Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο εγκατάστασης"

Transcript

1 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά

2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... Πληροφορίες για το προϊόν Πληροφορίες για τη συσκευασία. Για να αποσυσκευάσετε τον προσαρμογέα LAN... Προετοιμασία. Απαιτήσεις στο χώρο εγκατάστασης.... Επισκόπηση ηλεκτρικών συνδέσεων..... Δρομολογητής..... Εσωτερική μονάδα..... Μετρητής ηλεκτρικού ρεύματος..... Ψηφιακές έξοδοι... 5 Εγκατάσταση 5 5. Εγκατάσταση του προσαρμογέα LAN Για να εγκαταστήσετε το πίσω πλαίσιο στον τοίχο Για να τοποθετήσετε την PCB στο πίσω πλαίσιο Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων Για να συνδέσετε την εσωτερική μονάδα Για να συνδέσετε το δρομολογητή Για να συνδέσετε το μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος Για να συνδέσετε τις ψηφιακές εξόδους Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του προσαρμογέα LAN Σειριακός αριθμός προσαρμογέα LAN Για να κλείσετε τον προσαρμογέα LAN Εκκίνηση του συστήματος 7 Τεχνικά μηχανικά δεδομένα Υποσύνολο των τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει στην περιφερειακή ιστοσελίδα Dikin (δημόσια προσβάσιμη). Όλο το σετ των τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει στην Dikin xtrnt (χρειάζεται έγκριση). Πληροφορίες για το προϊόν Ο προσαρμογέας LAN Althrm παρέχει τη δυνατότητα χειρισμού των συστημάτων Dikin Althrm μέσω smrtphon και, ανάλογα με το μοντέλο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές έξυπνου δικτύου, όπως την αποθήκευση αυτοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως της θερμικής ενέργειας (π.χ. με τη μορφή ζεστού νερού χρήσης). Ο προσαρμογέας LAN διατίθεται σε δύο εκδόσεις: Μοντέλο Λειτουργία BRP069A6 Χειρισμός μέσω smrtphon + εφαρμογές έξυπνου δικτύου BRP069A6 Εξαρτήματα: πλαίσιο Χειρισμός μέσω smrtphon μόνο Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο Στοχευόμενο κοινό Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων τεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής: Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Οδηγίες ασφαλείας τις οποίες πρέπει να διαβάσετε πριν από την εγκατάσταση Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας) : Οδηγίες εγκατάστασης Μορφή: Έντυπο (παρέχεται στο κιτ) Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη: Οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης, εφαρμογών, Μορφή: Αρχεία σε ψηφιακή μορφή στην τοποθεσία Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Dikin της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Εξαρτήματα: PCB XA XA XA Οπές επιτοίχιας εγκατάστασης Χαραγμένες οπές (για σύνδεση καλωδίων από την πίσω πλευρά) Χαραγμένες οπές (για σύνδεση καλωδίων από την κάτω πλευρά) Υποδοχή σύνδεσης Ethrnt Λυχνίες LED κατάστασης Διακόπτης DIP Λυχνίες LED κατάστασης Υποδοχή κάρτας mirosd BRP069A6+BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm P695-A 06.0

3 Πληροφορίες για τη συσκευασία Λυχνίες LED κατάστασης Λυχνία LED Παρελκόμενα: BRP069A6 Περιγραφή Υποδεικνύει την παροχή ρεύματος στον προσαρμογέα και την κανονική λειτουργία. Ενέργεια (α) ΑΝΑΜΜΕΝΗ/ΣΒΗΣΤΗ: καμία λειτουργία Υποδεικνύει την επικοινωνία με την εσωτερική μονάδα. ΑΝΑΜΜΕΝΗ: κανονική επικοινωνία Υποδεικνύει τη δραστηριότητα του έξυπνου δικτύου. ΑΝΑΜΜΕΝΗ: ο προσαρμογέας LAN ελέγχει τη λειτουργία έξυπνου δικτύου της εσωτερικής μονάδας f g h i j. Για να αποσυσκευάσετε τον προσαρμογέα LAN Βγάλτε τον προσαρμογέα LAN από τη συσκευασία του. g h i j Συρόμενος ακροδέκτης 6 πόλων για την επαφή XA Συρόμενος ακροδέκτης πόλων για την επαφή XA Ακροδέκτης σύνδεσης πόλων για την επαφή XA Καλώδιο Ethrnt Δακτύλιοι Βίδες για την τοποθέτηση του πίσω πλαισίου Ούπα για την τοποθέτηση του πίσω πλαισίου Βίδες για την τοποθέτηση της PCB Δεματικό καλωδίων Παρελκόμενα: BRP069A6 Η λυχνία LED είναι ενεργεί μόνο για τον προσαρμογέα BRP069A6 (είναι διαθέσιμη για τον προσαρμογέα BRP069A6, αλλά παραμένει πάντα ανενεργή). Πληροφορίες για τη συσκευασία f Αναβοσβήνει: πρόβλημα επικοινωνίας Αναβοσβήνει σταθερά: κανονική λειτουργία Υποδεικνύει την ΑΝΑΜΜΕΝΗ: κανονική επικοινωνία TCP/IP με το επικοινωνία δρομολογητή. Αναβοσβήνει: πρόβλημα επικοινωνίας (α) f g f g Ακροδέκτης σύνδεσης πόλων για την επαφή XA Καλώδιο Ethrnt Δακτύλιος Βίδες για την τοποθέτηση του πίσω πλαισίου Ούπα για την τοποθέτηση του πίσω πλαισίου Βίδες για την τοποθέτηση της PCB Προετοιμασία. Απαιτήσεις στο χώρο εγκατάστασης Διαβάστε επίσης τις απαιτήσεις για το μέγιστο μήκος καλωδίου οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα ". Επισκόπηση ηλεκτρικών συνδέσεων" στη σελίδα. Να ληφθούν υπόψη εγκατάστασης: ακόλουθες οδηγίες αποστάσεων Μπροστινό πλαίσιο PCB Πίσω πλαίσιο >60 mm() οι Ξεχωρίστε τα παρελκόμενα. >0 mm >90 mm() >0 mm (α) (β) BRP069A6+BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm P695-A 06.0 Εξασφαλίστε αρκετό χώρο για τη σύνδεση του καλωδίου Ethrnt χωρίς να υπερβείτε την ελάχιστη ακτίνα κάμψης του (συνήθως 90 mm) Εξασφαλίστε αρκετό χώρο για το άνοιγμα του πλαισίου με ένα επίπεδο κατσαβίδι (συνήθως 60 mm)

4 Προετοιμασία.. Ο προσαρμογέας LAN προορίζεται μόνο για επιτοίχια εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο, όπου δεν επικρατούν συνθήκες υγρασίας. Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια εγκατάστασης είναι ένας επίπεδος και κατακόρυφος τοίχος από μη εύφλεκτο υλικό. Ο προσαρμογέας LAN προορίζεται για εγκατάσταση μόνο με τον εξής προσανατολισμό: με την PCB στην δεξιά πλευρά του πλαισίου και την υποδοχή σύνδεσης Ethrnt στραμμένη προς το δάπεδο. Ο προσαρμογέας LAN έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος εύρους 5~5 C. Επισκόπηση ηλεκτρικών συνδέσεων. Προκειμένου να συνδεθεί ο προσαρμογέας LAN σε έναν δρομολογητή, ο δρομολογητής πρέπει να διαθέτει μια ελεύθερη θύρα LAN. Το καλώδιο Ethrnt πρέπει να είναι κατηγορίας Ct5 και άνω... Εσωτερική μονάδα Για την τροφοδοσία και την επικοινωνία με την εσωτερική μονάδα ο προσαρμογέας LAN πρέπει να συνδεθεί στην εσωτερική μονάδα μέσω ενός κλωνου καλωδίου. ΔΕΝ διατίθεται ξεχωριστή παροχή ρεύματος: ο προσαρμογέας τροφοδοτείται από την εσωτερική μονάδα... Ακροδέκτες Δρομολογητής Μετρητής ηλεκτρικού ρεύματος Αν ο προσαρμογέας LAN συνδεθεί σε έναν μετρητή παλμών ηλεκτρικού ρεύματος (του εμπορίου), βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής πληροί τις εξής απαιτήσεις: Προϊόν XA N 0 V AC L Προδιαγραφές Τύπος Μετρητής παλμών (ανίχνευση παλμών 5 V DC) Πιθανός αριθμός παλμών 0, παλμός/kwh παλμός/kwh 0 παλμοί/kwh XA 00 παλμοί/kwh XA 000 παλμοί/kwh Διάρκεια παλμού Μόνο για τον προσαρμογέα BRP069A6 Προς τις ψηφιακές εξόδους του invrtr ηλιακού συλλέκτη / συστήματος διαχείρισης ενέργειας Προς το μετρητή παλμών ηλεκτρικού ρεύματος Προς την εσωτερική μονάδα Προς το δρομολογητή Ελάχιστος 0 ms χρόνος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣ ΗΣ 00 ms Ελάχιστος χρόνος ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗΣ Τύπος μέτρησης Συνδέσεις Σύνδεση Διατομή καλωδίου Κλώνοι Μετρητής μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος Μέγιστο μήκος καλωδίου Μετρητής τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος (ισορροπημένο φορτίο) Παρελκόμενα καλώδια 50/00 m(α) 0,75~,5 mm (β) 00 m Μετρητής 0,75~,5 mm ηλεκτρικού ρεύματος (XA) (γ) 00 m Δρομολογητής () Μετρητής τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος (μη ισορροπημένο φορτίο) Καλώδια του εμπορίου Εσωτερική μονάδα (XA) Ψηφιακές έξοδοι (XA) (α) (β) (γ) (δ) 0,75~,5 mm Ανάλογα με την εφαρμογή(δ).. 00 m Το καλώδιο Ethrnt που παρέχεται ως παρελκόμενο έχει μήκος m. Μπορείτε, ωστόσο, να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο Ethrnt του εμπορίου. Σε αυτήν την περίπτωση, τηρήστε τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ του προσαρμογέα LAN και του δρομολογητή, η οποία είναι 50 m για τα καλώδια Ct5 και 00 m για τα καλώδια Ct6. Συνιστώμενο μήκος απογύμνωσης καλωδίου: 6 mm Συνιστώμενο μήκος απογύμνωσης καλωδίου: 6 mm Συνιστώμενο μήκος απογύμνωσης καλωδίου: 7 mm. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα ".. Ψηφιακές έξοδοι" στη σελίδα. Ανάλογα με την εγκατάσταση: Ψηφιακές έξοδοι Ο ακροδέκτης XA προορίζεται για τη σύνδεση του προσαρμογέα LAN στις ψηφιακές εξόδους ενός invrtr ηλιακού συλλέκτη / συστήματος διαχείρισης ενέργειας και παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του συστήματος Althrm σε διάφορες εφαρμογές έξυπνου δικτύου. Οι ακροδέκτες XA/N+L προορίζονται για την παροχή τάσης ανίχνευσης στον ακροδέκτη XA. Η τάση ανίχνευσης επιτρέπει την ανίχνευση της κατάστασης των ψηφιακών εξόδων (ανοιχτές ή κλειστές) και ΔΕΝ παρέχει ρεύμα στην υπόλοιπη PCB. ΠΑΝΤΑ να εγκαθιστάτε μια ασφάλεια στην καλωδίωση που παρέχει την τάση ανίχνευσης. Απαιτήσεις ασφάλειας: ονομαστικό ρεύμα 00 ma~6 A (εκτός αν ορίζονται διαφορετικές απαιτήσεις από την ισχύουσα νομοθεσία). Η σύνδεση των υπόλοιπων καλωδίων στην XA διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή έξυπνου δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη. BRP069A6+BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm P695-A 06.0

5 5 Εγκατάσταση 5 Εγκατάσταση 5. Εγκατάσταση του προσαρμογέα LAN Ο προσαρμογέας LAN εγκαθίσταται στον τοίχο με χρήση των οπών εγκατάστασης () στο πίσω πλαίσιο. Πριν από την εγκατάσταση του πίσω πλαισίου στον τοίχο, πρέπει να διανοίξετε κάποιες από τις χαραγμένες οπές ανάλογα με την κατεύθυνση από την οποία θέλετε να εισέρχεται το ηλεκτρικό καλώδιο στον προσαρμογέα: Σύνδεση καλωδίου από την κάτω πλευρά: διανοίξτε τις χαραγμένες οπές στην κάτω πλευρά του πλαισίου () και αντικαταστήστε το υλικό τους με τους δακτυλίους που παρέχονται στη θήκη εξαρτημάτων. Εγκαταστήστε το πίσω πλαίσιο στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις βίδες και τα ούπα της θήκης εξαρτημάτων. Σύνδεση καλωδίων από την πίσω πλευρά: διανοίξτε τις χαραγμένες οπές στην πίσω πλευρά του πλαισίου (). Οπές εγκατάστασης Κάτω χαραγμένες οπές Πίσω χαραγμένες οπές 5.. Για να τοποθετήσετε την PCB στο πίσω πλαίσιο Σύνδεση καλωδίων από την κάτω πλευρά. Να αντικαθιστάτε πάντα τις χαραγμένες οπές που διανοίγετε με τους δακτυλίους που παρέχονται στη θήκη εξαρτημάτων. Πριν από την εισαγωγή των δακτυλίων στις οπές, κόψτε τους με ένα μαχαίρι γενικής χρήσης για να τους ανοίξετε, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος του καλωδίου στον προσαρμογέα μέσω των δακτυλίων. ΠΡΕΠΕΙ να εισαγάγετε τους δακτυλίους στις οπές προτού εισαγάγετε τα καλώδια στον προσαρμογέα. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροστατικής εκκένωσης 5.. Πριν από την τοποθέτηση της PCB, αγγίξτε ένα γειωμένο τμήμα (ένα σώμα καλοριφέρ, το περίβλημα της εσωτερικής μονάδας,...) για να εξαλείψετε το στατικό ηλεκτρισμό και να προστατέψετε την PCB από τυχόν βλάβη. Κρατήστε την PCB μόνο από τις πλευρές της. Για να εγκαταστήσετε το πίσω πλαίσιο στον τοίχο Κρατήστε το πίσω πλαίσιο πάνω στον τοίχο και σημαδέψτε τη θέση των οπών. Διανοίξτε τις οπές. 5. Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος (το ρεύμα που παρέχεται από την εσωτερική μονάδα στον ακροδέκτη XA αλλά και την τάση ανίχνευσης που παρέχεται στην XA) προτού συνδέσετε όλα τα καλώδια και κλείσετε τον προσαρμογέα. BRP069A6+BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm P695-A

6 5 Εγκατάσταση ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για την αποτροπή βλάβης στην PCB, ΔΕΝ επιτρέπεται η σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων με τους ακροδέκτες που έχουν ήδη συνδεθεί στην PCB. Αρχικά συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες και, κατόπιν, συνδέστε τους ακροδέκτες στην PCB. 5.. Για να συνδέσετε την εσωτερική μονάδα Στον ηλεκτρικό πίνακα της εσωτερικής μονάδας, το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στους ίδιους ακροδέκτες στους οποίους έχει συνδεθεί το χειριστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας. Οι δύο κλώνοι του καλωδίου ΔΕΝ έχουν πολικότητα. Η πολικότητά τους ΔΕΝ έχει σημασία κατά τη σύνδεσή τους στους ακροδέκτες. Σε περίπτωση εισόδου του καλωδίου από την κάτω πλευρά: βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται πίεση εντός του πλαισίου του προσαρμογέα LAN δρομολογώντας το καλώδιο κατά μήκος της υποδεικνυόμενης διαδρομής. Συνδέστε τους ακροδέκτες της εσωτερικής μονάδας X5M/+ στους ακροδέκτες του προσαρμογέα LAN XA/ Για να συνδέσετε το μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος Αυτή η σύνδεση υποστηρίζεται μόνο από τον προσαρμογέα LAN BRP069A6. Σε περίπτωση εισόδου του καλωδίου από την κάτω πλευρά: βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται πίεση εντός του πλαισίου του προσαρμογέα LAN δρομολογώντας το καλώδιο κατά μήκος της υποδεικνυόμενης διαδρομής. Συνδέστε το μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος στους ακροδέκτες του προσαρμογέα LAN XA/+. XA XA XA XA SS X5M XA XA 5.. Για να συνδέσετε το δρομολογητή ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ XA XA XA Για να αποτρέψετε τυχόν προβλήματα επικοινωνίας λόγω φθοράς του καλωδίου, ΜΗΝ υπερβαίνετε την ελάχιστη ακτίνα κάμψης του καλωδίου Ethrnt. Λάβετε υπόψη την πολικότητα του καλωδίου. Ο κλώνος με θετική πολικότητα ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί στον ακροδέκτη XA/ και ο κλώνος με αρνητική πολικότητα στον ακροδέκτη XA/. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε να μετρά τη σωστή ροή ρεύματος, ανάλογα με την επιθυμητή εφαρμογή. 5.. Για να συνδέσετε τις ψηφιακές εξόδους Αυτή η σύνδεση υποστηρίζεται μόνο από τον προσαρμογέα LAN BRP069A6. Ο τρόπος σύνδεσης των ψηφιακών εξόδων στον ακροδέκτη XA εξαρτάται από την εφαρμογή έξυπνου δικτύου. Η σύνδεση που περιγράφεται στις παρακάτω οδηγίες αφορά τη λειτουργία του συστήματος στη λειτουργία "Συνιστώμενης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ". Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ να εγκαταστήσετε μια ασφάλεια στην καλωδίωση που παρέχει την τάση ανίχνευσης. Απαιτήσεις ασφάλειας: ονομαστικό ρεύμα 00 ma~6 A (εκτός αν ορίζονται διαφορετικές απαιτήσεις από την ισχύουσα νομοθεσία). 6 BRP069A6+BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm P695-A 06.0

7 6 Εκκίνηση του συστήματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κατά τη σύνδεση του καλωδίου στον ακροδέκτη του προσαρμογέα LAN XA, βεβαιωθείτε ότι κάθε καλώδιο έχει συνδεθεί σταθερά με τον αντίστοιχο ακροδέκτη. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε τους σφιγκτήρες καλωδίων. Σε περίπτωση εισόδου του καλωδίου από την κάτω πλευρά: βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται πίεση στερεώνοντας το καλώδιο με ένα δεματικό καλωδίων στο στήριγμα δεματικών καλωδίων. Παράσχετε τάση ανίχνευσης στον ακροδέκτη XA/N+L. 6 Εγκαταστήστε μια ασφάλεια στην καλωδίωση που παρέχει την τάση ανίχνευσης. Για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση του συστήματος, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη. Για τη λειτουργία του συστήματος στη λειτουργία "Συνιστώμενης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ" (εφαρμογή έξυπνου δικτύου), συνδέστε την ψηφιακή έξοδο στην ψηφιακή έξοδο του προσαρμογέα LAN XA/+. N L Εκκίνηση του συστήματος XA XA XA SS N L 5. Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του προσαρμογέα LAN 5.. Σειριακός αριθμός προσαρμογέα LAN Προτού κλείσετε τον προσαρμογέα LAN, σημειώστε τον σειριακό αριθμό του. Μπορείτε να βρείτε αυτόν τον αριθμό στην υποδοχή σύνδεσης Ethrnt του προσαρμογέα (ο τελευταίος αριθμός στον ακροδέκτη ). Συμπληρώστε τον στον παρακάτω πίνακα. Σειριακός αριθμός Ο σειριακός αριθμός χρησιμοποιείται κατά τη ρύθμιση του προσαρμογέα LAN. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη. 5.. Για να κλείσετε τον προσαρμογέα LAN Κουμπώστε το μπροστινό πλαίσιο στο πίσω πλαίσιο ώστε να ακουστεί ένα κλικ. BRP069A6+BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm P695-A

8 P695- A Copyright 06 Dikin P695-A 06.0

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Altherm BRP069A61 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 1.1 Πληροφορίες για το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης RBRP069A6 Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Ο προσαρμογέας LAN της ROTEX παρέχει τη δυνατότητα χειρισμού των συστημάτων ROTEX μέσω smrtphon και,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης BRP069A6 BRP069A6 Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... Πληροφορίες για το προϊόν. Συμβατότητα.... Απαιτήσεις συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της RTEX της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο για εξωτερικές μονάδες με ενσωματωμένα EKCB07CAV Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα για εξωτερικές μονάδες με EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα για εξωτερικές μονάδες με Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Προσαρμογέας LAN Dikin Altherm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 2 1.1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη BRP069A6 BRP069A6 Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... Πληροφορίες για το προϊόν 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη RBRP069A6 Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... Πληροφορίες για το προϊόν. Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη RBRP069A6 Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... Πληροφορίες για το προϊόν. Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... Πληροφορίες για το προϊόν. Συμβατότητα.... Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας ROTEX HPSU RKCB07CAV Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας ROTEX HPSU Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας ROTEX HPSU RKCB07CAV Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας ROTEX HPSU Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 4P564107-1 Αισθητήρας τηλεχειρισμού KRCS01-7B Εγχειρίδιο εγκατάστασης Διαβάστε οπωσδήποτε αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες. Σημειώσεις Ελέγξτε το σχετικό όνομα μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 4P359542-3M Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Παρελκόμενα Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχική σελίδα: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 4P359542-1S Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχική σελίδα: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας RKMBUHCAV RKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ κορυφαίας σχεδίασης BYCQ0EP BYCQ0EPB PEL69-B.book Page Thursday, February, 09 :0 PM c b a e b g a +6 d f h g g 6 6 mm 6 6 7 9 B 8 A B C C A 0 BYCQ0EP Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ κορυφαίας σχεδίασης BYCQ40EP BYCQ40EPB 4PEL9-.book Page Monday, January 7, 09 : PM c b a e b g a 4 4 4+ d f h g g 4 ~8 mm 4 7 4 4 9 8 8 4 4 0 BYCQ40EP Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4.

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4. Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για την ασφάλεια 1 Σύμβολα ασφάλειας 1 Συντήρηση 1 Κατά τη χρήση 2 Γενική περιγραφή 2 Μπροστινός πίνακας 3-4 Προδιαγραφές 4 Γενικά 4-6 Οδηγίες λειτουργίας 6-7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 4P359542-4R Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Παρελκόμενα Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχική σελίδα: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 4P359542-1H Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχική σελίδα: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 4P359542-2S Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Παρελκόμενα Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχική σελίδα: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB PEL0-A.book Page Thursday, January 0, 09 : PM c b a e b g a +6 d f h g g 6 6 mm 6 6 7 9 8 8 0 BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre M625q Οδηγός χρήσης και Εγχειρίδιο συντήρησης υλικού εξοπλισμού

ThinkCentre M625q Οδηγός χρήσης και Εγχειρίδιο συντήρησης υλικού εξοπλισμού ThinkCentre M625q Οδηγός χρήσης και Εγχειρίδιο συντήρησης υλικού εξοπλισμού Τύποι μηχανών Energy Star: 10TF, 10TG, 10TH, 10TJ, 10TK, 10TL, 10UY, 10V0, 10V1 και 10V2 Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 4P481234-1 Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Εγχειρίδιο Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Παρελκόμενα Εγχειρίδιο Αρχική σελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5221

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5221 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5221 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι λύσεις δικτύωσης Powerline παρέχουν μια εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Κουτί επέκτασης SC400, SC420, και SC420F

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα Κουτί επέκτασης SC400, SC420, και SC420F Dell Storage Center Κουτί επέκτασης SC400, SC420, και SC420F Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Ενδείξεις σημείωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 4P359542-2G Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN Παρελκόμενα Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχική σελίδα: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 1 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Μέτρηση τάσης... 6 3.2 Μέτρηση ρεύματος... 6 3.3 Μέτρηση συχνότητας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-840 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 Μοντέλο PL1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 Μοντέλο PL1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 Μοντέλο PL1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν έναν εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 INFRARED Η 2 INFRARED N ss 1 jgjj] 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Κουτί επέκτασης SCv300 και SCv320

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα Κουτί επέκτασης SCv300 και SCv320 Dell Storage Center Κουτί επέκτασης SCv300 και SCv320 Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J/E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001/E04J001 Ενδείξεις σημείωσης, ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J Series and E04J Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001 and E04J001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Αυτό το όργανο σχεδιάστηκε σύμφωνα με το πρότυπο IEC-1010 αναφορικά με τα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης με κατηγορία υπέρτασης (CAT

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 Με LCD οθόνη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500VA/600VA/650VA 800VA/850VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz ή 60Hz

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

M920q Οδηγός χρήσης και Εγχειρίδιο συντήρησης υλικού

M920q Οδηγός χρήσης και Εγχειρίδιο συντήρησης υλικού M920q Οδηγός χρήσης και Εγχειρίδιο συντήρησης υλικού Τύποι μηχανών Energy Star: 10RR, 10RS, 10RT, 10RU, 10SY, 10T1, 10T2, 10UH και 10V8 Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

MT-1233C/MT-1233D Ψηφιακό πολύμετρο 3-1/2

MT-1233C/MT-1233D Ψηφιακό πολύμετρο 3-1/2 MT-1233C/MT-1233D Ψηφιακό πολύμετρο 3-1/2 Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2013 2013 Copyright, Prokit s Industries Co., Ltd. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προειδοποίηση Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Τμήμα στεγανοποίησης της εξόδου εκκένωσης Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο με προσοχή πριν από την εγκατάσταση. Μην το πετάξετε. Φυλάξτε το στο αρχείο σας για μελλοντική αναφορά. Ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

AC220V 7 o o o o 7 o - 15 CMH 55/15 45/5 65/25 80/40 C O 75/35 - 45/5 45/5 O O 75/35 75/35 C M H 55/15 65/25 80/40 C C M H 55/15 65/25 80/40 C 16 O O O 55/15 65/25 C M H 45/5 80/40 C 75/35 45/5 55/15

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-839 / UHM-852

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-839 / UHM-852 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-839 / UHM-852 Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

M215 TM (M215-60-230)

M215 TM (M215-60-230) ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ M215 M215 TM (M215-60-230) Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας Το παρόν έγγραφο περιέχει σημαντικές οδηγίες για χρήση κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση του μικρομετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 Κωδικοποιηµένα φωτοκύτταρα τοίχου, περιστροφής 180 και εµβέλειας έως 20 mt. Η κωδικοποίηση του σήµατος µετάδοσης, προς ρύθµιση της στιγµής της εγκατάστασης, ελαχιστοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P)

Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

V130 20IGM AIO Οδηγός χρήσης και Εγχειρίδιο συντήρησης υλικού

V130 20IGM AIO Οδηγός χρήσης και Εγχειρίδιο συντήρησης υλικού V130 20IGM AIO Οδηγός χρήσης και Εγχειρίδιο συντήρησης υλικού Τύποι μηχανών Energy Star: 10RX Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες και το προϊόν στο οποίο αναφέρονται, φροντίστε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας - + BRC1HHDAW BRC1HHDAS BRC1HHDAK Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 2 1.1 Για τον χρήστη... 2 1.2 Για τον τεχνικό εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης UN65U

Οδηγός Εγκατάστασης UN65U GK12147 Πρώτη Έκδοση Νοέμβριος 2016 Οδηγός Εγκατάστασης UN65U Το VivoMini σας συνοδεύεται από τα ακόλουθα. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της ASUS σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Eγχειpίδιο εγκατάστασης

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Eγχειpίδιο εγκατάστασης DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 el Eγχειpίδιο εγκατάστασης DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Πίvακας πεpιεχομένων el 3 Πίvακας πεpιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Σημειώσεις περί ασφαλείας 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Dell DL1000 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Εφαρμογή Dell DL1000 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Εφαρμογή Dell DL1000 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E10S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E10S003 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας TC100N Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου Πληροφορίες ασφάλειας Πριν χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες ασφάλειας: Μόλις ανοίξετε το κιβώτιο συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα