Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής «Δηλώσεις Υόρου Πλοίων κατηγορίας ν 27/1975»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής «Δηλώσεις Υόρου Πλοίων κατηγορίας ν 27/1975»"

Transcript

1 Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής «Δηλώσεις Υόρου Πλοίων κατηγορίας ν 27/1975»

2 Πίνακας περιεχομένων 1. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Πρόσβαση στην εφαρμογή Φαρακτηριστικά και απαιτήσεις εφαρμογής... 5 Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1 Είσοδος στην εφαρμογή... 4 Εικόνα 2 Εισαγωγική οθόνη... 5 Εικόνα 3 Βασικό μενού της εφαρμογής... 6 Εικόνα 4 Οθόνη συμπλήρωσης δήλωσης... 8 Εικόνα 5 Πλήκτρα διαχείρισης δήλωσης... 9 Εικόνα 6 Μήνυμα εφαρμογής... 9 Εικόνα 7 Πεδία δήλωσης πλοίου με ελληνική σημαία Εικόνα 8 Πεδία δήλωσης πλοίου υπό σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Φ Εικόνα 9 Πεδία υποενότητας «ΠΛΟΙΟ» Εικόνα 10 Οθόνη προσδιορισμού φόρου Εικόνα 11 υμπλήρωση μειώσεων φόρου Εικόνα 12 Λίστα πλοίων για υποβολή νέας αρχικής δήλωσης Εικόνα 13 Λίστα πλοίων για υποβολή νέας αρχικής δήλωσης με ανενεργό πλήκτρο «Νέα Αρχική Δήλωση» Εικόνα 14 Οθόνη συμπλήρωσης νέας δήλωσης Εικόνα 15 Διαχείριση αποθηκευμένων δηλώσεων Εικόνα 16 Διαχείριση αποθηκευμένων δηλώσεων Ανενεργό πλήκτρο τροποποιητικής δήλωσης (1) Εικόνα 17 Διαχείριση αποθηκευμένων δηλώσεων Ανενεργό πλήκτρο τροποποιητικής δήλωσης (2) Εικόνα 18 Αιτία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Εικόνα 19 Ειδοποίηση πληρωμής φόρου

3 1. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν. 27/1975 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων ΠΟΛ 1022/2017 «Σύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (ΥΕΚ Α 77/ ) φορολογικών ετών και μετά, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καθορισμός δικαιολογητικών» Α. 1034/2021 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975» Α. 1067/2021 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975» Α. 1123/2021 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975» Α. 1143/2021 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975» Α.1069/2022 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975» Ν.4955/2022 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του υμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.»(άρθρο 52) Από το φορολογικό έτος 2017 και για επόμενα χρόνια, οι δηλώσεις φορολογίας πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού υστήματος TAXISnet. Οι δηλώσεις αφορούν σε πλοία που νηολογούνται: 1. με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν.27/1975 και φορολογούνται με τον νόμο αυτό, 2. με σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Φ. πλην της ελληνικής του άρθρου 26α του ν.27/1975 και φορολογούνται με το νόμο αυτό, 3. με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις του νόμου αυτού αλλά και τις πράξεις νηολόγησης με βάση το άρθρο 13 του ν.δ.2687/1953 και 3

4 4. με ξένη σημαία του άρθρου 26 του ν.27/1975 τα οποία διαχειρίζονται ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις φορολογίας πλοίων του νόμου αυτού καθώς και τις εκδιδόμενες πράξεις με βάση το άρθρο 13 του ν.δ.2687/53 2. ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 2.1 Πρόσβαση στην εφαρμογή Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού υστήματος TAXISnet, με τους κωδικούς πρόσβασης της Διαχειρίστριας εταιρείας (η οποία μπορεί να είναι και πλοιοκτήτης). Ο χρήστης εισάγει το «Όνομα χρήστη» και τον «Κωδικό πρόσβασης» και επιλέγει το πλήκτρο ΟΚ όπως φαίνεται παρακάτω στην «Εικόνα 1» Βασικό μενού εφαρμογής Επιλέγοντας «ΕΙΟΔΟ» στην παρακάτω οθόνη (Εικόνα 2), εμφανίζεται η εισαγωγική οθόνη της εφαρμογής, και μέσω αυτής ο χρήστης, μεταβαίνει στην οθόνη με τις διαθέσιμες επιλογές (βασικό μενού), για υποβολή ή/και διαχείριση δήλωσης. Εικόνα 1 Είσοδος στην εφαρμογή 4

5 Εικόνα 2 Εισαγωγική οθόνη 2.2 Φαρακτηριστικά και απαιτήσεις εφαρμογής Μετά την είσοδο στην εφαρμογή και όπως φαίνεται με την «Εικόνα 3», μπορεί κατά περίπτωση δήλωσης, να ξεκινήσει τη, να μεταβεί στην, όπου από τα εμφανιζόμενα ευρετήρια, ο χρήστης επιλέγει: o είτε να συνεχίσει τη συμπλήρωση δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής) που έχει αποθηκεύσει προγενέστερα, o είτε να εκτυπώσει αντίγραφο οριστικοποιημένης δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής) o είτε να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση. να ξεκινήσει την. Για όλα τα παραπάνω πλήκτρα υπάρχει και ένα αντίστοιχο πεδίο επιλογής, από το οποίο ο χρήστης καλείται να επιλέξει το φορολογικό έτος που θα αφορούν οι επόμενες κινήσεις του 5

