Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ"

Transcript

1 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (από τι διαλέξεις Jean-Monnet του καθ. Σ. Καπλάνη στο Παν. Ιωαννίνων) If you cannot measure it You cannot improve it Lord Kelvin If you cannot measure it you cannot manage it Peter Drucker Α.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Είναι γεγονός ότι ο όρος Ποιότητα είναι γενικός,αλλά και θεμελιώδης. Είναι ακόμα γεγονός ότι εισήχθη κατ αρχήν με επιτυχία και αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην Οικονομία: Εμπόριο, Παραγωγή, κατ αρχήν στην Ιαπωνία και Αμερική κατά το Β μισό του περασμένου αιώνα. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει αρχίσει μία συστηματική και ευρεία υιοθέτηση της αντίληψης αυτής περί Διαχείρισης στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (1-10). Η ικανότητα ενός συστήματος, καλλιεργημένη και στοιχειοθετημένη, ώστε να ικανοποιεί συνεχώς τις απαιτήσεις ανάγκες των στοιχείων που το αποτελούν ή που γενικά αλληλεπιδρούν με αυτό, όπου στην περίπτωση ενός Πανεπιστημίου αυτά είναι: Φοιτητές, εργαζόμενοι σ αυτό Εργοδότες, Εργολήπτες Επιστημονικοί-Επαγγελματικοί φορείς Κοινωνικοί εταίροι (γενικά) Αρχές κάθε επιπέδου (άμεσα αλληλεπιδρώντα στοιχεία) (έμμεσα ή εξωτερικά στοιχεία αλληλεπίδρασης) μέσω των προσφερομένων υπηρεσιών και των προϊόντων, αποτελεί τον πυλώνα της ύπαρξης Ποιότητας σε ένα Πανεπιστήμιο Ωστόσο, το επίπεδο της ικανότητας αυτής θα πρέπει να είναι δυνατόν μετρηθεί κυρίως μέσω των τάσεων- αλλαγών και των δεικτών απόδοσης οι οποίοι συναρτώνται σε κάθε μια από τις διεργασίες που απαρτίζουν λειτουργικά το σύστημα / Πανεπιστήμιο. Την ανάγκη αυτή την εξασφαλίζουμε με την Αξιολόγηση της Ποιότητας. Η όλη διαδικασία, η οποία και θα περιγραφεί απαιτεί την συμμετοχή όλων των λειτουργικών στοιχείων του Πανεπιστημίου, τα οποία και συνεισφέρουν στη συνεχή βελτίωση της Διαχείρισης: της Λειτουργίας και Απόδοσης του Συστήματος. Τα ευρήματα ή πορίσματα κ.α., οι αναφορές και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από μια τέτοια διαδικασία αξιολογούνται και με βάση τη σύγκριση με πρότυπα εξωτερικά (benchmarking) μεταφράζονται σε βελτιωτικές δράσεις ή μέτρα και ενέργειες ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα αρνητικά ή προβληματικά στοιχεία, στην απόδοση και λειτουργία ενός Πανεπιστημίου. Εχοντας υπόψιν αυτή τη φιλοσοφία αξιολόγησης των Πανεπιστημίων και όχι την αξιολόγησή τους με βάση ένα μετρικό σύστημα κανόνων, κριτηρίων και δεικτών που ίσως χρησιμοποιείτο και για ιεραρχική βαθμολόγηση των Πανεπιστημίων, επιχειρείται μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης και ικανοποίησης των αναγκών και απαιτήσεων όλων των ενδιαφερομένων καθώς και των διεργασιών που το συγκροτούν. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελεί τον γνώμονα και την πυξίδα των κινήσεων ώστε να διασφαλίζεται συνεχώς η Ποιότητα των Πανεπιστημίων.

2 Με τον όρο Αξιολόγηση της Ποιότητας θα εννοούμε στο εξής μια αλληλουχία ενεργειών που εντάσσονται σε συνακόλουθες φάσεις και η οποία στοχεύει τελικά στην Διασφάλιση της Ποιότητας, μέσω της Αναθεώρησης (Review) και του Benchmarking. Α.2 Συνεπώς,σε αδρές γραμμές καταλήγουμε στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΤO EΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Είναι κυρίως Ακαδημαϊκή Διαδικασία, με κριτήρια που έχουν τεθεί τουλάχιστον σε Εθνικό επίπεδο Τίθενται Standards κυρίως μέσω των νόμων-πλαίσιο που πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε ΑΕΙ και ΤΕΙ (Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ) Πρέπει, ωστόσο, τα Standards να εξειδικευθούν,πινακοποιηθούν και είναι γνωστά όπως και ο τρόπος μέτρησής των, όποτε είναι τούτο αναγκαίο. Στην Ελλάδα η Βουλή με την Ιδρυτική Πράξη η με Π.Δ. ορίζει το Ανώτατο του Επιπέδου Σπουδών, (ενός Εκπαιδευτικού Ιδρύματος) χωρίς: Αξιολόγηση, Eπικύρωση, Διαπίστευση (Accreditation) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΣ (Παράρτημα Ι) Η ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΝΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ Η ΤΕΙ * Τούτο επιτυγχάνεται: με την ανάπτυξη της υπευθυνότητας ΟΛΩΝ, της διαφάνειας και του Στρατηγικού Σχεδιασμού, ώστε ο φορέας να καταστεί ανταγωνιστικός και να ικανοποιεί συνεχώς τις ανάγκες των στοιχείων-φορέων με τους οποίους αλληλεπιδρά.

3 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, Κατά ISO STANDARDS, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Παράρτημα IV ) ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΌΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ Η ΤΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (CREDIBILITY) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: α. TIΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ * T.Q.M. models ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ (Παρ/μα V) ΑΠΌ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΠΙΣΤΑ ΑΠΌ ΟΛΟΥΣ : ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕ : β.αποδειξεισ: ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, (ΓΝΩΣΤΑ ΩΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ: ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Η ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΗΝ (ΑΥΤΟ) ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΘΩΣ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΑ

4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ «ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙ ΤΗΣ, ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΩ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ Α..Ω ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ * ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ (ΑΠΟ)ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΕΝΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Α.3. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ Η ΤΕΙ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ (ΣΤΑΔΙΟ ΑΥΤΟ-ΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) π.χ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΤΟΧΟΙ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ,ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΔΕΠ,ΦΟΙΤΗΤΕΣ,Ε.Δ.Τ.Π. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Παρ/μα V) ΓΙΑ ΌΛΑ ΑΥΤΆ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΝΌΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ /ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Παρ/μα VII) Β. ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: α Ορισμός Επιτροπής αυτο-αξιολόγησης με συμμετοχή μελών ΔΕΠ και Επιτροπών ΕΔΤΠ και φοιτητών β. Αναφορά Αυτό-Αξιολόγησης Κατάλογος θεμάτων προς διερεύνηση και παρουσίαση (Παρ/μα VIII) Δομή της Αναφοράς αυτο-αξιολόγησης :

5 1 Τι προβλέπεται θεσμικά ανά ζήτημα όπως αυτό παρατίθεται στον κατάλογο (Παρ/μα VIII) Τι προβλέπεται σε επίπεδο πολιτικής του Ιδρύματος 2. Ποια η πραγματική κατάσταση στο πανεπιστήμιο ανά ζήτημα: Το παρουσιάζουν οι αυτο- αξιολογούμενοι, οι οποίοι έχουν και πλήρη γνώση περί αυτού. Εκτίμηση των διαφορών μεταξύ των φάσεων 1 & 2 από τους ιδίους, ως ανωτέρω Αναζήτηση και διακρίβωση αιτίων/προβλημάτων: οι αυτό-αξιολογούμενοι που γνωρίζουν το θέμα διαπιστώνουν σχετικά και 4 υποβάλλουν προτάσεις για τρόπους : βελτίωσης και επίλυσης των προβλημάτων και εξάλειψης των προβληματογενών σημείων Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞ/ΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ : (Peers) Ορισμός/σύνθεση της Επιτροπης των εξωτερικών αξιολογητών: Αποτελείται από Ακαδημαϊκούς Επιστήμονες με διεθνή καταξίωση και γνώση, ειδικούς στον τομέα αλλά και εκπροσώπους από τους εργοδότες και συναφείς επιστημονικούς φορείς. Η επιλογή τους είναι ευθύνη του ιδίου του Παν/μίου. ΡΟΛΟΣ Η διαπίστωση της αλήθειας και πραγματικότητας των αναφερομένων στην αναφορά αυτο- αξιολόγησης. Συμβουλή, Συμβολή,σχολιασμός και προτροπή με βάση οδηγίες (ενίοτε ) για βελτίωση. Η συμβολή και τα σχόλια ή οδηγίες μπορούν να έχουν αποδέκτες σε κάθε επίπεδο Διοικητικής ευθύνης. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞ/ΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Δ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ- SWOTS: (Ανάλυση : Strengths Weaknesses Opportunities Threats) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ,ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ (βλ. Παρ/μα IX)

6 Β. ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1. Η μαζικοποίηση της Τριτοβάθμιας το άνοιγμα του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ λόγω των απαιτήσεων του πλήθους των υψηλών Ακαδημαϊκών και λοιπών προδιαγραφών σε έργα υποδομής και νέες σύγχρονες δομές, θα είχε ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα την πτώση του επιπέδου και της ποιότητας στην εκπαίδευση. Τούτο μάλιστα καθίσταται περισσότερο έντονο ή εμφανές λόγω του ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε αντίθεση με εκείνα της Μ. Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας δεν έχει φθάσει σε επίπεδο ισορροπίας αλλά είναι σε εξέλιξη. Ακόμα, οι παράγοντες που θα επηρεάζουν πτωτικά το επίπεδο της εκπαίδευσης θα δρούσαν περισσότερο αρνητικά, αν το σύστημα μας παρέμενε συγκεντρωτικό και τα πάντα πορεύοντο και εκπορεύοντο προς και από το Υπ.Παιδείας. Εν κατακλείδι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η υλοποίηση/ εφαρμογή των επιμέρους θεμάτων δεν είναι πλέον ερασιτεχνικές ή ετσιθελικές διεργασίες (ατόμων ή ομάδων ) είναι ήδη μια επιστήμη που ταξινομεί δεδομένα, έρευνα, προβλέπει, αξιολογεί, διορθώνει, εξελίσσεται. Για την αποφυγή όλων των αρνητικών που αναφέρθηκαν αλλά και των στεγανών και με στόχο ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και προώθηση των πορισμάτων ανάλυσης των εκπαιδευτικών προβλημάτων, θεσμοθετήθηκε το ΕΣΥΠ ως ανεξάρτητος φορέας για να συν-υπηρετήσει την Ελληνική Εκπαίδευση (ν. 2327/ ). 2. Ο Ακαδημαϊκός χώρος καλείται να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή καθώς παρακολουθεί τις εξελίξεις της εκπαιδευτικής πολιτικής, διεθνώς, και με ωριμότητα και γνώση θα συμβάλει στην εξελικτική πορεία του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 3. Τα τελευταία χρόνια (5 τελευταία χρόνια) ιδιαίτερες προσπάθειες έχουν καταβληθεί τόσο στα εθνικά συστήματα, όσο και Παν-Ευρωπαϊκά μέσω Διεθνών οργανώσεων (Liaison Committee, C.R.E. (Rectors Conference in Europe), EURASHE) για να προάγουν την ελεύθερη μετακίνηση φοιτητών, την αναγνώριση πτυχίων, σπουδών, τίτλων τόσο Ακαδημαϊκά όσο και Επαγγελματικά (βλ. πρακτικά της ομάδας εμπειρογνωμόνων για Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναγνώριση στην Ευρώπη.) Κύριο εργαλείο για την ελεύθερη μετακίνηση φοιτητών και υπερπήδηση του εμποδίου της παραδοσιακής αντίληψης, στην Ανωτάτη Εκπαίδευση ήταν η εφαρμογή της πολιτκής μεταφοράς των πιστωτικών μονάδων από πλευράς Πανεπιστημίων και άλλων Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με τόση επιτυχία μέχρι σήμερα. 4. Θεμελιακής όμως σημασίας για την διασφάλιση της πορείας ενός εκπαιδευτικού συστήματος προς τους στόχους του, είναι ο «συσχετισμός των ΑΕΙ-ΤΕΙ και των προγραμμάτων σπουδών τις κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες». τους με 5. Η απάνητηση στο ζήτημα αυτό επιτυγχάνεται ή γίνεται προσπάθεια απάντησης με ένα πλήρες ολοκληρωμένο σύστημα ανατροφοδότησης (feedback), το οποίο συνδέει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας (κοινωνικο-οικονομικός χώρος)

7 Εκπαίδευση Πανεπιστήμια ΤΕΙ ακόμα και ΙΕΚ,κλπ. πτυχιούχοι Κοινωνικο-Οικονομικός χώρος Αγορά εργασίας * FEEDBACK : -Δομές- Εργαλεία -Αξιολόγηση εξωτερική κλπ. 6. Το σύστημα αυτό ανα-τροφοδότησης είναι sine qua non για να διασφαλίσει μια ισορροπία στην πορεία της εκπαίδευσης. Βασικές λειτουργίες του συστήματος ανατροφοδότησης (feedback) είτε αυτό είναι εξωτερικό (περιλαμβάνει και εξω-πανεπιστημιακούς παράγοντες) είτε εσωτερικό είναι : Η αυτοαξιολόγηση των τμημάτων και Ιδρυμάτων Η αξιολόγηση από μεικτές επιτροπές αναγνωρισμένων επιστημόνων και προσωπικοτήτων κύρους καθώς και από εκπροσώπους φορέων συνδεδεμένων με την Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική αναγνώριση. Η έγκριση προγραμμάτων σπουδών που ΑΕΙ-ΤΕΙ πρόκειται να λειτουργήσουν αποκεντρωμένα, απαντώντας στις εκάστοτε νέες διαμορφούμενες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες. Η πιστοποίηση ότι το τμήμα λειτουργεί σε επίπεδο και ποιότητα ικανοποιητικά, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του επιστημονικού τομέα και του επαγγέλματος που αντιστοιχούν οι σπουδές. 7. Η πιστοποίηση ως ανάγκη είναι αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο καθώς κάθε προϊόν πρέπει να φέρει την σφραγίδα της ποιότητας των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει και τα οποία διαβεβαιώνονται από ειδικούς φορείς (π.χ. σήμα κατατεθέν). Εχει πλέον παρέλθει ο καιρός που «ελέω ανυπαρξίας ειδικών δομών, ο οποιοσδήποτε διατύπωνε θέσεις και θεωρίες για την Εκπαίδευση, τα Πανεπιστήμια (π.χ. το πρόβλημα της Ιδιωτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης ) κλπ. 8. Η αυτό-αξιολόγηση και αξιολόγηση τόσο ενός Πανεπιστημίου -ΤΕΙ ως φορέα, όσο και των τμημάτων, είναι διαδικασίες καθοριστικές που βοηθούν στην ίαση των προβλημάτων που διαπιστώνονται από τις ανωτέρω διαδικασίες. Βέβαια, απαιτείται ειδική Παιδεία προς τούτο καθώς έχει γίνει παρανόηση πολλές φορές της αυτονομίας και ανεξαρτησίας ενός Πανεπιστημίου -ΤΕΙ, που πολλές φορές μας οδηγεί στα άκρα, έναντι της ευθύνης που έχουμε στο κοινωνικό σύνολο για διαφάνεια και ικανοποίηση των αναγκών του. 9. Για τις διαδικασίες της αυτό-αξιολόγησης και αξιολόγησης πρέπει να προβλέπεται τόσο μια εσωτερική δομή όσο και εξωτερική, για να αφουγκράζεται ένα Πανεπιστήμιο-ΤΕΙ στα πλαίσια της αυτοδύναμης πορείας του, αντικειμενικά και αξιόπιστα, την κριτική των επαϊόντων αλλά και των άμεσα με αυτό συνδεδεμένων φορέων απασχόλησης. Ζητούνται κατά συνέπεια λειτουργίες και δομές αναγκαίες για διόρθωση της πορείας και εξασφάλιση του επιπέδου και της ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευσης. 10. Όλα τα προηγούμενα είναι αναγκαία. Ωστόσο, για να γίνουν αποδεκτά απαιτείται η συνεργασία των ενδιαφερόμενων φορέων για να θεσπίσουν αντικειμενικά κριτήρια

8 και διαδικασίες για την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία τέλος θα καταλήξει στην πιστοποίηση των τίτλων σπουδών. α. Η ανάγκη της αυτο-αξιολόγησης και τέλος της αξιολόγησης από αποδεκτές προσωπικότητες του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού χώρου είναι καθολική. Σ όλα τα κράτη γίνονται προσπάθειες για το σκοπό αυτό ανάλογα με την εκπαιδευτική «κουλτούρα» κάθε κράτους και των υπαρχουσών δομών. β. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμα εντονότερη για την περίπτωση των τμημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Για τα τμήματα αυτά η αξιολόγηση, η πιστοποίηση και στη συνέχεια η επικύρωση (από έναν φορέα, όπως το ΕΣΥΠ) είναι sine qua non. Ουδείς θα μπορούσε να αμφισβητήσει το πόρισμα μιας σειράς διαδικασιών ως οι ανωτέρω, όταν διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η Ακαδημαϊκότητα των διαδικασιών, όπως διαπιστώνουμε από την Βρετανική και Ιρλανδική εμπειρία,αλλά και τη Γαλλική και Ολλανδική. Για το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο μέχρι πρόσφατα ακολούθησε όπως και η χώρα μας δυαδικό σύστημα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναφέρουμε τα εξής : από το κεφ.3,4, της έκδοσης «Διαχείριση της ποιότητας και εξασφάλιση της ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα- Μέθοδοι και Μηχανισμοί» Εκδοση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την δεκαετία του 1960, την εποχή που αυξήθηκε η επιρροή του κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναπτύχθηκαν δύο πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας. Το πρώτο πρότυπο εφαρμόζεται στον τομέα της μη πανεπιστημιακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα πολυτεχνεία και στα κολέγια. Πολύ αργότερα ο έλεγχος της ποιότητας επεκτάθηκε επίσης στην πανεπιστημιακή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα εξετάσουμε τα δύο αυτά πρότυπα κατά χρονολογική σειρά -Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των αλλαγών που συνέβησαν στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου του 1991 με τίτλο «η τριτοβάθμια εκπαίδευση: ένα νέο πλαίσιο (Higher Education : a new framework), η οποία επισημοποιήθηκε με το νόμο περί της μετά Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 1992 (Further and Higher Education Act), την εποχή της συγγραφής της έκθεσης αυτής αρχίζουν να διαφαίνονται νέοι διακανονισμοί στους οποίους θα επιστρέψουμε. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση της Ποιότητας της Ερευνας στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε ξεχωριστό εγχείρημα επιλεκτικότητας της έρευνας που έως το 1992 πραγματοποιούσε η University Funding Committee και έκτοτε υπάγεται στην δικαιοδοσία των Νέων Συμβουλίων Χρηματοδότησης. Το CNAA, το οποίο ήταν αρχικά δημόσιος φορέας, κατέστη ανεξάρτητο και απέκτησε το δικό του Βασιλικό Χάρτη το Ο φορέας αυτός απένεμε τίτλους σπουδών, χορηγώντας πτυχία διαβεβαιωμένα ως ισότιμα με τα Πανεπιστημιακά (Βachelor s). To CNAA επικύρωνε εκ των προτέρων τα μαθήματα που πρότειναν τα κολλέγια και τα Polytechnics και τα επανεξέταζε ανά πενταετία. Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι επιτροπές απαρτίζονταν από ομότιμους επιθεωρητές, π.χ. πανεπιστημιακούς που εργάζονταν στον ίδιο τομέα γνώσεων, όπως και σε άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κολέγια, πολυτεχνεία και πανεπιστήμια) και, εφόσον ήταν δυνατόν, εκπροσώπους των συναφών επαγγελμάτων ή της βιομηχανίας. Οι επιτροπές αυτές βάσιζαν την επίσκεψή τους σε αναλυτικές γραπτές αναφορές σχετικά με την διάρθρωση και το περιεχόμενο του μαθήματος, τους τρόπους και τις μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών και τους διαθέσιμους πόρους (ερευνητικά και διδακτικά προσόντα των μελών του προσωπικού που αναμένεται ότι θα συμμετέχουν, εξοπλισμός κλπ.) Σε περίπτωση που η επιτροπή δεν έδινε την έγκρισή της, γεγονός το οποίο συνέβαινε συχνά, έπρεπε να αρχίσει ένας νέος κύκλος με βάση μια τροποποιημένη πρόταση. Οι περιοδικές επανεξετάσεις ήταν παρόμοιες, παρόλο που κατά κανόνα ήταν λιγότερο αβέβαιες όσον αφορά στην έγκριση της επιτροπής.

9 Επίσης, το CNAA έπρεπε να εγκρίνει τον ορισμό εξωτερικών εξεταστών για τα ιδρύματα του δημοσίου τομέα. Η επιθεώρηση των μαθημάτων από ομότιμη επιτροπή (Peer Group) συμπληρώνονταν από μια, συνήθως πενταετή, επιθεώρηση των επιχειρησιακών (π.χ. εκείνων που δεν υπήρχαν μόνο στα χαρτιά ) μηχανισμών του ιδρύματος προκειμένου να εξασφαλιστεί το επίπεδο των μαθημάτων του. Αργότερα, μετά το 1988, το CNAA εξουσιοδότησε ορισμένο αριθμό πολυτεχνείων να επικυρώνουν τα δικά τους μαθήματα (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου) μέσω αυτής της διαδικασίας για την παρακολούθηση των διαδικασιών για την διαχείριση της ποιότητας που ακολουθούσαν τα Ιδρύματα. Οι διαδικασίας αυτές περιλαμβάνουν συστήματα ετήσιας εσωτερικής παρακολούθησης και δημόσιους δείκτες επίδοσης. 11. Γενικοί στόχοι της προσπάθειας αυτής με όλα τα θετικά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν για ουσιαστική διακρίβωση και διασφάλιση του επιπέδου σπουδών και ποιότητας της εκπαίδευσης είναι : * H ευαισθητοποίηση στην ανάγκη διενέργειας μιας αξιολόγησης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση * Η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διάστασης όσον αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας * Ο εμπλουτισμός των εθνικών διαδικασιών αξιολόγησης της ποιότητας. *Η συμβολή στην βελτίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων και των περιόδων σπουδών διαμέσου της προώθησης της συνεργασίας των ιδρυμάτων και διαμέσου της βελτίωσης της αμοιβαίας κατανόησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των διαφόρων χωρών. Τα προγράμματα οφείλουν να αποβλέπουν στους ακόλουθους ειδικούς στόχους : * Να επικεντρώνονται στις μεθόδους αξιολόγησης της Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα θα μπορούν, επίσης, να αξιολογούν τις δραστηριότητες έρευνας και διαχείρισης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο μέτρο που οι δραστηριότητες αυτές είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης με την στενή έννοια του όρου. Εχει αναγνωρισθεί, πράγματι, ότι η έρευνα παρέχει μια στήριξη στη διαδικασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ότι τα προβλήματα τα οποία συνδέονται με την διαχείριση έχουν επιπτώσεις όσον αφορά στην ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται. * Να συνεπάγονται μεταφορά εμπειριών από χώρα σε χώρα. Με άλλα λόγια, τα προγράμματα πρέπει να έχουν και εκπαιδευτική λειτουργία η οποία να βασίζεται στο αμοιβαίο συμφέρον και στην αμοιβαιότητα μεταξύ των συμμετεχόντων ιδρυμάτων. * Να συμπεριλαμβάνουν πανεπιστημιακά προγράμματα και επαγγελματικά προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να επιτρέπουν τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και μη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ηδη, διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης δηλαδή της με νόμο εξουσιοδότησης ενός εθνικού φορέα να αποφαίνεται για το επίπεδο σπουδών των τμημάτων αντιστοιχώντας τα με Πανεπιστημιακού επιπέδου προγράμματα έχουν εφαρμοστεί στην Μ.Βρετανία,Ιρλανδία κλπ. Πολλά κράτη ήδη προωθούν τέτοιες ανάλογες διαδικασίες όμοιες με αυτές που ακολουθήθηκαν από το CNAA. H ανάγκη αυτή καθίσταται επιτακτική στη χώρα μας που ακολουθεί το δυαδικό σύστημα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά και όπου ένας άναρχος Ιδιωτικός τομέας προσφοράς προγράμματος μετα-β/θμιας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης συνεχώς διογκούται.

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι * ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Είναι η πρόληψη των προβλημάτων στην Ποιότητα Ενός προϊόντος / Υπηρεσίας μέσω σχεδιασμένων και Συστηματικών προσπαθειών. Περιλαμβάνει : Την εισαγωγή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας Στον φορέα παραγωγής /υπηρεσιών Την αξιολόγηση της επάρκειάς του προς τον σκοπό αυτό, Τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος και την αναθεώρησή του

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ * Research funding: Annual budget and sources. *Funding: National,EU,third parts,own services. Quality Indicators (Q.I.) From an academic point of view (rather empirical): Not based in a Quality Management Model *Published articles by staff in scientific refereed journals the last five years. *Citations of staff articles. * Participation of academic staff in world conferences. *Participation of academic staff as referees or in publishing committees. * Research projects undertaken by the department. *Number of books published by the academic staff. * Research activities: Policy planning and implementation. * Evaluation of academic staff. *Opportunities provided to the staff in general for updating and upgrading via participation in seminars, training and RTD projects at National and European level projects. * Participation of the department to European educational and training programmes. Comment: Such a set of Q.I. does not meet the whole range of the requirements of a (Total) Quality Management Model. Its focus is on the Academic rather outputs. Too many other issues are left untouched.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Quality Indicators Score 1 Score 2 FROM A PAPER ON : First checkpoint Second checkpoint ISO 9000 CERTIFICATION Academic Year Academic Year. IN AN ACADEMIC UNIT intermediate Final Objectives or trends (Average 3 years) A. Education *Number of students.... * Number of degree awarded... * Number of theses presented... B. Evaluation of the programme by the students... * Number of courses with evaluation below xy.. * Number of seminars with evaluation below xy.. C. Research * Number of publications... * Number of working papers.. * Number of doctoral candidates. *Number of staff with minimum 1 publication. D. Support services * Number of new business contacts.. *Revenue from support services.. *Number of external presentations.. *Number of Conference organized.. E. Comments The control board developed is (partially) presented in the table above. For each of the three topics, a set of indicators is presented which reflects the status of the University activity, e.g. * Education: number of degrees awarded, number of these presented, number of courses(seminars) with poor evaluation. * Research: number of publications,number of working papers,number of people involved. *Services: Number of external presentations, number of conferences organized, external revenue. As can be seen indicators may be associated to objectives(norms).but in most cases, indicators are only used to examine trends. In this case the objective is replaced by the average value over the past 3 years. In a fast-moving environment, trends may be more important than absolute figures.

13 As explained before, the management control board is the subject of two evaluation meetings per year. At these occasions one analyzes the facts and figures and corrective actions to achieve the objectives of the strategic plan.

14 ΠΑΡΑΡΤΗMΑ IV ISO What is it? What does it do for my business or the business I work for? Now that it is here and my customers want me to get it, how do I? The organization is running lean- how do we add another project? What will this entail? Now that it is implemented does it ever change? Who changes the Standards? How do I find out about the changes? What is it? ISO 9000 is referred to as the Standard, whereas, it is actually a series of standards and guidance documents. What is a standard? New World Dictionary defines it as something established for use as a rule or basis of comparison in measuring or judging capacity, quantity, content, extent, value, quality, etc. This Standard is a framework of descriptive requirements or elements adopted by businesses. It is used to provide assurances to the customer that they will receive timely quality products and services as agreed or promised by the supplier. What are the elements? ELEMENT TITLE 4.1 Management Responsibility 4.2 Quality System 4.3 Contact Review 4.4 Design Control 4.5 Document and data Control 4.6 Purchasing 4.7 Control of customer-supplied Product 4.8 Product Identification and Traceability 4.9 Process Control 4.10 Inspection and Testing 4.11 Control of Inspection,Measuring and Test Equipment 4.12 Inspection and test Status 4.13 Control of Noncoming Product 4.14 Corrective and Preventive action 4.15 Handling,Storage,Packaging,Preservation and Delivery 4.16 Control of Quality Records 4.17 Internal Quality Audits 4.18 Training 4.19 Servicing 4.20 Statistical Techniques The ISO 9000 series has different segments that cover different areas, e.g. ISO 9001: Design, development, production, installation, servicing ISO 9002 :Does not include design responsibility for the supplier ISO 9003 :Quality assurance in final inspection and test ISO 9004 :Quality management and quality system elements

15 Τ.Q.M. has three main components a. breakthrough Planning or Hishin Planning b. daily Management and c. Cross-Functional Management ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V T.Q.M. Model The Breakthrough planning is presented in a flow diagram below: Decision on TQM Implementation by Rector, Senate Commitment by Top Management: Rector Understanding, preparatory tasks to establish the new Culture Mission Set Customers Identification Define Critical Processes And Measures Indicators University s Vision Develop Strategic Plan 5 years Development Plan. Develop Annual Plan With Breakthroughs Run (a) problem Solving policy, Revise Roles and Responsibilities Form Steering Committee and Set Change Strategy, Cultural Changes & Monitor Annual Review Φάσεις και Διαδικασίες ενός T.Q.M. model με βάση τον Στρατηγικό Σχεδιασμό.

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ * ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ *ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΕΘΝΙΚΗ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΙΔΙΩΤΕΣ). *ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ. *ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (CITATION INDEX) ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. *ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ *ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Η ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ. *ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ *ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΩΣΕΙ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΑ ΕΞΕΔΩΣΑΝ * ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ * ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ *ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ /ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ * ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ * ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ ( ERASMUS - SOCRATES,ΚΛΠ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΦΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΞ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Quality Assessment in Higher Education Assessment Implementation phase phase I B N E T N Self assessment Evaluation of E C Recommendations R H N M A A Peer review. On going self. T R Quality improvement I K O I Recommendations On going self N N for QI assessment A G L Main elements associated with assessment taken from a report from the recent Irish experience.

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ * ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η ΆΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ). * ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ. *ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (Π.Χ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ) 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ * ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ * ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ *ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Β) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ * ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ *ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ * ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

19 *ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ * ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ *ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ /ΣΧΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,ΕΜΠΟΡΙΟ, *ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ *ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ/ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ,ΓΡΑΠΤΕΣ/ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,ΚΛΠ.) * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ *ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΙΔΡΥΜΑ/ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΛΠ) * ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ * ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 4. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ * ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΒΛ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) * ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ * ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ * ΜΕΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ * ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ * ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ * ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΒΛ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) * ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ * ΠΟΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ *ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΛΠ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ *ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

20 6. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ * ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ * ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ * ΥΠΟΔΟΜΗ * ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ,ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ *ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ.ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ *ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ *ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ * ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ *ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ * ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ * ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ *ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ * ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ *ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΠΟΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ *ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ERASMUS Η ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ *ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 9.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ * ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΑΝ 10. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Έτος Ακαδημαϊκές Μονάδες (Τμήμα/Σχολή) ΟΜ.Ε.Α. ΜΟ.ΔΙ.Π ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 Όπως και το νέο πρότυπο ρητά αναφέρει οι αλλαγές δεν είναι μεγάλης έκτασης και δεν εισάγονται νέες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες.

Οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες. 11/13/2015 1 Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Οι σχετικοί ορισμοί αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Δρ Δέσποινα Μαρτίδου-Φορσιέρ Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 24 Νοεμβρίου 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΓΚΟΓΚΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ Α.Μ:186/99 Δπηβιέπωλ θαζεγεηήο:παλασο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη Υπεύθυνη Πράξης ΜΟΔΙΠ Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΡΟΤΑΣΕΙς ΕΝΙΣΧΥΣΗς ΤΗς ΔΙΑΦΑΝΕΙΑς ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡ. ΓΙΩΤΑ ΠΑΣΤΡΑ, FAIA (ACAD), MIOEE ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1987 προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Νικόλαος Σηφάκης Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Το νέο πρότυπο. ISO/DIS 14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Βασικές Έννοιες- Ορισμοί Ίδρυση ΔΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ. 80, 1/4/2005) Ομοταγές

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Πανεπιστήμιο Πατρών, Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΔΡΑΣΕΙΣ/Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Κοινωνική λειτουργία, στοιχείο της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.2.1: Στάδια εξέλιξης των συστημάτων ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.2.1: Στάδια εξέλιξης των συστημάτων ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.2.1: Στάδια εξέλιξης των συστημάτων ποιότητας Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

The Marie Curie Actions in FP7 People Programme. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ National Contact Point (Attica)

The Marie Curie Actions in FP7 People Programme. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ National Contact Point (Attica) The Marie Curie Actions in FP7 People Programme ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ National Contact Point (Attica) FP7 overview (2007-2013) EU s main instrument for funding research FP7 overview (2007-2013) FP7 overview

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Γεώργιος Τσαπαρλής, ηµήτριος Σταµοβλάσης, Χαράλαµπος Καµηλάτος, Εριφύλη Ζαρωτιάδου, ηµήτριος Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

«Ορολογία Αλήθεια και προκαταλήψεις»

«Ορολογία Αλήθεια και προκαταλήψεις» «Ορολογία Αλήθεια και προκαταλήψεις» Περίληψη Όταν αναφερόμαστε στην ορολογία ενός γνωστικού πεδίου συνηθίζουμε να την περιορίζουμε και να εννοούμε το τελικό προϊόν της ορολογικής ανάλυσης π.χ. ένα γλωσσάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Δρ Πέτρος Κολοβός Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Η Συμμετοχή στη Φροντίδα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης»

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Σχολή: Τµήµα: ιοίκησης και Οικονοµίας ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή εργασία: «Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Αντωνίου Γαρυφαλλιά Μαρία Α.Μ 3133 Ζερβός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα