Προορισμός «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προορισμός «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία»"

Transcript

1 Προορισμός «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» Αποτελεί μέρος της μελέτης: «Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα»

2 Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι Το παρόν τεύχος αποτελεί μέρος της μελέτης που εκπονήθηκε από τις εταιρίες «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και «REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για λογαριασμό του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» και MIS Το ΙΝΣΕΤΕ έχει την αποκλειστική, παγκόσμια και απεριόριστη άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της μελέτης. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, πάντα με αναγραφή της πηγής προέλευσης. Η αποτύπωση των όποιων χαρακτηριστικών της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη βάση ανάλυσης δευτερογενών δημοσιευμένων στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε κανενός είδους πρωτογενής έρευνα. Κανένα σημείο της παρούσας μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι ορισμένες υποθέσεις που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών και δεδομένων, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική. Συνεπώς, το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν αποκλίσεις των μεγεθών και δεδομένων που αναφέρονται στη μελέτη ή για τυχόν παραλείψεις. Οι εκτιμήσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα μελέτη δίδονται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως συμβουλή, σύσταση ή πρόταση για επένδυση ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων. Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη. 2

3 Προορισμός «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» Αξιολόγηση 4 Παρουσίαση Προορισμού 5 Αξιολόγηση Κύριων Τουριστικών Προϊόντων 6 Αξιολόγηση Συμπληρωματικών Τουριστικών Προϊόντων 8 Αξιολόγηση Προορισμού 11 Στρατηγική και Σχέδια Δράσης 13 Κύρια Τουριστικά Προϊόντα και Αγορές στόχοι 14 Συμπληρωματικά Τουριστικά Προϊόντα και Αγορές στόχοι 15 Σχέδιο Δράσης Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις 16 Σχέδιο Δράσης Πολιτιστικός και Θρησκευτικός Τουρισμός 24 Σχέδιο Δράσης Αγροτουρισμός 27 Σχέδιο Δράσης Οικοτουρισμός 29 Σχέδιο Δράσης Sports & Activities 32 Ενδεικτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση στρατηγικών Δράσεων 34 Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα 35 Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα 43 Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας 44 Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης 45 Παράρτημα Ι Προσβασιμότητα και Συνδεσιμότητα 48 Παράρτημα ΙΙ Ανάλυση Google Trends 51

4 Αξιολόγηση 2021 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Παραδοτέο 4 (Π4): Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ανά προορισμό & Παραδοτέο 5 (Π5): Επιπτώσεις και Προϋποθέσεις ανά προορισμό 149

5 Παρουσίαση προορισμού O προορισμός «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» αποτελεί προορισμό ομπρέλα που συμπεριλαμβάνει τις ΠΕ Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Προορισμός «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» O προορισμός περιλαμβάνει τις παρακάτω ΠΕ που ανήκουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας: ΠΕ Λάρισας με έκταση τ.χλμ. και πρωτεύουσα την Λάρισα ΠΕ Τρικάλων με έκταση τ.χλμ. και πρωτεύουσα τα Τρίκαλα ΠΕ Καρδίτσας με έκταση τ.χλμ. και πρωτεύουσα την Καρδίτσα Αποτελεί προορισμό με ζητήματα προσβασιμότητας / συνδεσιμότητας αλλά σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στα προϊόντα του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού λόγω των Μετεώρων που αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Ελλάδας και στα εναλλακτικά / θεματικά προϊόντα του Αγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού και του Sports & Activities μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης και του εμπλουτισμού του παρεχόμενου προϊόντος και της αποτελεσματικότερης προβολής και προώθησής του. 5

6 Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (1) Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των κύριων τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή / και δύναται να αναπτυχθούν στον προορισμό «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία». Αξιολόγηση Αιτιολόγηση Sun & Beach Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης η ΠΕ Λάρισας διαθέτει ακτογραμμή, αλλά εμφανίζει δύσκολη πρόσβαση, έλλειψη τουριστικής ανάπτυξης και σύγχρονων / βασικών υποδομών και υπηρεσιών Sun & Beach (στην μεγάλη πλειοψηφία των παραλιών) και απουσία παραλιακού οδικού άξονα σύνδεσης των ΠΕ Λάρισας και Μαγνησίας Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης λόγω της έλλειψης λιμένων υποδοχής κρουαζιερόπλοιων Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω της μοναστικής πολιτείας των Μετεώρων, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ιδιαίτερα εμβληματικό τουριστικό αξιοθέατο / προσκύνημα, του λοιπού πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, παραδοσιακοί οικισμοί, μνημεία, εκκλησίες, μονές, κάστρα, μυθολογικό / ιστορικό πλαίσιο κ.α.), του λαογραφικού κεφαλαίου και των πολιτιστικών εκδηλώσεων περιορισμένη αξιοποίηση του πολιτιστικού / θρησκευτικού αποθέματος πέρα από τα Μετέωρα (χαμηλή επισκεψιμότητα και εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων και μουσείων) και περιορισμένο ξενοδοχειακό δυναμικό (βλέπετε επόμενη σελίδα) Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν Αστικά κέντρα με πόρους και υποδομές (π.χ. Τρίκαλα) που μπορούν να προσελκύσουν ενδιαφέρον City Break κυρίως από την εσωτερική αγορά λόγω της έλλειψης κόμβων για απευθείας διεθνείς αφίξεις (βλέπετε επόμενη σελίδα) MICE Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν Τουριστικοί πόροι για προσέλκυση ταξιδιών κινήτρων, εταιρικών εκδηλώσεων και ορισμένες υποδομές για μικρά συνέδρια ωστόσο, η απουσία απευθείας διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας περιορίζει τις δυνατότητες του προορισμού στην εγχώρια αγορά (βλέπετε επόμενη σελίδα) Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης 6