6 Εικόνα 3 Βασικό μενού της εφαρμογής ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΕΡΑ: Για καθένα από τα τέσσερα έντυπα δίνονται οι παρακάτω επιλογές: 1) Αν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση φόρου πλοίων για το προηγούμενο έτος ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «υμπλήρωση Νέας Αρχικής Δήλωσης». Η εφαρμογή αναζητά και εμφανίζει στην οθόνη λίστα με τα πλοία, για τα οποία έχει υποβληθεί από το φορολογούμενο δήλωση για το προηγούμενο έτος, με περίοδο διαχείρισης που συμπεριλαμβάνει την 31/12. 2) Για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Επιλογή Αποθηκευμένης Δήλωσης» (για το αντίστοιχο έτος). Από το ίδιο πλήκτρο, ο χρήστης έχει πρόσβαση, τόσο στις εκτυπώσεις οριστικά υποβληθεισών δηλώσεων, όσο και στην επεξεργασία προσωρινά αποθηκευμένων δηλώσεων, 6

7 3) Αν επιθυμεί να υποβάλει για πρώτη φορά δήλωση για ένα πλοίο ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Εισαγωγή πλοίου με Νέα Αρχική δήλωση» για το αντίστοιχο έτος. Για την ασφάλεια των χρηστών, πριν την οριστική υποβολή δηλώσεων με εκκίνηση το πλήκτρο «Εισαγωγή πλοίου με Νέα Αρχική δήλωση» απαιτείται η προσωρινή αποθήκευσή τους. Οι προαναφερόμενες δυνατότητες δίνονται ξεχωριστά για κάθε ένα έντυπο από τα τέσσερα (4), όπως ο τύπος και το περιεχόμενό τους για την ηλεκτρονική υποβολή έχει οριστεί με την υπ αριθμ. ΠΟΛ 1022/2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Ειδικότερα, η ενότητα (1) αφορά στο έντυπο υποβολής δήλωσης φορολογίας πλοίων πρώτης κατηγορίας που νηολογούνται με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 27/1975. (χρώματος πράσινου ) η ενότητα (2) αφορά στο έντυπο υποβολής δήλωσης φορολογίας πλοίων πρώτης κατηγορίας του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 υπό σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Φ. πλην της ελληνικής. (χρώματος πορτοκαλί ) η ενότητα (3) αφορά στο έντυπο υποβολής δήλωσης φορολογίας πλοίων πρώτης κατηγορίας που νηολογούνται με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις πράξεις νηολόγησης με βάση το άρθρο 13 του Ν.Δ.2687/1953. (χρώματος γαλάζιου ) η ενότητα (4) αφορά στο έντυπο υποβολής δήλωσης φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία, τα οποία διαχειρίζονται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις φορολογίας πλοίων του νόμου αυτού και τις πράξεις με βάση το άρθρο 13 του Ν.Δ.2687/1953. (χρώματος κίτρινου ) Σα τέσσερα ηλεκτρονικά έντυπα διαφοροποιούνται ως προς τους συντελεστές που χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου (συντελεστές ηλικίας και συντελεστές φορολογικών κλιμακίων Κ.Ο.Φ.) καθώς και σε κάποια πεδία που αφορούν τα στοιχεία του πλοίου, τα οποία δεν υπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις. Π.χ. τα πλοία με ξένη ή ευρωπαϊκή σημαία δεν έχουν Α.Μ.Τ.Ε.Ν., ενώ για τα πλοία με ελληνική σημαία δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής της χώρας νηολόγησης (πεδίο «ημαία» των περιπτώσεων (2) και (4)). 7

8 Εισαγωγή πλοίου με Νέα Αρχική Δήλωση Πατώντας το πλήκτρο «Εισαγωγή πλοίου με Νέα Αρχική Δήλωση» του βασικού μενού εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη (Εικόνα 4) Η οθόνη συμπλήρωσης δήλωσης χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: 1. διαχείρισης της δήλωσης, με τα αντίστοιχα πλήκτρα, 2. στοιχείων χαρακτηριστικών / προσδιοριστικών του πλοίου, 3. απεικόνισης προσδιοριστικών στοιχείων φόρου (όπως κλιμάκια Κ.Ο.Φ., συντελεστής φόρου βάσει ηλικίας, ισοτιμία /$, κ.α.), 4. πληροφοριακών στοιχείων (όπως σημειώσεις φορολογούμενου, συντάξαντα τη δήλωση) Εικόνα 4 Οθόνη συμπλήρωσης δήλωσης 8

9 Ενότητα διαχείρισης δήλωσης την ενότητα αυτή εμφανίζονται μηνύματα καθοδήγησης του χρήστη ή διαγνωστικά καθώς και τα πλήκτρα για τη διαχείριση της δήλωσης. Εικόνα 5 Πλήκτρα διαχείρισης δήλωσης Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να: αποθηκεύει προσωρινά τη δήλωσή του, σε περίπτωση που αμφιβάλλει για την ορθή συμπλήρωση κάποιων πεδίων και επιθυμεί να την ολοκληρώσει σε μεταγενέστερο χρόνο. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται με το πάτημα πλήκτρου Προσωρινή Αποθήκευση. Για την προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί απαραίτητα, τα στοιχεία προσδιορισμού του φόρου, δηλαδή η ηλικία, οι Κ.Ο.Φ. και οι Κ.Κ.Φ. Εικόνα 6 Μήνυμα εφαρμογής υποβάλει οριστικά τη δήλωση, με το πάτημα του πλήκτρου Τποβολή (Αν, πρόκειται για Εισαγωγή νέου πλοίου, για την ασφάλειά του, ο χρήστης πρέπει πρώτα προβεί σε Προσωρινή Αποθήκευση, πριν υποβάλλει οριστικά την δήλωση). την περίπτωση αυτή πραγματοποιείται άμεσος προσδιορισμός του φόρου, με προθεσμία πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. «καθαρίζει» τα πεδία της οθόνης, με το πάτημα του πλήκτρου Καθαρισμός Διαγράφει τη δήλωση, αν έχει ήδη αποθηκευτεί προσωρινά, με το πάτημα του πλήκτρου Διαγραφή να επιστρέφει στο κεντρικό μενού της εφαρμογής με το πάτημα του πλήκτρου Επιστροφή. 9

10 Προσοχή: Με το πάτημα του πλήκτρου Επιστροφή χωρίς προηγουμένως να αποθηκευτεί ή υποβληθεί η δήλωση, χάνονται τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στην οθόνη αυτή. Ενότητα χαρακτηριστικών / προσδιοριστικών στοιχείων πλοίου την υποενότητα «ΠΛΟΙΟ» συμπληρώνονται: Σο όνομα του πλοίου με κεφαλαίους ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Σην περίοδο κατά την οποία η εταιρεία διαχειρίζεται το πλοίο μέσα στο έτος αναφοράς. Σα αντίστοιχα πεδία είναι προ-συμπληρωμένα ως εξής: Π.χ για το Υορολογικό έτος 2018 Από «01/01/2018» Έως «31/12/2018» Εικόνα 7 Πεδία δήλωσης πλοίου με ελληνική σημαία o ε περίπτωση που το πλοίο αγοράστηκε μετά την 1/1 του οικείου φορολογικού έτους, το πεδίο «Από» συμπληρώνεται με την ημερομηνία μεταβίβασης. Προσοχή: Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή συμπλήρωση των ανωτέρω πεδίων, γιατί έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο υπολογισμό του φόρου που αντιστοιχεί στην περίοδο εκμετάλλευσης του πλοίου από τη δηλούσα διαχειρίστρια εταιρεία. o ε περίπτωση που το πλοίο αγοράστηκε μετά την 1/1 του οικείου φορολογικού έτους και ταυτόχρονα ο νέος πλοιοκτήτης ύψωσε για πρώτη φορά την ελληνική σημαία, συμπληρώνεται επίσης το πεδίο «Ημερομηνία ύψωσης ελληνικής σημαίας» με την ίδια ημερομηνία που έχει συμπληρωθεί στο παραπάνω πεδίο «Από». Διαφορετικά, το πεδίο αυτό παραμένει κενό. o Αντίστοιχα ισχύουν και στα έντυπα των περιπτώσεων (2) (3) και 4). το σημείο αυτό το έντυπο της περίπτωσης (3) είναι πανομοιότυπο με το (1). το πορτοκαλί έντυπο της περίπτωσης (2), αντί του πεδίου «Ημερομηνία ύψωσης ελληνικής σημαίας» υπάρχει το πεδίο «Ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης στην Ελλάδα». 10

11 Εικόνα 8 Πεδία δήλωσης πλοίου υπό σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Φ το κίτρινο έντυπο της περίπτωσης (4), αντί του πεδίου «Ημερομηνία ύψωσης ελληνικής σημαίας» υπάρχει το πεδίο «Ημερομηνία έναρξης διαχείρισης στην Ελλάδα». Ο υπολογισμός που αφορά στο ποσό του οφειλόμενου φόρου διαφοροποιείται, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τα πλοία με ξένη σημαία. Ο τύπος του πλοίου Η εθνικότητα του πλοίου στο πεδίο «ημαία» μόνο στις περιπτώσεις των εντύπων (2) και (4) Σα στοιχεία νηολογίου: o λιμένας o αριθ. Νηολογίου Εικόνα 9 Πεδία υποενότητας «ΠΛΟΙΟ» Η χωρητικότητά του (με δύο δεκαδικά ψηφία) o Κόροι ολικής χωρητικότητας (Κ.Ο.Φ.) o Κόροι καθαρής χωρητικότητας (Κ.Κ.Φ.) o Επισημαίνεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή συμπλήρωση του πεδίου «Κ.Ο.Φ.», μιας και αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία υπολογισμού του οφειλόμενου φόρου για το τρέχον και για τα επόμενα φορολογικά έτη. Η ηλικία του πλοίου o Επισημαίνεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή συμπλήρωση του πεδίου «Ηλικία», μιας και αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία υπολογισμού του οφειλόμενου φόρου για το τρέχον και για τα επόμενα φορολογικά έτη. Ο χρόνος παράδοσης του πλοίου για εμπορική εκμετάλλευση, προαιρετικά. (Η ημερομηνία πρέπει να είναι της μορφής «ηη/μμ/εεεε»). 11

12 την περίπτωση, όμως, που συμπληρώνεται από τον χρήστη ηλικία με τιμή 0 τότε υποχρεωτικά θα συμπληρώνεται το πεδίο με την ημερομηνία παράδοσης του πλοίου στον πλοιοκτήτη Οι διακριτικοί αριθμοί o Ι.Μ.Ο. o Δ.Δ.. o Α.Μ.Τ.Ε.Ν. (μόνο στις περιπτώσεις των εντύπων (1) και (3)) την υποενότητα «ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ» συμπληρώνονται: ε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης διαθέτει ημεδαπό Α.Υ.Μ., αυτός συμπληρώνεται στο πεδίο «Α.Υ.Μ.» και τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία και Διεύθυνση) αντλούνται από το μητρώο Taxis. την ενότητα αυτή συμπληρώνεται ο Α.Υ.Μ. της πλοιοκτήτριας και όταν αυτή διαχειρίζεται η ίδια τα πλοία, συνεπώς ο χρήστης έχει εισέλθει στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Αν, όμως, πρόκειται για αλλοδαπό πλοιοκτήτη που δεν διαθέτει Α.Υ.Μ. συμπληρώνονται τα πεδία o «Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία» o «Διεύθυνση» Σηλέφωνα επικοινωνίας τις υποενότητες «ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ» και «ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ (Εγγυητής)» τα στοιχεία τους αντλούνται από το μητρώο με βάση τον Α.Υ.Μ. του χρήστη που έχει εισέλθει με τους κωδικούς του στην εφαρμογή. την υποενότητα «ΑΝΣΙΚΛΗΣΟ (Εκπρόσωπος)» συμπληρώνεται ο Α.Υ.Μ., εφ όσον υπάρχει και τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται από το μητρώο Taxis. Προσοχή: ε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιοδήποτε λάθος στα ανωτέρω στοιχεία, αυτά, πρέπει να διορθώνονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Τ. Επιπλέον, δύνανται να συμπληρωθούν και τα πεδία των τηλεφώνων επικοινωνίας. Η πλοήγηση μεταξύ των πεδίων γίνεται μέσω του πλήκτρου TAB (πληκτρολόγιο). 12

13 Ενότητα προσδιοριστικών στοιχείων φόρου τον επόμενο πίνακα «ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΥΟΡΟΤ» ο υπολογισμός του οφειλόμενου φόρου για το τρέχον έτος γίνεται αυτόματα, με βάση τα στοιχεία (χαρακτηριστικά) που έχουν συμπληρωθεί παραπάνω. Η επίσημη ισοτιμία μεταξύ Ευρώ και Δολαρίου $, αντλείται από τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας (Ε.Κ.Σ.) και εμφανίζεται στην εφαρμογή κατά το χρόνο συμπλήρωσης της δήλωσης. Η ισοτιμία αυτή αναγράφεται στο αντίστοιχο, για το σκοπό αυτό, πεδίο της εφαρμογής. Όλα τα πεδία προσδιορισμού του φόρου υπολογίζονται αυτόματα, με βάση την ηλικία, τους Κ.Ο.Φ., την επίσημη ισοτιμία και τη φορολογική περίοδο. Εικόνα 10 Οθόνη προσδιορισμού φόρου Μειώσεις Για τις τυχόν μειώσεις με βάση τις διατάξεις του Ν. 27/1975, συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία. ε περίπτωση συμπλήρωσης ποσών στα πεδία των μειώσεων φόρου, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών στην Δ.Ο.Τ. 13

14 Εικόνα 11 υμπλήρωση μειώσεων φόρου Αναλυτικότερα: Οι μειώσεις φόρου πλοίων των άρθρων 7 και 26 του ν. 27/1975 καθώς και των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης συμπληρώνονται (από το έτος 2018 και εφεξής) σε δολάρια Η.Π.Α στα ποσά αυτών που καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Για τις μειώσεις του άρθρου 5 ν. 27/1975 (λόγω αργίας του πλοίου) συμπληρώνεται το πεδίο με τις Ημέρες Αργίας ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ότι: Η υποβολή δήλωσης λόγω αργίας αφορά στο έτος αργίας του πλοίου και μειώνει τον αρχικό φόρο του έτους αυτού. Οι ημέρες αργίας του πλοίου συμπληρώνονται από τον υπόχρεο αφού πρώτα υποβάλλει αίτηση στην ΔΟΤ με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 27/1975. Η δήλωση λόγω αργίας υποβάλλεται στο έτος που αφορά αυτή και μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φόρου πλοίων του επόμενου έτους. Για τις μειώσεις της παρ. 1 του άρθρου 7 ν. 27/1975 ανάλογα με την περίπτωση υπαγωγής, γίνεται επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα και δίπλα συμπληρώνεται το ποσό της μείωσης σε $ (από το έτος 2018 και εφεξής). Για οποιαδήποτε άλλη μείωση, συμπληρώνεται αναλυτικά το είδος και το ποσό κάθε μείωσης χωριστά στο πεδίο με την αντίστοιχη ένδειξη (περιγραφικό πεδίο). το επόμενο πεδίο, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η συμπλήρωσή του με το άθροισμα των επιμέρους μειώσεων αυτής της περίπτωσης. Ενότητα πληροφοριακών στοιχείων το πεδίο «ημειώσεις» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα με 500 χαρακτήρες (μέγιστο όριο) να γράψει οποιαδήποτε πληροφορία δεν συμπεριλαμβάνεται στα ανωτέρω πεδία. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την ύπαρξη δεύτερης διαχειρίστριας εταιρείας. την εκτύπωση της δήλωσης, την οποία λαμβάνει ο φορολογούμενος μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης, εμφανίζονται μόνο οι πρώτοι 240 χαρακτήρες από αυτούς. το κάτω μέρος του πίνακα έχει τη δυνατότητα ο λογιστής που συμπληρώνει τη δήλωση να αναγράψει τα στοιχεία του ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία της φορολογικής διοίκησης με το αρμόδιο πρόσωπο, σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο. 14

15 υμπλήρωση νέας αρχικής δήλωσης την περίπτωση πλοίου που η εταιρεία είχε υπό τη διαχείρισή της και το προηγούμενο έτος, ο χρήστης δεν καταχωρεί εκ νέου όλα τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν το πλοίο. Η διαδικασία αποθήκευσης ή υποβολής δήλωσης φορολογίας πλοίων για κάθε ένα έτος πέραν του πρώτου απλουστεύεται ως εξής: Ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο υμπλήρωση Νέας Αρχικής Δήλωσης για το τρέχον έτος Εμφανίζεται κατάσταση με τα πλοία για τα οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση με περίοδο διαχείρισης, που συμπεριλαμβάνει την 31/12 του προηγούμενου έτους. Εικόνα 12 Λίστα πλοίων για υποβολή νέας αρχικής δήλωσης Επιλέγοντας το πλήκτρο Νέα Αρχική Δήλωση που βρίσκεται στην αντίστοιχη γραμμή με τα στοιχεία του πλοίου για το οποίο επιχειρεί να υποβάλει νέα δήλωση(εικόνα 12), και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα(εικόνα 13). ημειώνουμε ότι το εν λόγω πλήκτρο θα είναι ανενεργό αν για το συγκεκριμένο πλοίο υπάρχει προσωρινά αποθηκευμένη τροποποιητική δήλωση. την περίπτωση αυτή, για τη δημιουργία νέας αρχικής δήλωσης πρέπει είτε να υποβληθεί οριστικά, είτε να διαγραφεί η αποθηκευμένη τροποποιητική δήλωση, όπως καθοδηγεί και το αντίστοιχο μήνυμα που εμφανίζεται με την τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού πάνω στο ανενεργό πλήκτρο. Εικόνα 13 Λίστα πλοίων για υποβολή νέας αρχικής δήλωσης με ανενεργό πλήκτρο «Νέα Αρχική Δήλωση» 15

16 Σα πεδία: Όνομα, Σύπος, Λιμένας Νηολογίου, Αριθμός Νηολογίου, Φρόνος παράδοσης έτοιμου για εμπορική εκμετάλλευση, Πλοιοκτήτης, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από τις δηλώσεις του προηγούμενου έτους αλλά είναι επεξεργάσιμα από τον χρήστη. Σα πεδία: ΙΜΟ, Κ.Ο.Φ., Κ.Κ.Φ, Δ.Δ.., ΑΜΤΕΝ, Υορολογικό έτος (Από Έως) εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το προηγούμενο έτος και δεν είναι επεξεργάσιμα από τον χρήστη. Μεταβάλλονται, μόνο, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Σο πεδίο της ηλικίας είναι προσυμπληρωμένο από την δήλωση του προηγούμενου έτους με την προσθήκη ενός έτους. Εικόνα 14 Οθόνη συμπλήρωσης νέας δήλωσης Κατά τα λοιπά, η μορφή και η λειτουργικότητα της συγκεκριμένης οθόνης είναι όμοια με αυτήν που περιγράφηκε στην ενότητα «Εισαγωγή πλοίου με Νέα Αρχική Δήλωση» 16

17 Αναζήτηση προσωρινά αποθηκευμένης ή οριστικοποιημένης δήλωσης Η αναζήτηση αποθηκευμένης ή υποβληθείσας δήλωσης γίνεται από τα πλήκτρα «Επιλογή Αποθηκευμένης Δήλωσης» του βασικού μενού για το αντίστοιχο έτος. Ως αποτέλεσμα εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη (Εικόνα 15): το επάνω μέρος της, έχουμε τη λίστα με τις δηλώσεις του συγκεκριμένου εντύπου που έχουν αποθηκευτεί, αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού ο χρήστης, επάνω στον αριθμό καταχώρισης του πλοίου που τον ενδιαφέρει, οδηγείται στην οθόνη συμπλήρωσης της δήλωσης και γίνεται ανάκτηση των στοιχείων που είχε αποθηκεύσει. Εικόνα 15 Διαχείριση αποθηκευμένων δηλώσεων Αν η ανάκτηση της δήλωσης γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτήν της προσωρινής αποθήκευσης και η ισοτιμία μεταξύ Ευρώ και Δολαρίου έχει αλλάξει, τότε η εικόνα της δήλωσης που εμφανίζεται θα χρησιμοποιεί πλέον τη νέα (τρέχουσα) ισοτιμία και με βάση την τρέχουσα ισοτιμία θα γίνει ο επαναϋπολογισμός του φόρου. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει ή να διορθώσει τα στοιχεία που ανακτώνται και έχει προ-συμπληρώσει και στη συνέχεια να αποθηκεύσει εκ νέου τη δήλωσή του ή να την υποβάλλει οριστικά. 17

18 το κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται λίστα με τις αποθηκευμένες δηλώσεις του συγκεκριμένου εντύπου που έχουν υποβληθεί οριστικά. Ο χρήστης μπορεί να τυπώσει την υποβληθείσα δήλωση επιλέγοντας το πλήκτρο Εκτύπωση που εμφανίζεται στην αντίστοιχη γραμμή. Επίσης, μπορεί να δημιουργήσει τροποποιητική δήλωση αυτής, με το πλήκτρο Σροποποιητική της αντίστοιχης γραμμής. ημειώνουμε ότι το πλήκτρο αυτό είναι ανενεργό αν υπάρχει ήδη τροποποιητική δήλωση της συγκεκριμένης, ή αν υπάρχει προσωρινά αποθηκευμένη δήλωση άλλου έτους για το συγκεκριμένο πλοίο (Εικόνα 16) και (Εικόνα 17). την περίπτωση που ο χρήστης έχει δημιουργήσει και αποθηκεύσει προσωρινά δήλωση άλλου έτους για το συγκεκριμένο πλοίο, θα πρέπει να την υποβάλει οριστικά, ή να τη διαγράψει πριν τη δημιουργία και την επεξεργασία νέας τροποποιητικής δήλωσης, σύμφωνα με την υπόδειξη που εμφανίζεται όταν ο χρήστης τοποθετεί τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο ανενεργό πλήκτρο, όπως στην Εικόνα 17 Εικόνα 16 Διαχείριση αποθηκευμένων δηλώσεων Ανενεργό πλήκτρο τροποποιητικής δήλωσης (1) Εικόνα 17 Διαχείριση αποθηκευμένων δηλώσεων Ανενεργό πλήκτρο τροποποιητικής δήλωσης (2) Εικόνα 18 Αιτία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης 18

19 Κατά την επεξεργασία των τροποποιητικών δηλώσεων, η οθόνη είναι όμοια με αυτή που περιγράφηκε στις παραπάνω ενότητες «Εισαγωγή πλοίου με Νέα Αρχική Δήλωση» και «υμπλήρωση νέας αρχικής δήλωσης» Συμπλήρωση νέας αρχικής δήλωσης Η βασική διαφορά, η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι εδώ ο χρήστης καλείται να επιλέξει επιπλέον την αιτία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από την αναδιπλούμενη λίστα που εικονίζεται παρακάτω. Προσοχή: Η επιλογή αυτή πρέπει να αποτελεί την πρώτη κίνηση του χρήστη κατά την επεξεργασία της δήλωσης, επειδή καθορίζει ποια πεδία παραμένουν επεξεργάσιμα. τη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την επιλογή του, όμως τα στοιχεία της δήλωσης ανακτώνται εκ νέου από το Πληροφοριακό ύστημα της Α.Α.Δ.Ε, με βάση τις προηγούμενες οριστικά υποβληθείσες δηλώσεις και ο χρήστης υποχρεούται να πληκτρολογήσει εκ νέου τις αλλαγές που έκανε στη φόρμα υποβολής. Ειδοποίηση πληρωμής φόρου και εκτυπώσεις δηλώσεων Η ειδοποίηση πληρωμής φόρου για τις αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις, εμφανίζεται κατά την εκτύπωση οριστικοποιημένης δήλωσης. ε κάθε περίπτωση, τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί, οι δόσεις και οι πληρωμές, εμφανίζονται στην εφαρμογή «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» του TAXISnet. 19

20 Εικόνα 19 Ειδοποίηςη πληρωμήσ φόρου 20

Εικόνα 1: Είσοδος στην εφαρμογή Εικόνα 2: Εισαγωγική οθόνη Εικόνα 3: Βασικό μενού της εφαρμογής... 4

Εικόνα 1: Είσοδος στην εφαρμογή Εικόνα 2: Εισαγωγική οθόνη Εικόνα 3: Βασικό μενού της εφαρμογής... 4 Πίνακας περιεχομένων Εφαρμογή «Δηλώσεις Φορολογίας Πλοίων»... 3 Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Βασικό μενού εφαρμογής... 4 Συμπλήρωση αρχικής δήλωσης... 6 Ενότητα διαχείρισης δήλωσης... 7 Ενότητα χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 492 Β με ημερομηνία , η ΠΟΛ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με Θέμα:

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 492 Β με ημερομηνία , η ΠΟΛ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με Θέμα: ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1022/17 (ΦΕΚ492 Β/20217): Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/75 (ΦΕΚ77 Α/22475) φορολογικών ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ - ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ: Β 492

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΟΑΠΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΥΡΙΔA (MOSS)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΟΑΠΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΥΡΙΔA (MOSS) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΟΑΠΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΥΡΙΔA (MOSS) Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Πίνακας 1 ΒΗΜΑ 1 Ο : Μετά την είσοδο στην εφαρμογή επιλέξτε την προβολή και διαχείριση δηλώσεων Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 2: ΑΔΕΙΕΣ ΕΦΚ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Οικοδοµοτεχνικών Έργων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Οικοδοµοτεχνικών Έργων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Οικοδοµοτεχνικών Έργων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α.Π.. ΟΙΚ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 1 Σύνδεση στην εφαρμογή... 2 Εγγραφή Νέου Χρήστη... 3 Σύνδεση Χρήστη... 9 Επεξεργασία προφίλ... 10 Έξοδος... 11 Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου;

1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου; Οδηγίες ΓΓΔΕ: Οι 37 απαντήσεις για τη σωστή συμπλήρωση του Ε9 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Οδηγίες ΓΓΔΕ: Οι 37 απαντήσεις για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Υποβολή & παρακολούθηση Ενδικοφανών Προσφυγών & Αιτημάτων Αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Υποβολή & παρακολούθηση Ενδικοφανών Προσφυγών & Αιτημάτων Αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Υποβολή & παρακολούθηση Ενδικοφανών Προσφυγών & Αιτημάτων Αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘeN - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

ΠΟΘeN - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΟΘeN - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝ Η σύνδεση σας στο σύστημα επιτυγχάνεται με τη χρήση των ενεργών προσωπικών TAXISnet κωδικών σας στη διεύθυνση https://www.pothen.gr/pothen-back/sub1-public.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Τους γρίφους του εντύπου Ε9 καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν οι...

Τους γρίφους του εντύπου Ε9 καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν οι... Τους γρίφους του εντύπου Ε9 καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Προθεσμία μέχρι 30 Ιουνίου για τη δήλωση των ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. e-παράβολο. Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. e-παράβολο. Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα Οδηγίες χρήσης Έκδοση 3.3 (07-2-2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ II 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του

Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου; Από την υπηρεσία αυτή τα Φυσικά πρόσωπα μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής.

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης εισαγωγής Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Από το αρχικό μενού του συστήματος επιλέγετε Δηλώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ Α. Γενικά για τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης- ΔΕΦΚ Η Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι ένα Εθνικό Τελωνειακό Παραστατικό, με το οποίο εκτελωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α. Π.. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠ 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού Καραγιάννης Ιωάννης Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 ΠΟΛ. 1041

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 ΠΟΛ. 1041 ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 10184 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014)

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΈΚΔΟΣΗ 2.00 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Αιτιολογία Αλλαγής 01.00

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού και Αυτόματης Υποβολής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος για την Υποστήριξη του Έργου Διαχείρισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

19 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών

19 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών 19 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 10:48 UPD:11:02 Προσυμπληρωμένες οι φορολογικές δηλώσεις Όλη η διαδικασία 10/03 19:30 Νέα λίστα με ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ . 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 1 3 Συγχρονισμός Λογιστικού Σχεδίου... 5 4 Υπολογισμός Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.... 6 4.1 Αυτόματη Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός.

Οδηγός. Οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης www.notifybusiness.gov.gr (Άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων του Ν. 4442/2016) Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘeΝ - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

ΠΟΘeΝ - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΟΘeΝ - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ Η σύνδεση σας στο σύστημα επιτυγχάνεται με τη χρήση των ενεργών προσωπικών TAXISnet κωδικών σας στη διεύθυνση https://www.pothen.gr/pothen-back/sub1-public.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΑΟ ΣΤΟ SEPAdesktop. Εισαγωγή. Γενικά για τη ΔΑΟ Η ΔΑΟ είναι ένα εθνικό τελωνειακό παραστατικό έγγραφο, που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών

Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών Σελίδα 1 από 15 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και υποβολής Οριστικής Δήλωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΕΣ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΕΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ (Β Κύκλος), για την υποβολή αιτήσεων

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ (Β Κύκλος), για την υποβολή αιτήσεων Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ (Β Κύκλος), για την υποβολή αιτήσεων Έκδοση 1 η / Ιούλιος 2019 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1 Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk Α. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης Για την διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος SEPAdesk, θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤOY ΕΝΤΥΠOY Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» Έκδοση 01 ( )

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤOY ΕΝΤΥΠOY Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» Έκδοση 01 ( ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤOY ΕΝΤΥΠOY Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» Έκδοση 01 (19.07.2018) 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Με το έντυπο Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ Σύμφωνα με την εφαρμογή επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο υποκείμενος στο φόρο, μη εγκατεστημένος στο κράτος μέλος επιστροφής μπορεί να απευθύνει ηλεκτρονική αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος ΔΑΟ, είναι ένα Εθνικό τελωνειακό παραστατικό που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων Έκδοση 1 η / Μάρτιος 2018 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1 Σύνδεση ως Ωφελούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Ν. Π. & Νομικών Οντοτήτων.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Ν. Π. & Νομικών Οντοτήτων. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Ν. Π. & Νομικών Οντοτήτων. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Ν. Π. & Νομικών Οντοτήτων. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής Γενικά Οι Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής του Ν.3299/2004 συμπληρώνονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Είσοδος στην εφαρμογή... 3 2. Μενού Αίτησης... 5 2.1. Αίτηση Μεταβίβασης ΔΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktop. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο αρχικό μενού του SEPAnet του Προφίλ, όπως παρακάτω.

ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktop. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο αρχικό μενού του SEPAnet του Προφίλ, όπως παρακάτω. ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktp 1. Τι περιλαμβάνει η εφαρμογή Διασάφηση εξαγωγής, όλα τα μηνύματα Συνοπτική διασάφηση εισόδου ΕΝΣ ΙΕ315 υποβολή ΙΕ316 απόρριψη ΙΕ328 αποδοχή Ηλεκτρονικό Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και αποστολή Ε9

Δημιουργία και αποστολή Ε9 Δημιουργία και αποστολή Ε9 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε9. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού 1. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Έκδοση 1.2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος και Έξοδος από το Σύστημα... 3 2. Βοήθεια... 3 3. Αλλαγή Συνθηματικού... 3 4. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων Μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την υποβολή της αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση.

Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων Μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την υποβολή της αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση. Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων Μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την υποβολή της αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση. http://agroadvisors.elgo.gr Μόλις μεταβείτε στη διεύθυνση αυτή, εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την Οριστική Δήλωση Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21) - 2014

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την Οριστική Δήλωση Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21) - 2014 Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την Οριστική Δήλωση Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21) - 2014 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Οριστική Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Ι.Ορισμός διαμετακόμισης Η κοινοτική κοινή Διαμετακόμιση είναι ένα τελωνειακό καθεστώς, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης μεταφοράς εμπορευμάτων, από ένα σημείο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων Μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την υποβολή της αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση.

Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων Μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την υποβολή της αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση. Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων Μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την υποβολή της αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση. http://agroadvisors.elgo.gr Μόλις μεταβείτε στη διεύθυνση αυτή, εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η φαρμακοποιός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστηµα... 3 3. Είσοδος στο σύστηµα... 5 4. Υποβολή πρότασης... 6 5. Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής... 10 6. On

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Pylon Entry Προμηθευτές Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Προμηθευτή... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Εμπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή "Διόρθωσης στοιχείων Βεβαιώσεων Συντάξεων JL10"

Εφαρμογή Διόρθωσης στοιχείων Βεβαιώσεων Συντάξεων JL10 Εφαρμογή "Διόρθωσης στοιχείων Βεβαιώσεων Συντάξεων JL10" Συνοπτική Παρουσίαση Φορολογικό Έτος 2014 Για την υποστήριξη των Εκκαθαριστών Συντάξεων όλων των ΦΚΑ, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει υλοποιήσει διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Υπόχρεου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Υπόχρεου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Δημιουργία Υπόχρεου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Υπόχρεου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Εκπαίδευση Προσωπικού

Σεμινάρια Εκπαίδευση Προσωπικού Σεμινάρια Εκπαίδευση Προσωπικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας διαχείρισης Σεμιναρίων Εκπαίδευσης Προσωπικού. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Μέτρο 2.2.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Μέτρο 2.2.1 On line ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μέτρο 2.2.1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 3 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 3 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down list)... 3 1.3 Αναζήτηση... 3 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εξαγωγής & Υποβολής Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet Ομάδα Έργου Αγγελική Αρβανίτη ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στο αριστερό τμήμα της οθόνης εμφανίζεται ο προς υποβολή κατάλογος (π.χ. 2016) και η αρχή ελέγχου στην οποία θα υποβληθεί (π.χ. FIU...).

Στο αριστερό τμήμα της οθόνης εμφανίζεται ο προς υποβολή κατάλογος (π.χ. 2016) και η αρχή ελέγχου στην οποία θα υποβληθεί (π.χ. FIU...). ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Η σύνδεση του χρήστη στο σύστημα επιτυγχάνεται με τη χρήση των προσωπικών TAXISnet κωδικών του στη διεύθυνση h ps://www.pothen.gr/pothen-back/sub1-public Στη

Διαβάστε περισσότερα

Μόλις ο χρήστης επιλέξει την επιλογή αυτή μεταφέρεται αυτόματα στο σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής των Προτάσεων:

Μόλις ο χρήστης επιλέξει την επιλογή αυτή μεταφέρεται αυτόματα στο σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής των Προτάσεων: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΕΠ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙNTERREG III ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ηλεκτρονική Υποβολή της Πρότασης πραγματοποιείται μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Στην εφαρμογή αυτή μπορούν να υποβληθούν 6 διαφορετικά είδη δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από:

Στην εφαρμογή αυτή μπορούν να υποβληθούν 6 διαφορετικά είδη δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από: Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής «Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα.

Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα. Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα. Φορτώνεται η εφαρμογή στο PC σας, περιμένετε μέχρι να γεμίσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» «ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπουργείου Οικονομικών - Νόμος 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Σύστημα Διαχείρισης Δαπανών ΤΟΠΣΑ Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Α. Εγκατάσταση 1. Ανοίξτε το αρχείο TOPSA_05.zip. Θα βρείτε δύο αρχεία: TOPSA_v05.xls (εφαρμογή διαχείρισης) TOPSA.mdb (βάση δεδομένων) 2. Εγκαταστήστε

Διαβάστε περισσότερα