρος 2.22 fond [adj] μου αρέσει κάτι 2.23 deal [v] ασχολούμαι, αντιμετωπίζω 2.24 capable [adj] ικανός 2.25 media [n] μέσα (μαζικής ενημέρωσης) 2.26 bin [n] σκουπιδοτενεκές 2.27 promote [v] προάγω 2.28 job satisfaction [phr] ευχαρίστηση στη δουλειά 2.29 circumstances [n] περιστάσεις 2.30 permission [n] άδεια (να γίνει κάτι) 2.31 emergency [n] κατάσταση ανάγκης 2.32 exhausted [adj] εξαντλημένος 2.33 proud [adj] περήφανος 2.34 trend [n] τάση, μόδα 2.35 enormous [adj] τεράστιος 2.36 demand [n] ζήτηση 2.37 track [n] μουσικό κομμάτι 2.38 indefinite [adj] απροσδιόριστος 2.39 duration [n] διάρκεια 2.40 perfume [n] άρωμα 2.41 alcoholic [adj] αλκοούχος 2.42 solution [n] διάλειμμα 2.43 essential oils [n] βασικά έλαια 2.44 obtain [v] αποκτώ 2.45 sandalwood [n] σανδαλόξυλο 2.46 rosemary [n] δενδρολίβανο 2.47 variety [n] ποικιλία 2.48 steam [n] ατμός 2.49 solvent [n] διαλύτης 2.50 mechanical [adj] μηχανικός 2.51 process [n] διαδικασία 2.52 citrus fruit [n] εσπεριδοειδές 2.53 peel [n] φλούδα 2.54 crush [v] συνθλίβω 2.55 manufacturer [n] κατασκευαστής 2.56 create [v] δημιουργώ 2.57 fragrance [n] άρωμα, ευωδιά 2.58 fixative [n] στερεωτικό 2.59 note [n] νότα 5

6 2.60 base [adj] βασικός 2.61 sage [n] θυμάρι 2.62 marjoram [n] μαντζουράνα 2.63 illustration [n] εικονογράφηση 2.64 horse-drawn [adj] που τραβιέται από άλογα 2.65 cab [n] άμαξα 2.66 coast [n] ακτή 2.67 comprise [v] αποτελείται 2.68 compose [v] συνθέτω 2.69 demonstrate [v] δείχνω 2.70 display [v] επιδεικνύω 2.71 offer [v] προσφέρω 2.72 wolves [n] λύκοι 2.73 ancestor [n] πρόγονος 2.74 domestic [adj] οικιακός 2.75 highly [adv] εξαιρετικά 2.76 intelligent [adj] έξυπνος 2.77 hunter [n] κυνηγός 2.78 pack [n] αγέλη 2.79 territory [n] περιοχή 2.80 bark [v] γαυγίζω 2.81 howl [v] ουρλιάζω 2.82 food supply [n] παροχή τροφής 2.83 trap [v] παγιδεύω 2.84 deer [n] ελάφι 2.85 moose [n] άλκη 2.86 source [n] πηγή 2.87 poisoning [n] δηλητηριάση 2.88 contribute [v] συνεισφέρω 2.89 decline [v] μείωση 2.90 population [n] πληθυσμός 2.91 extinct [adj] έχει εκλείψει 2.92 habitat [n] ο φυσικός τόπος όπου ζει ένα ζώο 2.93 mammal [n] θηλαστικό 2.94 threat [n] απειλή 2.95 activity [n] δραστηριότητα 2.96 instructions [n] οδηγίες 2.97 admire [v] θαυμάζω 2.98 exception [n] εξαίρεση 2.99 responsibility [n] ευθύνη criticise [v] κριτικάρω unfamiliar [adj] άγνωστος groom [n] γαμπρός 6

7 2.104 nail [n] νύχι bride [n] νύφη tear [n] δάκρυ vicar [n] ιερέας service [n] ιεροτελεστία honeymoon [n] μήνας του μέλιτος get ahead [phr. v] προοδεύω ambition [n] φιλοδοξία encourage [v] ενθαρρύνω secure [adj] ασφαλής train [v] εκπαιδεύω qualify [v] έχω προσόντα stick [v] κολλώ, παραμένω in the end [phr] τελικά Unit 3 Education 3.1 education [n] εκπαίδευση 3.2 instrument [n] όργανο 3.3 fees [n] αμοιβές 3.4 treat [v] αντιμετωπίζω 3.5 well off [adj] πλούσιος 3.6 can t afford sth [phr] δεν έχω αρκετά χρήματα για κάτι 3.7 graduation [n] αποφοίτηση 3.8 blame [v] κατηγορώ 3.9 despite [adv] παρ όλο που 3.10 in spite of παρ όλο που 3.11 although αν και 3.12 facilities [n] ευκολίες, παροχές 3.13 bad temper [phr] κακή διάθεση 3.14 popular [adj] δημοφιλής 3.15 P.E. [n] γυμναστική (στο σχολείο) 3.16 trainers [n] αθλητικά παπούτσια 3.17 staff room [n] δωμάτιο καθηγητών 3.18 headmaster [n] γυμνασιάρχης, λυκιάρχης 3.19 repair [v] επιδιορθώνω 3.20 on condition [phr] υπό την προϋπόθεση 7

8 Unit 4 Sport 4.1 take up [phr. v] ξεκινώ, αρχίζω ένα σπορ, χόμπι 4.2 take part [phr. v] παίρνω μέρος 4.3 in shape [phr] σε φόρμα 4.4 pretty [adv] αρκετά 4.5 bungee jumping [n] μπάντζι τζάμπινγκ 4.6 mountaineer [n] ορειβάτης 4.7 measure [n] μέτρο 4.8 impression [n] εντύπωση 4.9 take down [phr v] γράφω, σημειώνω 4.10 queue [n] ουρά, σειρά 4.11 hand over [phr v] περνώ, δίνω κάτι 4.12 hand down [phr v] δίνω κάτι μεταχειρισμένο στον επόμενο 4.13 retire [v] παίρνω σύνταξη 4.14 make sth up [phr v] φτιάχνω κάτι φανταστικό 4.15 coach [n] προπονητής 4.16 origin [n] προέλευση 4.17 janitor [n] επιστάτης 4.18 attached [adj] συννημένος 4.19 fall out [phr v] διαφωνώ, καυγαδίζω 4.20 take up [phr v] πέρνω χρόνο 4.21 arrow [n] βέλος 4.22 archery [n] τοξοβολία 4.23 pull off [phr v] καταφέρνω 4.24 victory [n] νίκη 4.25 cut down [phr v] μειώνω 4.26 supporter [n] οπαδός, υποστηρικτής 4.27 council [n] συμβούλιο 4.28 hold up [phr v] καθυστερώ 4.29 delay [n] καθυστέρηση 4.30 put off [phr v] αναβάλλω 4.31 secretary [n] γραμματέας 4.32 pay off [phr v] αποδίδω 4.33 find out [phr v] βρίσκω 4.34 pull down [phr v] κατεδαφίζω 4.35 work out [phr v] γυμνάζομαι 4.36 bet [v] στοιχηματίζω 4.37 sign off [phr v] τελειώνω ένα γράμμα 4.38 apparently [adv] προφανώς 4.39 wonder [v] αναρωτιέμαι 4.40 prediction [n] πρόβλεψη 4.41 evidence [n] στοιχεία, αποδείξεις 8

9 4.42 javelin [n] ακόντιο 4.43 intention [n] πρόθεση 4.44 arrangement [n] οργανωμένη κατάσταση, σχέδιο 4.45 put together [phr v] δημιουργώ 4.46 compete [v] συναγωνίζομαι 4.47 high jump [n] άλμα εις ύψος 4.48 represent [v] αντιπροσωπεύω 4.49 take off [phr v] απογειώνομαι 4.50 technique [n] τεχνική 4.51 pressure [n] πίεση 4.52 Alaska [n] Αλάσκα 4.53 huge [adj] τεράστιος 4.54 seal [n] φώκια 4.55 Inuit [n] Εσκιμώος 4.56 government [adj] κυβερνητικός 4.57 earthquake [n] σεισμός 4.58 mild [adj] ήπιος 4.59 remote [adj] απομακρυσμένος 4.60 location [n] περιοχή 4.61 hire [v] προσλαμβάνω 4.62 body [n] σώμα 4.63 native [adj] ιθαγενής, γηγενής 4.64 claim [v] ισχυρίζομαι 4.65 occupy [v] απασχολώ 4.66 focus [v] εστιάζω, συγκεντρώνομαι 4.67 residence [n] κατοικία 4.68 collapse [v] καταρρέω 4.69 destroy [v] καταστρέφω 4.70 fetch [v] πηγαίνω και φέρνω κάτι 4.71 major [adj] μεγάλος, σπουδαίος 4.72 broad [adj] φαρδύς 4.73 plentiful [adj] εν αφθονία 4.74 let down [phr v] απογοητεύω 4.75 fork [n] πηρούνι 4.75 knife [n] μαχαίρι 4.76 common [adj] κοινός 4.78 spoon [n] κουτάλι 4.79 rare [adj] σπάνιος 4.80 exist [v] υπάρχω 4.81 introduce [v] εισάγω, φέρνω για πρώτη φορά 4.82 spread [v] εξαπλώνομαι 4.83 sew [v] ράβω 4.84 persuade [v] πείθω 9

10 4.85 disaster [n] καταστροφή 4.86 awful [adj] φρικτός, απαίσιος 4.87 shortly [adv] σύντομα 4.88 loud [adj] δυνατός (για ήχους) 4.89 bang [n] χτύπημα 4.90 flat [adj] επίπεδος, σκασμένος 4.91 tyre [n] λάστιχο (αυτοκινήτου) 4.92 wet [adj] βρεγμένος, υγρός 4.93 ruined [adj] κατεστραμμένος 4.94 sympathetic [adj] συμπάσχων 4.95 honest [adj] τίμιος, ειλικρινής 4.96 sense of humour [phr] αίσθηση χιούμορ 4.97 rapid [adj] γοργός, γρήγορος 4.98 puppeteer [n] μαριονετίστας Unit 5 People 5.1 attraction [n] έλξη 5.2 attractive [adj] ωραίος, θελκτικός 5.3 impatient [adj] ανυπόμονος 5.4 impatience [n] ανυπομονησία 5.5 abnormally [adv] αφύσικα 5.6 approval [n] επιδοκιμασία 5.7 legal [adj] νόμιμος 5.8 accurate [adj] ακριβής 5.9 obedience [n] υπακοή 5.10 tidiness [n] νοικοκυροσύνη 5.11 belief [n] πεποίθηση 5.12 certainty [n] βεβαιότητα 5.13 prefix [n] πρόθεμα 5.14 screw [v] βιδώνω 5.15 imprisoned [adj] φυλακισμένος 5.16 distrust [v, n] δεν εμπιστεύομαι 5.17 disturb [v] ενοχλώ 5.18 inefficient [adj] αναποτελεσματικός 5.19 invaluable [adj] ανεκτίμητος 5.20 abused [adj] κακοχρησιμοποιημένος 5.21 aboriginal [adj] ιθαγενής της Αυστραλίας 5.22 illustrated [adj] εικονογραφημένος 5.23 illogical [adj] παράλογος 5.24 suffix [n] κατάληξη (λέξης) 5.25 lazy [adj] τεμπέλης 10

11 5.26 spot [n] σπυράκι 5.27 enemy [n] εχθρός 5.28 enthusiasm [n] ενθουσιασμός 5.29 comfort [n] κονφόρ, άνεση 5.30 recognisable [adj] αναγνωρίσιμος 5.31 self [n] εαυτός 5.32 comparative [adj] συγκριτικός 5.33 superlative [adj] υπερθετικός 5.34 syllable [n] συλλαβή 5.35 determiner [n] άρθρο (γραμματικής) 5.36 organisation [n] οργάνωση 5.37 likely [adv] πιθανόν 5.38 skill [n] ικανότητα 5.39 profession [n] επάγγελμα 5.40 in terms of [phr] όσον αφορά 5.41 fool [n] ανόητος 5.42 deal with [phr v] αντιμετωπίζω 5.43 logic [n] λογική 5.44 out of hand [phr] εκτός ελέγχου 5.45 handle [v] χειρίζομαι Unit 6 Travel 6.1 travel agent [n] ταξιδιωτικός πράκτορας 6.2 accurate [adj] ακριβής 6.3 brochure [n] φυλλάδιο 6.4 package holiday [n] πακέτο διακοπών 6.5 departure lounge [n]αίθουσα αναχωρήσεων 6.6 terminal building [n] κυρίως κτίριο αεροδρομίου 6.7 crisis [n] δύσκολη κατάσταση 6.8 bankrupt [adj] χρεωκοπημένος 6.9 immediate [adj] άμεσος 6.10 refund [n] επιστροφή χρημάτων 6.11 compensation [n] αποζημίωση 6.12 affected [adj] επιρρεασμένος 6.13 lifejacket [n] σωσίβιο 6.14 shark [n] καρχαρίας 6.15 basis [n] βάση 6.16 announce [v] ανακοινώνω 6.17 pretend [v] προσποιούμαι 6.18 convince [v] πείθω 6.19 inform [v] πληροφορώ 11

12 6.20 mention [v] αναφέρω (με λίγα λόγια) 6.21 achieve [v] καταφέρνω, επιτυγχάνω 6.22 book [v] κλείνω, κάνω κράτηση 6.23 in advance [adv] προκαταβολικά 6.24 lead [v] καθοδηγώ 6.25 fault [n] σφάλμα 6.26 charge [v] κατηγορώ 6.27 overbooking [n] διπλοκράτηση 6.28 overcharge [v] χρεώνω υπερβολικά 6.29 tour operator [n] οργανωτής διακοπών 6.30 knowingly [adv] εν γνώση του/ της 6.31 spokesperson [n] εκπρόσωπος 6.32 indication [n] ένδειξη 6.33 occur [v] συμβαίνει 6.34 incident [n] γεγονός 6.35 break down [phr v] σπάω, χαλάω 6.36 fluently [adv] με ευφράδεια 6.37 necessity [n] ανάγκη 6.38 current [n] παρών, τωρινός 6.39 destination [n] προορισμός 6.40 foreign climes [phr] ξένα κλίματα 6.41 descendant [n] απόγονος 6.42 aristocrat [n] αριστοκράτης 6.43 forefather [n] πρόγονος 6.44 bad press [phr] κακή δημοσιότητα 6.45 alternative [n] εναλλακτική λύση 6.46 resort [n] θέρετρο 6.47 succession [n] εναλλαγή 6.48 activity [n] δραστηριότητα 6.49 range [n] γκάμα, κλίμακα 6.50 affordable [adj] αρκετά φτηνός 6.51 architecture [n] αρχιτεκτονική 6.52 devoted [adj] αφοσιωμένος 6.53 eager [adj] πρόθυμος 6.54 comprise [v] αποτελώ 6.55 accomplish [v] καταφέρνω 6.56 Boer [n] Μπόερ 6.57 settler [n] έποικος 6.58 stiff [adj] άκαμπτος 6.59 snout [n] μουσούδα 6.60 eyelash [n] βλεφαρίδα 6.61 dig [v] σκάβω 6.62 termite [n] τερμίτης 12

13 6.63 colony [n] αποικία 6.64 saliva [n] σάλιο 6.65 construct [v] χτίζω, κατασκευάζω 6.66 mound [n] λοφάκι, είσοδος μυρμηγκοφωλιάς 6.67 concrete [n] τσιμέντο 6.68 soldier [n] στρατιώτης 6.69 attacker [n] επιτιθέμενος 6.70 nocturnal [adj] νυκτόβιος 6.71 burrow [n] υπόγεια φωλιά σαν τούνελ 6.72 hunt [v] κυνηγώ 6.73 resemble [v] μοιάζω 6.74 surround [v] περικυκλώνω 6.75 enable [v] δίνω τη δυνατότητα 6.76 equip [v] εφοδιάζω 6.77 primary [adj] πρωταρχικός 6.78 soil [n] έδαφος 6.79 surface [n] επιφάνεια 6.80 entirely [adv] εντελώς 6.81 volcano [n] ηφαίστειο 6.82 stable [adj] σταθερός 6.83 current [n] ρεύμα 6.84 tropics [n] οι τροπικοί 6.85 fertile [adj] γόνιμος 6.86 pineapple [n] ανανάς 6.87 ban [v] απαγορεύω 6.88 species [n] είδος (ζώου ή φυτού) 6.89 import [v] εισάγω 6.90 spot [n] μέρος 6.91 deserve [v] αξίζει 6.92 tendency [n] τάση 6.93 lid [n] καπάκι 6.94 lick [v] γλείφω 6.95 permanent [adj] μόνιμος Unit 7 Food and Drink 7.1 junk food [n] φαγητό χωρίς θρεπτική αξία 7.2 allergic [adj] αλλεργικός 7.3 nuts [n] ξηροί καρποί 7.4 label [n] ετικέτα 7.5 recipe [n] συνταγή μαγειρικής 7.6 vegetarian [adj] χορτοφάγος 13

14 7.7 aubergine [n] μελιντζάνα 7.8 mushroom [n] μανιτάρι 7.9 dish [n] πιάτο (φαγητό) 7.10 spoil [v] καταστρέφω, χαλώ 7.11 ignore [v] αγνοώ 7.12 influence [n] επιρροή 7.13 chop [v] ψιλοκόβω 7.14 plankton [n] πλανκτόν 7.15 chain [n] αλυσίδα 7.16 slightly [adv] ελαφρά 7.17 float [v] επιπλέω 7.18 depend [v] εξαρτώμαι 7.19 curry [n] κάρι 7.20 spicy [adj] καφτερό (με πολλά μπαχαρικά) 7.21 degrees centigrade [ph]βαθμοί εκατονταβάθμιου θερμομέτρου 7.22 whereas [adv] ενώ, σε αντίθεση 7.23 fascinate [v] συναρπάζω 7.24 frog [n] βάτραχος 7.25 peel [v] ξεφλουδίζω 7.26 place [v] μέρος 7.27 positive [adj] θετικός 7.28 exporter [n] εξαγωγέας 7.29 unique [adj] μοναδικός 7.30 authentic [adj] αυθεντικός 7.31 suffer [v] υποφέρω 7.32 indigestion [n] δυσπεψία 7.33 snake [n] φίδι 7.34 constrictor [n] συσφιγκτήρας 7.35 wrap [v] τυλίγω 7.36 squeeze [v] πιέζω 7.37 viper [n] οχιά 7.38 fang [n] μακρύ, μυτερό δόντι φιδιού 7.39 inject [v] κάνω ένεση 7.40 poison [n] δηλητήριο 7.41 victim [n] θύμα 7.42 jaw [n] σαγόνι 7.43 wide [adv] φαρδιά 7.44 swallow [v] καταπίνω 7.45 unpredictable [adj] απρόβλεπτος 7.46 evolve [v] εξελίσσομαι 7.47 unavailable [adj] μη διαθέσιμος 7.48 judge [v] κρίνω 7.49 pork [n] χοιρινώ 14

15 7.50 majority [n] πλειοψηφία 7.51 roll [v] κυλάω 7.52 cell [n] κύτταρο 7.53 release [v] απελευθερώνω 7.54 absorb [v] απορροφώ 7.55 bright [adj] λαμπερός 7.56 copper [adj] χάλκινος 7.57 sample [n] δείγμα Unit 8 The Media 8.1 right [n] σωστό 8.2 celebrity [n] διασημότητα 8.3 journalist [n] δημοσιογράφος 8.4 editor [n] εκδότης 8.5 reorganisation [n] αναδιοργάνωση 8.6 station [v] σταθμός 8.7 fancy [v] μου αρέσει 8.8 correspondent [n] ανταποκριτής 8.9 publication [n] έκδοση 8.10 demolish [v] κατεδαφίζω 8.11 tolerate [v] ανέχομαι 8.12 accommodation [n] στέγη (μέρος να μείνω) 8.13 rudeness [n] αγένεια 8.14 ceremony [n] τελετή 8.15 solve [v] λύνω (μυστήριο) 8.16 panel [n] ομάδα ομιλητών 8.17 issue [n] θέμα 8.18 editorial [n] εκδοτικός επιμελητής 8.19 punctual [adj] ακριβής στην ώρα μου 8.20 battle [n] μάχη 8.21 unsinkable [adj] αβύθιστος 8.22 run a bath [phr] ετοιμάζω το μπάνιο 8.23 witness [n] μάρτυρας 8.24 overseas [adj] από άλλες χώρες 8.25 purchase [n] αγορά 8.26 cheque [n] επιταγή 8.27 indispensable [adj] απαραίτητος 8.28 remainder [n] υπόλειμα 8.29 subsequent [adj] επόμενος 8.30 debt [n] χρέος 8.31 reputation [n] υπόληψη 15

16 8.32 shoplifter [n] αυτός που κλέβει από τα μαγαζιά 8.33 consumer [n] καταναλωτής 8.34 coinage [n] ψιλά, κέρματα 8.35 bothering [adj] ενοχλητικός 8.36 disrupting [adj] που διασπά την προσοχή 8.37 cultivate [v] καλλιεργώ 8.38 inedible [adj] μη βρώσιμο 8.39 bitter [adj] πικρός 8.40 mature [adj] ώριμος 8.41 brine [n] άρμη 8.42 harvest [v] μαζεύω τη σοδειά 8.43 racquet [n] ρακέτα 8.44 save up [phr v] αποταμιεύω 8.45 plot [n] πλοκή 8.46 line [n] ρόλος 8.47 duty [n] καθήκον 8.49 breed [v] αναπαράγω ζώα 8.50 release [v] απελευθερώνω 8.51 fund [v] χρηματοδοτώ 8.52 captivity [n] αιχμαλωσία 8.53 keeper [n] φύλακας 8.54 vary [v] διαφέρω, έχω ποικιλία 8.55 doubt [n] αμφιβολία 8.56 existence [n] ύπαρξη Unit 9 The Weather 9.1 shower [n] μπόρα 9.2 thunderstorm [n] καταιγίδα 9.3 lake [n] λίμνη 9.4 repair [v] επισκευάζω 9.5 fence [n] φράκτης 9.6 constantly [adv] διαρκώς 9.7 fine [adj] καλός 9.8 lightening [n] αστραπή 9.9 stock room [n] αποθήκη 9.10 data [n] στοιχεία 9.11 meteorologist [n] μετεωρολόγος 9.12 record [v] καταγράφω 9.13 satellite [n] δορυφόρος 9.14 North Pole [n] Βόρειος Πόλος 9.15 forecaster [n] μετεωρολόγος που κάνει προβλέψεις για τον καιρό 16

17 9.16 analyse [v] αναλύω 9.17 pattern [n] σχέδιο που επαναλαμβάνεται 9.18 reject [v] απορρίπτω 9.19 damp [adj] υγρός 9.20 mood [n] διάθεση 9.21 depressed [adj] σε κατάθλιψη 9.22 rough [adj] άσχημος (καιρός) 9.23 cut off [phr v] αποκλείομαι (λόγω καιρού) 9.24 deep [adj] βαθύς 9.25 flood [v] πλημυρίζω 9.26 bolt of lightening [phr] αστραπή 9.27 strike [v] χτυπώ 9.28 daydream [v] ονειροπολώ 9.29 call off [phr v] αναβάλλω 9.30 crack of thunder [phr] κεραυνός 9.31 cancel [v] ακυρώνω Unit 10 The Environment 10.1 emptiness [n] κενό 10.2 specialise [v] ειδικεύομαι 10.3 persuasion [n] πειθώ 10.4 lively [adj] με ζωντάνια 10.5 various [adj] διάφορα 10.6 boredom [n] βαριεστημάρα 10.7 inhabitant [n] κάτοικος 10.8 reliant [adj] εξαρτώμενος 10.9 tighten [v] σφίγγω wooden [adj] ξύλινος secondary [adj] δευτερεύων avoidance [n] αποφυγή appreciate [v] εκτιμώ argue [v] καυγαδίζω, επιχειρηματολογώ associate [v] ενώνω συνειρμικά converse [v] συνομιλώ embarrass [v] φέρνω κάποιον σε δύσκολη θέση oblige [v] υποχρεώνω qualify [v] έχω τα προσόντα correspond [v] ανταποκρίνομαι differ [v] διαφέρω refer [v] αναφέρω resident [n] κάτοικος 17

18 10.25 anxious [adj] αγχωμένος secure [v] ασφαλής willing [adj] πρόθυμος unforeseen [adj] απρόβλεπτος fossil fuels [n] ορυκτά καύσιμα recycling point [n] εγκατάσταση ανακύκλωσης conservationist [n] οικολόγος επιστήμονας investment [n] επένδυση waste [n] απόβλητα bottle bank [n] ανακύκλωση μπουκαλιών oil spill [n] πετρελαιοκηλίδα dominate [v] κυριαρχώ fumes [n] αναθυμίαση draw attention [phr] τραβώ την προσοχή reluctant [adj] απρόθυμος attachment [n] προσκόληση hanging [adj] κρεμαστός layer [n] στρώμα multi-storey [adj] πολυόροφος terrace [n] ταράτσα, βεράντα tiled [adj] στρωμένος με πλακάκια magnificent [adj] θαυμάσιος brass [n] μπρούντζος decade [n] δεκαετία era [n] εποχή assemble [v] συγκεντρώνω adorable [adj] αξιαγάπητος drag [v] σέρνω pump [v] αντλώ shadow [n] σκιά (με καθορισμένο σχήμα) shade [n] σκιά gloom [n] μισοσκόταδο glow [n] λάμπω globe [n] σφαίρα combine [v] συνδυάζω mechanism [n] μηχανισμός hammer [n] σφυρί keyboard [n] πληκτρολόγιο revolutionary [adj] επαναστατικός pedal [n] πεντάλι abandoned [adj] παρατημένος switchboard [n] τηλεφωνικό κέντρο exception [n] εξαίρεση 18

19 10.68 bring up [phr v] μεγαλώνω, αναθρέφω correspond [v] αλληλογραφώ Unit 11 Technology 11.1 primitive [adj] πρωτόγονος 11.2 regardless [adv] άσχετα 11.3 invention [n] εφεύρεση 11.4 advance [n] πρόοδος 11.5 axe [n] τσεκούρι 11.6 effectively [adv] αποτελεσματικά 11.7 nevertheless [adv] παρ όλα αυτά 11.8 genetic engineering [phr] γενετική 11.9 telescope [n] τηλεσκόπιο keep up [phr v] παραμένω ενήμερος bother [v] ενοχλώ laptop [n] φορητό κομπιούτερ console [n] κονσόλα graphics [n] γραφικά break into a sweat [phr ]ιδρώνω challenge [n] πρόκληση artificial [adj] τεχνητός capture [v] συλλαμβάνω image [n] εικόνα complicated [adj] περίπλοκος reproduce [v] αναπαράγω mass [adj] μαζικός shiny [adj] γυαλιστερός smooth [adj] απαλός rival [n] ανταγωνιστής opponent [n] αντίπαλος Unit 12 Health and Fitness 12.1 fitness [n] καλή φόρμα 12.2 treatment [n] θεραπεία 12.3 ill [adj] άρρωστος 12.4 pity [n] έλεος 12.5 nightmare [n] εφιάλτης 12.6 mess [n] χάλια 12.7 body-builder [n] μπόντι-μπίλντερ 12.8 overdo [v] παράκανω 19

20 12.9 injure [v] τραυματίζω glad [adj] χαρούμενος workout [n] γυμναστική carry on [phr v] συνεχίζω cut off [phr v] κόβω το τηλέφωνο disabled [adj] ανάπηρος sold out of [phr v] τέλειωσε το στοκ put down [phr v] κάνω ευθανασία σε ζώο come down with [phr v] αρρωσταίνω sort out [phr v] λύνω ένα πρόβλημα get over [phr v] αναρρώνω schedule [v] πρόγραμμα Community centre [n] πολιτιστικό κέντρο disease [n] ασθένεια elderly [adj] ηλικιωμένος ambulance [n] ασθενοφόρο laughter [n] γέλιο clinic [n] κλινική virus [n] ιός miserable [adj] πολύ θλιμμένος recovery [n] ανάρρωση session [n] συνεδρία stressed [adj] με πολύ άγχος physiotherapy [n] φυσιοθεραπεία physician [n] γιατρός acupuncture [n] βελονισμός hypnotise [v] υπνοτίζω trip [v] ταξίδι ankle [n] αστράγαλος prescribe [v] συνταγογραφώ flu [n] γρίπη jab [n] ενβόλιο, ένεση plaster [n] γύψος saw [n] πριόνι insert [v] τοποθετώ μέσα σε κάτι needle [n] βελόνα rotate [v] στριφογυρίζω cure [v] γιατρεύω relieve [v] ανακουφίζω surgical [adj] χειρουργικός anaesthetise [v] χορηγώ αναισθητικό adequate [adj] επαρκής research [n] επιστημονική έρευνα 20

21 12.52 publicity [n] δημοσιότητα rush [v] πηγαίνω κάπου βιαστικά transmit [v] μεταδίδω wire [n] σύρμα light bulb [n] λάμπα simplify [v] απλοποιώ transmission [n] μετάδοση link [n] σύνδεση distinguish [v] διακρίνω procession [n] παρέλαση assembly [n] συγκέντρωση gathering [n] μάζωξη observation [n] παρατήρηση awareness [n] συνείδηση ενός πράγματος hollow [adj] κούφιος spine [n] σπονδυλική στήλη peculiar [adj] περίεργος mainland [n] ενδοχώρα fin [n] πτερύγιο decompose [v] αποσυντίθομαι presume [v] υποθέτω souvenir [n] σουβενίρ court [v] φλερτάρω abuse [v] χρησιμοποιώ με λάθος τρόπο break a story [phr] ανακαλύπτω Unit 13 Transport 13.1 seat belt [n] ζώνη αυτοκινήτου 13.2 speed [adj] ταχύτητα 13.3 limit [n] όριο 13.4 convinced [adj] πεπεισμένος 13.5 instructor [n] εκπαιδευτής 13.6 skateboard [v] σκέιτμπορντ 13.7 hang-glide [v] κάνω ανεμοπτερισμό 13.8 high time [phr] είναι καιρός (να γίνει κάτι) 13.9 caravan [n] τροχόσπιτο fit [v] προσαρμόζω, τοποθετώ detergent [n] απορρυπαντικό luggage [n] αποσκευές submarine [n] υποβρύχιο 21

22 Unit 14 Fashion 14.1 fashion [n] μόδα 14.2 shrink [v] συρρικνώνω 14.3 gently [adv] απαλά 14.4 stretch [v] τεντώνω, τραβώ 14.5 fashion show [n] επίδειξη μόδας 14.6 exchange [v] ανταλάσσω 14.7 collection [n] (εδώ) κολλεξιόν 14.8 fire alarm [n] συναγερμός πυρκαγιάς 14.9 gear [n] σπορ ρούχα και εξοπλισμός design [v] σχεδιάζω kit [n] αθλητική στολή ideal [adj] ιδανικός booklet [n] βιβλιαράκι agency [n] πρακτορείο knitting [n] πλέξιμο pattern [n] σχέδιο send off for [phr v] ζητάω κάτι δι αλληλογραφίας shoot [n] γύρισμα quarry [n] λατομείο mail-order [phr] (αγοράζω κάτι) δι αλληλογραφίας pose [v] ποζάρω, στέκομαι frame [v] κορνιζώνω fancy dress [adj] στολή μεταμφιεσμένων ironing [n] σιδέρωμα wardrobe [n] γκαρνταρόμπα grow into [phr v] μεγαλώνω μέχρι να μου κάνει ένα ρούχο costume [n] στολή (μεταμφίεσης) trendy [adj] μοδάτος nonsense [n] ανοησία trim [v] κόβω τις άκρες των μαλλιών high-heeled [adj] ψηλοτάκουνος try on [phr v] δοκιμάζω dye [v] βάφω necklace [n] κολιέ charity [adj] φιλανθρωπία spill [v] χύνω κατά λάθος ink [n] μελάνι second-hand [adj] μεταχειρισμένος denim [adj] τζην lamb [n] αρνί calf [n] μοσχάρι 22

23 14.42 protein [n] πρωτεϊνη calcium [n] ασβέστιο acid [n] οξύ reindeer [n] τάρανδος bacteria [n] βακτήρια ripen [v] ωριμάζω mould [n] μούχλα distribution [n] διανομή peer [n] ισάξιοι, ίσοι substance [n] ουσία noteworthy [adj] αξιοσημείωτος significant [adj] σημαντικός derive [v] προέρχομαι intrepid [adj] ατρόμητος explorer [n] εξερευνητής tangled [adj] μπερδεμένος ground level [phr] επίπεδο εδάφους dense [adj] πυκνός region [n] περιοχή temperate [adj] εύκρατος desert [n] έρημος categorise [v] κατηγοριοποιώ hectare [n] εκτάριο mandarin [adj] μανδαρίνος salary [n] μισθός birthplace [n] ιδιαίτερη πατρίδα commercial [n] εμπορικός promotion [n] προώθηση market share [n] μερίδιο της αγοράς Unit 15 Crime 15.1 prison [n] φυλακή 15.2 proposal [n] πρόταση 15.3 fraud [n] απάτη 15.4 blurred [adj] θολός 15.5 apprehend [v] συλλαμβάνω 15.6 claustrophobic [adj] κλειστοφοβικός 15.7 launch [v] ξεκινώ, αρχίζω 15.8 campaign [n] καμπάνια 15.9 prison sentence [phr] ποινή φυλάκισης behaviour [n] συμπεριφορά 23

24 15.11 convict [n] κατάδικος prison break [phr] δραπέτευση police forces [phr] αστυνομικές δυνάμεις defend [v] υπερασπίζω furnish [v] επιπλώνω permit [v] επιτρέπω evident [adj] προφανής benefit [n] πλεονέκτημα terror [n] τρόμος social [adj] κοινωνικός In short [phr] εν συντομία punish [v] τιμωρώ wrongdoer [n] αυτός που έχει διαπράξει αδίκημα error of your ways [phr]το σφάλμα των πράξεων σου law-abiding [adj] αυτός που σέβεται το νόμο citizen [n] πολίτης conditions [n] συνθήκες tricks of the trade [phr] κόλπα της δουλειάς re-offend [v] εγκληματώ ξανά commit a crime [phr] διαπράττω έγκλημα productive [adj] παραγωγικός matter [n] θέμα expel [v] αποβάλλω από το σχολείο community service [phr] κοινωνικό έργο (αντί για ποινή) fine [n] πρόστιμο terrorist [n] τρομοκράτης justice [n] δικαιοσύνη bury [v] θάβω burglar [n] διαρήκτης kidnapper [n] απαγωγέας captive [n] αιχμάλωτος getaway car [phr] αυτοκίνητο διαφυγής investigation [n] έρευνα της αστυνομίας prosecution [n] προσαγωγή culprit [n] αυτός που διαπράττει αδίκημα eye-witness [n] μάρτυρας σε έγκλημα track down [phr v] ψάχνω και βρίσκω (κάποιον) approach [v] προσεγγίζω line-up [n] στην ίδια γραμμή pick out [phr v] διαλέγω, ξεχωρίζω potential [adj] πιθανός, δυνατόν να γίνει 24

25 Unit 16 Shopping 16.1 payment [n] πληρωμή 16.2 bill [n] λογαριασμός 16.3 quality [n] ποιότητα 16.4 antibiotic [n] αντιβιοτικό 16.5 cheer [v] ζητωκραυγάζω 16.6 court [n] γήπεδο 16.7 put together [phr v] συνθέτω 16.8 come forward [phr v] προσέρχομαι 16.9 paramedic [n] τραυματιοφορέας load [v] φορτώνω stretcher [n] φορείο performance [n] παράσταση newsagent s [n] πρακτορείο τύπου wages [n] ημερομίσθια lawyer [n] δικηγόρος purse [n] τσάντα γυναικεία hand in [phr v] παραδίδω razor [n] ξυράφι crisps [n] πατατάκια security tag [n] ετικέτες ασφαλείας appalling [adj] φρικτός outrageous [adj] άνω ποταμών on-line [adv] μέσω κομπιούτερ court case [phr] δικαστική υπόθεση shopaholic [n] εθισμένος στα ψώνια bargain [n] ευκαιρεία suit [v] ταιρίαζει valid [adj] ισχύων discount [n] έκπτωση frantic [adj] πανικόβλητος chess [n] σκάκι element [n] στοιχείο legend [n] θρύλλος document [v] έγγραφο literature [n] λογοτεχνία checkmate [n] ρουά ματ trustworthy [adj] άξιος εμπιστοσύνης notoriety [n] διασημότητα για κακό λόγο oversee [v] επιβλέπω owe [v] χρωστώ faith [n] πίστη 25

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Τουρισμός 20 2.0 Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Μια «συνηθισμένη», καθημερινή πια, ιστορία επιλογής προορισμού ρ διακοπών Το

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Λιανεμπόριο Τροφίμων και ο σημερινός Καταναλωτής. Τίτλος. «Μια Κρίσιμη Σχέση»

Το Ελληνικό Λιανεμπόριο Τροφίμων και ο σημερινός Καταναλωτής. Τίτλος. «Μια Κρίσιμη Σχέση» Το Ελληνικό Λιανεμπόριο Τροφίμων και ο σημερινός Καταναλωτής Τίτλος «Μια Κρίσιμη Σχέση» Ζούμε και λειτουργούμε υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης, αβεβαιότητας & απαισιοδοξίας 50% ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 30% ΑΓΧΟΣ, ΣΤΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτώματα συνεξάρτησης

Συμπτώματα συνεξάρτησης Συμπτώματα συνεξάρτησης Οι συνεξαρτητικές συμπεριφορές είναι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Το συνεξαρτητικό άτομο προσπαθεί να βοηθήσει τους άλλους καταστρέφοντας τον εαυτό του. Τέτοιου είδους συμπεριφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΕΣ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μ Α Θ Η Μ Α 9 Φ Ι Ο Ρ Ε Ν Τ Ι Ν Α Π Ο Υ Λ Λ Η

ΣΤΡΕΣ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μ Α Θ Η Μ Α 9 Φ Ι Ο Ρ Ε Ν Τ Ι Ν Α Π Ο Υ Λ Λ Η ΣΤΡΕΣ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μ Α Θ Η Μ Α 9 Φ Ι Ο Ρ Ε Ν Τ Ι Ν Α Π Ο Υ Λ Λ Η 1 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνικές αντιμετώπισης στρες Διαχείριση χρόνου Μελέτη περίπτωσης 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνικές διαχείρισης του στρες είναι ποικίλες

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 Πίνακας 1: Μέσοι όροι τµηµάτων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 A01 Μεταξύ ενός οικολογικού και ενός κοινού προϊόντος, 4.99 3.46 2.22 διαλέγω

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Γίνομαι. Φρουρός Αειφορίας. Αειφορία θέλω και μπορώ Να φέρω εγώ στον πλανήτη αυτό! Εγώ και Εσύ Μαζί πιο δυνατοί!

Γίνομαι. Φρουρός Αειφορίας. Αειφορία θέλω και μπορώ Να φέρω εγώ στον πλανήτη αυτό! Εγώ και Εσύ Μαζί πιο δυνατοί! Γίνομαι Φρουρός Αειφορίας Αειφορία θέλω και μπορώ Να φέρω εγώ στον πλανήτη αυτό! Εγώ και Εσύ Μαζί πιο δυνατοί! Δοκιμασία 1 η 1. ΓΙΝΟΜΑΙ ΦΡΟΥΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Το νερό είναι πολύτιμο. Κάθε σταγόνα μετρά. Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης Επειδή ο πληθυσμός της γης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνοντας συνεχώς, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο γλυκό νερό. Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, το γλυκό νερό ρυπαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

4 Εαν προσπαθούσα να ξεφύγω από κάτι, τότε τα επιχειρήματα μου θα ήταν: Α με συνέπεια Β με μοναδικότητα C με λεπτομέρεια D με εξειδικευμένες γνώσεις

4 Εαν προσπαθούσα να ξεφύγω από κάτι, τότε τα επιχειρήματα μου θα ήταν: Α με συνέπεια Β με μοναδικότητα C με λεπτομέρεια D με εξειδικευμένες γνώσεις Kolbe A Test Απάντησε ρωτώντας τον εαυτό σου: Αν ήμουν ελεύθερος να δράσω όντας ο εαυτός μου και κάνοντας αυτό που μπορώ να κάνω καλύτερα, τότε θα έκανα... (επέλεξε μία από τις 4 επιλογές, καθώς και μία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Σελίδα 1 από 72 Αυτό το κείμενο είναι όλη η συμφωνία. Η συμφωνία είναι νόμος της Ελλάδας από τις 11 Απριλίου 2012. Μπορείς να

Διαβάστε περισσότερα

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Όλα τα πουλιά γεννούν αυγά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά! Και άλλα από τα ζώα κάνουνε αυγά. Θα σου πω για μερικά Η κότα Κάθε μέρα η κότα γεννάει ένα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά και η Αντιμετώπιση της Κρίσης

Τα Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά και η Αντιμετώπιση της Κρίσης Τα Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά και η Αντιμετώπιση της Κρίσης Μαρία Βακόλα (PhD) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 rd Marketing and Field Force Excellence Aθήνα, 2013 Δεν επιλέγουμε την κρίση που θα αντιμετωπίσουμε.

Διαβάστε περισσότερα

Η κωμωδία του Μολιέρου Ο Αρχοντοχωριάτης

Η κωμωδία του Μολιέρου Ο Αρχοντοχωριάτης Η κωμωδία του Μολιέρου Ο Αρχοντοχωριάτης Μια μικρή περίληψη της εργασίας μας Εμείς οι μαθητές της Α Λυκείου μετά από συντονισμένη προσπάθεια θα σας παρουσιάσουμε το έργο του Μολιέρου ο «Αρχοντοχωριάτης».

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σχολ. Έτος: 2011 2012 Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ Κοινό όνομα: Μεσογειακή φώκια Μήκος: 2 3 μέτρα Βάρος: 300

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Χορηγού Επικοινωνίας

Πρόταση Χορηγού Επικοινωνίας Η Κρήτη φιλοξενεί περήφανα τον 1ο διεθνήαγώνατουworld Cycling Tour 2011-2012, που διεξάγεται σε 8 χώρες από τη UCI, www.uciworldcyclingtour.com Πρόταση Χορηγού Επικοινωνίας Προφίλ Διοργάνωσης σε Αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Προσαρμογή κειμένου ενημερωτικό φυλλάδιο των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα»: Γιώργος Ραφαηλίδης υπεύθυνος στο ΓραΣΕΠ Αιγινίου 1 Σύγχρονη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Startups & Media. Achilles Hekimoglou @hekimoglou

Startups & Media. Achilles Hekimoglou @hekimoglou Startups & Media Achilles Hekimoglou @hekimoglou Rule #1 Rule #1 Δεν επιδιώκουμε δημοσιότητα, εάν δεν είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, διότι υπάρχει η πιθανότητα να εκτεθούμε και

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.

Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ. Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015 ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Αγέλη Λυκοπούλων ΧΑΛΚΙΝΗ ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 103ov Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κισσόνεργας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

1. Φτιάξ τις προτάσος.

1. Φτιάξ τις προτάσος. αντωνυμίες Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ αυτός, -ή, -ό / εκείνος, -η, -ο Αυτός ο σκούφος σού πάει πολύ. Αυτή η βιτρίνα είναι ωραία. Αυτό το μπουφάν είναι ζεστό. Εκείνος δε σου πήγαινε καθόλου. Εκείνη ήταν απαίσια.

Διαβάστε περισσότερα

12+10 τρόποι να καταστρέψετε την ιστοσελίδα σας

12+10 τρόποι να καταστρέψετε την ιστοσελίδα σας 12+10 τρόποι να καταστρέψετε την ιστοσελίδα σας copyright 2007, Το παρόν αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της. Απαγορεύεται η διανοµή, ανατύπωση ή αντιγραφή χωρίς την έγγραφη 12 τρόποι να καταστρέψετε την

Διαβάστε περισσότερα

2. Μην διαφωνείς με έναν ηλίθιο. Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα σε νικήσει με την εμπειρία του.

2. Μην διαφωνείς με έναν ηλίθιο. Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα σε νικήσει με την εμπειρία του. 1. Ζήτησα από τον Θεό ένα ποδήλατο, αλλά ξέρω ότι ο Θεός δεν λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Για αυτό, έκλεψα ένα ποδήλατο και ζήτησα από τον Θεό συγχώρεση. 2. Μην διαφωνείς με έναν ηλίθιο. Θα σε ρίξει στο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία»

Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία» Λευκωσία, 12/06/2015 Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία» Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζώα υπό εξαφάνιση - Το Γιγάντιο Πάντα

Ζώα υπό εξαφάνιση - Το Γιγάντιο Πάντα Ζώα του δάσους υπό εξαφάνιση Τμήμα Α4 Σχ. Έτος 2012-20132013 Α τετράμηνο Είναι διεθνές σύμβολο της WWF. Τ α υ τ ό τ η τ α Όνομα : Γιγάντιο Πάντα Βάρος : 86-125 κιλά Ύψος : 1.20-1.90μ. Βιότοπος, εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου

Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου 2ο Φεστιβάλ Τέχνης για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα 20 25 Νοεµβρίου 2002, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου Συµπληρωθέντα Ερωτηµατολόγια : 128 Το προφίλ του Κοινού Το κοινό του BioVision

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς περνάμε τη μέρα μας;

Πώς περνάμε τη μέρα μας; Πώς περνάμε τη μέρα μας; Διδακτική πρόταση 2: Συνοπτικό πλαίσιο καθημερινής ζωής Ερώτημα-κλειδί Πώς περνούμε τη μέρα μας από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα Στο προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο

Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο Πρακτική Εξάσκηση Μάρκετινγκ Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο Συγγραφείς: Δρ. Andrea Grimm, Δρ. Astin Malschinger Παραπομπή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

e Skills for Jobs 2014

e Skills for Jobs 2014 e Skills for Jobs 2014 Ψηφιακές Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας Γιάννης Σύρρος Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη WITSA 4 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ Ο ΣΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

The Keele STarT Back Screening Tool

The Keele STarT Back Screening Tool The Keele STarT Back Screening Tool Σκεπτόμενος (-η) τις 2 τελευταίες εβδομάδες σημειώστε την απάντησή σας στα ακόλουθα ερωτήματα: Διαφωνώ Συμφωνώ 0 1 1 Ο πόνος στην μέση μου απλώθηκε κάτω στο (-α) πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

WEB MARKETING ---------- Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση!

WEB MARKETING ---------- Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση! WEB MARKETING Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση! Υπάρχει κρίση αυτή την στιγμή αλλά εγώ λέω να μην συμμετάσχω. Άγνωστος ---- ABOUT CONTACT SOURCE MakeMoneyOnline.gr!

Διαβάστε περισσότερα

22 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2015 4:00-9:00 μμ Πληροφορίες - Εγγραφές : τηλ. 210 6931204, vbouloukou@manpowergroup.gr

22 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2015 4:00-9:00 μμ Πληροφορίες - Εγγραφές : τηλ. 210 6931204, vbouloukou@manpowergroup.gr Μάθετε πώς να αναπτύξετε την επαγγελματική σας εικόνα παραμένοντας αυθεντικοί και πώς να υλοποιήσετε τους επαγγελματικούς σας στόχους, εξελισσόμενοι σε προσωπικό επίπεδο. 22 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2015 4:00-9:00 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι σημαντικό για εσάς;

Τι είναι σημαντικό για εσάς; CROP BOTTOM 117325 GR 09/2012 Τι είναι σημαντικό για εσάς; το πρόσθετο εισόδημα να είστε ο εργοδότης του εαυτού σας περισσότερη ελευθερία να έχετε τον έλεγχο του μέλλοντός σας η οικογένεια κάποια εξτρά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Στρες και τεχνικές διαχείρισής του. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς

Στρες και τεχνικές διαχείρισής του. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς Στρες και τεχνικές διαχείρισής του. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς Ευάγγελος Χ. Καραδήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Στην ενότητα που

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Γκέσος Παύλος. Εργασία και ΟΑΕΔ

Γκέσος Παύλος. Εργασία και ΟΑΕΔ Γκέσος Παύλος Εργασία και ΟΑΕΔ Σκοπός της ενημέρωσης Η παρουσίαση ενός κρατικού μηχανισμού προκειμένου την: Εύρεση εργασίας για εργαζόμενους. Εύρεση υπαλλήλων για εργοδότες. Με την ελάχιστη δυνατή απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Α ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F A (4 ος Γύρος 2008) 1 Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1.

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση

Ζώντας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση H Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας ευχαριστεί την PH EUROPE για την συνδρομή της στην δημιουργία αυτού του εργαλείου Ζώντας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας - HPH Δερβενακίων 11β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών Οι Έλληνες ανέκαθεν ήταν στενά δεμένοι με τον κόσμο των μελισσών. Ο πρώτος που ασχολήθηκε επιστημονικά με αυτές 300 χρόνια π.χ., ήταν ο Αριστοτέλης. Την εποχή εκείνη, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

www.laraguidedogs.gr

www.laraguidedogs.gr www.laraguidedogs.gr Γεια σας! Με λένε «Λάρα» και είμαι βετεράνος σκύλος-οδηγός τυφλών! Εμείς οι σκύλοι-οδηγοί, πάμε παντού κι όλοι μας θαυμάζουν! Η δουλειά μας είναι πολύ σημαντική διότι «δανείζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; 101 Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Γιατί τόσες μετακινήσεις στην Παλαιολιθική Εποχή; Ερώτημα-κλειδί Για ποιους λόγους μετακινούνταν οι άνθρωποι της Παλαιολιθικής Εποχής; Πρόοδος από

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΑ NEA ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξερευνήστε τη μυστηριώδη νήσο La Isla, και κυνηγήστε ζώα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν εξαφανισμένα. Το ευγενές Ντόντο, το προσεκτικό Γιγάντιο Φόσα, τον άπιαστο

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης

Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης Τα κυριότερα παραδοτέα/προϊόντα μιας διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Άρθρωση του προβλήματος, κατανόηση (προδιαγραφές απαιτήσεων) α ) Ποιο πρόβλημα λύνουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ? Πως? ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 6+1 συμβουλές για να διατηρήσετε τα κίνητρά σας για άσκηση ισχυρά! Πολλοί είναι αυτοί που ξεκινούν ένα πρόγραμμα γυμναστικής γεμάτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. Εικόνα 1 ΒΙΟΛΙ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΕΓΧΟΡΔΟ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΙ» ΜΟΥ ΤΑ Ι ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΥΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ. ΠΑΡΑΓΩ ΗΧΟ ΟΤΑΝ ΟΙ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΟΞΑΡΙ ΤΙΣ ΧΑΪΔΕΥΕΙ. ΕΦΕΥΡΕΘΗΚΑ ΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Το μέλλον του PinCLOUD Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Ο πληθυσμός που γερνάει: Ένα πραγματικό πρόβλημα αλλά και μια επιχειρηματική ευκαιρία Indicative market opportunities: Monitoring services - annual

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα