Γραμματική - Συντακτικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραμματική - Συντακτικό"

Transcript

1 Γραμματική Συντακτικό γ λυκείου Γιαλαμίδου Χριστίνα Θεωρητικού προσανατολισμού περιλαμβάνει: Θεωρία Γραμματικής Θεωρία Συντακτικού Διαγραμματική παρουσίαση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων Ασκήσεις Γραμματικής Ασκήσεις Συντακτικού

2

3

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών που έχουν στόχο να επιτύχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Σκοπός του είναι να εξοικειώσει τους μαθητές με τις απαιτήσεις του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών όσον αφορά στη γραμματική και στο συντακτικό. Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί ένα μαθητικό εργαλείο, το οποίο αν διαβαστεί προσεκτικά και διεξοδικά είναι αρκετό για να επιτευχθεί ο στόχος των μαθητών. Η γραμματική και το συντακτικό που στοιχειοθετούνται με τη μορφή πινάκων για τη διευκόλυνση των μαθητών αποτελούν επιπλέον εξαιρέσεις και θεωρίες ως συμπλήρωμα της σχολικής ΓΑΕ και του σχολικού βιβλίου του συντακτικού. Τέλος, η θεωρία συνοδεύεται από ασκήσεις για κάθε γραμματικό και συντακτικό φαινόμενο. Στο τέλος του βιβλίου παραδίδεται κατάλογος των ανώμαλων και ομαλών ρημάτων της αρχαίας ελληνικής για τη διευκόλυνση των μαθητών. Με τη σωστή καθοδήγηση, το σωστό διάβασμα και την επιμέλεια των μαθητών το βιβλίο θα καλύψει όλες τις ανάγκες τους. Περιέχει: Θεωρία Γραμματικής Θεωρία Συντακτικού ιαγραμματική παρουσίαση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων Ασκήσεις Γραμματικής Ασκήσεις Συντακτικού Οι ασκήσεις έχουν αντληθεί από τον ηλεκτρονικό και γραπτό τύπο και έχουν διασκευαστεί ανάλογα, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες της σωστής προετοιμασίας των μαθητών. Είναι βέβαιο ότι το συγκεκριμένο βιβλίο θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στη δύσκολη προσπάθεια των μαθητών να επιτύχουν τους στόχους τους. Οποιεσδήποτε επισημάνσεις και ιδέες για τη βελτίωση ή τον εμπλουτισμό του θα γίνουν δεκτές με χαρά. Θερμές ευχές για επιτυχία! Χριστίνα Γιαλαμίδου

5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ...1 Ασκήσεις γραμματικής ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ Ασκήσεις συντακτικού Αρχικοί Χρόνοι

7

8 Επίμετρο Γραμματικής Γ Λυκείου 1

9 2

10 ΕΠΙΘΕΤΑ Τριγενή και δικατάληκτα α) μερικά απλά που λήγουν σε: ειος, π.χ. ὁ, ἡ βόρειος τὸ βόρειον ιος π.χ. ὁ, ἡ γαμήλιος, τὸ γαμήλιον ιμος ὁ, ἡ δόκιμος, τὸ δόκιμον β) Είναι τρικατάληκτα τα παρασύνθετα επίθετα σε ικος: εὐδαιμονικός, εὐδαιμονική, εὐδαιμονικόν. Για να το κάνουμε ακόμη πιο πολύπλοκο, υπάρχουν και επίθετα, απλά ή σύνθετα, που είναι συγχρόνως τρικατάληκτα και δικατάληκτα, π.χ. ικατάληκτο ὁ, ἡ βέβαιος τὸ βέβαιον ή ὁ, ἡ ἔρημος, τὸ ἔρημον ή ὁ, ἡ ἀναίτιος, τὸ ἀναίτιον ή ὁ, ἡ ἀνάξιος, τὸ ἀνάξιον ή Τρικατάληκτο ὁ βέβαιος, ἡ βεβαία, τὸ βέβαιον ὁ ἔρημος, ἡ ἐρήμη, τὸ ἔρημον ὁ ἀναίτιος, ἡ ἀναιτία, τὸ ἀναίτιον ὁ ἀνάξιος, ἡ ἀναξία, τὸ ἀνάξιον ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ Εξαίρεση: Τα επίθετα κενός, ξένος, στενός σχηματίζουν τα παραθετικά σε ότερος, ότατος, γιατί είχαν παλιότερους τύπους κενfός, ξένfος, στένfος, οπότε το ε είναι θέσει μακρό! αν η παραλήγουσα έχει δίχρονο φωνήεν, δηλαδή α, ι, υ; Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ξέρουμε ποια επίθετα έχουν το δίχρονο μακρό και ποια βραχύ: 3

11 Τα δευτερόκλιτα επίθετα σχηματίζουν παραθετικά με χαρακτήρα ο ή ω ως εξής: ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ σε ότερος / ότατος ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ σε ώτερος / ώτατος 1. αν προηγείται συλλαβή φύσει μακρόχρονη, δηλαδή μακρόχρονο φωνήεν ή δίφθογγος:η, ω,ου, ει, αι π.χ. ξηρός, ξηρότερος, ξηρότατος γενναῖος, γενναιότερος, γενναιότατος 1. αν προηγείται συλλαβή βραχύχρονη: π.χ. νέος, νεώτερος, νεώτατος σοφός, σοφώτερος, σοφώτατος 2. αν προηγείται συλλαβή θέσει μακρόχρονη, δηλαδή βραχύχρονο φωνήεν και ακολουθούν δυο ή περισσότερα σύμφωνα ή ένα διπλό ξ, ψ π.χ. θερμός, θερμότερος, θερμότατος ἔνδοξος, ἐνδοξότερος, ἐνδοξότατος 2. Έχουν το δίχρονο βραχύ τα επίθετα που λήγουν σε: ιος, ικος, ιμος, ινος, π.χ. ὅσιος, ὁσιώτερος, ὁσιώτατος πολιτικός, πολιτικώτερος, πολιτικώτατος ὠφέλιμος, ὠφελιμώτερος, ὠφελιμώτατος, δόκιμος, δοκιμώτερος, δοκιμώτατος. ἀνθρώπινος, ἀνθρωπινώτερος, ῥαδινός, ῥαδινώτερος, ῥαδινώτατος 3. αυτά που είναι σύνθετα με β συνθετικό τα ουσιαστικά λύπη, κίνδυνος, ψυχή, θυμός, τιμή, νίκη και κῦρος, π.χ. περίλυπος, περιλυπότερος, περιλυπότατος ἐπικίνδυνος,ἐπικινδυνότερος,ἐπικινδυνότατος εὔψυχος, εὐψυχότερος, εὐψυχότατος μεγάθυμος, μεγαθυμότερος, μεγαθυμότατος ἔντιμος, ἐντιμότερος, ἐντιμότατος ἔγκυρος, ἐγκυρότερος, ἐγκυρότατος 3. όσα λήγουν σε:ακος, αλος, αμος, ανος, ατος, αρος, π.χ. καθαρός,καθαρώτερος, καθαρώτατος μαλακός,μαλακώτερος, μαλακώτατος ἁπαλός,ἁπαλώτερος, ἁπαλώτατος ἰταμός, ή, όν, ἰταμώτερος, ἰταμώτατος ἀμήχανος,ἀμηχανώτερος, ἀμηχανώτατος δυνατός,δυνατώτερος, 4

12 δυνατώτατος. ΠΡΟΣΟΧΗ: εξαιρείται το ἀνιαρός 4. Έχουν το δίχρονο μακρό, άρα γράφονται με ο, τα επίθετα: ἀνιαρός, ἀνιαρότερος, ἀνιαρότατος > εἷς μέν, οἶμαι, σιτίων καὶ μέθης ἀνιαρότερος ἰσχυρός,ἰσχυρότερος, ἰσχυρότατος > ἰσχυρότερος γενήσομαι πρὸς τὴν κρίσιν, ἀνδρός, ψιλός, ψιλότερος, ψιλότατος > ὸ μὲν γὰρ δασυτέρῳ τῷ πνεύματι ἀναφωνεῖται, τὸ δὲ ψιλοτέρῳ. φλύαρος, φλυαρότερος, φλυαρότατος > καὶ τί ὠφεληθήσεται; φλυαρότερος ἔσται καὶ ἀκαιρότερος ἢ νῦν ἐστιν πρᾶος, πραότερος, πραότατος > ἅτερος δὲ πραότερος ἐδόκει περὶ πάντα καὶ ταῖς ὁρμαῖς φύσει μαλακώτεροςεἶναι λιτός, λιτότερος, λιτότατος > Ἦν δὲ καρτερικώτατος καὶ λιτότατος, ἀπύρῳ τροφῇ χρώμενος 4. όσα λήγουν σε: υρος, χος, π.χ. βδελυρός, βδελυρώτερος, βδελυρώτατος ἥσυχος ἡσυχώτερος, ἡσυχώτατος. 5

13 ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ εικτικές Αντωνυμίες τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο(ν) Η αντωνυμία τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο(ν)σχηματίστηκε από την αρχαιότερη αντωνυμία τόσος και την αντωνυμία οὗτος. Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική τοσοῦτος τοσαύτη τοσοῦτο Γενική τοσούτου τοσαύτης τοσούτου οτική τοσούτῳ τοσαύτῃ τοσούτῳ Αιτιατική τοσοῦτον τοσαύτην τοσοῦτο Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική τοσοῦτοι τοσαῦται τοσαῦτα Γενική τοσούτων τοσούτων τοσούτων οτική τοσούτοις τοσαύταις τοσούτοις Αιτιατική τοσούτους τοσαύτας τοσαῦτα 6 ηλικόσδε, τηλικήδε, τηλικόνδε Η αντωνυμία τηλικόσδε, τηλικήδε, τηλικόνδεσχηματίστηκε από την αρχαιότερη αντωνυμία τηλίκος μαζί με το εγκλιτικό μόριο δὲ στο τέλος του. Κλίνεται μόνο κατά το πρώτο μέρος της, με το μόριο δὲ αμετάβλητο. Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική τηλικόσδε τηλικήδε τηλικόνδε Γενική τηλικοῦδε τηλικῆσδε τηλικοῦδε οτική τηλικῷδε τηλικῇδε τηλικῷδε Αιτιατική τηλικόνδε τηλικήνδε τηλικόνδε Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική τηλικοίδε τηλικαίδε τηλικάδε Γενική τηλικῶνδε τηλικῶνδε τηλικῶνδε οτική τηλικοῖσδε τηλικαῖσδε τηλικοῖσδε Αιτιατική τηλικούσδε τηλικάσδε τηλικάδε

14 τηλικοῦτος, τηλικαύτη, τηλικοῦτο(ν) Η αντωνυμία τηλικοῦτος, τηλικαύτη, τηλικοῦτο(ν)σχηματίστηκε από την αρχαιότερη αντωνυμία τηλίκος και την αντωνυμία οὗτος. Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική τηλικοῦτος τηλικαύτη τηλικοῦτο Γενική τηλικούτου τηλικαύτης τηλικούτου οτική τηλικούτῳ τηλικαύτῃ τηλικούτῳ Αιτιατική τηλικοῦτον τηλικαύτην τηλικοῦτο Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική τηλικοῦτοι τηλικαῦται τηλικαῦτα Γενική τηλικούτων τηλικούτων τηλικούτων οτική τηλικούτοις τηλικαύταις τηλικούτοις Αιτιατική τηλικούτους τηλικαύτας τηλικαῦτα Οριστική ή επαναληπτική αντωνυμία αὐτός, αὐτή, αὐτό Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική αὐτός αὐτή αὐτό Γενική αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ οτική αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ Αιτιατική αὐτόν αὐτήν αὐτό Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική αὐτοί αὐταί αὐτά Γενική αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν οτική αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς Αιτιατική αὐτούς αὐτάς αὐτά 7

15 Κτητικές αντωνυμίες ἐμός, ἐμή, ἐμόν Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική ἐμός ἐμή ἐμόν Γενική ἐμοῦ ἐμῆς ἐμοῦ οτική ἐμῷ ἐμῇ ἐμῷ Αιτιατική ἐμόν ἐμήν ἐμόν Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική ἐμοί ἐμαί ἐμά Γενική ἐμῶν ἐμῶν ἐμῶν οτική ἐμοῖς ἐμαῖς ἐμοῖς Αιτιατική ἐμούς ἐμάς ἐμά σός, σή, σόν Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική σός σή σόν Γενική σοῦ σῆς σοῦ οτική σῷ σῇ σῷ Αιτιατική σόν σήν σόν Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική σοί σαί σά Γενική σῶν σῶν σῶν οτική σοῖς σαῖς σοῖς Αιτιατική σούς σάς σά 8

16 ἐός, ἐή, ἐόν Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική ἐός ἐή ἐόν Γενική ἐοῦ ἐῆς ἐοῦ οτική ἐῷ ἐῇ ἐῷ Αιτιατική ἐόν ἐήν ἐόν Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική ἐοί ἐαί ἐά Γενική ἐῶν ἐῶν ἐῶν οτική ἐοῖς ἐαῖς ἐοῖς Αιτιατική ἐούς ἐάς ἐά ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτερον Γενική ἡμετέρου ἡμετέρας ἡμετέρου οτική ἡμετέρῳ ἡμετέρᾳ ἡμετέρῳ Αιτιατική ἡμέτερον ἡμετέραν ἡμέτερον Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική ἡμέτεροι ἡμέτεραι ἡμέτερα Γενική ἡμετέρων ἡμετέρων ἡμετέρων οτική ἡμετέροις ἡμετέραις ἡμετέροις Αιτιατική ἡμετέρους ἡμετέρας ἡμέτερα ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερον Γενική ὑμετέρου ὑμετέρας ὑμετέρου 9

17 οτική ὑμετέρῳ ὑμετέρᾳ ὑμετέρῳ Αιτιατική ὑμέτερον ὑμετέραν ὑμέτερον Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική ὑμέτεροι ὑμέτεραι ὑμέτερα Γενική ὑμετέρων ὑμετέρων ὑμετέρων οτική ὑμετέροις ὑμετέραις ὑμετέροις Αιτιατική ὑμετέρους ὑμετέρας ὑμέτερα σφέτερος, σφετέρα, σφέτερον Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική σφέτερος σφετέρα σφέτερον Γενική σφετέρου σφετέρας σφετέρου οτική σφετέρῳ σφετέρᾳ σφετέρῳ Αιτιατική σφέτερον σφετέραν σφέτερον Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική σφέτεροι σφέτεραι σφέτερα Γενική σφετέρων σφετέρων σφετέρων οτική σφετέροις σφετέραις σφετέροις Αιτιατική σφετέρους σφετέρας σφέτερα Αόριστη 10 μηδείς, μηδεμία, μηδέν Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική μηδεὶς μηδεμία μηδὲν Γενική μηδενὸς μηδεμιᾶς μηδενὸς οτική μηδενὶ μηδεμιᾷ μηδενὶ Αιτιατική μηδένα μηδεμίαν μηδὲν

18 Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική μηδένες Γενική μηδένων οτική μηδέσι(ν) Αιτιατική μηδένας Αναφορικές ὁπότερος, ὁποτέρα, ὁπότερον Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική ὁπότερος ὁποτέρα ὁπότερος Γενική ὁποτέρου ὁποτέρας ὁποτέρου οτική ὁποτέρῳ ὁποτέρᾳ ὁποτέρῳ Αιτιατική ὁπότερον ὁποτέραν ὁπότερον Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική ὁπότεροι ὁπότεραι ὁπότερα Γενική ὁποτέρων ὁποτέρων ὁποτέρων οτική ὁποτέροις ὁποτέραις ὁποτέροις Αιτιατική ὁποτέρους ὁποτέρας ὁπότερα ὅσος, ὅση, ὅσον Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική ὅσος ὅση ὅσον Γενική ὅσου ὅσης ὅσου οτική ὅσῳ ὅσῃ ὅσῳ Αιτιατική ὅσον ὅσην ὅσον 11

19 Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική ὅσοι ὅσαι ὅσα Γενική ὅσων ὅσων ὅσων οτική ὅσοις ὅσαις ὅσοις Αιτιατική ὅσους ὅσας ὅσα ὁπόσος, ὁπόση, ὁπόσον Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική ὁπόσος ὁπόση ὁπόσον Γενική ὁπόσου ὁπόσης ὁπόσου οτική ὁπόσῳ ὁπόσῃ ὁπόσῳ Αιτιατική ὁπόσον ὁπόσην ὁπόσον Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική ὁπόσοι ὁπόσαι ὁπόσα Γενική ὁπόσων ὁπόσων ὁπόσων οτική ὁπόσοις ὁπόσαις ὁπόσοις Αιτιατική ὁπόσους ὁπόσας ὁπόσα 12 οἷος, οἵα, οἷον Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική οἷος οἵα οἷον Γενική οἵου οἵας οἵου οτική οἵῳ οἵᾳ οἵῳ Αιτιατική οἷον οἵαν οἷον Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική οἷοι οἷαι οἷα Γενική οἵων οἵων οἵων οτική οἵοις οἵαις οἵοις Αιτιατική/td> οἵους οἵας οἷα

20 ὁποῖος, ὁποία, ὁποῖον Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική ὁποῖος ὁποία ὁποῖον Γενική ὁποίου ὁποίας ὁποίου οτική ὁποίῳ ὁποίᾳ ὁποίῳ Αιτιατική ὁποῖον ὁποίαν ὁποῖον Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική ὁποῖοι ὁποῖαι ὁποῖα Γενική ὁποίων ὁποίων ὁποίων οτική ὁποίοις ὁποίαις ὁποίοις Αιτιατική ὁποίους ὁποίας ὁποῖα ἡλίκος, ἡλίκη, ἡλίκον Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική ἡλίκος ἡλίκη ἡλίκον Γενική ἡλίκου ἡλίκης ἡλίκου οτική ἡλίκῳ ἡλίκῃ ἡλίκῳ Αιτιατική ἡλίκον ἡλίκην ἡλίκον Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική ἡλίκοι ἡλίκαι ἡλίκα Γενική ἡλίκων ἡλίκων ἡλίκων οτική ἡλίκοις ἡλίκαις ἡλίκοις Αιτιατική ἡλίκους ἡλίκας ἡλίκα 13

21 ὁπηλίκος, ὁπηλίκη, ὁπηλίκον Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική ὁπηλίκος ὁπηλίκη ὁπηλίκον Γενική ὁπηλίκου ὁπηλίκης ὁπηλίκου οτική ὁπηλίκῳ ὁπηλίκῃ ὁπηλίκῳ Αιτιατική ὁπηλίκον ὁπηλίκην ὁπηλίκον Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική ὁπηλίκοι ὁπηλίκαι ὁπηλίκα Γενική ὁπηλίκων ὁπηλίκων ὁπηλίκων οτική ὁπηλίκοις ὁπηλίκαις ὁπηλίκοις Αιτιατική ὁπηλίκους ὁπηλίκας ὁπηλίκα ὁποδαπός, ὁποδαπή, ὁποδαπόν Ενικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο Ονομαστική ὁποδαπός ὁποδαπή ὁποδαπόν Γενική ὁποδαποῦ ὁποδαπῆς ὁποδαποῦ οτική ὁποδαπῷ ὁποδαπῇ ὁποδαπῷ Αιτιατική ὁποδαπόν ὁποδαπήν ὁποδαπόν Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική ὁποδαποί ὁποδαπαί ὁποδαπά Γενική ὁποδαπῶν ὁποδαπῶν ὁποδαπῶν οτική ὁποδαποῖς ὁποδαπαῖς ὁποδαποῖς Αιτιατική ὁποδαπούς ὁποδαπάς ὁποδαπά 14

22 Παρατηρήσεις στον τονισμό του ρήματος εἰμὶ α) Όταν το ρήμα εἰμὶ είναι σύνθετο, ανεβάζει τον τόνο στην οριστική του ενεστώτα, καθώς και στο βʹ ενικό και βʹ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου. π.χ. ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική πάρειμι πάρει πάρεστι(ν) πάρεσμεν πάρεστε πάρεισι(ν) παρῶ παρῇς παρῇ παρῶμεν παρῆτε παρῶσι παρείην παρείης παρείη παρείημεν/ παρεῖμεν παρείητε/ παρεῖτε παρείησαν/παρεῖεν πάρισθι παρέστω πάρεστε παρέστων/ παρόντων/ παρέστωσαν ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ Οριστική παρῆν παρῆσθα παρῆν παρῆμεν παρῆτε/παρῆστε παρῆσαν β) Οι δισύλλαβοι τύποι της οριστικής του ενεστώτα, δηλαδή όλοι πλην του εἶ, είναι εγκλιτικοί. γ) Στο γ ενικό πρόσωπο ἐστὶ(ν) ο τόνος ανεβαίνει: Είναι υπαρκτικό και σημαίνει «υπάρχει»: π.χ. ἔστι μοι χρήματα πολλά. Σημαίνει «είναι δυνατόν», «επιτρέπεται»: π.χ. ὧν ἔστι μὲν τεκμήρια ὁρᾶν τὰ τρόπαια. 15

23 Βρίσκεται μετά από τις λέξεις: τοῦτ (τοῦτο), ἀλλά, εἰ, ὡς, καί, ὅτι, μέν, οὐκ, μή: π.χ. οὐκ ἔστι, οὐκέτ' ἔστι (δεν υπάρχει πλέον), τοῦτ ἔστι. Βρίσκεται στην αρχή πρότασης ή σε ερώτηση: π.χ. Ἔστιν γὰρ τῶν μὲν τοιούτων συγγραμμάτων μία ὁδός. Τί ἔστιν; (τι είναι; τι συμβαίνει;) Βρίσκεται σε φράσεις όπως: ἔστιν ὃς (κάποιος), ἔστιν ὅπως (κάπως), ἔστιν ὅπου (κάπου), ἔστιν ὅτε (κάποτε) κ.ά. π.χ. τῆς τε ἄλλης ἑλλάδος ἔστιν ἃ χωρία. ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β 1. Ο αόριστος β ἔσχον ανεβάζει τον τόνο στην υποτακτική, ευκτική και προστακική όταν είναι σύνθετος και εφόσον το επιτρέπει η λήγουσα: σχῶ, σχῇς, σχῇ κ.λπ. παράσχω, παράσχῃς, παράσχῃ κ.λπ. σχές, σχέτω κ.λπ. παράσχες, παρασχέτω κ.λπ. σχοίην, σχοίης, σχοίη κ.λπ. παράσχοιμι, παράσχοις, παράσχοι κ.λπ. Παρατήρηση: Ο αόριστος β του ρήματος ἔχω, όταν είναι απλός (ἔσχον), σχηματίζει ευκτική σχοίην. Όταν, όμως, είναι σύνθετος (παρέσχον) σχηματίζει ευκτική: σχοίμι. Π.χ.: παράσχοιμι. 1. Όταν ο τύπος της προστακτικής είναι μονοσύλλαβος και σύνθετος με μονοσύλλαβη πρόθεση διατηρεί τον τόνο στη λήγουσα: (ρ. ἔχομαι) ἐσχόμην: σχοῦ προσχοῦ. 2. Τα ρἠματα ἔχω και ἔπομαι, όταν είναι σύνθετα με πρόθεση, ανεβάζουν τον τόνο στην υποτακτική και ευκτική τού μέσου αορίστου β, όταν το επιτρέπει η λήγουσα. Π.χ.: σχῶμαι, σχῇ, σχῆται κ.λπ. παράσχωμαι, παράσχῃ, παράσχηται κ.λπ. σχοίμην, σχοίο, σχοίτο κ.λπ. παρασχοίμην, παράσχοιο, παράσχοιτο κ.λπ. σπῶμαι, σπῇ, σπῆται κ.λπ. ἐπίσπωμαι, ἐπίσπῃ, ἐπίσπηται κ.λπ. σποίμην, σποίο, σποίτο κ.λπ. ἐπισποίμην, ἐπίσποιο, ἐπίσποιτο κ.λπ. 16

24 ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Ο παθητικός αόριστος α σχηματίζεται από:την αύξηση (στην οριστική) + το ρηματικό θέμα + το χρονικό πρόσφυμα θη (θε) + τις καταλήξεις. Ειδικότερα: Ρήματα με χαρακτήρα: Σχηματίζονται: αύξησηθέμαθην Παράδειγμα φωνήεν διατηρούν τον χαρακτήρα του θέματος: αύξησηθέμα θην Εξαιρούνται τα ρήματα: ἀκούομαι, ἕλκομαι, κελεύομαι, σείομαι ρ. λύομαι ἐλύθην ρ. ἱδρύομαι ἱδρύθην ρ. ἀκούομαι ἠκούσθην ρ. ἕλκομαι εἱλκύσθην ρ. κελεύομαι ἐκελεύσθην ρ. σείομαι ἐσείσθην ένρινο ή υγρό (μ, ν, λ, ρ) διατηρούν τον χαρακτήρα του θέματος: αύξησηθέμα θην Εξαιρούνται τα ρήματα: κρίνομαι, τείνομαι, τέμνομαι ρ. ὀξύνομαι ὠξύνθην ρ. ἀγγέλλομαι ἠγγέλθην ρ. ἐγείρομαι ἠγέρθην ρ. κρίνομαι ἐκρίθην ρ.τείνομαι ἐτάθην ρ.τέμνομαι ἐτμήθην χειλικό (π, β, φ), ή πτ τρέπουν τον χαρακτήρα π, β, φ, πτ σε φ: αύξησηθέμαφθην ρ. λείπομαι ἐλείφθην ρ. ἀμείβομαι ἀμείφθην ρ. μέμφομαι ἐμέφθην 17

25 ρ. καλύπτομαι ἐκαλύφθην ουρανικό (κ, γ, χ), ττ, σσ τρέπουν τον χαρακτήρα κ, γ, χ, ττ, σσ σε χ: αύξησηθέμαχθην ρ. διδάσκομαι ἐδιδάχθην ρ. ἄγομαι ἤχθην ρ. ἄρχομαι ἤρχθην ρ. πράττομαι ἐπράχθην οδοντικό (τ, δ, θ), ή ζ τρέπουν τον χαρακτήρα τ, δ, θ, ζ σε σ: αύξησηθέμασθην ρ. πείθομαι ἐπείσθην ρ. ψεύδομαι ἐψεύσθην ρ. δικάζομαι ἐδικάσθην ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ Ορισμός Ενρινόληκτα ονομάζονται τα ρήματα που έχουν χαρακτήρα μ, ν και υγρόληκτα εκείνα που έχουν χαρακτήρα λ, ρ π.χ.: γέμω, μένω, βούλομαι δέρω κ. ά. 18

26 Α. Σχηματισμός ενεργητικού και μέσου Μέλλοντα ἀμυν ῶ ἀμυν εῖς ἀμυν εῖ ἀμυν οῦμεν ἀμυν εῖτε ἀμυν οῦσιν όπως το ποιῶ ἀμυνοῦμαι ἀμυνεῖ (ῇ) ἀμυνεῖται ἀμυνούμεθα ἀμυνεῖσθε ἀμυνοῦνται Ο ενεργητικός και μέσος μέλλοντας των ενρινόληκτων και υγρόληκτων σχηματίζεται από το ρηματικό θέμα και με τις καταλήξεις ῶ και οῦμαι, π.χ. ἀμύνω > ἀμυνῶ, ἀμυνοῦμαι, σφάλλω > σφαλῶ, σφαλοῦμαι σημαίνω > σημανῶ, σημανοῦμαι ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Ενεργητική φωνή Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή α ενικό β ενικό νεμῶ νεμεῖς νεμοῖμι νεμοῖς νεμεῖν νεμῶν νεμοῦσα νεμοῦν Μέση φωνή Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή α ενικό β ενικό νεμοῦμαι νεμῇ(εῖ) νεμοίμην νεμοῖο νεμεῖσθαι νεμούμενος νεμουμένη νεμούμενον 19

27 ΙΖΩ Παρατηρήσεις: 1. Μόνο τα υπερδισύλλαβα ρήματα σε ίζω σχηματίζουν συνηρημένο μέλλοντα. Εξαιρούνται τα: ἐρίζω ἐρίσω, θωρακίζω θωρακίσω, καλλωπίζω καλλωπίσω, ῥαπίζω ῥαπίσω, φορτίζω φορτίσω. 2. Τα δισύλλαβα ρήματα σε ίζω σχηματίζουν μέλλοντα σε σω. π.χ.: κτίζω κτίσω, ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Τα ρήματα πεινῶ, διψῶ, ζῶ, χρῶμαι (= μεταχειρίζομαι, χρησιμοποιώ) έχουν χαρακτήρα η και όχι α (πεινήω πεινῶ, διψήω διψῶ, ζήω ζῶ, χρήομαι χρῶμαι). Στον ενεστώτα και τον παρατατικό ενεργητικής και μέσης φωνής κλίνονται όπως τα ρήματα σε άω. Αλλά, όπου τα ρήματα σε άω έχουν α και ᾳ, αυτά έχουν η και ῃ αντίστοιχα. Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας ζήωζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ζῶ ζῇς ζῇ ζῶμεν ζῆτε ζῶσι(ν) ἔζων ἔζης ἔζη ἐζῶμεν ἐζῆτε ἔζων βιώσομαι, σπαν. ζήσω ζῶ ζῇς ζῇ ζῶμεν ζῆτε ζῶσι(ν) ζῴην ζῴης ζῴη ζῷμεν ζῷτε ζῷεν ζῆ ζήτω ζῆν ζῶν ζῶσα ζῶν κλίση 20

28 Αόριστος Παρακείμενος Υπερσυντέλικος ἐβίων (β') βεβίωκα ἐβεβιώκειν πεινήωπεινῶ Ενεργητική Ενεστώτας Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή πεινῶ πεινῇς πεινῇ πεινῶμεν πεινῆτε πεινῶσιν πεινῶ πεινῇς πεινῇ πεινῶμεν πεινῆτε πεινῶσιν πεινῶμι πεινῷς πεινῷ πεινῷμεν πεινῷτε πεινῷεν πείνη πεινήτω πεινῆτε πεινώντων πεινῆν πεινῶν πεινῶσα πεινῶν κλίση Παρατατικός ἐπείνων ἐπείνης ἐπείνη ἐπεινῶμεν ἐπεινῆτε ἐπείνων Μέλλοντας πεινήσω πεινήσεις πεινήσει πεινήσομεν πεινήσετε πεινήσουσι πεινήσοιμι πεινήσοις πεινήσοι πεινήσοιμεν πεινήσοιτε πεινήσοιεν πεινήσειν πεινήσων πεινήσουσ α πεινῆσον κλίση Αόριστος επείνα(η)σα επείνα(η)σας επείνα(η)σε επεινά(ή)σαμεν επεινά(ή)σατε επείνα(η)σαν πεινά(ή)σω πεινά(ή)σεις πεινά(ή)σει πεινά(ή)σωμεν πεινά(ή)σητε πεινά(ή)σωσιν πεινά(ή)σαιμι πεινά(ή)σαις πεινά(ή)σαι πεινά(ή)σαιμεν πεινά(ή)σαιτε πεινά(ή)σαιεν πείνα(η)σον πεινα(η)σάτω πεινά(ή)σατε πεινα(η)σάντων ή πεινα(η)σάτωσαν πεινᾶ(ῆ)σαι πεινά(ή)σας σασα σαν κλίση Παρακείμενος Υπερσυντέ λικος πεπείνηκα πεπείνηκας πεπείνηκε πεπεινάκαμεν πεπεινάκατε πεπεινάκασιν πεπεινηκώς ὦ πεπεινηκώς ἦς πεπεινηκώς ἦ πεπεινηκότες ὦμεν πεπεινηκότες ἦτε πεπεινηκότες ὦσι πεπεινηκώς εἴην πεπεινηκώς εἴης πεπεινηκώς εἴη πεπεινηκότες εῖμεν πεπεινηκότες εῖτε πεπεινηκότες εῖεν πεπεινηκώς ἴσθι πεπεινηκώς ἔστω πεπεινηκότες ἔστε πεπεινηκότες ἔστων πεπεινηκέναι πεπεινηκώς κυῖα κός κλίση 21

29 διψήωδιψῶ Ενεργητική Ενεστώτας Παρατατικός Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή διψῶ διψῇς διψῇ διψῶμεν διψῆτε διψῶσιν ἐδίψων ἐδίψης ἐδίψη ἐδιψῶμεν ἐδιψῆτε ἐδίψων διψῶ διψῇς διψῇ διψῶμεν διψῆτε διψῶσιν διψῶμι διψῷς διψῷ διψῷμεν διψῷτε διψῷεν δίψη διψήτω διψῆτε διψώντων διψῆν διψῶν διψῶσα διψῶν κλίση Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμε νος Υπερσυντ έλικος διψήσω έδίψησα δεδίψηκα διψήσας εἶχον χρήομαιχρῶμαι Μέση Ενεστώτας Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή χρῶμαι χρῇ χρῆται χρώμεθα χρῆσθε χρῶνται χρῶμαι χρῇ χρῆται χρώμεθα χρῆσθε χρῶνται χρῴμην χρῷο χρῷτο χρῴμεθα χρῷσθε χρῷντο χρῶ χρήσθω χρῆσθε χρήσθων ή χρήσθωσαν χρῆσθαι χρώμενος χρωμένη χρώμενον κλίση 22

30 Παρατατικός ἐχρώμην ἐχρῶ ἐχρῆτο ἐχρώμεθα ἐχρῆσθε ἐχρώντο Μέλλοντας Αόριστος χρήσομαι ἐχρησάμην Παρακείμενος κέχρημαι Υπερσυντέλικος ἐκεχρήμην Τα ρήματα σε έω με μονοσύλλαβο θέμα όπως τα πλέω, πνέω, ῥέω και δέομαι συναιρούνται μόνο όπου μετά το χαρακτήρα ε ακολουθεί άλλο ε ή ει: π.χ.: πνέω, πνεῖς, πνεῖ, πνέομεν, πνεῖτε, πνέουσι(ν). Παρατηρήσεις: 1. Το β ενικό της οριστικής ενεστώτα του ρήματος δέομαι (= χρειάζομαι, παρακαλώ ) δεν συναιρείται:δέει/δέῃ. 2. Το ρήμα δέωδῶ (= δένω) συναιρείται συνήθως σε όλους τους τύπους. π.χ.: δῶ, δεῖς, δεῖ, δοῦμεν κ.λπ. 3. Τα ρήματα σε έω με μονοσύλλαβο θέμα, όταν είναι σύνθετα με μονοσύλλαβη ή δισύλλαβη πρόθεση, στο β ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα της ενεργητικής φωνής ανεβάζουν τον τόνο στην τελευταία συλλαβή της πρόθεσης. π.χ.: ρ. πλέω, πλεῖ ἀπόπλει ρ. πνέω, πνεῖ ἔκπνει ρ. ῥέω, ῥεῖ ἀπόρρει Ενεστώτας πλέω Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή πλέω πλεῖς πλεῖ πλέομεν πλεῖτε πλέουσι πλέω πλέῃς πλέῃ πλέωμεν πλέητε πλέωσι πλέοιμι πλέοις πλέοι πλέοιμεν πλέοιτε πλέοιεν πλεῖ πλείτω πλεῖτε πλεόντων πλεῖν πλέων πλέου σα πλέον κλίση 23

31 Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμεν ος Υπερσυντέ λικος ἔπλεον ἔπλεις ἔπλει ἐπλέομεν έπλεῖτε ἔπλεον πλεύσομαι ἔπλευσα πέπλευκα ἐπεπλεύκειν Ενεστώτας Παρατατικός δέομαι Μέση Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή δέομαι δέῃ (ει) δεῖται δεόμεθα δεῖσθε δέονται ἐδεόμην ἐδέου ἐδεῖτο ἐδεόμεθα ἐδεῖσθε ἐδέοντο δέωμαι δέῃ δέηται δεώμεθα δέησθε δέωνται δεοίμην δέοιο δέοιτο δεοίμεθα δέοισθε δέοιντο δέου δείσθω δεῖσθε δείσθων ή δείσθωσαν δεῖσθαι δεόμενος δεομένη δεόμενον κλίση Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμ ενος Υπερσυντ έλικος δεήσομαι δεδέημαι ἐδεδήμην 24

32 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή Οριστική ῥέω ῥεῖς ῥεῖ ῥέομεν ῥεῖτε ῥέουσι(ν) ῥέω ῥέῃς ῥέῃ ῥέωμεν ῥέητε ῥέωσι(ν) ῥέοιμι ῥέοις ῥέοι ῥέοιμεν ῥέοιτε ῥέοιεν ῥεῖ ῥείτω ῥεῖτε ῥεόντων/ ῥείτωσαν ῥεῖν ῥέων ῥέουσ α ῥέον ἔρρεον ἔρρεις ἔρρει ἐρρέομεν ἐρρεῖτε ἔρρεον Ενεστώτας ῥιγῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ῥιγῶ ῥιγῷς ῥιγῷ ῥιγῶμεν ῥιγῶτε ῥιγῶσι(ν) ῥιγῶ ῥιγῷς ῥιγῷ ῥιγῶμεν ῥιγῶτε ῥιγῶσι(ν) ῥιγώην ῥιγώης ῥιγώη ῥιγῷμεν ῥιγῷτε ῥιγῷεν ῥιγῶν ῥιγῶν ῥιγῶσα ῥιγῶν κλίση Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Υπερσυντέλικος ἐρρίγων ἐρρίγως ἐρρίγω ἑρριγῶμεν ἐρριγῶτε ἐρρίγων ῥιγώσω ἐρρίγωσα ἐρρίγωκα To ρ. ῥιγῶ (= με πιάνει ρίγος, κρυώνω) είχε χαρακτήρα ω (θ. ῥιγ) και γι' αυτό, όταν συναιρείται, έχει ω και ῳ, όπου τα ρήματα σε όω έχουν ου ήοι (δηλ. συναιρεί το χαρακτήρα ω με το επόμενο φωνήεν των (ολικών) καταλήξεων παντού σε ω και ῳ): Παρατήρηση: Το ρήμα χόω ῶ (= σκεπάζω με χώμα) εκτείνει τον χαρακτήρα του θέματος ο σε ω και παίρνει σμπροστά από θ, μ, τ και το ρήμα ἀρόω ῶ (= οργώνω) διατηρεί παντού τον βραχύχρονο χαρακτήρα ο Β ΣΥΖΥΓΙΑ 25

33 Κατάλογος συνηθέστερων φωνηεντόληκτων ρημάτων σε μι : ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι ὀνίνημι, πίμπρημι, πίμπλημι,ἄγαμαι, δύναμαι, ἐπίσταμαι (αποθετικά) Κανόνες τονισμού 1. Ο ενεστώτας και παρατατικός όταν είναι σύνθετοι τονίζονται όπως και απλοί. 2. Στην προστακτική του ενεστώτα ενεργητικής και μέσης φωνής, τα ρήματα σε μι όταν είναι σύνθετα με πρόθεση τονίζονται όπως και τα απλά. π.χ.: ἵστη παρίστη τίθεσο ἀνατίθεσο ἵστατε παρίστατε τίθεσθε ἀνατίθεσθε. 3. Στον αόριστο β, τα ρήματα σε μι όταν είναι σύνθετα με πρόθεση ανεβάζουν τον τόνο σε β ενικό και β πληθυντικό πρόσωπο στην προστακτική ενεργητικής και μέσης φωνής. Ποτέ όμως ο τόνος δεν ξεπερνά την τελευταία συλλαβή της πρόθεσης. π.χ.: θὲς ἀπόθες, ἀπόθετε θὲς πρόσθες, πρόσθετε θοῦ ἀπόθου, ἀπόθεσθε δὸς παράδος, παράδοτε δὸς ἔκδος, ἔκδοτε δοῦ παράδου, παράδοσθε ἓς ἄφες, ἄφετε 4. Στην προστακτική του αορίστου β μέσης φωνής δεν ανεβάζουν τον τόνο: οι τύποι θοῦ, δοῦ όταν είναι σύνθετοι με μονοσύλλαβη πρόθεσηπ.χ.: δοῦ προσδοῦ θοῦ ἐνθοῦ ο τύπος οὗ όταν είναι σύνθετος με μονοσύλλαβη πρόθεση ή με δισύλλαβη πρόθεση που έχει πάθει έκθλιψη: π.χ.: οὗ προσοῦ οὗ ἐφοῦ. 5. Οι ονοματικοί τύποι (απαρέμφατο και μετοχή) του αορίστου β όταν είναι σύνθετοι τονίζονται όπως και απλοί: π.χ.:θεῖναι ἀναθεῖναι θεὶς ἀναθεὶς 26

34 ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΑ Α. Ρήμα εἶμι (θ. ισχυρό εἰ, θ. αδύνατο ἰ) (= θα πάω) ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Οριστική εἶμι εἶ εἶσι(ν) ἴμεν ἴτε ἴασι(ν) ἴω ἴῃς ἴῃ ἴωμεν ἴητε ἴωσι(ν) ἴοιμι/ἰοίην ἴοις/ἰοίης ἴοι/ἰοίη ἴοιμεν ἴοιτε ἴοιεν ἴθι ἴτω ἴτε ἰόντων/ἴτωσαν ἰέναι Μετοχή ἰὼν ἰοῦσα ἰὸν ᾖα/ᾔειν ᾔεις/ᾔεισθα ᾔει ᾖμεν ᾖτε ᾖσαν/ᾔεσαν Παρατηρήσεις: 1. Η οριστική ενεστώτα του εἶμι χρησιμοποιείται ως οριστική μέλλοντα του ρήματος ἔρχομαι και οπαρατατικός του εἶμι χρησιμοποιείται ως παρατατικός του ρήματος ἔρχομαι. Το ρήμα ἔρχομαι αναπληρώνεται στην υποτακτική, ευκτική, προστακτική, απαρέμφατο και μετοχή ενεστώτα από τους τύπους του εἶμι. 2. Οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος ἔρχομαι είναι οι εξής: Αρχικοί χρόνοι Ενεστώτας ἔρχομαι Παρατατικός ᾖα/ἤειν 27

35 Μέλλοντας εἶμι Αόριστος β' ἦλθον Παρακείμενος ἐλήλυθα Υπερσυντέλικος ἐληλύθειν 3. Οι σύνθετοι τύποι της οριστικής και προστακτικής ενεστώτα του εἶμι ανεβάζουν τον τόνο εάν το επιτρέπει η λήγουσα. π.χ.: εἶμι πάρειμι, πάρει κ.λπ. ἴθι πάριθι, παρίτω κ.λπ. Β. Ρήμα φημὶ (θ. ισχυρό φη, θ. αδύνατο φᾰ) (= λέω, ισχυρίζομαι, συμφωνώ) ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Οριστική φημὶ φὴς/φῂς φησὶ(ν) φαμὲν φατὲ φασὶ(ν) φῶ φῇς φῇ φῶμεν φῆτε φῶσι(ν) φαίην φαίης φαίη φαίημεν/ (φαῖμεν) φαίητε/ (φαῖτε) φαίησαν /(φαῖεν) φάθι φάτω φάτε φάντων/φάτωσαν φάναι Μετοχή φάσκων φάσκουσα φάσκον ἔφην ἔφησθα/ἔφης ἔφη ἔφαμεν ἔφατε ἔφασαν 28

36 Παρατηρήσεις: 1. Το ρήμα φημὶ έχει ισχυρό θέμα φη και ασθενές θέμα φᾰ. Από το θέμα φησχηματίζονται:ο ενικός αριθμός της οριστικής ενεστώτα και παρατατικού και η υποτακτική ενεστώτα. Από το θέμα φᾰ σχηματίζονται οι υπόλοιποι τύποι. 2. Ο παρατατικός ἔφην, η υποτακτική, η ευκτική, το απαρέμφατο και η μετοχή του ρήματος φημὶ έχουνσημασία αορίστου. 3. Τα σύνθετα του ρήματος φημὶ, στην οριστική και προστακτική ενεστώτα, ανε βάζουν τον τόνο, εάν το επιτρέπει η λήγουσα. π.χ.: φημὶ σύμφημι, σύμφης κ.λπ. φάθι σύμφαθι, συμφάτω κ.λπ. 4. Οι σημασίες του ρήματος φημὶ είναι α) ισχυρίζομαι και β) λέω. α) όταν σημαίνει «ισχυρίζομαι», σχηματίζει τον μέλλοντα και τον αόριστο από το θέμα του: φήσω, ἔφησα. β) όταν σημαίνει «λέω», σχηματίζει τον μέλλοντα και τον αόριστο από το ρήμα λέγω: λέξω/ἐρῶ, εἶπον. Το ρήμα σύνθετο με τις προθέσεις σύν, κατά, ἀπὸ και ἀντὶ αποκτά τις παρακάτω σημασίες: σύμφημι = συμφωνώ, ομολογώ κατάφημι = λέω ναι, βεβαιώνω ἀπόφημι = δεν συμφωνώ, αρνούμαι ἀντίφημι = ισχυρίζομαι το αντίθετο, αντιλέγω οὔ φημι + απαρέμφατο = αρνούμαι 5. Οι δισύλλαβοι τύποι της οριστικής ενεστώτα του ρήματος φημὶ είναι εγκλιτικοί. π.χ. Ἐγὼ δέ φημι πρῶτα μὲν δῆμον ξύμπαν ὠνομάσθαι, ὀλιγαρχίαν δὲ μέρος. Οὔ φησι. καίτοι πόλλ' ἐπεστράφη πέδον. Ἡμεῖς δὲ μηδίσαι μὲν αὐτοὺς οὔ φαμεν. Ἃ δὲ τελευταῖά φατε ἀδικηθῆναι. Τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα σοὶ κἀμοί, κηρύξαντ' ἔχειν. 6. Οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος φημὶ είναι οι εξής: Αρχικοί χρόνοι Ενεστώτας φημὶ Παρατατικός ἔφην 29

37 Μέλλοντας φήσω Αόριστος β' ἔφησα Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Γ. Το ρήμα οἶδα (θ. ισχυρό εἰδ/οἰδ, θ. αδύνατο ἰδ) (= γνωρίζω) ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚ ΟΣ Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Οριστική οἶδα οἶσθα οἶδε ἴσμεν ἴστε ἴσασι(ν) εἰδῶ εἰδῇς εἰδῇ εἰδῶμεν εἰδῆτε εἰδῶσι(ν) εἰδείην εἰδείης εἰδείη εἰδείημεν/(εἰδεῖμεν) εἰδείητε/(εἰδεῖτε) εἰδείησαν/(εἰδεῖεν) ἴσθι ἴστω ἴστε ἴστων/ἴστωσαν εἰδέναι Μετοχή εἰδὼς εἰδυῖα εἰδὸς ᾔδειν/ᾔδη ᾔδεις/ᾔδησθα ᾔδει/ᾔδειν ᾔδεμεν/ᾖσμεν ᾔδετε/ᾖστε ᾔδεσαν/ᾖσαν Παρατηρήσεις: 1. Το ρήμα οἶδα είναι παρακείμενος β του άχρηστου ρήματος εἴδω και έχει σημασία ενεστώτα. 2. Ο υπερσυντέλικος ᾔδειν/ᾔδη κ.λπ. έχει σημασία παρατατικού. 30

38 3. Τα σύνθετα του ρήματος οἶδα ανεβάζουν τον τόνο στην οριστική και προστακτική, εάν το επιτρέπει η λήγουσα. π.χ.: οἶδα κάτοιδα, κάτοισθα κ.λπ. ἴσθι κάτισθι, κατίστω κ.λπ. 4. Ο αόριστος β, ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος αναπληρώνονται από το ρήμα γιγνώσκω. Οι αρχικοί χρόνοι λοιπόν του ρήματος οἶδα είναι οι εξής: 5. Αρχικοί χρόνοι Ενεστώτας οἶδα Παρατατικός ᾔδειν/ᾔδησθα Μέλλοντας εἰδήσω/εἴσομαι Αόριστος β' ἔγνων Παρακείμενος ἔγνωκα Υπερσυντέλικος ἐγνώκειν 31

39 Όμοιοι και ομόηχοι τύποι των ρημάτων εἶμι, εἰμί, ἵημι, φημί, οἶδα Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται προκειμένου να μη γίνει σύγχυση ανάμεσα στους όμοιους ή ομόηχους τύπους που παρουσιάζουν τα ρήματα εἶμι, εἰμί, ἵημι, φημὶ και οἶδα. Αυτοί είναι οι εξής: β ενικό οριστικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: εἶ β ενικό οριστικής ενεστώτα/μέλλοντα του ρ. εἶμι: εἶ β ενικό προστακτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: ἴσθι β ενικό προστακτικής ενεστώτα του ρ. οἶδα: ἴσθι α ενικό ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: εἴην α ενικό ευκτικής αορίστου β του ρ. ἵημι: εἵη α ενικό παρατατικού του ρ. ἵημι: ἵην α ενικό παρατατικού του ρ. εἶμι: ᾔειν β ενικό ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: εἴης β ενικό ευκτικής αορίστου β του ρ. ἵημι: εἵης β ενικό παρατατικού του ρ. ἵημι: ἵεις β ενικό ευκτικής ενεστώτα/ μέλλοντα του ρ. εἶμι: ἴοις β ενικό οριστικής ενεστώτα του ρ. ἵημι: ἵης β ενικό υποτακτικής ενεστώτα του ρ. εἶμι: ἴῃς β ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. εἶμι: ᾔεις γ ενικό ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: εἴη γ ενικό ευκτικής αορίστου β του ρ. ἵημι: εἵη γ ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. εἶμι: ᾔει γ ενικό ευκτικής ενεστώτα/ μέλλοντα του ρ. εἶμι: ἴοι γ ενικό παρατατικού του ρ. ἵημι: ἵει γ ενικό προστακτικής ενεστώτα του ρ. ἵημι: ἵει απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. εἰμί: εἶναι απαρέμφατο αορίστου β του ρ. ἵημι: εἷναι α πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: εἶμεν α πληθυντικό οριστικής αορίστου β του ρ. ἵημι: εἷμεν α πληθυντικό ευκτικής αορίστου β του ρ. ἵημι: εἷμεν α πληθυντικό παρατατικού του ρ. εἰμί: ἦμεν α πληθυντικό παρατατικού του ρ. εἶμι: ᾖμεν α πληθυντικό οριστικής μέλλοντα του ρ. εἶμι: ἴμεν β πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: εἶτε 32

40 β πληθυντικό οριστικής αορίστου β του ρ. ἵημι: εἷτε β πληθυντικό ευκτικής αορίστου β του ρ. ἵημι: εἷτε β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα του του ρ. εἶμι: ἴτε β πληθυντικό οριστικής μέλλοντα του ρ. εἶμι: ἴτε β πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. εἰμί: ἦτε β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: ἦτε β πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. εἶμι: ᾖτε β πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. εἰμί: ἦστε β πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. οἶδα: ᾖστε γ πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. εἰμί: ἦσαν γ πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. οἶδα: ᾖσαν γ πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. εἶμι: ᾖσαν β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: ἔστε γ ενικό οριστικής μέλλοντα του του ρ. εἰμί: ἔσται β ενικό οριστικής ενεστώτα του ρ. φημί: φὴς/φῂς β ενικό υποτακτικής ενεστώτα του ρ. φημί: φῇς 33

41 Ρήμα: ἐπίσταμαι (= γνωρίζω καλά), (θ. ἐπιστη, ἐπιστᾰ) Το ρήμα ἐπίσταμαι κλίνεται στον ενεστώτα και τον παρατατικό κατά το ρήμα ἵστημι ἵσταμαι. Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Ενεστ. ἐπίσταμαι ἐπίστασαι ἐπίσταται ἐπιστάμεθα ἐπίστασθε ἐπίστανται ἐπίστωμαι ἐπίστῃ ἐπίστηται ἐπιστώμεθα ἐπίστησθε ἐπίστωνται ἐπισταίμην ἐπίσταιο ἐπίσταιτο ἐπισταίμεθα ἐπίσταισθε ἐπίσταιντο ἐπίστω / ἐπίστασο ἐπιστάσθω ἐπίστασθε ἐπιστάσθων Παρατ. ἠπιστάμην ἠπίστω / ἠπίστασο ἠπίστατο ἠπιστάμεθα ἠπίστασθε ἠπίσταντο Ενδεικτικός σχηματισμός των άλλων χρόνων Μέλλ. ἐπιστήσομαι ἐπιστήσει, ῃ ἐπιστησοίμην ἐπιστήσοιοv Παθ.Αόρ. ἠπιστήθην ἠπιστήθης ἐπιστηθῶ ἐπιστηθῇς ἐπιστηθείην ἐπιστηθείης ἐπιστήθητι 34

42 Απαρ. Μετοχή Ενεστ. ἐπίστασθαι ἐπιστάμενος ἐπισταμένη ἐπιστάμενον Παρατ. Ενδεικτικός σχηματισμός των άλλων χρόνων Μέλλ. ἐπιστήσεσθαι ἐπιστησόμενος ἐπιστησομένη ἐπιστησόμενον Παθ.Αόρ. ἐπιστηθῆναι ἐπιστηθεὶς ἐπιστηθεῖσα ἐπιστηθὲν Παρατηρήσεις: 1. Το ρήμα ἐπίσταμαι δεν είναι σύνθετο από το ρ. ἵσταμαι (ἐπὶ + ἵσταμαι > ἐφίσταμαι = ἐπιστατώ). 2. Ο παρακείμενος και υπερσυντέλικος του ρήματος ἐπίσταμαι αναπληρώνονται από το ρήμα γιγνώσκω. Παρακείμενος: ἔγνωκα, Υπερσυντέλικος: ἐγνώκειν. 35

43 Ρήμα: δύναμαι, (θ. δυνα, δυνασ) Το ρήμα δύναμαι κλίνεται επίσης στον ενεστώτα και τον παρατατικό κατά το ρήμα ἵστημι ἵσταμαι. Ενεστ. Παρατ. Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστ. δύναμαι δύνωμαι δυναίμην δύνασαι δύνῃ δύναιο δύναται δύνηται δύναιτο δυνάσθω δυνάμεθα δυνώμεθα δυναίμεθα δύνασθε δύνησθε δύναισθε δυνάσθωσαν δύνανται δύνωνται δύναιντο ἐ(ἠ)δυνάμην ἐ(ἠ)δύνω ἐ(ἠ)δύνατο ἐ(ἠ)δυνάμεθα ἐ(ἠ)δύνασθε ἐ(ἠ)δύναντο Μέλλ. Παθ. Μέλλ. Αόρ. Παθ.Αόρ. Παρακ. Ενδεικτικός σχηματισμός των άλλων χρόνων δυνήσομαι δυνησοίμην δυνήσει, ῃ δυνήσοιο δυνήθησομαι δυνηθησοίμην δυνηθήσει, ῃ δυνηθήσοιο ἐδυνησάμην δυνήσωμαι δυνησαίμην ἐδυνήσω δυνήσῃ δυνήσαιο ἐ(ἠ)δυνήθην δυνηθῶ δυνηθείην ἐ(ἠ)δυνήθης δυνηθῇς δυνηθείης ἐδυνάσθην δυνασθῶ δυνασθείην ἐδυνάσθης δυνασθῇς δυνασθείης δεδύνημαι (δεδυνημένος,η,ον (δεδυνημένος,η,ον δεδύνησαι ὦ) εἴην) δύνησαι δυνήθητι δυνάσθητι (δεδύνησο) 36

44 Απαρ. Μετοχή Ενεστ. δύνασθαι δυνάμενος δυναμένη δυνάμενον Παρατ. Μέλλ. δυνήσεσθαι δυνησόμενος δυνησομένη δυνησόμενον Παθ. Μέλλ. δυνηθήσεσθαι δυνηθησόμενος δυνηθησομένη δυνηθησόμενον Αόρ. δυνήσασθαι δυνησάμενος δυνησαμένη δυνησάμενον Παθ.Αόρι. δυνηθῆναι δυνηθεὶς δυνηθεῖσα δυνηθὲν δυνασθῆναι δυνασθεὶς δυνασθεῖσα δυνασθὲν Παρακ. (δεδυνῆσθαι) (δεδυνημένος, η, ον) Παρατήρηση: Η προστακτική ενεστώτα του ρήματος δύναμαι σχηματίζει μόνο γ ενικό και γ πληθυντικό πρόσωπο:δυνάσθω δυνάσθωσαν. 37

45 Ρήμα: μέμνημαι (= θυμάμαι), (θ. μνη) Το ρ. μέμνημαι είναι παρακείμενος του ρήματος μιμνῄσκομαι με σημασία ενεστώτα. Σχηματίζεται στην οριστική, προστακτική, απαρέμφατο και μετοχή ομαλά, όπως ο παρακείμενος των βαρύτονων ρημάτων ( π.χ. λέλυμαι, λέλυσαι κτλ ), αλλά στην υποτακτική σχηματίζεται: α) μονολεκτικά με κατάληξη ῶμαι: μεμνῶμαι, μεμννῇ, μεμνῆται κ.λπ. β) περιφραστικά, μεμνημένος, η, ον ὦ κ.λπ.στην ευκτική σχηματίζεται: α) μονολεκτικά με κατάληξη ῄμην: μεμνῄμην, μεμνῇο, μεμνῇτο κ.λπ. β) περιφραστικά, μεμνημένος, η, ον εἴην κ.λπ. Ενδεικτικός σχηματισμός του παρακειμένου μέμνημαι. Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρ. Μετοχή μέμνημαι μεμνῶμαι μεμνῄμην μεμνῆσθαι μεμνημένος, η, ον μέμνησαι μεμνῇ μεμνῇο μέμνησο και μεμνημένος, η,ον ὦ μεμνημένος, η,ον ᾖς και μεμνημένος, η,ον εἴην μεμνημένος, η,ον εἴης 38

46 Ρήμα: κεῖμαι (= κείτομαι, είμαι τοποθετημένος), (θ. κει) Το κεῖμαι είναι ενεστώτας με σημασία παρακειμένου του ρήματος τίθεμαι και έχει παρατατικό με σημασία υπερσυντελίκου: ἐκείμην Οι χρόνοι του σχηματίζονται με τον ακόλουθο τρόπο: Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστ. Απαρ. Μετοχή Ενεστ. κεῖμαι κεῖσαι κεῖται κείμεθα κεῖσθε κεῖνται κείμενος ὦ κείμενος ᾖς κέηται κείμενοι ὦμεν κέησθε κέωνται κείμενος εἴην κείμενος εἴης κέοιτο κείμενοι εἴημεν κείμενοι εἴητε κέοιντο κεῖσο κείσθω κεῖσθε κείσθων κεῖσθαι κείμενος κειμένη κείμενον Παρατ. ἐκείμην ἔκεισο ἔκειτο ἐκείμεθα ἔκεισθε ἔκειντο Ενδεικτικός σχηματισμός του μέλλοντα Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρ. Μετοχή Μέλλ. κείσομαι κείσῃ (κεισοίμην) (κείσοιο) (κείσεσθαι) (κεισόμενος, η, ον) 39

47 Παρατηρήσεις: 1. Το ρήμα κεῖμαι όταν είναι σύνθετο ανεβάζει τον τόνο σε όλες τις εγκλίσεις, αλλά όχι στο απαρέμφατο. π.χ.:ρ. διάκειμαι διάκεισαι, διάκεισο αλλά διακεῖσθαι, ρ. σύγκειμαι σύγκεινται, σύγκεισθε αλλά συγκεῖσθαι, ρ. πρόσκειμαι πρόσκεισθε, πρόσκεισθε αλλά προσκεῖσθαι. 2. Συνήθως απαντώνται οι τύποι της οριστικής, προστακτικής, του απαρεμφάτου και της μετοχής ενεστώτα και ο παρατατικός. 3. Ο μέλλοντας κείσομαι κλίνεται ομαλά. 40

48 Ρήμα: κάθημαι (= κάθομαι), (θ. ἡσ, ἡ) Το ρ. κάθημαι είναι ενεστώτας με σημασία παρακειμένου του ρήματος καθέζομαι και ο παρατατικόςἐκαθήμην έχει σημασία υπερσυντελίκου. Οι χρόνοι του σχηματίζονται με τον ακόλουθο τρόπο: Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστ. Ενεστ. κάθημαι κάθησαι / κάθῃ κάθηται καθήμεθα κάθηστε κάθηνται (κάθωμαι / καθῶμαι) (κάθῃ / καθῇ) καθῆται καθώμεθα καθῆσθε καθῶνται καθῄμην (καθῇο) (καθῇτο) (καθῄμεθα) καθῇσθε (καθῇντο) και καθοίμην καθοῖο κ.λπ. κάθησο καθήσθω (κάθησθε) (καθήσθων) Παρατ. ἐκαθήμην / καθήμην ἐκάθησο / καθῆσο ἐκάθητο / καθῆτο ἐκαθήμεθα ἐκάθηστε ἐκάθηντο Μέλλ. καθήσομαι καθησοίμην και καθεδοῦμαι και καθεδοίμην 41

49 Απαρ. Μετοχή Ενεστ καθῆσθαι καθήμενος καθημένη καθήμενον Παρατ. Μέλλ. καθήσεσθαι και καθεδεῖσθαι καθησόμενος, η, ον και καθεδούμενος, η, ον Παρατηρήσεις: 1. Από την υποτακτική και ευκτική απαντώνται συνήθως οι τύποι του πληθυντικού αριθμού. 2. Από την προστακτική απαντώνται συνήθως οι τύποι του ενικού αριθμού. 3. Οι μέλλοντες καθήσομαι και καθεδοῦμαι σχηματίζονται ομαλά: καθήσομαι, κλίνεται όπως ο μέσος μέλλοντας των βαρύτονων ρημάτων και καθεδοῦμαι, κλίνεται όπως ο ενεστώτας των συνηρημένων σε έω στις αντίστοιχες εγκλίσεις. 42

50

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ζῶ ζῇς ζῇ ζῶμεν ζῆτε ζῶσι(ν) ἔζων ἔζης ἔζη ἐζῶμεν ἐζῆτε ἔζων ζήω-ζῶ ζῶ ζῴην ζῆν ζῶν ζῇς ζῴης ζῆ ζῶσα ζῇ ζῴη ζήτω ζῶν ζῶμεν ζῷμεν ζῆτε ζῷτε ζῶσι(ν) ζῷεν βιώσομαι, σπαν. ζήσω ἐβίων (β') βεβίωκα ἐβεβιώκειν

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - ἀπολύειν, ἦχθαι - ἀπῆχθαι,

Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - ἀπολύειν, ἦχθαι - ἀπῆχθαι, Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - ἀπολύειν, ἦχθαι - ἀπῆχθαι, ρέομεν - ἀπορρέομεν. Τάση αναβιβασμού του τόνου στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερόκλιτα επίθετα

Δευτερόκλιτα επίθετα Δευτερόκλιτα επίθετα Τα δευτερόκλιτα επίθετα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Ασυναίρετα Τριγενή και τρικατάληκτα, π.χ. ὁ σοφὸς, ἡ σοφὴ, τὸ σοφόν, ὁ δίκαιος, ἡ δικαία, τὸ δίκαιον Τριγενή και δικατάληκτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος.

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος. Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Ευκτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αρχαία ελληνική γλώσσα Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Οι αντωνυμίες που δηλώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, λέγονται προσωπικές. Το πρώτο πρόσωπο είναι εκείνο που μιλά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. 1. Προσωπικές αντωνυμίες

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. 1. Προσωπικές αντωνυμίες 1 Δημ. Πασχαλίδης ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 1. Προσωπικές αντωνυμίες ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Δ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ α πρόσ. β πρόσ. γ πρόσ. α πρόσ. β πρόσ. γ πρόσ. ονομ. ἐγὼ σὺ - ἡμεῖς ὑμεῖς (σφεῖς) γεν. ἐμοῦ, μου σοῦ, σου (οὗ) ἡμῶν ὑμῶν (σφῶν)

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τη φωνή με τη διάθεση. Φωνή: γραμματική κατηγορία που σχετίζεται με την κατάληξη του ρήματος Διάθεση: έχει να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΣ Δειγματικές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ δραστηριότητες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης Ενικός ον. γεν. δοτ. αιτ. κλ. -ον -ου -ῳ -ον -ον -ος -ου -ῳ -ον -ε Πληθυντικός -οι -ων -οις -ους -οι

καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης Ενικός ον. γεν. δοτ. αιτ. κλ. -ον -ου -ῳ -ον -ον -ος -ου -ῳ -ον -ε Πληθυντικός -οι -ων -οις -ους -οι Η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει ονόματα: αρσενικά και θηλυκά σε: -ος ουδέτερα σε: -ον συνηρημένα σε: -ους, -ουν αττικόκλιτα αρσενικά και θηλυκά σε: -ως, ουδέτερα σε: -ων Τα αρσενικά και τα θηλυκά της β' κλίσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Τα ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών.τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος κατά τη σύνταξη είναι δύο ειδών: ευθύς και πλάγιος. β) Ευθύς ονομάζεται ο λόγος που μεταδίδεται σε κάποιον αμετάβλητος και με τις ίδιες λέξεις, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ. Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος:

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ. Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος: α) Η κλητική ενικού σχηματίζεται χωρίς κατάληξη π.χ. (ὦ) κλιτύ, στάχυ, πληθύ, ἰχθύ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Τα επίθετα της αρχαίας ελληνικής διακρίνονται: α) ως προς τον αριθμό των γενών σε: τριγενήδιγενή Τριγενή είναι τα επίθετα που έχουν τρία γένη (αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο).

Διαβάστε περισσότερα

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Ας δούμε τι συμβαίνει στα νέα ελληνικά. Πολλές φορές μπορούμε να εκφράσουμε το ίδιο νόημα και με την ενεργητική και με την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 16. Μεγαλόψυχη στάση. Νεκταριος Πήχας [Date] Αρχαία Β Γυμνασίου

Ενότητα 16. Μεγαλόψυχη στάση. Νεκταριος Πήχας [Date] Αρχαία Β Γυμνασίου Ενότητα 16 Μεγαλόψυχη στάση Νεκταριος Πήχας [Date] Αρχαία Β Γυμνασίου Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Βασιλεὺς Ἀλέξανδρος Στατείρᾳ καὶ Ῥοδῷ καὶ Ῥωξάνῃ τῇ ἐμῇ γυναικί χαίρειν. Ἀντιταξάμενον ἡμῖν Δαρεῖον οὐκ ἠμυνάμεθα, εἰ μὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!) 1. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση, στον άλλο αριθμό. Ενικός Πληθυντικός Ενικός Πληθυντικός τιμωρίαν ναυτικο ις μαντε

Διαβάστε περισσότερα

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: Να κατανοούν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: Να κατανοούν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες: Ι. Να επεξεργάζονται το αρχαιοελληνικό κείμενο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γραμματικής και συγκεκριμένα στην κλίση των ρημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀκούω δ αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον τρέψεσθαι, ὡς

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀκούω δ αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον τρέψεσθαι, ὡς ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04 02 2018 ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο ομιλητής, αφού απέδειξε ότι ο ισχυρισμός του Θεόμνηστου ότι ο ίδιος είχε δολοφονήσει τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Α' κλίση των ουσιαστικών

Η Α' κλίση των ουσιαστικών Η Α' κλίση των ουσιαστικών Η πρώτη κλίση των ουσιαστικών περιλαμβάνει ονόματα: - αρσενικά σε: ς, -ης (π.χ. ὁ νεανίας, ὁ ποιητής, ὁ οἰκέτης) - θηλυκά σε: (γεν. ς), (γεν. -ης) -η (π.χ. στρατιά, ὥρα, θάλασσα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΘΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ

Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΘΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΘΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ 9/2/2010 ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος κατά τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων).

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). ΑΛΓΕΒΡΑ: από το βιβλίο Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων της Α Γενικού Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos.weebly.com Page 1

www.synodoiporos.weebly.com Page 1 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -ω : τρέχω, φροντίζω, αμείβω, τιμώ Κάποια ρήματα έχουν μόνο ενεργητική φωνή : κρυώνω, τρέχω ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -μαι : αμείβομαι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28-12-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04 02 2018 ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να αποδοθεί το κείμενο στη νέα ελληνική. (Μονάδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Οι κύριες προτάσεις στον πλάγιο λόγο

Α. Οι κύριες προτάσεις στον πλάγιο λόγο Α. Οι κύριες προτάσεις στον πλάγιο λόγο i. Οι κύριες προτάσεις κρίσεως μετατρέπονται στον πλάγιο λόγο σε ειδική πρόταση, ειδικό απαρέμφατο, κατηγορηματική μετοχή, ανάλογα με το είδος του ρήματος εξάρτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

[Γραμματική. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

[Γραμματική. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο ΤΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο είναι η μονοσύλλαβη κλιτή λέξη, η οποία χρησιμοποιείται πριν από ουσιαστικά και επίθετα (ή πριν από λέξεις που παίζουν το ρόλο ουσιαστικών και επιθέτων, όπως στη φράση: το λέγω είναι ρήμα).

Διαβάστε περισσότερα

Η ελεύθερη έκφραση μέσω του τύπου. Κάνω κάτι πιο φιλελεύθερο Η πίστη και η αφοσίωση στην ιδέα της ελευθερίας.

Η ελεύθερη έκφραση μέσω του τύπου. Κάνω κάτι πιο φιλελεύθερο Η πίστη και η αφοσίωση στην ιδέα της ελευθερίας. 1. (α.ε) σκέφτομαι, ενεργώ Αυτός και ζω που κατά τρόπο απελευθερώνει. ελεύθερο. 2. (ν.ε) παραβαίνω τους Αυτός ηθικούς νόμους. που κάνει κάποιον ελεύθερο. 1. Η ειλικρίνεια. 2. Η αυθάδεια. Ο δούλος που απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Εργαστήριο Αρχαιομάθειας Ηλεκτρονικές Ασκήσεις Κατάλογος φαινομένων Περιεχόμενα - Κείμενο - Γραμματική - Συντακτικό - Λεξιλογικά - Ερμηνευτικά - Μεταφραστικά Κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ. Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΑ. Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. Μας δείχνουν για τη λέξη που τα ακολουθεί: Το γένος: αρσενικό, θηλυκό ουδέτερο Τον αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Αόριστος β (Ενεργητική Φωνή) ἔβαλον βάλω βάλοιμι ------- ἔβαλες βάλῃς βάλοις βάλε ἔβαλε βάλῃ βάλοι βαλέτω βαλών βαλεῖν βαλοῦσα ἐβάλομεν βάλωμεν βάλοιμεν ------- βαλόν ἐβάλετε βάλητε βάλοιτε βάλετε ἔβαλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ. Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων).

ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ. Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής

Ασκήσεις γραμματικής Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΗ 1 Να μεταφέρετε καθέναν από τους δοσμένους τύπους στον αντίστοιχο τύπο του παθητικού αορίστου β : Παθητικός αόριστος β ἀπαλλάξεται διαγράφησθε συλλέγειν ἐπίπληξον ἀποτετραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1) ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ Πολλά ρήματα έχουν ρηματικούς τύπους και στις δύο φωνές, π.χ. κλείνω κλείνομαι. Υπάρχουν και ρήματα που έχουν τύπους μόνο σε μία φωνή. Τα ρήματα που έχουν μόνο παθητική φωνή ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Β1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ελευθερώνω: 1.κάνω κάποιον από δούλο ελεύθερο, του δίνω ελευθερία απελευθερώνω. Ελευθέρωσαν την πατρίδα του από το

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Β1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ελευθερώνω: 1.κάνω κάποιον από δούλο ελεύθερο, του δίνω ελευθερία απελευθερώνω. Ελευθέρωσαν την πατρίδα του από το ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Β1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ελευθερώνω: 1.κάνω κάποιον από δούλο ελεύθερο, του δίνω ελευθερία απελευθερώνω. Ελευθέρωσαν την πατρίδα του από το ζυγό της δουλείας. αφήνω δεσμώτη ή κρατούμενο ελεύθερο:

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών. Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ... ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ........................ Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ............................ Διδακτική ενότητα : Αριστοτέλους «Πολιτικά», Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ο Στάδιο Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο 2 ο Στάδιο Χωρίζουμε περιόδους/ημιπεριόδους 3 ο Στάδιο Βρίσκουμε ρήματα (μετοχές & απαρέμφατα) σε κάθε περίοδο/ημιπερίοδο. 4 ο Στάδιο Βρίσκουμε συνδέσμους που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν.

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν. ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πλήθος ομάδα λέξεων μετά τα ουσιαστικά. Τα ρήματα δείχνουν πράξεις. Όπως δείχνουν και τα παρακάτω σχήματα έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Εἶτα δεῖ καὶ ἐκείνων μεμνῆσθαι, ὅτι ἐξῆν Ἀγοράτῳ τουτῳί, πρὶν εἰς τὴν βουλὴν

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Εἶτα δεῖ καὶ ἐκείνων μεμνῆσθαι, ὅτι ἐξῆν Ἀγοράτῳ τουτῳί, πρὶν εἰς τὴν βουλὴν ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29 /11 /2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μακρή Γεωργία, Κοντομηνά Κική ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Εἶτα δεῖ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στα τρία γένη των δύο αριθμών: δράς, θείς, γνούς, εἰδώς, ἀδικῶν, ἀπολλύς.

Ασκήσεις γραμματικής. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στα τρία γένη των δύο αριθμών: δράς, θείς, γνούς, εἰδώς, ἀδικῶν, ἀπολλύς. Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΗ 1 Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στα τρία γένη των δύο αριθμών: δράς, θείς, γνούς, εἰδώς, ἀδικῶν, ἀπολλύς. δρὰς θεὶς γνοὺς εἰδὼς ἀδικῶν ἀπολλὺς δρὰς δράντος, δράντι, δράντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ AΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ AΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ AΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ονοματεπώνυμο: Σμήμα: Ημερ/νία: 15/1/2017 ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ, Το απόζπαζμα ζτεηίζεηαι με ηην εκζηραηεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝO 24 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος, π.χ. gaudeo, queror, indignor κ.ά., ακολουθούν ουσιαστικές αιτιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.)

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.) Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Η α κλίση ουσιαστικών περιλαμβάνει: Αρσενικά σε ας και -ης Θηλυκά σε α και -η (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.) ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων στον ενεστώτα και αόριστο β, στην ενεργητική και μέση φωνή:

Ασκήσεις γραμματικής. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων στον ενεστώτα και αόριστο β, στην ενεργητική και μέση φωνή: Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΗ 1 Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων στον ενεστώτα και αόριστο β, στην ενεργητική και μέση φωνή: α) ἵησι, β) διδόασι(ν), γ) ἐντίθης, δ) καθίστης. α) ἵησι(ν)

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Αρχαία (άγνωστο) Θεωρητική Β Λυκείου 1 ο τετράμηνο Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Να μεταφραστεί στη Νέα Ελληνική το παραπάνω κείμενο. (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙΙ, 52-53 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι θέλει να αποδείξει ο Θηραµένης στο σύντοµο λόγο του προς τους βουλευτές και ποια επιχειρήµατα χρησιµοποιεί;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ / Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/03/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως

Διαβάστε περισσότερα

Γράμματα. Δίφθογγοι. Συνδυασμοί

Γράμματα. Δίφθογγοι. Συνδυασμοί Γράμματα Η γλώσσα μας έχει 24 γράμματα και τα ονομάζουμε ελληνικό αλφάβητο : α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω. Φθόγγος είναι οι απλές φωνές με τις οποίες σχηματίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Παράδειγμα σχηματισμού ενεργητικού και μέσου αορίστου Β

Α. Παράδειγμα σχηματισμού ενεργητικού και μέσου αορίστου Β Α. Παράδειγμα σχηματισμού ενεργητικού και μέσου αορίστου Β Πολλά ρήματα σχηματίζουν ενεργητικό και μέσο αόριστο σύμφωνα με τις καταλήξεις του αντίστοιχου παρατατικού στην οριστική και του αντίστοιχου ενεστώτα

Διαβάστε περισσότερα

[Ένας φίλος που...τρώγεται]

[Ένας φίλος που...τρώγεται] A Κείμενο [Ένας φίλος που...τρώγεται] Αγαπητό μου παιδί, Θέλω να σου μιλήσω για ένα φίλο που... τρώγεται! Ένα φίλο που, όσο παράξενο κι αν σου φανεί, τον λένε βιβλίο. «Αυτός είναι σωστός βιβλιοφάγος» δε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ. ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:17/05/2018 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες και 30 λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση επιλεγµένα θέµατα µορφολογίας της νέας ελληνικής µορφολογικά χαρακτηριστικά της ΝΕ, η λέξη στη νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ

Αρχαία Ελληνικά ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ Γ ΓΕΛ 29 / 04 / 2018 Αρχαία Ελληνικά ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α 1, 1 & Γ 1, 1-2) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Δ Δημοτικού Δ 1 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασικό λεξιλόγιο Ενότητα 1η Ένα ακόμη σκαλί Σεπτέμβρης, φύλλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Γ Δημοτικού Γ 2 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 4η Ο κόσμος γύρω μας Βασικό λεξιλόγιο σκουπίζω, σκουπιδότοπος,

Διαβάστε περισσότερα

403 3. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 3.1 134 3.2 135 3.3 136 3.4 137 3.5 138 3.6 139 3.7 140 3.8 141 3.9 142 4. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 4.1 143 4.2 144 4.3 145 4.4 146 4.5 147

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ Η διδασκαλία από απόσταση φέρνει το φροντιστήριο στο σπίτι του μαθητή και του παρέχει απαραίτητες γνώσεις προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η γλώσσα μας αποτελείται από λέξεις. Λέξεις μικρές ή και μεγάλες, συνηθισμένες ή ασυνήθιστες. Ο αριθμός των λέξεων της γλώσσας μας είναι τεράστιος. Η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 «Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 J.-S.Berthélemy, Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux -Arts Εργασία των μαθητών του Α1 Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος Επιμέλεια Λιούσα

Διαβάστε περισσότερα

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -άω είναι φωνηεντόληκτα ρήματα με χαρακτήρα α, ε, ο που συναιρούν το φωνήεν αυτό με το ακόλουθο φωνήεν των καταλήξεων (του λύω, λύομαι) στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ και τον ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Β τάξη Στο δρόµο για το σχολείο Ενότητα Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Προφορικός λόγος: Απαντητική ετοιµότητα Αναδιήγηση Συζήτηση Διατύπωση γνώµης Κατάτµηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα