Liko M220 / Liko M230 Φορητοί γερανοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Liko M220 / Liko M230 Φορητοί γερανοί"

Transcript

1 Liko M220 / Liko M230 Φορητοί γερανοί Εγχειρίδιο χρήσης Liko M220 Αρ. πρ Liko M230 Αρ. πρ Liko M230 Περιγραφή προϊόντος Οι φορητοί γερανοί Liko M220 και M230 είναι εύχρηστοι και προορίζονται κυρίως για χρήση σε οίκους ευγηρίας. Και τα δύο μοντέλα είναι εξαιρετικά βοηθήματα για την καθημερινή μεταφορά ενηλίκων και παιδιών, για παράδειγμα, για τη μεταφορά από και προς το αναπηρικό αμαξίδιο, την τουαλέτα και το δάπεδο. Τα μοντέλα διαφέρουν στον τρόπο ρύθμισης του πλάτους βάσης, ενώ και οι δύο γερανοί διαθέτουν ηλεκτρικό μηχανισμό μεταφοράς. Ο φορητός γερανός Liko M230 διαθέτει ηλεκτρική βάση και ο φορητός γερανός Liko M220 διαθέτει χειροκίνητη βάση για το άνοιγμα και το κλείσιμο των ποδιών. Η εφαρμογή του σάκου και των άλλων εξαρτημάτων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα για τις επιδόσεις και την ασφάλεια κατά τη χρήση των γερανών της Liko. Στο παρόν έγγραφο το άτομο που μεταφέρεται αναφέρεται ως ασθενής και το άτομο που τον βοηθάει αναφέρεται ως φροντιστής. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η ανύψωση και μεταφορά ενός ασθενούς ενέχει πάντα κάποιον βαθμό κινδύνου. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για τον γερανό και τα εξαρτήματα ανύψωσης ασθενούς πριν από τη χρήση. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως τα περιεχόμενα του εγχειριδίου χρήσης. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα ανύψωσης είναι κατάλληλα για τον γερανό που χρησιμοποιείται. Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση. Ως φροντιστές, είστε πάντα υπεύθυνοι για την ασφάλεια του ασθενούς. Θα πρέπει να γνωρίζετε την κατάσταση του ασθενούς και την ικανότητά του να ανταπεξέρχεται στην κατάσταση ανύψωσης. Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή. 7EL Αναθ. 10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2020

2 Πίνακας περιεχομένων Περιγραφή συμβόλων...3 Οδηγίες ασφάλειας...4 Ορισμοί...5 Τεχνικά χαρακτηριστικά...5 Διαστάσεις... 6 Πίνακας ΗΜΣ...6 Συναρμολόγηση...9 Λειτουργία...11 Φόρτιση των μπαταριών...13 Μέγιστο φορτίο...14 Προτεινόμενα εξαρτήματα ανύψωσης...14 Αντιμετώπιση προβλημάτων...16 Οδηγίες ανακύκλωσης...17 Καθαρισμός και απολύμανση...18 Έλεγχος και συντήρηση

3 Περιγραφή συμβόλων Τα σύμβολα αυτά εμφανίζονται σε αυτό το έγγραφο ή/και στο προϊόν. Σύμβολο Περιγραφή Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Το προϊόν διαθέτει πρόσθετη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας (κλάση μόνωσης II). Επίπεδο προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας τύπου Β. Προειδοποίηση, σε αυτήν την κατάσταση απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση. Σήμανση CE. IP N 1 N 2 Επίπεδο προστασίας έναντι: εισχώρησης στερεών αντικειμένων (N1) και εισχώρησης νερού (N2). Νόμιμος κατασκευαστής. Ημερομηνία κατασκευής. Προσοχή! Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης., Pb, Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση. Μπαταρία. Όλες οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος πρέπει να ανακυκλώνονται ξεχωριστά. - Η ένδειξη Pb κάτω από το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες περιέχουν μόλυβδο - Η μονή μαύρη γραμμή κάτω από το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν διατέθηκε στην αγορά μετά το Σήμανση πιστοποιημένου προϊόντος UL για τον Καναδά και τις ΗΠΑ. EFUP, Περίοδος οικολογικής χρήσης (σε έτη). Οικολογικό προϊόν με δυνατότητα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Πιστοποίηση ασφάλειας για την Αυστραλία/ΗΜΣ. Σήμανση PSE (Ιαπωνία). Αναγνωριστικό προϊόντος. Σειριακός αριθμός. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανακυκλώσιμο. Η ασφάλεια και οι βασικές επιδόσεις του ιατρικού ηλεκτρικού εξοπλισμού. Απόδειξη συμμόρφωσης του προϊόντος με τα πρότυπα ασφαλείας της Βορείου Αμερικής. Μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. X% Y% Tmin (01) (11) YYMMDD (21) Κύκλος λειτουργίας για μη συνεχή λειτουργία. Ο μέγιστος ενεργός χρόνος λειτουργίας X% οποιασδήποτε δεδομένης μονάδας χρόνου, ακολουθούμενος από χρόνο απενεργοποίησης, Y%. Ο ενεργός χρόνος λειτουργίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον καθορισμένο χρόνο σε λεπτά, T. Γραμμωτός κώδικας μήτρας δεδομένων GS1 που ενδέχεται να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες. (01) Διεθνής κωδικός μονάδων εμπορίας (11) Ημερομηνία παραγωγής (21) Σειριακός αριθμός 3

4 Οδηγίες ασφάλειας Προοριζόμενη χρήση Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από τον ασθενή χωρίς βοήθεια. Η ανύψωση και μεταφορά των ασθενών θα πρέπει πάντα να πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός τουλάχιστον φροντιστή. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται ως μέσο για την εκτέλεση της μεταφοράς και δεν έρχεται σε επαφή με τον ασθενή. Συνεπώς, δεν θα αναλύσουμε διάφορες καταστάσεις ασθενών σε αυτό το εγχειρίδιο. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom της περιοχής σας για υποστήριξη και συμβουλές. Ορισμένα περιβάλλοντα και συνθήκες μπορούν να περιορίσουν τη σωστή χρήση των φορητών γερανών, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: Κατώφλια, μη επίπεδες επιφάνειες δαπέδου, διάφορα εμπόδια, και πολύ χοντρά χαλιά. Αυτά τα περιβάλλοντα και συνθήκες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα οι τροχοί του φορητού γερανού να μην κυλάνε όπως προβλέπεται, πιθανή αστάθεια στον φορητό γερανό και αυξημένη προσπάθεια από τον φροντιστή. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι το περιβάλλον φροντίδας σας πληροί τις απαιτήσεις για τη σωστή χρήση του φορητού γερανού, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom για περαιτέρω συμβουλές και βοήθεια. Χρησιμοποιήστε τις λαβές για να χειριστείτε τον γερανό. Μην ασκείτε δύναμη στον βραχίονα του γερανού ή απευθείας στον κορμό του γερανού, καθώς αυτό ενέχει κίνδυνο κλίσης. Η ανύψωση χωρίς ισορροπία ενέχει κίνδυνο ανατροπής και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό ανύψωσης! Ποτέ μην αφήνετε τον ασθενή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της ανύψωσης! Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε για τα εξής: Ο γερανός έχει συναρμολογηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης. Τα εξαρτήματα ανύψωσης είναι προσαρτημένα σωστά στον γερανό. Η μπαταρία έχει φορτιστεί για τουλάχιστον 6 ώρες. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσης για τον γερανό και τα εξαρτήματα ανύψωσης. Το προσωπικό που χρησιμοποιεί τον γερανό έχει ενημερωθεί για τη σωστή λειτουργία και χρήση του. Πριν από την ανύψωση, διασφαλίζετε πάντα ότι: Τα εξαρτήματα ανύψωσης δεν παρουσιάζουν βλάβη. Το εξάρτημα ανύψωσης είναι προσαρτημένο σωστά στον γερανό. Το εξάρτημα ανύψωσης κρέμεται κατακόρυφα και μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα. Έχει επιλεγεί το σωστό εξάρτημα ανύψωσης όσον αφορά τον τύπο, το μέγεθος, το υλικό και το σχέδιο, για την κάλυψη των αναγκών του ασθενούς. Το εξάρτημα ανύψωσης έχει εφαρμοστεί σωστά και με ασφάλεια στον ασθενή, για την αποφυγή τραυματισμού. Τα μάνταλα της κρεμάστρας είναι άθικτα. Τυχόν μάνταλα που λείπουν ή έχουν καταστραφεί πρέπει πάντα να αντικαθίστανται με νέα. Οι θηλιές ιμάντων του σάκου έχουν συνδεθεί σωστά στα άγκιστρα της κρεμάστρας κατά την επέκταση των ιμάντων σάκου, αλλά πριν από την ανύψωση του ασθενούς από την επιφάνεια όπου βρίσκεται. Απαγορεύεται η τροποποίηση αυτού του προϊόντος. Η χρήση του προϊόντος κοντά σε άλλον εξοπλισμό θα πρέπει να αποφεύγεται επειδή θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει σε εσφαλμένη λειτουργία. Εάν τέτοια χρήση είναι απαραίτητη, παρατηρείτε και επαληθεύετε ότι ο άλλος εξοπλισμός λειτουργεί κανονικά. Ηλεκτρομαγνητική διαταραχή, μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις της ανύψωσης του προϊόντος. Τυχόν τροποποίηση χρησιμοποιώντας άλλα εξαρτήματα εκτός των αυθεντικών ανταλλακτικών (καλώδια κ.λπ.) μπορεί να επηρεάσει την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του προϊόντος. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση ισχυρών πηγών διαταραχής δυναμικού, όπως είναι η διαθερμία κ.λπ., έτσι ώστε τα καλώδια διαθερμίας να μην τοποθετηθούν επάνω ή κοντά στο προϊόν. Αν έχετε απορίες, απευθυνθείτε στον υπεύθυνο τεχνικό για βοήθεια σχετικά με τη συσκευή ή στον προμηθευτή. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα μίγματα, για παράδειγμα, σε μέρη όπου φυλάσσονται εύφλεκτα υλικά. Αυτή η σημείωση Προσοχής αναγράφεται στη μπαταρία: ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΕ ΦΩΤΙΑ Αυτή η σημείωση Προσοχής αναγράφεται στο κουτί ελέγχου: ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4

5 Ορισμοί Liko M230 Κατεύθυνση προς τα εμπρός BATTERY EMERGENCY ON CHARGE 13 Liko M Κρεμάστρα 2. Μάνταλα 3. Βραχίονας γερανού 4. Στήλη γερανού 5. Λαβές 6. Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης 7. Χειριστήριο με καλώδιο 8. Μπαταρία 9. Κουτί ελέγχου 10. Στοπ έκτακτης ανάγκης 11. Ηλεκτρικός μηχανισμός κατάβασης έκτακτης ανάγκης 12. Πράσινο φως - παροχή ισχύος στο φορτιστή. 13. Κίτρινο φως - φόρτιση σε εξέλιξη! 14. Μοτέρ για ηλεκτρική ρύθμιση του πλάτους βάσης (Liko M230) 15. Πίσω τροχοί με φρένο 16. Βάση 17. Μπροστινοί τροχοί 18. Μοτέρ γερανού (συμπ. ενεργοποιητή) 19. Επιγραφή προϊόντος 20. Κατάβαση έκτακτης ανάγκης (χειροκίνητα) 21. Πλήκτρο ελέγχου ποδιών, χειροκίνητη ρύθμιση του πλάτους βάσης (Liko M220) Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγιστο φορτίο: Υλικό: Βάρος: Τροχοί: Διάμετρος στροφής Κατάβαση έκτακτης ανάγκης: Διάστημα ανύψωσης: Ταχύτητα ανύψωσης (χωρίς φορτίο): Στάθμη ήχου: Κατηγορία προστασίας: Δυνάμεις χειρισμού των στοιχείων ελέγχου: Ηλεκτρικά δεδομένα: 182 κιλά Χάλυβας Μικτό: (Liko M220) 40 kg (Liko M230) 40 kg Το βαρύτερο αφαιρούμενο μέρος: (Liko M220) 21 kg (Liko M230) 21 kg Μπροστινοί: Διπλοί τροχοί 75 mm Πίσω: Διπλοί τροχοί 75 mm με φρένα 1315 mm Μηχανική και ηλεκτρική 1155 mm 18 mm/s 42 db(a) IP X4 Κουμπιά στο χειριστήριο: 4N 24 V Προσωρινή τροφοδοσία: Μπαταρία: Προσ. λειτ. 10/90, ενεργή λειτουργία για 2 λεπτά το μέγιστο. Μόνο για 10% δεδομένης χρονικής διάρκειας μπορεί να είναι ενεργός, χωρίς να υπερβαίνει, ωστόσο, τα 2 λεπτά. Σε σειρά: 2 μπαταρίες γέλης μολύβδουοξέος 12 V 2,9 Ah με ρυθμιστική βαλβίδα. Οι καινούργιες μπαταρίες παρέχονται από τον προμηθευτή. Φορτιστής μπαταριών: Ενσωματωμένος, V AC, Hz, μέγ. 00 ma. Μοτέρ γερανού: Μοτέρ για ρύθμιση πλάτους βάσης: Περιβάλλον λειτουργίας: 24 V DC, μόνιμο μαγνητικό μοτέρ με μηχανικό μηχανισμό ασφαλείας. 24 V DC, μόνιμο μαγνητικό μοτέρ. Θερμοκρασία: +10 έως +40 C χωρίς μειωμένες επιδόσεις. Υγρασία: 10% - 95% χωρίς συμπύκνωση, χωρίς μειωμένες επιδόσεις. Ατμοσφαιρική πίεση: hpa χωρίς μειωμένες επιδόσεις. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Τύπου Β, σύμφωνα με την κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία. Εξοπλισμός κλάσης ΙΙ. 5

6 Διαστάσεις Πλευρική όψη Κάτοψη Aμέγ. Lμέγ. Aελάχ. M N C D D1 *700 mm E Lελάχ. O *600 mm F F1 D2 B3 B2 B1 B Θέση μέγιστου ανοίγματος του βραχίονα γερανού Θέση μέγιστου ανοίγματος του βραχίονα γερανού Πίνακας μετρήσεων A μέγ. A ελάχ. B B1 B2* B3 A μέγ. A ελάχ. B B1 B2* B3 C D μέγ. ελάχ. μέγ. ελάχ. D1 *D2 E F F1 L μέγ. L ελάχ. M N O 74,8 52,6 47,8 35,0 25,4 24,2 40,6 26,4 36,8 22,2 33,7 11,0 42,1 4,1 1,0 67,9 22,4 18,5 9,8 18,1 Σημείωση: Κατά την αλλαγή εξαρτημάτων ανύψωσης, βεβαιωθείτε ότι ο γερανός εξακολουθεί να φτάνει στο επιθυμητό ύψος ανύψωσης. * Μέτρηση αναφοράς σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10535:2006 C D μέγ. ελάχ. μέγ. ελάχ. (mm) D1 *D2 E F F1 L μέγ. L ελάχ. M N O Πίνακας ΗΜΣ Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές Ο φορητός γερανός προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται ακολούθως. Ο πελάτης ή ο χρήστης του φορητού γερανού θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. "Βασικές επιδόσεις σύμφωνα με τον κατασκευαστή: Ο ανυψωτήρας δεν πρέπει να μετακινείται ακούσια ενόσω υποβάλλεται σε παρεμβολές." Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - οδηγίες Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων CISPR 11 Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων CISPR 11 Εκπομπές αρμονικών IEC Διακυμάνσεις τάσης/εκπομπές αναλαμπών IEC Ομάδα 1 Κλάση B Συμμορφώνεται Συμμορφώνεται (ίντσες) Ο φορητός γερανός χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) μόνο για την εσωτερική του λειτουργία. Επομένως, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων (RF) είναι πολύ μικρές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε παραπλήσιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ο φορητός γερανός είναι κατάλληλος για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών και εκείνων που συνδέονται απευθείας με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης, το οποίο τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. 6

7 Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή ηλεκτρομαγνητική ατρωσία Ο φορητός γερανός προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται ακολούθως. Ο πελάτης ή ο χρήστης του φορητού γερανού θα πρέπει να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. "Βασικές επιδόσεις σύμφωνα με τον κατασκευαστή: Ο φορητός γερανός δεν πρέπει να μετακινείται ακούσια ενόσω υποβάλλεται σε παρεμβολές." Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής IEC Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - οδηγίες Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD) IEC /- 8 kv μέσω επαφής +/- 15 kv μέσω αέρα +/- 8 kv μέσω επαφής +/- 15 kv μέσω αέρα Τα δάπεδα θα πρέπει να είναι από ξύλο, τσιμέντο ή κεραμικά πλακάκια. Εάν τα δάπεδα είναι καλυμμένα με συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%. Ηλεκτρική ταχεία αιφνίδια μεταβολή τάσης/ριπή IEC /- 2 kv για γραμμές παροχής ισχύος +/- 1 kv για γραμμές εισόδου/εξόδου +/- 2 kv για γραμμές παροχής ισχύος +/- 1 kv για γραμμές εισόδου/εξόδου Η ποιότητα ρεύματος δικτύου ηλεκτροδότησης θα πρέπει να είναι εκείνη ενός τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Υπέρταση IEC /- 1 kv από γραμμή σε γραμμή +/- 1 kv από γραμμή σε γραμμή Η ποιότητα ρεύματος δικτύου ηλεκτροδότησης θα πρέπει να είναι εκείνη ενός τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Βυθίσεις τάσης, σύντομες διακοπές και μεταβολές σε γραμμές εισόδου της παροχής ισχύος IEC % UT για 0,5 κύκλο στις 0, 45, 90,135, 180,225, 270 και 315 0% UT, 1 κύκλος στους 0 C 70% UT για 25/30 στις 0 0% UT, 250/300 Με δοκιμή στα 100 V, 60 Hz και 230 V, 50 Hz 0% UT για 0,5 κύκλο στις 0, 45, 90,135, 180,225, 270 και 315 0% UT, 1 κύκλος στους 0 C 70% UT για 25/30 στις 0 0% UT, 250/300 Με δοκιμή στα 100 V, 60 Hz και 230 V, 50 Hz Η ποιότητα ρεύματος δικτύου ηλεκτροδότησης θα πρέπει να είναι εκείνη ενός τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης του [Εξοπλισμού ή Συστήματος] απαιτεί συνεχή λειτουργία κατά τις διακοπές ρεύματος, συνιστάται η τροφοδοσία του [Εξοπλισμού ή Συστήματος] από τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής (UPS) ή μπαταρία. Μαγνητικό πεδίο συχνότητας ισχύος (50/60 Hz) IEC A/m 30 A/m Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος θα πρέπει να είναι στα χαρακτηριστικά επίπεδα μιας τυπικής θέσης σε ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον ΣΗΜΕΙΩΣΗ U T είναι η τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος δικτύου πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής. 7

8 Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή ηλεκτρομαγνητική ατρωσία Ο φορητός γερανός προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται ακολούθως. Ο πελάτης ή ο χρήστης του φορητού γερανού θα πρέπει να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. "Βασικές επιδόσεις σύμφωνα με τον κατασκευαστή: Ο ανυψωτήρας δεν πρέπει να μετακινείται ακούσια ενόσω υποβάλλεται σε παρεμβολές." Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής IEC Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - οδηγίες Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες (RF) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κανένα εξάρτημα του φορητού γερανού, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, πλησιέστερα από τη συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού που υπολογίζεται από την εξίσωση που εφαρμόζεται στη συχνότητα του πομπού. Αγόμενες ραδιοσυχνότητες (RF) IEC Ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες (RF) IEC Vrms 150 khz έως 80 MHz 10 V/m 80MHz έως 2,7GHz 6 Vrms 10 V/m Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d = 1, 2 P d = 1, 2 P 80 MHz έως 800 MHz d = 0, 7 P 800 MHz έως 2,7 GHz όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού και d είναι η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m). Οι εντάσεις πεδίου σε σταθερούς πομπούς RF, όπως καθορίστηκε από μια ηλεκτρομαγνητική επιτόπια επιθεώρηση α, θα πρέπει να είναι μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτων β. Ενδέχεται να σημειωθούν παρεμβολές κοντά στον εξοπλισμό που φέρει το ακόλουθο σύμβολο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και αντανακλάται από κτίσματα, αντικείμενα και ανθρώπους. α Οι εντάσεις πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως οι σταθμοί βάσης για τηλέφωνα ραδιοεπικοινωνίας (κινητά/ασύρματα) και οι κινητοί επίγειοι ραδιοπομποί, οι ερασιτεχνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι ραδιοφωνικές εκπομπές AM/FM και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για να αξιολογηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που οφείλεται σε σταθερούς πομπούς RF, θα πρέπει να διεξαχθεί μια επιτόπια ηλεκτρομαγνητική μελέτη. Εάν η μετρούμενη ένταση πεδίου στη θέση όπου χρησιμοποιείται ο φορητός γερανός υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων (RF) παραπάνω, ο φορητός γερανός θα πρέπει να παρατηρείται ώστε να επαληθεύεται η κανονική λειτουργία. Εάν παρατηρηθούν μη κανονικές επιδόσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, όπως ο επαναπροσανατολισμός ή η επανατοποθέτηση του φορητού γερανού. β Πέρα από το εύρος συχνοτήτων 150 khz έως 80 MHz, οι εντάσεις πεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 V/m. 8

9 Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες και του φορητού γερανού Ο φορητός γερανός προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο οι διαταραχές λόγω ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων είναι ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης του φορητού γερανού μπορεί να αποτρέψει τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, εάν διατηρήσει μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες (RF) (πομποί) και του φορητού γερανού, όπως συνιστάται ακολούθως, ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών. Ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού W Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού m 150 khz έως 80 MHz 80 MHz έως 800 MHz 800 MHz έως 2,7 GHz d = 1, 2 P d = 1, 2 P d = 0, 7 P 0,01 0,12 0,12 0,24 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, Για πομπούς με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση της εξίσωσης που εφαρμόζεται στη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού. Σημείωση 1: Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων. Σημείωση 2: Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση από κτίσματα, αντικείμενα και ανθρώπους. Συναρμολόγηση Αφαιρέστε τους δύο ιμάντες ασφάλειας μεταφοράς στην κρεμάστρα και στον κορμό του γερανού. Πριν από τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας τα παρακάτω μέρη: Κορμός γερανού με βραχίονα γερανού και κρεμάστρα με μάνταλα, μοτέρ γερανού (συμπ. ενεργοποιητή). Λαβή Βάση με ηλεκτρική (M230) ή χειροκίνητη (M220) ρύθμιση. Κουτί ελέγχου, καλώδιο φορτιστή, χειριστήριο με καλώδιο. Εγχειρίδιο χρήσης και σύντομο εγχειρίδιο χρήσης με αλυσίδα. 4 βίδες M10x25, 1 βίδα M5, 2 βίδες M10x16, 1 περίβλημα (M10), 1 κλειδί Allen 3 mm, 2 κλειδιά Allen 6 mm. 9

10 1. Τοποθετήστε τη βάση στο δάπεδο με τους τροχούς να έρχονται σε επαφή με το δάπεδο. Ασφαλίστε και τους δύο πίσω τροχούς. Τοποθετήστε τον κορμό γερανού μέσα στην υποδοχή της βάσης. 2. Ασφαλίστε τον κορμό γερανού, 3. Τοποθετήστε το κουτί ελέγχου μέσα χρησιμοποιώντας δύο από τις στον βραχίονα στον κορμό γερανού. βίδες M10x25 και το κλειδί Ασφαλίστε το κουτί ελέγχου στη θέση Allen 6 mm που παρέχονται. του με τη βίδα M5 και το κλειδί Allen Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι 3 mm που παρέχονται. Μην σφίγγετε σφιγμένες. υπερβολικά τη βίδα. A B 4. Τοποθετήστε τις λαβές στον κορμό του γερανού: A: Τοποθετήστε στον κορμό γερανού δύο βίδες M10x25 και το κλειδί Allen 6 mm που παρέχονται. (Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο) B: Εισαγάγετε το περίβλημα (M10) στο μπροστινό προσάρτημα των λαβών, χρησιμοποιήστε δύο βίδες M10x16 και τα δύο κλειδιά Allen 6 mm που παρέχονται Βεβαιωθείτε ότι οι λαβές και οι τέσσερις βίδες είναι σφιγμένες! Χειριστήριο Μοτέρ γερανού 5. Τοποθετήστε το σύντομο εγχειρίδιο χρήσης (χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη αλυσίδα) και το χειριστήριο στις λαβές. Μοτέρ για ρύθμιση της βάσης. (Liko M230 μόνο) 6. Συνδέστε τα καλώδια στο κουτί ελέγχου σύμφωνα με τις εικόνες. Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα έχουν τοποθετηθεί σωστά. "Κλικ" BATTERY ON CHARGE 7. Συνδέστε το καλώδιο φορτιστή στην υποδοχή κάτω από το κουτί ελέγχου. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει τοποθετηθεί σωστά. Συνδέστε το καλώδιο σύμφωνα με τις εικόνες. 8. Συνδέστε την μπαταρία και 9. Πραγματοποιήστε επαναφορά του στοπ ασφαλίστε την στον βραχίονα του έκτακτης ανάγκης περιστρέφοντας το κουτιού ελέγχου. Όταν η μπαταρία κουμπί δεξιόστροφα. Φορτίστε την τοποθετηθεί σωστά, ακούγεται μπαταρία, σύμφωνα με την ενότητα ένας χαρακτηριστικός ήχος "κλικ". "Φόρτιση της μπαταρίας" στη σελίδα 13. Μετά τη συναρμολόγηση και τη φόρτιση βεβαιωθείτε ότι: Η μπαταρία φορτίστηκε πλήρως Οι κινήσεις του βραχίονα του γερανού αντιστοιχούν στα κουμπιά του χειριστηρίου Η ρύθμιση του πλάτους βάσης λειτουργεί. ] Ο μηχανισμός κατάβασης έκτακτης ανάγκης λειτουργεί κανονικά (μηχανικός και ηλεκτρικός) Τα φρένα των πίσω τροχών λειτουργούν κανονικά. 10

11 Λειτουργία Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες (RF) (συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών όπως καλώδια κεραίας και εξωτερικές κεραίες) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απόσταση μικρότερη των 30 cm από οποιοδήποτε μέρος του γερανού, συμπεριλαμβανομένων καλωδίων που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκύψει υποβάθμιση των επιδόσεων του εξοπλισμού. BATTERY EMERGENCY CHAR EMERGENCY ON CHARGE Για να ενεργοποιήσετε το στοπ έκτακτης ανάγκης: Πατήστε το κόκκινο κουμπί στοπ έκτακτης ανάγκης στο κουτί ελέγχου. Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά του στοπ έκτακτης ανάγκης: Περιστρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα. Μηχανική κατάβαση έκτακτης ανάγκης Περιστρέψτε το χειριστήριο κατάβασης έκτακτης ανάγκης δεξιόστροφα και επαναλάβετε τις κινήσεις έως ότου ο ασθενής που μεταφέρεται να βρίσκεται σε μια σταθερή επιφάνεια και οι θηλιές ιμάντα του γερανού να μπορούν να αποσυνδεθούν. Ηλεκτρικός μηχανισμός κατάβασης έκτακτης ανάγκης Ωθήστε ένα στενό αντικείμενο μέσα στην επισημασμένη οπή στο κουτί ελέγχου (επισημασμένη για έκτακτη ανάγκη). Το αντικείμενο που θα χρησιμοποιήσετε για την πίεση δεν πρέπει να είναι αιχμηρό, καθώς κάτι τέτοιο για μπορούσε να καταστρέψει το κουτί ελέγχου! Liko M230 Liko M220 Χειριστήριο Η κίνηση ανύψωσης λειτουργεί με το πάτημα των κουμπιών στο χειριστήριο. Η κατεύθυνση των βελών ισχύει όταν κρατάτε το χειριστήριο όπως δείχνει η εικόνα. Για να ανυψώσετε ή για να χαμηλώσετε τον βραχίονα του γερανού, πατήστε ή. Η κίνηση ανύψωσης διακόπτεται μόλις αφήσετε το κουμπί. Για ηλεκτρική ρύθμιση του πλάτους βάσης (Liko M230), πατήστε ή. Χειροκίνητη ρύθμιση της βάσης (Liko M220) Πατήστε τον ανυψωμένο ποδομοχλό για να ρυθμίσετε το πλάτος της βάσης. 11

12 Ποτέ μην μετακινείτε τον γερανό τραβώντας τον από τον ενεργοποιητή! Dekal Skyddsrör : tterkant tryckt cirkel): (Ø 46 mm) der: Cirkel, Röd (PMS 185 C), Ilustration, 100% Svart nfo: Trycks på genomskinlig rund bakgrund (IP 5700 Vinyl). Κλείδωμα των τροχών Μπορείτε να κλειδώσετε τους πίσω τροχούς για την αποφυγή περιστροφής ή στροφής. Η ασφάλιση/απασφάλιση των τροχών γίνεται με το πόδι. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την ανύψωσης, οι τροχοί θα πρέπει να είναι απασφαλισμένοι, έτσι ώστε ο γερανός να μπορεί να μετακινηθεί στο κέντρο βάρος του ασθενούς. Ωστόσο, οι τροχοί πρέπει να κλειδώσουν σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος να κυλίσει ο γερανός πάνω στον ασθενή, για παράδειγμα κατά τη μεταφορά από το πάτωμα. Οι κλειδωμένοι τροχοί κατά την ανύψωση μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ανατροπής. B Εγκατάσταση των μαντάλων Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι τα ελατηριωτά μάνταλα έχουν τεντώσει έναντι της κρεμάστρας και μετακινούνται ελεύθερα στο άγκιστρο της κρεμάστρας. Σχήμα 1. Σχήμα 2. Σχήμα 3. Μεταφέρετε σωστά! Πριν από κάθε μεταφορά, να βεβαιώνεστε ότι ισχύουν τα εξής: οι θηλιές του σάκου στις απέναντι πλευρές του βρίσκονται στο ίδιο ύψος όλες οι θηλιές του σάκου συνδέονται με ασφάλεια στα άγκιστρα της κρεμάστρας η κρεμάστρα είναι σε ευθεία θέση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, βλ. Σχήμα 1. Εάν η κρεμάστρα δεν είναι σε ευθεία θέση (βλ. Εικόνα 2) ή οι θηλιές του σάκου έχουν προσαρτηθεί εσφαλμένα στην κρεμάστρα (βλ. Εικόνα 3), χαμηλώστε τον χρήστη σε μια σταθερή επιφάνεια και προσαρμόστε τη ρύθμιση σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του χρησιμοποιούμενου σάκου. Η εσφαλμένη μεταφορά μπορεί να προκαλέσει δυσφορία στον χρήστη και βλάβη στον εξοπλισμό ανύψωσης! (βλ. Εικόνα 2 και Εικόνα 3). Τοποθέτηση του γερανού κατά την ανύψωση Από/Προς: Κλίνη Καρέκλα/Λεκάνη τουαλέτας Δάπεδο ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε ένα μαξιλάρι κάτω από το κεφάλι του ασθενούς για καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη άνεση. Φροντίζετε πάντα να είναι κλειδωμένοι οι τροχοί κατά τη μεταφορά από το πάτωμα. 12

13 EMERGENCY ON CHARGE Ενδείξεις φόρτισης μπαταρίας Σε περίπτωση χαμηλής χωρητικότητας της μπαταρίας, θα ακουστεί ένα σήμα από το κουτί ελέγχου. Ο ήχος ακούγεται μόνο όταν πατιέται ένα κουμπί στο χειριστήριο. Όταν συμβαίνει αυτό, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, η ισχύς επαρκεί για μερικές ακόμη ανυψώσεις. Πληροφορίες φορτιστή Φόρτιση της μπαταρίας 1. "ON" - Ανάβει σταθερά πράσινο όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο ηλεκτρικό δίκτυο. 2. "CHARGE" - ανάβει σταθερά κίτρινο κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης ON CHARGE EMERGENCY ON CHARGE Φόρτιση με τον εσωτερικό φορτιστή του κουτιού ελέγχου (στάνταρ εξοπλισμός) Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο ( VAC), βλ. πληροφορίες φορτιστή 1-2 παραπάνω. Η μπαταρία φορτίζεται πλήρως μετά από περίπου 6 ώρες και ο φορτιστής αποσυνδέεται αυτόματα - η κίτρινη λυχνία "CHARGE" σβήνει. Για να διαρκέσουν οι μπαταρίες όσο το δυνατόν περισσότερο, πρέπει να φορτίζονται τακτικά. Συνιστάται φόρτιση των μπαταριών μετά από κάθε χρήση ή κάθε βράδυ. Ποτέ μην φορτίζετε τις μπαταρίες σε υγρή επιφάνεια! ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν το καλώδιο φορτιστή (σπειροειδές καλώδιο) είναι πολύ τεντωμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί για την αποφυγή του κινδύνου μαγκώματος και θραύσης. Ο γερανός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το καλώδιο φορτιστή είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα τοίχου. Εάν η κίτρινη λυχνία "CHARGE" του κουτιού ελέγχου εξακολουθεί να ανάβει μετά από 8 ώρες, διακόψτε τη φόρτιση και αντικαταστήστε την μπαταρία με καινούργια. Αντικαθιστάτε τις κατεστραμμένες μπαταρίες και αποφύγετε την επαφή με τα υγρά διαρροής. Εάν ο γερανός δεν χρησιμοποιείται καθημερινά, συνιστούμε να πατάτε το κουμπί στοπ έκτακτης ανάγκης μετά τη χρήση, για απενεργοποίηση της παροχής και για εξοικονόμηση της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως πριν πατήσετε το κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση του γερανού με το στοπ έκτακτης ανάγκης ενεργοποιημένο. Εναλλακτικές διαδικασίες φόρτισης Εναλ. A Εναλ. B ON ON CHARGE CHARGE Επιτοίχιος φορτιστής ή πίνακας φόρτισης: Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών από το κουτί ελέγχου ξεβιδώνοντας τη διάταξη ασφάλισης στο επάνω μέρος της μπαταρίας. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Συναρμολόγηση". Πληροφορίες φορτιστή: "ON" - Ανάβει σταθερά πράσινο όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο ηλεκτρικό δίκτυο. "CHARGE" - Ανάβει σταθερά κίτρινο κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης. Εναλ. A. Τοποθετήστε τη συστοιχία μπαταριών στον επιτοίχιο φορτιστή. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο ( VAC). Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις "ON" και "CHARGE" του φορτιστή ανάβουν σταθερά. Εναλ. B. Τοποθετήστε τη συστοιχία μπαταριών στο φορτιστή μέσα στον πίνακα φόρτισης. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο ( VAC). Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις "ON" και "CHARGE" του φορτιστή ανάβουν σταθερά. 13

14 Μέγιστο φορτίο Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικά μέγιστα φορτία για διαφορετικά προϊόντα σε κάθε συναρμολογημένη μονάδα ανύψωσης: χρησιμοποιείται γερανός, κρεμάστρα, σάκος και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα. Για τη συναρμολογημένη μονάδα ανύψωσης, το μέγιστο φορτίο είναι πάντα το χαμηλότερο μέγιστο ονομαστικό φορτίο του κάθε στοιχείου. Για παράδειγμα, ένας φορητός γερανός Liko M220/Liko M230 εγκεκριμένος για 182 kg μπορεί να εξοπλιστεί με ένα εξάρτημα ανύψωσης που είναι εγκεκριμένο για 200 kg. Σε αυτήν την περίπτωση, για τη συναρμολογημένη μονάδα ανύψωσης ισχύει το μέγιστο φορτίο των 182 kg. Ελέγξτε τα σημάδια στον γερανό και στο εξάρτημα ανύψωσης ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom της περιοχής σας, εάν έχετε απορίες. Προτεινόμενα εξαρτήματα ανύψωσης Η χρήση άλλων εξαρτημάτων ανύψωσης εκτός των εγκεκριμένων μπορεί να ενέχει κίνδυνο. Οι γενικά συνιστώμενες κρεμάστρες και τα εξαρτήματα για τον φορητό γερανό Liko M220/Liko M230 περιγράφονται ακολούθως. Κατά την αλλαγή κρεμάστρας ή άλλων εξαρτημάτων ανύψωσης, επηρεάζεται το μεγαλύτερο δυνατό ύψος ανύψωσης του γερανού. Για τον λόγο αυτόν, πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων ανύψωσης, θα πρέπει πάντα να διασφαλίζετε ότι ο γερανός, μετά την αντικατάσταση, μπορεί να φτάσει στο επιθυμητό ύψος ανύψωσης, προκειμένου να πληροί τις απαιτούμενες απαιτήσεις ανύψωσης σε κάθε περίπτωση. Για τον φορητό γερανό Liko M220 και Liko M230, συνιστάται η χρήση όλων των σάκων που είναι συμβατοί με το Universal SlingBar 450. Για πρόσθετη καθοδήγηση στην επιλογή σάκου, μελετήστε τα εγχειρίδια λειτουργίας για τα αντίστοιχα μοντέλα σάκων. Σε αυτά θα βρείτε επίσης καθοδήγηση για να συνδυάσετε τις κρεμάστρες Liko με τους σάκους Liko. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom της περιοχής σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τη σειρά προϊόντων της Liko. Κάλυμμα αναρτήρα Paddy 30 Αρ. πρ Συσκευή LikoScale για τη ζύγιση ενός ασθενούς σε συνδυασμό με φορητούς γερανούς Liko M220, M230 LikoScale 350, μέγ. 400 kg Αρ. προϊόντος Το LikoScale 350 έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία NAWI 2014/31/ΕΕ (Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας). Οι συσκευές LikoScale προορίζονται για χρήση μόνο στις Η.Π.Α. και τον Καναδά: LikoScale 200, μέγ. 200 kg Αρ. προϊόντος LikoScale 400, μέγ. 400 kg Αρ. προϊόντος Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom. Κιτ αντάπτορα LikoScale Liko M220/M230 Αρ. προϊόντος Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Liko M220/M230 με αλυσίδα. Αρ. προϊόντος EL 14

15 Θήκη για το σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Αρ. προϊόντος XS S MS M L XL XXL Προστατευτικά ποδιών Αρ. προϊόντος Φορτιστής μπαταριών Αρ. προϊόντος για επίτοιχη τοποθέτηση ή για χρήση με τον πίνακα φόρτισης Πίνακας φόρτισης Αρ. προϊόντος χωρίς φορτιστή και μπαταρία. Μπαταρία Αρ. προϊόντος Μπαταρία μολύβδου (Pb) 15

16 Αντιμετώπιση προβλημάτων Ο γερανός δεν μετακινείται προς τα επάνω/κάτω με το χειριστήριο. Η ρύθμιση πλάτους βάσης δεν λειτουργεί (μέσα/έξω) με το χειριστήριο (φορητός γερανός Liko M230 μόνο). Ο φορτιστής δεν λειτουργεί. 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί το κουμπί στοπ έκτακτης ανάγκης (δεν είναι πιεσμένο προς τα μέσα). 2. Ελέγξτε τη χωρητικότητα της μπαταρίας. 3. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά στο κουτί ελέγχου. 4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φορτιστή δεν είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική πρίζα. 5. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο χειριστηρίου έχει συνδεθεί σωστά στο κουτί ελέγχου. 6. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ενεργοποιητή του βραχίονα γερανού έχει συνδεθεί σωστά στο κουτί ελέγχου. 7. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ενεργοποιητή ρύθμισης του πλάτους βάσης έχει συνδεθεί σωστά στο κουτί ελέγχου. 8. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Hill-Rom. 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί το κουμπί στοπ έκτακτης ανάγκης (δεν είναι πιεσμένο προς τα μέσα). 2. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια φορτιστή έχουν συνδεθεί σωστά. 3. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά στο κουτί ελέγχου. 4. Δοκιμάστε μια άλλη ηλεκτρική πρίζα. 5. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Hill-Rom. Ο γερανός έχει κολλήσει στην υψηλή θέση. Αν ακούγεται ασυνήθιστος θόρυβος από τον γερανό. 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί το κουμπί στοπ έκτακτης ανάγκης (δεν είναι πιεσμένο προς τα μέσα). 2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά στο κουτί ελέγχου. 3. Ελέγξτε τη χωρητικότητα της μπαταρίας. 4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο χειριστηρίου έχει συνδεθεί σωστά. 5. Ηλεκτρικός μηχανισμός κατάβασης έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιήστε το πάνελ χειρισμού για να χαμηλώσετε τον ασθενή σε μια σταθερή επιφάνεια, βλ. κεφάλαιο "Λειτουργία". 6. Χρησιμοποιήστε τη μηχανική συσκευή κατάβασης έκτακτης ανάγκης για να χαμηλώσετε τον ασθενή σε μια σταθερή επιφάνεια, βλ. κεφάλαιο "Λειτουργία". 7. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Hill-Rom. Επικοινωνήστε με τη Hill-Rom. 16

17 Οδηγίες ανακύκλωσης Μπαταρία μολύβδου (Pb) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Μέταλλα Οι παλιές μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται στον πλησιέστερο σταθμό ανακύκλωσης ή να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό από τη Hill-Rom. Οι φορητοί γερανοί Liko M220 / Liko M230 συμμορφώνονται με την Οδηγία 2012/19/ΕΟΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η Hill-Rom αξιολογεί και παρέχει καθοδήγηση στους χρήστες των προϊόντων της σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την ασφαλή απόρριψη των συσκευών της ώστε να βοηθήσει με την αποτροπή τραυματισμών όπως (αναφέρονται ενδεικτικά): εγκοπές, διατρήσεις του δέρματος, γδαρσίματα αλλά και σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος που απαιτούνται μετά τη χρήση και πριν από την απόρριψή του. Οι πελάτες θα πρέπει να τηρούν το σύνολο των ομοσπονδιακών, πολιτειακών, περιφερειακών ή/και τοπικών νομοθεσιών και κανονισμών όσον αφορά την ασφαλή απόρριψη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξαρτημάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τη Hill-Rom για οδηγίες σχετικά με πρωτόκολλα ασφαλούς απόρριψης. 17

18 Συστάσεις ασφάλειας Καθαρισμός και απολύμανση Διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης για φορητούς γερανούς Liko. Αυτές οι οδηγίες δεν αντικαθιστούν τις πολιτικές καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης. Σε όλες τις εργασίες καθαρισμού, φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια, προστασία για τα μάτια, ποδιά, μάσκα προσώπου και καλύμματα υποδημάτων, σύμφωνα με τις συστάσεις του πρωτοκόλλου του ιδρύματος και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (πηγή τροφοδοσίας AC) πριν από τον καθαρισμό και την απολύμανση. Μην καθαρίζετε ποτέ τον γερανό με ρίψη νερού, ατμό ή πεπιεσμένο αέρα. Δώστε προσοχή στις συστάσεις του κατασκευαστή του προϊόντος καθαρισμού και απολύμανσης. Εξοπλισμός: Προστατευτικός εξοπλισμός (όπως: γάντια, προστασία για τα μάτια, ποδιά, μάσκα προσώπου και καλύμματα υποδημάτων) σύμφωνα με τις συστάσεις του πρωτοκόλλου του ιδρύματος και τις οδηγίες του κατασκευαστή Καθαροί κουβάδες Πανιά για πλύσιμο και στέγνωμα Μαλακή βούρτσα Ζεστό νερό Για τα συμβατά και μη συμβατά καθαριστικά/απολυμαντικά για τα προϊόντα της Liko, ανατρέξτε στην ενότητα "Εφαρμογή κοινών καθαριστικών/απολυμαντικών στα προϊόντα της Liko" στο παρόν έγγραφο. Οδηγίες καθαρισμού 1. Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (πηγή τροφοδοσίας AC) πριν από τον καθαρισμό και την απολύμανση. 2. Καθαρίστε τον γερανό με ένα πανί το οποίο έχετε βουτήξει σε ζεστό νερό και ένα ουδέτερο καθαριστικό εγκεκριμένο από τον οργανισμό μας. Για την απομάκρυνση των λεκέδων και των επίμονων ρύπων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μαλακή βούρτσα. 3. Σκουπίστε ολόκληρο τον γερανό από επάνω προς τα κάτω με ένα πανί το οποίο έχετε υγράνει με καθαρό νερό. Το πανί πρέπει να είναι υγρό, αλλά να μην στάζει. Για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις περιοχές, λειτουργήστε τον γερανό στην υψηλότερη και τη χαμηλότερη θέση και εκτείνετε το μηχανισμό ρύθμισης του πλάτους βάσης εντελώς προς τα μέσα και προς τα έξω. Αφαιρέστε την μπαταρία για πρόσβαση πίσω από την μπαταρία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην καθαρίζετε το διωστήρα! 4. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις εξής περιοχές: Κρεμάστρα Μηχανική κατάβαση έκτακτης ανάγκης Λαβές Κουτί ελέγχου Μπαταρία Χειριστήριο Στοπ έκτακτης ανάγκης Πηδάλιο για ρύθμιση του πλάτους της βάσης (αν υπάρχει) Τροχοί Μην καθαρίζετε! (Διωστήρας) Οδηγίες απολύμανσης 1. Για τη χρήση κατάλληλων απολυμαντικών ανατρέξτε στην ενότητα "Εφαρμογή κοινών καθαριστικών/απολυμαντικών στα προϊόντα της Liko" στο παρόν έγγραφο. 2. Επιλέξτε ένα απολυμαντικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και επαναλάβετε τα βήματα εργασίας της ενότητας "Οδηγίες καθαρισμού". 3. Απομακρύνετε τα υπολείμματα απολυμαντικού μετά την απολύμανση. Σκουπίστε τον γερανό από επάνω προς τα κάτω με ένα πανί το οποίο έχετε υγράνει με καθαρό νερό. Το πανί πρέπει να είναι υγρό, αλλά να μην στάζει. Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός του γερανού με CSI ή αντίστοιχο προϊόν. Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός του χειριστηρίου με Viraguard ή αντίστοιχο προϊόν. Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός του κουτιού ελέγχου με Anioxy Spray ή αντίστοιχο προϊόν. 18

19 Εφαρμογή κοινών καθαριστικών/απολυμαντικών στα προϊόντα της Liko Χημική κατηγορία Ενεργό συστατικό ph Καθαριστικό / Απολυμαντικό *) Κατασκευαστής *) Δεν επιτρέπεται η χρήση στα εξής στοιχεία: Τεταρτοταγές χλωριούχο αμμώνιο Χλωριούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο = 8,704% Χλωριούχο αλκυλο-βενζυλο-διμεθυλαμμώνιο = 8,19% 9,0-10,0 σε χρήση Virex II (256) Johnson/Diversey Βάση ποδιών για Sabina και Roll-On Τεταρτοταγές χλωριούχο αμμώνιο Χλωριούχο βενζυλ-αλκυλοδιμεθυλαμμώνιο = 13,238% Χλωριούχο αιθυλο-βενζυλ-αλκυλοδιμεθυλαμμώνιο = 13,238% 9,5 σε χρήση HB Quat 25L 3M Επιταχυμένο υπεροξείδιο του υδρογόνου Υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,1-1,5% Βενζυλική αλκοόλη: 1-5% Υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,1-1,5% Βενζυλική αλκοόλη: 1-5% 3 Oxivir Tb Johnson/Diversey Ιμάντες γερανού για γερανούς Golvo και οροφής Φαινόλη Ορθοφαινυλοφαινόλη = 3,40% Ορθο-βενζυλο-παρα-χλωροφαινόλη = 3,03 3,1 +/- 0,4 σε χρήση Wexcide Wexford Labs Χλωρίνη Υποχλωριώδες νάτριο 12,2 Dispatch Caltech Ιμάντες γερανού για γερανούς Golvo και οροφής Αλκοόλη Ισοπροπυλική αλκοόλη = 70% 5,0-7,0 Viraguard Veridien Χειριστήρια όλων των γερανών Τεταρτοταγές αμμώνιο Χλωριούχο βενζυλ-ν-αλκυλοδιμεθυλαμμώνιο = 0,105% Χλωριούχο αιθυλο-βενζυλ-ν-αλκυλοδιμεθυλαμμώνιο = 0,105% 11,5-12,5 CSI Central Solutions Inc. Viking, Liko M220, Liko M230, Uno, Sabina, Golvo, LikoLight, Roll-On, Likorall, Multirall Χλωριούχο βενζυλ-c αλκυλοδιμεθυλαμμώνιο Χλωριούχο βενζυλ-c12-18-αλκυλοδιμεθυλαμμώνιο (22%) 2-Φαινοξυαιθανόλη (20%) Δεκατριυλ-πολυαιθυλαινο-γλυκοαιθέρας (15%) Προπαν-2-όλη (8%) Περ. 8,6 σε χρήση Terralin Protect Shülke Βάση ποδιών για Sabina και Roll-On Οργανικό υπεροξείδιο (τύπου E, στερεό) Εξαϋδρικό µονοϋπεροξυ-φθαλικό µαγνήσιο (50-100%) Ανιονικό επιφανειοδραστικό (5-10%) Μη ιονικό επιφανειοδραστικό (1-5%) 5,3 σε χρήση Dismozon Pur Bode Ιμάντες γερανού για γερανούς Golvo και οροφής Αιθανόλη Υπεροξείδιο του υδρογόνου (2,5-10%) Λαυριλικό οξείδιο διμεθυλαμίνης (0-2,5%) Αιθανόλη (2,5-10%) 7 Anioxy-Spray WS Anios Κουτί ελέγχου όλων των γερανών Νατριούχο τροκλοσένιο Αδιπικό οξύ 10-30% Άμορφο πυρίτιο < 1% Σουλφονικό τολουολικό νάτριο 5-10% Νατριούχο τροκλοσένιο 10-30% 4-6 σε χρήση Chlor-Clean Guest Medical Ltd Ιμάντες γερανού για γερανούς Golvo και οροφής *) Ή αντίστοιχο 19

20 Για χρήση χωρίς προβλήματα, θα πρέπει να ελέγχετε ορισμένες λεπτομέρειες κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον γερανό: Ελέγξτε τον γερανό για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί κάποια εξωτερική βλάβη. Ελέγξτε τη λειτουργικότητα των μαντάλων. Ελέγξτε την ακεραιότητα της κίνησης ανύψωσης και τη ρύθμιση πλάτους βάσης. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ο μηχανισμός κατάβασης έκτακτης ανάγκης (ηλεκτρικός και χειροκίνητος). Φορτίζετε τις μπαταρίες κάθε μέρα που χρησιμοποιείται ο γερανός και βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής λειτουργεί. Εάν έχετε απορίες ή δεν είστε βέβαιοι για κάτι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom στην περιοχή σας. Όταν χρειάζεται, καθαρίζετε τον γερανό με ένα υγρό πανί και ελέγχετε εάν υπάρχουν ρύποι στους τροχούς. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση του προϊόντος Liko, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Καθαρισμός και απολύμανση. Ο γερανός δεν πρέπει να εκτίθεται σε τρεχούμενο νερό. Έλεγχος και συντήρηση Σέρβις Ένας περιοδικός έλεγχος του γερανού πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Ο περιοδικός έλεγχος, η επισκευή και η συντήρηση θα πρέπει να εκτελούνται μόνο σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Σέρβις της Liko και από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Hill-Rom με χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών της Liko. Δεν επιτρέπονται δραστηριότητες σέρβις κατά τη μεταφορά του ασθενούς. Σύμβαση σέρβις Η Hill-Rom προσφέρει την ευκαιρία σύναψης συμβάσεων σέρβις που προβλέπουν τη συντήρηση και τον τακτικό έλεγχο του προϊόντος Liko που διαθέτετε. Αναμενόμενη διάρκεια ζωής Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 10 χρόνια όταν χρησιμοποιείται σωστά και υποβάλλεται σε σέρβις και περιοδικό έλεγχο σύμφωνα με τις οδηγίες της Liko. Τα παρακάτω μέρη υπόκεινται σε φθορά και έχουν συγκεκριμένη αναμενόμενη διάρκεια ζωής: - Χειριστήριο, αναμενόμενη διάρκεια ζωής: 2 έτη. - Μπαταρία, αναμενόμενη διάρκεια ζωής: 3 έτη. Copyright Liko R&D AB ALL RIGHTS RESERVED. Μεταφορά και αποθήκευση Κατά τη μεταφορά του γερανού ή αν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το στοπ έκτακτης ανάγκης. Το περιβάλλον όπου μεταφέρεται και αποθηκεύεται ο γερανός θα πρέπει να έχει θερμοκρασία -10 C έως +50 C, υγρασία 10-95%, ατμοσφαιρική πίεση hpa. Αλλαγές προϊόντων Τα προϊόντα της Liko αναπτύσσονται συνεχώς και για τον λόγο αυτόν διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών σε αυτά χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom της περιοχής σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τις αναβαθμίσεις των προϊόντων. Design and Quality by Liko in Sweden Το σύστημα διαχείρισης των διαδικασιών κατασκευής και ανάπτυξης του προϊόντος είναι πιστοποιημένο κατά ISO9001 και το ισοδύναμο ISO13485 για τη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Επίσης, το σύστημα διαχείρισης είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO Ειδοποίηση προς χρήστες ή/και ασθενείς στην ΕΕ Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με αυτήν τη συσκευή θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής. Liko AB Nedre vägen Luleå, Σουηδία +46 (0) Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Liko M220 / Liko M230

Liko M220 / Liko M230 Liko M220 / Liko M230 Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL150106-02 2011-06-13 Ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα: Liko M220 Κωδικός 2050010 Liko M230 Κωδικός 2050015 Liko M230 Περιγραφή προϊόντος Τα Liko M220

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή προϊόντος. είναι ένα προειδοποιητικό τρίγωνο για καταστάσεις που απαιτούν πρόσθετη φροντίδα και προσοχή.

Περιγραφή προϊόντος. είναι ένα προειδοποιητικό τρίγωνο για καταστάσεις που απαιτούν πρόσθετη φροντίδα και προσοχή. Uno 200 Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL150105-01 2010-02-03 Ισχύει για το παρακάτω μοντέλο: Uno 200 Αρ. πρ. 2010020 Περιγραφή προϊόντος Το Uno 200 είναι ένας πλήρως ηλεκτρικός φορητός γερανός, δηλ. η ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

Viking M / Viking L / Viking XL

Viking M / Viking L / Viking XL Viking M / Viking L / Viking XL Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL137105-01 2011-03-14 Ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα: Viking M Κωδ. πρ. 2040015 Viking L Κωδ. πρ. 2040014 Viking XL Κωδ. πρ. 2040013 (Viking

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirMini 1-2 Air10 Series Lumis Series 3-5 S9 Series 6-8 Stellar 9-11 S8 & S8 Series II VPAP Series III 12-14 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόμετρο μετώπου χωρίς επαφή Οδηγίες Χρήσης

Θερμόμετρο μετώπου χωρίς επαφή Οδηγίες Χρήσης Θερμόμετρο μετώπου χωρίς επαφή Οδηγίες Χρήσης 2 χρόνια ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 Περιεχόμενα NANO ΑΝΕΠΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΩΠΟΥ... 4 ΘΕΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ... 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή προϊόντο. Σε αυτό το έγγραφο, το άτομο που ανυψώνεται αναφέρεται ω ασθενή και το άτομο που τον βοηθάει αναφέρεται ω νοσηλευτή.

Περιγραφή προϊόντο. Σε αυτό το έγγραφο, το άτομο που ανυψώνεται αναφέρεται ω ασθενή και το άτομο που τον βοηθάει αναφέρεται ω νοσηλευτή. Sabina II Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL155103-04 2011-11-22 Κρεμάστρα SlingBar 350 Ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα: Sabina II EE Αρ. πρ. 2020003 Sabina I II EM Αρ. πρ. 2020004 Κρεμάστρα Comfort SlingBar

Διαβάστε περισσότερα

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual GR Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4.

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4. Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για την ασφάλεια 1 Σύμβολα ασφάλειας 1 Συντήρηση 1 Κατά τη χρήση 2 Γενική περιγραφή 2 Μπροστινός πίνακας 3-4 Προδιαγραφές 4 Γενικά 4-6 Οδηγίες λειτουργίας 6-7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο αμπεροτσιμπίδα μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Likorall 242 S, ES. Περιγραφή προϊόντος

Likorall 242 S, ES. Περιγραφή προϊόντος Likorall 242/243/250 Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL120115-03 2011-08-17 Ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα: Likorall 242 ES Αρ. πρ. 3122005-3122006 Likorall 242 ES R2R Αρ. πρ. 3122007-3122008 Likorall 242

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας TCI360/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας TCI360/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips TCI360/12 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD343 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 4 Εισαγωγή 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΟ σύστημα για συσκευές βαρηκοΐας

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΟ σύστημα για συσκευές βαρηκοΐας ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΟ σύστημα για συσκευές βαρηκοΐας Εγγύηση Επικοινωνήστε με τον ειδικό στην ακουστική υγεία ή με τον κατασκευαστή του ακουστικού βαρηκοΐας για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 Με LCD οθόνη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD420 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 4 Εισαγωγή 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019 1-8 V1_22/02/2019 www.gys.fr ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής σας και τις προφυλάξεις που πρέπει να ακολουθήσετε για τη δική σας ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019 1-8 V1_22/02/2019 www.gys.fr ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής σας και τις προφυλάξεις που πρέπει να ακολουθήσετε για τη δική σας ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα

UHNR ΣΕΠΤ2018. Έγγραφο λειτουργίας. Σύστημα ασφαλείας μηχανήματος Δίκτυο Bluetooth και κλειδί-πομπός SAFETY.CAT.COM

UHNR ΣΕΠΤ2018. Έγγραφο λειτουργίας. Σύστημα ασφαλείας μηχανήματος Δίκτυο Bluetooth και κλειδί-πομπός SAFETY.CAT.COM UHNR8458 28ΣΕΠΤ2018 Έγγραφο λειτουργίας Σύστημα ασφαλείας μηχανήματος Δίκτυο Bluetooth και κλειδί-πομπός SAFETY.CAT.COM Πίνακας περιεχομένων σελίδα Ονομασία προϊόντος (Κατασκευαστής, Μοντέλο, Τύπος)...

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500VA/600VA/650VA 800VA/850VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz ή 60Hz

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

4 HP Designjet H35000/H45000

4 HP Designjet H35000/H45000 4 HP Designjet H35000/H45000 μ Προετοιμασία για το νέο σας εκτυπωτή Προετοιμασία για το νέο σας εκτυπωτή Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προετοιμάσετε το χώρο εγκατάστασης για την παραλαβή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

MT /2 Καπασιτόμετρο

MT /2 Καπασιτόμετρο MT-5110 3 1/2 Καπασιτόμετρο Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2012 2012 Copyright by Prokit s Industries Co., Ltd. 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εύκολη και σωστή ανάγνωση τιμών. Υψηλή ακρίβεια μέτρησης. Οι μετρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας. Το τηλέφωνο με μια ματιά

Περιεχόμενα συσκευασίας. Το τηλέφωνο με μια ματιά Περιεχόμενα συσκευασίας Κινητό τηλέφωνο Φορτιστής Μπαταρία Σετ ακουστικών κεφαλής Καλώδιο USB Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το τηλέφωνο με μια ματιά Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη Γρήγορη έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο και ανά χώρα/περιοχή. Εγκατάσταση του tablet 1 2 3 Αφού φορτίσετε την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

XD100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών. της

XD100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών. της Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών XD100 της Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει πληροφορίες λειτουργίας, τακτικής συντήρησης και ασφάλειας. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Λεπίδα για τη μύτη Διακόπτης ON/OFF Κυρίως σώμα Λεπίδα για φαβορίτες Κεφαλή Βούρτσα Σχ.1 Θέση μπαταρίας Θήκη ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A

MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2010 2014 Copyright, Prokit s Industries Co., Ltd. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μίνι ψηφιακό όργανο MT-3102 3 1/2 είναι μια αμπεροτσιμπίδα 3 1/2

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

RL-PKM SLV Επιτραπέζιο Μίξερ 1900W max Royalty Line

RL-PKM SLV Επιτραπέζιο Μίξερ 1900W max Royalty Line RL-PKM1900-7-SLV Επιτραπέζιο Μίξερ 1900W max Royalty Line ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1.Βραχίονας 2.Κουμπί απελευθέρωσης βραχίονα 3.Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας 4.Περίβλημα μοτέρ 5.Πόδια 6.Μύτη μοτέρ 7.Καπάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHD-140W CLHD-140S Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση ΓΕΝΙΚΑ 1. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 52 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 52 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 52 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ: MCF-16233 / MCF-16234 Διαβάστε τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας AD315/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας AD315/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips AD315/12 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια και σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΝ ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Οδηγίες χρήσεως Αγαπητέ Πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόντα LAFE. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη φροντίδα του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER1511 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός της

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας AD440. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας AD440. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips AD440 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 1 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Μέτρηση τάσης... 6 3.2 Μέτρηση ρεύματος... 6 3.3 Μέτρηση συχνότητας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TRIESTE

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TRIESTE ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TRIESTE Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 5202650077585 ΙΜ_2017_01 Σελ. 1 από 12 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό έγγραφο Συμπληρωματικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό έγγραφο Συμπληρωματικές πληροφορίες Επιχειρησιακό έγγραφο Συμπληρωματικές πληροφορίες Πληροφορίες συμμόρφωσης με τις κανονιστικές διατάξεις Για το Σύστημα ασφαλείας μηχανήματος MSS3s (A5:S3) ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης BT55. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

Εγχειρίδιο χρήσης BT55. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση Εγχειρίδιο χρήσης BT55 Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Δήλωση 2 Συμμόρφωση 2 Φροντίδα του περιβάλλοντος 2 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ/ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ LED

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ/ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ LED PLD-25/NST ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ/ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ LED ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (για χαρακτηριστικά των LED δείτε στη σελίδα 3) ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ(Ni-MH)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

PSA / PUA. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

PSA / PUA. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 PSA / PUA Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP805 - ενεργοποιητής LINAK, φορτίο 150 Kg RP806 - ενεργοποιητής HIWIN, φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at  SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TORTOLI

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TORTOLI ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TORTOLI Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 5202650018656 / 5202650018663 / 5202650018670 2 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBT50/00 Εγχειρίδιο χρήσης a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. ECRU.1 Δέκτης 2 καναλιών 12/24 V 433 Mhz

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. ECRU.1 Δέκτης 2 καναλιών 12/24 V 433 Mhz Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Δέκτης καναλιών /4 V 4 Mhz Περιεχόμενα:...Σελίδα Χαρακτηριστικά προϊόντος... Τροφοδοσία... Σύνδεση κεραίας... Διαμόρφωση εξόδων και προγραμματισμός χρόνου ενεργοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις LED στην

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Εάν η ένδειξη BAT εμφανιστεί στην οθόνη LCD, αυτό υποδεικνύει ότι η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών από το περίβλημα. Αντικαταστήστε την άδεια

Διαβάστε περισσότερα