7 Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (2) Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή / και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα Πολιτιστικός & Θρησκευτικό Τουρισμός, City Break και MICE. Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break Μετέωρα, μεικτό Μνημείο Παγκόσμιας (Πολιτιστικής και Φυσικής) Κληρονομιάς της UNESCO, ένα από τα σημαντικότερα και πιο εντυπωσιακά τουριστικά αξιοθέατα της Ελλάδας, προορισμός με παγκόσμια εμβέλεια και διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα επιβλητικό σύμπλεγμα τεράστιων παλαιολιθικών βράχων από ψαμμίτη που ανεβαίνουν απότομα από τη γη, με κάθετους γκρεμούς στην κορυφή των οποίων βρίσκεται χτισμένη η δεύτερη, μετά το Άγιο Όρος, σημαντικότερη μοναστική πολιτεία στον ελλαδικό χώρο που ξεκίνησε τον 14 ο αιώνα, την περίοδο της αναβίωσης του ερημιτισμού, και αποτελούνταν στο απόγειό της από 24 μοναστήρια που διέθεταν εντυπωσιακές υστερο- / μεταβυζαντινές αγιογραφίες και αρχιτεκτονική και ένα δίκτυο επικοινωνίας / ανεφοδιασμού με ανεμόσκαλες, σχοινιά, τροχαλίες και αιωρούμενα καλάθια 7 σωζόμενα μοναστήρια από τα οποία 6 είναι ανακαινισμένα και σε λειτουργία, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν αυθεντική μοναστηριακή φιλοξενία πόλος Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, Οικοτουρισμού (βιότοπος του δικτύου Natura 2000) και Τουρισμού Περιπέτειας (ορεινή πεζοπορία / ποδηλασία, αναρρίχηση) πηγή έμπνευσης για το βασίλειο του Eyrie της δημοφιλούς σειράς φαντασίας του HBO Game of Thrones το σπήλαιο της Θεόπετρας, σε κοντινή απόσταση από τα Μετέωρα, που σχηματίστηκε κατά την Κρητιδική περίοδο και στο οποίο βρέθηκαν ευρήματα / ίχνη που μαρτυρούν ανθρώπινη παρουσία από τη Μέση Παλαιολιθική μέχρι και το τέλος της Νεολιθικής Περιόδου Πολιτιστικό απόθεμα που καλύπτει εύρος ιστορικών περιόδων (από την προϊστορία μέχρι τους Νεότερους Χρόνους): αρχαιολογικοί χώροι με σημαντικότερους την αρχαία και βυζαντινή ακρόπολη των Φαρσάλων, την ακρόπολη του Αζώρου, την Δολίχη, τον προϊστορικό οικισμό της Παλαιόσκαλας, το Πύθιο και τα αρχαία θέατρα της Λάρισας, παραδοσιακοί οικισμοί (π.χ. Αμπελάκια), ιστορικά κέντρα πόλεων με αξιόλογη αρχιτεκτονική (Τρίκαλα, Λάρισα), διατηρητέα κτίρια και οθωμανικά μνημεία, υπολείμματα οχυρωματικών έργων από την βυζαντινή περίοδο και την Τουρκοκρατία (Φρούριο της Λάρισας, Κάστρο των Τρικάλων κ.α.) και θρησκευτικά μνημεία (Παναγία Πελεκητή, Μονή της Πέτρας, Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Κορώνας, Μονή Αγίου Βησσαρίωνα κ.α.) Οι (τουλάχιστον 10) ορεινοί παραδοσιακοί οικισμοί του προορισμού στην περιοχή του Ασπροπόταμου, η οποία αποτελεί την κοιτίδα των Βλάχων και διακρίνονται για τον πολιτιστικό και θρησκευτικό τους χαρακτήρα Μουσεία, λαογραφικά κέντρα και πινακοθήκες (Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρισας / Καρδίτσας, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας «Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα», Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο «Λ & Ν. Σακελλαρίου», Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας κ.α.) στα οποία εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα, ο λαογραφικός πλούτος (κεντήματα, ξυλόγλυπτα, φορεσιές, σκευή κ.α.) και έργα της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής του προορισμού Προορισμός συνυφασμένος με την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας κατά τους Νεότερους Χρόνους του ελληνικού κράτους με πλήθος σωζόμενων αγροτικών μνημείων όπως πέτρινα γεφύρια, νερόμυλοι, οινοποιεία, κτλ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις (Φεστιβάλ Πηνειού, Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας, Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου, Horns Up Festival, Meteora Music Festival, Φεστιβάλ των Λιμνών κ.α.) και λαογραφικές εκδηλώσεις / έθιμα / γιορτές υπαίθρου (μπουρανί, Φεστιβάλ Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού κ.α.) Μυθολογικό πλαίσιο του προορισμού: Αχιλλέας Τρωικός Πόλεμος, Όλυμπος η κατοικία των θεών του ελληνικού Δωδεκάθεου Σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος του προορισμού πέρα από τα Μετέωρα (χαμηλή επισκεψιμότητα και εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων και μουσείων) και περιορισμένη ενσωμάτωση αφήγησης για την προβολή και προώθησή του, καθώς και σχετικά περιορισμένες ξενοδοχειακές υποδομές Λόγω της αύξησης του αριθμού των επισκεπτών των Μετεώρων, ιδιαίτερα εκείνων της κρουαζιέρας που προσεγγίζει στα λιμάνια του Βόλου και της Ηγουμενίτσας, λόγω της βελτίωσης των οδικών αξόνων - η βελτίωση του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με διακλάδωση στην Καλαμπάκα, αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τον αριθμό επισκεπτών στα Μετέωρα- εμφανίζεται ανάγκη προστασίας του προορισμού από τον μαζικό τουρισμό, διαχείρισης των τουριστικών ροών και άντλησης μεγαλύτερου οικονομικού αποτυπώματος από αυτές για την τοπική οικονομία. Αστικά κέντρα με βασικές υποδομές, νεανική ατμόσφαιρα, φιλικό αστικό περιβάλλον, οργανωμένο δίκτυο αστικής κινητικότητας (χρήση ποδηλάτου, αστική συγκοινωνία), μεγάλες πλατείες, πάρκα, ποταμούς που τις διασχίζουν, σημεία ενδιαφέροντος εντός του αστικού ιστού και γαστρονομία που μπορούν να προσελκύσουν τουρισμό Προορισμοί προσανατολισμένοι κυρίως στον εγχώριο τουρισμό, καθώς δεν διαθέτουν κόμβο εισόδου για απευθείας διεθνείς αφίξεις. Σχετικά περιορισμένο δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων MICE Σημαντικοί τουριστικοί πόροι (τοπία φυσικού κάλλους, πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα, γαστρονομία, εναλλακτικές δραστηριότητες, οινοτουρισμός κ.α.) για την προσέλκυση bleisure ταξιδιωτών, ταξιδιών κινήτρων και εταιρικών εκδηλώσεων Ξενοδοχειακές μονάδες στις ΠΕ Λάρισας και Τρικάλων με υποδομές κατάλληλες για μικρά συνέδρια από 250 έως 800 άτομα και απουσία υποδομών διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας προορισμός προσανατολισμένος σε εγχώριο MICE 7

8 Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (1) Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν στον προορισμό «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία». Αξιολόγηση Αιτιολόγηση Αγροτουρισμός Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν Σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων, παραδοσιακοί οικισμοί σε σχετική εγγύτητα από τοπία φυσικού κάλλους, ορισμένες ολοκληρωμένες αγροτουριστικές μονάδες, αγροτουριστικοί ξενώνες / καταλύματα και δυνατότητα διασύνδεσής των διαθέσιμων πόρων με τις τουριστικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου (βλέπετε επόμενη σελίδα) Οικοτουρισμός Sports & Activities Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό Πλούσιο φυσικό περιβάλλον με πυκνόφυτα ορεινά συμπλέγματα, πεδιάδες και πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο με ποταμούς και λίμνες, προστατευόμενες περιοχές με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και πεζοπορικές διαδρομές που αποτελούν πόρους για την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού και ενναλακτικών υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας έντασης (βλέπετε επόμενη σελίδα) Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό Φυσικοί πόροι του προορισμού (ορεινοί όγκοι, δασικές εκτάσεις, ποτάμια και λίμνες) κατάλληλοι για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και Τουρισμό Περιπέτειας (π.χ. ορεινή πεζοπορία / ποδηλασία, ορειβασία, αναρρίχηση, ορειβατικά καταφύγια, πεζοπορικές διαδρομές, αναρριχητικά πεδία, canoe-kayak), καθώς και 2 υποδομές για Χιονοδρομικό Τουρισμό - με περιορισμένη ωστόσο προβολή και τουριστική αξιοποίηση, ιδιαίτερα σε διεθνείς αγορές (βλέπετε επόμενη σελίδα) Γαστρονομικός Τουρισμός Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό Τοπική αγροδιατροφική παραγωγή, παραδοσιακή γαστρονομία, λαογραφικές εκδηλώσεις / γιορτές υπαίθρου, οινοτουριστικοί πόροι (οίνοι ΠΟΠ / ΠΓΕ, επισκέψιμα οινοποιεία) που μπορούν να αποτελέσουν στοιχείο εμπλουτισμού του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού και των υπόλοιπων συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενες σελίδες) Τουρισμός Ευεξίας Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό 3 Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι (Παναγιά Δήμος Τρικκαίων, Πηγή Σούλαντα, Λουτρά Σμοκόβου) αναγνωρισμένοι από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού που με κατάλληλη αξιοποίηση / αναβάθμιση θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη Τουρισμού Ευεξίας για τον εμπλουτισμό του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού και των υπόλοιπων συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενες σελίδες) Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης 8

9 Αξιολόγηση συμπληρωματικών προϊόντων (2) Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή / και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Αγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού και του Sports & Activities. Αγροτουρισμός Σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων, καθώς και 12 παραδοσιακοί οικισμοί αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (7 στην ΠΕ Λάρισας, 2 στην ΠΕ Καρδίτσας και 3 στην ΠΕ Τρικάλων), σε σχετική εγγύτητα από φυσικούς πόρους (λίμνες, βουνά, δάση) υψηλής αξίας Δύο σημαντικοί ορεινοί οικισμοί στην ΠΕ Τρικάλων, η Ελάτη και το Περτούλι, καθώς και χωριά γύρω από τη Λίμνη Πλαστήρα που συγκεντρώνουν τουριστικό ενδιαφέρον (κυρίως εγχώριο), διαθέτουν τουριστικές υποδομές και βρίσκονται εντός τοπίων με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά (δραστηριότητες Οικοτουρισμού και Τουρισμού Περιπέτειας) Ορισμένες ολοκληρωμένες μονάδες Αγροτουρισμού που περιλαμβάνουν παραδοσιακού τύπου πετρόκτιστα καταλύματα, παραδοσιακή γαστρονομία με τοπικές πρώτες ύλες και θεματικές αγροτουριστικές δραστηριότητες, καθώς και αγροτουριστικοί ξενώνες Δυνατότητα διασύνδεσης του τουρισμού με την αγροδιατροφική παραγωγή του προορισμού με βασική εστίαση στα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, την τυροκομία, την κτηνοτροφία, την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τις επισκέψιμες μονάδες, τους φυσικούς πόρους και τις αγροτικές κοινότητες / οικισμούς για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου Οικοτουρισμός Εξαιρετικά πλούσιο φυσικό περιβάλλον που περιλαμβάνει μεγάλο φάσμα οικοσυστημάτων και τοπίων: πυκνόφυτα ορεινά συμπλέγματα (τμήματα των οροσειρών της Πίνδου, των Τζουμέρκων και των Αγράφων και τμήμα του Ολύμπου) που περιβάλλουν πεδιάδες και πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο με ποταμούς, όπως ο Πηνειός, ο Ενιπέας και ο Αχελώος, καθώς και λίμνες (τεχνητές λίμνες Πλαστήρα και Κεφαλόβρυσου, λίμνη Σμοκόβου, Στεφανιάδα, Ζερέλια, Κάρλα) Το σύμπλεγμα των φυσικών πόρων του προορισμού που περιλαμβάνει 23 περιοχές του Δικτύου Natura 2000, έκτασης εκταρίων, αισθητικά δάση, οικότοπους σημαντικής βιοποικιλότητας χλωρίδας και πανίδας, που επιτρέπουν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων παρατήρησης της φύσης με κύρια επίκεντρα τα Μετέωρα και τον ορεινό όγκο του Ασπροπόταμου, τη Λίμνη Πλαστήρα, το Δέλτα του Πηνειού, τον Εθνικό Δρυμό του Ολύμπου, την κοιλάδα των Τεμπών και τη λίμνη Κάρλα Σημαντικός αριθμός πεζοπορικών μονοπατιών εντός του προορισμού Σημαντικής αξίας γεωλογικοί πόροι και σημαντικός αριθμός σπηλαίων εντός του προορισμού Sports & Activities Ορεινοί όγκοι που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πόρο για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες όπως η ορεινή ποδηλασία / τρέξιμο, ο αεροπτερισμός, η ορειβασία και η εκτός δρόμου οδήγηση και ορισμένες υποδομές, όπως μονοπάτια περιήγησης και ορειβασίας σε βουνά του προορισμού με διαβαθμίσεις στην ποιότητα και την ασφάλεια, ορειβατικά καταφύγια με στοιχειώδεις / ικανοποιητικές παροχές και αναρριχητικά πεδία Ποικιλία υδάτινων διαδρομών, εναλλασσόμενα νερά, βραχώδεις όγκοι και φαράγγια που δημιουργούν ιδανικές συνθήκες και περιβάλλον για δραστηριότητες canoe-kayak στη Λίμνη Πλαστήρα, στο Δέλτα του Πηνειού και στον Ασπροπόταμο Τα Μετέωρα και ο γειτνιάζων ορεινός όγκος στην περιοχή του Ασπροπόταμου αποτελούν προορισμό που συνδυάζει τον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό με τον Οικοτουρισμό και τον Τουρισμό Περιπέτειας Περιορισμένη τουριστική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και προβολή και προώθηση σε διεθνείς αγορές Υποδομές Χιονοδρομικού Τουρισμού με 2 χιονοδρομικά κέντρα (χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου και χιονοδρομικό κέντρο Αγράφων) σε λειτουργία κατά την περίοδο του χιονιού (μέσα Νοεμβρίου τέλη Μαρτίου / αρχές Απριλίου) - βασικές προκλήσεις για την ανάπτυξη Χιονοδρομικού Τουρισμού αποτελούν η μακροχρόνια τάση μείωσης της περιόδου χιονιού λόγω κλιματικής αλλαγής (αποτρεπτικός παράγοντας για προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων αναβάθμισης των υποδομών), ο διεθνής ανταγωνισμός από τις βαλκανικές χώρες (κυρίως Βουλγαρία) και η μείωση των διανυκτερεύσεων από Έλληνες επισκέπτες 9

10 Αξιολόγηση συμπληρωματικών προϊόντων (3) Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή / και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Γαστρονομικού Τουρισμού και του Τουρισμού Ευεξίας Γαστρονομικός Τουρισμός Προϊόντα αγροδιατροφικής παραγωγής ΠΟΠ / ΠΓΕ (Γραβιέρα Αγράφων Καρδίτσας ΠΟΠ, τυροκομικά προϊόντα ΠΟΠ στις ΠΕ Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας - Φέτα, Κασέρι, Μανούρι, Γαλοτύρι, Μπάτζος -, Αρνάκι Ελασσόνας ΠΟΠ και Κατσικάκι Ελασσόνας ΠΟΠ) Παραδοσιακή γαστρονομία της υπαίθρου με βάση τα ψητά και μαγειρεμένα κρέατα, τις τοπικές πρώτες ύλες και εδέσματα (λουκάνικο Τρικάλων, πέστροφα λίμνης Πλαστήρα κ.α.), παραδοσιακά εστιατόρια, ταβέρνες, μεζεδοπωλεία που προσφέρουν πιάτα από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα, σημεία πώλησης τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων και γιορτές υπαίθρου συνδεδεμένες με τοπικά προϊόντα και πανηγύρια, που συνδυάζουν την λαογραφία με τη γαστρονομία Σημαντικοί πόροι και δραστηριότητες οινοτουρισμού με ανεπτυγμένη αμπελοκαλλιέργεια και οινική παραγωγή στον αμπελώνα της Ραψάνης στον Όλυμπο (οίνος ΠΟΠ Ραψάνη), στον Τύρναβο (οίνος ΠΓΕ Τύρναβος και τσίπουρο Τυρνάβου ΠΓΕ), σε Κρανιά, Κραννώνα και Ελλασόνα (ομώνυμοι οίνοι ΠΓΕ) στον Μεσενικόλα (καλλιέργεια της μοναδικής στον ελλαδικό χώρο ερυθρής ποικιλίας Μαύρο Μεσενικόλα, σε συνδυασμό με τις ξενικές ποικιλίες Syrah και Carignan οίνοι ΠΟΠ Μεσενικόλα και ΠΓΕ Καρδίτσα) και στα Μετέωρα (ΠΓΕ Μετεώρων) η Ραψάνη και η Κρανιά αποτελούν τμήμα της Διαδρομής του Κρασιού των Θεών του Ολύμπου (εκτείνεται και στην ΠΕ Πιερίας) διαθέτουν επισκέψιμα οινοποιεία (Τσάνταλη, Κτήμα Κατσαρού), ενώ στην Ραψάνη βρίσκεται και Μουσείο Οίνου και Αμπέλου Ραψάνης Περιορισμένη τουριστική αξιοποίηση του υφιστάμενου γαστρονομικού πλούτου του προορισμού και περιορισμένη ενσωμάτωση γαστρονομικού storytelling στην τουριστική προβολή και προώθηση του προορισμού (η γαστρονομία μπορεί να συμβάλλει ως στοιχείο εμπλουτισμού του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού και των υπόλοιπων συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων) Τουρισμός Ευεξίας Ύπαρξη 3 Ιαματικών Φυσικών Πόρων (Παναγιά Δήμος Τρικκαίων, Πηγή Σούλαντα, Λουτρά Σμοκόβου) αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, οι οποίοι θα μπορούσαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση / προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και βελτίωση / ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη Τουρισμού Ευεξίας για τον εμπλουτισμό του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού και των υπόλοιπων συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων 10

11 Αξιολόγηση προορισμού (1) Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί. Α/Α Κριτήρια Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα Κύρια τουριστικά προϊόντα Συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα Βάρος κριτηρίου 35% 1,3 25% 1,1 10% 2,3 Βαθμολογία Σχόλια Αεροπορική: 1,0 / 5,0 Ακτοπλοϊκή: 1,0 / 5,0 Οδική: 3,0 / 5,0 Σιδηροδρομική: 3,0 / 5,0 Ελλιπής αεροπορική συνδεσιμότητα του προορισμού λόγω των σχετικά μεγάλων χρόνων πρόσβασης από υποδομές διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας και της περιορισμένης και εποχικής συνδεσιμότητας του πλησιέστερου αεροδρομίου (Κρατικός Αερολιμένας «Νέας Αγχιάλου») Έλλειψη υποδομών ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας Οδική προσβασιμότητα μέσω Α.Θ.Ε. (Α1 Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), Εθνικής Οδού 6 (ΕΟ6 Βόλος-Βελεστίνο-Λάρισα-Τρίκαλα-Καλαμπάκα) και Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Α3 τμήμα της ευρωπαϊκής οδού Ε65) με σχεδιασμό για να συνδέσει την ανατολική με τη δυτική πλευρά της χώρας (Κηπούρειο Γρεβενών Καλαμπάκα Τρίκαλα Ξυνιάδα Λαμία) μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το κεντρικό τμήμα 77,5 χλμ. Τρίκαλα - Ξυνιάδα Σιδηροδρομική συνδεσιμότητα μέσω της γραμμής Πειραιά Αθήνα Θεσσαλονίκη Ειδομένη, του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας, και των διακλαδώσεων αυτής (Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα, Λάρισα-Βόλος) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): Μετέωρα -μοναστική πολιτεία, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ιδιαίτερα εμβληματικό τουριστικό αξιοθέατο / προσκύνημα- πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, παραδοσιακοί οικισμοί, μνημεία, εκκλησίες, μονές, κάστρα, μυθολογικό / ιστορικό πλαίσιο κ.α.), λαογραφικό κεφάλαιο και πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση του πολιτιστικού / θρησκευτικού κεφαλαίου (πέρα από τα Μετέωρα), περιορισμένο ξενοδοχειακό δυναμικό City Break (0,25 / 1,0): αστικά κέντρα με πόρους και υποδομές που μπορούν να προσελκύσουν ενδιαφέρον City Break κυρίως από την εσωτερική αγορά λόγω της έλλειψης κόμβων για απευθείας διεθνείς αφίξεις MICE (0,25 / 1,0): τουριστικοί πόροι για προσέλκυση ταξιδιών κινήτρων, εταιρικών εκδηλώσεων και ορισμένες υποδομές για μικρά συνέδρια ωστόσο, η απουσία απευθείας διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας περιορίζει τις δυνατότητες του προορισμού στην εγχώρια αγορά Αγροτουρισμός (0,6 / 1,0): αγροτικοί και παραδοσιακοί οικισμοί, τοπική αγροτική παραγωγή, αγροτουριστικές μονάδες, αγροτουριστικοί ξενώνες και δυνατότητα διασύνδεσης της αγροδιατροφικής παραγωγής με τον τουρισμό για την ανάπτυξη Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου Οικοτουρισμός (0,6 / 1,0): πλούσιο φυσικό περιβάλλον με πυκνόφυτα ορεινά συμπλέγματα, πεδιάδες και πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο με ποταμούς και λίμνες, περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, σημαντική βιοποικιλότητα με θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας και πεζοπορικές διαδρομές που αποτελούν πόρους για την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού και ενναλακτικών υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας έντασης Sports & Activities (0,6 / 1,0): φυσικοί πόροι του προορισμού (ορεινοί όγκοι, δασικές εκτάσεις, ποτάμια και λίμνες) κατάλληλοι για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και Τουρισμό Περιπέτειας (π.χ. ορεινή πεζοπορία / ποδηλασία, ορειβασία, αναρρίχηση, ορειβατικά καταφύγια, πεζοπορικές διαδρομές, αναρριχητικά πεδία, canoe-kayak), καθώς και 2 υποδομές για Χιονοδρομικό Τουρισμό - με περιορισμένη ωστόσο προβολή και τουριστική αξιοποίηση, ιδιαίτερα σε διεθνείς αγορές Γαστρονομικός Τουρισμός (0,25 / 1,0): παραδοσιακή γαστρονομία, λαογραφικές εκδηλώσεις / γιορτές υπαίθρου, οινοτουριστικοί πόροι (οίνοι ΠΟΠ / ΠΓΕ, επισκέψιμα οινοποιεία) που μπορούν να συμβάλλουν ως στοιχείο εμπλουτισμού του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού και των υπόλοιπων συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων Τουρισμός Ευεξίας (0,25 / 1,0): 3 Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι (Παναγιά Δήμος Τρικκαίων, Πηγή Σούλαντα, Λουτρά Σμοκόβου) αναγνωρισμένοι από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού που με κατάλληλη αξιοποίηση / αναβάθμιση θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη Τουρισμού Ευεξίας για τον εμπλουτισμό του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού και των υπόλοιπων συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων 11

12 Αξιολόγηση προορισμού (2) Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί. Α/Α Κριτήρια Βάρος κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια 4 Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα, σημεία ενδιαφέροντος & Mνημεία UNESCO 20% 3,2 Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 3,0 / 5,0 Σημεία ενδιαφέροντος: 2,0 / 5,0 Mνημεία UNESCO: 5,0 / 5,0 Συγκαταλέγεται μέσα στους εδραιωμένους ή / και αναδυόμενους προορισμούς με σημαντική διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα. Περισσότερα από 158 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του TripAdvisor για τον προορισμό «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» Μετέωρα, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO (ανακηρυγμένο το 1988) 5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 2,0 ~ 656,6 χιλ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων Υφιστάμενη προσφορά (διαμονή) 5% 1,5 Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 1,0 / 5,0 ~7,0 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019 Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 2,0 / 5,0 ~23,6% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019 Συνολική βαθμολογία προορισμού 1,8 / 5,0 12

13 Στρατηγική και Σχέδια Δράσης 13

14 Ansoff Matrix Κύρια τουριστικά προϊόντα Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων αγορών. Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρουμανία Sun & Beach Υφιστάμενες ή/και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες (εστίαση σε Ολλανδία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Πολωνία), Βαλκανικές χώρες (εστίαση σε Σερβία), Ισραήλ, ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα) Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break Εγχώρια αγορά MICE Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν 14

15 Ansoff Matrix Συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων αγορών. Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρουμανία Αγροτουρισμός Υφιστάμενες ή/και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες (εστίαση σε Ολλανδία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Πολωνία), Βαλκανικές χώρες (εστίαση σε Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία), Ισραήλ, ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας Εγχώρια αγορά Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν 15

16 Σχέδιο Δράσης Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (1) Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών Βελτίωση αεροπορικής και διατροπικής συνδεσιμότητας του προορισμού Βελτίωση & ανάπτυξη της σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας Βελτίωση και αναβάθμιση οδικού δικτύου και ανάπτυξη συνδεσιμότητας εντός των περιφερειακών ενοτήτων Προώθηση αδειοδότησης και ανάπτυξης υδατοδρομίων στη Λίμνη Πλαστήρα υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους ώστε να βελτιωθεί η ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα Βελτίωση συνδεσιμότητας του αερολιμένα Ν. Αγχιάλου με διεθνείς προορισμούς κατά τους μήνες με έντονη τουριστική δραστηριότητα όπως οι θερινοί με πλάνο διεύρυνσης της περιόδου συνδεσιμότητας ώστε να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος και βελτίωση της σύνδεσής του με τους προορισμούς του Θεσσαλικού Κάμπου Προγραμματισμός επέκτασης της σιδηροδρομικής σύνδεσης βόρεια της Καλαμπάκας, προς Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα και Σιάτιστα- Κοζάνη/Καστοριά Κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων στην Λάρισα και παρεμβάσεις ενίσχυσης περίφραξης στην γραμμή Λάρισα- Σοφάδες Σηματοδότηση ηλεκτροκίνηση Σιδηροδρομικού Τμήματος Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα- Τρίκαλα Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης σηματοδότησης στη γραμμή Λάρισα-Βόλος Ολοκλήρωση του έργου του νότιου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Α3) που ξεκινά από την ένωση του με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και φτάνει έως την Ξυνιάδα Ολοκλήρωση οδικού άξονα Ε65, Τρίκαλα- Εγνατία Οδός (Βόρειο Τμήμα) Ολοκλήρωση του οδικού έργου σύνδεσης της Λάρισας με τα Τρίκαλα που περιλαμβάνει έργα ασφάλειας όπως η δημιουργία κόμβων καθώς και του κάθετου άξονα σύνδεση της Λάρισας με την Κοζάνη Οδική παραλιακή σύνδεση Λάρισας-Μαγνησίας Ολοκλήρωση Εθνικής Οδού Τρίκαλα Άρτα, στο τμήμα Πύλη- Παλαιομονάστηρο, που θα ενώσει τη Θεσσαλία με την Ήπειρο Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας, άλλων μέσων μαζικής μετακίνησης και της διατροπικής συνδεσιμότητας των περιοχών του προορισμού Προώθηση παρεμβάσεων ευφυών μεταφορών κατά τα πρότυπα του Δήμου Τρικκαίων και στους υπόλοιπους μεγάλους Δήμους του προορισμού (Λάρισα, Καρδίτσα) περιλαμβάνοντας δράσεις που επιτρέπουν τη διαχείριση των μεταφορικών δεδομένων, την αναβάθμιση και παρακολούθηση του στόλου δημόσιων λεωφορείων, τη βελτιστοποίηση του δικτύου αστικών μεταφορών, τις έξυπνες στάσεις που προσφέρουν ακριβή πληροφόρηση σε ότι αφορά τα δρομολόγια των λεωφορείων κ.α. Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧI Ενίσχυση του προφίλ / επιπέδου φιλικότητας του προορισμού για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητας Βελτίωση υποδομών μεταφορών (αεροδρόμιο, ΜΜΜ) για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας από άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα με ράμπες, διαδρομές με κατάλληλη πλακόστρωση για τυφλούς, συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών, απελευθέρωση πεζοδρομίων από κάθε είδους εμπόδια για ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα, κ.α. Αναβάθμιση των ιδιωτικών χώρων (εστίαση, καταλύματα) ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση ΑμΕΑ και ανθρώπων τρίτης ηλικίας 16

17 Σχέδιο Δράσης Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (2) Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών Ενίσχυση των υποδομών υγείας Αξιοποίηση και αναβάθμιση των δομών υγείας (ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, προμήθεια ειδών, μίσθωση καταλυμάτων απομόνωσης) προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού αλλά και τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 Προώθηση διαδικασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Ενίσχυση της συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας και εκπόνηση σχεδίου δράσης για τη δημιουργία ενός Πρότυπου Παραρτήματος Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας προς όφελος του πληθυσμού της Θεσσαλίας. Η μετεξέλιξη του ΕΚΑΒ θα ωφελήσει την Περιφέρεια πολλαπλά και θα συντελέσει ώστε ο προορισμός να θωρακιστεί υγειονομικά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία Ενίσχυση βασικών υποδομών Αποκατάσταση ζημιών στην Καρδίτσα που προκλήθηκαν από πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω του «Ιανού» στην ευρύτερη περιοχή και προώθηση/υλοποίηση/ολοκλήρωση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα Αντιμετώπιση της υπερεκμετάλλευσης υδάτων από την αγροτική παραγωγή και διατήρηση/αναβάθμιση των υδατικών πόρων της περιοχής Έργα εκσυγχρονισμού, αντικατάστασης, επέκτασης και κατασκευής των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στον προορισμό Ενίσχυση αντιπυρικού εξοπλισμού και μέτρων προστασίας δασικών περιοχών 17

18 Σχέδιο Δράσης Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (3) Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις Αναβάθμιση & προώθηση τουριστικού προϊόντος Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου, συνεκτικού και στοχευμένου προγράμματος τουριστικής προβολής και προώθησης Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης εστιασμένη στον διακριτό προορισμό «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» στο πλαίσιο ανάπτυξης Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO), στα προϊόντα προς ανάπτυξη και στις βασικές αγορές στόχους του προορισμού ανά προϊόν, με τη χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης και προωθητικού υλικού / μέσων και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας. Προβολή και περαιτέρω ανάδειξη του κύριου τουριστικού προϊόντος του προορισμού (Πολιτιστικός και Θρησκευτικός Τουρισμός) και προώθηση των Μετεώρων, ενός μεικτού Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, με παγκόσμια εμβέλεια και διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα Οργανωμένη προβολή και προώθηση στο εξωτερικό των δυνατοτήτων που προσφέρει ο προορισμός στον τομέα του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού και των αθλητικών δραστηριοτήτων σε υπαίθριους χώρους Αξιοποίηση των φυσικών τοπίων και των ορεινών όγκων του προορισμού για την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών, συνδέοντας τους τουριστικούς προορισμούς της Περιφέρειας με τα τοπία γυρισμάτων. Η δημιουργία του Film Office Thessaly θα δώσει μεγάλη ώθηση στην περιοχή, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού και δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την υποδοχή κινηματογραφικών παραγωγών Αξιοποίηση και ανάδειξη του Κρατικού Αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου και σύνδεσή του με τον προορισμό, με στρατηγικό σχεδιασμό για την ενίσχυση διεθνών αεροπορικών αφίξεων καθ όλη την διάρκεια του έτους Δημιουργία μιας ενιαίας και μοναδικής ταυτότητας του προορισμού με επίκεντρο τον Πολιτιστικό και Θρησκευτικό Τουρισμό και τις αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες που προσφέρει, τόσο στα Μετέωρα, όσο και στα αστικά κέντρα του προορισμού, που παρουσιάζουν πλήθος αξιόλογων αρχαιολογικών και λαογραφικών μουσείων/ χώρων Διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης στον προορισμό από ξένους εκπροσώπους του ταξιδιωτικού κλάδου και δημοσιογράφους που εκπροσωπούν κάποιο θεματικό μέσο (Famtrips-Presstrips) Συνεργασία με τα κεντρικά και ευρωπαϊκά γραφεία του ΕΟΤ, την Marketing Greece και τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι κατάλληλα διαφοροποιημένα μηνύματα (δελτία τύπου, ιστολόγια, vlogs) διανέμονται σε στοχευμένα μέσα ενημέρωσης για καταναλωτές και τον ταξιδιωτικό κλάδο σε βασικές αγορές αλλά και να ενθαρρυνθούν οι επισκέψεις εκπροσώπων του τύπου/ bloggers/ ατόμων με επιρροή στον προορισμό, τους οποίους θα πρέπει να φιλοξενήσουν οι πράκτορες εισερχόμενου τουρισμού στην περιφέρεια Συμμετοχή μαζί με τοπικά εμπορικά πρακτορεία στο ελληνικό περίπτερο σε κύριες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις (World Travel Market, Λονδίνο, ITB Βερολίνου) και Road Shows- στα οποία θα αποστέλλονται στελέχη του τουριστικού κλάδου που έχουν επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια Συνεργασία των επιχειρήσεων καταλυμάτων του προορισμού για τη δημιουργία δικτύων και πρωτοκόλλων συνεργασίας με διεθνείς tour operators και travel agents Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και σε συγκοινωνιακούς κόμβους Ανάπτυξη καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων στον τουρισμό εμπειρίας με εισαγωγή νέων και βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών εμπειρίας Προώθηση πιστοποίησης υποδομών αναψυχής, προϊόντων και υπηρεσιών και υποστήριξη/ενθάρρυνση ένταξης σε σχήματα σήμανσης και πιστοποίησης ποιότητας διεθνούς, εθνικής ή περιφερειακής στόχευσης που αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής, από τον Απρίλιο και μετά οπότε ξεκινάει η σαιζόν του πολιτιστικού τουρισμού, εφόσον εξασφαλίζεται η επαρκής ζήτηση 18

19 Σχέδιο Δράσης Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (4) Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις Αναβάθμιση & προώθηση τουριστικού προϊόντος (ασυνέχεια) Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών (συνέχεια) Εμπλουτισμός των κύριων και συμπληρωματικών προϊόντων του προορισμού Προώθηση κουλτούρας συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο Υποδομές πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης για ΑμεΑ τόσο στον αστικό χώρο όσο και σε σημεία και υποδομές πολιτιστικού, οικοτουριστικού, αγροτουριστικού ενδιαφέροντος Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων τουριστικών μονάδων με παράλληλη αναβάθμιση σε τύπους και κατηγορίες καταλυμάτων (3, 4 και 5 αστέρια) ή επέκταση αυτών και συμπληρώσεις με ειδικές τουριστικές υποδομές Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς και των υποστηρικτικών τους υποδομών (αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων, δημιουργία σύγχρονων πωλητηρίων και αναψυκτήριων, καθαριότητα) Προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός και Sports & Activities) με την ανάπτυξη θεματικών πακέτων συμπληρωματικά στο κύριο τουριστικό προϊόν του προορισμού και ειδική τιμολογιακή πολιτική τους μήνες χαμηλής τουριστικής επισκεψιμότητας Εμπλουτισμός του κύριου τουριστικού προϊόντος του προορισμού με τους Ιαματικούς Φυσικούς Πόρους της περιοχής (Παναγιά Δήμος Τρικκαίων, Πηγή Σούλαντα, Λουτρά Σμοκόβου), ώστε να αμβλυνθεί η εποχικότητα και να απορροφηθεί το κοινό της Ασημένιας Οικονομίας (Silver Economy) Ενσωμάτωση του γαστρονομικού storytelling του προορισμού και αξιοποίησή του στον εμπλουτισμό του κύριου και των συμπληρωματικών προϊόντων του προορισμού για την δημιουργία αυθεντικών βιωματικών εμπειριών για τους επισκέπτες. Η τοπική γαστρονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λαογραφία, τις γιορτές υπαίθρου και τα πανηγύρια και προσφέρει πλήθος εδεσμάτων και τοπικών πρώτων υλών στους επισκέπτες Η ανεπτυγμένη αμπελοκαλλιέργεια και η οινική παραγωγή της περιοχής (ΠΟΠ Ραψάνη, οίνος ΠΓΕ Τυρνάβου, τσίπουρο ΠΓΕ Τυρνάβου, οίνος Μεσενικόλα κ.α.) και τα επισκέψιμα οινοποιεία του προορισμού αποτελούν σημαντικούς πόρους που μπορούν να εμπλουτίσουν και να διαφοροποιήσουν το κύριο τουριστικό προϊόν του προορισμού τον Πολιτιστικό και Θρησκευτικό τουρισμό. Προώθηση, προβολή και αξιοποίηση της ανάδειξης των Τρικάλων ως Smart City και της σημαντικής αστικής αναβάθμισης που έχει συντελεστεί, σε τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρείται πλέον ένας εδραιωμένος προορισμός για τις Χριστουγεννιάτικές διακοπές και ένας υπολογίσιμος city break προορισμός, αμφότερα για την εγχώρια αγορά Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού προϊόντος (προώθηση συντονισμού και συναντίληψης μεταξύ ενώσεων ξενοδόχων, επιχειρηματιών εστίασης και αναψυχής, άλλων επαγγελματιών του τουρισμού όπως π.χ. ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικών ειδών, τουριστικών πρακτόρων), καθώς και ως προς την λειτουργία καταστημάτων και άλλων τουριστικών υπηρεσιών εκτός της περιόδου τουριστικής αιχμής Προώθηση συμμετοχής τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και εξειδικευμένων επαγγελματιών (αρχαιολόγοι, ξεναγοί, τουριστικοί πράκτορες υπαίθριων δραστηριοτήτων, επαγγελματίες του χώρου της αγροδιατροφής, οινοποιοί κτλ.) για την ανάπτυξη ειδικών/θεματικών μορφών τουρισμού 19

20 Σχέδιο Δράσης Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (5) Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις Ψηφιακή αναβάθμιση & μετασχηματισμός Ενίσχυση και προώθηση ψηφιακής προβολής και διαχείρισης του προορισμού για επισκέπτες και επιχειρήσεις Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις τουριστικές επιχειρήσεις Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών σε τουριστικούς πόλους του προορισμού Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Μετέωρα, βουνά και κάμπος Θεσσαλίας» με σκοπό τη γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη Digital info points στις πύλες εισόδου του προορισμού (αεροδρόμιο, λιμένας, σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ) και σε κεντρικά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της πόλης με αναλυτικές πληροφορίες για το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εύρεσης ξενοδοχείων/καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων οχημάτων, λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων και ωράρια λειτουργίας καταστημάτων κ.α. Ανάπτυξη διαδραστικής πλατφόρμας με σχόλια επισκεπτών και καταγραφή εμπειριών με δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών αξιολόγησης Συνεργασία με ανθρώπους επιρροής στον τομέα του τουρισμού όπως bloggers και Influencers για την ανάδειξη της αναγνωρισιμότητας του προορισμού σε διεθνές επίπεδο Aξιοποίηση εργαλείων επεξεργασίας και ανάλυσης ψηφιακών δεδομένων, και των σύγχρονων εργαλείων digital marketing για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της στόχευσης σε αγορές και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των ενεργειών προώθησης και προβολής Διαφημιστικές καταχωρήσεις θεματικών δράσεων του προορισμού, αθλητικών, πολιτιστικών κ.α. σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν δρομολόγια στον Κρατικό Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου, τον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», καθώς και πτήσεων charter ξένων Tour Operators Ανάπτυξη ψηφιακού μάρκετινγκ και ψηφιακής παρουσίας σε πολλά κανάλια επικοινωνίας με τον καταναλωτή (multichannel) Διαφημιστική προβολή σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας, αναγνωσιμότητας και αξίας με στοχευμένες προβολές video, εικόνας και κειμένων, προώθηση εντός της ροής της ειδησεογραφίας. Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνων προορισμών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης Led, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά σώματα LED, νέες πινακίδες πληροφόρησης των οδηγών τεχνολογίας Full Matrix, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα ασφαλτοτάπητα, έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις) καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος (στερεά και υγρά λύματα), ενέργειας και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογών Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wi Fi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον με στόχο την βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους) Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη 20

21 Σχέδιο Δράσης Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (6) Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις Προστασία περιβάλλοντος & αειφορία Δημιουργία ενός ελκυστικού, βιώσιμου και αειφορικού προορισμού Ολοκλήρωση του έργου φράγματος της Μεσοχώρας, καθώς έχει δρομολογηθεί εκ νέου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το ΥΠΕΝ, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια για την αποπεράτωση του ημιτελούς υδροηλεκτρικού έργου Αντιμετώπιση της ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων λόγω της εκτεταμένης γεωργίας και της ΒΙΠΕ Λάρισας και Καρδίτσας, η οποία συνδυαστικά με την υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων και την άρδευση, καθιστούν αδύνατη τη συντήρηση υγειών οικοσυστημάτων Δημοπράτηση Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στη Δυτική Θεσσαλία και τη Λάρισα, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2021 Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών - ενίσχυση διατομών στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Λάρισας και ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης της που αφορούν τις καλλιεργήσιμες περιοχές Υλοποίηση της κατασκευής Μονάδας Στερεών Αποβλήτων στη θέση «Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας» του Δήμου Τρικκαίων για την εξυπηρέτηση της διαχειριστικής ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας (ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας) από το Δήμο Τρικκαίων Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων σε όλους τους Δήμους για τη χωριστή συλλογή χωριστών ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, αλλά και λοιπά είδη) και συστήματος διαλογής στην πηγή για βιοαπόβλητα Δημιουργία μικρών κεντρικών μονάδων κομποστοποίησης και ανάκτησης βιοαποβλήτων για κάθε ΠΕ Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των ογκωδών και συστήματος χωριστής συλλογής και διαχείρισης μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων Ενίσχυση χωριστής συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και ηλεκτρικών στηλών μέσω της σύναψης συμβάσεων από τους Δήμους με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ, ΑΦΗΣ) Αναπλάσεις των μεγάλων αστικών κέντρων με τη δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών και την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και ποδηλάτων για ΑμΕΑ Εκκίνηση εργασιών καθαρισμού και κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα του Δήμου Αγιάς Υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης οικισμών και εγκαταστάσεων στις περιοχές των Δήμων Τρικκαίων και Φαρκαδόνας, στο τμήμα του Πηνειού ποταμού από την γέφυρα επί της Εθνικής οδού Τρικάλων-Καρδίτσας έως την γέφυρα στα όρια των ΠΕ Τρικάλων και Λάρισας (γέφυρα Κουτσόχερου) Υπογειοποίηση καλωδίων δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος του προορισμού Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Προώθηση της χρήσης ΑΠΕ στο αστικό περιβάλλον με εστίαση σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας που εξασφαλίζουν ενεργειακή αυτονομία Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών και άλλων στοχευμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού για την ενεργειακή συνείδηση και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης Παροχή κινήτρων σε ιδιώτες για πράσινες επιχειρήσεις 21

22 Σχέδιο Δράσης Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (7) Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις Προστασία περιβάλλοντος & αειφορία (συνέχεια) Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και της εναλλακτικής αστικής κινητικότητας στους τουριστικούς πόλους του προορισμού Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς Επίσπευση της υλοποίησης των Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε Δήμους του προορισμού (Λάρισα, Καρδίτσα) Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων και των κόμβων ενοικίασης ποδηλάτων ιδιαιτέρα στους μεγαλύτερους αστικούς ιστούς του προορισμού Αντικατάσταση των δημοτικών στόλων οχημάτων με ηλεκτροκίνητα οχήματα, καθώς και των μέσων αστικής συγκοινωνίας με ηλεκτροκινούµενα λεωφορεία και προώθηση της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα του προορισμού όπως η Λάρισα και τα Τρίκαλα Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στους μεγαλύτερους αστικούς ιστούς του προορισμού Ανάπλαση/ ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, λαογραφικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των οικισμών που έχουν χαρακτηριστεί από το ΥΠΕΝ ως παραδοσιακοί στην Περιφέρεια (συνολικά 13) και διατηρούν αναλλοίωτη την εικόνα που είχαν στο παρελθόν Η Απότομη αύξηση στον αριθμό επισκεπτών ιδίως εκείνων της κρουαζιέρας από Βόλο αλλά και Ηγουμενίτσα λόγω βελτίωσης των οδικών αξόνων- στα Μετέωρα δημιουργούν ανάγκη προστασίας του προορισμού από τον μαζικό τουρισμό, διαχείρισης των τουριστικών ροών και άντλησης μεγαλύτερου οικονομικού αποτυπώματος από αυτές για την τοπική οικονομία. Η βελτίωση του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με διακλάδωση στην Καλαμπάκα, αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τον αριθμό επισκεπτών στα Μετέωρα. Προστασία των 23 περιοχών υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος που συμπεριλαμβάνονται στο Δίκτυο Natura 2000, με κύρια επίκεντρα τα Μετέωρα, τη Λίμνη Πλαστήρα, το Δέλτα του Πηνειού, τον Εθνικό Δρυμό του Ολύμπου, την κοιλάδα των Τεμπών και τη λίμνη Κάρλα Επικαιροποίηση αναθεώρηση της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της περιοχής της λίμνης Πλαστήρα βάσει των σημερινών δεδομένων Στρατηγική ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών ως προς την ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στους τουριστικούς προορισμούς, ενημέρωση για τις βιώσιμες πρακτικές και τη λελογισμένη χρήση φυσικών πόρων 22

1Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ

1Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ 1Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού ( 27 Σεπτεμβρίου ) κέντρο του Ελληνικού Τουρισμού θα γίνει για μία ακόμη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Έξυπνες λύσεις για την προώθηση του θεματικού τουρισμού στην περιοχή της Ηπείρου Ιωάννινα, 29 Μαρτίου 2016 Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/geyannis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων www.kenakap.gr Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων Λάρισα, 9 Μαρτίου 2012 Βάιος ΚΟΥΤΗΣ Υποδ/ντης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Η Αναπτυξιακή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Kύριοι άξονες δράσης. Στρατηγικοί στόχοι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Kύριοι άξονες δράσης. Στρατηγικοί στόχοι Marketing Plan 08 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 08 Στρατηγικοί στόχοι Bελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ζήτησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος Άμβλυνση της εποχικότητας και καλύτερη γεωγραφική κατανομή του

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 19ος αιώνας: Κλειδί: Ανάπτυξη σιδηροδρόμου, Ατμόπλοιο Οργανωμένος τουρισμός Αύξηση μεσαίας τάξης και εισοδημάτων Συρρίκνωση αγροτικού τομέα Μετακίνηση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κωδικός υπό δράσης 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού, κλπ), συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κωδικός υπό δράσης 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού, κλπ), συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό»

«Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» Γνωμοδότηση European Economic & Social Committee Εισηγητής : κ.γκόφας Ο τουρισμός είναι δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ GREEK PANORAMA Alternative Tourism & Gastronomy Η Μοναδική Έκθεση για τον Εναλλακτικό Τουρισμό στην Ελλάδα! Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 14-16 Νοεμβρίου 2019 - Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη (ΕΤΠΑ)

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη (ΕΤΠΑ) ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ενδεικτικά έργα και δράσεις ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Tsimtsiridis

Georgios Tsimtsiridis Sustainable Touristic Development in the Municipality of Almopia Georgios Tsimtsiridis Vice Mayor of Almopia Δήμος Αλμωπίας Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη Η τουριστική ανάπτυξη σε οποιαδήποτε μορφή της προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

2 o Συνέδριο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας «Πηνειός Ποταμός: Πηγή Ζωής και Ανάπτυξης στη Θεσσαλία» Λάρισα, 2-3 Νοεμβρίου 2018

2 o Συνέδριο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας «Πηνειός Ποταμός: Πηγή Ζωής και Ανάπτυξης στη Θεσσαλία» Λάρισα, 2-3 Νοεμβρίου 2018 [1] 2 o Συνέδριο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας «Πηνειός Ποταμός: Πηγή Ζωής και Ανάπτυξης στη Θεσσαλία» Λάρισα, 2-3 Νοεμβρίου 2018 Συμπεράσματα Συνεδρίου Το 2 ο Συνέδριο της ΠΕΔ Θεσσαλίας με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ι. Ανδριανόπουλος

Κωνσταντίνος Ι. Ανδριανόπουλος Κωνσταντίνος Ι. Ανδριανόπουλος City Breaks Τουρισμός πόλεων / Αστικός Τουρισμός Μια από πλέον δημοφιλείς εναλλακτικές μορφές τουρισμού οι οποίες σήμερα φαίνονται να έχουν ιδιαίτερη απήχηση στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας Σχέδιο Διαβούλευσης

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας Σχέδιο Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για την Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδοχείων Νομού Τρικάλων σε πρόσφατη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδοχείων Νομού Τρικάλων σε πρόσφατη Σκέψεις και θέσεις για το νέο έτος από την Ένωση Ξενοδόχων ν. Τρικάλων - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ CITY KAL Στο κλείσιμο του έτους 2017, που ήταν ένα εντυπωσιακά αυξημένης προσέλευσης τουριστών έτος για την Ελλάδα, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

15 η Διδακτική Ενότητα «Η ΟΡΓAΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΜΟΡΦΏΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ»

15 η Διδακτική Ενότητα «Η ΟΡΓAΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΜΟΡΦΏΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην Oργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 15 η Διδακτική Ενότητα «Η ΟΡΓAΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-7 Δεκεμβρίου 2014 GREECE Οργάνωση Με την αιγίδα Υποστηρικτής επικοινωνίας Με τη στήριξη των Τηλ.: 210 61.41.164, 61.41.223 Fax: 210 80.24.267 e-mail: info@leaderexpo.gr www.leaderexpo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικήσαμε επενδύοντας στην ανάπτυξη και εμβάθυνση του δημοκρατικού διαλόγου, της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών μας πόρων

Διοικήσαμε επενδύοντας στην ανάπτυξη και εμβάθυνση του δημοκρατικού διαλόγου, της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών μας πόρων Το 2014 αποτέλεσε για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, χρονιά σταθμό. Υπήρξε η αφετηρία της υλοποίησης του οράματός μας για μια Περιφέρεια που θα είναι σημείο αναφοράς. Πιστέψαμε στη συνένωση δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη φύση και την ύπαιθρο

Γνωριμία με τη φύση και την ύπαιθρο Γνωριμία με τη φύση και την ύπαιθρο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Οι διάφορες µορφές εναλλακτικού τουρισµού στην ύπαιθρο, µεταξύ των οποίων ο αγροτουρισµός, προέκυψαν από µια διπλή αναγκαιότητα. Η πρώτη αφορά στην ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ. CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ. CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ CLLD/LEADER 2014-2020 Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μέτρο 19 ΠΑΑ 2014-2020 «Στήριξη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 15 1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 17 1.1 Διαστάσεις και παράμετροι διαμόρφωσης των χαρακτηριστικών της τουριστικής ανάπτυξης 17 1.1.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ Α. Στοιχεία ερωτηθέντος: (Η συμπλήρωση των στοιχείων αυτών δεν είναι υποχρεωτική). 1. Δημότης Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-24

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές Κωδικός Δράσης Τίτλος υπό δράσης

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές Κωδικός Δράσης Τίτλος υπό δράσης Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 9.2 του Τοπικού του ΠΑΑ 24-22 για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας Υπομέτρο 9.2: Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές ανάπτυξης και προώθησης του οικοτουρισμού στην Ελλάδα του σήμερα.

Μορφές ανάπτυξης και προώθησης του οικοτουρισμού στην Ελλάδα του σήμερα. Μορφές ανάπτυξης και προώθησης του οικοτουρισμού στην Ελλάδα του σήμερα. sales@ecotourism-greece.com ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ο οικολογικός τουρισμός είναι ένα είδος υπεύθυνου τουρισμού με σκοπό να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Π.Ε. Κισσάβου Ελασσόνας Όλυμπος, από το Μύθο και την Ιστορία στην Αειφορική Διαχείριση Διήμερο Σεμινάριο Ενηλίκων Παρασκευή 13 Σάββατο 14 Ιουνίου

Κ.Π.Ε. Κισσάβου Ελασσόνας Όλυμπος, από το Μύθο και την Ιστορία στην Αειφορική Διαχείριση Διήμερο Σεμινάριο Ενηλίκων Παρασκευή 13 Σάββατο 14 Ιουνίου Κ.Π.Ε. Κισσάβου Ελασσόνας Όλυμπος, από το Μύθο και την Ιστορία στην Αειφορική Διαχείριση Διήμερο Σεμινάριο Ενηλίκων Παρασκευή 13 Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 Πολιτιστική Διαδρομή Σύνολο επισκέψιμων τόπων σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντακόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου

Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου Η Υπουργός Τουρισμού, Κ. Κεφαλογιάννη, σε επίσκεψή της τον Ιανουάριο του 2014 στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο, χαρακτήρισε το Μέτσοβο ως πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Α, Β και Γ Γυμνασίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σχολικό έτος 2016-17 Κ Ε Ρ Α Μ Ω Τ Η Το επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση μιας επιχείρησης, με

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού στον νομό Αιτωλοακαρνανίας»

Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού στον νομό Αιτωλοακαρνανίας» Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού στον νομό Αιτωλοακαρνανίας» 2 1. Τι είναι Πολιτιστική Διαδρομή; Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο και επώνυμο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Άξονας Τοπικής Ανάπτυξης

Άξονας Τοπικής Ανάπτυξης O Πολιτισμός ως Κομβικός Άξονας Τοπικής Ανάπτυξης Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Πολιτικός Επιστήμων Διεθνολόγος Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλεισθένης Πολιτιστικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕ / ΒΑΑ Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής. 3 Δήμοι με τον Πολιτισμό για τον Τουρισμό και την Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΟΧΕ / ΒΑΑ Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής. 3 Δήμοι με τον Πολιτισμό για τον Τουρισμό και την Βιώσιμη Ανάπτυξη ΟΧΕ / ΒΑΑ Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής 3 Δήμοι με τον Πολιτισμό για τον Τουρισμό και την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2 Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) μέσα από Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) στο ΠΕΠ Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Οινικού Τουρισμού

Ορισμός Οινικού Τουρισμού Οινικός Τουρισμός Εισαγωγικά Το κρασί είναι συνδεδεµένο µε την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισµού και µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για µετακινήσεις µε σκοπό τη γνωριµία µαζί του Τα ίδια τα αµπέλια, από

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την συνολική Δ.Δ. νέα Δ.Δ )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την συνολική Δ.Δ. νέα Δ.Δ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την συνολική Δ.Δ. νέα Δ.Δ. 31.300.00 ) Πίνακας 1 : Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Πεδίο Παρέμβασης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας. «Ρύθμιση και Οργάνωση μιας Αγροτουριστικής επιχείρησης» Φοιτήτρια: Μακρή Σταυρούλα Α.Μ: 5879

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας. «Ρύθμιση και Οργάνωση μιας Αγροτουριστικής επιχείρησης» Φοιτήτρια: Μακρή Σταυρούλα Α.Μ: 5879 Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας «Ρύθμιση και Οργάνωση μιας Αγροτουριστικής επιχείρησης» Φοιτήτρια: Μακρή Σταυρούλα Α.Μ: 5879 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Περιεχόμενα Πτυχιακής 1. Εισαγωγή 2. Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Α ΦΑΣΗ Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι μια νέα πρόταση υποχρέωση που απορρέει από τα άρθρα 203-207

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ Νοέμβριος 2014 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε διαδρομές που στηρίζονται στην τοπική ταυτότητα και στο γαστρονομικό,

Διαβάστε περισσότερα

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης.

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης. ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ % ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ %. ΕΘΝΙΚΗ %. Ι ΙΑ % 311 ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων L311-1 Ιδρύσεις, µικρής δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ Θεσσαλονίκη-Τέμπη-Καλαμπάκα- Τρίκαλα-Πύλη-Ελάτη-Περτούλι- Μετέωρα-Μέτσοβο-Γρεβενά- Καστοριά-Πρέσπες-Νυμφαίο- Πτολεμαίδα-Κοζάνη-Φλώρινα- Εδεσσα-Νάουσα Αναχωρήσεις: 7/7, 14/7,

Διαβάστε περισσότερα

συνοχής του ΕΠΑΛΘ », εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 3206/ απόφαση του

συνοχής του ΕΠΑΛΘ », εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 3206/ απόφαση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές περιοχές ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΑΝΦΛΩ για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-3: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-3: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζώνης ΙΙ που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του άξονα, καθώς και την απόστασή

Διαβάστε περισσότερα

Λαναρά Θεοδώρα Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Λαναρά Θεοδώρα Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Λαναρά Θεοδώρα Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Ορισμός: Μια χερσαία και/ή θαλάσσια έκταση με ιδιαίτερα οικολογικά και τοπικά χαρακτηριστικά, αφιερωμένη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ L123.α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και αειφόρος ανάπτυξη ορεινών οικισμών. Η περίπτωση του αγίου Λαυρεντίου

Προστασία και αειφόρος ανάπτυξη ορεινών οικισμών. Η περίπτωση του αγίου Λαυρεντίου Προστασία και αειφόρος ανάπτυξη ορεινών οικισμών. Η περίπτωση του αγίου Λαυρεντίου Ελένη Μαΐστρου, αρχιτέκτων, ομ. καθηγήτρια ΕΜΠ Προστασία και αειφόρος ανάπτυξη ορεινών οικισμών. Τα στοιχεία που συγκροτούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες μένουν σε αγρόκτημα και συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες. Σημείο αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτημα-ξενώνα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Αγροτουρισμός ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Αγροτουρισμός ή αγροτικός τουρισμός είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών τουριστικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας στον αγροτικό χώρο από φορείς ή ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Ο Τουρισμός στο Επίκεντρο της Στρατηγικής της Περιφέρειας ΑΜΘ Ως εργαλείο αειφόρου ανάπτυξης Ως μέσο οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 1) ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Η Σαντορίνη είναι κατά κοινή ομολογία ένας από τους δημοφιλέστερους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε.

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε. ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας Εδώ ζούμε. Καλύτερα» Η περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ, με βάση τα χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Οκτώβριος 2018) 4 η Συνεδρίαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ (ΖΩΝΗ Δ)

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ (ΖΩΝΗ Δ) Κατάκολο 30/01/2018 Η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός αποτελούσε πάντα μια δημοφιλή επιλογή και διαχρονικά συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς. Η τεράστια ποικιλομορφία της,

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Στην εισήγηση του ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης κ. Γιάννης Μπουτίνας τόνισε τα εξής :

Στην εισήγηση του ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης κ. Γιάννης Μπουτίνας τόνισε τα εξής : Η φετινή τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, χαρακτηρίζεται από ένα πλήρες σχέδιο προβολής και προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 03/10/2018 VMC TEXNIKH E.E. Νηρέως 10 Π.Φάληρο 17561 τηλ:(210)9854850 fax.:(210)9858929 email: info@vmconsulting.gr www.vmconsulting.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη Έκθεση για τον Εναλλακτικό Τουρισμό Και την Γαστρονομία στην Ελλάδα, στο κέντρο της Αθήνας! Ζάππειο Μέγαρο, ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

Η πρώτη Έκθεση για τον Εναλλακτικό Τουρισμό Και την Γαστρονομία στην Ελλάδα, στο κέντρο της Αθήνας! Ζάππειο Μέγαρο, ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: GREEK PANORAMA Alternative Tourism & Gastronomy Η Μοναδική Έκθεση για τον Εναλλακτικό Τουρισμό στην Ελλάδα! Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 14-16 Νοεμβρίου 2019 - Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα